Graduates of Naval Academy class 44th

TOP page People TOP

Vice-admirals Hayakawa, Mikio Sato, Yasuo
Shibuya, Shiro Shimazaki, Toshio
Shinoda, Katsukiyo Sugimoto, Ushie
Takada, Satoshi
Rear admirals Asakura, Bunji Chudo, Kanei
Fujiyoshi, Naoshiro Hase, Shinzaburo
Hattori, Katsuji Ichimiya, Yoshiyuki
Imaizumi, Yoshijiro Inoue, Samaji
Iso, Megumi Kameyama, Minegoro
Kanome, Zensuke Kase, Saburo
Kimoto, Goroku Kojima, Hideo
Konishi, Kaname Kurihara, Etsuzo
Kuroda, Akira Kuroshima, Kameto
Matsuda, Chiaki Minato, Keijo
Morikawa, Matao Murakami, Chonosuke
Mutaguchi, Kakuro Nakatsu, Seiki
Nishida, Heishiro Nishina, Kozo
Nomoto, Tameki Okuma, Yuzuru
Onishi, Keiichi Ono, Takeji
Owada, Noboru Sato, Katsuya
Sawa, Masao Shimamoto, Hisagoro
Shinoda, Tarohachi Sone, Akira
Takahashi, Yuji Takatsugi, Kanichi
Tanimoto, Keizo Yamataka, Matsujiro
Yamazumi, Teijiro Yanagimoto, Ryusaku
Captains Kawara, Katsumi Kitaura, Toyoo
Machida, Hidemi Nishida, Masao
Shiba, Kuniaki Tajiri, JoHayakawa, Mikio Hiroshima Naval Academy 44th (37/95)
Vice-admiral Naval College 26th

Date Rank Other title Job
1894. 4.18     born
1916.11.22 MID   Crew, Yakumo
1917. 8.17     Crew, Haruna
1917.12. 1 SUBLT   Crew, Kawachi
1918. 3.12     Crew, Akashi
1919. 9.10     Crew, Aki
1919.12. 1 LTJG   Torp.School Bas.Course
1920. 5.31     Gun.School Bas.Course
1920.12. 1     Crew, Mikazuki
1921.12. 1     DC, Yamashiro
1922. 5.30     DC, Wakamiya (acting)
1922.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1923.12. 1     Crew, DD-18
1924.12. 1     Chief Torp, Nokaze / DC, Nokaze
1925.12. 1     Inst, Torp.School / DC, Torp.School
1926.12. 1     Nav.College A-Course
1928.12.10 LCDR   CO-Des, Tsuta
1929.11.30     Staff, 3S
1930.11.15     Inst, Torp.School / Inst, Gun.School / Inst, Kasuga
1930.12.16     Inst, Torp.School / Inst, Gun.School / Inst, Kasuga / Inst, Yokosuka fg
1931. 1. 8     Inst, Torp.School / Inst, Gun.School / Inst, Kasuga / Inst, Yokosuka fg / Inst, Comm.School
1932.11.15     Staff, 2F
1933.11.15     Staff, B-Edu, DoN
1934. 4.18     Member, Yokosuka ND
1934. 5. 8     Wait
1934. 6. 6     Member, Yokosuka ND
1934. 9. 1     Inst, Torp.School / Inst, Gun.School / Inst, Yokosuka fg / Inst, Comm.School / Inst, Nav.School
1934.11.15 CMDR    
1935.11.15     Staff, GF / Staff, 1F
1936.12. 1     Aide-dc, Prince (to Prince Hiroyoshi) / Member, 3dg
1937. 9.28     Member, Yokosuka ND
1938. 4.15     Att, NGS
1938. 5. 5     Staff, B-WarHistory
1938. 8.20     CO-Aux, Sunosaki
1938.11. 1     Member, Yokosuka ND
1938.11. 9     CO, Notoro
1938.11.15 CAPT    
1938.12. 5     CO, 28dg
1939.11.15     CO, 2dg
1940.10.15     Chief Inst, Torp.School
1942. 4.25     CO, Chokai
1943. 3. 1     CO, Yamashiro
1943. 8. 2     CO, Nagato
1943.11. 1 RADM    
1943.12.15     COM, 2Sd
1944.11.11 VADM   KIA (50)

TOP of this page Table of Job abbreviationsSato, Yasuo Kanagawa Naval Academy 44th (85/95)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1894. 3.31     born
    3rd Medal  
1916.11.22 MID   Crew, Tokiwa
1917. 8.17     Crew, Fuso
1917.12. 1 SUBLT   Crew, Hirado
1918. 1.12     Assist Staff, 2nd Special Task Fleet
1918. 2.20     Crew, Izumo
1919. 8. 5     Crew, Aso
1919.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1920. 5.31     Torp.School Bas.Course
1920.12. 1     Crew, Matsukaze
1921.12. 1     Crew, Matsu
1922.12. 1 LT    
1922.12.20     DC, Notoro
1924. 4.25     DC, Chinkai bg
1924.10.25     Member, Yokosuka ND
1924.12. 1     Torp.School Adv.Course
1925.12. 1     Crew, Keyaki
1926.12. 1     Chief Torp, Yahagi / DC, Yahagi
1927.12. 1     Chief Torp, Karasaki / DC, Karasaki
1928.12.10     CO-MSw, W-11
1929. 5.10     CO-Des, Kaede
1929.11.30 LCDR    
1930.12. 1     CO-Des, Momo
1932.11.15     CO-Des, Harukaze
1934.11.15     CO-Des, Shikinami
1935.11.15 CMDR    
1936.12. 1     CO-Des, Akatsuki
1937. 7. 6     CEO, Michishio
1937.10.31     CO-Des, Michishio
1937.12. 1     XO, Mako bg
1938. 8. 1     CO, 1bg
1939.11.15     XO, Nachi
1940. 7.20     Member, Kure ND
1940. 8.15     CO, 5dg
1940.11.15 CAPT    
1941. 4.10     CO, 9dg
1943. 2.15     CO, 8dg
1943. 3. 3 VADM
(Double promotion)
  KIA (48)
1943. 4. 1     Member, Yokosuka ND

TOP of this page Table of Job abbreviationsShibuya, Shiro Nagano Naval Academy 44th (32/95)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1893.11.18     born
    4th Medal  
1916.11.22 MID   Crew, Yakumo
1917. 8.17     Crew, Aki
1917.12. 1 SUBLT   Crew, Kurama
1918. 1. 6     Crew, Iwami
1918. 9.25     Member, Temp.Expeditionary Unit
1919. 8. 5     Crew, Hyuga
1919.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1920. 5.31     Torp.School Bas.Course
1920.12. 1     Crew, Katsura
1921.12. 1     DC, Kirishima (acting)
1922.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1923.12. 1     Chief Torp, Umikaze / DC, Umikaze
1924. 5.30     Crew, DD-10
1925.12. 1     Chief Torp, Tone / DC, Tone
1926.12. 1     Chief Torp, Kuma / DC, Kuma
1928.12.10 LCDR   Chief Torp, Kinu / DC, Kinu
1929.11.11     CO-Des, Karukaya
1932. 4. 1     CO-Des, Namikaze
1933.11. 1     Member, Yokosuka ND
1933.11.15     Inst, Torp.School / DC, Torp.School
1934.11.15 CMDR    
1935.10.15     CO-Des, Inazuma
1936.12. 1     XO, Jintsu
1937.12. 1     CO, 1tg
1938.12.15     CO, 27dg
1939.11.15 CAPT   CO, 1wg
1940. 5. 1     CO, 7dg
1941. 7.25     CO, 16dg
1942. 8. 1     Member, Yokosuka ND
1942. 9.20     CO, Abukuma
1943. 8.28     Member, Yokosuka ND
1943. 9.10     CO, Nachi
1944. 8.20     Member, Yokosuka ND
1944. 9.10     Assist Staff, GEB
1944.10.15 RADM    
1944.11.15     COM, 101S
1945. 1.12 VADM   KIA (51)

TOP of this page Table of Job abbreviationsShimazaki, Toshio Fukui Naval Academy 44th (61/95)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1896. 1. 7     born
1916.11.22 MID   Graduate from Nav.Academy
1917.12. 1 SUBLT   Crew, Kawachi
1918. 8.15     Crew, Iwate
1918.10. 9     Crew, Nisshin
1919. 8. 1     Crew, Fuso
1919.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1920.11. 1     Torp.School Adv.Course
1921.10. 1     DC, Ikoma
1922. 3. 9     DC, Musashi (acting)
1922.12. 1 LT   Chief Torp, Yamakaze / DC, Yamakaze
1926. 2. 1     Crew, DD-6
1926.11. 1     Chief Torp, Oi / DC, Oi
1927.11. 1     Member, Kure ND
1927.12. 1     Chief Torp, Tenryu / DC, Tenryu
1928.12.10 LCDR   CO-Des, Fuji
1930.11.15     CO-Des, Fuji / CO-Des, Hagi
1930.12. 1     CO-Des, Isokaze
1931. 7.16     Inst, Torp.School
1933.11.15     CO-Des, Kikuzuki
1934.11.15 CMDR   Staff, Ominato GD / Staff, Tsugaru Fort HQ
1936.12. 1     CO-Des, Uranami
1937.12. 1     CO, 16dg
1938.12.15     CO, 21dg
1939.11.15 CAPT   Member, Kure ND
1940. 1.27     CO, 16dg
1940. 7.15     CO, Sendai
1941. 4.25     Member, Yokosuka ND
1941. 5.10     CoS, Mako GD
1941.11.20     CoS, Mako GD
1943. 4. 1     CoS, Takao GD
1943. 7. 7     Assist Staff, 3F
1943. 7.17     CO, Kongo
1944.10.15 RADM    
1944.11.21 VADM   KIA (48)

TOP of this page Table of Job abbreviationsShinoda, Katsukiyo Fukuoka Naval Academy 44th (22/95)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1895. 5.27     born
1916.11.22 MID   Crew, Tokiwa
1917. 8.17     Crew, Aki
1917.12. 1 SUBLT   Crew, Settsu
1918. 3.12     Crew, Akashi
1919. 9.10     Crew, Ushio
1919.12. 1 LTJG   Torp.School Bas.Course
1920. 5.31     Gun.School Bas.Course
1920.12. 1     Crew, Nashi
1921.12. 1     DC, Hyuga (acting)
1922.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1923.12. 1     Crew, Nara
1924.12. 1     Crew, Fuji
1925.12. 1     Chief Torp, Tatsuta / DC, Tatsuta
1927. 1.20     DC, Asama
1928. 2. 1     CO-Des, Hishi
1928.12.10 LCDR    
1929.11.30     Inst, Torp.School
1930.12. 1     Staff, Yokosuka ND
1933. 5.20     CO-Des, Nokaze
1933.11. 1     Member, 23dg
1933.11.15     CO-Des, Mikazuki
1934.11.15 CMDR   Staff, Chinkai GD / Staff, Chinkai bay Fort HQ / Staff, Tsushima Fort HQ
1935.10.15     Assist Staff, 5Sd
1935.11.15     Staff, 5Sd
1936.12.15     XO, Kitakami
1937. 7. 1     Member, Yokosuka ND
1937. 7. 6     CO-Des, Akatsuki
1937.10. 8     Att, NGS / Att, DoN
1937.11. 1     Staff, B-NA, DoN
1939.11.15 CAPT   CO, 30dg
1940.11. 1     CO, 9dg
1941. 4.10     Att, NGS / Att, DoN
1941. 8. 1     Chief, S1, B-Adm, NFC
1942.12.10     Assist Staff, 4Sd
1942.12.17     CO, Nagara
1943. 8.16     Assist Staff, 3F
1943. 8.29     CO, Oyodo
1944. 5. 6     CO, Yamashiro
1944.10.15 RADM    
1944.10.25 VADM   KIA (49)

TOP of this page Table of Job abbreviationsSugimoto, Ushie Kochi Naval Academy 44th (75/95)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1894. 5.12     born
    4th Medal  
1916.11.22 MID   Crew, Yakumo
1917. 8.17     Crew, Adzuma
1917.12. 1 SUBLT   Crew, Mikasa
1918. 1. 6     Crew, Asahi
1918.12. 1     Gun.School Bas.Course
1919. 5.23     Torp.School Bas.Course
1919.12. 1 LTJG   Yokosuka fg Air.Course
1920.12. 1     Member, Sasebo fg
1921.11. 2     Staff, Temp. Flying Training Center
1922.11. 1     Member, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg
1922.12. 1 LT    
1922.12.10     DC, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg
1924. 5.31     DC, Omura fg
1924.12. 1     DC, Hosho
1926. 5.20     WL, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg
1926.12. 1     DC, Yokosuka fg
1927. 6.25     DC, Akagi / DC, Yokosuka fg
1927. 7.20     DC, Akagi
1927.11.15     DC, Akagi / Member, Yokosuka fg
1928. 4. 1     DC, Akagi
1928.12. 1     DC, Akagi / Member, Yokosuka fg
1928.12.10 LCDR   DC, Kaga
1929.11. 1     WL, Yokosuka fg / Inst, Gun.School / Inst, Torp.School
1930. 6. 1     WL, Yokosuka fg / Inst, Yokosuka fg / Inst, Gun.School / Inst, Torp.School / Inst, Comm.School
1930.11. 1     Chief Air, Hosho
1931.11. 2     Att, NAC
1931.12. 1     Staff, B-Tec, NAC / Staff, B-Adm, NAC
1933. 3.15     Staff, NSC / Staff, B-Sup, DoN
1933.10.10     Chief Air, Akagi
1934.11. 1     Staff, B-Flight.Res, Air.Arsnl
1934.11.15 CMDR    
1934.11.20     Trip to Europe, USA
1935. 7.10     Return
1936.11.16     Member, Kure ND
1937. 2. 1     EO, Soryu
1937. 8.16     XO, Soryu
1939. 1.16     Att, Kure ND
1939. 3.30     Att, Kure ND (Preparation staff for Usa fg)
1939. 6.15     Att, Kure ND
1939.11.15 CAPT    
1939.12. 1     CO, Iwakuni fg
1940. 6.21     CO, Ryujo
1940. 8.20     CO, Ryujo / CO, Hosho
1940.11. 1     CO, Ryujo
1942. 4.25     Chief, B-Flight.Res, Air-Tech Arsnl
1943. 3. 1     Assist Staff, 26Sf
1943. 3.10     CO, 204fg
1943. 9. 1     COM, 27Sf
1944. 2. 1     COM, 62Sf
1944. 5. 1 RADM    
1944. 6.15     CoS, 2AF
1944.10.27     COM, 26Sf
1945. 6.12 VADM   KIA (51)

TOP of this page Table of Job abbreviationsTakada, Satoshi Hokkaido Naval Academy 44th (59/95)
Vice-admiral Naval College 25th

