Graduates of Naval Academy class 38th

TOP page People TOP

Vice-admirals Fujita, Ruitaro Fukuda, Ryozo
Goga, Keijiro Goto, Aritomo
Hara, Kiyoshi Inagaki, Ayao
Inoue, Yasuo Kawase, Shiro
Kobayashi, Masami Kobayashi, Tetsuri
Kubo, Kyuji Kurita, Takeo
Kusakawa, Kiyoshi Makita, Kakusaburo
Matsunaga, Jiro Matsuura, Eijiro
Mikawa, Gunichi Okamura, Masao
Oku, Nobukazu Ono, Ichiro
Soejima, Daisuke Suga, Hikojiro
Sugiyama, Rokuzo Takeda, Moriji
Totsuka, Michitaro
Rear admirals Aihara, Aritaka Beppu, Akitomo
Chiba, Keizo Kaneko, Toyokichi
Kataoka, Tashiro Harada, Kame
Itagaki, Koichi Iwagoe, Kanki
Miura, Tomosaburo Mizusaki, Shojiro
Mori, Ryo Naotsuka, Hachiro
Ochi, Kohei Sakai, Mokichi
Sasaki, Kiyoyasu Sato, Tadakazu
Shibata, Zenjiro Takatsuka, Seigo
Tomonari, Saichiro Unoike, Rokuzo
Wakisaka, Johei Yamamoto, Junpei
Captain Yamamoto, MasaoFujita, Ruitaro Ehime Naval Academy 38th (87/149)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1887.10.27     born
    4th Medal  
1910. 7.18 MID   Crew, Asama
1911. 3.11     Crew, Nisshin
1911.12. 1 SUBLT    
1912. 8. 9     Gun.School Bas.Course
1912.12.20     Torp.School Bas.Course
1913. 5.24     Crew, Hizen
1913.12. 1 LTJG    
1914. 3.23     Crew, Matsukaze
1915. 3.17     Crew, Kirishima
1916. 8. 1     Crew, Chitose
1917. 8.16     Crew, Sumida
1917.10.10     Member, Sasebo ND
1917.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1918. 4.15     Torp.School Adv.Course
1918.12. 1     Crew, Kiri
1919.12. 1     Crew, Kusunoki
1920.10.25     EO, Shiokaze
1920.11.15     Member, Maizuru ND
1921. 1.10     EO, Nadakaze
1921. 1.29     Chief Torp, Nadakaze / DC, Nadakaze
1921.11. 1     CO-Des, Fubuki / Inst, Torp.School
1922. 7.20     CO-Des, Fubuki
1922.12. 1     CO-Des, Ushio
1923.11.20     CO-Des, Nashi (acting)
1923.12. 1 LCDR   CO-Des, Nashi
1924. 8.20     CO-Des, Fuji
1926. 2. 1     CO-Des, Enoki
1926.11. 1     Member, Kure ND
1926.12. 1     CO-Des, DD-2
1927. 1.20     CO-Des, DD-2 / CO-Des, DD-8
1927. 6.20     CO-Des, Sumire
1927.12. 1     CO-Des, DD-17
1928. 8. 1     CO-Des, Yunagi
1928.12.10 CMDR   CO-Des, Shimakaze
1929. 9. 5     CEO, Shikinami
1929.11. 1     CO-Des, Shikinami
1931.12. 1     CO, 28dg
1932.12. 1     CO, 27dg
1933.11. 1     CO, 29dg
1933.11.15 CAPT    
1934.11.15     CO, 20dg
1935.11.15     CO, Abukuma
1936.12. 1     CO, Myoko
1938. 4.25     CO, Fuso
1938.11. 5     Member, Yokosuka ND
1938.11.15     CO, Yokosuka SC
1939.11.15 RADM   Att, NGS
1940. 5. 1     COM, 3Sd
1941. 9. 1     COM, 11Sf
1942. 6.20     Att, Yokosuka ND
1942. 7.14     COM, 7aBg
1943. 5. 1 VADM    
1943. 9. 9     Att, NGS
1943.11.10     COM, Seito HBg
1945. 1.29     Att, NGS
1945. 4.10     Assist Staff, CSF
1945. 4.25     CinC, 2CF
1946. 8. 7 Resv    
1947. 4.15     died (59)

TOP of this page Table of Job abbreviationsFukuda, Ryozo Kumamoto Naval Academy 38th (50/149)
Vice-admiral Naval College 20th

Date Rank Other title Job
1889.11. 1     born
1910. 7.18 MID   Crew, Kasagi
1911. 3.23     Crew, Hizen
1911.11.10     Crew, Suma
1911.12. 1 SUBLT    
1912.12.20     Gun.School Bas.Course
1913. 6. 3     Torp.School Bas.Course
1913.12. 1 LTJG   Crew, Shirakumo
1914.12. 1     Crew, Adzuma
1915. 4. 1     Member, Maizuru SC
1915. 8.23     Crew, Adzuma
1916. 9. 1     Member, 1sbg / Member, Kure bg
1916.12. 1     Nav.College B-Course
1917. 4. 1 LT    
1917. 5. 1     Torp.School Adv.Course
1917.12. 1     CO-Subb, 1sbg
1918.12. 1     CO-Subb, 12sbg
1918.12.13     Member, Yokosuka ND / DC, Kanto
1919. 3.20     Member, Yokosuka ND / Crew, Kanto
1919. 7.24     Member, Yokosuka bg
1919.12. 1     CO-Sub, 14sg (acting)
1920. 4.30     CO-Sub, 17sg (acting)
1920.10.11     CO-Sub, 2sg (acting)
1920.10.20     CO-Sub, 2sg (acting) / Inst, Torp.School
1920.12. 1     Nav.College A-Course
1922.12. 1 LCDR   Inst, Sub.School
1923.12. 1     CO-Sub, SS-23 / Inst, Sub.School
1924. 1.10     CO-Sub, SS-23
1924. 4. 1     Staff, 2Ss
1925.12. 1     CO-Des, DD-4
1926.12. 1     CO-Des, Hokaze
1927. 4. 1     Member, Yokosuka ND
1927. 5. 1     Assist Staff, 2Ss
1927. 6.25     Inst, Nav.College
1927.12. 1 CMDR    
1929. 8.10     Staff, 1st Expeditionary Fleet
1930. 8.15     Member, Sasebo ND
1930.11.15     XO, Haguro
1931.11. 2     CO, 28sg
1932.12. 1 CAPT    
1933.11.15     Inst, Nav.College
1935.11.15     Att, NGS
1935.12.11     Trip to Europe, USA
1936. 8.23     Return
1936.11.16     CO, Nachi
1937.12. 1     CO, Yokosuka bg
1938. 4.20     Att, NGS / Staff, NGS / Member, Mako GD
1938. 4.30     Taihoku Resident
1938.11.15 RADM    
1939.11.15     COM, Kainan I. aBg
1940.11.15     Att, Kure ND
1941. 4.10     Att, NGS
1941. 4.25     Assist Staff, 2CF
1941. 5. 7     Assist Staff, 2CF / Chief, Communication Office, Asian Development Agency / Chief, Amoi Communication Office, Asian Development Agency / Job assistant, 2CF
1942. 5. 1 VADM    
1942. 8. 1     Att, NGS
1942.10.15     Assist Staff, GKF
1942.10.20     COM, 22Bg
1943.11. 8     Att, NGS
1943.11.30     CinC, Takao GD
1945. 5.10     Assist Staff, CSF
1945. 5.15     CinC, CSF
1946. 7.15 Resv    
1980. 3.26     died (90)

TOP of this page Table of Job abbreviationsGoga, Keijiro Okayama Naval Academy 38th (58/149)
Vice-admiral Naval College 20th

Date Rank Other title Job
1889. 4.10     born
    3rd Medal  
1910. 7.18 MID   Crew, Asama
1911. 3.11     Crew, Otowa
1911.12. 1 SUBLT    
1911.12. 9     Crew, Kasagi
1912.12.20     Gun.School Bas.Course
1913. 5.24     Torp.School Bas.Course
1913.12. 1 LTJG   Crew, Kisaragi
1914.12. 1     Crew, Itsukushima
1915. 5. 1     Crew, Haruna
1916. 2.17     Member, Torp.School
1917. 3. 1     DC, Asama (acting)
1917. 4. 1 LT   DC, Asama
1917.12. 1     Nav.College B-Course
1918. 4.15     Torp.School Adv.Course
1918.12. 1     Crew, Kawakaze
1919. 4. 1     Chief Torp, Kawakaze / DC, Kawakaze
1920.12. 1     Nav.College A-Course
1922.12. 1 LCDR   Staff, 3S
1923.11.10     Adj, NGS
1925.12. 1     Chief Torp, Yamashiro / DC, Yamashiro
1926.11. 1     Staff, 2F
1927.12. 1 CMDR   Staff, 1Sd
1928.12.10     Inst, Nav.College
1931.12. 1     CO-Aux, Naruto
1932.11. 1     Att, NGS
1932.11.15     Adj, NGS
1932.12. 1 CAPT    
1934.11.15     CO, Aoba
1935.11.15     CO, Myoko
1936.12. 1     Chief, S2, B-Adm, NSC
1938.11.15 RADM   Att, NGS
1938.12.15     COM, 1aBg
1939.11.15     Chief, B-Torp, Kure NYd
1940.11.15     Chief, B2, NSC
1942. 5. 1 VADM    
1942. 9.15     Assist Staff, GKF
1942. 9.25     COM, 21Bg
1943. 9.13     Att, NGS
1943.12.15     Wait
1943.12.20 Resv
Mob
  Att, NGS / Att, DoN
1943.12.27     Member, B-NA, DoN / Tokyo area inspector, Department of Military supply
1944. 4. 1     Kanto area inspector, Department of Military supply
1944.11. 1     Att, NGS
1944.11. 4     CinC, Kainan GD
1946. 4.11 Demob    
1951. 4. 8     died (61)

TOP of this page Table of Job abbreviationsGoto, Aritomo Ibaraki Naval Academy 38th (30/149)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1888. 1.23     born
    2nd Medal  
1910. 7.18 MID   Crew, Kasagi
1911. 3.11     Crew, Satsuma
1911.12. 1 SUBLT   Crew, Iwami
1912. 7.12     Crew, Toyohashi
1912.12.20     Gun.School Bas.Course
1913. 5.24     Torp.School Bas.Course
1913.12. 1 LTJG   Crew, Murakumo
1914.10.10     Member, 4lg
1914.12.28     Member, Interim Southern Is bg
1915. 3. 1     Member, Interim Southern Is bg / Chief, Kusay Temp.Radio Station
1915. 6.30     Crew, Chikuma
1916.12. 1     Nav.College B-Course
1917. 4. 1 LT    
1917. 5. 1     Torp.School Adv.Course
1917.12. 1     DC, Kongo
1918.12.11     Crew, Tanikaze
1919. 4. 1     Chief Torp, Tanikaze / DC, Tanikaze
1920.12. 1     Inst, Torp.School / DC, Torp.School
1922.12.15     Inst, Torp.School / DC, Torp.School / Inst, Eng.Academy
1923. 4. 1     DC, Yakumo
1923.12. 1 LCDR    
1924. 5.10     CO-Des, Tsuta
1925.12. 1     CO-Des, Urakaze
1927.12. 1     CO-Des, Numakaze
1928. 3. 1     CO-Des, Numakaze / CO-Des, Nokaze
1928. 7.11     CO-Des, DD-25
1928. 7.23     CO-Des, Nadakaze
1928.12.10 CMDR    
1929. 1.15     CEO, Uranami
1929. 4.25     CO-Des, Uranami
1931.11. 2     CO, 27dg
1932.12. 1     CO, 5dg / CO-Des, Matsukaze
1933. 5.20     CO, 5dg
1933.11.15 CAPT    
1934.11.15     CO, 10dg
1935.11.15     CO, Naka
1936.12. 1     CO, Atago
1937. 7.12     CO, Chokai
1938.11.15     CO, Mutsu
1939. 2. 1     CO, Mutsu / CO, Yakumo
1939. 5.15     CO, Mutsu
1939. 9.15     CO, Mutsu / CO, Yamashiro
1939.11. 1     CO, Yamashiro
1939.11.15 RADM   COM, 2Sd
1941. 9.10     COM, 6S
1942.10.12 VADM   KIA (54)

TOP of this page Table of Job abbreviationsHara, Kiyoshi Saga Naval Academy 38th (1/149)
Vice-admiral Naval College 21st

Date Rank Other title Job
1889. 5. 2     born
1910. 7.18 MID   Crew, Asama
1911. 3.11     Crew, Kurama
1911.12. 1 SUBLT    
1912.12. 1     Torp.School Bas.Course
1913. 5.24     Gun.School Bas.Course
1913.12. 1 LTJG   Crew, Kongo
1914.10. 1     EO, NSC (Haruna)
1914.12.15     Crew, Haruna
1915.12.13     Crew, Umikaze
1916.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1917. 5. 1     Nav.College Major.Course
1917.12. 1     Chief Nav, Rozan
1918. 9. 4     Staff, Training Fleet
1919. 9.15     Staff, 1F / Staff, GF
1919.10.28     Staff, 1F
1919.12. 1     Staff, 1F / Adj, 1F
1920. 5. 1     Staff, 1F / Adj, 1F / Staff, GF / Adj, GF
1920.10.31     Staff, 1F / Adj, 1F
1920.12. 1     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1921.12. 1     Nav.College A-Course
1922.12. 1 LCDR    
1923.10.15     Member, Yokosuka ND (DoN)
1923.11.10     Chief Nav, Yubari / DC, Yubari
1924. 3. 5     Member, Kure ND
1924. 4.10     Staff, B-Sup, Kure
1925. 5. 1     Resident in USA
1926.12. 1 CMDR    
1927. 3.10     Order of Return
1927. 6. 1     Staff, B-Material, Department of Commerce and Industry
1930.12. 1 CAPT   CO-Aux, Nojima
1931. 4. 1     Att, NGS / Att, DoN
1931. 5. 1     Chief, S2, B-NA, DoN
1933. 8.25     CO, Iwate
1934. 9. 1     Att, NSC
1934.10.10     Chief, S1, B-Adm, NSC
1936.10. 5     Att, NSC
1936.12. 1 RADM   Chief, B-Ord, Sasebo NYd
1937.10.25     Dir, B-Transport, Planning Agency
1938. 6. 1     Member, B-NA, DoN
1939.11.15     Dir, Sasebo NYd
1940.11.15 VADM    
1941.11. 5     Att, NGS
1941.12.19     Member, B-NA, DoN / Dir, Shipping Agency
1942. 7.14     CinC, 2CF
1943. 6.21     Att, NGS
1943. 9. 6     Wait
1943. 9.10 Resv    
1976. 8.26     died (87)

TOP of this page Table of Job abbreviationsInagaki, Ayao Wakayama Naval Academy 38th (53/149)
Vice-admiral Naval College 21st

