Graduates of Naval Academy class 33rd

TOP page People TOP

Admirals Toyoda, Soemu Toyoda, Teijiro
Vice-admirals Anno, Kiyoshi Arichi, Jugoro
Arima, Yutaka Hamada, Kichijiro
Hara, Keitaro Idemitsu, Manbei
Inoue, Choji Nakamura, Kamezaburo
Ono, Yaichi Sakano, Tsuneyoshi
Sugisaka, Teijiro Yamashita, Kanemitsu
Rear admirals Akiyama, Toraroku Ara, Tadashi
Arima, Seiho Asai, Kenji
Ban, Jiro Hani, Rokuro
Hattori, Masato Ichikawa, Daijiro
Ishikawa, Tetsushiro Kawagoe, Tadamitsu
Kawamura, Shigemoto Kitagawa, Kiyoshi
Ko, Yasuo Komaki, Wasuke
Kumagaya, Hideo Kuragano, Akira
Kurata, Tadashi Monai, Isao
Okubo, Hiroshi Tachibana, Hajime
Tajiri, Toshiro Terada, Einojo
Teramoto, Takeji Uematsu, Toma
Watanabe, Saburo Yamada, Chuji
Captains Fujisawa, Takuo Hattori, Toyohiko
Ishii, Jiro Kurokawa, Kai
Tsuru, Nobuto



Toyoda, Soemu Oita Naval Academy 33rd (26/171)
Admiral Naval College 15th with honor

Date Rank Other title Job
1885. 5.22     born
1905.11.28 MID   Crew, Hashidate
1906. 8.30     Crew, Nisshin
1906.12.20 SUBLT    
1907. 9.28     Crew, Asatsuyu
1908. 7.31     Gun.School Bas.Course
1908. 9.25 LTJG    
1909. 1.20     Torp.School Bas.Course
1909. 4.30     Member, 14btg
1910.12. 1     Nav.College B-Course
1911. 5.22     Gun.School Adv.Course
1911.12. 1 LT   DC, Kurama
1913.12. 1     Inst, Gun.School / Adj, Gun.School
1915.12.13     Nav.College A-Course
1917. 4. 1 LCDR    
1917.12. 1     Aide-dc, Councilor (to ADM Yoshimatsu, Motaro) / Att, DoN
1919. 6.10     Aide-dc, Councilor (to ADM Yoshimatsu, Motaro) / Att, DoN / Att, NEC (B1)
1919.11.25     Member, Yokosuka ND / Att, DoN
1919.12. 1     Resident in UK
1921.12. 1 CMDR    
1922. 8. 1     Order of Return
1922.12. 1     XO, Kuma
1923. 4. 1     Member, Yokosuka ND (B-NA, DoN)
1923. 6. 1     Staff, B-NA, DoN
1925.12. 1 CAPT   Att, NGS / Inst, Nav.College
1926. 7.15     Member, Yokosuka ND
1926.11. 1     CO, Yura
1927.11.15     CO, 7sg
1928.12.10     Chief, S1, B-Edu, DoN
1930.12. 1     CO, Hyuga
1931.12. 1 RADM   Chief, N2, NGS
1932.10.10     Chief, N2, NGS / Chief, N4, NGS
1933. 2.23     Chief, N2, NGS
1933. 9.15     CoS, GF / CoS, 1F
1935. 3.15     Dir, B-Edu, DoN
1935.11.15 VADM    
1935.12. 2     Dir, B-NA, DoN / Member, AdmCommittee
1937.10.20     CinC, 4F
1938.11.15     CinC, 2F
1939.10.21     Dir, NSC / Member, AdmCommittee
1940. 4.29   2nd Medal  
1941. 9.18 ADM   CinC, Kure ND
1942.11.10     NavCouncilor
1943. 4.21     CinC, Yokosuka ND / Member, AdmCommittee
1944. 5. 3     CinC, GF
1945. 4.25     CinC, GF / CinC, GB
1945. 5. 1     CinC, GB / CinC, GF / CinC, GEB
1945. 5.29     CNGS
1945.10.15     Att, DoN
1945.11.30 Resv    
1957. 9.22     died (72)

TOP of this page Table of Job abbreviations



Toyoda, Teijiro Wakayama Naval Academy 33rd (1/171)
Admiral Naval College 17th with honor

Date Rank Other title Job
1885. 8. 7     born
1905.11.28 MID   Crew, Itsukushima
1906. 8.31     Crew, Katori
1906.12.20 SUBLT   Crew, Chitose
1907.12.20     Crew, Yayoi
1908. 4.20     Gun.School Bas.Course
1908. 7.31     Torp.School Bas.Course
1908. 9.25 LTJG    
1909. 1.20     Crew, Shikishima
1909.11.17     Member, Training Fleet
1910. 7.16     Crew, Satsuma
1910.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1911. 5.22     Gun.School Adv.Course
1911.12. 1     Resident in UK
1914. 7.15     Order of Return
1914.10.27     Att, NGS
1915. 2. 1     DC, Hiei
1915.12.13     Staff, 4S
1916.12. 1 LCDR    
1917. 4.13     Staff, 3rd Special Task Fleet
1917.12. 1     Nav.College A-Course
1919.12. 1     Member, Yokosuka ND (B-NA, DoN) / Staff, NEC
1920. 5. 5     Staff, B-NA, DoN
1920.12. 1 CMDR    
1923. 4. 1     Member, Yokosuka ND
1923. 5. 1     XO, Kongo
1923.11. 1     Att, NGS
1923.11.10     Attache, UK / CSVCO
1924.12. 1 CAPT    
1926.12. 1     Order of Return
1927. 4. 5     Attache, UK / CSVCO, NSC
1927. 4. 9     Att, NGS
1927. 4.26     Attendant to Plenipotentiary, Geneva conference
1927. 9.28     Return
1927.11.15     CO, Abukuma
1928.12.10     CO, Yamashiro
1929.10. 5     Att, NGS / Att, DoN
1929.11.12     Attendant to Plenipotentiary, London conference
1930.12. 1 RADM   CoS, Yokosuka ND
1931.10.10     Att, NGS / Att, DoN
1931.11. 2     Dir, B-NA, DoN / Member, AdmCommittee
1932. 5.12     Att, NAC
1932.11.15     Dir, Hiro NYd
1934. 5.10     Chief, B-Adm, NSC
1935.11.15 VADM    
1936. 2.15     Dir, Kure NYd
1937.12. 1     CinC, Sasebo ND
1938.11.15     Dir, NAC
1939. 8.30     Dir, NAC / Dir, NSC / Member, AdmCommittee
1939.10.21     Dir, NAC
1940. 9. 6     VMoN / Member, AdmCommittee / Dir, NAC
1940.10. 1     VMoN / Member, AdmCommittee
1941. 4. 4 ADM
Resv
  Minister of Commerce and Industry
1941. 7.18     Minister of Foreign Affairs / Minister of Cultivation
1941.10.18     resigned
1941.12. 1     President, Japan Steel Co,
1943. 3.18     Advisor of Cabinet
1945. 4. 7     Minister of Military supply / Minister of Transport and Communication
1945. 4.11     Minister of Military supply
1945. 8.17     resigned
1945.10.15     Senator
1946. 3. 8     resigned
1961.11.21     died (76)

TOP of this page Table of Job abbreviations



Anno, Kiyoshi Yamaguchi Naval Academy 33rd (3/171)
Vice-admiral Naval College 14th with honor

Date Rank Other title Job
1886. 5.12     born
1905.11.28 MID   Crew, Matsushima
1906. 8.30     Crew, Izumo
1906.12.20 SUBLT   Crew, Iwate
1907. 8. 5     Crew, Itsukushima
1908. 7.31     Gun.School Bas.Course
1908. 9.25 LTJG    
1909. 1.20     Torp.School Bas.Course
1909. 4.30     Member, 4F
1909. 8.25     Crew, Kagero
1909.12. 1     Crew, Fubuki
1910. 5.23     Torp.School Exp.Course
1910.12. 1 LT   Member, 1F
1911. 1.23     DC, Kurama
1911.12. 1     Nav.College B-Course
1912. 5.22     Torp.School Adv.Course
1912.12.20     CO-Tbb, 14btg
1913. 4. 1     Staff, Sasebo TG
1913. 8.10     Staff, 1F
1914. 8. 8     Staff, 2F
1914.12. 1     Nav.College A-Course
1916.12. 1 LCDR   Staff, 3Sd
1917. 6. 1     Staff, NGS / Staff, NEC / Inst, Nav.College
1918. 9.10     Att, NGS / Staff, NGS (Trip to UK)
1920. 7. 1     Att, NGS / Staff, NGS / Inst, Nav.College
1920. 8.13     Inst, Nav.College
1920.12. 1 CMDR    
1922. 9.22     Inst, Nav.College / Staff, B-Per, DoN
1922.12. 1     Staff, B-Per, DoN
1924.12. 1 CAPT   Member, Yokosuka ND
1925. 5. 9     CO-Aux, Kamoi
1925.10.20     CO, Yubari
1926.11. 1     Att, NGS
1926.12. 1     Staff, NGS (Chief, S1, N1) / Staff, Military General Staffs
1929.11.30     CO, Mutsu
1930.12. 1 RADM   Dir, B-Per, DoN
1933.11.15     COM, 2Sd
1934.11.15     Att, NGS
1935. 2.20     Chief, N1, NGS
1935. 4. 6 VADM   died (48)

TOP of this page Table of Job abbreviations



Arichi, Jugoro Tokyo Naval Academy 33rd (74/171)
Vice-admiral Naval College 15th

Date Rank Other title Job
1882.10.22     born
    3rd Medal  
1905.11.28 MID   Crew, Hashidate
1906. 8.30     Crew, Asahi
1906.12.20 SUBLT    
1907. 4.23     Crew, Tokiwa
1908. 4.20     Gun.School Bas.Course
1908. 7.31     Torp.School Bas.Course
1908. 9.25 LTJG    
1909. 1.20     Crew, Yamabiko
1909.12. 1     Torp.School Exp.Course
1910. 5.23     Crew, Iki
1910. 9.26     Crew, Suwo
1910.12. 1     Nav.College B-Course
1911. 5.22     Torp.School Adv.Course
1911.12. 1 LT   CO-Tbb, 11btg
1912. 7.31     Member, Sasebo Res.Fleet
1912.12. 1     Staff, Yokosuka Res.Fleet
1914. 8.23     Staff, Yokosuka Res.Fleet / Adj, Yokosuka ND Fleet
1914.12. 1     DC, Aki
1915. 5.26     CO-Des, Yugure / Inst, Torp.School
1915.12.13     Nav.College A-Course
1917.12. 1 LCDR   CEO, Maki
1918. 1.21     CO-Des, Maki / CEO, Maki
1918. 4.30     CO-Des, Maki
1918. 5. 1     Assist Staff, 2nd Special Task Fleet
1918. 7. 5     CO-Des, Kashiwa
1919. 9.15     Staff, 2Sd
1920.12. 1     CO-Des, Shimakaze (acting)
1921.12. 1 CMDR   CO-Des, Shimakaze
1922.11.20     CO-Des, Shiokaze
1923.12. 1     Staff, Kure ND
1924.12.18     Staff, Kure ND / Staff, Hiroshima bay Fort HQ
1925.12. 1     Member, Kure ND
1926. 4. 1     CO, 30dg
1926.12. 1 CAPT    
1927.11.15     CO, Natori
1928. 8. 1     CO, 12dg
1929.11.30     CO, Haruna
1931. 2.10     Att, NGS (Trip to Europe, USA)
1931.10.29     Return
1931.12. 1     COM, 1Sd
1932.12. 1 RADM    
1933.11.15     CoS, 2F
1934.11.15     SM, Torp.School
1936. 8. 1     COM, 4S
1936.12. 1 VADM   COM, 3S
1937.12. 1     COM, Chinkai GD
1938.11.15     Att, NGS
1939. 3.15     Wait
1939. 3.21 Resv    
1939. 8.31     Director, Japan Airlift co.
1943. 1.29     Vice President, Japan Airlift co.
1947.11. 8     died (65)

