Graduates of Naval Academy class 40th

TOP page People TOP

Vice-admirals Abe, Katsuo Abe, Koso
Daigo, Tadashige Edo, Heitaro
Fujita, Risaburo Fukutome, Shigeru
Imamura, Osamu Ishikawa, Shigeru
Kimura, Susumu Kira, Shunichi
Kishi, Fukuji Marumo, Kuninori
Miyazato, Shutoku Mori, Kunizo
Oka, Arata Onishi, Takijiro
Sakonjo, Naomasa Sato, Genzo
Senda, Sadatoshi Senoo, Tomoyuki
Shibata, Yaichiro Shiroya, Kiyoshi
Suzuki, Yoshio Tada, Takeo
Takahashi, Ichimatsu Teraoka, Kinpei
Ugaki, Matome Yamaguchi, Gisaburo
Yamaguchi, Tamon Yatsushiro, Sukeyoshi
Rear admirals Akiyama, Katsuzo Eguchi, Matsuro
Fukuda, Teizaburo Higuchi, Ko
Hisae, Ichiro Ihara, Mikio
Ikeuchi, Masamichi Inose, Masamori
Ishiguro, Hirosuke Jojima, Takatsugu
Kanemasu, Yoshio Kato, Shigeyoshi
Katsuno, Minoru Kishindo, Saburo
Matsumoto, Shojiro Matsura, Tadayuki
Matsuyama, Mitsuharu Miki, Morihiko
Mizui, Seiji Mori, Tokuji
Morino, Sorokuro Nakamura, Masao
Nakano, Katsuji Nakao, Hachiro
Niimi, Kazutaka Nishioka, Shigeyasu
Nobutani, Yasuji Ohashi, Tatsuo
Ozumi, Tokusaburo Sato, Tsutomu
Suzuki, Chozo Teragaki, Keizo
Tezuka, Goro Togo, Minoru
Tonomura, Senzaburo Ueno, Masao
Captains Ryuzaki, Tomekichi Yamashita, Tomohiko
Abe, Katsuo Iwate Naval Academy 40th (10/144)
Vice-admiral Naval College 22nd with honor

Date Rank Other title Job
1891. 4.18     born
    4th Medal
3rd Medal
 
1912. 7.17 MID   Crew, Soya
1913. 5. 1     Crew, Yahagi
1913.12. 1 SUBLT   Crew, Ibuki
1914.12.28     Crew, Kirishima
1915.12.13 LTJG   Torp.School Bas.Course
1916. 6. 1     Gun.School Bas.Course
1916.12. 1     Crew, Yakumo
1917. 8.23     Crew, Arare
1918.12. 1 LT   Gun.School Adv.Course
1919.12. 1     Chief Gun, Isokaze / DC, Isokaze
1920. 6. 3     Chief Gun, Sawakaze / DC, Sawakaze
1920.12. 1     Staff, 2F / Adj, 2F
1921.11.18     Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1922.12. 1     Nav.College A-Course
1924.12. 1 LCDR   VChief Gun, Nagato / DC, Nagato
1925. 4.15     Resident in USA
1927. 4.15     Order of Return
1927. 8.20     Att, NGS / Att, DoN
1927.10. 1     Staff, B-NA, DoN
1928.12.10 CMDR    
1930.12.15     Staff, 2F
1931.12. 1     Inst, Nav.College
1932. 2. 2     Staff, 3F
1932.11.15     Inst, Nav.College
1932.12. 1 CAPT    
1933. 9.20     Chief, S1, B-NA, DoN
1935.10.30     Att, NGS / Att, DoN
1935.11. 5     Attendant to Plenipotentiary, London conference
1936. 2.28     Return
1936. 3.16     CO, Tama
1936.11.16     CO, Ryujo
1937.12. 1     CO, Kaga
1938. 4.25     Chief, N3, NGS
1938.11.15 RADM    
1939. 1.26     Chief, N3, NGS / Att, DoN (Trip to Europe, USA)
1939. 5. 2     Return
1939. 5.10     Chief, N3, NGS
1939.10.10     Att, NGS / Att, DoN
1939.10.18     Dir, B-NA, DoN / Member, AdmCommittee
1940.10.15     Att, NGS / Att, DoN
1940.11.13     Trip to Europe
1942.11. 1 VADM    
1944. 9.20     Att, NGS / Att, DoN
/ Attache, Ita
1945. 5.     Moved to Sweden
1946. 3.21 Resv    
1946. 3.26     Return
1948. 5.26     died (57)

TOP of this page Table of Job abbreviationsAbe, Koso Yamagata Naval Academy 40th (73/144)
Vice-admiral Naval College 23rd

Date Rank Other title Job
1892. 3.24     born
1912. 7.17 MID   Crew, Adzuma
1913. 5. 1     Crew, Yakumo
1913.12. 1 SUBLT    
1915. 1.25     Crew, Izumo
1915.12.13 LTJG   Gun.School Bas.Course
1916. 6. 1     Torp.School Bas.Course
1916.12. 1     Member, Yokosuka SC
1917.12. 1     Crew, Isokaze
1918.12. 1 LT   Gun.School Adv.Course
1919.12. 1     Chief Gun, Yamakaze / DC, Yamakaze
1921. 1. 7     EO, Akikaze
1921. 4. 1     Chief Gun, Akikaze / DC, Akikaze
1922. 1.10     DC, Mutsu
1923.12. 1     VChief Gun, Yamashiro / DC, Yamashiro
1924.10.25     VChief Gun, Asama / DC, Asama
1924.12. 1 LCDR    
1925. 4.15     VChief Gun, Nagato / DC, Nagato
1925.12. 1     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1927.11.15     Chief Gun, Naka
1928.10.25     EO, Ashigara
1929. 8.20     Chief Gun, Ashigara
1930.12. 1 CMDR   Chief Gun, Haruna
1931.12. 1     Chief Gun, Hyuga
1932.12. 1     Inst, Gun.School
1934.11.15 CAPT   Member, Yokosuka ND
1935. 2.22     CO-Aux, Erimo
1935. 8.15     Member, Kure ND
1935.11.15     CO, Jintsu
1936.12. 1     CO, Naka
1937. 8. 2     CO, Tenryu
1938.12.15     CO, Mikuma
1939. 7.20     CO, Myoko
1939.11.15     CO, Hiei
1940.10.15     Att, Yokosuka ND
1940.11.15 RADM    
1941. 6. 1     SM, Tateyama Gun.School
1942. 2. 2     Assist Staff, 4F
1942. 2. 5     COM, 6aBg
1943.11.29     Att, NGS
1943.12.27     SM, Tateyama Gun.School
1944. 5. 1 VADM    
1944. 8.18     SM, Tateyama Gun.School / Assist Staff, GF
1944. 9.29     SM, Tateyama Gun.School
1945. 4.25     Member, Sasebo ND
1945. 5. 1     COM, Sasebo kg / CO, Sasebo SC
1945. 7.10     COM, Sasebo Glg
/ COM, Sasebo kg / CO, Sasebo SC
1945.10.15 Resv    
1947. 6.19     Exec (55)

TOP of this page Table of Job abbreviationsDaigo, Tadashige Tokyo Naval Academy 40th (17/144)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1891.10.15     born
1900. 8.18   Marquis  
1912. 7.17 MID   Crew, Adzuma
1913. 5. 1     Crew, Shikishima
1913.12. 1 SUBLT    
1914. 1.15     Crew, Tokiwa
1915.12. 7     Member, Yokosuka ND
1915.12.13 LTJG   Gun.School Bas.Course
1916. 6. 1     Torp.School Bas.Course
1916.10.14     Senator
1916.12. 1     Crew, Kongo
1917. 4. 1     Crew, Urakaze
1917.12. 1     Member, 4sbg
1918.11. 2     Member, 13sbg
1918.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1919.12. 1     CO-Sub, 12sg
1920. 4.20     CO-Sub, 12sg / Member, Kure bg
1920. 9.15     Crew, submarine
1920.12. 1     Crew, SS-26
1921. 7. 1     CO-Sub, SS-27 (acting)
1922. 3.15     CO-Sub, SS-27 (acting) / Inst, Sub.School
1922. 4.15     Staff, Training Fleet
1922. 5.30     Wait
1923. 3.20     DC, Aso
1923. 5.15     CO-Sub, SS-57 (acting)
1924. 5.10     DC, Asama
1924.10.27     Member, Kure ND
1924.12. 1 LCDR    
1925. 1.15     CEO, Ro-64
1925. 4.30     CO-Sub, Ro-64
1925.12. 1     Staff, Yokosuka ND
1926. 3. 1     Member, Yokosuka ND
1926. 5. 1     Wait
1926.10. 7     Member, Yokosuka ND
1926.11.16     Chief Torp, Yamashiro / DC, Yamashiro
1929.11.30 CMDR   Inst, Torp.School / Inst, Gun.School / Inst, Sub.School / Inst, Military Heavy Artillery School
1930. 1. 9     Inst, Torp.School / Inst, Gun.School / Inst, Sub.School
1930.12.16     Inst, Torp.School / Inst, Gun.School / Inst, Sub.School / Inst, Comm.School
1932.12. 1     CO, 9sg
1933.11.15     CO, 19sg
1934.11.15 CAPT   CO, Yubari
1935. 5.25     CO, Naka
1935.11.15     CO, Kuma
1936.12. 1     CO, Iwate
1937.12. 1     CO, Takao / CO, Yakumo
1938. 1.25     CO, Takao
1938. 6. 3     CO, Ashigara
1938.12. 1     Att, NGS
1938.12.15     Aide-dc
1940.11.15 RADM    
1941.10.20     COM, 5Ss
1942. 7.14     Att, NGS
1942. 8.20     Att, Kure ND
1942. 8.31     COM, Kure Ss
1943. 4. 1     COM, 11Ss
1943.10.20     Att, NGS
1943.11. 1 VADM   Assist Staff, 2KF
1943.11. 8     COM, 22Bg
1944. 8.23     SM, Sub.School / COM, Kure Ss
1945. 5. 1     CinC, 6F
1945. 9.15     Att, NGS
1945. 9.25 Resv    
1947.12. 6     Exec (56)

TOP of this page Table of Job abbreviationsEdo, Heitaro Fukui Naval Academy 40th (79/144)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1890. 7. 5     born
1912. 7.17 MID   Crew, Adzuma
1913. 5. 1     Crew, Kurama
1913.12. 1 SUBLT   Crew, Kawachi
1914. 3.23     Wait
1914. 7.15     Member, Yokosuka ND
1914. 8.23     Crew, Sagami
1915.12.15 LTJG   Torp.School Bas.Course
1916. 6. 1     Gun.School Bas.Course
1916.12. 1     Member, Yokosuka ND
1917. 5. 5     Member, Yokosuka SC
1918. 6. 1     Crew, Kashima
1918.12. 1     DC, Kashima (acting)
1919.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1920.12. 1     DC, Haruna
1921. 4.30     DC, Chitose
1922. 2. 1     Chief Torp, Tachikaze / DC, Tachikaze
1923.12. 1     Chief Comm, Hosho / DC, Hosho
1925. 4.15     DC, Iwate
1925.12. 1 LCDR    
1926. 4.20     Member, Kasumigaura fg
1926. 9. 1     DC, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg
1927.11.15     Chief Comm, Hosho / DC, Hosho
1929. 2. 1     CO-Des, Momi
1929.11.30     CO-Des, Oite
1931.11. 2     CO-Des, Uranami
1931.12. 1 CMDR    
1932.12. 1     CO-Des, Usugumo
1933. 4. 1     Chief Ope, Fuso / DC, Fuso
1933.11.15     XO, Naka
1934. 8. 1     CO-Des, Hibiki
1935.11.21     CO, 29dg
1936.12. 1     CO, 5dg
1937.12. 1 CAPT    
1938. 4.20     CO, 5dg / CO, 6dg
1938.11.15     CO, 5dg / CO, 6dg / CO, 45dg
1938.12.15     CO, Nagara
1939. 7. 1     CO, Kako
1939.11.15     CO, Yubari
1940.11. 1     Member, Yokosuka ND
1940.11.15     CO, 3bg
1941. 4.20     Member, Yokosuka ND
1941. 6.20     Member, Kure ND
1941.10. 1     CO, Kii bg
1942.11. 1 RADM    
1943. 3. 6     COM, 3Sd
1943. 3.23     Member, Yokosuka ND
1943. 4. 8     CO, 2nd Yokosuka SC
1943. 8.24     COM, Yokosuka kg / CO, 1st Yokosuka SC
1944. 1. 4     COM, Yokosuka kg / CO, Yokosuka SC
1944. 2. 1     COM, Yokosuka kg / CO, Yokosuka SC / Dir, Shipping Guard Div, JGS
1944. 5.15     COM, Yokosuka kg / CO, Yokosuka SC
1944. 8.10     Att, NGS
1944. 8.15     COM, 3Sd
1944. 8.20     COM, 31S
1944.11.25 VADM   KIA (54)

TOP of this page Table of Job abbreviationsFujita, Risaburo Osaka Naval Academy 40th
Vice-admiral Naval College 22nd

Date Rank Other title Job
1892. 1. 4     born
    4th Medal  
1912. 7.17 MID   Crew, Soya
1913. 5. 1     Crew, Ikoma
1913.12. 1 SUBLT   Crew, Ibuki
1914.12.28     Crew, Haruna
1915.10. 1     Crew, Manshu
1915.12.13 LTJG   Torp.School Bas.Course
1916. 6. 1     Gun.School Bas.Course
1916.12. 1     Crew, Fuso
1917.12. 1     EO, Kuwa
1918. 3. 9     Crew, Kuwa
1918.12. 1 LT   Gun.School Adv.Course
1919.12. 1     Chief Gun, Sawakaze / DC, Sawakaze / EO, Sawakaze
1920. 6. 3     Chief Gun, Isokaze / DC, Isokaze
1921.11.20     Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1922.12. 1     Nav.College A-Course
1924.12. 1 LCDR   VChief Gun, Yamashiro / DC, Yamashiro
1925.12. 1     Inst, Gun.School / Inst, Eng.Academy / Inst, Torp.School
1926.12.25     Inst, Gun.School / Inst, Torp.School / Inst, Kasuga
1927. 2. 1     Resident in UK
1929. 1.21     Order of Return
1929. 5. 1     Att, NGS / Att, DoN
1929.11.30 CMDR    
1930. 4. 1     Att, NGS
1930.12. 1     Inst, Nav.College / Inst, Mil.College
1933.11.15 CAPT    
1933.12.26     Inst, Nav.College
1934. 4.16     Att, NGS / Att, DoN
(Attendant to Plenipotentiary, Geneva conference)
1935. 6.15     Trip to UK
1935. 9. 2     Attache, UK / SVCO, NSC
1936.12. 1     Order of Return
1937. 5.25     Member, Yokosuka ND
1937. 8.10     Att, NGS / Staff, NGS / Assist Staff, 3F
1937. 8.26     CoS, Shanghai lg / Assist Staff, 3F
1937.12. 9     Att, NGS / Assist Staff, CSF / Staff, CSF
/ VChief, Naval Special Task Office
1938. 7.15     CO, Haruna
1939. 5.18     CoS, Training Fleet
1939.11.15 RADM    
1939.12.23     Att, NGS
1940. 3.25     Att, NGS / Assist Staff, CSF
1940. 4.20     Attache, Chi / Shanghai Resident
1940.12.11     Shanghai Resident
1941.11.15     Chief Inst, Nav.College
1941.12.31     CoS, Yokosuka ND
1943. 5. 1 VADM    
1943. 9. 1     Assist Staff, 1KF
1943. 9.10     COM, 11Bg
1945. 1. 2     Att, NGS
1945. 6.20     Chief, Tohoku local navy office
1945. 8.10     Chief, Tohoku local navy office
/ Tohoku area supervisor, Department of Military supply
1945.10.15 Resv    
1958. 4.17     died (66)

TOP of this page Table of Job abbreviationsFukutome, Shigeru Tottori Naval Academy 40th (8/144)
Vice-admiral Naval College 24th with honor

Date Rank Other title Job
1891. 2. 1     born
    3rd Medal  
1912. 7.17 MID   Crew, Soya
1913. 5. 1     Crew, Izumo
1913.11.12     Crew, Satsuma
1913.12. 1 SUBLT    
1914. 9.21     Crew, Hizen
1915. 3.17     Crew, Kashima
1915.12.13 LTJG   Gun.School Bas.Course
1916. 6. 1     Torp.School Bas.Course
1916.12. 1     Crew, Manshu
1917.12. 1     Crew, Chitose
1918. 7.16     Member, 1btg
1918.12. 1 LT   Nav.College Nav.Course
1919.12. 1     Crew, Sakura
1920.12. 1     Chief Nav, Niitaka / DC, Niitaka
1921.12. 1     EO, Kamoi (Trip to USA)
1922. 9.12     Chief Nav, Kamoi
1922.12.10     Return
1924. 1. 8     Staff, 1F / Adj, 1F / Staff, GF
1924.10.15     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1924.12. 1 LCDR   Nav.College A-Course
1926.12. 1     Chief Nav, Iwate / DC, Iwate
1928. 1.15     Staff, NGS
1928.12.10     Staff, NGS / Staff, Military General Staffs
1929.11.30 CMDR    
1930.12. 1     Staff, B-Per, DoN
1932.12. 1     Att, NGS
1932.12.15     Trip to Europe, USA
1933. 8.25     Return
1933. 9. 9     Assist Staff, GF
1933.11.15 CAPT    
1933.11.16     Staff, GF / Staff, 1F
1934.11.15     Chief, S2, N1, NGS
1935.10.30     Chief, S1, N1, NGS / Staff, Military General Staffs
1937.11.20     Chief, S1, N1, NGS / Staff, Military General Staffs / Staff, JGS-N
1938. 4.25     VCoS, CSF / Staff, 3F
1938.12.15     CO, Nagato
1939.11. 5     Assist Staff, GF / Assist Staff, 1F
1939.11.15 RADM   CoS, GF / CoS, 1F
1941. 4.10     Chief, N1, NGS / Staff, JGS-N
1942.11. 1 VADM    
1943. 5.22     CoS, GF
1944. 4. 6     Att, NGS
1944. 6.15     CinC, 2AF
1945. 1. 8     Assist Staff, GKF
1945. 1.13     CinC, 13AF / CinC, 1KF
1945. 2. 5     CinC, 10HF / CinC, 13AF / CinC, 1KF
1948. 2.27     Demob
1950. 3. 8     return
1971. 2. 6     died (80)

TOP of this page Table of Job abbreviationsImamura, Osamu Oita Naval Academy 40th (26/144)
Vice-admiral Naval College 23rd

Date Rank Other title Job
1891.10.16     born
    4th Medal  
1912. 7.17 MID   Crew, Soya
1913. 5. 1     Crew, Tone
1913.12. 1 SUBLT   Crew, Satsuma
1914.12. 1     Torp.School Bas.Course
1915. 5.26     Gun.School Bas.Course
1915.12.13 LTJG   Wait
1916. 1.10     Crew, Wakamiya
1916. 6. 1     Air.Course
1917. 6. 1     Member, Yokosuka fg
1918. 7. 2     Adj, Yokosuka fg (acting) / Inst, Yokosuka fg
1918.11. 1     Member, Yokosuka ND (Trip to UK, Fr)
1918.12. 1 LT    
1921. 7.31     Return
1921. 8.17     Member, Yokosuka fg
1921.12. 1     WL, Yokosuka fg (acting) / DC, Yokosuka fg (acting)
1921.12. 5     Staff, Temp. Flying Training Center
1922. 7. 1     DC, Yokosuka fg
1922.11. 1     DC, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg
1922.12. 1     WL, Omura fg (acting)
1923. 1.20     WL, Omura fg (acting) / DC, Omura fg
1923.12. 1     Nav.College A-Course
1924.12. 1 LCDR    
1925.12. 1     Staff, NSC / Staff, B-Sup, DoN
1926. 6.15     Staff, NSC
1927. 4. 5     Staff, B-Adm, NAC
1927.12. 1     WL, Sasebo fg
1928.12.10     Aerospatial official, Department of Communication
1929.11.30 CMDR    
1930.12. 1     XO, Notoro
1931.12. 1     Staff, B-Edu, NAC
1932. 2.15     Staff, B-Edu, NAC / Staff, B-Edu, DoN
1932.11. 1     XO, Atago
1933.10.20     CO-Aux, Notoro
1934. 6. 1     CO, Notoro
1934.11.15     CO, Sasebo fg
1935.11.15 CAPT    
1936.12. 1     CO, Saiki fg
1937. 7.11     CO, 12fg
1937.11.15     XO, Yokosuka fg / Chief Inst, Yokosuka fg
1939.11.15     CO, Suzuka fg
1940.10.15     Assist Staff, GF
1940.11.15     COM, 6Sf
1941. 4.10     COM, 12Sf
1941.10.15 RADM    
1942. 2. 1     Att, Yokosuka ND
1942. 4. 1     COM, 13Cfg
1943.11.15     Assist Staff, 1KF
1943.11.25     COM, 10Bg
1944.10.15 VADM    
1946. 8. 7 Return    
1978. 3.31     died (86)