Date Rank Other title Job
1895. 1. 1     born
1916.11.21 MID   Crew, Yakumo
1917. 8.17     Crew, Hizen
1917.12. 1 SUBLT    
1918. 5.18     Crew, Kongo
1918.11. 9     Crew, Tokiwa
1919. 9.25     Crew, Minazuki
1919.12. 1 LTJG   Torp.School Bas.Course
1920. 5.31     Gun.School Bas.Course
1920.12. 1     DC, Tenryu (acting)
1921. 5.12     DC, Fuso (acting)
1921.12. 1     DC, Nagato (acting)
1922.12. 1 LT   Gun.School Adv.Course
1923.12. 1     Chief Gun, Nadakaze / DC, Nadakaze
1923.12.15     Chief Gun, Nadakaze / DC, Nadakaze / Inst, Torp.School
1924. 5.24     Chief Gun, Minekaze / DC, Minekaze
1925. 1. 6     EO, DD-17
1925. 2. 9     Chief Gun, DD-17 / DC, DD-17
1925.12. 1     Nav.College A-Course
1927.12. 1     VChief Gun, Izumo / DC, Izumo
1928.12.10 LCDR    
1929. 2. 1     Chief Gun, Jingei
1929.11.30     DC, Sasebo SC / Inst, Sasebo SC
1930.12. 1     Chief Gun, Naka
1931.12. 1     Staff, B-Per, Yokosuka
1933.11.15 CMDR   Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1936.12. 1     XO, Yakumo
1937. 5.28     Member, Yokosuka ND
1937.12. 1     XO, Takao
1938. 6. 1     Att, NGS
1938.11.15 CAPT    
1942.12.10     Member, Yokosuka ND
1942.12.28     Assist Staff, 1KF
1943. 1. 7     CO, Kashii
1944. 3. 5     Member, Yokosuka ND
1944. 3.20     Assist Staff, GCfg
1944. 5. 1 RADM    
1944. 5. 5     Inst, Otake SC / Att, Kure ND
1944. 9. 1     CO, Yasuura SC
1945. 3.10 VADM   KIA (50)

TOP of this page Table of Job abbreviationsAsakura, Bunji Toyama Naval Academy 44th (48/95)
Rear admiral Naval College 28th

Date Rank Other title Job
1894. 7. 6     born
1916.11.22 MID   Crew, Yakumo
1917. 8.17     Crew, Adzuma
1917.12. 1 SUBLT    
1918. 7.16     Crew, Hizen
1918.12. 1     Gun.School Bas.Course
1919. 5.23     Torp.School Bas.Course
1919.12. 1 LTJG   Crew, Kiri
1920. 6. 1     Crew, Iwate
1921. 5.25     Crew, Nashi
1921.12. 1     DC, Nagato (acting)
1922.12. 1 LT   DC, Nagato
1923.12. 1     Chief Gun, Hakaze / DC, Hakaze
1925.12. 1     Chief Gun, Jingei
1926.12. 1     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1928.12.10 LCDR   Nav.College A-Course
1930.12. 1     Staff, 2Sd
1931.12. 1     Staff, 2F
1932.11.15     Staff, NGS (S2, N1 / S1, N1)
1933.10. 1     Staff, NGS (S2, N1 / S3, N2)
1933.11.15 CMDR    
1934.11.15     Staff, GF / Staff, 1F
1936.12. 1     Staff, B-Edu, DoN (S2/S1)
1938.11.15 CAPT   Member, Yokosuka ND
1938.12.15     CO-Aux, Iro
1939. 9. 1     Trainer, Nav.Academy / Inst, Nav.Academy
1941. 7.25     Assist Staff, 2F
1941. 8.15     CO, Takao
1943. 2.23     Att, NSC
1943. 3. 5     Chief, S2, B-Adm, NSC
1943. 9.27     Chief, S2, B-Adm, NSC / Chief, Temp.S-MTB, NSC
1943.12. 1     Assist Staff, GF
1943.12. 6     CO, Musashi
1944. 5. 1 RADM    
1944. 8. 2     Assist Staff, 1KF
1944. 8.16     CoS, 1KF / Chief Sup, 1KF
1945. 1. 8     CoS, 13AF / CoS, 1KF
1945. 2. 5     CoS, 10HF / CoS, 13AF / CoS, 1KF
1948. 3.27 Demob    
1949. 9.25     Return
1966. 1.27     died (71)

TOP of this page Table of Job abbreviationsChudo, Kanei Ishikawa Naval Academy 44th (57/95)
Rear admiral Naval College 27th

Date Rank Other title Job
1894. 4.27     born
1916.11.22 MID   Crew, Tokiwa
1917. 8.17     Crew, Satsuma
1917.12. 1 SUBLT   Crew, Nisshin
1918. 1.12     Crew, Fuso
1918.12. 1     Torp.School Bas.Course
1919. 5.23     Gun.School Bas.Course
1919.12. 1 LTJG   Crew, Hirado
1920. 8.12     Crew, Mikasa
1920.12. 1     DC, Mikasa (acting)
1921.12. 1     DC, Kure SC (acting) / Inst, Kure SC
1922.12. 1 LT   Gun.School Adv.Course
1923.12. 1     DC, Tenryu
1925. 8.10     DC, Asama
1926. 5.20     DC, Mamiya
1926.11. 1     DC, Hyuga
1927.12. 1     Nav.College A-Course
1928.12.10 LCDR    
1929.11.30     Member, Yokosuka bg / Staff, Yokosuka ND
1932. 2.15     Staff, NGS / Staff, Military General Staffs
1933.10. 1     Staff, NGS (S1, N1) / Staff, Military General Staffs
1934. 4.28     Staff, Mako GD / Staff, Hoko I. Fort HQ / Staff, Keelung Fort HQ
1934.11.15 CMDR    
1935.10.31     Att, NGS / Staff, NGS
1936. 6. 5     Attache, Tha
1938. 3.25     Order of Return
1938. 7.20     Att, NGS
1938. 8. 1     XO, Kuma
1938.11.15     XO, Fuso
1939.11. 1     Att, NGS / Assist Staff, 5F
1939.11.15 CAPT   Work in Amoi Communication Office, Asian Development Agency
1940. 8.26     Att, NGS / Staff, NGS
1940. 8.30     Att, NGS / Staff, NGS / Assist Staff, 2CF
1940. 9. 5     Att, NGS / Staff, NGS / Assist Staff, 2CF / Assist Staff, South China Area Army / Staff, JGS / Staff, JGS-A
1941. 8.11     Att, NGS / Staff, NGS / Assist Staff, KF / Assist Staff, South China Area Army / Staff, JGS / Staff, JGS-A
1941. 9. 1     Att, NGS / Staff, NGS / Assist Staff, South China Area Army / Staff, JGS-A
1941. 9.20     Chief, S8, N3, NGS / Staff, JGS
1943. 7.15     Assist Staff, 1KF
1943. 7.24     Assist Staff, 1KF / Staff, 1KF
1943. 8. 6     Assist Staff, 1KF / Staff, 1KF / Attache, Bur
1943. 8.26     Assist Staff, 1KF / Staff, 1KF / Attache, Bur / Staff, Burma Area Army
1943.10.21     CoS, 13aBg / Attache, Bur / Staff, Burma Area Army
1944.10.15 RADM    
1945. 2.11     Att, NGS / Staff, NGS / Attache, Bur / Staff, Burma Area Army / VCoS, Southern Army / Staff, JGS
1945. 3. 1     Att, NGS / Staff, NGS / Staff, Burma Area Army / VCoS, Southern Army / Staff, JGS
1946. 4. 5 Resv    
1985.10.20     died (91)

TOP of this page Table of Job abbreviationsFujiyoshi, Naoshiro Fukuoka Naval Academy 44th (31/95)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1895. 3. 1     born
1916.11.22 MID   Crew, Tokiwa
1917. 8.17     Crew, Kirishima
1917.12. 1 SUBLT    
1918.10. 1     Crew, Tenryu
1918.12. 1     Torp.School Bas.Course
1919. 5.23     Gun.School Bas.Course
1919.12. 1 LTJG   Crew, Tokiwa
1920. 6. 1     Member, Yokosuka fg
1921. 8.22     Assist Staff, 1F / Assist Staff, GF
1921. 9.27     Member, Yokosuka fg
1921.12. 1     DC, Yokosuka fg (acting)
1922. 2. 6     DC, Yokosuka fg (acting) / Staff, Temp. Flying Training Center
1922.11. 1     DC, Yokosuka fg (acting) / Inst, Yokosuka fg / Inst, Kasumigaura fg
1922.12. 1 LT   DC, Yokosuka fg / Inst, Yokosuka fg / Inst, Kasumigaura fg
1923. 1.20     Member, Yokosuka fg / Inst, Kasumigaura fg
1923.10.15     Member, Yokosuka fg / Inst, Kasumigaura fg / Member, Kasumigaura fg
1923.11. 1     DC, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg
1925. 1. 7     Member, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg
1927.11. 1     DC, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg
1928.12.10 LCDR    
1929. 5.10     Trip to Ger
1930. 2. 5     WL, Airships, Kasumigaur fg / Inst, Kasumigaura fg
1930.11. 1     WL, Airships, Kasumigaur fg / Inst, Kasumigaura fg / DC, Kasumigaura fg
1930.12. 1     WL, Airships, Kasumigaur fg / Inst, Kasumigaura fg
1931. 6. 1     WL, Airships, Kasumigaur fg / Inst, Kasumigaura fg / DC, Kasumigaura fg
1932.12. 1     Chief Air, Omura fg / WL, Omura fg
1933.11.15 CMDR    
1934. 6. 1     XO, Omura fg
1934.11. 1     Assist Staff, GF
1934.11.15     Staff, 2Sf
1935.10.21     XO, Tateyama fg
1936. 9.24     XO, 11fg
1936.11.16     XO, Tateyama fg
1937.11.15     XO, Kaga
1938.11.15 CAPT   CO, Sasebo fg
1939. 5. 1     CO, Sasebo fg / Att, Sasebo ND
1939.10.15     CO, Tsukuba fg
1940.10.15     CO, Kanoya fg
1942. 4. 1     CO, Kisarazu fg
1942.10.19     Member, Yokosuka ND
1942.10.27     CO, Suzuka fg
1943.12. 1     CO, Suzuka fg / XO, Suzuka fg
1944. 2. 1     COM, 51Sf
1944. 2.19     COM, 12Cfg
1944. 3. 1     COM, 12Cfg / CO, Oita fg
1944. 3.15     COM, 12Cfg / CO, Oita fg / CO, Tsukuba fg
1944. 3.17     COM, 12Cfg / CO, Tsukuba fg / CO, Hakata fg
1944. 5. 1 RADM    
1944. 7. 1     COM, 12Cfg / CO, Tsukuba fg
1944.10.20     COM, 12Cfg / CO, Tsukuba fg / CO, Hakata fg
1945. 1.15     COM, 12Cfg / CO, Tsukuba fg
1945. 3. 1     COM, 24Cfg
1945. 6.30     CO, Tsuchiura fg
1945. 7.20     CO, Tsuchiura fg / Chief, Air crew research
1945. 9.15 Resv    
1966. 8.17     died (71)

TOP of this page Table of Job abbreviationsHase, Shinzaburo Hyogo Naval Academy 44th (13/95)
Rear admiral Naval College 26th

Date Rank Other title Job
1895. 9.28     born
1916.11.22 MID   Crew, Tokiwa
1917. 8.17     Crew, Hizen
1917.12. 1 SUBLT    
1918. 5.18     Crew, Hyuga
1918.11. 9     Crew, Adzuma
1919. 8. 1     Crew, Kongo
1919.12. 1 LTJG   Torp.School Bas.Course
1920. 5.31     Gun.School Bas.Course
1920.12. 1     Crew, Wakaba
1921.12. 1     DC, Aki (acting)
1922. 4. 1     Member, Interim bg
1922.10. 6     Member, Yokosuka ND
1922.12. 1 LT   Gun.School Adv.Course
1923.12. 1     Chief Gun, D-5 / DC, D-5
1924. 5.10     DC, Yakumo
1925.12. 1     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1926.12. 1     Nav.College A-Course
1928.12.10 LCDR   VChief Gun, Yamashiro / DC, Yamashiro
1929.11.30     Staff, 5S
1930.10. 6     Member, Kure ND
1931. 4. 1     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1933.11.15 CMDR   Member, Kure ND
1933.12.11     Staff, Kure KS
1934.11.15     Staff, B-Edu, DoN (S1/S2)
1938.11.15 CAPT   Att, NGS / Att, DoN (S1, B-Edu)
1939. 1.14     Member, Yokosuka ND
1939. 2.13     CO-Gb, Shuri-maru
1939. 6.20     Att, NGS / Assist Staff, 5F / Staff, 5F / Staff, South China Naval Special Task Office
1939.11.15     Staff, Kure ND / Staff, Hoyo Fort HQ / Staff, Shimonoseki Fort HQ / Staff, Yura Fort HQ
1940.10.19     Att, NGS / Att, DoN
1940.11. 5     Chief, S1, B-Edu, DoN
1943. 2. 2     CO-Aux, Settsu
1943. 4.12     Member, Yokosuka ND
1943. 4.25     CO, Ise
1943.11. 1 RADM    
1943.12.25     Att, NGS
1944. 1.10     Assist Staff, 4KF
1944. 1.24     COM, 25Bg
1944. 2. 1     COM, 25Bg / Chief, 25th B-Const
1945. 1.10     Assist Staff, 2KF
1945. 1.19     CoS, 2KF / Chief Sup, 2KF
1947. 2. 7 Resv    
1985. 7. 7     died (89)

TOP of this page Table of Job abbreviationsHattori, Katsuji Hiroshima Naval Academy 44th (54/95)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1895. 3.15     born
1916.11.22 MID   Crew, Tokiwa
1917. 8.17     Crew, Aki
1917.12. 1 SUBLT   Crew, Settsu
1918. 7.16     Crew, Asama
1919. 2.21     Crew, Kurama
1919.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1920. 5.31     Torp.School Bas.Course
1920.12. 1     Crew, Usugumo
1921. 5.12     Member, Interim bg
1921. 9.10     Member, Yokosuka ND
1921.11.10     DC, Tenryu (acting)
1922.12. 1 LT   DC, Tenryu
1923. 5. 7     DC, Tatsuta
1923.12. 1     Gun.School Adv.Course
1924.12. 1     Chief Gun, DD-1 / DC, DD-1
1925.12. 1     CO-MSw, Asakaze
1926.12. 1     Adj, Sasebo ND / Staff, Sasebo ND
1928.12.10 LCDR   VChief Gun, Asama / DC, Asama
1930. 3. 1     Member, Kure ND
1930. 4. 1     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1932.11.15     Chief Gun, Kako
1932.12.10     Chief Gun, Kako / DC, Kako
1933.10.20     Assist Staff, 1F
1933.11.15     Chief Gun, Kongo
1934.10.22     XO, Isuzu
1934.11.15 CMDR    
1935.10.10     Inst, Gun.School
1936.12. 1     Staff, Yokosuka KS
1937.12. 1     Assist Staff, 2F / Assist Staff, 1F
1937.12.23     Assist Staff, 2F
1938. 6. 1     Member, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg
1938.11.15 CAPT   CO, Omura fg
1939.11.15     CO, Kamoi
1940.11.15     CO, Kamikawa-maru
1941. 9.20     CO, Hakata fg
1942.11.25     CO, Hosho
1943. 7. 5     CO, Zuiho
1944. 2.15     CO, Suzuka fg / XO, Suzuka fg
1944. 4.30     CO, Suzuka fg
1944. 5. 1 RADM    
1944. 7.10     CO, Yokosuka fg
1944. 9.29     COM, 19Cfg
1945. 3. 1     CO, Ominato SC
1945. 7.10     COM, Ominato Glg / CO, Ominato SC
1945.11.15 Resv    
1971. 6.16     died (76)