TOP of this page Table of Job abbreviations



Arima, Yutaka Wakayama Naval Academy 33rd (4/171)
Vice-admiral Naval College 14th

Date Rank Other title Job
1885. .     born
    5th Medal  
1905.11.28 MID   Crew, Itsukushima
1906. 8.30     Crew, Asama
1906.12.20 SUBLT    
1907. 8. 5     Crew, Hashidate
1908. 8. 6     Member, Yokosuka ND
1908. 9. 4     Crew, Otowa
1908. 9.25 LTJG    
1908.12.23     Crew, Hashidate
1909. 1.20     Gun.School Bas.Course
1909. 4.30     Torp.School Bas.Course
1909. 8. 5     Member, Training btg
1910. 4. 1     EO, Kure NYd
1910. 7.16     Crew, Aki / EO, Kure NYd
1910. 9. 1     DC, Aki (acting)
1910.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1911. 5.22     Gun.School Adv.Course
1911.12. 1     DC, Aki
1912.12. 1     DC, Settsu
1913.12. 1     Staff, Training Fleet
1914. 8.18     Staff, 2F
1914.12. 1     Nav.College A-Course
1916.12. 1 LCDR   Staff, Sasebo ND
1917. 5. 2     Resident in Rus
1917. 6. 1     Resident in Rus / Assist Attache, Rus
1917.12. 9     Att, NGS / Staff, NGS
1920.11.15     Staff, 2S
1920.12. 1 CMDR    
1921.11.20     XO, Kasuga
1922. 7.25     Member, Yokosuka ND
1922.12. 1     Aide-dc, Prince / Aide-dc, Councilor (to ADM Prince Hiroyasu)
1924. 2. 5     Aide-dc, Prince (to Prince Hiroyasu) / Member, Sasebo ND
1924.12. 1 CAPT   Member, Yokosuka ND
1925. 4.15     Staff, NGS (Chief, S6, N3)
1927. 6.10     CO, Kiso
1927.11.15     CO, Furutaka
1928.12.10     CoS, Maizuru ND
1929. 5. 1     Attache, USSR
1930.12. 1 RADM    
1931. 5. 1     Order of Return
1931. 9. 1     Att, NGS
1931.12. 1     Chief Inst, Nav.College
1932.12. 1     Chief, B-Ship, Sasebo
1934.11.15 VADM   Att, NGS
1934.12.10     Wait
1934.12.15 Resv    
1951. 1.31     died (65)

TOP of this page Table of Job abbreviations



Hamada, Kichijiro Ehime Naval Academy 33rd (10/171)
Vice-admiral Naval College 15th

Date Rank Other title Job
1883. 1.11     born
1905.11.28 MID   Crew, Itsukushima
1906. 8.30     Crew, Kasuga
1906.12.20 SUBLT    
1907.10. 7     Crew, Shiratsuyu
1908. 7.31     Gun.School Bas.Course
1908. 9.25 LTJG    
1909. 1.20     Torp.School Bas.Course
1909. 4.30     Member, 10btg
1910.12. 1     Nav.College B-Course
1911. 5.22     Gun.School Adv.Course
1911.12. 1 LT   DC, Iwate
1913. 5.24     DC, Adzuma
1914. 9. 5     DC, Suwo
1914.12. 1     EO, Kure NYd
1915. 2.26     DC, Fuso / EO, Kure NYd
1915.11. 8     DC, Fuso
1915.12.13     Nav.College A-Course
1916.12. 1 LCDR    
1917.12. 1     Staff, 3Sd
1918.12. 1     CO-Des, Kaba
1919.12. 1     Staff, B-Per, Yokosuka
1921. 5.25     Member, Yokosuka ND (DoN)
1921.11. 1     Aide-dc, FADM (to FADM Togo, Heihachiro) / Staff, B-Per, DoN
1921.12. 1 CMDR    
1924. 6.10     Member, Yokosuka ND (Trip to Europe, USA)
1925. 5.14     Return
1925. 5.18     Member, Yokosuka ND (S2, B-Per, DoN)
1925.12. 1 CAPT   Chief, S2, B-Per, DoN
1926.12. 1     CO, Kiso
1927. 6.10     Inst, Nav.College
1929.11.30     CO, Nagato
1930.12. 1     CO, Yokosuka bg
1931.10.10     CoS, Yokosuka ND
1931.12. 1 RADM    
1933.11.15     COM, 7S
1934.11.15     COM, Ryojun GD
1935.11.15 VADM   COM, Manchuria Expd.Force
1936.12. 1     Att, NGS
1937. 1.15     Wait
1937. 1.25 Resv    
1940. 9.25     Job assistant, DoN
1942.10.13     Navy Chief Governor (Dir, New Guinea Civil Government)
1944. 2. 1     Navy Chief Governor (4KF)
1944.12. 1     resigned
1967. 3. 7     died (84)

TOP of this page Table of Job abbreviations



Hara, Keitaro Kochi Naval Academy 33rd (34/171)
Vice-admiral Naval College 18th

Date Rank Other title Job
1885.10.13     born
1905.11.28 MID   Crew, Itsukushima
1906. 8.30     Crew, Shikishima
1906. 9.28     Crew, Tsushima
1906.12.20 SUBLT    
1907. 9.28     Crew, Shirakumo
1908. 3.30     Crew, Nisshin
1908. 9.25 LTJG    
1909. 1.20     Gun.School Bas.Course
1909. 4.20     Torp.School Bas.Course
1909. 8. 5     Crew, Yunagi
1911. 5.22     Nav.College B-Course
1911.12. 1 LT   Gun.School Adv.Course
1912. 5.22     DC, Kashima
1913. 5.24     Wait
1913. 7.31     DC, Yamato
1913.12.16     DC, Suwo
1914. 8.16     Staff, Ominato GD
1914.12. 1     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1915.12.13     Inst, Nav.Academy / Adj, Nav.Academy
1917.10. 1     Inst, Nav.Academy / Adj, Nav.Academy
1917.12. 1 LCDR   DC, Kongo
1918.11.12     Member, Yokosuka ND
1918.12. 1     Nav.College A-Course
1920.12. 1     Chief Gun, Fuso
1921.11.20     Staff, NEC
1921.12. 1 CMDR    
1923. 4. 1     Staff, B-Edu, DoN
1924.12. 1     Staff, 1F / Staff, GF
1925.10.20     Member, Yokosuka ND
1925.12. 1 CAPT    
1925.12.10     Trip to Europe, USA
1926. 8.20     Return
1926.10. 1     Chief Inst, Gun.School
1928. 8.10     Member, Yokosuka ND
1928.10. 1     CEO, Haguro
1929. 4.25     CO, Haguro
1929.11.30     CO, Ise
1930.12. 1     Att, NGS
1931.10.10     CO, Nagato
1931.12. 1 RADM   SM, Gun.School
1934.11.15     COM, 6S
1935.11.15 VADM   COM, 1S
1936. 6. 1     COM, 3S
1936.12. 1     COM, Chinkai GD
1937.12. 1     Att, NGS
1938. 3.15     Wait
1938. 3.25 Resv    
1963. 1.13     died (77)

TOP of this page Table of Job abbreviations



Idemitsu, Manbei Fukuoka Naval Academy 33rd (8/171)
Vice-admiral Naval College 14th

Date Rank Other title Job
1882.11. 9     born
1905.11.28 MID   Crew, Hashidate
1906. 8.30     Crew, Fuji
1906.12.20 SUBLT    
1907. 3.30     Crew, Toyohashi
1907. 6. 5     Crew, Tokiwa
1907.11.13     Crew, Hashidate
1908. 7.31     Gun.School Bas.Course
1908. 9.25 LTJG    
1909. 1.20     Torp.School Bas.Course
1909. 4.20     Member, Training btg
1910. 4. 1     Member, 4btg
1910. 5.23     Torp.School Exp.Course
1910.12. 1 LT   DC, Tsushima
1911. 5.22     Nav.College B-Course
1911.12. 1     Torp.School Adv.Course
1912. 5.22     Member, 1F
1913.12. 1     Staff, 1F
1914.12. 1     Nav.College A-Course
1916.12. 1 LCDR   Inst, Torp.School / DC, Torp.School
1918.12. 1     Resident in UK
1920.12. 1 CMDR    
1921. 2. 1     Order of Return
1921. 5.12     Staff, NGS / Staff, NEC / Inst, Nav.College
1921.10.22     Staff, NGS / Staff, NEC / Inst, Nav.College / Staff, Military General Staffs
1922. 2. 1     Staff, NGS / Staff, NEC / Inst, Nav.College
1922.12. 1     Staff, NGS (Chief, S4, N2) / Staff, NEC
1923.12.15     Staff, NGS (Chief, S4, N2) / Staff, NEC / Inst, Nav.College
1924.11. 1     Member, Yokosuka ND
1924.12. 1 CAPT    
1925. 4.15     CO-Aux, Nojima
1925. 7.10     CO, Tama
1925.10.20     Att, NGS / Att, DoN
1925.12. 1     Chief, S1, B-Per, DoN
1927.12. 1     CO, Yakumo
1929. 2. 1     Att, NGS
1929.10. 3     CO, Jingei
1929.11.30     Member, Yokosuka ND
1930. 6. 1     Chief Inst, Comm.School
1930.12. 1 RADM    
1931. 5. 1     Aide-dc
1935. 6. 5     COM, 1Ss
1935.11.15 VADM   Dir, Nav.Academy
1937.12. 1     COM, Maizuru GD
1938.11.15     Att, NGS
1939. 3.15     Wait
1939. 3.25 Resv    
1940. 6.10     Job assistant, DoN
1944. 2. 8     resigned Job assistant
1964. 7.16     died (81)

TOP of this page Table of Job abbreviations



Inoue, Choji Tokyo Naval Academy 33rd (19/171)
Vice-admiral Naval College 16th

Date Rank Other title Job
1886. 1.23     born
1905.11.28 MID   Crew, Itsukushima
1906. 8.30     Crew, Kashima
1906.12.20 SUBLT    
1907. 4. 5     Crew, Tatsuta
1907. 6.13     Crew, Mishima
1908. 4.20     Gun.School Bas.Course
1908. 7.31     Torp.School Bas.Course
1908. 9.25 LTJG    
1909. 1.20     Member, 11btg
1909. 4. 1     Crew, Katori
1910. 4.21     Member, 1sbg
1910.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1911. 5.22     Nav.College Major.Course
1911.12. 1     CO-Subb, 1sbg
1913. 4. 1     DC, Manshu
1913. 6. 6     Chief Nav, Matsue
1913. 9.26     Chief Nav, Niitaka
1914. 5.27     DC, Chikuma
1914. 8.14     Chief Nav, Kumano-maru
1915.12. 6     Member, Yokosuka ND
1915.12.13     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1916.12. 1 LCDR   Nav.College A-Course
1918.12. 1     Chief Nav, Settsu
1919. 4. 1     Chief Nav, Settsu / DC, Settsu
1919.12. 1     Inst, Fuji / Inst, Nav.College
1920.12. 1 CMDR   Staff, NEC
1923. 3. 1     XO, Iwate
1924. 6.16     Att, NSC / Att, DoN
1924.11.10     CO-Aux, Nojima
1925. 4.15     CEO, Naka
1925.11.30     CO, Naka
1925.12. 1 CAPT    
1926.12. 1     CO-Aux, Fuji
1927.11.15     CO, Aoba
1928.12.10     CO, Kirishima
1929. 2. 8     CEO, Ashigara
1929. 8.20     CO, Ashigara
1929.11.30     Att, NGS
1930.12. 1     Chief, B-Sup, Kure
1931.12. 1 RADM   CoS, Kure ND
1932.11.15     COM, 1Ss
1933.11.15     COM, Ominato GD
1934.11.15     Chief, B6, NSC
1935.11.15 VADM   Att, NSC
1935.12.10     Wait
1935.12.15 Resv    
1938. 9.26     died (52)

