Schools


Naval College
Naval Academy Engineer Academy Paymaster Academy
Gunnery School Tateyama Gunnery School Torpedo School
Navigation School Weather School Communication School
Hofu Communication School Radar School Submarine School
Antisubmarine School
Engineering School Dainan Engineering School Construction School
Numazu Construction School
Medical School Kamo Sanitary School Totsuka Sanitary School

Director, Naval College
Date Rank Name Class Note
1888. 8.16 RADM Inoue, Yoshika    
1889. 5.15 RADM Ito, Sukeyuki    
1890. 9.24 VADM Hayashi, Kiyoyasu    
1891. 6.17 VADM Nire, Kagenori    
1891. 8. 8 (no name)
1892.12.12 VADM Nakamuta, Kuranosuke    
1893.12.20 RADM Tsuboi, Kozo    
1896. 3.23 RADM Togo, Heihachiro    
1896.11. 5 RADM Samejima, Kazunori    
1897.10. 8 VADM (Promoted)    
1898. 2. 1 RADM Togo, Heihachiro    
1898. 5.14 VADM (Promoted)    
1899. 1.19 VADM Shibayama, Yahachi    
1900. 5.20 CAPT Sakamoto, Toshiatsu 6 acting
1902. 5.26 RADM (Promoted)    
1904. 2. 3 RADM Kimotsuki, Kaneyuki    
1905. 9.23 VADM (Promoted)    
1905.11. 2 RADM Sakamoto, Toshiatsu 6  
1905.11.30 VADM (Promoted)    
1908. 8.28 VADM Shimamura, Hayao 7  
1909.12. 1 RADM Kawashima, Reijiro 11  
1910.12. 1 VADM Yoshimatsu, Motaro 7  
1911. 9.25 RADM Yamaya, Tanin 12  
1911.12. 1 VADM Yashiro, Rokuro 8  
1913. 9.25 VADM Yoshimatsu, Motaro 7  
1913.12. 1 VADM Yamaya, Tanin 12  
1914. 8.22 RADM Prince Hiroyasu    
1915.12.13 RADM Sato, Tetsutaro 14  
1916.12. 1 VADM (Promoted)    
1920. 8.10 RADM Kato, Hiroharu 18  
1920.12. 1 VADM (Promoted)    
1922. 5. 1 VADM Horiuchi, Saburo 17  
1923. 6. 1 RADM Yamamoto, Eisuke 24  
1924.12. 1 VADM Otani, Koshiro 23  
1926.12. 1 RADM Nakamura, Ryozo 27  
1927.12. 1 VADM (Promoted)    
1929.11.30 VADM Takahashi, Sankichi 29  
1932. 2. 8 VADM Hyakutake, Gengo 30  
1932.10. 1 (no name)
1932.12. 1 VADM Kato, Takayoshi 31  
1933.11.15 RADM Inoue, Tsugumatsu 32  
1934.11.15 VADM (Promoted)    
1935.12. 2 VADM Nakamura, Kamesaburo 33  
1936.12. 1 VADM Sato, Saburo 34  
1937.12. 1 VADM Hibino Masaharu 34  
1938.11.15 VADM Takasu, Shiro 35  
1939. 9.29 (no name)
1939.12.23 VADM Sawamoto, Yorio 36  
1940.11. 1 VADM Nagumo, Chuichi 36  
1941. 4.10 RADM Abe, Kasuke 39 acting
1941. 9. 6 VADM Ozawa, Jisaburo 37  
1941.10.18 VADM Ito, Seiichi 39  
1942. 6. 1 RADM Inagaki, Ayao 38 1942. 9.15 died
1942.10.10 ADM Oikawa, Koshiro 31  
1943.11.15 (no name)
1943.12.14 ADM Yoshida, Zengo 32  
1944. 3.15 VADM Ito, Seiichi 39  
1944.11.18 VADM Ozawa, Jisaburo 37  
1945. 5.29 abolished

