Graduates of Naval Academy class 37th

TOP page People TOP

Admiral Inoue, Shigeyoshi
Vice-admirals Goto, Eiji Hara, Kenzaburo
Higuchi, Shuichiro Iwamura, Seiichi
Kabashima, Setsuo Koike, Shiro
Komatsu, Teruhisa Koori, Hidesaburo
Kusaka, Jinichi Kuwabara, Torao
Matsuki, Masukichi Moizumi, Shinichi
Okawachi, Denshichi Okuma, Masakichi
Ota, Taiji Ozawa, Jisaburo
Samejima, Tomoshige Shishido, Yoshinobu
Sonoda, Shigeru Sukigara, Tamazo
Takasu, Sanjiro Togari, Takamoto
Ukita, Hidehiko
Rear admirals Aoyagi, Muneshige Fujimori, Seiichiro
Hidai, Toraji Honda, Tadao
Iikura, Teizo Ishiguro, Torao
Iwashita, Yasutaro Kasuga, Atsushi
Katahara, Tsunejiro Kato, Nitaro
Kishimoto, Kaneji Kitagawa, Shigeharu
Kobata, Tsuyoshi Kurosaki, Rinzo
Matsunaga, Toshio Mitsunami, Teizo
Mizuno, Junichi Mizuno, Kokichi
Motoizumi, Takeshi Nakamura, Kazuo
Nakamura, Shigekazu Nakayama, Michimoto
Sakabe, Seizo Sakura, Takeo
Sato, Seishiro Sekine, Gunpei
Suzuki, Shinji Takasaki, Takeo
Terada, Suketsugu Yamada, Mitsuru
Yamada, SeizoInoue, Shigeyoshi Miyagi Naval Academy 37th (2/179)
Admiral Naval College 22nd

Date Rank Other title Job
1889.12. 9     born
    3rd Medal  
1909.11.19 MID   Crew, Soya
1910. 7.16     Crew, Mikasa
1910.12. 1     Crew, Kasuga
1910.12.15 SUBLT    
1911. 1.18     Crew, Kurama
1912. 4.24     Gun.School Bas.Course
1912. 8. 9     Torp.School Bas.Course
1912.12. 1 LTJG    
1913. 2.10     Crew, Takachiho
1913. 9.26     Crew, Hiei
1914. 7.19     Member, 17dg
1915.12.13 LT   DC, Fuso
1916.12. 1     Nav.College B-Course
1917. 5. 1     Nav.College Major.Course
1917.12. 1     Chief Nav, Yodo
1918.12. 1     Resident in Swi
1921. 9. 1     Resident in Fr
1921.12. 1 LCDR   Order of Return
1922. 3. 1     Chief Nav, Kuma / DC, Kuma
1922.12. 1     Nav.College A-Course
1924.12. 1     Staff, B-NA, DoN
1925.12. 1 CMDR    
1927.10. 1     Att, NGS
1927.11. 1     Attache, Ita / SVCO, NSC / SVO, NAC
1929. 8. 1     Order of Return
1929.11.30 CAPT    
1930. 1.10     Inst, Nav.College
1932.10. 1     Att, NGS / Att, DoN
1932.11. 1     Chief, S1, B-NA, DoN
1933. 9.20     Member, Yokosuka ND
1933.11.15     CO, Hiei
1935. 8. 1     Member, Yokosuka ND
1935.11.15 RADM   CoS, Yokosuka ND
1936.11.16     Att, NGS / Att, DoN
1937.10.20     Dir, B-NA, DoN / Member, AdmCommittee
1939.10.18     Att, NGS
1939.10.23     CoS, CSF / CoS, 3F
1939.11.15 VADM   CoS, CSF
1940.10. 1     Dir, NAC
1941. 8.11     CinC, 4F
1942.10.26     Dir, Nav.Academy
1944. 8. 5     VMoN / Member, AdmCommittee
1944.11. 4     VMoN / Dir, NSC / Member, AdmCommittee
1944.11.18     VMoN / Member, AdmCommittee
1945. 5. 1     VMoN / Dir, NAC / Member, AdmCommittee
1945. 5.15 ADM   NavCouncilor
1945.10.10     Wait
1945.10.15 Resv    
1975.12.15     died (86)

TOP of this page Table of Job abbreviationsGoto, Eiji Akita Naval Academy 37th (37/179)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1887.11. 5     born
    3rd Medal  
1909.11.19 MID   Crew, Soya
1910. 7.16     Crew, Izumo
1910.12.15 SUBLT    
1911. 8. 4     Gun.School Bas.Course
1911.12.20     Torp.School Bas.Course
1912. 4.24     Crew, Tsugaru
1912.12. 1 LTJG    
1913. 5.24     Crew, Iwate
1913.12. 1     Wait
1914. 4. 1     Crew, Chiyoda
1915.12.13 LT   DC, Aki
1917.10.10     DC, Tokiwa
1918. 9.10     CO-Tbb, 2btg / Inst, Torp.School
1919. 4.26     CO-Des, Yayoi
1921. 9. 1     CO-Des, Fubuki / Inst, Torp.School
1921.11. 1     CO-Des, Momi (acting)
1921.12. 1 LCDR   CO-Des, Momi
1922.12. 1     Member, Sasebo ND
1923. 1.20     CO, Sumida
1924. 5. 1     CO, Toba
1924. 6.21     CO, Katata
1924. 7.15     Chief Torp, Tatsuta / DC, Tatsuta
1924.12. 1     CO-Des, Hishi
1925.12. 1     CO-Des, DD-5
1926.12. 1 CMDR    
1927.12. 1     Member, Yokosuka ND
1928. 2.15     CEO, DD-41
1928. 7.26     CO-Des, DD-41
1928. 8. 1     CO-Des, Usugumo
1928.12.10     XO, Asama
1930. 3.28     CO, 1wg
1930.12. 1     CO, 4dg
1931. 1.31     Member, Yokosuka ND
1931.12. 1 CAPT   CO, 19dg
1932.12. 1     CO, 11dg
1933.11.15     CO, Naka
1934.11.15     CO, Takao
1935.11.15     CO, Yokosuka SC
1936.11.16     CO, Yokosuka SC / CO, Mutsu
1936.12. 1     CO, Mutsu
1937.12. 1 RADM   COM, 5Sd
1938.11.15     COM, 2Sd
1939.11.15     COM, 8S
1940.11.28     Att, Yokosuka ND
1941. 3.15     Assist Staff, 11AF
1941. 4.15     COM, 24Sf
1941.10.15 VADM    
1942. 6. 1     Att, NGS
1942. 9.15     CinC, Chinkai GD
1944. 9. 9     Att, NGS
1944. 9.15     CinC, HTF / CinC, 12AF
1944.12. 5     CinC, 12AF
1945. 2.15     CinC, Ominato GD / CinC, 12AF
1945. 3.15     Att, NGS
1945. 5.15     Wait
1945. 5.21 Resv    
1967.11.24     died (80)

TOP of this page Table of Job abbreviationsHara, Kenzaburo Tokyo Naval Academy 37th (146/179)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1887. 7.15     born
    4th Medal
3rd Medal
 
1909.11.19 MID   Crew, Aso
1910. 7.16     Crew, Mikasa
1910.12. 1     Crew, Nisshin
1911. 2.27 SUBLT   Crew, Hashidate
1911. 8. 4     Gun.School Bas.Course
1911.12.20     Torp.School Bas.Course
1912. 4.24     Crew, Suzuya
1912.12. 1 LTJG    
1913. 4. 1     Crew, Asahi
1914. 9.21     Crew, Hizen
1915. 5.26     Member, 2btg
1916. 4.28     Crew, Otowa
1916.12. 1 LT   DC, Otowa
1917.12. 1     CO-Tbb, 15btg
1918. 5. 1     Assist Staff, 2nd Special Task Fleet / Crew, Kanran
1919. 2. 6     Crew, Momo
1920. 1.21     DC, Kure SC
1920. 7. 1     DC, Kure SC / Inst Adj, Kure SC / Inst, Kure SC
1920.12. 1     CO-Des, Hibiki / Inst, Torp.School
1921.12. 1     Aide-dc, Councilor (to ADM Prince Yorihito) / Att, DoN
1922. 6.27     Aide-dc, FADM (to FADM Prince Yorihito) / Att, NGS
1922. 7.27     Aide-dc, Councilor (to ADM Yamaya, Tanin)
1922.12. 1 LCDR    
1922.12.10     Member, Yokosuka ND
1923. 3.10     CEO, D-18
1923. 8.20     CO-Des, D-18
1924. 4. 1     CO-Des, DD-18
1925.12. 1     CO-Des, DD-1
1926.12. 1     CO-Des, DD-7
1927.12. 1 CMDR   CO-Des, DD-3
1928. 3. 1     CO-Des, DD-23
1928. 3.15     CO-Des, DD-9 / CO-Des, DD-5
1928. 5. 7     CO-Des, DD-27
1928. 8. 1     CO-Des, Satsuki
1928.12.10     Torp.School Exp.Course
1929.11.30     CO-Des, Isonami
1930.11.21     CO, 6wg
1931. 1.31     CO, 1dg
1931.10.31     CO, 30dg
1933.11.15 CAPT   CO, 10dg
1934.11.15     CO, Jintsu
1935.11.15     CO, Takao
1936. 1. 7     CO, Takao / CO, Isuzu
1936. 4.25     CO, Takao
1936.12. 1     Manager, Kure Harbour
1938. 8.10     Manager, 1st Harbour
1939. 5. 1     Manager, 1st Harbour / Assist Staff, CSF / Chief, Shanghai Hydrographic Office
1939.11.15 RADM   COM, Yokosuka BS
1940.10.15     Member, Maizuru ND
1940.11.15     COM, 5Sd
1942. 3.10     COM, 16S
1942.10. 3     Att, Yokosuka ND
1942.11. 1 VADM    
1942.11.15     COM, Ryojun HBg
1944. 1.15     Att, NGS
1944. 3.15     Wait
1944. 3.20 Resv    
1971. 9.20     died (84)

TOP of this page Table of Job abbreviationsHiguchi, Shuichiro Nagano Naval Academy 37th (131/179)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1888. 1.18     born
    5th Medal  
1909.11.19 MID   Crew, Soya
1910. 7.16     Crew, Ibuki
1911. 2.27 SUBLT    
1911. 5.22     Crew, Asama
1912. 4.24     Gun.School Bas.Course
1912. 8. 9     Torp.School Bas.Course
1912.12. 1 LTJG    
1912.12.20     Member, 9btg
1913.11.18     Crew, Tsugaru
1914. 9. 5     Member, A-wg
1915. 2. 1     Crew, Yakumo
1916. 4.28     Crew, Shikishima
1916.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1917. 5. 1     Torp.School Adv.Course
1917.12. 1     CO-Subb, 1sbg
1918. 5. 1     Assist Staff, 2nd Special Task Fleet
1918. 7. 5     Crew, Sugi
1919. 2. 1     Member, Yokosuka ND / Crew, Kanto
1919. 7.24     Member, Yokosuka bg
1919.12. 2     Member, Kure bg
1920. 8.23     Member, Kure ND
1921. 1.15     Member, Kure ND / EO, Submarine, Kure NYd
1921. 7. 1     CEO, SS-32 (acting)
1922. 1.10     Staff, NSC (B7)
1922. 4.15     CO-Sub, SS-27 (acting) / Inst, Sub.School
1922.12. 1 LCDR   CO-Sub, SS-27 / Inst, Sub.School
1923. 2. 5     Assist Staff, 2Ss
1923. 4. 1     CO-Sub, SS-27 / Inst, Sub.School
1923. 9.20     SVCO
1925.12. 1     CO-Sub, I-52
1926.12. 1 CMDR    
1927.12. 1     Member, Yokosuka ND
1927.12. 5     Trip to Europe, USA
1928.10.26     Return
1928.12.10     Inst, Sub.School
1931.12. 1 CAPT   CO, 18sg
1932.12. 1     CO, Karasaki
1933.10.20     CO, Jingei
1934.10. 9     Member, Sasebo ND
1934.10.22     CO, Jingei
1935.11.15     Member, Kure ND
1936.12. 1     CO, Kure bg
1937.12. 1 RADM   COM, Kure BS
1938.11.15     Att, NGS
1938.12.10     Att, NGS / Att, NSC
1939. 3.10     Att, Kure ND
1939.11. 1     Assist Staff, 3F
1939.11.15     COM, Shanghai HaBg
1940.11.15     Att, NGS
1941. 1.15     COM, 5aBg
1941. 4.10     Att, NGS
1941. 7. 5     SM, Sub.School
1941.10.15 VADM    
1943. 9.15     Att, NGS
1944. 1.25     Wait
1944. 1.31 Resv    
1949.11.24     died (61)

TOP of this page Table of Job abbreviationsIwamura, Seiichi Tokyo Naval Academy 37th (8/179)
Vice-admiral Naval College 19th with honor

Date Rank Other title Job
1889. 9.14     born
1909.11.19 MID   Crew, Soya
1910. 7.16     Crew, Okinoshima
1910.12. 1     Crew, Ibuki
1910.12.15 SUBLT    
1911. 4. 1     Crew, Soya
1912. 4.24     Gun.School Bas.Course
1912. 8. 9     Torp.School Bas.Course
1912.12. 1 LTJG    
1912.12.20     Crew, Arare
1913. 4. 1     Crew, Asama
1913.12. 1     Crew, Yamakaze
1915. 3.17     Crew, Kawakaze
1915. 3.18     Crew, Kawakaze / Trip to UK
1915. 8. 9     Crew, Kawakaze
1915. 9. 8     Crew, Mikasa
1915.12.13 LT   DC, Iwate
1916.12. 1     Nav.College B-Course
1917. 5. 1     Torp.School Adv.Course
1917.12. 1     Torp.School Exp.Course
1918. 3.25     Crew, Akebono
1918. 5. 1     Assist Staff, 2nd Special Task Fleet
1918. 7. 5     Crew, Katsura
1918. 9.10     Staff, 2nd Special Task Fleet
1919. 7.20     Att, NGS
1919. 8.26     Att, DoN
1919. 9.15     CO-Des, Ushio
1919.12. 1     Nav.College A-Course
1921.12. 1 LCDR   CO-Des, Nire
1922. 5. 1     Att, DoN (Secretariat, MoN)
1922. 5.15     Adj, DoN / Sec, MoN
1924. 4.21     Resident in UK
1925. 6. 1     Assist Attache, UK
1925.12. 1 CMDR    
1926. 5. 1     Order of Return
1926. 8.20     Att, NGS / Att, DoN
1926.12. 1     Staff, NGS
1928. 2.20     Att, NGS
1928.10.20     Assist Staff, 1st Expeditionary Fleet
1928.11.15     Staff, 1st Expeditionary Fleet
1929. 8.10     Att, NGS / Att, DoN
1929.11.12     Attendant to Plenipotentiary, London conference
1929.11.30 CAPT    
1931. 5.15     CO, Yahagi
1931.12. 1     CO, Abukuma
1932.11.15     Att, NGS / Att, DoN
1932.12. 1     Adj, DoN
1934.11.15     CO, Fuso
1935.11.15 RADM   Assist Staff, 3F
1935.12. 2     CoS, 3F
1936.11.16     CoS, Yokosuka ND
1937.12. 1     Chief, B-Adm, NSC
1939. 9.30     Assist Staff, CSF / Assist Staff, 3F
1939.10.26     Attache, Chi / Shanghai Resident
1939.11.15 VADM    
1940.10.15     Assist Staff, 1F
1940.11.15     COM, 2S
1941. 8.11     Att, NGS
1941. 9.18     Dir, NSC / Member, AdmCommittee
1943. 4.15     CinC, 2KF
1943. 9. 3     Att, NGS
1944. 3.15     Wait
1944. 3.20 Resv    
1970. 2. 9     died (80)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKabashima, Setsuo Fukuoka Naval Academy 37th (106/179)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1887.11. 5     born
1909.11.19 MID   Crew, Aso
1910. 7.16     Crew, Yakumo
1910.12. 1     Crew, Asahi
1911. 2.27 SUBLT    
1911. 4. 1     Crew, Tango
1911.11. 1     Crew, Kawachi
1912. 4.24     Gun.School Bas.Course
1912. 8. 9     Torp.School Bas.Course
1912.12. 1 LTJG    
1912.12.20     Member, 16btg
1913. 4. 1     Crew, Musashi
1913.11.18     Crew, Kongo
1915. 3. 1     Crew, Matsue
1915. 9.16     Crew, Tsukuba
1916. 9.16     Wait
1916.10.11     Member, Yokosuka ND
1916.12. 1 LT   DC, Manshu
1917.12. 1     Crew, Mikazuki
1918.12. 1     Chief Nav, Chihaya
1919. 4. 1     Chief Nav, Chihaya / DC, Chihaya
1919.12. 1     Chief Nav, Tsugaru / DC, Tsugaru
1920. 5. 6     Assist Staff, 3F
1920. 7.23     Member, Interim bg
1920.10. 5     Chief Nav, Yakumo (acting) / DC, Yakumo (acting)
1920.12. 1     Member, Yokosuka ND
1920.12.15     EO, Sata
1921. 2.24     Chief Nav, Sata
1922. 2. 6     Chief Nav, Chiyoda / DC, Chiyoda
1922. 3.20     Chief Nav, Hirado / DC, Hirado
1922.12. 1 LCDR   CO-Des, Nara
1924. 4. 1     Member, Yokosuka ND
1924. 5. 1     Member, Interim bg
1924.10.25     Member, Yokosuka ND
1924.12. 1     Staff, Yokosuka Harbour
1927.12. 1 CMDR    
1928.12.10     Staff, Yokosuka Harbour / XO, Shiriya
1929. 2. 1     Staff, Yokosuka Harbour
1931.12. 1     Member, Yokosuka ND
1932. 2. 1     Trip to Europe, USA
1932.10. 3     Return
1932.12. 1 CAPT   Manager, Yokosuka Harbour
1938.11.15 RADM    
1938.12.15     Att, NGS
1939. 1.15     Member, Mako GD
1939. 9. 1     Member, Mako GD / Att, Kure ND
1940. 3. 1     Member, Mako GD
1941.10. 3     Member, Mako GD / Att, Sasebo ND
1941.11.20     Member, Mako GD
1941.12.25     Dir, 11th AuxNF
1942. 5. 1 VADM    
1943. 3.10     Att, NGS
1943. 6.20     Wait
1943. 6.25 Resv    
1944. 3.31     Job assistant, DoN
1973. 2.11     died (85)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKoike, Shiro Ibaraki Naval Academy 37th (6/179)
Vice-admiral Naval College 20th