TOP of this page Table of Job abbreviations



Nakamura, Kamezaburo Kochi Naval Academy 33rd (38/171)
Vice-admiral Naval College 15th

Date Rank Other title Job
1884. 1.28     born
1905.11.28 MID   Crew, Hashidate
1906. 8.30     Crew, Asama
1906.12.20 SUBLT   Crew, Tokiwa
1907.10.15     Crew, Hibiki
1908. 4.20     Gun.School Bas.Course
1908. 7.31     Torp.School Bas.Course
1908. 9.25 LTJG    
1909. 1.20     Crew, Sumida
1910. 4.20     Crew, Kasagi
1911. 3.11     DC, Kasagi (acting)
1911. 5.22     Nav.College B-Course
1911.12. 1 LT   Nav.College Major.Course
1912. 5.22     Chief Nav, Uji
1912.12. 1     Chief Nav, Musashi
1913.12. 1     Chief Nav, Akitsushima
1914. 8. 5     Chief Nav, Tone
1914.12. 1     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1915.12.13     Nav.College A-Course
1917. 4. 1 LCDR    
1917.12. 1     Chief Nav, Katori
1918. 6.15     Staff, Yokosuka ND
1918.12. 1     Staff, NGS
1919.10.21     Staff, NGS / Inst, Mil.College
1921.12. 1 CMDR   Staff, 3F
1922.12. 1     Member, Yokosuka ND
1923. 6. 1     Staff, Training Fleet
1924. 5. 1     Inst, Nav.College
1925.12. 1 CAPT    
1926.12. 1     CO, Naka
1927. 4. 5     CO, Tone
1927. 5.20     CO, Tone / CoS, 1st Expeditionary Fleet
1927.11.15     Att, NGS
1927.12. 1     Staff, NGS (Chief, S2, N1)
1929.11.12     Attendant to Plenipotentiary, London conference
1929.11.30     Staff, NGS (Chief, S1, N1)
1930. 6.18     CO, Kako
1930.12. 1     CO, Nagato
1931.10.10     CoS, 2F
1931.12. 1 RADM    
1933.11.15     Dir, B-Edu, DoN
1934. 9.20     COM, Training Fleet
1935. 8. 1     Chief, N1, NGS
1935.11.15 VADM    
1935.12. 2     Dir, Nav.College
1936.12. 1     COM, Maizuru GD
1937.12. 1     Att, NGS
1938.11.15     CinC, Sasebo ND
1939.11.15     Att, NGS
1940.12.16     Wait
1940.12.21 Resv    
1942. 9.10     Job assistant, DoN
1942.11.18     resigned Job assistant
1944.11. 2     died (60)

TOP of this page Table of Job abbreviations



Ono, Yaichi Yamaguchi Naval Academy 33rd (17/171)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1884. 2.26     born
1905.11.28 MID   Crew, Hashidate
1906. 8.30     Crew, Iki
1906.12.20 SUBLT    
1907. 2.28     Crew, Suma
1907. 9. 3     Crew, Shikishima
1908. 2.20     Crew, Katsuragi
1908. 9.25 LTJG   Crew, Shikishima
1909. 1.20     Gun.School Bas.Course
1909. 4.30     Torp.School Bas.Course
1909. 8. 5     Crew, Mikazuki
1909.11.16     Member, Sasebo SC
1909.12. 1     Crew, Izumi
1910. 5.23     Wait
1910. 6.10     Member, Sasebo SC
1910.12. 1 LT   Chief Nav, Mogami / DC, Mogami
1911. 5.22     DC, Kasagi
1911.12. 1     Nav.College B-Course
1912. 5.22     Nav.College Major.Course
1912.12. 1     Crew, Umikaze
1913.12. 1     Chief Nav, Otowa
1915. 2. 1     Chief Nav, Karasaki
1915. 3.17     Crew, Kawakaze / EO, NSC
1915. 3.18     EO, Kawakaze (Trip to UK)
1915. 9. 8     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1916.12. 1 LCDR    
1917. 8. 9     Chief Nav, Asama
1918. 7.15     Chief Nav, Kurama
1918.12. 1     Chief Nav, Kirishima
1919. 4. 1     Chief Nav, Kirishima / DC, Kirishima
1920. 6.19     Chief Nav, Hiei / DC, Hiei
1920.12. 1     Inst, Fuji
1920.12. 9     Inst, Fuji / Inst, Nav.College
1921.12. 1 CMDR    
1922. 5.15     Inst, Yakumo / Inst, Nav.College
1922.11.10     Inst, Nav.College
1925.12. 1 CAPT   CO-Aux, Shiriya
1926.11. 1     CO, Kinu
1927.11.15     Inst, Kasuga / Inst, Fuji
1928.10. 1     CEO, Ashigara
1929. 2. 8     CO, Kasuga / CO-Aux, Fuji
1931. 1. 8     CO, Kasuga / CO-Aux, Fuji / Inst, Nav.College
1931.12. 1 RADM   Att, NGS
1932.12. 1     Dir, NHC
1935.11.15 VADM   Att, NGS
1935.12.10     Wait
1935.12.14 Resv    
1939. 4. 6     died (55)

TOP of this page Table of Job abbreviations



Sakano, Tsuneyoshi Okayama Naval Academy 33rd (22/171)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1884.12. 1     born
    4th Medal  
1905.11.28 MID   Crew, Itsukushima
1906. 8.30     Crew, Yakumo
1906.12.20 SUBLT    
1907. 9.28     Crew, Kamikaze
1908. 3.25     Crew, Manshu
1908. 4.20     Gun.School Bas.Course
1908. 7.31     Torp.School Bas.Course
1908. 9.25 LTJG    
1909. 1.20     Crew, Asama
1909. 8. 5     Crew, Izumo
1910.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1911. 5.22     Gun.School Adv.Course
1911.12. 1     DC, Adzuma
1913. 5.24     DC, Iwami
1914.12. 1     Staff, 4S
1915.12.13     Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1915.12.23     Inst, Gun.School / DC, Gun.School / Inst, Pay.Academy
1916.12. 1 LCDR    
1917. 2. 7     Att, NGS / Staff, NGS
1918. 1.12     Att, NGS / Staff, NGS / Staff, 2nd Special Task Fleet
1919. 8. 5     Att, NGS / Staff, NGS
1920.11.20     Staff, 4S
1920.12. 1 CMDR    
1921. 1.25     Adj, DoN
1922.12. 1     Adj, DoN / Sec, MoN
1923.12. 1     XO, Hyuga
1924.11.20     Member, Yokosuka ND
1924.12. 1 CAPT    
1925. 1. 6     Att, NGS
1925.10.20     Att, NGS / Att, DoN
1925.12. 1     Chief, S2, B-NA, DoN
1927.11.15     Attache, USA
1930.11. 1     Order of Return
1930.12. 1 RADM    
1931. 4. 1     Chief, N3, NGS
1932. 5.20     Assist Staff, 3F
1932. 6. 6     COM, 1st Expeditionary Fleet
1933. 5.20     COM, 11S
1933.11.15     Att, NGS
1934. 5.10     Att, NGS / Att, DoN
1934. 5.14     Chief, B-PR, DoN
1934.11.15 VADM    
1934.12.10     Wait
1934.12.15 Resv    
1971. 9.21     died (86)

TOP of this page Table of Job abbreviations



Sugisaka, Teijiro Toyama Naval Academy 33rd (66/171)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1884. 2.15     born
1905.11.28 MID   Crew, Matsushima
1906. 8.30     Crew, Okinoshima
1906.12.20 SUBLT    
1907. 5.23     Crew, Asahi
1907. 9.28     Crew, Takachiho
1908. 4.20     Gun.School Bas.Course
1908. 7.31     Torp.School Bas.Course
1908. 9.25 LTJG    
1909. 1.20     Member, 14btg
1909.12. 1     Crew, Tokiwa
1911. 1.18     Crew, Satsuma
1911.12. 1 LT   Crew, Yugure
1912. 4. 1     Nav.College Sel.Course
1914. 3.23     Member, Yokosuka ND
1914. 3. 1     Study in Chi by own payment
1915. 3.17     Att, NGS
1915.12. 3     Return
1917. 4. 1     DC, Suwo / Inst, Gun.School
1917.12. 1 LCDR   DC, Fuji / Inst, Fuji
1918. 4. 6     Att, NGS
1918.12.17     Att, NGS / Staff, NGS
1921.12. 1 CMDR    
1922. 2. 6     XO, Hirado
1922. 7.25     XO, Kasuga
1923. 3. 1     Att, NGS / Staff, NGS / Assist Staff, 1st Expeditionary Fleet
1923.11.10     Staff, 1st Expeditionary Fleet
1924.11. 1     Att, NGS
1925. 3. 5     Att, Sasebo ND / Staff, Sasebo ND
1926. 4. 7     Att, Sasebo ND / Staff, Sasebo ND / Assist Staff, 1st Expeditionary Fleet
1926.11. 1     Attache, Chi
1926.12. 1 CAPT    
1929.11.30     CO, Kuma
1930.12. 1     CO, Fuso
1931.12. 1     CO, Nagato
1932. 3. 4     Assist Staff, 3F
1932. 6. 6     COM, Shanghai lg
1932.10. 1     COM, Shanghai lg / Assist Staff, 3F
1932.12. 1 RADM    
1933.11.15     COM, 11S
1935.12. 2     Att, NGS
1936. 3.16     COM, Ominato GD
1936.12. 1 VADM   Att, NGS
1937. 3.15     Wait
1937. 3.25 Resv    
1938. 9. 1     Job assistant, DoN
1942. 8. 1     resigned Job assistant
1950. 6.22     died (66)

TOP of this page Table of Job abbreviations



Yamashita, Kanemitsu Kagoshima Naval Academy 33rd (44/171)
Vice-admiral Naval College 15th

Date Rank Other title Job
1883. 9. 4     born
1905.11.28 MID   Crew, Hashidate
1906. 8.30     Crew, Kasuga
1906.12.20 SUBLT    
1907. 3.30     Crew, Katsuragi
1907. 9.28     Crew, Kasumi
1908. 3.30     Crew, Yakumo
1908. 9.25 LTJG    
1909. 1.20     Gun.School Bas.Course
1909. 4.30     Torp.School Bas.Course
1909. 8. 5     Crew, Hibiki
1909.11.16     Crew, Satsuma
1911. 1.16     DC, Iwate (acting)
1911. 5.22     Nav.College B-Course
1911.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1912. 5.22     CO-Tbb, 10btg
1913. 4. 1     CO-Tbb, 12btg
1913.12. 1     CO-Tbb, 14btg
1914. 5.27     Inst, Torp.School
1915.12.13     Nav.College A-Course
1917. 4. 1 LCDR    
1917.12. 1     Inst, Torp.School / DC, Torp.School
1918.12. 1     Inst, Torp.School
1918.12.11     Inst, Torp.School / Staff, B-Ord, Yokosuka NYd
1920.12. 1     CO-Des, Urakaze (acting) / Inst, Torp.School
1921.12. 1 CMDR   Staff, NGS
1922. 9.20     Staff, NGS / Staff, Military General Staffs
1924. 5.10     Member, Yokosuka ND (Trip to Europe, USA)
1925. 2. 1     Return
1925. 3. 1     CO-Aux, Matsue
1925.10.20     CO, Karasaki
1925.12. 1 CAPT    
1926.12. 1     Chief, B-Torp.Res, Kure NYd
1929.11.15     Att, NSC
1929.11.30     Chief, S1, B-Adm, NSC
1931.12. 1 RADM   Chief, B-Torp, Kure NYd / Chief, CivilEngineer TC
1932.10.10     Chief, B-Adm, NSC
1934. 5.10     Dir, Hiro NYd
1935.11.15 VADM   Att, NGS
1935.12.10     Wait
1935.12.15 Resv    
1941. 3.30     died (59)