TOP of this page Table of Job abbreviationsIchimiya, Yoshiyuki Tokushima Naval Academy 44th (1/95)
Rear admiral Naval College 28th

Date Rank Other title Job
1897. 1. 1     born
1916.11.22 MID   Crew, Tokiwa
1917. 8.17     Crew, Fuso
1917.12. 1 SUBLT    
1918.11. 9     Crew, Adzuma
1919. 1.14     Wait
1919. 4.15     Member, Kure ND
1919.12. 1 LTJG   Torp.School Bas.Course
1920. 5.21     Gun.School Bas.Course
1920.12. 1     DC, Tatsuta (acting)
1921. 5.20     Crew, Yakumo
1922. 4. 8     Crew, Take
1922.12. 1 LT   Gun.School Adv.Course
1923.12. 1     DC, Hiei
1924.11.20     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1926.12. 1     DC, Ise
1927.12. 1 LCDR   Aide-dc, Councilor (to VADM Hyakutake, Saburo) / Att, NGS (S2, N1)
1928. 5.16     Aide-dc, Councilor (to ADM Abo, Kiyokazu) / Att, NGS (S2, N1)
1928.12.10     Nav.College A-Course
1930.12. 1     Att, NGS / Att, DoN
1930.12.15     Staff, B-NA, DoN (S1)
1932.11.15     Resident in USA
1932.12. 1 CMDR    
1933.10. 1     Assist Attache, USA
1934.11.15     Order of Return
1935. 2.12     Att, NGS (S5, N3)
1935.12. 2     Staff, NGS (S3, N2)
1937.11.10     Member, Yokosuka ND
1937.12. 1 CAPT    
1938. 1.30     CO, Itsukushima
1938. 7.22     Att, NGS / Att, DoN
1938. 8.20     Adj, DoN
1940.11. 5     Att, NGS / Att, DoN (B-NA)
1941. 7. 5     CO, Ashigara
1942. 9.25     Att, NGS
1942.10.25     Assist Staff, 5F
1942.11. 6     CoS, 5F
1943. 3.19     Att, NGS / Att, DoN (B-Read)
1943. 5. 1 RADM    
1943. 5.18     CoS, 12AF
1943. 8. 5     CoS, HTF / CoS, 12AF
1944.12. 5     CoS, 12AF
1945. 2. 6     Att, NGS / Att, DoN
1945. 5. 5     Chief, D-Adm, B-Sup, DoN
1945.10.25     Att, DoN
1945.11.30 Resv
Mob
   
1945.12. 1     Att, D2D
1946. 3.31     Dir, Sasebo area demob office
1946. 6.15 Demob   Dir, Sasebo area demob office
1947. 4.21     Dir, Sasebo area demob office / Chief, B-Per, Sasebo area demob office
1948. 1. 1     Chief, B-Settle, Sasebo area demob office / Chief, S-Adm, Sasebo area demob office (acting)
1948. 2. 5     B-Settle, B-Demob2, Demobilization Agency
1948. 2.25     resigned
1948.11.12     died (51)

TOP of this page Table of Job abbreviationsImaizumi, Yoshijiro Kagoshima Naval Academy 44th (43/95)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1939.11.15 CAPT   CO, 6sg
1940. 7. 1     CO-Aux, Shiriya
1941. 1.31     CO, 2sg
1942. 2. 1     CO, 1sg
1942. 8.25     Att, NGS
1942.11.18     CO, Santos-maru
1943. 3.25     CO, Naka
1944. 1.25     Dir, B-Shipping, Sealift Agency, Department of Transport and Communication
1944.11.10     Member, Yokosuka ND
1945. 2.20     CO, Yokosuka Sub.kcg
1945. 3.20     CO, Yokosuka Sub.kcg / CO, 16sg
1945.11. 1 RADM    

TOP of this page Table of Job abbreviationsInoue, Samaji Tottori Naval Academy 44th (84/95)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1895. 3.13     born
1916.11.20 MID   Crew, Tokiwa
1917. 8.17     Crew, Haruna
1917.12. 1 SUBLT   Crew, Suwo
1918. 5. 1     Crew, Niitaka
1919. 5.23     Crew, Suwo
1919.12. 1 LTJG   Torp.School Bas.Course
1920. 5.31     Gun.School Bas.Course
1920.12. 1     DC, Kure SC (acting) / Inst, Kure SC
1921.11.17     DC, Erimo (acting)
1922. 9. 1     DC, Tokiwa (acting)
1922.12. 1 LT   Gun.School Adv.Course
1923.12. 1     Chief Gun, Shimakaze / DC, Shimakaze
1924. 2. 7     DC, Yamashiro
1925. 8.20     Crew, Kiku
1926.11. 1     Chief Gun, Amatsukaze / DC, Amatsukaze
1927.12. 1     DC, Fuso
1928.12.10     Chief Gun, Tama
1929.11.30 LCDR   Chief Gun, Hirado
1931. 5.15     Inst, Eng.Academy / Trainer, Eng.Academy
1933.11.15     Chief Gun, Izumo
1934.11. 1     Att, Yokosuka ND / Inst, Yokosuka SC / DC, Yokosuka SC
1935.11.15 CMDR   XO, Mamiya
1936. 5.25     XO, Nagara
1936.12. 1     Inst, Gun.School
1937.10.20     Temp.Att, Kure ND
1937.10.26     Temp.Att, Kure ND / Member, Army 1st Shipping HQ
1937.11.20     Inst, Gun.School
1939. 1.15     Member, Sasebo ND
1939. 1.20     CO, Sasebo 8lg
1939.11.15     Member, Yokosuka fg / Inst, Yokosuka fg
1940.10.15     CO, Ominato fg
1940.11.15 CAPT    
1941. 6.25     CO, Omura fg
1942. 2.14     CO, 1fg
1942. 9. 5     Member, Yokosuka ND
1942. 9.25     Member, Mako GD
1942.10. 1     CO, Takao fg
1943.12. 1     CO, Takao fg / XO, Takao fg
1944. 2.15     CO, Hyakurihara fg / XO, Hyakurihara fg
1944. 7.10     CO, Southern Is. fg
1944.10.15     CO, Southern Is. fg / CO, Iwojima kg
1945. 3.17 RADM   KIA (50)

TOP of this page Table of Job abbreviationsIso, Megumi Gunma Naval Academy 44th (11/95)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1895.10.18     born
1916.11.22 MID   Crew, Yakumo
1917. 8.17     Crew, Satsuma
1917.12. 1 SUBLT   Crew, Niitaka
1918. 1.25     Crew, Adzuma
1919. 8. 5     Crew, Shikishima
1919.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1920. 5.31     Torp.School Bas.Course
1920.12. 1     Crew, Kaede
1922.12. 1 LT   Nav.College Sel.Course
1927. 4. 1     DC, Yamashiro / Member, Yokosuka fg
1927.12. 1     DC, Yamashiro
1928. 3. 1     VChief Gun, Akagi / DC, Akagi
1928.12.10 LCDR   Staff, NSC / Staff, B-Rsch, Powder-Yd
1931. 2.20     Member, Kure NYd / TInsp, B-Gun, Kure NYd / Inst, Gun.School
1931.10.20     SVO, NSC (Trip to Fr)
1933. 4.15     Order of Return
1933.10.10     Staff, B-Gun.Res, Kure NYd / TInsp, B-Gun, Kure NYd
1934.11.15 CMDR    
1935. 7. 5     Staff, NSC / Staff, B-Rsch, Powder-Yd
1938.12.29     Staff, NSC
1939.11.15 CAPT    
1941. 4.10     Chief, S2, B1, NSC
1943.12.10     Chief, B-Gun.Res, Kure NYd / Chief, B-Pyrotech, Kure NYd / Att, Kure NYd
1945. 5. 1 RADM    
1945. 7.20     Dir, Sagami NYd
1945.11. 1 Resv    
1986. 2.20     died (90)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKameyama, Minegoro Okayama Naval Academy 44th (27/95)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1894. 2.20     born
1916.11.22 MID   Crew, Tokiwa
1917. 8.17     Crew, Adzuma
1917.12. 1 SUBLT    
1918. 7.16     Crew, Hizen
1918.12. 1     Torp.School Bas.Course
1919. 5.23     Gun.School Bas.Course
1919.12. 1 LTJG   Crew, Tatsuta
1920. 6. 1     Crew, Asama
1921. 5.12     Crew, Usugumo
1921.12. 1     Crew, Susuki
1922.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1923.12. 1     Crew, Hagi
1924. 9.25     Wait
1924.12. 1     Chief Torp, Umikaze / DC, Umikaze
1925. 5.15     EO, DD-27
1925.11.15     Chief Torp, DD-27 / DC, DD-27
1926. 2. 1     Chief Torp, Yahagi / DC, Yahagi
1926. 7. 1     Wait
1927. 6.10     Member, Kure ND
1927. 7.20     DC, Kirishima
1928.12.10     Inst, Torp.School / DC, Torp.School
1929.11.30 LCDR    
1930.12. 1     Chief Torp, Haruna / DC, Haruna
1931.12. 1     Chief Torp, Yamashiro / DC, Yamashiro
1932.12. 1     Chief Torp, Haruna / DC, Haruna
1933.11.15     Adj, Torp.School
1934.10.22     Member, Yokosuka ND
1934.11.22     Wait
1935. 2. 5     Member, Yokosuka ND
1935. 5.23     Staff, B-Sup, Yokosuka
1935.10.21     CO-Des, Shirayuki
1935.11.15 CMDR    
1936. 6.15     CO-Des, Yakaze / CO-Des, Minekaze / CO-Des, Okikaze
1937. 3. 1     Staff, B-Adm, Sasebo NYd
1937.12. 2     Member, Sasebo ND
1937.12.24     XO, Natori
1938. 2. 1     Member, Sasebo ND
1938. 8. 5     Staff, B-Adm, Air Arsnl
1940. 4.24     XO, Hiei
1940.11.15     Att, NGS / Att, DoN (S2, B-Per)
1941.10.15 CAPT    
1942. 4.25     Assist Staff, 2CF
1942. 5. 5     XO, Hongkong HBg / Staff, Hongkong HBg
1943. 9.20     Member, Yokosuka ND
1943.10. 1     Assist Staff, GF
1943.10.21     CO-Aux, Akashi
1944. 4.15     Member, Kure ND
1944. 8. 1     Member, Yokosuka ND
1944. 8.15     CO, Saigon-maru
1944. 9.18 RADM   KIA (50)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKanome, Zensuke Kanagawa Naval Academy 44th (47/95)
Rear admiral Naval College 27th

Date Rank Other title Job
1893.11.22     born
1916.11.22 MID   Crew, Tokiwa
1917. 8.17     Crew, Aso
1917.12. 1 SUBLT    
1918.11. 1     Crew, Asama
1919. 2.21     Crew, Yamashiro
1919.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1920. 5.21     Torp.School Bas.Course
1920.12. 1     Crew, Tsubaki
1921. 9.12     Crew, Tsuta
1922.12. 1 LT   Nav.College Nav.Course
1923.10.15     Chief Nav, Akikaze / DC, Akikaze
1924.11. 8     Chief Nav, Tsurugisaki
1925. 8.20     Chief Nav, Uji / DC, Uji
1926.12. 1     Chief Nav, Karasaki / DC, Karasaki
1927.12. 1     Nav.College A-Course
1928.12.10 LCDR    
1929.11.30     Adj, NGS
1931. 6.20     Chief Nav, Iwate / DC, Iwate
1933.11.15     Staff, B-Per, DoN
1934.11.15 CMDR    
1935.12. 2     Att, NGS / Att, DoN
1936. 1. 6     Att, NGS (Trip to Europe, USA)
1936. 8.21     Return
1936. 9. 1     Att, NGS / Att, DoN (S1, B-Per / S2, B-Per)
1936.11.16     Staff, 3S
1937.12. 1     Aide-dc, Prince (to Prince Nobuhito) / Att, NGS (N1/N2) / Member, JGS-N
1939.11.15 CAPT   CO, Tenryu
1940.10.15     Att, NGS / Att, DoN (S2, B-NA)
1940.11. 1     Chief, S2, B-NA, DoN
1940.11.15     Att, NSC / Chief, S3, B-Read, DoN
1941. 4. 1     Chief, S3, B-Read, DoN
1941. 5.17     Att, NGS
1941. 6. 2     Adj, NGS / Adj, JGS-N
1942. 7.27     Assist Staff, 5F
1942. 8. 1     CO, Tama
1943. 6.23     Member, Yokosuka ND
1943. 7. 1     CoS, Ominato GD / Chief, B-Trans, Ominato
1944. 5.20     CoS, Ominato GD / Chief Sup, Ominato GD / Chief, B-Trans, Ominato
1944.10.15 RADM    
1945. 2.15     CoS, Ominato GD / Chief Sup, Ominato GD / CoS, 12AF / Chief, B-Trans, Ominato
1945. 8. 1     CoS, Ominato GD / Chief Sup, Ominato GD / CoS, 12AF
1945.11.30 Resv
Mob
   
