Surgeon section 1916 or later

TOP page People TOP

1916 commissioned
Vice-admirals (surgeon) Imada, Ibuo Ishiguro, Yoshio
Osuga, Tomiji Sugimoto, Toyomatsu
Takata, Rokuro
Rear admirals (surgeon) Goto, Kosaburo Hara, Hayato
Kanazawa, Shintaro Kobayashi, Kengo
Ogawa, Junkichi Takahashi, Yutaka
Yamanouchi, Shuzo

1917 commissioned
Vice-admirals (surgeon) Fukui, Nobutatsu Kanbayashi, Yoshiharu
Sudo, Iwao
Rear admirals (surgeon) Hasegawa, Seiichi Ito, Shinichi
Kandatsu, Kinsaku Kuroki, Morihide
Nakamura, Michitaka Tsuzuki, Masao
Yakabe, Gunji Yasuyama, Kodo

1918 commissioned
Vice-admiral (surgeon) Matsumoto, Cho
Rear admirals (surgeon) Amano, Senkichi Dobeta, Sugizo
Ito, Shunkichi Kanai, Izumi
Kawashima, Hideshi Kuroki, Takeichi
Matsuo, Masamichi Okubo, Shin
Shibata, Toshio Shimazaki, Tadashi
Ushikubo, Shigetsune

1919 commissioned
Vice-admiral (surgeon) Kaburagi, Kihei
Rear admirals (surgeon) Akune, Mutsumi Honma, Masato
Kataoka, Katsumi Nagaoki, Moriyasu
Shiina, Saburo Tsutomi, Takashi
Yano, Yoshio Yoshida, Hajime

1920 commissioned
Rear admirals (surgeon) Oda, Kazuaki Otagawa, Hajime
Sakurai, Tokuichi Takei, Hiizu
Tamura, Akira

1921 commissioned
Rear admirals (surgeon) Kizu, Einosuke Murata, Saburo
Sekuzu, Eiichi Terakado, Masafumi
Yokokura, Seijiro

1922 commissioned
Rear admirals (surgeon) Amano, Naoe Itakura, Shun
Kotatsu, Kappei Matsuno, Kinji
Odajima, Shokichi
Captain (surgeon) Arima, Shizuka

1923 commissioned
Rear admiral (surgeon) Kawada, Masashi

1924 commissioned
Captain (surgeon) Fukuhara, Fumio

1925 commissioned
Rear admirals (surgeon) Ikegami, Masao Kimura, Masao

1926 commissioned
Rear admiral (surgeon) Hirokawa, Wataru

1927 commissioned
Rear admiral (surgeon) Nagayama, ChiyosakuImada, Ibuo Yamaguchi Nagasaki Inst, of Medical
Vice-admiral (surgeon)

Date Rank Other title Job
1892. 2. 9     born
    4th Medal  
1912. 9.11     entrance to Nagasaki Inst. of Medical
1915.12.10     Student to Surgeon officer
1916. 5.17     Graduate from Nagasaki Inst. of Medical
1916. 7. 1 S/SUBLT   Med.School B-Course
1916.12.25     Member, Kure SC
1917. 6. 1     Crew, Kashima
1918. 6. 1     Member, Yokosuka bg
1918.11.10     Member, Temp.Expeditionary Unit
1918.12. 1 S/LTJG    
1919. 9.23 LTJG/S    
1920. 7. 6     Member, Kure NH
1921. 2. 4     Chief Sur, Koshu (acting)
1921.12. 1 LT/S   Chief Sur, Koshu
1922.12. 1     Chief Sur, 14dg
1923. 2. 1     Member, Kure NYd / Staff, B-Med, Kure NYd
1923.11.10     Chief Sur, Yura / DC, Yura
1923.12. 1     DC, Sasebo fg
1925. 2.17     Member, Sasebo fg
1925. 7.31     Med.School Adv.Course
1926. 4. 1     Staff, B-Med, Hiro NYd
1926. 9. 1     Staff, B-Med, Hiro NYd / Member, Sasebo fg
1926.12. 1 LCDR/S   Med.School Sel.Course
1928.12. 1     Staff, Sasebo NH / Att, Sasebo ND
1929. 3.20     Staff, Sasebo NH
1929.11.30     Chief Sur, Sasebo bg / DC, Sasebo bg / Staff, Sasebo NH
1930.12. 1     Chief Sur, Ashigara / DC, Ashigara
1931.11.14     Assist Staff, 1st Expeditionary Fleet
1931.12. 1 CMDR/S    
1932.10. 1     Chief Sur, Shanghai lg / Assist Staff, 3F
1932.11. 1     Att, NGS / Att, DoN
1932.12. 1     Staff, B-Med, DoN / Staff, B-Edu, DoN / Staff, NSC
1934.10.31     Att, NGS
1936. 1.15     Member, Yokosuka ND
1936.12. 1 CAPT/S   Chief Sur, Training Fleet
1937.12. 1     Chief, B-Med, Fuel-Yd
1938.11. 1     Chief Sur, 2F
1939.11.15     Att, NSC / Member, Kure NYd
1940.10. 1     Chief, B-Med, Hikari NYd
1941. 9.22     Chief Sur, GF
1942.11. 1 RADM/S    
1942.11.10     Member, Kure ND
1943.10.25     Dir, Ureshino NH
1944.11. 1     Chief, B-Med, Sasebo NYd
1945.11. 1 VADM/S   Member, Sasebo ND
1945.11.20 Resv    
1967. 9.14     died (75)

TOP of this page Table of Job abbreviationsIshiguro, Yoshio Niigata Niigata Inst. of Medical
Vice-admiral (surgeon)

Date Rank Other title Job
1893. 8.26     born
1912. 9.11     entrance to Niigata Inst. of Medical
1913.12.22     Student to Surgeon officer
1916. 5.17     Graduate from Niigata Inst. of Medical
1916. 7. 1 S/SUBLT   Med.School B-Course
1916.12.25     Crew, Haruna
1917. 6. 1     Crew, Karasaki
1917.12. 1 S/LTJG   Member, Maizuru NH
1918. 8. 1     Crew, Haruna
1918.11.12     Crew, Kongo
1918.12.13     Member, Yokosuka ND / Crew, Kanto
1919. 7.15     Member, Yokosuka ND
1919. 7.24     Member, Yokosuka bg
1919. 9.23 LTJG/S    
1919.12. 1     Member, Mako GD
1920. 8. 1     EO, Shiretoko
1920. 9.18     Chief Sur, Shiretoko (acting) / EO, Shiretoko
1920.12. 1 LT/S   Chief Sur, Shiretoko
1921. 5.26     Member, Sasebo NH
1921. 6. 7     Staff, Sasebo NH
1922. 5. 1     Crew, Izumo
1923. 2.10     Chief Sur, Izumo (acting) / DC, Izumo (acting)
1923. 4. 1     DC, Kasumigaura fg
1923.10. 1     Member, Kasumigaura fg
1924.12. 1     Med.School Adv.Course
1925. 7.30     Inst, Yokosuka NH / Staff, Yokosuka NH (B2)
1925.12. 1 LCDR/S   DC, Kasumigaura fg
1928. 4. 1     Med.School Sel.Course
1929.11.30 CMDR/S    
1930. 4. 1     Staff, Sasebo NH / Inst, Sasebo NH
1930.12. 1     Chief Sur, Yokosuka fg / DC, Yokosuka fg
1931. 4.24   Med.Dr  
1932.10.22     Att, NGS / Att, DoN
1932.10.25     Attendant to Plenipotentiary, Geneva conference
1933. 7.26     Member, Yokosuka ND
1933.10.20     Chief, B-Med, Air Arsnl
1934.11.15 CAPT/S    
1935.10.31     Chief, B-Med, Air Arsnl / Chief Sur, Yokosuka fg
1936. 1. 6     Chief, B-Med, Air Arsnl
1938.11.15     Chief, B-Med, Air Arsnl / Inst, Med.School
1939. 4. 1     Chief, B-Med, Air-Tech Arsnl / Inst, Med.School
1940.11.15 RADM/S    
1942.10. 5     Chief, B-Med, Air-Tech Arsnl
1943. 4. 1     Chief, B-Med, Air-Tech Arsnl / Chief, B-FlightMed, Air-Tech Arsnl
1944. 5. 1 VADM/S    
1944.10. 5     Chief, B-Med, Air-Tech Arsnl
1944.11. 1     Dir, Sasebo NH / Chief Sur, Sasebo ND
1945.10.15 Resv    
1969. 8. 5     died (75)

TOP of this page Table of Job abbreviationsOsuga, Tomiji Aichi Chiba Inst. of Medical
Vice-admiral (surgeon)

Date Rank Other title Job
1893. 6.28     born
1912. 9.11     entrance to Chiba Inst. of Medical
1913.12.22     Student to Surgeon officer
1916. 5.17     Graduate from Chiba Inst. of Medical
1916. 7. 1 S/SUBLT   Med.School B-Course
1916.12.25     Member, Maizuru SC
1917. 6. 1     Crew, Hizen
1918. 3. 1     Crew, Akashi
1918.12. 1 S/LTJG    
1919. 9. 1     Member, Maizuru NH
1919. 9.23 LTJG/S    
1919.11. 7     Chief Sur, 21dg (acting)
1921. 1.10     Member, Yokosuka NH
1921. 6. 7     Staff, Yokosuka NH
1921.11.20     EO, Shiriya
1921.12. 1 LT/S    
1922. 2. 8     Chief Sur, Shiriya
1922. 4. 1     DC, Yokosuka fg
1924. 4.12     Chief Sur, Aso (acting) / DC, Aso (acting)
1924.12. 1     Med.School Adv.Course
1925. 7.31     Member, Kasumigaura fg
1925.10. 5     DC, Kasumigaura fg
1925.12. 1     Med.School Sel.Course
1926.12. 1 LCDR/S    
1927.12. 1     Staff, B-Med, DoN / Staff, NSC
1928. 4. 1     Att, NGS / Att, DoN (B-Med)
1928.12.10     Staff, B-Med, DoN / Staff, NSC
1929. 3.20     Chief Sur, Akagi / DC, Akagi
1929.12.24     Att, NGS
1930. 2. 1     Resident in Ger
1930.12. 1 CMDR/S    
1932. 2. 1     Order of Return
1932. 4.20     Staff, Sasebo NH
1932.11.11   Med.Dr  
1932.11.15     Inst, Med.School / Trainer, Med.School
1935.11.15 CAPT/S    
1935.11.21     Inst, Med.School
1937.11.15     Att, NGS / Att, DoN
1937.12. 1     Staff, B-Med, DoN
1940.11.15     Chief Sur, GF / Chief Sur, 1F
1941. 8.11     Chief Sur, GF
1941. 9.22     Member, Yokosuka ND
1941.10.15 RADM/S    
1942.11. 1     Chief Inst, Med.School / Inst, Med.School
1943. 7.10     Chief, B-Rsch, Med.School
1945. 2. 5     Chief, B-Med, Yokosuka NYd
1945. 5. 1 VADM/S    
1945.11. 1     Att, Yokosuka ND
1945.11.30 Resv    
1983. 5.29     died (89)

TOP of this page Table of Job abbreviationsSugimoto, Toyomatsu Ishikawa Niigata Inst. of Medical
Vice-admiral (surgeon)

Date Rank Other title Job
1892.10.30     born
1912. 9.11     entrance to Niigata Inst. of Medical
1913.12.22     Student to Surgeon officer
1916. 5.17     Graduate from Niigata Inst. of Medical
1916. 7. 1 S/SUBLT   Med.School B-Course
1916.12.25     Member, Yokosuka SC
1917. 6. 1     Crew, Asahi
1917.12. 1     Crew, Kirishima
1918. 9. 4     Member, Sasebo ND
1918. 9.10     Assist Staff, 2nd Special Task Fleet
1918.12. 1 S/LTJG    
1919. 7.10     Member, Eng.Academy
1919. 9.23 LTJG/S    
1919.12. 2     Member, Eng.Academy / Crew, Usugumo
1919.12.18     Member, Eng.Academy / Crew, Usugumo / Chief Sur, 22dg (acting)
1920. 3. 9     Member, Eng.Academy / Chief Sur, 22dg (acting)
1920.12. 1     Chief Sur, Yamato (acting)
1921.12. 1 LT/S   Chief Sur, Mako bg / DC, Mako bg / Member, Mako GD
1923.12. 1     Chief Sur, Mako bg / DC, Mako bg / Staff, Mako GD
1923. 6.11     Staff, Sasebo NH
1924. 1.21     EO, Sendai
1924. 4.29     Chief Sur, Sendai / DC, Sendai
1924.12. 1     Med.School Adv.Course
1925. 7.31     Staff, Sasebo NH
1925.12. 1     Med.School Sel.Course
1926.12. 1 LCDR/S    
1927.12. 1     Staff, Maizuru GD
1929. 4. 1     Staff, Maizuru GD / Staff, B-Explos, Powder-Yd
1929. 6.15     Chief Sur, Kure bg / DC, Kure bg / Staff, Kure NH
1929.11.30     Staff, Chinkai GD / DC, Chinkai GD
1930.12. 1 CMDR/S   Chief Sur, Nagato / DC, Nagato
1931.12. 1     Staff, B-Med, Kure NYd
1932.11. 1     Adj, Kure NH / Staff, Kure NH
1933.12. 1     Chief Sur, Shanghai lg / Assist Staff, 3F
1934.11.15     Staff, Sasebo NH
1935.10.31     Member, Sasebo ND
1935.11.15 CAPT/S    
1936.12. 1     Chief Sur, 2F
1937.12. 1     Chief, B2, Sasebo NH / Chief, B-Disinfection, Sasebo NH / Inst, Sasebo NH
1938.11.15     Chief, B2, Sasebo NH / Chief, B-Disinfection, Sasebo NH
1940.10.15     Chief, B2, Yokosuka NH / Inst, Yokosuka NH
1940.11.15     Chief, B2, Yokosuka NH
1941.10.15     Chief Sur, CSF
1942.11. 1 RADM/S   Dir, Ureshino NH
1943.10.25     Dir, Beppu NH
1944.11. 1     Chief, B-Med, Kure NYd
1945. 5. 1 VADM/S    
1945.11. 1 Resv    
1970. 8.27     died (77)

TOP of this page Table of Job abbreviationsTakata, Rokuro Ibaraki Chiba Inst. of Medical
Vice-admiral (surgeon)

Date Rank Other title Job
1887. 4. 7     born
    4th Medal  
1912. 9.11     entrance to Chiba Inst. of Medical
1915.12.10     Student to Surgeon officer
1916. 5.     Graduate from Chiba Inst. of Medical
1916. 7. 1 S/SUBLT   Med.School B-Course
1916.12.25     Member, Sasebo SC
1917. 6. 1     Crew, Hiei
1918. 1. 9     Crew, Tsugaru
1918. 6.10     Crew, Mogami
1918.12. 1 S/LTJG    
1918.12.14     Crew, Yahagi
1919. 3. 1     Crew, Usugumo / Crew, Shiranui
1919. 9.23 LTJG/S    
1919.12. 1     Chief Sur, 6dg (acting)
1920. 8.30     Crew, Fushimi
1921. 7. 1     Staff, Yokosuka NH (B2/B1)
1921.12. 1 LT/S    
1922. 5. 1     Crew, Asama
1923. 3. 1     Wait
1923. 5.10     Member, Sasebo ND
1923. 7.16     Staff, Sasebo NH / Inst, Sasebo NH
1923.10. 1     Wait
1924. 1.28     Member, Sasebo ND
1924. 3. 1     Member, Yokosuka ND
1924. 5. 1     Staff, Tech.Rsch
1925. 3.19     Member, Yokosuka ND
1925. 4. 1     Staff, B-Med, Yokosuka NYd
1925. 4.20     Staff, B-Med, Yokosuka NYd / Chief Sur, CivilEngineer TC
1925. 7.31     Med.School Adv.Course
1926. 4. 1     Chief Sur, Oi / DC, Oi / Chief Sur, Kuma / DC, Kuma / Chief Sur, Tama / DC, Tama
1926.11. 1     Chief Sur, Kuma / DC, Kuma / Chief Sur, Tama / DC, Tama
1926.12. 1 LCDR/S   Med.School Sel.Course
1928.12.10     Staff, Kure NH / Staff, B-Sup, Kure
1929. 6.12     Staff, Kure NH / Inst, Kure NH / Staff, B-Sup, Kure
1929. 7.10     Inst, Kure NH / Staff, Kure NH
1929.11.30     Staff, Kure NH / Att, Kure ND
1931. 3.25     Staff, Kure NH
1931.12. 1 CMDR/S   Chief Sur, Kure bg / DC, Kure bg / Staff, Kure NH (B2)
1932.11. 1     Staff, B-Med, Kure NYd
1935. 8. 2   Med.Dr  
1935.11.15     Staff, Kure NH
1936.12. 1 CAPT/S   Member, Kure ND
1937. 5.20     Chief Sur, Nav.Academy / Inst, Nav.Academy
1938. 1.15     Chief Sur, CSF / Chief Sur, 3F
1938.11.15     Chief, B-Med, Hiro NYd
1940.11.15     Chief, B2, Kure NH / Chief, B-Disinfection, Kure NH / Inst, Kure NH
1942.10.10     Chief, B2, Kure NH / Chief, B1, Kure NH / Chief, B-Disinfection, Kure NH / Inst, Kure NH
1942.10.25     Assist Staff, GF
1942.11. 1 RADM/S    
1942.11.10     Chief Sur, GF
1943. 4.18 VADM/S   KIA (56)

TOP of this page Table of Job abbreviationsGoto, Kosaburo Aichi Chiba Inst. of Medical
Rear admiral (surgeon)

Date Rank Other title Job
1891. 3.18     born
1913.12.22     Student to Surgeon officer
1916. 5.17     Graduate from Chiba Inst. of Medical
1916. 7. 1 S/SUBLT   Med.School B-Course
1916.12.25     Member, Maizuru NH (B2/B1)
1917. 6. 1     Crew, Kirishima
1917. 8.16     Crew, Aki
1918. 3. 1     Member, 16dg
1918. 4. 1     Member, 2dg
1918. 5. 1     Crew, Umikaze / Crew, Yamakaze
1918. 7.11     Crew, Hizen
1918.12. 1 S/LTJG    
1919. 9.23 LTJG/S    
1920. 3.24     Chief Sur, 1dg (acting)
1920.10.13     Chief Sur, 33dg (acting)
1921. 7.28     Staff, Maizuru NH (B1)
1921.12. 1 LT/S    
1921.12. 2     Crew, Odomari
1922. 5.15     Staff, Kure NH (B2)
1923. 5. 8     Member, Nav.Academy
1924.12. 1     Chief Sur, Kinu / DC, Kinu
1925. 7.31     Med.School Adv.Course
1926. 4. 1     Member, Eng.Academy / Inst, Eng.Academy / Staff, Yokosuka NH (B1)
1926.12. 1 LCDR/S    
1927. 6. 1     EO, Kinugasa
1927. 9.30     Chief Sur, Kinugasa / DC, Kinugasa
1928.12.10     Med.School Sel.Course
1930.12. 1     Staff, Yokosuka NH
1931. 5.20     Staff, Yokosuka NH / Inst, Yokosuka NH
1931. 7.10     Inst, Yokosuka NH / Staff, Yokosuka NH
1931.12. 1 CMDR/S   Chief Sur, Kirishima / DC, Kirishima
1932.12. 1     Staff, B-Med, Sasebo NYd / Staff, B-Shipbuild, Sasebo NYd
1934.11.15     Chief Sur, Akagi / DC, Akagi
1935.10.31     Staff, Sasebo NH
1936.12. 1 CAPT/S   Chief Sur, Ryojun GD / Dir, NH, Ryojun GD
1937.12. 1     Chief, B-Med, Maizuru NYd
1938.11. 1     Assist Staff, 5F
1938.11.15     Chief Sur, 5F
1939.11.15     Chief, B1, Sasebo NH / Inst, Sasebo NH
1940.11.15     Chief, B1, Sasebo NH
1942.11. 1 RADM/S    
1943.11. 5     Dir, 102nd NH
1944.12.14     Chief, B-Med, 11th Air Arsnl
1945. 1.20     Chief, B-Med, 11th Air Arsnl / Chief, B-Med, Hiro NYd
1945.11. 1 Resv    
1945.11.17 Mob   Att, Kure ND
1945.11.29 Demob    
1973. 1.22     died (81)

TOP of this page Table of Job abbreviationsHara, Hayato Tokyo Univ. of Tokyo
Rear admiral (surgeon)

