Graduates of Naval Academy class 41st

TOP page People TOP

Vice-admirals Akiyama, Teruo Hara, Teizo
Harada, Kaku Hashimoto, Shintaro
Hoshina, Zenshiro Ichimaru, Rinosuke
Ichise, Shinichi Ito, Kenzo
Kimura, Masatomi Kogure, Gunji
Kusaka, Ryunosuke Maeda, Minoru
Matsunaga, Sadaichi Nakahara, Yoshimasa
Nakajima, Seizaburo Nishio, Hidehiko
Ogata, Masaki Omori, Sentaro
Osugi, Morikazu Ota, Minoru
Sakamaki, Munetaka Sawada, Torao
Takama, Tamotsu Takayanagi, Gihachi
Tanaka, Raizo Tokunaga, Sakae
Uwano, Keizo Yamaguchi, Jihei
Yamasaki, Shigeaki
Rear admirals Abe, Koun Awaya, Makoto
Fukuzawa, Tsunekichi Hisamune, Yonejiro
Hori, Yugoro Hoshino, Masatsugu
Ichimura, Shigematsu Kakimoto, Gonichiro
Kato, Hisao Kikuchi, Tsuruji
Koda, Takero Kurose, Hiroshi
Maruyama, Hidenori Ogura, Sotokichi
Sato, Toshimi Shoji, Yoshikichi
Sugimoto, Michio Tamura, Ryukichi
Tashiro, Sohei Togo, Jiro
Captains Aoki, Yasujiro Konishi, Takehiko
Tomizawa, Fujio
Lieutenant commander Kusakari, Eiji
Lieutenant Kokubu, ShozoAkiyama, Teruo Kumamoto Naval Academy 41st (67/118)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1891. 9.16     born
    2nd Medal  
1913.12.19 MID   Crew, Asama
1914. 8.11     Crew, Kurama
1914.12. 1 SUBLT   Crew, Asahi
1915. 2. 1     Wait
1915. 2. 5     Crew, Suwo
1915.11. 5     Crew, Izumo
1916.12. 1 LTJG   Torp.School Bas.Course
1917. 6. 1     Gun.School Bas.Course
1917.12. 1     Member, 15btg
1918.12. 1     Crew, Yudachi
1919. 1.18     Member, 13sbg
1919. 4. 1     Member, 13sg
1919.11. 1     Member, 1sg
1919.12. 1     Torp.School Adv.Course
1920.12. 1 LT   Chief Torp, Isokaze / DC, Isokaze
1921. 8.10     EO, SS-35
1921.11. 1     Crew, SS-35
1921.11.20     EO, SS-45
1922. 4.20     Crew, SS-45
1923.12. 1     DC, Kure bg
1924. 2. 7     CO-Des, Fubuki
1924.12. 1     CO-MSw, Yugure
1925.12. 1     CO-MSw, W-1
1926.12. 1 LCDR   CO-Des, Tachibana
1928. 1.20     CO-MSw, W-1
1928.11. 1     CO-Des, Kashiwa
1929.11. 1     CO-Des, Sawarabi
1930.11.20     CO-Des, Hamakaze
1931. 1. 8     Chief Torp, Kure bg / DC, Kure bg
1932.11. 1     Member, Kure ND
1932.12. 1 CMDR   CO-Des, Murakumo
1934.11. 1     CO-Des, Murakumo / CO-Des, Usugumo
1934.11.15     CO-Des, Murakumo
1935.11.15     XO, Kure bg
1936.11. 2     CO, 11wg
1937.12. 1 CAPT   CO, 30dg
1938.12.10     CO, 4dg
1939.10.25     CO, 34dg
1939.11.15     CO, Naka
1940.10.15     Member, Sasebo ND
1940.11.15     CO, 1Gg
1941. 9.15     CO, 1bg / CO, 1Gg
1941. 9.25     CO, 1bg
1942. 3.10     CO, 21Sub.kcg
1942. 9.20     Member, Kure ND
1942.11. 1 RADM    
1942.11.11     CO, 2nd Sasebo SC
1943. 3.23     COM, 3Sd
1943. 7. 6 VADM   KIA (51)

TOP of this page Table of Job abbreviationsHara, Teizo Wakayama Naval Academy 41st (33/118)
Vice-admiral Naval College 24th

Date Rank Other title Job
1892.10. 6     born
1913.12.19 MID   Crew, Asama
1914. 8.11     Crew, Kawachi
1914.12. 1 SUBLT    
1915.12.13     Crew, Hashidate
1916. 4. 1     Crew, Katori
1916.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1917. 6. 1     Torp.School Bas.Course
1917.12. 1     Crew, Yahagi
1918.12. 1     Crew, Shiratsuyu
1919.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1920.12. 1     Assist Staff, 3F
1921. 1.20     DC, Katori / Chief Comm, Katori (acting)
1921.11. 1     Staff, 3F
1922.12. 1     Staff, 2F
1923.10.15     Inst, Torp.School / DC, Torp.School
1924.12. 1     Nav.College A-Course
1925.12. 1 LCDR    
1926.12. 1     Chief Comm, Hiei / DC, Hiei
1927.12. 1     Inst, Torp.School / DC, Torp.School / Inst, Eng.Academy
1927.12.15     Inst, Torp.School / DC, Torp.School
1928. 4.25     Inst, Torp.School / DC, Torp.School / Inst, Kasuga
1928.12.10     Staff, Mako GD / Staff, Hoko I. Fort HQ / Staff, Keelung Fort HQ
1930.12. 1 CMDR   Staff, NGS / Inst, Nav.College / Staff, Military General Staffs
1933.10. 1     Staff, NGS / Inst, Nav.College / Staff, Military General Staffs
1933.11.15     XO, Yakumo
1934. 6.20     Att, NGS / Att, DoN
1934. 7. 2     Trip to Europe, USA
1935. 2.21     Return
1935. 3.25     XO, Takao
1935.10.25     CO-Aux, Shiretoko
1935.11.15 CAPT    
1936.11. 2     Att, NGS
1936.12. 1     Chief, S8, N3, NGS
1937. 2. 1     Chief, S9, N4, NGS
1937.11.20     Chief, S9, N4, NGS / Staff, JGS-N / Chief, Section, B-Comm, JGS-N
1938.11. 1     CEO, Tone
1938.11.20     CO, Tone
1939.10.20     CO, Tone / CO, Chikuma
1939.11.15     CO, Yamashiro
1940.10.15     CoS, Shanghai HaBg
1941. 3. 5     VCoS, CSF
1941.10.15 RADM    
1943. 1.30     Att, NGS
1943. 2.22     Member, B-NA, DoN / Dir, B5, Planning Agency
1943.11. 1     Member, B-NA, DoN / Dir, B-Planning, Department of Transport and Communication
1944. 6. 1     Att, NGS
1944. 6.15     Assist Staff, 1KF
1944. 6.26     COM, 12Bg
1944.10.15 VADM    
1946. 4. 3 Resv    
1946. 6.18     Exec (53)

TOP of this page Table of Job abbreviationsHarada, Kaku Fukushima Naval Academy 41st (47/118)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1890.10.12     born
1913.12.19 MID   Crew, Asama
1914. 8.11     Crew, Hiei
1914.12.11 SUBLT    
1915.10. 1     Crew, Chikuma
1916.12. 1 LTJG   Torp.School Bas.Course
1917. 6. 1     Gun.School Bas.Course
1917.12. 1     Member, 2sbg
1918.11. 2     Member, 1sbg
1918.12.13     Member, Yokosuka ND / Crew, Kanto
1919. 7.24     Member, Yokosuka bg
1919.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1920.12. 1     Crew, SS-23
1921.11. 1     EO, SS-41
1922. 7. 7     Crew, SS-41
1922.12. 1     CO-Sub, SS-16 / CO-Sub, SS-10
1923. 4. 1     DC, Kure bg
1923.12. 1     CO-Sub, SS-19 (acting) / Inst, Torp.School
1924. 1.10     CO-Sub, SS-19 (acting)
1924.11. 1     CO-Sub, Ro-11 (acting)
1925.12. 1     CO-Sub, Ro-26
1926.12. 1 LCDR   CO-Sub, Ro-18
1928. 6.15     CEO, I-24
1928.12.10     CO-Sub, I-24
1929. 6. 1     CO-Sub, I-3
1932.12. 1 CMDR   CO, 6sg
1933.11.15     CO, 6sg / CO, 4sg
1934. 7. 5     CO, 6sg / CO, 4sg / CO-Sub, Ro-58
1934. 7.16     CO, 6sg / CO, 4sg
1934. 8.15     CO, 6sg / CO, 4sg / CO-Sub, Ro-59
1934.10.22     CO, 9sg / CO, 4sg / CO, 6sg
1934.11.15     CO, 9sg / CO, 4sg
1934.12.15     CO, 9sg
1935.11.15     CO, 29sg
1937.12. 1 CAPT   CO, 8sg
1938.12.15     CO, Taigei
1939.11.15     CO, Hosho / CO-Aux, Settsu
1940. 3.10     CO, Hosho
1940. 8.20     CO, Chiyoda
1942.11. 1 RADM    
1943. 1. 9     Att, Yokosuka ND
1943. 1.12     COM, 7Ss
1943.12. 4     Att, Yokosuka ND
1943.12.27     COM, Yokosuka BS
1944. 8. 5     COM, 33Bg
1945. 9.25 VADM   died from DCF (54)

TOP of this page Table of Job abbreviationsHashimoto, Shintaro Wakayama Naval Academy 41st (43/118)
Vice-admiral Naval College 24th

Date Rank Other title Job
1892. 5.11     born
    2nd Medal  
1913.12.19 MID   Crew, Asama
1914. 8.11     Crew, Chikuma
1914.12. 1 SUBLT   Assist Staff, 1st Southern Detach
1915. 2. 1     Crew, Chikuma
1915. 8.16     Crew, Yahagi
1916.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1917. 6. 1     Torp.School Bas.Course
1917.12. 1     Crew, Kamikaze
1919.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1920.12. 1     CO-Tbb, 1btg
1921. 6. 8     Crew, Kaede
1922. 3. 1     EO, Hasu
1922. 7.31     Crew, Hasu
1922. 9.20     Chief Torp, Okikaze / DC, Okikaze
1923.12. 1     CO-Des, Yudachi
1924.12. 1     Nav.College A-Course
1925.12. 1 LCDR    
1926.12. 1     CO-Des, Nashi
1927.12. 1     Staff, Kure ND
1929.11.30     Staff, 1Sd
1930.12. 1 CMDR    
1931.11.14     Staff, B-Edu, DoN
1933.11.15     Member, Sasebo ND
1934. 1.31     CO, 21tg
1934.11.15     CO, 5dg
1935.11.15 CAPT   CO, 20dg
1936.12. 1     CO, 7dg
1937.12. 1     CoS, Ryojun GD
1939.11.15     CO, Chikuma
1940.11. 1     CO, Hyuga
1941. 9. 1     COM, 3Sd
1941.10.15 RADM    
1943. 2.12     Member, Yokosuka ND
1943. 3.15     SM, Torp.School
1943.11.25     COM, 5S
1944.10.15 VADM    
1945. 5.16     KIA (53)

TOP of this page Table of Job abbreviationsHoshina, Zenshiro Miyagi Naval Academy 41st (28/118)
Vice-admiral Naval College 23rd with honor

Date Rank Other title Job
1891. 3. 8     born
    4th Medal  
1913.12.19 MID   Crew, Adzuma
1914. 8.11     Crew, Aki
1914. 8.21     Crew, Ibuki
1914.12. 1 SUBLT   Assist Staff, 2nd Southern Detach
1914.12.28     Crew, Fuji
1915. 6.30     Crew, Adzuma
1916. 9. 1     Crew, Kongo
1916.12. 1 LTJG   Torp.School Bas.Course
1917. 6. 1     Gun.School Bas.Course
1917.12. 1     Crew, Chitose
1918. 7.24     Crew, Yamakaze
1919.12. 1 LT   Gun.School Adv.Course
1920.12. 1     DC, Kirishima
1921. 5. 5     DC, Izumo
1922. 4.15     Crew, Yanagi
1922.12. 1     Chief Gun, Nadakaze / DC, Nadakaze
1923.12. 1     Nav.College A-Course
1925.12. 1 LCDR   VChief Gun, Yamashiro / DC, Yamashiro
1926.12. 1     Member, Kasumigaura fg
1927. 3. 1     Att, NGS / Att, DoN
1927. 5. 1     Staff, B-Per, DoN / Member, Temp.Flying Committee
1930. 4. 1     Att, NGS
1930. 5. 1     Resident in USA
1930.12. 1 CMDR    
1931. 5. 1     Assist Attache, USA
1932. 5. 2     Order of Return
1932. 7. 1     Att, NGS / Att, DoN
1932.11.15     Staff, 3F
1933.11. 1     Inst, Nav.College
1934.11.15 CAPT    
1935. 8. 1     Inst, Nav.College / Att, DoN
1935.10.15     Att, NGS
1935.10.30     Chief, S1, B-NA, DoN
1938. 1.15     VCoS, CSF / Staff, 3F
1938. 4.25     CO, Myoko
1938.11.15     CO, Chokai
1939.11. 1     CO, Mutsu
1940.11. 1     Att, NGS / Att, DoN
1940.11.15 RADM   Att, NSC / Dir, B-Read, DoN
1941. 4. 1     Dir, B-Read, DoN
1941.12. 3     Dir, B-Read, DoN / Dir, B-Trans, DoN
1943. 6.25     Dir, B-Read, DoN / Dir, NTpC
1943.11. 1 VADM    
1944. 6.25     Dir, B-Read, DoN
1945. 3. 1     VDir, B-NA, DoN
1945. 3.20     VDir, B-NA, DoN / Dir, Shipping Safety Command, DoN
1945. 4. 1     VDir, B-NA, DoN / Dir, Shipping Safety Command, DoN / Dir, Chemical Warfare Div, DoN
1945. 5.15     Dir, B-NA, DoN
1945. 5.27     Dir, B-NA, DoN / Dir, Totalize Div, JGS
1945. 9. 1     Dir, B-NA, DoN / Dir, NTpC / Dir, Reinforcement Div, JGS
1945.11.17     Att, DoN
1945.11.30 Resv
Mob
   
1945.12. 1 D2D Staff   Att, D2D
1946. 3.31 Demob    
1955. 2.27     Member of the Common house of Diet
1966.11.27     resigned
1991.12.25     died (100)

TOP of this page Table of Job abbreviationsIchimaru, Rinosuke Saga Naval Academy 41st (46/118)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1891. 9.20     born
    4th Medal  
1913.12.19 MID   Crew, Adzuma
1914. 8.11     Crew, Kongo
1914.10.24     Crew, Ikoma
1914.12. 1 SUBLT    
1915. 5.26     Crew, Adzuma
1916. 9. 1     Crew, Kongo
1916.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1917. 6. 1     Torp.School Bas.Course
1917.12. 1     Air.Course
1918.12. 1     Member, Yokosuka fg
1919. 9.25     Member, Fleet fg / Crew, Wakamiya
1919.11. 6     Member, Yokosuka fg
1919.12. 1 LT   Member, Yokosuka fg / Inst, Yokosuka fg
1920. 6. 3     DC, Yokosuka fg
1920. 7.26     Inst, Yokosuka fg / Member, Yokosuka fg
1921.10.14     Crew, Kanto
1922. 6.10     Member, Yokosuka fg
1922.11. 1     DC, Yokosuka fg / Inst, Yokosuka fg / Inst, Kasumigaura fg
1923.12. 1     WL, Omura fg (acting)
1923.12.15     WL, Omura fg (acting) / DC, Omura fg
1925. 1. 7     WL, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg
1925. 1.10     WL. Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg / Crew, Ondo
1925. 6.15     WL. Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg / Crew, Hosho
1925. 9. 1     WL, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg
1925.12. 1 LCDR    
1926. 5.20     Member, Kasumigaura fg
1927.12. 1     Inst, Kasumigaura fg / Staff, Tech.Rsch
1928. 1.10     Member, Kasumigaura fg
1928.12.10     Inst, Kasumigaura fg / Staff, Tech.Rsch
1929.11. 1     Member, Yokosuka fg
1930. 6. 1     Inst, Yokosuka fg
1931.12. 1 CMDR    
1933.11. 1     XO, Sasebo fg
1934.11.15     Assist Staff, 1Sf
1935. 5.25     XO, Kaga
1935.10.15     Member, Chinkai GD
1936.10. 1     CO, Chinkai fg
1936.12. 1 CAPT    
1937.11.15     CO, Yokohama fg
1938.12.15     Att, Yokosuka ND
1939. 4. 1     CO, Chichijima fg
1939.11. 6     CO, 13fg
1940.11.15     CO, Suzuka fg
1942. 5. 1 RADM    
1942. 8.20     Assist Staff, GKF
1942. 9. 1     COM, 21Sf
1943. 9. 1     Att, NGS
1943.11.15     COM, 13Cfg
1944. 2. 1     COM, 13Cfg / CO, Suzuka fg
1944. 2.15     COM, 13Cfg
1944. 5. 1     COM, 13Cfg / CO, Oi fg
1944. 7. 1     COM, 13Cfg
1944. 8. 5     Assist Staff, 3AF
1944. 8.10     COM, 27Sf
1945. 3.17 VADM 1st Medal KIA (53)