Date Rank Other title Job
1886. 8.30     born
1909.11.19 MID   Crew, Soya
1910. 7.16     Crew, Sagami
1910.12. 1     Crew, Katori
1910.12.25 SUBLT    
1911. 4. 1     Crew, Soya
1912. 4.24     Gun.School Bas.Course
1912. 8. 9     Torp.School Bas.Course
1912.12. 1 LTJG    
1912.12.20     Crew, Shirayuki
1913.12. 1     Crew, Satsuma
1915.12.13 LT   Nav.College B-Course
1916. 6. 1     Nav.College Major.Course
1916.12. 1     Chief Nav, Matsue
1917.11.14     Member, Yokosuka ND
1917.12. 1     Chief Nav, Musashi
1918.11. 9     Chief Nav, Chitose
1919. 4. 1     Chief Nav, Chitose / DC, Chitose
1919. 7.14     EO, Kuma
1920. 1.10     Chief Nav, Kuma / DC, Kuma / EO, Kuma
1920.12. 1     Nav.College A-Course
1921.12. 1 LCDR    
1922. 5.10     Chief Nav, Yakumo / DC, Yakumo
1922.12. 1     Chief Nav, Fuji / DC, Fuji / Inst, Fuji / Inst, Nav.College
1925. 4.15     Att, NGS
1925. 6. 1     Staff, NGS
1925.12. 1 CMDR    
1926.12. 1     Staff, NGS / Inst, Nav.College
1927.11. 1     Attache, Bra
1929.11.30 CAPT   Order of Return
1930. 7. 1     CO-Aux, Erimo
1930.11. 1     Att, NGS
1930.12. 1     Adj, NGS
1932.11.15     CO, Aoba
1933.11.15     CO, Chokai
1934.11.15     Chief Inst, Nav.School
1935.11.15 RADM   SM, Nav.School
1937.12. 1     Dir, NHC
1939.11.15 VADM    
1941. 6. 1     Att, NGS
1941. 6. 5     Att, NGS / Att, DoN
1941. 8. 1     Dir, NFC
1942.12.15     CinC, Kainan GD
1943.10. 1     Att, NGS
1944. 3.15     Wait
1944. 3.20 Resv    
1961. 6.19     died (74)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKomatsu, Teruhisa Tokyo Naval Academy 37th (26/179)
Vice-admiral Naval College 20th

Date Rank Other title Job
1888. 8.12   Kitashirakawanomiya born (Prince Teruhisa)
1909.11.19 MID   Crew, Aso
1910. 7.20   Marquis
(vassalized)
Crew, Satsuma
1910.12.15 SUBLT    
1911. 8. 4     Gun.School Bas.Course
1911.12.20     Torp.School Bas.Course
1912. 4.24     Crew, Kawachi
1912.12. 1 LTJG    
1913. 8.11     Senator
1913. 9.20     Crew, Soya
1914. 5.27     Crew, Kurama
1914.12. 1     Member, Yokosuka ND
1915.12.13 LT   Nav.College B-Course
1916. 6. 1     Gun.School Adv.Course
1916.12. 1     DC, Kongo
1917. 9.11     Crew, Yugure
1917.12. 1     Crew, Urakaze
1918. 6.19     DC, Yamashiro
1918.12.23     Member, Yokosuka ND
1919.12. 1     Nav.College A-Course
1921.12. 1 LCDR    
1922.12. 1     Staff, 2Sd
1923.11.10     Staff, NGS / Inst, Nav.College
1924.12.16     Member, Yokosuka ND
1925. 1.12     Study in UK by own payment
1925.12. 1 CMDR    
1927. 2.19     Return
1927. 4. 1     CO-Des, Hokaze
1927.12. 1     Staff, NGS / Inst, Nav.College
1928.12.10     XO, Isuzu
1929.11.15     XO, Nagato
1930.12. 1 CAPT   CO, Itsukushima
1931.11.14     CO, Jingei
1932.12. 1     CO, Kiso
1933.11.15     Att, NGS
1934.11.15     CO, Nachi
1935.12. 2     Inst, Nav.College
1936.12. 1 RADM   COM, 1Ss
1937.12. 1     SM, Sub.School
1938.11.15     Chief Inst, Nav.College
1940.11.15 VADM   COM, Ryojun GD
1941. 7. 5     CinC, 1CF
1942. 2.14     Att, NGS
1942. 3.16     CinC, 6F
1943. 6.21     CinC, Sasebo ND
1944.11. 4     Dir, Nav.Academy
1945. 1.15     Att, NGS
1945. 5.15     Wait
1945. 5.21 Resv    
1970.11. 5     died (82)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKoori, Hidesaburo Ehime Naval Academy 37th (32/179)
Vice-admiral Naval College 20th

Date Rank Other title Job
1887.12.21     born
    3rd Medal  
1909.11.19 MID   Crew, Aso
1910. 7.16     Crew, Mishima
1910.12. 1 SUBLT    
1912. 4.24     Gun.School Bas.Course
1912. 8. 9     Torp.School Bas.Course
1912.12. 1 LTJG    
1912.12.20     Member, 13btg
1913. 4.10     Member, 12btg
1914. 3.23     Crew, Soya
1915.12.13 LT   DC, Chikuma
1916.12. 1     Nav.College B-Course
1917. 5. 1     Gun.School Adv.Course
1917.12. 1     DC, Iwate
1918. 7.15     Crew, Yamakaze
1919. 4. 1     Chief Gun, Yamakaze / DC, Yamakaze
1919.12. 1     Inst, Gun.School / Adj, Gun.School
1920.12. 1     Nav.College A-Course
1921.12. 1 LCDR    
1922.12. 1     DC, Hyuga
1923. 3.20     Aide-dc, Prince (to Prince Nobuhito)
1924. 7.24     Aide-dc, Prince (to Prince Nobuhito) / Crew, Asama
1924.11. 1     Aide-dc, Prince (to Prince Nobuhito) / Crew, Nagato
1925. 5. 1     Aide-dc, Prince (to Prince Nobuhito) / Crew, Fuso
1926. 5. 1     Aide-dc, Prince (to Prince Nobuhito) / Crew, Furutaka
1926.12. 1 CMDR   Aide-dc, Prince (to Prince Nobuhito) / Member, Yokosuka ND
1927. 4.10     Member, Yokosuka ND (Trip to Europe, USA)
1928. 4.16     Return
1928. 5.10     XO, Kiso
1928. 7.15     Staff, B-NA, DoN (S2)
1930.12. 1 CAPT   Inst, Nav.College
1930.12.10     Inst, Nav.College / Inst, Pay.Academy
1931.12. 1     Aide-dc / Secretary, Military Council Committee
1935.12. 2     CO, Mutsu
1936.11.16     CoS, Sasebo ND
1936.12. 1 RADM    
1938. 9. 1     COM, 13S
1938.12.15     COM, 1Glg
1939.10. 2     Attache, Man
1940.11.15 VADM   Att, NGS
1940.12.17 Resv    
1977.12.19     died (89)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKusaka, Jinichi Ishikawa Naval Academy 37th (21/179)
Vice-admiral Naval College 19th

Date Rank Other title Job
1888.12. 7     born
    2nd Medal  
1909.11.19 MID   Crew, Soya
1910. 7.16     Crew, Chiyoda
1910.12.15 SUBLT    
1911. 4. 1     Crew, Tokiwa
1911. 8. 4     Gun.School Bas.Course
1911.12.20     Torp.School Bas.Course
1912. 4.24     Crew, Aki
1912.12. 1 LTJG    
1913.12. 1     Crew, Asama
1915.12.13 LT   Nav.College B-Course
1916. 6. 1     Gun.School Adv.Course
1916.12. 1     DC, Aki
1916.12.25     Att, NGS
1917. 2.21     DC, Asama
1918. 7. 9     DC, Asama / Chief Gun, Asama (acting)
1918. 7.15     DC, Kashima
1918.12. 1     Crew, Hamakaze
1919. 4. 1     Chief Gun, Hamakaze / DC, Hamakaze
1919.12. 1     Nav.College A-Course
1921.12. 1 LCDR   VChief Gun, Hiei / DC, Hiei
1922.12. 1     Inst, Gun.School
1924.12. 1     Chief Gun, Yamashiro
1925.12. 1     Staff, 2F
1926.12. 1 CMDR   Chief Gun, Nagato
1927.12. 1     Inst, Gun.School
1928.12.10     Staff, B-Edu, DoN
1930.12. 1 CAPT   Att, NGS / Att, DoN
1931. 2.10     Att, NGS (Trip to Europe, USA)
1931.11.12     Return
1931.11.14     CO, Kitakami
1932.12. 1     Assist Staff, 1F
1933.11.15     Chief, S2, B-Edu, DoN
1935.11.15     CO, Fuso
1936.12. 1 RADM   SM, Gun.School
1937.12. 1     COM, 1Sf
1938. 4.25     CoS, CSF / CoS, 3F
1939.10.23     Assist Staff, CSF / Assist Staff, 3F
1939.11.15     Dir, B-Edu, DoN
1940.11.15 VADM    
1941. 4. 4     Dir, Nav.Academy
1942.10. 1     CinC, 11AF
1942.12.24     CinC, NTF / CinC, 11AF
1947. 2. 7 Resv    
1972. 8.24     died (83)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKuwabara, Torao Shizuoka Naval Academy 37th (125/179)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1887.10.26     born
    3rd Medal  
1909.11.19 MID   Crew, Soya
1910. 7.16     Crew, Hizen
1911. 2.27 SUBLT   Crew, Toyohashi
1911.12.20     Gun.School Bas.Course
1912. 4.24     Torp.School Bas.Course
1912. 8. 9     Crew, Kurama
1912.12. 1 LTJG   Crew, Toyohashi / Member, 1sbg
1912.12.25     Crew, Karasaki / Member, 1sbg
1913.12. 1     Member, 2sbg
1915. 2. 1     Member, Yokosuka ND
1915. 6. 1     Crew, Wakamiya
1916. 4. 1     Member, Yokosuka fg / Inst, Yokosuka fg
1916.12. 1 LT   DC, Yokosuka fg
1917. 7.21     Member, Yokosuka fg
1917. 7.26     Trip to Europe, USA
1917.11.17     Return
1917.12. 1     Member, Yokosuka fg / Inst, Yokosuka fg
1918.12.25     Member, Yokosuka fg / Inst, Yokosuka fg / Inst, Gun.School / Inst, Torp.School
1919. 7.18     Inst, Yokosuka fg / Member, Yokosuka fg / Inst, Gun.School / Inst, Torp.School
1919.12. 1     Inst WL, Yokosuka fg (acting) / Inst, Yokosuka fg / Inst, Gun.School / Inst, Torp.School
1921. 4.29     Member, Yokosuka fg / Inst, Yokosuka fg / Inst, Gun.School / Inst, Torp.School
1921. 7.16     WL, Yokosuka fg (acting)
1921. 8.18     Att, NGS
1921. 9.19     Trip to USA
1922. 2.23     Return
1922. 4.15     Staff, NSC
1922.12. 1 LCDR    
1922.12.20     Staff, NSC / Inst, Nav.College
1923. 8.13     WL, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg
1924.12. 1     Att, NSC
1925. 2. 7     Att, NSC / Staff, B-Ord, Yokosuka NYd
1925. 4.15     Staff, NSC / Staff, B-Ord, Yokosuka NYd
1926.12. 1 CMDR    
1927. 4. 5     Staff, B-Tec, NAC / Staff, B-Ord, Yokosuka NYd
1927. 8.25     Staff, B-Tec, NAC / Staff, B-Ord, Yokosuka NYd / Staff, Tech.Rsch
1928. 1.25     Staff, B-Tec, NAC / Staff, Tech.Rsch
1928.12.10     XO, Yokosuka fg
1929.11. 1     XO, Kaga
1930.11. 1     XO, Yokosuka fg / Chief Inst, Yokosuka fg
1932.12. 1 CAPT   CO-Aux, Notoro
1933.10.20     CO, Ryujo
1934.11.15     Att, NGS
1935. 6.12     XO, Kasumigaura fg / Chief Inst, Kasumigaura fg
1936.12. 1     Chief, B-Flight.Res, Air Arsnl
1937.12.25     CO, Yokosuka fg
1938.11.15 RADM   COM, 2Cfg
1939.10.19     COM, 1Cfg
1940. 1.15     CO, Yokosuka fg
1940.11.15     COM, 11Cfg
1941. 4.10     COM, 4Sf
1941. 9. 1     COM, 3Sf
1942. 4. 1     Att, NGS
1942. 4. 5     Assist Staff, CSF
1942. 4.10     COM, Seito HBg
1942. 5. 1 VADM    
1943.11.10     Att, NGS
1943.12.15     Wait
1943.12.20 Resv
Mob
  Att, NGS / Att, DoN
1943.12.27     Member, B-NA, DoN / Niigata area inspector, Department of Military supply
1944. 4. 1     Hokuriku area inspector, Department of Military supply
1945. 9. 1 Demob    
1975. 6. 5     died (87)

TOP of this page Table of Job abbreviationsMatsuki, Masukichi Kochi Naval Academy 37th (72/179)
Vice-admiral Naval College 20th