Date Rank Other title Job
1889. 2.13     born
1912.12.10     Student to Surgeon officer
1916.11.     Graduate from Medical faculty, Univ. of Tokyo
1916.12.20 S/LTJG   Med.School B-Course
1917. 5. 1     Member, Yokosuka SC
1917. 9. 1     Crew, Ise
1917.12. 1     Crew, Hiei
1918. 3.26     Member, Yokosuka fg
1919. 9.23 LTJG/S    
1919.12. 1 LT/S    
1920. 4.21     Member, Yokosuka ND (Trip to Europe)
1921. 1.19     Return
1921. 2. 4     Member, Yokosuka fg
1921. 5. 4     Member, Yokosuka fg / Staff, Temp. Flying Training Center
1922.11. 1     DC, Kasumigaura fg
1923. 4. 1     Med.School Sel.Course
1924.12. 1 LCDR/S    
1925. 4. 1     Staff, Tech.Rsch
1926. 1.15     Staff, Tech.Rsch / Inst, Med.School
1926. 6. 1     Chief Sur, Kasumigaura fg
1927. 3.15     Staff, Tech.Rsch (S-Med) / Inst, Med.School
1927. 7.30   Med.Dr  
1927.12. 1     Chief Sur, Yokosuka fg
1928.12.10 CMDR/S    
1930.12. 1     Chief Sur, Akagi / DC, Akagi
1931.12. 1     Member, Yokosuka ND
1932. 4. 1     Chief, B-Med, Air Arsnl
1932.10.22     Chief, B-Med, Air Arsnl / Chief Sur, Yokosuka fg / DC, Yokosuka fg
1932.12. 1     Chief, B-Med, Air Arsnl
1933.10.20     Chief Sur, Ryojun GD / Dir, NH, Ryojun GD
1933.11.15 CAPT/S    
1935.11.15     Chief Sur, Kasumigaura fg / Inst, Med.School
1936. 7. 1     Chief Sur, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg / Inst, Med.School
1937. 5.20     Dir, NH, Maizuru GD / Chief Sur, Maizuru GD
1939.11.15 RADM/S    
1939.12. 1     Dir, Maizuru NH / Chief Sur, Maizuru ND
1940.11.15     Att, NGS
1940.12.16     Wait
1940.12.21 Resv    
1969. 7.21     died (80)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKanazawa, Shintaro Miyagi Inst. of Medical, attached to Univ. of Tohoku
Rear admiral (surgeon)

Date Rank Other title Job
1894. 5. 3     born
1913.11.22     Student to Surgeon officer
1916. 5.17     Graduate from Inst. of Medical, attached to Univ. of Tohoku
1916. 7. 1 S/SUBLT   Med.School B-Course
1916.12.25     Member, Kure SC
1917. 6. 1     Crew, Shikishima
1917.12. 1     Crew, Kongo
1918. 5. 1     Assist Staff, 2nd Special Task Fleet
1918. 7. 5     Member, 24dg
1918.12. 1 S/LTJG    
1919. 9. 1     Member, Sasebo NH (B1/B2)
1919. 9.23 LTJG/S    
1920. 5.12     Crew, Sawakaze
      Chief Sur, 2dg (acting)
1920.12. 1     Member, Gun.School
1921.12. 1 LT/S    
1922. 2. 6     Chief Sur, Takasaki
1922.12. 1     Member, Nav.Academy
1923. 5.10     Member, Kure ND
1923. 6.11     Staff, Kure NH (B1)
1923.11.10     Chief Sur, Isuzu / DC, Isuzu
1924. 8. 9     Member, Yokosuka ND (B1, Yokosuka NH / B2, Yokosuka NH)
1924.12. 1     Med.School Adv.Course
1925. 7.31     Staff, B-Med, Yokosuka NYd / Chief Sur, CivilEngineer TC
1926.12. 1 LCDR/S   Med.School Sel.Course
1928.12.10     Staff, Mako GD / DC, Mako GD
1930.12. 1     Chief Sur, Myoko / DC, Myoko
1931.12. 1 CMDR/S   Staff, Kure NH / Inst, Kure NH
1932.12. 1     Staff, B-Med, Yokosuka NYd / Staff, B-Shipbuild, Yokosuka NYd
1933.12. 1     Staff, Maizuru GD
1934. 4.12   Med.Dr  
1936. 7. 1     Chief, B-Med, Maizuru NYd
1936.12. 1 CAPT/S    
1937.12. 1     Chief Sur, Ryojun GD / Dir, NH, Ryojun GD
1938.11.15     Chief, B1, Sasebo NH / Inst, Sasebo NH
1939.11.15     Chief, B1, Kure NH / Inst, Kure NH
1941.11.20     Member, Kure ND
1941.12. 1     Dir, Takasago-maru NH / Chief, B1, Takasago-maru NH
1942.10.10     Member, Kure ND
1942.11. 1 RADM/S   Chief, B-Med, 11th Air Arsnl
1944.11.10     Assist Staff, CSF
1944.11.28     Dir, 1st NH / Chief Sur, CSF
1946. 4.25 Resv    
1967. 8.28     died (73)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKobayashi, Kengo Nagano Univ. of Tokyo
Rear admiral (surgeon)

Date Rank Other title Job
1889.11.30     born
1913.12.22     Student to Surgeon officer
1916.11. 1     Graduate from Medical faculty, Univ. of Tokyo
1916.12.20 S/LTJG   Med.School B-Course
1917. 6. 1     Member, Maizuru SC
1917.12. 1     Crew, Fuso
1918. 6. 1     Member, Gun.School
1918. 9. 4     Member, Yokosuka ND
1918. 9.10     Assist Staff, 2nd Special Task Fleet
1918.11. 1     Crew, Izumo
1919. 9. 1     Chief Sur, 11dg (acting)
1919. 9.23 LTJG/S    
1919.11. 1     Chief Sur, 7dg (acting)
1919.12. 1 LT/S   Member, Maizuru NH (B1)
1920.12. 1     Chief Sur, Niitaka / DC, Niitaka
1921.11. 4     Member, Maizuru ND
1921.12. 1     DC, Maizuru SC / Inst, Maizuru SC
1922. 8. 1     Chief Sur, 32dg
1922.12. 1     Chief Sur, 17dg
1923. 1.20     Chief Sur, 17dg / Crew, D-4
1923. 4. 1     Med.School Sel.Course
1924.12. 1 LCDR/S    
1925. 4. 1     Member, Yokosuka ND
1925.11.10     Staff, Yokosuka NH (B2)
1926.12. 1     Chief Sur, Furutaka / DC, Furutaka
1927.12. 1     Staff, Yokosuka NH (B2) / Att, Yokosuka ND
1928. 6.26   Med.Dr  
1928.12.10 CMDR/S    
1929. 1.25     Staff, Yokosuka NH (B2)
1929. 3.10     Staff, Yokosuka NH (B2) / Inst, Yokosuka NH
1930. 4. 1     Staff, B-HeijoMining, Fuel-Yd
1931.10.15     Att, NGS / Att, DoN
1931.12. 9     Attendant to Plenipotentiary, Geneva conference
1932. 9.20     Staff, Sasebo NH
1932.11.15     Adj, Sasebo NH / Staff, Sasebo NH (B2)
1933.11.15 CAPT/S   Chief Sur, 2F
1934.11.15     Chief, B2, Kure NH / Chief, B-Disinfection, Kure NH / Inst, Kure NH
1935.11.15     Chief, B2, Yokosuka NH / Inst, Yokosuka NH
1939.11.15 RADM/S   Member, Yokosuka ND
1940. 1.30     died (50)

TOP of this page Table of Job abbreviationsOgawa, Junkichi Hiroshima Kumamoto Inst. of Medical
Rear admiral (surgeon)

Date Rank Other title Job
1893. 4.27     born
1916. 5.25     Graduate from Kumamoto Inst. of Medical
1916.12.11 S/SUBLT   Med.School B-Course
1917. 6. 1     Member, Sasebo SC
1917.12. 1     Crew, Asahi
1918.12. 1 S/LTJG    
1919. 5. 6     Crew, Tenryu
1919. 9.23 LTJG/S    
1920. 2.13     Crew, Nire / EO, Nire
1920. 4. 8     EO, Kuri / Crew, Kuri
1920. 4.21     Crew, Kuri / EO, Kuri
1920. 5. 5     Chief Sur, 26dg (acting)
1920.12. 1     Chief Sur, Seito (acting)
1921.12. 1 LT/S   Chief Sur, Seito
1922. 2.10     Member, Kure SC
1922.12. 1     Crew, Ise
1923. 6. 1     Chief Sur, Chikuma / DC, Chikuma
1923.10.15     Staff, Maizuru GD
1923.11.10     DC, Maizuru GD
1924. 5.16     Chief Sur, Kamoi
1924.12. 1     Chief Sur, Yahagi / DC, Yahagi
1925. 7.31     Med.School Adv.Course
1926. 4. 1     Staff, Kure NH (B1) / Inst, Kure NH
1927.12. 1 LCDR/S   Chief Sur, Jingei / DC, Jingei
1928.12.10     Chief Sur, Ise / DC, Ise
1929.11.30     Med.School Sel.Course
1930.12. 1     Staff, Sasebo NH / Inst, Sasebo NH
1932.12. 1 CMDR/S   Chief Sur, Kongo / DC, Kongo
1933.11.15     Chief Sur, Sasebo SC
1935.10. 1     Chief Sur, Shanghai lg / Assist Staff, 3F
1936.12. 1     Staff, B-CoalMining, Fuel-Yd
1937.12. 1 CAPT/S   Member, Kure ND
1938.11.15     Chief Sur, 4F
1939.11.15     Member, Kure ND
1940.11.15     Chief, B-Med, Hiro NYd
1941.12.10     Member, Kure ND
1942.10. 1     Dir, Iwakuni NH / Chief, B1, Iwakuni NH
1943. 5. 1 RADM/S    
1943.11.10     Dir, Iwakuni NH
1944.11.15     Member, Kainan GD
1944.12. 9     Chief, B-Health, Kainan I Naval Special Task Office
1946. 4.10 Resv    
1970.11.17     died (77)

TOP of this page Table of Job abbreviationsTakahashi, Yutaka Fukui Kanazawa Inst. of Medical
Rear admiral (surgeon)

Date Rank Other title Job
1893.10.23     born
1916. 5.17     Graduate from Kanazawa Inst. of Medical
1916.12.11 S/SUBLT   Med.School B-Course
1917. 6. 1     Member, Sasebo NH (B2/B1)
1917.12.12     Crew, Hyuga
1918.10.16     Crew, Kirishima
1918.11.10     Member, 32dg
1918.12. 1 S/LTJG    
1919. 9.23 LTJG/S    
1919.12. 1     Member, Ryojun GD
1920.11.16     Chief Sur, Matsue (acting)
1921.12. 1 LT/S   Chief Sur, Matsue
1922. 1. 1     Member, Yokosuka SC / Chief Sur, Hashidate
1922. 4. 1     DC, Yokosuka SC / Inst, Yokosuka SC
1923. 4. 1     Chief Sur, 17dg
1923.11.10     Chief Sur, Tone / DC, Tone
1924.12. 1     Inst, Yokosuka NH / Staff, Yokosuka NH (B2/B1)
1925. 7.31     Med.School Adv.Course
1926. 4. 1     Staff, Kure NH (B2) / Adj, Kure NH / Staff, B-Sup, Kure
1926.12. 1 LCDR/S   Staff, Maizuru GD
1927.12. 1     Med.School Sel.Course
1929.11.30     Chief Sur, Kirishima / DC, Kirishima
1930.12. 1     Chief Sur, Torp.School / Chief Sur, Comm.School
1931.11.14     Staff, Yokosuka NH
1931.12. 1 CMDR/S   Staff, Yokosuka NH / Att, Yokosuka ND
1934.11. 1     Member, Yokosuka ND
1934.11.15     Chief Sur, Yamashiro / DC, Yamashiro
1934.12.10     Chief Sur, Yamashiro
1935.11.15     Staff, Yokosuka NH
1936.12. 1 CAPT/S   Chief, B2, Sasebo NH / Chief, B-Disinfection, Sasebo NH
1936.12.15     Chief, B2, Sasebo NH / Chief, B-Disinfection, Sasebo NH / Inst, Sasebo NH
1937.12. 1     Member, Kure ND (B2, Kure NH)
1938. 2. 1     Chief Sur, 5F
1938.11.15     Chief, B-Med, Sasebo NYd
1941. 9.22     Chief, B-Med, Hikari NYd
1942.11. 1 RADM/S   Member, Yokosuka ND
1943.11. 1     Chief, B-Med, Yokosuka NYd
1945. 2. 5     Dir, Minato NH
1945. 9.30     Member, Yokosuka ND
1945.10.10 Resv    
1959. 7.16     died (65)

TOP of this page Table of Job abbreviationsYamanouchi, Shuzo Kagoshima Nagasaki Inst, of Medical
Rear admiral (surgeon)

Date Rank Other title Job
1894. 4. 4     born
1916. 5.17     Graduate from Nagasaki Inst. of Medical
1916.12.11 S/SUBLT   Med.School B-Course
1917. 6. 1     Member, Yokosuka NH (B1/B2)
1917.12. 1     Crew, Kongo
1918.11.10     Member, 1dg
1918.12. 1 S/LTJG    
1919. 9.23 LTJG/S    
1919.12. 1     Member, Yokosuka NH (B2/B1)
1920. 4.24     Crew, Asahi
1920. 7. 9     Crew, Asahi / Crew, Usugumo
1920. 8. 1     Member, Mako GD
1921.12. 1 LT/S    
1922. 4. 1     Member, Sasebo NYd
1923. 4. 1     Staff, B-Med, Sasebo NYd
1923. 5.15     Staff, B-Med, Sasebo NYd / Chief Sur, Yubari / DC, Yubari
1923. 6.20     Staff, B-Med, Sasebo NYd
1923.12. 1     Chief Sur, Nagara / DC, Nagara
1924. 8.14     Chief Sur, Shikishima / Chief Sur, Tsushima / DC, Tsushima
1924. 8.25     Chief Sur, Shikishima / Chief Sur, Tsushima / DC, Tsushima / Chief Sur, Erimo
1924. 9.10     Chief Sur, Shikishima / Chief Sur, Erimo / Chief Sur, 27dg
1924.12. 1     Chief Sur, Shikishima / Chief Sur, Erimo / Chief Sur, 9dg
1924.12.11     Chief Sur, Shikishima / Chief Sur, Erimo / Chief Sur, 9dg / Chief Sur, Tsurumi
1924.12.16     Chief Sur, Shikishima / Chief Sur, Erimo / Chief Sur, 9dg
1925. 7.31     Med.School Adv.Course
1926. 4. 1     Staff, Sasebo NH (B1)
1926.12. 1 LCDR/S    
1927.12. 1     Med.School Sel.Course
1928.12.10     Staff, Sasebo NH / Inst, Sasebo NH
1930.12. 1     Chief Sur, Kaga / DC, Kaga
1931.12. 1 CMDR/S   Chief Sur, Mutsu / DC, Mutsu
1932.12. 1     Staff, Sasebo NH / Inst, Sasebo NH
1933. 9. 9   Med.Dr  
1934. 3.10     Staff, B-HeijoMining, Fuel-Yd (Chief, S-Med)
1936.12. 1 CAPT/S   Chief Sur, Chinkai GD / Dir, NH, Chinkai GD
1939.11.15     Chief, B-Med, Fuel-Yd
1941. 4.21     Chief, B-Med, 3rd Fuel-Yd
1942.11. 1 RADM/S   Chief, B-Med, Hikari NYd
1944.11.10     Assist Staff, 2KF
1944.12.14     Dir, 102nd NH
1946. 7.26 Resv    

TOP of this page Table of Job abbreviationsFukui, Nobutatsu Osaka Univ. of Kyoto
Vice-admiral (surgeon)

Date Rank Other title Job
1892. 6.25     born
1913. 7. 5     entrance to Medical faculty, Univ. of Kyoto
1913.12.22     Student to Surgeon officer
1917.11.20     Graduate from Medical faculty, Univ. of Kyoto
1917.12.19 S/LTJG   Med.School B-Course
1918. 6. 1     Crew, Kirishima
1918.12.28     Crew, Karasaki
1919. 5. 1     Member, Kure NH
1919. 7.10     Member, Torp.School / Crew, Urakaze
1919. 9.23 LTJG/S    
1919.12. 1 LT/S   Crew, Urakaze
1920. 7. 5     Crew, Iwate
1921. 4.11     Member, Maizuru NYd
1921. 6. 1     Member, Maizuru NYd / EO, Shiokaze
1921. 6. 8     Member, Maizuru NYd / Crew, Shiokaze
1922. 7.20     Member, Maizuru NYd / Crew, Shiokaze / EO, Namikaze
1922. 9.15     Member, Maizuru NYd / Crew, Shiokaze / Crew, Namikaze
1922.11.10     Member, Maizuru NYd / Crew, Shiokaze
1923. 4. 1     Med.School Sel.Course
1924.12. 1 LCDR/S    
1925. 3. 7   Med.Dr  
1925. 4. 1     Staff, Tech.Rsch
1927. 3.10     Att, NGS (Trip to Europe, USA)
1928. 9.28     Return
1928.10.20     Staff, Tech.Rsch / Inst, Med.School
1929.11.30 CMDR/S    
1932.12. 1     Inst, Med.School / Trainer, Med.School / Staff, Tech.Rsch
1933. 6. 1     Inst, Med.School / Trainer, Med.School
1933.11.15 CAPT/S   Inst, Med.School
1938.11. 1     Dir, Minato NH
1939.11.15 RADM/S   Chief Sur, CSF
1940.11.15     Member, Yokosuka ND
1941.10.15     Dir, Beppu NH
1943.10.25     Dir, Kure NH / Chief Sur, Kure ND
1943.11. 1 VADM/S    
1944.11. 1     Member, Kure ND
1945.11.15 Resv    
1975. 7. 6     died (83)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKanbayashi, Yoshiharu Nagano Univ. of Kyushu
Vice-admiral (surgeon)

Date Rank Other title Job
1890.12. 8     born
1913. 9.11     entrance to Medical faculty, Univ. of Kyushu
1914.12. 9     Student to Surgeon officer
1917.11.19     Graduate from Medical faculty, Univ. of Kyushu
1917.12.19 S/LTJG   Med.School B-Course
1918. 6. 1     Crew, Yamashiro
1918.12.23     Crew, Ikoma
1919. 8. 5     Chief Sur, Noma (acting)
1919. 9.23 LTJG/S    
1919.12. 1 LT/S   Chief Sur, Noma
1920. 6.12     Member, Maizuru NH / Inst, Nurs.TrainingCenter, Maizuru NH
1921. 4. 1     Inst, Nurs.TrainingCenter, Maizuru NH / Member, Maizuru NH
1921. 5.26     Crew, Izumo
1922. 4. 8     Member, Nav.Academy
1923. 4. 1     Med.School Sel.Course
1924.12. 1 LCDR/S    
1925. 4. 1     Member, Sasebo ND
1925.11.10     Staff, Sasebo NH / Inst, Sasebo NH
1926. 4.30   Med.Dr  
1927. 2. 1     Att, NGS / Att, DoN
1928. 2. 1     Resident in Ger
1929.11.30 CMDR/S    
1930. 2. 1     Order of Return
1930. 5. 1     Chief Sur, Haruna / DC, Haruna
1930.12. 1     Inst, Med.School / Trainer, Med.School
1933.11.15 CAPT/S   Inst, Med.School
1939. 4.20     Inst, Med.School / Assist Staff, 5F
1939. 7. 5     Inst, Med.School / Assist Staff, CSF
1939. 8.10     Inst, Med.School
1939.11.15 RADM/S   Chief Sur, GF / Chief Sur, 1F
1940.11.15     Dir, Beppu NH
1941.10.15     Chief Inst, Med.School / Inst, Med.School
1942.11. 1     Dir, Kure NH / Chief Sur, Kure ND
1943.10.25     Dir, Med.School
1943.11. 1 VADM/S    
1945.10.15     Dir, Med.School / Dir, 1st Medical Depot
1945.11. 1 Resv    
1979. 2.27     died (88)

TOP of this page Table of Job abbreviationsSudo, Iwao Miyagi Jikei-kai Inst. of Medical
Vice-admiral (surgeon)

Date Rank Other title Job
1891.10. 1     born
1913. 4.     entrance to Jikei-kai Inst. of Medical
1914.12. 9     Student to Surgeon officer
1917. 4. 6     Graduate from Jikei-kai Inst. of Medical
1917. 6. 4 S/SUBLT   Med.School B-Course
1917.12. 1     Member, Maizuru SC
1918. 5. 9     Crew, Niitaka
1918.12. 1 S/LTJG    
1919. 6. 1     Member, Yokosuka NH
1919. 9.23 LTJG/S    
1919.12. 1     Crew, Fushimi
1920. 8.30     Member, Sasebo ND
1920.12. 1     Chief Sur, 24dg (acting)
1921.10.28     Chief Sur, 24dg (acting) / Chief Sur, 21dg (acting)
1921.11.20     Chief Sur, 24dg (acting)
1921.12. 1 LT/S   Member, Nav.Academy
1923. 5. 8     Member, 9dg
1923.11.10     Chief Sur, Natori / DC, Natori
1924. 6. 1     Crew, Asama
1925. 4.10     Staff, Kure NH
1925.12. 1     Staff, Kure NH / Adj, Kure NH / Staff, B-Sup, Kure
1926. 4. 1     Med.School Adv.Course
1926.12. 1     Med.School Sel.Course
1927.12. 1 LCDR/S    
1928.12.10     Chief Sur, Tone / DC, Tone
1929.11.30     Staff, Ominato GD / DC, Ominato GD / Chief Sur, Ominato bg / DC, Ominato bg
1930. 6. 1     Member, Yokosuka ND
1930. 6.26     Chief Sur, Tama / DC, Tama
1930.12. 1     Staff, Sasebo NH / Att, Sasebo ND
1932.12. 1 CMDR/S   Chief Sur, Mutsu / DC, Mutsu
1933. 9. 1     Member, Yokosuka ND
1933.12.11     Staff, Yokosuka NH
1934.11.15     Staff, Yokosuka NH / Inst, Yokosuka NH
1935.11.15     Adj, Yokosuka NH / Staff, Yokosuka NH
1936.12. 1     Staff, Yokosuka NH
1937.10.20     Chief Sur, 4F
1937.12. 1 CAPT/S    
1938.11.15     Member, Kure ND
1940.10.15     Chief, B2, Maizuru NH / Chief, B1, Maizuru NH
1940.11.15     Chief, B2, Maizuru NH
1941. 4. 4   Med.Dr  
1941. 9.22     Chief Sur, 1F
1942. 7.10     Chief, B2, Yokosuka NH
1943. 1.15     Chief, B2, Yokosuka NH / Chief, B-Disinfection, Yokosuka NH
1943. 1.20     Dir, Nobi NH
1943. 5. 1 RADM/S    
1944. 3.10     Assist Staff, 1KF
1944. 3.25     Dir, 101st NH
1944.12.16     Member, Yokosuka ND
1944.12.28 VADM/S   KIA (53)

