Graduates of Naval Academy class 35th

TOP page People TOP

Admirals Kondo, Nobutake Nomura, Naokuni
Takasu, Shiro
Vice-admirals Furihata, Satoshi Hara, Goro
Hoshino, Shuichi Kawase, Yoshishige
Kobayashi, Sonosuke Matsuzaki, Iori
Noda, Kiyoshi Shimomura, Shosuke
Sugiyama, Toshisuke Tanimoto, Umataro
Rear admirals Araki, Sadaaki Hara, Seitaro
Honda, Kiichiro Ito, Risaburo
Izawa, Haruma Kasuya, Soichi
Machida, Shinichiro Matsubara, Masata
Miki, Taichi Morimoto, Jo
Nakajima, Ryukichi Okada, Shunichi
Owada, Yoshinosuke Sada, Kenichi
Sato, Koichi Sato, Osamu
Shibayama, Masaki Shimazu, Tadashige
Suzuki, Kiyoshi Tabata, Hiroyoshi
Takehara, Kuichiro Takeshita, Shigeri
Todo, Isao Yoshimi, YusukeKondo, Nobutake Osaka Naval Academy 35th (1/172)
Admiral Naval College 17th

Date Rank Other title Job
1886. 9.25     born
    2nd Medal  
1907.11.20 MID   Crew, Itsukushima
1908. 7.28     Crew, Mikasa
1908.12.25 SUBLT    
1909.10. 1     Crew, Aso
1910. 7.25     Gun.School Bas.Course
1910.12. 1 LTJG    
1910.12.15     Torp.School Bas.Course
1911. 4.20     Crew, Kisaragi
1912. 4.20     EO, NSC (Trip to UK)
1912.12. 1     Crew, Kongo / EO, NSC
1913. 8.16     Crew, Kongo
1913.11. 5     Return
1913.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1914. 5.27     Gun.School Adv.Course
1914.12. 1     EO, Kure NYd
1915. 2.26     DC, Fuso / EO, Kure NYd
1915. 9. 8     Staff, 2F
1915.12.13     Staff, 1F
1916. 9. 1     Staff, 1F / Staff, GF
1916.10.14     Staff, 1F
1916.12. 1     Chief Gun, Akitsushima
1917.12. 1     Nav.College A-Course
1919.12. 1 LCDR   Att, NGS / Staff, NGS
1920.12. 1     Resident in Swi
1920.12. 7     Resident in Ger
1922. 8. 1     Resident in Ger / Superintendant, Versailles treaty
1923. 2.15     Resident in Ger
1923. 2.20     Order of Return
1923. 6.11     Chief Ope, Mutsu / DC, Mutsu
1923.12. 1 CMDR    
1924. 1.10     Att, NGS
1924. 2. 5     Aide-dc, Crown Prince / Aide-dc
1926.12. 1     Staff, 1F / Staff, GF
1927.11.15     Att, NGS / Inst, Nav.College
1927.12. 1 CAPT   Inst, Nav.College / Inst, Mil.College
1929.11.30     CO, Kako
1930. 6.18     Staff, NGS (Chief, S1, N1) / Staff, Military General Staffs
1932. 9.13     Staff, NGS (Chief, S1, N1)
1932.12. 1     CO, Kongo
1933.11.15 RADM   Chief Inst, Nav.College
1935. 3.15     CoS, GF / CoS, 1F
1935.11.15     Att, NGS
1935.12. 2     Chief, N1, NGS
1937.11.20     Chief, N1, NGS / Staff, JGS-N
1937.12. 1 VADM    
1938.12.15     CinC, 5F
1939. 9.29     Att, NGS
1939.10.21     VCNGS
1941. 9. 1     CinC, 2F
1943. 4.29 ADM    
1943. 8. 9     NavCouncilor
1943.12. 1     CinC, CSF
1945. 5.15     NavCouncilor
1945. 9. 5 Resv    
1953. 2.19     died (66)

TOP of this page Table of Job abbreviationsNomura, Naokuni Kagoshima Naval Academy 35th (43/172)
Admiral Naval College 18th with honor

Date Rank Other title Job
1885. 5.15     born
1907.11.20 MID   Crew, Itsukushima
1908. 7.28     Crew, Kashima
1908.12.25 SUBLT    
1909. 4.29     Crew, Yayoi
1909. 5.25     Crew, Kamikaze
1909.11.16     Member, Yokosuka SC
1909.12.25     Gun.School Bas.Course
1910. 4.20     Torp.School Bas.Course
1910. 7.31     Member, Kure SC
1910. 9. 1     Crew, Aki
1910.12. 1 LTJG    
1911.10.18     Crew, Tatsuta
1911.12.11     Crew, Chiyoda
1912. 1.22     Crew, Manshu
1912. 3.28     Member, 3F
1912. 9.27     Crew, Aso
1912.12. 1     Nav.College B-Course
1913. 5.24     Torp.School Adv.Course
1913.12. 1 LT   Crew, Nenohi
1915. 2.18     EO, NSC
1915. 3. 1     Crew, Kashiwa / EO, NSC
1915. 4. 4     Crew, Kashiwa
1916.12. 1     CO-Des, Shirakumo
1917.12. 1     Staff, 2S
1918. 7.23     Staff, 1S
1918. 8.20     Staff, 2S
1918.12. 1     Nav.College A-Course
1919.12. 1 LCDR    
1920.12. 1     Staff, 1Ss
1921.11.26     Staff, NGS
1921.12.10     Staff, NGS / Staff, NEC
1922. 8.10     Resident in Ger
1924. 9.25     Order of Return
1924.12. 1 CMDR    
1925. 1.15     CO, 16sg
1925.10.20     Staff, NSC
1927. 4.15     Attendant to Plenipotentiary, Geneva conference
1928.12.10 CAPT   CO, Chogei
1929. 5. 1     Attache, Ger / SVCO, NSC / SVO, NAC
1929.11.12     Attendant to Plenipotentiary, London conference
1931. 6. 1     Order of Return
1931.10.10     CO, Haguro
1933. 2.24     CO, Kaga
1933.10.20     Member, Kure ND
1933.11.15     SM, Sub.School
1934.11.15 RADM   COM, 2Ss
1935.11.15     CoS, GF / CoS, 1F
1936.11.16     Att, NGS
1936.12. 1     Chief, N3, NGS
1937.11.20     Chief, N3, NGS / Staff, JGS-N
1938. 4.25     Attache, Chi / Temp.Assist Staff, CSF / Chief, Naval Special Task Office
1938.11.15 VADM    
1939. 3.15     Attache, Chi / Shanghai Resident / Chief, Naval Special Task Office
1939.10.26     Att, NGS
1939.11.15     CinC, 3CF
1940. 9.30     Att, NGS / Att, DoN
1940.11.13     Trip to Europe
1943. 3. 1     Return
1943. 8. 9     NavCouncilor
1943.10.20     CinC, Kure ND
1944. 3. 1 ADM    
1944. 7.17     MoN
1944. 7.22     NavCouncilor
1944. 8. 2     CinC, Yokosuka ND / CinC, GEB / Member, AdmCommittee
1944. 9.15     CinC, GEB
1945. 5. 1     NavCouncilor / Supervisor, Shipping, JGS
1945.10.10     Wait
1945.10.15 Resv    
1973.12.12     died (88)

TOP of this page Table of Job abbreviationsTakasu, Shiro Ibaraki Naval Academy 35th (10/172)
Admiral Naval College 17th

Date Rank Other title Job
1884.10.27     born
    3rd Medal
2nd Medal
 
1907.11.20 MID   Crew, Itsukushima
1908. 7.28     Crew, Akashi
1908.12.25 SUBLT    
1910.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1911. 4.20     Torp.School Bas.Course
1911. 8. 4     Crew, Aki
1912. 5.22     Crew, Adzuma
1913. 5. 1     Crew, Tsukuba
1913.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1914. 5.27     Gun.School Adv.Course
1914.12. 1     DC, Kawachi
1915.12. 7     DC, Tokiwa
1916.12. 1     Inst, Gun.School / Adj, Gun.School
1917.12. 1     Nav.College A-Course
1919.12. 1 LCDR   Member, Yokosuka ND (DoN)
1920.12. 1     Staff, B-Per, DoN
1922. 2.15     Resident in UK
1923. 6. 1     Assist Attache, UK
1923.12. 1 CMDR    
1924. 6. 1     Order of Return
1924.11. 1     XO, Iwate
1926. 9.15     Inst, Nav.College
1926.12. 1     Inst, Nav.College / Inst, Mil.College
1926.12.22     Inst, Nav.College
1927.11.15     Inst, Nav.College / Inst, Mil.College
1928.12.10 CAPT    
1929.11.27     CO, Isuzu
1930.12. 1     Attache, UK / CSVCO, NSC
1932.11. 1     Order of Return
1933. 3.10     Att, NGS / Att, DoN
1933.11.15     CoS, 3F
1934.11.15 RADM   Chief, N3, NGS
1936.12. 1     COM, 1Sf
1937.12. 1     COM, Training Fleet
1938. 8. 1     COM, Manchuria Expd.Force
1938.11.15 VADM   Dir, Nav.College
1939. 9.29     CinC, 5F
1939.11.15     CinC, 2CF
1940.10.15     Att, NGS
1940.11.15     CinC, 4F
1941. 8.11     CinC, 1F
1942. 7.14     Att, NGS
1942. 9.15     CinC, GKF / CinC, 2KF
1943. 4.15     CinC, GKF
1943. 9.20     CinC, GKF / CinC, 13AF
1944. 3. 1 ADM    
1944. 6.18     NavCouncilor
1944. 9. 2     died from DCF (59)

TOP of this page Table of Job abbreviationsFurihata, Satoshi Nagano Naval Academy 35th (64/172)
Vice-admiral Naval College 17th