TOP of this page Table of Job abbreviationsIchise, Shinichi Fukui Naval Academy 41st (13/118)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1890. 9.10     born
1913.12.19 MID   Crew, Asama
1914.12. 1 SUBLT   Assist Staff, 1st Southern Detach
1915. 2. 1     Crew, Chikuma
1915. 6.30     Crew, Hiei
1916.12. 1 LTJG   Torp.School Bas.Course
1917. 6. 1     Gun.School Bas.Course
1917.12. 1     Crew, Amatsukaze
1918. 9.10     Assist Staff, 2nd Special Task Fleet
1918.11. 1     Crew, Ume
1919. 8. 5     DC, Tatsuta (acting)
1919.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1920.12. 1     Assist Staff, 3Sd / Staff, 3Sd
1921.12. 1     Assist Staff, 2S / Staff, 2S
1922.12. 1     Member, Yokosuka ND
1923. 8.25     Staff, Sasebo ND
1924.12. 1     Inst, Torp.School / DC, Torp.School
1925.12. 1 LCDR    
1927.12. 1     Chief Comm, Mutsu / DC, Mutsu
1928.11.15     Staff, B-Edu, DoN
1930.12. 1 CMDR    
1931.11.14     Member, Yokosuka ND
1932. 5.20     Staff, 3F
1933. 9. 1     Member, Yokosuka ND
1933.10.20     XO, Atago
1934.11.15 CAPT   Member, Yokosuka ND
1935. 4.18     CO-Aux, Sata
1935.10.15     Member, Yokosuka ND
1935.11.15     Staff, B-Sup, Yokosuka
1936. 7. 1     Chief, S-Adm, B-Sup, Yokosuka
1937.12. 1     CO, Iwate
1938. 7.15     CO, Nagara
1938.12.15     Chief, S1, B-Sup, DoN
1940.10.15     CoS, 1CF
1940.11.15 RADM    
1941. 8.11     COM, Kanko HBg / CoS, 1CF
1942. 1.15     CoS, 1CF
1942. 7.25     Att, NGS
1942. 9.28     COM, Yokosuka BS
1943. 2. 5     Member, Kainan GD
1943. 2.19     CoS, Kainan GD
1944. 3.10     Att, NGS
1944. 5. 1 VADM    
1944. 5.15     Assist Staff, 4KF
1944. 5.25     COM, 26Bg / Chief, 26th B-Const
1945. 1.10     COM, 26Bg
1945. 5.29     Assist Staff, 10HF
1945. 6. 9     COM, 25aBg / Chief, 104th B-Const
1946. 6.20 Resv    
1994. 1.13     died (103)

TOP of this page Table of Job abbreviationsIto, Kenzo Wakayama Naval Academy 41st (21/118)
Vice-admiral Naval College 24th

Date Rank Other title Job
1894. 3. 6     born
    4th Medal  
1913.12.19 MID   Crew, Asama
1914. 8.11     Crew, Satsuma
1914.12. 1 SUBLT    
1915.10. 1     Crew, Aso
1916. 9.12     Crew, Ibuki
1916.12. 1 LTJG   Torp.School Bas.Course
1917. 6. 1     Gun.School Bas.Course
1917.12. 1     Crew, Iwate
1918. 7.24     Crew, Umikaze
1919. 4. 5     Nav.College Sel.Course
1919.12. 1 LT    
1921. 3.19     DC, Shiretoko
1921.12. 1     DC, Settsu
1922. 4. 8     DC, Izumo
1923. 5. 1     DC, Mutsu
1924.12. 1     Nav.College A-Course
1925.12. 1 LCDR    
1926.12. 1     VChief Gun, Yamashiro / DC, Yamashiro
1927. 5. 1     Staff, NGS
1930. 1.15     CO, Katata
1930.12. 1 CMDR    
1932. 1.28     Assist Staff, 1st Expeditionary Fleet
1932. 2. 4     Assist Staff, 1st Expeditionary Fleet / Staff, 3F
1932. 6. 6     Att, NGS
1932. 7.11     Attache, Arg / Attache, Bra / Attache, Chl
1934.11.15 CAPT    
1935.11.15     Order of Return
1936. 4.25     CO-Aux, Sunosaki
1936. 9.10     Att, NGS
1936.12. 1     Chief, S6, N3, NGS
1937.11.20     Chief, S6, N3, NGS / Staff, JGS-N
1938.11.15     CO, Myoko
1939. 7.20     Nankin Resident
1940.10. 1     Att, NGS / Att, DoN / Chief, B-Press, JGS-N / Chief, B-PR, DoN
1940.11.15 RADM    
1940.12. 6     Member, B-NA, DoN / Chief, B1, Cabinet Intel.Agency
1942. 3.27     Member, B-NA, DoN / Chief, B-Adm, GKF Civil Government / Chief, B1, Cabinet Intel.Agency
1942. 6. 2     Member, B-NA, DoN / Chief, B-Adm, GKF Civil Government
1943. 3. 1     Att, NGS
1943. 4. 1     COM, 14S
1944. 1.10     COM, 30Bg
1944. 3. 1     COM, 30aBg / Chief, 30th B-Const
1944. 5. 1 VADM    
1946. 3.10 Resv    
1974. 5.12     died (80)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKimura, Masatomi Tottori Naval Academy 41st (107/118)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1891.12. 6     born
1913.12.19 MID   Crew, Asama
1914. 8.11     Crew, Yakumo
1914.12. 1 SUBLT    
1915.12.13     Crew, Sagami
1916. 4. 4     Crew, Suma
1916.12. 1 LTJG   Torp.School Bas.Course
1917. 6. 1     Gun.School Bas.Course
1917.12. 1     Member, Interim Southern Is bg
1918. 7. 1     Member, Yokosuka ND
1918. 7.16     Crew, Mikasa
1919. 7.20     Crew, Mikasa / Member, Temp.Expeditionary Unit
1919. 9.13     Member, Temp.Expeditionary Unit
1920. 7.22     Member, Maizuru ND
1920. 8.24     CO-Tbb, 2btg (acting)
1920. 9. 1     CO-Tbb, 2btg (acting) / Inst, Torp.School
1920.12. 1 LT   CO-Tbb, 2btg / Inst, Torp.School
1921. 7.27     DC, Seito
1922. 4.11     Wait
1922. 9. 1     CO-Tbb, 2btg / Inst, Torp.School
1923. 6.30     CO-Tbb, Kamome
1923. 7.10     CO-Tbb, Kamome / Inst, Torp.School
1923.12. 1     CO-MSw, WW-3 / Inst, Torp.School
1924. 1.10     CO-MSw, WW-3
1924. 4.24     CO-MSw, W-3
1925.12. 1     CO-MSw, Yugure
1926. 8. 1     CO-MSw, Yugure / CO-MSw, Kisaragi
1926.12. 1 LCDR   CO-Des, Maki
1929. 5.10     CO-Des, Asanagi / CO-Des, Oite
1929. 9. 5     CO-Des, Hagi
1930.11.15     CO-Des, Hokaze
1932. 1.28     CO, Katata
1932. 9.20     Assist Staff, 3F
1932.12. 1 CMDR   CO, Atami
1934. 3.10     CO-Des, Asagiri
1935.11.15     CO, 16dg
1936.12. 1     CO, 21dg
1937.12. 1 CAPT   CO, 8dg
1939. 1.28     CO-Aux, Kagu-maru
1939. 4.20     CO-Aux, Shiretoko
1939.12. 5     CO, Jintsu
1940.10.15     CO, Suzuya
1942.11. 1 RADM    
1942.11.24     Att, Yokosuka ND
1942.12. 5     COM, Maizuru kg / CO, Maizuru SC
1943. 2. 5     Assist Staff, 1F
1943. 2.14     COM, 3Sd
1943. 3. 6     Member, Yokosuka ND
1943. 6. 8     COM, 1Sd
1944.11.20     COM, 2Sd
1945. 1. 3     Att, NGS
1945. 2.18     Assist Staff, GF
1945. 4.25     Assist Staff, GF / Assist Staff, GB
1945. 6. 1     SM, AntiSub.School
1945. 7.15     Chief Inst, Nav.Academy / Chief Trainer, Nav.Academy / SM, Hofu Comm.School
1945.10. 1     Member, Yokosuka ND
1945.11. 1 VADM    
1945.11.10 Resv    
1960. 2.14     died (68)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKogure, Gunji Saitama Naval Academy 41st (75/118)
Vice-admiral Naval College 25th

Date Rank Other title Job
1890.11.15     born
1913.12.19 MID   Crew, Asama
1914. 8.11     Crew, Kongo
1914.10.24     Crew, Ikoma
1914.12. 1 SUBLT    
1915.10. 1     Crew, Akashi
1916.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1917. 6. 1     Torp.School Bas.Course
1917.12. 1     Crew, Asama
1919. 3. 1     Crew, Uzuki
1919.12. 1 LT   Gun.School Adv.Course
1920.12. 1     DC, Hiei
1921. 4.20     Crew, Ume
1921. 5. 5     Wait
1921. 5.17     DC, Iwate
1923. 3. 1     Chief Gun, Urakaze / DC, Urakaze
1923. 8.20     DC, Mutsu
1924.12. 1     Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1925.12. 1     Nav.College A-Course
1926.12. 1 LCDR    
1927.12. 1     VChief Gun, Nagato / DC, Nagato
1928.10.25     Chief Gun, Iwate / DC, Iwate
1928.12.10     Chief Gun, Iwate
1929.12.24     DC, Yokosuka SC / Inst, Yokosuka SC
1930.12. 1     Chief Gun, Haguro
1931.11. 2     Chief Gun, Kirishima
1931.12. 1 CMDR    
1932.11.15     Chief Gun, Mutsu
1933.10.20     Staff, Shanghai lg / Assist Staff, 3F
1935. 7. 1     Member, Yokosuka ND
1935. 8. 1     Assist Staff, 2F
1935. 8.15     Staff, 6S
1935.11.15     Trainer, Nav.Academy / Inst, Nav.Academy
1936.12. 1 CAPT    
1937.11.15     Member, Yokosuka ND
1937.12. 1     Staff, Yokosuka ND / Staff, Tokyo bay Fort HQ
1939.11.15     Member, Yokosuka ND
1940. 3.10     CO-Aux, Settsu
1940.11. 1     CO, Chikuma
1941. 8.11     CO, Mutsu
1942. 5. 1 RADM    
1942. 6.20     Att, NGS
1942. 7.11     Assist Staff, CSF
1942. 7.25     CoS, 1CF
1943. 8.20     Att, NGS
1943. 9. 1     COM, 28Sf
1945. 5. 1 VADM    
1946. 7.26 Resv    
1975. 4.21     died (84)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKusaka, Ryunosuke Ishikawa Naval Academy 41st (14/118)
Vice-admiral Naval College 24th

Date Rank Other title Job
1892. 9.25     born
    3rd Medal  
1913.12.19 MID   Crew, Adzuma
1914. 8.11     Crew, Otowa
1914.12. 1 SUBLT    
1915. 7.19     Crew, Kawachi
1915. 8. 1     Crew, Yakumo
1916.12. 1 LTJG    
1917.10.10     Crew, Kongo
1917.12. 1     Gun.School Bas.Course
1918. 5.20     Torp.School Bas.Course
1918.12. 1     Crew, Kuwa
1919.12. 1 LT   Gun.School Adv.Course
1920.12. 1     DC, Mutsu / EO, Mutsu
1921. 2.10     EO, Susuki
1921. 3.19     Crew, Susuki
1921.10. 1     DC, Kanto
1922. 6.10     DC, Yamashiro
1922.11.20     Adj, Yokosuka ND / Staff, Yokosuka ND
1924.12. 1     Nav.College A-Course
1925.12. 1 LCDR    
1926.12. 1     Member, Kasumigaura fg
1927. 6. 1     Inst, Kasumigaura fg / Inst, Nav.College
1928.12.10     Staff, NGS
1929. 8.10     Trip to USA
1929.10.11     Return
1930.12. 1 CMDR   Staff, 1Sf
1931.11. 2     Att, NGS / Att, DoN
1931.12. 1     Att, NGS / Att, DoN / Inst, Nav.College
1933. 9. 1     XO, Iwate
1934.10.22     Att, NAC
1934.11.15 CAPT   Chief, S1, B-Adm, NAC
1936.11.16     CO, Hosho
1937.10.16     Assist Staff, 3F
1937.10.20     Staff, CSF / Staff, 3F
1938. 1.15     Att, NGS
1938. 4.25     Chief, S1, N1, NGS
1939.11.15     CO, Akagi
1940.10.15     Assist Staff, GF
1940.11.15 RADM   COM, 4Cfg
1941. 1.15     COM, 24Sf
1941. 4.15     CoS, 1AF
1942. 7.14     CoS, 3F
1942.11.23     CO, Yokosuka fg
1943.11.20     Assist Staff, NTF
1943.11.29     CoS, NTF / CoS, 11AF
1944. 4. 6     CoS, GF
1944. 5. 1 VADM    
1945. 4.25     CoS, GF / CoS, GB
1945. 5. 1     CoS, GB / CoS, GF
1945. 6.24     Att, NGS
1945. 8.10     Assist Staff, GB
1945. 8.17     CinC, 5AF
1945.10.10     Att, DoN
1945.10.15 Resv    
1971.11.23     died (79)