TOP of this page Table of Job abbreviationsHasegawa, Seiichi Hyogo Okayama Inst. of Medical
Rear admiral (surgeon)

Date Rank Other title Job
1895. 2.14     born
1914.12. 9     Student to Surgeon officer
1917. 5.12     Graduate from Okayama Inst. of Medical
1917. 6. 4 S/SUBLT   Med.School B-Course
1917.12. 1     Member, Kure NH (B2/B1)
1918. 4.11     Crew, Kurama
1918. 7.11     Crew, Kashima
1918.12. 1 S/LTJG    
1918.12.23     Crew, Ibuki
1919. 9.23 LTJG/S    
1920. 9.29     Member, Maizuru SC
1921. 2.10     Assist Staff, 3F
1921. 9. 2     Chief Sur, 3dg (acting)
1921.11.10     Staff, Yokosuka NH (B2/B1)
1921.12. 1 LT/S    
1922.12. 1     Chief Sur, 9dg
1923. 5. 8     Member, Yokosuka ND / Staff, Yokosuka NH (B2)
1923.11. 1     Adj, Minato NH / Staff, Minato NH (B2/B1)
1925. 4. 1     Member, Yokosuka ND
1925. 4.10     Chief Sur, Tone / DC, Tone
1925. 6.15     Chief Sur, Tone / DC, Tone / Chief Sur, Izumo / DC, Izumo
1925. 9.25     Member, Nav.Academy / Inst, Nav.Academy
1926. 4. 1     Med.School Adv.Course
1926.12. 1     Staff, B-Med, Hiro NYd / Member, Sasebo fg
1927.12. 1 LCDR/S   Med.School Sel.Course
1929.11.30     Chief Sur, Jingei / DC, Jingei
1930.12. 1     Member, Yokosuka ND
1931. 3. 1     Staff, Kure NH / Inst, Kure NH
1931. 3.25     Staff, Kure NH / Att, Kure ND
1931.12.10   Med.Dr  
1932.12. 1 CMDR/S   Chief Sur, Eng.Academy / Inst, Eng.Academy / Staff, Maizuru GD
1934. 5. 2     Member, Yokosuka ND
1935.11.15     Chief, B2, Beppu NH / Staff, Beppu NH
1936.12. 1     Chief Sur, Mutsu
1937.12. 1 CAPT/S   Member, Sasebo ND
1938. 1.15     Chief Sur, Nav.Academy / Inst, Nav.Academy
1939.10.15     Member, Maizuru GD
1939.12. 1     Chief, B2, Maizuru NH / Chief, B1, Maizuru NH
1940.10.15     Chief Sur, 2CF
1941. 9.20     Member, Yokosuka ND
1942. 4. 1     Dir, Nobi NH / Chief, B2, Nobi NH
1942.12.17     Dir, Nobi NH
1943. 1.20     Dir, 101st NH
1943. 5. 1 RADM/S    
1944. 3.25     Member, Yokosuka ND
1945.11.29 Resv    
1963.12.12     died (68)

TOP of this page Table of Job abbreviationsIto, Shinichi Tokyo Okayama Inst. of Medical
Rear admiral (surgeon)

Date Rank Other title Job
1894.10.29     born
1917. 5.17     Graduate from Okayama Inst. of Medical
1917.11.26 S/SUBLT   Med.School B-Course
1918. 6. 1     Member, Kure NH (B1)
1918.12. 1     Crew, Hyuga
1919. 9. 1     Member, Yokosuka SC
1919. 9.23 SUBLT/S    
1919.12. 1 LTJG/S   Crew, Matsue
1920. 3.29     Member, 25dg
1920.11.20     Chief Sur, Sunosaki (acting)
1922. 4. 1     Chief Sur, 7dg (acting)
1922. 9.30     Chief Sur, Ominato bg (acting) / DC, Ominato bg (acting) / Member, Ominato GD
1922.12. 1 LT/S   Chief Sur, Ominato bg / DC, Ominato bg / Member, Ominato GD
1923. 4. 1     Chief Sur, Ominato bg / DC, Ominato bg / Member, Ominato GD / Staff, Ominato GD
1924. 4. 1     Chief Sur, Nisshin (acting) / DC, Nisshin (acting)
1924.12. 1     Chief Sur, Fuji / DC, Fuji
1925.11.10     Chief Sur, Fuji / DC, Fuji / Chief Sur, Matsue / Chief Sur, Kasuga / DC, Kasuga
1925.12. 1     Chief Sur, Fuji / DC, Fuji / Chief Sur, Kasuga / DC, Kasuga
1926. 2. 1     Chief Sur, Kasuga / DC, Kasuga / Chief Sur, Fuji / DC, Fuji
1926.12. 1     Med.School Adv.Course
1927. 7.29     Staff, Yokosuka NH / Inst, Yokosuka NH (B2)
1928. 7. 1     Chief Sur, Kako / DC, Kako
1928.12.10 LCDR/S    
1929. 2. 1     Adj, Kamemawa NH / Staff, Kamekawa NH (B2/B1)
1929.11.30     Chief Sur, Hiei / DC, Hiei
1930.12. 1     Med.School Sel.Course
1932.12. 1     Staff, Sasebo NH / Att, Sasebo ND
1933. 6. 5   Med.Dr  
1933.11.15 CMDR/S   Chief Sur, Fuso / DC, Fuso
1934.11. 1     Staff, Yokosuka NH / Att, Yokosuka ND
1936.12. 1     Staff, Yokosuka NH
1937. 3.20     Member, Sasebo ND
1937. 4. 1     Chief, B2, Ureshino NH / Staff, Ureshino NH
1938. 7. 1     Chief Sur, Shanghai lg / Assist Staff, 3F
1938.11.15 CAPT/S    
1939.10.15     Chief, B2, Beppu NH / Staff, Beppu NH
1941. 3.26     Assist Staff, GF
1941. 4.10     Chief Sur, 3F
1941. 9.20     Member, Sasebo ND
1942.10. 1     Chief, B2, Sasebo NH / Chief, B-Disinfection, Sasebo NH / Inst, Sasebo NH
1943. 7.10     Chief, B2, Sasebo NH / Chief, B-Disinfection, Sasebo NH / Chief, Training, Sasebo NH
1943.11.10     Assist Staff, CSF
1943.11.15     Dir, 1st NH / Chief Sur, CSF
1944. 5. 1 RADM/S    
1944.11.28     Member, Maizuru ND
1945. 6.25     Chief, B-Med, Maizuru NYd
1945.11. 1     Att, Maizuru ND
1945.11.20 Resv    
1957. 1.26     died (62)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKandatsu, Kinsaku Ibaraki Jikei-kai Inst. of Medical
Rear admiral (surgeon)

Date Rank Other title Job
1894.10.25     born
1914.12. 9     Student to Surgeon officer
1917. 4. 6     Graduate from Jikei-kai Inst. of Medical
1917. 6. 4 S/SUBLT   Med.School B-Course
1917.12. 1     Member, Yokosuka SC
1918. 6.19     Crew, Mikasa
1918.12. 1 S/LTJG    
1919. 9.20     Member, Yokosuka SC
1919. 9.23 LTJG/S    
1920. 4.16     Member, Yokosuka SC / Crew, Kasuga
1920. 5.21     Crew, Kasuga
1920.11. 1     Chief Sur, 31dg (acting)
1921.12. 1 LT/S   Chief Sur, Chikuma / DC, Chikuma / Chief Sur, Tsushima / DC, Tsushima
1922. 3. 1     Chief Sur, Chikuma / DC, Chikuma
1922.11.10     DC, Sasebo fg
1923.11.10     Staff, Kure NH (B1)
1924. 9. 9     Staff, Kure NH (B1) / Inst, Kure NH
1924.12. 1     Chief Sur, Sendai / DC, Sendai
1925.11.10     Chief Sur, Sasebo fg / DC, Sasebo fg
1926. 4. 1     Med.School Adv.Course
1926.12. 1     Chief Sur, Tone / DC, Tone
1927.11.10     Med.School Sel.Course
1927.12. 1 LCDR/S    
1929.11.30     Staff, B-Med, DoN
1931.12. 1     Staff, B-Med, Yokosuka NYd / Staff, B-Shipbuild, Yokosuka NYd
1932.12. 1 CMDR/S   Chief Sur, Haruna / DC, Haruna
1933. 1.11     Chief Sur, Torp.School / DC, Torp.School / Chief Sur, Comm.School
1933.12.20     Chief Sur, Torp.School / DC, Torp.School
1934. 2. 1     Staff, Yokosuka NH / Inst, Yokosuka NH
1934.11.15     Chief Sur, Mutsu / DC, Mutsu
1935. 6.20     Chief Sur, Mutsu / DC, Mutsu / EO, Suzuya
1935.10.10     Chief Sur, Mutsu / DC, Mutsu / Chief Sur, Suzuya / DC, Suzuya
1935.10.31     Chief Sur, Mutsu / DC, Mutsu
1935.11.15     Chief Sur, Nagato
1936.12. 1     Chief Sur, Torp.School
1937. 8.17     Chief, B-Med, Powder-Yd
1937.12. 1 CAPT/S    
1938.11. 1     Chief, B-Med, Maizuru NYd
1939. 5.13     Chief Sur, Training Fleet
1939.12.23     Chief Sur, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg / Inst, Med.School
1940. 4. 1     Chief, B1, Yokosuka NH
1940.11.14   Med.Dr  
1940.11.15     Chief, B1, Yokosuka NH / Inst, Yokosuka NH
1941. 9.20     Dir, Asahi-maru NH / Chief, B1, Asahi-maru NH
1942.11. 1     Dir, Kasumigaura NH
1943. 5. 1 RADM/S    
1944. 4. 6     Att, NGS
1944. 4.30     Chief Sur, GF
1945. 4.25     Chief Sur, GF / Chief Sur, GB
1945. 5. 1     Chief Sur, GB / Chief Sur, GF
1945. 5.22     Dir, Nobi NH
1945.10.10     Chief, B-Med, 1st Tech Arsnl / Chief, B-Med, Branch, 1st Tech Arsnl
1945.10.20     Att, DoN
1945.11.20     Att, Kure ND
1945.11.30 Resv
Mob
   
1945.12. 1 D2D Staff    
1945.12.31 Demob    
1966. 1.11     died (71)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKuroki, Morihide Kagoshima Nagasaki Inst, of Medical
Rear admiral (surgeon)

Date Rank Other title Job
1893. 1. 8     born
    4th Medal  
1916.12. 8     Student to Surgeon officer
1917. 5.17     Graduate from Nagasaki Inst. of Medical
1917. 6. 4 S/SUBLT   Med.School B-Course
1917.12. 1     Member, Sasebo NH (B2)
1918. 6. 1     Crew, Kashima
1918.11.10     Member, Yokosuka bg
1919. 1.16     Member, 8dg
1919. 3. 1     Crew, Aso
1919. 9.23 SUBLT/S    
1919.12. 1 LTJG/S   Crew, Akitsushima
1920. 9. 1     Crew, Nagato
1921. 5.26     Chief Sur, Shiretoko (acting)
1922. 5.25     Chief Sur, Suma (acting) / DC, Suma (acting)
1922.12. 1 LT/S   Crew, Hiei
1923. 6.20     Chief Sur, Yubari / DC, Yubari
1923.11.10     Staff, Sasebo NH (B1)
1924. 8. 9     Chief Sur, Isuzu / DC, Isuzu
1925. 2. 2     Member, Hozan Radio Station
1926.12. 1     Med.School Adv.Course
1927. 7.29     Chief Sur, Kako / DC, Kako
1927.12. 1 LCDR/S    
1928. 7. 1     Inst, Sasebo NH / Staff, Sasebo NH (B1)
1929. 2.20     Chief Sur, Jingei / DC, Jingei
1929.11.30     Med.School Sel.Course
1931.12. 1     Inst, Kure NH / Staff, Kure NH
1932.12. 1 CMDR/S    
1933. 1.11     Chief Sur, Haruna / DC, Haruna
1933. 9. 1     Chief Sur, Mutsu / DC, Mutsu
1933.11.15     Staff, Sasebo NH
1934. 3.10     Staff, Sasebo NH / Inst, Sasebo NH
1934.11.15     Staff, B-Med, Sasebo NYd / Staff, B-Shipbuild, Sasebo NYd
1936.12. 1     Chief Sur, Shanghai lg / Assist Staff, 3F
1937.12. 1 CAPT/S   Member, Sasebo ND
1938. 8.15     Chief Sur, Training Fleet
1939. 5.15     Chief, B-Med, Maizuru NYd
1941. 9.20     Chief Sur, 2F
1942.10.10     Chief, B-Med, 21st Air Arsnl
1943. 5. 1 RADM/S    
1944.12. 1     Dir, Takao NH / Chief Sur, Takao GD
1946. 4.19 Resv    
1969. 1.13     died (76)

TOP of this page Table of Job abbreviationsNakamura, Michitaka Fukuoka Nagasaki Inst, of Medical
Rear admiral (surgeon)

Date Rank Other title Job
1894. 7. 2     born
1916.12. 8     Student to Surgeon officer
1917. 5.17     Graduate from Nagasaki Inst. of Medical
1917. 6. 4 S/SUBLT   Med.School B-Course
1917.12. 1     Wait
1917.12.26     Member, Yokosuka SC
1918. 6. 1     Crew, Fuso
1918.11.10     Member, 21dg
1919. 9.23 SUBLT/S    
1919.11. 7     Member, Sasebo ND
1919.12. 1 LTJG/S   Crew, Suma
1920. 6.15     Member, Sasebo SC
1920.12. 1     Chief Sur, 25dg (acting)
1921.12. 1     Staff, Sasebo NH (B1/B2)
1922. 7.25     EO, Ataka
1922. 8.12     Chief Sur, Ataka (acting)
1922.12. 1 LT/S   Chief Sur, Ataka
1923.12. 1     Staff, B-Med, Sasebo NYd
1925. 3.25     Chief Sur, Yubari / DC, Yubari
1926. 5.10     Staff, Chinkai GD / DC, Chinkai GD
1926.12. 1     Med.School Adv.Course
1927. 7.29     Chief Sur, Chogei / DC, Chogei
1927.12. 1 LCDR/S    
1928. 4.25     Staff, Sasebo NH (B2) / Inst, Sasebo NH
1928. 8. 1     Staff, Sasebo NH (B2) / Staff, B-Sup, Sasebo
1928.12.10     Med.School Sel.Course
1930.12. 1     Chief Sur, Nachi / DC, Nachi
1931. 5. 1     Chief Sur, Iwate / DC, Iwate
1932. 7.20     Chief Sur, Sasebo bg / DC, Sasebo bg / Staff, Sasebo NH
1932.12. 1 CMDR/S    
1933.11.15     Staff, Sasebo NH
1934.11.15     Adj, Sasebo NH / Staff, Sasebo NH
1936.12. 1     Member, Sasebo ND
1937. 7. 7   Med.Dr  
1937.12. 1 CAPT/S   Chief Sur, Training Fleet
1938. 7. 1     Chief, B2, Ureshino NH / Staff, Ureshino NH
1939.10.15     Chief Sur, Shanghai lg / Assist Staff, 3F
1940.10.15     Chief, B2, Sasebo NH / Chief, B-Disinfection, Sasebo NH
1940.11.15     Chief, B2, Sasebo NH / Chief, B-Disinfection, Sasebo NH / Inst, Sasebo NH
1942.10. 1     Dir, Omura NH / Chief, B2, Omura NH
1943. 5. 1 RADM/S    
1943.12.10     Dir, Omura NH
1944. 3.10     Chief, B-Health, Kainan I Naval Special Task Office
1944.12. 9     Member, Med.School / Inst, Med.School
1945.10.15 Resv    
1990. 5.27     died (95)

TOP of this page Table of Job abbreviationsTsuzuki, Masao Hyogo Univ. of Tokyo
Rear admiral (surgeon)

Date Rank Other title Job
1892.10.20     born
1916.12. 8     Student to Surgeon officer
1917.12. 6     Graduate from Medical faculty, Univ. of Tokyo
1917.12.19 S/LTJG   Med.School B-Course
1918. 6. 1     Crew, Ise
1919. 5.22     Member, 11btg
1919. 9.23 LTJG/S    
1919.10. 8     Member, Maizuru NH (B1/B2)
1919.12. 1 LT/S    
1920. 7. 5     Crew, Asama
1921. 4. 2     Member, Yokosuka NYd / Chief Sur, CivilEngineer TC
1922. 9. 1     EO, Iro
1922.10.30     Chief Sur, Iro
1922.12. 4     Staff, Kure NH (B1)
1923. 4. 1     Med.School Sel.Course
1924.12. 1 LCDR/S    
1925. 2.16     Assist Professor, Univ. of Tokyo
1926. 8. 9   Med.Dr  
1929. 2. 6     Professor, Univ. of Tokyo
1929.11.30 CMDR/S    
1933. 6. 8     Professor, Univ. of Tokyo / Inst, Med.School
1933.11.15 CAPT/S    
1936. 7.10     Trip to USA
1937. 9.25     Return
1939.11.15 RADM/S    
1939.12.21 Resv    
1940. 6.14     Trip to Ger
1942. 8.25     Consultant, Veterans' relief agency, Department of Welfare
1961. 4. 5     died (68)

TOP of this page Table of Job abbreviationsYakabe, Gunji Hiroshima Kumamoto Inst. of Medical
Rear admiral (surgeon)

Date Rank Other title Job
1895. 8.15     born
1914.12. 9     Student to Surgeon officer
1917. 5.15     Graduate from Kumamoto Inst. of Medical
1917. 6. 4 S/SUBLT   Med.School B-Course
1917.12. 1     Member, Sasebo SC
1918. 3. 9     Crew, Hizen
1918.12. 1 S/LTJG   Member, Yokosuka NH (B2/B1)
1919. 4.28     Crew, Manshu
1919. 9. 1     Member, Maizuru NH (B1)
1919. 9.23 LTJG/S    
1920. 3.24     Crew, Ise
1920.11. 1     Chief Sur, Yodo (acting)
1921. 7. 1     Wait
1921. 8.23     Member, Kure ND (B2, Kure NH)
1921. 9. 7     Chief Sur, Tama (acting) / DC, Tama (acting)
1921.12. 1 LT/S   Chief Sur, Tama / DC, Tama
1922.12. 1     Member, Kure SC
1923. 5.10     Chief Sur, 1dg
1923.11.10     Chief Sur, Kuma / DC, Kuma
1924.12. 1     Chief Sur, Kuma / DC, Kuma / Chief Sur, Kiso / DC, Kiso / Chief Sur, Tama / DC, Tama
1925.12. 1     Staff, Kure NH (B1) / Inst, Kure NH
1926. 4. 1     Med.School Adv.Course
1926.12. 1     Chief Sur, Hirado / DC, Hirado
1927. 9.25     Chief Sur, Settsu / Chief Sur, Asahi
1927.12. 1 LCDR/S   Med.School Sel.Course (Surgical)
1929.11.30     Chief Sur, Haruna / DC, Haruna
1930. 5. 1     Member, Yokosuka ND
1930. 6. 1     Chief Sur, Yakumo / DC, Yakumo
1931. 9.12     Staff, Yokosuka NH
1932. 8. 1     Trainer, Med.School / Adj, Med.School
1932.12. 1 CMDR/S    
1935.10.31     Att, NGS (Trip to Europe, USA)
1936. 9. 4     Return
1936. 9.21     Att, NGS / Att, DoN (B-Med)
1936.12. 1     Chief Sur, Nagato
1937.12. 1 CAPT/S   Chief Sur, 2F
1938.11. 1     Chief, B-Med, Powder-Yd
1939. 8. 1     Chief, B-Med, Powder-Yd / Chief, B-Med, branch, Powder-Yd
1940. 4. 5     Chief, B-Med, Powder-Yd
1940.11.15     Chief, S-Med, Tech.Rsch / Inst, Med.School
1942. 4. 1     Chief, B-Med, Tech.Rsch / Inst, Med.School
1942.11. 1     Chief Sur, CSF
1943. 5. 1 RADM/S    
1943.11.15     Member, Yokosuka ND
1943.11.18   Med.Dr  
1944. 3.10     Dir, Nobi NH
1945. 5.23     Chief Sur, GB / Chief Sur, GF
1945. 9.11     Att, NGS / Att, DoN
1945.10.10     Chief, B-Med, Tech.Rsch
1945.10.25     Att, DoN
1945.11.30 Resv    
1977. 1.21     died (81)