Date Rank Other title Job
1885. 3.29     born
1907.11.20 MID   Crew, Itsukushima
1908. 7.28     Crew, Katori
1908. 9.25     Crew, Akitsushima
1908.12.25 SUBLT    
1909.12. 1     Member, 13btg
1910.12. 1 LTJG    
1910.12.15     Gun.School Bas.Course
1911. 4.20     Torp.School Bas.Course
1911. 8. 4     Crew, Otowa
1912. 4. 1     Crew, Soya
1913.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1914. 5.27     Torp.School Adv.Course
1914.12. 1     Assist Staff, 1F
1915. 2.18     Crew, Sakaki / EO, Sasebo NYd
1915. 3.24     Crew, Sakaki
1915.12.13     Staff, 1F
1916. 9. 1     Staff, 1F / Staff, GF
1917.12. 1     Nav.College A-Course
1919.12. 1 LCDR   Inst, Torp.School
1922. 5. 1     Staff, 1F
1922.12. 1     Staff, NGS / Staff, NEC / Inst, Nav.College
1923.10.15     Member, Yokosuka ND
1924. 8. 1     Att, NGS
1924.10.25     Staff, NGS
1924.12. 1 CMDR    
1925. 5. 5     Staff, NGS / Inst, Nav.College
1926.12. 1     XO, Jintsu
1927. 5.25     Att, NGS
1927.12. 1     Staff, NGS (Chief, S4, N2)
1928.12.10 CAPT    
1931. 5. 1     Chief Inst, Comm.School
1933.12.20     SM, Comm.School
1934.11.15 RADM    
1936.12. 1     Chief, N4, NGS
1937.11.20     Chief, N4, NGS / Chief, B-Comm, JGS-N
1938.11.15 VADM   Att, NGS
1938.12.15     Wait
1938.12.21 Resv    
1941. 9.22 Mob    
1941.10. 6     Att, Yokosuka ND
1941.10.10     SM, Comm.School
1943. 3.10     Att, NGS
1943. 3.20 Demob    
1962.10. 1     died (77)

TOP of this page Table of Job abbreviationsHara, Goro Tokyo Naval Academy 35th (4/172)
Vice-admiral Naval College 17th

Date Rank Other title Job
1886. 1.21     born
1907.11.20 MID   Crew, Itsukushima
1908. 7.28     Crew, Izumo
1908.12.25 SUBLT   Crew, Soya
1910. 7.25     Gun.School Bas.Course
1910.12. 1 LTJG    
1910.12.15     Torp.School Bas.Course
1911. 4.20     Crew, Kamikaze
1911.12. 1     Member, 1sbg
1912. 4.24     Member, 2sbg
1912.12. 1     Nav.College B-Course
1913. 5.24     Torp.School Adv.Course
1913.12. 1 LT   DC, Hiei
1914.11.11     Staff, Temp. Tsingtao GD
1915. 6.30     Staff, 3S
1915.12.13     Staff, 2F
1917.12. 1     Nav.College A-Course
1919.12. 1 LCDR   Staff, 3Sd
1920.12. 1     Member, Yokosuka fg
1921. 1.20     Trip to Europe, USA
1923. 4.10     Member, Yokosuka ND (B-NA, DoN / B-Edu, DoN)
1923. 8.13     Staff, B-NA, DoN / Staff, B-Edu, DoN
1923.12. 1 CMDR    
1924.12.15     Staff, B-NA, DoN
1926. 6. 1     Member, Yokosuka ND (Trip to Europe, USA)
1927. 4. 5     Staff, B-Tec, NAC
1927.12. 1 CAPT    
1928.12.10     CO, Hosho
1929.11.30     CO, Yokosuka fg
1930.10.26     CO, Yokosuka fg / CO, Akagi
1930.12. 1     CO, Yokosuka fg
1931. 4. 2     CEO, Ryujo
1931.12. 1     Member, Yokosuka ND
1932. 4. 1     Chief, B-Adm, Air Arsnl
1932.11.28     CO, Kaga
1933. 2.14     Member, Yokosuka ND
1933.11.15 RADM   SVCO, NSC / SVO, NAC
1934. 5. 1     CSVCO, NSC
1935.11.15     Chief, B-Tec, NAC
1936.12. 1     Dir, Air Arsnl
1937.12. 1 VADM    
1938.11.15     COM, Mako GD
1939.11.15     COM, Maizuru GD
1939.12. 1     CinC, Maizuru ND
1940. 4.15     Att, NGS
1940.10.31     died (55)

TOP of this page Table of Job abbreviationsHoshino, Shuichi Hiroshima Naval Academy 35th (34/172)
Vice-admiral Naval College 18th

Date Rank Other title Job
1886. 8. 1     born
1907.11.20 MID   Crew, Itsukushima
1908. 7.28     Crew, Ikoma
1908.12.25 SUBLT    
1909.12. 1     Crew, Itsukushima
1910. 4.20     Gun.School Bas.Course
1910. 7.31     Torp.School Bas.Course
1910.12. 1 LTJG    
1910.12.15     Crew, Harukaze
1911.12. 1     Crew, Settsu
1913.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1914. 5.27     Nav.College Major.Course
1914. 8.18     MS supervisor
1914.10.19     Nav.College Major.Course
1915. 2. 1     DC, Matsue
1915. 3. 3     Chief Nav, Yodo
1916. 1.25     Chief Nav, Takasaki
1916.12. 1     Chief Nav, Yahagi
1917.12. 1     Chief Nav, Iwami (acting)
1917.12. 6     Chief Nav, Mikasa (acting)
1918.12. 1     Nav.College A-Course
1919.12. 1 LCDR    
1920.12. 1     Member, Yokosuka ND (B-Sup, DoN)
1922.11. 1     Staff, B-Sup, DoN
1923.10.15     Member, Yokosuka ND (Trip to Europe, USA)
1924. 7.19     Return
1924. 8. 1     Att, NSC / Att, DoN
1924.12. 1 CMDR    
1924.12.16     CO, Komahashi
1925. 9.21     Staff, B-NA, DoN
1928. 7.15     Chief, S2, B-NA, DoN
1928.12.10 CAPT    
1930. 2. 5     CO, Izumo
1931.11. 2     Att, NSC
1931.12. 1     Chief, S1, B-Adm, NSC
1934.10.10     Att, NSC
1934.11.15 RADM   Chief, B-Sup, Kure
1935. 7.15     Att, NGS / Att, DoN
1935. 8. 1     Chief, D-Planning, B-Material, Department of Commerce and Industry
1937. 5.29     Att, NGS
1937. 7. 2     Att, NGS / Att, DoN
1937.12. 1     Dir, Yokosuka NYd
1938.11.15 VADM   COM, Ominato GD
1940.11.15     Att, NGS
1940.12.18     Wait
1940.12.21 Resv    
1944.12.15     Job assistant, NSC
1947. 3.26     died (60)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKawase, Yoshishige Gifu Naval Academy 35th (2/172)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1886. 2.21     born
1907.11.20 MID   Crew, Hashidate
1908.12.25 SUBLT   Crew, Fuji
1909. 4. 1     Crew, Satsuma
1910. 4. 1     Wait
1911. 8. 4     Member, Torp.School
1911.12. 1 LTJG    
1912. 5.22     Nav.College Sel.Course
1914.12. 1 LT    
1915. 7.19     Member, Kure ND
1916. 1.22     Member, Kure ND / Inst, Nav.College
1917. 9.15     Att, NGS / Inst, Nav.College / Att, NTC
1918. 6. 3     Inst, Gun.School
1919. 4. 1     Resident in Fr
1920. 1.21     Order of Return
1920. 7.29     Wait
1920.12. 1 LCDR    
1920.12. 3     Staff, Powder Rsch, Kure NYd
1922. 6.17     Staff, Powder Rsch, Kure NYd / TInsp, Kure NYd
1923. 4. 1     Staff, B-Gun.Res, Kure NYd / Inst, Nav.College
1923. 6. 1     Staff, B-Gun.Res, Kure NYd / Inst, Nav.College / Inst, Gun.School
1924.12. 1 CMDR    
1928. 2.20     Staff, B-Gun.Res, Kure NYd / Inst, Gun.School
1928.12.10 CAPT    
1929.11.30     Chief, B-Gun.Res, Kure NYd
1934.11.15 RADM    
1935.11.15     Chief, B-Explos, Powder-Yd
1937.12. 1     Att, Tech.Rsch
1938.11.15 VADM    
1939.11.15     Att, NGS
1939.12.15     Wait
1939.12.21 Resv    
1943. 9.25     Job assistant, Air-Tech Arsnl
1970.10.14     died (84)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKobayashi, Sonosuke Nagano Naval Academy 35th (3/172)
Vice-admiral Naval College 16th

Date Rank Other title Job
1886.10. 2     born
    3rd Medal  
1907.11.20 MID   Crew, Matsushima
1908. 4.30     Crew, Itsukushima
1908. 7.28     Crew, Iwate
1908. 9.25     Crew, Tsukuba
1908.12.25 SUBLT    
1909. 5.11     Member, 14btg
1909. 7. 9     Wait
1909. 9. 9     Crew, Manshu
1909.12.22     Member, Yokosuka ND
1909.12.25     Gun.School Bas.Course
1910. 4.20     Torp.School Bas.Course
1910. 7.31     Crew, Iwate
1910.12. 1 LTJG    
1911. 1.18     Member, 10btg
1911. 9.16     Crew, Aso
1912. 4.24     Crew, Mikasa
1912.12. 1     Nav.College B-Course
1913. 5.24     Gun.School Adv.Course
1913.12. 1 LT   DC, Kongo
1915. 3. 3     Staff, 3S
1915. 6.30     DC, Shikishima
1916. 4. 1     Inst, Gun.School / DC, Gun.School / Inst, Eng.Academy
1916. 4. 7     Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1916.12. 1     Nav.College A-Course
1918.12. 1     DC, Kure SC
1919. 7.18     Resident in Fr
1919.12. 1 LCDR    
1920. 8.23     Att, NGS
1922. 4. 1     Order of Return
1922. 7. 1     Assist Staff, 1F
1922.12. 1     Member, Yokosuka ND
1923. 4. 1     Staff, B-NA, DoN
1923.12. 1 CMDR    
1924.12. 1     Member, Yokosuka ND
1925. 1.20     CO-Des, Shimakaze
1925.12. 1     Att, NGS
1926. 1.14     Trip to Fr
1926. 1.15     Staff, NGS
1926. 3.17     Att, Attache of Navy, LN
1927. 4.26     Attendant to Plenipotentiary, Geneva conference
1927.11.15     Att, NGS / Att, DoN
1927.12. 1 CAPT   Chief, S1, B-Per, DoN
1929.11.30     CO, Nagara
1930.12. 1     CO, Haguro
1931.10.10     Att, NGS / Att, DoN
1931.12. 9     Attendant to Plenipotentiary, Geneva conference
1932.11.28     CO, Kaga
1933.11.15 RADM   Dir, B-Per, DoN
1936.12. 1     COM, 5S
1937. 3.10     COM, 4S
1937. 7.15     Att, NGS
1937. 7.28     COM, 9S
1937.12. 1 VADM    
1938. 2. 1     Att, NGS
1938.11.15     COM, Chinkai GD
1940. 4.15     CinC, Maizuru ND
1942. 7.14     Att, NGS
1942.11.10     Wait
1942.11.16 Resv    
1975. 3.17     died (88)

