Graduates of Naval Academy class 36th

TOP page People TOP

Sublieutenent Prince Tanehito, Arisugawa
Admirals Nagumo, Chuichi Sawamoto, Yorio
Tsukahara, Nishizo
Vice-admirals Hirose, Masatsune Horie, Rokuro
Hosogaya, Boshiro Kondo, Eijiro
Kumaoka, Yuzuru Mito, Shunzo
Miyata, Giichi Myoga, Hideo
Niimi, Masaichi Sakamoto, Ikuta
Sato, Ichiro Shimizu, Mitsumi
Sunagawa, Kaneo Takahashi, Ibo
Yamamoto, Koki
Rear admirals Amari, Tsuneo Fukuzawa, Tetsushiro
Ishido, Yuzo Itokawa, Suetada
Iwaihara, Fuchina Kashiwagi, Ei
Kojima, Kentaro Kubota, Hisaharu
Matsuno, Seizo Nakajima, Kiyonobu
Nakamaruo, Yoshizo Nakasugi, Kyujiro
Narita, Jiro Noda, Kenzo
Okano, Ikkan Oshima, Shiro
Saito, Jiro Seki, Tei
Shibuya, Shusaku Shimizu, Ryutaro
Suzuki, Kasuke Suzuki, Kozo
Takahashi, Hideo Takeda, Rokukichi
Tamashiro, Toshiharu Tange, Kunji
Terada, Kokichi Waki, Kanae
Yamaguchi, Minoru Yokoyama, Sugao
Yokoyama, Tokujiro Yoshida, Tsunemitsu
Yukishita, Katsumi
Captains Koyanagi, Kisaburo Miura, Shozo
Yoshida, Shiro
Lieutenant commander Fukunaga, KyosukePrince Tanehito, Arisugawa Naval Academy 36th (1/191)
Sublieutenant

Date Rank Other title Job
1887. 9.22     born
    Grand Order  
1908. 4. 7 SUBLT   died (21)

TOP of this page Table of Job abbreviationsNagumo, Chuichi Yamagata Naval Academy 36th (8/191)
Admiral Naval College 18th

Date Rank Other title Job
1887. 3.25     born
    3rd Medal  
1908.11.21 MID   Crew, Soya
1909. 8. 2     Crew, Nisshin
1909.12. 1     Crew, Niitaka
1910. 1.15 SUBLT    
1910. 5. 5     Crew, Asama
1911. 4.20     Gun.School Bas.Course
1911. 8. 4     Torp.School Bas.Course
1911.12. 1 LTJG    
1911.12.20     Crew, Aki
1913. 5.24     Crew, Hatsuyuki
1913.12. 1     Nav.College B-Course
1914. 5.27     Torp.School Adv.Course
1914.12. 1 LT   EO, NSC
1914.12.15     DC, Kirishima / EO, NSC
1915. 4.19     DC, Kirishima
1915.12.13     Crew, Sugi
1916.12. 1     Staff, 4S
1917. 4.13     Staff, 3rd Special Task Fleet
1917.12.12     Member, Yokosuka ND
1917.12.15     CO-Des, Kisaragi
1918.12. 1     Nav.College A-Course
1920.12. 1 LCDR   CO-Des, Momi
1921.11. 1     Staff, 1Sd
1922.12. 1     Staff, NGS (S1, N1)
1923.11. 1     Staff, NGS (S1, N1) / Inst, Nav.College / Staff, Military General Staffs
1924.12. 1 CMDR    
1925. 6. 1     Member, Yokosuka ND (Trip to Europe, USA)
1926. 2.20     Return
1926. 3.20     CO, Saga
1926.10.15     CO, Uji
1927.11.15     Inst, Nav.College
1929.11.30 CAPT   CO, Naka
1930.12. 1     CO, 11dg
1931.10.10     Staff, NGS (Chief, S2, N1)
1933.10. 1     Chief, S2, N1, NGS
1933.11.15     CO, Takao
1934.11.15     CO, Yamashiro
1935.11.15 RADM   COM, 1Sd
1936.12. 1     COM, 8S
1937.11.15     SM, Torp.School
1938.11.15     COM, 3S
1939.11.15 VADM    
1940.11. 1     Dir, Nav.College
1941. 4.10     CinC, 1AF
1942. 7.14     CinC, 3F
1942.11.11     CinC, Sasebo ND
1943. 6.21     CinC, Kure ND
1943.10.20     CinC, 1F
1944. 2.25     Att, NGS
1944. 3. 4     CinC, TYF / CinC, 14AF
1944. 7. 8 ADM 1st Medal KIA (57)

TOP of this page Table of Job abbreviationsSawamoto, Yorio Yamaguchi Naval Academy 36th (3/191)
Admiral Naval College 17th

Date Rank Other title Job
1886.11.15     born
    3rd Medal  
1908.11.21 MID   Crew, Soya
1909. 8. 2     Crew, Katori
1909.11.12     Crew, Aso
1910. 1.15 SUBLT    
1910. 7.25     Gun.School Bas.Course
1910.12.15     Torp.School Bas.Course
1911. 4.20     Crew, Kashima
1911.12. 1 LTJG    
1912. 4.20     EO, NSC / BO, Kongo (Trip to UK)
1912.12. 1     Crew, Kongo / EO, NSC
1913. 8.16     Crew, Kongo
1913.11. 5     Return
1913.12. 1     Nav.College B-Course
1914. 5.27     Gun.School Adv.Course
1914.12. 1 LT   EO, NSC
1914.12.15     DC, Kirishima / EO, NSC
1915. 4.19     DC, Kirishima
1916. 9. 1     DC, Tokiwa
1917.10.10     DC, Kawachi
1917.12. 1     Nav.College A-Course
1919.12. 1     Staff, 3Sd
1920.12. 1 LCDR   Chief Gun, Satsuma
1921. 4. 9     Member, Yokosuka ND (B-NA, DoN)
1921. 8.17     Staff, B-NA, DoN
1923. 6. 1     Resident in UK
1924. 6. 1     Assist Attache, UK
1924.12. 1 CMDR    
1925. 6. 1     Order of Return
1925. 9.18     Member, Yokosuka ND
1925.10.20     XO, Isuzu
1926.10.15     Att, NGS / Att, DoN
1926.12. 1     Staff, B-Per, DoN (S1)
1928.12.10 CAPT   CO, Tenryu
1929. 8.20     Chief, S1, B-NA, DoN
1932.11. 1     CO, Takao
1933.11.15     CO, Hyuga
1934.11.15 RADM   Att, NGS / Att, DoN
1935. 3.15     Chief Inst, Nav.College
1935.11.15     Att, NSC
1936. 2.15     Chief, B-Adm, NSC
1937.12. 1     COM, 7S
1938.11.15 VADM    
1938.12.15     Att, NGS
1939. 4. 1     COM, Training Fleet
1939.12.23     Dir, Nav.College
1940.10.15     CinC, 2CF
1941. 4. 4     VMoN / Member, AdmCommittee
1941. 8.11     VMoN / Member, AdmCommittee / Dir, NAC
1941. 9.10     VMoN / Member, AdmCommittee
1944. 3. 1 ADM   NavCouncilor / Att, DoN / VMoN (handling)
1944. 7.17     CinC, Kure ND
1945. 5. 1     NavCouncilor
1945. 9. 1     Wait
1945. 9. 5 Resv    
1965. 6.29     died (78)

TOP of this page Table of Job abbreviationsTsukahara, Nishizo Yamanashi Naval Academy 36th (20/191)
Admiral Naval College 18th

Date Rank Other title Job
1887. 4. 3     born
1908.11.21 MID   Crew, Soya
1909. 8. 2     Crew, Iwate
1909.12. 1     Crew, Okinoshima
1910. 1.15 SUBLT    
1910.12. 1     Gun.School Bas.Course
1911. 4.20     Torp.School Bas.Course
1911. 8. 4     Crew, Shikishima
1911.12. 1 LTJG    
1912.12. 1     Member, Sasebo SC
1913. 5.24     Crew, Yudachi
1914. 3.23     Crew, Aso
1914.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1915. 5.26     Nav.College Major.Course
1915.12.13     Crew, Umikaze
1916. 4.28     Chief Nav, Mogami
1916.12. 1     Chief Nav, Kanto
1917. 5.15     Wait
1917. 6. 9     Member, Yokosuka ND
1917. 8. 9     Chief Nav, Chitose
1918.11. 9     Chief Nav, Ibuki (acting)
1918.12. 1     Nav.College A-Course
1920.12. 1 LCDR   Staff, 2F
1921. 2.25     Member, Yokosuka fg
1921. 4.30     Member, Yokosuka ND (B-NA, DoN)
1921. 7. 6     Member, Yokosuka fg / Staff, Temp. Flying Training Center
1922. 4. 1     Member, Yokosuka ND (B-NA, DoN)
1922. 4.15     Member, Yokosuka ND (B-NA, DoN) / Staff, NEC
1922.12. 1     Staff, NGS
1924.12. 1 CMDR    
1925. 4. 1     Member, Yokosuka ND (Trip to Europe, USA)
1926. 1.15     XO, Hosho
1927. 3.15     Att, NGS / Att, DoN
1927. 4. 5     Staff, B-Edu, NAC
1927.12. 1     Staff, B-Adm, NAC / Staff, B-NA, DoN
1929.11.30 CAPT   CO, Oi
1930.12. 1     Att, NGS / Att, DoN
1931.12. 9     Attendant to Plenipotentiary, Geneva conference
1932.11.28     Chief, B-Adm, Air Arsnl
1933.10.20     CO, Akagi
1934.11. 1     Chief, B-Adm, NAC
1935.11.15 RADM    
1937.12. 1     COM, 2Sf
1937.12.15     COM, 2Cfg
1938.12.15     COM, 1Cfg
1939.10.19     Att, NGS
1939.11.15 VADM    
1940. 4.15     COM, Chinkai GD
1940. 4.29   2nd Medal  
1941. 9. 1     Att, NGS
1941. 9.10     CinC, 11AF
1942.10. 1     Att, NGS
1942.12. 1     Dir, NAC
1944. 3. 1     NavCouncilor / VCNGS / Dir, NAC
1944. 7.29     NavCouncilor / Dir, NAC
1944. 9.15     CinC, Yokosuka ND / Member, AdmCommittee
1945. 5. 1     NavCouncilor
1945. 5.15 ADM    
1945.10.10     Wait
1945.10.15 Resv    
1966. 1.10     died (78)

TOP of this page Table of Job abbreviationsHirose, Masatsune Fukuoka Naval Academy 36th (11/191)
Vice-admiral Naval College 20th

Date Rank Other title Job
1887. 3.15     born
    5th Medal  
1908.11.21 MID   Crew, Aso
1909. 8. 2     Crew, Adzuma
1909. 9.14     Crew, Yodo
1909.10.20     Crew, Adzuma
1909.12. 1     Crew, Suwo
1910. 1.15 SUBLT    
1910. 5. 5     Crew, Kasagi
1911. 4.20     Gun.School Bas.Course
1911. 8. 4     Torp.School Bas.Course
1911.12. 1 LTJG    
1911.12.20     Crew, Shirayuki
1912.10. 5     Member, Yokosuka ND
1912.10. 7     Member, Flight technic research committee
1912.12. 1     Crew, Otowa
1914.12. 1 LT   DC, Sagami
1915.12.13     Nav.College B-Course
1916. 6. 1     Gun.School Adv.Course
1916.12. 1     Crew, Urakaze
1917. 4. 1     Crew, Kashi
1917. 9.10     Assist Staff, 2nd Special Task Fleet
1917. 9.27     Crew, Sendan
1918. 9.10     EO, Tatsuta
1918. 9.20     Chief Gun, Tatsuta / DC, Tatsuta / EO, Tatsuta
1918.12. 1     Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1920.12. 1 LCDR   Nav.College A-Course
1922.12. 1     Staff, NSC
1923. 4. 1     Staff, NSC / Staff, B-Sup, DoN
1925. 4. 1     SVO (Trip to UK)
1925.12. 1 CMDR    
1926. 3.10     Order of Return
1926.10. 1     Member, Yokosuka ND
1926.12. 1     Staff, B-Ord, Yokosuka NYd
1928.11. 1     Att, NGS / Att, NAC
1928.12.10     Staff, B-Tec, NAC
1929.11.30 CAPT    
1930.12. 1     Chief, B-Aircraft, Hiro NYd
1934. 5.15     Att, NAC (Trip to Europe, USA)
1934.12.22     Return
1935. 1. 7     Chief, B-Aircraft, Air Arsnl
1935.11.15 RADM   Chief, B-Sci, Air Arsnl
1938.11.15     Chief, B-Aircraft, Air Arsnl
1939.11.15 VADM   Dir, Hiro NYd
1940.10. 1     Att, NGS
1940.12.16     Wait
1940.12.21 Resv    
1953. 6.28     died (66)

TOP of this page Table of Job abbreviationsHorie, Rokuro Tokyo Naval Academy 36th (58/191)
Vice-admiral Naval College 19th

Date Rank Other title Job
1886. 8.25     born
    3rd Medal  
1908.11.21 MID   Crew, Soya
1909. 8. 2     Crew, Iwami
1910. 1.15 SUBLT    
1910.12.15     Crew, Ikoma
1911. 8. 4     Gun.School Bas.Course
1911.12. 1 LTJG    
1911.12.20     Torp.School Bas.Course
1912. 4.24     Crew, Uzuki
1913.12. 1     Member, Kure SC
1914. 8.31     Member, Yokosuka ND
1914. 9. 3     Member, 2F / Chief, Ammo-Column, Heavy gun Battery
1914.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1915. 5.26     Torp.School Adv.Course
1915.12.13     Crew, Ayanami
1916.12. 1     CO-Tbb, 15btg
1917.12. 1     Chief Torp, Karasaki / DC, Karasaki
1919.12. 1     Nav.College A-Course
1920.12. 1 LCDR    
1921.12. 1     Chief Torp, Oi / DC, Oi
1922.11.20     Chief Torp, Kongo / DC, Kongo
1924.12. 1     Staff, 1F / Staff, GF
1925.12. 1 CMDR   Inst, Torp.School / Inst, Gun.School
1926.12.10     Inst, Torp.School / Inst, Gun.School / Inst, Kasuga
1927.12. 1     Staff, 2Sd
1928.11.15     XO, Hiei
1929.11.30     CO-Aux, Nojima
1930. 4. 1     Member, Yokosuka ND
1930.12. 1 CAPT   CO, Kitakami
1931. 9.14     CO, Kitakami / CO, Isuzu
1931.11.14     CO, Hosho
1932.12. 1     CO, Tateyama fg
1934.11. 1     CO, Akagi
1935.11.15     COM, 2Sf
1936.12. 1 RADM    
1937.12. 1     CO, Kasumigaura fg
1938.12.15     COM, 11Cfg
1940.11.15 VADM   Att, NGS
1941. 3.15     Wait
1941. 3.20 Resv    
1968. 2.14     died (81)

TOP of this page Table of Job abbreviationsHosogaya, Boshiro Nagano Naval Academy 36th (16/191)
Vice-admiral Naval College 18th