TOP of this page Table of Job abbreviationsMaeda, Minoru Kagoshima Naval Academy 41st (3/118)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1893. 2.10     born
1913.12.19 MID   Crew, Asama
1914. 8.11     Crew, Kawachi
1914.12. 1 SUBLT    
1915. 6.30     Wait
1915. 9. 8     Crew, Fuso
1916.12. 1 LTJG   Torp.School Bas.Course
1917. 6. 1     Gun.School Bas.Course
1917.12. 1     Crew, Asama
1918. 7.16     Crew, Ise
1918.12. 1     Crew, Amatsukaze
1919. 4. 5     Nav.College Sel.Course
1919.12. 1 LT    
1921. 3.19     DC, Mikasa
1921.11.20     Resident in Pol
1924. 2. 1     Order of Return
1924. 6.10     Chief Gun, Hamakaze / DC, Hamakaze
1924.12. 1 LCDR   DC, Yamashiro
1925.10.20     Att, NGS
1928.11. 1     CO, Hira
1929.11.30 CMDR    
1930. 5. 1     Staff, Chinkai GD / Staff, Chinkai bay Fort HQ / Staff, Tsushima Fort HQ
1931. 5. 1     Attache, USSR
1934. 4.10     Order of Return
1934. 9. 1     Att, NGS
1934.11.15 CAPT   Att, NGS / Chief, S7, N3, NGS
1935. 3.18     Chief, S7, N3, NGS
1937.11.20     Chief, S7, N3, NGS / Staff, JGS-N
1938. 1.25     CO, Yakumo
1938. 7. 1     Att, NGS
1938. 7.11     Attache, USSR / Attache, Fin
1938.11.14     Att, NGS
1939. 1.18     Att, NGS / Assist Staff, 5F
1939. 2.10     Att, NGS / Assist Staff, 5F / Staff, 5F
1939.11.15     Att, NGS / Assist Staff, Kainan I. aBg / Chief, Kainan I Naval Special Task Office
1940. 2.15     Att, NGS
1940. 4.15     Member, Yokosuka ND
1940. 6. 1     CoS, Training Fleet
1940. 9.20     Att, NGS
1940.10.15     Chief, N3, NGS / Staff, JGS-N
1940.11.15 RADM    
1940.12. 6     Chief, N3, NGS / Staff, JGS-N / Chief, B-Press, JGS-N
1942. 5.15     Assist Staff, 11AF
1942. 6. 1     COM, 24Sf
1943. 1.20     Att, NGS
1943. 2. 1     Assist Staff, CSF
1943. 2.10     Nankin Resident / Attache, Chi
1943.11. 1 VADM    
1944. 1.14     Assist Staff, CSF
1944. 7.20     Assist Staff, CSF / Nankin Resident / Attache, Chi
1945. 2.10     Att, NAC
1945. 3. 1     CinC, 10AF
1945.10. 1     Att, DoN
1945.10.10 Resv    
1946. 3.25 Mob   Att, D2D
1946. 6.15 Demob   Dir, B-Demob2, Demobilization Agency
1948. 1. 1     resigned
1990. 4. 3     died (97)

TOP of this page Table of Job abbreviationsMatsunaga, Sadaichi Saga Naval Academy 41st (8/118)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1892. 4.25     born
1913.12.19 MID   Crew, Adzuma
1914. 8.11     Crew, Iwate
1914.12. 1 SUBLT    
1916. 9. 1     Crew, Iwami
1916.12.11 LTJG   Torp.School Bas.Course
1917. 6. 1     Gun.School Bas.Course
1917.12. 1     Crew, Fuso
1918. 5. 1     Assist Staff, 2nd Special Task Fleet
1918.10. 1     Crew, Katsura
1919. 8. 5     DC, Settsu (acting)
1919.12. 1 LT   Gun.School Adv.Course
1920.12. 1     Crew, Katsura
1921.12. 1     Crew, Kaki
1922.11.10     Adj, Sasebo ND / Staff, Sasebo ND
1924.12. 1     VChief Gun, Hiei / DC, Hiei
1925.12. 1 LCDR   Staff, Sasebo ND
1927.12. 1     CO-Des, Kaki
1929.11. 1     CO-Des, Kisaragi
1930.12. 1 CMDR   Staff, Mako GD / Staff, Hoko I. Fort HQ / Staff, Keelung Fort HQ
1932. 9.15     Att, NGS / Att, DoN
1932.11. 1     Staff, B-NA, DoN (S2)
1934.11.15 CAPT   Att, NGS
1934.12.15     Trip to Europe, USA
1935.10. 7     CO-Aux, Sunosaki
1936. 4.25     CO, Isuzu
1936.12. 1     CO, Interim bg
1937.12. 1     CoS, Chinkai GD
1939.11.15     Att, NGS / Assist Staff, Kainan I. aBg / Staff, Kainan I Naval Special Task Office
1940. 1.15     Att, NGS / Assist Staff, Kainan I. aBg / Chief, Kainan I Naval Special Task Office
1940.10.15     Assist Staff, CSF
1940.11. 1     COM, 2Cfg
1940.11.15 RADM    
1941. 1.15     COM, 22Sf
1942. 5.15     COM, 12Cfg
1943. 6.25     Att, NGS
1943. 9. 1     CoS, Yokosuka ND
1943.11. 1 VADM    
1944. 3. 1     COM, 27Sf
1944. 8.10     Att, NAC
1944. 8.15     COM, GCfg / COM, 11Cfg
1944. 9. 1     COM, GCfg / Att, NAC
1945. 3. 1     Att, NGS
1945. 6.10     Dir, 2nd Tech Arsnl
1945. 9.30 Resv    
1965.12. 2     died (73)

TOP of this page Table of Job abbreviationsNakahara, Yoshimasa Yamaguchi Naval Academy 41st (4/118)
Vice-admiral Naval College 24th

Date Rank Other title Job
1892. 4. 3     born
    4th Medal  
1913.12.19 MID   Crew, Adzuma
1914. 8.11     Crew, Aki
1914.12. 1 SUBLT    
1916.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1917. 4. 1     Wait
1917. 6. 1     Gun.School Bas.Course
1917.12. 1     Torp.School Bas.Course
1918. 5.20     Member, 1sbg
1918.11. 2     Member, 11sbg
1918.12.13     Crew, Kanto
1919. 7.12     Member, 11sg
1919.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1920.12. 1     CO-Sub, SS-1 / Inst, Torp.School
1921. 4. 1     CO-Sub, SS-1 / CO-Sub, SS-2 / Inst, Torp.School
1921. 4.30     Crew, SS-25
1921. 7. 1     CO-Sub, SS-12 / Inst, Sub.School
1921.11. 1     Staff, 1Ss
1922. 5.30     Staff, Training Fleet
1923. 3. 1     CO-Sub, SS-37 (acting)
1923. 4. 1     CO-Sub, SS-37 (acting) / Inst, Sub.School
1924. 1.10     CO-Sub, SS-37 (acting)
1924.11. 1     CO-Sub, Ro-16 (acting)
1924.12. 1     Nav.College A-Course
1925.12. 1 LCDR    
1926.12. 1     CO-Sub, Ro-64
1927.12. 1     Resident in USA
1929.11.30     Order of Return
1930. 1.10     Staff, NGS (S1, N1)
1930. 5. 1     Staff, NGS (S1, N1) / Assist Staff, GF
1930. 6.12     Assist Staff, 2Sd / Assist Staff, GF
1930. 6.20     Assist Staff, 2Sd
1930.12. 1 CMDR   Assist Staff, 2Sd / Staff, Military General Staffs
1931. 9.15     Att, NGS (N1) / Att, DoN
1931.12. 9     Attendant to Plenipotentiary, Geneva conference
1932. 8. 6     Return
1932.12. 1     Staff, B-Per, DoN (S2)
1934.11. 6     Staff, B-Per, DoN (S2) / Att, NGS (N1)
1934.11.15 CAPT   Staff, NGS (N1)
1936.12. 1     CO, Natori
1937.11.10     Assist Staff, GF
1937.12. 1     Staff, GF / Staff, 1F
1938.11.15     CO, Maya
1939.11.15     Assist Staff, GF / Assist Staff, 1F
1940. 5.20     Att, NGS
1940. 6.20     Att, NGS / Att, DoN
1940. 8.27     Trip to Dutch Indochina
1940.10.21     return
1940.11.15 RADM    
1940.11.28     Dir, B-Per, DoN
1942.12.10     Att, NGS
1942.12.17     Assist Staff, GF
1942.12.24     CoS, NTF / CoS, 11AF
1943.11. 1 VADM    
1943.11.29     Assist Staff, NTF
1943.12. 1     Att, NGS
1944. 2.23     died from DCF (51)

TOP of this page Table of Job abbreviationsNakajima, Seizaburo Iwate Naval Academy 41st (2/118)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1892. 6.24     born
1913.12.19 MID   Crew, Adzuma
1914. 8.11     Crew, Settsu
1914.12. 1 SUBLT    
1915. 6.30     Crew, Iwate
1916. 9. 1     Crew, Ibuki
1916.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1917. 6. 1     Torp.School Bas.Course
1917.12. 1     Crew, Hayate
1918. 6.26     Wait
1918.10. 4     Crew, Kawakaze
1919.12. 1 LT   Nav.College Sel.Course
1923. 3.30     Graduate from Electric department, Engineering faculty, Univ. of Kyoto
1923. 4. 1     TInsp, B-Torp, Kure NYd
1924. 4.10     Att, NSC
1924. 6.20     SVO (Trip to USA)
1924.12. 1 LCDR    
1926. 1.20     Order of Return
1926. 5.20     Staff, Tech.Rsch / SVO
1926.10.15     SVO / Staff, Tech.Rsch
1927. 4. 5     SVO, NSC / Staff, Tech.Rsch
1929.11.30 CMDR    
1930. 5. 1     Staff, Tech.Rsch / SVO, NSC
1930. 6. 1     Staff, Tech.Rsch / SVO, NSC / Inst, Comm.School
1930. 8.23     Member, Yokosuka ND
1930. 8.29     TInsp, B-Ord, Yokosuka NYd / Inst, Comm.School
1932. 4. 1     TInsp, B-Ord, Yokosuka NYd / Inst, Comm.School / Staff, B-Armamnt, Air Arsnl
1933. 6.16     TInsp, B-Ord, Yokosuka NYd / Inst, Comm.School / Staff, B-Armamnt, Air Arsnl / Staff, B-Sup, Yokosuka
1933.11.15     Att, NSC
1934.11.15 CAPT    
1935. 5. 7     Staff, NSC
1935.12. 2     Staff, NSC / Inst, Nav.College
1937.12. 1     Assist Staff, GF
1938. 6.15     Assist Staff, GF / Assist Staff, 1F / Assist Staff, 2F
1938. 8.25     Member, Yokosuka ND
1938.10.10     Staff, B-Armamnt, Air Arsnl / Staff, Tech.Rsch
1938.10.13     Staff, B-Armamnt, Air Arsnl
1940.11.15 RADM   Chief, B-Armamnt, Air-Tech Arsnl
1941. 4. 1     Chief, B-Elect, Air-Tech Arsnl
1942. 9. 1     Chief, B-Elect, Air-Tech Arsnl / Att, Yokosuka ND
1942.11. 1     Att, Yokosuka ND / Att, Yokosuka NYd
1943. 6. 1     Dir, Numazu NYd
1943.11. 1 VADM    
1945.10.15 Resv    
1978. 2.23     died (85)

TOP of this page Table of Job abbreviationsNishio, Hidehiko Mie Naval Academy 41st (30/118)
Vice-admiral Naval College 24th

Date Rank Other title Job
1893. 1.12     born
1913.12.19 MID   Crew, Adzuma
1914. 8.11     Crew, Kongo
1914.12. 1 SUBLT    
1915.10.12     Crew, Tsushima
1916.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1917. 6. 1     Torp.School Bas.Course
1917.12. 1     EO, Tsubaki
1918. 1.12     Assist Staff, 2nd Special Task Fleet
1918. 2.20     Crew, Sugi
1918.11. 1     Assist Staff, 2nd Special Task Fleet
1918.12. 1     Member, Yokosuka ND
1919. 1.24     DC, Ise (acting)
1919.12. 1 LT   Gun.School Adv.Course
1920.12. 1     DC, Hyuga
1921. 1.25     Crew, Aoi
1921.11.20     DC, Asama
1923. 5. 1     DC, Kirishima
1923.12. 1     Inst, Gun.School / Adj, Gun.School
1924.12. 1     Nav.College A-Course
1925.12. 1 LCDR    
1926.12. 1     VChief Gun, Kongo / DC, Kongo
1927.12. 1     Staff, 2Sd
1928.12.10     Inst, Gun.School / Inst, Torp.School / Inst, Kasuga
1929.11. 5     Staff, 2F
1929.11.30     Staff, 1F / Staff, GF
1930.12. 1 CMDR    
1931.11.14     Staff, Sasebo ND / Staff, Sasebo Fort HQ
1934. 6.20     XO, Yakumo
1934. 9. 1     Staff, Training Fleet
1935. 8. 1     Member, Yokosuka ND
1935. 8.15     Staff, B-Adm, Kure NYd
1935.11.15 CAPT    
1936.11.16     Att, NGS / Att, DoN
1936.12. 1     Chief, S2, B-NA, DoN
1938.10.10     Member, Yokosuka ND
1938.12.10     CEO, Chikuma
1938.12.20     CEO, Chikuma / CO-Aux, Sata
1939. 1.28     CEO, Chikuma
1939. 5.20     CO, Chikuma
1939.10.20     Member, Kure ND
1939.11.15     Chief, B-Adm, Kure NYd
1940. 4. 5     Chief, B-Adm, Kure NYd / Chief, WTC, Kure NYd
1941. 4.21     Att, NGS / Att, DoN
1941. 8. 1     Chief, B-Adm, NFC
1941.10.15 RADM    
1943. 1.21     Assist Staff, NTF
1943. 2. 1     VCoS, NTF
1943. 9. 1     Att, NGS
1943. 9.20     VCoS, GKF
1944. 3. 1     CoS, GKF / CoS, 13AF
1944.10.15 VADM    
1944.11. 1     Att, NGS
1944.12.11     CoS, GEB
1945. 8.25     Att, NGS
1945. 9.30 Resv    
1961. 5.14     died (68)

TOP of this page Table of Job abbreviationsOgata, Masaki Fukuoka Naval Academy 41st (36/118)
Vice-admiral Naval College 24th

Date Rank Other title Job
1892.11. 4     born
1913.12.19 MID   Crew, Adzuma
1914. 8.11     Crew, Kurama
1914. 8.28     Crew, Tsushima
1914.12. 1 SUBLT    
1915.12. 7     Crew, Kawachi
1916. 8.21     Crew, Chitose
1916.12. 1 LTJG    
1917. 7. 2     Member, 2btg
1917.12. 1     Torp.School Bas.Course
1918. 5.20     Gun.School Bas.Course
1918.12. 1     Crew, Shirakumo
1919.12. 1 LT   DC, Nisshin
1920.12. 1     Gun.School Adv.Course
1921.12. 1     DC, Nagato
1922.12. 1     Chief Gun, Minekaze / DC, Minekaze
1923.12. 1     DC, Yamashiro
1924.12. 1     Nav.College A-Course
1925.12. 1 LCDR    
1926. 3.23     Assist Staff, 1Sd
1926.12. 1     VChief Gun, Asama / DC, Asama
1928. 1.15     Staff, B-Per, Kure
1930. 1.10     Att, NGS / Att, DoN
1930. 2. 5     Aide-dc, FADM (to FADM Togo, Heihachiro) / Staff, B-Per, DoN
1930.12. 1 CMDR    
1931.10.10     Att, NGS / Att, DoN
1931.12. 9     Attendant to Plenipotentiary, Geneva conference
1932.10. 1     XO, Takao
1933.11.15     Trainer, Nav.Academy / Inst, Nav.Academy
1935.11.15 CAPT   Member, Yokosuka ND
1936. 3.20     CO-Aux, Erimo
1936.11. 2     Member, Kure ND
1936.12. 1     Staff, Mako GD / Staff, Formosa Army
1938. 4.13     Att, NGS
1938. 4.20     Assist Staff, 5F
1938. 9.15     Att, NGS
1938.10.20     CO, Kako
1939. 5. 1     CO, Iwate
1939.12.27     CO, Haguro
1940.10.15     CO, Yamashiro
1941. 5.24     COM, Seito Bg / CoS, 3CF
1941. 8.20     Assist Staff, 3CF / Chief, Tsingtao Detach, Asian Development Agency
1941.10.15 RADM    
1942. 4.10     Assist Staff, CSF
1942.11. 1     Att, NGS
1942.12. 2     CoS, Sasebo ND
1943.11.15     CoS, 9F
1943.12.10     CoS, 9F / COM, 2Bg / Chief, 8th B-Const
1944. 3.25     CoS, 9F
1944. 5. 3 VADM   KIA (51)