TOP of this page Table of Job abbreviationsMatsuzaki, Iori Hyogo Naval Academy 35th (17/172)
Vice-admiral Naval College 19th

Date Rank Other title Job
1886. 2.27     born
1907.11.20 MID   Crew, Hashidate
1908. 7.28     Crew, Iwami
1908.12.25 SUBLT    
1909. 5. 4     Wait
1909.12. 1     Susp
1910. 4.20     Gun.School Bas.Course
1910. 7.31     Torp.School Bas.Course
1910.12. 1 LTJG    
1910.12.15     Member, Kure SC
1911. 9.25     Crew, Iwami
1912. 7. 5     Crew, Yahagi
1913.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1914. 5.27     Gun.School Adv.Course
1914.12. 1     DC, Hiei
1914.12.10     Wait
1915. 2. 1     DC, Haruna
1916. 9. 1     DC, Yakumo
1917. 9.15     DC, Yakumo / Chief Gun, Yakumo
1917.10.10     Staff, 2F
1917.12. 1     Aide-dc, FADM (to FADM Togo, Heihachiro) / Att, DoN
1919.12. 1 LCDR   Nav.College A-Course
1921.12. 1     DC, Maizuru SC / Inst, Maizuru SC
1922. 3.15     Staff, B-Per, Maizuru
1923. 4. 1     Staff, B-Per, Kure
1923.12. 1 CMDR    
1923.12.10     Member, Yokosuka ND (B-Per, DoN)
1924. 6.10     Aide-dc, FADM (to FADM Togo, Heihachiro) / Staff, B-Per, DoN
1926. 5. 1     Member, Yokosuka ND (Trip to Europe, USA)
1927. 1.29     Return
1927.12. 1     XO, Kongo
1928.11.15     Att, NGS / Att, DoN
1928.12.10 CAPT   Chief, S2, B-Per, DoN
1932. 3.10     Chief, B-Per, Kure / Chief Per, Kure ND
1934.11.15 RADM    
1935.11.15     CSVCO, NSC
1938. 1. 7     CSVCO, NSC / Chief Supervisor, Osaka
1938.11.15 VADM   Att, NGS
1938.12.15     Wait
1938.12.21 Resv    
1966. 8.17     died (80)

TOP of this page Table of Job abbreviationsNoda, Kiyoshi Hokkaido Naval Academy 35th (40/172)
Vice-admiral Naval College 17th

Date Rank Other title Job
1887. 7. 6     born
1907.11.20 MID   Crew, Itsukushima
1908. 7.28     Crew, Chihaya
1908. 9.25     Crew, Shikishima
1908.12.25 SUBLT    
1909.12. 1     Crew, Nowaki
1910. 4.20     Gun.School Bas.Course
1910. 7.31     Torp.School Bas.Course
1910.12. 1 LTJG    
1910.12.15     Crew, Isonami
1911.12.20     Member, Yokosuka ND
1912. 5.22     Crew, Shikishima
1912.12. 1     Nav.College B-Course
1913. 5.24     Gun.School Adv.Course
1913.12. 1 LT   DC, Asama
1915.12.13     DC, Izumo
1916.12. 1     DC, Kashima
1917.12. 1     Nav.College A-Course
1919.12. 1 LCDR   DC, Kure SC
1920. 7. 1     DC, Kure SC / Inst, Kure SC
1920.12. 1     Chief Gun, Kashima
1921. 9. 3     Staff, 3F
1921.11. 1     Member, Yokosuka ND
1921.12.20     Staff, B-NA, DoN / Staff, NEC
1923.12. 1     Adj, DoN / Sec, MoN
1924.12. 1 CMDR    
1925. 6. 1     Member, Yokosuka ND (Trip to Europe, USA)
1926. 2.20     Return
1926. 3.20     Att, NGS
1926. 7.10     Att, Kure ND
1926.12. 1     XO, Kinu
1927. 3.19     Staff, 2F
1927.11.15     Inst, Nav.College
1928.12.10 CAPT    
1929.11. 1     Att, NGS / Staff, NGS
1929.11.30     Staff, NGS (Chief, S2, N1)
1931.10.10     Att, NGS / Att, DoN
1931.12. 9     Attendant to Plenipotentiary, Geneva conference
1933. 6.22     Chief, S-Temp.Rsch, DoN
1933. 8. 4     resigned from Attendant to Plenipotentiary, Geneva conference
1934. 5.23     Staff, B-PR, DoN
1934. 7.28     Chief, B-PR, DoN
1934.11.15 RADM    
1937.11.20     Chief, B-PR, DoN / Staff, JGS-N / Chief, B-Press, JGS-N
1938.11.15 VADM   Att, NGS / Chief, B-PR, DoN
1938.12.15     Wait
1938.12.21 Resv    
1974. 3.29     died (86)

TOP of this page Table of Job abbreviationsShimomura, Shosuke Hokkaido Naval Academy 35th (29/172)
Vice-admiral Naval College 16th

Date Rank Other title Job
1885. 1. 9     born
1907.11.20 MID   Crew, Hashidate
1908. 7.28     Crew, Iwate
1908.12.25 SUBLT    
1909.11. 1     Crew, Ayanami
1909.12. 1     Crew, Katori
1910. 3.22     Crew, Chitose
1910. 9.26     Crew, Kashima
1910.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1911. 4.20     Torp.School Bas.Course
1911. 8. 4     Crew, Ikazuchi
1912.12. 1     Nav.College B-Course
1913. 5.24     Gun.School Adv.Course
1913.12. 1 LT   DC, Kongo
1915. 6.30     DC, Iwate
1916. 9. 1     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1916.12. 1     Nav.College A-Course
1917.12. 1     Staff, 3Sd
1919.12. 1 LCDR   Member, Yokosuka ND (B-NA, DoN)
1921. 4. 9     Resident in USA
1923. 6. 1     Order of Return
1923.12. 1 CMDR   CO, Ataka
1924.11.20     XO, Isuzu
1925.10.20     Inst, Nav.College
1928.12. 4     CO, Kitakami
1928.12.10 CAPT    
1929.10. 5     Att, NGS / Att, DoN
1930.11. 1     Attache, USA
1932.11.15     Order of Return
1933. 3. 2     Staff, NGS (Chief, S5, N3)
1933.10. 1     Chief, S5, N3, NGS
1934. 6.26     Trip to Europe, USA
1934.11.15 RADM   COM, 5Sd
1935.11.15     COM, 1Ss
1936.12. 1     Att, NGS
1937. 1.22     COM, 10S
1937.10.20     COM, 14S
1937.12. 1     COM, Ominato GD
1938.11.15 VADM   Att, NGS
1939.12.15     Wait
1939.12.21 Resv    
1953. 7.30     died (68)

TOP of this page Table of Job abbreviationsSugiyama, Toshisuke Yamaguchi Naval Academy 35th (83/172)
Vice-admiral Naval College 19th

Date Rank Other title Job
1886. 5. 9     born
1907.11.20 MID   Crew, Hashidate
1908. 7.28     Crew, Nisshin
1908.12.25 SUBLT    
1909.12. 1     Crew, Asagiri
1910. 4.20     Gun.School Bas.Course
1910. 7.30     Torp.School Bas.Course
1910.12. 1 LTJG    
1910.12.15     Crew, Mikasa
1912. 5.22     Member, Maizuru SC
1913. 4. 1     Crew, Niitaka
1913.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1914. 5.27     Gun.School Adv.Course
1914.12. 1     DC, Shikishima
1916.12. 1     EO, Hamakaze
1917. 1.20     Crew, Hamakaze
1917.12. 1     Chief Gun, Tsushima
1919. 3.10     Staff, 1Sd
1919.12. 1 LCDR   Nav.College A-Course
1921.12. 1     Chief Gun, Iwate
1923. 6. 1     Staff, Kure ND
1924. 4.21     Inst, Nav.College
1924.12. 1 CMDR    
1927. 5.14     EO, Aoba
1927. 9.20     XO, Aoba
1928.12.10     Member, Yokosuka ND
1928.12.15     Att, NGS
1929. 2.15     Trip to Europe, USA
1929.11.30 CAPT    
1930. 1.14     Return
1930. 2. 1     CO, Sasebo fg
1931.12. 1     Chief, B-Edu, NAC
1934.11.15     CO, Yokosuka fg
1935.11.15 RADM    
1936.12. 1     Chief, B-Tec, NAC
1937.10. 1     CSVCO, NSC
1938. 1.17     Chief Supervisor, Nagoya
1939.11.15 VADM   Dir, Air-Tech Arsnl
1940. 5.21     Att, NGS
1940.12.16     Wait
1940.12.21 Resv    
1946.12.14     died (60)

TOP of this page Table of Job abbreviationsTanimoto, Umataro Hiroshima Naval Academy 35th (37/172)
Vice-admiral Naval College 18th