TOP of this page Table of Job abbreviationsIshikawa, Shigeru Hiroshima Naval Academy 40th (66/144)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1889.10. 3     born
    4th Medal  
1912. 7.17 MID   Crew, Soya
1913. 5. 1     Crew, Izumo
1913.11.12     Crew, Satsuma
1913.12. 1 SUBLT   Crew, Iwate
1915. 3.17     Crew, Hiei
1915.12.13 LTJG   Torp.School Bas.Course
1916. 6. 1     Gun.School Bas.Course
1916.12. 1     Crew, Yamakaze
1917. 5.26     Crew, Kaba
1918. 7.16     Crew, Hizen
1918.12. 1     Nav.College Nav.Course
1919.12. 1 LT   Chief Nav, Umikaze / DC, Umikaze
1920.10. 5     Chief Nav, Hamakaze / DC, Hamakaze
1920.12. 1     Chief Nav, Tsurugisaki / DC, Tsurugisaki
1921.12. 1     Chief Nav, Tsushima / DC, Tsushima
1924.12. 1     Chief Nav, Tatsuta / DC, Tatsuta
1925.12. 1 LCDR   Chief Nav, Sendai / DC, Sendai
1926.11. 1     Chief Nav, Kasuga / DC, Kasuga / Inst, Kasuga / Inst, Fuji
1927.12. 1     Inst, Kasuga / Inst, Fuji / Inst, Torp.School
1929.11.30     Chief Nav, Haruna / DC, Haruna
1930.12. 1 CMDR   Staff, NHC
1933.11.15     XO, Yura
1934.11. 1     CO-Aux, Koshu
1935.11.15 CAPT   CO-Aux, Naruto
1936.11. 2     Member, Sasebo ND
1936.12. 1     CO, Kinu
1937.12. 1     Manager, Sasebo Harbour
1940.10.19     Manager, Shanghai Harbour / Chief, Shanghai Weather Station
1940.12.15     Manager, Shanghai Harbour / Chief, Shanghai Hydrographic Office / Chief, Shanghai Weather Station
1941. 4.20     COM, Kure BS
1941.10.15 RADM    
1942. 2. 2     Assist Staff, 1KF
1942. 2.15     COM, 12Bg
1944. 6.26     Att, NGS
1944. 8. 5     COM, Yokosuka BS
1944.10.15 VADM    
1945. 7.15     Att, NGS
1945. 9. 6 Resv    
1947. 2.21     died (57)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKimura, Susumu Aichi Naval Academy 40th (55/144)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1891. 6. 1     born
1912. 7.17 MID   Crew, Adzuma
1913. 5. 1     Crew, Aki
1913.12. 1 SUBLT   Crew, Tokiwa
1914. 1.15     Wait
1914. 3.23     Crew, Aki
1915.12.13 LTJG   Gun.School Bas.Course
1916. 6. 1     Torp.School Bas.Course
1916.12. 1     Crew, Kanto
1917.12. 1     Crew, Shiratsuyu
1918.12. 1     Nav.College Nav.Course
1919.12. 1 LT   DC, Matsue
1920. 4.27     Chief Nav, Matsue / DC, Matsue
1920.12. 1     Chief Nav, Amatsukaze / DC, Amatsukaze
1920.12.15     EO, Akikaze
1921. 4. 1     Chief Nav, Akikaze / DC, Akikaze
1921. 6. 8     Chief Nav, Takasaki / DC, Takasaki
1922. 5.15     MS supervisor
1922. 5.25     MS supervisor, Kurema-maru
1922.10.21     Member, Yokosuka ND
1922.12. 1     Chief Nav, Aso (acting) / DC, Aso (acting)
1923. 4.16     Member, Yokosuka ND
1923. 5. 1     Member, Interim bg
1923.11. 1     Member, Yokosuka ND
1923.12.15     Chief Nav, Kanto / DC, Kanto
1924.12. 1     DC, Fuji / Inst, Fuji
1925.12. 1 LCDR   Inst, Kasuga
1925.12. 7     Inst, Kasuga / Inst, Fuji
1926.11. 1     Chief Nav, Kinu / DC, Kinu
1927.12. 1     Chief Nav, Kasuga / DC, Kasuga / Inst, Kasuga / Inst, Fuji
1929. 2. 1     EO, Myoko
1929. 3.17     Chief Nav, Myoko / DC, Myoko
1930.11. 1     Chief Nav, Hyuga / DC, Hyuga
1931.12. 1 CMDR    
1932.12. 1     Inst, Kasuga / Inst, Fuji / Inst, Gun.School
1933. 5. 1     CO-Des, Uranami
1933.11.15     CO-Des, Ushio
1934.11.15     CO, 2dg
1935. 4.10     Member, Yokosuka ND
1935. 5.20     XO, Iwate
1935.10.31     CO, 30dg
1936.12. 1 CAPT   CO, 19dg
1937.12. 1     CO, Sendai
1938.12.15     Chief, B-Nav.Res, Yokosuka NYd
1939.11.15     CO, Mikuma
1940.11. 1     CO, Haruna
1941. 8.20     Chief, B1, NHC / Chief, S1, B1, NHC / Chief, S2, B1, NHC
1941.10. 1     Chief, B1, NHC
1942. 3.20     Assist Staff, 1AF
1942. 4.10     COM, 10S
1942. 5. 1 RADM    
1943. 1.21     Member, Yokosuka ND
1943. 4. 1     COM, 11Sd
1943.11.20     Assist Staff, 3F
1943.12. 3     COM, 10S
1944.11.15     Att, NGS
1944.12.19     SM, Nav.School
1945. 5. 1 VADM   Dir, NHC
1945.11.29 Resv    
1980. 3.16     died (88)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKira, Shunichi Oita Naval Academy 40th (62/144)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1889. 9. 9     born
    4th Medal  
1912. 7.17 MID   Crew, Soya
1913. 5. 1     Crew, Ikoma
1913.12. 1 SUBLT    
1915. 2. 1     Crew, Asahi
1915.12.13 LTJG   Gun.School Bas.Course
1916. 6. 1     Torp.School Bas.Course
1916.12. 1     Air.Course
1917.12. 1     Member, Yokosuka fg
1918. 6. 1     Member, Fleet fg / Crew, Wakamiya
1918.12. 1     Member, Yokosuka fg
1919. 7.14     DC, Yokosuka fg (acting) / Inst, Yokosuka fg
1919.12. 1 LT   Inst, Yokosuka fg / DC, Yokosuka fg
1920. 1.30     Crew, Mikasa
1920. 5. 6     Assist Staff, 3F
1920. 7. 9     Member, Yokosuka fg
1920.12. 7     Inst, Yokosuka fg / DC, Yokosuka fg
1921. 5. 4     Staff, Temp. Flying Training Center
1921. 5.25     Inst, Yokosuka fg
1922.11. 1     DC, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg
1922.11.10     Chief Air, Hosho (acting) / DC, Hosho (acting) / Member, Yokosuka fg
1924.12. 1 LCDR   Chief Air, Hosho / DC, Hosho / Member, Yokosuka fg
1924.12.16     Chief Air, Hosho / Member, Yokosuka fg
1925.10.20     Member, Yokosuka ND (Trip to Europe, USA)
1926. 9. 2     Return
1926. 9.10     Chief Air, Akagi
1927.11.15     Chief Air, Akagi / Member, Yokosuka fg
1928. 4. 1     Chief Air, Akagi
1928.12. 1     Chief Air, Akagi / Member, Yokosuka fg
1928.12.10     Member, Yokosuka NYd
1929. 4. 8     Staff, B-Aircraft.Res, Yokosuka NYd
1930.12. 1 CMDR    
1931. 4. 2     EO, Ryujo
1933. 4. 1     XO, Ryujo
1933. 8.25     Member, Ominato GD
1933.11. 1     CO, Ominato fg
1934.11.15 CAPT    
1935.10.31     CO, Ryujo
1936.11.16     Att, NGS
1936.12. 5     Nav.College Exp.Course
1937. 8.25     CO, Kagu-maru
1937.12.15     Chief, B-Flight.Res, Air Arsnl
1938.12.15     CO, 12fg
1939.10.25     Chief, B-Flight.Res, Air-Tech Arsnl
1940.11. 1     COM, 12Cfg
1940.11.15 RADM    
1942. 5.15     COM, 22Sf
1943.11. 1 VADM    
1944. 1. 1     Att, NGS
1944. 2.19     COM, 51Sf
1944. 3.15     COM, Yokosuka fg
1944. 7.10     CinC, 3AF
1944.11.11     Att, NGS
1945. 9. 6 Resv    
1947. 4.30     died from DCF (57)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKishi, Fukuji Gunma Naval Academy 40th (14/144)
Vice-admiral Naval College 23rd

Date Rank Other title Job
1891. 4.30     born
    5th Medal  
1912. 7.17 MID   Crew, Soya
1913. 5. 1     Crew, Kashima
1913.12. 1 SUBLT   Crew, Niitaka
1914. 8. 1     Crew, Mikasa
1915.12.13 LTJG   Torp.School Bas.Course
1916. 6. 1     Gun.School Bas.Course
1916.12. 1     Crew, Tsukuba
1917. 2. 7     Assist Staff, 2nd Special Task Fleet
1917. 5.14     Crew, Matsu
1918.11. 1     Assist Staff, 2nd Special Task Fleet
1918.12. 1 LT   DC, Manshu
1919.12. 1     Nav.College Nav.Course
1920.12. 1     Chief Nav, Nojima / DC, Nojima
1921.10. 1     Chief Nav, Nagara / DC, Nagara
1923.10.15     Member, Sasebo ND
1923.12. 1     Nav.College A-Course
1924.12. 1 LCDR    
1925.12. 1     Chief Nav, Kinu / DC, Kinu
1926.11. 1     Staff, NGS
1929.11.30 CMDR   Inst, Kasuga / Inst, Fuji
1931.11.10     XO, Yakumo
1933. 8.25     CO-Aux, Muroto
1933.11.15 CAPT    
1934.10.20     Member, Sasebo ND
1934.11.15     CO, Natori
1935.11.15     Chief Inst, Nav.School
1938.11. 5     CO, Fuso
1939.11. 1     Att, NGS
1939.11.15 RADM   CoS, 4F
1941.10.10     Att, NGS
1941.11.20     COM, 9S
1943. 3.15     COM, 8S
1943. 5. 1 VADM    
1944. 1. 1     Att, NGS
1944. 2.23     CoS, GEB
1944.11. 4     COM, 1KEg
1944.12.10     CinC, 1EF
1945. 4.15     CinC, 7F / CinC, 1EF
1945. 7.10     CinC, 7F
1945. 8.20     Att, NGS
1945. 9.15 Resv    
1949. 7.10     died (58)

TOP of this page Table of Job abbreviationsFujita, Risaburo Osaka Naval Academy 40th (16/144)
Vice-admiral Naval College 22nd

Date Rank Other title Job
1892. 1. 4     born
    4th Medal  
1912. 7.17 MID   Crew, Soya
1913. 5. 1     Crew, Ikoma
1913.12. 1 SUBLT   Crew, Ibuki
1914.12.28     Crew, Haruna
1915.10. 1     Crew, Manshu
1915.12.13 LTJG   Torp.School Bas.Course
1916. 6. 1     Gun.School Bas.Course
1916.12. 1     Crew, Fuso
1917.12. 1     EO, Kuwa
1918. 3. 9     Crew, Kuwa
1918.12. 1 LT   Gun.School Adv.Course
1919.12. 1     Chief Gun, Sawakaze / DC, Sawakaze / EO, Sawakaze
1920. 6. 3     Chief Gun, Isokaze / DC, Isokaze
1921.11.20     Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1922.12. 1     Nav.College A-Course
1924.12. 1 LCDR   VChief Gun, Yamashiro / DC, Yamashiro
1925.12. 1     Inst, Gun.School / Inst, Eng.Academy / Inst, Torp.School
1926.12.25     Inst, Gun.School / Inst, Torp.School / Inst, Kasuga
1927. 2. 1     Resident in UK
1929. 1.21     Order of Return
1929. 5. 1     Att, NGS / Att, DoN
1929.11.30 CMDR    
1930. 4. 1     Att, NGS
1930.12. 1     Inst, Nav.College / Inst, Mil.College
1933.11.15 CAPT    
1933.12.26     Inst, Nav.College
1934. 4.16     Att, NGS / Att, DoN (Attendant to Plenipotentiary, Geneva conference)
1935. 6.15     Trip to UK
1935. 9. 2     Attache, UK / SVCO, NSC
1936.12. 1     Order of Return
1937. 5.25     Member, Yokosuka ND
1937. 8.10     Att, NGS / Staff, NGS / Assist Staff, 3F
1937. 8.26     CoS, Shanghai lg / Assist Staff, 3F
1937.12. 9     Att, NGS / Assist Staff, CSF / Staff, CSF / VChief, Naval Special Task Office
1938. 7.15     CO, Haruna
1939. 5.18     CoS, Training Fleet
1939.11.15 RADM    
1939.12.23     Att, NGS
1940. 3.25     Att, NGS / Assist Staff, CSF
1940. 4.20     Attache, Chi / Shanghai Resident
1940.12.11     Shanghai Resident
1941.11.15     Chief Inst, Nav.College
1941.12.31     CoS, Yokosuka ND
1943. 5. 1 VADM    
1943. 9. 1     Assist Staff, 1KF
1943. 9.10     COM, 11Bg
1945. 1. 2     Att, NGS
1945. 6.20     Chief, Tohoku local navy office
1945. 8.10     Chief, Tohoku local navy office / Tohoku area supervisor, Department of Military supply
1945.10.15 Resv    
1958. 4.17     died (66)

TOP of this page Table of Job abbreviationsMarumo, Kuninori Nagano Naval Academy 40th (42/144)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1891.10. 2     born
1912. 7.17 MID   Crew, Soya
1913. 5. 1     Crew, Kashima
1913.12. 1 SUBLT   Crew, Mikasa
1914.12. 1     Gun.School Bas.Course
1915. 5.26     Torp.School Bas.Course
1915.12.13 LTJG   Crew, Aki
1916.12. 1     Member, 1btg
1917. 6. 1     Member, Sasebo ND
1917. 9. 1     Crew, Katsura
1917.10.13     Assist Staff, 2nd Special Task Fleet
1918. 9.10     Crew, Tone
1918.12. 1 LT   DC, Tone
1919.12. 1     Gun.School Adv.Course
1920.12. 1     DC, Hiei
1921. 1.31     Chief Gun, Okikaze / DC, Okikaze
1921. 7.11     Member, Yokosuka ND
1921. 9. 1     EO, Tachikaze
1921. 9.17     Chief Gun, Tachikaze / DC, Tachikaze
1922. 8.19     VChief Gun, Nisshin / DC, Nisshin
1922.12. 1     VChief Gun, Ise / DC, Ise
1923.12. 1     VChief Gun, Hyuga / DC, Hyuga
1924.12. 1 LCDR   Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1926. 3.27     Crew, Yakumo
1927. 2. 1     VChief Gun, Yakumo
1927. 4. 1     Member, Yokosuka ND
1927. 6.25     VChief Gun, Yamashiro / DC, Yamashiro
1927.12. 1     Chief Gun, Kako / DC, Kako
1928.12.10     Staff, 2F
1929.11. 5     Att, NGS / Att, DoN
1929.11.30 CMDR    
1930.12. 1     Staff, B-Edu, DoN
1933.11.15 CAPT   Att, NGS / Att, DoN
1933.12.11     Att, NGS (Trip to Europe, USA)
1934. 8.11     Return
1934. 8.20     Inst, Yokosuka fg
1935.11.15     Chief, S2, B-Edu, DoN
1937.12.15     CO, Ashigara
1938. 6.31     Member, Yokosuka ND
1938.10.20     Member, Kure ND
1938.10.22     Chief, B-Per, Kure / Chief Per, Kure ND
1939. 4. 1     Chief, B-Per, Kure / Chief Per, Kure ND / Chief, Nagoya Area B-Per
1939. 4.20     Chief, B-Per, Kure / Chief Per, Kure ND
1939.11.15 RADM    
1941.11. 5     Att, NGS
1941.11.20     Assist Staff, 4F
1941.12. 1     COM, 18S
1942. 6.11     Member, Maizuru ND
1942. 9. 1     COM, Yokosuka kg / CO, 1st Yokosuka SC
1942.12.21     Attache, Man / SVCO, NSC
1943.11. 1 VADM    
1945. 7.15     Attache, Man / CSVCO, NSC
1947. 7.10 Return    
1985. 6.24     died (93)

TOP of this page Table of Job abbreviationsMiyazato, Shutoku Kagoshima Naval Academy 40th (84/144)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1889.12. 4     born
    4th Medal  
1912. 7.17 MID   Crew, Soya
1913. 5. 1     Crew, Aki
1913.12. 1 SUBLT    
1914.12.13 LTJG   Gun.School Bas.Course
1916. 6. 1     Torp.School Bas.Course
1916.12. 1     Crew, Tsugaru
1917. 6. 1     Member, Maizuru ND
1917. 9. 1     Crew, Hinoki
1918.11. 1     Assist Staff, 2nd Special Task Fleet
1918.12. 1     Member, Yokosuka ND
1919. 1.24     DC, Yamashiro (acting)
1919.12. 1 LT   Nav.College Nav.Course
1920.12. 1     Chief Nav, Komahashi / DC, Komahashi
1921. 4. 1     Chief Nav, Karasaki / DC, Karasaki
1922.12. 1     EO, Ondo
1923. 3.12     Chief Nav, Ondo
1923.10. 1     Chief Nav, Noma
1923.10.15     Chief Nav, Tama / DC, Tama
1924.12. 1     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1925.12. 1 LCDR    
1927. 4. 1     EO, Kinugasa
1927. 9.30     Chief Nav, Kinugasa / DC, Kinugasa
1928. 3.26     Member, Yokosuka ND
1928. 6.15     Chief Nav, Kaga / DC, Kaga
1930.12. 1 CMDR   Chief Nav, Mutsu / DC, Mutsu
1931. 5. 1     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1933. 4.20     XO, Hirado
1933.11.15     XO, Aoba
1934.11.15     CO-Aux, Odomari
1935.11.15 CAPT   Inst, Nav.School
1937. 9.24     Staff, 1st Harbour
1937.12.30     Att, NGS / Assist Staff, 3F / Staff, 1st Harbour
1938. 7.20     CO, Yubari
1938.11.15     CO, Naka
1938.12.15     Assist Staff, GF / Assist Staff, 1F / Assist Staff, 2F
1939. 7. 1     CEO, Katori
1939. 9.25     CEO, Katori / CEO, Kashima
1939.11. 1     CEO, Akashi
1940. 3.10     CO-Aux, Akashi
1940. 7.15     Att, NSC
1941. 9.25     Member, Kure ND
1941. 9. 5     CO, Yamato / CEO, Yamato
1941.10.15 RADM    
1941.11. 1     Att, Kure ND
1941.11. 5     Chief, B-Per, Kure / Chief Per, Kure ND
1943. 3.10     Dir, 11th AuxNF
1944.10.15 VADM    
1944.12.30     Dir, Shipping Safety Command, DoN
1945. 3.20     Dir, Shipping Guard Div, JGS
1945. 9.15 Resv    
1952. 6. 7     died (62)

TOP of this page Table of Job abbreviationsMori, Kunizo Shizuoka Naval Academy 40th (23/144)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1890.12.18     born
1912. 7.17 MID   Crew, Adzuma
1913. 5. 1     Crew, Yakumo
1913.12. 1 SUBLT    
1915.12.13 LTJG   Torp.School Bas.Course
1916. 6. 1     Gun.School Bas.Course
1916.12. 1     Crew, Hatsuyuki
1918. 5. 1     Crew, Kiri
1918.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1919.12. 1     Crew, Sakura
1921. 2.10     EO, Susuki
1921. 3.19     Crew, Susuki
1921.11.10     DC, Asama
1922. 4.15     EO, Numakaze
1922. 6.10     Chief Torp, Numakaze / DC, Numakaze
1923. 6.30     Chief Torp, Tanikaze / DC, Tanikaze
1923.11.10     Chief Torp, Oi / DC, Oi
1924.12. 1     Torp.School Exp.Course
1925.12. 1 LCDR   Inst, Torp.School / DC, Torp.School / Staff, B-Ord, Yokosuka NYd
1927.12.15     Inst, Torp.School / DC, Torp.School
1929. 2. 5     Inst, Torp.School / DC, Torp.School
1929.11.30     Staff, B-Sup, Yokosuka
1931. 5. 1     Staff, Chinkai GD / Staff, Chinkai bay Fort HQ / Staff, Tsushima Fort HQ
1931.12. 1 CMDR    
1933.10.20     CO, Ataka
1934.11.15     XO, Atago
1935.10.15     XO, Nagato
1936. 1.16     Member, Kure ND
1936. 4. 1     XO, Atago
1936.11. 2     CO-Aux, Sata
1936.12. 1 CAPT    
1937.12. 1     CO, Interim bg
1938.11.15     Att, NGS
1938.11.25     Member, Kure ND
1938.12.15     CO, Nihonkai-maru / CO, 13gbg
1939. 4. 1     CO, 4bg
1939.11.15     CO, Saiki bg
1940.10.15     Member, Sasebo ND
1940.11.15     CO, 1bg
1941. 9.15     Member, Sasebo ND
1941.11.20     COM, Sasebo Glg
1942. 3.10     COM, 23Bg
1942. 5. 1 RADM    
1942.11.25     Att, Yokosuka ND
1942.12.21     COM, Yokosuka kg / CO, 1st Yokosuka SC
1943. 8.24     Assist Staff, 8F
1943. 9. 9     COM, 7aBg
1943.10.25     Assist Staff, 8F
1943.11.15     Member, Yokosuka ND
1944. 2.15     COM, Chichijima HBg
1945. 5. 1 VADM    
1946.10. 4 Resv    
1949. 4.22     Exec (58)

TOP of this page Table of Job abbreviationsOka, Arata Tokyo Naval Academy 40th (1/144)
Vice-admiral Naval College 22nd with honor