Date Rank Other title Job
1888. 6.24     born
    3rd Medal  
1908.11.21 MID   Crew, Soya
1909. 8. 2     Crew, Kashima
1910. 1.15 SUBLT    
1911. 4.20     Gun.School Bas.Course
1911. 8. 4     Torp.School Bas.Course
1911.12. 1 LTJG    
1911.12.20     Crew, Asagiri
1912. 2. 1     Member, 17btg
1913. 4. 1     Crew, Suwo
1913.12. 1     Nav.College B-Course
1914. 5.27     Torp.School Adv.Course
1914.12. 1 LT   Assist Staff, 1F
1915.12.13     Crew, Kaba
1917. 2. 7     Staff, 1st Special Task Fleet
1918. 6.13     Adj, Sasebo ND / Staff, Sasebo ND
1918.12. 1     Nav.College A-Course
1920.12. 1 LCDR   Staff, 4S
1921. 8.10     Att, NGS
1921. 8.17     Staff, NGS
1923. 9. 7     Staff, NGS / Member, Kanto area martial law HQ
1923.11.16     Staff, NGS
1924.12. 1 CMDR   XO, Yubari
1926.10.15     Member, Yokosuka ND
1927. 3. 1     Trip to Europe, USA
1928. 2. 2     Return
1928. 3. 1     XO, Hyuga
1929.11.30 CAPT   Staff, B-Sup, Kure / Chief, S1, B-Sup, Kure
1931. 7.31     Chief, S1, B-Sup, Kure / Staff, B-Sup, Kure
1931.12. 1     CEO, Chokai
1932. 6.30     CO, Chokai
1932.12. 1     Chief, S1, B-Sup, DoN
1933. 9.15     Chief, B-Ord, Sasebo NYd
1934.11.15     CO, Mutsu
1935.11.15 RADM   COM, 5Sd
1936.12. 1     SM, Comm.School
1937. 3.10     SM, Comm.School / SM, Torp.School
1937. 7.28     COM, 4Sd
1938. 4.19     Att, NGS
1938. 4.25     COM, 1Sf
1939.11.15 VADM   COM, Ryojun GD
1940.11.15     CinC, 1CF
1941. 7. 5     Att, NGS
1941. 7.25     CinC, 5F
1943. 4. 1     Att, NGS
1943.11. 3     Wait
1943.11. 4 Resv    
1943.11. 5     Dir, Southern Is Agency
1944. 4. 1     Job assistant, TYF
1944. 7.10     Job assistant, 3KF
1946. 3.12     resigned
1964. 2. 8     died (75)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKondo, Eijiro Yamagata Naval Academy 36th (76/191)
Vice-admiral Naval College 19th

Date Rank Other title Job
1887. 9.12     born
    2nd Medal  
1908.11.21 MID   Crew, Soya
1909. 8. 2     Crew, Mikasa
1910. 1.15 SUBLT    
1911. 4.20     Gun.School Bas.Course
1911. 8. 4     Torp.School Bas.Course
1911.12. 1 LTJG    
1911.12.20     Crew, Adzuma
1913. 9.26     Crew, Hiei
1914.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1915. 5.26     Gun.School Adv.Course
1915.12.13     DC, Kasuga
1917. 2. 3     Crew, Matsu
1918. 1.12     Crew, Sugi
1918. 5. 1     Staff, 2nd Special Task Fleet
1918. 9.10     DC, Izumo / Staff, 2nd Special Task Fleet
1918.12. 1     Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1919.12. 1     Nav.College A-Course
1920.12. 1 LCDR    
1921.12. 1     CO-Des, Nashi
1922.12. 1     Staff, Kure ND
1923. 6. 1     Resident in USA
1925. 4.20     Order of Return
1925. 7. 1     Att, NGS
1925.12. 1 CMDR   Assist Staff, 1st Expeditionary Fleet
1926. 3.20     Staff, 1st Expeditionary Fleet
1927.11. 1     Trainer, Nav.Academy
1928.12.10     Trainer, Nav.Academy / Inst, Nav.Academy
1929.11.30 CAPT   Member, Yokosuka ND
1930. 2.20     CO-Aux, Notoro
1930.12. 1     CO, Hosho
1931.11.14     CO, Tateyama fg
1932.12. 1     CO, Akagi
1933.10.20     CO, Kaga
1934.11.15     CoS, 3F
1935.11.15 RADM    
1935.12. 2     COM, Shanghai lg / Assist Staff, 3F
1936.11.16     Att, NGS
1936.12. 1     COM, Yokosuka KS
1937. 7.28     COM, 3Sd
1937.12. 1     COM, 11S
1938.12.15     Att, Yokosuka ND
1939.11.15 VADM   Att, NGS
1939.12.15     Wait
1939.12.21 Resv    
1940.11. 9     Job assistant, Secretariat, MoN
1942. 6.10     Consultant, Cabinet
1942.11. 1     Advisor, Ministry of Eastern Asian Affairs
1955.12.27     died (68)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKumaoka, Yuzuru Shizuoka Naval Academy 36th (47/191)
Vice-admiral Naval College 17th

Date Rank Other title Job
1887.12.     born
1908.11.21 MID   Graduate from Nav.Academy
1910. 1.15 SUBLT   Crew, Adzuma
1911.12. 1 LTJG    
1913.12. 1     Nav.College B-Course
1914. 5.27     Torp.School Adv.Course
1914.12. 1 LT   CO-Subb, 1sbg
1917.12. 1     Nav.College A-Course
1919.12. 1     CO-Sub, 13sg
1920.12. 1 LCDR    
      Staff, NGS / Inst, Nav.College
1924.12. 1 CMDR   CO, 14sg
1928.12.10     Member, Kure ND
1929. 1.15     Assist Staff, 2Ss
1929. 4. 1     CO, 19sg
1929.11.30 CAPT    
1930.12. 1     Chief Inst, Sub.School
1932.12. 1     CO, Kuma
1933.11.15     Chief, B-Torp.Res, Kure NYd
1935.11.15 RADM   Chief, B6, NSC
1936. 8. 1     COM, 3Ss
1937.12. 1     COM, 1Ss
1938.11.15     SM, Sub.School
1939.11.15 VADM   Att, NGS
1940. 3.15     Wait
1940. 3.21 Resv    
1945. 6.16     died (57)

TOP of this page Table of Job abbreviationsMito, Shunzo Hiroshima Naval Academy 36th (22/191)
Vice-admiral Naval College 18th

Date Rank Other title Job
1886. 3. 1     born
1908.11.21 MID   Crew, Soya
1909. 8. 2     Crew, Chinen
1910. 1.15 SUBLT    
1910. 3. 1     Crew, Ikoma
1911. 4.20     Gun.School Bas.Course
1911. 8. 4     Torp.School Bas.Course
1911.12. 1 LTJG    
1911.12.20     Crew, Kikuzuki
1912.12. 1     Member, Kure SC
1913.12. 1     Crew, Settsu
1914.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1915. 5.26     Gun.School Adv.Course
1915.12.13     DC, Hiei
1917. 1.20     Crew, Tokitsukaze / EO, Tokitsukaze
1918. 5. 1     DC, Ise
1918.12. 1     Nav.College A-Course
1920.12. 1 LCDR   Staff, 3F
1923.11.10     Staff, 5S
1924.12. 1 CMDR    
1925.12. 1     Staff, Kure ND / Staff, Hiroshima bay Fort HQ
1927. 2.18     Staff, Kure ND / Staff, Hiroshima bay Fort HQ / Staff, Hoyo Fort HQ
1927.12. 1     Member, Yokosuka ND
1928. 1.15     Staff, Training Fleet
1929. 2. 1     Inst, Nav.College
1929.11.30 CAPT    
1930.11.15     CO, Yahagi
1931. 5.15     CoS, Mako GD
1932.12. 1     CO, Kako
1933.11.15     CO, Haruna
1935. 4.16     Member, Kure ND
1935.11.15 RADM   CoS, 2F
1936. 4. 1     Member, Kure ND
1936.12. 1     COM, Kure KS
1937.12. 1     COM, Mako GD
1938.11.15     Att, NGS
1939. 3.10     Chief, Communication Office, Asian Development Agency / Chief, Amoi Communication Office, Asian Development Agency
1939.11.15 VADM    
1940. 7. 1     Att, NGS
1940.12.16     Wait
1940.12.21 Resv    
1965.10.26     died (79)

TOP of this page Table of Job abbreviationsMiyata, Giichi Tokyo Naval Academy 36th (50/191)
Vice-admiral Naval College 19th

Date Rank Other title Job
1889. 2. 5     born
    3rd Medal  
1908.11.21 MID   Crew, Soya
1909. 8. 2     Crew, Mikasa
1910. 1.15 SUBLT    
1910.12. 1     Gun.School Bas.Course
1911. 4.20     Torp.School Bas.Course
1911. 8. 4     Crew, Tokiwa
1911.12. 1 LTJG    
1912.11.13     Gun.School Exp.Course
1913. 5.24     Crew, Kurama
1913.12. 1     Crew, Asama
1914.12. 1 LT   Assist Staff, American Detach
1915. 1.25     Member, Yokosuka ND
1915. 4. 5     DC, Asama
1915.12.13     Nav.College B-Course
1916. 6. 1     Gun.School Adv.Course
1916.12. 1     Crew, Sugi
1918. 2.20     Assist Staff, 2nd Special Task Fleet
1918. 5. 1     Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1919.12. 1     Nav.College A-Course
1920.12. 1 LCDR    
1922.12. 1     Chief Gun, Kuma
1923.12. 1     Inst, Gun.School / Inst, Eng.Academy / Inst, Torp.School / Inst, Military Heavy Artillery School
1924. 2. 1     Chief Gun, Yamashiro
1924.12. 1     Staff, 2F
1925.12. 1 CMDR   Staff, 1F / Staff, GF
1926.12. 1     Staff, B-Edu, DoN
1928.12.10     Att, NGS
1929. 2.15     Trip to Europe, USA
1929.11.30 CAPT    
1930. 1.14     Return
1930. 2. 1     Inst, Nav.College / Inst, Mil.College
1931.12. 1     Chief, S2, B-Edu, DoN
1933.11.15     CO, Atago
1934.11. 1     Member, Yokosuka ND
1934.11.15     CO, Yokosuka SC
1935.11.15 RADM   COM, Yokosuka KS
1936. 8. 1     COM, 9S
1936.12. 1     COM, 12S
1937.12. 1     SM, Gun.School
1938. 4.18     Att, NGS
1938. 4.20     COM, 2Glg
1938. 5. 1     COM, 2Glg / Assist Staff, 5F
1938.11.15     COM, 3aBg
1939.11.15 VADM   Att, NGS
1940. 3.15     Wait
1940. 3.31 Resv    
1941.11.13 Mob    
1941.11.15     Att, Yokosuka ND
1941.11.17     SM, Yokosuka Gun.School
1943. 3.15     Att, NGS
1943. 3.20 Demob    
1960.11.27     died (71)

TOP of this page Table of Job abbreviationsMyoga, Hideo Tottori Naval Academy 36th (43/191)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1887. 1. 8     born
1908.11.21 MID   Crew, Aso
1909. 6. 2     Crew, Katori
1909.12. 1     Crew, Hashidate
1910. 1.15 SUBLT   Crew, Satsuma
1910.12.25     Gun.School Bas.Course
1911. 4.20     Torp.School Bas.Course
1911. 8. 4     Member, Gun.School
1911.12. 1 LTJG    
1911.12.20     Crew, Tsukuba
1913. 5.24     Crew, Asahi
1913.12. 1     Crew, Hiei
1914.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1915. 5.26     Gun.School Adv.Course
1916.12. 1     Member, Yokosuka ND
1918. 1.31     TInsp, Kure NYd
1918.12. 1     Nav.College Sel.Course
1920.12. 1 LCDR   DC, Kirishima
1921.11.20     Adj, Kure NYd
1922. 7. 1     TInsp, Kure NYd
1923. 4. 1     TInsp, B-Gun, Kure NYd
1923. 7. 1     TInsp, B-Gun, Kure NYd / Staff, B-Gun.Res, Kure NYd
1924. 5. 1     Staff, NSC / SVO
1925.12. 1 CMDR    
1927. 7. 5     TInsp, B-Ord, Yokosuka NYd
1927. 7.20     TInsp, B-Ord, Yokosuka NYd / Assist Staff, GF
1928. 6. 1     SVO, NSC (Trip to UK)
1929.11.10     Order of Return
1930. 5. 7     Member, Kure ND
1930. 5.12     ordered by Dir, Kure NYd
1930. 6.10     TInsp, B-Gun, Kure NYd / Staff, B-Gun.Res, Kure NYd / Inst, Gun.School
1930.12. 1 CAPT    
1931. 1. 8     TInsp, B-Gun, Kure NYd / Staff, B-Gun.Res, Kure NYd / Inst, Gun.School / Inst, Sub.School
1933.11.15     Staff, NSC / Inst, Nav.College
1936.12. 1 RADM   Chief, B-Gun, Kure NYd
1937.12. 1     Chief, B-Gun, Kure NYd / Chief, CivilEngineer TC
1939.11.15     Att, NSC
1940.11.15 VADM   Att, NGS
1940.12.16     Wait
1940.12.21 Resv    
1951. 3.28     died (64)

TOP of this page Table of Job abbreviationsNiimi, Masaichi Hiroshima Naval Academy 36th (15/191)
Vice-admiral Naval College 17th

Date Rank Other title Job
1887. 2. 4     born
1908.11.21 MID   Crew, Aso
1909. 8. 2     Crew, Izumo
1910. 1.15 SUBLT   Member, Sasebo SC
1910. 7.31     Gun.School Bas.Course
1910.12.15     Torp.School Bas.Course
1911. 4.20     Crew, Aso
1911.12. 1 LTJG    
1912. 7. 5     Crew, Yayoi
1913.12. 1     Nav.College B-Course
1914. 5.27     Gun.School Adv.Course
1914.12. 1 LT   DC, Katori
1915. 5. 1     DC, Ibuki
1916. 5.15     DC, Kawachi
1916.12. 1     Crew, Umikaze
1917. 4. 1     Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1917.12. 1     Nav.College A-Course
1919.12. 1     VChief Gun, Ise / DC, Ise
1920.12. 1 LCDR   Inst, Gun.School
1922.12. 1     Staff, NGS
1923.12. 1     Resident in UK
1924.12. 1 CMDR    
1925.12. 1     Order of Return
1926. 3.20     XO, Kuma
1926.12. 1     Inst, Nav.College
1929.11.27     Inst, Nav.College / Inst, Mil.College
1929.11.30 CAPT    
1930.12. 1     Member, Yokosuka ND
1931. 4. 1     CO, Oi
1931.10.15     CO, Yakumo
1933.11.15     CO, Maya
1934.11.15     Inst, Nav.College
1935.11.15 RADM   CoS, Kure ND
1936. 4. 1     CoS, 2F
1936.12. 1     Att, NGS
1937.12. 1     Dir, B-Edu, DoN
1939.11.15 VADM   Dir, Nav.Academy
1941. 4. 4     CinC, 2CF
1942. 7.14     CinC, Maizuru ND
1943.12. 1     Att, NGS
1944. 3.15     Wait
1944. 3.20 Resv    
1944. 6. 1     Job assistant, DoN
1993. 4. 2     died (106)