Date Rank Other title Job
1886. 4.20     born
    3rd Medal  
1907.11.20 MID   Crew, Itsukushima
1908. 7.28     Crew, Akashi
1908.12.25 SUBLT    
1910.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1911. 4.20     Torp.School Bas.Course
1911. 8. 4     Crew, Fuji
1912. 4.24     Crew, Soya
1913. 5.24     Member, Yokosuka SC
1913.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1914. 5.27     Gun.School Adv.Course
1914.12. 1     DC, Kasuga
1916. 9. 1     DC, Yamashiro / EO, Yamashiro
1916.12. 1     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1918.12. 1     Nav.College A-Course
1919.12. 1 LCDR    
1920.12. 1     Staff, 1Sd
1921.12. 1     Staff, NGS
1922.11. 1     Staff, NGS / Inst, Nav.College
1923.11.10     Staff, 3S
1924.11.10     Member, Yokosuka ND (Trip to Europe, USA)
1924.12. 1 CMDR    
1925. 9. 1     Return
1925. 9.10     Staff, NGS
1926.11. 5     Staff, NGS / Staff, Military General Staffs
1927.12. 1     XO, Hiei
1928.11.15     Inst, Nav.College
1928.12.10 CAPT    
1930.11. 1     CoS, Maizuru ND
1931.12. 1     CO, Yura
1932.12. 1     CO, Chokai
1933.11.15     Inst, Nav.College
1934.11.15 RADM   CoS, Kure ND
1935.11.15     COM, 8S
1936.12. 1     COM, 11S
1937.12. 1     COM, Manchuria Expd.Force
1938. 8. 1     COM, Training Fleet
1938.11.15 VADM    
1939. 4. 1     Att, NGS
1939.11.15     CinC, 1CF
1940.11.15     Att, NGS
1941. 4.10     CinC, Kainan GD
1941.11.20     CinC, Sasebo ND
1942.11.11     died (56)

TOP of this page Table of Job abbreviationsAraki, Sadaaki Tokyo Naval Academy 35th (94/172)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1885. 5. 5     born
1907.11.20 MID   Crew, Itsukushima
1908. 7.28     Crew, Kashima
1908. 9.25     Crew, Tsukuba
1908.12.25 SUBLT    
1909. 5.11     Crew, Uzuki
1909. 6. 1     Crew, Shigure
1909.12. 1     Crew, Nagatsuki
1910. 4.28     Crew, Hizen
1910.12. 1 LTJG    
1910.12.15     Gun.School Bas.Course
1911. 4.20     Torp.School Bas.Course
1911. 8. 4     Crew, Izumo
1911. 8.19     Crew, Uranami
1912.12. 1     Crew, Izumo
1913.11.12     Member, Yokosuka ND
1913.12. 1 LT   Crew, Kamikaze
1914.12. 1     Nav.College B-Course
1915. 5.26     Gun.School Adv.Course
1916. 1.28     DC, Sagami
1916. 2.25     DC, Settsu
1917. 7. 2     DC, Aki
1917.12. 1     Member, Yokosuka ND
1918. 2.25     Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1918.12. 5     Inst, Gun.School / DC, Gun.School / Inst, Eng.Academy
1919. 5.26     Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1919.12. 1 LCDR    
1920.12. 1     EO, Tama
1921. 1.29     Chief Gun, Tama
1921.11.10     Chief Gun, Asama
1923. 3. 1     Chief Gun, Izumo
1923. 5.10     Chief Gun, Yamashiro
1923.12. 1     Chief Gun, Nagato
1924.12. 1 CMDR   Inst, Gun.School
1926.12.25     Inst, Gun.School / Inst, Torp.School
1928.12.10 CAPT   Member, Yokosuka ND
1929. 3.10     CO-Aux, Muroto
1929.11.30     CO, Kiso
1930. 5.15     Chief Inst, Gun.School
1932.12. 1     CO, Fuso
1934.11.15 RADM   COM, Shanghai lg / Assist Staff, 3F
1935.12. 2     COM, Yokosuka BS
1936.12. 1     Att, NGS
1936.12.15     Wait
1936.12.22 Resv    
1961. 4.28     died (75)

TOP of this page Table of Job abbreviationsHara, Seitaro Ehime Naval Academy 35th (80/172)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1884. 9. 1     born
1907.11.20 MID   Crew, Hashidate
1908. 7.28     Crew, Iwate
1908. 9.25     Crew, Tsukuba
1908.12.25 SUBLT   Crew, Iwate
1909. 7. 9     Member, 14btg
1910.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1911. 4.20     Torp.School Bas.Course
1911. 8. 4     Crew, Fuji
1912.12. 1     Member, Kure SC
1913.12. 1 LT   DC, Chiyoda
1915.12.13     Crew, Asakaze
1916.12. 1     CO-Des, Asagiri
1917.12. 1     CO-Des, Mikazuki / Inst, Torp.School
1919. 8.20     Adj, Interim Southern Is bg (acting) / Staff, Interim Southern Is bg (acting)
1919.12. 1 LCDR   Adj, Interim Southern Is bg / Staff, Interim Southern Is bg
1920.10. 5     Member, Yokosuka ND
1920.12. 1     CO-Des, Kaki
1921.11. 1     Adj, Mako GD
1922.12. 1     Adj, Mako GD / Staff, Mako GD
1923.11. 1     Member, Sasebo ND
1923.11.10     Chief Torp, Hiei
1924.12. 1 CMDR   Chief Torp, Mutsu
1925.12. 1     Adj, Sasebo ND
1927.12. 1     XO, Yahagi
1928.12.10     CO-Aux, Yamato
1929.11.15     CO-Aux, Hayatomo
1929.11.30 CAPT    
1930. 7.26     Member, Sasebo ND
1930.11.15     CO, Yubari
1931.12. 1     Member, Sasebo ND
1931.12.15     Wait
1931.12.21 Resv    
1938. 9. 1 Resv 2    
1941. 4. 1 Resv    
1941. 8.16 Mob    
1941. 9. 1     Member, Kure ND
1941. 9. 5     MS supervisor, Nachisan-maru
1942.11.20     Member, Kure ND
1942.12.13     CO-Aux, Kiyokawa-maru
1943. 4.12     Member, Kure ND
1943. 4.20     Assist Staff, NTF
1943. 4.26     CO, Kamikawa-maru
1943. 5.29 RADM   KIA (58)

TOP of this page Table of Job abbreviationsHonda, Kiichiro Kumamoto Naval Academy 35th (38/172)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1885. 6.29     born
1907.11.20 MID   Crew, Hashidate
1908. 7.28     Crew, Chiyoda
1908. 9.25     Crew, Tsukuba
1908.12.25 SUBLT   Crew, Otowa
1909.11.16     Crew, Iki
1910. 4.20     Gun.School Bas.Course
1910. 7.31     Torp.School Bas.Course
1910.12. 1 LTJG    
1910.12.15     Crew, Usugumo
1912. 4. 1     Crew, Settsu
1913.12. 1 LT   Nav.College Sel.Course
1916. 7. 6     Member, Kure ND
1918. 9. 2     Staff, Powder Rsch, Kure NYd
1919.12. 1 LCDR    
1920. 4.21     Staff, Powder Rsch, Kure NYd / Staff, B-Gun, Kure NYd
1921. 5.20     TInsp, Powder-Yd / Staff, B-Rsch, Powder-Yd
1922.11.10     TInsp, Powder-Yd / Staff, B-Rsch, Powder-Yd / Staff, NSC (B1)
1923. 4. 1     Staff, NSC / Staff, B-Rsch, Powder-Yd
1924. 2.15     Trip to Europe, USA
1924.12. 1 CMDR    
1925. 1. 4     Return
1926.12. 1     Staff, NSC
1928. 9.10     Staff, NSC / Staff, Tech.Rsch
1928.12.10 CAPT    
1929.12.20     Staff, NSC / Staff, Tech.Rsch / Inst, Nav.College
1930. 5. 1     Chief, S1, B1, NSC
1930.12. 1     Chief, S1, B1, NSC / Inst, Nav.College
1933. 4. 1     Staff, NSC (B1) / Inst, Nav.College
1933.11.15     Att, NSC / Att, Tech.Rsch
1934. 4. 1     Chief, B-Chem.Res, Tech.Rsch
1934.11.15 RADM   Chief, B-Ord, Yokosuka NYd
1936.12. 1     Dir, Maizuru NYd
1937.12. 1     Att, NGS
1937.12.15     Wait
1937.12.21 Resv    
1960.12.18     died (75)

TOP of this page Table of Job abbreviationsIto, Risaburo Tokyo Naval Academy 35th (139/172)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1885. 1.19     born
1907.11.20 MID   Crew, Itsukushima
1908. 7.28     Crew, Kashima
1908.12.25 SUBLT    
1909.11. 1     Crew, Mishima
1910.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1911. 4.20     Torp.School Bas.Course
1911. 8. 4     Member, 16btg
1912.10.11     Crew, Asagiri
1913. 2.10     Crew, Sagami
1914. 5.27     Crew, Tsushima
1914.12. 1 LT   DC, Takeshiki bg
1916. 4. 1     DC, Shijiki
1917. 4.18     Wait
1917. 6.18     Member, Sasebo ND
1917. 8. 9     DC, Mikasa
1917.10.22     Att, NGS
1920. 9.13     Att, Attache of Navy, LN
1920.12. 1 LCDR    
1922. 2.20     Order of Return
1922. 5.12     resigned Att, Attache of Navy, LN
1922. 5.30     Chief Ope, Aso / DC, Aso
1922.12. 1     Chief Ope, Fuso / DC, Fuso
1923. 6.15     Att, NGS (S4, N2)
1924. 7.25     Att, NGS (S4, N2) / Staff, S-Temp.Comm, DoN
1925.12. 1 CMDR    
1927.12.10     Att, NGS (S4, N2) / Staff, S-Temp.Comm, DoN / Inst, Torp.School / Inst, Nav.College
1927.12.21     Att, NGS (S4, N2) / Inst, Torp.School / Inst, Nav.College
1929. 4. 8     Chief, S-Comm, DoN / Inst, Nav.College
1929.11.30 CAPT    
1930.12. 1     Chief, S-Comm, DoN
1932. 6.25     Chief, S-Comm, DoN / Att, NGS (Chief, S11, N4)
1933.10. 1     Chief, S-Comm, DoN / Chief, S9, N4, NGS
1934.11.15     Att, NGS
1935.11.15 RADM    
1935.12.10     Wait
1935.12.14 Resv    
1943.11.17 Mob    
1943.12. 1     Att, NGS (Decipher group)
1945. 3. 1 Demob    
1963. 3.14     died (78)

TOP of this page Table of Job abbreviationsIzawa, Haruma Kochi Naval Academy 35th (16/172)
Rear admiral Naval College 18th