1945.12. 1     Dir, Ominato area demob office
1946. 6.15 Demob   Chief, Ominato area demob office
1947. 6.10     Chief, Ominato area demob office / Chief, B-Ship, Yokosuka
1947.12. 5     Chief, Ominato area demob office
1948. 1. 1     Chief, B-Settle, Yokosuka area demob office
1948. 2.25     resigned
1960. 9.21     died (66)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKase, Saburo Chiba Naval Academy 44th (86/95)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1894. 3.17     born
1916.11.22 MID   Crew, Yakumo
1917. 8.17     Crew, Asahi
1917.12. 1 SUBLT    
1918.12. 1     Torp.School Bas.Course
1919. 5.23     Gun.School Bas.Course
1919.12. 1 LTJG   Crew, Asakaze
1920.12. 1     Sub.School Bas.Course
1921. 5.25     Crew, SS-13
1921.12. 1     Crew, SS-20
1922. 7. 1     Crew, SS-45
1922.12. 1 LT   Crew, SS-41
1924.11. 1     Crew, Ro-23
1925.12. 1     CO-Sub, Ro-23
1926.11.15     DC, Erimo
1927.12. 1     Chief Ope, Tone / DC, Tone
1929. 4.10     Chief Torp, Tatsuta / DC, Tatsuta
1929.11.30 LCDR   CO-Des, Sakura / CO-Des, Tachibana
1930.12. 1     CO-Des, Sakura / CO-Des, Tachibana / CO-Des, Kaba / CO-Des, Kiri
1931. 4. 1     CO-Des, Mochizuki
1931. 9. 5     Chief Ope, Tsurumi
1932. 5. 2     CO, Toba
1932.12. 1     Staff, B-Sup, Sasebo
1935.10.21     CO, Atami
1935.11.15 CMDR    
1937. 6. 1     Member, Sasebo ND
1937. 7. 1     XO, Kitakami
1939. 3. 1     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1940.11.15 CAPT    
1941. 4.17     Chief, S1, B-Sup, Kure / Staff, B-Sup, Kure
1941.10.31     Chief, S1, B-Sup, Kure / Staff, B-Sup, Kure / Chief, S-Adm, B-Sup, Kure
1941.11.30     Chief, S1, B-Sup, Kure / Staff, B-Sup, Kure
1942. 3.10     Chief, 2nd B-Sup
1943. 5. 1     Member, Kure ND
1943. 6.21     CO, Goshu-maru
1943.10. 1     MS commander, Goshu-maru
1944. 4.21     Member, Yokosuka ND
1944. 4.27     Member, Kure ND
1944. 6.10     CO, Kitakami
1944. 8.29     CO-Aux, Mamiya
1944.12.21 RADM   KIA (50)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKimoto, Goroku Shizuoka Naval Academy 44th (10/95)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1895.11. 9     born
1916.11.22 MID   Crew, Tokiwa
1917. 8.17     Crew, Kirishima
1917.12. 1 SUBLT    
1918. 2.25     Crew, Kurama
1918. 8.24     Crew, Ikoma
1918.12. 1     Torp.School Bas.Course
1919. 5.23     Gun.School Bas.Course
1919.12. 1 LTJG   Crew, Adzuma
1920. 6. 1     Crew, Haruna
      DC, Haruna (acting)
1921. 4.30     DC, Yokosuka SC (acting)
1921.12. 1     DC, Yokosuka SC (acting) / Inst, Yokosuka SC
1922.12. 1 LT   Nav.College Sel.Course
1926. 4. 1     Chief Torp, Numakaze / DC, Numakaze
1926. 7. 1     TInsp, B-Ord, Yokosuka NYd
1926.11.15     TInsp, B-Ord, Sasebo NYd
1928.12.10 LCDR    
1929. 5. 1     TInsp, B-Torp, Kure NYd / Staff, B-Torp, Kure NYd
1931. 2. 1     Staff, NSC (S2, B1) / Staff, B-Sup, DoN (S1)
1933.10.10     SVO, NSC (Trip to Ger)
1933.11.15 CMDR    
1935. 4.15     Order of Return
1935. 9. 2     Staff, NSC (B2/B6) / Inst, Nav.College
1938.10.10     Staff, B-Adm, Kure NYd
1938.11.15 CAPT    
1940. 3. 5     Staff, NSC
1944. 1.20     Chief, B-Torp, Kure NYd
1944. 5. 1 RADM    
1945. 8. 5     Att, NSC
1945. 8.10     Chief, D1, Kinki area supervisor office, Department of Military supply
1945. 9.15 Resv    
1989.10.22     died (93)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKojima, Hideo Hyogo Naval Academy 44th (7/95)
Rear admiral Naval College 28th

Date Rank Other title Job
1896. 4. 5     born
1916.11.22 MID   Crew, Yakumo
1917. 8.17     Crew, Yamashiro
1917.12. 1 SUBLT    
1918. 8.20     Crew, Iwate
1918.11.21     Crew, Kikuzuki
1919. 1.18     Crew, Tsushima
1919. 2. 1     Crew, Tatsuta
1919.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1920. 5.31     Torp.School Bas.Course
1920.12. 1     DC, Kitakami (acting) / EO, Kitakami
1921. 3.19     Nav.College Sel.Course
1922.12. 1 LT    
1923. 2. 1     Resident in Ger
1925. 3. 2     Order of Return
1925. 6. 1     DC, Nagato
1926.12. 1     Staff, 1F / Adj, 1F / Staff, GF
1927.12. 1     Aide-dc, Councilor (to ADM Takeshita, Isamu) / Att, NGS (S5, N3)
1928.12.10 LCDR   Nav.College A-Course
1930.12. 1     CO, Atami
1932. 3.10     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1933.11.15 CMDR   Att, NGS / Att, DoN
1934. 4. 1     Att, NGS / Adj, DoN
1936. 2. 1     Attache, Ger / SVCO, NSC / SVO, NAC
1936. 7. 1     Attache, Ger / Attache, Net / SVCO, NSC / SVO, NAC
1937.12. 1 CAPT    
1938. 6. 1     Attache, Ger / SVCO, NSC / SVO, NAC
1938.12.24     Order of Return
1939. 5.25     Chief, S7, N3, NGS / Staff, JGS-N
1939. 7.11     Att, NGS / Staff, NGS / Att, DoN
1939. 7.12     Trip to Ger, It (Att, ADM Osumi, Mineo)
1939.12. 9     Chief, S7, N3, NGS / Staff, JGS-N
1941.10. 1     Member, Yokosuka ND
1941.10.15     CO, Kashii
1942. 6.25     Member, Yokosuka ND
1942. 7.20     Att, NGS (N3)
1942. 7.30     Att, NGS (N3) / Att, JGS-N
1942. 9. 1     Staff, NGS / Staff, JGS
1943. 5. 1 RADM   Att, NGS / Staff, NGS / Staff, JGS
1943. 6.14     Staff, NGS / Staff, JGS
1943. 9. 1     Attache, Ger / Attache, Fin / CSVCO, NSC
1943.10.20     Attache, Ger / Attache, Fin / CSVCO, NSC / Assist Staff, 6F
1944. 3.16     Attache, Ger / Attache, Fin / CSVCO, NSC
1944. 6. 7     Attache, Ger / Attache, Fr / CSVCO, NSC
1945.12. 6 Resv
Mob
  Att, D2D
1946. 3.25 Demob    
1982. 3.22     died (85)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKonishi, Kaname Kagoshima Naval Academy 44th (60/95)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1895. 5. 8     born
1916.11.22 MID   Crew, Tokiwa
1917. 8.17     Crew, Fuso
1917.12. 1 SUBLT    
1918.10. 1     Crew, Chitose
1919. 7.17     Crew, Hizen
1919.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1920. 5.31     Torp.School Bas.Course
1920.12. 1     DC, Asahi (acting) / Inst, Gun.School
1921. 7.16     DC, Musashi (acting)
1921.10.14     Crew, Tsubaki
1922. 7.12     EO, Isuzu
1922.11. 1     DC, Seito (acting)
1922.12. 1 LT   DC, Seito
1923. 4. 1     Crew, Kaba
1924. 5.24     Chief Gun, Nadakaze / DC, Nadakaze
1925. 4.15     Chief Gun, Hokaze / DC, Hokaze
1926. 3. 1     EO, DD-29
1926. 7. 3     Chief Gun, DD-29 / DC, DD-29
1927.11.15     CO-MSw, Isonami
1928. 8. 1     CO-MSw, W-7
1929. 2.14     CO-Des, Kiri
1929.11. 1     CO-Des, Yanagi
1929.11.30 LCDR    
1930. 4.20     CO-Des, Tsuga
1931. 4.15     CO-Des, Hinoki
1932. 9.15     CO-Des, Asanagi / CO-Des, Yunagi
1933. 3.15     Wait
1933. 9. 1     Member, Sasebo ND
1934. 5.19     DC, Sasebo bg
1934. 7.25     CO-Des, Kashi / CO-Des, Hinoki / CO-Des, Momo / CO-Des, Yanagi
1934.11.15     CO-Des, Mikazuki / CO-Des, Kikuzuki
1935. 6.15     CO-Des, Mikazuki
1935.11.15 CMDR   XO, Naruto
1936. 6.15     CO-Des, Yugiri
1936.12. 1     XO, Ominato bg
1938.12.15     XO, Jingei
1939.11.15     XO, Mikuma
1940.10.19     CO, 21tg
1941. 7.25     CO, 7dg
1941.10.15 CAPT    
1943. 1.12     Member, Yokosuka ND
1943. 2. 1     Assist Staff, 4Sd
1943. 2.15     CO, 9dg
1943. 8.18     Member, Yokosuka ND
1943. 8.28     CO, Abukuma
1944. 3.26     Member, Yokosuka ND
1944. 4.15     CEO, Unryu
1944. 8. 6     CO, Unryu
1944.12.19 RADM   KIA (49)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKurihara, Etsuzo Gunma Naval Academy 44th (63/95)
Rear admiral Naval College 27th

Date Rank Other title Job
1894. 3.31     born
1916.11.22 MID   Crew, Yakumo
1917. 8.17     Crew, Yamashiro
1917. 8.22     Crew, Katori
1917.12. 1 SUBLT    
1918.11. 9     Crew, Yakumo
1919. 8.26     Crew, Hyuga
1919.12. 1 LTJG   Torp.School Bas.Course
1920. 5.31     Gun.School Bas.Course
1920.10.13     Wait
1921. 7.15     Susp
1921. 9. 1     Member, Yokosuka ND
1921.12. 1     Gun.School Bas.Course
1922. 4. 8     DC, Kure bg (acting)
1923. 4. 1     DC, Fuso (acting)
1923. 6. 1     DC, Settsu (acting)
1923.12. 1 LT   Gun.School Adv.Course
1924.12. 1     Chief Gun, Umikaze / DC, Umikaze
1925.12. 1     Chief Gun, Amatsukaze / DC, Amatsukaze
1926. 4. 1     EO, DD-25
1926. 9.14     Chief Gun, DD-25 / DC, DD-25
1927.12. 1     Nav.College A-Course
1929.11.30 LCDR   VChief Gun, Haruna / DC, Haruna
1930. 8.29     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1932. 2.10     Staff, B-Edu, DoN (S1)
1934.11.15     Staff, 8S
1935.11.15 CMDR   Att, NGS
1936. 1. 6     Trip to Europe, USA
1936. 8. 4     Return
1936. 8.10     Att, NGS / Att, DoN (S1, B-NA)
1936.12. 1     Staff, B-NA, DoN (S1)
1937.11.20     Staff, B-NA, DoN (S1) / Staff, B-Comm, JGS-N (S2/S3)
1939. 5.15     Staff, Shanghai lg / Assist Staff, 3F
1939.11.15 CAPT   Staff, Shanghai HaBg
1939.12.27     Member, Sasebo ND
1940. 5. 6     Member, Yokosuka ND
1940.11. 1     Att, NGS (S4, N2)
1940.11.10     Chief, S4, N2, NGS / Staff, JGS-N
1943. 7.10     Att, NGS / Att, DoN
1943. 7.15     Chief, S4, B-NA, DoN / Staff, JGS-N / Chief, S1, B-Press, JGS-N
1944. 3. 2     Chief, S4, B-NA, DoN / Staff, JGS-N / Chief, B-Press, JGS-N
1944. 9.11     Chief, S3, B-NA, DoN / Staff, JGS-N / Chief, B-Press, JGS-N
1945. 3. 1     Chief, S4, B-NA, DoN / Staff, JGS-N / Chief, B-Press, JGS-N
1945. 5. 1 RADM    
1945. 5.10     Chief, S4, B-NA, DoN / Staff, JGS-N / VChief, B-Press, JGS
1945. 5.15     Att, NGS / Staff, JGS-N / VChief, B-Press, JGS
1945. 9. 5     Att, NGS
1945.11.30 Resv
Mob
   
1945.12. 1 D2D Staff   Att, D2D
1946. 3.31 Demob    
1987. 9.18     died (93)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKuroda, Akira Hiroshima Naval Academy 44th (2/95)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1894. 1. 7     born
1916.11.22 MID   Crew, Tsukuba
1917. 2. 1     Crew, Ikoma
1917. 2.10     Crew, Tokiwa
1917. 8.17     Crew, Haruna
1917.12. 1     Crew, Fuji
1918. 3. 1 SUBLT    
1918. 9.25     Member, Kure ND
1918.12. 1     Gun.School Bas.Course
1919. 5.23     Torp.School Bas.Course
1919.12. 1 LTJG   Member, Kure ND
1921. 4. 6     DC, Kure SC (acting) / Inst, Kure SC
1921. 5.25     DC, Kure SC (acting) / Staff, Powder Rsch, Kure NYd
1922. 5.20     DC, Settsu (acting)
1922.10.14     Member, Kure ND
1922.12. 1 LT   Nav.College Sel.Course
1927. 4. 1     Staff, B-Gun.Res, Kure NYd / TInsp, B-Gun, Kure NYd / TInsp, B-Torp, Kure NYd
1928.12.10 LCDR   Staff, B-Powder, Powder-Yd / Staff, B-Rsch, Powder-Yd
1929. 4. 1     Staff, B-Rsch, Powder-Yd
1932. 5.16     Att, NSC / Member, Powder-Yd (Trip to Europe, USA)
1933. 8.14     Return
1933.10.10     Staff, Tech.Rsch
1933.11.15 CMDR    
1933.12. 1     Staff, Tech.Rsch / Staff, NSC (B1)
1935.11.15     Att, NSC / Staff, Tech.Rsch / Staff, B-Sup, DoN
1936. 7. 1     Att, NSC / Staff, Tech.Rsch
1938.11.15 CAPT    
1938.12. 1     Att, NSC
1939. 8. 1     Chief, B-Adm, Branch, Powder-Yd / TInsp, Branch, Powder-Yd
1940. 4. 5     TInsp, B-Powder, Branch, Powder-Yd
1940.11.15     Att, Tech.Rsch
1941. 4.10     Chief, S-Adm, Tech.Rsch
1942. 4. 1     Chief, B-Pyrotech, Branch, Air-Tech Arsnl
1942.11. 1     Chief, B-Prod, 2nd Powder-Yd
1943.12.20     Chief, B-Pyrotech, Suzuka NYd
1944. 5. 1 RADM    
1945. 5.10     Att, NSC
1945. 6. 1     Chief, B-Chem.Res, Tech.Rsch
1945. 9.15 Resv    
1976.12.20     died (82)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKuroshima, Kameto Hiroshima Naval Academy 44th (34/95)
Rear admiral Naval College 26th

Date Rank Other title Job
1893.10.10     born
1916.11.22 MID   Crew, Tokiwa
1917. 8.17     Crew, Yamashiro
1917.12. 1 SUBLT    
1918.11. 9     Crew, Yakumo
1919. 9.25     Member, Yokosuka ND
1919.12. 1 LTJG   Torp.School Bas.Course
1920. 5.31     Gun.School Bas.Course
1920.12. 1     Crew, Shiranui
1921.12. 1     DC, Kongo (acting)
1922.12. 1 LT   Gun.School Adv.Course
1923.12. 1     Chief Gun, Namikaze / DC, Namikaze
1925.12. 1     Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1926.12. 1     Nav.College A-Course
1928.12.10 LCDR   Staff, 2nd Expeditionary Fleet
1929.11.30     VChief Gun, Mutsu / DC, Mutsu
1930.12. 1     DC, Sasebo SC / Inst, Sasebo SC
1931.11. 2     Chief Gun, Haguro
1932.11.15     Chief Gun, Atago
1933.11.15     Staff, B-NA, DoN (S1)
1934.11.15 CMDR    
1936.12. 1     Staff, 5S
1937. 3.10     Staff, 4S
1937. 7.15     Att, NGS
1937. 7.28     Staff, 9S
1938.11.15 CAPT    
1938.12.20     Inst, Nav.College
1939.10.20     Staff, GF / Staff, 1F
1941. 8.10     Staff, GF
1943. 6.11     Member, Yokosuka ND
1943. 7. 8     Att, NGS (N2)
1943. 7.19     Chief, N2, NGS
1943.11. 1 RADM    
1944. 2.15     Chief, N2, NGS / Chief, N4, NGS / Staff, B-Comm, JGS-N
1944. 8.20     Chief, N2, NGS
1945. 4.25     Chief, N2, NGS / Att, DoN
1945. 5.27     Att, NGS / Staff, NGS / Staff, JGS-N
1945. 9. 6     Staff, Pacific war research committee
1945.10. 1     Att, DoN
1945.11. 1 Resv    
1965.10.20     died (72)