Date Rank Other title Job
1890. 7.16     born
    3rd Medal  
1912. 7.17 MID   Crew, Adzuma
1913. 5. 1     Crew, Kawachi
1913.12. 1 SUBLT    
1914. 2.19     Member, Torp.School
1914. 8.15     Att, NGS
1914.12. 1     Torp.School Bas.Course
1915. 5.26     Gun.School Bas.Course
1915.12.13 LTJG   Member, Torp.School
1916. 2.17     Crew, Haruna
1917.12. 1     Crew, Ise
1918. 1.25     Crew, Hyuga
1918.12. 1 LT   Gun.School Adv.Course
1919.12. 1     DC, Hyuga
1920. 9.18     DC, Kuma
1921.11.10     Staff, 3F / Adj, 3F
1922.12. 1     Nav.College A-Course
1924.12. 1 LCDR   VChief Gun, Hyuga / DC, Hyuga
1925.12. 1     Resident in UK
1927. 5. 1     Assist Attache, UK / SVO, NSC
1928. 5. 1     Order of Return
1928. 7.25     Att, NGS / Att, DoN
1928. 8. 1     Att, NGS / Adj, DoN
1928.12.10 CMDR    
1931.10. 8     Att, NGS / Att, DoN (B-NA)
1931.12. 9     Attendant to Plenipotentiary, Geneva conference
1932.11. 1     Attache, UK / CSVCO, NSC
1932.12. 1 CAPT    
1935. 9. 2     Order of Return
1935.11.15     CO, Kiso
1936.11.10     Att, NGS / Att, DoN
1936.11.16     Inspecter, Cabinet
1937.10.25     Inspector, Planning Agency
1937.12. 1     CO, Izumo
1938. 9. 1     CoS, 4F
1938.11.15 RADM    
1939.11.15     CoS, Yokosuka ND
1940.12. 1     Member, B-NA, DoN / Staff, Total Warfare Resarch Lab
1941.10.15     Member, B-NA, DoN / Dir, Total Warfare Resarch Lab (acting)
1941.11. 1     Assist Staff, CSF
1941.11.15     Shanghai Resident
1942.11. 1 VADM    
1943. 8.20     Att, NGS
1943. 9.20     CinC, 3KF
1944. 8.15     Att, NGS
1944.11. 1     CinC, Osaka GD
1945.11.15     Att, DoN
1945.11.30 Resv    
1958. 3.23     died (67)

TOP of this page Table of Job abbreviationsOnishi, Takijiro Hyogo Naval Academy 40th (20/144)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1891. 6. 2     born
    4th Medal
3rd Medal
 
1912. 7.17 MID   Crew, Soya
1913. 5. 1     Crew, Tsukuba
1913.12. 1 SUBLT    
1914. 5.27     Crew, Kawachi
1914.12. 1     Gun.School Bas.Course
1915. 5.26     Torp.School Bas.Course
1915.12.13 LTJG   Crew, Wakamiya / Member, Flight Training research Committee
1916. 4. 1     Member, Yokosuka fg
1916. 9. 1     Member, Fleet fg
1916.12. 1     Member, Yokosuka fg
1917.11.20     Assist Staff, 1st Special Task Fleet
1918. 1.21     Member, Yokosuka fg
1918.11. 1     Member, Yokosuka ND (Trip to UK, Fr)
1918.12. 1 LT    
1919. 8. 9     Member, Yokosuka ND / SVO
1920. 1.26     SVO
1920.10. 5     Order of Return
1921. 8. 6     Member, Yokosuka fg
1921. 8.10     Member, Yokosuka fg / Staff, Temp. Flying Training Center
1921. 9.14     Member, Yokosuka fg / Staff, Temp. Flying Training Center / Inst, Gun.School / Inst, Torp.School
1922. 3.20     WL, Airships, Yokosuka fg (acting)
1922.11. 1     WL, Airships, Yokosuka fg (acting) / Inst, Yokosuka fg / Inst, Kasumigaura fg
1923. 1.20     Member, Yokosuka fg
1923.11. 1     Att, NGS / Staff, B-Edu, DoN (acting)
1923.12. 1     Staff, B-Edu, DoN (acting) / Staff, B-NA, DoN (acting)
1924. 9.10     Member, Yokosuka ND
1924.10. 1     Member, Kasumigaura fg
1924.12. 1 LCDR    
1925. 1. 7     Inst, Kasumigaura fg
1926. 2. 1     WL, Sasebo fg
1926.12. 1     DC, Notoro
1927.12. 1     Assist Staff, 1F / Staff, GF
1928.12.10     Chief Air, Hosho
1929.11. 1     Staff, B-Edu, NAC
1929.11.30 CMDR    
1931.12. 1     Staff, B-Edu, NAC / Staff, B-Edu, DoN
1932. 2. 2     Staff, 3F
1932. 4. 7     Staff, B-Edu, NAC
1932.11.15     XO, Kaga
1933.10.20     CO, Sasebo fg
1933.11.15 CAPT    
1934.11.15     XO, Yokosuka fg / Chief Inst, Yokosuka fg
1936. 4. 1     Chief, B-Edu, NAC
1939.10.19     COM, 2Cfg
1939.11.15 RADM    
1940.11. 1     COM, 1Cfg
1941. 1.15     CoS, 11AF
1942. 2.10     Att, NAC
1942. 3.20     Chief, B-Adm, NAC
1943. 5. 1 VADM    
1943.11. 1     Member, B-NA, DoN / Chief, B-Adm, Warplane Agency, Department of Military supply
1944.10. 5     Assist Staff, GKF
1944.10.20     CinC, 1AF
1945. 5.10     Att, NGS
1945. 5.19     VCNGS
1945. 8.16     Suicide (54)

TOP of this page Table of Job abbreviationsSakonjo, Naomasa Kagoshima Naval Academy 40th (98/144)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1890. 6. 6     born
1912. 7.17 MID   Crew, Soya
1913. 5. 1     Crew, Suwo
1913.12. 1 SUBLT    
1914. 3.23     Crew, Hashidate
1914.12. 1     Torp.School Bas.Course
1915. 5.26     Gun.School Bas.Course
1915.12.13 LTJG   Crew, Kasuga
1916.12. 1     Member, Maizuru SC
1917.12. 1     Crew, Niitaka
1918. 1.25     Crew, Adzuma
1918. 9. 4     Crew, Harukaze
1918.12. 1     Torp.School Adv.Course
1919.12. 1 LT   DC, Tenryu
1920.12. 1     Member, Yokosuka ND
1921. 7.11     Chief, Chichijima Radio Station
1922. 8.19     Member, Sasebo fg
1922.12. 1     Chief Comm, Mutsu (acting) / DC, Mutsu (acting)
1923.12. 1     DC, Wakamiya
1924.12. 1     Inst, Torp.School / DC, Torp.School
1925.12. 1 LCDR    
1926.12. 1     Staff, 1Sd
1927.12. 1     Staff, 2Sd
1929. 2. 1     Staff, Training Fleet
1929.12.24     Inst, Torp.School / DC, Torp.School
1930. 6. 1     Inst, Comm.School / DC, Comm.School
1930.12. 1 CMDR    
1933. 3.10     XO, Kako
1933.11.15     Member, Manchuria Expd.Force
1935.10.31     Att, NGS / Att, DoN
1935.11.15 CAPT   Chief, Tokyo Radio Station / Staff, Tech.Rsch / Att, DoN / Att, NGS
1936.12. 1     CO-Aux, Settsu
1938. 7.20     Att, NGS / Assist Staff, CSF / Staff, CSF
1938. 9.15     Att, NGS / Staff, Naval Special Task Office
1939. 3.10     Att, NGS / Chief, Kanko Naval Special Task Office
1939.11.15     Att, NGS / Assist Staff, 1CF / Chief, Kanko Naval Special Task Office
1940. 9.25     Member, Maizuru ND
1940.10.15     CoS, Maizuru ND
1941. 8.11     Att, NGS
1941. 9. 1     Attache, Tha
1941.10.15 RADM    
1942. 6.10     Attache, Tha / Assist Staff, 1KF
1943. 7.15     Att, NGS
1943. 9.10     Assist Staff, GKF
1943. 9.16     COM, 16S
1944.10.15 VADM    
1944.11.15     Att, NGS
1944.12. 1     Assist Staff, CSF
1944.12.15     CoS, CSF
1946. 6.12 Resv    
1948. 1.21     Exec (57)

TOP of this page Table of Job abbreviationsSato, Genzo Kanagawa Naval Academy 40th (11/144)
Vice-admiral Naval College 23rd

Date Rank Other title Job
1890. 1.20     born
1912. 7.17 MID   Crew, Adzuma
1913. 5. 1     Crew, Chikuma
1913.12. 1 SUBLT    
1915. 2. 1     Crew, Kirishima
1915.12.13 LTJG   Gun.School Bas.Course
1916. 6. 1     Torp.School Bas.Course
1916.12. 1     Crew, Momo
1918. 2.20     Assist Staff, 2nd Special Task Fleet
1918. 4. 4     Nav.College Sel.Course
1918.12. 1 LT    
1920. 3.15     DC, Iwate
1921. 4. 1     Chief Torp, Urakaze / DC, Urakaze / Inst, Torp.School
1921. 4.30     Chief Nav, Urakaze / DC, Urakaze / Inst, Torp.School
1921.11. 3     DC, Tone
1922. 5.30     DC, Suma
1922.12. 1     Adj, Kure ND / Staff, Kure ND
1923.12. 1     Nav.College A-Course
1924.12. 1 LCDR    
1925. 3.17     Assist Staff, 5S
1925.12. 1     DC, Kongo
1926. 5. 1     Att, NGS / Att, DoN
1926. 6. 1     Aide-dc, Councilor (to ADM Takeshita, Isamu) / Adj, DoN
1927. 7.20     Att, NGS / Aide-dc, FADM (to FADM Togo, Heihachiro) / Adj, DoN
1928. 8. 1     Att, NGS
1928. 8. 9     Trip to UK
1929.11. 1     Member, Kasumigaura fg
1929.11. 9     Return
1929.11.30 CMDR    
1930. 1. 5     Staff, B-Adm, NAC / Staff, B-NA, DoN
1932.12. 1     XO, Kongo
1933.11.15 CAPT   CO-Aux, Nojima
1934.11. 1     Member, Yokosuka ND
1934.11.15     Chief, B-Adm, Air Arsnl
1935.10.31     Chief, B-Armamnt, Air Arsnl
1939.11.15 RADM    
1940.11.15     Chief, B-Sup, NAC
1942.11. 1     Chief, B1, NAC
1943. 4.15     Assist Staff, NTF
1943. 5. 1 VADM   Chief, SE area Air Depot
1944. 9.14     KIA (54)

TOP of this page Table of Job abbreviationsSenda, Sadatoshi Kagoshima Naval Academy 40th (141/144)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1890. 7.22     born
    4th Medal  
1912. 7.17 MID   Crew, Adzuma
1913. 5. 1     Crew, Settsu
1913.12. 1 SUBLT   Crew, Hizen
1914. 5.27     Member, Sasebo ND Fleet
1914. 8.13     Crew, Hizen
1915.12.13 LTJG   Gun.School Bas.Course
1916. 6. 1     Torp.School Bas.Course
1916.12. 1     Air.Course
1917.12. 1     Member, Yokosuka fg
1918. 6. 1     Member, Fleet fg / Crew, Wakamiya
1918.12. 1     Member, Yokosuka fg
1919.12. 1 LT   DC, Yokosuka fg / Inst, Yokosuka fg
1919.12.16     Inst, Yokosuka fg / DC, Yokosuka fg
1921. 5.25     Staff, Temp. Flying Training Center
1922. 7. 1     Inst, Yokosuka fg
1922.11. 1     WL, Yokosuka fg (acting) / Inst, Yokosuka fg / Inst, Kasumigaura fg
1922.12. 1     WL, Yokosuka fg (acting) / Inst, Yokosuka fg / DC, Yokosuka fg / Inst, Kasumigaura fg
1923.10.22     Member, Yokosuka fg (Trip to Europe, USA)
1924.12. 1     WL, Yokosuka fg / Inst, Yokosuka fg
1925. 1. 7     WL, Yokosuka fg
1925. 2.19     Chief Air, Wakamiya / DC, Wakamiya
1925.12. 1 LCDR   Aerospatial official, Department of Communication
1927.12. 1     DC, Sasebo fg
1929.11. 1     DC, Notoro
1930.11. 1     Member, Kasumigaura fg
1930.12. 1     Chief Air, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg
1931.12. 1 CMDR    
1932.12. 1     XO, Kamoi
1934.11. 1     Member, Maizuru GD
1935.10. 1     CO, Maizuru fg
1936.12. 1 CAPT   CO, Omura fg
1937. 7.11     CO, 13fg
1938. 2.10     Att, NAC
1938. 2.28     Att, NAC / Chief, S-Crew, D-Tec, B-Aero, Department of Communication
1938. 6. 1     Member, B-NA, DoN / Chief, S-Crew, D-Tec, B-Aero, Department of Communication
1939.10.10     CO, Kashima fg
1941. 3.15     CO, Kasumigaura fg
1942. 5. 1 RADM    
1942.11. 1     COM, 14Cfg
1944. 3. 1     Att, NGS
1944. 4.18     Assist Staff, 4KF
1944. 5. 1     COM, 28aBg
1944.12.25 VADM   KIA (54)

TOP of this page Table of Job abbreviationsSenoo, Tomoyuki Hiroshima Naval Academy 40th (22/144)
Vice-admiral Naval College 22nd

Date Rank Other title Job
1891. 8. 1     born
1912. 7.17 MID   Crew, Soya
1913. 5. 1     Crew, Suwo
1913.12. 1 SUBLT    
1914.12. 1     Gun.School Bas.Course
1915. 5.26     Torp.School Bas.Course
1915.12.13 LTJG   Crew, Kawachi
1916.12. 1     Member, Gun.School
1917.12. 1     Crew, Hyuga
1918.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1919.12. 1     Assist Staff, 4S / Staff, 4S
1921. 4.30     Assist Staff, Training Fleet
1921. 5.25     Assist Staff, Training Fleet / Staff, Training Fleet
1922. 4. 8     Inst, Torp.School / Adj, Torp.School
1922.12. 1     Nav.College A-Course
1924.12. 1 LCDR   Staff, 2F
1926. 9. 1     Member, Yokosuka ND (B-NA, DoN)
1926.12. 1     Staff, B-NA, DoN
1929. 4.15     Staff, B-NA, DoN / Staff, S-Comm, DoN
1929. 6.15     Att, NGS (Trip to UK)
1929.11.30 CMDR    
1930. 9.19     Order of Return
1930.12. 1     Staff, NGS / Inst, Nav.College
1932. 9. 6     Att, NGS
1932. 9.15     Trip to Can
1933.11.15 CAPT    
1934. 3.17     Attache, Can
1935.11.15     Order of Return
1936. 3.10     Member, Kure ND
1936. 9. 1     Att, NSC
1936.10. 5     Chief, S1, B-Adm, NSC
1939.11.15 RADM   Att, NSC / Chief, S1, B-Adm, NSC (handling)
1940. 1.10     Att, NSC (B-Adm)
1940.10. 1     Dir, Hikari NYd
1943. 5. 1 VADM    
1943.10. 1     Member, B-NA, DoN / Dir, Shipping Agency
1943.11. 1     Member, B-NA, DoN / DG, Sealift Agency, Department of Transport and Communication
1944.10.21     Att, NGS
1944.11. 1     Member, B-NA, DoN / Kanto area inspector, Department of Military supply
1945. 5. 1     Dir, Kure NYd
1945.11. 1 Resv    
1984.11. 5     died (93)

TOP of this page Table of Job abbreviationsShibata, Yaichiro Toyama Naval Academy 40th (37/144)
Vice-admiral Naval College 23rd

Date Rank Other title Job
1889.11. 1     born
1912. 7.17 MID   Crew, Adzuma
1913. 5. 1     Crew, Tsukuba
1913.12. 1 SUBLT    
1915. 6.30     Crew, Tsugaru
1915.12.13 LTJG   Gun.School Bas.Course
1916. 6. 1     Torp.School Bas.Course
1916.12. 1     Member, Yokosuka SC
1917. 6. 1     Crew, Ikoma
1917.12. 1     Crew, Ise
1918.12. 1 LT   Gun.School Adv.Course
1919.12. 1     Chief Gun, Tanikaze / DC, Tanikaze
1920.11. 1     DC, Ikoma / Inst, Gun.School
1921. 6. 1     EO, Yukaze
1921. 8.24     Chief Gun, Yukaze / DC, Yukaze
1922.12. 1     Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1923.12. 1     Nav.College A-Course
1924.12. 1 LCDR    
1925.12. 1     VChief Gun, Nagato / DC, Nagato
1926.12. 1     Inst, Gun.School
1927.11.15     CO, Seta
1929.10.10     Att, NGS
1929.11.30 CMDR   Staff, NGS / Inst, Nav.College
1932. 2.12     Resident in Chi
1932. 9.15     Resident in Man
1933. 2.23     Attache, Man
1933. 4. 1     Staff, Manchuria Expd.Force / Attache, Man
1933. 4.25     Staff, Manchuria Expd.Force
1933. 6. 1     Member, Yokosuka ND
1933. 9. 9     Att, NSC
1933.11.15 CAPT   Staff, NSC
1935. 2. 1     Chief, S3, B-Adm, NSC
1936. 9.10     Att, NGS (Trip to Europe)
1937. 9. 7     Return
1937. 9.22     Member, Yokosuka ND
1937.12. 1     CO, Suzuya
1938.11.15     Att, NGS / Assist Staff, CSF / Assist Staff, 4F / Staff, North China Naval Special Task Office
1939. 3.10     Assist Staff, 4F / Chief, Tsingtao Detach, Asian Development Agency
1939.11.15 RADM    
1940. 8. 8     Att, NGS
1940. 8.22     Member, B-NA, DoN / Dir, B2, Planning Agency
1941. 5. 1     Member, B-NA, DoN / Dir, B6, Planning Agency
1942.11. 1     Member, B-NA, DoN / Dir, B5, Planning Agency
1943. 2.22     Assist Staff, 2KF
1943. 3.13     COM, 24Bg
1943.11. 1 VADM    
1943.11.30     COM, 24aBg
1944. 2. 1     Att, NGS
1944. 3.10     Dir, Tagajo NYd
1944.12.20     Att, NGS
1945. 1. 6     Assist Staff, GKF
1945. 1.29     CinC, 2KF
1947. 5.16 Return    
1981. 6.16     died (91)

TOP of this page Table of Job abbreviationsShiroya, Kiyoshi Osaka Naval Academy 40th (43/144)
Vice-admiral Naval College 22nd

Date Rank Other title Job
1892. 4.13     born
1912. 7.17 MID   Crew, Adzuma
1913. 5. 1     Crew, Kurama
1913.12. 1 SUBLT    
1915.12.13 LTJG   Torp.School Bas.Course
1916. 6. 1     Gun.School Bas.Course
1916.12. 1     Crew, Shigure
1918. 5. 5     Crew, Kaba
1918.12. 1 LT   Gun.School Adv.Course
1919.12. 1     Chief Gun, Kawakaze / DC, Kawakaze
1921.11.10     DC, Ise
1922.12. 1     Nav.College A-Course
1924.12. 1 LCDR   VChief Gun, Kirishima / DC, Kirishima
1925.12. 1     Adj, NGS
1926.12. 1     Adj, NGS / Staff, NSC
1927.12. 1     Aide-dc, Prince (to Prince Asaakira) / Crew, Mutsu
1928.12.10     Att, NGS
1929.11.30 CMDR   Staff, 2F
1930.12. 1     Staff, B-NA, DoN
1932. 6. 1     Att, NSC / Staff, B-NA, DoN
1933.11.15 CAPT   Chief, S1, B-Sup, Kure / Staff, B-Sup, Kure
1934.10.15     Att, NGS
1934.11.15     Adj, NGS
1936.11.16     CO, Tama
1937.11. 1     CoS, Manchuria Expd.Force / Attache, Man
1938.11.15     Attache, Man
1939. 1.10     Att, NGS
1939. 2.10     CO, Hyuga
1939.11.15 RADM   Beijing Resident
1941. 8.15     Att, NGS
1941.10. 4     Assist Staff, CSF
1941.10.15     Nankin Resident / Attache, Chi
1943. 2.10     Att, NGS
1943. 3. 5     Assist Staff, 3KF
1943. 3.15     COM, 32Bg
1943.11. 1 VADM    
1944.10. 6     Att, NGS
1944.12.15     Wait
1944.12.20 Resv    
1972.11.19     died (80)

TOP of this page Table of Job abbreviationsSuzuki, Yoshio Yamagata Naval Academy 40th (29/144)
Vice-admiral Naval College 23rd