Date Rank Other title Job
1887. 2. 5     born
1909.11.19 MID   Crew, Aso
1910. 7.16     Crew, Okinoshima
1910.12. 1     Crew, Hizen
1910.12.15 SUBLT    
1912. 1.15     Crew, Tsugaru
1912. 7.31     Gun.School Bas.Course
1912.12. 1 LTJG    
1912.12.20     Torp.School Bas.Course
1913. 5.24     Crew, Hirado
1915. 2. 1     Member, 5btg
1915. 3.27     Crew, Isonami
1915.12.13 LT   DC, Yakumo
1916.12. 1     Nav.College B-Course
1917. 5. 1     Gun.School Adv.Course
1917.12. 1     DC, Asama
1918. 7.15     Crew, Umikaze
1919. 4. 1     Chief Gun, Umikaze / DC, Umikaze
1919.12. 1     VChief Gun, Aki / DC, Aki
1920.12. 1     Nav.College A-Course
1921.12. 1 LCDR    
1922.12. 1     VChief Gun, Kongo / DC, Kongo
1923. 8.13     Staff, NSC / Staff, B-Sup, DoN
1925. 8. 1     SVO (Trip to UK)
1926.12. 1 CMDR    
1927. 4. 5     SVO, NSC
1927. 7.15     Order of Return
1928. 1.15     Att, NSC
1928. 2. 6     Member, Yokosuka ND
1928. 3. 1     Inst, Yokosuka SC
1928. 5.15     Inst, Yokosuka SC / Assist Staff, GF
1928. 8.10     Inst, Yokosuka SC
1928. 9.20     Member, Yokosuka ND
1928.10.20     XO, Jingei
1929. 5.15     Att, NSC
1929. 6.20     Staff, NSC
1931.12. 1 CAPT   CO, Tatsuta
1932.12. 1     CO, Natori
1933.11.15     SVC, NSC / SVO, NAC / Att, NSC
1934. 5. 1     CSVCO, NSC
1934.11.15     Chief, B-Adm, Yokosuka NYd
1935.10. 7     Chief, B-Adm, Kure NYd
1937.12. 1 RADM   Dir, Maizuru NYd
1939. 9.20     Att, NSC
1939. 9.30     Chief, B-Adm, NSC
1940.11.15     Chief, B1, NSC
1941.10.15 VADM    
1942. 7.14     Member, B-NA, DoN / Dir, Shipping Agency
1943.10. 1     CinC, Kainan GD
1944.11. 4     Att, NGS
1944.12.19     Wait
1944.12.20 Resv    
1963. 3.30     died (76)

TOP of this page Table of Job abbreviationsMoizumi, Shinichi Miyagi Naval Academy 37th (110/179)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1888. 4. 5     born
1909.11.19 MID   Crew, Aso
1910. 7.16     Crew, Tsukuba
1911. 2.27 SUBLT    
1911. 4.20     Crew, Akashi
1912. 8. 9     Gun.School Bas.Course
1912.12. 1 LTJG    
1912.12.20     Torp.School Bas.Course
1913. 5.24     Crew, Aso
1914. 3.23     Member, 12btg
1915. 3. 1     Crew, Yamato
1916. 2.25     Crew, Aso
1916.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1917. 5. 1     Nav.College Major.Course
1917.12. 1     Chief Nav, Takasaki
1918.12. 1     Chief Nav, Hirado
1919. 4. 1     Chief Nav, Hirado / DC, Hirado
1919.12. 1     Member, Sasebo ND
1920. 6. 1     EO, Tama
1921. 1.29     Chief Nav, Tama / DC, Tama
1921. 1.31     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1922.12. 1 LCDR    
1923. 6. 1     Chief Nav, Asama / DC, Asama
1924. 5.10     Chief Nav, Iwate / DC, Iwate
1924.12. 1     Chief Nav, Fuji / DC, Fuji
1924.12.16     Chief Nav, Fuji / DC, Fuji / Inst, Nav.College
1924.12.25     Chief Nav, Fuji / DC, Fuji / Inst, Fuji / Inst, Nav.College
1925.11.10     Chief Nav, Kasuga / DC, Kasuga
1925.12. 1     Chief Nav, Kasuga / DC, Kasuga / Inst, Kasuga / Inst, Nav.College
1926.11. 1     Chief Nav, Nagato / DC, Nagato
1926.12. 1 CMDR    
1928.12.10     Inst, Kasuga / Inst, Fuji
1931.12. 1 CAPT   CO, Yodo
1932.12. 1     Chief, S1, NHC
1935.10.28     CO, Maya
1936.11.16     CO, Maya / CO, Taigei
1936.12. 1     Att, NGS / Att, DoN
1937. 1.15     Trip to Europe, USA
1937. 8.19     Return
1937. 8.27     CO, Akagi
1937.12. 1 RADM   SM, Nav.School
1940.11.15     Att, NGS
1941. 4.10     COM, 5aBg
1941. 8.11     COM, 4aBg
1941.10.15 VADM    
1942. 4.10     COM, 4aBg / COM, 2KEg
1942. 6.15     Att, NGS
1942. 8.25     Wait
1942. 9. 1 Resv    
1969.11.26     died (81)

TOP of this page Table of Job abbreviationsOkawachi, Denshichi Saga Naval Academy 37th (41/179)
Vice-admiral Naval College 20th

Date Rank Other title Job
1886. 9. 2     born
    2nd Medal  
1909.11.19 MID   Crew, Soya
1910. 7.16     Crew, Niitaka
1910.12.15 SUBLT    
1912. 8. 9     Gun.School Bas.Course
1912.12. 1 LTJG    
1912.12.20     Torp.School Bas.Course
1913. 5.24     Crew, Asama
1914. 8.13     Crew, Ikoma
1915. 5.26     Crew, Hizen
1915.12.13 LT   DC, Tone
1916.11. 6     Member, Yokosuka ND
1916.12. 1     Nav.College B-Course
1917. 5. 1     Gun.School Adv.Course
1917.12. 1     DC, Shikishima
1918. 1.25     Crew, Keyaki / EO, Keyaki
1918.11. 9     DC, Adzuma
1919. 8. 1     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1920.12. 1     Nav.College A-Course
1921.12. 1 LCDR    
1922.12. 1     Chief Gun, Kuma
1923.11.10     Staff, 2Sd
1924.12. 1     Inst, Gun.School
1926.12. 1 CMDR   Staff, 1F / Staff, GF
1927.12. 1     Inst, Nav.College
1930.12. 1 CAPT   Member, Yokosuka ND
1931. 4. 1     CO-Aux, Ondo
1931.11.14     CO, Kiso
1932.12. 1     Chief Inst, Gun.School
1934. 8.20     CO, Asama
1935. 8. 1     CO, Hiei
1936. 4. 1     Member, Yokosuka ND
1936.11.16     COM, Shanghai lg / Assist Staff, 3F
1936.12. 1 RADM    
1938. 4.25     SM, Gun.School
1940. 9. 6     Assist Staff, CSF
1940.10. 1     CoS, CSF
1940.11.15 VADM    
1942. 3.16     Att, NGS
1942. 7.14     CinC, 1KF
1943. 9.20     Att, NGS
1943.12. 1     CinC, Maizuru ND
1944. 4. 1     Att, NGS / Att, DoN
1944. 4.20     Dir, NRC
1944. 8. 5     Dir, Nav.Academy
1944.10.22     Assist Staff, GF
1944.11. 1     CinC, GKF / CinC, 3KF / CinC, 13AF
1945. 1. 8     CinC, GKF / CinC, 3KF
1947. 1.25 Return    
1958. 2.13     died (71)

TOP of this page Table of Job abbreviationsOkuma, Masakichi Aichi Naval Academy 37th (20/179)
Vice-admiral Naval College 19th

Date Rank Other title Job
1888. 1.30     born
1909.11.19 MID   Crew, Aso
1910. 7.16     Crew, Niitaka
1910.12.15 SUBLT   Crew, Kashima
1912. 4.24     Gun.School Bas.Course
1912. 8. 9     Torp.School Bas.Course
1912.12. 1 LTJG    
1912.12.20     Member, 2btg
1913.11.18     Crew, Kongo
1914. 5.27     Crew, Ibuki
1914.12.28     Crew, Kawachi
1915.12.13 LT   Nav.College B-Course
1916. 6. 1     Torp.School Adv.Course
1916.12. 1     Crew, Umikaze
1917. 4. 1     Crew, Isokaze
1917.12. 1     CO-Tbb, 2btg / Inst, Torp.School
1918. 5. 1     Assist Staff, 2nd Special Task Fleet
1918. 7. 5     Crew, Momo
1919. 8.20     CO-Des, Mikazuki / Inst, Torp.School
1919.11. 1     CO-Des, Mikazuki
1919.12. 1     Nav.College A-Course
1921.12. 1 LCDR   CO-Des, Tsuta
1922.12. 1     Inst, Torp.School / Inst, Gun.School
1925.12. 1     Staff, 2Sd
1926.12. 1 CMDR   Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1929.11.30     XO, Ashigara
1930.11.10     CO, 3dg
1930.12. 1 CAPT    
1931.11. 2     Member, Yokosuka ND
1931.12. 1     CO, 8dg
1932.11.15     CO, Jintsu
1933.11.15     Chief Inst, Torp.School
1935.11.15     CO, Yamashiro
1936.12. 1 RADM   COM, 5Sd
1937.12. 1     COM, 2Sd
1938.11.15     COM, 8S
1939.11.15     Att, Sasebo ND
1940. 5. 1     COM, 5S
1940.11. 1     Att, NGS
1940.11.15 VADM   COM, Ominato GD
1941.11.20     CinC, Ominato GD
1942. 9.15     Att, NGS
1942.10.15     Wait
1942.10.20 Resv    
1943. 6.15     died (55)

TOP of this page Table of Job abbreviationsOta, Taiji Okayama Naval Academy 37th (19/179)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1887. 1.25     born
    3rd Medal  
1909.11.19 MID   Crew, Soya
1910. 7.16     Crew, Takachiho
1910.12. 1     Crew, Fuji
1910.12.15 SUBLT   Crew, Kashima
1911.12.20     Gun.School Bas.Course
1912. 4.24     Torp.School Bas.Course
1912. 8. 9     Crew, Chiyoda
1912.12. 1 LTJG    
1913. 7.21     Member, Kure ND
1913. 9.20     Crew, Iwami
1913.12. 1     Crew, Asahi
1914. 5.27     Crew, Kongo
1915. 3.17     Crew, Kiri
1915.12.13 LT   Nav.College B-Course
1916. 6. 1     Gun.School Adv.Course
1916.12. 1     DC, Satsuma
1917. 9.15     DC, Asama
1918. 7.15     DC, Fuso
1918.12. 1     EO, Sawakaze
1919. 7.18     Chief Gun, Sawakaze / DC, Sawakaze
1919. 9. 1     Crew, Maki
1919.12. 1     Aide-dc, FADM (to FADM Togo, Heihachiro) / Att, DoN
1921.12. 1 LCDR   CO-Des, Mikazuki
1922. 1.10     CO-Des, Hatsuyuki / Inst, Torp.School
1922.12. 1     Staff, Yokosuka ND
1923. 8.13     Staff, B-NA, DoN
1926. 5. 1     Member, Yokosuka ND (Trip to Europe, USA)
1926.12. 1 CMDR    
1927. 1.29     Return
1927. 2.15     Att, NGS / Att, DoN
1927. 3.15     Staff, B-Per, DoN
1928.12.10     XO, Kako
1929.11. 1     XO, Haruna
1930.11.15     CO-Aux, Sunosaki
1930.12. 1 CAPT    
1931.10.15     CO, Oi
1932.12. 1     CO, Asama
1934. 8.20     Att, NGS / Att, DoN
1934. 9. 1     Chief, S2, B-NA, DoN
1936.12. 1 RADM   Chief, B-Per, Yokosuka / Chief Per, Yokosuka ND
1938.11.15     Att, NGS
1939. 1.20     COM, 4aBg
1939.11.15     Att, NGS
1940. 7. 1     Chief, Communication Office, Asian Development Agency / Chief, Amoi Communication Office, Asian Development Agency
1940.11.15 VADM    
1941. 5. 7     Chief, Central China Communication Office, Asian Development Agency
1942.11. 1     Att, NGS
1942.12. 1     CinC, 3KF
1943. 9.20     Att, NGS
1944. 1.25     Wait
1944. 1.31 Resv    
1960. 2.12     died (73)

TOP of this page Table of Job abbreviationsOzawa, Jisaburo Tokyo Naval Academy 37th (45/179)
Vice-admiral Naval College 19th

Date Rank Other title Job
1886.10. 2     born
1909.11.19 MID   Crew, Soya
1910. 7.16     Crew, Mikasa
1910.12. 1     Crew, Kasuga
1910.12.15 SUBLT    
1912. 4.24     Gun.School Bas.Course
1912. 8. 9     Torp.School Bas.Course
1912.12. 1 LTJG    
1912.12.20     Crew, Arare
1913.12. 1     Crew, Hiei
1915. 2. 8     Crew, Chitose
1915. 2.25     Member, Yokosuka SC
1915.12.13 LT   DC, Kawachi
1916.12. 1     Nav.College B-Course
1917. 5. 1     Torp.School Adv.Course
1917.12. 1     CO-Tbb, 2btg / Inst, Torp.School
1918.11. 1     Crew, Hinoki
1919.12. 1     Nav.College A-Course
1921.12. 1 LCDR   CO-Des, Take
1922.12. 1     Staff, Mako GD
1923. 8. 5     CO-Des, Shimakaze (acting)
1925. 1.20     CO-Des, DD-3
1925.11.10     Chief Torp, Kongo
1926. 5. 7     Staff, 1F / Staff, GF
1926.12. 1 CMDR   Staff, 1Sd
1927.12. 1     Inst, Torp.School / Inst, Gun.School / Inst, Kasuga
1929.11.30     Member, Yokosuka ND
1929.12. 1     Att, NGS
1930. 2. 5     Trip to Europe, USA
1930.11. 1     Return
1930.12. 1 CAPT   CO, 1dg
1931. 1.31     CO, 4dg
1931. 4.10     Member, Yokosuka ND
1931.10.10     CO, 11dg
1931.12. 1     Inst, Nav.College / Inst, Mil.College
1932. 3. 1     Inst, Nav.College
1934.11.15     CO, Maya
1935.10.28     CO, Haruna
1936.12. 1 RADM   Inst, Nav.College
1937. 2.18     CoS, GF / CoS, 1F
1937.11.15     COM, 8S
1938.11.15     SM, Torp.School
1939.11.15     COM, 1Sf
1940.11. 1     COM, 3S
1940.11.15 VADM    
1941. 9. 6     Dir, Nav.College / Member, High Technical Committee
1941.10.18     CinC, KF
1942. 1. 3     CinC, 1KF
1942. 7.14     Att, NGS
1942.11.11     CinC, 3F
1944. 3. 1     CinC, 1KdF / CinC, 3F
1944.11.15     Att, NGS
1944.11.18     VCNGS / Dir, Nav.College / Chief, B-Comm, JGS-N
1944.12. 1     VCNGS / Dir, Nav.College
1945. 5.19     Att, NGS
1945. 5.29     CinC, GB / CinC, GF / CinC, GEB
1945. 8.25     CinC, GB / CinC, GF
1945.10.10 Resv    
1966.11. 9     died (80)

TOP of this page Table of Job abbreviationsSamejima, Tomoshige Tokyo Naval Academy 37th (51/179)
Vice-admiral Naval College 21st