TOP of this page Table of Job abbreviations



Akiyama, Toraroku Saga Naval Academy 33rd (13/171)
Rear admiral Naval College 14th

Date Rank Other title Job
1883. 8. 2     born
1905.11.28 MID   Crew, Itsukushima
1906. 8.30     Crew, Takachiho
1906.12.20 SUBLT    
1907. 6.13     Crew, Katori
1907.12.20     Member, 3btg
1908. 7.31     Gun.School Bas.Course
1908. 9.25 LTJG    
1909. 1.20     Torp.School Bas.Course
1909. 4.30     Crew, Suma
1910. 5. 5     Crew, Asama
1910.12. 1 LT    
1911. 3. 8     DC, Asama
1911. 4. 1     DC, Aki
1911. 5.22     Nav.College B-Course
1911.12. 1     Gun.School Adv.Course
1912. 5.22     DC, Ikoma
1912.12. 1     DC, Kongo / BO, Kongo (Trip to UK)
1913.11. 5     Return
1913.12. 1     Staff, 1F
1914. 3.23     DC, Yokosuka SC
1914. 8.31     Member, Yokosuka ND
1914. 9. 3     Member, 2F / battalion commander, Heavy gun Battery
1914.12. 1     Nav.College A-Course
1916.12. 1 LCDR   Chief Gun, Shikishima
1917.12. 1     Staff, Kure ND
1917.12.26     Staff, 2S
1918. 7.23     Staff, 1S
1918. 8.20     Staff, 2S
1918.12. 1     DC, Yokosuka SC
1918.12. 9     DC, Yokosuka SC / Inst, Yokosuka fg
1920. 7. 1     DC, Yokosuka SC / Inst, Yokosuka SC / Inst, Yokosuka fg
1920.12. 1 CMDR   Member, Yokosuka fg / Inst, Yokosuka fg
1921. 2. 5     XO, Yokosuka fg
1921. 4. 6     Staff, Temp. Flying Training Center
1922.11. 1     Staff, Temp. Flying Training Center / Inst, Kasumigaura fg
1922.12. 1     CO, Omura fg (acting)
1923.10.20     XO, Hiei
1923.11.20     Member, Sasebo ND
1924.12. 1     CO, Wakamiya
1925.11.10     Member, Sasebo ND
1925.11.20     CO, Oi
1925.12. 1 CAPT    
1927.11.15     CO, Jintsu
1928.12.10     CO, Kako
1929.11.30     Chief, B-Edu, NAC
1931.12. 1 RADM   CO, Yokosuka SC
1933. 9.18     CO, Yokosuka bg
1934.11.15     Att, NGS
1934.12.10     Wait
1934.12.15 Resv    
1942. 4. 5 Ret    
1952. 4.28     died (68)

TOP of this page Table of Job abbreviations



Ara, Tadashi Fukushima Naval Academy 33rd (114/171)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1884. 4.16     born
1905.11.28 MID   Crew, Matsushima
1906. 8.30     Crew, Fuji
1906.12.20 SUBLT    
1907. 5.23     Crew, Asama
1907.12.20     Member, 5btg
1908. 4. 1     Member, 4btg
1908. 9.25 LTJG    
1909. 1.20     Gun.School Bas.Course
1909. 4. 3     Torp.School Bas.Course
1909. 8. 5     Crew, Suwo
1909.12. 1     Crew, Murasame
1910.12. 1     Member, 1sbg
1911. 4.17     Member, 2sbg
1911. 8.31     EO, Yokosuka NYd
1911.11. 1     Crew, Kawachi
1911.12. 1 LT   DC, Kawachi
1912. 4.20     DC, Yokosuka MLG
1913. 4. 1     DC, Maizuru bg
1914. 3.23     Wait
1914. 9. 9     Susp
1915. 5.26     Torp.School Exp.Course
1915.12.13     Staff, Ordnance Storage, Maizuru NYd / Staff, B-Ord, Maizuru NYd
1917. 6. 1     CO-Des, Akebono / Inst, Torp.School
1918. 6.13     DC, Mako bg
1919.12. 1 LCDR    
1920. 6. 1     CO-Des, Kagero
1920.12. 1     CO-Des, Kiri
1921. 1. 7     CO-Des, Kiri / CO-Des, Tachibana
1921. 7.26     CO-Des, Kiri
1923.11.20     CO-Des, Yamakaze (acting)
1924. 6.10     CEO, DD-9
1924. 8. 1     CO-Des, DD-9 (acting)
1924.12. 1 CMDR    
1925.11.10     CO-Des, Sawakaze
1926. 2. 1     XO, Kiso
1926.12. 1     CO, 6wg
1927.11.15     CO, Katsuriki
1928.12.10 CAPT   Member, Kure ND
1928.12.20     Wait
1928.12.25 Resv    
1938. 4.16 Resv 2    
1941. 4. 1 Resv    
1941. 8.16 Mob    
1941. 9. 1     Member, Sasebo ND
1941. 9. 5     CO-Gb, Senyo-maru
1942. 9.15     Member, Yokosuka ND
1942.10.15     Assist Staff, 8F
1942.10.20     MS supervisor, Shinbu-maru
1942.12. 1     Member, Yokosuka ND
1943. 2.15     MS supervisor, Azuma-maru
1943. 5.25     MS commander, Azuma-maru
1943.12. 3 RADM   KIA (59)

TOP of this page Table of Job abbreviations



Arima, Seiho Kumamoto Naval Academy 33rd (15/171)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1884.11.28     born
1905.11.28 MID   Crew, Matsushima
1906. 8.30     Crew, Okinoshima
1906.12.20 SUBLT    
1907. 5.30     Crew, Kanto-maru
1907.10.15     Crew, Katori
1908. 4.20     Gun.School Bas.Course
1908. 7.31     Torp.School Bas.Course
1908. 9.25 LTJG    
1909. 1.20     Crew, Inazuma
1909.12. 1     Member, Yokosuka SC
1910. 4.21     Crew, Katori
1910. 7.31     DC, Katori (acting)
1910.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1911. 5.22     Gun.School Adv.Course
1911.12. 1     DC, Asahi
1912. 4.15     DC, Settsu
1912. 6. 5     Wait
1912.11. 5     DC, Kanto-maru
1914. 2.19     DC, Iki / DC, Yokosuka SC
1914.12. 1     Adj, Maizuru ND / Staff, Maizuru ND
1915.12.13     DC, Hiei
1916.12. 1 LCDR   Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1917.12.11     Inst, Gun.School
1918.12. 1     Adj, Ryojun GD
1920.11.20     Att, NGS (N3)
1921.12. 1 CMDR    
1922. 1.10     Member, Yokosuka ND (Secretariat, MoN)
1922. 5.30     Adj, Kure ND
1923.11.10     XO, Ise
1924.12. 1     Member, Kure ND
1924.12.20     Staff, B-Adm, Kure NYd
1925. 9.18     Chief, S-Adm, Tech.Rsch
1925.12. 1 CAPT    
1927.12. 1     Chief, S1, B1, NSC
1928.12.10     Chief, B-Adm, Yokosuka NYd
1929.11.30     Member, Yokosuka ND
1929.12.15     Wait
1929.12.25 Resv    
1932. 2.15     Job assistant, DoN
1932.12. 1     Job assistant, NGS
1934. 1. 1     Job assistant, MoN
1934.12.15     Job assistant, MoN / Job assistant, Secretariat, MoN
1935. 9.28     Job assistant, MoN
1935.12.27     resigned Job assistant
1938.11.28 Resv 2    
1941. 4. 1 Resv    
1941.11. 3 Mob    
1941.11.10     Att, Kure ND
1941.11.20     Att, Kure ND / Member, Army Shipping HQ
1942. 4.15     Att, Kure ND
1942. 4.25     CO-Gbb, Fukuyama-maru
1942. 6.15     MS supervisor, Fukuyama-maru
1942. 8.30     Member, Yokosuka ND
1942. 9.10     Assist Staff, 2KEg
1943. 1.10     Traffic Control, 2KEg
1943. 5. 1     CO, 61kg / CO, 6Sub.kcg
1943. 9.14     Member, Yokosuka ND
1943.11. 1     Chief, Fukuoka Area B-Per
1945. 5. 1 RADM    
1945. 6. 5     Member, Sasebo ND
1945. 7.15     Member, Yokosuka ND
1945. 9. 1 Demob    
1973. 8.24     died (88)

TOP of this page Table of Job abbreviations



Asai, Kenji Gifu Naval Academy 33rd (50/171)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1884. 7.20     born
    4th Medal  
1905.11.28 MID   Crew, Hashidate
1906. 8.30     Crew, Itsukushima
1906. 9.17     Crew, Chiyoda
1906.12.20 SUBLT    
1907. 1.18     Crew, Iki
1907. 3.30     Crew, Katsuragi
1907. 9.28     Crew, Izumo
1908. 4.20     Gun.School Bas.Course
1908. 7.31     Torp.School Bas.Course
1908. 9.25 LTJG    
1909. 1.20     Crew, Asagiri
1910. 7.30     Crew, Chiyoda
1911. 5.23     Nav.College B-Course
1911.12. 1 LT   Gun.School Adv.Course
1912. 5.22     DC, Yahagi
1913.12. 1     DC, Tokiwa
1915.12.13     DC, Yokosuka SC
1917. 4.28     Member, Yokosuka ND
1917. 5. 2     DC, Settsu
1917.12. 1 LCDR   DC, Kirishima
1918.12. 1     Chief Gun, Kurama
1919. 9.15     Chief Gun, Tokiwa
1920.12. 1     DC, Kure SC / Inst, Kure SC
1922. 4.15     Chief Gun, Settsu / DC, Settsu
1922.11. 1     XO, Settsu (acting)
1922.12. 1 CMDR   XO, Settsu
1923. 4. 1     XO, Kuma
1924. 5.20     XO, Adzuma
1924.12. 1     XO, Ise
1925.11.10     CO-Aux, Yamato
1926. 3.27     Member, Kure ND
1926. 7.10     CO-Aux, Seito
1926.12. 1 CAPT   Member, Kure ND
1927. 3.20     Wait
1927. 4. 1 Resv    
1938. 6.10     Job assistant, B-Per, Kure
1938. 7.30 Resv 2    
1939. 4.26     Job assistant, Nagoya Area B-Per
1940. 3. 1     resigned Job assistant
1941. 4. 1 Resv    
1941. 8.20 Mob    
1941. 9.10     Member, Yokosuka ND
1941. 9.20     CO-Gb, Hikarijima-maru
1942. 7.18     Member, Yokosuka ND
1942.10. 5     MS supervisor, Iwashiro-maru
1943. 1.13 RADM   KIA (58)