Date Rank Other title Job
1885.12. 2     born
1907.11.20 MID   Crew, Itsukushima
1908. 7.28     Crew, Asahi
1908.12.25 SUBLT    
1909. 4. 2     Crew, Manshu
1909. 7.30     Crew, Iwami
1910. 4.20     Gun.School Bas.Course
1910. 7.31     Torp.School Bas.Course
1910.12. 1 LTJG    
1910.12. 5     Crew, Asakaze
1911.12. 1     Crew, Adzuma
1913. 5.24     Member, Kure SC
1913.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1914. 5.27     Gun.School Adv.Course
1914.12. 1     DC, Asahi / Inst, Gun.School
1915.12. 4     DC, Tsushima
1917. 1.20     DC, Aki
1917.10.10     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1918.12. 1     Nav.College A-Course
1919.12. 1 LCDR    
1920.12. 1     Staff, 2Sd
1921. 1.25     Staff, 4S
1921.12. 1     Inst, Nav.College
1922. 1.10     Inst, Nav.College / Staff, NGS (N1)
1923.12. 1 CMDR    
1925.12.14     Inst, Nav.College / Staff, NGS (N1) / Inst, Mil.College
1926.12. 1     XO, Kako
1927.12. 1     XO, Mutsu
1928.12.10 CAPT   Member, Yokosuka ND (S1, B-Edu, DoN)
1930.12. 1     CO, Jintsu
1931.12. 1     CO, Myoko
1932.12. 1     Att, NGS
1934. 9.20     CoS, Yokosuka ND
1934.11.15 RADM    
1935.11.15     Chief Inst, Nav.College
1936.12. 1     COM, Ominato GD
1937.12. 1     Att, NGS
1938. 3.15     Wait
1938. 3.25 Resv    
1975. 3. 5     died (89)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKasuya, Soichi Fukui Naval Academy 35th (19/172)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1885. 7.14     born
1907.11.20 MID   Crew, Itsukushima
1908. 7.28     Crew, Sagami
1908. 9.25     Crew, Suma
1908.12.10     Crew, Shikishima
1908.12.25 SUBLT    
1909.12.25     Gun.School Bas.Course
1910. 4.20     Torp.School Bas.Course
1910. 7.31     Crew, Katori
1910.12. 1 LTJG    
1911. 4. 1     Crew, Soya
1912. 4.24     Crew, Kurama
1912.12. 1     Nav.College B-Course
1913. 5.24     Gun.School Adv.Course
1913.12. 1 LT   DC, Settsu
1915.12.13     Member, Yokosuka ND
1916. 1.22     EO, Yokosuka NYd
1916. 4. 1     EO, Yamashiro
1916. 5.20     DC, Yamashiro / EO, Yamashiro
1917. 3.31     DC, Yamashiro
1917.10.10     Staff, 2Sd
1917.12. 1     Resident in Fr
1918. 3. 5     Resident in Ita
1918.12. 1 LCDR    
1921.10.20     Order of Return
1922. 3.10     VChief Gun, Yamashiro / DC, Yamashiro
1922. 7. 1     VChief Gun, Yamashiro / DC, Yamashiro / Inst, Gun.School
1922.11. 1     Staff, NGS (N1 / S5, N3)
1923. 7. 5     Staff, NGS (N1 / S5, N3) / Inst, Nav.College
1923.12. 1 CMDR    
1925. 4. 1     Attache, Ita / SVCO
1927. 4. 5     Attache, Ita / SVCO, NSC / SVO, NAC
1927.11. 1     Order of Return
1928. 4.20     Member, Yokosuka ND
1928. 8. 1     CO-Aux, Hayatomo
1928.12. 4     Member, Kure ND
1928.12.10 CAPT   CO, Oi
1929. 4. 1     Adj, NGS
1930.12. 1     Att, NGS
1931. 2. 1     CO, Asama
1932.12. 1     CO, Yamashiro
1933.11.15     CO, Mutsu
1934.11.15 RADM   CO, Yokosuka bg
1934.12.15     COM, Yokosuka BS
1935.12. 2     Att, NGS
1936. 3.28     Wait
1936. 3.30 Resv    
1942. 1.23     died (56)

TOP of this page Table of Job abbreviationsMachida, Shinichiro Saitama Naval Academy 35th (5/172)
Rear admiral Naval College 16th

Date Rank Other title Job
1884.12.13     born
1907.11.20 MID   Crew, Hashidate
1908. 7.28     Crew, Nisshin
1908.12.25 SUBLT    
1909.12.25     Gun.School Bas.Course
1910. 4.20     Torp.School Bas.Course
1910. 7.31     Crew, Shikishima
1910.12. 1 LTJG    
1911. 4. 1     Member, 11btg
1912. 5.22     Crew, Tsugaru
1912.11.13     Nav.College B-Course
1913. 5.24     Torp.School Adv.Course
1913.12. 1 LT   DC, Kawachi
1915. 1.21     Crew, Sakura
1915.12.13     CO-Tbb, 2btg / Inst, Torp.School
1916.12. 1     Nav.College A-Course
1918.12. 1     CO-Des, Hatsushimo
1919.11. 1     CO-Des, Hatsushimo / Inst, Torp.School
1919.12. 1 LCDR   CO-Des, Kaede
1920. 7.15     Chief Torp, Iwate / DC, Iwate
1921.10.21     Chief Torp, Iwate / DC, Iwate / Staff, Military General Staffs
1923.11. 1     Staff, 2Sd
1923.12. 1 CMDR    
1924.12. 1     Staff, NSC (S2, B1) / Staff, B-Sup, DoN (S1)
1925. 8.25     EO, Furutaka
1926. 3.31     XO, Furutaka
1926.10.15     Inst, Nav.College
1927.11.15     CO, 9dg
1928.12.10 CAPT   CO, Jintsu
1929.11.30     CO, 12dg
1930.12. 1     CO, Furutaka
1931.12. 1     CO, Fuso
1932.12. 1     CO, Hyuga
1933.11.15     COM, 1Sd
1934.11.15 RADM    
1935.11.15     Att, NGS
1936. 3.29     died (51)

TOP of this page Table of Job abbreviationsMatsubara, Masata Okayama Naval Academy 35th (32/172)
Rear admiral Naval College 16th

Date Rank Other title Job
1886. 1.13     born
1907.11.20 MID   Crew, Hashidate
1908. 7.28     Crew, Nisshin
1908. 9.22     Crew, Mikasa
1908.12.25 SUBLT    
1909.12.25     Gun.School Bas.Course
1910. 4.20     Torp.School Bas.Course
1910. 7.30     Crew, Kasuga
1910.12. 1 LTJG    
1911.12. 9     Crew, Hatsuharu
1912.12. 1     Nav.College B-Course
1913. 5.24     Gun.School Adv.Course
1913.12. 1 LT   Crew, Isonami
1914. 2.19     DC, Hiei
1915. 3. 3     DC, Fuso / EO, Kure NYd
1915.11. 8     DC, Fuso
1916.12. 1     Nav.College A-Course
1918.12. 1     Att, NGS
1919. 7.29     Chief Gun, Kasuga (acting)
1919.12. 1 LCDR   VChief Gun, Fuso / DC, Fuso
1920. 8.10     Member, Interim bg
1920. 9.13     Member, Interim bg / Assist Staff, Sakhalin Expeditionary Army
1921. 9.10     Member, Yokosuka ND
1921.10.11     Staff, Sasebo ND
1922.12. 1     Staff, 3S
1923.11.10     XO, Manshu
1924. 2. 5     Staff, Maizuru GD
1924.12. 1 CMDR    
1925.12. 1     Trainer, Nav.Academy
1927.10.31     XO, Fuso
1928.12.10 CAPT   CO-Aux, Notoro
1930. 2.20     Member, Kure ND
1930.11.15     Staff, Maizuru GD
1932.12. 1     Member, Kure ND
1933.12.11     Wait
1933.12.15 Resv    
1933.12.16     Job assistant, NAC
1940. 1.13 Resv 2    
1941. 6.10 Mob    
1941. 6.20     Member, Yokosuka ND
1941.10. 1     Member, Kasumigaura fg
1941.10.14     Leader, Tokyo detach, Kasumigaura fg
1942. 4. 1     Assist Staff, 1KF
1942. 4.18     CO, Sagara-maru
1943. 1.30     Member, Yokosuka ND
1943. 2.25     CO, Yatabe fg
1943. 4.10     CO, Minamitorishima kg
1943. 5. 1 RADM    
1945.11. 1 Demob    
1961. 3.22     died (75)

TOP of this page Table of Job abbreviationsMiki, Taichi Yamaguchi Naval Academy 35th (48/172)
Rear admiral Naval College 18th

Date Rank Other title Job
1886. 8.31     born
1907.11.20 MID   Crew, Matsushima
1908. 4.30     Crew, Itsukushima
1908. 7.28     Crew, Yakumo
1908.12.25 SUBLT    
1909. 2.20     Crew, Musashi
1909.10.11     Crew, Harukaze
1909.12. 1     Crew, Uzuki
1910. 4.20     Gun.School Bas.Course
1910. 7.31     Torp.School Bas.Course
1910.12. 1 LTJG    
1910.12.15     Crew, Aki
1911.12. 1     Crew, Adzuma
1913. 5.24     Member, Maizuru SC
1913.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1914. 5.27     Torp.School Adv.Course
1914.12. 1     Crew, Sakura
1915.12.13     Staff, 2F
1916.12. 1     CO-Des, Usugumo / Inst, Gun.School
1917. 3.15     CO-Des, Usugumo / Inst, Gun.School / CO-Des, Yamabiko
1917.12. 1     Inst, Torp.School / Adj, Torp.School
1918.12. 1     Nav.College A-Course
1919.12. 1 LCDR    
1920.12. 1     Staff, 2F
1921.12. 1     Inst, Torp.School
1921.12.20     Inst, Torp.School / Inst, Gun.School
1924.12. 1 CMDR   Staff, 2Sd
1925.12. 1     CEO, DD-13
1925.12.21     CO-Des, DD-13
1926.12. 1     Member, Yokosuka ND
1927. 2. 1     Staff, Training Fleet
1928. 1.15     CO, 24dg
1928.12.10 CAPT   CO, 3dg
1929.11.30     CO, Sendai
1930.12. 1     CO, Natori / CO, Tokiwa
1930.12.10     CO, Natori
1931. 4. 5     CEO, Chokai
1931.12. 1     CO, Chokai
1933.11.15     CO, Kongo
1934.11.15 RADM   CoS, 2F
1935.11.15     COM, 2Sd
1936.12. 1     SM, Torp.School
1937. 3.10     COM, 5S
1937.12. 1     Att, NGS
1938. 3.15     Wait
1938. 3.25 Resv    
1941. 9.22 Mob    
1941.10. 6     Att, Yokosuka ND
1941.10.15     COM, Yokosuka KS
1942. 1.10     SM, Torp.School
1943. 3.15     Att, NGS
1943. 3.20 Demob    
1956. 2.17     died (69)