Date Rank Other title Job
1889. 4. 8     born
    4th Medal
3rd Medal
 
1909.11.19 MID   Crew, Soya
1910. 7.16     Crew, Sagami
1910.12. 1     Crew, Katori
1910.12. 5   Baron (succeeding)  
1910.12.15 SUBLT    
1911. 4.20     Crew, Aso
1912. 4.24     Crew, Hashidate
1912. 8. 9     Gun.School Bas.Course
1912.12. 1 LTJG    
1912.12.20     Torp.School Bas.Course
1913. 7.25     Crew, Kashima
1913.12. 1     Crew, Kawachi
1914.12.28     Wait
1915. 3. 8     Crew, Kaba
1915.12.13 LT   Nav.College B-Course
1916. 6. 1     Gun.School Adv.Course
1916.12. 1     DC, Adzuma
1918. 6.13     DC, Kongo
1918.12.11     Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1920.12. 1     VChief Gun, Mutsu / DC, Mutsu / EO, Mutsu
1921. 3.19     Aide-dc, Councilor (to ADM Prince Yorihito) / Att, DoN
1921.12. 1 LCDR   Nav.College A-Course
1923.10.15     Chief Gun, Yura
1924.12. 1     Member, Yokosuka ND
1925. 1.12     Study in UK by own payment
1926.12. 1 CMDR    
1927. 2. 1     Order of Return
1927. 4.10     Aide-dc, Prince (to Prince Nobuhito) / Member, Yokosuka ND
1927. 7.29     Aide-dc, Prince (to Prince Nobuhito) / Crew, Hiei
1927.11. 1     Aide-dc, Prince (to Prince Nobuhito) / Member, Yokosuka ND
1927.12. 1     Aide-dc, Prince (to Prince Nobuhito) / Crew, Yakumo
1929. 2. 1     Aide-dc, Prince (to Prince Nobuhito) / Crew, Haruna
1929.11.30     XO, Haguro
1930.11.15     Member, Yokosuka ND
1931. 4. 1     CO-Aux, Seito
1931.10. 1     Member, Yokosuka ND
1931.11. 2     Assist Staff, 1st Expeditionary Fleet
1931.12. 1 CAPT    
1932. 2. 4     Assist Staff, 1st Expeditionary Fleet / Staff, 3F
1932.12. 1     CO, Kitakami
1934. 3.14     CEO, Mogami
1935. 2. 1     CO, Mogami
1935.11.15     CO, Haguro
1936.12. 1     CO, Nagato
1937.12. 1 RADM   COM, 4Sf
1938. 8. 1     COM, 13S
1938. 9. 1     COM, 2Sf
1939.10.20     Att, NGS
1939.11.15     Aide-dc
1941.10.15 VADM    
1942.10.26     CinC, 4F
1943. 4. 1     CinC, 8F
1946. 3. 5 Resv    
1966. 9.13     died (77)

TOP of this page Table of Job abbreviationsShishido, Yoshinobu Yamaguchi Naval Academy 37th (10/179)
Vice-admiral Naval College 20th

Date Rank Other title Job
1887. 1. 2     born
1909.11.19 MID   Crew, Soya
1910. 7.16     Crew, Tone
1910.12.15 SUBLT    
1912.12. 1 LTJG    
1912.12.20     Torp.School Bas.Course
1913. 5.24     Crew, Kashima
1914. 3.23     Member, Maizuru SC
1914. 5.27     Crew, Asahi
1914. 8.18     Crew, Aki
1915. 2. 1     Crew, Asahi
1915.12.13 LT   Nav.College B-Course
1916. 6. 1     Gun.School Adv.Course
1916.12. 1     DC, Yamashiro / EO, Yamashiro
1917.12. 1     DC, Hyuga / EO, Hyuga
1918.11. 4     DC, Tokiwa
1919. 4. 1     VChief Gun, Tokiwa / DC, Tokiwa
1919. 8.18     DC, Fuso
1919.12. 1     VChief Gun, Hiei / DC, Hiei
1920.12. 1     Nav.College A-Course
1921.12. 1 LCDR    
1922.12. 1     DC, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg
1923. 5.15     Staff, NGS
1925.12. 1 CMDR   Staff, Maizuru GD
1927.12. 1     Staff, 5S
1928.12.10     XO, Iwate
1929.12.24     XO, Mutsu
1930.12. 1 CAPT   Member, Sasebo ND
1930.12.10     CO-Aux, Ondo
1931. 4. 1     Inst, Nav.College
1931.12. 1     Inst, Nav.College / Inst, Pay.Academy
1932.11.15     CoS, Chinkai GD
1934.11. 1     Member, Kure ND
1934.11.15     CO, Kure SC
1936.12. 1 RADM    
1936.12.15     Att, NGS
1937.12.20     COM, 1Glg
1938. 4.25     COM, Shanghai lg / Assist Staff, 3F
1939.11.15     Att, Kure ND
1940.11.15 VADM   Att, NGS
1940.12.16     Wait
1941. 1.17 Resv    
1976. 1. 7     died (89)

TOP of this page Table of Job abbreviationsSonoda, Shigeru Kagoshima Naval Academy 37th (35/179)
Vice-admiral Naval College 21st

Date Rank Other title Job
1887. 7. 7     born
1909.11.19 MID   Crew, Soya
1910. 7.16     Crew, Ibuki
1910.12.15 SUBLT    
1911.12.20     Gun.School Bas.Course
1912. 4.24     Torp.School Bas.Course
1912. 8. 9     Crew, Aso
1912.12. 1 LTJG    
1913. 9.26     Crew, Adzuma
1914. 8.31     Member, Yokosuka ND
1914. 9. 3     Member, 2F / Platoon leader, Heavy gun Battery
1914.12. 1     Member, Kure SC
1915. 3.17     Crew, Ume
1915.12.13 LT   DC, Kashima
1916.12. 1     Nav.College B-Course
1917. 5. 1     Torp.School Adv.Course
1917.12. 1     Torp.School Exp.Course
1918. 3.25     Crew, Kagero
1918.12. 1     Wait
1919. 4.15     Member, Yokosuka ND
1919. 6.10     Chief Torp, Minekaze / DC, Minekaze / EO, Minekaze
1919.12. 1     Adj, Maizuru ND / Staff, Maizuru ND
1920.12. 1     CO-Des, Fubuki / Inst, Torp.School
1921. 9. 1     Staff, 4S
1921. 9. 6     Member, Yokosuka ND
1921.12. 1 LCDR   Nav.College A-Course
1923.10.15     DC, Sasebo bg
1924. 4.25     Chief Torp, Sasebo bg / DC, Sasebo bg
1924.12. 1     Assist Staff, 1F / Staff, 1F
1924.12.25     Assist Staff, 1F / Staff, GF
1925.12. 1     Staff, NGS / Staff, Military General Staffs
1926.12. 1 CMDR    
1927.11.15     XO, Tama
1928. 8. 1     EO, Nachi
1928. 9.10     XO, Nachi
1929. 1.15     CEO, Shirataka
1929. 4. 9     CO, Shirataka
1929.11. 5     Inst, Torp.School
1930.12. 1 CAPT    
1931.11.14     CO, Itsukushima
1932.12. 1     CO, Naka
1933.11.15     Member, Yokosuka ND (ordered by CoS)
1934.11. 1     CO, Atago
1935.11.15     CO, Sasebo bg
1936.12. 1 RADM   COM, Yokosuka BS
1937.12. 1     COM, 1aBg
1938.12.15     Att, NGS
1939.11. 1     Att, Yokosuka ND
1940. 2. 7 VADM   died (52)

TOP of this page Table of Job abbreviationsSukigara, Tamazo Aichi Naval Academy 37th (66/179)
Vice-admiral Naval College 20th

Date Rank Other title Job
1889. 9.23     born
    3rd Medal  
1909.11.19 MID   Crew, Aso
1910. 7.16     Crew, Hizen
1910.12. 5 SUBLT    
1912. 8. 9     Gun.School Bas.Course
1912.12. 1 LTJG    
1912.12.20     Torp.School Bas.Course
1913. 5.24     Crew, Tsugaru
1914. 8. 7     Crew, Karasaki
1914.12. 1     Member, 1sbg
1914.12.28     Member, 1sbg / Member, Kure bg
1915. 2. 1     Chief, Truk Radio Station
1915. 5.26     Member, Interim Southern Is bg (Truk)
1915.11. 5     Member, Yokosuka ND
1915.12.13 LT   DC, Tsukuba / Inst, Gun.School
1916. 8. 1     Member, Yokosuka ND
1916. 9. 1     Crew, Yamakaze
1916.12. 1     Nav.College B-Course
1917. 5. 1     Torp.School Adv.Course
1917.12. 1     CO-Subb, 3sbg
1918.12. 1     CO-Subb, 13sbg
1918.12.13     Member, Yokosuka ND / Crew, Kanto
1919. 7.24     Member, Yokosuka bg
1920. 1.21     Member, Kure bg
1920. 4.16     Member, Sasebo ND
1920. 8.23     Member, Kure bg
1920.12. 1     Nav.College A-Course
1921.12. 1 LCDR    
1922.12. 1     Staff, 2Ss
1923.11.10     Inst, Sub.School
1925.11.10     CO, 23sg
1926.12. 1 CMDR    
1927. 1.10     CO, 11sg
1927.11. 1     CO, 25sg
1928. 4.15     Staff, Chinkai GD / Staff, Chinkai bay Fort HQ
1928. 6.30     Staff, Chinkai GD / Staff, Chinkai bay Fort HQ / Staff, Tsushima Fort HQ
1930. 5. 1     CO, 17sg
1930.12. 1     CO, 19sg
1931.10.15     CO, 13sg
1931.12. 1 CAPT    
1932.12. 1     CO, Jingei
1933.10.20     CEO, Taigei
1934. 3.23     CO, Taigei
1934.11.15     Chief Inst, Sub.School
1935.11.15     CO, Kongo
1936.12. 1     CO, Sasebo bg
1937.12. 1 RADM   COM, 3Ss
1938. 6.20     Att, NGS
1938. 9.15     COM, 2aBg
1939.11.15     Member, Maizuru GD
1939.12. 1     Att, Maizuru ND
1940. 5. 1     COM, 5Ss
1940.11.15     Att, NGS
1941. 4.15     Assist Staff, 6F
1941. 5. 1     COM, 1Ss
1941. 8.11     Att, NGS
1941. 9.20     Att, Sasebo ND
1941.10. 1     COM, Rashin aBg
1941.10.15 VADM    
1942. 5.20     COM, Rashin HBg
1942. 9. 1     Att, NGS
1942.12.15     Wait
1942.12.21 Resv    
1944. 5.10 Mob    
1944. 5.15     Dir, Shipping Guard Div, JGS
1945. 3.20     Att, NGS
1945. 9. 1 Demob    
1955. 1.18     died (65)

TOP of this page Table of Job abbreviationsTakasu, Sanjiro Tokyo Naval Academy 37th (67/179)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1889. 1. 6     born
1909.11.19 MID   Crew, Soya
1910. 7.16     Crew, Suwo
1910.12.15 SUBLT    
1911.12.20     Gun.School Bas.Course
1912. 4.24     Torp.School Bas.Course
1912.10.15     Crew, Nisshin
1912.12. 1 LTJG    
1913. 5.31     Member, 11btg
1914.12. 1     Member, 1sbg
1914.12.28     Member, 1sbg / Member, Kure bg
1915. 6.30     Member, 2sbg
1915.12.13 LT   Nav.College B-Course
1916. 6. 1     Torp.School Adv.Course
1916.12. 1     CO-Subb, 1sbg
1917.12. 1     CO-Subb, 4sbg
1918.11. 2     CO-Subb, 13sbg
1919. 4. 1     CO-Sub, 13sg
1920.11.20     CEO, SS-27 (acting)
1920.11.30     CO-Sub, SS-26 (acting) / CEO, SS-27 (acting)
1920.12. 1     CEO, SS-27
1921. 3. 1     CO-Sub, SS-15 / Inst, Torp.School
1921.11. 1     CEO, SS-40 (acting)
1921.12. 1 LCDR   CEO, SS-40
1922. 5. 1     CO-Sub, SS-40
1923.12. 1     CO-Sub, SS-29
1924.12. 1     Inst, Sub.School / DC, Sub.School
1926. 5. 1     Inst, Sub.School
1926. 8.20     CEO, I-53
1926.12. 1 CMDR    
1926.12. 6     Chief Mandel, I-53
1927.12. 1     CO, 11sg
1928. 5. 1     CO, 4sg
1928.12.10     CO, 26sg
1930. 1.10     Staff, NSC / Staff, B-Edu, DoN
1931.12. 1 CAPT   CO, 8sg
1932.12. 1     CO, Tokiwa
1933.11.15     CO, Izumo
1934.11. 1     Member, Kure ND
1934.11.15     CO, Taigei
1936.11.16     CO, Ise / CO, Hyuga
1936.12. 1     CO, Ise
1937.12. 1 RADM   COM, 2Ss
1939.11.15     SM, Sub.School
1941. 7. 5     Chief, B7, NSC
1941.10.15 VADM    
1942.11. 1     Att, NGS
1943. 3.15     Wait
1943. 3.30 Resv    
1973.11.14     died (84)

TOP of this page Table of Job abbreviationsTogari, Takamoto Aichi Naval Academy 37th (5/179)
Vice-admiral Naval College 19th with honor

Date Rank Other title Job
1887. 5.17     born
1909.11.19 MID   Crew, Aso
1910. 7.16     Crew, Iwami
1910.12.15 SUBLT    
1911. 4. 1     Crew, Aso
1912. 4.24     Gun.School Bas.Course
1912. 8. 9     Torp.School Bas.Course
1912.12. 1 LTJG    
1912.12.20     Crew, Umikaze
1913. 2. 8     Crew, Kongo
1913. 2.10     Crew, Kongo / BO, Kongo (Trip to UK)
1913.11. 5     Return
1914. 5.27     Crew, Asahi
1914. 8.18     Crew, Kawachi
1915. 2. 1     Crew, Asahi
1915. 5.26     Crew, Settsu
1915.12.13 LT   DC, Settsu
1916.12. 1     Nav.College B-Course
1917. 5. 1     Gun.School Adv.Course
1917.12. 1     DC, Yamashiro
1918.12. 1     Crew, Amatsukaze
1919. 4. 1     Chief Gun, Amatsukaze / DC, Amatsukaze
1919.12. 1     Nav.College A-Course
1921.12. 1 LCDR   Resident in Fr
1922. 9. 1     Assist Attache, Fr
1923.12. 1     Att, NGS / Staff, NGS (Trip to Tur)
1924. 4.22     Order of Return
1924. 8. 1     Staff, NSC / Staff, B-Sup, DoN
1925.12. 1 CMDR    
1927.11.15     Staff, 2F
1928.12.10     Inst, Nav.College
1929. 4.15     Inst, Nav.College / Inst, Pay.Academy
1929.11.30 CAPT    
1930.12. 1     Attache, Fr / SVCO, NSC / SVO, NAC
1935. 7. 1     Order of Return
1935.11.15 RADM    
1936. 1.25     Att, NGS
1936. 6. 1     COM, 3Sf
1936.12. 1     CoS, Kure ND
1938.12.15     Att, NGS
1939.11.15 VADM    
1939.12.15     Wait
1939.12.21 Resv    
1941.11. 6 Mob    
1941.11.10     Assist Staff, KF
1941.11.20     COM, 11Bg
1942.12. 4     Att, NGS
1942.12.21 Demob    
1959. 2. 5     died (71)

TOP of this page Table of Job abbreviationsUkita, Hidehiko Kumamoto Naval Academy 37th (31/179)
Vice-admiral Naval College 20th