Date Rank Other title Job
1890.11.15     born
    2nd Medal  
1912. 7.17 MID   Crew, Adzuma
1913. 5. 1     Crew, Settsu
1913.12. 1 SUBLT    
1914.12. 1     Torp.School Bas.Course
1915. 5.26     Gun.School Bas.Course
1915.12.13 LTJG   Crew, Akitsushima
1917. 4. 1     Crew, Asama
1918. 7.16     Crew, Isonami
1918.12. 1 LT   Nav.College Nav.Course
1919.12. 1     Chief Nav, Uji / DC, Uji
1920.12. 1     Chief Nav, Matsue / DC, Matsue
1921.12. 1     Staff, 1F / Adj, 1F
1923. 1. 8     Chief Nav, Hosho / DC, Hosho
1923.10.15     Member, Yokosuka ND
1923.12. 1     Nav.College A-Course
1924.12. 1 LCDR    
1925.12. 1     EO, Kako
1926. 7.20     Chief Nav, Kako / DC, Kako
1926.12. 1     Staff, B-Per, Yokosuka
1928. 1.15     Member, Yokosuka ND (B-Per, DoN)
1928. 4.15     Aide-dc, FADM (to FADM Togo, Heihachiro) / Staff, B-Per, DoN
1929.11.30 CMDR    
1930. 2. 5     Att, NGS (Trip to Europe, USA)
1930.12. 1     Staff, Kure ND / Staff, Hoyo Fort HQ / Staff, Shimonoseki Fort HQ / Staff, Yura Fort HQ
1932.11.15     Staff, 2F
1933.11.15 CAPT   CO-Aux, Mamiya
1934. 5.25     Inst, Nav.College
1934. 6. 1     Inst, Nav.College / Inst, Mil.College
1936. 7. 1     CoS, Manchuria Expd.Force / Attache, Man
1937.11. 1     Member, Yokosuka ND
1937.11.15     CO, Maya
1938.11.15     CO, Kongo
1939.10.20     Assist Staff, 1F
1939.11. 1     CoS, 2F
1939.11.15 RADM    
1941. 8.30     Att, NGS
1941. 9. 6     Chief, N2, NGS / Staff, JGS-N
1943. 5. 1 VADM    
1943. 7.19     Assist Staff, 3F
1943. 7.22     COM, 3S
1944.11.21     KIA (54)

TOP of this page Table of Job abbreviationsTada, Takeo Iwate Naval Academy 40th (4/144)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1890.10. 7     born
1912. 7.17 MID   Crew, Soya
1913. 5. 1     Crew, Kurama
1913.12. 1 SUBLT   Crew, Soya
1915.12.13 LTJG   Gun.School Bas.Course
1916. 6. 1     Torp.School Bas.Course
1916.12. 1     Crew, Asahi
1917.12. 1     EO, Nara
1918. 4. 1     Crew, Nara
1918. 8. 3     Wait
1918.11. 1     Member, Kure ND
1918.12. 1 LT   DC, Kure bg
1919. 3.10     Member, Kure ND
1919. 4.15     Wait
1920. 4. 1     Member, Yokosuka ND
1920. 6.17     Att, NGS
1922. 5. 1     EO, Kamoi (Trip to USA)
1922. 9.12     DC, Kamoi
1922.12. 1     Aide-dc, FADM (to FADM Inoue, Yoshika) / Adj, NGS
1924.12. 1     CO-MSw, Kikuzuki
1925.12. 1 LCDR   CO-Des, Tsuta
1926. 4.20     CO-Des, Nara
1926.11. 1     Member, Sasebo ND
1926.12. 1     Staff, B-Per, Sasebo
1929.11. 1     Att, NGS / Att, DoN
1929.11.30     Staff, B-Per, DoN
1930.12. 1 CMDR    
1933. 9. 1     Staff, Training Fleet
1934. 9. 1     Member, Yokosuka ND
1934.10.22     CO-Aux, Tsurumi
1934.11.15 CAPT    
1935.10.10     Att, NGS / Att, DoN
1935.11.15     Chief, S2, B-Per, DoN
1938.11.15     CO, Kirishima
1939.11.15     CoS, 3CF
1940. 8. 8     Chief, Tsingtao Detach, Asian Development Agency / Assist Staff, 3CF
1940.11.15 RADM    
1941. 8.20     Att, NGS
1941. 9. 1     COM, 21Sf
1942. 9. 1     Att, NGS
1942. 9.30     Assist Staff, GKF
1942.10.10     CoS, GKF / CoS, 2KF
1943. 9.20     CoS, GKF / CoS, 2KF / CoS, 13AF
1943.11. 1 VADM    
1944. 3. 1     Att, NAC
1944. 3.15     Chief, B-Adm, NAC
1944. 8. 1     Dir, B-NA, DoN / Member, AdmCommittee
1945. 5.15     VMoN / Member, AdmCommittee
1945.11.20 Resv    
1953. 3. 3     died (62)

TOP of this page Table of Job abbreviationsTakahashi, Ichimatsu Niigata Naval Academy 40th (125/144)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1890. 1.30     born
    4th Medal
3rd Medal
 
1912. 7.17 MID   Crew, Adzuma
1913. 5. 1     Crew, Ikoma
1913.12. 1 SUBLT   Crew, Settsu
1914. 5.27     Member, 1F
1914. 8.18     Crew, Asama
1915.12.13 LTJG   Gun.School Bas.Course
1916. 6. 1     Torp.School Bas.Course
1916.12. 1     Member, Kure bg
1917. 7. 2     CO-Des, Asagao
1918. 1.12     Assist Staff, 2nd Special Task Fleet
1918. 2.20     Crew, Momo
1919. 3.29     Assist Staff, 2nd Special Task Fleet
1919. 7.12     DC, Kongo (acting)
1919.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1920.12. 1     CO-Tbb, 11btg
1921.12. 1     Chief Torp, Isokaze / DC, Isokaze
1922. 7.20     Chief Torp, Yamakaze / DC, Yamakaze
1923.12. 1     CO-Des, Nagatsuki
1924.12. 1     CO-MSw, Nagatsuki
1925.12. 1 LCDR   CO-Des, Kuwa
1927.11.15     CO-Des, Susuki
1928.12.10     CO-Des, Tachibana
1929.11. 1     CO-Des, Yunagi
1931.12. 1     Member, Sasebo ND
1932. 1.26     Assist Staff, 1st Expeditionary Fleet
1932. 4. 1     Member, Sasebo ND
1932. 5.16     CEO, Akatsuki
1932. 8.20     CO-Des, Akatsuki
1932.12. 1 CMDR    
1934.11.15     CO, 24dg
1934.12.15     EO, Suzuya
1935.10.10     XO, Suzuya
1935.10.31     CO, 26dg
1936.12. 1     CO, 6dg
1937. 3.30     CO, 23dg
1938.11.15 CAPT    
1938.12.15     CO, 15dg / CO, 14dg
1939. 2.20     CO, 14dg
1939.12.10     CO, Itsukushima
1940. 3.22     CO, Itsukushima / CO, Okinoshima
1940. 4.15     CO, Itsukushima
1940.11.15     CO, 2gbg
1942. 3. 5     Member, Kure ND
1942. 4. 1     Chief, Kobe Area B-Per
1942. 6. 1     Chief, Kobe Area B-Per / Member, Osaka GD
1942. 7. 1     Member, Kure ND
1942. 7. 2     MS supervisor, Kokuyo-maru
1942.11.26     Assist Staff, 8F
1942.11.30     CO, Tsugaru
1943. 9.20     Member, Yokosuka ND
1943.10.10     COM, Rashin HBg
1944. 5. 1 RADM    
1944. 6.25     Assist Staff, GEB
1944. 7. 8     COM, 2KEg
1944. 8. 4 VADM   KIA (54)

TOP of this page Table of Job abbreviationsTeraoka, Kinpei Yamagata Naval Academy 40th (65/144)
Vice-admiral Naval College 24th

Date Rank Other title Job
1891. 3.13     born
    3rd Medal  
1912. 7.17 MID   Crew, Adzuma
1913. 5. 1     Crew, Settsu
1913.12. 1 SUBLT    
1914.12. 1     Torp.School Bas.Course
1915. 5.26     Gun.School Bas.Course
1915.12.13 LTJG   Crew, Kurama
1916.12. 1     Crew, Shirakumo
1917.12. 1     Crew, Katori
1918.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1919.12. 1     CO-Tbb, 2btg / Inst, Torp.School
1920. 8.23     Crew, Hinoki
1920.12. 1     CO-Tbb, 2btg / Inst, Torp.School
1921. 6. 1     EO, Hishi
1922. 3.23     Crew, Hishi
1922. 5. 1     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1924.12. 1 LCDR   Nav.College A-Course
1926.12. 1     Chief Torp, Hyuga / DC, Hyuga
1927.11.15     Staff, NGS / Staff, Military General Staffs
1929.11.30 CMDR    
1930.11. 1     Staff, 3S
1931. 4.15     Att, NGS
1931. 7. 1     Aide-dc, Prince (to Prince Nobuhito) / Att, NGS
1931.12. 1     Aide-dc, Prince (to Prince Nobuhito) / Member, Gun.School
1932.12. 1     Aide-dc, Prince (to Prince Nobuhito) / Assist Staff, 2F / Crew, Takao
1933.11. 1     Inst, Yokosuka fg
1933.11.15 CAPT    
1934. 8.20     Att, NGS (invited by Chinese government)
1934.10.31     Inst, Chinese Nav.College
1937. 8.18     Att, NGS / Staff, NGS / Assist Staff, 3F
1937.10.12     Att, NGS / Staff, NGS / Assist Staff, 3F (Resident in Shanghai)
1937.10.20     Att, NGS / Staff, NGS / Assist Staff, CSF (Resident in Shanghai)
1937.12. 1     CO, Soryu
1938.11.15     CO, Akagi
1939.11.15 RADM   Assist Staff, 2CF
1939.12. 1     COM, 3Cfg
1940.11.15     Chief Inst, Nav.Academy / Chief Trainer, Nav.Academy
1941. 3.25     Assist Staff, CSF
1943.11. 1 VADM    
1944. 1.14     Att, NGS
1944. 2.19     COM, GCfg / COM, 11Cfg
1944. 8. 7     CinC, 1AF
1944.10.20     Att, NGS
1944.11.11     CinC, 3AF
1945. 8.26     Att, NGS
1945. 9.15 Resv    
1984. 5. 2     died (93)

TOP of this page Table of Job abbreviationsUgaki, Matome Okayama Naval Academy 40th (9/144)
Vice-admiral Naval College 22nd

Date Rank Other title Job
1890. 2.15     born
    3rd Medal  
1912. 7.17 MID   Crew, Adzuma
1913. 5. 1     Crew, Hirado
1913.12. 1 SUBLT    
1914. 5.27     Crew, Ibuki
1915.12.13 LTJG   Torp.School Bas.Course
1916. 6. 1     Gun.School Bas.Course
1916.12. 1     Crew, Kongo
1917. 9.10     Crew, Iwate
1918. 8. 3     Crew, Nara
1918.12. 1 LT   Gun.School Adv.Course
1919.12. 1     Chief Gun, Minekaze / DC, Minekaze / EO, Minekaze
1920. 5.29     Chief Gun, Minekaze / DC, Minekaze
1921.12. 1     VChief Gun, Kongo / DC, Kongo
1922.12. 1     Nav.College A-Course
1924.12. 1 LCDR   Chief Gun, Oi
1925.12. 1     Staff, NGS
1928.11.15     Resident in Ger
1928.12.10 CMDR    
1930.11. 1     Order of Return
1930.12. 1     Staff, 5S
1931.12. 1     Staff, 2F
1932.11.15     Inst, Nav.College / Inst, Mil.College
1932.12. 1 CAPT    
1935.10.30     Staff, GF / Staff, 1F
1936.12. 1     CO, Yakumo
1937.12. 1     CO, Hyuga
1938.11.15 RADM   Att, NGS
1938.12.15     Chief, N1, NGS / Staff, JGS-N
1941. 4.10     COM, 8S
1941. 8. 1     CoS, GF / CoS, 1F
1941. 8.16     CoS, GF
1942.11. 1 VADM    
1943. 5.22     Att, NGS
1944. 2.25     COM, 1S
1944.11.15     Att, NGS
1945. 2.10     CinC, 5AF
1945. 8.15     KIA (55)

TOP of this page Table of Job abbreviationsYamaguchi, Gisaburo Hiroshima Naval Academy 40th (36/144)
Vice-admiral Naval College 24th

Date Rank Other title Job
1889.11.26     born
1912. 7.17 MID   Crew, Soya
1913. 5. 1     Crew, Iwami
1913.12. 1 SUBLT    
1914. 1.15     Wait
1914. 2.19     Crew, Fuji
1915. 1.25     Crew, Izumo
1915.12.13 LTJG   Torp.School Bas.Course
1916. 6. 1     Gun.School Bas.Course
1916.12. 1     Crew, Chiyoda
1917.12. 1     Crew, Tachibana
1918.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1919.12. 1     Crew, Hinoki
1920. 8.23     Assist Staff, 1st Expeditionary Fleet / Staff, 1st Expeditionary Fleet
1921.12. 1     Member, Sasebo ND
1922. 9.30     DC, Nisshin
1922.11.20     Inst, Torp.School / DC, Torp.School
1924.12. 1 LCDR   Nav.College A-Course
1926.12. 1     Chief Comm, Nagato / DC, Nagato
1927.12. 1     Aide-dc, Prince (to Prince Nobuhito) / Crew, Yakumo
1929. 2. 1     Aide-dc, Prince (to Prince Nobuhito) / Crew, Haruna
1929. 9.18     Aide-dc, Prince (to Prince Nobuhito) / Att, NGS
1929.11.30 CMDR    
1930. 4.26     Staff, 1F / Staff, GF
1930.12. 1     Member, Yokosuka ND
1931. 1.10     Att, NGS
1931. 2.10     Trip to Europe, USA
1931.10.29     Return
1931.12. 1     Trainer, Nav.Academy / Inst, Nav.Academy
1933.11.15 CAPT   Member, Yokosuka ND
1933.12.20     Chief Inst, Comm.School
1935.11.15     CO, Oi
1936.12. 1     Chief, S1, B-Edu, DoN
1938.11.15     CO, Ise
1939.11. 1     CO, Ise / CO, Fuso
1939.11.15 RADM   SM, Comm.School
1941.10.10     CoS, Sasebo ND / Chief, B-Comm, Sasebo
1942.12. 2     COM, 10Bg
1943.11. 1 VADM    
1943.11.25     Att, NGS
1944. 1.15     COM, Ryojun HBg
1945. 4.20     CinC, Chinkai GD
1945.11.15     Att, DoN
1945.11.30 Resv    
1972.12.13     died (83)

TOP of this page Table of Job abbreviationsYamaguchi, Tamon Shimane Naval Academy 40th (2/144)
Vice-admiral Naval College 24th with honor

Date Rank Other title Job
1892. 8.17     born
    3rd Medal  
1912. 7.17 MID   Crew, Soya
1913. 5. 1     Crew, Settsu
1913.12. 1 SUBLT    
1914. 5.27     Crew, Chikuma
1915. 2. 1     Crew, Aki
1915.12.13 LTJG   Gun.School Bas.Course
1916. 6. 1     Torp.School Bas.Course
1916.12. 1     Member, 3sbg
1918. 5. 1     Assist Staff, 2nd Special Task Fleet
1918. 7. 5     Crew, Kashi
1918.12. 1 LT    
1919. 1.17     Member, Temp.sbg
1919. 2. 1     Member, Yokosuka ND / Crew, Kanto
1919. 7.24     Member, Yokosuka bg
1919.10. 8     Member, Kure bg
1919.12. 1     Torp.School Adv.Course
1920.12. 1     Member, Sasebo bg
1921. 2.25     Resident in USA
1923. 3.10     Order of Return
1923. 6.15     DC, Nagato
1923.12. 1     Inst, Sub.School / DC, Sub.School
1924.12. 1 LCDR   Nav.College A-Course
1926.12. 1     Staff, 1Ss
1927.11.15     Att, NGS
1928. 2.20     Staff, NGS
1928.12.10 CMDR    
1929. 9.17     Trip to USA
1929.11.12     Attendant to Plenipotentiary, London conference
1930. 7. 1     XO, Yura
1930.11.15     Staff, 1F / Staff, GF
1932.11.15     Inst, Nav.College
1932.11.19     Inst, Nav.College / Inst, Mil.College
1932.12. 1 CAPT    
1934. 6. 1     Attache, USA
1936. 8.18     Order of Return
1936.12. 1     CO, Isuzu
1937.12. 1     CO, Ise
1938.11.15 RADM   Att, NGS
1938.12. 1     Att, NGS / Assist Staff, 5F
1938.12.15     CoS, 5F
1939.11.15     Assist Staff, 1F
1940. 1.15     COM, 1Cfg
1940.11. 1     COM, 2Sf
1942. 6. 5 VADM 1st Medal KIA (49)

TOP of this page Table of Job abbreviationsYatsushiro, Sukeyoshi Kagoshima Naval Academy 40th (132/144)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1890. 2. 1     born
    3rd Medal  
1912. 7.17 MID   Crew, Soya
1913. 5. 1     Crew, Yakumo
1913.12. 1 SUBLT    
1914. 5.27     Att, 2F
1914. 8.18     Crew, Okinoshima
1914.10.23     Wait
1914.12. 1     Crew, Shikishima
1915.12.13 LTJG   Torp.School Bas.Course
1916. 6. 1     Gun.School Bas.Course
1916.12. 1     Crew, Iwate
1918. 7.16     Crew, Hizen
1918.12. 1     Torp.School Adv.Course
1919.12. 1 LT   EO, SS-42
1920. 4. 1     Crew, SS-42 / EO, SS-42
1921.11. 1     Crew, SS-23
1922. 1.20     CO-Sub, SS-23 (acting) / Inst, Sub.School
1922. 5.30     CO-Sub, SS-42 (acting)
1924. 5.10     CO-Sub, SS-57 (acting)
1924.10.20     CO-Sub, SS-59
1924.11. 1     CO-Sub, Ro-60
1924.12. 1 LCDR    
1925. 7.21     Member, Sasebo ND
1925.11.10     Inst, Sub.School
1925.12. 7     Inst, Sub.School / DC, Sub.School
1927. 5.20     CO-Sub, Ro-61
1928. 5.16     CEO, I-63
1928. 7.10     CO-Sub, I-63
1930.11.15     CO, 27sg / CO, 25sg
1930.12. 1 CMDR    
1931.12. 1     CO, 27sg
1932. 9.28     XO, Iwate
1933. 9. 1     Member, Sasebo ND
1933.11.15     CO, 30sg
1934.11.15 CAPT   CO, 7sg
1935.11.15     CO, Tatsuta
1936. 6. 1     Att, NGS / Att, DoN (B-Edu)
1938. 6.15     CO, Kuma
1939. 5.18     CO, Kumano
1939.11.15     CO, Nachi
1940.11.15 RADM   Att, Sasebo ND
1940.11.22     Assist Staff, 4F
1941. 1.15     COM, 6aBg
1942. 2. 1 VADM   KIA (52)

TOP of this page Table of Job abbreviationsAkiyama, Katsuzo Shiga Naval Academy 40th (72/144)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1891. 2.18     born
1912. 7.17 MID   Crew, Soya
1913. 5. 1     Crew, Suwo
1913.12. 1 SUBLT   Crew, Chitose
1914.12. 1     Gun.School Bas.Course
1915. 5.26     Torp.School Bas.Course
1915.12.13 LTJG   Crew, Aki
1916.12. 1     Crew, Asashio
1917.12. 1     Member, 4sbg
1918.12. 1     Torp.School Adv.Course
1919.12. 1 LT   CO-Sub, 11sg
1920. 4.20     CO-Sub, 12sg
1920. 9.15     CO-Sub, 12sg / Inst, Sub.School
1920.12. 1     Inst, Sub.School / DC, Sub.School
1922.12. 1     CO-Sub, SS-34 (acting)
1923.11. 1     Chief Torp, Komahashi / DC, Komahashi / Inst, Sub.School
1924. 1.10     Chief Torp, Komahashi / DC, Komahashi
1924. 5.10     CO-Sub, SS-42 (acting)
1924.11. 1     CO-Sub, Ro-24 (acting)
1925.12. 1 LCDR   CO-Sub, Ro-27
1927.12. 1     Inst, Sub.School
1929. 5. 1     Inst, Sub.School / Staff, B-Sub, Kure NYd
1929.11. 1     CO-Sub, I-58
1930.11.15     CO-Sub, I-2
1931.12. 1 CMDR   CO, 6sg
1932.12. 1     CO, 4sg
1933.10.10     CO, 4sg / CO-Sub, Ro-54
1933.11.15     CO, 9sg
1934.10.22     Member, Yokosuka ND
1934.11. 1     Staff, B-Per, Yokosuka
1936.12. 1 CAPT   CO, 8sg
1937.12. 1     CO, Abukuma
1938.12. 1     Member, Sasebo ND
1938.12. 5     CO, 3Gg
1939.10. 5     Member, Yokosuka ND
1939.11.15     CO, Aoba / CO, Notoro
1940. 4. 5     CO, Aoba
1940. 6.10     CO, Aoba / CO, Yaeyama
1940. 7.20     CO, Aoba
1940.11. 1     CO, Izumo
1941. 9.13     Chief, Kumamoto Area B-Per
1942. 4.20     Att, Yokosuka ND
1942. 5. 1 RADM    
1942. 9.15     COM, 51aBg
1943. 8. 5     Att, NGS
1943. 8.17     Member, Yokosuka ND
1943. 9. 1     Chief, B-Per, Yokosuka / Chief Per, Yokosuka ND
1945.10.10 Resv    
1962.12. 9     died (71)