TOP of this page Table of Job abbreviations



Ban, Jiro Kochi Naval Academy 33rd (103/171)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1884. 3. 7     born
1905.11.28 MID   Crew, Itsukushima
1906. 8.30     Crew, Fuji
1906.12.20 SUBLT    
1907. 4. 5     Crew, Hiei
1907. 9.28     Crew, Iwate
1907.12.20     Member, 14btg
1908. 9.25 LTJG    
1909. 1.20     Gun.School Bas.Course
1909. 4.30     Torp.School Bas.Course
1909. 8. 5     Crew, Yakumo
1910. 2.16     Crew, Yudachi
1911. 4. 1     Crew, Ibuki
1911.11. 1     Wait
1911.12. 1 LT    
1912. 1.22     DC, Kasuga
1912.12. 1     Gun.School Exp.Course
1913. 5.24     Torp.School Exp.Course
1913.12. 1     DC, Kawachi
1914.12.25     Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1916. 4. 1     DC, Shikishima
1917.12. 1 LCDR   Gun.School Exp.Course
1918.12. 1     DC, Hyuga
1919. 4. 1     VChief Gun, Hyuga / DC, Hyuga
1919.12. 1     Chief Gun, Katori
1921.11. 1     Chief Gun, Hiei
1922. 1.20     Chief Gun, Kongo
1922.11.10     Chief Gun, Yamashiro / Inst, Gun.School
1922.12. 1 CMDR    
1923. 5.10     Chief Gun, Nagato
1923.11.10     XO, Nagato
1924.11.20     XO, Sasebo SC / Inst, Sasebo SC
1925. 7.15     XO, Sasebo SC / Inst, Sasebo SC / Assist Staff, GF
1925. 8. 6     XO, Sasebo SC / Inst, Sasebo SC
1925.12. 1     CO-Aux, Koshu
1926.12. 1 CAPT   CO-Aux, Tsurumi
1927.12. 1     CO, Nagara
1927.12.21     CO, Sendai
1928. 3.15     CO, Tsushima
1928.12.10     CO, Naka
1929.11.30     CO, Hyuga
1930.12. 1     Member, Kure ND
1931. 3.20     Wait
1931. 3.31 Resv    
1938. 3. 7 Resv 2    
1941. 4. 1 Resv    
1941. 8.22 Mob    
1941. 9.10     Member, Yokosuka ND
1941. 9.11     CO, Asaka-maru
1943. 3. 2     Member, Kure ND
1943. 3.12     Member, Sasebo ND
1943. 4.15     Chief, Takamatsu Area B-Per
1944.10.15 RADM    
1945.10.15     Member, Kure ND
1945.11.16 Demob    
1973. 5. 9     died (89)

TOP of this page Table of Job abbreviations



Hani, Rokuro Yamaguchi Naval Academy 33rd (55/171)
Rear admiral Naval College 16th

Date Rank Other title Job
1885. 4.13     born
    4th Medal  
1905.11.27 MID   Crew, Itsukushima
1906. 8.30     Crew, Asama
1906.12.20 SUBLT    
1907. 8. 5     Crew, Shikishima
1907. 9.28     Crew, Asashio
1908. 4.20     Gun.School Bas.Course
1908. 7.31     Torp.School Bas.Course
1908. 9.25 LTJG    
1909. 1.20     Crew, Chihaya
1909. 9.25     Crew, Aso
1910. 7.16     Crew, Aki / EO, Kure NYd
1911. 3.11     Crew, Aki
1911. 5.22     Nav.College B-Course
1911.12. 1 LT   Gun.School Adv.Course
1912. 5.22     DC, Fuji / Inst, Gun.School
1912.12. 1     DC, Hirado
1914. 5.27     DC, Soya
1914.12. 1     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1916.12. 1     Nav.College A-Course
1917.12. 1 LCDR    
1918.12. 1     Adj, 1st Special Task Fleet
1919. 1.24     Staff, 1st Special Task Fleet
1919. 7.29     Staff, 1st Special Task Fleet / Adj, 1st Special Task Fleet
1919.12. 1     Staff, B-Per, Maizuru
1921.12. 1 CMDR    
1922. 3.15     XO, Nisshin
1922.12. 1     Inst, Nav.College
1926.10.15     Att, NGS / Att, DoN (S2, B-Per)
1926.12. 1 CAPT   Chief, S2, B-Per, DoN
1928.12.10     CO, Isuzu
1929. 9.26     Member, Yokosuka ND
1929.11.30     CO, Ashigara
1930.12. 1     CO, Ise
1931.12. 1     Att, NGS (N3)
1932. 2. 8     Staff, 3F / Staff, 9th division
1932. 2.27     Staff, 3F / Staff, Shanghai Expeditionary Army / Staff, 9th division
1932. 5.28     Staff, 3F
1932. 6.28     Att, NGS (N3)
1932.12. 1 RADM    
1933. 6.15     died (48)

TOP of this page Table of Job abbreviations



Hattori, Masato Hiroshima Naval Academy 33rd (102/171)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1883. 3.15     born
1905.11.28 MID   Crew, Matsushima
1906. 8.30     Crew, Shikishima
1906.12.20 SUBLT    
1907. 5.23     Crew, Kasagi
1907.11.22     Member, 12btg
1908. 7.31     Gun.School Bas.Course
1908. 9.25 LTJG    
1909. 1.20     Torp.School Bas.Course
1909. 4.30     Crew, Asama
1910. 1.10     Crew, Izumi
1910. 2.16     Crew, Shikinami
1910. 5.23     Torp.School Exp.Course
1910.12. 1     Crew, Asahi
1911.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1912. 5.22     Torp.School Adv.Course
1912.12.20     CO-Tbb, 1btg
1913.12. 1     Member, 3F
1915. 5.26     Nav.College Sel.Course
1916.12. 1     Staff, B-Elect, Ord.Arsnl
1917.12. 1 LCDR    
1918. 4. 1     Staff, B-Rsch, Ord.Arsnl
1919. 7.12     Staff, B-Rsch, Ord.Arsnl / Staff, NTC (B3)
1920. 1.12     Member, Yokosuka ND (Trip to Europe, USA)
1921.11. 6     Return
1921.12. 1 CMDR   Staff, NSC / Staff, B-Rsch, Ord.Arsnl
1922.11. 1     Staff, NSC / Staff, B-Rsch, Ord.Arsnl / Inst, Nav.College
1923. 4. 1     Staff, NSC / Inst, Nav.College / Staff, B-Sup, DoN
1925.12. 1 CAPT    
1927. 4. 5     Staff, NSC / Inst, Nav.College / Staff, B-Sup, DoN / Staff, B-Tec, NAC
1927.12. 5     Chief, S3, B1, NSC / Inst, Nav.College
1928. 3. 1     Staff, NSC (B2) / Inst, Nav.College
1931. 4. 6     Trip to Europe, USA
1931. 9. 8     Return
1931.12. 1 RADM   Att, NSC
1931.12.15     Wait
1931.12.21 Resv    
1941. 3.15 Resv 2    
1941. 4. 1 Resv    
1941. 7.27     died (58)

TOP of this page Table of Job abbreviations



Ichikawa, Daijiro Mie Naval Academy 33rd (73/171)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1885. 3.10     born
1905.11.28 MID   Crew, Itsukushima
1906. 8.30     Crew, Yakumo
1906.12.20 SUBLT   Crew, Iwate
1907. 9.28     Crew, Shinonome
1908. 4.20     Gun.School Bas.Course
1908. 7.31     Torp.School Bas.Course
1908. 9.25 LTJG    
1909. 1.20     Member, Yokosuka SC
1909.12. 1     Crew, Suwo
1910. 4.28     Crew, Shiranui
1911. 1.23     Crew, Kurama
1911.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1912. 5.22     Nav.College Major.Course
1912.12. 1     Crew, Yamakaze
1915. 1.21     EO, NSC
1915. 1.23     EO, Urakaze (Trip to UK)
1915. 2. 5     Crew, Urakaze / EO, NSC
1915. 9.14     Crew, Urakaze
1915.12.13     Att, NGS
1917.12. 1 LCDR   Chief Nav, Kurama
1918. 7.15     Chief Nav, Asama
1919. 2.21     Chief Nav, Tokiwa
1919. 4. 1     Chief Nav, Tokiwa / DC, Tokiwa
1919. 9.20     DC, Kirishima
1919.11. 1     Aide-dc, Prince (to Prince Takehiko) / DC, Kirishima
1919.12. 1     Aide-dc, Prince (to Prince Takehiko) / Inst, Torp.School
1920. 5.31     Aide-dc, Prince (to Prince Takehiko) / Inst, Gun.School
1920.12. 1     Aide-dc, Prince (to Prince Takehiko) / Member, Yokosuka fg
1921.12. 1 CMDR    
1922.12. 1     XO, Yokosuka fg
1923.10.20     CO, Omura fg (acting)
1924.12. 1     CO, Yokosuka fg
1925.12. 1 CAPT   Trip to Europe, USA
1927. 9.15     Return
1927.11. 1     XO, Kasumigaura fg / Chief Inst, Kasumigaura fg
1928.12.10     Member, Yokosuka ND
1929. 4. 8     Staff, B-Aircraft.Res, Yokosuka NYd
1931.12. 1 RADM   Att, Yokosuka ND / Chief, B-Aircraft.Res, Yokosuka NYd
1932. 4. 1     Chief, B-Flight.Res, Air Arsnl
1933.10. 3     Chief, B-Aircraft, Air Arsnl
1934.11.15     Att, NGS
1934.12.10     Wait
1934.12.15 Resv    
1941.11.25     Job assistant, NSC
1942.11. 5     resigned Job assistant
1958. 3. 6     died (72)

TOP of this page Table of Job abbreviations



Ishikawa, Tetsushiro Ibaraki Naval Academy 33rd (137/171)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1882.11. 8     born
    5th Medal  
1905.11.28 MID   Crew, Hashidate
1906. 8.30     Crew, Nisshin
1906.12.20 SUBLT    
1907. 6.20     Crew, Fuji
1907.12.20     Member, 9btg
1908. 7.31     Gun.School Bas.Course
1908. 9.25 LTJG    
1909. 1.20     Torp.School Bas.Course
1909. 4.30     Crew, Sagami
1909.12. 1     Crew, Asagiri
1910.12. 1     Crew, Mikasa
1911.12. 1 LT   DC, Kashima
1913.12. 1     Gun.School Exp.Course
1914. 5.27     Torp.School Exp.Course
1914. 8.15     Member, Sasebo bg
1914. 8.25     Member, A-wg
1914.12. 1     CO-Tbb, 9btg
1915.12.13     CO-Des, Yugure / Inst, Torp.School
1917. 7. 2     Member, Maizuru ND
1917.10.10     Chief Torp, Izumo (acting) / DC, Izumo (acting)
1918.11. 1     Assist Staff, 2nd Special Task Fleet
1918.12. 1 LCDR    
1919. 1.10     Chief Torp, Nisshin / DC, Nisshin
1919. 7.11     Member, Yokosuka ND
1919. 7.14     EO, Kuma
1920. 1.10     Chief Torp, Kuma / EO, Kuma
1920.12. 1     CO-Des, Take
1921.12. 1     CO-Des, Isokaze (acting)
1922.12. 1     CO-Des, Yakaze (acting)
1923.12. 1 CMDR   CO-Des, Yakaze
1924. 2. 5     CO-Des, D-1
1924. 3.10     Member, Yokosuka ND
1924. 3.15     CO-Des, Kawakaze
1924.12. 1     CO, 9dg
1925.10.20     CO, 13dg
1926.12. 1     CO, 3dg
1927. 5. 1     CO, 24dg
1927.12. 1 CAPT    
1928. 1.15     CO, 1dg
1928.12.10     CO, Nisshin
1929. 2. 1     CO, Nisshin / CO, Yakumo
1929. 5. 1     CO, Nisshin
1929.11.30     Member, Yokosuka ND
1929.12.15     Wait
1929.12.25 Resv    
1936.11. 8 Resv 2    
1939.12. 5     Job assistant, DoN
1940. 5.25     Job assistant, B-Const, Yokosuka
1941. 4. 1 Resv    
1941.11. 7 Mob    
1941.11.24     Member, Yokosuka ND
1941.12. 1     MS supervisor, No.2 Kaijo-maru
1942. 3. 1 RADM   KIA (59)