Date Rank Other title Job
1889. 7.12     born
    5th Medal  
1909.11.19 MID   Crew, Soya
1910. 7.16     Crew, Okinoshima
1910.12. 1     Crew, Ibuki
1910.12.15 SUBLT    
1912. 1. 4     Crew, Settsu
1912. 8. 9     Gun.School Bas.Course
1912.12. 1 LTJG    
1912.12.20     Torp.School Bas.Course
1913. 5.24     Crew, Adzuma
1914. 8.13     Member, 1sbg
1914.12.28     Member, 1sbg / Member, Kure bg
1915. 2. 1     Member, 2sbg
1915. 4. 1     Member, 3sbg
1915.12.13 LT   Nav.College B-Course
1916. 6. 1     Torp.School Adv.Course
1916.12. 1     Crew, Urakaze
1917. 6. 1     Member, Maizuru ND
1917. 9. 1     Crew, Kusunoki
1918. 9.10     Crew, Sakaki
1918.11. 1     Assist Staff, 2nd Special Task Fleet
1918.12. 1     Crew, Tanikaze
1918.12.10     Assist Staff, 2nd Special Task Fleet
1919. 2. 1     Member, Yokosuka ND / Crew, Kanto
1919. 3.24     Member, Yokosuka bg
1919.10. 8     Member, Kure bg
1920. 7.19     Member, Sasebo bg
1920.12. 1     Nav.College A-Course
1921.12. 1 LCDR    
1922.12. 1     Staff, NGS
1923.12.15     Staff, NGS / Inst, Nav.College
1924.12. 1     Staff, 1Ss
1925.12. 1     Staff, 2Ss
1926.12. 1 CMDR   Inst, Sub.School
1928. 1.15     Assist Staff, GF / Staff, GF
1928.11.15     Member, Yokosuka ND (Trip to Europe, USA)
1929. 9.15     Inst, Nav.College
1930.12. 1 CAPT    
1931.12. 1     CO, 7sg
1932.12. 1     Chief Inst, Sub.School
1934.11.15     CO, Myoko
1935.11.15     SM, Sub.School
1936.12. 1 RADM    
1937.12. 1     Chief, B6, NSC
1938. 3.25     Chief, B7, NSC
1940.11.15 VADM    
1941. 7. 5     COM, Ryojun GD
1941.11.20     CinC, Ryojun GD
1942. 1.15     Att, NGS
1942. 8.25     Wait
1942. 9. 1 Resv    
1984. 6.21     died (94)

TOP of this page Table of Job abbreviationsAoyagi, Muneshige Nagano Naval Academy 37th (79/179)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1888. 8.20     born
1909.11.19 MID   Crew, Soya
1910. 7.16     Crew, Chinen
1910.12. 1     Crew, Asahi
1910.12.15 SUBLT   Crew, Kurama
1911. 1.11     Crew, Matsue
1911.12.28     Gun.School Bas.Course
1912. 4.24     Torp.School Bas.Course
1912. 8. 9     Crew, Kasuga
1912.12. 1 LTJG    
1913.12. 1     Crew, Ushio
1914.12. 1     Member, Kure SC
1915.10. 1     Crew, Kasagi
1916. 4. 1 LT   DC, Kasagi
1916. 8.21     Member, Sasebo ND
1916. 9. 1     DC, Kasuga
1916.12. 1     Nav.College B-Course
1917. 5. 1     Torp.School Adv.Course
1917.12. 1     Torp.School Exp.Course
1918. 3.25     Assist Staff, 2S
1918. 7.23     Assist Staff, 1F
1918. 8.20     Assist Staff, 2S
1918.12. 1     Staff, 1F
1919. 6. 1     Staff, 1F / Staff, GF
1919.10.28     Staff, 1F
1919.12. 1     Nav.College Sel.Course
1920.12. 1     Chief Comm, Kongo (acting) / DC, Kongo
1921.11.20     Inst, Torp.School / DC, Torp.School
1922.12. 1 LCDR    
1924.12. 1     Staff, 1F / Staff, GF
1925.12. 1     Staff, B-Edu, DoN
1927.11.15     Inst, Torp.School
1927.12. 1 CMDR    
1930. 6. 1     Inst, Comm.School / Inst, Sub.School
1930.12. 1     XO, Ashigara
1931.12. 1     Staff, NSC / Inst, Nav.College
1931.12.22     Staff, NSC / Inst, Nav.College / Staff, B-Sup, DoN
1932.12. 1 CAPT    
1934.11.15     CO-Aux, Mamiya
1936. 3. 2     CO, Tokiwa
1936.12. 1     CO, Haguro
1937.12. 1     CO, Hiei
1938. 4. 1     CO, Hiei / CO, Fuso
1938. 4.25     CO, Hiei
1938.11.15 RADM   Att, NGS
1938.12.15     Wait
1938.12.21 Resv    
1944. 1. 5     Job assistant, Tech.Rsch
1971. 5.24     died (83)

TOP of this page Table of Job abbreviationsFujimori, Seiichiro Nagano Naval Academy 37th (25/179)
Rear admiral Naval College 19th

Date Rank Other title Job
1888.11.10     born
    3rd Medal  
1909.11.19 MID   Crew, Soya
1910. 7.16     Crew, Hizen
1910.12.15 SUBLT   Crew, Aki
1911. 8. 4     Gun.School Bas.Course
1911.12.20     Torp.School Bas.Course
1912. 4.24     Crew, Settsu
1912.12. 1 LTJG    
1913.12. 1     Crew, Asama
1915.12.13 LT   Nav.College B-Course
1916. 6. 1     Torp.School Adv.Course
1916.12. 1     DC, Fuso
1918.12. 1     Staff, 2S
1919.12. 1     Nav.College A-Course
1921.12. 1 LCDR   DC, Kure bg
1922. 7.20     CO-Des, Aoi
1922. 8.19     Aide-dc, Prince (to Prince Hirotada) / Crew, Mutsu
1923. 3.30     Aide-dc, Prince (to Prince Hirotada) / Member, Yokosuka ND
1923.12. 1     Aide-dc, Prince (to Prince Hirotada) / Crew, Isuzu
1924. 3. 7     Aide-dc, Prince (to Prince Hirotada) / Member, Sasebo ND
1924. 3.24     Att, NGS
1924.12. 1     Chief Torp, Kongo
1925.11.10     Staff, 2F
1926.11. 1     Staff, NGS (S3, N2) / Inst, Nav.College
1926.12. 1 CMDR    
1927. 6.28     Staff, B-Material, Department of Commerce and Industry
1929.11.30     XO, Ise
1930.11.15     CO-Aux, Mamiya
1930.12. 1 CAPT    
1931.12. 1     CO-Aux, Asahi
1932. 5.10     CO, Hirado
1933. 4. 1     CoS, Manchuria Expd.Force
1933. 4.25     CoS, Manchuria Expd.Force / Attache, Man
1934. 9. 1     CO, Iwate
1934.11.15     Member, Yokosuka ND
1935.11.15     CO, Yokosuka bg
1936.12. 1 RADM   COM, Kure BS
1937.12. 1     COM, 10S
1938.12.15     Att, Kure ND
1939. 3.10     Att, NGS
1939. 3.15     Beijing Resident
1939.11.15     Att, NGS
1940. 3.15     Wait
1940. 3.21 Resv    
1941. 9.24 Mob    
1941.10. 6     Att, Kure ND
1941.10.15     COM, Kure KS
1942. 1.10     COM, Yokosuka KS
1942. 4.10     COM, 7aBg
1942. 6.15     COM, Chichijima HBg
1942.11. 1     Att, NGS
1942.12.21 Demob    
1975. 5.20     died (86)

TOP of this page Table of Job abbreviationsHidai, Toraji Nagano Naval Academy 37th (93/179)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1886.12. 2     born
    5th Medal  
1909.11.19 MID   Crew, Soya
1910. 7.16     Crew, Tone
1910.12.15 SUBLT    
1911. 1.18     Crew, Tokiwa
1911. 8. 4     Gun.School Bas.Course
1911.12.20     Torp.School Bas.Course
1912. 4.24     Crew, Iwami
1912.12. 1 LTJG    
1913.12. 1     Crew, Harukaze
1914.12. 1     Crew, Suma
1915.12.13     Crew, Saga
1916. 3.23     Member, Sasebo ND
1916. 4. 1 LT    
1916. 4. 4     DC, Suma
1917.10.27     Member, Sasebo ND
1917.12. 1     CO-Tbb, 11btg
1919.12. 1     Member, Interim bg
1920. 7.23     Member, Maizuru ND
1920. 8.23     DC, Maizuru bg
1921.12. 1     CO-Des, Wakaba
1922. 2. 1     CO-Des, Wakaba / CO-Des, Asakaze
1922. 7. 4     CO-Des, Wakaba
1922.11. 1     CO-Des, Matsu (acting)
1922.12. 1 LCDR   CO-Des, Matsu
1924. 6. 1     CO-Des, Warabi
1924. 8. 1     Wait
1924.10. 1     CO-Des, Momo
1925.12. 1     CO-Des, Numakaze
1926.12. 1     Chief Ope, Yamato
1928.12. 1     XO, Hayatomo
1928.12.10 CMDR    
1929.11.15     Member, Sasebo ND
1929.11.30     XO, Kuma
1930.11.15     XO, Chinkai bg
1931.11. 2     Manager, Harbour, Chinkai GD / DC, Chinkai GD
1934.11. 1     Member, Sasebo ND
1934.11. 6     Member, Yokosuka ND
1934.11.15 CAPT    
1934.12.10     Wait
1934.12.15 Resv    
1937.12.20 Mob    
1938. 1. 6     Att, Kure ND / Member, Army 1st Shipping HQ
1938. 2.12     Member, Sasebo ND
1938. 4.28     MS supervisor, Kinugasa-maru
1938.12. 1     SVCO, NSC / SVO, NAC / Supervisor, Osaka
1940. 1.20     SVCO, NSC / SVO, NAC / Supervisor, Osaka / Inspector, Osaka
1940.12. 2 Resv 2    
1940.12.10     MS supervisor, Kinryu-maru
1941. 4. 1 Resv    
1941. 6.15     CO-Aux, Kokuyo-maru
1941.10. 5     MS supervisor, Kokuyo-maru
1942. 7. 2     Member, Yokosuka ND
1942. 7. 5     Assist Staff, 1KEg
1943. 1.10     Traffic Control, 1KEg
1943. 8. 5 RADM   died from DCF (56)

TOP of this page Table of Job abbreviationsHonda, Tadao Kumamoto Naval Academy 37th (11/179)
Rear admiral Naval College 19th

Date Rank Other title Job
1888. 3.17     born
    3rd Medal  
1909.11.19 MID   Crew, Aso
1910. 7.16     Crew, Kashima
1910.12.15 SUBLT    
1911. 1.18     Crew, Kurama
1912. 8. 9     Gun.School Bas.Course
1912.12. 1 LTJG    
1912.12.20     Torp.School Bas.Course
1913. 4.     Crew, Yahagi
1915. 2. 1     Crew, Haruna
1915.12.13 LT   Nav.College B-Course
1916. 6. 1     Gun.School Adv.Course
1916.12. 1     DC, Yakumo
1917.12. 1     Crew, Isokaze
1918.12. 1     DC, Settsu
1919. 4. 1     VChief Gun, Settsu / DC, Settsu
1919.12. 1     Nav.College A-Course
1921.12. 1 LCDR   Staff, B-Per, Kure
1923. 4. 1     Member, Yokosuka ND
1923. 6. 1     Staff, B-Per, DoN
1925. 5. 1     Resident in UK
1925.12. 1 CMDR    
1926. 5. 1     Assist Attache, UK
1927. 5. 1     Order of Return
1927. 9. 1     Att, NGS
1927.11. 1     Staff, 1st Expeditionary Fleet
1928.11.15     Att, NGS (S3, N3)
1928.12.10     Staff, NGS (S5, N3) / Inst, Nav.College
1930.12. 1 CAPT   CO, Tsushima
1932.11.15     Att, NGS (S6, N3)
1932.12. 1     Staff, NGS (Chief, S6, N3 / Chief, S5, N3 / Chief, S7, N3 / Chief, S8, N3)
1933. 2.10     Staff, NGS (Chief, S6, N3 / Chief, S5, N3 / Chief, S8, N3)
1933. 3. 2     Staff, NGS (Chief, S6, N3 / Chief, S8, N3)
1933.10. 1     Chief, S6, N3, NGS
1936.12. 1 RADM   Attache, Chi
1937. 8.18     Attache, Chi / Temp.Assist Staff, 3F
1937.10.20     Attache, Chi / Temp.Assist Staff, CSF
1937.12. 9     Attache, Chi / Temp.Assist Staff, CSF / Chief, Naval Special Task Office
1938. 4.25     Att, NGS (Chief, B-WarHistory)
1939.12.15     Wait
1939.12.21 Resv    
1942. 4.27     Job assistant, CSF
1946.10.10     died (58)

TOP of this page Table of Job abbreviationsIikura, Teizo Chiba Naval Academy 37th (29/179)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1886.11.23     born
    5th Medal  
1909.11.19 MID   Crew, Soya
1910. 7.16     Crew, Sagami
1910.12. 1     Crew, Katori
1910.12.15 SUBLT    
1911. 8. 4     Gun.School Bas.Course
1911.12.20     Torp.School Bas.Course
1912. 4.24     Crew, Kurama
1912.12. 1 LTJG    
1913. 1.15     Crew, Takachiho
1913. 2.10     Wait
1913. 2.26     Crew, Hashidate
1914. 3.23     Member, Yokosuka ND / Member, Flight Training research Committee
1914. 3.25     Trainee, Flying course
1914. 8.17     Crew, Wakamiya-maru / Member, Flight Training research Committee
1914.12. 1     Member, Yokosuka ND / Member, Flight Training research Committee
1915. 6. 1     Crew, Wakamiya / Member, Flight Training research Committee
1915.12.13     Member, Nav.College
1916. 4. 1     Member, Yokosuka fg / Inst, Yokosuka fg
1916.12. 1     Nav.College Sel.Course
1917.12. 1     Member, Yokosuka fg (Trip to Europe, USA)
1919. 8. 9     Member, Yokosuka fg / SVO
1920. 4.17     Return
1920. 5.30     Staff, Aircraft Research
1921. 3. 5     SVO
1921.12. 1 LCDR    
1922.11. 1     WL, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg
1923. 8.13     Staff, NSC (B2) / Inst, Nav.College
1924.12. 1     Staff, NSC (B2)
1926.12. 1 CMDR    
1927. 3.15     Att, NSC / SVO (Trip to USA)
1927. 4. 5     Att, NAC / SVO, NAC
1927.12.22     Return
1928. 1.15     Att, NGS / Att, NAC
1928. 7.10     Member, Yokosuka NYd
1929. 4. 8     Staff, B-Aircraft.Res, Yokosuka NYd
1932. 4. 1     SVO, NAC / SVO, NSC
1932.12. 1 CAPT    
1933. 2.15     SVO, NAC
1934.11.15     Member, Sasebo ND
1934.12.10     Chief, B-Aircraft, Sasebo NYd
1935.11.15     Chief, B-Aircraft, Hiro NYd
1937.10. 1     Chief, B-Aircraft, Air Arsnl
1938.11.15 RADM   Att, NGS
1938.12.15     Wait
1938.12.21 Resv    
1970. 4.20     died (83)

TOP of this page Table of Job abbreviationsIshiguro, Torao Kochi Naval Academy 37th (96/179)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1888. 7. 8     born
1909.11.19 MID   Crew, Aso
1910. 7.16     Crew, Tsukuba
1911. 2.27 SUBLT   Crew, Toyohashi
1911. 4.20     Crew, Tokiwa
1911.12. 9     Gun.School Bas.Course
1912. 4.24     Torp.School Bas.Course
1912. 8. 9     Crew, Fuji
1912.12. 1 LTJG    
1913.12. 1     Member, 4btg
1914.12. 1     Crew, Sagami
1916. 4. 4     Crew, Kongo
1916.12. 1 LT   DC, Kongo
1917.12.27     DC, Hiei
1919.12. 1     Inst, Gun.School
1920. 2.10     Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1922.12. 1 LCDR   Chief Gun, Tama
1923.11. 1     Chief Gun, Haruna
1925. 4.20     Chief Gun, Hiei
1925.12. 1     Inst, Gun.School
1927.12. 1 CMDR   Chief Gun, Nagato
1929.11.15     XO, Isuzu
1930.12. 1     XO, Aoba
1931.12. 1     XO, Kure SC / Inst, Kure SC
1932.12. 1     CO-Aux, Shikishima
1933.11.15 CAPT   Member, Sasebo ND
1933.12. 1     Wait
1933.12.15 Resv    
1939.10.14 Mob    
1939.11. 4     MS supervisor, Kyokko-maru
1940.12.23     MS supervisor, Toei-maru
1941. 7. 1     CO-Aux, Toei-maru
1941.10. 6     Member, Yokosuka ND
1941.10.15     CO, 7Gg
1942. 4.10     Assist Staff, 6aBg
1942. 4.20     CO-Gb, Hakkaisan-maru
1942. 7.25     Member, Yokosuka ND
1942. 8. 5     Member, 11Bg
1943. 5. 5     Traffic Control, 1KEg
1943. 7.15     Member, Yokosuka ND
1943. 9.15     Assist Staff, 11AF
1943.10. 6     CO, Lion-maru
1943.12. 4     Member, Yokosuka ND
1944. 1.18 RADM   died from DCF (55)