TOP of this page Table of Job abbreviationsEguchi, Matsuro Saga Naval Academy 40th (128/144)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1890. 9.15     born
1912. 7.17 MID   Crew, Soya
1913. 5. 1     Crew, Iwami
1913.12. 1 SUBLT    
1914. 5.27     Member, 1F
1914. 8.14     Crew, Iwami
1914.12. 1     Gun.School Bas.Course
1915. 5.26     Torp.School Bas.Course
1915.12.13 LTJG   Crew, Suma
1916.12. 1     Member, Kure SC
1917.12. 1     Crew, Hibiki
1919.12. 1 LT   Gun.School Adv.Course
1920.12. 1     Chief Gun, Tanikaze / DC, Tanikaze
1922. 7.20     EO, Namikaze
1922. 9.15     Chief Gun, Namikaze / DC, Namikaze
1923.12. 1     Member, Yokosuka ND
1924. 4.10     Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1925.12. 1 LCDR    
1926. 4.20     CO-Des, Matsu
1926.12. 1     CO-Des, Kaede
1927. 4.25     Assist Staff, 1st Expeditionary Fleet
1928. 2.10     CO-Des, Yanagi
1928.12.10     CO-Des, Kaya
1929.11.30     CO-Des, Kikuzuki
1930.12. 1     CO-Des, Hayate
1932. 1.11     CO-Des, Urakaze
1932.11.15     CEO, Hibiki
1932.12. 1 CMDR    
1933. 1.30     CO-Des, Hibiki
1934. 8. 1     CO, 16dg
1934.10.22     XO, Kure SC / Inst, Kure SC
1936.11. 2     CO-Aux, Odomari
1938.11.15 CAPT    
1938.12.15     CO, 16dg
1939.11.15     CO, 32dg
1940. 1.25     Member, Yokosuka ND
1940. 4.24     CEO, Takasaki
1940.10.15     CO, Kuma
1940.11.15     CO, Kuma / CO-Aux, Ondo
1941. 9.20     MS supervisor, St.Clemente-maru
1942. 9.12     CO-Aux, Akashi
1943.10.21     Member, Sasebo ND
1943.10.28     Member, Yokosuka ND
1943.11.10     Wait
1943.11.11 Resv
Mob
  Member, Yokosuka ND
1943.11.25     Member, 5Bg
1943.11.29     CO, 60chg
1944. 2.23 RADM   KIA (53)

TOP of this page Table of Job abbreviationsFukuda, Teizaburo Aomori Naval Academy 40th (102/144)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1891. 6.19     born
1912. 7.17 MID   Crew, Soya
1913. 5. 1     Crew, Tone
1913.12. 1 SUBLT   Crew, Hizen
1915. 3.17     Crew, Satsuma
1915.12.13 LTJG   Torp.School Bas.Course
1916. 6. 1     Gun.School Bas.Course
1916.12. 1     Crew, Aki
1917. 6. 1     Crew, Ikoma
1917.12. 1     Crew, Kirishima
1918.12. 1 LT   Gun.School Adv.Course
1919.12. 1     DC, Haruna
1920. 8.23     DC, Kanto
1921. 7.20     EO, Ashi
1921.10.29     Crew, Ashi
1922.12. 1     DC, Ise
1923.12. 1     VChief Gun, Izumo / DC, Izumo
1924. 9.15     Chief Gun, Tatsuta
1925.12. 1 LCDR    
1926. 5. 1     Chief Gun, Natori
1926.11.15     VChief Gun, Nagato / DC, Nagato
1927.12. 1     Chief Gun, Tama
1928. 5.21     Member, Yokosuka ND
1928.12.10     Staff, B-Per, Yokosuka
1930.12. 1 CMDR    
1931.12. 1     Member, Yokosuka ND
1932. 2. 1     Inst, Yokosuka SC
1932. 5.16     Inst, Yokosuka SC / Assist Staff, GF
1932. 8.15     Inst, Yokosuka SC
1933. 5.15     Inst, Yokosuka SC / Assist Staff, GF
1933. 8.26     Inst, Yokosuka SC
1933.11.15     XO, Furutaka
1934.11. 1     XO, Haruna
1935.10.15     CO-Aux, Sata
1935.11.15 CAPT    
1936. 3.20     Member, Sasebo ND
1936. 6. 1     CO, Tatsuta
1937. 4. 1     Member, Yokosuka ND
1937. 5. 1     Chief, Sapporo Area B-Per
1939.10. 5     CO, 3Gg
1940. 9.25     Att, NGS / Assist Staff, CSF / Assist Staff, 1CF / Chief, Kanko Naval Special Task Office
1941. 1.15     Assist Staff, CSF / Assist Staff, 1CF / Chief, Kanko Naval Special Task Office
1941.10.15 RADM    
1941.11. 1     Att, Kure ND
1941.11.20     CO, Otake SC
1944. 1.15     Assist Staff, 4KF
1944. 2. 1     COM, 24aBg / Chief, 24th B-Const
1944. 9.10     Att, NGS
1944.12.15     Wait
1944.12.20 Resv    
1972.11.25     died (81)

TOP of this page Table of Job abbreviationsHiguchi, Ko Yamanashi Naval Academy 40th (41/144)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
    4th Medal  
1936.12. 1 CAPT   CEO, Tsurugisaki
1938.12.15     CO, 14fg
1939.10.15     CO, 14fg / Dir, 2nd Air Arsnl
1939.11.15     XO, Kasumigaura fg / Chief Inst, Kasumigaura fg
1941.10. 1     CO, Tainan fg
1942. 9.30     CO, Kiyokawa-maru
1944. 5.15     Leader, Kofuji detach, Kagoshima fg
1944. 7. 1     Leader, Kofuji detach, Fukuoka fg
1944.10. 1     CO, Kofuji fg
1944.10.25 RADM   died

TOP of this page Table of Job abbreviationsHisae, Ichiro Okayama Naval Academy 40th (15/144)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1891. 4. 5     born
1912. 7.17 MID   Crew, Adzuma
1913. 5. 1     Crew, Kurama
1913.12. 1 SUBLT   Crew, Sagami
1914. 9. 9     Crew, Tatsuta
1914.12. 1     Torp.School Bas.Course
1915. 5.26     Gun.School Bas.Course
1915.12.13 LTJG   Crew, Kashima
1916. 6. 1     Crew, Mikasa
1917. 6. 2     Crew, Kikuzuki
1917.12. 1     Crew, Settsu
1918. 4. 4     Nav.College Sel.Course
1918.12. 1 LT    
1920. 3.15     DC, Shikishima
1920. 7. 6     Assist Staff, 3F
1920. 7.23     Member, Interim bg
1920. 8.12     DC, Iwami
1921. 7.26     DC, Nisshin
1922.11. 1     DC, Yamashiro
1923. 4. 1     Member, 6dg
1923.12. 1     DC, Kuma
1924. 2. 5     Chief Torp, Kuma / DC, Kuma
1925. 6. 1     CO, Sumida
1925.12. 1 LCDR    
1926.12. 1     Chief Ope, Nisshin / DC, Nisshin
1927. 8.20     Staff, B-Sup, Yokosuka
1930. 8.10     Staff, B-Per, Kure
1931.12. 1 CMDR    
1932.12. 1     XO, Kinu
1933. 9. 1     Staff, B-Per, DoN (S2)
1935.11.15     XO, Fuso
1936.11. 2     Chief, S2, B-Sup, Yokosuka
1936.12. 1 CAPT    
1938.10.22     Chief, S2, B-Sup, Yokosuka / Chief, S-Adm, B-Sup, Yokosuka
1938.11.15     Chief, S2, B-Sup, Yokosuka
1939.11.15     Chief, S-Adm, B-Sup, Yokosuka
1940.10. 1     Att, NGS / Att, DoN
1940.10.15     Chief, S1, B-Sup, DoN
1942. 5. 1 RADM   Att, NSC / Chief, S1, B-Sup, DoN
1942. 7.15     Chief, B-Per, Sasebo / Chief Per, Sasebo ND
1945.10.20 Resv    
1987. 7.24     died (96)

TOP of this page Table of Job abbreviationsIhara, Mikio Fukuoka Naval Academy 40th (105/144)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1937.10.31     CO, 25dg
1937.12. 1 CAPT    
1938.10.20     CO, 21dg / CO, 28dg
1938.12.15     CO, Ominato bg / Manager, Ominato Harbour
1940.10.15     CO, Saiki bg
1942. 1.15     CO, Amoi kg
1942.11.25 RADM   died

TOP of this page Table of Job abbreviationsIkeuchi, Masamichi Nagano Naval Academy 40th (38/144)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1890. 8.31     born
1912. 7.17 MID   Crew, Soya
1913. 5. 1     Crew, Sagami
1913.11.18     Crew, Kongo
1913.12. 1 SUBLT    
1914.12. 1     Torp.School Bas.Course
1915. 5.26     Gun.School Bas.Course
1915.12.13 LTJG   Crew, Ibuki
1916.12. 1     Crew, Hatsuharu
1918. 9. 4     Crew, Asahi
1918.12. 1 LT   DC, Asahi
1918.12.25     DC, Matsue
1919. 3.29     Wait
1919. 4.10     Member, Yokosuka ND
1919. 4.22     DC, Iwami / DC, Kure SC
1919.12. 1     Torp.School Adv.Course
1920.12. 1     Chief Torp, Komahashi / DC, Komahashi / Inst, Sub.School
1921.12. 1     Crew, Kusunoki
1922. 9.20     EO, D-1
1922.12.28     Chief Torp, D-1 / DC, D-1
1923.11.10     Chief Torp, Nagara / DC, Nagara
1924.12. 1     Torp.School Exp.Course
1925. 8.25     Att, NSC (S2, B1)
1925.12. 1 LCDR    
1929.11.30     Chief Torp, Haruna / DC, Haruna
1930.12. 1 CMDR   Member, Kure NYd
1931. 4. 1     Staff, B-Torp.Res, Kure NYd / Staff, B-Torp, Kure NYd
1935.11.15 CAPT   Member, Yokosuka ND
1936. 3.20     CO-Aux, Sata
1936.11. 2     Att, NSC (S2, B-Adm)
1937. 3. 1     CEO, Chitose
1938. 3.10     CO, Chitose
1938.12.15     Chief, S-Adm, B-Sup, Sasebo
1939.11.15     SVO, NSC / SVO, NAC / Chief Supervisor, Fukuoka
1940. 1.20     SVO, NSC / SVO, NAC / Chief Supervisor, Fukuoka / Chief Inspector, Fukuoka
1940.11.15     SVCO, NSC / SVO, NAC / Chief Supervisor, Fukuoka / Chief Inspector, Fukuoka / Supervisor, Osaka / Inspector, Osaka
1941. 3. 1     CO-Aux, Shoei-maru
1941. 8.10     Member, Kure ND
1941. 9. 4     Wait
1941. 9. 5 Resv
Mob
  CO, Keiyo-maru
1942.10.25     Member, Yokosuka ND
1942.12.20     Assist Staff, 6F
1942.12.26     CO-Aux, Ondo
1943.10.15     Member, Yokosuka ND
1943.11. 1     CEO, Shioya
1943.11. 9     CO-Aux, Shioya
1944. 2. 3     Assist Staff, 3KF
1944. 4.15     Member, Yokosuka ND
1944. 5. 1 RADM    
1944. 8. 1     SVO, NSC / SVO, NAC / Chief Supervisor, Fukuoka / Chief Inspector, Fukuoka
1944. 8.21     CSVCO, NSC / Chief Supervisor, Fukuoka / Chief Inspector, Fukuoka
1944.12.20     Chief Supervisor, Muroran / Chief Inspector, Muroran
1945. 1.30     Chief Supervisor, Muroran / Chief Inspector, Muroran / Member, Ominato GD
1945. 3.20     Chief, Sapporo office, Ominato GD
1945. 5.10     Chief Supervisor, Hokkai / Chief Inspector, Hokkai
1945. 5.25     Member, Yokosuka ND
1945. 9. 1 Demob    
1974. 8. 4     died (83)

TOP of this page Table of Job abbreviationsInose, Masamori Fukushima Naval Academy 40th (122/144)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1937.11.15     CO-Gb, Chohei-maru
1938.11.15 CAPT    
1941. 8.11     CO, Kyuko kg
1943. 1.18     CO, Nisshin
1943. 2.18     CO, Iwate
1943.11. 8     CO-Aux, Hakkai-maru
1944. 7.22 RADM   KIA

TOP of this page Table of Job abbreviationsIshiguro, Hirosuke Aichi Naval Academy 40th (46/144)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1890. 6.23     born
1912. 7.17 MID   Crew, Soya
1913. 5. 1     Crew, Settsu
1913.12. 1 SUBLT    
1914.12. 1     Gun.School Bas.Course
1915. 5.26     Torp.School Bas.Course
1915.12.13 LTJG   Crew, Haruna
1917. 6. 1     Member, 1btg
1918. 4.10     Crew, Matsue
1918.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1919.12. 1     DC, Hiei
1919.12.27     Crew, Ume
1920.11.20     EO, Aoi
1920.12.30     Crew, Aoi
1921. 8. 6     Member, Yokosuka fg
1921. 8.10     Member, Yokosuka fg / Staff, Temp. Flying Training Center
1922.11. 1     DC, Yokosuka fg / Inst, Yokosuka fg / Inst, Kasumigaura fg
1924.10.27     DC, Asama
1924.12. 1 LCDR    
1925. 4.15     DC, Omura fg
1925.12. 1     DC, Yokosuka fg
1927.11. 1     Member, Kasumigaura fg
1927.12. 1     DC, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg
1929. 3.20     Trip to Europe, USA
1929.12.20     Return
1930. 1. 5     Chief Comm, Kaga / DC, Kaga
1930.11. 1     Chief Comm, Yokosuka fg / DC, Yokosuka fg / Inst, Yokosuka fg / Inst, Comm.School
1930.12. 1 CMDR    
1931.11. 2     XO, Akagi
1932. 2.12     XO, Notoro
1932.11.15     XO, Hosho
1933.10. 3     Staff, B-Adm, Air Arsnl
1934.11.15 CAPT    
1936.12. 1     Chief, B-Adm, Air Arsnl
1939.11.15     Chief, B-Aircraft, Sasebo NYd
1940.11.15 RADM   Member, Yokosuka ND
1941. 1.15     Chief, B-Aircraft, Hiro NYd
1941. 8.15     Member, Mako GD / Att, Sasebo NYd
1941.10. 1     Dir, 61st Air Arsnl
1943. 2. 1     Att, NGS
1943. 2.15     Wait
1943. 2.17 Resv    
1947. 5. 5     died (56)

TOP of this page Table of Job abbreviationsJojima, Takatsugu Saga Naval Academy 40th (111/144)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1890. 6.20     born
1912. 7.17 MID   Crew, Adzuma
1913. 5. 1     Crew, Ikoma
1913.12. 1 SUBLT   Crew, Ibuki
1914. 3.23     Crew, Akashi
1915.10. 1     Crew, Ikoma
1915.12.13 LTJG   Gun.School Bas.Course
1916. 6. 1     Torp.School Bas.Course
1916.12. 1     Member, Maizuru SC
1917.12. 1     Crew, Nisshin
1918. 1. 6     Crew, Asahi
1918. 9. 4     Crew, Hatsuharu
1918.12. 1     Nav.College Nav.Course
1919.12. 1 LT   DC, Manshu
1920. 1.21     Chief Nav, Manshu / DC, Manshu
1920. 6.17     Chief Nav, Takasaki / DC, Takasaki
1921. 6. 8     Chief Nav, Katsuriki / DC, Katsuriki
1921.12. 1     Chief Nav, Wakamiya / DC, Wakamiya
1922.11.10     Chief Nav, Shiriya
1923.10.15     Chief Nav, Tatsuta / DC, Tatsuta
1924.12. 1     Assist Staff, 1st Expeditionary Fleet
1925.12. 1 LCDR   Chief Nav, Tatsuta / DC, Tatsuta
1926. 5. 1     Chief Nav, Natori / DC, Natori
1926.11. 1     Chief Nav, Abukuma / DC, Abukuma
1928.11.20     EO, Haguro
1929. 4.25     Chief Nav, Haguro / DC, Haguro
1930.12. 1     Chief Nav, Kaga / DC, Kaga
1931.12. 1 CMDR    
1932.12. 1     XO, Notoro
1933.10.20     XO, Nagara
1934.11.15     XO, Aoba
1935.11.15     XO, Kirishima
1936. 8.18     CO-Aux, Tsurumi
1936.12. 1 CAPT    
1937.10.16     CO, Hosho
1938. 8.10     CO, Hosho / CEO, Hiryu
1938.12.15     CO, Hosho
1939. 4. 1     CO, Hiryu
1939.11.15     CO, Kure fg
1940.10.15     CEO, Shokaku
1940.11.15     CEO, Shokaku / CO, Tsurugisaki
1941. 4.17     CO, Shokaku / CO, Tsurugisaki
1941. 8. 8     CO, Shokaku
1942. 5. 1 RADM    
1942. 5.25     Att, Sasebo ND
1942. 6.15     Assist Staff, GF
1942. 6.20     COM, 11Sf
1943. 4.15     Member, Yokosuka ND
1943. 5.10     COM, 50Sf
1943. 9. 1     COM, 2Sf
1944. 3.10     COM, 2Sf / CO, 652fg
1944. 3.29     COM, 2Sf
1944. 7.10     COM, 21Sf
1944.12.20     COM, 11Cfg / CO, Kasumigaura fg
1945. 1. 6     COM, 11Cfg
1945. 3. 1     COM, 12Cfg
1945. 5. 5     COM, 12Sf
1945. 9.30 Resv    
1967.10. 9     died (77)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKanemasu, Yoshio Hiroshima Naval Academy 40th (107/144)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1890. 8. 1     born
1912. 7.17 MID   Crew, Adzuma
1913. 5. 1     Crew, Kawachi
1913.11.18     Crew, Kongo
1913.12. 1 SUBLT    
1914. 3.23     Crew, Kurama
1915.12.13 LTJG   Torp.School Bas.Course
1916.12. 1     Gun.School Bas.Course
1917. 6. 1     Crew, Aki
1917.12. 1     Member, Kure SC
1918. 1.12     Member, 1sbg
1918.11. 2     Member, 11sbg
1918.12. 1     Torp.School Adv.Course
1919.12. 1 LT   CO-Sub, 11sg
1920. 9.15     CO-Sub, 11sg / Inst, Sub.School
1920.12. 1     CO-Sub, SS-3
1921. 4. 1     EO, SS-28
1921. 6. 1     EO, SS-29
1921.11.15     Crew, SS-29
1922. 3.20     CO-Sub, SS-15
1922. 5.30     CO-Sub, SS-15 / Inst, Torp.School
1922.12. 1     CEO, SS-68 (acting)
1923. 9.15     CO-Sub, SS-68 (acting)
1924.11. 1     CO-Sub, Ro-29 (acting)
1925. 6. 1     CO-Sub, Ro-20
1925.12. 1 LCDR    
1926. 4. 1     Sub.School A-Course
1926. 7. 1     Assist Staff, GF
1926. 8.25     CO-Sub, Ro-60
1928. 2.10     CO-Des, Ashi
1928. 9.27     CO-Des, Ashi / CO-Des, Sumire
1928.11.20     Member, Sasebo ND
1928.12.10     CO-Des, Mutsuki / CO-Des, Kisaragi
1929. 4.23     Member, Kure ND
1929. 5.15     Chief Torp, Fuso / DC, Fuso
1930. 8. 1     CO-Des, Amatsukaze
1931.12. 1     CO-Des, Amatsukaze / CO-Des, Hamakaze
1932. 1.11     CO-Des, Miyuki / CO-Des, Hatsuyuki
1932. 5.16     CO-Des, Amagiri
1932.12. 1 CMDR   CO-Des, Shirayuki
1934.11.15     XO, Ondo
1935. 2.22     CO, 21tg
1936.12. 1     CO, 26dg
1937.12. 1     CO, 19dg
1938. 8. 1     CO, 19dg / CO, 14dg
1938.11.15 CAPT    
1938.12.15     CO, Shirataka
1939.11.15     CO, 45dg
1940.11.15     CO, Oi
1941. 9. 1     Member, Kure ND
1941. 9. 5     MS supervisor, Kenyo-maru
1942.11.21     Member, Kure ND
1943. 2. 1     CEO, Kazahaya
1943. 3.31     CO-Aux, Kazahaya
1943.10.10     Member, Yokosuka ND
1943.11. 1     Member, Kure ND
1943.11.10     Wait
1943.11.11 Resv
Mob
  Member, Kure ND
1943.12. 5     MS commander, RiodeJaneiro-maru
1944. 2.17 RADM   KIA (53)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKato, Shigeyoshi Tokyo Naval Academy 40th (40/144)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1890. 7. 9     born
1912. 7.17 MID   Crew, Soya
1913. 5. 1     Crew, Kawachi
1913.12. 1 SUBLT   Crew, Hashidate
1914.12. 1     Torp.School Bas.Course
1915. 5.26     Gun.School Bas.Course
1915.12.13 LTJG   Crew, Yahagi
1916.12. 1     Air.Course
1917.12. 1     Member, Yokosuka fg
1918. 6. 1     Member, Fleet fg / Crew, Wakamiya
1918.12. 1 LT   Nav.College Nav.Course
1919.12. 1     Chief Nav, Tanikaze / DC, Tanikaze
1920.10. 9     TInsp, Yokosuka NYd / Staff, B-Ord, Yokosuka NYd
1922. 6.10     SVO
1923. 5.10     Trip to UK
1924.12. 1 LCDR    
1925. 4. 1     Order of Return
1925.10.20     Member, Sasebo fg / TInsp, B-Ord, Sasebo NYd / TInsp, B-EngConst, Sasebo NYd
1927. 3. 1     Member, Sasebo fg / TInsp, B-Ord, Sasebo NYd / TInsp, B-EngConst, Sasebo NYd / Staff, B-Sup, Sasebo
1927.12. 1     SVO, NAC
1929. 8.10     Staff, B-Aircraft, Hiro NYd
1930.12. 1 CMDR    
1932. 4. 1     SVO, NAC
1933. 6. 1     Staff, B-Aircraft, Hiro NYd
1934.11.15 CAPT    
1935.11.15     Chief, B-Aircraft, Sasebo NYd
1939.11.15     SVO, NAC / Supervisor, Nagoya
1940. 1.20     SVO, NAC / Supervisor, Nagoya / Inspector, Nagoya
1940.11.15 RADM   Att, Yokosuka ND
1940.12. 2     Att, Yokosuka ND / Att, Air-Tech Arsnl
1941. 6.15     Att, NAC
1941. 7. 1     Wait
1941. 7. 5 Resv    
1976. 2.27     died (85)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKatsuno, Minoru Tokyo Naval Academy 40th (139/144)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1891. 6.17     born
    4th Medal  
1912. 7.17 MID   Crew, Adzuma
1913. 5. 1     Crew, Kurama
1913.12. 1 SUBLT   Crew, Soya
1914. 3.23     Crew, Hiei
1914. 8.15     Crew, Adzuma
1914.12. 1     Crew, Mikasa
1915.12.13 LTJG   Torp.School Bas.Course
1916. 6. 1     Gun.School Bas.Course
1916.12. 1     Crew, Tone
1917. 2.26     EO, Yanagi
1917. 3.15     Crew, Yanagi
1918.11. 1     Assist Staff, 2nd Special Task Fleet
1918.12. 1     Member, Yokosuka ND
1919. 1.18     Member, 13sbg
1919. 4. 1     Member, 13sg
1919.12. 1 LT   Gun.School Adv.Course
1920.12. 1     Crew, Matsu
1921.12. 1     DC, Karasaki
1922. 8. 1     EO, D-2
1922. 9.30     Crew, D-2
1922.12. 1     Chief Gun, Tokitsukaze / DC, Tokitsukaze
1923. 4.10     EO, D-3
1923. 6.16     Chief Gun, D-3 / DC, D-3
1923.12. 1     CO-Des, Kamikaze / Inst, Torp.School
1924. 1.10     CO-Des, Kamikaze
1924.12. 1     CO-MSw, Kamikaze
1925. 8. 1     CO-Des, Shiratsuyu
1925.12. 1     CO-Des, DD-6
1926.12. 1 LCDR   CO-Des, Sumire
1927. 6.20     CO-Des, DD-2 / CO-Des, DD-8
1927. 8.10     CO-Des, DD-2
1927.11. 1     Assist Staff, 1st Expeditionary Fleet
1927.12. 1     CO, Toba
1929.11.30     CO-Des, Fumizuki
1930. 3. 8     CO-Des, Yuzuki
1931. 1. 8     CO-Des, Yuzuki / CO-Des, Mochizuki
1931. 4. 1     CO-Des, Yuzuki
1931. 9. 5     CO-Des, Yuzuki / CO-Des, Mochizuki
1931.12. 1     Chief Ope, Yamato
1932. 2. 5     Assist Staff, 3F
1932. 5.10     Member, Yokosuka ND (B-Edu, DoN)
1932.12. 1 CMDR   Adj, Nav.Academy
1935.11.15     XO, Aoba
1936.11. 2     XO, Kure SC / Inst, Kure SC
1937.12. 1 CAPT    
1938.12.15     Member, Maizuru GD
1939.12. 1     CO, Maizuru SC
1940.11.15     CO, 16bg
1941. 7.31     CO, 16kg
1942. 7.20     Member, Yokosuka ND
1942. 8.11     Member, Maizuru ND
1942. 9.15     CO, 2nd Yokosuka SC
1942.11. 1 RADM    
1943. 4. 8     Assist Staff, 8F
1943. 4.20     COM, 7Glg
1943. 9. 1     Member, Yokosuka ND
1943. 9.20     CO, 2nd Yokosuka SC
1944. 1. 4     CO, Buzan SC
1944. 8.10     Assist Staff, CSF
1944. 8.18     COM, Shanghai lg
1946. 4.30 Resv    
1957. 8. 1     died (66)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKishindo, Saburo Hyogo Naval Academy 40th (28/144)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1890. 7.21     born
1912. 7.17 MID   Crew, Soya
1913. 5. 1     Crew, Kawachi
1913.12. 1 SUBLT   Crew, Asahi
1914.12. 1     Gun.School Bas.Course
1915. 5.26     Torp.School Bas.Course
1915.12.13 LTJG   Crew, Kasuga
1916. 4.27     Wait
1916. 7.15     Crew, Chitose
1916.11. 6     Crew, Matsue
1917.11. 1     Crew, Sakura
1918.12. 1 LT   Nav.College Nav.Course
1919.12. 1     Chief Nav, Kawakaze / DC, Kawakaze
1920. 8. 1     Chief Nav, Wakamiya / DC, Wakamiya
1920.12. 3     EO, Erimo
1920.12.16     Chief Nav, Erimo
1921.10. 1     Chief Nav, Suma / DC, Suma
      Chief Nav, Akashi / DC, Akashi
1924. 6. 1     Nav.College Sel.Course
1925.12. 1 LCDR   Staff, NHC (S1/S2)
1926. 7. 1     Staff, NHC (S1/S2) / Assist Staff, GF
1926. 9. 1     Staff, NHC (S1/S2)
1926.12.10     Staff, NHC (S1/S2) / Inst, Kasuga
1929.12.20     Staff, NHC (S1/S2) / Inst, Kasuga / Inst, Nav.College
1930.12. 1 CMDR    
1934. 4. 1     Staff, NHC (S1/S2) / Inst, Kasuga / Inst, Nav.College / Inst, Nav.School
1935.11.15 CAPT   CO, Komahashi
1937.10.22     Chief, S5, NHC
1940.10.15     Wait
1940.11. 1     MS supervisor, Soyo-maru
1941. 2.24     Member, Yokosuka ND
1941. 3. 1     CO, Ritan-maru
1941. 8.11     Member, Yokosuka ND
1941. 9. 4     Wait
1941. 9. 5 Resv
Mob
  Member, Yokosuka ND
1941. 9.20     CO, 4th weather unit
1942. 7.14     CO, 4th weather unit / Assist Staff, 8F
1943. 4. 1     CO, 4th weather unit
1943. 8.20     Member, Yokosuka ND
1943. 9. 1     Assist Staff, NTF
1943. 9.14     CO, 3rd weather unit
1944.10.15 RADM    
1946. 3.10 Demob    
1959. 9.14     died (69)