TOP of this page Table of Job abbreviationsYasuyama, Kodo Ehime Nagasaki Inst, of Medical
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1888. 6.12     born
    4th Medal  
1914.12. 9     Student to Surgeon officer
1917. 5.17     Graduate from Nagasaki Inst. of Medical
1917. 6. 4 S/SUBLT   Med.School B-Course
1917.12. 1     Crew, Kirishima
1918. 2. 1     Crew, Hirado
1918. 9. 4     Member, Kure ND
1918. 9.10     Assist Staff, 2nd Special Task Fleet
1918.11. 1     Member, 23dg
1918.12. 1 S/LTJG    
1919. 9.23 LTJG/S    
1919.12. 1     Member, Sasebo NH (B2/B1)
1920. 7. 7     EO, Notoro
1920. 8. 1     Chief Sur, Notoro (acting) / EO, Notoro
1920. 8.10     Chief Sur, Notoro (acting)
1921. 5.10     Member, Ord.Arsnl
1921.12. 1 LT/S    
1922. 2.16     Member, Ord.Arsnl / EO, Sumire
1922. 3.24     Member, Ord.Arsnl / EO, Sumire / Crew, Sumire
1922. 6.10     Staff, Yokosuka NH (B1/B2)
1922.12.20     Chief Sur, Chikuma / DC, Chikuma
1923. 6. 1     Crew, Asama
1924. 4.21     Chief Sur, Asama (acting) / DC, Asama (acting)
1924. 5. 1     Staff, B-Med, Fuel-Yd
1925. 5.25     Member, Yokosuka ND
1925. 7.10     Resident in Phi
1927. 6. 1     Order of Return
1927. 7. 1     Inst, Med.School / Trainer, Med.School
1927.12. 1 LCDR/S   Inst, Med.School / Trainer, Med.School / Adj, Med.School
1928. 2.25   Med.Dr  
1928.12. 6     Inst, Med.School / Trainer, Med.School
1930.12. 1     Chief Sur, Haguro / DC, Haguro
1931.12. 1 CMDR/S   Staff, Sasebo NH / Inst, Sasebo NH
1932.12. 1     Chief Sur, Pay.Academy / Inst, Pay.Academy / Inst, Med.School / Trainer, Med.School
1934.11.15     Staff, Yokosuka NH / Inst, Yokosuka NH
1936.12. 1 CAPT/S   Chief Sur, 3F
1937.10.20     Chief Sur, CSF / Chief Sur, 3F
1938. 1.15     Member, Sasebo ND
1938.11.15     Dir, Omura NH
1941. 9.20     Member, Yokosuka ND
1942. 2.20     Inst, Med.School / Att, Yokosuka ND
1942.10. 1     Dir, Medical Depot / Staff, B-Rsch, Medical Depot / Inst, Med.School
1942.11. 1 RADM/S    
1943. 5.12     Dir, Medical Depot / Inst, Med.School
1943.11.15     Member, Med.School
1944. 3.10     Dir, Omura NH
1945.10.10 Resv    
1958.12.22     died (70)

TOP of this page Table of Job abbreviationsMatsumoto, Cho Ibaraki Univ. of Kyushu
Vice-admiral (surgeon)

Date Rank Other title Job
1890. 9.18     born
1913. 9.     entrance to Medical faculty, Univ. of Kyushu
1913.12.22     Student to Surgeon officer
1917.11.19     Graduate from Medical faculty, Univ. of Kyushu
1918. 1.17 S/LTJG   Med.School B-Course
1918. 6. 1     Member, Sasebo SC
1918. 9.20     Wait
1918.12.13     Member, Kure NH
1919. 7.15     Wait
1919. 9. 1     Crew, Aki
1919. 9.23 LTJG/S    
1919.12. 1     Chief Sur, Chihaya (acting)
1920.12. 1 LT/S   Member, Yokosuka NH
1921. 6. 7     Staff, Yokosuka NH
1921.11.10     Chief Sur, 6dg
1922.12. 1     Member, Yokosuka NYd
1923. 4. 1     Staff, B-Med, Yokosuka NYd
1924. 4. 1     Med.School Sel.Course
1925.12. 1 LCDR/S    
1926. 4. 1     Member, Sasebo ND
1926.11. 1     Staff, Sasebo NH
1927. 8.15   Med.Dr  
1928. 2.15     Inst, Med.School / Trainer, Med.School
1929. 2. 1     Member, Kure ND
1929. 4. 1     Staff, B-CoalMining, Fuel-Yd
1929.11.30 CMDR/S    
1930.12. 1     Chief Sur, Kirishima / DC, Kirishima
1931.12. 1     Staff, Sasebo NH
1933. 9.15     Chief, B1, Kamekawa NH / Staff, Kamekawa NH
1934. 9. 1     Chief Sur, Training Fleet
1934.11.15 CAPT/S    
1935. 8. 1     Member, Yokosuka ND
1935.11.15     Chief, B1, Sasebo NH / Inst, Sasebo NH
1936.12.15     Chief, B1, Sasebo NH
1938.11.15     Dir, Ureshino NH / Chief, B1, Ureshino NH
1940.11.15 RADM/S    
1942.11. 1     Chief, B-Med, Yokosuka NYd
1943.11. 1     Dir, Sasebo NH / Chief Sur, Sasebo ND
1944. 5. 1 VADM/S    
1944.11. 1     Att, NGS
1945. 1.20     Wait
1945. 1.22 Resv    

TOP of this page Table of Job abbreviationsAmano, Senkichi Niigata Jikei-kai Inst. of Medical
Rear admiral (surgeon)

Date Rank Other title Job
1890.12. 1     born
1915.12.10     Student to Surgeon officer
1918. 3.31     Graduate from Jikei-kai Inst. of Medical
1918. 6. 8 S/SUBLT   Med.School B-Course
1918. 8.15     Med.School Bas.Course
1918.12. 1     Crew, Hyuga
1919. 6. 1     Wait
1919. 9.23 SUBLT/S    
1919.11. 6     Member, Sasebo ND
1919.12. 1     Member, Sasebo NH (B1/B2)
1920.12. 1 LTJG/S    
1921. 1.15     Wait
1921. 7. 4     Staff, Maizuru NH (B2/B1)
1921. 9. 7     Member, Maizuru NYd / Crew, Nadakaze
1921. 9.30     Member, Maizuru NYd
1921.10. 3     Member, Maizuru NYd / Crew, Tachikaze
1921.11.20     Member, Maizuru NYd
1922. 2.16     Member, Maizuru NYd / Crew, Nokaze
1922. 3.31     Member, Maizuru NYd
1922.10. 5     Member, Mako GD
1923. 4. 1     Staff, Mako GD
1923. 6.11     Staff, Mako GD / Chief Sur, Mako bg (acting) / DC, Mako bg (acting)
1923.12. 1 LT/S   Chief Sur, Mako bg / DC, Mako bg / Staff, Mako GD
1924.12. 1     Chief Sur, Hayatomo
1924.12. 8     Chief Sur, Hayatomo / Chief Sur, Uji
1925. 1.31     Chief Sur, Hayatomo
1925.12. 1     Staff, Kure NH (B2)
1926. 3.15     Inst, Kure NH / Staff, Kure NH
1926.12. 1     Chief Sur, Chogei / DC, Chogei
1927. 7.29     Med.School Adv.Course
1928. 4. 1     Assist Staff, 1st Expeditionary Fleet
1928.12.10 LCDR/S    
1929. 6. 1     Chief Sur, Kasuga / DC, Kasuga
1929.11. 1     Member, Yokosuka ND
1929.11.30     Med.School Sel.Course
1931.12. 1     Chief Sur, Ise / DC, Ise
1932.12. 1     Staff, Kure NH / Att, Kure ND
1933.11.15 CMDR/S   Chief Sur, Eng.School / DC, Eng.School / Staff, Yokosuka NH
1934. 4. 1     Chief Sur, Eng.School / DC, Eng.School / Staff, Yokosuka NH / Chief Sur, Nav.School / DC, Nav.School
1934.11. 1     Chief Sur, Eng.School / DC, Eng.School / Staff, Yokosuka NH
1934.12.10     Chief Sur, Eng.School / Staff, Yokosuka NH
1936.12. 1     Chief, B2, Minato NH / Staff, Minato NH (B2)
1938.11. 1     Member, Sasebo ND
1938.11.15 CAPT/S   Dir, 1st NH
1939.11.15     Member, Yokosuka ND
1941. 9.20     Chief, B-Med, 2nd Powder-Yd
1942.11.20     Member, Maizuru ND
1943.12. 2     Wait
1943.12. 3 Resv
Mob
  Member, Maizuru ND
1944. 4.19 RADM/S   died (53)

TOP of this page Table of Job abbreviationsDobeta, Sugizo Oita Nagasaki Inst, of Medical
Rear admiral (surgeon)

Date Rank Other title Job
1893. 3. 3     born
1915.12.10     Student to Surgeon officer
1918. 5.15     Graduate from Nagasaki Inst. of Medical
1918. 6. 8 S/SUBLT   Med.School B-Course
1918. 8.15     Med.School Bas.Course
1918.12. 1     Member, Sasebo NH (B1/B2)
1919. 1.24     Crew, Tone
1919. 9.23 SUBLT/S    
1919.12.17     Crew, Tatsuta
1920.12. 1 LTJG/S   Crew, Hiei
1921. 5.26     Member, Sasebo NH
1921. 6. 7     Staff, Sasebo NH (B1/B2)
1921. 7. 1     Staff, Sasebo NH (B1/B2) / Member, Sasebo fg
1921.12. 1     Chief Sur, 24dg (acting)
1922.10.14     Chief Sur, Sata (acting)
1922.11.10     Chief Sur, Sata (acting) / Chief Sur, Mogami (acting)
1923. 6. 1     Chief Sur, 28dg (acting)
1923. 8. 4     Wait
1923. 9.15     Staff, Sasebo NH (B2)
1923.11.10     Chief Sur, 22dg (acting)
1923.12. 1 LT/S   Chief Sur, 22dg
1925. 4. 1     Chief Sur, 22dg / Chief Sur, 11wg
1925. 5.20     Crew, Seta
1925. 6.20     Member, Sasebo ND
1925. 7.31     Chief Sur, Shikishima / Chief Sur, Erimo
1925.11.10     Chief Sur, Shikishima / Chief Sur, Wakamiya / DC, Wakamiya
1927.12. 1     Staff, Sasebo NH (B2/B1) / Inst, Wakamiya
1928. 4. 1     Med.School Adv.Course
1928.12.10     Chief Sur, Kasuga / DC, Kasuga
1929. 6. 1     Chief Sur, Mako bg / DC, Mako bg / Staff, Mako GD
1929.11.30 LCDR/S    
1930. 5. 1     Chief Sur, Hyuga / DC, Hyuga
1930.12. 1     Chief Sur, Omura fg / DC, Omura fg
1932. 6.25     EO, Chokai
1932. 6.30     Chief Sur, Chokai / DC, Chokai
1933. 4. 1     Member, Sasebo ND
1933. 4.20     Staff, Ryojun GD / DC, Ryojun GD
1933.11.15     Staff, Maizuru GD (Maizuru NH)
1934. 5. 2     Staff, Maizuru GD (Maizuru NH) / Chief Sur, Eng.Academy / Inst, Eng.Academy
1934. 9. 1     Staff, Maizuru GD (Maizuru NH)
1934.11.15 CMDR/S   Chief Sur, Kirishima / DC, Kirishima
1935.10. 1     Chief Sur, Sasebo SC
1938.12. 1     Inst, Sasebo NH / Staff, Sasebo NH
1939.10.15     Member, Sasebo ND
1939.11.15 CAPT/S    
1941. 4.10     Chief Sur, Ryojun GD / Dir, NH, Ryojun GD
1941.11.20     Dir, Ryojun NH / Chief Sur, Ryojun GD
1942. 1.15     Member, Yokosuka ND
1942.10. 1     Chief Sur, 5F
1943. 4.10     Att, Yokosuka ND
1943. 6. 1     Chief, B-Med, Suzuka NYd
1945. 5. 1 RADM/S    
1945.10.10 Resv    

TOP of this page Table of Job abbreviationsIto, Shunkichi Mie Aichi Inst. of Medical
Rear admiral (surgeon)

Date Rank Other title Job
1894. 6. 2     born
1917.12. 1     Student to Surgeon officer
1918. 5. 6     Graduate from Aichi Inst. of Medical
1918. 6. 8 S/SUBLT   Med.School B-Course
1918. 8.15     Med.School Bas.Course
1918.12. 1     Member, Yokosuka NH (B1/B2)
1918.12.13     Crew, Kongo
1919. 3.17     Member, Kure bg / Member, Kure NH (B2)
1919. 9.23 SUBLT/S    
1919.12. 1     Crew, Hirado
1920.10.28     Crew, Ibuki
1920.12. 1 LTJG/S   Crew, Fuso
1921. 7. 1     Crew, Fushimi
1922. 7. 4     Member, Sasebo SC
1923. 1.20     Chief Sur, 21dg (acting)
1923. 8. 4     Chief Sur, 21dg (acting) / Chief Sur, 29dg (acting)
1923. 8.20     Chief Sur, 21dg (acting)
1923.11.10     Chief Sur, 21dg (acting) / Chief Sur, 29dg (acting)
1923.12. 1 LT/S   Chief Sur, 21dg / Member, Ryojun bg
1925. 4. 1     Chief Sur, Settsu / Chief Sur, Hirado / DC, Hirado / Chief Sur, Yamato
1925. 7. 4     Chief Sur, Settsu
1925. 8.20     Chief Sur, Settsu / Chief Sur, Hirado / DC, Hirado / Chief Sur, Yamato
1925.12. 1     Chief Sur, Settsu / Chief Sur, Yamato / Chief Sur, Asahi
1926. 3.20     Chief Sur, Settsu / Chief Sur, Asahi / Chief Sur, Nojima
1926. 4.15     Chief Sur, Settsu / Chief Sur, Asahi
1926. 6. 5     Staff, Kure NH (B1)
1927. 3.15     Chief Sur, Ondo
1927. 7.20     Med.School Adv.Course
1928. 4. 1     Chief Sur, Yahagi / DC, Yahagi
1929. 6. 1     DC, Kure SC / Inst, Kure SC / Chief Sur, Asahi / Chief Sur, Settsu
1929. 7.15     DC, Kure SC / Inst, Kure SC / Chief Sur, Settsu
1929.11.30 LCDR/S   Chief Sur, Naka / DC, Naka
1930. 6.26     Staff, Maizuru GD / DC, Maizuru GD / Member, Eng.Academy
1931.12. 1     Chief Sur, Jintsu / DC, Jintsu
1932. 6.18     Chief Sur, Ashigara / DC, Ashigara
1933. 4. 1     Staff, Ominato GD
1934.11.15 CMDR/S   Chief Sur, Nagato / DC, Nagato
1935.11.15     Chief Sur, Mutsu
1936.12. 1     Chief Sur, Yamashiro
1937.12. 1     Chief Sur, Yokosuka bg / DC, Yokosuka bg
1938. 5.20     Chief Sur, Yokosuka SC
1938. 6. 6     Chief Sur, Yokosuka SC / Inst, Yokosuka SC
1939. 8.28     Att, NSC
1939.11.15 CAPT/S    
1939.12.15     Chief, B-Med, Toyokawa NYd
1942.11.15     Dir, 1st NH
1943.11.15     Member, Kure ND
1945. 5. 1 RADM/S    
1945. 5.11     Dir, Osaka NH / Chief Sur, Osaka GD
1945. 6.25     Member, Kure ND
1945. 9. 6 Resv    
1946.10.27     died (52)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKanai, Izumi Nagano Niigata Inst. of Medical
Rear admiral (surgeon)

Date Rank Other title Job
1896. 1.12     born
1915.12.10     Student to Surgeon officer
1918. 5.15     Graduate from Niigata Inst. of Medical
1918. 6. 8 S/SUBLT   Med.School B-Course
1918. 8.15     Med.School Bas.Course
1918.12. 1     Crew, Haruna
1919. 5. 1     Crew, Karasaki
1919. 9.23 SUBLT/S    
1919.12. 1     Crew, Iwate
1920.12. 1 LTJG/S    
1921. 4. 9     Chief Sur, 8dg (acting)
1922. 3. 1     Member, Yokosuka fg
1923.12. 1 LT/S   Staff, Yokosuka NH (B1/B2)
1923.12.20     Staff, Yokosuka NH (B1/B2) / Inst, Yokosuka NH
1924. 9.10     Chief Sur, Saga
1925. 7.31     Member, Yokosuka ND
1925.12. 1     Inst, Yokosuka NH / Staff, Yokosuka NH (B2)
1926.12. 1     Med.School Adv.Course
1927. 7.29     Staff, B-Med, Kure NYd
1927.12. 1     Med.School Sel.Course
1928.12.10 LCDR/S    
1929.11.30     Inst, Med.School / Trainer, Med.School
1929.12. 6     Inst, Med.School / Trainer, Med.School / Adj, Med.School
1930.12. 1     Inst, Med.School / Trainer, Med.School
1931. 3. 5     Resident in Ger
1933. 3. 1     Order of Return
1933. 5.20     Chief Sur, Nagato / DC, Nagato
1933.11.15 CMDR/S   Inst, Med.School / Trainer, Med.School
1935. 1. 7   Med.Dr  
1937. 8.17     Chief, B2, Asahi-maru NH
1937.12. 1     Inst, Med.School / Trainer, Med.School
1938.11.15 CAPT/S   Inst, Med.School
1941.11.20     Member, Yokosuka ND
1941.12. 1     Dir, Hikawa-maru NH / Chief, B2, Hikawa-maru NH
1942.10.20     Dir, Hikawa-maru NH / Chief, B2, Hikawa-maru NH / Chief, B1, Hikawa-maru NH
1942.11.15     Inst, Med.School
1943. 7.10     Inst, Med.School / Staff, B-Rsch, Med.School
1944. 5. 1 RADM/S    
1945. 2. 5     Chief Inst, Med.School / Chief, B-Rsch, Med.School
1945. 3.15     Dir, Totsuka NH
1945. 4. 1     SM, Totsuka Sanitary School
1945. 9.11     Att, NGS / Att, DoN
1945.10.22     Dir, Yokosuka NH / Chief Sur, Yokosuka ND
1945.11.30 Resv
Mob
   
1945.12. 1     Att, Yokosuka area demob office
1945.12.31 Demob    
1992.12.26     died (96)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKawashima, Hideshi Kagoshima Nagasaki Inst, of Medical
Rear admiral (surgeon)

Date Rank Other title Job
1895. 9.29     born
1915.12.10     Student to Surgeon officer
1918. 5.15     Graduate from Nagasaki Inst. of Medical
1918. 6. 8 S/SUBLT   Med.School B-Course
1918. 8.15     Med.School Bas.Course
1918.12. 1     Crew, Yamashiro
1919. 9.23 SUBLT/S    
1919.12. 1     Member, 22dg
1920.12. 1 LTJG/S   Crew, Izumo
1922. 2.20     Member, Sasebo ND
1922. 6.10     Staff, Sasebo NH (B1)
1923. 1.20     Chief Sur, 24dg (acting)
1923.12. 1 LT/S   Chief Sur, Tatsuta / DC, Tatsuta
1924.12. 1     Member, Sasebo ND
1925. 1. 6     Member, Sasebo SC
1925.11.10     Chief Sur, Sasebo Harbour / Chief Sur, Sata
1925.12. 1     Chief Sur, Sasebo Harbour / Chief Sur, Sata / Chief Sur, Shiretoko
1926. 2.20     Chief Sur, Sasebo Harbour / Chief Sur, Shiretoko
1926. 3.15     Chief Sur, Sasebo Harbour
1926. 7.20     Chief Sur, Sasebo Harbour / Chief Sur, 25dg
1926.12. 1     Chief Sur, Sasebo Harbour
1927. 7.29     Med.School Adv.Course
1928. 4. 1     Chief Sur, Tokiwa / DC, Tokiwa / Chief Sur, Yura / DC, Yura
1928. 6. 1     Chief Sur, Tokiwa / DC, Tokiwa
1928.12.10 LCDR/S   Med.School Sel.Course
1930.12. 1     Chief Sur, Sendai / DC, Sendai
1931.12. 1     Staff, Mako GD / DC, Mako GD
1933.11.15 CMDR/S   Staff, Kure NH
1934.11.15     Staff, Kure NH / Inst, Kure NH
1935.11.15     Staff, B-Med, Kure NYd
1936.12. 1     Chief, B1, Beppu NH / Staff, Beppu NH
1938.11.15 CAPT/S   Chief Sur, Ryojun GD / Dir, NH, Ryojun GD
1941. 4.10     Att, Sasebo ND
1941.10. 1     Chief, B-Med, 21st Air Arsnl
1942.10.10     Dir, Takasago-maru NH / Chief, B1, Takasago-maru NH
1943.10.25     Member, Sasebo ND
1944. 5. 1 RADM/S    
1944.11.10     Assist Staff, 1KF
1944.12.16     Dir, 101st NH
1945. 2. 2     Member, Sasebo ND
1945. 7.10     Att, NGS
1945. 9. 6 Resv    
1975. 4.     died (79)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKuroki, Takeichi Hiroshima Okayama Inst. of Medical
Rear admiral (surgeon)