Director, Naval Academy
Date Rank Name Class Note
1870.10.27   Kawamura, Sumiyoshi   Head, Naval Academy
1871.11. 3 RADM Nakamuta, Kuranosuke    
1876. 8.31 CAPT Matsumura, Junzo   Director, Naval Academy
1877. 2.20 CMDR Ito, Toshiyoshi    
1877. 8.23 CAPT Matsumura, Junzo    
1877.10.31 RADM Nakamuta, Kuranosuke    
1878. 1.18 CAPT Ito, Toshiyoshi   acting
1878. 4. 5 CAPT Nire, Kagenori    
1880. 2. 4 RADM (Promoted)    
1880.12. 8 CMDR Motoyama, Susumu    
1881. 6.17 CAPT Ito, Toshiyoshi    
1882. 6. 6 RADM (Promoted)    
1882.10.12 RADM Matsumura, Junzo    
1884. 1.21 VADM Ito, Sukemaro    
1885.12.28 RADM Matsumura, Junzo    
1887. 9.28 RADM Arichi, Shinanojo    
1889. 4.17 LCDR Yoshijima, Tokiyasu    
1890. 9.24 RADM Motoyama, Susumu    
1892. 7.12 RADM Yamazaki, Kagenori    
1892.12.12 RADM Tsuboi, Kozo    
1893.12.20 CAPT Shibayama, Yahachi    
1894. 7.21 CAPT Yoshijima, Tokiyasu   Mobilized reserve
1895. 7.25 CAPT Hidaka, Sonojo 2  
1896.11. 5 RADM (Promoted)    
1899. 1.19 RADM Kawahara, Yoichi 2  
1902. 5.24 RADM Togo, Masamichi 4  
1903.12.28 RADM Tomioka, Sadayasu 5  
1906.11.19 RADM Shimamura, Hayao 7  
1908. 8.28 RADM Yoshimatsu, Motaro 7  
1909.12. 1 VADM (Promoted)    
1910.12. 1 RADM Yamashita, Gentaro 10  
1912.12. 1 VADM (Promoted)    
1914. 3.25 VADM Arima, Ryokitsu 12  
1916.12. 1 VADM Nomaguchi, Kaneo 13  
1918.12. 1 VADM Suzuki, Kantaro 14  
1920.12. 1 VADM Chisaka, Tomojiro 14  
1923. 4. 1 VADM Taniguchi, Naomi 19  
1925. 9. 8 RADM Shirane, Kumazo 24  
1925.12. 1 VADM (Promoted)    
1927. 4. 1 VADM Tosu, Tamaki 25  
1928.12.10 VADM Nagano, Osami 28  
1930. 6.10 VADM Ominato, Naotaro 29  
1931.12. 1 RADM Matsushita, Hajime 31  
1932.12. 1 VADM (Promoted)    
1933.10. 3 RADM Oikawa, Koshiro 31  
1933.11.15 VADM (Promoted)    
1935.11.15 VADM Idemitsu, Manbei 33  
1937.12. 1 VADM Sumiyama, Tokutaro 34  
1939. 8.30 (no name)
1939.11.15 VADM Niimi, Masaichi 36  
1941. 4. 4 VADM Kusaka, Jinichi 37  
1942.10. 1 (no name)
1942.10.26 VADM Inoue, Shigeyoshi 37  
1944. 8. 5 VADM Okawauchi, Denshichi 37  
1944.11. 4 VADM Komatsu, Teruhisa 37  
1945. 1.15 VADM Kurita, Takeo 38  
1945.10. 5 abolished

Director, Naval Engineer Academy
Date Rank Name Class Note
1880.11.26   Aso, Buhei   acting
1882. 6.16 RADM Nire, Kagenori    
1882.10.12 VADM Nakamuta, Kuranosuke    
1885. 6.29 VADM Maki, Nagayoshi    
1886. 6.15 RADM Arichi, Shinanojo    
1887. 7.15 abolished
1893.11.29 E/LCDR Yoshida, Teiichi    
1897. 2.28 E/RADM Yuchi, Sadanori    
1903.12.31 E/CAPT Nagamine, Yoshimitsu    
1905.11. 4 E/RADM Yamamoto, Yasujiro    
1906. 1.26 RADM/E (title renamed)    
1908. 8.28 RADM/E Nagamine, Yoshimitsu    
1910.12. 1 RADM/E Gejo, Otomaru    
1911.12. 1 RADM/E Ichikawa, Seijiro    
1913.12. 1 VADM/E Takeda, Hideo    
1914. 4. 1 RADM/E Kamo, Iwao    
1916. 4. 1 RADM/E Kisaki, Kosuke    
1917.12. 1 VADM/E Funabashi, Zenya    
1921. 9. 1 RADM/E Hiratsuka, Tamotsu 19  
1921.12. 1 VADM/E (Promoted)    
1923. 5.25 RADM/E Ikeda, Iwasaburo E3  
1924. 7.25 VADM/E Okazaki, Teigo E2  
1924.12.20 VADM (title renamed)    
1925. 4.15 RADM Shimizu, Tokuichi E5  
1925.12. 1 VADM (Promoted)    
1928.12.10 VADM Yamashita, Gihachiro E7  
1929.11.30 RADM Kuroda, Takuma E11  
1930.12. 1 VADM (Promoted)    
1931.12. 1 RADM Onodera, Hiromu E12  
1932.12. 1 VADM (Promoted)    
1934. 5.10 RADM Ueda, Muneshige E13  
1934.11.15 VADM (Promoted)    
1935.12. 2 RADM Kaneda, Ichiro E16  
1937.12. 1 VADM (Promoted)    
1938.11.15 VADM Hiraoka, Iwao E17  
1941.11.20 VADM Nabeshima, Mochiaki E19  
1943.10.25 VADM Yanagihara, Hiromitsu E20  
1944.10. 1 RADM Hidaka, Tamenori E25 Chief Inst, Maizuru detach, Nav. Academy
1945.10. 1 abolished