Date Rank Other title Job
1890. 2.20     born
    4th Medal  
1910. 7.18 MID   Crew, Kasagi
1911. 3.23     Crew, Izumi
1911.12. 1 SUBLT    
1911.12.20     Crew, Izumo
1912. 7. 5     Crew, Mikasa
1913.12. 1 LTJG   Torp.School Bas.Course
1914. 5.27     Gun.School Bas.Course
1914.12. 1     Crew, Soya
1915.12.13     Crew, Aki
1916.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1917. 5. 1     Gun.School Adv.Course
1917.12. 1     Crew, Kisaragi
1918. 5. 1     Assist Staff, 2nd Special Task Fleet
1918. 7. 5     Crew, Yanagi
1919. 9.15     DC, Aki
1919.12. 1     VChief Gun, Shikishima / DC, Shikishima
1920.12. 1     Chief Gun, Tatsuta
1921.12. 1     Nav.College A-Course
1922.12. 1 LCDR    
1923.10.15     Att, NGS
1923.11.10     Staff, NGS
1926.11. 1     Chief Gun, Kongo
1927.12. 1 CMDR   Staff, 1F / Staff, GF
1928.12.10     Staff, 5S
1929.11. 5     Member, Yokosuka ND (Trip to Europe, USA)
1930.12. 1     Inst, Nav.College
1931.12. 1 CAPT   Inst, Nav.College / Inst, Mil.College
1932.11.15     Staff, GF / Staff, 1F
1933.11.15     Chief, S2, N1, NGS
1935.10.30     Att, NGS / Att, DoN
1935.11. 5     Attendant to Plenipotentiary, London conference
1936. 2.28     Return
1936. 4. 1     CO, Hiei
1936.12. 1     CO, Kaga
1937.12. 1 RADM   Chief, B-Adm, NAC
1939.12. 1     Att, NGS
1941. 4. 1     Wait
1941.12.30     Att, NGS
1942. 6. 1     Dir, Nav.College / Member, High Technical Committee
1942. 9.15 VADM   died (52)

TOP of this page Table of Job abbreviationsInoue, Yasuo Kyoto Naval Academy 38th (26/149)
Vice-admiral Naval College 22nd

Date Rank Other title Job
1888.10. 6     born
1910. 7.18 MID   Crew, Kasagi
1911. 3.11     Crew, Kurama
1911.12. 1 SUBLT    
1912.12. 1     Torp.School Bas.Course
1913. 5.24     Gun.School Bas.Course
1913.12. 1 LTJG   Crew, Iwate
1915. 3.17     Crew, Matsu
1915.12.13     Crew, Hiei
1916.12. 1 LT   DC, Mikasa
1917. 6. 1     Member, Sasebo ND
1917.12. 1     Nav.College B-Course
1918. 4.15     Gun.School Adv.Course
1918.12. 1     DC, Settsu
1919.12. 1     DC, Ise
1920.12. 1     Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1922.12. 1 LCDR   Nav.College A-Course
1924.12. 1     Chief Gun, Nagara
1925.12. 1     Staff, Kure ND
1927.12. 1 CMDR   Staff, NGS / Inst, Nav.College / Staff, Military General Staffs
1930.12. 1     XO, Nachi
1931.12. 1 CAPT   CO, Yahagi
1932.12. 1     Staff, Mako GD
1934. 4. 2     Staff, Mako GD / Staff, Formosa Army
1934.10.22     Member, Sasebo ND
1934.11.15     CO, Kitakami
1935.10.10     Att, NGS / Staff, NGS
1936. 6. 3     Staff, NGS
1937. 2. 1     Chief, S8, N3, NGS
1937.11.20     Chief, S8, N3, NGS / Staff, JGS-N
1937.12. 1 RADM   COM, Yokosuka BS
1938. 2. 1     CO, Yokosuka SC
1938.11.15     Chief, B-Per, Yokosuka / Chief Per, Yokosuka ND
1940.11.15     COM, Kainan I. aBg
1941. 4.10     CoS, Kainan GD / Chief, Kainan I Naval Special Task Office
1941. 9. 1     COM, Kanton HBg
1941.10.15 VADM    
1942. 3.10     Att, NGS
1942. 4.10     COM, 1KEg
1943. 1.14     Att, NGS
1943. 4. 1     CinC, Ominato GD
1945. 2.15     Att, NGS
1945. 3.15     Wait
1945. 3.20 Resv    
1981. 9.29     died (92)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKawase, Shiro Tottori Naval Academy 38th (22/149)
Vice-admiral Naval College 20th

Date Rank Other title Job
1889. 7. 7     born
    3rd Medal  
1910. 7.18 MID   Crew, Kasagi
1911. 3.23     Crew, Izumo
1911. 4. 1     Crew, Iwate
1911.12. 1 SUBLT    
1912.12.20     Gun.School Bas.Course
1913. 5.24     Torp.School Bas.Course
1913.12. 1 LTJG   Crew, Kikuzuki
1914. 5.27     Crew, Chikuma
1915. 6.30     Crew, Fuso
1916.12. 1 LT   Crew, Hatsuharu
1917. 7. 2     Member, Kure ND
1917.12. 1     Nav.College B-Course
1918. 4.15     Torp.School Adv.Course
1918.12. 1     Crew, Amatsukaze
1919. 4. 1     Chief Torp, Amatsukaze / DC, Amatsukaze
1920. 6.26     Assist Staff, 3F
1920. 8.19     Member, Interim bg
1920.10. 1     Chief Torp, Amatsukaze / DC, Amatsukaze
1920.12. 1     Nav.College A-Course
1922.12. 1 LCDR   DC, Yokosuka bg
1923.10.15     Chief Torp, Yokosuka bg / DC, Yokosuka bg
1924.12. 1     CO-Des, Hagi
1925. 5.20     CO-Des, Kuwa
1925.12. 1     Assist Staff, 1F / Staff, GF
1926.12. 1     Inst, Torp.School
1927. 8.20     Staff, NSC
1927.12. 1 CMDR    
1928.12.10     Inst, Torp.School / Staff, B-Mine.Res, Yokosuka NYd
1929. 3.10     SVO, NSC (Trip to UK)
1930. 8. 1     Order of Return
1931. 1.15     XO, Kirishima
1931.11. 2     CO, 3dg
1931.12. 1 CAPT    
1932.11.15     CO, 6dg
1934.11. 1     Att, NSC
1934.11.15     Staff, NSC
1937.12. 1 RADM   Chief, B2, NSC
1938.11.15     COM, 5Sd
1939.11.25     COM, 1Sd
1940.10.15     Assist Staff, 1F
1940.11.15     COM, 7Sf
1941. 4.10     COM, 11Sf
1941. 9. 1     SM, Torp.School
1941.10.15 VADM    
1941.12.26     CinC, 3CF
1942. 4.10     Att, NGS
1942. 9.15     CinC, Ominato GD
1943. 4. 1     CinC, 5F
1944. 2.15     Att, NGS
1944. 6. 5     Assist Staff, GKF
1944. 6.18     CinC, 2KF
1945. 1.29     Att, NGS
1945. 3.15     Wait
1945. 3.20 Resv    
1946. 7.20     died (57)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKobayashi, Masami Yamagata Naval Academy 38th (4/149)
Vice-admiral Naval College 21st

Date Rank Other title Job
1890. 6.18     born
    3rd Medal  
1910. 7.18 MID   Crew, Kasagi
1911. 3.11     Crew, Asahi
1911.12. 1 SUBLT    
1912.12. 1     Crew, Kongo / BO, Kongo (Trip to UK)
1913.11. 5     Return
1913.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1914. 5.27     Torp.School Bas.Course
1914.12. 1     Crew, Kisaragi
1915.12.13     Crew, Kurama
1916.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1917. 5. 1     Nav.College Major.Course
1917.12. 1     Chief Nav, Katsuriki
1918.12. 1     Chief Nav, Akitsushima
1919. 4. 1     Chief Nav, Akitsushima / DC, Akitsushima
1919.12. 1     Staff, 3F / Adj, 3F
1920.12. 1     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1921.12. 1     Nav.College A-Course
1922.12. 1 LCDR    
1923.10.15     Member, Yokosuka ND (S2, B-NA, DoN / S1, B-NA, DoN)
1923.12. 1     CO, Hira
1925. 1. 6     Att, NGS
1925.12. 1     Resident in USA
1927. 5. 1     Assist Attache, USA
1927.12. 1 CMDR    
1928. 4.15     Order of Return
1928. 7.15     XO, Chogei
1928.12.10     Staff, B-Per, DoN (S1)
1930.12. 1     Att, NGS / Att, DoN
1931.12. 1 CAPT    
1931.12. 9     Attendant to Plenipotentiary, Geneva conference
1932.11.15     Attache, USA
1934. 6. 1     Order of Return
1934.10.15     Att, NGS
1934.11.15     Chief, S5, N3, NGS
1936.12. 1     CO, Yamashiro
1937.10.20     CoS, 4F
1937.12. 1 RADM    
1938. 9. 1     CoS, Sasebo ND
1939.11.15     COM, Kanko HBg
1940.11.15     COM, Shanghai HaBg
1941. 5. 1     Att, NGS
1941. 6. 2     Dir, NHC
1941.10.15 VADM    
1941.11.20     CinC, Osaka GD
1943. 3. 9     Att, NGS
1943. 4. 1     CinC, 4F
1944. 2.19     Att, NGS
1944. 5.30     Wait
1944. 5.31 Resv    
1977. 8. 7     died (87)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKobayashi, Tetsuri Niigata Naval Academy 38th (20/149)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1888. 5.20     born
1910. 7.18 MID   Crew, Kasagi
1911. 3.11     Crew, Kurama
1911.12. 1 SUBLT    
1912. 8. 9     Gun.School Bas.Course
1912.12.20     Torp.School Bas.Course
1913. 5.24     Crew, Shikishima
1913.12. 1 LTJG    
1914. 3.23     Crew, Yudachi
1915. 3.17     Crew, Kashiwa
1915.12.13     Crew, Izumo
1916.12. 1 LT   DC, Izumo
1917. 9. 1     Member, Sasebo ND / DC, Sasebo SC
1917.12. 1     Nav.College B-Course
1918. 4.15     Torp.School Adv.Course
1918.12. 1     Torp.School Exp.Course
1919. 2.28     Assist Staff, 2S / Staff, 2S
1920. 7. 1     Chief Torp, Sawakaze / DC, Sawakaze
1920.12. 1     CO-Des, Wakaba
1921.12. 1     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1922.12. 1 LCDR    
1924. 3.25     CO-Des, Keyaki
1925.12. 1     CO-Des, Hokaze
1926.12. 1     CO-Des, Minekaze
1927.12. 1 CMDR   CO-Des, DD-1
1928. 3. 1     CO-Des, DD-1 / CO-Des, Namikaze
1928. 8. 1     CO-Des, Kamikaze / CO-Des, Namikaze
1928.12.10     CO-Des, Kikuzuki
1929.11.30     CO-Des, Shirakumo
1930.11.15     CO, 16dg
1932. 5.16     CO, 1dg
1932.12. 1 CAPT    
1933. 4. 1     CO, 1dg / CO-Des, Kamikaze
1933. 5.20     CO, 1dg
1934.11. 1     CO, 6dg
1935.11.21     Member, Kure ND
1936. 4.15     CO, Mogami
1936.12. 1     CO, Maizuru bg
1937.12. 1     CO, Kure bg
1938.11.15 RADM   COM, Kure BS
1940.10.19     Assist Staff, GF
1940.11.15     COM, 17S
1942. 1. 3     COM, 31Bg
1942. 5. 1 VADM    
1943. 2.20     Att, NGS
1943. 6.20     Wait
1943. 6.25 Resv    
1954. 9.23     died (66)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKubo, Kyuji Saga Naval Academy 38th (141/149)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1888.10.15     born
1910. 7.18 MID   Crew, Asama
1911. 3.23     Crew, Ibuki
1911.12. 1 SUBLT    
1911.12.20     Crew, Takachiho
1912. 4. 1     Crew, Nisshin
1912.12.20     Gun.School Bas.Course
1913. 5.24     Torp.School Bas.Course
1913.12. 1 LTJG   Crew, Isonami
1914.12. 1     Crew, Tsugaru
1915. 6.30     Member, Interim Southern Is bg / Chief, Kusay Temp.Radio Station
1915.10. 1     Member, Interim Southern Is bg
1916. 4. 4     Member, Yokosuka ND
1916. 6. 1     Crew, Izumo
1917.10.10     Member, Sasebo ND / Member, Sasebo SC
1917.12. 1 LT   DC, Aki
1918.11. 9     DC, Chitose
1919. 7.14     DC, Sasebo SC
1919.12. 1     DC, Suma
1920. 6. 1     DC, Notoro
1920. 6.19     Member, Kure bg
1920. 9.25     DC, Kure bg
1921. 4. 1     DC, Kure bg / CO-Des, Akebono / CO-Des, Oboro
1921. 6. 1     DC, Mako bg
1923.12. 1 LCDR   Chief Torp, Mako bg / DC, Mako bg
1924. 4.25     DC, Sasebo bg
1925. 4.20     Chief Torp, Sasebo bg / DC, Sasebo bg
1926.12. 1     Assist Staff, 1F / Staff, GF
1927.12. 1     Chief Torp, Yokosuka bg / DC, Yokosuka bg / Staff, B-Mine.Res, Yokosuka NYd
1929. 2.14     Member, Yokosuka ND (B-Edu, DoN)
1929.11.30 CMDR    
1931.11.30     Inst, Torp.School
1933.11.15     CO, Yaeyama
1934.11.15 CAPT   CO, Mako bg
1936.12. 1     CO, Tokiwa
1937.12. 1     CO, Sasebo bg
1938.11.15     CO, Suzuya
1939. 7.20     CO, Suzuya / CO, Mikuma
1939.11.15     CO, Kaga / CO, Kirishima
1939.12.27     CO, Kaga
1940.10.15     Assist Staff, 2F
1940.11.15 RADM   COM, 1aBg
1942. 2.11     Assist Staff, 1KF
1942. 3.10     COM, 21Bg
1942. 9.25     Att, Yokosuka ND
1942.11. 9     Assist Staff, 5F
1942.11.13     COM, 22S
1943.12.25     Member, Ominato GD
1944. 1. 1     COM, Chishima HaBg
1944. 3.15     COM, Chishima HaBg / Member, Ominato GD
1944. 5. 1 VADM    
1945. 6.15     Att, NGS
1945. 7.20     COM, Kure Glg / COM, Kure kg / CO, Kure SC
1945. 9.15     Member, Kure ND
1945. 9.20 Resv    
1958. 9.12     died (69)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKurita, Takeo Ibaraki Naval Academy 38th (28/149)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1889. 4.28     born
1910. 7.18 MID   Crew, Kasagi
1911. 3.11     Crew, Niitaka
1911.12. 1 SUBLT   Crew, Tatsuta
1912.12. 1     Torp.School Bas.Course
1913. 5.24     Gun.School Bas.Course
1913.12. 1 LTJG   Crew, Satsuma
1915. 3.17     Crew, Sakaki
1915. 6.30     Crew, Iwate
1916. 9. 1     Member, Sasebo ND
1916.12. 1 LT   DC, Tone
1917. 8. 9     Crew, Kaba
1917.12. 1     Nav.College B-Course
1918. 4.15     Torp.School Adv.Course
1918.12. 1     EO, Minekaze
1919. 3.15     Crew, Minekaze / EO, Minekaze
1919. 4. 1     Chief Torp, Minekaze / DC, Minekaze / EO, Minekaze
1919. 6. 1     Staff, 5S
1920. 3. 1     EO, Yakaze
1920. 4.29     EO, Yakaze / EO, Hakaze
1920. 6.19     EO, Hakaze
1920. 9.16     Chief Torp, Hakaze / DC, Hakaze
1920.12. 1     CO-Des, Shigure
1921. 6. 8     Wait
1921. 8. 6     CO-Des, Oite
1921. 9. 6     Staff, 4S
1921.11.20     Inst, Torp.School / DC, Torp.School
1922.12. 1 LCDR    
1922.12.15     Inst, Torp.School / DC, Torp.School / Inst, Eng.Academy
1924.12. 1     CO-Des, DD-2
1925.12. 2     CO-Des, Hagi
1926.12. 1     CO-Des, Hamakaze
1927.12. 1 CMDR   CO-Des, Urakaze
1928.12.10     Inst, Torp.School / DC, Torp.School
1930. 3. 8     Staff, B-Torp.Res, Kure NYd
1930.11.15     CO, 25dg
1932. 4. 1     Member, Yokosuka ND
1932. 5.19     CO, 10dg
1932.12. 1 CAPT   CO, 12dg
1934.11.15     CO, Abukuma
1935.11.15     Chief Inst, Torp.School
1937.12. 1     CO, Kongo
1938.11.15 RADM   COM, 1Sd
1939.11.25     COM, 4Sd
1940.11. 1     COM, 7S
1942. 5. 1 VADM    
1942. 6.25     Assist Staff, GF
1942. 7.12     COM, 3S
1943. 7.22     Att, NGS
1943. 8. 9     CinC, 2F
1944.12.23     Att, NGS
1945. 1.15     Dir, Nav.Academy
1945.10. 1     Att, DoN
1945.10. 5 Resv    
1977.12.19     died (88)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKusakawa, Kiyoshi Mie Naval Academy 38th (103/149)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1890. 4.22     born
1910. 7.18 MID   Crew, Asama
1911. 3.23     Crew, Ibuki
1911.12. 1 SUBLT    
1911.12.20     Crew, Takachiho
1912.12.20     Gun.School Bas.Course
1913. 5.24     Torp.School Bas.Course
1913.12. 1 LTJG   Crew, Uzuki
1914.10. 1     Wait
1914.10.10     Crew, Fuji
1915. 4. 1     Wait
1915. 8. 5     Susp
1916. 8. 1     Crew, Mishima
1917.12. 1 LT   DC, Mishima / DC, Maizuru SC
1918.12. 1     DC, Tsushima
1919. 7.29     DC, Mishima / DC, Maizuru SC
1920. 1.30     DC, Kashima
1920.12. 1     DC, Tsushima
1921. 2.24     DC, Sata
1922. 4. 8     Chief Nav, Komahashi / DC, Komahashi
1923.10.15     Chief Nav, Karasaki / DC, Karasaki
1924.12. 1 LCDR    
1925. 5. 1     EO, Jintsu
1925. 7.31     Chief Nav, Jintsu / DC, Jintsu
1926.12. 1     Chief Nav, Nisshin / DC, Nisshin
1928. 7.26     Chief Nav, Settsu / DC, Settsu
1929.10. 5     Chief Nav, Aoba / DC, Aoba
1929.11.30     Chief Nav, Yamashiro / DC, Yamashiro
1930.11. 1     Chief Nav, Akagi / DC, Akagi
1930.12. 1 CMDR    
1931.11. 2     CO-Aux, Odomari
1932.11.15     Staff, NHC / Inst, Nav.College
1934.11.15     Chief, S3, NHC / Inst, Nav.College
1935.11.15 CAPT    
1936.12. 1     Chief, S3, NHC
1938. 9. 1     MS supervisor, Kinryu-maru
1938.10. 1     MS supervisor, Katsuragi-maru
1939. 4. 1     Member, Yokosuka ND
1939. 5.25     Att, Kure ND
1939. 7.10     Member, Yokosuka ND
1939.10.10     MS supervisor, Kyokuto-maru
1940. 7. 1     CO-Aux, Kyokuto-maru
1940.12.20     Member, Yokosuka ND
1941. 2. 1     Wait
1941. 2. 2 Resv    
1941. 8. 1     Job assistant, Mako GD
1941. 8.18     resigned Job assistant
1941. 9. 8 Mob    
1941. 9.20     CO-Aux, Sata
1941.10. 6     CO-Aux, Toei-maru
1941.10.15     MS supervisor, Toei-maru
1942.11.12     Member, Yokosuka ND
1942.12.15     Assist Staff, 11AF
1942.12.19     CO, Nagoya-maru
1944. 1. 1     MS commander, Nagoya-maru
1944. 1.10     Member, Yokosuka ND
1944. 2. 5     Assist Staff, GEB
1944. 5. 8     Temp.Assist Staff, 3KF
1944. 8.10     CO, Izumo
1944.10.15 RADM    
1945. 3. 1     CO, Hyuga
1945. 7.24 VADM   KIA (55)