TOP of this page Table of Job abbreviationsOmori, Sentaro Kumamoto Naval Academy 41st (16/118)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1892.10. 3     born
    4th Medal  
1913.12.19 MID   Crew, Adzuma
1914. 8.11     Crew, Kongo
1914. 8.21     Crew, Iwami
1914.12. 1 SUBLT    
1915. 2.12     Crew, Kongo
1916. 6. 1     Crew, Yamashiro
1916.12. 1 LTJG    
1917. 7. 2     Member, 2btg
1917.12. 1     Torp.School Bas.Course
1918. 5.20     Gun.School Bas.Course
1918.12. 1     Crew, Shirayuki
1919.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1920.12. 1     CO-Tbb, 15btg
1921. 7.20     EO, Ashi
1921.10.29     Crew, Ashi
1922. 5. 1     DC, Mutsu
1922.12. 1     Chief Torp, Nokaze / DC, Nokaze
1923.12. 1     CO-Des, Hibiki / Inst, Torp.School
1924. 1.10     CO-Des, Hibiki
1924. 6. 3     Member, Yokosuka ND
1924. 7.18     DC, Haruna
1924.11. 1     Inst, Torp.School / DC, Torp.School
1925.12. 1 LCDR    
1925.12.25     Inst, Torp.School
1928.12.10     Staff, 1F / Staff, GF
1930.11.15     CO-Des, Namikaze / CO-Des, Kamikaze
1930.12. 1 CMDR   CO-Des, Namikaze
1931.11. 2     CO-Des, Yugiri
1932.12. 1     Inst, Torp.School / Staff, B-Torp.Res, Kure NYd / Inst, Comm.School
1934.10.22     CO, 16dg
1934.11.15 CAPT    
1935.11.15     CO, 21dg
1936.12. 1     Att, NGS
1936.12. 5     Nav.College Exp.Course
1937. 9.18     CO, Kamikawa-maru
1937.12. 1     Chief Inst, Torp.School
1939.11.15     CO, Ise
1940.10.15     COM, 1Sd
1940.11.15 RADM    
1942.11. 5     Att, NGS
1942.11.10     COM, 5S
1943.11.25     SM, Torp.School
1944. 5. 1 VADM    
1944. 7. 1     SM, Torp.School / Att, NGS / Att, DoN / Att, NSC
1944. 9.13     Dir, Special Attack Div, DoN
1945. 8.10     Assist Staff, GB
1945. 8.20     CinC, 7F
1945. 9.15     Att, NGS
1945.10.10 Resv    
1974.12.24     died (82)

TOP of this page Table of Job abbreviationsOsugi, Morikazu Shizuoka Naval Academy 41st (40/118)
Vice-admiral Naval College 25th

Date Rank Other title Job
1892. 3.11     born
1913.12.19 MID   Crew, Adzuma
1914.12. 1 SUBLT   Crew, Yakumo
1915.12.13     Crew, Haruna
1916.12. 1 LTJG    
1919.12. 1 LT    
      Chief Gun, Shimakaze / DC, Shimakaze
1922.12.28     Chief Gun, 1dg / DC, 1dg
1923.11. 1     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1925.12. 1 LCDR   Nav.College A-Course
1927.12. 1     Chief Gun, Yakumo / DC, Yakumo
1928. 2. 1     Member, Yokosuka ND
1931.10.31     Staff, 3S
1931.12. 1 CMDR    
1932.11. 1     Staff, Kure ND / Staff, Hoyo Fort HQ / Staff, Shimonoseki Fort HQ / Staff, Yura Fort HQ
1935. 7. 1     Staff, Shanghai lg / Assist Staff, 5F
1936.12. 1 CAPT    
1937. 4. 1     CO-Aux, Ondo
1937.12. 1     CO, Tokyo cg
1938. 1. 1     Chief, S-Adm, B-Sup, Yokosuka
1938.10.22     CoS, Maizuru ND
1939.11.15     CO, Maya
1941. 4.15     CO, Kongo
1941. 8.20     COM, Seito Bg / CoS, 3CF
1942. 1.15     COM, Seito Bg / CoS, 3CF / CO, Seito kg
1942. 4.10     Chief Inst, Nav.Academy / Chief Trainer, Nav.Academy
1942. 5. 1 RADM    
1943. 6.21     COM, 10S
1943.12. 3     Assist Staff, GF
1944. 1.10     Assist Staff, 2KF
1944. 1.26     COM, 23Bg
1945. 5. 1 VADM    
1946.12.10 Resv    
1948. 8.28     Exec (56)

TOP of this page Table of Job abbreviationsOta, Minoru Chiba Naval Academy 41st (64/118)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1891. 4. 7     born
    4th Medal
1st Medal
 
1913.12.19 MID   Crew, Adzuma
1914. 8.11     Crew, Kawachi
1914.12. 1 SUBLT    
1915. 6.30     Wait
1915.10.27     Crew, Fuso
1916.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1917.11.14     Wait
1918. 9.20     Member, Yokosuka ND
1918.12. 1     Torp.School Bas.Course
1919. 5.23     Gun.School Bas.Course
1919.12. 1     DC, Sasebo SC (acting)
1920. 7. 1     DC, Sasebo SC (acting) / Inst, Sasebo SC (acting)
1920.12. 1 LT   Gun.School Adv.Course
1921.12. 1     DC, Hiei
1923. 8.13     DC, Fuso
1924.12. 1     Member, Yokosuka ND
1925.12. 1     Inst, Gun.School / DC, Gun.School / Inst, Eng.Academy
1926.12. 1 LCDR    
1928. 6.25     Inst, Gun.School / DC, Gun.School / Inst, Eng.School
1928.12.10     Assist Staff, 1st Expeditionary Fleet
1929. 9.25     Member, Sasebo ND
1929.11. 1     DC, Yokosuka SC / Inst, Yokosuka SC
1930. 6. 1     Chief Gun, Yokosuka SC / DC, Yokosuka SC
1931.11. 2     Inst, Gun.School
1932. 1.29     Assist Staff, 1st Expeditionary Fleet
1932. 4.20     Inst, Gun.School
1932.12. 1 CMDR    
1936.12. 1     XO, Yamashiro
1937.10.16     CO-Aux, Tsurumi
1937.12. 1 CAPT    
1938. 8.10     Att, NGS
1939. 1.20     CO, Kure 6lg
1939. 4. 1     CO, 6bg
1939. 4.15     XO, Kure SC / Inst, Kure SC
1941.11. 1     Assist Staff, CSF / Assist Staff, 1CF / Chief, Kanko Naval Special Task Office
1942. 1.15     Att, Yokosuka ND
1942. 4.28     Att, NGS
1942. 5. 1     COM, 2Glg
1942. 7. 1     Member, Kure ND
1942. 8.10     CO, 2nd Sasebo SC
1942.11. 1 RADM    
1942.11.11     Assist Staff, 8F
1942.11.20     COM, 8Glg
1943.12. 1     COM, 14aBg
1944. 2.10     Att, NGS
1944. 3.20     COM, Sasebo kg / CO, Sasebo SC
1945. 1.20     COM, 4KEg / COM, Okinawa HaBg
1945. 2.25     COM, Okinawa HaBg
1945. 6.13 VADM   KIA (54)

TOP of this page Table of Job abbreviationsSakamaki, Munetaka Hiroshima Naval Academy 41st (7/118)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1894. 1. 9     born
    4th Medal  
1913.12.19 MID   Crew, Asama
1914. 8.11     Crew, Tsukuba
1914.12. 1 SUBLT   Crew, Kurama
1916.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1917. 6. 1     Torp.School Bas.Course
1917.12. 1     Air.Course
1918.12. 1     Member, Yokosuka fg
1919. 9.25     Member, Fleet fg / Crew, Wakamiya
1919.11. 6     Member, Yokosuka fg
1919.12. 1 LT   Inst, Yokosuka fg
1920. 9. 3     Crew, Kanto
1921. 7. 1     Member, Yokosuka fg
1921. 8.10     Crew, Tama
1921. 9. 1     Member, Yokosuka fg
1921.12. 1     Inst, Yokosuka fg / DC, Yokosuka fg
1922.11. 1     DC, Yokosuka fg / Inst, Yokosuka fg / Inst, Kasumigaura fg
1922.12. 1     Resident in USA
1923. 6. 1     Assist Attache, USA
1924.12. 1     Order of Return
1925. 3. 5     Att, NGS
1925. 4.15     WL, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg
1925.12. 1 LCDR    
1926.11.15     Assist Staff, 1F / Staff, GF
1927.12. 1     Staff, B-Edu, NAC
1929.11. 1     Chief Air, Kaga
1930.11. 1     Chief Air, Yokosuka fg / Inst, Yokosuka fg
1930.12. 1 CMDR    
1932.11.15     Staff, B-Edu, NAC / Staff, B-Edu, DoN
1934.11.15 CAPT   CO, Notoro
1935.11.15     CO, Hosho
1936.11.16     XO, Yokosuka fg / Chief Inst, Yokosuka fg
1937.11.15     CO, Kanoya fg
1938.12.15     Chief, B-Flight.Res, Air Arsnl
1939.10.10     Att, NAC
1939.10.19     Chief, B-Edu, NAC
1940.11.15 RADM    
1940.12.21     Trip to Ger
1941. 9.12     Order of Return / Att, NGS
1941.12. 8     Att, NGS / Att, NAC
1942. 1.25     Assist Staff, 11AF
1942. 2.10     CoS, 11AF
1942.12.24     Att, NGS
1943. 1.15     COM, 50Sf
1943. 5.10     Assist Staff, 3F
1943. 5.22     COM, 2Sf
1943. 9. 1     COM, 26Sf
1943.11. 1 VADM    
1944. 4. 9     Att, NGS
1944. 5. 1     Att, NGS / Att, NAC
1944. 8. 5     Att, NGS / Staff, NGS / Staff, JGS-N
1944. 9. 4     Att, NGS / Staff, NGS / Att, DoN / Staff, JGS-N
1944.10. 7     Member, B-NA, DoN / Chief, B-Adm, Warplane Agency, Department of Military supply
1945. 8.26     Att, NAC
1945. 9.25 Resv    
1969. 4.24     died (75)

TOP of this page Table of Job abbreviationsSawada, Torao Okayama Naval Academy 41st (26/118)
Vice-admiral Naval College 23rd

Date Rank Other title Job
1891. 9.27     born
1913.12.19 MID   Crew, Adzuma
1914. 8.11     Crew, Settsu
1914. 8.27     Crew, Asama
1914.12. 1 SUBLT   Crew, Hizen
1915.12.13     Crew, Akitsushima
1916. 4.28     Wait
1916. 9. 5     Crew, Iwate
1916.12. 1 LTJG   Torp.School Bas.Course
1917. 6. 1     Gun.School Bas.Course
1917.12. 1     Crew, Ikoma
1918. 6. 5     Crew, Hyuga
1918.12. 1     DC, Hyuga (acting)
1919.12. 1 LT   Gun.School Adv.Course
1920.12. 1     EO, Tama
1921. 1.29     DC, Tama
1921.11.10     VChief Gun, Nisshin / DC, Nisshin
1922. 8.19     Chief Gun, Tokitsukaze / DC, Tokitsukaze
1922.12. 1     Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1923.12. 1     Nav.College A-Course
1925.12. 1 LCDR   VChief Gun, Fuso / DC, Fuso
1927. 4. 8     Chief Gun, Yahagi
1927.11. 1     Att, NSC
1927.11.15     Staff, NSC
1930.12. 1 CMDR    
1931. 7. 6     Att, NSC / Member, Fuel-Yd (Trip to Europe, USA)
1932. 6.10     Staff, NSC
1933.11.15     Staff, NGS (S3, N2)
1935.11.15 CAPT    
1935.12. 2     Chief, S3, N2, NGS
1937.11.10     CO, Nagara
1938. 7.15     Att, NGS / Assist Staff, CSF / Staff, CSF / VChief, Naval Special Task Office
1938. 9.15     Att, NGS / Assist Staff, CSF / VChief, Naval Special Task Office
1939. 2. 1     Att, NGS / Assist Staff, CSF / Staff, Naval Special Task Office
1939. 3.15     Nankin Resident
1939. 7.20     Att, NGS
1939.10.20     Att, NSC
1940. 1.10     Chief, S1, B-Adm, NSC
1941. 7. 5     Assist Staff, 2CF
1941. 7.31     CoS, KF
1941.10.15 RADM    
1942. 1. 3     CoS, 1KF
1942. 6.20     Att, NSC
1942. 7.29     Chief, B-Merch. NSC
1944.10.15 VADM    
1944.11.15     Assist Staff, CSF
1944.11.21     COM, Yosuko HBg
1946. 7.15 Resv    
1958. 7.25     died (66)

TOP of this page Table of Job abbreviationsTakama, Tamotsu Hiroshima Naval Academy 41st (45/118)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1893. 9.25     born
    4th Medal  
1913.12.19 MID   Crew, Asama
1914. 8.11     Crew, Tone
1914.12. 1 SUBLT    
1916.12. 1 LTJG   Torp.School Bas.Course
1917. 6. 1     Gun.School Bas.Course
1917.12. 1     Crew, Oite
1918. 9.10     Assist Staff, 2nd Special Task Fleet
1919. 3.29     Crew, Momo
1919. 8. 5     DC, Ibuki (acting)
1919.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1920.12. 1     CO-Tbb, 15btg
1921.11.20     Crew, Tsuga
1922.12. 1     Chief Torp, Yukaze / DC, Yukaze
1923.11.10     CO-Des, Isonami
1924.12. 1     Chief Torp, Yura / DC, Yura
1926.12. 1 LCDR   Staff, 5S
1927. 1.20     Member, Yokosuka ND
1927. 4.20     Inst, Torp.School / DC, Torp.School
1929.11.15     CO-Des, Numakaze
1931.12. 1 CMDR   CO-Des, Shiokaze
1932. 8. 5     Staff, Ominato GD / Staff, Tsugaru Fort HQ
1934.11. 1     CO, 1dg
1935.11.15     CO, 5dg
1936.12. 1 CAPT   CO, 8dg
1937.12. 1     Member, Yokosuka ND
1938. 2.10     CO, 41dg
1938. 7.22     CO, Itsukushima
1938. 8. 1     CO, Itsukushima / CO, 13gbg
1938.12.15     CO, Naka
1939.11.15     CoS, Chinkai GD
1940.11.15     CO, Nachi
1941. 8.20     CO, Haruna
1942. 5. 1 RADM    
1942. 6.20     COM, 4Sd
1943. 7.20     COM, 2Sd
1943.12.15     COM, 11Sd
1945. 7. 1     Att, NGS
1945.11. 1 VADM    
1945.11.10 Resv    
1980. 1.10     died (86)

TOP of this page Table of Job abbreviationsTakayanagi, Gihachi Saga Naval Academy 41st (61/118)
Vice-admiral Naval College 25th

Date Rank Other title Job
1891. 4.17     born
1913.12.19 MID   Crew, Asama
1914. 8.11     Crew, Kongo
1914.12. 1 SUBLT    
1915. 5. 1     Crew, Shikishima
1916.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1917. 6. 1     Torp.School Bas.Course
1917.12. 1     Crew, Ikoma
1918. 6. 5     Crew, Yamashiro
1918.12. 1     DC, Yamashiro (acting)
1919.12. 1 LT   Gun.School Adv.Course
1920.12. 1     EO, Kiku
1920.12.10     Crew, Kiku
1921. 1.20     DC, Kashima
1921.11.10     Chief Gun, Umikaze / DC, Umikaze
1922.12. 1     Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1925.12. 1     Nav.College A-Course
1926.12. 1 LCDR    
1927.12. 1     Chief Gun, Natori
1928.10.25     Chief Gun, Asama / DC, Asama
1929.12.24     DC, Kure SC / Inst, Kure SC
1930.12. 1     Chief Gun, Nachi
1931.11.14     Staff, 1F / Staff, GF
1931.12. 1 CMDR    
1933. 5.20     Staff, GF / Staff, 1F
1933.11.15     Staff, B-Edu, DoN (S2)
1936.12. 1 CAPT   Member, Yokosuka ND
1937. 4. 1     CO, Tatsuta
1937.12. 1     Chief Inst, Gun.School
1939.11.15     CO, Suzuya
1940.10.15     CO, Ise
1941. 9.25     Member, Kure ND
1941.11. 1     CO, Yamato
1942. 5. 1 RADM    
1942.12.17     Att, Yokosuka ND
1943. 1. 6     CoS, 1F
1944. 2.25     VDir, Nav.Academy / Chief Inst, Nav.Academy / Chief Trainer, Nav.Academy / COM, Kure Training Squadron
1944.12.20     VDir, Nav.Academy / Chief Inst, Nav.Academy / Chief Trainer, Nav.Academy
1945. 5. 1 VADM    
1945. 5. 5     Dir, B-Edu, DoN
1945. 5.27     Dir, B-Edu, DoN / Dir, Training Div, JGS
1945. 8.20     VCNGS
1945.10.15     Att, DoN
1945.11.20 Resv    
1973.12.29     died (82)