Dir, Naval Paymaster Academy
Date Rank Name Class Note
1882.11. 8 P/RADM Arima, Sumiyuki   Chief, Paymaster Training Center
1883. 5.31 Junior Secretary Teranishi, Masaru    
1884. 3. 3 Junior Secretary Suzuki, Naohiro    
1884.12.16 P/CAPT Hasegawa, Sadao    
1886. 7. 1 P/CAPT Nara, Masashi   SM, Paymaster School
1889. 3. 9 P/CAPT Hida, Aritoshi    
1890. 3.28 P/CAPT Toki, Yutaka    
1891. 4.21 P/CAPT Hida, Aritoshi    
1891. 6.17 P/LCDR Harada, Hiroshi    
1891. 7.22 P/CAPT Hida, Aritoshi    
1892.10. 4 P/CAPT Harada, Hiroshi    
1893.12.31 abolished
1899. 5.15 P/CAPT Doi, Junnosuke   Chief, Paymaster Training Center
1900.12.22 P/CAPT Fukunaga, Kichinosuke    
1903. 7. 7 P/CAPT Shisa, Masaru    
1903.11.10 P/CAPT Yano, Jotaro    
1904.12.29 P/CMDR Utsunomiya, Kanae    
1905. 1.12 P/CAPT Kato, Hachitaro    
1905. 6.25 P/CAPT Shisa, Masaru    
1907. 4.22   (Job renamed)   Dir, Paymaster Academy
1908. 8.15 P/CAPT Utsunomiya, Kanae    
1911. 9. 7 P/CAPT Fujita, Tsunetaka    
1913.12. 1 P/RADM Sakura, Kotaro    
1914. 8. 8 P/CAPT Shimizu, Usuke    
1914.12. 1 P/RADM (Promoted)    
1915.12.13 P/RADM Sagara, Kiyoshi    
1916.12. 1 P/RADM Sano, Yuji    
1919. 9.22 RADM/P (title renamed)    
1919.12. 1 RADM/P Fukamizu, Sadakichi    
1923. 5.25 P/CAPT Kato, Ryoichi   acting
1923.12. 1 RADM/P (Promoted)    
1924.12. 1 RADM/P Nagayasu, Shinjiro    
1925.10.20 RADM/P Maki, Mitsuyoshi    
1926.12. 1 VADM/P (Promoted)    
1927. 4.13 RADM/P Gyobu, Hitoshi    
1929.11.30 VADM/P (Promoted)    
1931.12. 1 VADM/P Iriya, Kiyonaga    
1932.12. 1 RADM/P Murakami, Haruichi    
1933.10.10 RADM/P Ikebe, Yasuo    
1934.11.15 VADM/P (Promoted)    
1935.11.15 RADM/P Sasaki, Juzo    
1936.12. 1 VADM/P (Promoted)    
1937.12. 1 RADM/P Otsuka, Takeo    
1938.11.15 VADM/P (Promoted)    
1939. 4.12 RADM/P Kanaya, Ryuichi    
1939.11.15 VADM/P (Promoted)    
1941. 4.10 VADM/P Honda, Masuzo    
1942. 3.26 RADM/P Kataoka, Kakutaro P1  
1942.11. 1 VADM/P (Promoted)    
1943. 6. 1 RADM/P Konno, Itsuya P1  
1943.11. 1 VADM/P (Promoted)    
1945.10.10 abolished