TOP of this page Table of Job abbreviationsMakita, Kakusaburo Shizuoka Naval Academy 38th (31/149)
Vice-admiral Naval College 20th

Date Rank Other title Job
1889.12. 1     born
1910. 7.18 MID   Crew, Asama
1911. 3.23     Crew, Ibuki
1911.12. 1 SUBLT    
1911.12.20     Crew, Hashidate
1912. 5.22     Crew, Soya
1913.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1914. 5.27     Torp.School Bas.Course
1914.12. 1     Crew, Nowaki
1915. 2. 1     Member, Sasebo SC
1916. 3. 2     Crew, Katori
1916.12. 1 LT   DC, Katori
1917.12. 1     Nav.College B-Course
1918. 4.15     Torp.School Adv.Course
1918.12. 1     Torp.School Exp.Course
1919. 2.28     Assist Staff, 2Sd / Staff, 2Sd
1920.12. 1     Nav.College A-Course
1922.12. 1 LCDR   Staff, 1F / Staff, GF
1924.12. 1     Chief Comm, Nagato / DC, Nagato
1925. 4.15     Resident in USA
1926. 5. 1     Assist Attache, USA
1927. 5. 1     Order of Return
1927. 9. 1     Staff, NGS
1927.12. 1 CMDR    
1927.12.10     Staff, NGS / Inst, Nav.College
1928. 9. 1     Staff, NGS / Inst, Nav.College / Staff, Military General Staffs
1929. 3.22     Staff, 2F
1930.12.15     Inst, Nav.College
1931.12. 1 CAPT    
1932.12. 1     Staff, NGS (Chief, S9, N4)
1933.10. 1     Chief, S8, N3, NGS
1934.11.15     CO, Isuzu
1935.11.15     Chief Inst, Comm.School
1936.12. 1     CO, Kirishima
1937.12. 1 RADM   SM, Comm.School
1939.11.15     COM, Amoi HBg
1940.10.15     Assist Staff, 1F
1940.11.15     COM, 6S
1941. 9.15     COM, Shanghai HaBg / COM, Shanghai lg
1941.10.15 VADM    
1942. 2.14     CinC, 1CF
1943. 3. 9     CinC, Osaka GD
1944. 4. 1     CinC, Maizuru ND
1945. 3. 1     Att, NGS
1945. 3.15     Wait
1945. 3.20 Resv    
1964. 5.31     died (74)

TOP of this page Table of Job abbreviationsMatsunaga, Jiro Saga Naval Academy 38th (51/149)
Vice-admiral Naval College 23rd

Date Rank Other title Job
1888.11.18     born
1910. 7.18 MID   Crew, Asama
1911. 3.23     Crew, Ibuki
1911.12. 1 SUBLT    
1911.12.20     Crew, Hashidate
1912. 4. 1     Crew, Soya
1913.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1914. 5.27     Torp.School Bas.Course
1914.12. 1     Crew, Hatsuyuki
1915.12.13     Crew, Kasuga
1917. 3.15     DC, Kasuga (acting)
1917. 4. 1 LT   DC, Kasuga
1917.11. 2     Member, Yokosuka ND
1917.12. 1     Nav.College B-Course
1918. 4.15     Nav.College Major.Course
1918.12. 1     Chief Nav, Musashi
1919. 4. 1     Chief Nav, Musashi / DC, Musashi
1919.12. 1     Chief Nav, Chikuma / DC, Chikuma
1920. 8. 3     Chief Nav, Iwami (acting) / DC, Iwami (acting)
1923.10.15     Member, Kure ND
1923.12. 1 LCDR   Nav.College A-Course
1925.12. 1     Chief Nav, Kirishima / DC, Kirishima
1926.12. 1     Staff, NGS
1927. 7.28     Att, Washington radio committee
1928.12.10 CMDR    
1929.11.30     XO, Izumo
1930. 2. 5     XO, Yakumo
1930.10. 1     Staff, Training Fleet
1931.10. 1     XO, Kongo
1932.12. 1 CAPT   Aide-dc, Prince / Aide-dc, FADM (to FADM Prince Hiroyasu) / Adj, NGS
1933.10. 1     Aide-dc, Prince / Aide-dc, FADM (to FADM Prince Hiroyasu) / Adj, NGS
1934.11.15     CO, Nagara
1935.11.15     CoS, Ominato GD
1937. 4. 1     CO, Kinugasa
1937.12. 1     Chief, B-Per, Sasebo / Chief Per, Sasebo ND
1938.11.15 RADM    
1940.11.15     COM, Kanko HBg
1941. 8.11     Att, Sasebo ND
1941.10.15     Attache, Man
1941.12.15     Attache, Man / SVCO, NSC
1942. 5. 1 VADM    
1942.12.21     Att, NGS
1943. 4. 1     Member, B-Edu, DoN / SM, Shimizu College of Mercantile Marine
1944.11. 1     Member, B-Edu, DoN
1944.12.15     Wait
1944.12.20 Resv    
1953. 7. 8     died (64)

TOP of this page Table of Job abbreviationsMatsuura, Eijiro Shizuoka Naval Academy 38th (11/149)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1889. 3. 5     born
1910. 7.18 MID   Crew, Asama
1911. 3.11     Crew, Tone
1911.12. 1 SUBLT   Crew, Ikoma
1912.12. 1     Torp.School Bas.Course
1913. 5.24     Gun.School Bas.Course
1913.12. 1 LTJG   Crew, Tsugaru
1914. 8.27     Crew, Uji
1915. 6.30     Crew, Sakaki
1916.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1917. 5. 1     Nav.College Major.Course
1917.12. 1     Crew, Isokaze
1918. 3. 5     Chief Nav, Seito
1918.12. 1     Staff, 2F
1919.12. 1     Staff, 2F / Adj, 2F
1920.12. 1     Adj, Yokosuka ND / Staff, Yokosuka ND
1922.11.20     Chief Nav, Kiso / DC, Kiso
1922.12. 1 LCDR    
1923. 6.11     Chief Nav, Izumo / DC, Izumo
1925. 6.15     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1927. 8.15     Chief Nav, Mutsu / DC, Mutsu
1927.12. 1 CMDR    
1928.12.10     CO, Uji
1930. 2. 5     XO, Izumo
1931.11. 2     Member, Sasebo ND
1931.12. 1 CAPT    
1932. 3. 8     CO-Aux, Tsurumi
1932.11.15     CO, Tsushima
1933.11.15     CO, Natori
1934.11.15     CO, Kasuga
1936.12. 1     CO, Kongo
1937.12. 1 RADM   Chief, B-Ship, Sasebo
1938.11.15     Chief, B6, NSC
1941.10.15 VADM   Dir, Sasebo NYd
1943. 5. 1     Dir, Sasebo NYd / Dir, Kawatana NYd
1943.11. 1     Att, NGS
1943.12.15     Wait
1943.12.20 Resv    
1976.11. 8     died (87)

TOP of this page Table of Job abbreviationsMikawa, Gunichi Hiroshima Naval Academy 38th (3/149)
Vice-admiral Naval College 22nd

Date Rank Other title Job
1888. 8.29     born
1910. 7.18 MID   Crew, Asama
1911. 3.11     Crew, Satsuma
1911.12. 1 SUBLT    
1912.12. 1     Crew, Kongo (Trip to UK)
1913. 2. 8     Wait
1913. 7.23     Crew, Soya
1913. 9.20     Wait
1913.12. 1 LTJG   Torp.School Bas.Course
1914. 5.27     Gun.School Bas.Course
1914.12. 1     Crew, Aso
1916. 2.10     Crew, Sugi
1916.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1917. 5. 1     Nav.College Major.Course
1917.12. 1     Chief Nav, Seito
1918. 3. 5     Resident in Fr
1920. 2. 2     Order of Return
1920. 5.12     DC, Haruna
1920. 7. 3     Chief Nav, Tatsuta / DC, Tatsuta
1921.11. 1     Chief Nav, Ikoma (acting) / DC, Ikoma (acting) / Inst, Torp.School
1922. 4. 1     Chief Nav, Ikoma (acting) / DC, Ikoma (acting)
1922. 5. 1     Chief Nav, Aso (acting) / DC, Aso (acting)
1922.12. 1 LCDR   Nav.College A-Course
1924.12. 1     Staff, B-Per, Yokosuka
1926.12. 1 CMDR   Att, NGS
1926.12.10     Aide-dc, Councilor (to VADM Abo, Kiyokazu) / Adj, NGS / Staff, NSC
1927. 4.20     Aide-dc, Councilor (to ADM Takarabe, Takeshi) / Adj, NGS / Staff, NSC
1928.12.10     Att, NGS / Staff, NGS (Trip to Fr)
1930. 2. 7     Attache, Fr / SVCO, NSC / SVO, NAC
1930.12. 1 CAPT   Order of Return
1931. 4.16     Member, Yokosuka ND
1931. 8.15     CO-Aux, Hayatomo
1931.12. 1     Chief Inst, Nav.Academy / Chief Trainer, Nav.Academy
1934. 2.20     CO, Aoba
1934.11.15     CO, Chokai
1935.11.15     CO, Kirishima
1936.12. 1 RADM   CoS, 2F
1937.11.15     Chief, N2, NGS
1939.11.15     COM, 7S
1940.11. 1     COM, 5S
1940.11.15 VADM    
1941. 9. 6     COM, 3S
1942. 7.12     Att, NGS
1942. 7.14     CinC, 8F
1943. 4. 1     Att, NGS
1943. 4.20     SM, Nav.School
1943. 9. 3     CinC, 2KF
1944. 6.18     CinC, GKF / CinC, 13AF
1944. 8.15     CinC, GKF / CinC, 13AF / CinC, 3KF
1944.11. 1     Att, NGS
1945. 5.15     Wait
1945. 5.21 Resv    
1981. 2.25     died (92)