TOP of this page Table of Job abbreviationsSakamoto, Ikuta Kumamoto Naval Academy 36th (64/191)
Vice-admiral Naval College 19th

Date Rank Other title Job
1887. 6.17     born
1908.11.21 MID   Crew, Soya
1909. 8. 2     Crew, Kashima
1910. 1.15 SUBLT    
1910.12.15     Gun.School Bas.Course
1911. 4.20     Torp.School Bas.Course
1911. 8. 4     Member, Sasebo SC
1911.12. 1 LTJG    
1912. 4.24     Member, 15btg
1913.12. 1     Crew, Shikishima
1914.12. 1 LT   DC, Shikishima
1915. 3.24     DC, Akitsushima
1915.12.13     Nav.College B-Course
1916. 6. 1     Torp.School Adv.Course
1916.12. 1     DC, Satsuma
1917.12. 1     Inst, Torp.School / DC, Torp.School
1919.12. 1     Nav.College A-Course
1920.12. 1 LCDR    
1921.12. 1     CO-Des, Kuri
1922.12. 1     Staff, 1Sd
1923.11.20     Staff, 1F / Staff, GF
1924.12. 1     Inst, Torp.School / Inst, Gun.School
1925.12. 1 CMDR    
1926.12. 1     Staff, 2Sd
1927.12. 1     Staff, B-Edu, DoN
1929.11.30     CO, 5dg
1930.12. 1 CAPT   CO, Kinu
1931.12. 1     Chief Inst, Torp.School
1933.11.15     CO, Kinugasa
1934.11.15     Member, Yokosuka ND
1935.11.15     COM, Kure BS
1936. 8. 1     COM, 3Sd
1936.12. 1 RADM   COM, 2Sd
1937.12. 1     COM, Kure KS
1938. 4.20     CO, Sasebo SC
1939.11.15     SM, Torp.School
1940.11.15 VADM    
1941. 9. 1     COM, Chinkai GD
1941.11.20     CinC, Chinkai GD
1942. 9.15     Att, NGS
1942.12.15     Wait
1942.12.21 Resv    
1974. 1.26     died (86)

TOP of this page Table of Job abbreviationsSato, Ichiro Yamaguchi Naval Academy 36th (2/191)
Vice-admiral Naval College 18th with honor

Date Rank Other title Job
1889. 8.28     born
1908.11.12 MID   Crew, Aso
1909. 8. 2     Crew, Izumo
1910. 1.15 SUBLT    
1910. 3.26     Crew, Chinen
1910. 7.30     Gun.School Bas.Course
1910.12.15     Torp.School Bas.Course
1911. 4.20     Crew, Soya
1911.12. 1 LTJG    
1912. 4. 1     Crew, Kawachi
1913.12. 1     Nav.College B-Course
1914. 5.27     Nav.College Major.Course
1914. 8.15     Att, NGS
1914.10.19     Nav.College Major.Course
1914.12. 1 LT    
1915. 2. 1     Crew, Yamakaze
1915.12. 4     Chief Nav, Tsushima
1916. 9. 1     Assist Staff, Training Fleet
1916.11. 6     Staff, Training Fleet
1918. 9. 4     Att, NGS
1918.12. 1     Nav.College A-Course
1920.12. 1 LCDR   Resident in Fr
1921. 4.13     Att, NGS
1923. 3. 2     Order of Return
1923. 6.11     Chief Nav, Oi / DC, Oi
1923.11.20     Staff, NGS
1924.12. 1 CMDR    
1926.12. 1     Staff, 2F
1927. 3.19     Att, NGS
1927. 4.15     Attendant to Plenipotentiary, Geneva conference
1927. 9.28     Order of Return
1927.10.15     Assist Staff, GF
1927.11.15     Staff, 1F / Staff, GF
1928.12.10 CAPT   DC, Nagara
1929. 5. 1     Staff, NGS
1929. 8.29     Attache of Navy, LN
1929.11.12     Attendant to Plenipotentiary, London conference
1931. 5. 1     Order of Return
1931.12. 1     Att, NGS
1932.11.15     Chief, S1, B-Edu, DoN
1934.11.15 RADM   Chief, B-Edu, NAC
1936. 4. 1     CoS, Kure ND
1936.12. 1     Chief Inst, Nav.College
1938.11.15 VADM   COM, Ryojun GD
1939.11.15     Att, NGS
1940. 4. 1     Wait
1940. 4. 5 Resv    
1943. 5. 1     Job assistant, GKF Civil Government
1943.12.20     resigned Job assistant
1958. 4.12     died (68)

TOP of this page Table of Job abbreviationsShimizu, Mitsumi Nagano Naval Academy 36th (24/191)
Vice-admiral Naval College 18th

Date Rank Other title Job
1888. 3.16     born
1908.11.21 MID   Crew, Soya
1909. 8. 2     Crew, Katori
1909.12. 1     Crew, Hashidate
1910. 1.15 SUBLT    
1910. 3. 1     Crew, Ikoma
1910. 6.27     Crew, Sagami
1911. 8. 4     Gun.School Bas.Course
1911.12. 1 LTJG    
1911.12.20     Torp.School Bas.Course
1912. 4.24     Crew, Ariake
1913.12. 1     Member, Yokosuka SC
1914.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1915. 5.26     Torp.School Adv.Course
1915.12.13     Assist Staff, 2S
1916.12. 1     Staff, 3F
1917.12. 1     Assist Staff, 3F
1917.12.17     Inst, Torp.School / DC, Torp.School
1918.12. 1     Nav.College A-Course
1920.12. 1 LCDR   Staff, 1F
1921. 5. 1     Staff, 1F / Staff, GF
1922. 5. 1     Inst, Torp.School
1923.12. 1     Staff, B-Edu, DoN
1925.12. 1 CMDR   XO, Jingei
1926.12. 1     Staff, Sasebo ND / Staff, Sasebo Fort HQ
1929. 2. 1     Att, NGS
1929. 2.15     Trip to Europe, USA
1929.11.30 CAPT    
1930. 1. 3     Return
1930. 1.20     Att, NGS / Att, DoN
1930. 2. 5     Chief, S2, B-NA, DoN
1931. 5. 1     CO, Tama
1931.11.14     Att, NGS / Att, DoN
1931.12. 1     Chief, S1, B-Per, DoN
1934. 4. 1     Att, NGS
1934.11. 1     CO, Ise
1935.10.31     CoS, Sasebo ND
1935.11.15 RADM    
1936.11.16     Att, NGS / Att, DoN
1936.12. 1     Dir, B-Per, DoN
1938.12.15     COM, 7S
1939. 5.20     COM, 6S
1939.11.15 VADM   Att, NGS
1940. 6. 1     COM, Training Fleet
1940. 9.20     Att, NGS
1940. 9.30     CinC, 3CF
1941. 7. 5     Att, NGS
1941. 7.21     CinC, 6F
1942. 3.16     Att, NGS
1942. 7.14     CinC, 1F
1943.10.20     Att, NGS
1944. 2.19     Wait
1944. 2.21 Resv    
1944. 4.20     President, Japan Storage control co,
1971. 5. 5     died (83)

TOP of this page Table of Job abbreviationsSunagawa, Kaneo Tottori Naval Academy 36th (26/191)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1887. .     born
    5th Medal  
1908.11.21 MID   Crew, Soya
1909. 8. 2     Crew, Ikoma
1909.12. 1     Crew, Yodo
1910. 1.15 SUBLT    
1910.12.15     Gun.School Bas.Course
1911. 4.20     Torp.School Bas.Course
1911. 8. 4     Crew, Fuji
1911.12. 1 LTJG    
1912. 5.29     Crew, Tsugaru
1913. 5.24     Member, Sasebo SC
1913.12. 1     Nav.College B-Course
1914. 5.27     Torp.School Adv.Course
1914. 8.23     Assist Staff, 2F
1914.12. 1 LT    
1915. 2. 6     Assist Staff, 4S
1915.12.13     Assist Staff, 3F
1916.12. 1     Member, Maizuru ND
1917. 1.10     EO, Hinoki
1917. 2. 7     Crew, Hinoki
1918.11. 1     Assist Staff, 2nd Special Task Fleet
1918.12. 1     Inst, Torp.School / DC, Torp.School
1920. 4. 1     Inst, Torp.School / DC, Torp.School / Inst, Eng.Academy
1920.12. 1 LCDR    
1921.11.20     Chief Torp, Kitakami / DC, Kitakami
1921.12.10     Chief Torp, Kitakami / DC, Kitakami / Inst, Torp.School
1922.11. 1     TInsp, Sasebo NYd / Staff, B-Ord, Sasebo NYd
1923. 4. 1     TInsp, B-Ord, Sasebo NYd
1924. 8. 1     Att, NSC
1925. 8.25     Staff, NSC / Staff, B-Sup, DoN
1925.12. 1 CMDR    
1927. 4. 5     Staff, NSC / Staff, B-Sup, DoN / Staff, B-Tec, NAC
1929. 5. 1     Staff, B-Sup, Sasebo / Chief, S1, B-Sup, Sasebo
1929.11.30 CAPT    
1931. 7.31     Chief, S1, B-Sup, Sasebo / Staff, B-Sup, Sasebo
1931.12. 1     Chief, B-Adm, Kure NYd
1935.10. 7     Att, NSC
1935.11.15 RADM   Chief, B2, NSC
1937.12. 1     Dir, Sasebo NYd
1939.11.15 VADM   Dir, Kure NYd
1941.11.20     CinC, Kainan GD
1942.12.15     Att, NGS
1943. 3.15     Wait
1943. 3.20 Resv    
1948. 3. 5     died (60)

TOP of this page Table of Job abbreviationsTakahashi, Ibo Fukushima Naval Academy 36th (10/191)
Vice-admiral Naval College 17th

Date Rank Other title Job
1888. 4.20     born
1908.11.21 MID   Crew, Soya
1909. 8. 2     Crew, Suma
1910. 1.15 SUBLT    
1910. 5. 5     Crew, Asama
1911. 4.20     Gun.School Bas.Course
1911. 8. 4     Torp.School Bas.Course
1911.12. 1 LTJG    
1911.12.20     Crew, Nenohi
1912.12. 1     Crew, Shikishima
1913.12. 1     Nav.College B-Course
1914. 5.27     Gun.School Adv.Course
1914.12. 1 LT   DC, Tone
1916. 1.10     DC, Fuso
1916.12. 1     Adj, Yokosuka ND / Staff, Yokosuka ND
1917.12. 1     Nav.College A-Course
1919.12. 1     Staff, 2Sd
1920. 8.12     Chief Gun, Iwami (acting)
1920.12. 1 LCDR   Chief Gun, Iwami
1921. 7. 1     Staff, NSC (B1)
1923. 4. 1     Staff, NSC (B1) / Staff, B-Sup, DoN (S1, B1)
1923. 8.13     SVO (Trip to UK)
1924.12. 1 CMDR    
1925. 8. 1     Order of Return
1926. 2.20     XO, Tama
1926.12. 1     Staff, NSC (S1, B-Adm)
1929. 6.20     Member, Yokosuka ND
1929. 8.20     CO, Tenryu
1929.11. 1     Att, NGS / Att, DoN (B-NA)
1929.11.12     Attendant to Plenipotentiary, London conference
1929.11.30 CAPT    
1930.12. 1     Adj, DoN
1932.12. 1     CO, Atago
1933.11.15     CO, Kirishima
1934.11.15     Att, NGS / Att, DoN (B-NA)
1935. 3. 1     CoS, Sasebo ND
1935.10.31     Att, NGS
1935.11.15 RADM   Chief, N2, NGS
1937.11.15     CoS, GF / CoS, 1F
1939.11.15 VADM   COM, Mako GD
1941. 2.27     Att, NGS
1941. 4.10     CinC, 3F
1942. 3.10     CinC, 2KF
1942. 4.10     CinC, GKF / CinC, 2KF
1942. 9.15     Att, NGS
1942.11.10     CinC, Kure ND
1943. 6.21     Att, NGS
1944.12.15     Wait
1944.12.20 Resv    
1947. 3.18     died (58)

TOP of this page Table of Job abbreviationsYamamoto, Koki Wakayama Naval Academy 36th (100/191)
Vice-admiral Naval College 19th

Date Rank Other title Job
1887. 4.20     born
1908.11.21 MID   Crew, Soya
1909. 8. 2     Crew, Ikoma
1910. 1.15 SUBLT   Crew, Tokiwa
1910. 7.31     Gun.School Bas.Course
1910.12.15     Torp.School Bas.Course
1911. 4.20     Crew, Fuji
1911.11. 1     Crew, Ibuki
1911.12. 1 LTJG    
1913. 4. 1     Crew, Akitsushima
1914. 3.23     Member, Sasebo SC
1914. 8.31     Member, Yokosuka ND
1914. 9. 3     Member, 2F / Platoon leader, Heavy gun Battery
1914.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1915. 5.26     Torp.School Adv.Course
1915.12.13     DC, Nowaki
1916.12. 1     DC, Yodo
1917. 7. 6     Chief Torp, Yodo / DC, Yodo
1917. 7.26     DC, Yodo
1917.12. 1     CO-Tbb, 1btg
1918.12. 1     CO-Des, Ariake / Inst, Torp.School
1919.12. 1     Nav.College A-Course
1920.12. 1 LCDR    
1921.12. 1     Staff, Interim Southern Is bg
1922. 4. 1     Member, Yokosuka ND
1922. 5.15     CO-Des, Hinoki
1922. 6.16     CO-Des, Nire
1922.12. 1     Staff, 2F
1923.11.10     CO-Des, Akikaze (acting)
1924.12. 1     Staff, 1Sd
1925.12. 1 CMDR   Inst, Nav.College
1928.12.10     Staff, 2Sd
1929.11.30     CO, 16dg
1930.12. 1 CAPT   CO, 29dg
1931.12. 1     CO, Naka
1932.12. 1     CO, Maya
1933.11.15     CO, Ise
1934.11. 1     Att, NSC
1935. 2. 1     Chief, S2, B-Adm, NSC
1936.12. 1 RADM   Chief, B-Ord, Yokosuka NYd
1938.11.15     Chief, B2, NSC
1940.11.15 VADM   Att, NGS
1941. 2.27     COM, Mako GD
1941.11.20     CinC, Mako GD
1942.11.20     Att, NGS
1943. 3.15     Wait
1943. 3.20 Resv    
1958. 1.24     died (70)