TOP of this page Table of Job abbreviationsMatsuda, Chiaki Kumamoto Naval Academy 44th (14/95)
Rear admiral Naval College 26th

Date Rank Other title Job
1896. 9.29     born
    4th Medal  
1916.11.22 MID   Crew, Tokiwa
1917. 8.17     Crew, Haruna
1917.12. 1 SUBLT   Crew, Kawachi
1918. 8.15     Crew, Haruna
1918.11. 9     Crew, Adzuma
1919. 8. 5     Crew, Asama
1919.12. 1 LTJG   Torp.School Bas.Course
1920. 5.31     Gun.School Bas.Course
1920.12. 1     Crew, Yudachi
1921.12. 1     DC, Kongo (acting)
1922.12. 1 LT   Gun.School Adv.Course
1923.12. 1     Chief Gun, D-1 / DC, D-1
1924.12. 1     DC, Mutsu
1925.12. 1     Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1926.12. 1     Nav.College A-Course
1928.12.10 LCDR   Att, NGS / Att, DoN (S1, B-Per / S2, B-Per)
1929. 5. 1     Resident in USA
1930. 5. 1     Assist Attache, USA
1931. 5. 1     Order of Return
1931. 7. 1     Chief Gun, Kiso
1931. 9. 7     Att, NGS (S1, N1)
1931. 9.15     Staff, NGS (S1, N1)
1933.10. 1     Staff, NGS (S1, N1)
1933.11. 1     Staff, NGS (S1, N1) / Staff, Military General Staffs
1933.11.15 CMDR    
1934. 4. 2     Staff, NGS (S1, N1)
1934.11.15     Att, NGS (S1, N1) / Att, DoN (B-NA)
1935. 4. 1     XO, Abukuma
1935.11.21     Inst, Nav.College / Inst, Mil.College
1937. 8.16     Staff, 3F
1937.12. 1 CAPT    
1937.12.15     Staff, CSF
1938. 2.25     Att, NGS (N1)
1938. 3.26     Att, NGS (N1) / Att, DoN (S2, B-Per)
1938. 8.25     CO, Kamoi
1939. 1.14     Att, NGS (S5, N3)
1939. 1.25     Chief, S5, N3, NGS / Chief, S2, B-Press, JGS-N
1940. 5. 6     Staff, NGS (N3)
1940. 5.22     Trip to Europe, USA
1940.10. 1     Member, B-NA, DoN / Staff, Total Warfare Resarch Lab
1941. 9. 1     CO-Aux, Settsu
1942. 2.10     Assist Staff, GF
1942. 2.20     CO, Hyuga
1942.12.10     Assist Staff, GF
1942.12.17     CO, Yamato
1943. 5. 1 RADM    
1943. 9. 7     Att, NGS / Staff, NGS (S1, N1) / Staff, JGS
1943.10.15     Att, NGS / Staff, NGS (S1, N1) / Att, DoN / Staff, JGS
1944. 5. 1     COM, 4Sf
1945. 3. 1     Att, NGS
1945. 3.10     Att, NAC
1945. 3.20     CO, Yokosuka fg
1945.11. 1 Resv    

TOP of this page Table of Job abbreviationsMinato, Keijo Kagoshima Naval Academy 44th (4/95)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1896. 8.30     born
    4th Medal  
1916.11.22 MID   Crew, Yakumo
1917. 8.17     Crew, Kashima
1917.12. 1 SUBLT   Crew, Hyuga
1918. 9.10     Assist Staff, 2nd Special Task Fleet
1918.11. 1     Crew, Izumo
1919.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1920. 5.31     Torp.School Bas.Course
1920.12. 1     Crew, Shiratsuyu
1921. 3.19     Nav.College Sel.Course
1921.11.17     Wait
1923. 3.20     Nav.College Sel.Course
1923.12. 1 LT    
1924. 4. 1     DC, Kongo
1926.12. 1     Att, NGS (S5, N3)
1927.12. 1     Aide-dc, FADM (to FADM Togo, Heihachiro) / Att, NGS
1929.11. 1     Aide-dc, Councilor (to ADM Abo, Kiyokazu)
1929.11.12     Aide-dc, Councilor (to ADM Abo, Kiyokazu) / Attendant to Plenipotentiary, London conference
1929.11.30 LCDR    
1930. 4.15     Att, NGS / Adj, DoN / Sec, MoN
1930. 5.19     Att, NGS
1930. 6.20     Chief Ope, Nachi / DC, Nachi
1931. 5. 1     Att, NGS
1931. 6.20     Adj, NGS
1932. 5.27     Aide-dc, FADM (to FADM Prince Hiroyasu) / Adj, NGS
1933.10. 1     Aide-dc, FADM (to FADM Prince Hiroyasu) / Adj, NGS
1933.10.20     Staff, 3F
1934.11.15 CMDR   Att, NGS / Staff, NGS / Assist Staff, 3F (Resident in Shanghai)
1936.12. 1     Att, NGS / Staff, NGS
1937.10. 7     XO, 12fg / Assist Staff, 3F
1938. 2.10     XO, Akagi
1938. 5.17     Assist Staff, 5F
1938. 9.15     Att, NGS / Staff, NGS / Assist Staff, CSF / Assist Staff, 5F / Resident in Amoi / Staff, South China Naval Special Task Office
1938.11.15 CAPT    
1939. 3.10     Att, NGS / Att, DoN
1939. 4. 1     Chief, S4, B-NA, DoN
1940.11.15     Chief, S2, B-Read, DoN
1941.11.15     Member, Yokosuka ND
1941.12.10     CO, Yawata-maru
1942. 8.31     CO, Unyo
1943. 1.28     Member, Yokosuka ND
1943. 2. 1     Member, Kure ND
1943. 3. 1     CO, Iwakuni fg
1943. 6.25     CO, Iwakuni fg / Member, Nav.Academy
1943.11. 1     Chief Inst, Nav.Academy / Chief Trainer, Nav.Academy / CO, Iwakuni fg
1944. 5. 1 RADM    
1944.10.23     Assist Staff, CSF
1944.11. 7     VCoS, CSF / Shanghai Resident
1946. 7.15 Resv    
1982.10.19     died (86)

TOP of this page Table of Job abbreviationsMorikawa, Matao Nagasaki Naval Academy 44th (90/95)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1940.11. 1     CO, Shirataka
1941. 9.10     CO, Itsukushima
1941.10.15 CAPT    
1942. 9. 7 RADM   KIA

TOP of this page Table of Job abbreviationsMurakami, Chonosuke Saga Naval Academy 44th (87/95)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1894. 4.20     born
1916.11.22 MID   Crew, Yakumo
1917. 8.17     Crew, Fuso
1917.12. 1 SUBLT    
1918.10. 1     Crew, Chitose
1919. 6. 9     Crew, Tone
1919.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1920. 5.31     Torp.School Bas.Course
1920.12. 1     Crew, Kashiwa
1921.12. 1     DC, Hiei (acting)
1922.12. 1 LT   DC, Hiei
1923.12. 1     DC, Tone
1924. 5.29     DC, Fuso
1925. 3.18     Chief Gun, Sawakaze / DC, Sawakaze
1925.12. 1     Chief Gun, DD-3 / DC, DD-3
1926.11. 1     CO-MSw, Isonami
1927.11.15     Inst, Kasuga / Inst, Fuji
1928. 6. 1     Inst, Kasuga / DC, Kasuga / Inst, Fuji / DC, Fuji
1928.11. 1     CO-MSw, W-4
1929.10. 3     CO-Des, Susuki
1929.11.30 LCDR    
1930.12. 1     CO-Des, Susuki / CO-Des, Tsuta
1931.11. 2     CO-Des, Tanikaze
1931.12. 1     CO-Des, Tanikaze / CO-Des, Kawakaze
1932. 4. 1     CO-Des, Kaya
1932.12. 1     CO-Des, Okikaze
1934.11. 6     Chief Ope, Nisshin / DC, Nisshin
1935. 2. 1     Member, Yokosuka ND
1935. 2.25     CO-Des, Numakaze
1935.11.15 CMDR   CO-Des, Oboro
1936.12. 1     XO, Chinkai bg
1938. 8. 1     Member, Sasebo ND
1938. 8.10     Staff, 1st Harbour / Staff, B-Sup, Sasebo
1939. 5. 1     Staff, 1st Harbour / Staff, B-Sup, Sasebo / Assist Staff, CSF / Staff, Shanghai Hydrographic Office
1939.11.15     Member, Maizuru GD
1939.12. 1     XO, Maizuru SC / Inst, Maizuru SC
1940.10.15     CO, 34dg
1941.10.15 CAPT    
1942. 7.10     Member, Yokosuka ND
1942. 7.30     CO, 24dg
1942. 9. 2     Assist Staff, 8F
1942. 9.20     Member, Yokosuka ND
1942.12.26     Assist Staff, 2KF
1943. 1. 5     CO, 2Gg
1943. 3.15     Member, 11Bg
1943. 4. 1     CO-Gb, Eifuku-maru
1943. 5.20     Member, Yokosuka ND
1944. 5. 1     Wait
1944.10. 6 RADM   died from DCF (50)

TOP of this page Table of Job abbreviationsMutaguchi, Kakuro Tokyo Naval Academy 44th (88/95)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1894. 1. 2     born
1916.11.22 MID   Crew, Tokiwa
1917. 8.17     Crew, Haruna
1917.12. 1 SUBLT   Crew, Kawachi
1918. 8.15     Crew, Hirado
1918.12. 1     Gun.School Bas.Course
1919. 5.23     Torp.School Bas.Course
1919.12. 1 LTJG   Crew, Wakaba
1920.12. 1     DC, Hiei (acting)
1921.12. 1     DC, Noma (acting)
1922.12. 1 LT   DC, Ise
1923.11. 1     DC, Kure SC / Inst, Kure SC
1924. 6.30     Crew, DD-16
1925.12. 1     CO-MSw, Ushio
1926. 4.25     Assist Staff, 1st Expeditionary Fleet
1926.11.20     DC, Sasebo bg
1928.11. 1     CO-MSw, W-1
1929. 4.15     CEO, Tsubame
1929. 7.15     Member, Sasebo bg / DC, Sasebo bg
1929.11.30 LCDR    
1930. 6.20     CO-Des, Maki
1930.12. 1     CO-Des, Maki / CO-Des, Kuwa
1931.10.31     CO-Des, Yakaze
1934.11. 1     CO, Toba
1935.10.31     CO-Des, Urakaze
1935.11.15 CMDR    
1936. 7. 1     CO-Des, Shirayuki
1937. 2. 1     XO, Tokiwa
1937.12. 1     Assist Staff, 3F
1937.12.15     XO, Izumo
1938. 8.12     Staff, 1st Harbour
1939. 5. 1     Staff, 1st Harbour / Assist Staff, CSF / Staff, Shanghai Hydrographic Office
1939.11.15     CO, 21wg
1941. 9.20     Assist Staff, 1CF
1941.10. 1     CO, Ataka
1941.10.15 CAPT    
1942.12. 7     Member, Yokosuka ND
1942.12.20     Assist Staff, 2Sd
1942.12.26     CO, 15dg
1943. 6.20     Member, Yokosuka ND
1943. 8. 1     Inst, 2nd Yokosuka SC
1944. 1. 4     Inst, Buzan SC
1944. 8.15     CO, Oyodo
1945. 2.20     CO, Ise
1945. 7.24 RADM   KIA (51)

TOP of this page Table of Job abbreviationsNakatsu, Seiki Kumamoto Naval Academy 44th (38/95)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1895. 4.23     born
1916.11.22 MID   Crew, Tokiwa
1917. 8.17     Crew, Fuso
1917.12. 1 SUBLT    
1918. 3.12     Crew, Akashi
1918. 9.12     Assist Staff, 1st Special Task Fleet
1918.10.16     Member, Sasebo ND
1919. 4.26     Wait
1919.12. 1 LTJG    
1920. 4.26     Susp
1920. 9.10     Member, Sasebo ND
1920.10.11     Torp.School Bas.Course
1921. 5.20     Gun.School Bas.Course
1921.12. 1     DC, Maizuru bg (acting)
1922.12. 1 LT   DC, Maizuru bg
1924. 2.15     DC, Koshu
1925. 6. 1     DC, Shiriya
1926. 5.20     Member, Sasebo ND
1926.11. 1     DC, Sasebo SC / Inst, Sasebo SC
1927. 7. 1     Wait
1927. 8.10     Member, Sasebo ND
1927.12. 1     Staff, Sasebo Harbour
1928. 4.10     DC, Sata
1929. 1. 5     Member, Sasebo ND
1929. 2. 1     DC, Izumo
1929.11.30 LCDR    
1930. 6.20     Member, Sasebo bg / DC, Sasebo bg
1930.12.16     DC, Sasebo bg
1932. 1.11     CO-Des, Hayate
1932. 3.10     CO-Des, Hayate / CO-Des, Oite
1932. 4. 1     CO-Des, Asagao
1933.11.15     CO-Des, Asagao / CO-Des, Fuyo
1934. 1.11     CO-Des, Asagao / CO-Des, Fuyo / CO-Des, Karukaya
1934. 2. 1     CO-Des, Asagao / CO-Des, Fuyo
1934. 5.15     CO, Hozu
1935.11.15 CMDR   Att, NGS / Staff, NGS / Assist Staff, 3F / Resident in Kanko
1936.12. 1     XO, Mamiya
1937.12. 1     XO, Nagara
1938.11.17     Member, Sasebo ND
1938.12. 1     Att, NGS / Assist Staff, CSF / Assist Staff, 4F / Staff, North China Naval Special Task Office
1939. 1.23     Att, NGS / Staff, NGS / Assist Staff, CSF / Assist Staff, 4F / Staff, North China Naval Special Task Office / Resident in Tsingtao
1939. 3.10     Att, NGS / Staff, NGS / Assist Staff, CSF / Assist Staff, 4F / Staff, North China Naval Special Task Office / Resident in Tenshin
1939. 3.15     Beijing Resident Assist
1939.11.15     XO, Aoba
1940. 5. 1     XO, Fuso
1940.11.15 CAPT   XO, Shuzan I. kcg
1941. 7. 1     CO, Nihonkai-maru
1941.11.28     Member, Yokosuka ND
1941.12.20     Assist Staff, 4F
1942. 1.10     CO, 4Gg
1942. 4.10     Assist Staff, 6aBg
1942. 4.22     CO, 64kg
1943. 7.13     Member, Sasebo ND
1943. 9.20     CO, Tsugaru
1944. 6.30 RADM   KIA (49)