TOP of this page Table of Job abbreviationsMorimoto, Jo Shimane Naval Academy 35th (7/172)
Rear admiral Naval College 17th

Date Rank Other title Job
1886. 7.23     born
1907.11.20 MID   Crew, Itsukushima
1908. 7.28     Crew, Ikoma
1908.12.25 SUBLT    
1909.12.25     Gun.School Bas.Course
1910. 4.20     Torp.School Bas.Course
1910. 7.31     Crew, Kurama
1910.12. 1 LTJG    
1911.12. 1     Crew, Fubuki
1912.12. 1     Nav.College B-Course
1913. 5.24     Torp.School Adv.Course
1913.12. 1 LT   Crew, Tachibana
1914.12. 1     EO, NSC (Trip to UK)
1915. 2. 5     Crew, Urakaze / EO, NSC
1915. 9.14     Crew, Urakaze
1916. 9.12     Staff, 3Sd
1916.12. 1     Staff, 2S
1917.12. 1     Nav.College A-Course
1919.12. 1 LCDR   Staff, 4S
1920. 5.10     Staff, Kure ND
1921. 1. 7     Att, NGS (S5, N3)
1921. 4. 9     Staff, NGS
1923. 6. 1     Attache, Bra
1923.12. 1 CMDR    
1925. 6. 1     Order of Return
1925.12.29     CO, 7dg
1926.10.15     XO, Furutaka
1927.12. 1     CO, 3dg / CO, 7dg
1927.12.28     CO, 3dg
1928.12.10 CAPT   Staff, B-Adm, Kure NYd
1930. 3.17     Staff, B-Adm, Kure NYd / Staff, B-Adm, Hiro NYd
1930.11. 8     CEO, Maya
1932. 6.30     CO, Maya
1932.12. 1     Member, Yokosuka ND
1933. 2.14     CO, Haguro
1933.11.15     Member, Yokosuka ND
1934.11.15 RADM   Att, NGS
1934.12.10     Wait
1934.12.15 Resv    
1944. 8. 1 Mob    
1944. 8.10     Assist Staff, GCfg
1944. 8.15     CO, Shiga fg
1945. 3. 1     Member, Yokosuka ND
1945. 3.15     CO, Kagoshima fg
1945. 7.10     CO, Kurashiki fg
1945. 9.15 Demob    
1969.11. 1     died (83)

TOP of this page Table of Job abbreviationsNakajima, Ryukichi Fukuoka Naval Academy 35th (57/172)
Rear admiral Naval College 17th

Date Rank Other title Job
1885. 1.17     born
1907.11.20 MID   Crew, Matsushima
1908. 4.30     Crew, Itsukushima
1908. 7.28     Crew, Nisshin
1908.12.25 SUBLT    
1909.12. 1     Member, 3btg
1910. 4.20     Gun.School Bas.Course
1910. 7.31     Torp.School Bas.Course
1910.12. 1 LTJG    
1910.12.15     Crew, Asahi
1912. 5.22     Torp.School Bas.Course
1912.12.20     Crew, Kurama
1913.12. 1 LT   Crew, Nagatsuki
1914.12. 1     Nav.College B-Course
1915. 5.26     Gun.School Bas.Course
1916.12. 1     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1917. 2. 1     DC, Asahi
1917.12. 1     Nav.College A-Course
1919.12. 1 LCDR   Staff, Sasebo ND
1920.12. 1     CO-Des, Kaya
1921.12. 1     Staff, 3S
1922.11.20     Chief Gun, Hiei
1923. 8.13     Chief Gun, Haruna / Inst, Gun.School
1923.11. 1     Member, Yokosuka ND (S1, B-NA, DoN / S2, B-NA, DoN)
1924.12. 1 CMDR    
1925. 4. 1     Member, Yokosuka ND (B-Per, DoN)
1925. 4.20     Staff, B-Per, DoN (S2)
1927. 4.15     EO, Kinugasa
1928.12.10     CO, 21dg
1929.11.30 CAPT   CO, Kinu
1930.12. 1     Att, NSC (B3)
1932.11.15     Chief, B-Adm, Yokosuka NYd
1934.11.15     CSVCO, NSC
1935.11.15 RADM   Att, NSC
1935.12.10     Wait
1935.12.14 Resv    
1948. 1.23     died (63)

TOP of this page Table of Job abbreviationsOkada, Shunichi Hiroshima Naval Academy 35th (25/172)
Rear admiral Naval College 16th

Date Rank Other title Job
1887. 5.10     born
1907.11.20 MID   Crew, Itsukushima
1908. 7.28     Crew, Chinen
1908.12.25 SUBLT    
1909. 4. 2     Crew, Manshu
1909. 7.30     Crew, Ikoma
1910.12. 1 LTJG    
1910.12.15     Gun.School Bas.Course
1911. 4.20     Torp.School Bas.Course
1911. 8. 4     Crew, Sazanami
1912.12. 1     Nav.College B-Course
1913. 5.24     Gun.School Adv.Course
1913.12. 1 LT   DC, Settsu
1916. 2.25     Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1916.12. 1     Nav.College A-Course
1918.12. 1     CO-Des, Kamikaze
1919. 3.10     Att, NGS
1919. 3.26     Aide-dc, Prince (to Prince Nobuhito)
1919.12. 1 LCDR    
1923. 8.20     Chief Gun, Tokiwa
1923. 8.22     Chief Gun, Adzuma
1923.11.20     XO, Yubari
1923.12. 1 CMDR    
1924.10.25     Staff, 2F
1925.10.20     Staff, Yokosuka ND / Staff, Tokyo bay Fort HQ
1927.12. 1     XO, Nagato
1928. 5.16     Att, NGS
1928. 5.21     Staff, NGS (Chief, S3, N2) / Staff, Military General Staffs
1928.12.10 CAPT    
1930. 2. 5     Att, NGS (Trip to Europe, USA)
1930.11. 4     Return
1930.12. 1     CO, Oi
1931. 4. 1     CO, Iwate
1932. 9.26     Member, Sasebo ND
1932.11.15     CO, Kaga
1932.11.28     Member, Sasebo ND
1933. 2. 1     Wait
1933. 5.29     Member, Yokosuka ND
1934.11.15 RADM   Att, NGS
1934.12.10     Wait
1934.12.15 Resv    
1943.12.24     died (56)

TOP of this page Table of Job abbreviationsOwada, Yoshinosuke Ibaraki Naval Academy 35th (97/172)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1886. 4.20     born
1907.11.20 MID   Crew, Itsukushima
1908. 7.28     Crew, Sagami
1908. 9.25     Crew, Tsukuba
1908.12.25 SUBLT    
1909. 5.25     Crew, Suzuya
1910.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1911. 4.20     Torp.School Bas.Course
1911. 8. 4     Crew, Toyohashi
1911.12. 1     Crew, Toyohashi / Member, 1sbg
1912.12. 1     Member, 2sbg
1913.12. 1 LT    
1914. 2.19     Member, 2sbg
1914.12. 1     Nav.College B-Course
1915. 5.26     Torp.School Adv.Course
1915.12.13     CO-Subb, 2sbg
1916.12. 1     CO-Subb, 3sbg
1917.12. 1     CO-Subb, 4sbg
1918. 8.20     EO, Submarine boat
1919. 3.20     CEO, Submarine (acting)
1919. 4. 5     CO-Sub, Submarine (acting) / CEO, Submarine (acting)
1919. 9.18     CO-Sub, 14sg (acting)
1919.12. 1 LCDR   CEO, SS-42
1920. 4. 1     CO-Sub, SS-42 / CEO, SS-42
1920.12. 1     Inst, Sub.School
1921.12.10     Staff, NEC (B2)
1923. 4. 1     Chief Ope, Asama / DC, Asama
1924. 4.10     CO, 5sg (acting)
1924.12. 1 CMDR   CO, 4sg
1925.12. 1     Inst, Sub.School
1925.12. 8     Inst, Sub.School / CO, 15sg
1926.12. 1     Inst, Sub.School / CO, 16sg
1928.12.10     CO, 18sg
1929.11.30 CAPT    
1930.11.15     CO, Chogei
1931.12. 1     CO, Karasaki
1932.12. 1     CO, Nachi
1933.11.15     Member, Kure ND
1934.12.15     CO, Kure bg
1935.11.15 RADM   COM, 2Ss
1937.12. 1     Att, NGS
1938. 2. 1     COM, Yokosuka BS
1938.11.15     Att, NGS
1938.12.15     Wait
1938.12.21 Resv    
1941. 9. 2 Mob    
1941. 9.15     Member, Chinkai GD
1941.10. 1     COM, Chinkai BS
1942. 8.10     Att, NGS
1942. 9. 1 Demob    
1954. 7.17     died (68)

TOP of this page Table of Job abbreviationsSada, Kenichi Yamaguchi Naval Academy 35th (13/172)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1886. 7.13     born
1907.11.20 MID   Crew, Itsukushima
1908. 7.28     Crew, Chihaya
1908.11.20     Crew, Ikoma
1908.12.25 SUBLT    
1909.10.11     Crew, Hatsuharu
1909.12. 1     Crew, Kikuzuki
1910. 4.20     Gun.School Bas.Course
1910. 7.31     Torp.School Bas.Course
1910.12. 1 LTJG    
1910.12.15     Crew, Naniwa
1912. 4. 1     Crew, Soya
1913.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1914. 5.27     Gun.School Adv.Course
1914.12. 1     DC, Kasagi
1915. 9. 8     DC, Kongo
1916.12. 1     Att, NEC (B2)
1917. 6. 1     Att, NEC (B2) / DC, Yokosuka SC / Inst, Pay.Academy
1917.12. 1     EO, Kawakaze
1918. 3.12     Chief Gun, Akashi
1919. 7.29     Chief Gun, Tatsuta
1919.12. 1 LCDR    
1920. 8.23     Inst Adj, Kure SC
1920.12. 1     Adj, Nav.College
1922.12. 1     Chief Gun, Haruna
1923. 6. 1     Chief Gun, Haruna / Inst, Gun.School
1923. 8.13     Chief Gun, Hiei
1923.12. 1 CMDR    
1924.12. 1     Adj, Gun.School
1925.12. 1     Adj, Yokosuka ND
1926.12. 1     XO, Yamashiro
1927.12. 1     CO-Aux, Yamato
1928.12.10 CAPT   CO, Natori
1929.11.30     Staff, B-Adm, Yokosuka NYd
1930. 6.20     CEO, Atago
1931.10. 1     CO, Atago
1932.12. 1     Member, Yokosuka ND
1933. 2.23     CO, Hiei
1933.11.15     CO, Nagato
1934.11.15 RADM   CO, Sasebo bg
1934.12.15     COM, Sasebo BS
1935.11.15     Att, NGS
1936. 3.28     Wait
1936. 3.30 Resv    
1949. 6.27     died (62)