Schoolmaster, Naval Gunnery School
Date Rank Name Class Note
1893.12. 2 CAPT Hidaka, Sonojo 2 SM, Gunnery Training Center
1894. 7.20 CAPT Sato, Shizuo    
1895. 7.25 CAPT Prince Takehito    
1896.11. 5 CAPT Kataoka, Shichiro 3  
1897.12.27 CAPT Onomoto, Tomomichi    
1898. 5.17 CAPT Ito, Tsunesaku 3  
1899. 9.29 CAPT Takakura, Isamu    
1900.11. 1 CAPT Sakurai, Kikunozo 3  
1901. 6. 1 CAPT Hosoya, Sukeuji 5  
1902. 4.22 CAPT Matsumoto, Arinobu 7  
1903. 6.25 CMDR Okumiya, Mamoru 10 acting
1903.10. 1 CAPT Uehara, Shinjiro 7  
1903.11.21 CMDR Okumiya, Mamoru 10 acting
1903.12.28 CMDR Kimura, Kokichi 9  
1904. 7.13 CAPT (Promoted)    
1904.11.22 CAPT Narita, Katsuro 7  
1907. 4.20 RADM (Job renamed)   SM, Gunnery School
1907. 8.10 CAPT Okumiya, Mamoru 10  
1908. 8.28 CAPT Sendo, Takeo 10  
1908.12.20 CAPT Arima, Ryokitsu 12  
1909.12. 1 RADM (Promoted)    
1910.12. 1 RADM Shoji, Yoshimoto 11  
1911. 9.21 RADM Nomaguchi, Kaneo 13  
1912. 4.20 RADM Eguchi, Rinroku 12  
1913.12. 1 RADM Togo, Kichitaro 13  
1914.12. 1 RADM Yamaji, Kazuyoshi 17  
1916.12. 1 RADM Kato, Hiroharu 18  
1918. 1. 9 RADM Kawara, Kesataro 17  
1918. 7.10 RADM Horiuchi, Saburo 17  
1919. 9.10 RADM Sato, Kozo 18  
1920.12. 1 VADM (Promoted)    
1921.12. 1 VADM Yoshioka, Hansaku 18  
1923. 4. 1 RADM Kabayama, Bekinari 26  
1923.12. 1 RADM Kanesaka, Takashi 27  
1925.12. 1 RADM Takahashi, Jutaro 28  
1926.12. 1 RADM Ominato, Naotaro 29  
1927.12. 1 RADM Kanoe, Saburo 30  
1929.11.30 RADM Ono, Hiroshi 32  
1931.12. 1 RADM Hara, Keitaro 33  
1934.11.15 RADM Uno, Sekizo 34 1935. 1.25 died
1935. 3. 1 RADM Tabata, Hiroyoshi 35  
1936.12. 1 RADM Kusaka, Jinichi 37  
1937.12. 1 RADM Miyata, Giichi 36  
1938. 4.25 RADM Okawauchi, Denshichi 37  
1940.10. 1 (no name)
1940.11.15 RADM Irifune, Naosaburo 39  
1941. 6. 1   (Job renamed)   SM, Yokosuka Gunnery School
1941.11.17 VADM Miyata, Giichi 36 Mobilized reserve
1943. 3.15 RADM Irifune, Naosaburo 39  
1943.11. 1 RADM Obata, Chozaemon 43  
1945.10.15 abolished

Schoolmaster, Tateyama Naval Gunnery School
Date Rank Name Class Note
1941. 6. 1 RADM Abe, Koso 40  
1942. 2. 2 RADM Suzuki, Shinji 37 Mobilized reserve
1942.12.15 (no name)
1943. 1. 6 RADM Matsuyama, Mitsuharu 40  
1943.12.27 RADM Abe, Koso 40  
1944. 5. 1 VADM (Promoted)    
1945. 4.25 abolished