Date Rank Other title Job
1894.10.23     born
1915.12.10     Student to Surgeon officer
1918. 5.15     Graduate from Okayama Inst. of Medical
1918. 6. 8 S/SUBLT   Med.School B-Course
1918. 8.15     Med.School Bas.Course
1918.12. 1     Member, Sasebo NH (B1/B2)
1919. 2. 1     Crew, Shikishima
1919. 6. 5     Member, 29dg
1919. 9.23 SUBLT/S    
1919.12. 1     Crew, Haruna
1920. 6. 3     Member, Kure NH (B2/B1)
1920.12. 1 LTJG/S    
1921. 1.10     Member, Hiro Branch, Kure NYd
1922. 5. 1     Chief Sur, Komahashi (acting)
1922.12. 1     Chief Sur, 18dg (acting)
1923. 4. 7     Chief Sur, Kamoi (acting)
1923.10.20     Member, Kasumigaura fg
1923.12. 1 LT/S    
1924. 6.13     Chief Sur, Jingei / DC, Jingei
1925. 3.19     Member, Kure ND
1925. 4.10     Chief Sur, Maizuru bg / DC, Maizuru bg / Staff, Maizuru GD
1925. 4.14     Member, Kure ND
1925. 7.31     Staff, Kamekawa NH (B1/B2)
1925. 9.25     Adj, Kamemawa NH / Staff, Kamekawa NH
1928. 4. 1     Med.School Adv.Course
1928.12.10 LCDR/S   Staff, Maizuru GD / DC, Maizuru GD / Member, Eng.Academy
1930. 6.26     Chief Sur, Naka / DC, Naka
1930.12. 1     Med.School Sel.Course
1931.12. 1     Staff, Yokosuka NH / Inst, Yokosuka NH
1932. 2.15     Inst, Yokosuka NH / Staff, Yokosuka NH
1933.11.15 CMDR/S   Chief Sur, Akagi / DC, Akagi
1934. 3.10     Chief Sur, Hiei / DC, Hiei
1935.11.21     Chief Sur, Gun.School / DC, Gun.School
1937. 8.26     Chief Sur, Gun.School / DC, Gun.School / Staff, Yokosuka NH (B2)
1937.12. 1     Chief Sur, Yokosuka SC
1938. 5.20     Member, Yokosuka ND
1938. 7. 1     Staff, Yokosuka NH / Inst, Yokosuka NH
1938.10.14     Member, Yokosuka ND
1938.11. 1     Chief, B1, Minato NH / Staff, Minato NH
1938.11.15 CAPT/S    
1941. 4.10     Att, Yokosuka ND
1941.10. 1     Chief, B-Med, 2nd Air Arsnl
1943. 9.20     Member, Sasebo ND
1943.10. 1     Dir, Hayato NH
1943.12. 1     Dir, Kirishima NH
1944. 5. 1 RADM/S    
1944.11.17     Member, Sasebo ND
1945. 9. 6 Resv    

TOP of this page Table of Job abbreviationsMatsuo, Masamichi Fukuoka Jikei-kai Inst. of Medical
Rear admiral (surgeon)

Date Rank Other title Job
1892. 9.15     born
1918. 3.31     Graduate from Jikei-kai Inst. of Medical
1918.11.25 S/SUBLT   Med.School Bas.Course
1919. 6. 1     Crew, Satsuma
1919. 9.23 SUBLT/S    
1920. 8.24     Member, 21dg
1920.12. 1 LTJG/S    
1921. 1.29     Member, Sasebo SC
1921.12. 1     Chief Sur, 29dg (acting)
1922. 3. 9     Chief Sur, 29dg (acting) / Chief Sur, 22dg (acting)
1923.11.10     Chief Sur, Uji (acting)
1923.12. 1 LT/S   Chief Sur, Uji
1924.12. 1     Staff, Sasebo NH (B1)
1925. 7. 1     Staff, Sasebo NH (B1) / Inst, Sasebo NH
1925.12. 1     Chief Sur, Kiso / DC, Kiso
1927. 6.25     Chief Sur, Kamoi
1927.12. 1     Staff, Yokosuka NH (B2) / Inst, Yokosuka NH
1928. 4. 1     Med.School Adv.Course
1928.12.10     Chief Sur, Jintsu / DC, Jintsu
1929. 3.22     Member, Kure ND (B1, Kure NH)
1929. 5. 1     Chief Sur, Abukuma / DC, Abukuma / Chief Sur, Naka / DC, Naka
1929.11.30 LCDR/S   Chief Sur, Yura / DC, Yura
1930.12. 1     Chief Sur, Sasebo Harbour / Chief Sur, Shikishima / Chief Sur, Sata
1931.11.14     Chief Sur, Jingei / DC, Jingei
1932.11.18     Member, Sasebo ND (Sasebo NH)
1932.12. 1     Med.School Sel.Course
1933.11.15     Inst, Sasebo NH / Staff, Sasebo NH
1934.11.15 CMDR/S    
1935.10. 1     Inst, Sasebo NH / Staff, Sasebo NH / Chief Sur, Kirishima / DC, Kirishima
1935.11.15     Chief Sur, Kirishima / DC, Kirishima
1936.12. 1     Chief Sur, Kure SC
1939.11.15 CAPT/S   Chief Sur, Ominato GD / Dir, NH, Ominato GD
1940.11.15     Chief Sur, 3CF
1941. 9.20     Member, Kure ND
1941.10. 1     Chief, B-Med, 11th Air Arsnl
1941.12.10     Chief, B-Med, Hiro NYd
1942.11. 1     Chief, B-Med, Maizuru NYd
1943.11.18     Dir, 103rd NH / Chief, B1, 103rd NH
1944. 1.10     Dir, 103rd NH / Chief, B1, 103rd NH / Chief Sur, 3KF
1944. 8.15     Dir, 103rd NH / Chief, B1, 103rd NH
1944.11.28     Member, Sasebo ND
1944.12. 1     Chief, B-Med, 21st Air Arsnl
1945. 5. 1 RADM/S    
1945.11.20 Resv    
1959. 6. 6     died (66)

TOP of this page Table of Job abbreviationsOkubo, Shin Kanagawa Chiba Inst. of Medical
Rear admiral (surgeon)

Date Rank Other title Job
1895. 4.25     born
1917.12. 1     Student to Surgeon officer
1918. 5.15     Graduate from Chiba Inst. of Medical
1918. 6. 8 S/SUBLT   Med.School B-Course
1918.12. 1     Crew, Kirishima
1919. 4.28     Member, Yokosuka NH (B2/B1)
1919. 9. 1     Crew, Adzuma
1919. 9.23 SUBLT/S    
1920. 6. 3     Crew, Ikoma
1920. 7. 9     Crew, Ikoma / Crew, Shiranui
1920.11. 1     Crew, Kongo
1920.12. 1 LTJG/S    
1921. 5.26     Chief Sur, 13dg (acting) / Member, Ryojun GD
1921.12.27     Chief Sur, 13dg (acting)
1922. 4. 1     Staff, Kure NH (B1)
1922.12. 4     Chief Sur, Iro (acting)
1923.10.10     Chief Sur, Komahashi (acting)
1923.12. 1 LT/S   Chief Sur, Komahashi
1924. 4. 1     Member, Nav.Academy
1925. 3.19     Chief Sur, Jingei / DC, Jingei
1925. 9.10     Crew, Iwate
1926. 4.20     Chief Sur, Iwate / DC, Iwate
1926.12. 1     Staff, Yokosuka NH
1927. 7.29     Med.School Adv.Course
1928. 4. 1     Staff, Maizuru GD / DC, Maizuru GD
1928.12.10 LCDR/S   Med.School Sel.Course
1930.12. 1     Inst, Med.School / Trainer, Med.School / Adj, Med.School
1932. 2.26     Crew, Muroto
1932. 6. 2     Inst, Med.School / Trainer, Med.School / Adj, Med.School
1932.12. 1     Chief Sur, Takao / DC, Takao
1933.11.15 CMDR/S   Att, NSC / Staff, B-Med, DoN
1934. 2. 2   Med.Dr  
1934.12. 1     Att, NGS
1934.12.10     Trip to Europe, USA
1935. 8.17     Return
1935. 8.26     Att, NGS / Att, DoN
1935.10.31     Staff, B-Med, DoN / Staff, B-Edu, DoN (S1/S2) / Staff, NSC (S4, B-Adm)
1938. 8.20     Att, NGS
1938.11.15 CAPT/S    
1939.11.15     Chief, B2, Yokosuka NH / Inst, Yokosuka NH
1940.10. 5     Att, NGS / Att, DoN (B-Med)
1940.11.15     Staff, B-Med, DoN
1942. 4. 1     Chief, S1, B-Med, DoN
1942.12.20     Assist Staff, 11AF
1942.12.24     Chief Sur, NTF / Chief Sur, 11AF
1943. 5. 3     Chief Sur, GF
1944. 4. 1 RADM/S   KIA (50)

TOP of this page Table of Job abbreviationsShibata, Toshio Tokyo Univ. of Tokyo
Rear admiral (surgeon)

Date Rank Other title Job
1892. 5.10     born
1914.12. 9     Student to Surgeon officer
1918.11.     Graduate from Medical faculty, Univ. of Tokyo
1918.12. 7 S/LTJG   Med.School Bas.Course
1919. 6. 1     Crew, Ise
1919. 9.23 LTJG/S    
1919.10.27     Crew, Yakumo
1920. 5.10     Chief Sur, Tama-maru (acting)
1920. 9. 3     Member, Yokosuka NH (B2/B1)
1920.12. 1 LT/S   Chief Sur, 2dg
1921.12. 1     Member, Kure NYd
1922.10.24     Chief Sur, Notoro
1923. 3.10     Chief Sur, Muroto
1923. 4.12     Member, Nav.Academy
1924. 4. 1     Med.School Sel.Course
1925.12. 1 LCDR/S    
1926. 4. 1     Staff, Yokosuka NH (B2)
1926. 6.15     Staff, Yokosuka NH (B2) / Inst, Yokosuka NH
1928. 7. 9   Med.Dr  
1928.12.10     Att, NGS / Att, DoN (B-Med)
1929.11.30 CMDR/S    
1930.12. 1     Chief Sur, Hyuga / DC, Hyuga
1931.12. 1     Member, Yokosuka ND
1932. 2. 1     Trip to Europe, USA
1932.10.20     Return
1932.11.15     Inst, Med.School / Trainer, Med.School
1934. 6. 9     Inst, Med.School / Trainer, Med.School / Inst, Nav.College
1934.11.15 CAPT/S    
1934.12.10     Inst, Med.School / Inst, Nav.College
1939. 2.20     Inst, Med.School / Inst, Nav.College / Chief Sur, CSF
1939. 5. 9     Inst, Med.School / Inst, Nav.College
1940.11.15 RADM/S   Chief Sur, CSF
1941.10.15     Member, Kure ND
1942.10. 1     Dir, Minato NH
1943.11. 1     Att, NGS
1943.12.15     Wait
1943.12.20 Resv    
1950. 5.18     died (58)

TOP of this page Table of Job abbreviationsShimazaki, Tadashi Oita Nagasaki Inst, of Medical
Rear admiral (surgeon)

Date Rank Other title Job
1894. 2. 6     born
1915.12.10     Student to Surgeon officer
1918. 5.15     Graduate from Nagasaki Inst. of Medical
1918. 6. 8 S/SUBLT   Med.School B-Course
1918. 8.15     Med.School Bas.Course
1918.12. 1     Member, Yokosuka SC
1919. 3. 1     Crew, Suwo
1919. 9.23 SUBLT/S    
1920. 3.24     Crew, Chitose
1920.12. 1 LTJG/S    
1921. 5. 9     Member, Sasebo SC
1921.11.10     Chief Sur, 26dg (acting)
1922.12. 1     Member, Chinkai GD
1923. 4. 1     Staff, Chinkai GD
1923.12. 1 LT/S    
1924. 4. 1     Chief Sur, Yubari / DC, Yubari
1925. 3.25     Staff, B-Med, Sasebo NYd
1926. 3.10     Chief Sur, 28dg
1926. 8.10     Chief Sur, Tatsuta / DC, Tatsuta / Chief Sur, Hayatomo
1926.10.15     Chief Sur, Tatsuta / DC, Tatsuta
1926.12. 1     DC, Sasebo SC / Inst, Sasebo SC
1927. 7.29     Med.School Adv.Course
1928. 4. 1     Staff, Kure NH (B1) / Inst, Kure NH
1928. 9.10     Chief Sur, Nachi / DC, Nachi
1928.12.26     Chief Sur, Nachi / DC, Nachi / Chief Sur, Abukuma / DC, Abukuma
1929. 4.10     Chief Sur, Nachi / DC, Nachi
1929.11.30 LCDR/S   Chief Sur, Sasebo fg / DC, Sasebo fg
1930. 6. 1     Chief Sur, Sendai / DC, Sendai
1930.12. 1     Chief Sur, Tateyama fg / DC, Tateyama fg
1931.12. 1     Med.School Sel.Course
1933.11.15     Staff, Ryojun GD / DC, Ryojun GD
1934.11.15 CMDR/S   Chief Sur, Fuso / DC, Fuso
1934.12.10     Chief Sur, Fuso
1935.10.31     Staff, Sasebo NH / Inst, Sasebo NH
1937.11. 1     Assist Staff, 3F / Member, Shanghai lg
1937.12. 1     Chief Sur, Shanghai lg / Assist Staff, 3F
1938. 7. 1     Chief Sur, 15fg / DC, 15fg
1938. 7.21     Chief Sur, 15fg / DC, 15fg / Chief Sur, 2Cfg
1938. 8.15     Assist Staff, 3F / Chief Sur, 2Cfg
1938.10.22     Chief Sur, 2Cfg
1938.11.15     Staff, B-Med, Sasebo NYd / Staff, B-Shipbuild, Sasebo NYd
1939.11.15 CAPT/S   Chief Sur, Chinkai GD / Dir, NH, Chinkai GD
1941. 4. 1     Dir, Chinkai NH / Chief Sur, Chinkai GD
1941. 9.20     Chief Sur, 3F
1942. 3.10     Chief Sur, 2KF
1942. 4.10     Chief Sur, GKF / Chief Sur, 2KF
1942. 7.10     Chief, B1, Maizuru NH
1943. 7. 1     Chief, B1, Maizuru NH / Chief, B2, Maizuru NH / Inst, Maizuru NH
1943. 7.10     Chief, B1, Maizuru NH / Chief, B2, Maizuru NH / Chief, Training, Maizuru NH
1943.11. 1     Chief, B1, Maizuru NH / Chief, B2, Maizuru NH
1944.11.10     Assist Staff, 3KF
1944.11.28     Dir, 103rd NH / Chief, B1, 103rd NH
1945. 5. 1 RADM/S    
1947. 1.25 Resv    

TOP of this page Table of Job abbreviationsUshikubo, Shigetsune Kyoto Kyoto Inst. of Medical
Rear admiral (surgeon)

Date Rank Other title Job
1896. 4.20     born
1917.12. 1     Student to Surgeon officer
1918. 5.20     Graduate from Kyoto Inst. of Medical
1918. 6. 8 S/SUBLT   Med.School B-Course
1918.12. 1     Member, Yokosuka NH (B2/B1)
1919. 1.16     Member, Yokosuka bg
1919. 8. 9     Crew, Tsugaru
1919. 9.23 SUBLT/S    
1920. 3.24     Crew, Suwo
1920.12. 1 LTJG/S    
1921. 4. 1     Member, Kure SC
1921.11.10     Chief Sur, 12dg (acting)
1921.12.27     Chief Sur, 12dg (acting) / Member, Ryojun GD
1922.12. 1     Chief Sur, Komahashi (acting)
1923.10.10     Chief Sur, Iro (acting)
1923.12. 1 LT/S   Chief Sur, Iro
1925. 4.20     Staff, Chinkai GD
1926. 4. 1     Staff, Chinkai GD / DC, Chinkai GD
1926. 5.10     Chief Sur, Yubari / DC, Yubari
1926.12. 1     Chief Sur, Tama / DC, Tama
1927. 7.29     Med.School Adv.Course
1928. 4. 1     Staff, Maizuru GD / DC, Maizuru GD / Member, Eng.Academy
1928.12.10     Med.School Sel.Course
1929.11.30 LCDR/S    
1930. 2. 7     Wait
1930. 5.26     Chief Sur, Maizuru bg / DC, Maizuru bg / Staff, Maizuru GD
1931.11.14     Chief Sur, Ashigara / DC, Ashigara
1932. 6.18     Staff, Maizuru GD / DC, Maizuru GD / Member, Eng.Academy
1933. 4.14     Staff, Maizuru GD
1933. 5.20     Chief Sur, Nachi / DC, Nachi
1933. 9. 1     Staff, Kure NH
1934.11.15 CMDR/S   Staff, Maizuru GD
1935.11.15     Member, Yokosuka ND
1935.11.21     Chief Sur, Hiei / DC, Hiei
1936.12. 1     Chief Sur, Eng.School
1938. 1.25     Chief Sur, Eng.School / Staff, Yokosuka NH
1938.11. 1     Staff, Maizuru GD (Maizuru NH)
1939.11.15 CAPT/S    
1939.12. 1     Member, Maizuru ND
1942.10.10     Chief Sur, 2CF
1943.11.20     Chief, B-Med, Maizuru NYd
1945. 5. 1 RADM/S    
1945. 6.25     Dir, Osaka NH / Chief Sur, Osaka GD
1945.10.22     Att, DoN
1945.11.20     Att, Sasebo ND
1945.11.30 Resv
Mob
   
1945.12. 1     Att, Sasebo area demob office
1945.12.31 Demob    
1975.10.     died (79)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKaburagi, Kihei Gunma Univ. of Tokyo
Vice-admiral (surgeon)

Date Rank Other title Job
1892. 1.11     born
1915. 7.     Student, Univ. of Tokyo
1915.12.10     Student to Surgeon officer
1919.11.15     Commencement, Univ. of Tokyo
1919.11.25 LTJG/S   Med.School Bas.Course
1920. 5.28     Crew, Hyuga
1920.12. 1     Member, Sasebo NH
1921. 5. 2     Member, Nav.Academy
1921. 7. 1     Member, Nav.Academy / Crew, Suwo
1921.10.16     Member, Nav.Academy
1921.12. 1 LT/S    
1922.12. 1     Chief Sur, 15dg
1923. 1.10     Chief Sur, 3dg (acting)
1923.10.20     Chief Sur, Kamoi
1924. 5. 1     Staff, B-Med, Yokosuka NYd
1925. 4. 1     Med.School Sel.Course
1926.12. 1 LCDR/S    
1927. 4. 1     Staff, Yokosuka NH
1927.12. 1     Staff, Tech.Rsch / Inst, Med.School
1929. 4. 1     Staff, Ominato GD / DC, Ominato GD
1929.11.30     Chief Sur, Kinugasa / DC, Kinugasa
1930.12. 1 CMDR/S   Att, NGS / Att, DoN
1931. 9.11   Med.Dr  
1934. 3.10     Att, NGS (Trip to Europe, USA)
1934.11.15     Chief Sur, 2F
1935.11.15 CAPT/S   Member, Yokosuka ND
1936.12. 1     Chief, B-Med, Sasebo NYd
1938.11.15     Chief, S-Med, Tech.Rsch / Inst, Med.School
1939.11.15     Chief Sur, 2CF
1940.11.15     Att, Yokosuka ND
1941. 9.22     Dir, Minato NH
1941.10.15 RADM/S    
1942. 1.15     Dir, Minato NH / Chief, B2, Minato NH
1942.10. 1     Att, NGS
1942.10.13     Chief, B-Health, New Guinea Civil Government
1944. 2. 1     Member, Yokosuka ND
1944. 3.10     Member, Med.School / Inst, Med.School
1944.11. 1     Dir, Beppu NH
1945. 5. 1 VADM/S    
1945.10.10 Resv    
1961.11. 3     died (69)

TOP of this page Table of Job abbreviationsAkune, Mutsumi Kagoshima Univ. of Tokyo
Rear admiral (surgeon)

Date Rank Other title Job
1894. 4.23     born
1918.12. 1     Student to Surgeon officer
1919.11.15     Graduate from Medical faculty, Univ. of Tokyo
1919.11.25 LTJG/S   Med.School Bas.Course
1920. 5.28     Crew, Hiei
1920.11. 5     Member, Sasebo NH
1921. 6. 7     Staff, Sasebo NH (B2/B1)
1921. 9. 6     Chief Sur, Sata (acting)
1921.12. 1 LT/S   Chief Sur, Sata
1922.10.14     Member, Sasebo NYd
1923. 4. 1     Staff, B-Med, Sasebo NYd
1923. 6. 1     Crew, Yakumo
1924. 4. 5     Chief Sur, Yakumo (acting) / DC, Yakumo (acting)
1924. 5. 1     Staff, Sasebo NH (B1)
1924.12. 1     Staff, Sasebo NH (B1) / Inst, Sasebo NH
1925. 4. 1     Med.School Sel.Course
1926.12. 1 LCDR/S    
1927. 4. 1     Staff, Kure NH (B1)
1928. 4. 1     Staff, Kure NH (B1) / Inst, Kure NH
1929. 3. 1     Resident in Ger
1930.12. 1 CMDR/S    
1931. 3. 5     Order of Return
1931. 5.20     Chief Sur, Ise / DC, Ise
1931.12. 1     Inst, Med.School / Trainer, Med.School / Professor, Nagoya Medical College
1932. 3.14   Med.Dr  
1933. 6. 1     Professor, Nagoya Medical College
1933. 6. 8     Professor, Nagoya Medical College / Inst, Med.School
1935.11.15 CAPT/S    
1939. 4. 1     Professor, Univ. of Nagoya
1941.10.15 RADM/S    
1941.12.22 Resv    
1984. 3.11     died (89)

TOP of this page Table of Job abbreviationsHonma, Masato Miyagi Niigata Inst. of Medical
Rear admiral (surgeon)