TOP of this page Table of Job abbreviationsSato, Koichi Tokushima Naval Academy 35th (47/172)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1884. 9. 7     born
1907.11.20 MID   Crew, Hashidate
1908. 7.28     Crew, Asama
1908.12.25 SUBLT    
1909.11. 1     Crew, Okinoshima
1910.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1911. 8. 4     Torp.School Bas.Course
1911.12.20     Member, 13btg
1912.12. 1     Member, Sasebo SC
1913. 1.30     Crew, Usugumo
1913.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1914. 5.27     Gun.School Adv.Course
1914.12. 1     DC, Suma
1916. 4. 4     DC, Suwo / Inst, Gun.School
1917.12. 1     Chief Gun, Suma
1918. 6.13     Staff, Interim Southern Is bg
1919. 8.20     Member, Yokosuka ND
1919.12. 1 LCDR   Member, Sasebo ND
1920. 3.29     Staff, Yokosuka ND
1920.11. 1     Member, Yokosuka ND (B-NA, DoN)
1922. 7. 1     Chief Gun, Chikuma
1922.11.10     Member, Yokosuka ND (B-NA, DoN / Southern Is Resident) / DC, Yokosuka SC
1922.12.15     Member, Yokosuka ND (B-NA, DoN / Southern Is Resident)
1924.12. 1 CMDR    
1925. 4.20     XO, Nagara
1925.12. 1     Adj, Nav.College
1927.11.15     XO, Oi
1928.12.10     CO-Aux, Takasaki
1929.11.30 CAPT   CO, Tone / CO, Komahashi
1930. 1.15     CO, Tone
1930.12. 1     Member, Sasebo ND
1930.12.15     Wait
1930.12.24 Resv    
1932.11. 1     Job assistant, NGS
1933. 7.31     resigned Job assistant
1933.12. 6     Job assistant, NGS
1938. 9. 7 Resv 2    
1941. 4. 1 Resv    
1942. 6. 4 Mob    
1942. 6.15     Member, Yokosuka ND
1942. 6.20     MS supervisor, Kotoku-maru
1942. 7.30 RADM 4th Medal KIA (57)

TOP of this page Table of Job abbreviationsSato, Osamu Kanagawa Naval Academy 35th (26/172)
Rear admiral Naval College 19th

Date Rank Other title Job
1886.12. 5     born
1907.11.20 MID   Crew, Hashidate
1908. 7.28     Crew, Mikasa
1908. 9.25     Crew, Akitsushima
1908.12.25 SUBLT    
1909.12. 1     Crew, Shirayuki
1910.12. 1 LTJG    
1910.12.15     Gun.School Bas.Course
1911. 4.20     Torp.School Bas.Course
1911. 8. 4     Crew, Tsugaru
1912. 5.29     Crew, Tatsuta
1913.12. 1 LT   DC, Satsuma
1914.12. 1     Nav.College B-Course
1915. 5.26     Nav.College Major.Course
1915.12.13     Chief Nav, Akitsushima
1916.12. 1     DC, Yokosuka SC / Inst, Eng.Academy
1917.10.10     Chief Nav, Yakumo (acting)
1919. 1.10     Chief Nav, Iwami (acting) / DC, Iwami (acting)
1919. 4.22     Chief Nav, Asahi / DC, Asahi (acting)
1919.12. 1 LCDR   Nav.College A-Course
1921.12. 1     Chief Nav, Settsu / DC, Settsu
1922. 8.19     Chief Nav, Katori / DC, Katori
1922.11.20     CO, Fushimi
1923. 3.20     Staff, 1st Expeditionary Fleet
1923.11.10     Staff, NGS (S6, N3)
1924.12. 1 CMDR    
1925.10.20     Att, NGS / Staff, NGS / Assist Staff, 1st Expeditionary Fleet
1928. 3.15     Att, NGS / Staff, NGS
1928. 5.16     XO, Nagato
1928.12.10 CAPT   CO, Tsushima
1929.11.30     Att, NGS
1929.12. 5     Staff, NGS (Chief, S6, N3)
1932.10.10     Staff, NGS (Chief, S6, N3 / Chief, S7, N3 / Chief, S8, N3)
1932.12. 1     Attache, Chi
1934.11.15 RADM    
1935. 5.17     Attache, Chi
1936.12. 1     Att, NGS
1937.12.15     Wait
1937.12.21 Resv    
1938. 1. 6     Job assistant, 4F
1938. 5.20     resigned Job assistant
1943.10. 9 Mob    
1943.10.14     Att, NGS
1943.10.25     Beijing Resident
1945.12.30 Demob    
1974.12. 5     died (88)

TOP of this page Table of Job abbreviationsShibayama, Masaki Tokyo Naval Academy 35th (146/172)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1884. 8.13     born
1907.11.20 MID   Crew, Hashidate
1908. 7.28     Crew, Tokiwa
1908.12.25 SUBLT    
1909. 4. 1     Crew, Iki
1909.11.12     Crew, Aso
1910. 7.25     Gun.School Bas.Course
1910.12. 1 LTJG    
1910.12.15     Torp.School Bas.Course
1911. 4.20     Crew, Murasame
1912. 4.24     Crew, Kashima
1912.11.13     Gun.School Exp.Course
1913. 5.24     Crew, Kawachi
1913.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1914. 5.27     Gun.School Adv.Course
1914.12. 1     EO, NSC
1914.12.15     DC, Haruna / EO, NSC
1915. 4.19     DC, Haruna
1915.12.13     Crew, Sugi
1916.12. 1     DC, Shikishima
1917.12. 1     Chief Gun, Akitsushima
1918.12. 1     DC, Kashima
1919. 4. 1     VChief Gun, Kashima / DC, Kashima
1919.12. 1 LCDR   Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1922.12. 1     Chief Gun, Kirishima
1923.10.20     Chief Gun, Mutsu
1924. 2.20   Baron (succeeding)  
1924.12. 1 CMDR    
1925.12. 1     Inst, Gun.School
1927.12. 1     XO, Yamashiro
1928.12. 4     CO-Aux, Kamoi
1928.12.10 CAPT    
1929.12. 7     Member, 1st Expeditionary Fleet (Commander, Shanghai lg)
1930.12. 1     CoS, Maizuru ND
1931.12. 1     CO, Akagi
1932.12. 1     Member, Yokosuka ND
1933. 9.18     CO, Yokosuka SC
1934. 5.25     CO, Yokosuka SC / CO, Nisshin
1934. 7.10     CO, Yokosuka SC
1934.11.15 RADM   Chief, B-Per, Yokosuka / Chief Per, Yokosuka ND
1936.12. 1     Att, NGS
1936.12.15     Wait
1936.12.22 Resv    
1940. 5. 1     Job assistant, NAC
1941. 6.19     resigned Job assistant
1942. 6.10     Consultant, Cabinet / Work in Asian Development Agency
1942.11. 1     Advisor, Ministry of Eastern Asian Affairs
1943. 7. 1     Consultant, Department of Welfare
1952. 3.15     died (67)

TOP of this page Table of Job abbreviationsShimazu, Tadashige Tokyo Naval Academy 35th (79/172)
Rear admiral Naval College 18th

Date Rank Other title Job
1886.10.20     born
    Duke  
1907.11.20 MID   Crew, Itsukushima
1908. 7.28     Crew, Fuji
1908.12.25 SUBLT   Crew, Katori
1909. 8. 5     Crew, Izumo
1909.12.25     Gun.School Bas.Course
1910. 4.20     Torp.School Bas.Course
1910. 7.30     Crew, Iwami
1910.12. 1 LTJG    
1911. 1.23     Crew, Katori
1911.10.19     Senator
1913.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1914. 5.27     Gun.School Adv.Course
1914.12. 1     DC, Settsu
1915.12.13     DC, Tsukuba / Inst, Gun.School
1916.12. 1     DC, Kawachi
1917.12. 1     Att, NGS
1918.12. 1     Nav.College A-Course
1919.12. 1 LCDR    
1920.12. 1     Member, Yokosuka ND / Inst, Gun.School
1920.12.25     Study in UK by own payment
1923. 4. 5     Return
1923. 5. 5     Att, NGS
1923. 6. 1     Staff, NGS (S5, N3)
1923. 7. 5     Staff, NGS (S5, N3) / Inst, Nav.College
1924.12. 1 CMDR    
1927.12. 1     Inst, Nav.College
1928.12.10     Attache, UK / CSVCO, NSC
1929.11.30 CAPT    
1930.12. 1     Order of Return
1931. 7.10     Att, NGS / Att, DoN
1935.11.15 RADM   Att, NGS
1935.12.10     Wait
1935.12.14 Resv    
1940. 9.14     Chairman, consultant committee, Gakushuin school
1968. 4. 9     died (81)

TOP of this page Table of Job abbreviationsSuzuki, Kiyoshi Aichi Naval Academy 35th (100/172)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1885. 5.28     born
1907.11.20 MID  
1908.12.25 SUBLT    
1910.12. 1 LTJG    
1913.12. 1 LT   DC, Tokiwa
1917. .     DC, Haruna
1917. 7. 2     Member, Yokosuka ND
1917. 7.20     Crew, Sakaki
1918. 5. 1     Crew, Sugi
1919. 8.20     CO-Des, Fubuki / Inst, Torp.School
1919.10.18     CO-Des, Kagero / Inst, Torp.School
1919.12. 1     CO-Des, Arare
1920.12. 1 LCDR    
1922. 1. 1     CO-Des, Kaede
1922. 4.20     CO, Toba
1923. 8.13     Member, Sasebo ND
1924. 1.10     CEO, DD-7 (acting)
1925.12. 1 CMDR   CO, 4dg / CO-Des, Yakaze
1926. 2. 1     XO, Tatsuta
1927.12. 1     CO, 28dg
1928.12.10     CO, 5dg
1929.11.30     CO, 4dg
1930.12. 1 CAPT   Member, Yokosuka ND
1930.12.15     Wait
1930.12.24 Resv    
1941. 8. 1 Mob   CO, 14wg
1942. 5.12 RADM   KIA (56)