TOP of this page Table of Job abbreviationsOkamura, Masao Hiroshima Naval Academy 38th (76/149)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1888. 1.25     born
1910. 7.18 MID   Graduate from Nav.Academy
1911.12. 1 SUBLT    
1913.12. 1 LTJG   Crew, Tone
1914.12. 1     Member, 15btg
1917.12. 1 LT    
      Chief Gun, Chikuma
1922. 7. 1     Chief Gun, Adzuma / DC, Adzuma
1923.12. 1 LCDR   DC, Yokosuka SC / Inst, Yokosuka SC
1926.10.25     Chief Gun, Nisshin / Inst, Eng.Academy
1926.12. 1     Inst, Eng.Academy / Trainer, Eng.Academy
1928.12.10 CMDR   Staff, B-Per, Kure
1931.12. 1     XO, Myoko
1932.12. 1     XO, Kure SC / Inst, Kure SC
1934.10.22     CO-Aux, Asahi
1934.11.15 CAPT    
1935.11.15     CO, Natori
1936.12. 1     CO, Kako
1937.12. 1     Att, Kure ND
1938. 2. 3     Member, Kure ND
1938. 4.20     CO, Furutaka
1938.12.15     Manager, 2nd Harbour
1939. 3.10     Manager, 2nd Harbour / Assist Staff, 4F
1939.11.15 RADM   Member, Kure ND
1939.12.15     Wait
1939.12.21 Resv    
1942. 9. 1 Mob    
1942. 9.25     Member, Kure ND
1942.10. 1     Chief, Takamatsu Area B-Per
1943. 9.22     Member, Kure ND
1943. 9.27     Member, Yokosuka ND
1943.10. 1     CO, 18kg
1944. 5. 5     CO, 18kg / CO, 3tpg
1945. 1.10     Chief, Manoqwari Branch, 104th B-Const
1945. 7.31 VADM   KIA (57)

TOP of this page Table of Job abbreviationsOku, Nobukazu Osaka Naval Academy 38th (37/149)
Vice-admiral Naval College 21st

Date Rank Other title Job
1889.12.22     born
1910. 7.18 MID   Crew, Asama
1911. 3.23     Crew, Aki
1911.12. 1 SUBLT    
1913.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1914. 5.27     Torp.School Bas.Course
1914.12. 1     Crew, Oite
1915. 5.26     Crew, Iwate
1916.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1917. 5. 1     Gun.School Adv.Course
1917.12. 1     DC, Fuso
1918. 3.20     Crew, Enoki / EO, Enoki
1919.12. 1     Chief Gun, Tokitsukaze / DC, Tokitsukaze
1920. 5.21     DC, Kasuga
1920.11.12     CO-Des, Matsukaze
1921.12. 1     Nav.College A-Course
1922.12. 1 LCDR    
1923.10.15     Member, Kure ND
1923.12.10     Staff, B-Per, Kure
1926. 3. 1     Att, NGS / Att, DoN
1926. 5. 1     Aide-dc, FADM (to FADM Togo, Heihachiro) / Staff, B-Per, DoN
1927.12. 1 CMDR    
1928. 4.15     Att, NGS / SVO, NSC (Trip to Europe, USA)
1929. 3.17     Return
1929. 3.25     Inst, Yokosuka SC
1929. 5.25     Inst, Yokosuka SC / Assist Staff, GF
1929. 8.25     Inst, Yokosuka SC
1929. 9.15     Member, Yokosuka ND (S2, B-Per, DoN)
1932. 3.10     Chief, S2, B-Per, DoN
1932.12. 1 CAPT    
1935.11.15     Chief, B-Per, Kure / Chief Per, Kure ND
1938.11.15 RADM   CSVCO, NSC / Chief Supervisor, Osaka
1940. 1.20     CSVCO, NSC / Chief Supervisor, Osaka / Chief Inspector, Osaka
1940. 3.15     COM, Hanshin Naval Force / CSVCO, NSC
1941.11.20     CSVCO, NSC
1942. 1.10     Att, NGS
1942. 1.15     COM, 10Bg
1942. 5. 1 VADM    
1942.12. 2     Att, NGS
1943. 2.11     died from DCF (53)

TOP of this page Table of Job abbreviationsOno, Ichiro Aichi Naval Academy 38th (35/149)
Vice-admiral Naval College 21st

Date Rank Other title Job
1890. 1.23     born
    4th Medal
3rd Medal
 
1910. 7.18 MID   Crew, Kasagi
1911. 3.23     Crew, Tsukuba
1911.12. 1 SUBLT   Crew, Fuji
1912.12.20     Gun.School Bas.Course
1913. 5.24     Torp.School Bas.Course
1913.12. 1 LTJG   Crew, Fubuki
1914. 5.27     Crew, Ibuki
1914.12.28     Crew, Haruna
1916. 3.23     Member, Kure SC
1916.12. 1 LT   DC, Fuso
1917.12. 1     Nav.College B-Course
1918. 4.15     Gun.School Adv.Course
1918.12. 1     DC, Satsuma
1919. 9.15     VChief Gun, Adzuma / DC, Adzuma
1920. 6. 2     VChief Gun, Ikoma / DC, Ikoma / Inst, Gun.School
1920.12. 1     Chief Gun, Chikuma
1921.12. 1     Nav.College A-Course
1922.12. 1 LCDR    
1923.10.15     Att, NGS
1923.11.20     Chief Gun, Isuzu
1924.12. 1     Staff, 2Sd
1925.12. 1     Chief Gun, Ise
1926.12. 1     Staff, 2F
1927.12. 1 CMDR    
1928.11.15     Inst, Gun.School / Adj, Gun.School / Inst, Torp.School / Inst, Kasuga
1928.12.10     Inst, Gun.School / Adj, Gun.School / Inst, Torp.School / Inst, Kasuga / Inst, Military Heavy Artillery School
1929. 3.15     Inst, Gun.School / Inst, Torp.School / Inst, Kasuga / Inst, Military Heavy Artillery School
1929.12. 1     Inst, Gun.School / Inst, Torp.School / Inst, Kasuga / Inst, Eng.School / Inst, Military Heavy Artillery School
1930.11.15     XO, Hosho
1931.12. 1     XO, Kaga
1932.11.15     CO, Omura fg
1932.12. 1 CAPT    
1934.11.15     CO, Ryujo
1935.10.31     Member, Kure ND
1935.12.23     CEO, Soryu
1936. 4. 1     XO, Yokosuka fg / Chief Inst, Yokosuka fg
1936.11.16     CoS, Maizuru ND
1937. 9.25     CO, Tateyama fg
1938. 4.25     CO, Kaga
1938.11.15 RADM    
1938.12.15     CO, Kasumigaura fg
1940.10.15     COM, Amoi HBg
1941. 9. 1     Att, Yokosuka ND
1941. 9.25     Att, Sasebo ND
1941.10. 1     COM, Oshima HaBg
1942. 1.15     Att, Yokosuka ND
1942. 2.14     COM, Shanghai HaBg / COM, Shanghai lg
1942. 5. 1 VADM    
1943. 6. 1     Att, NGS
1943. 8.10     Assist Staff, CSF
1943. 8.20     COM, Yosuko HBg
1944. 3.20     Att, NGS
1944. 4. 1     CinC, Osaka GD
1944.11. 1     Att, NGS
1944.12.15     Wait
1944.12.20 Resv    
1973.12. 8     died (83)

TOP of this page Table of Job abbreviationsSoejima, Daisuke Saga Naval Academy 38th (10/149)
Vice-admiral Naval College 21st

Date Rank Other title Job
1890. 2.14     born
1910. 7.18 MID   Crew, Kasagi
1911. 3.11     Crew, Kurama
1911.12. 1 SUBLT    
1912.12. 1     Torp.School Bas.Course
1913. 5.24     Gun.School Bas.Course
1913.12. 1 LTJG   Crew, Tokiwa
1914.10.19     EO, Kure NYd
1915. 2.26     Crew, Fuso
1915. 5.26     Crew, Minazuki
1915.10.27     Crew, Ikoma
1916.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1917. 5. 1     Gun.School Adv.Course
1917.12. 1     DC, Asama
1918. 7.18     DC, Kashima
1919.12. 1     VChief Gun, Ibuki / DC, Ibuki
1920.12. 1     Inst, Gun.School / Adj, Gun.School
1921.12. 1     Nav.College A-Course
1922.12. 1 LCDR    
1923.10.15     VChief Gun, Nagato / DC, Nagato
1924.12. 1     Att, NGS
1924.12. 5     Att, NGS / Att, DoN
1925. 1. 6     Aide-dc, Councilor (to ADM Ide, Kenji) / Adj, DoN
1925. 6. 1     Adj, DoN / Sec, MoN
1926. 2. 1     Assist Staff, Training Fleet / Staff, Training Fleet
1927. 2. 1     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1927.12. 1 CMDR   Staff, B-Edu, DoN (S1)
1930.12. 1     XO, Nagato
1931.12. 1 CAPT   Member, Yokosuka ND
1932. 2. 1     Trip to Europe, USA
1932.10. 7     Return
1932.11.15     CO, Tama
1933.11.15     CO, Yakumo
1934. 2.20     Chief Inst, Nav.Academy / Chief Trainer, Nav.Academy
1936.12. 1     CO, Yokosuka SC
1937.12. 1 RADM    
1938. 2. 1     CoS, Yokosuka ND
1939.11.15     COM, Kanton HBg
1941. 9. 1     Att, NGS
1941.10.15 VADM    
1941.11.20     Dir, NHC
1943. 6.21     CinC, 2CF
1945. 4.25     Att, NGS
1945. 9. 6 Resv    
1974. 4.19     died (84)

TOP of this page Table of Job abbreviationsSuga, Hikojiro Mie Naval Academy 38th (54/149)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1889. 3. 4     born
    4th Medal / 3rd Medal  
1910. 7.18 MID   Crew, Asama
1911. 3.23     Crew, Aki
1911.12. 1 SUBLT   Crew, Shikishima
1912. 8. 9     Gun.School Bas.Course
1912.12.20     Torp.School Bas.Course
1913. 5.24     Crew, Asahi
1913.12. 1 LTJG    
1914. 3.23     Crew, Matsue
1915. 3. 1     Member, 1btg
1916. 4.11     Crew, Settsu
1917.10.10     DC, Settsu (acting)
1917.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1918. 4.15     Torp.School Adv.Course
1918.12. 1     Crew, Maki
1920. 2. 2     EO, Nire
1920. 2. 6     Crew, Nire / EO, Nire
1920. 6.17     EO, Okikaze
1920. 7. 3     Chief Torp, Okikaze / DC, Okikaze / EO, Okikaze
1921. 1.25     CO-Des, Shiratsuyu
1921.11.10     CO-Des, Shiratsuyu / CO-Des, Shiranui
1922. 2. 1     CO-Des, Shiratsuyu
1922.12. 1     CO-Des, Hatsushimo / Inst, Torp.School
1923. 9. 1     CO-Des, Tsubaki (acting)
1923.12. 1 LCDR   CO-Des, Tsubaki
1924. 2. 5     CO, Katata
1924. 6.21     CO, Toba
1925.12. 1     CO-Des, DD-8
1927. 1.20     CO-Des, Ashi
1927.11. 1     CO-Des, Isokaze
1928. 5.10     CO, Katata
1928.12.10 CMDR    
1930. 1.15     Att, NGS / Staff, NGS / Assist Staff, 1st Expeditionary Fleet / Resident in Kanko
1931.11. 2     Member, Sasebo ND
1932. 4.23     Att, NGS / Staff, NGS / Assist Staff, 1st Expeditionary Fleet / Resident in Nanking
1933. 5.20     Att, NGS / Staff, NGS / Assist Staff, 1st Expeditionary Fleet / Assist Staff, 3F / Resident in Nanking
1933.10. 1     Att, NGS / Staff, NGS / Assist Staff, 3F / Resident in Nanking
1933.11. 1     CO, 27dg
1933.11.15 CAPT    
1934.10.22     Att, NGS / Staff, NGS / Assist Staff, 3F
1934.11.10     Att, NGS / Staff, NGS / Assist Staff, 3F / Resident in Foochow
1936.12. 1     CEO, Kumano
1937.10.31     Att, NGS / Staff, NGS / Assist Staff, 2F / Assist Staff, 3F / Resident in Tenshin
1937.11.22     Att, NGS / Staff, NGS / Assist Staff, CSF / Resident in Tenshin
1937.12. 8     Att, NGS / Staff, NGS / Assist Staff, CSF / Resident in Beijing
1938. 1.18     Att, NGS / Staff, NGS / Assist Staff, CSF / Staff, North China Naval Special Task Office / Resident in Beijing
1938. 2. 3     Att, NGS / Staff, NGS / Assist Staff, CSF / Assist Staff, 4F / Deputy Chief, North China Naval Special Task Office / Resident in Beijing
1939. 3.15     Att, NGS / Assist Staff, CSF / Assist Staff, 3F / Deputy Chief, North China Naval Special Task Office
1939. 7.15     Att, NGS / Assist Staff, CSF / Assist Staff, 3F / Member, Shanghai Resident office
1939.11.15 RADM    
1940. 4. 5     Att, NGS / Att, DoN / Assist Staff, CSF / Assist Staff, 3F
1940. 4. 6     Att, NGS / Att, DoN / Assist Staff, CSF / Assist Staff, 3F / Att, Ambassador Extraordinary to Chi
1941. 1. 8     Assist Staff, CSF
1941. 2. 5 VADM   KIA (51)

TOP of this page Table of Job abbreviationsSugiyama, Rokuzo Tottori Naval Academy 38th (2/149)
Rear admiral Naval College 22nd