TOP of this page Table of Job abbreviationsMatsumoto, Shojiro Tottori Naval Academy 40th (103/144)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1889. 9.27     born
    4th Medal  
1912. 7.17 MID   Crew, Adzuma
1913. 5. 1     Crew, Chitose
1913.12. 1 SUBLT    
1914.12. 1     Torp.School Bas.Course
1915. 5.26     Gun.School Bas.Course
1915.12.13 LTJG   Crew, Soya
1916. 4. 4     Crew, Iwami
1916.12. 1     Crew, Nowaki
1917.10.10     Wait
1917.12. 1     Member, Kure SC
1918. 7.29     Crew, Fubuki
1918.12. 1     Gun.School Adv.Course
1919.12. 1 LT   Crew, Kaba
1921. 1.13     DC, Ise
1921.12. 1     DC, Kure SC / Inst, Kure SC
1923.11.10     Professor, Kobe College of Mercantile Marine / Trainer, Kobe College of Mercantile Marine
1925.11.20     Inst, Gun.School
1925.12. 1 LCDR    
1926. 4.20     Chief Gun, Kuma
1926.12. 1     Wait
1927. 6. 1     Member, Kure ND
1927. 7.25     Staff, B-Sup, Kure
1929.11. 1     Chief Ope, Ondo
1930.12.10     Chief Ope, Hyuga / DC, Hyuga
1931.10.15     Chief Gun, Yakumo
1932. 4.11     TInsp, B-Shipbuild, Kure NYd
1932. 5.10     TInsp, B-Shipbuild, Kure NYd / Staff, B-Adm, Kure NYd
1932.12. 1 CMDR    
1936.12. 1     XO, Fuso
1937.12. 1     Member, Kure ND
1938. 2. 1     MS supervisor, Futtsu-maru
1938. 7.15     Member, Kure ND
1938. 9. 5     TInsp, B-Shipbuild, Kure NYd / Staff, B-Adm, Kure NYd
1938.11.15 CAPT    
1941. 8.11     CO-Aux, Shoei-maru
1942. 5.12 RADM   KIA (52)

TOP of this page Table of Job abbreviationsMatsura, Tadayuki Ehime Naval Academy 40th (21/144)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1890.11.29     born
1912. 7.17 MID   Crew, Adzuma
1913. 5. 1     Crew, Sagami
1913.12. 1 SUBLT    
1914. 8.18     Crew, Tango
1914.12. 1     Gun.School Bas.Course
1915. 5.26     Torp.School Bas.Course
1915.12.13 LTJG   Crew, Hizen
1917.12. 1     EO, Maki
1918. 1.21     Crew, Maki
1918.12. 1 LT   Nav.College Nav.Course
1919.12. 1     Nav.College Sel.Course
1922.12. 1     Att, NGS / Staff, NHC
1923. 1.20     Staff, NHC
1925.12. 1 LCDR    
1926. 3.10     Chief Ope, Kamoi
1926.11. 1     Chief Nav, Kamoi
1927. 2.21     Chief Nav, Kitakami / DC, Kitakami
1928.12.10     Staff, NHC (S1)
1930.12. 1 CMDR    
1931.12. 1     XO, Sendai
1932. 9.20     CO, Katata
1933.11.15     Staff, NHC (S1)
1935.10.10     CO, Katsuriki
1937.12. 1 CAPT    
1938. 2.21     Staff, B-Nav.Res, Yokosuka NYd
1938.12.15     Member, Kure ND
1939. 5.25     CO, Tatsuta
1939. 7. 1     CO, Tatsuta / CO, Notoro
1940. 9.25     Member, Maizuru ND
1940.10.15     CO-Aux, Hayatomo
1942. 5.15     Member, Yokosuka ND
1942. 6.25     Att, Kure ND
1942. 8.15     Member, Yokosuka ND
1942. 9. 1     Wait
1942. 9. 2 Resv
Mob
  Member, Yokosuka ND
1942. 9.10     Assist Staff, 6F
1942. 9.20     CO-Aux, Ondo
1942.12.26     Member, Yokosuka ND
1942.12.29     Manager, 12th Harbour
1944. 3.25     Member, Yokosuka ND
1944. 5.20     Assist Staff, 3KF / Chief, Manila branch, 3rd weather unit
1944. 9.10     Manager, 31st Harbour / Chief, Manila branch, 3rd weather unit
1945. 5. 1 RADM    
1947. 1.25 Demob    
1969.12.16     died (79)

TOP of this page Table of Job abbreviationsMatsuyama, Mitsuharu Nara Naval Academy 40th (35/144)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1891. 1.12     born
    4th Medal  
1912. 7.17 MID   Crew, Adzuma
1913. 5. 1     Crew, Aki
1913.12. 1 SUBLT   Crew, Chiyoda
1915.12.13 LTJG   Gun.School Bas.Course
1916. 6. 1     Torp.School Bas.Course
1916.12. 1     Crew, Uzuki
1917. 8.23     Member, Sasebo ND
1917.10.10     Crew, Kusunoki
1918. 7. 5     Assist Staff, 2nd Special Task Fleet
1918. 9.10     Crew, Murakumo
1918.12. 1 LT   Crew, Murasame
1919.12. 1     Gun.School Adv.Course
1920.12. 1     DC, Satsuma
1921. 4.20     Chief Gun, Hamakaze / DC, Hamakaze
1921.12. 1     Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1923.12. 1     Inst, Gun.School / DC, Gun.School / Inst, Torp.School
1924.12. 1 LCDR   Gun.School Exp.Course
1925.12. 1     Chief Gun, Isuzu
1926.12. 1     Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1927.12. 1     Inst, Gun.School
1929.10.10     Chief Gun, Haruna
1930.12. 1 CMDR   Staff, 2F
1931.12. 1     Inst, Gun.School
1931.12.16     Inst, Gun.School / Inst, Torp.School
1933.11.15     Assist Staff, 2F
1934. 8.29     Assist Staff, GF
1934.11.15 CAPT   CO-Aux, Sunosaki
1935.10. 7     Member, Yokosuka ND
1935.10.10     CO, Kitakami
1936.12. 1     CO, Kitakami / CO, Nagara
1937. 2.20     CO, Kitakami
1937.12. 1     CO, Kinugasa
1938. 6. 3     CO, Takao
1939.11.15     CO-Aux, Asahi
1940.11.15 RADM   CO, Maizuru SC
1941. 8. 1     CO, Kure SC
1941.11.20     COM, Kure kg / CO, Kure SC
1942. 6.11     COM, 18S
1942.12.10     Att, Yokosuka ND
1943. 1. 6     SM, Tateyama Gun.School
1943.12.27     Att, NGS
1944. 1.25     Wait
1944. 1.31 Resv
Mob
  Att, NGS / Att, DoN
1944. 4. 8     COM, 7Convoy
1944.12.23     Assist Staff, GEB
1945. 5. 5     COM, 105S
1945. 9.15 Demob    
1959. 9.21     died (68)

TOP of this page Table of Job abbreviationsMiki, Morihiko Tokyo Naval Academy 40th (131/144)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1890. 5.21     born
    4th Medal  
1912. 7.17 MID   Crew, Adzuma
1913. 5. 1     Crew, Suwo
1913.12. 1 SUBLT   Crew, Mikasa
1914. 5.27     Member, Maizuru ND Fleet
1914. 8. 1     Crew, Mikasa
1914.12. 1     Gun.School Bas.Course
1915. 5.26     Torp.School Bas.Course
1915.12.13 LTJG   Crew, Hiei
1916. 6. 1     Air.Course
1917. 6. 1     Member, Yokosuka fg
1917. 8.15     Member, Fleet fg
1917.12. 1     Member, Yokosuka fg
1918.11. 1     Member, Yokosuka ND (Trip to UK, Fr)
1919.12. 1 LT    
1920. 1.30     Assist Staff, Training Fleet
1920. 5.24     Inst, Yokosuka fg / Member, Yokosuka fg
1920. 7.26     DC, Yokosuka fg
1920.11.12     Inst Adj, Yokosuka fg / Inst, Yokosuka fg
1921. 4. 9     Member, Yokosuka fg
1921. 5.25     Inst, Yokosuka fg / DC, Yokosuka fg / Staff, Temp. Flying Training Center
1922.11. 1     DC, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg
1922.12. 1     Staff, B-Aero, Department of Commerce and Industry
1923. 4. 1     Aerospatial official, Department of Commerce and Industry
1925.12. 1 LCDR   WL, Sasebo fg
1926. 2. 1     Member, Sasebo ND
1926. 5.20     Inst Adj, Kasumigaura fg
1926.11.15     WL, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg
1928.12.10     DC, Notoro
1929.11. 1     Member, Yokosuka ND
1930. 6. 1     WL, Tateyama fg / DC, Tateyama fg
1930. 7.10     WL, Tateyama fg
1930.10. 1     Chief Air, Tateyama fg / WL, Tateyama fg
1932. 9.10     Chief Air, Tateyama fg
1932.12. 1 CMDR   Chief Air, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg
1933. 8.25     XO, Omura fg
1934. 6. 1     Member, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg
1935.11.15     CO, Kure fg
1936.12. 1     CO, Sasebo fg
1937.11.15     CO, 12fg
1937.12. 1 CAPT    
1938.12.15     CO, Yokohama fg
1939.11.15     Member, Sasebo ND
1940.11.15     CO, Hakata fg
1941. 1.25     Member, B-NA, DoN / Chief, S-Crew, B-Aero, Department of Commerce and Industry
1942. 5. 1     Member, B-NA, DoN / Chief, D3, B-Aero, Department of Commerce and Industry
1942.12.19     Assist Staff, 11AF
1943. 4.20     Att, NAC (B-Adm)
1943. 5. 1 RADM    
1943. 5.19     Att, NAC (B-Adm) / Att, DoN
1943. 8. 9     CO, Kasumigaura fg
1943.11.15     CO, Kasumigaura fg / CO, Yatabe fg
1944. 2. 1     COM, 27Sf
1944. 3. 1     COM, 14Cfg
1944. 5.15     COM, 14Cfg / CO, Tainan fg
1944. 7. 1     COM, 14Cfg
1944.12. 1     Att, NGS
1945. 3. 1     COM, 21Cfg
1945. 7.15     Member, Kure ND
1945. 8. 3     COM, 15Cfg
1945. 9.15 Resv    
1973. 7. 6     died (83)

TOP of this page Table of Job abbreviationsMizui, Seiji Hyogo Naval Academy 40th (94/144)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1889. 9. 8     born
1912. 7.17 MID   Crew, Soya
1913. 5. 1     Crew, Aki
1913.12. 1 SUBLT    
1914.12. 1     Gun.School Bas.Course
1915. 5.26     Torp.School Bas.Course
1915.12.13 LTJG   Crew, Karasaki
1917. 1.20     Crew, Ayanami
1918. 7.16     Crew, Asama
1918.10. 1     Member, Yokosuka ND
1918.12. 1     Torp.School Adv.Course
1919.12. 1 LT   CO-Tbb, 15btg
1920.10. 5     Crew, Sakaki
1921.10. 1     EO, Warabi
1921.12.19     Crew, Warabi
1922.12. 1     Chief Torp, Kawakaze / DC, Kawakaze
1923. 4.10     EO, D-3
1923. 6.16     Chief Torp, D-3 / DC, D-3
1923.12. 1     Chief Torp, Kitakami / DC, Kitakami
1924.12. 1     Chief Torp, Nagara / DC, Nagara
1925.12. 1 LCDR   Staff, 3S
1926.12. 1     Inst, Torp.School / DC, Torp.School
1928.10.25     EO, Ashigara
1929. 8.20     Chief Torp, Ashigara / DC, Ashigara
1930.12. 1     Chief Torp, Kirishima / DC, Kirishima
1931.12. 1 CMDR   Inst, Torp.School / DC, Torp.School
1933.11.15     XO, Sendai
1934.10.22     Inst, Torp.School / Inst, Comm.School / Staff, B-Torp.Res, Kure NYd
1936. 8.18     XO, Kirishima
1936.12. 1 CAPT   CO-Aux, Hayatomo
1937.11.20     CEO, Chiyoda
1938. 9.10     CO, Chiyoda
1938.12.15     CO, Chitose
1939.11.15     Att, NSC (B4 / S2, B-Adm) / Staff, Tech.Rsch
1941. 9.25     SVCO, NSC / Supervisor, Tokyo / Inspector, Tokyo
1942. 5. 1 RADM    
1942. 8.10     COM, Maizuru BS
1942. 9.10     COM, Kure BS
1943. 4.25     Member, Yokosuka ND
1943. 5. 1     COM, 52aBg
1944. 1.20     COM, 18S
1945. 6. 5     Member, Kure ND
1945. 6.10     COM, 81S
1945.11. 1 Resv    
1963. 4.27     died (73)

TOP of this page Table of Job abbreviationsMori, Tokuji Fukushima Naval Academy 40th (140/144)
Rear admiral Naval College 23rd

Date Rank Other title Job
1891. 9.24     born
    3rd Medal  
1912. 7.17 MID   Crew, Soya
1913. 5. 1     Crew, Shikishima
1913.12. 1 SUBLT   Crew, Iwate
1914. 5.27     Att, 2F
1914. 8. 7     Crew, Iwate
1915. 3.17     Crew, Kirishima
1915.12.13 LTJG   Gun.School Bas.Course
1916. 6. 1     Torp.School Bas.Course
1916.12. 1     Crew, Suwo
1917.12. 1     Member, 3sbg
1918. 9.10     Assist Staff, 2nd Special Task Fleet
1918.11. 1     Crew, Kashiwa
1919. 8. 5     Member, 11sg
1919.12. 1 LT   Gun.School Adv.Course
1920.12. 1     Crew, Sakura
1921. 3. 1     Crew, Tachibana
1921. 4.30     DC, Karasaki
1921.12. 1     CO-Sub, SS-17
1922. 1.20     CO-Sub, SS-17 / CO-Sub, SS-12
1923. 3.10     CO-Sub, SS-33 (acting)
1923.10.20     Member, Sasebo ND
1923.12. 1     Nav.College A-Course
1925.12. 1 LCDR   CO-Sub, Ro-57
1928.12.10     Inst, Torp.School
1930. 6. 1     Inst, Torp.School / Inst, Comm.School
1931.12. 1 CMDR    
1932. 4. 1     CO, Uji
1932.11.15     Staff, Maizuru GD
1934.10.22     Staff, 3F
1936. 3.20     Att, NGS / Att, DoN / Staff, B-PR, DoN
1936.12. 1 CAPT    
1937.11.15     CO, Taigei
1938. 5.25     CO, Yaeyama
1938. 7.28     CO, Yaeyama / CO, 11gbg
1938.12.15     CoS, Ominato GD
1940.11.28     CO-Aux, Settsu
1941. 9. 1     Member, Maizuru ND
1941. 9.10     Chief, B-Per, Maizuru / Chief Per, Maizuru ND
1942. 5. 1 RADM    
1943. 5. 5     Assist Staff, CSF
1944. 8.18     COM, Shanghai HaBg
1946. 4.30 Resv    
1983. 6. 3     died (91)