TOP of this page Table of Job abbreviationsNishida, Heishiro Shimane Naval Academy 44th (12/95)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1894.10.13     born
1916.11.22 MID   Crew, Yakumo
1917. 8.17     Crew, Asahi
1917.12. 1 SUBLT    
1918.11. 9     Crew, Tokiwa
1919. 8. 1     Crew, Kongo
1919.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1920. 5.31     Torp.School Bas.Course
1920.12. 1     DC, Kure SC (acting) / Inst, Kure SC
1921.12. 1     DC, Karasaki (acting)
1922.12. 1 LT   Nav.College Sel.Course
1926. 4. 1     Staff, B-Gun.Res, Kure NYd
1928.12.10 LCDR   Chief Gun, Abukuma / DC, Abukuma
1929. 4.15     DC, Yamashiro
1929.11. 1     SVO, NSC (Trip to UK)
1931. 5.15     Order of Return
1931. 9.15     Staff, B-Gun.Res, Kure NYd / TInsp, B-Gun, Kure NYd
1933. 3.15     Staff, Tech.Rsch / Staff, NSC (S1, B1)
1934.11.15 CMDR    
1937.12. 1     XO, Kirishima
1938.11.15 CAPT    
1938.12.15     Att, NSC (S1, B-Adm / B1)
1939.12.15     Chief, B-Pyrotech, Toyokawa NYd
1940.11.10     Member, Toyokawa NYd
1942.11.25     Att, Toyokawa NYd
1942.12.10     Att, Branch, Air-Tech Arsnl
1943. 4. 1     Chief, B-Fire, Branch, Air-Tech Arsnl
1944. 5. 1 RADM    
1944. 5.25     Chief, B-Ord, Sasebo NYd
1945.11. 1 Resv    
1948. 1.28     died (53)

TOP of this page Table of Job abbreviationsNishina, Kozo Hiroshima Naval Academy 44th (29/95)
Rear admiral Naval College 26th

Date Rank Other title Job
1895.12. 4     born
1916.11.22 MID   Crew, Yakumo
1917. 8.17     Crew, Asahi
1917.12. 1 SUBLT    
1918. 9.20     Crew, Nisshin
1918.10. 9     Crew, Iwate
1919.12. 1 LTJG   Torp.School Bas.Course
1920. 5.31     Gun.School Bas.Course
1920.12. 1     Sub.School Bas.Course
1921. 5.25     Crew, SS-11
1921.12. 1     EO, SS-36
1922. 1.10     Crew, SS-36
1922.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1923.12. 1     Crew, SS-20
1924.11. 1     Crew, Ro-12
1925. 1.15     Crew, Ro-55
1925.12. 1     Staff, 2Ss
1926.12. 1     Nav.College A-Course
1928.12.10 LCDR   CO-Sub, Ro-61
1929.11. 1     Member, Kure ND
1929.11. 5     Member, Kure bg / Staff, Kure ND
1931. 4. 1     Staff, Ominato GD / Staff, Tsugaru Fort HQ
1932. 2.12     Staff, NGS (S3, N2) / Inst, Nav.College
1933.10. 1     Staff, NGS (S4, N2) / Inst, Nav.College
1934.11.15 CMDR   Assist Staff, GF / Staff, GF
1935.10.15     Att, NGS (S2, N1) / Staff, Military General Staffs
1935.11.15     Staff, NGS (S2, N1) / Inst, Nav.College / Staff, Military General Staffs
1937.11.20     Staff, NGS (S2, N1) / Inst, Nav.College / Staff, Military General Staffs / Staff, JGS-N
1937.12. 1     CO, 9sg
1938.11.15 CAPT    
1938.12.15     CO, 18sg
1939.11.15     CO-Aux, Iro
1940. 3.10     Staff, NSC (B7)
1940.12.21     Trip to Ger
1941.12. 8     Chief, B-Adm, Kure NYd / Chief, WTC, Kure NYd
1942. 8.10     Att, NSC (Chief, S-Merch. B-Adm)
1943.11. 1 RADM    
1943.11.11     Assist Staff, 6F
1943.11.15     CoS, 6F
1944. 4. 1     CoS, 6F / CO, 30Sub.kcg
1944. 4.25     CoS, 6F
1944.12.21     COM, 11Ss
1945. 9.15 Resv    
1979. 4.29     died (83)

TOP of this page Table of Job abbreviationsNomoto, Tameki Kagoshima Naval Academy 44th (56/95)
Rear admiral Naval College 27th

Date Rank Other title Job
1894. 8.29     born
    4th Medal  
1916.11.22 MID   Crew, Yakumo
1917. 8.17     Crew, Ikoma
1917. 8.22     Crew, Katori
1917.12. 1 SUBLT    
1918.12. 1     Torp.School Bas.Course
1919. 5.23     Gun.School Bas.Course
1919.12. 1 LTJG   Crew, Uji
1921. 4.20     Member, Sasebo ND
1921. 5.25     Crew, Hagi
1921.12. 1     DC, Yokosuka SC (acting) / Inst, Yokosuka SC
1922. 4.15     Chief Nav, Nadakaze (acting) / DC, Nadakaze (acting)
1922.12. 1 LT   Nav.College Nav.Course
1923.10.15     Chief Nav, Numakaze / DC, Numakaze
1924. 9.12     Chief Nav, Namikaze / DC, Namikaze
1924.12. 1     Chief Nav, Takasaki
1925.11.20     Chief Nav, Hayatomo
1926. 3.15     Chief Nav, Wakamiya / DC, Wakamiya
1926.11.15     Chief Nav, Tatsuta / DC, Tatsuta
1927.12. 1     Nav.College A-Course
1928.12.10 LCDR    
1929.11.30     Chief Nav, Kinu / DC, Kinu
1930. 6.20     Chief Nav, Izumo / DC, Izumo
1931.12. 1     Chief Nav, Ashigara / DC, Ashigara
1932.11.15     Chief Nav, Chokai / DC, Chokai
1934.11.15 CMDR   Att, NSC (S1, B-Adm)
1935. 2. 1     Staff, NSC
1937. 9.15     Member, Kisarazu fg
1937.12. 1     Staff, 3S
1938.11. 1     Staff, 4F
1939.11.15 CAPT   CO, 14fg / Dir, 2nd Air Arsnl / Assist Staff, 2CF
1940. 1.10     CO, 14fg / Assist Staff, 2CF
1940. 5.18     Att, NGS
1940. 6. 3     CO, Chitose
1940.10.15     CEO, Takasaki
1940.11. 5     CO, Takasaki
1940.12.15     CO, Zuiho
1941. 9.20     CO, Tsukuba fg
1942. 6. 5     CO, Zuikaku
1943. 6.20     CoS, GCfg / Staff, 11Cfg
1943. 7.15     CoS, GCfg / Staff, 11Cfg / Staff, 12Cfg
1944. 2.23     CoS, GCfg / Staff, 11Cfg
1944. 9. 1     COM, 11Cfg / CO, Kasumigaura fg
1944.10.15 RADM    
1944.12.15     COM, 903fg
1945. 9.15 Resv    
1987.12.19     died (93)

TOP of this page Table of Job abbreviationsOkuma, Yuzuru Tokyo Naval Academy 44th (16/95)
Rear admiral Naval College 26th

Date Rank Other title Job
1897. 2.15     born
    4th Medal  
1916.11.22 MID   Crew, Yakumo
1917. 8.17     Crew, Shikishima
1917.12. 1 SUBLT   Crew, Hiei
1918.11. 9     Crew, Tokiwa
1919. 9.25     Crew, Sakura
1919.12. 1 LTJG   Torp.School Bas.Course
1920. 5.31     Gun.School Bas.Course
1920.12. 1     Crew, Kaya
1921.12. 1     DC, Hyuga (acting)
1922. 3.20     Nav.College Sel.Course
1922.12. 1 LT    
1924. 3.20     Member, Kure ND
1924. 5.10     DC, Asama
1925. 8.15     Adj, Kure ND / Staff, Kure ND
1926.11.15     Member, Kure ND
1926.12. 1     Nav.College A-Course
1928.12.10 LCDR   Member, Yokosuka ND
1929. 2. 1     Adj, Training Fleet
1930. 1.15     Staff, NGS (S5, N3)
1932. 4. 7     Staff, 3F
1933. 6. 1     Att, NGS
1933. 7.15     Attache, Mex
1933.11.15 CMDR    
1936. 3.20     Order of Return
1936. 7. 1     Att, NGS (S5, N3)
1936.12. 1     XO, Hosho
1937.11. 1     Att, Yokosuka ND / Staff, Yokosuka ND
1938. 4.30     Southern Is. Resident
1938.11.15 CAPT    
1939. 5. 1     Att, NGS / Att, DoN
1939. 5.15     Staff, JGS-N / Chief, S1, B-Press, JGS-N
1940.12. 6     Member, B-NA, DoN / Chief, S2, B2, Cabinet Intel.Agency
1941. 9. 5     CO, Mizuho
1942. 5.20     Member, Yokosuka ND
1942. 5.25     Assist Staff, 1KF
1942. 6. 4     Assist Staff, 1KF / Att, Ambassador Extraordinary to French Indochina
1942. 6. 5     Att, NGS / Att, DoN / Staff, 1KF / Att, Ambassador Extraordinary to French Indochina
1943. 8.10     Att, NGS / Att, DoN / Staff, 1KF / SVCO, NSC / Att, Ambassador Extraordinary to French Indochina
1943.10. 5     Assist Staff, 2CF
1943.10.19     COM, Hongkong HBg / CoS, 2CF
1944. 5. 1 RADM    
1946.12. 1 Resv    
1956. 8.15     died (59)

TOP of this page Table of Job abbreviationsOnishi, Keiichi Okayama Naval Academy 44th (69/95)
Rear admiral Naval College 27th

Date Rank Other title Job
1893.12.30     born
    3rd Medal  
1916.11.22 MID   Crew, Tokiwa
1917. 8.17     Crew, Asahi
1917.12. 1 SUBLT   Crew, Suwo
1918.10. 1     Crew, Chitose
1919. 6. 9     Crew, Tone
1919.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1920. 5.31     Torp.School Bas.Course
1920.12. 1     Crew, Nagatsuki
1921.12.20     DC, Sata (acting)
1922. 9.14     DC, Nagara (acting)
1922.11.10     Member, Yokosuka ND
1922.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1923.12. 1     Chief Torp, Yukaze / DC, Yukaze
1924.12. 1     Chief Comm, Yamashiro / DC, Yamashiro
1925. 5.15     Member, Tokyo Radio Station
1926.11. 1     Chief Comm, Isuzu / DC, Isuzu
1927. 5.16     Assist Staff, 2nd Expeditionary Fleet / Staff, 2nd Expeditionary Fleet
1927.12. 1     Nav.College A-Course
1928.12.10 LCDR    
1929.11.30     CO-Des, Tsuga
1930. 4.20     CO-Des, Yanagi
1930. 7. 8     Member, Yokosuka ND
1930. 7.12     Wait
1930. 8.25     Member, Yokosuka ND
1930.12. 1     Staff, NGS (S4, N2)
1932. 2.27     Temp.Assist Staff, 2F / Temp.Assist Staff, 3F
1932.11.15     Staff, 1F / Staff, GF
1933. 5.20     Staff, GF / Staff, 1F
1934.11.15 CMDR   Staff, Ryojun GD / Staff, Ryojun Fort HQ
1936.12. 1     Inst, Comm.School / Inst, Yokosuka fg / Inst, Torp.School
1937. 7.29     Assist Staff, 2F
1937. 8.18     Assist Staff, 2F / Staff, 10S
1937. 9. 3     Assist Staff, 2F
1937.10.13     Att, NGS / Staff, NGS / Assist Staff, 2F / Assist Staff, 3F
1937.11.22     Att, NGS / Staff, NGS / Assist Staff, CSF
1937.12. 1     XO, Chokai
1938. 8. 1     Att, NGS / Assist Staff, CSF / Staff, CSF / Staff, Naval Special Task Office
1938. 9.15     Staff, NGS / Assist Staff, CSF / Assist Staff, 4F / Staff, North China Naval Special Task Office
1939. 3.10     Job assistant, 4F / Inspector, Asian Development Agency
1939. 9. 1     Assist Staff, 3F
1939. 9.30     Job assistant, 3F / Inspector, Asian Development Agency
1939.11.15 CAPT    
1940.11. 1     Member, B-NA, DoN / Chief, S1, Administrative Office, Asian Development Agency
1941.10.15     Member, Yokosuka ND
1941.11.20     XO, 11Bg / Staff, 11Bg / CO, 81cg
1942. 2. 5     Member, Chinkai GD
1942. 2.25     CoS, Chinkai GD
1943. 6.25     Att, NGS
1943. 7.15     COM, 3Gcg
1944. 8.20     Chief, N4, NGS / COM, 1Gcg / Staff, JGS-N / Leader, group, B-Comm, JGS-N
1944.10.15 RADM    
1944.12. 1     Chief, N4, NGS / COM, 1Gcg / Staff, JGS-N / Chief, B-Comm, JGS-N
1945. 3.15     Att, NGS
1945. 5.21     died from DCF (51)

TOP of this page Table of Job abbreviationsOno, Takeji Tokyo Naval Academy 44th (49/95)
Rear admiral Naval College 26th

Date Rank Other title Job
1894.10. 1     born
1916.11.22 MID   Crew, Yakumo
1917. 8.17     Crew, Fuso
1917.12. 1 SUBLT    
1918. 5. 1     Crew, Nisshin
1919. 8. 5     Crew, Ikoma
1919.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1920. 5.31     Torp.School Bas.Course
1920.12. 1     Crew, Take
1921. 7.18     Member, Yokosuka ND (Study in UK by own payment)
1922.12. 1 LT    
1924.11. 2     Return
1924.12. 1     Chief Nav, Akikaze / DC, Akikaze
1925.11.20     Chief Nav, Takasaki
1926.12. 1     Nav.College A-Course
1928.12.10 LCDR   Chief Nav, Jintsu / DC, Jintsu
1929.11.30     Staff, 2nd Expeditionary Fleet
1930.11. 1     Staff, NGS (S3, N2) / Staff, Military General Staffs
1932. 2.15     Assist Staff, 3f / Staff, 3F
1932. 7.11     Staff, 1st Expeditionary Fleet
1933. 5.20     Staff, 11S
1933.11.15     Staff, NGS (S2, N1)
1934.11.15 CMDR    
1935.11.15     Staff, NGS (S2, N1) / Inst, Nav.College
1937.11.20     Staff, NGS (S2, N1) / Inst, Nav.College / Staff, JGS-N
1937.12. 1     Att, NGS / Staff, NGS / Assist Staff, CSF
1937.12. 9     Assist Staff, CSF / Staff, CSF / Staff, Naval Special Task Office
1938. 1.20     Assist Staff, CSF / Staff, CSF / Staff, Naval Special Task Office / Assist Staff, Central China Area Army
1938. 2. 9     Assist Staff, CSF / Staff, CSF / Staff, Naval Special Task Office / Assist Staff, Central China Area Army / Staff, Central China Area Army
1938. 9.15     Assist Staff, CSF / Staff, Naval Special Task Office / Assist Staff, Central China Area Army / Staff, Central China Area Army
1938.11.15 CAPT    
1939. 3.10     Assist Staff, 3F / Inspector, Asian Development Agency
1939. 9.30     Att, NGS (N1)
1939.11.15     Staff, NGS (N1) / Staff, JGS-N / Staff, Military General Staffs / Staff, JGS-A
1941.11.10     CO, Kiso
1942. 9.20     Member, Yokosuka ND
1942.11.10     Assist Staff, 7S
1942.11.24     CO, Suzuya
1943. 9. 4     Assist Staff, GF
1943. 9. 7     CO, Yamato
1943.11. 1 RADM    
1944. 1.25     Att, NGS
1944. 3. 2     Chief, N3, NGS / Staff, JGS-N
1945. 4.15     Att, NGS / Att, DoN
1945. 5. 7     Dir, B-Per, DoN
1945.11.24 Resv    
1945.12.14 Mob
D2D Staff
  Att, D2D
1946. 5.25 Demob    
1976.12.18     died (82)