Date Rank Other title Job
1890. 1. 4     born
    2nd Medal  
1910. 7.18 MID   Crew, Kasagi
1911. 3.11     Crew, Tone
1911.12. 1 SUBLT    
1912. 9.11     Wait
1912.12.20     Crew, Hizen
1913.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1914. 5.27     Torp.School Bas.Course
1914.12. 1     Crew, Yunagi
1915.12.13     Crew, Kirishima
1916.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1917. 5. 1     Torp.School Adv.Course
1917.12. 1     Crew, Amatsukaze
1918. 6. 1     Resident in Net
1920. 1.10     Superintendant, Versailles treaty
1921. 2.21     Order of Return
1921. 3.15     resigned
1921. 6. 1     Chief Torp, Yahagi / DC, Yahagi
1921.11.20     CO-Des, Yugure / CO-Des, Mikazuki
1921.12. 1     CO-Des, Yugure
1922. 1.10     CO-Des, Harukaze / Inst, Torp.School
1922.12. 1 LCDR   Nav.College A-Course
1924.12. 1     CO-Des, DD-6
1925.10.20     Att, NGS / Att, DoN
1925.12. 1     Staff, B-NA, DoN
1926.12. 1 CMDR    
1928.12.10     Staff, 2F
1929. 3.22     Inst, Nav.College
1929. 5.25     Att, NGS
1929.11.15     Staff, 1F / Staff, GF
1930.11.15     Att, NGS
1930.12. 1 CAPT   Inst, Nav.College / Inst, Pay.Academy
1930.12.10     Inst, Nav.College
1933. 6.15     CO, Yura
1933.11.15     CO, Aoba
1934. 2.20     CO, Yakumo
1935. 9.11     CO, Hyuga
1936.11.16     CoS, 3F
1936.12. 1 RADM    
1937.10.20     CoS, CSF / CoS, 3F
1938. 4.25     Att, NGS
1938.12.15     COM, 11S
1939.11.15     Att, Yokosuka ND
1940. 2. 1     COM, Yokosuka KS
1940. 3.15     Att, Yokosuka ND
1940. 5. 1     COM, 18S
1940.11.15 VADM   Att, Yokosuka ND
1941. 4. 1     SM, Mine.School
1941. 7. 5     CinC, 3CF
1941.12.26     Att, NGS
1942. 1. 3     CinC, 3KF
1942.12. 1     Att, NGS
1943. 4.15     Dir, NSC / Member, AdmCommittee
1944. 8. 5     Dir, NSC / Dir, NRC / Member, AdmCommittee
1944.11. 4     CinC, Sasebo ND
1945.11.15     Att, DoN
1945.11.30 Resv    
1947. 6. 6     died (57)

TOP of this page Table of Job abbreviationsTakeda, Moriji Yamagata Naval Academy 38th (55/149)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1889. 4. 2     born
1910. 7.16 MID   Crew, Asama
1911. 3.26     Crew, Kashima
1911.12. 1 SUBLT    
1912.12. 1     Torp.School Bas.Course
1913. 5.24     Gun.School Bas.Course
1913.12. 1 LTJG   Crew, Tsukuba
1915. 3. 1     Crew, Kagero
1915.12.13     Member, Sasebo SC
1916.12. 1     Crew, Izumo
1917.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1918. 4.15     Gun.School Adv.Course
1918.12. 1     DC, Hiei
1919.12. 1     DC, Mikasa
1920. 2. 4     Wait
1920. 2.25     VChief Gun, Ikoma / DC, Ikoma / Inst, Gun.School
1920. 6. 2     VChief Gun, Asama / DC, Asama
1921. 4. 9     Chief Gun, Tsugaru
1921.12. 1     Member, Yokosuka ND
1922.12. 1     Inst, Gun.School / DC, Gun.School / Inst, Eng.Academy
1923. 6.11     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1923.12. 1 LCDR    
1925.12. 1     Chief Gun, Yakumo
1927. 3.29     Assist Staff, 1st Expeditionary Fleet
1927.12. 1 CMDR    
1928. 5.15     Inst, Gun.School
1931.11. 2     XO, Kirishima
1932.12. 1 CAPT   Member, Yokosuka ND
1933. 3. 3     Member, Kure ND
1933. 4. 1     CO, Interim bg
1934. 2.10     Member, Yokosuka ND
1934. 3.14     CO, Kitakami
1934.11.15     CO, Kinugasa
1935.11.15     CO, Mikuma
1936.12. 1     CO, Ashigara
1937.12.15     CO, Kure SC
1938.11.15 RADM    
1939.11.15     COM, Shanghai lg
1941. 9.15     Att, Kure ND
1941.10.15     COM, 24S
1942. 3.10     Att, Kure ND
1942. 3.20     COM, 3aBg
1942. 4.10     COM, 3Bg
1942. 5. 1 VADM    
1942. 6.15     COM, 4aBg / COM, 2KEg
1943. 7.15     Att, NGS
1943. 9. 6     Wait
1943. 9.10 Resv    
1973. 2.27     died (83)

TOP of this page Table of Job abbreviationsTotsuka, Michitaro Tokyo Naval Academy 38th (33/149)
Vice-admiral Naval College 20th

Date Rank Other title Job
1890. 4.21     born
    2nd Medal  
1910. 7.18 MID   Crew, Asama
1911. 3.11     Crew, Kurama
1911.12. 1 SUBLT   Crew, Naniwa
1912. 7.31     Member, Gun.School
1912.12. 1     Torp.School Bas.Course
1913. 5.24     Gun.School Bas.Course
1913.12. 1 LTJG   Crew, Kasagi
1915. 7.19     Member, 17dg
1915.12.13     Crew, Yamakaze
1916.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1917. 5. 1     Nav.College Major.Course
1917.12. 1     Chief Nav, Koshu
1918.12. 1     Staff, 3F
1919.12. 1     Chief Nav, Tsushima / DC, Tsushima
1920. 1.30     Chief Nav, Mishima / DC, Mishima
1920. 7.15     Chief Nav, Hirado / DC, Hirado
1920.12. 1     Nav.College A-Course
1922.12. 1 LCDR   Chief Nav, Oi / DC, Oi
1923. 6.11     Chief Nav, Kiso / DC, Kiso
1923.10.15     Att, NGS / Staff, NGS
1924.12. 1     Chief Nav, Iwate / DC, Iwate
1926. 4.20     Att, NGS / Att, DoN
1926. 5. 1     Staff, B-NA, DoN
1927.12. 1 CMDR    
1928. 2.15     Att, NGS (Trip to Europe, USA)
1929. 1. 6     Return
1929. 2. 1     Staff, Sasebo ND / Staff, Sasebo Fort HQ
1931.11.14     CO, Tama
1931.12. 1 CAPT    
1932. 7.11     Staff, NGS (Chief, S3, N2)
1932.10.10     Staff, NGS Chief, S3, N2 / Chief, S4, N2)
1933. 5.25     Staff, NGS (Chief, S3, N2)
1933.10. 1     Chief, S3, N2, NGS
1935.12. 2     CO, Nachi
1936.11.16     CO, Tateyama fg
1937. 7.11     COM, 1Cfg
1937.12. 1 RADM   COM, 1Cfg / Assist Staff, CSF
1938.12.15     CO, Yokosuka fg
1939.10.20     COM, 2Sf
1940.11. 1     COM, 1Sf
1941. 4.10     COM, 11Cfg
1941.10.15 VADM    
1943. 2. 1     COM, GCfg / COM, 11Cfg
1943. 5.18     CinC, 12AF
1943. 8. 5     CinC, HTF / CinC, 12AF
1944. 9.15     Dir, NAC
1945. 5. 1     CinC, Yokosuka ND / Member, AdmCommittee
1945.11.20 Resv    
1966. 3. 6     died (75)

TOP of this page Table of Job abbreviationsAihara, Aritaka Oita Naval Academy 38th (15/149)
Rear admiral Naval College 20th

Date Rank Other title Job
1889. 8. 8     born
1910. 7.18 MID   Crew, Asama
1911. 3.11     Crew, Kurama
1911.12. 1 SUBLT    
1912.12. 1     Torp.School Bas.Course
1913. 5.24     Gun.School Bas.Course
1913.12. 1 LTJG   Crew, Iwami
1915. 2. 1     Crew, Mikazuki
1915.12.13     Crew, Kawachi
1916.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1917. 5. 1     Gun.School Adv.Course
1917.12. 1     Crew, Sakura
1919.12. 1     Chief Gun, Urakaze / DC, Urakaze
1920.12. 1     Nav.College A-Course
1922.12. 1 LCDR   CO-Des, Warabi
1923.12. 1     Staff, 1Sd
1924.12. 1     Staff, Yokosuka ND
1926.11. 1     Staff, 3S
1927.12. 1 CMDR   Staff, B-Per, Sasebo
1930. 8.10     XO, Yakumo
1931.10.15     Member, Yokosuka ND
1931.11.14     CO, Isuzu
1931.12. 1 CAPT    
1932. 2.16     CO-Aux, Nojima
1932.12. 1     CO, Tatsuta
1933.11.15     Member, Sasebo ND
1935. 4.10     CO, Kuma
1935.11.15     CO, Kako
1936. 7. 1     Member, Kure ND
1936.12.15     Wait
1936.12.22 Resv    
1941. 8.20 Mob    
1941. 9.10     Member, Kure ND
1941. 9.20     CO, Hokoku-maru
1942. 8.25     Member, Yokosuka ND
1942. 9.20     CO, Fujikawa-maru
1943.10. 8     Member, Yokosuka ND
1943.11. 4 RADM
Demob
   
1943.11. 5     Chief, Eastern branch, Southern Is Agency
1944. 6. 1 Mob   Assist Staff, 4F
Chief, Eastern branch, Southern Is Agency
1946. 3.20 Demob   Chief, Eastern branch, Southern Is Agency
1946. 3.28     resigned
1950. 9. 4     died (61)

TOP of this page Table of Job abbreviationsBeppu, Akitomo Yamaguchi Naval Academy 38th (122/149)
Rear admiral Naval College 21st

Date Rank Other title Job
1889. 1. 1     born
1910. 7.18 MID   Crew, Kasagi
1911. 3.23     Crew, Hizen
1911.12. 1 SUBLT    
1912.10.19     Crew, Saga
1913.12. 1 LTJG   Torp.School Bas.Course
1914. 5.27     Gun.School Bas.Course
1914.12. 1     Crew, Ushio
1915. 5.26     Member, Yokosuka ND
1915. 6. 1     Crew, Wakamiya / Member, Flight Training research Committee
1916. 4. 1     Member, Yokosuka fg
1916. 9. 1     Member, Fleet fg
1916.12. 1     Member, Fleet fg / Inst, Fleet fg
1917.12. 1 LT   Nav.College Sel.Course
1918.12. 1     Adj, Yokosuka fg
1919. 7. 1     Inst Adj, Yokosuka fg
1919.12. 1     DC, Yokosuka fg / Inst, Yokosuka fg
1920. 4. 1     WL, Yokosuka fg (acting) / Inst, Yokosuka fg
1920.12.27     Crew, Kasuga
1921. 4. 1     WL, Yokosuka fg (acting) / Inst, Yokosuka fg
1921. 5.25     Staff, Temp. Flying Training Center
1921.12. 1     Nav.College A-Course
1923.10.15     Member, Yokosuka fg / Inst, Yokosuka fg
1923.11. 1     WL, Yokosuka fg (acting) / Inst, Yokosuka fg / Inst, Kasumigaura fg / Inst, Torp.School / Inst, Gun.School
1923.12. 1 LCDR   WL, Yokosuka fg / Inst, Yokosuka fg / Inst, Kasumigaura fg / Inst, Torp.School / Inst, Gun.School
1925. 1. 7     WL, Yokosuka fg / Inst, Torp.School / Inst, Gun.School
1925. 3.20     Att, NGS / SVO (Trip to Europe, USA)
1926. 9. 9     Order of Return
1927. 1.27     Aerospatial official, Department of Communication
1928.12.10 CMDR   XO, Omura fg
1929.11. 1     XO, Yokosuka fg
1930.11. 1     XO, Sasebo fg
1931.11. 2     XO, Izumo
1932.11.15     XO, Akagi
1933. 2.15     Att, Kure ND
1934. 2.15     CO, Saiki fg
1934.11.15 CAPT    
1935.11.15     CO, Tateyama fg
1936.11.16     Member, Yokosuka ND
1936.12. 1     CEO, Soryu
1937. 8.16     CO, Soryu
1937.12. 1     Att, Kure ND / Member, Army 1st Shipping HQ
1938. 1.20     Att, NAC (B-Adm)
1938. 4.25     CO, Tateyama fg
1939.11.15     Member, Yokosuka ND
1939.12.15     Wait
1939.12.21 Resv    
1941.10.25 Mob    
1941.11.15     CEO, Hiyo
1942. 7.31     CO, Hiyo
1942.11.21     Member, Yokosuka ND
1943. 1. 9     CO, Chiyoda
1943. 8.15     CO, Chiyoda / CO, Hiyo
1943. 9. 1     CO, Chiyoda
1944. 2.15     CO, Taiyo
1944. 3.20     Member, Yokosuka ND
1944. 3.23     Inst, Aiura SC / Att, Sasebo ND
1944. 5.10     CO, Hario SC
1944. 7.15     CO, Hario SC / Member, Nav.Academy
1944.10.15 RADM   Att, Kure ND
1944.11. 1     CO, Urato fg
1945. 3. 1     COM, 23Cfg / CO, Shiga fg
1945. 6.30     CO, Shiga fg
1945. 9.15 Demob    
1968. 1.16     died (79)