Date Rank Other title Job
1897. 7.24     born
1916.12. 8     Student to Surgeon officer
1919. 5.15     Graduate from Niigata Inst. of Medical
1919. 6.12 S/SUBLT   Med.School Bas.Course
1919. 9.23 SUBLT/S    
1919.12. 1     Crew, Kongo
1920.11. 1     Crew, Kasuga
1921. 5. 2     Member, 6dg
1921.11.10     Crew, Tsugaru
1921.12. 1 LTJG/S    
1922. 4. 1     Member, Interim bg
1922.10. 6     Staff, Yokosuka NH (B1/B2)
1923. 8. 4     Chief Sur, 28dg (acting)
1923.10.10     Chief Sur, Tsurumi (acting)
1924. 5.10     Member, Yokosuka SC / DC, Yokosuka SC (acting)
1924.12. 1 LT/S    
1925. 3.19     Chief Sur, Musashi
1925.12. 1     Staff, B-Med, Powder-Yd
1926.12. 1     Chief Sur, Kuma / DC, Kuma
1927. 7. 5     DC, Gun.School
1928.12.10     Med.School Adv.Course
1929. 6. 1     Staff, Ominato GD / Crew, Odomari
1929. 6.12     Staff, Ominato GD / Crew, Odomari / Chief Sur, Ominato bg / DC, Ominato bg
1929. 7.15     Chief Sur, Ominato bg / DC, Ominato bg
1929. 8.16     Chief Sur, Ominato bg / DC, Ominato bg / Staff, Ominato GD
1929.11.30 LCDR/S   Chief Sur, Nagara / DC, Nagara
1930.12. 1     Med.School Sel.Course
1932.12. 1     Chief Sur, Hosho / DC, Hosho
1933. 9.15     Chief Sur, Asama / DC, Asama
1934. 8. 1     DC, Kasumigaura fg
1934.11.15 CMDR/S   Staff, Yokosuka NH / Inst, Yokosuka NH
1935.10.31     Trainer, Med.School / Adj, Med.School
1937.12. 1     Chief Sur, Mutsu
1938.11.15     Chief Sur, Mutsu / DC, Mutsu
1938.12. 1     Staff, B-Med, Yokosuka NYd
1939. 4. 1     Member, Yokosuka ND (B1, Yokosuka NH)
1939.11.15 CAPT/S    
1940. 4. 1     Chief Sur, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg / Inst, Med.School
1940.11. 1     Chief Sur, 4F
1941. 9.20     Member, Yokosuka ND (Yokosuka NH)
1941.11.20     Chief Sur, Osaka GD
1942.11.15     Dir, Hikawa-maru NH / Chief, B1, Hikawa-maru NH
1943.11. 5     Chief, B1, Sasebo NH
1944.11. 1     Dir, Ureshino NH
1945. 5. 1 RADM/S    
1945.10.10 Resv    
1979. 8. 8     died (82)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKataoka, Katsumi Hiroshima Nagasaki Inst, of Medical
Rear admiral (surgeon)

Date Rank Other title Job
1897. 2. 1     born
1916.12. 8     Student to Surgeon officer
1919. 5.15     Graduate from Nagasaki Inst. of Medical
1919. 6.12 S/SUBLT   Med.School Bas.Course
1919. 9.23 SUBLT/S    
1919.12. 1     Crew, Ise
1920. 3.24     Crew, Fuji
1920.12. 1     Member, Yokosuka NH (B1/B2)
1921. 6. 7     Staff, Yokosuka NH (B1/B2)
1921. 6.21     Member, Yokosuka fg
1921. 6.21     Member, Yokosuka fg / Staff, Temp. Flying Training Center
1921.10. 6     Crew, Kanto
1921.12. 1 LTJG/S    
1922. 6.10     EO, Tade
1922. 7.31     Crew, Tade
1922. 8. 7     Member, 28dg
1922.11.20     Member, Kure bg
1923. 5.10     Crew, Asama
1924. 4.21     Chief Sur, Chitose (acting) / DC, Chitose (acting) / Chief Sur, Yahagi (acting) / DC, Yahagi (acting)
1924.12. 1 LT/S   Staff, B-Med, Hiro NYd
1925. 7.31     Chief Sur, Kinu / DC, Kinu
1926.12. 1     Chief Sur, Kure Harbour
1927. 9.25     Chief Sur, Hirado / DC, Hirado
1928. 4. 1     Chief Sur, Hirado / DC, Hirado / Chief Sur, Asama
1928. 7.10     Chief Sur, Chogei / DC, Chogei
1928.12.10     Med.School Adv.Course
1929. 6. 1     Chief Sur, 12dg
1929.11.30 LCDR/S   Med.School Sel.Course
1931.12. 1     Chief Sur, Nachi / DC, Nachi
1932.12. 1     Staff, Kure NH / Inst, Kure NH
1933. 1.11     Inst, Kure NH / Staff, Kure NH
1934. 5.10     Adj, Kure NH / Staff, Kure NH
1934.11.15 CMDR/S   Staff, Kure NH / Inst, Kure NH
1935.11.12     Staff, Kure NH
1937.12. 1     Chief Sur, Kaga
1938.12.15     Chief, B1, Beppu NH / Staff, Beppu NH
1939.11.15 CAPT/S   Chief Sur, 2F
1940.11.15     Chief, B1, Maizuru NH / Inst, Maizuru NH
1941. 4.21     Chief, B1, Maizuru NH / Inst, Maizuru NH / Chief, B-Med, 3rd Powder-Yd
1941. 9.20     Chief, B1, Maizuru NH / Inst, Maizuru NH
1942. 7.10     Chief Sur, 1F
1942. 7.14     Chief Sur, 3F
1943. 5.20     Chief, B1, Yokosuka NH
1944. 5. 1     Dir, Kasumigaura NH
1945. 5. 1 RADM/S    
1945.10. 5     Member, Yokosuka ND
1945.11. 5 Resv    
1977. 4.13     died (80)

TOP of this page Table of Job abbreviationsNagaoki, Moriyasu Kagoshima Nagasaki Inst, of Medical
Rear admiral (surgeon)

Date Rank Other title Job
1896. 8.21     born
1918.12. 1     Student to Surgeon officer
1919. 5.15     Graduate from Nagasaki Inst. of Medical
1919. 6.12 S/SUBLT   Med.School Bas.Course
1919. 9.23 SUBLT/S    
1919.12. 1     Crew, Yamashiro
1920. 4. 1     Crew, Shikishima
1920.12. 1     Member, 22dg
1921.11.10     Member, Sasebo SC
1921.12. 1 LTJG/S    
1922.11. 2     Wait
1923. 1.20     Staff, Sasebo NH (B1)
1923. 6.20     Crew, Hiei
1923.11.10     Chief Sur, Notoro (acting)
1924. 5. 1     Chief Sur, Notoro (acting) / Chief Sur, Akashi (acting) / DC, Akashi (acting)
1924.12. 1 LT/S   Chief Sur, Notoro (acting) / Chief Sur, Muroto
1924.12. 8     Chief Sur, Notoro (acting) / Chief Sur, Muroto / Chief Sur, 14dg
1925. 8.20     Chief Sur, Notoro (acting) / Chief Sur, Muroto / Chief Sur, 18dg
1925.10.10     Chief Sur, Notoro (acting)
1926.12. 1     Chief Sur, 24dg
1927. 8.10     Member, Sasebo ND
1927. 9. 5     Staff, Sasebo NH (B1/B2)
1928. 9.20     Chief Sur, Naka / DC, Naka
1928.12.10     Med.School Adv.Course
1929. 6. 1     Staff, Chinkai GD
1930.12. 1 LCDR/S   Chief Sur, Kasuga / DC, Kasuga / Crew, Fuji
1931.11.14     Chief Sur, Hirado / DC, Hirado
1932.12. 1     DC, Kasumigaura fg
1933.11.15     Med.School Sel.Course
1935.10.31     Staff, Mako GD / DC, Mako GD
1936.12. 1 CMDR/S   Staff, Sasebo NH
1938.12.15     Chief Sur, Akagi
1939.11.15     Chief Sur, Oita fg / DC, Oita fg
1940. 5. 1     Chief Sur, Oita fg
1940.11. 1     Member, Kure ND
1940.11.15     Chief, B1, Beppu NH / Staff, Beppu NH
1941.10.15 CAPT/S    
1942.11.15     Chief, B-Med, 3rd Powder-Yd
1943.11.10     Att, NGS
1943.11.15     Chief Sur, 9F
1944. 5. 3 RADM/S   KIA (47)

TOP of this page Table of Job abbreviationsShiina, Saburo Ibaraki Niigata Inst. of Medical
Rear admiral (surgeon)

Date Rank Other title Job
1894. 1. 7     born
1918.12. 1     Student to Surgeon officer
1919. 5.15     Graduate from Niigata Inst. of Medical
1919. 6.12 S/SUBLT   Med.School Bas.Course
1919. 9.23 SUBLT/S    
1919.12. 1     Crew, Settsu
1919.12.26     Crew, Kurama
1920.11. 5     Member, Kure SC
1921. 4. 1     Crew, Akashi
1921.12. 1 LTJG/S    
1922.10. 5     Member, Maizuru NYd
1923. 4. 1     Staff, Maizuru GD / EO, D-5
1923. 6. 1     Staff, Maizuru GD
1923. 8. 4     EO, D-18
1923. 8.20     Crew, D-18
1923. 9.20     Chief Sur, D-16 (acting)
1924. 4. 1     Chief Sur, Komahashi (acting)
1924. 9. 1     Staff, Yokosuka NH
1924. 9.29     Wait
1924.10. 6     Staff, Yokosuka NH (B2/B1)
1924.12. 1 LT/S    
1925. 5. 1     Chief Sur, 29dg
1926. 1.20     Chief Sur, 6dg / Chief Sur, 7dg
1926. 6. 5     Chief Sur, 7dg
1926.12. 1     Chief Sur, 7dg / Chief Sur, 3dg
1927. 4.26     Assist Staff, 1st Expeditionary Fleet
1927.12. 1     Staff, Minato NH (B2)
1928. 1.15     Adj, Minato NH / Staff, Minato NH
1928.12.10     Med.School Adv.Course
1929. 6. 1     Chief Sur, Kinugasa / DC, Kinugasa
1929.11.30 LCDR/S   Med.School Sel.Course
1931.12. 1     Staff, B-Med, DoN
1932. 6. 1     Att, NSC / Staff, B-Med, DoN
1934.11. 1     Staff, Yokosuka NH
1934.11.15 CMDR/S    
1935. 2.15     Assist Staff, Training Fleet
1935. 8. 1     Staff, Yokosuka NH (B2)
1935.11.15     Chief Sur, Yamashiro
1936.12. 1     Staff, B-Med, Kure NYd
1939.10.15     Chief Sur, Nav.Academy / Inst, Nav.Academy
1939.11.15 CAPT/S    
1940.11.15     Member, Kure ND
1941. 4.21     Chief, B-Med, 1st Fuel-Yd
1941. 9.22     Dir, 1st NH
1942.11.15     Chief, B-Med, Toyokawa NYd
1944. 4.25     Att, Kure ND
1944. 5. 1     Dir, Kamo NH
1945. 2. 5     Att, Kure ND
1945. 4. 1     Dir, Kamo NH
1945. 5. 1 RADM/S    
1945.11.30 Resv
Mob
   
1945.12. 1     Att, Kure area demob office
1945.12.19 Demob    
1976.12.18     died (82)

TOP of this page Table of Job abbreviationsTsutomi, Takashi Kumamoto Nagasaki Inst, of Medical
Rear admiral (surgeon)

Date Rank Other title Job
1894. 8. 3     born
1919. 5.15     Graduate from Nagasaki Inst. of Medical
1919. 6.12 S/SUBLT   Med.School Bas.Course
1919. 9.23 SUBLT/S    
1919.12. 1     Crew, Hyuga
1920. 7. 7     Member, Sasebo NH (B2/B1)
1921. 4.11     Member, Sasebo NH (B2/B1) / Member, Sasebo bg
1921. 5. 2     Member, Sasebo NH (B2/B1) / Member, Sasebo fg
1921. 6. 7     Staff, Sasebo NH (B2/B1) / Member, Sasebo fg
1921. 7. 1     EO, Yukaze
1921. 8.27     Crew, Aso
1921.11.20     Member, Torp.School / Crew, Urakaze
1921.12. 1 LTJG/S    
1922. 7.31     Member, Torp.School
1922.10.21     Crew, Odomari
1923. 6. 1     EO, Katata / EO, Seta
1923. 8. 4     EO, Katata
1923.10.16     Crew, Hira
1924. 6. 1     Member, Sasebo SC
1924.12. 1 LT/S    
1925. 5.25     Staff, B-Med, Fuel-Yd
1926.12. 1     Chief Sur, 29dg
1927. 9.15     Chief Sur, Erimo
1927.12. 1     Chief Sur, Tatsuta / DC, Tatsuta / Chief Sur, Erimo
1928. 2. 1     Chief Sur, Tatsuta / DC, Tatsuta
1928. 3. 1     Chief Sur, Tatsuta / DC, Tatsuta / Chief Sur, Yubari / DC, Yubari
1928.12.10     Med.School Adv.Course
1929. 6. 1     Chief Sur, Natori / DC, Natori
1929.11.30 LCDR/S   Med.School Sel.Course
1931.12. 1     Chief Sur, Myoko / DC, Myoko
1932. 7.20     Chief Sur, Iwate / DC, Iwate
1933. 8. 2     Staff, Sasebo NH
1933.11.15     Staff, Sasebo NH / Att, Sasebo ND
1934.11.15 CMDR/S    
1936.12. 1     Chief Sur, Kirishima
1937.12. 1     Staff, Yokosuka NH
1939. 2.20   Med.Dr  
1939.11. 1     Staff, B-Med, Branch, Powder-Yd
1939.11.15 CAPT/S    
1940. 4. 5     Chief, B-Med, Branch, Powder-Yd
1940.10.15     Chief, B2, Ureshino NH / Staff, Ureshino NH
1942. 7.10     Chief Sur, 1F
1943.11. 1     Chief, B-Med, Kawatana NYd
1944.11.17     Dir, Kirishima NH
1945. 5. 1 RADM/S    
1945.10.22 Resv    

TOP of this page Table of Job abbreviationsYano, Yoshio Gifu Univ. of Kyoto
Rear admiral (surgeon)

Date Rank Other title Job
1892. 9.15     born
1915.12.10     Student to Surgeon officer
1919.11.15     Graduate from Medical faculty, Univ. of Kyoto
1919.11.25 LTJG/S   Med.School Bas.Course
1920. 5.28     Crew, Ise
1921. 1.10     Member, Kure NYd
1921.12. 1 LT/S    
1922. 7.25     Chief Sur, Hirado / DC, Hirado
1922.11.10     Chief Sur, Hirado / DC, Hirado / Chief Sur, Kashima (acting) / DC, Kashima (acting)
1923. 6. 1     Crew, Iwate
1924. 5. 1     Staff, Yokosuka NH / Adj, Yokosuka NH
1924. 7.25     Staff, Yokosuka NH / Adj, Yokosuka NH / Inst, Yokosuka NH
1925. 4. 1     Med.School Sel.Course
1926.12. 1 LCDR/S    
1927. 4. 1     Staff, Sasebo NH (B2) / Inst, Sasebo NH
1927. 6.15     Staff, Sasebo NH (B2) / Inst, Sasebo NH / Att, Sasebo ND
1927.11.19   Med.Dr  
1927.12. 1     Staff, Sasebo NH / Att, Sasebo ND
1928.12.10     Staff, Sasebo NH
1929. 3.10     Chief Sur, Hosho / DC, Hosho
1929.11.30     Chief Sur, Yamashiro / DC, Yamashiro
1930. 1.25     Chief Sur, Eng.Academy / Inst, Eng.Academy / Staff, Maizuru GD
1930.12. 1 CMDR/S    
1932.12. 1     Staff, Kure NH
1935.11.15 CAPT/S   Chief Sur, 2F
1936.12. 1     Member, Yokosuka ND
1938.11. 1     Chief, B-Med, Fuel-Yd
1939.11.15     Dir, Minato NH
1941. 9.22     Member, Sasebo ND
1941.10.15 RADM/S    
1943.11. 1     Chief, B-Med, Sasebo NYd
1944.11. 1     Att, NGS
1944.12.15     Wait
1944.12.20 Resv    
1975. 5.12     died (82)

TOP of this page Table of Job abbreviationsYoshida, Hajime Fukuoka Nagasaki Inst, of Medical
Rear admiral (surgeon)

Date Rank Other title Job
1897.12.10     born
1916.12. 8     Student to Surgeon officer
1919. 5.15     Graduate from Nagasaki Inst. of Medical
1919. 6.12 S/SUBLT   Med.School Bas.Course
1919. 9.23 SUBLT/S    
1919.12. 1     Crew, Fuso
1920. 5.28     Member, Sasebo SC
1921. 3.25     Crew, Tone
1921.10.28     Staff, Sasebo NH (B2/B1)
1921.12. 1 LTJG/S    
1922. 3.15     Crew, Hyuga
1922.12. 1     Chief Sur, 29dg (acting)
1923. 2.10     EO, Hozu
1923. 6.20     Crew, Fushimi
1923.10. 1     Member, Sasebo ND (Sasebo NH)
1923.12.20     Staff, B-Med, Kure NYd
1924.12. 1 LT/S   Chief Sur, Takasaki
1925. 3. 7     Chief Sur, 28dg / Chief Sur, 27dg
1925.11.12     Chief Sur, 28dg
1926. 3.10     Chief Sur, Chinkai bg / DC, Chinkai bg / Staff, Chinkai GD
1927.12. 1     Chief Sur, Notoro
1928.12.10     Med.School Adv.Course
1929. 6. 1     Chief Sur, Nagara / DC, Nagara
1929.11.30 LCDR/S   Med.School Sel.Course
1931.12. 1     Chief Sur, Ominato bg / DC, Ominato bg / Staff, Ominato GD
1932. 1.11     Staff, Ominato GD
1933. 4. 1     Member, Shanghai lg / DC, Shanghai lg / Assist Staff, 3F
1933.11.15     Staff, Kure NH (B1) / Att, Kure ND
1934.11.15 CMDR/S    
1935.10.31     Staff, Kure NH / Inst, Kure NH
1936.12. 1     Staff, B-Med, Yokosuka NYd
1938.12. 1     Chief Sur, Nagato
1939.11.15 CAPT/S   Member, Yokosuka ND (B1, Yokosuka NH)
1940. 6. 1     Chief Sur, Training Fleet
1940. 7.22   Med.Dr  
1940. 9.20     Member, Yokosuka ND (B1, Yokosuka NH)
1940.11.15     Att, Yokosuka ND
1941. 1.15     Chief Sur, 11AF
1941. 9.20     Chief, B1, Yokosuka NH / Inst, Yokosuka NH
1943. 1.20     Chief, B1, Yokosuka NH
1943. 4.21     Assist Staff, NTF
1943. 5. 3     Chief Sur, NTF / Chief Sur, 11AF
1944.10.15 RADM/S    
1946.11.17 Resv    
1971.11.13     died (73)

TOP of this page Table of Job abbreviationsOda, Kazuaki Kumamoto
Rear admiral (surgeon)

Date Rank Other title Job
1896.11.15     born
1918.12. 1     Student to Surgeon officer
1920. 5. 6     Graduate from Kumamoto Inst. of Medical
1920. 6.12 SUBLT/S   Med.School Bas.Course
1920.12. 1     Crew, Hiei
1921. 3. 1     Crew, Mikasa
1921.11.10     Member, 22dg
1922. 2.16     Crew, Tokiwa
1922. 5.10     Crew, Chikuma
1922.12. 1 LTJG/S    
1923. 3.10     Crew, Sumida
1923.12. 1     Member, Sasebo ND
1924. 4. 1     Member, Sasebo bg
1924. 5. 1     Member, Sasebo bg / Staff, Sasebo NH (B2/B1)
1924. 9.10     Member, Sasebo bg / Staff, Sasebo NH (B2/B1) / Chief Sur, 26dg (acting)
1924.10.21     Chief Sur, 24dg / Chief Sur, 25dg
1924.12. 1 LT/S    
1925. 3.19     Chief Sur, 24dg
1925.12. 1     Chief Sur, Yura / DC, Yura
1926.12. 1     Staff, Sasebo NH (B2/B1)
1927. 6. 1     Chief Sur, Omura fg / DC, Omura fg
1928.11. 1     Chief Sur, Natori / DC, Natori
1929. 6. 1     Med.School Adv.Course
1929.11.30     Chief Sur, Isuzu / DC, Isuzu
1930. 5. 1     Chief Sur, Mako bg / DC, Mako bg / Staff, Mako GD
1930.12. 1 LCDR/S    
1931.11.14     Member, Yokosuka ND
1931.12. 1     Med.School Sel.Course
1933.11.15     Chief Sur, Hyuga / DC, Hyuga
1934.11.15     Staff, Sasebo NH / Inst, Sasebo NH
1935. 2.27   Med.Dr  
1935.10.31     Att, NGS / Att, DoN (B-Med)
1935.11.15 CMDR/S    
1936. 2.14     Resident in Phi
1938. 3.10     Order of Return
1938. 4. 5     Att, NGS / Assist Staff, CSF / Staff, Naval Special Task Office
1938.11.15     Chief Sur, Fuso / Chief Sur, Mamiya / DC, Mamiya
1938.12.15     Chief Sur, Fuso
1939.10.15     Staff, Yokosuka NH / Inst, Yokosuka NH
1940.11.15 CAPT/S   Inst, Med.School / Inst, Nav.College
1941. 2. 1     Att, NGS / Att, DoN
1941. 8.11     Inst, Med.School / Inst, Nav.College
1941.10.15     Inst, Med.School / Inst, Nav.College / Att, Yokosuka ND
1942. 1.25     Dir, 102nd NH
1943. 1.20     Chief, S2, B-Med, DoN
1945. 1.10     Chief, 2nd B-Prod, 1st Medical Depot / Chief, B-Rsch, 1st Medical Depot
1945.10.10     Dir, Beppu NH
1945.11. 1 RADM/S    
1945.11.30 Resv
Mob
   