TOP of this page Table of Job abbreviationsTanaka, Raizo Yamaguchi Naval Academy 41st (34/118)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1892. 4.27     born
1913.12.19 MID   Crew, Adzuma
1914. 8.11     Crew, Aki
1914. 8.28     Crew, Nisshin
1914.12. 1 SUBLT    
1915.10. 1     Crew, Kasagi
1916. 8.21     Crew, Kongo
1916.12. 1 LTJG   Torp.School Bas.Course
1917. 6. 1     Gun.School Bas.Course
1917.12. 1     Crew, Hatsushimo
1918. 5. 1     Assist Staff, 2nd Special Task Fleet
1918. 7. 5     Crew, Kusunoki
1919. 8. 5     DC, Katori (acting)
1919.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1920.12. 1     DC, Karasaki
1921. 4.30     Chief Torp, Karasaki / DC, Karasaki
1921.11.10     DC, Iwate
1923. 3.20     Chief Torp, Shiokaze / DC, Shiokaze
1923.11.10     Chief Torp, Yura / DC, Yura
1924.12. 1     Staff, 5S
1925.12. 1 LCDR   Inst, Torp.School
1925.12.25     Inst, Torp.School / DC, Torp.School
1927.11. 1     Staff, 5S
1929.11.30     Staff, Kure ND
1930.11.21     CO-Des, Tachikaze
1930.12. 1 CMDR    
1931.10.31     CEO, Ushio
1931.11.14     CO-Des, Ushio
1932.12. 1     Staff, Yokosuka ND / Staff, Tokyo bay Fort HQ
1935.11.15 CAPT    
1935.12. 2     Member, Yokosuka ND (Nav.College)
1936. 1. 6     Att, NGS
1936.12. 1     Member, Yokosuka ND
1937. 1. 7     CO, 2dg
1937.12. 1     CO, Jintsu
1938.12.15     CoS, Mako GD
1939.11.15     CO, Kongo
1940.10.15     CO, Kongo / CO, Chitose
1940.11.15     CO, Kongo
1941. 4.15     Assist Staff, 3F
1941. 5. 1     COM, 6Ss
1941. 9.15     COM, 2Sd
1941.10.15 RADM    
1942.12.29     Att, NGS
1943. 2. 5     COM, Maizuru kg / CO, Maizuru SC
1943.10. 1     COM, 13aBg
1944.10.15 VADM    
1946. 6.26 Resv    
1969. 7. 9     died (77)

TOP of this page Table of Job abbreviationsTokunaga, Sakae Kumamoto Naval Academy 41st (11/118)
Vice-admiral Naval College 25th

Date Rank Other title Job
1891. 7.27     born
    4th Medal  
1913.12.19 MID   Crew, Asama
1914. 8.11     Crew, Chitose
1914.12. 1 SUBLT    
1916. 4.20     Crew, Haruna
1916.12. 1 LTJG   Torp.School Bas.Course
1917. 6. 1     Gun.School Bas.Course
1917.12. 1     Crew, Hyuga
1918.10. 1     Crew, Tokiwa
1919. 8. 5     DC, Aki (acting)
1919.12. 1 LT   Gun.School Adv.Course
1920.12. 1     DC, Kongo
1921.12. 1     Resident in UK
1924. 2. 1     Order of Return
1924. 5.10     Att, NGS
1924.12. 1 LCDR    
1925.12. 1     Nav.College A-Course
1927.12. 1     VChief Gun, Mutsu / DC, Mutsu
1928. 5.25     Member, Sasebo ND
1928. 7.20     Wait
1928.11. 1     Member, Sasebo ND
1928.11.15     Staff, NGS
1929.11.30 CMDR    
1931.12. 1     Staff, 1S
1932.12. 1     Inst, Nav.College
1934.11.15 CAPT    
1935. 8.15     CO-Aux, Erimo
1935.10.10     Att, NGS / Att, DoN
1935.11.15     Chief, S1, B-Per, DoN
1937.12. 1     CO, Yura
1938.11.15     Assist Staff, CSF / Assist Staff, 3F
1938.12.15     VCoS, CSF / Staff, 3F
1939.11.15     CO, Nagato
1940.10.15     Att, NGS
1940.11.15 RADM    
1941. 4. 4     Dir, B-Edu, DoN
1942.11.20     Assist Staff, 8F
1942.11.29     COM, 8aBg
1943.11. 1 VADM    
1943.11. 8     Att, NGS
1943.12. 1     Dir, Yokosuka NYd
1944.12.20     Dir, Tech.Rsch
1945.11. 1 Resv    
1974.10. 2     died (83)

TOP of this page Table of Job abbreviationsUwano, Keizo Iwate Naval Academy 41st (77/118)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1891.12.20     born
    4th Medal  
1913.12.19 MID   Crew, Asama
1914. 8.11     Crew, Settsu
1914. 8.21     Crew, Okinoshima
1914.12. 1 SUBLT   Crew, Mikasa
1916. 7.24     Crew, Otowa
1916.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1917. 6. 1     Torp.School Bas.Course
1917.12. 1     Air.Course
1918.12. 1     Member, Yokosuka fg
1919.12. 1     Member, Yokosuka fg / Inst, Yokosuka fg
1920. 1.30     Crew, Mikasa
1920. 5. 6     Assist Staff, 3F
1920. 7. 9     Member, Yokosuka fg
1920.11.20     Member, Sasebo ND
1920.12. 1 LT   DC, Sasebo fg
1921.11. 1     Member, Sasebo fg
1922.11. 1     DC, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg
1923.12. 1     WL, Kasumigaura fg (acting) / DC, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg
1924. 5.31     WL, Kasumigaura fg (acting)
1925. 1. 7     WL, Omura fg
1925. 6. 1     WL, Omura fg / Crew, Hosho
1925. 9. 1     WL, Omura fg
1925.10.20     Chief Air, Hosho / Member, Yokosuka fg / Adjunct, GF
1925.12. 1 LCDR    
1926.12. 1     Chief Air, Hosho / Adjunct, GF
1927.11.15     WL, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg
1928. 1.25     WL, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg / TInsp, B-Aircraft, Hiro NYd
1928.11.15     WL, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg (Trip to Europe, USA)
1929. 9.13     Return
1930. 6. 1     Chief Air, Kasumigaura fg
1930.12. 1     Chief Air, Akagi
1931.10.24     Chief Air, Kaga
1931.12. 1 CMDR    
1932.11. 1     Staff, B-Edu, NAC
1935.11.15 CAPT   CO, Notoro
1936.12. 1     XO, Kasumigaura fg / Chief Inst, Kasumigaura fg
1938.11.15     CO, Soryu
1939.10.15     CO, Oita fg
1940.11.15     CO, Yokosuka fg
1941.10.15 RADM    
1942.11.17     COM, 25Sf
1944. 5. 5     Assist Staff, 1AF
1944. 5.15     COM, 61Sf
1944.10.15 VADM    
1944.11.15     Att, NGS
1945. 3.10     CSVCO, NSC / Att, DoN / Chief Supervisor, Nagoya / Chief Inspector, Nagoya
1945. 4.25     CSVCO, NSC / Att, DoN / Chief Supervisor, Nagoya / Chief Inspector, Nagoya / Nagoya Resident
1945. 5.10     CSVCO, NSC / Att, DoN / Chief Supervisor, Tokai / Chief Inspector, Tokai
1945. 6.10     Chief, Tokai & Hokuriku Tohoku local navy office / CSVCO, NSC / Att, DoN / Chief Supervisor, Tokai / Chief Inspector, Tokai
1945. 8.10     Chief, Tokai & Hokuriku Tohoku local navy office / Tokai & Hokuriku area supervisor, Department of Military supply / Chief Supervisor, Tokai / Chief Inspector, Tokai
1945. 9.15 Resv    
1985. 9.25     died (93)

TOP of this page Table of Job abbreviationsYamaguchi, Jihei Kanagawa Naval Academy 41st (6/118)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1891. 8.20     born
1913.12.19 MID   Crew, Adzuma
1914. 8.11     Crew, Kurama
1914.12. 1 SUBLT   Member, Yokosuka ND
1915. 5.26     Wait
1915. 6.30     Susp
1917. 6. 1     Member, Yokosuka ND
1918. 2.25     Crew, Kurama
1918. 8.24     Crew, Tsugaru
1918.12. 1 LTJG   Torp.School Bas.Course
1919. 5.23     Gun.School Bas.Course
1919.12. 1     Crew, Shikishima
1920. 5. 7     DC, Shikishima (acting)
1921. 8.23     Crew, Nowaki
1921.12. 1 LT   Gun.School Adv.Course
1922.12. 1     DC, Hiei
1923.12. 1     Chief Gun, Yukaze / DC, Yukaze
1925. 5. 1     CO-Des, Mikazuki
1926.12. 1 LCDR   CO-Des, Kaki
1927.12. 1     Staff, Sasebo ND
1929. 9. 5     Inst, Nav.Academy
1931.12. 1 CMDR    
1932. 7. 1     CO-Des, Hatsuyuki
1933.11.15     XO, Kiso
1934.11.15     Staff, Yokosuka KS
1935.12. 2     Staff, Yokosuka ND / Staff, Tokyo bay Fort HQ
1936.12. 1 CAPT    
1937.12. 1     CO, Tatsuta
1938. 8.20     Att, NGS / Att, DoN
1938.10.10     Chief, S2, B-NA, DoN
1940.11. 1     CO, Takao
1941. 8.15     CO, Kirishima
1942. 4.20     CoS, 1KEg
1942.11. 1 RADM    
1943. 1.21     Chief, B-Adm, NFC
1945.11. 1 VADM    
1945.11.15 Resv    
1985. 3.19     died (93)

TOP of this page Table of Job abbreviationsYamasaki, Shigeaki Kochi Naval Academy 41st (20/118)
Vice-admiral Naval College 23rd

Date Rank Other title Job
1893. 1.21     born
1913.12.19 MID   Crew, Adzuma
1914. 8.11     Crew, Aki
1914. 8.21     Crew, Kasagi
1914.12. 1 SUBLT    
1915. 7.19     Crew, Kashima
1916.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1917. 6. 1     Torp.School Bas.Course
1917.12. 1     Member, 2sbg
1918. 9.10     Assist Staff, 2nd Special Task Fleet
1918.11. 1     Crew, Yanagi
1919. 8. 5     Member, 13sg
1919.11. 1     Member, 1sg
1919.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1920.12. 1     CO-Sub, SS-4 / Inst, Sub.School
1920.12.25     EO, SS-27
1921. 3.10     Crew, SS-27
1921. 7. 1     Crew, SS-19
1921.12. 1     CO-Sub, SS-13
1922. 1.20     CO-Sub, SS-13 / CO-Sub, SS-11
1922. 5.30     Staff, 2Ss
1923.12. 1     Nav.College A-Course
1925.12. 1 LCDR   CO-Sub, Ro-18
1926. 8.20     CEO, Ro-67
1926.12.15     CO-Sub, Ro-67
1927.11.15     Staff, 1Ss
1929.11. 5     Inst, Sub.School
1930.12. 1 CMDR    
1931.12. 1     Inst, Nav.College
1934.11.15 CAPT   CO, 14sg
1935.11.15     CO, 30sg
1936.12.20     Inst, Nav.College
1937.10. 2     Att, NGS / Att, DoN
1937.10.15     Inteligence officer of Cabinet
1937.11.20     Staff, JGS / Chief, S1, B-Press, JGS
1939. 5.15     CO, Yakumo
1939.12.27     CoS, Shanghai HaBg
1940.10.15     Assist Staff, GF
1940.11.15 RADM   COM, 2Ss
1942. 2. 5     Att, NGS
1942. 4.15     COM, 1Ss
1942.10.22     Att, NGS
1942.11.25     Att, NGS / Att, DoN
1943. 9.15     SM, Sub.School
1943.12. 1     SM, Sub.School / COM, Kure Ss
1944. 5. 1 VADM    
1944. 7.10     Dir, Submarine Div, DoN
1945. 4.15     Dir, Special Weapon Div, DoN
1945. 8.20     Att, NGS
1945. 9.20 Resv    
1980.12.28     died (87)

TOP of this page Table of Job abbreviationsAbe, Koun Yamagata Naval Academy 41st (111/118)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1891. 8. 3     born
1913.12.19 MID   Crew, Asama
1914. 8.11     Crew, Kongo
1914. 8.21     Crew, Ibuki
1914. 8.28     Crew, Hiei
1914.12. 1 SUBLT    
1915.12.13     Crew, Iwami
1916. 4.11     Crew, Yodo
1916.12. 1 LTJG   Torp.School Bas.Course
1917. 6. 1     Gun.School Bas.Course
1917.12. 1     Crew, Kanto
1918. 6.13     Crew, Yugure
1919. 4.12     Member, 11btg
1919.12. 1     Gun.School Adv.Course
1920.12. 1 LT   DC, Kongo
1922.12. 1     Crew, Keyaki
1923. 4. 1     DC, Matsue
1923. 4.11     Wait
1923. 7.20     Member, Yokosuka ND
1923. 8.13     DC, Yokosuka SC / Inst, Yokosuka SC
1924. 7.15     DC, Kamoi
1925. 5.15     DC, Mamiya
1925.12. 1     Chief Gun, Ataka
1925.12. 9     Chief Gun, Ataka / DC, Ataka
1927.11. 1     Member, Sasebo ND
1927.12. 1 LCDR   Chief Ope, Shiretoko
1929. 2. 1     Chief Ope, Yodo / DC, Yodo
1929.11.30     Member, Kure ND
1929.12.24     Chief Ope, Asama / DC, Asama
1930.12. 1     Chief Ope, Fuso / DC, Fuso
1931.11.14     Chief Ope, Seito
1933.11.15     XO, Hayatomo
1934. 7. 2     XO, Shiretoko
1934.11.15 CMDR    
1935.10.25     XO, Asama
1936.10. 6     XO, Hayatomo
1937.11.15     XO, Chogei
1938.12.15     EO, Akashi
1939. 6.15     XO, Akashi
1939.11.15 CAPT   Member, Kure ND
1939.12.15     Wait
1939.12.21 Resv    
1940.12. 9 Mob    
1940.12.23     CO-Gb, Manyo-maru
1941. 5. 1     Member, Maizuru ND
1941. 5.10     MS supervisor, Muko-maru
1941. 9.20     MS supervisor, Myoko-maru
1942. 8.20     Member, Kure ND
1942. 9. 5     Assist Staff, 6aBg
1942. 9.15     CO, 63chg
1943.12.20     Member, Yokosuka ND
1944. 5.10     Assist Staff, 1KF / Area supervisor, 1KEg / Member, 10Bg / Staff, B-Trans, Singapore
1944.12.10     Assist Staff, 1KF / Area supervisor, 1EF / Member, 10Bg / Staff, B-Trans, Singapore
1945. 2. 1     Assist Staff, 1KF / Member, 10Bg / Staff, B-Trans, Singapore
1945. 2.22     Member, 10Bg
1945. 3.22     CO-Aux, Hakusa
1945. 6. 8 RADM   KIA (53)