TOP of this page Table of Job abbreviationsIwashita, Yasutaro Oita Naval Academy 37th (3/179)
Rear admiral Naval College 20th with honor

Date Rank Other title Job
1887. 6.10     born
    5th Medal  
1909.11.19 MID   Crew, Aso
1910. 7.16     Crew, Hizen
1910.12.15 SUBLT    
1911. 1.18     Crew, Tone
1912. 4.24     Gun.School Bas.Course
1912. 8. 9     Torp.School Bas.Course
1912.12. 1 LTJG    
1912.12.20     Crew, Yamakaze
1913.12. 1     Crew, Tsukuba
1915. 2. 1     Crew, Aki
1915.12.13 LT   Nav.College B-Course
1916. 6. 1     Torp.School Adv.Course
1916.12. 1     DC, Kirishima
1917. 7. 2     DC, Katori
1918. 1. 6     Staff, 5S
1918. 9.12     Assist Staff, 5S / Staff, 5S
1918.10.30     DC, Yamashiro
1918.12. 1     Inst, Torp.School / DC, Torp.School
1920.12. 1     Nav.College A-Course
1921.12. 1 LCDR    
1922.12. 1     Chief Torp, Nagara / DC, Nagara
1923. 4. 1     Assist Attache, USA
1924. 8. 1     Resident in USA
1925. 4. 1     Order of Return
1925. 6.10     Staff, NGS (S1, N1)
1925.12. 1 CMDR    
1927.11.15     Staff, NGS (S1, N1) / Staff, Military General Staffs
1928.12.10     Staff, 1F / Staff, GF
1929.11.15     Att, NGS / Att, DoN (S1, B-Per)
1929.11.30 CAPT   Chief, S1, B-Per, DoN
1931.12. 1     CO, Jintsu
1932.11.15     Att, NGS (S1, N1)
1932.12. 1     Staff, NGS (Chief, S1, N1) / Staff, Military General Staffs
1933.10. 1     Chief, S1, N1, NGS / Staff, Military General Staffs
1934. 7. 3     Att, NGS / Staff, NGS / Att, DoN (B-NA)
1934. 9. 9     Trip to UK
1934. 9. 7     Att, NGS / Att, DoN
1935. 2.21     Return
1935. 4.16     CO, Haruna
1935.10.28     Att, NGS / Att, DoN
1935.11. 5     Attendant to Plenipotentiary, London conference
1935.11.15 RADM    
1936. 2.21     Return
1936.11.16     CoS, GF / CoS, 1F
1937. 2.18     died (49)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKasuga, Atsushi Nagano Naval Academy 37th (91/179)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1887.10. 4     born
1909.11.10 MID   Crew, Soya
1910. 7.16     Crew, Okinoshima
1910.12. 1     Crew, Hizen
1910.12.15 SUBLT    
1912. 4.24     Gun.School Bas.Course
1912. 8. 9     Torp.School Bas.Course
1912.12. 1 LTJG    
1912.12.20     Crew, Kikuzuki
1913.12. 1     Crew, Ibuki
1914. 5.27     Crew, Tsukuba
1915. 3. 8     Crew, Matsue
1915.12.13 LT   Nav.College B-Course
1916. 6. 1     Torp.School Adv.Course
1916.12. 1     Crew, Hibiki
1917.12. 1     CO-Subb, 2sbg / Inst, Torp.School
1918.11. 2     CO-Subb, 1sbg / Inst, Torp.School
1918.12. 1     CO-Subb, 13sbg
1919.11. 1     CO-Sub, 1sg / Inst, Torp.School
1919.11.20     CO-Sub, 13sg
1920. 4.20     CO-Sub, 12sg
1920. 9.15     Inst, Sub.School
1920.12. 1     CO-Sub, SS-19 (acting)
1921.12. 1 LCDR   EO, SS-36
1921.12.10     Inst, Sub.School
1924. 1.25     Member, Yokosuka ND (S1, B-NA, DoN / S2, B-Edu, DoN)
1925. 4. 1     CEO, I-1
1926. 3.10     CO-Sub, I-1
1926.12. 1 CMDR    
1927. 7.29     CO, 6sg
1928. 1.15     Staff, NSC (B2) / Staff, B-Edu, DoN
1930. 1.10     Att, NSC / SVO, NSC (Trip to Europe, USA)
1930.10. 4     Return
1930.11.15     CO, 7sg
1931.12. 1 CAPT   Staff, NSC (B5)
1933.11. 5     CO, Yura
1934.11. 1     Att, NGS
1935.11.15     CO, Chokai / CO, Mutsu
1935.12. 2     CO, Chokai
1936.12. 1     Chief, B-Torp.Res, Kure NYd
1937.12. 1 RADM   COM, Sasebo BS
1938. 4.20     Chief, B-Ord, Sasebo NYd
1938.11.15     COM, 1Ss
1939.11.15     Att, NGS
1940. 3.15     Wait
1940. 3.21 Resv    
1941. 7.15 Mob    
1941. 7.25     Att, NGS
1941. 8.11     COM, 5aBg
1942. 4.10     COM, 5Bg
1942. 9.15     Att, NGS
1942.10.15 Demob    
1976. 2.11     died (88)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKatahara, Tsunejiro Tokyo Naval Academy 37th (40/179)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1886. 9.21     born
1909.11.19 MID   Crew, Aso
1910. 7.16     Crew, Takachiho
1910.12. 1     Crew, Fuji
1910.12.15 SUBLT    
1911. 8. 4     Gun.School Bas.Course
1911.12.20     Torp.School Bas.Course
1912. 4.24     Crew, Settsu
1912.12. 1 LTJG    
1913.12. 1     Crew, Karasaki
1914. 8.13     Crew, Ikoma
1915. 3.17     Crew, Katsura
1915.12.13 LT   Crew, Kusunoki
1916.11. 6     Member, Yokosuka ND
1916.12. 1     Nav.College B-Course
1917. 5. 1     Torp.School Adv.Course
1917.12. 1     Torp.School Exp.Course
1918. 3.25     CO-Subb, 4sbg
1918. 9.10     Assist Staff, 2nd Special Task Fleet
1918.11. 1     Crew, Sakaki
1919. 2. 1     Member, Yokosuka ND / Crew, Kanto
1919. 6.24     Member, Yokosuka bg
1919.10. 8     Member, Kure bg
1919.12. 1     Inst, Kure bg / DC, Kure bg
1921.11.10     DC, Kure bg
1921.12. 1 LCDR    
1922. 3.20     DC, Kure bg / CO-Des, Murasame / CO-Des, Asagiri
1922.11.10     Chief Torp, Kure bg / DC, Kure bg
1923. 6. 1     DC, Iwate
1924. 4.10     Assist Staff, 1F / Staff, 1F
1924.12. 1     Chief Torp, Sasebo bg / DC, Sasebo bg
1925. 8.20     Member, Sasebo ND
1926.12. 1     Chief Ope, Wakamiya
1927.12. 1 CMDR   XO, Mako bg
1928.12.10     XO, Kuma
1929. 1.15     XO, Kure bg
1930. 8.25     XO, Oi
1930.11.15     XO, Kuma
1932. 6.10     CO-Aux, Shiretoko
1932.11. 1     CO, Mako bg
1932.12. 1 CAPT    
1934.11.15     CO, Tokiwa
1936. 3. 2     Member, Sasebo ND
1936.12.15     Wait
1936.12.22 Resv    
1937. 8.13 Mob    
1937. 8.18     MS supervisor, Kinugasa-maru
1937. 9.27     CO, Kinugasa-maru
1937.11.15     Member, Kure ND
1937.12.15 Demob    
1940. 9.20 Resv 2    
1940.11.29 Mob    
1940.12.10     Member, Yokosuka ND
1941. 1.15     CO, 13wg
1941. 4. 1 Resv    
1941. 9. 2     Member, Kure ND
1941.10.15     CO, 15wg
1942. 1.25     Member, Yokosuka ND
1942. 3. 5     Member, Kure ND
1942. 3.10     MS supervisor, Naruto-maru
1942. 7. 5     Member, Kure ND
1942. 8.20     MS supervisor, Kasuga-maru
1943. 4.15     COM, Mako HBg
1943. 5. 1 RADM    
1945. 7.15     Member, Kure ND
1945. 9. 1 ? Demob    
1946. 8. 8     died (59)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKato, Nitaro Yamagata Naval Academy 37th (134/179)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1886.10.27     born
    3rd Medal  
1909.11.19 MID   Crew, Aso
1910. 7.16     Crew, Satsuma
1911. 2.27 SUBLT    
1911. 5.22     Crew, Tsugaru
1912. 4.24     Gun.School Bas.Course
1912. 8. 9     Torp.School Bas.Course
1912.12. 1 LTJG    
1912.12.20     Crew, Asatsuyu
1913. 2.26     Crew, Nisshin
1914. 5.27     Crew, Chikuma
1915. 9. 8     Crew, Iwate
1916.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1917. 5. 1     Torp.School Adv.Course
1917.12. 1     CO-Tbb, 2btg / Inst, Torp.School
1918. 7. 2     Crew, Umikaze
1918. 9.10     Assist Staff, 2nd Special Task Fleet
1918.11. 1     Crew, Matsu
1919. 9. 8     EO, Nashi
1919.11.15     Crew, Nashi / EO, Nashi
1919.12.10     Crew, Nashi
1920. 3.15     DC, Yokosuka SC
1920. 7. 1     DC, Yokosuka SC / Inst, Yokosuka SC
1921. 4. 1     CO-Des, Hatsushimo / Inst, Torp.School
1922. 7.20     CO-Des, Hatsushimo
1922.12. 1 LCDR   CO-Des, Kaya
1923.10.15     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1925. 7.14     Crew, Iwate
1926. 4.20     Assist Staff, 3S
1926.12. 1 CMDR   Aide-dc, Prince (to Prince Hironobu) / Crew, Yamashiro
1926.12. 7     CO-Des, Hakaze
1927.12. 1     CO-Des, DD-21
1928. 8. 1     CO-Des, Kisaragi
1928.12.10     CEO, Miyuki
1929. 6.29     CO-Des, Miyuki
1930.11.20     CO, 28dg
1931.12. 1     CO, 11dg
1932. 2. 1     CO, 11dg / CO, 6wg
1932. 4. 1     CO, 11dg
1932.12. 1 CAPT   CO, 10dg
1933.11.15     CO, 8dg
1935. 1. 7     Manager, Kure Harbour
1936.12. 1     Member, Yokosuka ND
1937. 8.10     MS supervisor, Choko-maru
1937. 8.16     Manager, 1st Harbour / CO-Aux, Asahi
1938. 1. 8     Manager, 1st Harbour
1938. 7.31 RADM   KIA (52)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKishimoto, Kaneji Okayama Naval Academy 37th (23/179)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1888. 4.14     born
1909.11.19 MID   Crew, Soya
1910. 7.16     Crew, Satsuma
1910.12.15 SUBLT    
1912. 4.24     Gun.School Bas.Course
1912. 8. 9     Torp.School Bas.Course
1912.12. 1 LTJG    
1912.12.20     Member, 1btg
1913.11.12     Crew, Izumo
1915. 5.26     Crew, Kurama
1915.12.13 LT   DC, Settsu
1916.12. 1     Nav.College B-Course
1917. 5. 1     Torp.School Adv.Course
1917.12. 1     Torp.School Exp.Course
1918. 3.25     Assist Staff, 1F
1918. 4.25     Assist Staff, 1Sd
1918. 9.12     Staff, 5S
1919. 6. 1     CO-Des, Yugure / Inst, Torp.School
1919. 9.20     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1921.12. 1 LCDR    
1922. 5. 1     DC, Asama
1923. 4. 1     Chief Torp, Nagara / DC, Nagara
1923.11.10     Staff, 3S
1924.12. 1     Chief Torp, Kirishima
1925.12. 1     Staff, 1F / Staff, GF
1926. 5. 7     Member, Yokosuka ND
1926.10.15     Inst, Torp.School / DC, Torp.School
1926.12. 1 CMDR    
1928.12. 1     Inst, Torp.School
1929. 2. 5     Inst, Torp.School / Staff, B-Torp.Res, Kure NYd
1929.11.30     CO, 9dg
1930.12. 1 CAPT   CO, Sendai
1931. 9.14     Member, Yokosuka ND
1931.11. 2     Att, NSC (S2, B1) / Chief, S2, B1, NSC
1933. 4. 1     Staff, NSC (B1)
1934.11.15     CO, Kongo
1935.11.15     Chief, B-Torp.Res, Kure NYd
1936.12. 1 RADM   Chief, B-Torp, Kure NYd
1939.11.15     Att, NGS
1940. 1.16     Wait
1940. 1.21 Resv    
1943. 9.25     Job assistant, Air-Tech Arsnl
1981. 1. 1     died (92)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKitagawa, Shigeharu Kochi Naval Academy 37th (27/179)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1931.12. 1 CAPT    
1935. 8. 1     Chief, B-Opt.Res, Yokosuka NYd
1936.12. 1 Resv    
1945. 1. 6     Chief, B-Indicator, Branch, Air-Tech Arsnl
1945. 5. 1 RADM    

TOP of this page Table of Job abbreviationsKobata, Tsuyoshi Fukushima Naval Academy 37th (113/179)
Rear admiral Naval College 20th

Date Rank Other title Job
1887. 6. 2     born
    4th Medal  
1909.11.19 MID   Crew, Soya
1910. 7.16     Crew, Mikasa
1910.12. 1     Crew, Kasuga
1911. 2.27 SUBLT    
1911. 5.22     Crew, Tsugaru
1912. 4.24     Gun.School Bas.Course
1912. 8. 9     Torp.School Bas.Course
1912.12. 1 LTJG    
1912.12.20     Member, 2btg
1913.12. 1     Crew, Kurama
1915. 3.17     Crew, Kusunoki
1915. 9. 8     Crew, Adzuma
1916.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1917. 5. 1     Torp.School Adv.Course
1917.12. 1     CO-Tbb, 2btg / Inst, Torp.School
1918. 9.10     Assist Staff, 2nd Special Task Fleet
1918.11. 1     Crew, Kashi
1920. 6. 1     CO-Des, Akebono
1920.12. 1     Nav.College A-Course
1922.12. 1 LCDR   CO-Des, Nire
1923. 5. 1     DC, Asama
1924. 5. 1     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1925.12. 1     Chief Torp, Ise / DC, Ise
1926.12. 1 CMDR   Staff, 1F / Staff, GF
1928.12.10     CO-Des, Usugumo
1929.11.15     Att, NGS / Att, DoN
1929.11.30     Staff, B-Edu, DoN (S2/S1)
1931.11.14     CO, 22dg
1931.12. 1 CAPT    
1933.11.15     CO, Kinu
1934.11. 1     CoS, Mako GD
1936.12. 1     CO, Yokosuka bg
1937.12. 1 RADM   Att, NGS
1937.12.15     Wait
1937.12.21 Resv    
1943.11.10     Job assistant, CSF
1977. 8.10     died (90)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKurosaki, Rinzo Niigata Naval Academy 37th (165/179)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1887. 3.25     born
    3rd Medal  
1909.11.19 MID   Crew, Soya
1910. 7.16     Crew, Kashima
1911. 2.27 SUBLT    
1911.10.12     Crew, Tsushima
1912. 8. 9     Gun.School Bas.Course
1912.12. 1 LTJG    
1912.12.20     Torp.School Bas.Course
1913. 5.24     Crew, Tsukuba
1915. 2. 1     Crew, Fubuki
1915.12.13     Member, Yokosuka SC
1916.12. 1 LT   Crew, Kiri
1918. 9.10     Assist Staff, 2nd Special Task Fleet
1918.11. 1     Crew, Katsura
1919.11. 1     DC, Mogami
1920. 8. 1     DC, Notoro / EO, Notoro
1920. 8.10     DC, Notoro
1921. 7. 1     DC, Mako bg
1923. 7.16     DC, Kure bg
1923.11.10     Chief Torp, Katsuriki / DC, Katsuriki
1923.12. 1 LCDR    
1925.12. 1     Chief Torp, Ominato bg / DC, Ominato bg
1927.11.15     Chief Ope, Kamoi
1928.11.20     Member, Yokosuka ND
1928.12.10 CMDR   XO, Naruto
1929.11. 5     XO, Tokiwa
1930.11.15     XO, Mako bg
1932.12. 1     XO, Yokosuka bg
1934.11.15 CAPT   Member, Yokosuka ND
1934.12.10     Wait
1934.12.15 Resv    
1937. 8.19 Mob    
1937. 8.28     Att, Kure ND / Member, Army 1st Shipping HQ
1937.12. 1     Member, Kure ND
1937.12. 6     Member, Yokosuka ND
1937.12.15 Demob    
1937.12.17     Job assistant, Tech.Rsch
1938. 5.20     Job assistant, NSC
1940.12.27     Job assistant, DoN
1941. 3.25 Resv 2    
1941. 4. 1 Resv    
1941. 9. 4 Mob    
1941. 9.20     Member, Sasebo ND
1941.10. 8     Member, Ryojun GD
1941.10.15     CO, 50wg
1942. 1.25     Member, Yokosuka ND
1942. 2. 1     CO, 1pg
1942. 6.25     Member, Yokosuka ND
1942. 7.10     CO, Kiyosumi-maru
1942.12.29     Member, Yokosuka ND
1943. 3. 2     CO, Akagi-maru
1944. 3. 2 RADM   KIA (56)