TOP of this page Table of Job abbreviationsMorino, Sorokuro Gifu Naval Academy 40th (91/144)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1890. 5.18     born
1912. 7.17 MID   Crew, Adzuma
1913. 5. 1     Crew, Hirado
1913.12. 1 SUBLT    
1915.12.13 LTJG   Gun.School Bas.Course
1916. 6. 1     Torp.School Bas.Course
1916.12. 1     Crew, Mikazuki
1917. 6. 9     Member, 2sbg
1918.11. 2     Member, 1sbg
1918.12. 1     Torp.School Adv.Course
1919.12. 1 LT   CO-Sub, 11sg
1920. 5.19     Member, 17sg
1920.10.11     Member, 2sg
1920.12. 1     CO-Sub, SS-15
1922. 5.15     CEO, SS-41 (acting)
1922. 7. 7     CO-Sub, SS-41 (acting)
1923.12. 1     CO-Sub, SS-32 (acting)
1924. 5.30     CO-Sub, SS-46 (acting)
1924.11. 1     CO-Sub, Ro-57 (acting)
1925.12. 1     Chief Ope, Manshu / DC, Manshu
1926.12. 1 LCDR    
1927.11. 1     Member, Yokosuka ND
1927.12. 1     Chief Ope, Yakumo / DC, Yakumo
1929. 2. 1     EO, Myoko
1929. 3. 6     Member, Yokosuka ND
1929. 4.23     Wait
1929.12. 1     Member, Yokosuka ND
1930. 9. 5     Chief Ope, Kongo / DC, Kongo
1931. 5. 1     Staff, B-Sup, Yokosuka
1932. 2.15     Chief Ope, Yamato
1932.12. 1 CMDR   Chief Ope, Akagi / DC, Akagi
1933.11.15     XO, Sunosaki
1934.11.15     Staff, B-Ship, Sasebo
1936.12. 1     XO, Kongo
1937.11.15     CO-Gb, Delhi-maru
1938.11.15 CAPT    
1938.12.15     Staff, B-Ship, Kure
1939.11.15     CO, Nihonkai-maru
1940.11.15     CO-Aux, Asahi
1941. 9.13     Att, NSC (B4 / S2, B-Adm)
1941.12. 2     CO, Maizuru bg
1943. 7.20     Member, Maizuru ND
1943. 9. 8     CO-Aux, Hakkai-maru
1943.11. 8     Member, Maizuru ND
1943.12. 2     Wait
1943.12. 3 Resv
Mob
  Member, Maizuru ND
1943.12.10     Assist Staff, 6aBg
1943.12.20     CO, 63chg
1944. 2. 6 RADM   KIA (53)

TOP of this page Table of Job abbreviationsNakamura, Masao Nagano Naval Academy 40th (136/144)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1888.12.11     born
1912. 7.17 MID   Crew, Soya
1913. 5. 1     Crew, Chitose
1913.12. 1 SUBLT   Crew, Suwo
1914. 5.27     Member, 1F
1914. 8.14     Crew, Suwo
1915.12.13 LTJG   Torp.School Bas.Course
1916. 6. 1     Gun.School Bas.Course
1916.12. 1     Crew, Hibiki
1917.12. 1     Crew, Aso
1919.12. 1 LT   DC, Suma
1920. 7. 9     Chief Nav, Yakaze / DC, Yakaze / EO, Yakaze
1920.12. 1     DC, Manshu
1920.12. 9     DC, Asahi / Inst, Gun.School
1921. 4.16     Chief Nav, Chihaya / DC, Chihaya
1921. 6. 4     DC, Erimo
1922. 7. 4     Wait
1922.10.16     DC, Yokosuka SC / Inst, Yokosuka SC
1923. 4. 4     DC, Matsue
1924. 1.21     EO, Sendai
1924. 4.29     DC, Sendai
1924. 5.16     Chief Ope, Tone / DC, Tone
1925.12. 1     VChief Gun, Kasuga / DC, Kasuga
1925.12. 7     VChief Gun, Kasuga / DC, Kasuga / Inst, Kasuga
1926. 5. 1     Inst, Kasuga / Inst, Fuji
1926. 6. 7     Inst, Kasuga / DC, Kasuga / Inst, Fuji / DC, Fuji
1926.12. 1 LCDR    
1927.11.15     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1928.12.10     Chief Ope, Mutsu / DC, Mutsu
1929.11. 1     Staff, Sasebo Harbour
1932. 2. 1     Chief Ope, Yodo
1932.12. 1 CMDR   Chief Ope, Ise / DC, Ise
1933. 5.15     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1935.10.25     XO, Furutaka
1936.12. 1     Manager, Harbour, Ominato GD / DC, Ominato GD
1938. 8. 2     MS supervisor, Muro-maru
1938.11.15 CAPT    
1939. 3.22     Manager, Harbour, Mako GD / DC, Mako GD
1940. 5. 2     CO, Katsuriki
1940. 6. 1     Manager, Harbour, Mako GD / DC, Mako GD
1941. 3.25     CO, Komaki-maru
1942. 5. 1     Member, Yokosuka ND
1942. 6. 5     Assist Staff, 4F
1942. 6.10     Manager, 4th Harbour
1943. 7.22 RADM   died from DCF (54)

TOP of this page Table of Job abbreviationsNakano, Katsuji Ishikawa Naval Academy 40th (78/144)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1891. 2.20     born
1912. 7.17 MID   Crew, Soya
1913. 5. 1     Crew, Kashima
1913.12. 1 SUBLT    
1914.12. 1     Crew, Akitsushima
1915.12.13 LTJG   Gun.School Bas.Course
1916. 6. 1     Torp.School Bas.Course
1916.12. 1     Crew, Asagiri
1917.12. 1     Crew, Ikoma
1918. 8.20     Crew, Iwate
1918.11. 1     Assist Staff, 1st Special Task Fleet
1918.12. 1     Gun.School Adv.Course
1919.12. 1 LT   DC, Satsuma
1920. 8.12     DC, Mikasa
1920.12. 1     VChief Gun, Mikasa / DC, Mikasa
1921. 6.28     Chief Gun, Nadakaze / DC, Nadakaze
1921.11.20     DC, Kiso
1922. 6.17     Wait
1922. 9.15     DC, Sasebo SC / Inst, Sasebo SC
1924. 7.18     Chief Gun, Tsushima
1925.12. 1 LCDR   VChief Gun, Mutsu / DC, Mutsu
1927.11. 1     Chief Gun, Yahagi
1929.11.20     Chief Gun, Fuso / DC, Fuso
1931.11. 2     XO, Tsurumi
1931.12. 1 CMDR    
1932.11.15     CO, Uji
1933.11.15     Inst, Yokosuka SC
1934. 5.15     Inst, Yokosuka SC / Assist Staff, GF
1934. 8.17     Inst, Yokosuka SC
1935. 5.21     Inst, Yokosuka SC / Assist Staff, GF
1935. 8.15     Inst, Yokosuka SC
1935.10.25     XO, Yamashiro
1936.12. 1     XO, Yokosuka SC / Inst, Yokosuka SC
1937.12. 1 CAPT    
1939. 4.20     Chief, Nagoya Area B-Per
1941. 6. 6     CO, Nankin kcg
1941. 7.31     CO, Nankin kg
1942. 9.17     Member, Yokosuka ND
1942.10.15     Wait
1944.10.16 Resv
Mob
  Member, Yokosuka ND
1942.11. 1     Assist Staff, 4aBg
1942.11. 7     CO, 42kg
1943. 9.20     Member, Yokosuka ND
1944.10. 4     Assist Staff, GF
1944.10. 8     Member, Yokosuka ND
1943.10.16     CO, 57chg
1944. 6.13 RADM   KIA (53)

TOP of this page Table of Job abbreviationsNakao, Hachiro Aichi Naval Academy 40th (70/144)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1891. 8.15     born
1912. 7.17 MID   Crew, Soya
1913. 5. 1     Crew, Tsukuba
1913.12. 1 SUBLT    
1915.12.13 LTJG   Torp.School Bas.Course
1916. 6. 1     Gun.School Bas.Course
1916.12. 1     Crew, Tsukuba
1917. 1.20     Crew, Ikoma
1917. 2. 7     Crew, Kawachi
1917. 6. 1     Crew, Haruna
1917.12. 1     Crew, Hiei
1918.12. 1     Gun.School Adv.Course
1919.12. 1 LT   EO, Kaki
1920. 8. 1     Crew, Kaki
1921.12. 1     Crew, Yanagi
1922. 4.15     DC, Izumo
1923. 3.20     DC, Tone
1923.11. 1     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1925.12. 1 LCDR    
1926.12. 1     VChief Gun, Hyuga / DC, Hyuga
1927.12. 1     VChief Gun, Yamashiro / DC, Yamashiro
1928.12.10     Chief Gun, Furutaka / DC, Furutaka
1930.12. 1     Chief Gun, Myoko
1931.11. 2     Att, Kure ND / Inst, Kure SC / DC, Kure SC
1931.12. 1 CMDR    
1932. 9.20     XO, Tenryu
1933.11. 1     CO, Seta
1934.11. 1     XO, Furutaka
1935.10.15     XO, Haruna
1936.11. 2     CO-Aux, Sunosaki
1936.12. 1 CAPT    
1937. 2.20     CO, Nagara
1937.11.10     CO, Natori
1938.12. 5     Member, Yokosuka ND
1939. 4. 1     Chief, Niigata Area B-Per
1940.11.15     CO, Shuzan I. kcg
1941. 7.30     CO, Shuzan I. kg
1941. 8.11     CO, Lion-maru
1942. 4. 7     Member, Yokosuka ND
1942. 4.27     Wait
1942. 4.28 Resv
Mob
  Member, Yokosuka ND
1942. 5.15     CO-Aux, Hayatomo
1943. 4.15     Member, Yokosuka ND
1943. 5. 1     CO, 4pg
1943. 6.15     Member, Yokosuka ND
1943. 7.17     CO-Aux, Shiriya
1944. 9.22 RADM   KIA (53)

TOP of this page Table of Job abbreviationsNiimi, Kazutaka Kumamoto Naval Academy 40th (126/144)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1889.10.18     born
    4th Medal  
1912. 7.17 MID   Crew, Soya
1913. 5. 1     Crew, Izumo
1913.11.12     Crew, Satsuma
1913.12. 1 SUBLT    
1914. 5.27     Member, 1F
1914. 8.13     Crew, Ikoma
1915. 6.30     Crew, Kumano-maru
1915.12. 6     Member, Yokosuka ND
1915.12.13 LTJG   Torp.School Bas.Course
1916. 6. 1     Gun.School Bas.Course
1916.12. 1     Crew, Kongo
1917. 6. 1     Member, 14btg
1918. 6. 1     Crew, Kashima
1918.12. 1     Crew, Nowaki
1919.12. 1 LT   Gun.School Adv.Course
1920.12. 1     Crew, Momi
1921.11.20     EO, Sumire
1922. 3.24     Crew, Sumire
1922. 7.20     Chief Gun, Tanikaze / DC, Tanikaze
1923. 2.15     EO, D-5
1923. 4. 1     Chief Gun, D-5 / DC, D-5
1923.12. 1     CO-Des, Shiratsuyu
1924. 4.20     Member, Yokosuka ND
1924. 5.20     Wait
1924.10.20     Member, Yokosuka ND
1924.11.12     Staff, B-Sup, Yokosuka
1926.12. 1 LCDR    
1927. 4.25     CO-Des, Kaede
1929. 5.10     CO-Des, Maki
1930. 6.20     CO-Des, Hakaze
1932. 1.28     CO-Des, Hakaze / CO-Des, Hokaze
1932. 8. 5     CO-Des, Shiokaze
1932.12. 1 CMDR   CO-Des, Shiokaze / CO-Des, Nadakaze
1933. 5. 1     CO-Des, Shiokaze
1934. 6. 1     CO-Des, Oboro
1934.10.22     XO, Kinu
1935.11.15     XO, Kinugasa
1936.12. 1     Member, Kure ND
1936.12. 7     CO, 1tg
1937.12. 1     CO, 4dg
1938. 7.22     CO, 4dg / CO, 10dg
1938.11.15 CAPT    
1938.12.10     CO, 10dg
1938.12.15     CO, 6dg
1939.11.15     CO, 9dg
1940.11. 1     CO, Tama
1941. 9.20     MS commander, Toho-maru
1942.11.26     Member, Yokosuka ND
1943. 2. 1     CEO, Sunosaki
1943. 5.15     CO-Aux, Sunosaki
1943.11. 4     Member, Yokosuka ND
1943.11.10     Wait
1943.11.11 Resv
Mob
  Member, Yokosuka ND
1943.12.10     Assist Staff, 4aBg
1943.12.28     MS commander, 3rd Ogura-maru
1944. 2.23 RADM   KIA (54)

TOP of this page Table of Job abbreviationsNishioka, Shigeyasu Kochi Naval Academy 40th (124/144)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1891. 2.20     born
1912. 7.17 MID   Crew, Soya
1913. 5. 1     Crew, Kurama
1913.11.18     Crew, Kongo
1913.12. 1 SUBLT    
1914. 5.27     Member, 1F
1914. 8.20     Crew, Kasagi
1914.12. 1     Gun.School Bas.Course
1915. 5.26     Torp.School Bas.Course
1915.12.13 LTJG   Crew, Musashi
1916.10. 7     Member, Yokosuka ND
1916.11. 6     Member, Yokosuka SC
1916.12. 1     Crew, Fubuki
1918. 7.29     Assist Staff, 3Sd
1918.10. 9     Member, Gun.School
1918.12. 1     Gun.School Adv.Course
1919.12. 1 LT   Crew, Kiri
1921. 1.10     DC, Hyuga
1921. 4.30     EO, Tsuta
1921. 7. 1     Crew, Tsuta
1922.12. 1     Chief Gun, Sawakaze / DC, Sawakaze
1923.11.10     CO-Des, Shigure / Inst, Gun.School
1924. 1.10     CO-Des, Shigure
1924. 4.10     CO-Des, Shiratsuyu
1925. 8. 1     Member, Yokosuka ND
1925. 8.10     VChief Gun, Nisshin / DC, Nisshin
1925.12. 1     CO-Des, Tsubaki
1926.12. 1 LCDR   CO-Des, Momi
1928. 9.27     Member, Sasebo ND
1929. 3. 6     DC, Sasebo SC / Inst, Sasebo SC
1929. 7.20     CO-Des, Yamakaze / CO-Des, Enoki
1929.11. 1     CO-Des, Yamakaze
1930. 6. 1     CO-MSw, W-8
1930. 8. 1     CO-Des, Yayoi
1930.12. 1     CO-Des, Yayoi / CO-Des, Uzuki
1931.12. 1     CO-Des, Yayoi
1932.12. 1 CMDR    
1933.11.15     CO-Des, Shinonome
1934.11.15     CO-Des, Sagiri
1935.10.31     CO, 13dg
1936.11.16     CO, 23dg
1937. 3.30     Member, Sasebo ND
1937. 3.31     Susp
1937.11.13     Member, Sasebo ND
1938. 2.10     CO, 28dg
1938. 8. 5     CO, 28dg / CO, 21dg
1938.10.20     CO, 22dg
1938.11.15 CAPT    
1938.12.10     CO, 22dg / CO, 30dg
1939.11.15     CO, 22dg / CO, 23dg
1940. 7.15     CO, 22dg
1940.10.19     CO, Kitakami
1940.11. 1     Member, Sasebo ND
1940.11.15     CO-Gb, Futtsu-maru
1941. 7.28     CO-Aux, Naruto
1943. 5. 7     Member, Yokosuka ND
1943. 9. 8     Assist Staff, CSF
1943. 9.12     CO, Izumo
1943.12.30     Member, Yokosuka ND
1944. 1.15     Assist Staff, GEB / Assist Staff, Kure BS
1944. 5. 1 RADM    
1944. 8. 5     Assist Staff, GEB / Assist Staff, Kure BS / CO, AntiSub Training unit
1945. 5. 5     COM, 51S
1945. 9.15 Resv    
1963. 5.28     died (72)

TOP of this page Table of Job abbreviationsNobutani, Yasuji Oita Naval Academy 40th (119/144)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1890.11.10     born
1912. 7.17 MID   Crew, Adzuma
1913. 5. 1     Crew, Sagami
1913.12. 1 SUBLT    
1914. 5.27     Member, Yokosuka ND Fleet
1915.12.13 LTJG   Gun.School Bas.Course
1916. 6. 1     Torp.School Bas.Course
1916.12. 1     Crew, Komahashi
1917.12. 1     Member, 9btg
1918.11. 9     Member, Temp.Expeditionary Unit
1919.11. 1     Member, Yokosuka ND
1919.12. 1 LT   Nav.College Nav.Course
1920.12. 1     Chief Nav, Kawakaze / DC, Kawakaze
1921.11. 1     Chief Nav, Rozan
1922. 1.20     Chief Nav, Sunosaki
1923. 3.20     Chief Nav, Sunosaki / DC, Sunosaki
1923. 4.23     Chief Nav, Wakamiya / DC, Wakamiya
1924. 1.21     Chief Nav, Yamato / DC, Yamato
1924.12. 1     Nav.College Sel.Course
1925.12. 1 LCDR   Chief Nav, Yura / DC, Yura
1926.12. 1     Chief Nav, Jintsu / DC, Jintsu
1927.12. 1     Member, Kure ND
1928. 3.26     Chief Nav, Kinugasa / DC, Kinugasa
1929.11.30     Inst, Kasuga / Inst, Fuji
1930. 2.15     Inst, Kasuga / Inst, Fuji / Staff, Tech.Rsch
1931.12. 1 CMDR    
1933. 5.25     Staff, NSC / Inst, Nav.College / Staff, B-Sup, DoN
1934.11.15     Staff, B-Ord, Yokosuka NYd / Staff, B-Armamnt, Air Arsnl / SVO, NSC / Staff, B-Sup, Yokosuka
1936. 7. 1     Staff, B-Ord, Yokosuka NYd / Staff, B-Armamnt, Air Arsnl / SVO, NSC / Staff, B-Sup, Yokosuka / Staff, B-Nav.Res, Yokosuka NYd
1937. 4.22     Staff, B-Nav.Res, Yokosuka NYd
1938. 2.21     CO, Katsuriki
1938. 6. 1 CAPT    
1939. 4.20     Staff, B-Ord, Sasebo NYd / Staff, B-Aircraft, Sasebo NYd / SVO, NSC / Staff, B-Sup, Sasebo / Supervisor, Nagasaki
1940.11.15     SVO, NSC / Supervisor, Tokyo / Inspector, Tokyo
1942. 2.14     Staff, NSC (B6)
1942.11.15     Assist Staff, GF
1942.11.22     CO-Aux, Yamabiko-maru
1943.10. 8     Chief, B-Nav.Res, Yokosuka NYd
1943.11. 1 RADM    
1945. 3.10     Chief, B-Indicator, Branch, 1st Tech Arsnl / Chief, B-Exam, Yokosuka NYd
1945. 9.15 Resv    
1950. 3.18     died (59)

TOP of this page Table of Job abbreviationsOhashi, Tatsuo Fukui Naval Academy 40th (116/144)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1891. 8.31     born
1912. 7.17 MID   Crew, Soya
1913. 5. 1     Crew, Chikuma
1913.12. 1 SUBLT    
1914. 5.27     Crew, Tsushima
1915.10.12     Member, Maizuru ND
1915.12.13 LTJG   Gun.School Bas.Course
1916. 6. 1     Torp.School Bas.Course
1916.12. 1     Crew, Chihaya
1917.12. 1     Member, 4sbg
1918.12. 1     Torp.School Adv.Course
1919.12. 1 LT   CO-Sub, 11sg
1920. 9.15     CO-Sub, 11sg / Inst, Sub.School
1920.12. 1     CO-Sub, SS-5
1921. 4. 1     CO-Sub, SS-5 / CO-Sub, SS-3 / CO-Sub, SS-4
1921. 4.30     EO, SS-34
1921. 8. 1     Crew, SS-34
1922. 3. 1     CO-Sub, SS-20 (acting)
1922. 3.15     CO-Sub, SS-20 (acting) / Inst, Sub.School
1922.12. 1     Inst, Sub.School
1922.12.15     Inst, Sub.School / DC, Sub.School
1924. 5.30     CO-Sub, SS-32 (acting)
1924.11. 1     CO-Sub, Ro-4 (acting)
1925.12. 1 LCDR   CO-Sub, Ro-60
1926. 8.25     Member, Sasebo ND
1927. 3. 1     CO-Sub, Ro-25
1927.12. 1     Member, Kure ND / EO, Submarine, Kure NYd
1929. 5. 1     Chief Torp, Haruna / DC, Haruna
1929.11.30     Chief Torp, Hyuga / DC, Hyuga
1931.12. 1 CMDR    
1932.12. 1     CO, 24sg
1933. 4.20     CO, 24sg / CO, 25sg
1933. 9. 1     CO, 24sg / CO, 25sg / CO-Sub, Ro-68
1933.11.15     CO, 24sg / CO-Sub, Ro-68
1933.12. 1     CO, 24sg
1934.11.15     Staff, B-Sub, Kure NYd
1934.12. 1     Staff, B-Sub, Kure NYd / TInsp, B-Shipbuild, Kure NYd / TInsp, B-Torp, Kure NYd
1935.12. 2     Staff, B-Sub, Kure NYd / TInsp, B-Shipbuild, Kure NYd
1936.12. 1 CAPT   Chief, S1, B-Sup, Kure / Staff, B-Sup, Kure
1937. 4. 6     Chief, S1, B-Sup, Kure / Chief, S2, B-Sup, Kure / Staff, B-Sup, Kure
1937.11. 1     Chief, S1, B-Sup, Kure / Staff, B-Sup, Kure
1938.11. 1     Chief, S1, B-Sup, Kure / Chief, S-Adm, B-Sup, Kure / Staff, B-Sup, Kure
1939.11.15     Member, Kure ND
1940.11. 6     CO-Aux, Nojima
1941. 8.11     CO, 14Gg
1942. 4.10     Member, Sasebo ND
1942. 4.27     Wait
1942. 4.28 Resv
Mob
  Member, Sasebo ND
1942. 5. 7     CO, RiodeJaneiro-maru
1943. 9.15     MS commander, RiodeJaneiro-maru
1943.12. 5     Member, Kure ND
1943.12. 7     Member, Yokosuka ND
1944. 3. 1     Traffic Control, 1KEg
1944.10.15 RADM    
1945. 1.15     Moji Resident / Assist Staff, 1EF / Chief, Moji branch, B-Trans, Kure / Chief, Moji branch, Shipping Guard Div, JGS / Staff, Shipping Safety Div, JGS
1945. 5. 1     CO, Moji harbor kg / Chief, Moji branch, B-Trans, Kure / Chief, Moji branch, Shipping Guard Div, JGS / Staff, Shipping Safety Div, JGS
1945. 5.20     CO, Moji harbor kg / Chief, Moji branch, Shipping Guard Div, JGS / Staff, Shipping Safety Div, JGS
1945. 6.10     CO, Moji harbor kg
1945. 9.20 Demob    
1969. 7.20     died (77)