TOP of this page Table of Job abbreviationsAwaya, Makoto Yamaguchi Naval Academy 41st (44/118)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1892. 4.12     born
1913.12.19 MID   Crew, Adzuma
1914. 8.11     Crew, Otowa
1914.12. 1 SUBLT    
1915. 8.23     Crew, Yakumo
1916. 9. 1     Crew, Kongo
1916.12. 1 LTJG   Torp.School Bas.Course
1917. 6. 1     Gun.School Bas.Course
1917.12. 1     Member, 14btg
1918. 6. 1     Crew, Fuso
1918.12. 1     Air.Course
1919.12. 1     Member, Yokosuka fg
1920. 5. 4     Member, Yokosuka fg / Chief, B-Eng.Res, Hiro NYd (acting)
1920.12. 1 LT   Member, Yokosuka fg / Staff, B-Ord, Yokosuka NYd
1921. 5.25     Member, Yokosuka fg / Staff, B-Ord, Yokosuka NYd / TInsp, Yokosuka NYd
1921. 6.10     TInsp, Yokosuka NYd / Staff, B-Ord, Yokosuka NYd
1922.12. 1     Member, Sasebo fg / TInsp, Sasebo NYd
1922.12.26     Member, Sasebo fg / TInsp, Sasebo NYd / Staff, B-Ord, Sasebo NYd
1923. 4. 1     Member, Sasebo fg / TInsp, B-Ord, Sasebo NYd / Staff, B-Sup, Sasebo
1924.12.16     Member, Sasebo fg / TInsp, B-Ord, Sasebo NYd
1924.12.20     Member, Sasebo fg / TInsp, B-Ord, Sasebo NYd / TInsp, B-EngConst, Sasebo NYd / SVO
1926.12. 1 LCDR    
1927. 4. 5     SVO, NAC
1927.12. 1     Member, Yokosuka ND
1928. 1.20     SVO, NAC (Trip to UK)
1929. 6.10     Order of Return
1929.11.15     Member, Kure ND
1930. 4.24     TInsp, B-Ord, Yokosuka NYd
1932. 4. 1     TInsp, B-Ord, Yokosuka NYd / TInsp, B-Aircraft, Air Arsnl
1932. 8. 1     TInsp, B-Aircraft, Air Arsnl
1932.12. 1 CMDR   Staff, B-Tec, NAC
1935. 4.10     Staff, B-Tec, NAC / Staff, NSC (B4 / S2, B-Adm)
1936.11.16     Att, NAC / SVO, NAC
1937.12. 1 CAPT    
1938. 1.17     Att, NAC / SVO, NAC / Supervisor, Tokyo
1940. 1.20     Att, NAC / SVO, NAC / Inspector, Tokyo
1940.11.15     Chief, B-LandGear, Air-Tech Arsnl
1943. 5. 1 RADM    
1945. 9.30 Resv    
1982. 3.16     died (89)

TOP of this page Table of Job abbreviationsFukuzawa, Tsunekichi Ishikawa Naval Academy 41st (70/118)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1892. 9.25     born
1913.12.19 MID   Crew, Adzuma
1914. 8.11     Crew, Tokiwa
1914.12. 1 SUBLT    
1916. 5.15     Crew, Yahagi
1916.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1917. 6. 1     Torp.School Bas.Course
1917.12. 1     Member, 1sbg
1918.11. 2     Member, 11sbg
1918.12. 1     Member, 13sbg
1918.12.13     Member, Yokosuka ND / Crew, Kanto
1919. 7.24     Member, Yokosuka bg
1919.10. 8     Member, Kure bg
1919.12. 1     Torp.School Adv.Course
1920.12. 1 LT   EO, SS-43
1921. 1.31     Crew, SS-43
1921.11. 1     Member, Kure ND
1921.12. 1     EO, SS-44
1922. 9.15     Chief Torp, SS-44 / DC, SS-44
1922.12. 1     Crew, SS-34
1923. 6.11     Crew, SS-22
1923.12. 1     CO-Sub, SS-22 (acting) / Inst, Sub.School
1924. 1.25     CO-Sub, SS-36 (acting)
1924.11. 1     CO-Sub, Ro-19 (acting)
1925.12. 1     CO-Sub, Ro-62
1926.12. 1 LCDR    
1927.12. 1     CO-Des, Take
1929.11.30     CO-Sub, I-52
1930. 4. 1     CO-Sub, I-52 / CO-Sub, I-51
1930.12. 1     CO-Sub, I-58
1931.11.14     CEO, I-67
1932. 8. 8     CO-Sub, I-67
1932.12. 1 CMDR   CO, 25sg
1933. 4.20     SVCO, NSC
1935.11.15     CO, 14sg
1935.12.20     CO, 30sg
1936.12. 1     CO, 18sg
1937.12. 1 CAPT    
1938. 9.20     CO, 18sg / CO, 30sg
1938.12.15     CO, Tsurugisaki
1939.11.15     CO, 15bg
1940.11.15     SVCO, NSC / Supervisor, Tokyo / Inspector, Tokyo
1941. 9.25     CO-Aux, Akashi
1942. 9.12     Member, Yokosuka ND
1942. 9.25     Member, Chinkai GD
1942.11. 1 RADM    
1943. 1.15     Att, NGS
1943. 2.12     Assist Staff, 4F
1943. 2.16     COM, 5Bg
1943.10. 1     CSVCO, NSC / Chief Supervisor, Osaka / Chief Inspector, Osaka
1944. 7.10     CSVCO, NSC / Chief Supervisor, Osaka / Chief Inspector, Osaka / Att, DoN
1944. 9.16     CSVCO, NSC / Chief Supervisor, Osaka / Chief Inspector, Osaka / Chief Supervisor, Kobe / Chief Inspector, Kobe / Att, DoN
1945. 1.15     Member, Chinkai GD
1945. 2. 1     Seoul Resident / CSVCO, NSC / Chief Supervisor, Seoul / Chief Inspector, Seoul / Job assistant, Governor office of Korea
1945. 5.10     Seoul Resident / CSVCO, NSC / Chief Supervisor, Korea / Chief Inspector, Korea / Job assistant, Governor office of Korea
1945. 8.10     Seoul Resident / Chief Supervisor, Korea / Chief Inspector, Korea / Korea area supervisor, Department of Military supply / Job assistant, Governor office of Korea
1945.10.10 Resv    
1982. 9.30     died (90)

TOP of this page Table of Job abbreviationsHisamune, Yonejiro Wakayama Naval Academy 41st (65/118)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1892. 2.15     born
    4th Medal  
1913.12.19 MID   Crew, Asama
1914. 8.11     Crew, Aki
1914.12. 1 SUBLT    
1915.12.13     Crew, Iwami
1916.12. 1 LTJG   Torp.School Bas.Course
1917. 6. 1     Gun.School Bas.Course
1917.12. 1     Crew, Asagiri
1918.12. 1     Torp.School Adv.Course
1920.12. 1 LT   Torp.School Spec.Course
1921.12. 1     Crew, Momi
1922.12. 1     Chief Torp, Urakaze / DC, Urakaze / Inst, Torp.School
1923. 6.11     EO, D-6
1923.11. 5     Crew, D-6
1923.12. 1     Chief Torp, D-3 / DC, D-3
1924.12. 1     Inst, Torp.School / DC, Torp.School
1926.12. 1 LCDR   CO-Des, Kaya
1928.12.10     CO-Des, Fuyo
1929.11.30     CO-Des, Kamikaze
1930.11.15     CO-Des, Yukaze
1932.12. 1 CMDR   CO-Des, Yugiri
1933.11.15     CO-Des, Hatsuyuki
1935. 1.15     CO-Des, Uranami
1935.10.31     CO, 14dg
1936.12. 1     CO, 29dg
1937. 5.31     CO, 24dg
1938.11.15 CAPT    
1938.12.15     CO, Chogei
1939. 3.30     Member, Kure ND
1939. 7.10     CO, 18dg
1939.11.15     CO, Sendai
1941. 7.25     CO, Aoba
1942.11.10     CO, Nagato
1943. 8. 2     CO, Yamashiro
1943.11. 1 RADM    
1943.12.25     COM, 22S
1944.12.21     Assist Staff, 1EF
1944.12.25     COM, 5Convoy
1945. 1.20     COM, 103S
1945. 9.15 Resv    
1960. 2. 4     died (67)

TOP of this page Table of Job abbreviationsHori, Yugoro Kagoshima Naval Academy 41st (92/118)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1893. 3.15     born
1913.12.19 MID   Crew, Adzuma
1914. 8.11     Crew, Satsuma
1914.12. 1 SUBLT    
1916. 6. 1     Crew, Niitaka
1916.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1917. 6. 1     Torp.School Bas.Course
1917.12. 1     Member, 1btg
1918.12. 1     Crew, Yunagi
1919. 8. 5     Crew, Aki
1919.12. 1     Nav.College Nav.Course
1920.12. 1 LT   Chief Nav, Saga / DC, Saga
1922. 4. 8     Member, Sasebo ND
1922. 5. 1     Assist Staff, 1st Expeditionary Fleet
1925. 1.15     Staff, NHC (S1)
1926.12. 1 LCDR    
1927. 3.29     Assist Staff, 1st Expeditionary Fleet
1927. 5. 1     CO, Hozu
1928.11. 1     Chief Nav, Sendai / DC, Sendai
1928.12.10     Chief Nav, Nagara / DC, Nagara
1929.11.30     CEO, Futami
1930. 2.28     CO, Futami
1931. 8.20     Staff, NGS (S6, N3)
1931.12. 1 CMDR    
1933.10. 1     Staff, NGS (S6, N3)
1934.11.15     CO, Ataka
1935.10.25     Staff, NHC (S1)
1936.11. 2     CO-Aux, Naruto
1936.12. 1 CAPT    
1937.11.15     CO, Yubari
1938. 7.20     Att, NGS / Assist Staff, 3F / Staff, 1st Harbour
1938.11.15     Chief, S2, NHC
1939.11.15     Att, NGS / Assist Staff, CSF / Staff, Shanghai Hydrographic Office
1939.11.20     Att, NGS / Assist Staff, CSF / Staff, Shanghai Hydrographic Office / Staff, Shanghai Harbour
1940.11. 6     Member, Yokosuka ND
1940.11.15     Manager, Yokosuka Harbour
1942. 5. 1 RADM    
1943. 8. 5     Chief, B2, NHC
1943.12. 1     Chief, Southern Hydrographic Office
1945. 1.15     Att, NGS
1945. 3.20     COM, Rashin HBg
1947. 5. 3     abolished
1973. 1. 8     died (79)

TOP of this page Table of Job abbreviationsHoshino, Masatsugu Kyoto Naval Academy 41st (39/118)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1890.10.14     born
1913.12.19 MID   Crew, Asama
1914. 8.11     Crew, Tokiwa
1914.12. 1 SUBLT    
1916. 4.20     Crew, Wakamiya
1916.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1917. 6. 1     Torp.School Bas.Course
1917.12. 1     Member, 1sbg
1918.12. 1     EO, Submarine boat
1919. 4. 5     Member, 13sbg
1919.11. 1     Member, 14sbg
1919.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1920.12. 1     Crew, SS-19
1921. 2.16     Inst, Sub.School / DC, Sub.School / Adj, Sub.School
1922.12. 1     Crew, SS-19
1923. 6. 1     CO-Sub, SS-38 (acting)
1924.11. 1     CO-Sub, Ro-20 (acting)
1925. 6. 1     Inst, Sub.School / DC, Sub.School
1925.12. 1     Staff, B-Torp, Kure NYd
1926. 4. 1     Staff, B-Elect, Kure NYd
1926. 5. 1     Staff, B-Elect, Kure NYd / DC, Sub.School
1926.12. 1 LCDR    
1928.12.10     Assist Staff, 2Ss / Staff, 2Ss
1930.12. 1     XO, Comm.School / Inst, Comm.School
1931.11.15     Adj, 2F
1931.12. 1 CMDR    
1933.11.15     Inst, Comm.School / DC, Comm.School
1934. 3. 1     Inst, Comm.School / DC, Comm.School / Inst, Military Heavy Artillery School
1934.12.15     Inst, Comm.School / DC, Comm.School / Inst, Military Heavy Artillery School / Inst, Military Communication School
1935.10.31     XO, Suzuya
1936. 1.16     XO, Nagato
1936.12. 1 CAPT   CO-Aux, Mamiya
1937.11.15     Chief, S-Adm, B-Sup, Kure
1938.11. 1     Chief, S-Comm, DoN / Chief, S10, N4, NGS / Chief, S10, B-Comm, JGS-N
1941. 7. 1     Member, Sasebo ND
1941. 7.26     Chief, B-Adm, Sasebo NYd / Chief, WTC, Sasebo NYd
1942. 5. 1 RADM    
1942. 9. 1     Member, Yokosuka ND
1942. 9.15     Chief, B-Per, Yokosuka / Chief Per, Yokosuka ND
1943. 9. 1     Assist Staff, 2KF
1943. 9.13     COM, 21Bg
1944.11.17     Att, NGS
1945. 3.20     Osaka Resident / Chief, Osaka branch, Shipping Guard Div, JGS / Staff, Shipping Safety Div, JGS
1945. 5. 1     Osaka Resident / CO, Osaka harbor kg / Chief, Osaka branch, Shipping Guard Div, JGS / Staff, Shipping Safety Div, JGS
1945. 5.15     Osaka Resident / CO, Osaka harbor kg
1945.10.10     Osaka Resident
1945.10.15 Resv    
1965. 1. 6     died (74)

TOP of this page Table of Job abbreviationsIchimura, Shigematsu Ishikawa Naval Academy 41st (93/118)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
      born
1913.12.19 MID   Graduate from Nav.Academy
1914.12. 1 SUBLT    
1916.12. 1 LTJG    
1919.12. 1 LT    
1946.12. 8     died

TOP of this page Table of Job abbreviationsKakimoto, Gonichiro Wakayama Naval Academy 41st (19/118)
Rear admiral Naval College 23rd