TOP of this page Table of Job abbreviationsMatsunaga, Toshio Kochi Naval Academy 37th (43/179)
Rear admiral Naval College 19th

Date Rank Other title Job
1888. 1.15     born
1909.11.19 MID   Crew, Soya
1910. 7.16     Crew, Satsuma
1910.12.15 SUBLT    
1911.12.20     Gun.School Bas.Course
1912. 4.24     Torp.School Bas.Course
1912. 8. 9     Crew, Kurama
1912.12. 1 LTJG    
1913.12. 1     Crew, Hashidate
1914.10.28     Crew, Okinoshima
1915. 2.12     Crew, Yugure
1915.12.13 LT   Nav.College B-Course
1916. 6. 1     Torp.School Adv.Course
1916.12. 1     Torp.School Exp.Course
1917. 4. 1     Assist Staff, 2Sd
1917.12. 1     Staff, 2F
1918.12. 1     DC, Satsuma
1919. 4. 1     Member, Yokosuka fg / Inst, Yokosuka fg
1919. 7.18     Inst, Yokosuka fg / Member, Yokosuka fg
1919.12. 1     Nav.College A-Course
1921.12. 1 LCDR   Member, Yokosuka fg / Staff, Temp. Flying Training Center
1922.11. 1     Inst, Kasumigaura fg
1922.12. 1     Member, Yokosuka fg / Inst, Yokosuka fg
1923. 8.25     Staff, Yokosuka ND
1924.12. 1     Member, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg
1925. 1. 7     Inst, Kasumigaura fg
1925.12. 1     Inst, Kasumigaura fg / Inst, Nav.College
1926. 5.20     Att, NGS / Att, DoN
1926. 6. 1     Staff, B-NA, DoN (S1)
1926.12. 1 CMDR    
1927. 4. 5     Staff, B-Adm, NAC / Staff, B-NA, DoN (S1)
1927.12. 1     Att, NGS (Trip to Europe, USA)
1928. 9.10     Return
1928.10.20     XO, Akagi
1930.12. 1 CAPT   XO, Kasumigaura fg / Chief Inst, Kasumigaura fg
1931.12. 1     CEO, Ryujo
1933. 4. 1     CO, Ryujo
1933.10.20     Member, Kure ND (ordered by CoS)
1934.11. 1     CO, Tateyama fg
1935.11.15     CO, Akagi
1936.12. 1 RADM   Att, NGS
1936.12.15     Wait
1936.12.21 Resv    
1938.11.25     Job assistant, NAC
1939. 5. 1     resigned Job assistant
1940. 9.25     Job assistant, DoN
1955.12.10     died (67)

TOP of this page Table of Job abbreviationsMitsunami, Teizo Osaka Naval Academy 37th (30/179)
Rear admiral Naval College 20th

Date Rank Other title Job
1889. 4.26     born
    4th Medal  
1909.11.19 MID   Crew, Aso
1910. 7.16     Crew, Yakumo
1910.12. 1     Crew, Asahi
1910.12.15 SUBLT    
1911. 4. 1     Crew, Tango
1911. 8. 4     Gun.School Bas.Course
1911.12.20     Torp.School Bas.Course
1912. 4.24     Crew, Kawachi
1912.12. 1 LTJG    
1913.12. 1     Crew, Kamikaze
1914.12. 1     Member, Yokosuka SC
1915.12.13 LT   Nav.College B-Course
1916. 6. 1     Gun.School Adv.Course
1916.12. 1     DC, Shikishima
1917. 6. 1     Member, Sasebo ND
1917. 9. 1     Crew, Ume
1918. 5. 1     Crew, Kusunoki
1918.11. 1     Assist Staff, 2nd Special Task Fleet
1918.12. 1     DC, Ibuki
1919. 4. 1     VChief Gun, Ibuki / DC, Ibuki
1919.12. 1     VChief Gun, Kongo / DC, Kongo
1920. 1.30     VChief Gun, Ikoma / DC, Ikoma / Inst, Gun.School
1920. 2.25     VChief Gun, Hyuga / DC, Hyuga
1920.12. 1     Nav.College A-Course
1921.12. 1 LCDR    
1922.12. 1     DC, Sasebo SC / Inst, Sasebo SC
1923. 5.15     DC, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg
1924.12. 1     DC, Kasumigaura fg
1925. 4. 1     Staff, NGS (S2, N1)
1926.11.15     XO, Notoro
1927.12. 1 CMDR   Assist Staff, GF
1928. 4. 1     Staff, 1Sf
1928.12.10     Member, Yokosuka ND
1929. 4. 1     Staff, 1Sf
1929.11.15     Inst, Nav.College
1931.12. 1 CAPT   CO-Aux, Notoro
1932.12. 1     CO, Hosho
1933.10.20     Chief, B-Adm, Air Arsnl
1934.11.15     CO, Kaga
1936.12. 1     CO, Yokosuka fg
1937. 7.11     COM, 2Cfg
1937.12. 1 RADM    
1937.12.15     COM, 2Sf
1938. 9. 1     Att, NGS
1939.11.15     CSVCO, NSC
1940. 9.15     Att, NGS
1940.12.16     Wait
1940.12.21 Resv    
1941. 9.20     Job assistant, DoN
1942. 5.31     resigned Job assistant
1943.12.10 Mob    
1943.12.20     Att, NGS / Att, DoN
1945. 9. 1 Demob    
1964. 7.17     died (75)

TOP of this page Table of Job abbreviationsMizuno, Junichi Ishikawa Naval Academy 37th (164/179)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1887. 3.26     born
1909.11.19 MID   Crew, Aso
1910. 7.16     Crew, Iwami
1911. 2.27 SUBLT   Crew, Tokiwa
1911.12. 9     Gun.School Bas.Course
1912. 4.24     Torp.School Bas.Course
1912. 8. 9     Crew, Suwo
1912.12. 1 LTJG    
1914. 5.27     Crew, Asahi
1914. 8.18     Crew, Mishima
1915. 2. 1     Crew, Asahi
1915. 5.26     Crew, Hiei
1916.12. 1 LT   DC, Iwate
1918. 7.15     DC, Hiei
1919. 8.20     DC, Yamashiro
1919.12. 1     Member, Yokosuka ND
1920. 4.29     Member, Kure ND
1920. 9.21     Inst, Kure SC / DC, Kure SC
1920.11.10     Member, Kure ND
1920.12. 1 LCDR   Chief Gun, Kitakami
1924.12. 1     Staff, 1Sd
1925.12. 1     Chief Gun, Fuso
1926.12. 1     Chief Gun, Ise
1927.12. 1 CMDR   Chief Gun, Ise / DC, Ise
1928.12.10     Staff, B-Ship, Yokosuka
1929.11.30     XO, Nagara
1930. 7.17     Member, Yokosuka ND
1930.12. 1     XO, Isuzu
1931. 6. 1     XO, Haruna
1932. 2.25     XO, Yokosuka SC / Inst, Yokosuka SC
1933.11.15 CAPT   CO-Aux, Naruto
1934.11.15     CO, Kiso
1935.11.15     CO, Furutaka
1936.12. 1     CoS, Chinkai GD
1937.12. 1     CO, Akagi
1938. 3. 9     CO, Akagi / CO, Haruna
1938. 7.15     CO, Akagi
1938.11.15     Member, Yokosuka ND
1939. 5.20     CO, Kyokuto-maru
1939.10. 1     Member, Yokosuka ND
1939.11.15 RADM   CO, Yokosuka SC
1941.11.20     COM, Yokosuka kg / CO, 1st Yokosuka SC
1942. 9. 1     Att, NGS
1942.10.10     Wait
1942.10.15 Resv    
1943. 1. 9     Job assistant, DoN
1944. 8. 1 Mob    
1944. 8.10     CO, Buzan SC
1945. 9.15 Demob    
1957. 1. 9     died (69)

TOP of this page Table of Job abbreviationsMizuno, Kokichi Tokyo Naval Academy 37th (158/179)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1886. 3.23     born
    4th Medal  
1909.11.19 MID   Crew, Aso
1910. 7.16     Crew, Iwami
1911. 2.27 SUBLT    
1911. 4. 1     Crew, Tokiwa
1911.12. 9     Gun.School Bas.Course
1912. 4.24     Torp.School Bas.Course
1912. 8. 9     Crew, Aso
1912.12. 1 LTJG    
1914. 3.23     Crew, Shiranui
1915. 3. 8     Member, Yokosuka SC
1916. 3.23     Crew, Chihaya
1916.12. 1 LT   DC, Fuso
1917.12. 1     DC, Manshu
1918.12. 1     DC, Ikoma / Inst, Gun.School
1919. 9.10     DC, Yakumo
1920.12. 1     Gun.School Exp.Course
1921.12. 1     DC, Kongo
1922.12. 1 LCDR   Chief Gun, Akashi
1924.11. 1     DC, Yokosuka SC / Inst, Yokosuka SC
1926.11. 1     Member, Yokosuka ND
1926.12. 1     Chief Gun, Fuso
1927. 5. 1     Chief Gun, Fuso / DC, Fuso
1927.12. 1     Chief Ope, Muroto
1928.12. 1     XO, Ondo
1928.12.10 CMDR    
1929.11. 1     Member, Yokosuka ND
1929.11.30     Staff, B-Ship, Yokosuka
1932. 2.25     XO, Haruna
1932.11.15     TInsp, B-Shipbuild, Yokosuka NYd / Staff, B-Adm, Yokosuka NYd
1934.11. 1     Member, Sasebo ND
1934.11.15 CAPT    
1934.12.10     Wait
1934.12.15 Resv    
1935. 2.21     Job assistant, Yokosuka NYd
1937. 1.28     resigned Job assistant
1939. 9.29     Job assistant, NGS
1940. 3.23 Resv 2    
1940.12.27     Job assistant, NGS / Job assistant, DoN
1941. 4. 1 Resv    
1941.11.25 Mob    
1941.12.10     MS supervisor, Koryu-maru
1942. 7.10     Member, Yokosuka ND
1942. 8.10     CEO, Gokoku-maru
1942. 9.25     CO, Gokoku-maru
1943.10. 1     MS commander, Gokoku-maru
1944.11.10 RADM   KIA (58)

TOP of this page Table of Job abbreviationsMotoizumi, Takeshi Kanagawa Naval Academy 37th (34/179)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1888.10.12     born
1909.11.19 MID   Crew, Aso
1910. 7.16     Crew, Kashima
1910.12.15 SUBLT    
1911.12.20     Gun.School Bas.Course
1912. 4.24     Torp.School Bas.Course
1912. 8. 9     Crew, Akashi
1912.12. 1 LTJG    
1913.12. 1     Member, Kure SC
1915. 3. 1     Crew, Tsukuba
1915.12.13 LT   DC, Mogami
1916.12. 1     DC, Sasebo bg
1918.12. 1     DC, Tsugaru / Inst, Torp.School
1919.12. 1     DC, Ominato bg
1920. 5.24     Member, Yokosuka ND
1920. 8.10     DC, Hashidate / DC, Yokosuka SC
1921.12. 1 LCDR   Torp.School Exp.Course
1922. 5.30     Member, Yokosuka ND
1922.12. 1     Inst, Torp.School / DC, Torp.School
1923.12. 1     Staff, NGS (S3, N2) / Inst, Nav.College
1926.12. 1 CMDR   XO, Chinkai bg
1928.12.10     XO, Tokiwa
1929.11. 5     CO, Shirataka
1931.12. 1 CAPT   CO, Chinkai bg
1934.10.22     Member, Yokosuka ND
1934.11.15     Chief, B-Mine.Res, Yokosuka NYd
1936.12. 1     Member, Yokosuka ND
1936.12.15     Wait
1936.12.22 Resv    
1938. 6.30 Mob    
1938. 7. 9     Member, Yokosuka ND
1938. 8.10     MS supervisor, Nachisan-maru
1939.10.24     Att, NGS
1939.11. 4     Att, NGS / Att, DoN / Staff, B-PR, DoN
1939.11.15 RADM    
1940.10. 1     Att, NGS / Att, DoN
1940.10.15     Assist Staff, 4F
1940.11.15     COM, 5aBg
1941. 1.15     Att, NGS
1942.12.21 Demob    
1965. 7.24     died (76)

TOP of this page Table of Job abbreviationsNakamura, Kazuo Chiba Naval Academy 37th (54/179)
Rear admiral Naval College 20th

Date Rank Other title Job
1887. 7.25     born
    5th Medal  
1909.11.19 MID   Crew, Aso
1910. 7.16     Crew, Kashima
1910.12.15 SUBLT    
1912. 8. 9     Gun.School Bas.Course
1912.12. 1 LTJG    
1912.12.20     Torp.School Bas.Course
1913. 5.24     Crew, Izumo
1915. 5. 7     Crew, Shikishima
1915.12.13 LT   Nav.College B-Course
1916. 6. 1     Gun.School Adv.Course
1916.12. 1     DC, Satsuma
1917. 2. 7     Assist Staff, 2nd Special Task Fleet
1918. 9.10     DC, Haruna
1919.12. 1     VChief Gun, Haruna / DC, Haruna
1920.12. 1     Nav.College A-Course
1921.12. 1 LCDR    
1922.12. 1     Staff, 1Sd
1923.12. 1     Staff, NGS
1925.12. 1     XO, Kamoi
1926. 5.20     Member, Yokosuka ND (S2, B-NA, DoN)
1926. 9. 1     Member, Yokosuka ND (S1, B-Edu, DoN)
1927.12. 1 CMDR    
1928.12.10     XO, Oi
1929.11.30     XO, Kako
1930.12. 1     Staff, NGS (S5, N3) / Inst, Nav.College
1932.11.15     CO-Aux, Tsurumi
1932.12. 1 CAPT    
1933.11.15     CO, Tsushima
1934.11. 1     CO, Sendai
1935.11.15     Member, Sasebo ND
1936.12. 5     Member, Yokosuka ND
1937. 3.15     Wait
1937. 3.25 Resv    
1937. 4. 1     Job assistant, NGS
1938. 1.24 Mob    
1938. 1.31     resigned Job assistant
1938. 2. 5     Member, Kure ND
1939.11.10     Att, NGS / Att, DoN
1939.11.15 RADM    
1940.10.15     Assist Staff, 4F
1940.11.15     COM, 3aBg
1942. 3.20     Att, NGS / Att, DoN
1945. 3.20     Chief, B-Psy.Res, Tech.Rsch
1945. 9.15 Demob    
1979. 8.12     died (92)