TOP of this page Table of Job abbreviationsAmari, Tsuneo Nagano Naval Academy 36th (38/191)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1886.12.22     born
1908.11.21 MID   Crew, Soya
1909. 8. 2     Crew, Mikasa
1910. 1.15 SUBLT   Member, Maizuru SC
1910. 7.30     Gun.School Bas.Course
1910.12.15     Torp.School Bas.Course
1911. 4.20     Crew, Suwo
1911.12. 1 LTJG   Member, 16btg
1912.11.13     Crew, Tsushima
1913.12. 1     Crew, Aso
1914.12. 1 LT   DC, Yakumo
1915. 2.18     Crew, Kisaragi
1916. 6. 1     Nav.College Sel.Course
1918. 6. 1     Staff, B-Ord, Sasebo NYd / TInsp, Sasebo NYd
1918. 9. 2     TInsp, Sasebo NYd / Staff, B-Ord, Sasebo NYd
1918.12. 1     Staff, Powder Rsch, Kure NYd / TInsp, Powder Rsch, Kure NYd
1920. 1.12     TInsp, Kure NYd / Staff, Powder Rsch, Kure NYd
1920.12. 1 LCDR    
1923. 2. 1     Staff, B-Gun, Kure NYd
1923. 4. 1     TInsp, B-Ord, Yokosuka NYd / Staff, B-Adm, Yokosuka NYd / Inst, Gun.School
1924.12. 1     TInsp, Powder-Yd / Staff, B-Rsch, Powder-Yd
1925.12. 1 CMDR    
1929. 4. 1     TInsp, Powder-Yd
1930.12. 1 CAPT    
1934.11.15     Chief, B-Chem.Res, Tech.Rsch
1936.12. 1 RADM   Att, NSC
1936.12.15     Wait
1936.12.22 Resv    
1937. 3.25     Job assistant, Air Arsnl
1938. 3.31     resigned Job assistant
1955. 8.13     died (68)

TOP of this page Table of Job abbreviationsFukuzawa, Tetsushiro Nagano Naval Academy 36th (126/191)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1886. 3. 3     born
1908.11.21 MID   Crew, Soya
1909. 8. 2     Crew, Suma
1909.12. 1     Crew, Akashi
1910. 1.15 SUBLT    
1911. 4.20     Gun.School Bas.Course
1911. 8. 4     Torp.School Bas.Course
1911.12. 1 LTJG    
1911.12.20     Crew, Minazuki
1912.12. 1     Member, Kure SC
1913. 5.24     Crew, Hirado
1915. 6.30 LT   DC, Akashi
1915.12.13     Nav.College B-Course
1916. 6. 1     Nav.College Major.Course
1916.12. 1     Chief Nav, Manshu
1917. 2. 7     Chief Nav, Otowa
1917.12. 1     Chief Nav, Chiyoda
1918.12. 1     Chief Nav, Tatsuta / EO, Tatsuta
1919. 4. 1     Chief Nav, Tatsuta / DC, Tatsuta
1920. 7. 3     EO, Kitakami
1920.11.15     Chief Nav, Kitakami / DC, Kitakami / EO, Kitakami
1920.12. 1     Nav.College Sel.Course
1921.12. 1     DC, Fuji / Inst, Fuji
1922. 5.15     DC, Yakumo / Inst, Yakumo
1922.12. 1 LCDR   DC, Fuji / Inst, Fuji
1923.10.15     Adj, Fuji / Inst, Fuji
1924.12. 1     Staff, B-Shipbuild, Sasebo NYd / Staff, B-Ord, Sasebo NYd
1926. 4. 1     Staff, B-Ord, Sasebo NYd
1927.12. 1 CMDR   Staff, NSC / Inst, Nav.College / Staff, B-Sup, DoN (S1)
1927.12.10     Staff, NSC / Inst, Nav.College / Staff, B-Sup, DoN (S1) / Staff, B-Tec, NAC
1929.10.10     Staff, NSC / Inst, Nav.College / Staff, B-Sup, DoN (S1) / Staff, B-Tec, NAC / SVO, NSC
1929.11.30     SVCO, NSC / SVO, NAC
1929.12.20     SVO, NSC / SVO, NAC
1931.12. 1 CAPT   Att, NSC
1931.12.15     Wait
1931.12.21 Resv    
1940. 3. 3 Resv 2    
1941. 4. 1 Resv    
1941.11. 3 Mob    
1941.11.15     Att, Kure ND
1941.11.17     MS supervisor, Anyo-maru
1941.11.20     MS supervisor, Anyo-maru / Member, Army Shipping HQ
1942. 5.12     Member, Yokosuka ND
1942. 6. 1     MS supervisor, 3rd Ogura-maru
1943. 1.28     Member, Yokosuka ND
1943. 3.27     MS supervisor, Akashisan-maru
1943. 5.25     MS commander, Akashisan-maru
1944. 3. 2 RADM   KIA (57)

TOP of this page Table of Job abbreviationsIshido, Yuzo Aomori Naval Academy 36th (75/191)
Rear admiral Naval College 19th

Date Rank Other title Job
1886.10.15     born
1908.11.21 MID   Crew, Aso
1909. 8. 2     Crew, Kashima
1910. 1.15 SUBLT    
1910. 3.26     Crew, Takao
1910. 7.31     Gun.School Bas.Course
1910.12.15     Torp.School Bas.Course
1911. 4.20     Crew, Otowa
1911.12. 1 LTJG    
1912.12. 1     Member, Gun.School
1913.12. 1     Crew, Asahi
1914.12. 1 LT   Assist Staff, 1F
1914.12.15     Crew, Shiranui
1915.12.13     Nav.College B-Course
1916. 6. 1     Torp.School Adv.Course
1916.12. 1     Crew, Yugiri
1917. 3. 1     CO-Tbb, 9btg
1918.12. 1     DC, Hyuga
1919.11. 3     Chief Torp, Tone / DC, Tone
1919.11. 7     Member, Sasebo ND
1919.12. 1     Nav.College A-Course
1920.12. 1 LCDR    
1921.12. 1     DC, Yokosuka bg
1922.12. 1     CO-Des, Tade
1923. 6.15     CO-Des, Take
1924.12. 1     CO-Des, Nadakaze
1925. 4.20     Staff, Ominato GD
1926.12. 1 CMDR    
1927.11.15     CO-Des, DD-27
1928. 5. 7     CO-Des, DD-32
1928. 8. 1     CO-Des, Mikazuki
1928.12.10     CO-Des, Fubuki
1929.11.30     CO, 1dg
1930.12. 1     CO, Ominato bg
1931.12. 1 CAPT    
1932.12. 1     CO, 4dg
1933.11. 1     Member, Yokosuka ND
1933.11.15     CO, Maizuru bg
1935. 7.10     Member, Kure ND
1936. 5. 5     Wait
1936. 5. 6 Resv    
1938. 4.25 Mob    
1938. 5. 2     SVCO, NSC / SVO, NAC / Supervisor, Osaka
1938.12. 1     MS supervisor, Kinugasa-maru
1939. 6.15     Member, Yokosuka ND
1939. 7. 6 Demob    
1940.10.15 Resv 2    
1941. 4. 1 Resv    
1941. 8.20 Mob    
1941. 9.10     Member, Kure ND
1941. 9.20     CO, Tenyo-maru
1942. 4. 1     Member, Yokosuka ND
1942. 4.10     Assist Staff, 1KEg
1943. 1.10     Traffic Control, 1KEg
1943. 1.20     Member, Yokosuka ND
1943. 4. 1     Member, 24Bg
1943. 4. 8     CO, 4kg
1943. 5. 1 RADM    
1944. 5.10     CO, 4kg / Chief, Kupan, 20th B-Const
1944.10.10     CO, 4kg
1945. 7.10     Assist Staff, 2KF
1946. 2. 7 Demob    
1952.12.16     died (66)

TOP of this page Table of Job abbreviationsItokawa, Suetada Kanagawa Naval Academy 36th (155/191)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1887.12.11     born
1908.11.21 MID   Graduate from Nav.Academy
1910. 1. 5 SUBLT    
1911.12. 1 LTJG   Crew, Mikasa
1914.12. 1     Crew, Matsue
1915.12.13 LT   Crew, Oboro
1918. 1. 1     Crew, Asakaze
1918. 4. 6     DC, Yamato
1918.12. 1     DC, Fuso
1919. 1.24     DC, Kongo
1919. 8.20     DC, Interim Southern Is bg / Chief, Interim Southern Is bg Temp.Radio Station
1921.12. 1 LCDR    
1922. 1. 1     Chief Ope, Yahagi / DC, Yahagi
1922. 6.10     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1926. 7.10     Chief Ope, Akagi / DC, Akagi
1926.12. 1 CMDR    
1927.12.28     XO, Ondo
1928.12. 1     Member, Kure ND
1928.12.10     XO, Hirado
1929.11.30     TInsp, B-Ord, Kure NYd / Staff, B-Adm, Kure NYd
1931. 6.17     Member, Kure ND
1931.12. 1 CAPT    
1931.12.15     Wait
1931.12.31 Resv    
1942. 2.16 Mob   CO-Gb, 2nd Shinko-maru
1942. 2.19     CO, Ominato kg
1943. 8. 5     Member, Yokosuka ND
1943.12. 1     Crew, Hokuriku-maru
1944. 3.18 RADM   KIA (56)

TOP of this page Table of Job abbreviationsIwaihara, Fuchina Shimane Naval Academy 36th (32/191)
Rear admiral Naval College 18th

Date Rank Other title Job
1886. 5.15     born
1908.11.21 MID   Crew, Soya
1909. 8. 2     Crew, Iwami
1910. 1.15 SUBLT   Member, Kure SC
1910. 7.31     Gun.School Bas.Course
1910.12.15     Torp.School Bas.Course
1911. 4.20     Crew, Ibuki
1911.12. 1 LTJG    
1912.12. 1     Crew, Yamato
1913.12. 1     Crew, Iwate
1914.11. 8     Member, Sasebo ND
1914.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1915. 5.26     Gun.School Adv.Course
1915.12.13     DC, Kasagi
1916. 8.21     Member, Sasebo ND
1916. 9. 1     DC, Kirishima
1918.12. 1     Nav.College A-Course
1920.12. 1 LCDR   Staff, 3Sd
1921. 1.25     Staff, 2Sd
1921.12. 1     Att, NGS / Staff, NGS (S1, N1)
1923.10.15     XO, Akashi
1924. 8. 5     Staff, Mako GD
1924.12.18     Staff, Mako GD / Staff, Hoko I. Fort HQ
1925.12. 1 CMDR    
1926.10.15     XO, Yubari
1927.11.15     CO, Yakumo
1929. 2. 1     EO, Myoko
1929. 3.17     XO, Myoko
1929.11. 5     Inst, Nav.College
1929.11.30 CAPT    
1931.12. 1     CoS, Maizuru ND
1933.11.15     CO, Nachi
1934.11.15     Chief, B-Per, Sasebo / Chief Per, Sasebo ND
1935.11.15 RADM    
1937.12. 1     COM, Yokosuka KS
1938. 4.20     Att, NGS
1938.12.15     Wait
1938.12.21 Resv    
1969.12.12     died (83)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKashiwagi, Ei Hiroshima Naval Academy 36th (89/191)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1886. 4. 3     born
1908.11.21 MID   Crew, Aso
1909. 8. 2     Crew, Mogami
1909.12. 1     Crew, Suwo
1910. 1.15 SUBLT    
1911. 4.20     Gun.School Bas.Course
1911. 8. 4     Torp.School Bas.Course
1911.12. 1 LTJG    
1911.12.20     Crew, Asatsuyu
1912.12. 1     Crew, Chikuma
1914. 3.23     Member, Maizuru SC
1914.12. 1 LT   DC, Yakumo
1916. 4.11     Crew, Mikazuki
1916.12. 1     CO-Tbb, 11btg
1917.12. 1     CO-Des, Shirakumo
1920. 2.21     CO-Des, Hatsuyuki
1920.12. 1 LCDR   CO-Des, Sakaki
1921.12. 1     CO-Des, Tsuga
1922. 9.20     CEO, D-16
1923. 3.16     CO-Des, D-16
1924.12. 1     CO-Des, Urakaze
1925.12. 1 CMDR   CO-Des, Yukaze
1926.12. 1     Torp.School Exp.Course
1927.11.15     CO-Des, DD-30
1928. 8. 1     CO-Des, Nagatsuki
1928.12.10     CO, 1wg
1929. 5. 1     CO, 6dg
1929.11.30     CO, 23dg
1930.11. 1     CO, 2dg / CO, 6dg
1930.12. 1     CO, 2dg
1931.10.31     CO, 7dg
1931.12. 1 CAPT    
1932.12. 1     Manager, Harbour, Maizuru GD
1934.11.15     CO, Kako
1935.11.15     Member, Kure ND
1936.12.15     Wait
1936.12.22 Resv    
1940. 4. 3 Resv 2    
1941. 4. 1 Resv    
1942. 1.12 Mob    
1942. 1.17     Assist Staff, 1KF
1942. 1.28     CO, 41wg
1943. 1.20     Member, Kure ND
1943. 3.20     CO-Aux, Yamashimo-maru
1944. 2.22 RADM   KIA (57)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKojima, Kentaro Tokyo Naval Academy 36th (33/191)
Rear admiral Naval College 20th

Date Rank Other title Job
1886. 4.26     born
    5th Medal  
1908.11.21 MID   Crew, Aso
1909. 2. 2     Crew, Nisshin
1909.12. 1     Crew, Kashima
1910. 1.15 SUBLT   Crew, Adzuma
1910. 7.30     Gun.School Bas.Course
1910.12.15     Torp.School Bas.Course
1911. 4.20     Crew, Aki
1911.12. 1 LTJG    
1912.12. 1     Crew, Musashi
1913.12. 1     Member, Yokosuka SC
1914.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1915. 5.26     Torp.School Adv.Course
1915.12.13     Assist Staff, 2Sd
1916.12. 1     EO, Kashi
1917. 2. 5     Crew, Kashi / EO, Kashi
1917. 4. 1     Crew, Kashi
1918. 7. 5     Assist Staff, 2nd Special Task Fleet
1918. 9.10     CO-Des, Asakaze
1918.12. 1     Adj, Kure ND / Staff, Kure ND
1919.12. 1     Inst, Torp.School / DC, Torp.School
1920.12. 1 LCDR   Nav.College A-Course
1922.12. 1     Chief Torp, Ise / DC, Ise
1924.12. 1     Chief Torp, Nagato
1925.12. 1 CMDR   Member, Yokosuka ND (B-NA, DoN)
1926. 5.20     Staff, B-NA, DoN (S2)
1927.12.10     XO, Mutsu
1929.11.30 CAPT   CO-Aux, Mamiya
1930.11.15     CoS, Chinkai GD
1932.11.15     CO, Abukuma
1933.11.15     CO, Yamashiro
1934.11.15     Member, Yokosuka ND
1934.12.15     CO, Yokosuka bg
1935.11.15 RADM   Att, NGS
1935.12.10     Wait
1935.12.15 Resv    
1940.12.20     Job assistant, NGS
1941. 5.10     resigned Job assistant
1968. 8.30     died (82)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKubota, Hisaharu Tokyo Naval Academy 36th (80/191)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1885.10. 5     born
1908.11.21 MID   Crew, Soya
1909. 8. 2     Crew, Katori
1909.12. 1     Crew, Hashidate
1910. 1.15 SUBLT    
1910. 7.31     Gun.School Bas.Course
1910.12.15     Torp.School Bas.Course
1911. 4.20     Crew, Niitaka
1911.12. 1 LTJG    
1912. 3.22     Nav.College Sel.Course
1914. 3.23     Crew, Tsushima
1914.12. 1 LT   Member, Interim Seito bg
1915. 6.30     Crew, Mikazuki
1916. 4.11     Member, Sasebo ND
1916. 8. 1     DC, Chitose
1917.11. 2     Wait
1918. 4.17     Member, Yokosuka ND
1918. 6.11     Member, Yokosuka ND / Staff, S-Doc, NHC
1918. 7.16     Att, NGS / Staff, S-Doc, NHC
1920. 4. 1     Staff, S-Doc, NHC
1920.10. 1     Staff, NHC (S1)
1920.12. 1 LCDR   Staff, 1st Expeditionary Fleet / Adj, 1st Expeditionary Fleet
1921.12. 1     Staff, 1st Expeditionary Fleet
1922.10.16     Att, NGS
1923. 4.10     Assist Attache, Chi
1925. 9.10     Order of Return
1925.10.20     Att, NGS (S6, N3)
1925.12. 1 CMDR   Staff, NGS (S6, N3)
1928. 2.20     Staff, NGS (S6, N3) / Inst, Nav.College
1928.11.15     Member, Kwantung Agency / Att, Sasebo ND / Staff, Sasebo ND / Assist Staff, 2nd Expeditionary Fleet
1931.12. 1 CAPT    
1933. 4.20     CoS, Ryojun GD
1935.11.15     Member, Yokosuka ND
1935.12. 2     Att, NGS / Assist Staff, 3F
1937. 4. 1     Att, NGS / Assist Staff, 3F / Resident in Tenshin
1937. 8.15     Att, NGS / Assist Staff, 3F / Assist Staff, 2F / Resident in Tenshin
1937.10.31     Att, NGS / Assist Staff, 3F
1937.12. 1 RADM    
1937.12.15     Wait
1937.12.21 Resv    
1941. 7.21 Mob    
1941. 8. 1     Att, NGS
1941. 8.15     Beijing Resident
1943.10.25     Att, NGS
1944. 4. 8     Att, NGS / Att, DoN
1944.12.26 Demob    
1962. 7.15     died (76)