Date Rank Other title Job
1891. 3.18     born
1913.12.19 MID   Crew, Asama
1914. 8.11     Crew, Kawachi
1914. 8.21     Crew, Hirado
1914.10.10     Crew, Fuji
1914.12. 1 SUBLT    
1914.12.28     Wait
1915. 3.17     Crew, Kashima
1915.12.13     Crew, Chikuma
1916.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1917. 6. 1     Torp.School Bas.Course
1917.12. 1     Crew, Kasuga
1918. 8.15     Crew, Isokaze
1919.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1920.12. 1     DC, Hizen
1921. 4. 1     DC, Izumo
1922. 4. 8     Crew, Nashi
1922.12. 1     Assist Staff, 2Sd / Staff, 2Sd
1923.12. 1     Nav.College A-Course
1925.12. 1 LCDR   Chief Comm, Hiei / DC, Hiei
1926. 7. 1     Member, Sasebo ND
1926. 9. 1     Chief Comm, Kirishima / DC, Kirishima
1926.12. 1     Att, NGS (S4, N2)
1927.12.21     Att, NGS (S4, N2) / Staff, S-Temp.Comm, DoN
1928.12.10     Inst, Torp.School / DC, Torp.School
1928.12.20     Inst, Torp.School / DC, Torp.School / Inst, Kasuga
1930. 6. 1     Inst, Comm.School / DC, Comm.School / Inst, Torp.School / Inst, Gun.School
1930.12. 1 CMDR   Att, Tech.Rsch
1931. 3.25     Staff, Tech.Rsch
1931.12. 1     Att, NSC
1932. 2. 1     Att, NSC / Member, Powder-Yd (Trip to Europe, USA)
1932.10. 7     Return
1932.12. 1     Att, NSC
1933. 3.25     Att, NGS (S10, N4) / Att, NSC
1935.11.15 CAPT   Member, Yokosuka ND
1936. 3. 2     CO-Aux, Mamiya
1936.12. 1     CEO, Takasaki
1937. 6.15     CO-Aux, Tsurugisaki
1937.12. 1     Att, NGS / Chief, S11, N4, NGS / Chief, S11, B-Comm, JGS-N / Chief, S12, B-Comm, JGS-N
1938. 4.15     Chief, S11, N4, NGS / Chief, S11, B-Comm, JGS-N / Chief, S12, B-Comm, JGS-N
1938.11.10     Chief, S11, N4, NGS / Inst, Nav.College / Chief, S11, B-Comm, JGS-N / Chief, S12, B-Comm, JGS-N
1939.12. 4     Chief, S11, N4, NGS / Chief, S11, B-Comm, JGS-N / Chief, S12, B-Comm, JGS-N
1940.11.15     Att, NGS (Leader, decipher group) / Att, JGS-N
1941. 5.15     COM, 1Gcg / Att, NGS / Att, JGS-N
1941.10.15 RADM    
1943. 1.30     Att, NGS / Staff, JGS-N / Staff, B-Comm, JGS-N (Leader, decipher group)
1944.12. 1     Att, NGS
1944.12.15     Wait
1944.12.20 Resv    
1977. 2.28     died (85)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKato, Hisao Aichi Naval Academy 41st (17/118)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1893. 8.21     born
1913.12.19 MID   Crew, Adzuma
1914. 8.11     Crew, Hiei
1914. 8.21     Crew, Suwo
1914.12. 1 SUBLT    
1915.12.13     Crew, Niitaka
1916.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1917. 6. 1     Torp.School Bas.Course
1917.12. 1     Air.Course
1918.12. 1     Member, Yokosuka fg
1919.12. 1 LT   Member, Yokosuka fg / Inst, Yokosuka fg
1921. 5. 4     Staff, Temp. Flying Training Center
1922.11. 1     DC, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg
1923.10.22     Member, Kasumigaura fg (Trip to Europe, USA)
1924. 6. 3     DC, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg
1925. 1. 7     Inst, Kasumigaura fg
1925.12. 1 LCDR   Att, NGS (S5, N3)
1926.12. 1     Staff, NGS (S5, N3)
1927.11. 1     Adj, Kasumigaura fg
1929.11.15     Att, NAC / Staff, NSC (S1, B-Adm)
1930.12. 1 CMDR    
1931. 8.21     Att, NAC / Staff, NSC (S1, B-Adm) / Att, DoN
1933. 4. 1     Staff, B-Adm, NAC / Att, DoN
1933.10. 3     Staff, B-Adm, NAC
1935. 1.10     Att, Yokosuka ND
1935.11.15 CAPT    
1936.10. 1     CO, Yokohama fg
1937.11.15     CO, Sasebo fg
1938. 9. 1     Att, NGS / Att, DoN / Chief, S3, B-Press, JGS-N
1940. 7.15     Member, Shanghai Resident office
1941. 2.15     Member, Yokosuka ND
1941. 3.15     CO, Tsukuba fg
1941. 9.20     Att, Sasebo ND / Att, Sasebo NYd
1941.10. 1     Chief, B-Armamnt, 21st Air Arsnl
1941.10.15 RADM    
1942. 4. 1     Chief, B-Opt, Branch, Air-Tech Arsnl
1945. 3.10     Member, Yokosuka ND
1945. 3.18     Att, NGS
1945. 3.19     Wait
1945. 3.20 Resv    
1945. 4. 9 Mob    
1945. 4.11     CO, Mie fg
1945. 9.15 Demob    
1967. 3.20     died (73)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKikuchi, Tsuruji Miyagi Naval Academy 41st (51/118)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1892. 3.30     born
1913.12.19 MID   Crew, Asama
1914. 8.11     Crew, Hiei
1914.12. 1 SUBLT    
1915.10.30     Crew, Akashi
1916.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1917. 6. 1     Wait
1918. 4.20     Member, Yokosuka ND
1918.12. 1     Torp.School Bas.Course
1919. 5.23     Gun.School Bas.Course
1919.12. 1     DC, Asahi (acting)
1920.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1921.12. 1     Torp.School Spec.Course
1922.12. 1     DC, Yokosuka bg
1923. 3. 1     Staff, B-Ord, Yokosuka NYd
1923. 4.20     Staff, B-Mine.Res, Yokosuka NYd
1923. 7.14     DC, Sasebo bg
1923.11.10     Staff, B-Mine.Res, Yokosuka NYd
1924. 8.25     DC, Sasebo bg
1924.12. 1     Staff, B-Mine.Res, Yokosuka NYd
1925. 5.15     DC, Sasebo bg
1926.11. 1     Member, Yokosuka ND
1926.12. 1 LCDR   Inst, Torp.School / DC, Torp.School
1929.11.30     Chief Torp, Shirataka / DC, Shirataka
1931.12. 1     EO, Yaeyama
1932. 6. 1     Chief Torp, Yaeyama / DC, Yaeyama
1932.12. 1 CMDR   XO, Mako bg
1934.11.15     Member, Sasebo bg
1935.12. 2     XO, Maizuru bg
1936.12. 1     TInsp, B-Ord, Yokosuka NYd / Staff, B-Mine.Res, Yokosuka NYd / Staff, B-Sup, Yokosuka
1938.11.15 CAPT    
1939.11. 1     CO, Chinkai bg / Member, Chinkai GD
1939.12. 1     CO, Chinkai bg / CO, Rashin bg
1940. 1.25     CO, Chinkai bg
1940.11.15     CO, Maizuru bg
1941.12. 2     CO, Saiki bg
1943. 4.10     SVO, NSC / SVO, NAC / Chief Supervisor, Fukuoka / Chief Inspector, Fukuoka
1944. 5. 1 RADM    
1944. 8. 1     Chief, B-Trans, Yokosuka
1945. 5.25     CSVCO, NSC / Member, Ominato GD / Chief Supervisor, Hokkai / Chief Inspector, Hokkai / Chief, Sapporo office, Ominato GD
1945. 6.20     Chief, Hokkai local navy office / CSVCO, NSC / Chief Supervisor, Hokkai / Chief Inspector, Hokkai
1945. 8.10     Chief, Hokkai local navy office / Hokkai area supervisor, Department of Military supply
1945.11. 7 Resv    
1977.10.14     died (85)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKoda, Takero Oita Naval Academy 41st (53/118)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1891. 5.15     born
1913.12.19 MID   Crew, Asama
1914. 8.11     Crew, Kawachi
1914. 8.27     Crew, Asama
1914.12. 1 SUBLT   Crew, Hizen
1915. 3.17     Crew, Kirishima
1916.12. 1 LTJG   Torp.School Bas.Course
1917. 6. 1     Gun.School Bas.Course
1917.12. 1     Crew, Tone
1918. 1. 9     Crew, Fuji
1918.12. 1     Member, 12sbg
1918.12.13     Member, Yokosuka ND / Crew, Kanto
1919. 7.24     Member, Yokosuka bg
1919.10. 8     Member, Kure bg
1919.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1920.12. 1     Crew, Matsu
1921. 4. 6     EO, SS-24
1921. 6.17     Crew, SS-24
1921.11.20     Crew, SS-35
1922. 1.20     CO-Sub, SS-16 / CO-Sub, SS-10
1922.12. 1     CEO, SS-57 (acting)
1923. 3.20     CO-Sub, SS-57 (acting)
1923. 5.15     CO-Sub, SS-27 (acting)
1923. 6.11     CO-Sub, SS-27 (acting) / Inst, Sub.School
1924. 1.10     CO-Sub, SS-27 (acting)
1924.11. 1     CO-Sub, Ro-53 (acting)
1925. 1. 6     CO-Sub, Ro-23
1925.12. 1     CO-Sub, Ro-64
1926.12. 1 LCDR   CO-Sub, Ro-29
1928. 9.10     CEO, I-56
1928.11. 9     CO-Sub, I-56
1929.11. 5     CO-Sub, I-51
1930. 4. 1     CO-Sub, I-4
1931.12. 1 CMDR   Staff, NSC (B5) / Staff, B-Edu, DoN (S2)
1934.11. 1     CO, 13sg
1935.10. 8     CO, 12sg
1936.12. 1     Member, Kure ND
1937. 1. 7     CO, 20sg
1937.12. 1 CAPT   CO, Jingei
1938. 9.15     CO, Jingei / Manager, 3rd Harbour
1938.12.15     CO, Yubari / CO-Aux, Naruto
1938.12.20     CO, Yubari
1939.11. 1     CO, Chokai
1940.10.19     Manager, Sasebo Harbour
1942. 5.10     Assist Staff, CSF
1942. 5.20     Manager, Shanghai Harbour / Chief, Shanghai Hydrographic Office
1942.11. 1 RADM    
1943. 3.10     Assist Staff, 6F
1943. 3.29     COM, 1Ss
1944. 1.15     Att, NGS
1944. 2. 1     Chief, B-Sub, Kure NYd
1945. 8.15     Member, Kure ND
1945. 9. 6 Resv    
1982. 3.23     died (90)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKurose, Hiroshi Saitama Naval Academy 41st (29/118)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1892. 9.22     born
1913.12.19 MID   Crew, Asama
1914. 8.11     Crew, Satsuma
1914. 8.21     Crew, Niitaka
1914.12. 1 SUBLT    
1915. 3.17     Crew, Kashima
1916.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1917. 6.27     Wait
1917.10. 1     Susp
1917.11.20     Member, Yokosuka ND
1917.12. 1     Torp.School Bas.Course
1918. 5.20     Gun.School Bas.Course
1918.12. 1     Member, 13sbg
1919. 4. 1     Member, 13sg
1919.11. 1     Member, 14sg
1919.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1920.12. 1     Assist Staff, 2Sd / Staff, 2Sd
1921.11.15     Staff, 5S
1921.12. 1     Staff, 6S
1922. 4.24     Chief Torp, Okikaze / DC, Okikaze
1922. 7.15     Wait
1923. 5. 5     Susp
1923. 7.20     Member, Yokosuka ND
1923. 8.13     Chief Comm, Settsu (acting) / DC, Settsu (acting)
1923. 9. 1     DC, Settsu
1924.10.25     Inst, Torp.School / DC, Torp.School
1926.12. 1 LCDR    
1927. 5.10     EO, Kinugasa
1927. 9.30     Chief Comm, Kinugasa / DC, Kinugasa
1927.12. 1     Member, Yokosuka ND
1928. 1.15     Assist Staff, Training Fleet / Staff, Training Fleet
1929. 2. 1     Chief Comm, Haruna / DC, Haruna
1929.11.30     Staff, 2F
1931.11.14     Staff, B-Edu, DoN (S2/S1)
1931.12. 1 CMDR    
1932. 6. 1     Att, NSC / Staff, B-Edu, DoN (S2/S1)
1934.12.20     XO, Taigei
1935.11.15     Chief, Sasebo Radio Station
1936. 4.17     Chief, Sasebo Radio Station / Att, Sasebo ND
1936.11.10     Chief, S-Comm, DoN / Chief, S9, N4, NGS
1936.12. 1 CAPT    
1937.11.20     Chief, S-Comm, DoN / Chief, S9, N4, NGS / Chief, S10, B-Comm, JGS-N
1938.11. 1     CO-Aux, Ondo
1939.11.15     Chief, S-Adm, Tech.Rsch
1940. 4. 5     Chief, S-Adm, Tech.Rsch
1941. 4.10     Chief, B-Adm, Yokosuka NYd / Chief, WTC, Yokosuka NYd
1942. 5. 1 RADM    
1943. 4. 1     Att, Kure ND
1943. 5. 1     SM, Hofu Comm.School
1944. 8.15     CoS, Takao GD / Chief Sup, Takao GD
1945. 5. 1     COM, Takao HaBg
1946. 4.30 Resv    
1975.10.20     died (83)

TOP of this page Table of Job abbreviationsMaruyama, Hidenori Hiroshima Naval Academy 41st (71/118)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1892. 3.13     born
1913.12.19 MID   Crew, Asama
1914. 8.11     Crew, Yakumo
1914.12. 1 SUBLT    
1915. 8.23     Wait
1915.10.27     Crew, Hashidate
1916. 4. 1     Crew, Karasaki
1916.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1917. 4. 1     Wait
1917. 6. 1     Gun.School Bas.Course
1917.12. 1     Torp.School Bas.Course
1918. 5.20     Crew, Tone
1918. 9.10     Assist Staff, 2nd Special Task Fleet
1918.11. 1     Crew, Matsu
1919. 8. 5     DC, Kurama (acting)
1919.12. 1     Torp.School Adv.Course
1920.12. 1 LT   DC, Ise
1921. 4. 9     Crew, Nara
1921. 8.10     Chief Torp, Isokaze / DC, Isokaze
1921.10. 1     WT Manager, Soya
1922.10.10     Att, NGS / Att, DoN
1923. 3. 1     Nav.College Sel.Course
1924.12. 1     Att, NGS / Att, DoN
1924.12.16     Att, NGS
1925. 8. 5     Att, NGS / Staff, S-Temp.Comm, DoN
1926. 3. 1     Att, NGS / Staff, S-Temp.Comm, DoN / Aide-dc, FADM (to FADM Inoue, Yoshika)
1926.12. 1 LCDR    
1927. 4.13     Att, NGS / Staff, S-Temp.Comm, DoN
1927. 4.15     Att, NGS / Staff, S-Temp.Comm, DoN / Attendant to Plenipotentiary, Geneva conference
1927. 9.28     Return
1928. 1.15     Assist Staff, GF
1929.11. 1     Adj, Mako GD / Staff, Mako GD
1931. 7. 1     Inst, Comm.School / DC, Comm.School
1931.12.10     Inst, Comm.School / DC, Comm.School / Inst, Gun.School
1932. 2. 3     Member, Yokosuka ND (S-Comm, DoN)
1932. 3.10     Inst, Comm.School / Inst, Gun.School
1932.12. 1 CMDR    
1932.12.16     Inst, Comm.School / Inst, Gun.School / Inst, Kasuga
1933.11.15     Staff, S-Comm, DoN / Att, NGS (S9, N4)
1934. 1.11     Staff, S-Comm, DoN / Att, NGS (S9, N4) / Inst, Nav.College
1935. 9.20     Att, NGS (Trip to Europe, USA)
1936.12. 1     XO, Nagato
1937.12. 1 CAPT   Att, NGS (S11, N4)
1937.12.24     Att, NGS (S11, N4) / Temp. MS supervisor, Santo-maru
1938. 2. 1     Att, NGS (S11, N4)
1938.11. 5     Att, NGS (S11, N4) / Staff, B-Comm, JGS-N
1940. 7. 6     Att, NGS / Staff, NGS / Staff, JGS / Staff, B-Comm, JGS-N
1940. 8.30     Att, NGS / Staff, NGS / Staff, JGS / Staff, B-Comm, JGS-N / Assist Staff, 2CF
1941.11. 1     Assist Staff, CSF / Assist Staff, 2CF / Staff, South China Naval Special Task Office / Staff, NGS
1942. 1. 7     Member, Sasebo ND
1942. 2. 1     CO, Sasebo cg
1942. 4.10     Member, Yokosuka ND
1942. 6.16 RADM   died (50)