TOP of this page Table of Job abbreviationsOwada, Noboru Ehime Naval Academy 44th (8/95)
Rear admiral Naval College 26th

Date Rank Other title Job
1893.10. 6     born
1916.11.22 MID   Crew, Yakumo
1917. 8.17     Crew, Kongo
1917.12. 1 SUBLT    
1918. 5. 1     Assist Staff, 2nd Special Task Fleet
1918. 7. 5     Crew, Izumo
1919. 8. 5     Crew, Katori
1919.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1920. 5.31     Torp.School Bas.Course
1920.12. 1     Crew, Take
1921. 5.20     Crew, Izumo
1922. 5. 1     DC, Fuso (acting)
1922.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1923.12. 1     Chief Torp, Tachikaze / DC, Tachikaze
1924.12. 1     Sub.School B-Course
1925. 4. 1     Crew, Ro-29
1925.12. 1     CO-Sub, Ro-5
1926.12. 1     Nav.College A-Course
1928.12.10 LCDR   CO-Sub, Ro-55
1929. 5.15     CO-Sub, I-54
1930.11. 1     Staff, 2Ss
1932.11.15     Member, Yokosuka ND (B-NA, DoN)
1933. 5.20     Att, NGS / Att, DoN (S1, B-NA / S2, B-NA)
1933.11.15 CMDR    
1933.12. 1     Att, NSC / Staff, B-NA, DoN (S1)
1935.11.15     Att, NGS
1935.12.11     Trip to Europe, USA
1936. 9. 4     Return
1936.11. 2     Assist Staff, GF
1936.12. 1     Staff, GF / Staff, 1F
1937.12. 1 CAPT   CO, 20sg
1938.11. 1     Att, NGS
1938.11.15     Adj, NGS / Adj, JGS-N
1940.11.10     CO, Iwate
1941. 1. 6     CO, Katori
1942. 7. 1     Member, Yokosuka ND
1942. 9. 1     CO, Yamashiro
1943. 3. 1     Att, NGS
1943. 3.10     Assist Staff, 5F
1943. 3.19     CoS, 5F
1943. 5. 1 RADM    
1943.11.17     Assist Staff, NTF
1943.12. 4     COM, 7Ss
1945. 3.20     COM, 10Sz
1945.10.15 Resv    
1960. 9.30     died (66)

TOP of this page Table of Job abbreviationsSato, Katsuya Tokyo Naval Academy 44th (26/95)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1895. 4.16     born
1916.11.27 MID   Crew, Tokiwa
1918. 8.17     Crew, Aso
1917. 8.22     Crew, Katori
1917.12. 1 SUBLT    
1918. 1.25     Crew, Adzuma
1919. 8. 1     Crew, Kongo
1919.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1920. 5.31     Torp.School Bas.Course
1920.12. 1     Crew, Nenohi
1921.12. 1     DC, Kasuga (acting)
1922.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1923.12. 1     Chief Comm, Isuzu / DC, Isuzu
1925.12. 1     EO, Kako
1926.12. 1     Inst, Torp.School / DC, Torp.School
1926. 7.20     Chief Comm, Kako / DC, Kako
1926.12. 1     Inst, Torp.School / DC, Torp.School
1927.12.15     Inst, Torp.School / DC, Torp.School / Inst, Eng.Academy
1928. 6.25     Inst, Torp.School / DC, Torp.School / Inst, Eng.School
1928.12.10 LCDR    
1930. 6. 1     Inst, Comm.School / DC, Comm.School / Inst, Eng.School
1930.10. 1     Assist Staff, Training Fleet / Staff, Training Fleet
1931. 2.19     Inst, Comm.School / DC, Comm.School
1931.10.20     Inst, Comm.School / DC, Comm.School / Staff, Tech.Rsch
1932. 5. 2     Staff, B-NA, DoN (S2) / Staff, S-Comm, DoN
1932. 6.25     Staff, B-NA, DoN (S2) / Staff, S-Comm, DoN / Att, NGS (S11)
1933. 9.30     Staff, B-NA, DoN (S2) / Staff, S-Comm, DoN
1934.11.15 CMDR   Staff, 2F
1935.10.31     Chief, Yokosuka Radio Station / Att, Yokosuka ND
1936.12. 1     Chief, Yokosuka Radio Station
1937. 2.10     Att, NGS / Att, DoN (Trip to Europe)
1937. 9.24     Return
1937.10. 8     XO, Itsukushima
1937.12.30     Att, NGS / Assist Staff, CSF / Staff, CSF
1938. 9.15     Att, NGS
1938.10.10     CO-Aux, Erimo
1938.11.15 CAPT    
1939. 5.25     Att, NGS
1939. 6.15     Attache, Mex
1941. 5.15     Order of Return
1941. 9. 5     Member, B-NA, DoN / Chief, S2, B2, Cabinet Intel.Agency
1942. 4. 6     Att, NGS / Att, DoN
1942. 6. 2     Member, B-NA, DoN / Chief, B1, Cabinet Intel.Agency (acting)
1943. 4. 5     Member, Yokosuka ND
1943. 4.13     CO-Aux, Settsu
1943. 6.25     CoS, Chinkai GD / Chief, B-Trans, Chinkai
1944. 5. 1 RADM    
1944. 5.20     CoS, Chinkai GD / Chief Sup, Chinkai GD / Chief, B-Trans, Chinkai
1944. 8.15     Att, NGS
1944. 9.20     Attache, Tha / Assist Staff, 1KF
1945. 4.14     Attache, Tha / Attache, Bur / Assist Staff, 1KF
1945. 8.10     CoS, 13aBg / Assist Staff, 1KF / Attache, Tha
1946.10.13 Resv    
1974.11.10     died (79)

TOP of this page Table of Job abbreviationsSawa, Masao Wakayama Naval Academy 44th (50/95)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1895.11.20     born
1916.11.22 MID   Crew, Tokiwa
1917. 8.17     Crew, Haruna
1917.12. 1 SUBLT   Crew, Nisshin
1918. 1.12     Crew, Kongo
1918.11. 9     Crew, Yakumo
1919. 7. 8     Crew, Tsugaru
1919.12. 1 LTJG   Torp.School Bas.Course
1920. 5.31     Gun.School Bas.Course
1920.12. 1     Crew, Tsuga
1921.12. 1     DC, Settsu (acting)
1922. 4. 1     DC, Nojima (acting)
1922.12. 1 LT   Gun.School Adv.Course
1923. 5. 5     Wait
1923. 6.20     DC, Nisshin
1924.12. 1     Chief Gun, Okikaze / DC, Okikaze
1926. 8.25     EO, DD-23
1926. 8.28     Chief Gun, DD-23 / DC, DD-23
1927.11.15     Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1928.12.10 LCDR    
1931. 8.20     Chief Gun, Iwate
1932. 9. 6     Chief Gun, Kinugasa / Chief Gun, Aoba
1932.11. 1     Chief Gun, Kinugasa
1933.10.20     Chief Gun, Mutsu
1934. 9.21     Chief Gun, Yamashiro
1934.11.15 CMDR    
1935.11.15     Inst, Gun.School
1938. 4. 1     XO, Kuma
1938. 8. 1     Staff, Shanghai lg / Assist Staff, 3F
1939. 5.15     XO, Atago
1939.11.15 CAPT   Member, Yokosuka ND
1940. 2. 5     CO-Aux, Nojima
1940. 8. 1     CO-Aux, Tsurumi
1940. 9.25     CO, Tatsuta
1941. 8.20     CO, Kinugasa
1942.11.14 RADM   KIA (46)

TOP of this page Table of Job abbreviationsShimamoto, Hisagoro Wakayama Naval Academy 44th (6/95)
Rear admiral Naval College 28th

Date Rank Other title Job
1895. 4. 1     born
1916.11.22 MID   Crew, Tokiwa
1917. 8.17     Crew, Aso
1917.12. 1 SUBLT   Crew, Ise
1918.11. 9     Crew, Yakumo
1919. 7. 8     Crew, Suwo
1919.12. 1 LTJG   Torp.School Bas.Course
1920. 5.31     Gun.School Bas.Course
1920.12. 1     Sub.School Bas.Course
1921. 5.25     EO, SS-28
1921. 9.10     Crew, SS-28
1922.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1923.12. 1     Resident in USA
1925.12. 1     Order of Return
1926. 2. 1     Assist Staff, GF
1926. 3. 1     CO-Sub, Ro-53
1926.12. 1     Staff, 2Ss
1927.12. 1 LCDR   CO-Sub, Ro-27
1928.12.10     Nav.College A-Course
1930.12. 1     CO-Sub, I-60
1931.12. 1     Staff, 1Ss
1932.12. 1 CMDR    
1933.11.15     Staff, NGS (S5, N3)
1934. 5.25     Staff, NGS (S5, N3) / Inst, Nav.College
1936. 1.15     Member, Yokosuka ND
1936. 2. 1     Staff, Training Fleet
1936.12. 1     Staff, 2F
1937.11.20     Inst, Nav.College
1937.12. 1 CAPT    
1938. 1.15     Inst, Nav.College / Temp.Att, NGS / Assist Staff, CSF / Staff, CSF / Staff, Naval Special Task Office
1938. 4. 1     Inst, Nav.College
1939.10.10     Att, NGS / Att, DoN (S1, B-Per)
1939.11.15     Chief, S1, B-Per, DoN
1941.10.15     CO, 7sg
1942. 5. 1     Member, Yokosuka ND
1942. 5.20     CO-Aux, Settsu
1942.10. 1     Att, NGS
1942.10.17     Assist Staff, 6F
1942.10.22     CoS, 6F
1943. 5. 1 RADM    
1943.11.15     CoS, GEB
1944. 2.23     VCoS, GEB
1944. 7.15     Assist Staff, 3KF
1944. 7.27     CoS, 3KF / Chief Sup, 3KF
1944. 8.15     VCoS, GKF / CoS, 3KF
1944.11. 1     VCoS, GKF
1945. 7. 3     VCoS, GKF / VCoS, 14th Area Army
1947. 1.25 Resv    
1973. 9.15     died (78)

TOP of this page Table of Job abbreviationsShinoda, Tarohachi Hiroshima Naval Academy 44th (41/95)
Rear admiral Naval College 26th

Date Rank Other title Job
1895. 3.19     born
    4th Medal  
1916.11.22 MID   Crew, Yakumo
1917. 8.17     Crew, Aki
1917.12. 1 SUBLT   Crew, Mikasa
1918. 1. 6     Crew, Asahi
1918.11. 9     Crew, Tokiwa
1919. 8. 1     Crew, Kongo
1919.12. 1 LTJG   Torp.School Bas.Course
1920. 5.31     Gun.School Bas.Course
1920.12. 1     Crew, Hayate
1921. 3. 5     DC, Akashi (acting)
1921. 3.19     Wait
1921. 4. 6     Crew, Matsu
1921.12. 1     DC, Kirishima (acting)
1922.12. 1 LT   Gun.School Adv.Course
1923.12. 1     Chief Gun, Nokaze / DC, Nokaze
1925. 9.16     EO, Furutaka
1926. 3.31     DC, Furutaka
1926.12. 1     Nav.College A-Course
1928.12.10 LCDR   VChief Gun, Hyuga / DC, Hyuga
1929. 4.23     CO-Des, Keyaki
1930.12. 1     DC, Kure SC / Inst, Kure SC
1932. 9.29     Chief Gun, Iwate
1933. 9. 1     Assist Staff, 2F
1933.11.15     Chief Gun, Takao
1934.10.22     Chief Gun, Haruna
1934.11.15 CMDR    
1935.11.15     XO, Chogei
1936. 3. 2     Staff, Sasebo KS
1936.12. 1     XO, Izumo
1937.12.15     Assist Staff, 3F
1937.12.24     Staff, Shanghai lg / Assist Staff, 3F
1938. 8. 1     XO, Kanoya fg
1938.12.15     Staff, Maizuru GD
1939.10. 9     Staff, Maizuru GD / Staff, Maizuru Fort HQ
1939.11.15 CAPT    
1939.12. 1     Staff, Maizuru ND / Staff, Maizuru Fort HQ
1941. 5. 1     Member, Yokosuka ND
1941. 6.12     CO-Aux, Shiriya
1941. 9. 3     Member, Yokosuka ND
1941. 9.20     CO, Kamikawa-maru
1942.10. 1     Member, Yokosuka ND
1942.10.24     CO, Taiyo
1943. 5.29     Member, Yokosuka ND
1943. 6.20     CO, Kure fg
1944. 5. 2     Assist Staff, 28Sf
1944. 5.24     CO, 705fg / XO, 705fg
1944.10. 1     CO, Malaya fg
1945. 5. 1 RADM    
1946.10.13 Resv    
1949.11.29     died (54)