Schoolmaster, Naval Torpedo School
Date Rank Name Class Note
1893.12. 2 CAPT Mori, Matashichiro 1 SM, Torpedo Training Center
1894. 7.28 CAPT Kubota, Sukeaki    
1895. 7.29 CAPT Kamimura, Shonojo 3  
1896.11.26 CAPT Morooka, Yoriyuki 2  
1897.12.27 CAPT Mochihara, Heiji    
1899. 3. 2 CAPT Uchida, Zentaro    
1902. 6. 1 CAPT Ida, Tokunoshin    
1903.10.27 CMDR Kimura, Kokichi 9 acting
1904. 1.12 CAPT Araki, Ryoichi    
1905. 1.24 CAPT Nakamura, Shizuka 7  
1906. 3.14 CAPT Kimura, Kokichi 9  
1907. 4. 1   (Job renamed)   SM, Torpedo School
1908. 8.28 RADM Kitakoga, Takeichiro 6  
1908. 9.25 CAPT Okada, Keisuke 15  
1910. 7.25 CAPT Suzuki, Kantaro 14  
1911.12. 1 RADM Yajima, Junkichi 12  
1914.12. 1 RADM Mori, Etsutaro 15  
1915.12.13 RADM Kondo, Tsunematsu 15  
1916.12. 1 RADM Kawara, Kesataro 17  
1918. 9. 4 RADM Horiuchi, Saburo 17  
1918.12. 1 RADM Saito, Hanroku 17  
1920.12. 1 RADM Yoshikawa, Yasuhira 22  
1921.12. 1 RADM Kuwashima, Shozo 20  
1923. 6. 1 RADM Otani, Koshiro 23  
1924.12. 1 RADM Iida, Nobutaro 24  
1925.10.20 RADM Nagasawa, Naotaro 26  
1926.12. 1 RADM Takahashi, Ritsuto 28  
1927.12. 1 RADM Yasumi, Saburo 29  
1929. 9.12 RADM Matsuyama, Shigeru 30  
1930.12. 1 RADM Ichimura, Hisao 31  
1932.12. 1 CAPT Higurashi, Toshiu 34  
1933.11.15 RADM (Promoted)    
1934.11.15 RADM Arichi, Jugoro 33  
1936.12. 1 RADM Miki, Taichi 35  
1937. 3.10 RADM Hosogaya, Boshiro 36  
1937.11.15 RADM Nagumo, Chuichi 36  
1938.11.15 RADM Ozawa, Jisaburo 37  
1939.11.15 RADM Sakamoto, Ikuta 36  
1940.11.15 VADM (Promoted)    
1941. 9. 1 RADM Kawase, Shiro 38  
1941.10.15 VADM (Promoted)    
1942. 1.10 RADM Miki, Taichi 35 Mobilized reserve
1943. 3.15 RADM Hashimoto, Shintaro 41  
1943.11.25 RADM Omori, Sentaro 41  
1944. 5. 1 VADM (Promoted)    
1945. 8.10 RADM Koyanagi, Tomiji 42  
1945.11. 1 VADM (Promoted)    
1945.11.20 abolished

Schoolmaster, Naval Navigation School
Date Rank Name Class Note
1934. 4. 1 RADM Otagaki, Tomisaburo 34  
1935.11.15 RADM Koike, Shiro 37  
1937.12. 1 RADM Moizumi, Shinichi 37  
1940.11.15 RADM Tayui, Minoru 39  
1941.10.15 VADM (Promoted)    
1942. 3. 1 (no name)
1942. 4.10 RADM Abe, Kasuke 39  
1942.11. 1 VADM (Promoted)    
1943. 4.20 VADM Mikawa, Gunichi 38  
1943. 9.15 RADM Hamada, Kiyoshi 42  
1944.12.19 RADM Kimura, Susumu 40  
1945. 5. 1 abolished

Schoolmaster, Naval Weather School
Date Rank Name Class Note
1945. 3. 1 RADM Seki, Ikuya 43  
1945. 6.20 abolished

Schoolmaster, Naval Communication School
Date Rank Name Class Note
1930. 6. 1 RADM Matsuyama, Shigeru 30  
1930.12. 1 RADM Ichimura, Hisao 31  
1932.12. 1 CAPT Higurashi, Toshiu 34  
1933.11.15 RADM Furihata, Satoshi 35  
1936.12. 1 RADM Hosogaya, Boshiro 36  
1937. 7.28 (no name)
1937.12. 1 RADM Makita, Kakusaburo 38  
1939.11.15 RADM Yamaguchi, Gisaburo 40  
1941.10.10 VADM Furihata, Satoshi 35 Mobilized reserve
1943. 3.10 RADM Ugaki, Kanji 39  
1943. 5. 1 VADM (Job renamed)   SM, Yokosuka Communication School
1943. 9.16 VADM Shima, Kiyohide 39  
1944. 2.15 RADM Kawano, Chimaki 42  
1945. 5. 1 VADM (Promoted)    
1945. 7.20 abolished