TOP of this page Table of Job abbreviationsMatsuno, Seizo Yamaguchi Naval Academy 36th (66/191)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1886. 5. 1     born
1908.11.21 MID   Crew, Soya
1909. 8. 2     Crew, Asahi
1909. 9. 1     Crew, Yakumo
1910. 1.15 SUBLT   Crew, Katori
1910. 7.30     Gun.School Bas.Course
1910.12.15     Torp.School Bas.Course
1911. 4.20     Crew, Tango
1911.10.16     Crew, Makigumo
1911.12. 1 LTJG    
1913. 4. 1     Crew, Katori
1914. 8.13     Crew, Niitaka
1914.12. 1 LT   DC, Niitaka
1915. 2. 1     DC, Iwate
1916.12. 1     CO-Tbb, 14btg
1917.12. 1     CO-Des, Murasame
1919.12. 1     Chief Torp, Izumo (acting) / DC, Izumo (acting)
1919.12. 8     CO-Des, Yanagi (acting)
1920. 6. 1     Member, Kure bg
1920. 9.15     Sub.School Exp.Course
1920.12. 1 LCDR   CO-Sub, SS-15 / Inst, Torp.School
1921. 3. 1     CEO, SS-28
1921. 9.10     CO-Sub, SS-28
1922.12. 1     CO-Sub, SS-14 / Inst, Torp.School
1923.11.10     EO, SS-51
1924. 9.12     CO-Sub, SS-51 (acting)
1925.12. 1 CMDR   SVCO
1927. 7.23     SVCO, NSC / Att, NSC / Staff, Temp.B-Shipbuild, DoN
1928. 8.10     SVCO, NSC
1928.12.10     CO, 24sg
1929. 3.15     CO, 27sg
1930. 4.24     CO, 29sg
1930.12. 1 CAPT    
1931.11. 2     CO, Izumo
1932.11.15     Manager, Sasebo Harbour
1934.11. 1     Member, Sasebo ND
1934.12.15     CO, Sasebo bg
1935.11.15     COM, Sasebo BS
1936.12. 1 RADM   Att, NGS
1937. 7.28     COM, Yokosuka KS
1937.12. 1     Att, NGS
1937.12.15     Wait
1937.12.21 Resv    
1955. 3.15     died (68)

TOP of this page Table of Job abbreviationsNakajima, Kiyonobu Ibaraki Naval Academy 36th (134/191)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1887. 6.10     born
1908.11.21 MID   Crew, Soya
1909. 8. 2     Crew, Iwate
1909.12. 1     Crew, Okinoshima
1910. 1.15 SUBLT    
1910. 2.16     Crew, Hiei
1910.10.26     Crew, Adzuma
1911. 8. 4     Gun.School Bas.Course
1911.12. 1 LTJG    
1911.12.20     Torp.School Bas.Course
1912. 4.24     Crew, Hayate
1913. 4. 1     Nav.College Sel.Course
1915. 3.17     Crew, Tsushima
1915.12. 4     Member, Maizuru ND
1915.12.13 LT   DC, Katori
1917.10.10     DC, Yakumo
1917.12.18     DC, Haruna
1918. 1.31     Att, NGS
1921.12. 1 LCDR    
1923. 3.10     Staff, NGS (S5, N3)
1923.10.15     Chief Ope, Nisshin / DC, Nisshin
1924. 9.12     Chief Ope, Nisshin / DC, Nisshin / DC, Interim bg / Assist Staff, Sakhalin Expeditionary Army
1925. 5.15     Member, Yokosuka ND
1925. 6.15     Att, NGS (S6, N3)
1925.10. 1     Staff, NGS
1926.12. 1 CMDR    
1928. 2.20     Staff, NGS / Inst, Nav.College
1928. 4.15     XO, Sata
1928.11.15     Member, Yokosuka ND
1928.12. 4     XO, Kitakami
1929.11.30     Member, Yokosuka ND
1929.12.24     XO, Iwate
1930.12. 1 CAPT   Member, Yokosuka ND
1930.12.15     Wait
1930.12.24 Resv    
1932. 1.28     Job assistant, DoN / NGS
1941. 7.25 Mob    
1941. 7.28     Assist Staff, 5F
1942. 7.17     Member, Yokosuka ND
1942. 7.25     CO-Gb, Hakkaisan-maru
1942.10.22 RADM   KIA (55)

TOP of this page Table of Job abbreviationsNakamaruo, Yoshizo Hyogo Naval Academy 36th (180/191)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1886. 4.24     born
1908.11.21 MID   Crew, Soya
1909. 8. 2     Crew, Kasuga
1910. 1.15 SUBLT    
1910. 4. 1     Crew, Ibuki
1910.12.15     Gun.School Bas.Course
1911. 8. 4     Torp.School Bas.Course
1911.12. 1 LTJG    
1911.12.20     Crew, Toyohashi
1912.12. 1     Crew, Mishima / Member, Maizuru SC
1913.12. 1     Member, 14btg
1914.12. 1     Crew, Musashi
1915.12.13 LT   DC, Aso
1916. 9.12     Crew, Nagatsuki
1917. 7. 2     Member, Kure ND
1917.10.10     DC, Izumo
1918. 7.27     Assist Staff, 2nd Special Task Fleet
1918. 9.10     Member, Sasebo ND
1918. 9.14     CO-Tbb, 15btg
1918.12. 1     CO-Des, Asashio
1920.12. 1     CO-Des, Nara (acting)
1921.12. 1 LCDR   CO-Des, Nara
1922.12. 1     CO-Des, Momi
1924. 6.10     CO-Des, Yamakaze (acting)
1924.12. 1     CO-Des, Hamakaze
1925. 9.21     CO-Des, Hakaze
1926.12. 1     CO-Des, DD-13
1927.12. 1 CMDR    
1928. 8. 1     CO-Des, Hayate
1928.12.10     CO-Des, Mikazuki
1929.11. 1     Member, Kure ND
1929.11. 5     CO, 6wg
1930. 1.10     XO, Jingei
1930.11. 1     CO, 23dg
1930.12. 1     CO, 23dg / CO, 30dg
1931.10.31     Member, Sasebo ND
1931.12. 1 CAPT    
1931.12.15     Wait
1931.12.21 Resv    
1939.10.14 Mob    
1939.10.24     MS supervisor, Nachisan-maru
1940. 4.24 Resv 2    
1940.12.23     Member, Sasebo ND
1940.12.25     MS supervisor, Hoyo-maru
1941. 4. 1 Resv    
1941. 7. 1     CO-Aux, Hoyo-maru
1941.10.15     MS supervisor, Hoyo-maru
1942. 1.25     Member, Yokosuka ND
1942. 4.15     Takao Resident
1942. 7.20     Member, Kure ND
1942. 8. 1     Member, Seito HBg
1942. 8. 7     CO, Nihonkai-maru
1943.10. 1     Member, Kure ND
1943.10.20     MS commander, Aikoku-maru
1944. 2.17 RADM   KIA (58)

TOP of this page Table of Job abbreviationsNakasugi, Kyujiro Nara Naval Academy 36th (14/191)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1886. 2.28     born
1908.11.21 MID   Crew, Soya
1909. 8. 2     Crew, Mogami
1910. 7.25 SUBLT   Crew, Izumi
1911. 4.20     Gun.School Bas.Course
1911. 8. 4     Torp.School Bas.Course
1911.12. 1 LTJG    
1912. 4.24     Member, 11btg
1913. 5.24     Crew, Mikasa
1914. 8. 1     Wait
1915. 5. 1     Crew, Niitaka
1915.10. 1     Member, Maizuru ND
1915.12.13 LT   DC, Aso
1916. 2.25     DC, Mishima / DC, Maizuru SC
1917.12. 1     Chief, WT, Chichijima North
1918. 6.28     Chief, Chichijima Temp.Radio Station
1919. 6.25     Chief, Interim Southern Is bg Temp.Radio Station / Member, Interim Southern Is bg
1921. 4. 1     Att, NGS (S4, N2)
1921.12. 1 LCDR    
1926. 2.20     Assist Staff, GF
1926.12. 1 CMDR    
1928. 1.15     Att, NGS (S4, N2)
1930.12.10     Att, NGS (S4, N2) / Inst, Nav.College
1931.12. 1 CAPT    
1932.10.10     Staff, NGS (Chief, S10, N4)
1933.10. 1     Att, NGS / Chief, S10, N4, NGS / Inst, Nav.College
1934. 1.11     Att, NGS / Chief, S10, N4, NGS
1937. 2. 1     Att, NGS / Chief, S11, N4, NGS
1937.11.20     Att, NGS / Chief, S11, N4, NGS / Chief, S11, B-Comm, JGS-N / Chief, S12, B-Comm, JGS-N
1937.12. 1 RADM   Att, NGS / Staff, JGS-N
1940.11.15     Att, NGS
1940.12.16     Wait
1940.12.21 Resv    
1943.11.17 Mob    
1943.12. 1     Att, NGS (decipher group)
1945. 3. 1 Demob    
1980.11.15     died (94)

TOP of this page Table of Job abbreviationsNarita, Jiro Fukui Naval Academy 36th (31/191)
Rear admiral Naval College 18th

Date Rank Other title Job
1888.11.15     born
1908.11.21 MID   Crew, Aso
1909. 3.11     Crew, Asahi
1909. 5.10     Crew, Katori
1909.10.20     Crew, Aso
1910. 7.16     Crew, Iki
1910. 7.25 SUBLT    
1910.12. 1     Crew, Manshu
1911. 8. 4     Gun.School Bas.Course
1911.12. 1 LTJG    
1911.12.20     Torp.School Bas.Course
1912. 4.24     Crew, Kamikaze
1913.12. 1     Member, Yokosuka SC
1914.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1915. 5.26     Torp.School Adv.Course
1915.12.13     Crew, Harukaze
1916.12. 1     CO-Tbb, 14btg
1917.12. 1     CO-Des, Asashio
1918.12. 1     Nav.College A-Course
1920.12. 1 LCDR   CO-Des, Tsuga
1921. 4.16     Staff, Mako GD
1922.12. 1     CO-Des, Hinoki
1923.11.10     Staff, B-Adm, Sasebo NYd
1925.12. 1 CMDR    
1926. 7. 1     Att, NGS / Att, NSC (S2, B1)
1926. 8.20     Staff, NSC / SVO / Staff, B-Edu, DoN (S2)
1927. 1.10     Staff, NSC
1928.12.10     Staff, NSC / Staff, B-Sup, DoN (S1)
1929. 5. 1     Staff, Maizuru GD (NF)
1930.12. 1 CAPT    
1932.11.15     Chief, B-Adm, Sasebo NYd
1935. 8.15     Chief, B-Ord, Sasebo NYd
1936.12. 1 RADM    
1936.12.15     Wait
1936.12.21 Resv    
1974. 7. 3     died (85)

TOP of this page Table of Job abbreviationsNoda, Kenzo Saga Naval Academy 36th (189/191)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1886.11. 2     born
1908.11.21 MID   Crew, Aso
1909. 8. 2     Crew, Asama
1909.12. 1     Crew, Mishima
1910. 1.15 SUBLT    
1910. 4.20     Crew, Toyohashi
1911. 4.20     Gun.School Bas.Course
1911. 8. 4     Torp.School Bas.Course
1911.12. 1 SUBLT    
1911.12.20     Crew, Harukaze
1912.12. 1     Member, Maizuru SC
1914. 3.23     Crew, Nisshin
1915.12.13 LT   DC, Tsugaru
1916.12. 1     Crew, Yudachi
1917.12. 1     DC, Yokosuka SC
1918.11.18     CO-Des, Yunagi
1919.12. 1     CO-Des, Hatsuyuki
1920. 2.21     Wait
1920. 4.13     Member, Yokosuka ND
1920. 4.29     CO-Des, Yudachi
1920. 8. 1     CO-Des, Yudachi / Inst, Torp.School
1920.12. 1     CO-Des, Yudachi
1921.11.20     EO, Shiriya
1921.12. 1 LCDR    
1922. 2. 8     Chief Ope, Shiriya
1923.10. 1     Chief Ope, Hyuga / DC, Hyuga
1924.11.20     Adj, Mako GD / Staff, Mako GD
1926.12. 1     Chief Ope, Iwate / DC, Iwate
1927.12. 1 CMDR    
1927.12.28     Chief Ope, Yamashiro / DC, Yamashiro
1928.12.10     XO, Tsushima
1929.11.30     TInsp, B-Shipbuild, Sasebo NYd
1929.12. 1     TInsp, B-Shipbuild, Sasebo NYd / Staff, B-Adm, Sasebo NYd
1932. 2. 1     Member, Yokosuka ND
1932. 5.20     Wait
1932. 5.30 CAPT    
1932. 5.31 Resv    
1936.11. 2 Resv 2    
1941. 4. 1 Resv    
1941. 8.16 Mob    
1941. 9. 1     Member, Sasebo ND
1941. 9. 5     MS supervisor, Koan-maru
1942.12. 1     Member, Yokosuka ND
1943. 1.25     Traffic Control, 1KEg
1943.10. 8 RADM   KIA (56)