1945.12. 1     Att, Kure area demob office
1945.12.21 Demob    

TOP of this page Table of Job abbreviationsOtagawa, Hajime Miyazaki Jikei-kai Inst. of Medical
Rear admiral (surgeon)

Date Rank Other title Job
1895.12.17     born
1918.12. 1     Student to Surgeon officer
1920. 3.31     Graduate from Jikei-kai Inst. of Medical
1920. 6.12 SUBLT/S   Med.School Bas.Course
1920.12. 1     Member, Maizuru NH (B1)
1921. 5.26     Crew, Aki
1922. 4. 1     Crew, Matsue
1922.10.21     Crew, Oi
1922.12. 1 S/CMDR    
1923. 6. 5     EO, D-3
1923. 6.16     Crew, D-3
1923. 7.16     Chief Sur, 8dg (acting) / Chief Sur, 1wg (acting)
1923.10.20     Chief Sur, 8dg (acting)
1924. 6. 1     Member, Torp.School
1924.12. 1 LT/S   Chief Sur, 4dg
1925.12. 1     Chief Sur, Matsue
1926.12. 1     Chief Sur, Sunosaki
1927.11. 1     DC, Yokosuka SC / Inst, Yokosuka SC
1928.12. 1     Chief Sur, Kamoi
1929. 3.10     Chief Sur, Furutaka / DC, Furutaka
1929.11.30     Med.School Adv.Course
1930. 6. 1     Staff, Kure NH (B1) / Inst, Kure NH
1930.12. 1 LCDR/S   Inst, Kure NH / Staff, Kure NH (B1/B2)
1931.12. 1     Chief Sur, Naka / DC, Naka
1932.12. 1     Med.School Sel.Course
1934.11.15     Chief Sur, Ryujo / DC, Ryujo
1935.11.15     Staff, Kure NH (B1)
1936.12. 1 CMDR/S    
1938.11.15     Staff, B-Mining, Fuel-Yd
1940.10.15     Chief Sur, Kanton HBg
1941.10. 1     Member, Sasebo ND
1941.10.15 CAPT/S    
1942. 6.10     Att, Sasebo ND
1942.11. 1     Chief Sur, 1KF
1943.11.20     Member, Sasebo ND
1943.11.25     Chief, B1, Ureshino NH
1944. 4. 1     Chief, B1, Ureshino NH / Chief, B2, Ureshino NH
1944. 4.21     Chief, B1, Ureshino NH
1944.11.10     Chief, B1, Ureshino NH / Chief, B2, Ureshino NH
1945. 3.12     Chief, B1, Ureshino NH
1945. 5.11     Chief, B-Med, 1st Powder-Yd
1945.10. 6 RADM/S   died (49)

TOP of this page Table of Job abbreviationsSakurai, Tokuichi Chiba Chiba Inst. of Medical
Rear admiral (surgeon)

Date Rank Other title Job
1896.12.20     born
1918.12. 1     Student to Surgeon officer
1920. 5. 1     Graduate from Chiba Inst. of Medical
1920. 6.12 SUBLT/S   Med.School Bas.Course
1920.12. 1     Crew, Kongo
1922. 5.15     Staff, Yokosuka NH (B1/B2)
1922.12. 1 LTJG/S    
1923. 2.10     Crew, Kasuga
1923.10.20     Chief Sur, 1wg (acting)
1924. 9.12     Member, Interim bg
1924. 9.29     Chief Sur, Interim bg (acting)
1924.12. 1 LT/S    
1925. 5.15     Member, Yokosuka ND
1925. 6. 6     Staff, Yokosuka NH (B2/B1)
1925. 8.20     EO, Naka
1925.11.20     Chief Sur, Naka / DC, Naka
1926.12. 1     Chief Sur, Tenryu / DC, Tenryu
1927. 7.20     Chief Sur, Ondo
1928. 4. 1     Chief Sur, Yokosuka Harbour
1929. 2. 1     Chief Sur, Yokosuka Harbour / Chief Sur, Yakumo / DC, Yakumo
1929. 3.25     Chief Sur, Yokosuka Harbour / Chief Sur, Yakumo / DC, Yakumo / Chief Sur, Fuji / DC, Fuji
1929. 5. 1     Med.School Adv.Course
1929.11.30     Chief Sur, 1dg
1930.12. 1 LCDR/S   Chief Sur, Kitakami / DC, Kitakami
1931.11.14     Member, Yokosuka ND
1931.12. 1     Med.School Sel.Course
1932.12. 1     Staff, Kure NH / Inst, Kure NH
1935.10.31     Chief Sur, Comm.School
1935.11.15 CMDR/S    
1936.12. 1     Staff, Sasebo NH
1937. 6. 1     Staff, Sasebo NH / Inst, Sasebo NH
1938. 2.17   Med.Dr  
1938.11.15     Chief Sur, 1Glg / Chief Sur, 2nd Harbour
1938.12.26     Chief Sur, 1Glg / Chief Sur, 2nd Harbour / Staff, North China Naval Special Task Office
1939. 4.10     Staff, North China Communication Office, Asian Development Agency
1939.11.15     Att, Yokosuka ND
1940.11.15 CAPT/S    
1941. 2. 1     Att, Yokosuka ND / Staff, B-OilRefine, Fuel-Yd
1941. 4.21     Chief, B-Med, 2nd Fuel-Yd
1942. 5.20     Chief, B-Med, 2nd Fuel-Yd / Member, Mako GD
1942.10. 1     Att, NGS
1942.10. 5     Assist Staff, 8F
1942.11.25     Staff, 8th B-Const
1942.12.20     Member, Yokosuka ND
1943. 1.15     Att, Yokosuka ND
1943. 4.10     Assist Staff, 2KF
1943. 4.15     Chief Sur, 2KF
1943.11. 5     Chief Sur, GKF / Chief Sur, 13AF
1944. 8.15     Chief Sur, GKF / Chief Sur, 13AF / Chief Sur, 3KF
1945. 1. 8     Chief Sur, GKF / Chief Sur, 3KF
1945. 5. 1 RADM/S    
1947. 1.25 Resv    

TOP of this page Table of Job abbreviationsTakei, Hiizu Fukuoka Kumamoto Inst. of Medical
Rear admiral (surgeon)

Date Rank Other title Job
1898. 9.11     born
1918.12. 1     Student to Surgeon officer
1920. 5. 6     Graduate from Kumamoto Inst. of Medical
1920. 6.12 SUBLT/S   Med.School Bas.Course
1920.12. 1     Member, Sasebo NH (B1/B2)
1921. 5.10     Crew, Kiso
1922.11.10     Crew, Tsushima
1922.12. 1 LTJG/S    
1923.11.10     Chief Sur, 26dg (acting)
1923.12. 1 LT/S    
1925. 9.18     Staff, Kure NH (B1)
1926. 4. 1     Chief Sur, Yamato
1926.11. 1     Chief Sur, 17dg
1928. 4. 1     Staff, Chinkai GD
1929. 3.20     Chief Sur, Kako / DC, Kako
1929.11.30     Med.School Adv.Course
1930. 6. 1     Chief Sur, Kasuga / DC, Kasuga
1930. 6.26     Chief Sur, Kasuga / DC, Kasuga / Crew, Fuji
1930.12. 1 LCDR/S   Med.School Sel.Course
1931.12. 1     Inst, Yokosuka NH / Staff, Yokosuka NH
1932. 2.15     Staff, Yokosuka NH / Inst, Yokosuka NH
1933.11.15     Chief Sur, Hiei / DC, Hiei
1934. 3.10     Staff, Sasebo NH
1936.12. 1 CMDR/S   Chief Sur, Haruna
1937.12. 1     Staff, B-CoalMining, Fuel-Yd
1939.11.15     Chief Sur, Kainan I. aBg
1940.10.15     Chief Sur, Yokosuka SC / Inst, Yokosuka SC
1941.10.15 CAPT/S   Dir, Ominato NH / Chief Sur, Ominato GD
1941.11.20     Dir, Ominato NH / Chief Sur, Ominato GD
1943. 9. 1     Dir, Kainan NH / Chief Sur, Kainan GD
1943.10.15     Dir, Kainan NH / Chief, B1, Kainan NH / Chief Sur, Kainan GD
1943.12.15     Chief Sur, 3KF
1944. 1. 5 RADM/S   KIA (45)

TOP of this page Table of Job abbreviationsTamura, Akira Tokyo
Rear admiral (surgeon)

Date Rank Other title Job
1897. 3.12     born
1920. 6.12 SUBLT/S    
1921. 3. 6     Crew, Katori
1922.12. 1 LTJG/S   Inst, Kure NH / Staff, Kure NH
1923.11.10     Chief Sur, 15dg (acting)
1924.12. 1 LT/S   Inst, Kure NH / Staff, Kure NH
1926.12. 1     Staff, B-Med, Yokosuka NYd / Chief Sur, CivilEngineer TC
1927.12. 1     Chief Sur, Mamiya
1928.12.10     DC, Gun.School
1929. 6. 1     Med.School Adv.Course
1929.11.30     Chief Sur, 19dg
1930.12. 1 LCDR/S   Med.School Sel.Course
1932.12. 1     Chief Sur, Maya / DC, Maya
1933.11.15     DC, Kasumigaura fg
1934. 7.19     Chief Sur, Yakumo / DC, Yakumo
1935.11.15 CMDR/S   Staff, Yokosuka NH / Inst, Yokosuka NH
1938. 6.26     Dir, Tachibana-maru NH
1938.10.26     Dir, NH, Muro-maru
1940.11.15 CAPT/S   Staff, B-Med, Yokosuka NYd
1941. 7.10     Chief Sur, 11AF
1941.12.24     Dir, 8th NH
1942. 7.10     Member, Yokosuka ND
1942.10. 1     Member, Kure ND
1942.10.10     Chief, B1, Kure NH
1942.10.20     Chief, B1, Kure NH / Chief, Training, Kure NH
1944. 6.16 RADM/S   died (47)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKizu, Einosuke Oita Univ. of Kyoto
Rear admiral (surgeon)

Date Rank Other title Job
1896. 3. 8     born
1917.12. 1     Student to Surgeon officer
1921. 7. 1     Graduate from Medical faculty, Univ. of Kyoto
1921. 7.11 LTJG/S   Med.School Bas.Course
1921.12. 1     Crew, Settsu
1922. 6.10     Member, Kure bg
1922.11.20     Staff, Kure NH (B2)
1923. 5.10     Crew, Yakumo
1923.12. 1 LT/S    
1924. 4. 5     Member, Gun.School
1925. 3.23     Chief Sur, Manshu
1925.12. 1     Staff, Yokosuka NH
1926. 4. 1     Med.School Sel.Course
1928. 4. 1     Staff, Yokosuka NH (B2) / Inst, Yokosuka NH
1928.12.10 LCDR/S    
1929. 2. 1     EO, Myoko
1929. 3.17     Chief Sur, Myoko / DC, Myoko
1930. 1.25     Member, Yokosuka ND
1930. 6. 1     Chief Sur, Izumo / DC, Izumo
1931. 9.12     EO, Chokai
1932. 2.27   Med.Dr  
1932. 3. 4     Staff, Yokosuka NH
1932.11.15     Staff, Yokosuka NH / Adj, Yokosuka NH
1932.12. 1     Staff, Yokosuka NH
1933.11.15 CMDR/S    
1934. 3.10     Att, NGS / Att, DoN (B-Med)
1936.10. 5     Att, NSC / Staff, B-Med, DoN
1938. 5.18     Staff, B-Med, DoN
1938.11.15 CAPT/S   Member, Yokosuka ND
1939.11.15     Chief, S-Med, Tech.Rsch / Inst, Med.School
1940.11.15     Chief Sur, 2F
1941. 9.20     Member, Yokosuka ND
1941.10.15     Chief, B2, Yokosuka NH
1942. 7.10     Chief Sur, GKF / Chief Sur, 2KF
1943. 4.15     Chief Sur, GKF
1943. 9.20     Chief Sur, GKF / Chief Sur, 13AF
1943.11. 1     Member, Yokosuka ND
1943.12.15     Dir, Totsuka NH
1944. 5. 1 RADM/S    
1944. 7. 5     Dir, Totsuka NH / Inst, Med.School
1944.11. 1     Chief, B-Med, Air-Tech Arsnl
1945. 2.15     Chief, B-Med, 1st Tech Arsnl
1945. 4. 5     Chief, B-Med, 1st Tech Arsnl / Chief, B-Med, Branch, 1st Tech Arsnl
1945.10.10     Att, DoN
1945.11.29     Dir, Totsuka NH
1945.11.30 Resv
Mob
   
1945.12. 1 D2D Staff   Att, Yokosuka area demob office
1945.12.30 Demob    
1946. 6.30     died (50)

TOP of this page Table of Job abbreviationsMurata, Saburo Ishikawa Kanazawa Inst. of Medical
Rear admiral (surgeon)

Date Rank Other title Job
1895. 9. 1     born
1920.11.15     Student to Surgeon officer
1921. 5.     Graduate from Kanazawa Inst. of Medical
1921. 6.15 SUBLT/S   Med.School Bas.Course
1921.12. 1     Staff, Maizuru NH (B1/B2)
1922. 6.10     Crew, Kashima
1922.11.20     Crew, Kuma
1923.10. 1     Wait
1923.10. 5     Member, Kure ND
1923.12. 1 LTJG/S   Assist Staff, 5S
1924.10.25     Member, Yokosuka SC
1925. 5.20     Chief Sur, Sunosaki
1925.12. 1 LT/S   Chief Sur, Komahashi
1926.11. 1     Chief Sur, 14dg
1927.12. 1     Staff, Kure NH (B1)
1928.12.10     Chief Sur, Kuma / DC, Kuma / Chief Sur, 14dg
1929. 5.25     Chief Sur, Kuma / DC, Kuma
1929.11. 1     Chief Sur, Yubari / DC, Yubari
1929.11.30     Chief Sur, Yubari / DC, Yubari / Chief Sur, Tokiwa / DC, Tokiwa
1930. 3.15     Chief Sur, Tokiwa / DC, Tokiwa
1930. 6. 1     Med.School Adv.Course
1930.12. 1     Chief Sur, Kiso / DC, Kiso
1931.11.14     Chief Sur, Kitakami / DC, Kitakami
1931.12. 1 LCDR/S    
1932.12. 1     Chief Sur, Yokosuka Harbour / Chief Sur, Yamato
1933. 3.13     Chief Sur, Yokosuka Harbour
1933.11.15     Chief Sur, Takao / DC, Takao
1934.11.15     Med.School Sel.Course
1935.10.31     Staff, Kure NH / Inst, Kure NH
1937.12. 1 CMDR/S    
1938.11. 1     Chief Sur, Ise / DC, Ise
1938.12.15     Chief Sur, Ise
1939.11.15     Chief Sur, Comm.School
1941.10. 1     Chief Sur, Kanton HBg
1941.12.26     Chief Sur, Hongkong HBg / DC, Hongkong HBg
1942. 1.15     Chief Sur, 10Bg / DC, 10Bg
1942. 8.15     Chief, S-Sanitary, B-Med, Yokosuka NYd
1942.11. 1 CAPT/S    
1944. 5.15     Dir, 5th NH
1944. 8.16 RADM/S   KIA (48)

TOP of this page Table of Job abbreviationsSekuzu, Eiichi Tokyo Univ. of Tokyo
Rear admiral (surgeon)

Date Rank Other title Job
1895. 4.22     born
1917.12. 1     Student to Surgeon officer
1921. 6.     Graduate from Medical faculty, Univ. of Tokyo
1921. 6.21 LTJG/S   Med.School Bas.Course
1921.12. 1     Crew, Oi
1922.10.21     Member, Torp.School
1922.12. 1     Member, Torp.School / Crew, Urakaze
1923. 3.10     Chief Sur, 23dg (acting)
1923.12. 1 LT/S   Chief Sur, 23dg
1924. 5. 1     Staff, Yokosuka NH (B2/B1)
1925. 2. 2     Chief Sur, Isuzu / DC, Isuzu
1926. 3.10     Med.School Sel.Course
1928. 4. 1     Staff, Yokosuka NH (B1)
1928.12.10 LCDR/S    
1929. 1.25     Chief Sur, Aoba / DC, Aoba
1930. 4. 1     Staff, Kure NH / Inst, Kure NH
1930. 6. 1     Inst, Kure NH / Staff, Kure NH
1930.12. 1     Staff, Kure NH / Inst, Kure NH
1931. 3. 1     Staff, B-Med, Yokosuka NYd / Staff, B-Shipbuild, Yokosuka NYd
1931. 3.11   Med.Dr  
1931.12. 1     Staff, Yokosuka NH / Inst, Yokosuka NH
1932.12. 1     Att, NGS / Att, DoN
1933. 3. 1     Resident in Ger
1933.11.15 CMDR/S    
1935. 3. 1     Order of Return
1935. 6. 1     Staff, Yokosuka NH
1936. 1.15     Inst, Med.School
1936.11.21     Inst, Med.School / Trainer, Med.School
1937. 8.13     Chief, B1, Muroto NH
1938. 3. 5     Inst, Med.School / Trainer, Med.School
1938.11.15 CAPT/S   Inst, Med.School
1942.10.25     Chief, B1, Kure NH
1943.10. 1     Assist Staff, NTF
1943.10.15     Dir, 8th NH
1944. 5. 1 RADM/S    
1946.11.17 Resv    
1954.12.26     died (49)

TOP of this page Table of Job abbreviationsTerakado, Masafumi Ibaraki Nihon Inst. of Medical
Rear admiral (surgeon)

Date Rank Other title Job
1899. 9.20     born
    3rd Medal  
1920.11.15     Student to Surgeon officer
1921. 5.     Graduate from Nihon Inst. of Medical
1921. 6.15 SUBLT/S   Med.School Bas.Course
1921.12. 1     Staff, Yokosuka NH (B2/B1)
1922. 5.15     Crew, Kongo
1922.12. 1     Member, 15dg
1923. 4. 1     Crew, Matsue
1923.10. 1     Member, Torp.School
1923.12. 1 LTJG/S    
1924. 6. 1     Crew, Hira
1924.12.12     Crew, Katata
1925. 7.31     Member, Kasumigaura fg
1925.12. 1 LT/S    
1926. 3.20     Member, Sasebo ND
1926. 4. 1     Chief Sur, 30dg
1927. 8.10     Staff, Mako GD
1929. 3. 1     Chief Sur, Yamato
1929. 3.25     Member, Yokosuka ND
1929. 4.28     Member, Torp.School / Crew, Shirataka
1929. 6.15     Crew, Shirataka
1929. 7.10     Chief Sur, 15dg
1930. 6. 1     Med.School Adv.Course
1930.12. 1     Chief Sur, Abukuma / DC, Abukuma
1931. 3.17     Chief Sur, Nagara / DC, Nagara
1931.12. 1 LCDR/S   Chief Sur, Haruna / DC, Haruna
1932.12. 1     Chief Sur, Hirado / DC, Hirado
1933.12. 1     Med.School Sel.Course
1935.10.31     Chief Sur, Nachi / DC, Nachi
1936.12. 1     Staff, Chinkai GD / DC, Chinkai GD
1937. 6.26   Med.Dr  
1937.12. 1 CMDR/S   Staff, Sasebo NH / Inst, Sasebo NH
1939.11.15     Chief Sur, Kongo
1940.11. 1     Member, Yokosuka ND
1940.11.15     Chief Sur, Eng.Academy / Inst, Eng.Academy / Staff, Maizuru NH (B2)
1941.10.15     Dir, Muroto NH / Chief, B2, Muroto NH
1942.11. 1 CAPT/S   Chief, B2, Kasumigaura NH
1943. 9. 1     Chief, B2, Kasumigaura NH / Chief, B1, Kasumigaura NH
1944.12.10     Chief Sur, 2F
1945. 4. 7 RADM/S   KIA (45)

TOP of this page Table of Job abbreviationsYokokura, Seijiro Tokyo Univ. of Tokyo
Rear admiral (surgeon)

Date Rank Other title Job
1895. 8. 8     born
1918.12. 1     Student to Surgeon officer
1921. 6.     Graduate from Medical faculty, Univ. of Tokyo
1921. 6.21 LTJG/S   Med.School Bas.Course
1921.12. 1     Staff, Yokosuka NH (B1/B2)
1922. 6. 1     Crew, Wakamiya
1922.11. 1     Member, Kasumigaura fg
1923.10.20     Chief Sur, Shiriya (acting)
1923.12. 1 LT/S   Chief Sur, Shiriya
1924. 5. 1     Chief Sur, 2dg
1925. 4. 1     Staff, Yokosuka NH (B1)
1925. 4.20     Staff, Yokosuka NH (B1) / Inst, Yokosuka NH
1926. 4. 1     Med.School Sel.Course
1928. 3.27     Inst, Med.School / Trainer, Med.School
1928.12. 1 LCDR/S    
1929.11.30   Med.Dr  
1933.11.15 CMDR/S    
1934.11.15     Chief Sur, Pay.Academy / Inst, Pay.Academy / Inst, Med.School / Trainer, Med.School
1937.12. 1     Staff, Yokosuka NH
1938.11.15 CAPT/S   Member, Yokosuka ND
1942.11. 1     Inst, Med.School / Trainer, Med.School
1943. 7.10     Inst, Med.School / Trainer, Med.School / Staff, B-Rsch, Med.School
1944. 5. 1 RADM/S    
1945. 3.15     Chief Inst, Med.School / Chief, B-Rsch, Med.School
1945.11. 1     Att, Yokosuka ND
1945.11.30 Resv
Mob
   