Schoolmaster, Hofu Naval Communication School
Date Rank Name Class Note
1943. 5. 1 RADM Kurose, Hiroshi 41  
1944. 8.15 CAPT Ushio, Fujimasa 42  
1944.10.15 RADM (Promoted)    
1945. 7.15 RADM Kimura, Masatomi 41  
1945.10. 1 abolished

Schoolmaster, Naval Radar School
Date Rank Name Class Note
1944. 9. 1 CAPT Takahashi, Yuji 44  
1944.10.15 RADM (Promoted)    
1945. 6.20 (no name)
1945. 7.15 RADM Ushio, Fujimasa 42  
1945. 9.15 abolished

Schoolmaster, Naval Submarine School
Date Rank Name Class Note
1920. 9.15 CAPT Imaizumi, Tetsutaro 25  
1921.12. 1 RADM Fukuda, Teisuke 21  
1922. 2. 1 RADM Yoshikawa, Yasuhira 22  
1922.12. 1 RADM Miyaji, Tamisaburo 25  
1923.10. 1 CAPT Nakajo, Torai 28 acting
1924.12. 1 RADM Kishii, Koichi 28  
1925.12. 1 CAPT Shigeoka, Shinjiro 30  
1927.12. 1 CAPT Onomoto, Satoru 31  
1928.12.10 CAPT Noheda, Shigeoki 32  
1930.12. 1 RADM Shigeoka, Shinjiro 30  
1931.12. 1 RADM Shimada, Shigetaro 32  
1932. 2. 2 CAPT Kitagawa, Kiyoshi 33  
1932. 6.28 RADM Uematsu, Toma 33  
1933.11.15 CAPT Nomura, Naokuni 35  
1934.11.15 RADM Wanami, Hoichi 32  
1935.11.15 CAPT Ukita, Hidehiko 37  
1936.12. 1 RADM (Promoted)    
1937.12. 1 RADM Komatsu, Teruhisa 37  
1938.11.15 RADM Kumaoka, Yuzuru 36  
1939.11.15 RADM Takasu, Sanjiro 37  
1941. 7. 5 RADM Higuchi, Shuichiro 37  
1941.10.15 VADM (Promoted)    
1943. 9.15 RADM Yamazaki, Shigeaki 41  
1944. 5. 1 VADM (Promoted)    
1944. 8.23 VADM Daigo, Tadashige 40  
1945. 5. 1 VADM Ichioka, Hisashi 42  
1945. 9.15 abolished

Schoolmaster, Naval Antisubmarine School
Date Rank Name Class Note
1941. 4. 1 VADM Sugiyama, Rokuzo 38 SM, Mine School
1941. 7. 5 (no name)
1941.10.20 RADM Sato, Namizo 39  
1944. 1.20 RADM Nabeshima, Shunsaku 42  
1944. 3.25 RADM (Job renamed)   SM, Antisubmarine School
1945. 5. 1 VADM Kawano, Chimaki 42  
1945. 6. 1 RADM Kimura, Masatomi 41  
1945. 7.15 abolished

Schoolmaster, Naval Engineering School
Date Rank Name Class Note
1907. 4.20 CAPT/E Hirabe, Teiichi    
1907.12.10 RADM/E Yamazaki, Tsurunosuke    
1908. 2.21 CAPT/E Ito, Shigeji    
1909.12. 1 RADM/E (Promoted)    
1911.12. 1 RADM/E Kamo, Iwao    
1913.21. 1 abolished
1928. 6.25 RADM Kishimoto, Nobuta E10  
1928.12.10 RADM Murata, Toyotaro E12  
1932.11.15 RADM Ono, Tokusaburo E13  
1933.11.15 VADM (Promoted)    
1934.11.15 RADM Kawahara, Hiroshi E15  
1936.12. 1 RADM Asakuma, Hikokichi E17  
1939.11.15 RADM Gosho, Shizuka E19  
1941. 9.10 RADM Suzuki, Hisatake E20  
1942.11. 1 VADM (Promoted)    
1943. 6.20 RADM Akasaka, Isao E21  
1943.11. 1 VADM (Promoted)    
1944. 5.10 (no name)
1944. 6.26 RADM Morita, Kanichi E23  
1944.10.15 VADM (Promoted)    
1945. 1.15 RADM Terayama, Sakae E25  
1945. 3. 1   (Job renamed)   SM, Yokosuka Engineering School
1945. 5.20 abolished