TOP of this page Table of Job abbreviationsOkano, Ikkan Miyagi Naval Academy 36th (56/191)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1886. 1.20     born
1908.11.21 MID   Crew, Soya
1909. 8. 2     Crew, Shikishima
1910. 1.15 SUBLT    
1910. 7.30     Gun.School Bas.Course
1910.12.15     Torp.School Bas.Course
1911. 4.20     Crew, Kasagi
1911.12. 1 LTJG    
1912.12. 1     Member, Sasebo SC
1913.11. 5     Crew, Tsugaru
1914.10. 1     Crew, Manshu
1914.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1915. 5.26     Gun.School Adv.Course
1915.12.13     DC, Kashima
1916. 8. 1     Wait
1917. 2. 1     Susp
1917.12. 1     Member, Yokosuka ND
1917.12.26     DC, Kure SC
1920. 3.29     DC, Suwo / Inst, Nav.Academy
1920. 7. 3     EO, Kitakami
1920.11.15     Chief Gun, Kitakami / EO, Kitakami
1921. 6. 4     Chief Gun, Kasuga (acting) / DC, Kasuga
1921.11.10     DC, Maizuru SC / Inst, Maizuru SC
1921.12. 1 LCDR    
1922. 9.15     Member, Yokosuka ND
1922.11. 1     Staff, Ordnance Storage, Yokosuka NYd
1923. 4. 1     Staff, B-Sup, Yokosuka
1925.11.10     Chief Ope, Iro
1926.10.15     Chief Ope, Settsu / DC, Settsu
1927. 6.20     Chief Ope, Mutsu / DC, Mutsu
1927.12. 1 CMDR    
1928.12.10     XO, Yahagi
1930. 8.25     XO, Hiei
1931.12. 1 CAPT   Member, Kure ND
1931.12.15     Wait
1931.12.21 Resv    
1937. 1.28     Job assistant, Yokosuka NYd
1939. 3.25     Job assistant, Air Arsnl
1940. 1.20 Resv 2    
1941. 4. 1 Resv    
1941. 9.10 Mob    
1941. 9.17     Member, Yokosuka ND
1941.10. 1     CO, 7bg
1942. 6.15     Member, Yokosuka ND
1942. 9.10     MS supervisor, Banko-maru
1942.12. 1     Member, Yokosuka ND
1943. 1.20     Assist Staff, GF
1943. 1.27     MS supervisor, Nichiei-maru
1943. 5.25     MS commander, Nichiei-maru
1945. 1. 6 RADM   KIA (58)

TOP of this page Table of Job abbreviationsOshima, Shiro Saga Naval Academy 36th (137/191)
Rear admiral Naval College 21st

Date Rank Other title Job
1886. 1. 4     born
1908.11.21 MID   Crew, Aso
1909. 8. 2     Crew, Katori
1909.12. 1     Crew, Takachiho
1910. 1.15 SUBLT    
1910. 2.16     Crew, Matsue
1910.10. 4     Crew, Takachiho
1911. 8. 4     Gun.School Bas.Course
1911.12. 1 LTJG    
1911.12.20     Torp.School Bas.Course
1912. 4.24     Crew, Shikishima
1913. 4. 1     Crew, Sagami
1913.12. 1     Nav.College B-Course
1914. 5.27     Torp.School Adv.Course
1914.12. 1     Crew, Shiratsuyu
1915. 2. 8     Crew, Chitose
1915. 6.30 LT   DC, Katori
1915.12.13     Crew, Murakumo
1916.12. 1     Crew, Hatsushimo
1917.12. 1     CO-Tbb, 11btg
1918. 7. 9     Crew, Nara
1918.12. 1     DC, Ise
1919.12. 1     CO-Des, Asagiri
1921.12. 1 LCDR   Nav.College A-Course
1923.10.15     Chief Torp, Mutsu
1924.12. 1     CO-Des, Ashi
1925.12. 1     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1926.10.15     Staff, Mako GD / Staff, Hoko I. Fort HQ
1927.12. 1 CMDR    
1928. 6.30     Staff, Mako GD / Staff, Hoko I. Fort HQ / Staff, Keelung Fort HQ
1928.12.10     XO, Kinugasa
1930. 2. 5     CO, Uji
1932. 4. 1     Staff, B-Adm, Sasebo NYd
1932.12. 1 CAPT    
1933.11.15     CO, Tatsuta
1934.11. 1     CO, Izumo
1935. 7.10     CO, Maizuru bg
1936.12. 1     Member, Sasebo ND
1937. 9.17     CO, 1Gg
1938. 4.20     COM, Sasebo BS
1938.11.15 RADM    
1938.12.15     Att, Sasebo ND
1939.10. 2     COM, 1Glg
1939.11.15     COM, Seito HBg
1941. 4.10     COM, Sasebo BS
1941.11. 1     Att, NGS
1941.12.15     Wait
1941.12.22 Resv    
1942. 9.10     Job assistant, DoN
1954. 2. 6     died (68)

TOP of this page Table of Job abbreviationsSaito, Jiro Tokyo Naval Academy 36th (105/191)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1887. 2.28     born
    4th Medal  
1908.11.21 MID   Crew, Aso
1909. 8. 2     Crew, Asahi
1909. 9. 1     Crew, Yakumo
1910. 1.15 SUBLT    
1910. 4.13     Crew, Suzuya
1911. 4.20     Gun.School Bas.Course
1911. 8. 4     Torp.School Bas.Course
1911.12. 1 LTJG    
1912. 4.24     Crew, Ayanami
1913.12. 1     Member, Sasebo SC
1914.12. 1 LT   DC, Iwate
1915. 3.17     Crew, Kashiwa / EO, NSC
1915. 4. 4     Crew, Kashiwa
1917. 9.10     Assist Staff, 2nd Special Task Fleet
1918. 5. 1     CO-Tbb, 2btg / Inst, Torp.School
1918.12. 1     CO-Des, Kisaragi
1919.11. 1     CO-Des, Kisaragi / Inst, Torp.School
1920. 5. 6     CO-Des, Oite
1920.10. 5     CO-Des, Kashi (acting)
1920.12. 1 LCDR   CO-Des, Kashi
1921. 3. 1     CO-Des, Kashi / CO-Des, Hinoki
1921. 3. 9     CO, Sumida
1921.12.20     Wait
1922. 2. 1     Member, Yokosuka ND
1922. 3. 1     CEO, Hasu
1922. 7.31     CO-Des, Hasu
1923.11. 1     CO-Des, Yukaze (acting)
1925.12. 1 CMDR   CO-Des, Okikaze
1926. 9. 1     CEO, DD-31
1926. 9.25     CO-Des, DD-31
1928. 8. 1     CO-Des, Kikuzuki
1928.12.10     CO, 24dg
1929.11.30     CO, 27dg
1930.12. 1 CAPT   CO, 5dg
1931.12. 1     CO, Yubari
1933.11.15     CO, Furutaka
1934.11.15     Att, NGS
1935. 7.15     CO, Nagato
1936.12. 1 RADM   COM, 1Sd
1937. 1.26     died (49)

TOP of this page Table of Job abbreviationsSeki, Tei Chiba Naval Academy 36th (139/191)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1886. 2.10     born
1908.11.21 MID   Crew, Aso
1909. 8. 2     Crew, Ikoma
1909.12. 1     Crew, Niitaka
1910. 1.15 SUBLT    
1910.12.15     Crew, Chitose
1911. 4.20     Gun.School Bas.Course
1911. 8. 4     Torp.School Bas.Course
1911.12. 1 LTJG    
1911.12.20     Crew, Sazanami
1912.12. 1     Crew, Iki / Member, Yokosuka SC
1913.12. 1     Crew, Katori
1914.12. 1     Member, Yokosuka SC
1915.12.13 LT   Crew, Yamabiko
1916.12. 1     Crew, Sakura
1917. 2. 7     DC, Hirado
1918. 7.23     DC, Chitose
1918. 8.24     DC, Hirado
1918.11. 4     DC, Tokiwa
1919. 9.15     Crew, Sakaki
1920. 3.15     CO-Des, Hibiki / Inst, Torp.School
1920.12. 1     Sub.School Exp.Course
1921. 5.25     Member, 14sg
1921.11. 1     CO-Sub, SS-42 (acting)
1921.12. 1 LCDR   CO-Sub, SS-42
1922. 5.30     CO-Sub, SS-23 / Inst, Sub.School
1922.12. 1     CO-Sub, SS-23
1923.12. 1     CEO, SS-58
1924. 2.20     CO-Sub, SS-58
1924.11. 1     CO-Sub, Ro-27
1924.12. 1     CO-Sub, Ro-13
1925. 4.15     CO-Sub, I-51
1925.11.20     CO, 3sg
1926. 4. 1     CO, 3sg / CO-Sub, Ro-12
1926.12. 1 CMDR   CO, 5sg
1929. 3.15     CO, 24sg
1930.11.15     CO, 26sg
1931.12. 1 CAPT   Member, Yokosuka ND
1931.12.15     Wait
1931.12.21 Resv    
1940. 2.10 Resv 2    
1941. 4. 1 Resv    
1941. 7.30 Mob    
1941. 8.11     CO, Santos-maru
1942.11.18     Member, Yokosuka ND
1943. 1.15     CEO, Tsukushi-maru
1943. 3.25     CO, Tsukushi-maru
1943. 5. 1     Assist Staff, 3Ss
1943. 5.13     CO, Yasukuni-maru
1944. 1.31 RADM   KIA (57)

TOP of this page Table of Job abbreviationsShibuya, Shusaku Tokyo Naval Academy 36th (188/191)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1886.10.19     born
1908.11.22 MID   Crew, Soya
1909. 8. 2     Crew, Asahi
1909. 9. 1     Crew, Yakumo
1910. 1.15 SUBLT    
1911. 4.20     Gun.School Bas.Course
1911. 8. 4     Torp.School Bas.Course
1911.12. 1 LTJG    
1911.12.20     Member, 7btg
1912. 4. 1     Member, 5btg
1913. 4. 1     Crew, Kasuga
1913. 6. 6     Crew, Asahi
1914.12. 1     Crew, Yayoi
1915. 9. 8     Crew, Chikuma
1915.12.13 LT   DC, Suwo
1916. 4. 4     Member, Maizuru bg
1916. 6. 8     DC, Maizuru bg
1916.12. 1     DC, Nisshin
1918. 3.20     DC, Hirado
1918. 7.23     Chief Gun, Hirado / DC, Hirado
1918. 9. 2     DC, Hirado
1919.12. 1     Chief Ope, Hirado / DC, Hirado
1920. 8.13     DC, Nagato / EO, Nagato
1921.11.10     Chief Ope, Erimo
1921.12. 1 LCDR    
1922. 5.20     Wait
1922.10.10     DC, Shikishima
1923. 8.13     Chief Ope, Sata
1925. 6.15     Inst Adj, Sasebo SC / DC, Sasebo SC / Inst, Sasebo SC
1927.12. 1 CMDR   XO, Shiretoko
1928.12.10     XO, Mako bg
1930.11.15     Member, Sasebo bg
1931.12. 1 CAPT   Member, Yokosuka ND
1931.12.15     Wait
1931.12.21 Resv    
1940.10.10 Resv 2    
1941. 2.13 Mob    
1941. 3. 1     Member, Kure ND
1941. 4. 1 Resv    
1941. 5. 7     MS supervisor, Shinwa-maru
1941. 9. 1     CO, Sumanoura-maru
1942. 1.24 RADM   KIA (55)

TOP of this page Table of Job abbreviationsShimizu, Ryutaro Gunma Naval Academy 36th (184/191)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1885.11.24     born
    5th Medal  
1908.11.21 MID   Crew, Soya
1909. 8. 2     Crew, Akitsushima
1909.10. 1     Crew, Hizen
1910. 1.15 SUBLT    
1910. 4.13     Crew, Toyohashi
1910. 7.31     Gun.School Bas.Course
1910.12.15     Torp.School Bas.Course
1911. 4.20     Member, Kure SC
1911.12. 1 LTJG   Member, 6btg
1913. 4. 1     Crew, Iwami
1914. 9. 5     Member, A-wg
1915. 2. 1     Crew, Tokiwa
1915.12. 1     Member, Kure ND
1915.12.13 LT   DC, Asama
1916.10.18     DC, Koshu
1916.12.21     Wait
1917. 3.15     Crew, Isokaze
1917.11. 8     Chief Nav, Tsurugisaki
1918.12. 1     Chief Nav, Aso (acting)
1919. 4. 1     Chief Nav, Aso (acting) / DC, Aso (acting)
1920. 7.15     Chief Nav, Mikasa (acting) / DC, Mikasa (acting)
1922. 5. 5     MS supervisor, No.18 Ono-maru
1922.11. 3     Member, Yokosuka ND
1922.12. 1 LCDR   Chief Nav, Adzuma / DC, Adzuma
1924.12. 1     Chief Ope, Hiei / DC, Hiei
1926.11. 1     TInsp, B-Shipbuild, Sasebo NYd / Staff, B-Adm, Sasebo NYd
1927. 4. 1 CMDR    
1929.11.30     Member, Sasebo ND
1929.12.15     Wait
1929.12.25 Resv    
1935.11.24 Resv 2    
1937. 9. 7 Mob    
1937. 9.11     CO-Gb, Kazan-maru
1938. 4. 2     MS supervisor, Choko-maru
1938.11.15     Member, Kure ND
1939.10.16     Att, Kure ND
1939.10.20     Att, Kure ND / Member, Army 1st Shipping HQ
1939.12.10     Member, Kure ND
1940. 4.20     MS supervisor, Kokokuda-maru
1941. 3.25     Member, Kure ND
1941. 4. 1 Resv    
1941. 4.25     MS supervisor, No.6 Shinsei-maru
1941.10.15 CAPT    
1942. 5.15     Member, Yokosuka ND
1942. 6.25     MS supervisor, Okitsu-maru
1943. 5.25     MS commander, Okitsu-maru
1943.10. 1     Member, Yokosuka ND
1943.11.20     Assist Staff, GF
1943.11.29     MS commander, Nichiro-maru
1944. 2.17 RADM   KIA (58)

TOP of this page Table of Job abbreviationsSuzuki, Kasuke Aomori Naval Academy 36th (17/191)
Rear admiral Naval College 18th

Date Rank Other title Job
1885.12. 2     born
1908.11.22 MID   Crew, Aso
1909. 8. 2     Crew, Mikasa
1910. 1.15 SUBLT    
1910. 5. 5     Crew, Asama
1911. 4.20     Gun.School Bas.Course
1911. 8. 4     Torp.School Bas.Course
1911.12. 1 LTJG    
1911.12.20     Crew, Settsu
1913. 5.24     Crew, Asahi
1913.12. 1     Crew, Kongo
1914.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1915. 5.26     Gun.School Adv.Course
1915.12.13     DC, Yakumo
1917. 9.15     DC, Satsuma
1917.12. 1     DC, Hyuga / EO, Hyuga
1918. 4.30     DC, Hyuga
1918.12. 1     Nav.College A-Course
1920.12. 1 LCDR   Inst, Gun.School
1920.12.25     Inst, Gun.School / Inst, Eng.Academy
1921. 9. 1     Inst, Gun.School / Inst, Eng.Academy / Assist Staff, GF
1921.10. 1     Inst, Gun.School / Inst, Eng.Academy
1921.12. 1     Inst, Gun.School / Inst, Eng.Academy / Inst, Torp.School
1921.12.10     Inst, Gun.School / Inst, Eng.Academy / Inst, Torp.School / Inst, Military Heavy Artillery School
1922.12. 1     Staff, 2F
1924.12. 1 CMDR   Staff, B-Edu, DoN (S2/S1)
1926.12. 1     Att, NGS (Trip to Europe, USA)
1927. 9.15     Return
1927.12. 1     XO, Furutaka
1928.12.10     XO, Kaga
1929.11. 1     Att, NGS / Att, NAC
1929.11.30 CAPT   Staff, B-Adm, NAC
1932. 9.26     CO, Iwate
1933. 8.25     Member, Sasebo ND
1933. 9.15     Chief, B-Ord, Sasebo NYd
1934.11.15     Chief, B-Ship, Sasebo
1935.11.15 RADM   Att, NGS
1935.12.10     Wait
1935.12.14 Resv    
1978. 5.10     died (92)