TOP of this page Table of Job abbreviationsOgura, Sotokichi Ishikawa Naval Academy 41st (102/118)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1892. 6.18     born
1913.12.19 MID   Crew, Adzuma
1914. 8.11     Crew, Satsuma
1914. 8.21     Crew, Tango
1914.12. 1 SUBLT   Crew, Asahi
1915.12.13     Crew, Tsugaru
1916. 6.16     Crew, Kirishima
1916.12. 1 LTJG   Torp.School Bas.Course
1917. 6. 1     Gun.School Bas.Course
1917.12. 1     Air.Course
1918.12. 1     Member, Yokosuka fg
1919. 8.15     Member, Fleet fg / Crew, Wakamiya
1919. 9.13     Member, 1btg
1919.12. 1     Gun.School Adv.Course
1920.12. 1 LT   DC, Sasebo SC / Inst, Sasebo SC
1922. 1.20     Crew, Katsura
1922. 6.15     DC, Sasebo SC
1925. 1.20     DC, Kirishima
1925.12. 1     Chief Gun, Tone
1926. 6.10     DC, Mutsu
1926.12. 1 LCDR    
1927.11.15     DC, Sasebo SC / Inst, Sasebo SC
1929.11. 1     Chief Ope, Tsurumi
1929.11.15     Chief Ope, Hayatomo
1930. 3. 3     Chief Ope, Kirishima / DC, Kirishima
1931.12. 1     Chief Ope, Muroto
1932.11.15     Member, Sasebo ND
1932.12. 1     XO, Hayatomo
1933.11.15 CMDR   XO, Tsurumi
1934.10.22     Member, Sasebo ND
1935. 3.25     Wait
1935. 3.30 Resv    
1937. 8.17 Mob    
1937. 8.23     Att, Kure ND / Member, Army 1st Shipping HQ
1938. 2.12     Staff, Sasebo Harbour
1940. 2. 1     Staff, Sasebo Harbour / Manager, Naval post
1940.12.16     CO-Gb, Daiko-maru
1941. 5. 5     XO, Hakozaki-maru
1942. 3.10     Member, Maizuru ND
1942. 4.25     Assist Staff, 2KF
1942. 5.15     CO, 54chg
1942.11. 1 CAPT    
1943. 5. 1     Member, Kure ND
1943.12.10     Assist Staff, 2CF
1943.12.21     CO, Kanton kg
1944. 9.24 RADM   KIA (52)

TOP of this page Table of Job abbreviationsSato, Toshimi Iwate Naval Academy 41st (100/118)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1892. 1.12     born
1913.12.19 MID   Crew, Adzuma
1914. 8.11     Crew, Kawachi
1914.12. 1 SUBLT    
1916. 5. 1     Crew, Akashi
1916.11. 6     Member, Yokosuka ND
1916.12. 1 LTJG   Torp.School Bas.Course
1917. 6. 1     Gun.School Bas.Course
1917.12. 1     Member, 11btg
1918. 6.26     Crew, Hayate
1919. 5.26     Crew, Shirayuki
1919.12. 1     Torp.School Adv.Course
1920.12. 1 LT   DC, Katori
1921. 9.10     Chief Torp, Urakaze / DC, Urakaze
1923. 1.20     Chief Torp, Akikaze / DC, Akikaze
1924.12. 1     Chief Torp, Yahagi / DC, Yahagi
1925. 7. 1     EO, Naka / Chief Torp, Naka / DC, Naka
1926.12. 1 LCDR   Inst, Torp.School / DC, Torp.School
1928.12.10     Chief Torp, Kinugasa / DC, Kinugasa
1929.11.30     CO-Des, Kuwa
1930.12. 1     CO-Des, Kikuzuki
1931. 1. 8     CO-Des, Kikuzuki / CO-Des, Mikazuki
1931.12. 1     CO-Des, Kikuzuki
1932.12. 1 CMDR    
1933.10.10     CO-Des, Amagiri
1935.10.15     XO, Izumo
1936.12. 1     TInsp, B-Shipbuild, Kure NYd / Staff, B-Adm, Kure NYd
1938. 9. 5     CO, 2wg
1938.11.15 CAPT    
1939. 3.15     CO, Sasebo bg
1940.11.15     CO, Yokosuka bg
1941. 4. 1     CO, Yokosuka bg / CO, Yokosuka Sub.kcg
1942. 7. 1     CO, 5kg
1942. 9.15     CO, 5kg / CO, 51cg
1943. 8. 5     CO, 51kg
1944. 3.10     CO, 51kg / CO, 15tpg
1945. 5. 1 RADM    
1945. 7.10     CO, Ominato 1 lg
1945. 8. 1     Chief, B-Trans, Ominato
1945.11. 1 Resv    
1972. 3.17     died (80)

TOP of this page Table of Job abbreviationsShoji, Yoshikichi Yamagata Naval Academy 41st (113/118)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1891. 3. 1     born
1913.12.19 MID   Crew, Asama
1914. 8.11     Crew, Settsu
1914.12. 1 SUBLT    
1915.12.13     Gun.School Bas.Course
1916. 6. 1     Torp.School Bas.Course
1916.12. 1 LTJG   Crew, Uji
1917.12. 1     Crew, Yunagi
1919. 4.12     Member, 11btg
1919.12. 1     Torp.School Adv.Course
1920.12. 1 LT   CO-Tbb, 11btg
1921. 5.20     DC, Mikasa
1921.11. 1     DC, Iwami
1922. 5.15     Chief Torp, Amatsukaze / DC, Amatsukaze
1923. 2. 1     Chief Comm, Nagara / DC, Nagara
1924.12. 1     Chief Comm, Mutsu / DC, Mutsu
1926.12. 1 LCDR   Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1929.11.30     Chief Comm, Haguro / DC, Haguro
1931.11. 2     Att, Sasebo ND / Inst, Sasebo SC / DC, Sasebo SC
1932. 8. 5     CO-Des, Hakaze / CO-Des, Hokaze
1932.11.15     Att, NGS / Att, DoN (S2, B-Per)
1932.12. 1 CMDR   Staff, B-Per, DoN (S2)
1935.11.15     XO, Mikuma
1936.11. 2     XO, Hyuga
1937.11.15     CO-Aux, Ondo
1937.12. 1 CAPT    
1938.11. 1     CO, Tokyo cg / Staff, Tech.Rsch / Att, DoN / Att, NGS (N4)
1940. 9.27     Inspector, Asian Development Agency / Work in Amoi Communication Office, Asian Development Agency / Job assistant, 2CF / Assist Staff, 2CF
1941. 9. 5     Member, Yokosuka ND
1941. 9.20     Chief, Sendai Area B-Per
1942.10. 1     Member, Yokosuka ND
1942.10.15     Wait
1942.10.16 Resv
Mob
  Member, Yokosuka ND
1942.11. 1     Member, 5Bg
1942.11. 5     CO, 5cg
1943. 6. 1     Traffic Control, 2KEg
1944. 6.12 RADM   KIA (53)

TOP of this page Table of Job abbreviationsSugimoto, Michio Mie Naval Academy 41st (27/118)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1891. 1. 2     born
1913.12.19 MID   Crew, Asama
1914. 8.11     Crew, Kawachi
1914. 8.28     Crew, Kasuga
1914.12. 1 SUBLT    
1916.12. 1 LTJG   Torp.School Bas.Course
1917. 6. 1     Gun.School Bas.Course
1917.12. 1     Member, 1sbg
1918. 5. 1     Assist Staff, 2nd Special Task Fleet
1919. 6.19     Crew, Kaede
1919. 8. 5     Member, 11sg
1919.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1920.12. 1     Staff, Ordnance Storage, Sasebo NYd
1922.12. 1     Staff, Ordnance Storage, Kure NYd
1923. 4. 1     Staff, B-Sup, Kure
1925. 6. 1     DC, Tsurugisaki
1925.12. 1     CO-MSw, Nagatsuki
1926.10.15     CO-Des, Aoi
1926.12. 1 LCDR    
1927.11. 1     Member, Kure ND
1927.12. 1     CO-Des, Nashi
1929. 1.15     Chief Torp, Chinkai bg / DC, Chinkai bg
1931.11.14     Chief Torp, Katsuriki / DC, Katsuriki
1932.12. 1 CMDR   CO, Seta
1933.11. 1     Att, NGS / Staff, NGS / Assist Staff, 3F (Resident in Shanghai)
1934.11.15     CO-Des, Shirayuki
1935. 1.15     CO-Des, Shirayuki / CO-Des, Hatsuyuki
1935. 4. 1     CO-Des, Shirayuki
1935.10.21     XO, Yokosuka bg
1937.12. 1 CAPT   CO, Tokiwa
1938. 2.21     CO, Tokiwa / CO-Aux, Iro
1938. 4.15     CO, Tokiwa
1938. 9. 1     Member, Sasebo ND
1938.10. 3     CO, 1dg
1938.11.15     CO, Sasebo bg
1939. 3.15     Att, NGS / Assist Staff, CSF / Assist Staff, 3F
1940. 7.15     CO, 23dg
1940.11. 1     Staff, B-Ship, Yokosuka
1941. 8.16     CO-Aux, Shiretoko
1941.11. 1     CO-Aux, Ondo
1942. 9.20     Member, Yokosuka ND
1942.10.15     Wait
1942.10.16 Resv
Mob
  Member, Yokosuka ND
1942.11. 1     Assist Staff, GF
1942.11.21     MS supervisor, Kenyo-maru
1943. 5.25     MS commander, Kenyo-maru
1943.12.28 RADM   KIA (52)

TOP of this page Table of Job abbreviationsTamura, Ryukichi Gunma Naval Academy 41st (78/118)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1890.11. 4     born
    4th Medal  
1913.12.19 MID   Crew, Adzuma
1914. 8.11     Crew, Kawachi
1914. 8.21     Crew, Mishima
1914.12. 1 SUBLT   Crew, Asahi
1915.12.13     Crew, Izumo
1916. 8. 1     Crew, Chitose
1916.12. 1 LTJG    
1917.12. 1     Gun.School Bas.Course
1918. 5.20     Torp.School Bas.Course
1918.12. 1     Member, 12sbg
1919. 4. 1     Member, 12sg
1919.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1920.12. 1     EO, SS-38
1921. 6.10     Crew, SS-38
1922.12. 1     CO-Sub, SS-21 (acting)
1923. 1. 8     Wait
1923. 4. 1     DC, Haruna
1923.12. 1     CO-Des, Kisaragi / Inst, Torp.School
1924. 1.10     CO-Des, Kisaragi
1924.12. 1     CO-MSw, Kisaragi
1925.10.15     CO-Des, Maki
1926.12. 1     Chief Torp, Tama / DC, Tama
1927.12. 1 LCDR    
1928.12.10     CO-Des, Sugi
1930.11.20     CO-Des, Okikaze
1932. 5. 2     CO-Des, Kamikaze
1933. 4. 1     CO-Des, Usugumo
1933.11.15 CMDR    
1934.11. 1     Adj, Sasebo ND
1936.12. 1     CO, 1wg
1938.11.15 CAPT    
1938.12.15     Chief, S3, B-Per, Sasebo
1940. 3.25     Member, Sasebo ND
1940. 5. 1     Chief, Kumamoto Area B-Per
1941. 9.13     CO-Aux, Asahi
1942. 6.15     Member, Yokosuka ND
1942. 8.15     Moji Resident
1943. 1.10     Moji Resident / Assist Staff, 1KEg
1943. 6.25     Moji Resident / Assist Staff, 1KEg / Chief, Moji branch, B-Trans, Kure
1943. 7. 1     Assist Staff, NTF
1943. 7.15     Assist Staff, NTF / Assist Staff, 8F
1943. 9.29     CO, 83kg
1944. 2.10     COM, 14aBg / CO, 83kg
1944. 5. 1 RADM    
1946.11.18 Resv    
1948. 3.16     Exec (57)

TOP of this page Table of Job abbreviationsTashiro, Sohei Tokyo Naval Academy 41st (41/118)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1891. 1. 8     born
1913.12.19 MID   Crew, Asama
1914. 8.11     Crew, Chitose
1914.12. 1 SUBLT    
1916. 4.20     Crew, Katori
1916. 8.19     Crew, Tokiwa
1916.12. 1 LTJG    
1917.10.10     Crew, Shikishima
1917.12. 1     Torp.School Bas.Course
1918. 5.20     Gun.School Bas.Course
1918.12. 1     Crew, Hatsuyuki
1919.12. 1 LT   Nav.College Nav.Course
1920.12. 1     Chief Nav, Sawakaze / DC, Sawakaze
1921.12. 1     Chief Nav, Chihaya / DC, Chihaya
1922.12. 1     Chief Nav, Karasaki / DC, Karasaki
1923.10.15     Staff, 1F / Adj, 1F / Staff, GF
1924.11.10     Chief Nav, Isuzu / DC, Isuzu
1925.12. 1 LCDR    
1926. 3. 1     Staff, Yokosuka ND
1927.12. 1     Chief Nav, Yakumo / DC, Yakumo
1929. 2. 1     Chief Nav, Kasuga / DC, Kasuga / Inst, Kasuga / Inst, Fuji
1930.12. 1 CMDR   Chief Nav, Haruna / DC, Haruna
1931.12. 1     Adj, 1F / Adj, GF
1932.11.15     Staff, NHC (S1)
1933.11.15     Staff, NHC (S1) / Att, NGS (N1)
1934. 9. 1     XO, Yakumo
1935.10.10     CO-Aux, Tsurumi
1935.11.15 CAPT    
1936. 5.25     Staff, NHC (S1)
1936. 7.20     Chief, S5, NHC
1937.10.22     Att, NGS
1937.12. 1     CO, Kinu
1938.12.15     CO, Kiso
1939. 3.30     CO, Chogei
1939.11.15     Manager, Harbour, Maizuru GD
1939.12. 1     Manager, Maizuru Harbour
1940.11.10     Member, Maizuru ND
1940.12.26     Member, Yokosuka ND
1941. 1. 8     Chief, B-Nav.Res, Yokosuka NYd
1941. 9.25     Att, NGS / Att, DoN (B-Read)
1941.10.15 RADM   COM, Sasebo BS
1942.11.15     Chief, B6, NSC
1943.11. 6     Att, NSC
1943.12. 9     died (52)

TOP of this page Table of Job abbreviationsTogo, Jiro Tokyo Naval Academy 41st (116/118)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1892. 5.24     born
1913.12.19 MID   Crew, Adzuma
1914. 8.11     Crew, Satsuma
1914.12. 1 SUBLT    
1915.12.13     Gun.School Bas.Course
1916. 6. 1     Torp.School Bas.Course
1916.12. 1 LTJG   Crew, Akitsushima
1917.12. 1     Crew, Arare
1918. 3.12     Crew, Akashi
1918.10. 5     Assist Staff, 1st Special Task Fleet
1918.11. 9     Member, Yokosuka ND
1919. 5.17     Wait
1919. 9.10     Member, Yokosuka SC
1919.12. 1     Member, Yokosuka bg
1920.12. 1 LT   DC, Yokosuka bg
1922. 5.15     DC, Tsushima
1922.11.10     DC, Kure bg
1923. 4. 1     Wait
1923. 6.30     Member, Kure ND
1923. 7.16     DC, Kure SC / Inst, Kure SC
1924. 5.20     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1926.12. 1 LCDR   Chief Ope, Yahagi / DC, Yahagi
1927.12. 1     Chief Ope, Izumo / DC, Izumo
1929. 2. 1     Chief Ope, Hiei / DC, Hiei
1929.11. 1     Staff, Sasebo Harbour / Adj, Sasebo Harbour
1932. 7.11     Member, Sasebo ND
1932.12. 1 CMDR    
1933. 4.20     Chief, B-Harbour, Ryojun GD
1937. 7.29     Chief, B-Harbour, Ryojun GD / CO, Ryojun bg
1938.11.15 CAPT    
1938.11.28     Chief, S3, B-Per, Kure
1940. 2. 3     Member, Kure ND
1940. 5. 1     Chief, Matsue Area B-Per
1942. 3.10     Member, Yokosuka ND
1942. 3.27     Manager, Hongkong Harbour
1943.10.19     Member, Yokosuka ND
1943.11.15     CO-Aux, Sunosaki
1944.11.11     Member, Yokosuka ND
1945. 1.20     Member, Kure ND
1945. 4. 1     Chief, Yamaguchi Area B-Per
1945. 5. 1 RADM    
1945.11.30 Resv    
1947.12.23     died (55)

TOP of this page Table of Job abbreviations


TOP page

Copyright © Hiroshi Nishida (Misohito), 2003