TOP of this page Table of Job abbreviations



Kawagoe, Tadamitsu Miyazaki Naval Academy 33rd (152/171)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1882.10. 6     born
1905.11.28 MID   Crew, Hashidate
1906. 8.30     Crew, Asahi
1906.12.20 SUBLT   Crew, Iki
1907. 2.23     Crew, Suma
1907. 9. 3     Crew, Mikasa
1907.12.20     Member, 15btg
1908. 7.31     Gun.School Bas.Course
1908. 9.25 LTJG    
1909. 1.20     Torp.School Bas.Course
1909. 4.30     Crew, Yodo
1910. 1.15     Member, Sasebo SC
1910. 5. 5     Crew, Suma
1911. 8. 4     Crew, Usugumo
1911.12. 1 LT    
1912.12. 1     DC, Okinoshima / DC, Sasebo SC
1913.12. 1     Gun.School Exp.Course
1914. 5.27     Torp.School Exp.Course
1914. 8.27     MS supervisor, Totomi-maru
1915. 2.15     Member, Yokosuka ND
1915. 3. 8     Crew, Murakumo
1915.12.13     DC, Okinoshima / DC, Sasebo SC
1916. 2.10     DC, Sasebo SC
1917.10.10     CO-Des, Hayate
1918.12. 1 LCDR   DC, Yokosuka SC
1920. 7. 1     DC, Yokosuka SC / Inst Adj, Yokosuka SC / Inst, Yokosuka SC
1920.12. 1     Inst Adj, Yokosuka SC
1921. 7.20     DC, Interim bg
1922. 9. 1     Member, Yokosuka ND
1922.11.10     Chief Ope, Wakamiya / DC, Wakamiya
1923. 8.13     XO, Iro
1924.10.25     XO, Chitose
1924.12. 1 CMDR   XO, Chitose / DC, Chitose
1925. 1.15     Member, Kure ND
1925. 4.15     Inst, Yokosuka SC
1925.12. 1     XO, Fuji / Inst, Fuji
1926.12. 1     XO, Yokosuka SC / Inst, Yokosuka SC
1928. 7.15     Member, Yokosuka ND
1928. 8.10     XO, Fuji / Inst, Fuji / Inst, Kasuga
1928.12. 4     Member, Yokosuka ND
1928.12.10 CAPT    
1928.12.20     Wait
1928.12.25 Resv    
1936.10. 6 Resv 2    
1941. 4. 1 Resv    
1941. 8.20 Mob    
1941. 9.10     Member, Sasebo ND
1941. 9.20     CO-Gb, Kahoku-maru
1943. 4. 2     Member, Yokosuka ND
1943. 4.17     Member, 11th AuxNF
1943. 4.25     MS supervisor, Nachisan-maru
1943. 5.25     MS commander, Nachisan-maru
1943.11.13 RADM   KIA (61)

TOP of this page Table of Job abbreviations



Kawamura, Shigemoto Tokyo Naval Academy 33rd (138/171)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1884. 4.10     born
1905.11.28 MID   Crew, Matsushima
1906. 8.30     Crew, Kasuga
1906.12.20 SUBLT   Crew, Tokiwa
1907. 4. 5     Crew, Yaeyama
1908. 7.31     Gun.School Bas.Course
1908. 9.25 LTJG    
1909. 1.20     Torp.School Bas.Course
1909. 4.30     Member, Sasebo SC
1909. 9.25     Crew, Arare
1910.12. 1     Member, 1sbg
1911. 6. 1     Member, 2sbg
1911.12. 1 LT    
1912. 7.12     EO, NSC
1912. 9.20     Member, 2sbg
1913. 4. 1     DC, Uji
1913.11. 5     Wait
1913.12. 1     Torp.School Exp.Course
1914. 5.27     Gun.School Exp.Course
1914. 8.15     CO-Subb, 1sbg
1914.12. 1     CO-Subb, 2sbg
1917. 4. 1     CO-Subb, 2sbg / Inst, Torp.School
1917.12. 1 LCDR   CO-Subb, 4sbg
1918.11. 2     CO-Subb, 13sbg
1918.12. 1     Staff, NEC (B2)
1920. 3. 1     Staff, NEC (B2) / Inst, Nav.College
1921. 9. 1     SVCO
1921.12. 1 CMDR    
1921.12.10     Staff, NSC (B3)
1922.12. 1     Staff, NSC (B3) / Inst, Nav.College
1923. 4. 1     Staff, NSC (B3) / Inst, Nav.College / Staff, B-Edu, DoN (S2)
1923.10.15     Member, Yokosuka ND (Trip to Europe, USA)
1924. 8. 9     Return
1924.12. 1     CO, 6sg
1925.12. 1 CAPT    
1926. 1.20     CO, 26sg
1926.12. 1     CO, Tsushima
1927. 3. 1     Member, Yokosuka ND
1927. 5.16     Att, NSC (B2)
1927.12. 1     CO, 18sg
1928.12.10     CO, Jingei
1929.10. 3     Member, Yokosuka ND
1929.12. 7     Wait
1930. 9.15     Member, Yokosuka ND
1931. 6. 1     Wait
1931.12. 1 RADM    
1931.12.21 Resv    
1937. 8.26     died (53)

TOP of this page Table of Job abbreviations



Kitagawa, Kiyoshi Kagawa Naval Academy 33rd (27/171)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1883. 4. 2     born
1905.11.28 MID   Crew, Matsushima
1906. 8.30     Crew, Kasuga
1906.12.20 SUBLT   Crew, Tokiwa
1907. 9.28     Crew, Murasame
1908. 3.20     Crew, Ikoma
1908. 9.25 LTJG    
1909. 1.20     Gun.School Bas.Course
1909. 4.30     Torp.School Bas.Course
1909. 9. 5     Crew, Yamabiko
1910. 4.20     Member, 1btg
1910.12. 1     Nav.College B-Course
1911. 5.22     Torp.School Adv.Course
1911.12. 1 LT   CO-Tbb, 12btg
1912.12. 1     CO-Tbb, 15btg
1913.12. 1     Torp.School Exp.Course
1914. 5.27     Inst, Torp.School / DC, Torp.School
1914.12. 1     CO-Tbb, 2btg / Inst, Torp.School
1915. 6.30     Staff, 4Sd
1915.12.13     Staff, 2Sd
1916.12. 1     Adj, Ominato GD
1917. 4. 1 LCDR    
1918. 2.25     Chief Torp, Iwate / DC, Iwate
1918.12. 1     Member, Yokosuka ND / Inst, Torp.School
1919. 3.20     Member, Kure ND
1919. 4. 1     Inst, Kure bg / DC, Kure bg
1920.12. 1     Torp.School Exp.Course
1921.12. 1 CMDR   CO-Des, Urakaze / Inst, Torp.School
1922. 8.10     CO-Des, Yukaze / Inst, Torp.School
1922.12. 1     CO, 7dg
1923.12. 1     CO, 13dg
1924.11.10     CO, Yodo
1925. 4.15     CO, Hirado / CO-Aux, Notoro
1925.10.15     CO-Aux, Notoro
1926.12. 1 CAPT    
1927.12. 1     CO, Hosho
1928.12.10     CO, Kinugasa
1929.11. 1     CO, Akagi
1930.10.26     CO, Kure bg
1932. 2. 2     CO, Kure bg / SM, Sub.School
1932. 6.28     CO, Kure bg
1932.12. 1 RADM    
1933.11.15     Member, Kure ND
1933.12.11     COM, Kure KS
1934.11.15     Att, NGS
1935. 3.25     Wait
1935. 3.30 Resv    
1952. 3.18     died (68)

TOP of this page Table of Job abbreviations



Ko, Yasuo Fukuoka Naval Academy 33rd (40/171)
Rear admiral Naval College 16th

Date Rank Other title Job
1885.10.31     born
1905.11.28 MID   Crew, Itsukushima
1906. 8.30     Crew, Asahi
1906.12.20 SUBLT    
1907. 5.23     Crew, Tokiwa
1908. 1.15     Crew, Asagiri
1908. 9.25 LTJG    
1909. 1.20     Gun.School Bas.Course
1909. 4.30     Torp.School Bas.Course
1909. 8. 5     Crew, Hashidate
1909.10.11     Crew, Kikuzuki
1910. 3.26     Nav.College Sel.Course
1911.12. 1 LT    
1912. 4. 1     DC, Adzuma
1913. 8.10     DC, Tsushima
1914. 7.21     Adj, 3F
1915. 9. 8     Att, DoN
1915.12.13     Aide-dc, FADM (to FADM Togo, Heihachiro) / Att, DoN
1916.12. 1     Nav.College A-Course
1917.12. 1 LCDR    
1918.12. 1     DC, Hyuga
1919. 3. 1     Adj, NGS
1920. 4. 7     Resident in Fr
1920. 5. 5     Assist Attache, Fr
1920. 8.27     Superintendant, Versailles treaty
1921.12. 1 CMDR    
1922. 9. 1     Order of Return
1922.12. 1     Adj, DoN
1924.12. 1     Aide-dc, Councilor (to ADM Ide, Kenji)
1925. 1. 6     Attache, Fr / SVCO
1925. 9.17     Superintendant, Versailles treaty
1926.12. 1 CAPT   Order of Return
1927. 4. 5     Attache, Fr / SVCO, NSC
1927. 6.10     Staff, NGS (Chief, S6, N3)
1927.12. 1     Staff, NGS (Chief, S5, N3)
1930.12. 1     Att, NGS / Att, DoN (B-NA)
1931. 5. 1     Staff, NGS (Trip to Fr)
1931. 7.20     Staff, NGS / Attache of Navy, LN / Superintendant, Versailles treaty
1931.12. 9     Attendant to Plenipotentiary, Geneva conference
1932. 7. 5     Staff, NGS / Attache of Navy, LN / Attache of AF, LN / Superintendant, Versailles treaty
1932.12. 1 RADM    
1933.10. 1     Staff, NGS / Attache of Navy, LN / Attache of AF, LN / Superintendant, Versailles treaty
1933.12.28     Att, NGS / Att, DoN
1934. 8.27     Return
1935.11.15     Att, NGS
1935.12.10     Wait
1935.12.14 Resv    
1963. 1.11     died (77)

TOP of this page Table of Job abbreviations



Komaki, Wasuke Wakayama Naval Academy 33rd (16/171)
Rear admiral Naval College 16th

Date Rank Other title Job
1884.12.10     born
1905.11.28 MID   Crew, Itsukushima
1906. 9.17     Crew, Chiyoda
1906.12.20 SUBLT    
1907. 1.18     Crew, Niitaka
1907. 9.28     Crew, Yugiri
1908. 4.20     Gun.School Bas.Course
1908. 7.31     Torp.School Bas.Course
1908. 9.25 LTJG    
1909. 1.20     Member, 16btg
1909.10. 1     Crew, Aso
1910. 8. 1     DC, Aso (acting)
1910.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1911. 5.22     Gun.School Adv.Course
1911.12. 1     DC, Kashima
1912.12.20     Inst, Gun.School / DC, Gun.School / Inst, Eng.School
1913. 6.18     Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1913.12. 1     DC, Yakumo
1914.10. 1     Staff, 1F
1914.12. 1     Staff, 1S
1915. 6.15     Staff, 1F
1915.11. 1     Staff, 1F / Staff, GF
1915.12.13     Chief Gun, Akashi
1916.11. 6     Member, Yokosuka ND
1916.12. 1 LCDR   Nav.College A-Course
1918.12. 1     Staff, B-Per, Sasebo
1919. 4.15     Member, Yokosuka ND (S1, B-Per, DoN)
1919. 9.29     Aide-dc, FADM (to FADM Togo, Heihachiro) / Staff, B-Per, DoN
1920.12. 1 CMDR    
1921.11. 1     Resident in Ger
1922.12. 1     Assist Attache, Ger
1923. 6. 1     Attache, Ger / SVCO
1924.12. 1 CAPT   Order of Return
1925. 6.15     Member, Yokosuka ND
1925. 8.25     CO, Yura
1926.11. 1     Att, NGS / Att, DoN / Aide-dc, FADM (to FADM Togo, Heihachiro)
1927. 3. 1     Adj, DoN
1929. 5. 1     Att, NGS / Att, DoN
1929.11.30     CO, Yamashiro
1930.12. 1 RADM   CoS, 2F
1931.10.10     Att, NGS / Att, DoN
1931.12. 9     Attendant to Plenipotentiary, Geneva conference
1932. 8.20     died (47)

TOP of this page Table of Job abbreviations



Kumagaya, Hideo Yamaguchi Naval Academy 33rd (109/171)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1927.12. 1 CAPT    
1941. 5. 1     CO, 31wg
1942.12.20     CO, 31chg
1943.12. 3 RADM   KIA