1945.12. 1     Att, Yokosuka area demob office
1945.12.31 Demob    
1956. 7.31     died (60)

TOP of this page Table of Job abbreviationsAmano, Naoe Chiba
Rear admiral (surgeon)

Date Rank Other title Job
1897. 6.28     born
1919.11.25     Student to Surgeon officer
1922. 3.31 SUBLT/S   Med.School Bas.Course
1922.12. 1     Staff, Yokosuka NH (B1/B2)
1923. 4. 1     Crew, Karasaki
1923.12. 5     Crew, Akashi
1924. 5. 1     Member, Yokosuka SC
1924.10.25     Crew, Odomari
1924.12. 1 LTJG/S    
1925. 5.20     Chief Sur, Shiriya
1926.12. 1 LT/S   DC, Torp.School
1927. 9.15     Chief Sur, Saga
1928. 7. 1     Chief Sur, 1dg
1928.12. 1     Staff, Yokosuka NH (B1)
1929.11. 1     Chief Sur, Hirado / DC, Hirado
1930. 8.27     Member, Yokosuka ND
1930. 9. 1     Med.School Adv.Course
1931. 3.17     Chief Sur, Katsuriki / Crew, Shirataka
1931. 9. 2     Chief Sur, Katsuriki
1931. 9.12     Chief Sur, Katsuriki / Chief Sur, 13dg
1931.10.12     Chief Sur, Katsuriki
1931.12. 1     Chief Sur, Karasaki / DC, Karasaki
1932.11. 1     Chief Sur, Myoko / DC, Myoko
1933.11.15 LCDR/S    
1934. 4. 1     Chief Sur, Kure Harbour / Chief Sur, Settsu / Chief Sur, 16dg
1934.11. 1     Chief Sur, Kure Harbour / Chief Sur, Settsu
1935.10.31     Med.School Sel.Course
1936.12. 1     Staff, Sasebo NH / Inst, Sasebo NH
1938.11.15 CMDR/S    
1939.11.15     Adj, Sasebo NH / Staff, Sasebo NH (B1)
1940.11. 1     Staff, Sasebo NH / Inst, Sasebo NH
1941. 9.25     Assist Staff, CSF
1941.10. 8     Staff, Asian Development Agency (Central China Communication Office)
1942.11.15     Chief Sur, Osaka GD
1943. 5. 1 CAPT/S    
1943.11. 1     Chief, B-Med, 102nd Fuel-Yd
1944.12.15     Member, Yokosuka ND
1945. 3. 5 RADM/S   KIA (47)

TOP of this page Table of Job abbreviationsItakura, Shun Tokyo Univ. of Tohoku
Rear admiral (surgeon)

Date Rank Other title Job
1897. 3.29     born
1919.11.25     Student to Surgeon officer
1922. 6. 3     Graduate from Medical faculty, Univ. of Tohoku
1922. 6.13 LTJG/S   Med.School Bas.Course
1922.12. 1     Staff, Yokosuka NH (B2/B1)
1923. 4. 7     Member, Gun.School
1923. 6. 5     Crew, Oi
1923.12. 1     Assist Staff, 3F
1924. 6. 1     Crew, Izumo
1924.12. 1 LT/S    
1925. 4.10     Staff, B-Med, Yokosuka NYd
1925.12. 1     DC, Sub.School
1926. 4. 1     Med.School Sel.Course
1928. 5. 1     DC, Kasumigaura fg
1928.12.10     Staff, B-Med, Kure NYd / Staff, B-Shipbuild, Kure NYd
1929.11.30 LCDR/S   Chief Sur, Chogei / DC, Chogei
1930.12. 1     Staff, B-Med, Kure NYd / Staff, B-Shipbuild, Kure NYd
1931. 1.20     Staff, B-Med, Kure NYd / Staff, B-Shipbuild, Kure NYd / EO, Atago
1931.10. 1     Staff, B-Med, Kure NYd / Staff, B-Shipbuild, Kure NYd / Chief Sur, Atago / DC, Atago
1931.12. 1     Chief Sur, Sub.School / DC, Sub.School / Inst, Sub.School
1934.11.15 CMDR/S    
1935. 1.22     Assist Staff, 2Ss
1937. 9.16     Assist Staff, 2Ss / Staff, Kure NH (B2)
1938.11.15     Staff, Kure NH
1939.11.15 CAPT/S   Chief Sur, 3CF
1940.11.15     Chief, B-Med, Main Powder-Yd
1941. 4.21     Chief, B-Med, 2nd Powder-Yd
1941. 9.20     Chief Sur, 6F
1942.10.25     Chief, B2, Kure NH / Chief, B-Disinfection, Kure NH / Inst, Kure NH
1943. 7.10     Chief, B2, Kure NH / Chief, B-Disinfection, Kure NH / Chief, Training, Kure NH
1944. 8. 8     Chief, B2, Kure NH / Chief, B-Disinfection, Kure NH
1944.11.15     Dir, Iwakuni NH
1945. 5. 1 RADM/S    
1945.11.30 Resv
Mob
  Att, Kure area demob office
1945.12.31 Demob    
1952. 6.14     died (55)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKotatsu, Kappei Gifu Osaka Inst. of Medicine
Rear admiral (surgeon)

Date Rank Other title Job
1895. 2.14     born
1921. 7.27     Student to Surgeon officer
1922. 3.31     Graduate from Osaka Medical College
1922. 6.13 LTJG/S   Med.School Bas.Course
1922.12. 1     Staff, Kure NH (B2)
1923. 3.10     Crew, Hyuga
1923.10.16     Staff, B-Med, Fuel-Yd
1924. 5. 1     Chief Sur, Erimo (acting) / Chief Sur, Shiretoko (acting)
1924. 7. 1     Chief Sur, Shiretoko (acting)
1924.11. 1     Chief Sur, Shiretoko (acting) / Chief Sur, 7dg
1924.12. 1 LT/S   Chief Sur, 5dg
1925.12. 1     Member, Nav.Academy / Inst, Nav.Academy
1927. 4. 1     Med.School Sel.Course
1929. 4. 1     Staff, Kure NH (B2)
1930.12. 1 LCDR/S   Chief Sur, Jintsu / DC, Jintsu
1931. 4.28   Med.Dr  
1931.12. 1     Staff, Sasebo NH
1932. 1.29     Inst, Sasebo NH / Staff, Sasebo NH
1932. 9.20     Att, NSC
1932. 9.28     Att, NSC / Att, Tech.Rsch (B-Sci.Res)
1932.12. 1     Staff, Tech.Rsch (B-Sci.Res) / Inst, Med.School
1935.11.15 CMDR/S    
1936.12. 1     Att, NGS
1936.12. 3     Trip to Ger
1938. 1.28     Att, Tech.Rsch / Inst, Med.School
1938.11. 1     Inst, Med.School
1938.12. 1     Inst, Med.School / Trainer, Med.School / Staff, Tech.Rsch (B-Sci.Res)
1940.11.15 CAPT/S    
1940.11.26     Inst, Med.School / Staff, Tech.Rsch (B-Sci.Res)
1941. 4.10     Chief, B2, Beppu NH / Staff, Beppu NH
1941. 9.20     Chief Sur, 3CF
1942. 4.10     Member, Yokosuka ND
1942. 7.14     Chief, B2, Ureshino NH / Staff, Ureshino NH
1942.11.20     Chief, B-Med, 2nd Powder-Yd
1944. 8. 1     Chief, B-Med, Sagami NYd / Staff, B-Chem.Res, Sagami NYd
1945. 1.11     Assist Staff, 1KF
1945. 2. 2     Dir, 101st NH
1945. 5. 1 RADM/S    
1946.10.13 Resv    
1981. 3.27     died (86)

TOP of this page Table of Job abbreviationsMatsuno, Kinji Akita Univ. of Kyushu
Rear admiral (surgeon)

Date Rank Other title Job
1893. 3.19     born
1918.12. 1     Student to Surgeon officer
1922. 3.23     Graduate from Medical faculty, Univ. of Kyushu
1922. 6.13 LTJG/S   Med.School Bas.Course
1922.12. 1     Member, Kure SC
1923. 2. 1     Staff, Kure NH (B2)
1923. 5.10     Crew, Ise
1923.11.10     Member, Sub.School
1924.12. 1 LT/S   Chief Sur, 16dg
1925. 5. 1     Member, Kure SC
1926. 3.20     Chief Sur, Aso / DC, Aso
1926.12. 1     Chief Sur, Aso / DC, Aso / Chief Sur, 1dg
1927. 1.10     Member, Kure ND (B1, Kure NH)
1927. 4. 1     Med.School Sel.Course
1929. 4. 1     Staff, Sasebo NH (B2) / Inst, Sasebo NH
1930. 4. 1     Chief Sur, Aoba / DC, Aoba
1930. 9.17   Med.Dr  
1930.12. 1 LCDR/S    
1931. 5. 1     Member, Nav.Academy / Inst, Nav.Academy
1933.11.15     Att, NGS / Att, DoN (B-Med)
1934. 2. 1     Resident in Ger
1935. 2. 1     Resident in UK
1935.11.15 CMDR/S    
1936. 2. 1     Order of Return
1936. 5. 1     Member, Yokosuka ND
1936.12. 1     Inst, Gun.School
1937. 8.13     Chief, B2, Muroto NH
1937.12. 1     Chief Sur, Gun.School / Inst, Gun.School / Staff, Yokosuka NH (B2)
1939.10.15     Assist Staff, 11S
1939.11.15     Chief Sur, 1CF / Chief Sur, Ataka / DC, Ataka
1940.11. 1     Member, Kure ND
1940.11.15 CAPT/S   Inst, Nav.Academy / Chief Sur, Nav.Academy
1942.10.10     Chief Sur, 2F
1943.11.10     Chief, B2, Sasebo NH / Chief, B-Disinfection, Sasebo NH / Chief, Training, Sasebo NH
1944. 8. 8     Chief, B2, Sasebo NH / Chief, B-Disinfection, Sasebo NH
1944.11.10     Chief, B-Med, Hikari NYd
1945. 3.22     Att, Yokosuka ND
1945. 4. 1     Dir, Totsuka NH
1945. 5. 1 RADM/S    
1945. 9.30     Member, Yokosuka ND
1945.10. 5 Resv    
1963. 9.22     died (70)

TOP of this page Table of Job abbreviationsOdajima, Shokichi Iwate Univ. of Tokyo
Rear admiral (surgeon)

Date Rank Other title Job
1897.12.13     born
1919.11.25     Student to Surgeon officer
1922. 3.31     Graduate from Medical faculty, Univ. of Tokyo
1922. 6.13 LTJG/S   Med.School Bas.Course
1922.12. 1     Member, Yokosuka SC
1923. 4. 1     Member, 9dg
1923.12. 1     Staff, Yokosuka NH (B1/B2)
1924. 4.10     Crew, Yakumo
1924.12. 1 LT/S    
1925. 4.14     Chief Sur, Maizuru bg / DC, Maizuru bg / Staff, Maizuru GD
1925.12. 1     Chief Sur, Chogei / DC, Chogei
1926.12. 1     Staff, Yokosuka NH (B1)
1927. 4. 1     Med.School Sel.Course
1929. 4. 1     Staff, Tech.Rsch
1929. 5. 1     Staff, Tech.Rsch / Inst, Med.School
1929.11.30 LCDR/S    
1930. 6.20     Chief Sur, Haguro / DC, Haguro
1930.12. 1     Chief Sur, Chogei / DC, Chogei
1931.12. 1     Member, Yokosuka ND
1932. 2. 1     Resident in USA
1932. 8.13   Med.Dr  
1934. 2. 1     Order of Return
1934. 5.21     Att, NGS / Inst, Med.School
1934.11.15 CMDR/S   Inst, Med.School / Trainer, Med.School
1939.11.15 CAPT/S   Inst, Med.School
1941.12.25     Att, NGS / Att, DoN / Inst, Med.School
1942. 4. 1     Chief, S2, B-Med, DoN / Inst, Med.School
1942.12.20     Chief, S1, B-Med, DoN / Chief, S2, B-Med, DoN
1943. 1.20     Chief, S1, B-Med, DoN
1944. 3. 5     Chief Sur, TYF / Chief Sur, 14AF
1944. 7. 8 RADM/S   KIA (46)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKawada, Masashi Saitama Univ. of Tohoku
Rear admiral (surgeon)

Date Rank Other title Job
1895. 7.12     born
1920.11.15     Student to Surgeon officer
1923. 5.31     Graduate from Medical faculty, Univ. of Tohoku
1923. 6.13 LTJG/S   Med.School Bas.Course
1923.12. 1     Staff, Yokosuka NH (B2/B1)
1924. 5. 1     Crew, Nagato
1924. 6. 1     DC, Nagato (acting)
1924.12. 1     Crew, Sumida
1925.12. 1 LT/S   Chief Sur, Aso / DC, Aso
1926. 3.20     Crew, Yakumo
1927. 1.20     Chief Sur, Yakumo / DC, Yakumo
1927. 2.10     Chief Sur, Yakumo / DC, Yakumo / Chief Sur, Kitakami / DC, Kitakami
1927. 4. 1     Chief Sur, Yakumo / DC, Yakumo
1927. 9.17     Member, Sasebo ND
1927.10.10     Staff, Yokosuka NH (B1/B2)
1928. 4. 1     Med.School Sel.Course
1930. 4. 1     Staff, Yokosuka NH / Inst, Yokosuka NH
1930. 9. 2   Med.Dr  
1930.12. 1 LCDR/S   Chief Sur, Hosho / DC, Hosho
1931.12. 1     Chief Sur, Tateyama fg / DC, Tateyama fg
1932. 2.26     Crew, Muroto
1932. 6. 2     EO, Ryujo
1932. 7.20     Chief Sur, Yakumo / DC, Yakumo
1933. 9. 1     Inst, Med.School / Trainer, Med.School / Adj, Med.School
1935.11.15 CMDR/S   Staff, Yokosuka NH
1937. 6. 1     Staff, Yokosuka NH / Inst, Yokosuka NH
1937. 8.17     Crew, Asahi-maru
1937.11. 1     Inst, Med.School
1937.12. 1     Trainer, Med.School / Adj, Med.School
1939.11.15     Att, NSC / Staff, B-Med, DoN / Att, NAC
1940.11.15 CAPT/S    
1940.11.25     Att, NSC / Staff, B-Med, DoN
1941. 7.21     Att, NSC / Staff, B-Med, DoN / Att, NAC (S1, B-Adm)
1941.10. 1     Att, NSC / Staff, B-Med, DoN
1941.10.15     Att, NGS / Att, DoN (B-Med)
1941.12.25     Dir, 103rd NH
1942.11. 1     Member, Yokosuka ND
1942.11.20     Assist Staff, 11Cfg
1943. 2. 1     Chief Sur, GCfg / Assist Staff, 11Cfg
1943. 7.15     Chief Sur, GCfg / Assist Staff, 11Cfg / Assist Staff, 12Cfg
1944. 2.23     Chief Sur, GCfg / Assist Staff, 11Cfg
1944. 2.25     Att, NGS / Att, DoN (B-Med)
1944. 3. 4     Chief, S1, B-Med, DoN
1945. 4.25 RADM/S   died (49)

TOP of this page Table of Job abbreviationsIkegami, Masao Saga Nagasaki Inst, of Medical
Rear admiral (surgeon)

Date Rank Other title Job
1898. 3. 2     born
1921. 4.     entrance to Nagasaki Inst. of Medical
1921. 7.27     Student to Surgeon officer
1925. 3.25     Graduate from Nagasaki Inst. of Medical
1925. 4.25 SUBLT/S   Med.School Bas.Course
1925. 9.28     Crew, Iwate
1926. 4. 1     Member, Sasebo SC
1926.12. 1     Member, 16dg
1927.12. 1 LTJG/S   Chief Sur, 28dg
1928. 4.25     Chief Sur, Komahashi
1928.12.10     Chief Sur, 22dg / Chief Sur, Komahashi
1929.11.30     Chief Sur, 9dg
1930.12. 1 LT/S    
1930.12.15     Chief Sur, 9dg / Chief Sur, 7dg
1931. 4. 1     Chief Sur, 9dg
1931. 4.20     Chief Sur, Itsukushima / DC, Itsukushima
1931.12. 1     DC, Eng.School / Staff, Yokosuka NH (B2)
1932. 2. 5     Assist Staff, 3F
1932. 4. 1     Chief Sur, Uji
1932.11. 1     Member, Yokosuka ND
1932.12. 1     Staff, Minato NH (B1/B2)
1934. 5. 1     Med.School Adv.Course
1934.11. 1     Chief Sur, Tokiwa / DC, Tokiwa
1935.10.31     Staff, B-Med, Fuel-Yd
1936.12. 1 LCDR/S   Med.School Sel.Course
1938. 7. 1     Crew, Tachibana-maru
1938. 8. 1     Member, Kure ND
1938. 8. 5     Staff, NH, Muro-maru
1938.11.15     Staff, 1st NH
1939. 1.19   Med.Dr  
1940.11. 1     Member, Yokosuka ND
1940.11.15     Staff, Yokosuka NH / Inst, Yokosuka NH
1941. 9.20     Staff, Kure NH (B2) / Att, Kure ND
1941.10.15 CMDR/S    
1943. 8. 1     Assist Staff, NTF
1944.10.15 CAPT/S    
1945. 6. 3 RADM/S   died from DCF (47)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKimura, Masao Tokyo
Rear admiral (surgeon)

Date Rank Other title Job
    Med.Dr Resident in Ger
1942.11. 1 CAPT/S   Chief Sur, 3KF
1943. 5.20     Chief Sur, 3F
1944. 3. 1     Chief Sur, 1KdF / Chief Sur, 3F
1944.11.21 RADM/S   KIA

TOP of this page Table of Job abbreviationsHirokawa, Wataru Hiroshima Okayama Medical College
Rear admiral (surgeon)

Date Rank Other title Job
1902. 1.16     born
1920.11.15     Student to Surgeon officer
1926. 3.25     Graduate from Okayama Medical College
1926. 4.10 LTJG/S   Member, Yokosuka ND
1926. 5.15     Crew, Izumo
1927. 1.20     Med.School Bas.Course
1927. 5. 1     Member, Nav.Academy
1928. 4. 1     Crew, Urakaze
1928.12.10 LT/S    
1929. 3.15     Chief Sur, 17dg
1929. 5.25     Chief Sur, 17dg / Chief Sur, 14dg
1929.11.30     Chief Sur, 16dg
1930.11.20     Staff, Kure NH (B2)
1931. 7.16     Chief Sur, Kure Harbour / Chief Sur, Settsu
1932.11.18     Med.School Adv.Course
1933. 5.20     Chief Sur, Haguro / DC, Haguro
1933.11. 1     Chief Sur, Jingei / DC, Jingei
1933.11.15 LCDR/S    
1935. 4. 1     Med.School Sel.Course
1937. 4. 1     Member, Nav.Academy / Inst, Nav.Academy
1938.11. 1     Assist Staff, 3F
1938.11.15 CMDR/S    
1939.11.15     Staff, Kure NH / Inst, Kure NH
1940.11.15     Member, Nav.Academy / Inst, Nav.Academy
1941. 8.28   Med.Dr  
1941. 9.20     Dir, NH, Muro-maru
1942.10. 1     Chief, B2, Iwakuni NH / Staff, Iwakuni NH
1943. 5. 1 CAPT/S    
1943. 7.10     Chief, B2, Iwakuni NH
1944. 4. 1     Assist Staff, 4F
1944. 4.18     Chief Sur, 4F
1944. 5. 1     Dir, 104th NH
1945. 2.24     Member, Kure ND
1945. 3.17 RADM/S   KIA (43)

TOP of this page Table of Job abbreviationsNagayama, Chiyosaku Fukushima Jikei-kai Medical College
Rear admiral (surgeon)

Date Rank Other title Job
1901. 2.15     born
1924. 7.10     Student to Surgeon officer
1927. 3.31     Graduate from Jikei-kai Medical College
1927. 4.11 LTJG/S   Member, Yokosuka ND
1927. 5.10     Crew, Iwate
1927.12.26     Med.School Bas.Course
1928. 4. 1     Member, Yokosuka SC
1928.12. 1     Chief Sur, 1dg
1929.11.30 LT/S   DC, Kure SC / Inst, Kure SC / Chief Sur, Settsu
1930. 5. 6     Chief Sur, Saga
1932. 4.15     Staff, Chinkai GD
1933.11. 1     Med.School Adv.Course
1934. 5. 1     Chief Sur, Oi / DC, Oi
1934. 6.22     Chief Sur, Izumo / DC, Izumo
1935.10.15     Member, Sasebo ND
1935.10.31     Med.School Sel.Course
1935.11.15 LCDR/S    
1937. 8.17     Member, Yokosuka ND
1937.11.15     Chief Sur, Saiki fg / DC, Saiki fg
1938.11.20     Staff, Minato NH (B1)
1939. 7.11   Med.Dr  
1940.11.15 CMDR/S   Chief Sur, Kaga
1941. 9.20     Member, Yokosuka ND
1941.10. 1     Chief, B1, Kasumigaura NH / Staff, Kasumigaura NH
1942. 8. 1     Chief Sur, Haruna / DC, Haruna
1943. 1.20     Chief Sur, Haruna
1943.11.10     Member, Maizuru ND
1944. 6.15     Assist Staff, 2AF
1944. 8. 1     Chief Sur, 2AF
1944.10.15 CAPT/S    
1945. 1.25 RADM/S   KIA (43)

TOP of this page Table of Job abbreviations


TOP page

Copyright © Hiroshi Nishida (Misohito), 2003