TOP of this page Table of Job abbreviationsTabata, Hiroyoshi Gunma Naval Academy 35th (22/172)
Rear admiral Naval College 18th

Date Rank Other title Job
1886. 1. 1     born
1907.11.20 MID   Crew, Itsukushima
1908. 7.28     Crew, Tokiwa
1908.12.25 SUBLT    
1909.10. 1     Crew, Aso
1910. 7.25     Gun.School Bas.Course
1910.12. 1 LTJG    
1910.12.15     Torp.School Bas.Course
1911. 4.20     Member, 17btg
1912. 2. 1     Crew, Kashima
1912.12. 1     Nav.College B-Course
1913. 5.24     Gun.School Adv.Course
1913.12. 1 LT   DC, Kongo
1914.12. 1     Inst, Gun.School / DC, Gun.School / Inst, Nav.College
1914.12. 3     Inst, Gun.School / DC, Gun.School / Inst, Nav.College / Inst, Eng.Academy
1915. 4.22     Member, Yokosuka ND
1915.12.13     Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1915.12.23     Inst, Gun.School / DC, Gun.School / Inst, Eng.Academy
1916. 4. 1     DC, Katori
1917.11.14     Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1918. 1.25     Inst, Gun.School / DC, Gun.School / Inst, Eng.Academy
1918.12. 1     Nav.College A-Course
1919.12. 1 LCDR    
1920.12. 1     Staff, NEC (B2)
1922.12. 1     Staff, 1F / Staff, GF
1923.12. 1 CMDR    
1924.11.10     Inst, Nav.College
1927.12. 1     Att, NGS
1928. 2.15     Trip to Europe, USA
1928.12.10 CAPT    
1929. 1. 6     Return
1929. 2. 1     Member, Yokosuka ND
1929. 5. 1     CO-Aux, Tsurumi
1929.11. 1     Att, NGS / Att, DoN
1929.11.30     Chief, S2, B-Edu, DoN
1931.12. 1     CO, Nachi
1932.12. 1     CO, Ise
1933.11.15     Chief, B-Per, Sasebo / Chief Per, Sasebo ND
1934.11.15 RADM   CoS, Sasebo ND
1935. 3. 1     SM, Gun.School
1936.12. 1     Att, NGS
1937. 3.15     Wait
1937. 3.25 Resv    
1968. 7.21     died (82)

TOP of this page Table of Job abbreviationsTakehara, Kuichiro Shizuoka Naval Academy 35th (8/172)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1885.10. 7     born
1907.11.20 MID   Crew, Hashidate
1908. 7.28     Crew, Adzuma
1908.12.25 SUBLT    
1909.12.25     Gun.School Bas.Course
1910. 4.20     Torp.School Bas.Course
1910. 7.31     Crew, Iki
1910.12. 1 LTJG   Crew, Fubuki
1911.12. 1     Crew, Tsukuba
1912. 4.20     Crew, Kawachi
1912.12. 1     Nav.College B-Course
1913. 5.24     Nav.College Major.Course
1913.12. 1 LT   DC, Suma
1914.12.13     Staff, 6S
1917. 2. 7     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1917.10. 1     Inst, Nav.Academy / Adj, Nav.Academy
1918.11. 7     Chief Nav, Tokiwa (acting)
1919. 2.21     Wait
1919. 3.15     Member, Yokosuka ND
1919. 6.12     Chief Nav, Katori (acting) / DC, Katori (acting)
1919. 8.18     Chief Nav, Adzuma (acting) / DC, Adzuma (acting)
1919.12. 1 LCDR   Chief Nav, Adzuma / DC, Adzuma
1920. 7. 9     Chief Nav, Kurama / DC, Kurama
1922. 1.10     Member, Yokosuka ND
1922.11.10     Staff, B-Per, DoN (S2)
1923.10.15     Chief Nav, Nagato / DC, Nagato
1923.12. 1 CMDR    
1924.12. 1     Chief Nav, Haruna / DC, Haruna
1925. 4.15     XO, Nisshin
1925. 9.29     Member, Yokosuka ND
1926. 3. 5     XO, Asama
1926.12. 1     Staff, NHC (B1)
1928. 3. 5     CO, Manshu
1928.12.10 CAPT   Member, Yokosuka ND
1928.12.20     Wait
1928.12.25 Resv    
1939.10. 7 Resv 2    
1941. 4. 1 Resv    
1943. 8.10 Mob    
1943. 8.25     Member, Yokosuka ND
1943.10. 4     Assist Staff, GF
1943.10.15     MS commander, Nihon-maru
1944. 1.14 RADM   KIA (58)

TOP of this page Table of Job abbreviationsTakeshita, Shigeri Shimane Naval Academy 35th (71/172)
Rear admiral Naval College 18th

Date Rank Other title Job
1885.11.21     born
1907.11.20 MID   Crew, Hashidate
1908. 7.28     Crew, Asama
1908.12.25 SUBLT    
1909.11. 1     Crew, Shikinami
1910. 4.20     Gun.School Bas.Course
1910. 7.31     Torp.School Bas.Course
1910.12. 1 LTJG    
1910.12.15     Crew, Suzuya
1911. 9.25     Member, 14btg
1912.12. 1     Crew, Izumo
1913.11.12     Member, Yokosuka ND
1913.12. 1 LT   Crew, Arare
1915. 3.17     Nav.College Sel.Course
1917. 4. 1     DC, Hiei
1918. 7.15     DC, Asama
1918. 7.25     DC, Haruna
1918.12. 1     Nav.College A-Course
1919.12. 1 LCDR    
1920.12. 1     Adj, 5S
1921.12. 1     Adj, 6S
1922. 4. 1     Assist Staff, Training Fleet
1922. 4. 8     Adj, Training Fleet
1923. 3. 1     DC, Iwate
1923. 6. 1     CO-Des, Tsuta / Inst, Torp.School
1923.10.15     Staff, NGS (S5, N3)
1925. 7.21     XO, Tama
1925.12. 1 CMDR    
1926. 1.15     XO, Naka
1926.12. 1     XO, Kitakami
1927. 3.15     Att, NGS
1927. 5. 2     Attache, Mex
1930. 4.26     Order of Return
1930. 9.10     Att, NGS
1930.11.15     CO, Nisshin
1930.12. 1 CAPT    
1931.12. 1     Member, Yokosuka ND
1931.12.15     Wait
1931.12.21 Resv    
1939. 6.15     Job assistant, B-Per, DoN
1939.11.21 Resv 2    
1940. 1.23     Job assistant, B-Per, DoN / Job assistant, CSF
1940.11.15     resigned Job assistant
1941. 4. 1 Resv    
1942. 1.22 Mob   Assist Staff, 3KF
1943. 2.20     CO, 31kg
1943. 7.15     Traffic Control, 1KEg
1944. 7.16 RADM   KIA (58)

TOP of this page Table of Job abbreviationsTodo, Isao Chiba Naval Academy 35th (147/172)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1884. 9. 5     born
    5th Medal  
1907.11.20 MID   Crew, Matsushima
1908. 4.30     Crew, Hashidate
1908. 7.28     Crew, Iki
1908.11.20     Crew, Asahi
1908.12.25 SUBLT    
1909. 9. 1     Crew, Yakumo
1910.12. 1 LTJG    
1910.12.15     Gun.School Bas.Course
1911. 4.20     Torp.School Bas.Course
1911. 8. 4     Member, 14btg
1911. 9.25     Wait
1912. 1.15     Crew, Kawachi
1913.12. 1     Member, Yokosuka SC
1914. 8.31     Member, Yokosuka ND
1914. 9. 3     Member, 2F / Leader, S-Engineer, Heavy gun Battery
1914.12. 1 LT   DC, Katori
1915. 8.16     DC, Yahagi
1917.12. 1     DC, Satsuma
1918. 8. 3     Att, NGS (N2)
1920. 3.15     CO-Des, Mikazuki
1920. 8. 1     CO-Des, Mikazuki / Inst, Torp.School
1920.12. 1 LCDR   CO-Des, Hatsuharu
1921.12. 1     CO-Des, Hatsuharu / Inst, Torp.School
1922. 2. 7     CO-Des, Kuwa
1923.12. 1     CO-Des, Hokaze (acting)
1925.12. 1 CMDR   CO-Des, Minekaze
1926. 9. 1     CO-Des, Minekaze / CO-Des, Okikaze
1926.12. 1     Torp.School Exp.Course
1927.11.15     CO, 6wg
1928.12.10     CO, 7dg
1929.11.30     CO, 3dg
1930.11.15     Member, Yokosuka ND
1930.12. 1 CAPT    
1930.12.15     Wait
1930.12.24 Resv    
1938. 9. 3 Mob    
1938. 9. 5 Resv 2    
1938. 9.10     Member, Yokosuka ND
1938. 9.13     Att, Kure ND
1938. 9.20     Att, Kure ND / Member, Army 1st Shipping HQ
1938.12. 1     Member, Yokosuka ND
1939. 1.18     Att, Kure ND
1939. 1.20     Member, Army 1st Shipping HQ
1939. 3.31     Member, Yokosuka ND
1939. 4. 4 Demob    
1941. 4. 1 Resv    
1941. 7.30 Mob    
1941. 8.11     Member, Kure ND
1941. 8.12     CO, Kinjo-maru
1942. 5. 4 RADM   KIA (57)

TOP of this page Table of Job abbreviationsYoshimi, Yusuke Miyagi Naval Academy 35th (92/172)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1930.12. 1 CAPT    
1941. 9. 5     CO-Gb, Zuiko-maru
1941.12.22 RADM   KIA (57)

TOP of this page Table of Job abbreviations


TOP page

Copyright © Hiroshi Nishida (Misohito), 2002.