TOP of this page Table of Job abbreviationsSuzuki, Kozo Fukushima Naval Academy 36th (114/191)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1885.12.26     born
    5th Medal  
1908.11.21 MID   Crew, Soya
1909. 8. 2     Crew, Adzuma
1909. 9.14     Crew, Iwate
1909.10.20     Crew, Adzuma
1909.12. 1     Crew, Suwo
1910. 1.15 SUBLT    
1911. 4.20     Gun.School Bas.Course
1911. 8. 4     Torp.School Bas.Course
1911.12. 1 LTJG    
1911.12.20     Crew, Shiranui
1912.12. 1     Member, Sasebo SC
1913.12. 1     Crew, Uji
1914.12. 1 LT   Member, Kure ND
1915. 3.17     DC, Kure SC
1916.11. 6     DC, Chitose
1917. 7. 2     Member, Maizuru ND
1917. 7. 5     EO, no.8 Destroyer
1917. 7.31     Temp.Crew, no.8 Destroyer / EO, no.8 Destroyer
1917. 9. 3     Temp.Crew, no.8 Destroyer
1917.10.10     Crew, Kaede
1918.11. 1     Assist Staff, 2nd Special Task Fleet
1918.12. 1     CO-Des, Yudachi / Inst, Torp.School
1919.11. 1     CO-Des, Yudachi
1919.12. 1     CO-Des, Yudachi / CO-Des, Mikazuki
1920. 3.15     CO-Des, Yudachi
1920. 4.29     CO, Fushimi
1920.12. 1 LCDR    
1921.10. 6     CO, Toba
1922. 4.20     Member, Sasebo ND
1922. 6.15     CO-Des, Enoki
1923. 1.20     CEO, Seta / SVCO
1923.10. 6     CO, Seta
1924.12. 1     CO-Des, Umikaze
1925. 1. 6     CO-Des, Aoi
1925. 4.20     CO-Des, Nadakaze
1925.12. 1 CMDR    
1926.10.15     CO, Saga
1927.11.15     CO, Ataka
1928. 6.15     Att, NGS
1928. 9. 1     Att, NGS / Staff, NGS / Assist Staff, 1st Expeditionary Fleet / Resident in Kanko
1930. 1.15     CO, Komahashi
1930.12. 1     CO-Aux, Tsurumi
1931.12. 1 CAPT   CO, Maizuru bg
1933.11.15     CO, Jintsu
1934.11.15     Member, Kure ND
1935.11.15     Member, Yokosuka ND
1935.12.10     Wait
1935.12.14 Resv    
1935.12.16     Job assistant, Ryojun GD
1940.10.15     resigned Job assistant
1940.12. 9 Mob    
1940.12.26 Resv 2    
1941. 1.15     MS supervisor, Sanko-maru
1941. 4. 1 Resv    
1941. 7.28     Member, Yokosuka ND
1941. 8.15     CO, Koei-maru
1943. 1.17     Member, Yokosuka ND
1943. 3.10     Member, Mako GD
1943. 3.17     CO, 45wg
1944. 9.23 RADM   KIA (58)

TOP of this page Table of Job abbreviationsTakahashi, Hideo Hiroshima Naval Academy 36th (67/191)
Rear admiral Naval College 19th

Date Rank Other title Job
1888. 1.23     born
    5th Medal  
1908.11.21 MID   Crew, Aso
1909. 8. 2     Crew, Asama
1909.12. 1     Crew, Mishima
1910. 1.15 SUBLT    
1910.12. 1     Gun.School Bas.Course
1911. 4.20     Torp.School Bas.Course
1911. 8. 4     Crew, Adzuma
1911.12. 1 LTJG    
1913. 5.24     Crew, Wakaba
1914. 3.23     Member, Kure SC
1914. 8.31     Member, Yokosuka ND
1914. 9. 3     Member, 2F / Chief, Comm unit, Heavy gun Battery
1914.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1915. 5.26     Torp.School Adv.Course
1915.12.13     Assist Staff, Training Fleet
1916. 9. 1     Member, Kure ND
1916.10.27     EO, Isokaze
1917. 1.10     Crew, Isokaze / EO, Isokaze
1917. 3. 5     Crew, Isokaze
1917.12. 1     CO-Des, Kisaragi
1917.12.15     Staff, 7S
1918. 8.10     Staff, China Expeditionary Fleet
1918.12. 1     CO-Des, Akebono / Inst, Torp.School
1919. 7.12     Staff, 1Ss
1919.12. 1     Nav.College A-Course
1920.12. 1 LCDR    
1921.12. 1     Staff, 1Ss
1922.11. 1     Member, Kure ND
1922.12. 1     Staff, Ominato GD
1925. 4.20     XO, Jingei
1925.12. 1 CMDR   XO, Karasaki
1927. 3.10     Inst, Torp.School / Chief, B-Torp.Res, Kure NYd
1928.12.10     EO, Haguro
1929. 4.25     XO, Haguro
1929.11.30     CO-Aux, Muroto
1930. 5. 1     Member, Kure ND
1930. 7.26     CO-Aux, Hayatomo
1930.11.10     CO, Tama
1930.12. 1 CAPT    
1931. 5. 1     Staff, NGS (Chief, S4, N2)
1932.10.10     Staff, NGS (Chief, S9, N4)
1932.12. 1     CO, Myoko
1934.11.15     CO, Hyuga
1935. 9.11     Member, Kure ND
1936.12. 1 RADM   Att, NGS
1936.12.15     Wait
1936.12.22 Resv    
1944.11.10     Job assistant, B-Read, DoN
1959. 8. 8     died (71)

TOP of this page Table of Job abbreviationsTakeda, Rokukichi Fukuoka Naval Academy 36th (111/191)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1886. 1.20     born
1908.11.21 MID   Crew, Aso
1909. 8. 2     Crew, Iwami
1910. 1.15 SUBLT   Crew, Asama
1910. 5. 5     Crew, Kurama
1910.12.15     Gun.School Bas.Course
1911. 4.20     Torp.School Bas.Course
1911. 8. 4     Crew, Katori
1911.12. 1 LTJG    
1913. 5.24     Member, Yokosuka SC
1913.12. 1     Crew, Asahi
1914. 5.27     Crew, Settsu
1914.12. 1 LT   Member, Sasebo ND
1915. 3.17     Crew, Kiri / EO, NSC
1915. 4.23     Crew, Kiri
1916.12. 1     DC, Yamashiro / EO, Yamashiro
1917. 3.31     DC, Yamashiro
1918. 7.15     DC, Asama
1919. 4. 1     Chief Ope, Asama / DC, Asama
1919.12. 1     Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1920.12. 1 LCDR    
1923. 3. 1     Chief Gun, Asama
1924. 5. 1     Chief Gun, Iwate
1924.12. 1     Chief Gun, Kongo
1925.12. 1 CMDR    
1926.11. 1     Chief Gun, Mutsu
1927. 6. 1     Chief Gun, Yamashiro
1927.12. 1     XO, Naruto
1928.12.10     Assist Staff, 1st Expeditionary Fleet
1929. 6.10     Member, Yokosuka ND
1929. 7. 1     Inst, Kasumigaura fg / Member, Kasumigaura fg
1930.12. 1     CO, Omura fg
1931.12. 1 CAPT   CO, Sasebo fg
1932.11.15     CO-Aux, Kamoi
1933.10.20     CO, Hosho
1934.11.15     Member, Yokosuka ND
1935.12.10     Wait
1935.12.14 Resv    
1939. 2.15     Job assistant, NAC
1940. 1.20 Resv 2    
1941. 4. 1 Resv    
1941. 6.10 Mob    
1941. 6.19     resigned Job assistant
1941. 6.20     Member, Yokosuka ND
1941.10. 1     Member, Kasumigaura fg
1941.10.14     Leader, Nagoya detach, Kasumigaura fg
1942. 4. 1     CO, Nagoya fg
1942. 5.25     Assist Staff, 3KF
1942. 6. 2     CO, Sanuki-maru
1943. 4.13     Att, Yokosuka ND
1943. 7.26     Att, Yokosuka ND / Assist Staff, GCfg
1943. 9.10     Assist Staff, 3KF
1943. 9.23     CO, 954fg
1943.12. 1     Assist Staff, 3KF
1944. 3. 1     CO, 31fg
1944.10.15 RADM    
1946. 7. 6 Demob    
1972. 3.24     died (86)

TOP of this page Table of Job abbreviationsTamaki, Toshiharu Tottori Naval Academy 36th (72/191)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1885.11.22     born
1908.11.21 MID   Crew, Soya
1909. 8. 2     Crew, Shikishima
1910. 1.15 SUBLT    
1910. 3.26     Crew, Suzuya
1911. 4.20     Gun.School Bas.Course
1911. 8. 4     Torp.School Bas.Course
1911.12. 1 LTJG    
1911.12.20     Crew, Mikazuki
1912. 8.30     Wait
1913. 1.17     Susp
1913. 5.24     Member, Sasebo ND
1913.12. 1     Crew, Shikishima
1914. 4.18     Wait
1914.10.15     Susp
1916. 7.15     Member, Kure ND
1916.12. 1 LT    
1917. 2. 7     DC, Kure SC
1918.12. 1     DC, Mako bg
1921. 6. 1     DC, Kure bg
1922.12. 1 LCDR    
1923.11. 1     Chief Torp, Chinkai bg / DC, Chinkai bg
1926.12. 1     Chief Torp, Yokosuka bg / DC, Yokosuka bg
1926.12.25     Chief Torp, Yokosuka bg / DC, Yokosuka bg / Staff, B-Mine.Res, Yokosuka NYd
1927.12. 1 CMDR   Staff, B-Mine.Res, Yokosuka NYd
1931.12. 1 CAPT   Member, Yokosuka ND
1931.12.15     Wait
1931.12.21 Resv    
1939.11.22 Resv 2    
1941. 4. 1 Resv    
1942. 1.27 Mob    
1942. 2.10     CO-Gb, Jusan-maru
1943.10. 1     Member, Kure ND
1943.11. 1     CO, Heian-maru
1944. 3.16     Member, Yokosuka ND
1944. 4.28     Member, Chinkai GD
1944. 5. 6     CO, 48wg
1944. 8.16 RADM   KIA (58)

TOP of this page Table of Job abbreviationsTange, Kunji Hiroshima Naval Academy 36th (39/191)
Rear admiral Naval College 19th

Date Rank Other title Job
1885.11.23     born
1908.11.21 MID   Crew, Aso
1909. 8. 2     Crew, Asahi
1909. 9. 1     Crew, Yakumo
1910. 1.15 SUBLT   Member, Yokosuka SC
1910. 7.31     Gun.School Bas.Course
1910.12.15     Torp.School Bas.Course
1911. 4.20     Crew, Hizen
1911.12. 1 LTJG   Member, 14btg
1912.11.13     Crew, Akitsushima
1913. 4. 1     Crew, Satsuma
1914.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1915. 5.26     Nav.College Major.Course
1915.12.13     DC, Kasagi
1916. 2.10     Chief Nav, Rozan
1916.12. 1     Chief Nav, Chiyoda
1917.12. 1     Chief Nav, Tone
1918. 8.15     Chief Nav, Iwate (acting)
1919. 4. 1     Chief Nav, Iwate (acting) / DC, Iwate (acting)
1919.12. 1     Nav.College A-Course
1920.12. 1 LCDR    
1921.12. 1     Staff, 3F
1922.12. 1     Chief Nav, Yakumo / DC, Yakumo
1924. 5.10     Chief Nav, Fuji / DC, Fuji / Inst, Fuji / Inst, Nav.College
1924.12. 1     Staff, B-Edu, DoN / Inst, Nav.College
1924.12.16     Staff, B-Edu, DoN
1925.11.10     Staff, B-Edu, DoN / Manager, Library, DoN
1925.12. 1 CMDR   Staff, B-Edu, DoN
1927.11.15     CO, Uji
1928.12.10     XO, Nagato
1929.11.15     Member, Sasebo ND
1929.11.30 CAPT   CO, Tatsuta
1930.11.20     CO, Hirado
1932. 5.10     CO, Hiei
1932.12. 1     CO, Kinugasa
1933.11.15     CO, Kasuga / Inst, Nav.College
1934. 4. 1     CO, Kasuga / Inst, Nav.College / Chief Inst, Nav.School
1934. 5. 1     CO, Kasuga / Chief Inst, Nav.School
1934.11.15     CO, Kirishima
1935.11.15 RADM   Chief, B-Ship, Sasebo
1936.11.16     Att, NGS
1936.12.15     Wait
1936.12.22 Resv    
1962. 5. 6     died (76)

TOP of this page Table of Job abbreviationsTerada, Kokichi Yamaguchi Naval Academy 36th (135/191)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1886. 8.11     born
    2nd Medal  
1908.11.21 MID   Crew, Aso
1909. 8. 2     Crew, Chinen
1910. 1.15 SUBLT    
1910.12. 1     Gun.School Bas.Course
1911. 4.20     Torp.School Bas.Course
1911. 8. 4     Member, Kure SC
1911.12. 1 LTJG    
1912.12. 1     Crew, Kashima
1914. 3.23     Member, 1btg
1915. 3. 1     Crew, Fuso
1915. 6.30 LT   DC, Fuso
1916.12. 1     Staff, B-Per, Yokosuka
1917. 9.15     DC, Yakumo
1919. 7.12     DC, Aki
1920. 8.12     VChief Gun, Iwami / DC, Iwami
1921. 9.10     VChief Gun, Settsu / DC, Settsu
1921.12. 1 LCDR    
1922. 5. 1     Chief Gun, Akashi
1922.12. 1     Member, Yokosuka fg
1923. 3.10     Chief, Baloon Div, Yokosuka fg / Inst, Yokosuka fg / Inst, Kasumigaura fg
1923. 6.14     Assist Staff, 1F / Assist Staff, GF
1923. 9.20     Chief, Baloon Div, Yokosuka fg / Inst, Yokosuka fg
1924.11.20     WL, Airships, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg
1926. 7. 1     WL, Airships, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg / SVO (Trip to Ita)
1926.12. 1 CMDR    
1927. 2. 4     Return
1927. 2.15     WL, Airships, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg
1927.11. 1     XO, Sasebo fg
1930.11. 1     XO, Tateyama fg
1931.11.14     Member, Sasebo ND
1931.12. 1 CAPT   CO, Omura fg
1932.11.15     CO, Sasebo fg
1933.10.20     CO-Aux, Kamoi
1934. 6. 1     CO, Kamoi
1934.11.15     XO, Kasumigaura fg / Chief Inst, Kasumigaura fg
1935. 6.12     CO, Hosho
1935.11.15     Member, Yokosuka ND
1936. 4.10     CO, Omura fg
1936.12. 1     CO, Akagi
1937. 8.27     COM, 3Sf
1937.12. 1 RADM    
1938.12.15     Att, NGS
1939.12. 1     COM, 12Cfg
1940.11. 1     Att, NGS
1940.12.16     Wait
1940.12.21 Resv    
1963. 6.24     died (76)