TOP of this page Table of Job abbreviationsSone, Akira Shimane Naval Academy 44th (20/95)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1896. 1.22     born
    4th Medal  
1916.11.22 MID   Crew, Yakumo
1917. 8.17     Crew, Satsuma
1917.12. 1 SUBLT   Crew, Ise
1918. 7.16     Crew, Asama
1919. 2.21     Crew, Ikoma
1919. 5.26     Crew, Yodo
1919.12. 1 LTJG   Torp.School Bas.Course
1920. 5.31     Gun.School Bas.Course
1920.12. 1     Crew, Kuri
1921.11.17     DC, Kure SC (acting) / Inst, Kure SC
1922. 4.15     Chief Nav, Isokaze (acting) / DC, Isokaze (acting)
1922.12. 1 LT   Nav.College Nav.Course
1923.10.15     Chief Nav, Tanikaze / DC, Tanikaze
1923.10.25     Chief Nav, Iro
1925. 8.10     Chief Nav, Manshu / DC, Manshu
1926.11. 1     DC, Yokosuka SC / Inst, Yokosuka SC / Inst, Eng.Academy
1928. 6.25     DC, Yokosuka SC / Inst, Yokosuka SC / Inst, Eng.School
1928.12.10 LCDR    
1929. 5. 1     Chief Nav, Tokiwa / DC, Tokiwa
1929.11. 5     Chief Nav, Yura / DC, Yura
1930.12. 1     EO, Atago
1931.10. 1     Chief Nav, Atago / DC, Atago
1931.12. 1     Chief Nav, Yakumo / DC, Yakumo
1933.11.15     Chief Nav, Kasuga / DC, Kasuga / Inst, Kasuga
1934. 9. 1     Chief Nav, Ise / DC, Ise
1934.11.15 CMDR    
1935.10.10     XO, Itsukushima
1936.12. 1     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy / Inst, Sub.School
1937.10.20     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy / Inst, Sub.School / Temp.Att, Kure ND
1937.10.26     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy / Inst, Sub.School / Temp.Att, Kure ND / Member, Army 1st Shipping HQ
1937.11.20     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy / Inst, Sub.School
1938. 9. 5     Att, NGS
1938. 9.15     CO, 4gbg
1938.11.15 CAPT    
1938.12.15     CO, 3bg
1939.11.15     Member, Yokosuka ND
1939.12. 5     CO-Aux, Shiretoko
1940.11. 1     CO, Nagara
1941. 9.10     CO, Mogami
1942.11.10     Assist Staff, 5F
1942.11.15     CO, Nachi
1943. 9.10     Member, Yokosuka ND
1943. 9.25     CoS, Maizuru ND
1944. 5. 1 RADM    
1944. 9.11     Staff, Maizuru ND / Chief Sup, Maizuru ND
1944. 9.25     COM, 1St
1945. 4. 1     Dir, Weather Div, DoN
1945. 9.20     Chief, B2, NHC
1945.11.29 Resv   Engineer, NHC / Chief, B1, NHC
1946. 2. 1     resigned
1971.10. 8     died (75)

TOP of this page Table of Job abbreviationsTakahashi, Yuji Shizuoka Naval Academy 44th (64/95)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1896. 4.17     born
1916.11.22 MID   Crew, Tokiwa
1917. 8.17     Crew, Kongo
1917.12. 1 SUBLT   Crew, Iwami
1918. 9.20     Crew, Suma
1919.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1920. 5.31     Torp.School Bas.Course
1920.12. 1     Crew, Asagiri
1921.12. 1     DC, Ise (acting)
1922.12. 1 LT   Gun.School Adv.Course
1923.12. 1     Chief Gun, Numakaze / DC, Numakaze
1925.12. 1     DC, Yamashiro
1926.12. 1     Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1928.12.10 LCDR    
1929. 5. 2     Chief Gun, Tenryu
1929.11.30     Chief Gun, Kitakami
1930.11.15     Chief Gun, Jintsu
1931.10.15     EO, Takao
1932. 2.20     Chief Gun, Takao
1933.11.15     Chief Gun, Hyuga
1934.11.15 CMDR    
1934.12.15     Chief Gun, Hiei
1935. 6.20     Chief Gun, Nagato / Chief Gun, Hyuga
1935. 9.16     Chief Gun, Nagato
1936.12. 1     Inst, Gun.School
1938.12.15     Assist Staff, GF / Assist Staff, 1F / Assist Staff, 2F
1939.11.15 CAPT   Member, Yokosuka ND
1940. 3.10     CO-Aux, Iro
1940.10.15     CO, Tenryu
1941. 8.28     Assist Staff, 1F
1941. 9.15     CO, Kako
1942. 9. 1     Member, Yokosuka ND
1942. 9. 7     XO, Ryojun HBg / Staff, Ryojun HBg
1943. 8.10     Assist Staff, 7S
1943. 9. 4     CO, Suzuya
1944. 8.29     Member, Yokosuka ND
1944. 9. 1     SM, Rader.School
1944.10.15 RADM    
1945. 6.20     COM, Kanto fg
1945.11. 1 Resv    
1986. 4. 2     died (89)

TOP of this page Table of Job abbreviationsTakatsugi, Kanichi Hiroshima Naval Academy 44th (68/95)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1893.11. 5     born
1916.11.22 MID   Crew, Tokiwa
1917. 8.17     Crew, Hizen
1917.12. 1 SUBLT    
1918. 5.18     Crew, Aso
1918.12. 1     Gun.School Bas.Course
1919. 5.23     Torp.School Bas.Course
1919.12. 1 LTJG   Crew, Fushimi
1920.12. 1     Crew, Arare
1921.12. 1     Crew, Sakura
1922.12. 1 LT    
1923. 5. 1     Crew, Take
1923.12. 1     Torp.School Adv.Course
1924.12. 1     Chief Torp, DD-1 / DC, DD-1
1925.10.15     EO, DD-21
1925.11.12     Chief Torp, DD-21 / DC, DD-21
1926.12. 1     Chief Torp, Tone / DC, Tone
1927.12. 1     Chief Torp, Kiso / DC, Kiso
1928.12.10 LCDR   CO-Des, Nire
1930.12. 1     CO-Des, Mutsuki
1932. 2. 6     Assist Staff, 3F
1932. 3. 5     Member, Sasebo ND
1932.12. 1     Member, Yokosuka ND
1933.11.10     DC, Yokosuka SC / Inst, Yokosuka SC
1934.11.15 CMDR    
1936.12. 1     Member, Yokosuka fg / Inst, Yokosuka fg
1938. 4. 1     XO, Takao fg
1939.11. 6     CO, Chichijima fg
1940. 6.21     CO, Iwakuni fg
1940.11.15 CAPT    
1941. 8.11     CO, Kasuga-maru
1942. 8.31     CO, Taiyo
1942.10.24     Member, Yokosuka ND
1942.11. 1     CO, Kanoya fg
1943.12. 1     CO, Kanoya fg / XO, Kanoya fg
1944. 1. 1     CO, Tsuiki fg / XO, Tsuiki fg
1944. 2.20     CO, 553fg / XO, 553fg
1944. 3.17     CO, Tsukuba fg / XO, Tsukuba fg
1944. 7.10     CO, Hyakurihara fg / XO, Hyakurihara fg
1945. 5. 1 RADM    
1945. 5. 5     COM, 53Sf
1945. 9.15 Resv    
1984. 4.16     died (90)

TOP of this page Table of Job abbreviationsTanimoto, Keizo Hiroshima Naval Academy 44th (65/95)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1894. 7.20     born
    4th Medal  
1916.11.22 MID   Crew, Tokiwa
1917. 8.17     Crew, Aki
1917.12. 1 SUBLT   Crew, Settsu
1918.12. 1     Gun.School Bas.Course
1919. 5.23     Torp.School Bas.Course
1919.12. 1 LTJG   Crew, Toba
1920.12. 1     Crew, Asashio
1921. 3.19     Crew, Kagero
1921.12. 1     DC, Kuma (acting)
1922. 5.15     Member, Yokosuka fg / Staff, Temp. Flying Training Center
1922.11. 1     Member, Kasumigaura fg
1922.12. 1 LT    
1923. 5. 1     Member, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg
1923.12. 1     Gun.School Bas.Course
1924.12. 1     DC, Yamashiro
1926. 3. 1     EO, Akagi
1926. 6. 1     DC, Akagi
1926.12. 1     Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1928. 6. 1     VChief Gun, Kaga / DC, Kaga
1928.12.10 LCDR    
1929. 5.20     Chief Gun, Natori
1930.11.15     Chief Gun, Sendai
1931.11. 2     DC, Sasebo SC / Inst, Sasebo SC
1933.10.20     Chief Gun, Kinugasa
1934.10.22     XO, Kuma
1935.11.15     XO, Oi
1936.12. 1     Staff, Kure KS
1937.11.15     XO, Kanoya fg
1938. 8. 1     Assist Staff, 1Glg
1939. 5.15     Assist Staff, 1Glg / Assist Staff, 4F
1939. 5.20     Seito Resident
1939. 6. 8     Work in North China Communication Office, Asian Development Agency
1939.11.15 CAPT   Seito Resident
1940. 3.10     Beijing Resident Assist
1940.11. 1     CoS, Ryojun GD
1941.11.20     CoS, Ryojun GD
1942. 1.15     Staff, Ryojun HBg / XO, Ryojun HBg
1942. 9. 7     Member, Yokosuka ND
1942. 9.25     Member, Mako GD
1943. 4.10     Member, Kure ND
1943. 5.15     Member, Ryojun HBg
1944. 8. 1     Member, Maizuru ND
1944. 8.10     COM, Maizuru kg / CO, Maizuru SC
1945. 5. 1 RADM    
1945. 7.20     COM, Maizuru Glg / COM, Maizuru kg / CO, Maizuru SC
1945.10.10 Resv    
1980. 7.27     died (86)

TOP of this page Table of Job abbreviationsYamataka, Matsujiro Hiroshima Naval Academy 44th (28/95)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1894. 7. 3     born
1916.11.22 MID   Crew, Yakumo
1917. 8.17     Crew, Hizen
1917.12. 1 SUBLT    
1918. 5.18     Crew, Hiei
1918.11. 9     Crew, Adzuma
1919. 9.25     Crew, Tachibana
1919.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1920. 5.31     Torp.School Bas.Course
1920.12. 1     DC, Chikuma (acting)
1922. 1.20     DC, Fuso (acting)
1922.12. 1 LT   Nav.College Nav.Course
1923.10.15     Chief Nav, Minekaze / DC, Minekaze
1924. 9.10     Chief Nav, Saga / DC, Saga
1925.12. 1     Chief Nav, Wakamiya / DC, Wakamiya
1926. 3.15     Member, Sasebo ND
1926. 5.10     Wait
1926. 5.20     Chief Nav, Tsushima / DC, Tsushima
1927. 1.15     Chief Nav, Tsurumi
1927.12. 1     Chief Nav, Jingei / DC, Jingei
1928.12.10     Manager, Library, Sasebo ND
1929.11.30 LCDR    
1931. 4. 1     EO, Maya
1932. 6.30     Chief Nav, Maya / DC, Maya
1934.11.15     Chief Nav, Nagato / DC, Nagato
1935.11.15 CMDR    
1936.12. 1     Staff, NHC (S1)
1937.12.24     Temp. MS supervisor, Futtsu-maru
1938. 2. 1     EO, Tone
1938.11.20     XO, Tone
1938.12.15     XO, Settsu
1939.11.15     Member, Kure ND
1939.12.27     XO, Iwate
1940.11.15 CAPT   CO-Aux, Muroto
1941. 4.17     Member, Yokosuka ND
1941. 6.12     CEO, Tsukushi
1941.11.20     CEO, Tsukushi / CO, 1st survey unit
1941.12.17     CO-Aux, Tsukushi / CO, 1st survey unit
1943. 1.19     Member, Kure ND
1943. 3.20     Chief, B-Sup, Chinkai
1944. 9.16     CO, Shinko-maru
1944.10.18 RADM   KIA (50)

TOP of this page Table of Job abbreviationsYamazumi, Teijiro Tokyo Naval Academy 44th (15/95)
Rear admiral Naval College 27th

Date Rank Other title Job
1896.11.15     born
1916.11.22 MID   Crew, Yakumo
1917. 8.17     Crew, Fuso
1917.12. 1 SUBLT    
1918.11. 9     Crew, Tokiwa
1919. 8. 5     Crew, Aki
1919.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1920. 5.31     Torp.School Bas.Course
1920.12. 1     Crew, Tsuga
1921.12. 1     DC, Shiretoko (acting)
1922. 5.15     Chief Nav, Minekaze (acting) / DC, Minekaze (acting)
1922.12. 1 LT   Nav.College Nav.Course
1923.10.15     Chief Nav, D-5 / DC, D-5
1924. 9.12     Chief Nav, D-7 / DC, D-7
1924.10.25     Chief Nav, Sata
1925.11. 1     Member, Sasebo ND
1925.12. 1     Staff, 2F / Adj, 2F
1926.12. 1     Att, NGS (S2, N1)
1926.12.10     Aide-dc, Councilor (to VADM Hyakutake, Saburo) / Att, NGS
1927.12. 1     Nav.College A-Course
1928.12.10 LCDR    
1929.11.30     Att, NGS (S5, N3)
1930. 5. 1     CO, Hira
1932. 4. 1     Inst, Kasuga / Inst, Fuji
1933. 1.11     Staff, B-Edu, DoN (S1)
1933.11.15 CMDR    
1934.11.15     Att, NGS
1934.12.15     Trip to Europe, USA
1935. 8.19     Return
1935.10.15     XO, Nagara
1936. 5.25     Aide-dc
1937.12. 1 CAPT    
1940.11.15     CO, Natori
1941. 7.28     Assist Staff, 2F
1941. 8.11     CO, Myoko
1942. 5.23     Assist Staff, GF
1942. 6.20     CO, Mutsu
1943. 3.10     Assist Staff, NTF
1943. 3.29     CoS, 8F
1943. 5. 1 RADM    
1946. 3. 5 Resv    
1946. 5.16 Mob   Att, D2D
1946. 6.14     Dir, Yokosuka area demob office
1946. 6.15 Demob   Chief, Yokosuka area demob office
1946.12.16     Member, B-Demob2, Demobilization Agency
1947. 1.31     resigned
1976. 1.25     died (79)

TOP of this page Table of Job abbreviationsYanagimoto, Ryusaku Nagasaki Naval Academy 44th (21/95)
Rear admiral Naval College 25th

Date Rank Other title Job
1894. 1. 9     born
    4th Medal
2nd Medal
 
1916.11.22 MID   Crew, Tokiwa
1917. 8.17     Crew, Kirishima
1917.12. 1 SUBLT    
1918. 9.20     Crew, Niitaka
1919. 6.24     Crew, Tsugaru
1919.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1920. 5.31     Torp.School Bas.Course
1920.12. 1     DC, Katori (acting)
1921.12. 1     DC, Ise (acting)
1922.12. 1 LT   Gun.School Adv.Course
1923.12. 1     Chief Gun, DD-3 / DC, DD-3
1925.12. 1     Nav.College A-Course
1927.12. 1     Staff, 2nd Expeditionary Fleet
1928.12.10 LCDR   VChief Gun, Hiei / DC, Hiei
1929. 9. 5     Member, Yokosuka ND
1930. 2. 1     Att, NGS / Att, DoN (S1, B-Per)
1930. 4. 1     Staff, B-Per, DoN (S1)
1933. 5.10     Resident in UK
1933.11.15 CMDR    
1934. 6.15     Assist Attache, UK / SVO, NSC
1935. 5.15     Order of Return
1935. 7. 1     Att, NGS / Att, DoN (S1, B-NA)
1935.11.15     Att, NSC / Staff, B-NA, DoN (S1)
1937.12. 1 CAPT   CO, Notoro
1938.11. 9     Att, NGS
1938.12.15     Inst, Nav.College
1939.11.15     Chief, S3, N2, NGS
1941.10. 6     CO, Soryu
1942. 6. 5 RADM   KIA (48)

TOP of this page Table of Job abbreviations


TOP page

Copyright © Hiroshi Nishida (Misohito), 2003