TOP of this page Table of Job abbreviationsChiba, Keizo Miyagi Naval Academy 38th (92/149)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1889. 3.20     born
1910. 7.18 MID   Crew, Kasagi
1911. 3.11     Crew, Suwo
1911.12. 1 SUBLT   Crew, Mikasa
1912. 8. 9     Gun.School Bas.Course
1912.12.20     Torp.School Bas.Course
1913. 5.24     Crew, Tsugaru
1913.12. 1 LTJG    
1914.10. 1     Crew, Settsu
1915.10. 1     Crew, Manshu
1916.12. 1     Member, 2btg
1917.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1918. 4.15     Gun.School Adv.Course
1918.12. 1     DC, Ise
1919. 8.18     DC, Adzuma
1920. 6.19     EO, Hakaze
1920. 9.16     Chief Gun, Hakaze / DC, Hakaze
1921. 2. 5     CO-Des, Hatsuyuki
1921.12. 1     Inst, Nav.Academy
1922. 1.10     VChief Gun, Ikoma / DC, Ikoma
1922. 3.15     VChief Gun, Hyuga / DC, Hyuga
1922.12. 1     Chief Gun, Yahagi
1923. 6. 1     VChief Gun, Fuso / DC, Fuso
1923.10. 1      
1923.12. 1 LCDR    
1923.12.15     Member, Kure ND
1924. 3. 1     Inst, Kure SC / DC, Kure SC
1924. 8. 1     DC, Kure SC / Inst, Kure SC
1927. 4. 1     Chief Gun, Yakumo
1927.12. 1     Staff, B-Per, Yokosuka
1928.12.10 CMDR    
1930. 8.10     XO, Sendai
1931. 5. 1     EO, Chokai
1932. 2. 1     DC, Sasebo SC / Inst, Sasebo SC
1933.11.15 CAPT   CO-Aux, Shikishima
1934. 2.20     CO, Interim bg
1934.11.15     Member, Sasebo ND
1935. 9.11     CO, Yakumo
1935.11.15     CO, Isuzu
1936. 1. 7     Att, Yokosuka ND
1937.12. 1     Att, Kure ND / Member, Army 1st Shipping HQ
1938. 2. 3     Member, Yokosuka ND
1938. 4.20     CO, Mogami
1939.11.15 RADM   CO, Sasebo SC
1941.11.20     COM, Sasebo kg / CO, 1st Sasebo SC
1942. 9.15     Att, NGS
1942.10.10     Wait
1942.10.15 Resv    
1944. 7.15     Job assistant, NFC
1969. 7. 9     died (80)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKaneko, Toyokichi Nagano Naval Academy 38th (63/149)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1888. 2. 8     born
1910. 7.18 MID   Crew, Asama
1911. 3.23     Crew, Aki
1911.12. 1 SUBLT    
1913.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1914. 5.27     Torp.School Bas.Course
1914.12. 1     Crew, Nagatsuki
1915.12.13     Crew, Yahagi
1916.12. 1     Nav.College B-Course
1917. 5. 1     Torp.School Adv.Course
1917.12. 1 LT   Torp.School Exp.Course
1918. 3.25     Crew, Murakumo
1918. 9.10     Assist Staff, 2nd Special Task Fleet
1919. 7.12     Crew, Oboro
1919.12. 1     Crew, Kaede
      Member, Yokosuka ND
1921. 2.10     CO-Des, Kisaragi / Inst, Torp.School
1922. 7.20     CO-Des, Kisaragi
1922.12.10     CO-Des, Isonami
1923.11.10     Inst, Torp.School / DC, Torp.School
1923.12. 1 LCDR    
1925.12. 1     CO-MSw, W-2
1926.11. 1     CO-Des, Yamakaze
1927.12. 1     Member, Yokosuka ND (S2, B-NA, DoN)
1928.12.10 CMDR    
1929. 2.14     Staff, NSC (S2, N1 / S5, N2)
1929. 2.16     Staff, NSC (S2, N1 / S5, N2) / Staff, B-Sup, DoN (S1)
1931.12. 1     XO, Yamashiro
1932. 4. 1     CO, 25dg
1932.12. 1     CO, Shirataka
1933.11.15 CAPT   CO, Itsukushima
1934.10.22     CO, Chinkai bg
1936.12. 1     Chief, B-Mine.Res, Yokosuka NYd
1939.11.15 RADM   Att, Tech.Rsch
1940. 4. 5     Chief, B-Sonic.Res, Tech.Rsch
1942. 9.15     Att, NGS
1942.10.10     Wait
1942.10.15 Resv    
1952. 8.15     died (64)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKataoka, Tashiro Ishikawa Naval Academy 38th (86/149)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1888.12. 4     born
1910. 7.18 MID   Crew, Kasagi
1911. 3.23     Crew, Kasuga
1911.12. 1 SUBLT    
1911.12.20     Crew, Itsukushima
1912.12. 1     Torp.School Bas.Course
1913. 5.24     Gun.School Bas.Course
1913.12. 1 LTJG   Crew, Hizen
1915. 3. 1     Crew, Ayanami
1916. 4. 1     Crew, Hiei
1917. 4. 1     Crew, Nisshin
1917. 8.23     DC, Nisshin (acting)
1917.12. 1 LT   DC, Nisshin
1919.12. 1     Gun.School Adv.Course
1920.12. 1     Nav.College Sel.Course
1922. 5.30     Member, Yokosuka ND / Inst, Gun.School
1923.12. 1 LCDR    
1926. 9. 1     Staff, Tech.Rsch (B-Sci.Res)
1927. 3. 1     Staff, Tech.Rsch (B-Sci.Res) / Assist Staff, GF
1927. 8.20     Staff, Tech.Rsch (B-Sci.Res)
1928. 9.10     SVO, NSC / Staff, Tech.Rsch
1928.12.10 CMDR    
1930.12. 1     Staff, NSC / Staff, Tech.Rsch
1932. 5.10     SVO, NSC
1934.11.15     Assist Staff, GF
1935.10.31     Staff, B-Opt.Res, Yokosuka NYd
1935.11.15 CAPT    
1936.12. 1     Chief, B-Opt.Res, Yokosuka NYd
1941.10.15 RADM    
1944.11.20     Att, NSC
1944.12.15     Wait
1944.12.20 Resv    
1945. 2. 2 Mob    
1945. 2.10     Member, Yokosuka ND
1945. 2.15     Chief, B-Opt, Toyokawa NYd
1945. 9.15 Demob    
1956.11.11     died (67)

TOP of this page Table of Job abbreviationsHarada, Kame Yamaguchi Naval Academy 38th (82/149)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1888. 4.28     born
1910. 7.18 MID   Crew, Asama
1911. 3.11     Crew, Satsuma
1911.12. 1 SUBLT   Crew, Ikoma
1912.12. 1     Torp.School Bas.Course
1913. 5.24     Gun.School Bas.Course
1913.12. 1 LTJG   Crew, Mikasa
1914. 1.15     Wait
1914. 5.27     Member, Yokosuka ND
1914. 7.15     Crew, Manshu
1915. 6.30     Crew, Asahi
1916.12. 1     Crew, Kawachi
1917. 4. 1     Wait
1917. 7.23     Susp
1918. 5.15     Member, Yokosuka ND
1918.12. 1 LT    
1919. 4.22     DC, Yokosuka SC
1920. 7. 1     DC, Yokosuka SC / Inst, Yokosuka SC
1920.12. 1     VChief Gun, Fuji / DC, Fuji / Inst, Fuji
1922. 4.20     VChief Gun, Yakumo / DC, Yakumo
1922. 5.15     VChief Gun, Yakumo / DC, Yakumo / Inst, Yakumo
1922.12. 1     VChief Gun, Yakumo / DC, Yakumo
1923. 5. 1     Inst, Fuji / DC, Fuji
1923. 5.20     Staff, Yokosuka Harbour / Adj, Yokosuka Harbour
1924.12. 1 LCDR    
1926.10.15     Staff, Kure Harbour
1928. 4.10     Chief Ope, Asama / DC, Asama
1929.11.30 CMDR    
1929.12.24     XO, Manshu
1930.12. 1     XO, Tsushima
1932.12. 1     XO, Haguro
1933. 1.17     CO, Saga
1935. 3. 1     Member, Sasebo ND
1935.11.15 CAPT    
1935.12.10     Wait
1935.12.14 Resv    
1942. 3.16 Mob    
1942. 4. 1     Member, Yokosuka ND
1942. 4.20     CO, 2pg
1942. 9.10     Member, Kure ND
1942.10.10     Assist Staff, 4F
1942.10.15     CO, 31chg
1942.12.20     Member, Kure ND
1943. 3. 1     CO, 24chg
1944. 2.21 RADM   KIA (55)

TOP of this page Table of Job abbreviationsItagaki, Koichi Niigata Naval Academy 38th (83/149)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1889. 4. 9     born
1910. 7.18 MID   Crew, Kasagi
1911. 3.23     Crew, Izumo
1911. 4. 1     Crew, Iwate
1911.12. 1 SUBLT   Crew, Kasagi
1913.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1914. 5.27     Torp.School Bas.Course
1914.12. 1     Member, 1btg
1915.12.13     Crew, Kanto
1916.12. 1     Crew, Suwo
1917.10.16     DC, Chihaya (acting)
1917.12. 1 LT   DC, Chihaya
1918. 3.12     DC, Akashi
1919. 9.20     DC, Sunosaki
1919.12. 1     Nav.College Nav.Course
1920.12. 1     Chief Nav, Izumo (acting) / DC, Izumo (acting)
1921. 4.30     Member, Sasebo ND
1921. 6.15     EO, Nagara
1921. 8. 6     Chief Nav, Shiretoko
1922. 5.15     Chief Nav, Shiretoko / DC, Shiretoko
1922.12. 1     Chief Nav, Kanto / DC, Kanto
1923.12. 1 LCDR    
1923.12.15     EO, Sendai
1924. 4.29     Chief Nav, Sendai / DC, Sendai
1925.12. 1     Staff, NHC (S3)
1928.12.10     Chief Nav, Kongo / DC, Kongo
1930.11. 1     XO, Erimo
1930.12. 1 CMDR    
1931. 6. 1     XO, Isuzu
1931.10.15     XO, Yakumo
1931.11.10     Member, Yokosuka ND
1932. 2. 1     XO, Kako
1932.12. 1     XO, Nachi
1933.11.15     Staff, B-Ship, Kure
1935.10.15     Member, Kure ND
1935.11.15     CO, Shirataka
1936.11.16     Member, Kure ND
1936.12. 1 CAPT    
1936.12.15     Wait
1936.12.22 Resv    
1937. 8.17 Mob    
1937. 8.23     Att, Kure ND / Member, Army 1st Shipping HQ
1937.12. 1     Member, Kure ND
1937.12. 6     Member, Yokosuka ND
1937.12.15 Demob    
1938. 9. 3 Mob    
1938. 9.10     Member, Yokosuka ND
1938. 9.13     Att, Kure ND
1938. 9.20     Att, Kure ND / Member, Army 1st Shipping HQ
1938.12. 1     Member, Yokosuka ND
1939. 1.18     SVCO, NSC / SVO, NAC / Supervisor, Osaka
1940. 1.20     Inspector, Osaka
1940.12.16     MS supervisor, Kokuyo-maru
1941. 6.15     MS supervisor, Kinryu-maru
1941. 9. 5     Member, Kure ND
1941. 9.20     MS supervisor, Nojima-maru
1942. 9.15 RADM   KIA (53)

TOP of this page Table of Job abbreviationsIwagoe, Kanki Kumamoto Naval Academy 38th (88/149)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1889. 1.25     born
1910. 7.18 MID   Crew, Asama
1911. 3.11     Crew, Asahi
1911.12. 1 SUBLT    
1913.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1914. 5.27     Torp.School Bas.Course
1914.12. 1     Crew, Harukaze
1915.12.13     Member, Kure SC
1916.11. 6     Crew, Akashi
1917.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1918. 4.15     Gun.School Adv.Course
1918.12. 1     DC, Ikoma / Inst, Gun.School
1919. 6. 1     Chief Gun, Tanikaze / DC, Tanikaze
1919.12. 1     Chief Gun, Akitsushima
1920.11.20     Member, Sasebo ND
1920.12. 1     Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1923.12. 1 LCDR   VChief Gun, Mutsu / DC, Mutsu
1925.12. 1     Chief Gun, Tokiwa
1926. 1.15     EO, Akagi
1926. 6. 1     Chief Gun, Akagi
1927.12. 1     Chief Gun, Hiei
1928.12.10 CMDR    
1929.10. 1     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1931. 5. 1     XO, Nagara
1931.12. 1     XO, Ashigara
1933.11.15     XO, Mutsu
1934. 2. 7     XO, Fuso
1934.11. 1     CO-Aux, Nojima
1934.11.15 CAPT    
1935. 7.10     CO, Izumo
1936.11.16     Member, Sasebo ND
1936.12. 1     CO, Mikuma
1937.12. 1     CO, Nachi
1939. 1.28     CO, Nachi / CO, Iwate
1939. 5. 1     CO, Nachi
1939.10.10     Att, NGS / Assist Staff, CSF / Assist Staff, 5F / Deputy Chief, South China Naval Special Task Office
1939.11.15     Att, NGS / Assist Staff, CSF / Assist Staff, 2CF / Deputy Chief, South China Naval Special Task Office
1940.11.15 RADM   Att, NGS / Assist Staff, CSF / Assist Staff, 2CF / Chief, South China Naval Special Task Office
1941. 1.15     Assist Staff, CSF / Assist Staff, 2CF / Chief, South China Naval Special Task Office
1942. 3.10     Att, Sasebo ND
1942. 8.15     Att, NGS
1942. 8.25     Wait
1942. 9. 1 Resv    
1944. 8. 1 Mob    
1944. 8.10     CO, Otake SC
1945.10.25 Demob    
1954. 1.15     died (65)

TOP of this page Table of Job abbreviationsMiura, Tomosaburo Yamagata Naval Academy 38th (115/149)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1889. 5.24     born
1910. 7.18 MID   Graduate from Nav.Academy
1911.12. 1 SUBLT    
1913.12. 1 LTJG   Crew, Suma
1914.12.13     Member, Sasebo SC
1917.12. 1 LT   Crew, Shikishima
1917.12.18     Chief Nav, Uji
1919. 4. 1     Chief Nav, Uji / DC, Uji
      Chief Nav, Erimo
1922.12. 1     Chief Nav, Tone / DC, Tone
1923.12. 1 LCDR   CO, Hira
1926. 6.15     Chief Nav, Akagi
1929.11.30 CMDR   Chief Nav, Haruna / DC, Haruna
1930.12. 1     Chief Nav, Nagato / DC, Nagato
1931.12. 1     Staff, Yokosuka Harbour
1935.11.15 CAPT   Manager, Harbour, Maizuru GD
1937.12. 1     Att, Kure ND
1938. 1. 6     Assist Staff, 4F
1938. 1.10     Manager, 2nd Harbour
1938.12.15     Member, Sasebo ND
1939. 2.10     CO-Aux, Hayatomo
1939. 7. 1     CO-Aux, Hayatomo / CO-Aux, Sata
1939. 9.28     CO-Aux, Sata
1940. 2.15     Member, Sasebo ND
1940. 3.10     CO-Aux, Muroto
1940.11.15     MS supervisor, Katsuragi-maru
1940.12. 6     CO, Katsuragi-maru
1941. 8.11     Member, Sasebo ND
1941. 9. 4     Wait
1941. 9. 5 Resv
Mob
   
1941. 9.20     MS supervisor, Kano-maru
1942.12.27     CO, 57chg
1943.10.16     Manager, 4th Harbour
1945. 5. 1 RADM   CO, 49kg / Manager, 4th Harbour
1946. 3.10 Demob    
1965. 8.21     died (76)