TOP of this page Table of Job abbreviationsWaki, Kanae Oita Naval Academy 36th (96/191)
Rear admiral Naval College 20th

Date Rank Other title Job
1887. 7. 5     born
1908.11.21 MID   Crew, Soya
1909. 8. 2     Crew, Iki
1910. 1.15 SUBLT   Crew, Iwate
1910. 7.30     Gun.School Bas.Course
1910.12.15     Torp.School Bas.Course
1911. 4.20     Crew, Hizen
1911.12. 1 LTJG   Member, 12btg
1913. 4. 1     Member, Sasebo SC
1914. 3.23     Crew, Tone
1914.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1915. 5.26     Torp.School Adv.Course
1915.12.13     DC, Kirishima
1916.12. 1     CO-Tbb, 11btg
1917.12. 1     DC, Settsu
1918.12. 1     Inst, Torp.School / DC, Torp.School
1920. 4. 1     Inst, Torp.School / DC, Torp.School / Staff, B-Ord, Yokosuka NYd
1920.12. 1 LCDR   Nav.College A-Course
1922.12. 1     Chief Torp, Tama / DC, Tama
1923. 5.10     Chief Torp, Hiei
1923.11.10     Staff, 2F
1924.11. 1     Staff, B-NA, DoN
1925.12. 1 CMDR    
1926.12. 1     XO, Kuma
1927.12. 1     XO, Izumo
1929. 2. 1     EO, Ashigara
1929. 8.20     XO, Ashigara
1929.11.30     CO-Aux, Seito
1930.12. 1 CAPT   CO, Nagara
1931.12. 1     Chief, S1, B-Sup, Yokosuka / Staff, B-Sup, Yokosuka
1934.11.15     Chief, S1, B-Sup, DoN
1936.12. 1 RADM   Chief, B-Sup, Kure
1939.11.15     Att, NGS
1940. 3.15     Wait
1940. 3.21 Resv    
1960. 2.22     died (72)

TOP of this page Table of Job abbreviationsYamaguchi, Minoru Kanagawa Naval Academy 36th (28/191)
Rear admiral Naval College 18th

Date Rank Other title Job
1887.11. 7     born
1908.11.21 MID   Crew, Soya
1909. 8. 2     Crew, Katori
1909.12. 1     Crew, Takachiho
1910. 1.15 SUBLT   Crew, Naniwa
1910. 5. 5     Crew, Takachiho
1910. 7.31     Gun.School Bas.Course
1910.12.15     Torp.School Bas.Course
1911. 4.20     Crew, Tsukuba
1911.12. 1 LTJG    
1912. 4. 1     Member, 2btg
1912.12.20     Member, 1sbg
1913. 5.24     Crew, Asama
1913.12. 1     Member, Kure SC
1914.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1915. 5.26     Nav.College Major.Course
1915.12.13     Crew, Urakaze
1916. 3.23     Chief Nav, Chihaya
1916.12. 1     Chief Nav, Karasaki
1917.12. 1     Staff, 2F
1918.12. 1     Nav.College A-Course
1920.12. 1 LCDR   Chief Nav, Yakumo / DC, Yakumo
1921. 2.20     Staff, NGS (S3, N2)
1921. 4.30     Staff, 2F
1922.12. 1     CO-Des, Keyaki
1924. 5.31     CO-Des, Okikaze (acting)
1925.12. 1     Staff, 1Sd
1926.12. 1 CMDR   CO-Des, DD-29
1927.12. 1     Staff, Yokosuka ND / Staff, Tokyo bay Fort HQ
1930.11.15     Att, NGS (N2)
1930.12. 1 CAPT   Staff, NGS (Chief, S3, N2)
1932. 7.11     CO, Tama
1932.11.15     CO, Isuzu
1933.11.15     CO, Haguro
1934.11.15     CO, Interim bg
1936.12. 1 RADM   Att, NGS
1936.12.15     Wait
1936.12.22 Resv    
1938. 4.15     Job assistant, 4F
1942. 4. 1     Job assistant, CSF
1969. 3.13     died (81)

TOP of this page Table of Job abbreviationsYokoyama, Sugao Kochi Naval Academy 36th (112/191)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1886.11.28     born
1908.11.21 MID   Crew, Soya
1909. 8. 2     Crew, Nisshin
1909.12. 1     Crew, Sagami
1910. 1.15 SUBLT    
1910.12. 1     Gun.School Bas.Course
1911. 4.20     Torp.School Bas.Course
1911. 8. 4     Crew, Toyohashi
1911.12. 1 LTJG   Member, 1sbg
1913. 4. 1     Member, 2sbg
1914.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1915. 5.26     Torp.School Adv.Course
1915.12.13     Crew, Wakaba
1916.12. 1     CO-Subb, 2sbg
1917. 4. 1     CO-Subb, 2sbg / Inst, Torp.School
1917.12. 1     CO-Subb, 4sbg
1918. 3. 5     Member, Kure bg
1918.12. 1     Member, Yokosuka ND / Inst, Torp.School
1919. 2.12     Member, Kure ND
1919. 4. 1     Inst, Kure bg / DC, Kure bg
1919.12. 1     Nav.College Sel.Course
1920.12. 1 LCDR   Sub.School Sel.Course
1921.12. 1     Assist Staff, 1Ss
1922. 8.19     Member, Kure ND
1922. 9.20     CO-Sub, SS-33
1923. 3.10     CEO, SS-59 / CO-Sub, SS-59
1923.10.15     Staff, NSC (B3)
1923.12. 1     Staff, NSC (B3) / Staff, B-Edu, DoN
1925.12. 1 CMDR    
1926. 7.23     XO, Shiretoko
1926.12. 1     CO, 25sg
1927.11. 1     CO, 27sg
1929. 3.15     Member, Kure ND
1929. 4. 8     Staff, B-Sub, Kure NYd
1930. 8. 1     CO, 8sg
1930.12. 1 CAPT    
1931.12. 1     CO, Chogei
1933.11.15     CO, Ashigara
1935.11.15     Member, Sasebo ND
1936.12. 1 RADM   Att, NGS
1936.12.15     Wait
1936.12.22 Resv    
1957.10.25     died (70)

TOP of this page Table of Job abbreviationsYokoyama, Tokujiro Kagawa Naval Academy 36th (101/191)
Rear admiral Naval College 18th

Date Rank Other title Job
1887. 2.19     born
1908.11.21 MID   Crew, Aso
1909. 8. 2     Crew, Adzuma
1909. 9.14     Crew, Asama
1909.12. 1     Crew, Toyohashi
1910. 1.15 SUBLT   Member, Kure SC
1910. 7.31     Gun.School Bas.Course
1910.12.15     Torp.School Bas.Course
1911. 4.20     Crew, Iwami
1911. 9.30     Crew, Yodo
1911.12. 1 LTJG    
1913.12. 1     Crew, Ibuki
1914. 5.27     Member, Maizuru SC
1914.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1915. 5.26     Torp.School Adv.Course
1915.12.13     Crew, Sakura
1916.12. 1     CO-Tbb, 11btg
1918.12. 1     Nav.College A-Course
1920.12. 1 LCDR   CO-Des, Tsubaki / Inst, Torp.School
1921. 1.20     Staff, NGS (S6, N3)
1922.12. 1     CO-Des, Ashi
1923.11.20     Staff, 1Sd
1924.12. 1     CO-Des, Tokitsukaze
1925. 8.20     CO-Des, Tanikaze
1925.10.15     Staff, Chinkai GD
1925.12. 1 CMDR    
1926. 4. 5     Member, Sasebo ND
1926. 6.15     Wait
1926.12. 1     Member, Kure ND
1927. 3.15     XO, Kasuga / Inst, Kasuga
1927.12. 1     Member, Yokosuka ND
1928. 2. 1     CEO, DD-35
1928. 7.10     CO-Des, DD-35
1928. 8. 1     CO-Des, Fubuki
1928.12.10     CO, 9dg
1929.11.30     CO, 2dg / CO, 6dg
1930.11. 1     CO-Aux, Erimo
1931. 4. 1     Member, Yokosuka ND
1931. 6. 4     Member, Yokosuka ND (S1, B-NA, DoN)
1931.12. 1 CAPT   CoS, Ominato GD
1933.11.15     CO, Kako
1934.11.15     Att, NSC (B4)
1936.12.15     Wait
1936.12.22 Resv    
1937. 1. 7     Job assistant, B-Sup, DoN
1941. 2.19 Resv 2    
1941. 4. 1 Resv    
1941.11.10 Mob    
1941.11.24     Member, Yokosuka ND
1941.12. 1     CO, Jinyo-maru
1942. 7.31     Member, Yokosuka ND
1942. 9.25     Member, Rashin HBg
1942.10. 1     CO-Gb, Hakkai-maru
1943. 6.25     Member, Yokosuka ND
1943. 8.15     CO, 86kg
1944. 5. 1 RADM    
1945. 5.11     died from DCF (58)

TOP of this page Table of Job abbreviationsYoshida, Tsunemitsu Saitama Naval Academy 36th (95/191)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1886. 6.15     born
    3rd Medal  
1908.11.21 MID   Crew, Aso
1909. 8. 2     Crew, Iwate
1909.12. 1     Crew, Okinoshima
1910. 1.15 SUBLT    
1911. 4. 1     Member, Sasebo SC
1911. 4.20     Gun.School Bas.Course
1911. 8. 4     Torp.School Bas.Course
1911.12. 1 LTJG    
1911.12.20     Crew, Matsukaze
1912.12. 1     Crew, Iwate
1914. 8. 7     Crew, Akitsushima
1914.12. 1 LT   Member, Sasebo ND
1915. 3.17     Crew, Kusunoki / EO, Sasebo NYd
1915. 3.24     Crew, Kusunoki
1917. 8. 9     Member, Sasebo ND
1917.12. 1     CO-Tbb, 9btg
1918. 7. 2     EO, Tanikaze
1918. 9.10     Crew, Tanikaze / EO, Tanikaze
1918.12. 1     CO-Des, Ushio
1919. 9.15     DC, Mikasa
1919.12. 1     CO-Des, Uranami / CO-Des, Isonami
1920.12. 1 LCDR   CO-Des, Kaede
1921.12. 1     CO-Des, Kaya
1922.12. 1     CEO, D-10
1923. 5.10     CO-Des, D-10
1925.12. 1 CMDR   CO-Des, D-7
1926.12. 1     Torp.School Exp.Course
1927.12. 1     CO-Des, DD-25
1928. 7.11     CO-Des, Numakaze / CO-Des, Nokaze
1928.11. 1     CO-Des, Numakaze
1928.12.10     CO, 6wg
1929.11. 5     CO, 28dg
1930.11.20     CO, 18dg
1931. 4.10     CO, 4dg
1931.12. 1 CAPT   CO, 20dg
1932.12. 1     CO, 7dg
1934. 6. 1     CEO, Mikuma
1934. 7. 4     CO, Sendai
1934.11. 1     Member, Yokosuka ND
1934.11.20     CEO, Suzuya
1935.10.10     CO, Suzuya
1936. 3. 6     CEO, Suzuya
1936.12. 1     CO, Fuso
1937. 1.26     COM, 1Sd
1937.12. 1 RADM    
1938.11.15     Att, NGS
1939.12.15     Wait
1939.12.21 Resv    
1941. 9. 2 Mob    
1941. 9.15     Att, Maizuru ND
1941.10. 1     COM, Maizuru BS
1942. 8.10     Att, NGS
1942. 9. 1 Demob    
1947. 2.26     died (60)

TOP of this page Table of Job abbreviationsYukishita, Katsumi Fukushima Naval Academy 36th (6/191)
Rear admiral Naval College 17th

Date Rank Other title Job
1887. 3.12     born
1908.11.21 MID   Crew, Soya
1909. 8. 2     Crew, Ikoma
1909.11.12     Crew, Aso
1910. 1.15 SUBLT    
1910. 7.25     Gun.School Bas.Course
1910.12.15     Torp.School Bas.Course
1911. 4.20     Crew, Katori
1911.12. 1 LTJG    
1912.12. 1     Crew, Kongo (Trip to UK)
1913.11. 5     Return
1913.12. 1     Nav.College B-Course
1914. 5.27     Nav.College Major.Course
1914. 8.18     Member, Kure ND
1914. 8.23     EO, Kure NYd
1914.10.19     Nav.College Major.Course
1914.12. 1 LT    
1915. 2. 1     Crew, Umikaze
1915.12.13     Chief Nav, Matsue
1916.12. 1     Staff, 3F
1917.12. 1     Nav.College A-Course
1919.12. 1     Chief Nav, Tenryu / DC, Tenryu
1920.12. 1 LCDR   Chief Nav, Katori / DC, Katori
1921.12. 1     Member, Yokosuka ND (S1, B-Per, DoN)
1922. 2.15     Staff, B-Per, DoN
1923. 6. 1     Resident in USA
1924. 8. 1     Assist Attache, USA
1924.12. 1 CMDR    
1925. 4.15     Order of Return
1925. 8.10     EO, Naka
1925.11.30     XO, Naka
1926. 1.15     Staff, 3S
1926.11. 1     Att, NGS / Inst, Nav.College
1926.12. 1     Inst, Nav.College
1928.12.10     XO, Yamashiro
1929.11. 1     Att, NGS
1929.11.30 CAPT   Attache, Bra / Attache, Arg / Attache, Chl
1930.12. 1     Attache, Arg / Attache, Bra / Attache, Chl
1932. 7.11     Order of Return
1933. 2.10     Att, NGS / Staff, NGS (Chief, S7, N3)
1933.10. 1     Att, NGS / Chief, S7, N3, NGS
1934.11.15     CO, Nagato
1935. 7.15     Chief, B-Sup, Kure
1935.11.15 RADM    
1936.12. 1     COM, Sasebo KS
1937.12. 1     Att, NGS
1937.12.15     Wait
1937.12.21 Resv    
1940. 7.25     Job assistant, Nav.College
1940.12.27     Job assistant, Nav.College / Job assistant, DoN
1941. 7. 4 Mob    
1941. 7.10     Att, NGS
1941. 7.19     Attache, Arg / Attache, Chl
1942. 5. 5     Attache, Arg
1946. 6.19 Demob    
1967. 5.27     died (80)

TOP of this page Table of Job abbreviations


TOP page

Copyright © Hiroshi Nishida (Misohito), 2002.