TOP of this page Table of Job abbreviations



Kuragano, Akira Fukui Naval Academy 33rd (28/171)
Rear admiral Naval College 15th

Date Rank Other title Job
1885. 8.13     born
1905.11.28 MID   Crew, Itsukushima
1906. 8.30     Crew, Iki
1906.12.20 SUBLT   Crew, Iwate
1907. 9.28     Crew, Ushio
1908. 4.20     Gun.School Bas.Course
1908. 7.31     Torp.School Bas.Course
1908. 9.25 LTJG    
1909. 1.20     Member, Gun.School
1909. 4.17     Crew, Tango
1909. 5. 7     Member, 1sbg
1910. 5.23     Member, 2sbg
1910.12. 1     Nav.College B-Course
1911. 5.22     Gun.School Adv.Course
1911.12. 1 LT   DC, Ikoma
1912. 1.22     DC, Kawachi
1913.12. 1     Adj, Yokosuka ND / Staff, Yokosuka ND
1914. 5.27     DC, Ikoma
1914. 8. 7     Aide-dc, FADM (to FADM Togo, Heihachiro) / Att, NGS
1915. 4.22     Att, DoN
1915.12.13     Nav.College A-Course
1917. 4. 1 LCDR    
1917.12. 1     Att, NGS / Staff, NGS
1920. 4. 1     Member, Yokosuka ND
1920. 4. 7     Adj, NGS
1921. 9. 3     Att, NGS
1921. 9.27     Attendant to Plenipotentiary, Washington conference / Adj, DoN / Sec, MoN
1921.12. 1 CMDR    
1922. 3.10     Return
1922. 3.20     Staff, 1st Expeditionary Fleet
1923. 3.20     Aide-dc
1923. 4.20     Aide-dc / Secretary, Military Council Committee
1925.12. 1 CAPT    
1927. 3. 1     Member, Yokosuka ND
1927. 5. 1     CO-Aux, Naruto
1927.12. 1     CO, Chogei
1928.12.10     Chief Inst, Nav.Academy / Chief Trainer, Nav.Academy
1931.12. 1 RADM   Chief, B-Sup, Kure
1932.12. 1     Att, NGS
1932.12.10     Wait
1932.12.15 Resv    
1934. 5. 1     Manager, house of Higashi-fushimi
1939. 5.15     Butler and manager, house of Higashi-fushimi
1939. 6. 9     Butler, house of Higashi-fushumi
1941. 6.28     Manager, house of Higashi-fushimi
1941. 7.19     resigned
1962. 9.28     died (77)

TOP of this page Table of Job abbreviations



Kurata, Tadashi Wakayama Naval Academy 33rd (67/171)
Rear admiral Naval College 18th

Date Rank Other title Job
1885. 4. 1     born
1905.11.28 MID   Crew, Itsukushima
1906. 9.17     Crew, Chiyoda
1906.12.20 SUBLT    
1907. 1.18     Crew, Asama
1907.12.20     Crew, Harukaze
1908. 3.30     Crew, Tokiwa
1908. 9.25 LTJG    
1909. 1.20     Gun.School Bas.Course
1909. 4.30     Torp.School Bas.Course
1909. 8. 5     Crew, Ayanami
1909.10. 7     Crew, Isonami
1911. 3.23     Crew, Iwate
1911.12. 1 LT   DC, Hizen
1912. 2.22     DC, Katsuragi
1912. 6.29     DC, Sasebo SC
1912.12. 1     Gun.School Exp.Course
1913. 5.24     Torp.School Exp.Course
1913.12. 1     DC, Kasagi
1915. 9. 8     DC, Kasagi / Chief Torp, Kasagi
1915. 9.16     DC, Kasagi
1915.12.13     Ope.Course Student
1916. 6. 1     Adj, Interim Southern Is bg (acting) / Staff, Interim Southern Is bg (acting)
1917. 6. 1     Member, Yokosuka ND
1917. 9.15     DC, Aki
1917.12. 1 LCDR   Chief Nav, Aki / DC, Aki
1918. 6. 3     CO, Fushimi
1918. 9.10     Member, Sasebo ND
1918.12. 1     Nav.College A-Course
1920.12. 1     Staff, Ominato GD
1922.12. 1 CMDR   Staff, 5S
1923.11.10     Staff, Yokosuka ND / Staff, Tokyo bay Fort HQ
1925.10.20     CO-Aux, Matsue
1926.12. 1 CAPT   CO, Karasaki
1927. 4.20     CO, Tsushima
1927.11.15     CoS, Mako GD
1929.10.30     CO, Fuso
1930.12. 1     CO, Kure SC
1932.12. 1 RADM    
1933.11.15     Att, NGS
1933.12.11     Wait
1933.12.15 Resv    
1969.10. 5     died (84)

TOP of this page Table of Job abbreviations



Monai, Isao Aomori Naval Academy 33rd (37/171)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1884.10.12     born
1905.11.28 MID   Crew, Itsukushima
1906. 8.30     Crew, Izumo
1906.12.20 SUBLT    
1907. 9.28     Crew, Shirayuki
1908. 7.31     Gun.School Bas.Course
1908. 9.25 LTJG    
1909. 1.20     Torp.School Bas.Course
1909. 4.30     Crew, Makigumo
1910. 4.20     Crew, Kasagi
1911. 5.22     Nav.College B-Course
1911.12. 1 LT   Nav.College Major.Course
1912. 5.22     DC, Suma
1912.12. 1     Chief Nav, Tatsuta
1914. 4. 1     Member, Kure ND
1914. 5.27     Chief Nav, Yodo
1915. 2. 1     Chief Nav, Kanto-maru
1915.12.15     Chief Nav, Nisshin (acting)
1916.12. 1     Chief Nav, Nisshin (acting) / Chief Gun, Nisshin (acting)
1916.12.12     Chief Nav, Nisshin (acting)
1917.12. 1 LCDR   Chief Nav, Nisshin
1917.12.26     Member, Kure ND
1918. 1. 6     Chief Nav, Ikoma
1918. 6.14     Chief Nav, Settsu
1918.11. 9     Chief Nav, Adzuma
1919. 4. 1     Chief Nav, Adzuma / DC, Adzuma
1919. 8.18     Chief Nav, Katori / DC, Katori
1920.10. 9     Chief Nav, Hyuga / DC, Hyuga
1921. 3. 9     Chief Nav, Kongo / DC, Kongo
1921.11. 1     Chief Nav, Yamashiro / DC, Yamashiro
1921.12. 1 CMDR    
1922. 9.15     Chief Nav, Yamashiro / DC, Yamashiro / Inst, Gun.School
1922.10.28     Chief Nav, Mutsu / DC, Mutsu
1923. 4. 1     Inst, Nav.College
1924.10.25     CO-Aux, Odomari
1925. 7. 1     CO-Aux, Musashi
1925.12. 1 CAPT   CO, Tenryu
1926.11. 1     CO-Aux, Shiriya
1927.11. 1     CO, Naka
1928.12.10     Chief, S2, NHC
1930.12. 1     CO, Mutsu
1931.12. 1 RADM   Chief, B-Ship, Sasebo
1932.12. 1     Att, NGS
1932.12.10     Wait
1932.12.15 Resv    
1936. 5.16     died (51)

TOP of this page Table of Job abbreviations



Okubo, Hiroshi Ishikawa Naval Academy 33rd (121/171)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1927.12. 1 CAPT    
1941.11.24     MS supervisor, Kirishima-maru
1943. 7.22     CO, 33wg
1943.11.30 RADM   KIA

TOP of this page Table of Job abbreviations



Tachibana, Hajime Kagoshima Naval Academy 33rd (110/171)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1882.12. 7     born
1905.11.28 MID   Crew, Hashidate
1906. 8.30     Crew, Asama
1906.12.20 SUBLT    
1907. 4.22     Crew, Mishima
1907. 9.28     Member, 3btg
1908. 4. 1     Member, 4btg
1908. 4.20     Gun.School Bas.Course
1908. 7.31     Torp.School Bas.Course
1908. 9.25 LTJG    
1909. 1.20     Crew, Fuji
1909.12. 1     Member, 4btg
1910. 4. 1     Member, 5btg
1911. 5.22     Nav.College B-Course
1911.12. 1 LT   Nav.College Major.Course
1912. 5.22     Crew, Sumida
1912.11. 1     Wait
1913. 2. 8     DC, Asama
1913.12. 1     Crew, Umikaze
1914. 7. 1     Chief Nav, Suma
1915.12.13     Chief Nav, Aso (acting)
1916. 4. 2     Chief Nav, Kasuga (acting)
1916. 6. 2     Wait
1916. 8. 1     Member, Yokosuka ND
1916. 9. 1     Chief Nav, Adzuma (acting)
1917.12. 1 LCDR   Chief Nav, Mikasa
1917.12. 6     Chief Nav, Iwami
1918. 6.15     Chief Nav, Katori
1919. 1.24     Member, Kure ND
1919. 4. 1     Member, Yokosuka ND
1919. 9.20     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1922. 1. 4     Chief Nav, Yakumo / DC, Yakumo
1922. 4. 8     Chief Nav, Iwate / DC, Iwate
1922.12. 1 CMDR    
1923. 2. 8     Chief Nav, Yamashiro / DC, Yamashiro / Inst, Gun.School
1923. 4. 1     Chief Nav, Mutsu / DC, Mutsu
1924.12. 1     Staff, Kure Harbour
1926.10.15     CO-Aux, Iro
1926.12. 1 CAPT    
1927. 4. 1     Manager, Harbour, Maizuru GD
1928.10.20     Manager, Harbour, Maizuru GD / Chief, B-Sup, Maizuru GD
1928.12.10     Manager, Harbour, Maizuru GD
1930.11.15     Member, Kure ND
1930.12. 1     Manager, Kure Harbour
1932.12. 1 RADM   Att, NGS
1932.12.10     Wait
1932.12.15 Resv    
1940.12. 7 Resv 2    
1941. 4. 1 Resv    
1945. 4. 1 Ret    
1966.10.31     died (83)

TOP of this page Table of Job abbreviations



Tajiri, Toshiro Kagoshima Naval Academy 33rd (134/171)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1882. 9.18     born
    4th Medal  
1905.11.28 MID   Crew, Hashidate
1906. 8.30     Crew, Asahi
1906.12.20 SUBLT    
1907. 5.23     Crew, Tsushima
1907.11.22     Crew, Nisshin
1908. 7.31     Gun.School Bas.Course
1908. 9.25 LTJG    
1909. 1.20     Torp.School Bas.Course
1909. 4.30     Crew, Hatsushimo
1909.11.16     Member, Yokosuka SC
1909.12.22     Crew, Kasuga
1910. 4. 1     Crew, Ibuki
1911. 6. 1     Member, Gun.School
1911.12. 1 LT   Crew, Ariake
1912.12. 1     Gun.School Exp.Course
1913. 5.24     Torp.School Exp.Course
1913.12. 1     DC, Karasaki
1915. 6.30     CO-Tbb, 2btg / Inst, Torp.School
1915.12.13     CO-Des, Usugumo
1915.12.23     CO-Des, Usugumo / Inst, Gun.School
1916.12. 1     CO-Des, Shiratsuyu / Inst, Torp.School
1917.12. 1 LCDR   Member, Yokosuka ND
1918. 1.12     Assist Staff, 2nd Special Task Fleet
1919. 7.14     Chief Torp, Yakumo / DC, Yakumo
1919. 9. 8     CO-Des, Urakaze (acting) / Inst, Torp.School
1919.12. 1     Member, Yokosuka ND
1920. 6. 1     Torp.School Exp.Course
1920.12. 1     CO-Des, Hamakaze (acting)
1920.12.15     CO-Des, Hamakaze (acting) / CO-Des, Tokitsukaze (acting)
1921. 1. 7     CO-Des, Hamakaze (acting)
1922. 7.20     CEO, Namikaze (acting)
1922.12. 1 CMDR   CO-Des, Namikaze
1923.11.10     CO, 6dg
1924. 5.13     CO, 8dg
1924.12. 1     CO, 18dg
1925.12. 1     CO, 28dg
1926.12. 1 CAPT   CO, 1dg
1927. 5. 1     CO, 1dg / CO, 3dg
1927. 9.15     CO, 1dg
1927.12. 1     CO, Nisshin
1928.12.10     CO, Kinu
1929.11.30     CO, Furutaka / CO, Yakumo
1930. 8. 1     CO, Furutaka
1930.12. 1     Manager, Yokosuka Harbour
1931.10.10     Manager, Yokosuka Harbour / CO, Yokosuka bg
1931.12. 1     Manager, Yokosuka Harbour
1932.12. 1 RADM   Att, NGS
1932.12.10     Wait
1932.12.15 Resv    
1935. 1.27     died (52)