TOP of this page Table of Job abbreviationsOzumi, Tokusaburo Fukushima Naval Academy 40th (27/144)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1890. 4.30     born
    5th Medal  
1912. 7.17 MID   Crew, Adzuma
1913. 5. 1     Crew, Chitose
1913.12. 1 SUBLT   Crew, Mikasa
1914.12. 1     Gun.School Bas.Course
1915. 5.26     Torp.School Bas.Course
1915.12.13 LTJG   Crew, Haruna
1917. 7. 2     Member, Sasebo ND
1917. 9. 1     Assist Staff, 2nd Special Task Fleet
1918.12. 1 LT   Crew, Akebono
1919. 2.28     Crew, Yamakaze
1919. 3.26     Crew, Umikaze
1919. 4. 1     Chief Nav, Umikaze / DC, Umikaze
1919. 4. 5     Nav.College Sel.Course
1921. 3.19     CO-Tbb, 11btg
1921.11.10     DC, Aki
1922. 7.20     Att, NGS (S5, N3)
1924. 4. 1     Member, Yokosuka ND
1924. 5. 1     Member, Interim bg
1924.10. 1     Member, Yokosuka ND
1924.12. 1     CO-Des, Kuri
1925.12. 1 LCDR   CO-Des, Kashi
1927.12. 1     Aide-dc, Councilor (to ADM Yamashita, Gentaro) / Att, DoN
1928. 7.30     Member, Yokosuka ND (B-Per, DoN)
1928.12.10     Staff, B-Per, Sasebo
1930. 8.15     Staff, B-Sup, DoN
1930.12. 1 CMDR    
1934.11.15 CAPT   Chief, S1, B-Sup, Yokosuka / Staff, B-Sup, Yokosuka
1936.11. 2     CO-Aux, Ondo
1937. 4. 1     Member, Kure ND
1937. 5. 1     Chief, Kanazawa Area B-Per
1939. 6. 1     Member, Kure ND
1939. 9. 1     Member, Maizuru GD
1939.12. 1     Chief, B-Per, Maizuru / Chief Per, Maizuru ND
1940.11.15 RADM    
1941. 9.10     Chief, B-Sup, Sasebo
1943. 6.25     Chief, B-Sup, Sasebo / Chief, B-Trans, Sasebo
1943.10.10     Att, NGS
1943.10.15     Wait
1943.10.16 Resv    
1970.10. 6     died (80)

TOP of this page Table of Job abbreviationsSato, Tsutomu Hyogo Naval Academy 40th (32/144)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1890. 6. 3     born
1912. 7.17 MID   Crew, Soya
1913. 5. 1     Crew, Ikoma
1913.12. 1 SUBLT   Crew, Kasagi
1914.12. 1     Torp.School Bas.Course
1915. 5.26     Gun.School Bas.Course
1915.12.13 LTJG   Crew, Shikishima
1916.12. 1     Member, 15btg
1917.12. 1     Member, 3sbg
1918.11. 2     Member, 12sbg
1918.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1919.12. 1     Member, 14sg
1920. 4.30     Member, 17sg
1920. 5.19     CO-Sub, 13sg / Member, Kure bg
1920. 9.15     Inst, Sub.School / DC, Sub.School / Adj, Sub.School
1921. 2.16     CO-Sub, SS-14
1922. 5.30     CO-Sub, SS-14 / Inst, Torp.School
1922.12. 1     CO-Sub, SS-28 (acting)
1923.12. 1     CO-Sub, SS-40 (acting)
1924.11. 1     CO-Sub, Ro-22 (acting)
1924.12. 1 LCDR    
1925.12. 1     CO-Sub, Ro-58
1926. 3. 1     Member, Kure ND
1926. 4. 5     CO-Sub, Ro-22
1926.12. 1     CO-Sub, Ro-26
1927.12. 1     CO-Sub, I-53
1928.12.10     Member, Kure ND / EO, Submarine, Kure NYd
1929. 4. 8     Staff, B-Sub, Kure NYd / TInsp, B-Shipbuild, Kure NYd / TInsp, B-Torp, Kure NYd
1930.12. 1 CMDR    
1931.10.15     CO, 11sg
1932.12. 1     CO, 29sg
1934.11. 1     CO, 8sg
1934.11.15 CAPT    
1936. 1.10     CO, 8sg / CO, 6sg
1936. 3. 2     Member, Kure ND
1936. 5.15     CO, 8sg
1936.12. 1     CO, Kuma
1938. 6.15     CO, Kinugasa
1939.10.10     CO, Kinugasa / CO, Nachi
1939.11.15     CO, Fuso
1940.10.15     Assist Staff, 4F
1940.11.15 RADM   COM, 7Ss
1941. 8.11     COM, 1Ss
1942. 4.15     Att, Kure ND
1942. 6.11     COM, Kure kg / CO, Kure SC
1943.11.20     Att, NGS
1943.12.15     Wait
1943.12.20 Resv
Mob
  Att, NGS / Att, DoN
1944. 4.15     COM, 8Convoy
1945. 1. 9     Assist Staff, GEB
1945. 6. 9     Att, NGS / Att, DoN
1945. 9. 1 Demob    
1980. 8.25     died (90)

TOP of this page Table of Job abbreviationsSuzuki, Chozo Yamaguchi Naval Academy 40th (57/144)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1890. 4.25     born
1912. 7.17 MID   Crew, Adzuma
1913. 5. 1     Crew, Settsu
1913.12. 1 SUBLT   Crew, Iwami
1914.12. 1     Torp.School Bas.Course
1915. 5.26     Gun.School Bas.Course
1915.12.13 LTJG   Crew, Hashidate
1916. 3.15     Crew, Matsue
1916.12. 1     Crew, Shiranui
1917.12. 1     Crew, Fuji
1918. 1. 9     Assist Staff, 5S
1918. 8.26     Crew, Haruna
1918.12. 1     Gun.School Adv.Course
1919.12. 1 LT   DC, Haruna
1920.12. 1     Gun.School Spec.Course
1921.12. 1     Inst, Gun.School
1923.12.15     Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1925.12. 1 LCDR    
1927.12. 1     Chief Gun, Furutaka / DC, Furutaka
1928.11. 1     Member, Yokosuka ND
1928.12.10     Inst, Gun.School
1930.12. 1 CMDR    
1931.12. 1     Chief Gun, Kongo
1932.11.15     Att, NSC
1932.12.15     Trip to Europe, USA
1933. 8.25     Return
1933. 9. 9     Inst, Gun.School
1933.12. 1     Inst, Gun.School / Inst, Torp.School
1935.11.15 CAPT   Assist Staff, 2F
1936.11.16     Assist Staff, GF / Assist Staff, 1F
1937.11.25     CO-Aux, Naruto
1938. 7.20     CO-Aux, Settsu
1939.11.15     Chief, B-Gun.Res, Kure NYd
1941.10.15 RADM    
1942.12.10     Assist Staff, 2KF
1942.12.29     COM, 25Bg
1944. 1.24     Att, NGS
1944. 3.15     Assist Staff, CSF
1944. 3.20     COM, Shanghai HaBg / COM, Shanghai lg
1944. 8.18     Member, Kure ND
1944.12.10     Att, NGS
1944.12.15     Wait
1944.12.20 Resv    
1952. 6.13     died (62)

TOP of this page Table of Job abbreviationsTeragaki, Keizo Tokyo Naval Academy 40th (90/144)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1891. 1. 1     born
1912. 7.17 MID   Crew, Soya
1913. 5. 1     Crew, Shikishima
1913.12. 1 SUBLT   Crew, Satsuma
1914.12. 1     Torp.School Bas.Course
1915. 5.26     Gun.School Bas.Course
1915.12.13 LTJG   Crew, Settsu
1916.12. 1     Crew, Yodo
1917. 7.24     Crew, Hayate
1917.12. 1     Member, 4sbg
1918.11. 2     Member, 13sbg
1918.12. 1     Torp.School Adv.Course
1919.12. 1 LT   CO-Sub, 1sg
1920. 1.20     CO-Sub, 1sg / Inst, Torp.School
1920.12. 1     CO-Sub, SS-17 / Inst, Torp.School
1921. 3.15     CO-Sub, SS-9 / Inst, Torp.School
1921.10. 1     EO, SS-30
1922. 1.10     CO-Sub, SS-18 (acting)
1923. 5. 1     Member, Sasebo ND
1923.10.15     CO-Sub, SS-25 (acting) / Inst, Sub.School
1924. 1.10     CO-Sub, SS-25 (acting)
1924. 3. 4     CO-Sub, SS-28 (acting)
1924.11. 1     CO-Sub, Ro-54 (acting)
1924.12. 1     Inst, Sub.School / DC, Sub.School
1925. 4. 1     Inst, Sub.School / DC, Sub.School / Inst, Nav.Academy
1925.12. 1 LCDR   Chief Torp, Kiso / DC, Kiso
1927.12. 1     Chief Torp, Jintsu / DC, Jintsu
1929. 5. 1     Member, Sasebo NYd
1931.12. 1 CMDR   Staff, NSC (S1, B-Adm)
1934.11.15     XO, Tama
1935.11.15     XO, Ise
1936. 4. 1     Member, Kure ND
1936. 8.26     SVCO, NSC (Osaka)
1937. 5. 1     Staff, Osaka Area B-Per
1938. 6. 1 CAPT    
1938. 6.10     MS supervisor, Banko-maru
1939. 3.13     Member, Yokosuka ND
1939. 5.25     Member, Kure ND
1939. 7.10     Member, Yokosuka ND
1939.10.10     MS supervisor, Kokoku-maru
1939.12.26     Member, Maizuru ND
1940.11.15     Chief, Niigata Area B-Per
1942.11. 1     Member, Yokosuka ND
1942.11.27     CO, 4pg
1943. 4.20 RADM   KIA (52)

TOP of this page Table of Job abbreviationsTezuka, Goro Shizuoka Naval Academy 40th (135/144)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1891. 3. 5     born
1912. 7.17 MID   Crew, Adzuma
1913. 5. 1     Crew, Tone
1913.12. 1 SUBLT   Crew, Satsuma
1914. 5.27     Member, 1F
1914. 8.13     Crew, Fuji
1914.12. 1     Gun.School Bas.Course
1915. 5.26     Torp.School Bas.Course
1916. 4. 1     Wait
1916. 4.15     Susp
1916.12. 1     Torp.School Bas.Course
1917. 6. 1     Crew, Kirishima
1918. 3.20     Member, 15btg
1918.12. 1     Crew, Oite
1919.12. 1 LT   DC, Takasaki
1920. 7.26     DC, Suma
1921. 4. 1     DC, Noma
1921.12.17     Wait
1922. 1.20     Member, Kure ND
1922. 2. 1     DC, Chitose
1922. 6.15     DC, Muroto
1923. 2. 5     DC, Yodo
1923.11.20     DC, Notoro
1924. 8.20     Chief Torp, Umikaze / DC, Umikaze
1924.12. 1     CO-MSw, Minazuki
1925.12. 1     Staff, Maizuru GD / DC, Maizuru GD / Inst, Eng.Academy
1926.12. 1 LCDR    
1927. 8.10     CO-Des, DD-8
1928. 8. 1     CO-Des, Sawarabi
1929.11. 1     CO-Des, Harukaze
1931.12. 1     CO-Des, Harukaze / CO-Des, Matsukaze
1932. 9.15     CO-Des, Harukaze
1932.11.15     CO-Des, Ikazuchi
1932.12. 1 CMDR    
1934.11. 1     XO, Jintsu
1935.11.15     CO, 11wg
1936.11. 2     XO, Atago
1937.10.25     Member, Kure ND
1937.11. 7     CO, 2wg / CO, 3wg
1937.11.15     CO, 2wg
1938. 9. 5     Member, Yokosuka ND
1938.11.15 CAPT   CO, 1dg
1939. 1.15     CO, 1dg / CO, 41dg
1939. 4.15     CO, Maizuru bg
1940.11.15     Member, Maizuru ND
1941. 1.15     CO, 2bg
1942. 3.10     Manager, 2nd Harbour
1942.10.12     Member, Maizuru ND
1942.11.15     Magager, Tokuyama Harbour / Member, Kure kg
1943. 7.24     Manager, 4th Harbour
1943.10. 7 RADM   KIA (52)

TOP of this page Table of Job abbreviationsTogo, Minoru Tokyo Naval Academy 40th (142/144)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1890. 9.10     born
1912. 7.17 MID   Crew, Soya
1913. 5. 1     Crew, Kawachi
1913.12. 1 SUBLT   Crew, Katori
1914. 5.27     Member, Yokosuka ND Fleet
1914. 8.13     Crew, Katori
1915. 3.17     Crew, Haruna
1915.12.13 LTJG   Torp.School Bas.Course
1916. 6. 1     Gun.School Bas.Course
1916.12. 1     Crew, Kisaragi
1917.12. 1     Crew, Kongo
1919. 1.24     DC, Kongo (acting)
1919.12. 1 LT   DC, Kongo
1920. 2. 6     DC, Tenryu
1920.12. 1     Chief Gun, Urakaze / DC, Urakaze
1921.11.10     DC, Nagato
1922.12. 1     DC, Yamashiro
1923. 6. 1     DC, Hyuga
1924.12. 1     DC, Yokosuka SC / Inst, Yokosuka SC
1925.12. 1 LCDR    
1927. 5. 1     Chief Gun, Tama
1927.12. 1     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1930. 8.10     Chief Ope, Yakumo / DC, Yakumo
1931.12. 1     Chief Ope, Haruna / DC, Haruna
1932.12. 1 CMDR   XO, Mamiya
1933.11.15     XO, Chogei
1934.10.22     Member, Yokosuka ND
1934.11. 1     XO, Kasuga
1936.12. 1     Staff, Chinkai GD / Member, Government of Korea
1937.11.20     Staff, Chinkai GD / Member, Government of Korea
1938. 4.30     Seoul Resident / Member, Government of Korea
1938.11.15 CAPT    
1938.12.15     Member, Yokosuka ND
1939. 4. 1     Manager, Harbour, Ominato GD / DC, Ominato GD
1940.12.10     Member, Maizuru ND
1941. 1.15     Manager, 2nd Harbour
1941. 5. 1     CO-Aux, Muroto
1941.10.28     CO-Aux, Shiriya
1942. 3. 5     Member, Sasebo ND
1942. 4. 1     Chief, Fukuoka Area B-Per
1943.11. 1 RADM   Member, Yokosuka ND
1943.11.15     Att, NGS
1943.12.15     Wait
1943.12.20 Resv
Mob
  Att, NGS / Att, DoN
1945. 8. 1 Demob    
1962. 4.22     died (71)

TOP of this page Table of Job abbreviationsTonomura, Senzaburo Tokyo Naval Academy 40th (58/144)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1890. 4. 7     born
1912. 7.17 MID   Crew, Soya
1913. 5. 1     Crew, Kawachi
1913.12. 1 SUBLT   Crew, Soya
1915.12.13 LTJG   Gun.School Bas.Course
1916. 6. 1     Torp.School Bas.Course
1916.12. 1     Crew, Yayoi
1917. 6. 1     Member, Kure ND
1917. 9. 1     Crew, Ume
1918.11. 1     Assist Staff, 2nd Special Task Fleet
1918.12. 1 LT   Member, Sasebo ND
1919. 1.24     CO-Subb, 1sbg
1919. 3.20     EO, Submarine boat
1919. 4. 5     Crew, submarine / EO (SS-20)
1919. 9.18     Member, 14sg
1919.12. 1     Torp.School Adv.Course
1920.12. 1     Crew, Kashiwa
1922. 8. 1     EO, D-2
1922. 9.30     Crew, D-2
1922.10.26     EO, Kinu
1922.11.10     DC, Kinu
1922.12.20     Chief Comm, Kinu / DC, Kinu
1923.12. 1     Chief Comm, Hyuga (acting) / DC, Hyuga (acting)
1924.12. 1     Inst, Torp.School / DC, Torp.School
1925.12. 1 LCDR    
1927. 3. 1     Assist Staff, Training Fleet / Staff, Training Fleet
1928. 1.15     Staff, 2F
1929.11.30     Staff, S-Comm, DoN
1930. 6.26     Staff, S-Comm, DoN / Att, Yokosuka ND
1930. 7.21     Staff, S-Comm, DoN
1930.12. 1 CMDR   Staff, S-Comm, DoN / Inst, Nav.College
1930.12.10     Staff, S-Comm, DoN
1932. 6.25     Staff, S-Comm, DoN / Att, NGS (S11, N4)
1933.10. 1     Staff, S-Comm, DoN / Att, NGS (S9, N4)
1933.11.15     Chief, Sasebo Radio Station
1935.11.15     CO-Aux, Asahi
1937. 8.16     MS supervisor, Choko-maru
1937.12. 1 CAPT    
1938. 4. 2     CO-Gb, Kazan-maru
1938.12.26     TInsp, B-Shipbuild, Sasebo NYd / Staff, B-Adm, Sasebo NYd
1939.11.15     CO, Oi
1940.11.15     Member, Kure ND
1940.12.27     CO-Aux, Erimo
1941. 6.20     Chief, S-Adm, B-Sup, Sasebo
1942. 5. 1     Chief, S-Adm, B-Sup, Sasebo / Chief, S1, B-Sup, Sasebo / Staff, B-Sup, Sasebo
1942. 8.12     Member, Sasebo ND
1942. 9. 1     Wait
1942. 9. 2 Resv
Mob
  Member, Sasebo ND
1942. 9.10     Assist Staff, 4F
1942. 9.15     Chief, 4th B-Sup
1943. 9. 6     MS commander, Nissho-maru
1944. 2.25 RADM   KIA (53)

TOP of this page Table of Job abbreviationsUeno, Masao Tokyo Naval Academy 40th (138/144)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1890. 7.16   Kitashirakawanomiya born (Prince Masao)
1897. 7. 1   Count
(vassalized)
 
1912. 7.17 MID   Crew, Soya
1913. 5. 1     Crew, Settsu
1913.12. 1 SUBLT   Crew, Kongo
1914. 5.27     Member, 1F
1914. 8.15     Crew, Kongo
1914.12. 1     Torp.School Bas.Course
1915. 5.26     Gun.School Bas.Course
1916. 8. 1     Crew, Kiri
1917. 1.10     Member, Torp.School
1917.12. 1     Crew, Yamashiro
1918. 1.17     Crew, Haruna
1918.12. 1     Torp.School Adv.Course
1919.12. 1 LT   DC, Fuso
1920. 7. 1     Crew, Nashi
1920.12. 1     DC, Tatsuta
1921.11. 1     Chief Torp, Urakaze / DC, Urakaze / Inst, Torp.School
1922. 7.20     Chief Torp, Shiokaze / DC, Shiokaze
1923. 3.20     Nav.College Sel.Course
1925. 4. 1     DC, Aso
1925.12. 1 LCDR   Chief Torp, Jingei / DC, Jingei
1926.12. 1     Chief Torp, Isuzu / DC, Isuzu
1928.12.10     Chief Torp, Furutaka / DC, Furutaka
1929.11.15     CO-Des, Nadakaze
1929.11.30     CO-Des, Nadakaze / CO-Des, Yukaze
1930.11.15     CO-Des, Nadakaze
1931.12. 1     Chief Torp, Haruna / DC, Haruna
1932.12. 1 CMDR   XO, Naruto
1933.11.15     XO, Tama
1934.11.15     XO, Kiso
1935.11.15     CO, Tsushima
1937. 7. 1     CO, 4dg
1937.12. 1     CO, Saga
1938.11.15 CAPT    
1938.12.15     CO, Kitakami
1940.11.15     Chief, B-Sup, Chinkai GD
1941. 4. 1     Chief, B-Sup, Chinkai
1943. 3.20     Member, Yokosuka ND
1943. 4. 1     Member, 9Bg
1943. 4.12     CO, 11Sub.kcg
1943. 8. 1     CO, 11Sub.kcg / CO, 9kg
1943.10.10     Member, Yokosuka ND
1943.11. 1 RADM    
1943.11.15     Att, NGS
1943.12.15     Wait
1943.12.20 Resv    
1965. 2.16     died (74)

TOP of this page Table of Job abbreviations


TOP page

Copyright © Hiroshi Nishida (Misohito), 2003