Schoolmaster, Dainan Naval Engineering School
Date Rank Name Class Note
1945. 3. 1 RADM Yamanaka, Tomojiro E21  
1945. 5. 1 VADM (Promoted)    
1945. 8.25 RADM Kitagawa, Masa E27  
  abolished

Schoolmaster, Naval Construction School
Date Rank Name Class Note
1941. 4. 1 RADM Wazumi, Tokutaro E21  
1941.11. 5 RADM Suzuki, Hisatake E20  
1941.12.15 VADM Asakuma, Hikokichi E17 Mobilized reserve
1943. 3.15 RADM Wazumi, Tokutaro E21  
1943.11. 1 VADM (Promoted)    
1944. 2.15 RADM Mihara, Taizo E22  
1944. 6. 1   (Job renamed)   SM, Yokosuka Construction School
1945.10.15 abolished

Schoolmaster, Numazu Naval Construction School
Date Rank Name Class Note
1944. 6. 1 RADM Aoki, Masao E24  
1944.10. 1 RADM Umebayashi, Masayoshi E23  
1945. 7.15 abolished

Director, Naval Medical School
Date Rank Name Class Note
1882. 9. 4 S/CAPT Takagi, Kanehiro   Director, Training Center, Naval Medical bureau
1884.12.15 S/CAPT (Job renamed)   Director, Naval Medical Training Center
1885.12.28 S/RADM (Promoted)    
1886. 4.26   (Job renamed)   Director, Naval Medical School
1889. 4.22 S/RADM Saneyoshi, Yasuzumi    
1892. 8. 6 S/CAPT Kagami, Mitsukata    
1893. 5.20 S/CAPT Suzuki, Konosuke    
1894. 3.31 abolished
1898. 4. 1 S/CAPT Totsuka, Kankai    
1899. 4.24 S/CAPT Toyozumi, Hidekata    
1899.12.22 S/CAPT Kimura, Sosuke   acting
1900. 1. 4   (stay)    
1900. 3. 2 S/CAPT Yoshida, Teijun    
1900. 5.20 S/CAPT Kimura, Sosuke    
1901. 4.15 S/CAPT Totsuka, Kankai    
1902. 5.27 S/CAPT Tsuruta, Shikakichi    
1902. 8. 9 S/CAPT Kimura, Sosuke    
1905. 1.12 S/RADM (Promoted)    
1906. 1. 4 S/CAPT Honda, Tadao    
1906.11.24 S/RADM (Promoted)    
1913.12. 1 S/VADM (Promoted)    
1915.12.13 S/RADM Yabe, Tatsusaburo    
1917.12. 1 S/RADM Suzuki, Yuzo    
1919. 9.22 RADM/S (title renamed)    
1919.12. 1 RADM/S Nishi, Isao    
1922. 6. 1 VADM/S (Promoted)    
1922.12. 1 RADM/S Suzuki, Konosuke    
1924.12. 1 RADM/S Amamiya, Ryoshichiro    
1925.12. 1 RADM/S Ogawa, Ryu    
1928.12.10 VADM/S (Promoted)    
1929.11.30 RADM/S Koda, Naka    
1932. 2.25 RADM/S Takasugi, Shinichiro    
1933.11.15 VADM/S (Promoted)    
1934.11.15 RADM/S Mukaiyama, Yoshihiro    
1937.12. 1 VADM/S Tanaka, Tomozo    
1939.11.15 VADM/S Tanaka, Higotaro    
1941.10.15 VADM/S Hori, Nobuyuki    
1943.10.25 RADM/S Kanbayashi, Yoshiharu    
1943.11. 1 VADM/S (Promoted)    
1945.11. 1 abolished

Schoolmaster, Kamo Naval Sanitary School
Date Rank Name Class Note
1945. 4. 1 RADM/S Tanabe, Yutaka    
1945. 5. 1 VADM/S (Promoted)    
1945.10. 1 abolished

Schoolmaster, Totsuka Naval Sanitary School
Date Rank Name Class Note
1945. 4. 1 RADM/S Kanai, Izumi    
  abolished


TOP page

Copyright © Hiroshi Nishida (Misohito), 2002.