TOP of this page Table of Job abbreviations



Terada, Einojo Kagoshima Naval Academy 33rd (122/171)

Date Rank Other title Job
1927.12. 1 CAPT    
1941. 9.15     CO, 53kg
1943. 1.13 RADM   died

TOP of this page Table of Job abbreviations



Teramoto, Takeji Shimane Naval Academy 33rd (35/171)
Rear admiral Naval College 15th

Date Rank Other title Job
1884. 2.25     born
1905.11.28 MID   Crew, Hashidate
1906. 8.30     Crew, Katori
1906.12.20 SUBLT    
1907. 9.28     Crew, Shirotae
1908. 7.31     Gun.School Bas.Course
1908. 9.25 LTJG    
1909. 1.20     Torp.School Bas.Course
1909. 4.30     Crew, Nenohi
1909. 5.25     Crew, Shikishima
1909.10.11     Crew, Shirayuki
1910.12. 1     Nav.College B-Course
1911. 5.22     Gun.School Adv.Course
1911.12. 1 LT   DC, Tsukuba
1912. 4. 1     DC, Mikasa
1913. 5.24     DC, Suwo
1913.12. 1     Inst, Gun.School / DC, Gun.School / Inst, Eng.Academy
1915. 4.22     DC, Hashidate / Inst, Gun.School
1915. 5.26     Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1915. 6.30     Inst, Gun.School / DC, Gun.School / Inst, Eng.Academy
1915.12.13     Nav.College A-Course
1917.12. 1 LCDR   Staff, B-Per, DoN (S1)
1920.12. 1     Chief Gun, Ise
1921. 9.10     Staff, NGS (S1, N1 / S3, N2 / S5, N3) / Assist Staff, Sakhalin Expeditionary Army
1921.12. 1 CMDR    
1922.10.27     Staff, NGS (S1, N1 / S3, N2 / S5, N3)
1922.11.20     Staff, NGS (S1, N1 / S3, N2 / S5, N3) / Staff, NEC
1923. 5.15     Member, Yokosuka ND (Trip to Europe, USA)
1924. 5. 5     Return
1924. 5.20     Staff, B-Edu, DoN (S1)
1925. 4.15     Member, Yokosuka ND
1925. 8. 1     CO-Aux, Seito
1925.12. 1     CO-Aux, Hayatomo
1926. 4. 1     Att, NGS / Inst, Nav.College
1926. 5.20     Inst, Nav.College / Inst, Mil.College
1926.12. 1 CAPT    
1929.11.30     CO, Jingei
1930.11.15     Member, Yokosuka ND
1930.12. 1     CO, Yamashiro
1931.12. 1     Member, Yokosuka ND (B-Edu, DoN)
1932.12. 1 RADM   Att, NGS
1933.12.11     Wait
1933.12.15 Resv    
1933.12.16     Job assistant, Nav.College
1941.11.25     Job assistant, NGS / Job assistant, Nav.College
1942.12.31     resigned Job assistant
1958.12. 2     died (74)

TOP of this page Table of Job abbreviations



Uematsu, Toma Fukushima Naval Academy 33rd (42/171)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1883. 4.30     born
    3rd Medal  
1905.11.28 MID   Crew, Matsushima
1906. 8.30     Crew, Fuji
1906.12.20 SUBLT    
1907. 4.16     Crew, Kongo
1907. 5.28     Crew, Kashima
1907.12.20     Member, Maizuru SC
1908. 2.15     Crew, Akagi
1908. 9.25 LTJG    
1909. 1.20     Gun.School Bas.Course
1909. 4.30     Torp.School Bas.Course
1909. 8. 5     Crew, Satsuki
1911. 4.20     Crew, Iki / Member, Yokosuka SC
1911. 5.22     Nav.College B-Course
1911.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1912. 5.22     CO-Tbb, 11btg
1913.12. 1     CO-Tbb, 9btg
1914. 5.27     CO-Tbb, 2btg
1914. 6. 3     CO-Tbb, 2btg / Inst, Torp.School
1914.10. 1     Inst, Torp.School / DC, Torp.School
1917. 4. 1 LCDR    
1917. 6. 1     Inst, Torp.School / Inst, Eng.Academy / Staff, B-Ord, Yokosuka NYd
1917.12. 1     Member, Yokosuka ND
1917.12.17     Assist Staff, 2nd Special Task Fleet
1918. 1.26     CO-Des, Kashi
1919.12. 1     Member, Yokosuka ND
1920. 6. 1     Torp.School Exp.Course
1920.12. 1     CO-Des, Yakaze (acting)
1921.12. 1 CMDR   CO-Des, Yakaze
1922.11. 1     CO-Des, Yakaze / CO-Des, Okikaze
1922.12. 1     CO, Komahashi / Inst, Sub.School
1923. 4. 1     XO, Asama
1924. 5. 1     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1924.12. 1     CO, 2dg
1925.12. 1 CAPT    
1926. 8.20     CO, Tone
1927. 4. 5     Assist Staff, 1st Expeditionary Fleet
1927. 8.20     Chief Inst, Torp.School
1929.11.10     CO, Myoko
1930.12. 1     Att, NGS
1931.12. 1 RADM   COM, 2Sd
1932. 2. 4     Assist Staff, 3F
1932. 6. 1     COM, Shanghai lg
1932. 6. 6     Att, NGS
1932. 6.28     SM, Sub.School
1933.11.15     Att, NGS
1934. 3.26     Wait
1934. 3.31 Resv    
1943.11. 4     Staff, Department of Transport and Communication
1948. 8.22     died (65)

TOP of this page Table of Job abbreviations



Watanabe, Saburo Aichi Naval Academy 33rd (80/171)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1883. 9.15     born
1905.11.28 MID   Crew, Hashidate
1906. 8.30     Crew, Naniwa
1906.10.26     Crew, Kasuga
1906.12.20 SUBLT   Crew, Tokiwa
1907. 9.28     Crew, Yugure
1908. 3.30     Crew, Naniwa
1908. 6.23     Crew, Fuji
1908. 9.25 LTJG    
1909. 1.20     Gun.School Bas.Course
1909. 4.30     Torp.School Bas.Course
1909. 8. 5     Member, Kure SC
1909.12. 1     Crew, Chiyoda
1910.12.15     Crew, Yodo
1911. 5.22     Nav.College B-Course
1911.12. 1 LT   Nav.College Major.Course
1912. 5.22     DC, Chiyoda
1913. 4. 1     Chief Nav, Chiyoda
1913.12. 1     Chief Nav, Wakamiya-maru
1915. 2. 1     Chief Nav, Tsugaru
1915.12.13     Att, NGS
1916. 6. 2     Chief Nav, Kasuga (acting)
1917.12. 1 LCDR   Member, Kure ND
1918. 6. 3     TInsp, Sasebo NYd
1918. 6.11     TInsp, Sasebo NYd / Staff, B-Ord, Sasebo NYd
1922.12. 1 CMDR   Staff, B-Rsch, Ord.Arsnl
1923. 4. 1     Staff, Tech.Rsch / SVO
1923. 7. 5     Staff, Tech.Rsch / SVO / Inst, Nav.College
1925. 3.18     Staff, Tech.Rsch / SVO / Inst, Nav.College / Staff, B-Ord, Yokosuka NYd
1925. 5.15     Staff, Tech.Rsch / SVO / Inst, Nav.College
1926.11.20     CO-Aux, Yamato
1927.12. 1 CAPT   Member, Yokosuka ND
1927.12.15     Wait
1927.12.25 Resv    
1937. 9.13 Resv 2    
1941. 4. 1 Resv    
1941. 8.20 Mob    
1941. 9.10     Member, Yokosuka ND
1941. 9.20     CO-Gb, Chitose-maru
1943. 8. 1     Member, Yokosuka ND
1943. 9.10     Member, Seito HaBg
1943. 9.22     CO, Shuri-maru
1945. 1.21 RADM   KIA (61)

TOP of this page Table of Job abbreviations



Yamada, Chuji Aichi Naval Academy 33rd (77/171)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1883.11.11     born
    5th Medal  
1905.11.28 MID   Crew, Hashidate
1906. 8.30     Crew, Nisshin
1906.12.20 SUBLT    
1907. 3.15     Crew, Hiei
1907. 9.28     Member, 21btg
1908. 4. 1     Member, 17btg
1908. 4.20     Gun.School Bas.Course
1908. 7.31     Torp.School Bas.Course
1908. 9.25 LTJG    
1909. 1.20     Member, Maizuru SC
1909.12. 1     Member, 16btg
1911. 4.20     Crew, Adzuma
1911. 5.22     Nav.College B-Course
1911.12. 1 LT   Nav.College Major.Course
1912. 5.22     DC, Akitsushima
1912. 6.20     Member, Yokosuka ND (Trip to USA)
1912.12.25     Return
1914. 8.17     Crew, Wakamiya-maru
1914.12. 1     Chief Nav, Mogami
1915.12.13     Chief Nav, Wakamiya
1916. 4. 1     Adj, Yokosuka fg
1916.12. 1     WL, Yokosuka fg / Inst, Yokosuka fg
1917. 8.15     WL, Fleet fg (acting)
1917.12. 1 LCDR   WL, Yokosuka fg / Inst, Yokosuka fg
1918. 6. 1     WL, Fleet fg / DC, Wakamiya
1918.12. 1     DC, Wakamiya / Member, Yokosuka fg
1919. 4. 1     WL, Yokosuka fg
1919. 8.15     WL, Fleet fg / DC, Wakamiya
1919.11. 6     WL, Yokosuka fg
1919.12.16     WL, Yokosuka fg / Inst, Yokosuka fg
1920. 3.15     Staff, NTC (B6) / SVO
1920. 7.26     Wait
1923. 4.20     Member, Yokosuka fg
1923. 5.10     XO, Sasebo fg
1923.12. 1 CMDR    
1924.12. 1     CO, Omura fg
1926.12. 1     Staff, B-Edu, DoN / Staff, B-NA, DoN (S1)
1927. 1.21     officer, Department of Communication
1927. 4. 5     Staff, B-Edu, NAC / Staff, B-Edu, DoN (S1)
1928.12.10 CAPT   XO, Kasumigaura fg / Chief Inst, Kasumigaura fg
1930.12. 1     Member, Yokosuka ND
1931. 4. 2     CO, Yokosuka fg
1932.11.15     Member, Yokosuka ND (ordered by CoS)
1933.10. 3     Chief, B-Flight.Res, Air Arsnl
1934.11.15 RADM   Chief, B-Flight.Res, Air Arsnl / Chief, B-Aircraft, Air Arsnl
1935. 1. 7     Chief, B-Flight.Res, Air Arsnl
1936.12. 1     Att, NGS
1936.12.15     Wait
1936.12.22 Resv    
1945. 3. 1     Job assistant, Warplane Agency, Department of Military supply
1971. 7. 7     died (87)

TOP of this page Table of Job abbreviations


TOP page

Copyright © Hiroshi Nishida (Misohito), 2001.