TOP of this page Table of Job abbreviationsMizusaki, Shojiro Yamaguchi Naval Academy 38th (132/149)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1889. 1.14     born
1910. 7.18 MID   Crew, Kasagi
1911. 3.11     Crew, Satsuma
1911.12. 1 SUBLT    
1911.12.28     Crew, Matsue
1912.12. 1     Torp.School Bas.Course
1913. 5.24     Gun.School Bas.Course
1913.12. 1 LTJG   Crew, Settsu
1915. 3.17     Crew, Yudachi
1915.12. 6     Crew, Soya
1916. 4. 4     Member, Interim Southern Is bg / Chief, Yap Temp.Radio Station
1916. 4. 5     Member, Yap defence unit
1917. 6. 1     Member, Yokosuka ND
1917. 7. 2     Member, Maizuru SC
1917.12. 1 LT   DC, Niitaka
1918. 1.25     DC, Adzuma
1918.12. 1     DC, Ise
1919. 9.15     DC, Satsuma
1919.12. 1     Gun.School Adv.Course
1920.12. 1     DC, Hyuga
1921. 1.10     DC, Niitaka
1921. 4. 1     DC, Tone
1921. 9.17     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1923. 6.11     VChief Gun, Yakumo / DC, Yakumo
1923.12. 1 LCDR    
1924. 5. 1     VChief Gun, Hiei / DC, Hiei
1924.12. 1     Chief Gun, Sendai
1925.12. 1     Member, Sasebo ND
1927. 4. 1     Wait
1927.12. 1     Inst Adj, Sasebo SC / DC, Sasebo SC / Inst, Sasebo SC
1928.12. 1     Staff, B-Edu, DoN (S1) / Manager, Library, DoN
1929.11.30 CMDR    
1931.12. 1     XO, Nachi
1932.12. 1     XO, Maya
1933.11.15     XO, Yokosuka SC / Inst, Yokosuka SC
1934.10.15     CO-Aux, Sata
1934.11.15 CAPT    
1935. 4.18     CO-Aux, Settsu
1935.11.15     Member, Yokosuka ND (S1, B-Edu, DoN)
1936. 6.19     CO-Aux, Takasaki
1936.10. 7     CO-Aux, Hayatomo
1936.12. 1     CEO, Suzuya
1937. 7.10     CO, Suzuya
1937.12. 1     Att, Kure ND / Member, Army 1st Shipping HQ
1939.12.15     Wait
1939.12.21 Resv    
1941. 8.16 Mob    
1941. 9. 1     Member, Kure ND
1941. 9. 5     CO, Kongo-maru
1942. 4. 1     Member, Yokosuka ND
1942. 4.20     CO, 81kg
1943. 2.16     Member, Yokosuka ND
1943. 4. 5     CO, Aikoku-maru
1943. 9.17     Member, Yokosuka ND
1943.10.10     Chief, Osaka Area B-Per / Member, Osaka GD
1944. 5. 1 RADM    
1944. 9. 1     Chief, B-Per, Osaka
1945.11.10 Demob    
1960.12.13     died (71)

TOP of this page Table of Job abbreviationsMori, Ryo Shimane Naval Academy 38th (40/149)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1893.10.25     born
1910. 7.18 MID   Crew, Asama
1911. 3.11     Crew, Nisshin
1911.12. 1 SUBLT    
1911.12.20     Crew, Suwo
1912. 2.15     Crew, Adzuma
1913. 5.24     Member, 11btg
1913.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1914. 5.27     Torp.School Bas.Course
1914.12. 1     Member, 1sbg
1914.12.28     Member, Kure bg
1915. 9.25     Member, 2sbg
1916.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1917. 5. 1     Torp.School Adv.Course
1917.12. 1     Torp.School Exp.Course
1918. 3.25     Assist Staff, 4Sd
1918.12. 1     CO-Subb, 12sbg
1919. 1.13     CO-Subb, 13sbg
1919. 4. 1     CO-Sub, 13sg
1920. 4.20     CO-Sub, 13sg / Member, Kure bg
1920. 5.19     Member, Kure ND / SVO (Trip to USA)
1920.12. 5     Return
1920.12.25     Member, Kure ND / Inst, Sub.School
1921.12. 1     Nav.College Sel.Course
1922.12. 1 LCDR    
1926. 3.20     Assist Staff, 2Ss
1926.10.15     Staff, Tech.Rsch (B-Elect.Res)
1926.12. 1     Staff, Tech.Rsch (B-Elect.Res) / Inst, Torp.School
1928.12.10 CMDR    
1930. 6. 1     Staff, Tech.Rsch (B-Elect.Res) / Inst, Torp.School / Inst, Comm.School
1932.12. 1 CAPT    
1935.11.15     Att, NSC
1935.12.10     Wait
1935.12.14 Resv    
1941.11. 2 Mob    
1941.11.10     MS supervisor, Hikuni-maru
1942. 1.15     Assist Staff, 2F
1942. 2.20     Member, Yokosuka ND
1942. 2.25     MS supervisor, Hoyo-maru
1942. 4.27     Assist Staff, 6F
1942. 5. 1     CO, Yasukuni-maru
1943. 5.13     Member, Yokosuka ND
1943. 6. 1     CO, Kure Sub.kcg
1943. 8. 5     CO, Kure Sub.kcg / CO, Sanyo-maru
1943.12.15     MS commander, Sanyo-maru
1944. 7. 8 RADM   KIA (50)

TOP of this page Table of Job abbreviationsNaotsuka, Hachiro Saga Naval Academy 38th (146/149)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1888.10.20     born
1910. 7.18 MID   Crew, Kasagi
1911. 3.23     Crew, Tsukuba
1911.12. 1 SUBLT   Crew, Kurama
1912. 3. 8     Crew, Sagami
1912.12. 1     Crew, Okinoshima / Member, Sasebo SC
1913.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1914. 5.27     Torp.School Bas.Course
1914.12. 1     Member, 5btg
1915. 4. 1     Crew, Yamakaze
1915.12.13     Crew, Matsue
1916.10.11     Crew, Ayanami
1916.12. 1     Member, Kure SC
1917.12. 1 LT   Crew, Nagatsuki
1918.12. 1     CO-Tbb, 9btg
1920.12. 1     Crew, Momo
1921. 3. 1     Crew, Hinoki
1921. 6. 4     DC, Takasaki
1922. 6.10     DC, Sasebo bg
1922.11.10     CO-Des, Nagatsuki
1923.12. 1     CO-Des, Hasu (acting)
1924.12. 1 LCDR   CO-Des, Hasu
1925. 5. 1     CO-Des, Tachibana
1925.12. 1     CO-Des, Kaba
1926. 2. 5     CO-Des, Warabi
1926.11. 1     CO-Des, DD-16
1928. 2.13     CO-Des, Nara
1928.12.10     CO-Des, Tokitsukaze
1930.12. 1     Chief Ope, Muroto
1931.12. 1 CMDR   CO-Des, Miyuki / CO-Des, Hatsuyuki
1932. 1.11     XO, Ominato bg
1932.12. 1     CO-Des, Fubuki
1933.11.15     CO-Des, Shikinami
1934. 1.10     CO, 24dg
1934.11.15     CO, 14dg
1935.10.31     CO, 15dg
1936.12. 1 CAPT   Member, Kure ND
1936.12.15     Wait
1936.12.22 Resv    
1937. 8.17 Mob    
1937. 8.26     Att, Kure ND
1937. 8.27     Att, Kure ND / Member, Army 1st Shipping HQ
1937.12. 1     Member, Kure ND
1937.12. 6     Member, Yokosuka ND
1937.12.15 Demob    
1938. 9. 3 Mob    
1938. 9.10     MS supervisor, Shokei-maru
1938.12. 1     Member, Yokosuka ND
1938.12.21 Demob    
1941. 9. 4 Mob    
1941. 9.20     Member, Sasebo ND
1941.11.25     MS supervisor, Nissan-maru
1942. 5.15     Member, Yokosuka ND
1942. 7.10     Assist Staff, 4F
1942. 7.20     CO, 58chg
1942. 9.21 RADM   KIA (53)

TOP of this page Table of Job abbreviationsOchi, Kohei Ehime Naval Academy 38th (6/149)
Rear admiral Naval College 22nd

Date Rank Other title Job
1889. 2. 3     born
1910. 7.18 MID   Crew, Kasagi
1911. 3.23     Crew, Tsukuba
1911.12. 1 SUBLT   Crew, Fuji
1912.12. 1     Crew, Kongo (Trip to UK)
1913.11. 5     Return
1913.12. 1 LTJG   Torp.School Bas.Course
1914. 5.27     Gun.School Bas.Course
1914.12. 1     Crew, Asagiri
1915.12.13     Crew, Kashima
1916.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1917. 5. 1     Torp.School Adv.Course
1917.12. 1     Torp.School Exp.Course
1918. 3.25     Assist Staff, 3Sd
1918.12. 1     Resident in USA
1920.12.25     Order of Return
1921. 3. 5     Assist Staff, 1Sd / Staff, 1Sd
1921.11.18     Chief Comm, Mutsu (acting) / DC, Mutsu (acting)
1922.12. 1 LCDR   Nav.College A-Course
1924.12. 1     Staff, NGS (S4, N2)
1925. 3. 4     Crew, Hayatomo
1926.12. 1 CMDR   Crew, Hayatomo / Inst, Nav.College
1927. 5.16     Staff, 2nd Expeditionary Fleet
1929. 2. 1     Inst, Nav.College
1929. 3.22     Staff, NGS / Inst, Nav.College / Staff, Military General Staffs
1930. 4.26     Attache, Mex
1931.12. 1 CAPT    
1933. 7.15     Order of Return
1933.11.15     CO, Tama
1934.11. 1     CoS, Chinkai GD
1936.12. 1     CO, Hiei
1937.12. 1 RADM   Att, NGS
1937.12.15     Wait
1937.12.21 Resv    
1968. 6.25     died (79)

TOP of this page Table of Job abbreviationsSakai, Mokichi Aichi Naval Academy 38th (38/149)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1890. 5.14     born
1910. 7.18 MID   Crew, Kasagi
1911. 3.23     Crew, Hizen
1911.12. 1 SUBLT    
1912. 1.15     Crew, Chikuma
1912.12. 1     Torp.School Bas.Course
1913. 5.24     Gun.School Bas.Course
1913.12. 1 LTJG   Crew, Asahi
1914.12.28     Crew, Kawachi
1915. 5.26     Crew, Kikuzuki
1916. 4. 1     Crew, Katori
1916.12. 1     Nav.College B-Course
1917. 5. 1     Torp.School Adv.Course
1917.12. 1 LT   Torp.School Exp.Course
1918. 3.25     DC, Katori
1918.11.18     Assist Staff, Training Fleet / Adj, Training Fleet
1919. 9.15     Assist Staff, 3Sd / Staff, 3Sd
1920.12. 1     Inst, Torp.School / DC, Torp.School
1922. 5.20     Inst, Torp.School / DC, Torp.School / Inst, Yokosuka fg
1923.11.10     Chief Comm, Nagato (acting) / DC, Nagato (acting)
1923.12. 1 LCDR   Chief Comm, Nagato / DC, Nagato
1924.12. 1     Adj, Chinkai GD / Staff, Chinkai GD
1926.12. 1     Inst, Torp.School / DC, Torp.School
1928.12.10 CMDR   Att, NGS / Adj, NGS / Staff, NSC (S1, B-Adm)
1930. 8.10     Staff, B-Per, Yokosuka
1933.11.15 CAPT   Member, Yokosuka ND
1934. 9. 6     SVCO, NSC
1937. 5. 1     Chief, Osaka Area B-Per
1937.12. 1     Att, Kure ND / Member, Army 1st Shipping HQ
1938. 2. 3     Member, Sasebo ND
1939.11.15 RADM   Taihoku Resident
1940. 8. 1     Chief Supervisor, Taihoku
1941.11. 1     Att, NGS
1941.11.22     Wait
1941.11.24 Resv    
1980. 2.15     died (89)

TOP of this page Table of Job abbreviationsSasaki, Kiyoyasu Iwate Naval Academy 38th (98/149)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1889. 4.12     born
1910. 7.18 MID   Crew, Kasagi
1911. 3.23     Crew, Hizen
1911.12. 1 SUBLT    
1912. 2.15     Crew, Katsuragi
1912.10. 5     Crew, Shikishima
1913.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1914. 5.27     Torp.School Bas.Course
1914.12. 1     Crew, Hatsuharu
1915.12.13     Member, Yokosuka SC
1916.12. 1     Nav.College B-Course
1917. 5. 1     Torp.School Adv.Course
1917.12. 1 LT   Torp.School Exp.Course
1918. 3.25     DC, Kirishima
1918. 9.10     Assist Staff, 2nd Special Task Fleet
1918.11. 1     Crew, Kashiwa
1919. 9. 8     Crew, Matsu
1919.12. 1     Assist Staff, 2nd Expeditionary Fleet / Staff, 2nd Expeditionary Fleet
1920.11.12     Member, Sasebo ND
1921.12. 1     Chief Comm, Kirishima (acting) / DC, Kirishima (acting)
1922.12. 1     Inst, Torp.School
1923.12. 1 LCDR    
1925. 3.18     Inst, Torp.School / DC, Torp.School
1925.12. 1     Chief Comm, Nagato / DC, Nagato
1926.12. 1     Member, Yokosuka ND
1926.12.20     Member, Yokosuka ND (Job assistant, Department of Communication)
1928.12.10 CMDR   Inst, Torp.School / DC, Torp.School
1928.12.20     resigned Job assistant
1930. 6. 1     Inst, Torp.School / DC, Torp.School / Inst, Comm.School
1930.12. 1     Inst, Comm.School / Inst, Sub.School
1931.12.10     Inst, Comm.School
1933.11.15 CAPT   Member, Yokosuka ND
1934. 5.25     CO-Aux, Mamiya
1934.11.15     Staff, NSC (B3/B6) / Inst, Nav.College / Staff, B-Sup, DoN (S1)
1935. 2. 8     Staff, NSC (B3/B6) / Inst, Nav.College
1935.12. 2     Staff, NSC (B3/B6)
1938.11.15     Chief, B-Elect.Res, Tech.Rsch
1939.11.15 RADM    
1942.11.10     Att, NGS
1942.12.15     Wait
1942.12.21 Resv    
1943. 9. 1     Job assistant, Tech.Rsch
1982.12.22     died (93)

TOP of this page Table of Job abbreviationsSato, Tadakazu Tokushima Naval Academy 38th (16/149)
Rear admiral Naval College 22nd

Date Rank Other title Job
1888. 3. 2     born
1910. 7.18 MID   Crew, Kasagi
1911. 3.11     Crew, Tone
1911.12. 1 SUBLT    
1912.12. 1     Torp.School Bas.Course
1913. 5.24     Gun.School Bas.Course
1913.12. 1 LTJG   Crew, Settsu
1914.10. 1     EO, NSC
1914.12.15     Crew, Kirishima
1915.10. 1     Crew, Mogami
1916.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1917. 5. 1     Nav.College Major.Course
1917.12. 1     Crew, Tokitsukaze
1918. 5. 1     Crew, Tsubaki
1918. 7.18     EO, Sunosaki
1918. 8. 3     Chief Nav, Sunosaki / EO, Sunosaki
1918. 9.20     Chief Nav, Suma
1918.11. 7     Chief Nav, Yamato
1920. 8.12     Member, Kure ND
1920. 9. 1     EO, Oi
1921. 9.20     Chief Nav, Oi / DC, Oi
1921.12. 1     Chief Nav, Kasuga (acting) / DC, Kasuga (acting)
1922. 8.19     Chief Nav, Kashima (acting) / DC, Kashima (acting)
1922.12. 1     Nav.College A-Course
1923.12. 1 LCDR    
1924.12. 1     Chief Nav, Natori / DC, Natori
1925. 6.20     Member, Sasebo ND
1925.11. 1     Manager, Library, Sasebo ND
1928.12.10 CMDR   Staff, NSC (S1, B-Adm)
1933.11.15 CAPT   Staff, B-Adm, Yokosuka NYd
1935. 8.15     Chief, B-Adm, Sasebo NYd
1938. 9. 7     Member, Sasebo ND
1939.11.15 RADM   Att, NGS
1939.12.15     Wait
1939.12.21 Resv    
1954. 9.24     died (66)

TOP of this page Table of Job abbreviationsShibata, Zenjiro Ehime Naval Academy 38th (81/149)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1889.10.14     born
1910. 7.18 MID   Crew, Asama
1911. 3.23     Crew, Iwami
1911. 4. 1     Crew, Tokiwa
1911.12. 1 SUBLT    
1913.12. 1 LTJG   Torp.School Bas.Course
1914. 5.27     Gun.School Bas.Course
1914.12. 1     Crew, Uzuki
1915. 3.17     Nav.College Sel.Course
1917. 4. 1     Crew, Kongo
1917.10.10     DC, Yakumo (acting)
1917.12. 1 LT   DC, Yakumo
1918. 3.12     Crew, Shigure
1918. 6. 3     Crew, Sumida
1919. 4.29     Member, Yokosuka ND
1919. 6.17     DC, Mishima / DC, Maizuru SC
1920. 1.30     DC, Aso
1920.12. 1     DC, Niitaka
1921. 1.20     Wait
1921. 2.24     DC, Tone
1921. 4. 1     DC, Niitaka
1921.11.20     DC, Mikasa
1922. 4. 8     DC, Sunosaki
1923. 3.20     DC, Matsue
1923. 4. 4     Wait
1923. 6. 1     DC, Haruna
1924. 7.12     DC, Sunosaki
1924.11. 1     DC, Yokosuka SC / Inst, Yokosuka SC
1924.12. 1 LCDR    
1928. 7.15     EO, Nachi
1928. 9.10     Chief Ope, Nachi / DC, Nachi
1929.11. 1     XO, Ondo
1929.11.30 CMDR    
1930.12.10     Member, Yokosuka ND (B-Per, DoN)
1932.10. 1     Att, NGS / Att, DoN
1935.11.15     Member, Kure ND
1936. 7. 1     Att, Kure ND
1936.12. 1 CAPT    
1938. 4. 1     Chief, S3, B-Per, Kure
1938.11.28     Member, Kure ND
1939. 5.20     MS supervisor, Soyo-maru
1939.12.20     Member, Sasebo ND
1940. 4.20     MS supervisor, Kotoku-maru
1940.11.15     Member, Yokosuka ND
1941. 4. 1     Chief, Akita Area B-Per
1942. 4.10     Member, Yokosuka ND
1942. 4.27     Wait
1942. 4.28 Resv
Mob
  Member, Yokosuka ND
1942. 5.15     MS supervisor, Nichiro-maru
1943. 5.25     MS commander, Nichiro-maru
1943.11.29     Member, Yokosuka ND
1944. 2. 1     Chief, B-Per, Takao
1944. 5.30 RADM   died (54)

TOP of this page Table of Job abbreviationsTakatsuka, Seigo Okayama Naval Academy 38th (41/149)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1888.12.11     born
1910. 7.18 MID   Crew, Kasagi
1911. 3.23     Crew, Kasuga
1911.12. 1 SUBLT    
1911.12.20     Crew, Itsukushima
1912.12.20     Gun.School Bas.Course
1913.12. 1 LTJG   Torp.School Bas.Course
1914. 5.27     Crew, Sagami
1915.12. 7     Crew, Tokiwa
1917. 8.23     DC, Haruna (acting)
1917.12. 1 LT   CO-Subb, 1sbg
1918.12. 1     CO-Subb, 12sbg
1919. 4. 1     CO-Sub, 12sg
1920. 9.15     CO-Sub, 12sg / Inst, Sub.School
1920.12. 1     CO-Sub, SS-18 (acting)
1922. 1.10     CEO, SS-32 (acting)
1922. 5. 2     CO-Sub, SS-32 (acting)
1923.12. 1 LCDR   CO-Sub, SS-41
1924.11. 1     CO-Sub, Ro-23
1924.12. 1     CO-Sub, Ro-61
1926.12. 1     Member, Sasebo ND
1927. 4.20     CEO, I-54
1927. 8.10     CO-Sub, I-54
1928.12.10 CMDR    
1929. 5.15     CEO, I-4
1929.12.24     CO-Sub, I-4
1930. 4. 1     CO, 16sg
1930. 8. 1     CO, 11sg
1931.10.15     CO, 14sg
1932.12. 1     CO, 19sg
1933.11.15 CAPT   CO, 8sg
1934.11. 1     CO, Tama
1935.11.15     Chief Inst, Sub.School
1936.12. 1     CO, Mogami / CO, Karasaki
1937.12. 1     CO, Mogami
1938. 4.20     CO, Yokosuka bg
1938.11.15     CO, Atago
1939.11.15 RADM   COM, Sasebo BS
1940.11.15     COM, 5Ss
1941.10.20     Att, Sasebo ND
1942. 2. 2     COM, Kure BS
1942. 9.10     Att, NGS
1942.10.10     Wait
1942.10.15 Resv    
1962.10.11     died (73)

TOP of this page Table of Job abbreviationsTomonari, Saichiro Tokushima Naval Academy 38th (110/149)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1887.11.27     born
    4th Medal  
1910. 7.18 MID   Crew, Kasagi
1911. 3.23     Crew, Kasuga
1911.12. 1 SUBLT    
1913. 1.15     Crew, Itsukushima
1913.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1914. 5.27     Torp.School Bas.Course
1914.12. 1     Crew, Kagero
1915. 3. 1     Member, Torp.School
1915.12.13     Crew, Sagami
1916. 4. 4     Member, Interim Southern Is bg / Chief, Ponape Temp.Radio Station
1917. 6. 1     Member, Yokosuka ND
1917. 7. 2     Member, Yokosuka SC
1917.12. 1 LT   Crew, Usugumo
1918.12. 1     Crew, Sakura
1919.12. 1     Torp.School Adv.Course
1920.12. 1     Chief Torp, Amatsukaze / DC, Amatsukaze
1921. 9.10     EO, Hokaze
1921.11. 1     Chief Torp, Hokaze / DC, Hokaze
1922. 7. 1     CO-Des, Minazuki
1923.12. 1 LCDR   CO-Des, Warabi
1924. 6. 1     CO-Des, Matsu
1925.12. 1     Staff, B-Per, Yokosuka
1928.12.10     CO-Des, Numakaze
1929.11.15     Att, NGS / Att, DoN
1929.11.30 CMDR   Staff, B-Per, DoN (S2)
1932.12. 1     XO, Hiei
1933.11.15     XO, Kongo
1934.11.15 CAPT   CO-Aux, Shiretoko
1935.10.25     CO, Yura
1937.12. 1     CO, Furutaka
1938. 4.20     CO, Haguro
1938.11. 1     CO, Haguro / CEO, Chikuma
1938.12.10     CO, Haguro
1939.12.27     CO, Kirishima
1940.10.19     Member, Yokosuka ND
1940.11.15 RADM   Chief, B-Per, Yokosuka / Chief Per, Yokosuka ND
1942. 9.15     COM, 5Bg
1943. 2.15     COM, 3Bg
1943. 7.20     Att, NGS
1943. 9. 6     Wait
1943. 9.10 Resv    
1962.10.16     died (65)

TOP of this page Table of Job abbreviationsUnoike, Rokuzo Saga Naval Academy 38th (71/149)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1888. 2.17     born
1910. 7.18 MID   Crew, Kasagi
1911. 3.23     Crew, Izumo
1911. 4. 1     Crew, Iwate
1911.12. 1 SUBLT    
1912.12. 1     Torp.School Bas.Course
1913. 5.24     Gun.School Bas.Course
1913.12. 1 LTJG   Crew, Adzuma
1914. 8.31     Member, Yokosuka ND
1914. 9. 3     Member, 2F / Platoon leader, Heavy gun Battery
1914.12. 1     Member, Sasebo SC
1915.12.13     Crew, Kashiwa
1916.12. 1     Nav.College B-Course
1917. 5. 1     Gun.School Adv.Course
1917.12. 1 LT   DC, Kongo
1918. 3.20     Wait
1919. 3.10     Member, Sasebo ND
1919.10. 9     EO, Nashi
1919.11.15     Crew, Nashi / EO, Nashi
1919.12.10     Crew, Nashi
1920.11.20     Chief Gun, Akitsushima
1920.12.15     Chief Gun, Akitsushima / DC, Akitsushima
1921. 3.19     VChief Gun, Mutsu / DC, Mutsu
1921.11.18     DC, Yokosuka SC / Inst, Yokosuka SC
1922.11. 1     VChief Gun, Mutsu / DC, Mutsu
1923. 8.20     Chief Gun, Natori
1924.12. 1 LCDR   Chief Gun, Iwate
1926.12. 1     Aide-dc, Prince (to Prince Takehiko) / Att, NGS
1929.11.30 CMDR    
1930.12. 1     XO, Yubari
1931.11. 2     XO, Haguro
1932.12. 1     Staff, Chinkai GD / Job assistant, Governor office of Korea
1934.11.15 CAPT    
1937. 1.27     Trip to Europe
1937. 7.28     Return
1937. 8.23     resigned Job assistant
1937. 8.26     Member, Sasebo ND
1937.11.21     CO, Chogei
1938.12.15     Staff, 1st Harbour
1939. 5. 1     Att, NGS / Assist Staff, CSF / Staff, 1st Harbour / Staff, Shanghai Hydrographic Office
1939.11.15     Member, Yokosuka ND
1939.12.15     Wait
1939.12.21 Resv    
1940. 1.17     Sec, Prime Minister
1940. 7.23     resigned
1940. 8.24 Mob    
1940. 9. 2     Att, NGS / Assist Staff, CSF
1940.11.15     Att, DoN (S1, B-Edu)
1941.10.15 RADM    
1945. 8. 1 Demob    
1973. 5.29     died (85)

TOP of this page Table of Job abbreviationsWakisaka, Johei Toyama Naval Academy 38th (64/149)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1888.12.27     born
1910. 7.18 MID   Crew, Asama
1911. 3.11     Crew, Nisshin
1911.12. 1 SUBLT    
1911.12.20     Crew, Suwo
1912.12.20     Gun.School Bas.Course
1913. 5.24     Torp.School Bas.Course
1913.12. 1 LTJG   Crew, Nowaki
1914.12. 1     Crew, Asahi
1915. 6.30     Member, Interim Southern Is bg / Chief, Angaul Radio Station
1915.12.25     Member, Yokosuka ND
1916. 2.22     Crew, Manshu
1916.12. 1     Crew, Katori
1917.10.10     DC, Katori (acting)
1917.12. 1 LT   DC, Katori
1918.12. 1     Chief Nav, Chiyoda
1919. 4. 1     Chief Nav, Chiyoda / DC, Chiyoda
1919.12. 1     Nav.College Nav.Course
1920.12. 1     Chief Nav, Shikishima (acting) / DC, Shikishima
1921. 1.31     Chief Nav, Tama / DC, Tama
1921.12. 1     Chief Nav, Nisshin (acting) / DC, Nisshin
1923. 7. 5     Chief Nav, Kitakami / DC, Kitakami
1923.12. 1 LCDR    
1925. 7. 1     EO, Furutaka
1926. 3.31     Chief Nav, Furutaka / DC, Furutaka
1926.11. 1     Member, Yokosuka ND
1926.12. 1     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1928. 7.11     Chief Nav, Hyuga / DC, Hyuga
1928.12.10 CMDR    
1929.11.30     Staff, NHC (B1) / Inst, Nav.College
1932.11.15     CO-Aux, Yamato
1934. 2.20     CO-Aux, Koshu
1934.11. 1     CO, Katsuriki
1935.10.10     Member, Kure ND
1935.11.15 CAPT    
1935.12.10     Wait
1935.12.14 Resv    
1936. 1.10     Job assistant, NGS
1940. 8.27     resigned Job assistant
1940.11.29 Mob    
1940.12.10     MS supervisor, Banko-maru
1942. 4.20     Member, Yokosuka ND
1942. 5.30     Assist Staff, 1KEg
1943. 1.10     Traffic Control, 1KEg
1943. 5. 1     Member, Yokosuka ND
1943. 7.20     Inst, Nav.School
1943. 9.10     Assist Staff, 6aBg
1943. 9.25     CO, 16wg
1944. 2. 6 RADM   KIA (55)

TOP of this page Table of Job abbreviationsYamamoto, Junpei Ishikawa Naval Academy 38th (84/149)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1888. 7.15     born
1910. 7.18 MID   Crew, Asama
1911. 3.23     Crew, Ibuki
1911.12. 1 SUBLT    
1911.12.20     Crew, Sagami
1912.12.20     Gun.School Bas.Course
1913. 5.24     Torp.School Bas.Course
1913.12. 1 LTJG   Crew, Matsukaze
1914. 3.23     Member, Yokosuka ND
1914.10.13     Crew, Wakamiya-maru / Member, Flight Training research Committee
1914.12. 1     Member, Yokosuka ND / Member, Flight Training research Committee
1915. 6. 1     Crew, Wakamiya
1916. 4. 1     Member, Yokosuka fg
1916.12. 1     Member, Yokosuka fg / Inst, Yokosuka fg
1917. 8.15     DC, Fleet fg (acting)
1917.12. 1 LT   Nav.College Sel.Course
1918.12. 1     Member, Yokosuka fg / Inst, Yokosuka fg / Staff, B-Ord, Yokosuka NYd / TInsp, Yokosuka NYd
1920. 8.23     Aerospatial official, Department of Communication
1922. 2.20     SVO (Trip to Fr)
1923.10. 1     Order of Return
1923.12. 1 LCDR    
1925.10.20     TInsp, B-Aircraft, Hiro NYd / Staff, B-Adm, Hiro NYd
1926. 6. 1     TInsp, B-Aircraft, Hiro NYd / Staff, B-Adm, Hiro NYd / Staff, B-Shipbuild, Kure NYd
1926.12. 1     TInsp, B-Ord, Yokosuka NYd
1928.12.10 CMDR    
1929. 3.10     Staff, B-Ord, Sasebo NYd
1930.11. 1     Staff, B-Tec, NAC
1932. 3.22     Staff, B-Tec, NAC / SVO, NAC
1932. 4. 1     SVO, NAC
1933. 2.15     SVO, NAC / SVO, NSC
1933.11.15 CAPT    
1936. 5.11     Att, NGS / Att, NAC
1936. 7. 1     Chief, S2, B-Tec, NAC
1937.10. 1     Chief, B-Aircraft, Hiro NYd
1939.11.15 RADM   Att, NAC (B-Adm)
1940. 9.15     CSVCO, NSC / Chief Supervisor, Nagoya / Chief Inspector, Nagoya
1941.10.15     Att, NGS
1941.11.22     Wait
1941.11.24 Resv    
1956. 1.12     died (67)

TOP of this page Table of Job abbreviations


TOP page

Copyright © Hiroshi Nishida (Misohito), 2002.