TOP of this page Table of Job abbreviationsNakamura, Shigekazu Ehime Naval Academy 37th (53/179)
Rear admiral Naval College 19th

Date Rank Other title Job
1887.12. 4     born
1909.11.19 MID   Crew, Soya
1910. 7.16     Crew, Tone
1910.12.15 SUBLT    
1912. 8. 9     Gun.School Bas.Course
1912.12. 1 LTJG    
1912.12.20     Torp.School Bas.Course
1913. 5.24     Crew, Kurama
1915. 2. 1     Member, Yokosuka SC
1915.12.13 LT   Nav.College B-Course
1916. 6. 1     Gun.School Adv.Course
1916.12. 1     DC, Asahi
1917.12. 1     Crew, Kaba
1918.11. 9     DC, Tokiwa
1919. 8. 1     Chief Gun, Tokitsukaze / DC, Tokitsukaze
1919.12. 1     Nav.College A-Course
1921.12. 1 LCDR   Staff, 1Sd
1922.12. 1     Att, NGS / Staff, NGS (S1, N1)
1924.12. 1     Staff, 3S
1926. 1.15     Att, NGS / Att, DoN
1926. 2. 1     Adj, DoN / Sec, MoN
1926.12. 1 CMDR    
1928. 2.15     Att, NGS (Trip to Europe, USA)
1929. 1. 6     Return
1929. 2. 1     Staff, 2nd Expeditionary Fleet
1930. 7. 1     Inst, Nav.College
1930.12. 1 CAPT    
1932. 8.25     Member, Yokosuka ND
1932.11.15     CO, Izumo
1933.11.15     CoS, Maizuru ND
1936.11.16     Chief, B-Ship, Sasebo
1936.12. 1 RADM    
1937.12. 1     Att, NGS
1937.12.15     Wait
1937.12.21 Resv    
1938. 5. 9     Job assistant, DoN
1939. 4.20     resigned Job assistant
1941. 1. 7     Job assistant, B-Edu, DoN
1941.12.29 Mob    
1942. 1. 5     Member, Ryojun GD
1942. 1.15     COM, Ryojun HBg
1942.11.15     Att, NGS
1942.12.21 Demob    
1945.12. 7     died (58)

TOP of this page Table of Job abbreviationsNakayama, Michimoto Hiroshima Naval Academy 37th (12/179)
Rear admiral Naval College 20th

Date Rank Other title Job
1887. 2.12     born
    5th Medal  
1909.11.19 MID   Crew, Soya
1910. 7.16     Crew, Ibuki
1910.12.15 SUBLT    
1911.12.20     Gun.School Bas.Course
1912. 4.24     Torp.School Bas.Course
1912. 8. 9     Crew, Nisshin
1912.12. 1 LTJG    
1913. 2.15     Crew, Umikaze
1913.12. 1     Member, Yokosuka SC
1915. 2. 1     Crew, Yakumo
1915.12.13 LT   Nav.College B-Course
1916. 6. 1     Gun.School Adv.Course
1916.12. 1     DC, Suwo / Inst, Gun.School
1917. 6. 1     Member, Yokosuka ND
1917. 9. 1     DC, Izumo
1917. 9.10     Crew, Kashi
1918.11. 1     Assist Staff, 2nd Special Task Fleet
1918.12. 1     DC, Kirishima
1919. 4.18     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1919.12. 1     Inst, Nav.Academy / Adj, Nav.Academy
1920.12. 1     Nav.College A-Course
1921.12. 1 LCDR    
1922.12. 1     DC, Yokosuka SC / Inst, Yokosuka SC
1923. 8.13     Staff, Yokosuka ND
1924.12. 1     Aide-dc, Prince (to Prince Asaakira) / Crew, Yamashiro
1925. 5. 1     Aide-dc, Prince (to Prince Asaakira) / Crew, Nagato
1925.12. 1 CMDR   Aide-dc, Prince (to Prince Asaakira) / Crew, Aso
1926.12. 1     Member, Yokosuka ND
1927.12. 1     XO, Kuma
1928.12.10     Member, Yokosuka ND
1929. 2. 1     Staff, Training Fleet
1930. 1.15     Member, Yokosuka ND
1930. 2.15     Inst, Yokosuka SC
1930. 5.26     Inst, Yokosuka SC / Assist Staff, GF
1930. 8.10     Inst, Yokosuka SC
1930. 9.20     Member, Yokosuka ND
1930.11. 1     Att, NGS / Att, DoN (S1, B-Edu)
1930.12. 1 CAPT   Member, Yokosuka ND (S1, B-Edu, DoN)
1932. 1.25     CO-Aux, Hayatomo
1932.12. 1     Att, NSC (S3, B-Adm)
1934.11.15     CO, Haguro
1935.11.15     CO, Kure bg
1936.12. 1 RADM   Att, NGS
1936.12.15     Wait
1936.12.22 Resv    
1938. 3.11     Job assistant, NSC
1940. 2.21     Job assistant, NSC / Job assistant, Nav.College
1940.12.27     Job assistant, NSC / Job assistant, Nav.College / Job assistant, DoN
1979.11. 8     died (92)

TOP of this page Table of Job abbreviationsSakabe, Seizo Ibaraki Naval Academy 37th (143/179)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1886. 8.31     born
1909.11.19 MID   Crew, Soya
1910. 7.16     Crew, Tsukuba
1911. 2.27 SUBLT   Crew, Otowa
1911. 5.22     Crew, Tango
1911.11. 1     Crew, Kawachi
1912. 5.29     Crew, Fuji
1912. 8. 9     Gun.School Bas.Course
1912.12. 1 LTJG    
1912.12.20     Torp.School Bas.Course
1913. 5.24     Crew, Mikasa
1914.10.10     Att, Commander, 2lg
1914.12.28     Member, Interim Southern Is bg
1915. 5.26     Crew, Tsukuba
1916.12. 1 LT   DC, Akitsushima
1917. 8.23     DC, Iwate
1918. 8.15     DC, Haruna
1918.12. 1     DC, Fuji / Inst, Fuji
1919. 5. 6     Inst, Fuji / DC, Fuji
1920.12. 1     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1922.12. 1 LCDR    
1924. 5.20     Chief Ope, Asama / DC, Asama
1925. 5.15     Chief Ope, Fuji / DC, Fuji / Inst, Fuji
1925.11.10     Chief Ope, Kasuga / DC, Kasuga
1925.12. 1     Chief Ope, Kasuga / DC, Kasuga / Inst, Kasuga
1926.11. 1     Chief Ope, Hiei / DC, Hiei
1926.12. 1 CMDR    
1927.12. 1     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1930.12. 1     XO, Mutsu
1931.12. 1 CAPT   CO, Natori
1932. 6.10     CO-Aux, Fuji / Inst, Kasuga
1934. 4. 1     Inst, Nav.School
1935.11.15     Member, Yokosuka ND
1937.12. 1 RADM   Att, NGS
1937.12.15     Wait
1937.12.21 Resv    
1938. 1.31     Job assistant, B-Per, Yokosuka
1938. 5. 9     Job assistant, DoN
1938.11.20     resigned Job assistant
1942. 7.12     died (55)

TOP of this page Table of Job abbreviationsSakura, Takeo Shizuoka Naval Academy 37th (61/179)
Rear admiral Naval College 21st

Date Rank Other title Job
1888. 1.21     born
1909.11.19 MID   Crew, Soya
1910. 7.16     Crew, Niitaka
1910.12.15 SUBLT    
1912. 8. 9     Gun.School Bas.Course
1912.12. 1 LTJG    
1912.12.20     Torp.School Bas.Course
1913. 5.24     Crew, Aki
1914. 2.19     Crew, Kasuga
1915.12.13 LT   Nav.College B-Course
1916. 6. 1     Torp.School Adv.Course
1916.12. 1     Crew, Kisaragi
1917.12. 1     CO-Tbb, 1btg
1918. 5. 1     Assist Staff, 2nd Special Task Fleet
1918. 7. 5     Crew, Sakaki
1918. 9.10     Crew, Kusunoki
1919. 9. 8     Chief Torp, Chitose / DC, Chitose
1919.12. 1     CO-Des, Harukaze
1921.12. 1 LCDR   Nav.College A-Course
1923.10.15     CO-Des, Tsuta / Inst, Torp.School
1923.12. 1     CO-Des, Tsuta
1924. 5.10     DC, Izumo
1925. 4.15     Staff, Chinkai GD
1925.10.15     Member, Sasebo ND
1926. 7. 1     Member, Yokosuka ND
1926.12. 1 CMDR   Member, Yokosuka ND (B-Per, DoN)
1927.12. 1     Staff, Maizuru GD
1930.11.15     CO, Katsuriki
1931.12. 1 CAPT   CO, Kinu
1932. 5.10     CO, Kinu / CO-Aux, Asahi
1932. 5.20     CO, Kinu
1933.11.15     CoS, Ominato GD
1935.11.15     CO, Ashigara
1936.12. 1     CO, Sasebo SC
1937.12. 1 RADM    
1938. 4.20     Att, NGS
1938.12.15     Wait
1938.12.21 Resv    
1940. 9.29     died (52)

TOP of this page Table of Job abbreviationsSato, Seishiro Niigata Naval Academy 37th (172/179)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1886.10.25     born
1909.11.19 MID   Crew, Aso
1910. 7.16     Crew, Mikasa
1910.12. 1     Crew, Nisshin
1911. 2.27 SUBLT    
1912. 4.24     Gun.School Bas.Course
1912. 8. 9     Torp.School Bas.Course
1912.12. 1 LTJG    
1912.12.20     Crew, Harukaze
1913.12. 1     Crew, Akashi
1915. 5.26     Crew, Asahi
1915.12.13     Crew, Haruna
1916.12. 1 LT   DC, Ikoma
1917. 1.20     DC, Ikoma / Inst, Gun.School
1917.12. 1     DC, Ise / EO, Ise
1918.12. 1     Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1921.11.18     VChief Gun, Mutsu / DC, Mutsu
1922.11. 1     Chief Gun, Oi
1922.12. 1 LCDR    
1923.12. 1     Chief Gun, Nagara
1924.11.20     Chief Gun, Hyuga
1925.12. 1     Chief Gun, Nagato
1926.12. 1 CMDR   Inst, Gun.School
1930.12. 1     XO, Haruna
1931. 6. 1     XO, Akagi
1931.11. 2     Member, Yokosuka ND
1931.12. 1 CAPT    
1932. 2.25     CO-Aux, Ondo
1932.12. 1     Assist Staff, 2F
1933.11.15     Assist Staff, GF / Assist Staff, 1F
1934. 8.20     Chief Inst, Gun.School
1936. 3.20     Member, Yokosuka ND
1937. 9.20     MS supervisor, Kotoku-maru
1937.11.15     Att, NGS
1937.12. 1 RADM    
1937.12.15     Wait
1937.12.20 Resv    
1958. 7. 7     died (71)

TOP of this page Table of Job abbreviationsSekine, Gunpei Saitama Naval Academy 37th (7/179)
Rear admiral Naval College 19th

Date Rank Other title Job
1886. 8. 1     born
1909.11.19 MID   Crew, Aso
1910. 7.16     Crew, Yakumo
1910.12. 1     Crew, Asahi
1910.12.15 SUBLT   Crew, Kurama
1912. 8. 9     Gun.School Bas.Course
1912.12. 1 LTJG    
1912.12.20     Torp.School Bas.Course
1913. 5.24     Crew, Settsu
1914. 9.13     EO, NSC
1914.12.15     Crew, Kirishima
1915.12.13 LT   Nav.College B-Course
1916. 6. 1     Gun.School Adv.Course
1916.12. 1     DC, Tokiwa
1917. 9.15     DC, Ise / EO, Ise
1917.12.15     DC, Ise
1918. 2. 8     Assist Staff, 7S
1918. 8.10     Assist Staff, China Expeditionary Fleet
1918.12. 1     Staff, China Expeditionary Fleet
1919. 4. 5     Att, DoN
1919. 6.10     Att, DoN / Att, NEC (B1)
1919.12. 1     Nav.College A-Course
1921.12. 1 LCDR   Chief Gun, Nisshin
1922.12. 1     DC, Kure SC / Inst, Kure SC
1923.12. 1     Staff, NGS (S5, N3)
1925. 6. 1     Attache, Bra
1925.12. 1 CMDR    
1927.11. 1     Order of Return
1928. 5.21     Staff, NGS (S5, N3) / Inst, Nav.College
1930.12. 1 CAPT   Att, NGS / Staff, NGS (S5, N3)
1931.12. 1     Inst, Nav.College / Staff, NGS (Chief, S5, N3)
1932.10. 1     Att, NGS / Att, DoN
1932.12. 1     Staff, B-PR, DoN
1935.10.31     CO, Ise
1936.11.16     Att, NGS / Att, DoN / Chief, B-PR, DoN
1936.12. 1 RADM    
1938.11.15     Att, NGS
1938.12.15     Wait
1938.12.21 Resv    
1964. 8.25     died (78)

TOP of this page Table of Job abbreviationsSuzuki, Shinji Niigata Naval Academy 37th (14/179)
Rear admiral Naval College 20th

Date Rank Other title Job
1888. 9. 1     born
1909.11.19 MID   Crew, Soya
1910. 7.16     Crew, Izumo
1910.12.15 SUBLT    
1911. 4. 1     Crew, Iwate
1911. 8. 4     Gun.School Bas.Course
1911.12.20     Torp.School Bas.Course
1912. 4.24     Crew, Settsu
1912.12. 1 LTJG    
1913.12. 1     Crew, Asahi
1914. 5.27     Crew, Ibuki
1915.12.13 LT   DC, Nisshin
1916.12. 1     Nav.College B-Course
1917. 5. 1     Gun.School Adv.Course
1917.12. 1     DC, Asahi
1918.12. 1     EO, Minekaze
1919. 3.15     Crew, Minekaze / EO, Minekaze
1919. 4. 1     Chief Gun, Minekaze / DC, Minekaze / EO, Minekaze
1919. 6.10     VChief Gun, Kurama / DC, Kurama
1919.12. 1     Inst, Gun.School
1920.12. 1     Nav.College A-Course
1921.12. 1 LCDR    
1922.12. 1     VChief Gun, Nagato / DC, Nagato
1923. 8.13     Member, Yokosuka ND (B-NA, DoN)
1923.12. 1     Staff, B-NA, DoN
1924.12.16     Staff, NGS (S3, N2) / Inst, Nav.College
1926.11. 1     Staff, 5S
1926.12. 1 CMDR   Staff, Kure ND / Staff, Hoyo Fort HQ
1928. 6.30     Staff, Kure ND / Staff, Hoyo Fort HQ / Staff, Shimonoseki Fort HQ / Staff, Yura Fort HQ
1929.11. 5     XO, Myoko
1930.11. 1     Staff, NGS / Member, Government of Taiwan
1930.12. 1 CAPT    
1931. 4. 1     Staff, Mako GD / Member, Government of Taiwan
1932.12. 1     CoS, Mako GD
1934.11. 1     Member, Sasebo ND
1934.11.15     CO, Sasebo SC
1936.12. 1 RADM   COM, Sasebo BS
1937.12. 1     COM, Sasebo KS
1938. 4.20     Att, NGS
1938. 4.25     COM, 1Glg
1938.12.15     Att, NGS
1939.12.15     Wait
1939.12.21 Resv    
1941. 9.22 Mob    
1941.10. 6     Att, Sasebo ND
1941.10.15     COM, Sasebo KS
1942. 1.15     Att, Sasebo ND
1942. 2. 2     SM, Tateyama Gun.School
1943. 1. 6     Att, NGS
1943. 3.20 Demob    
1968.12.18     died (80)

TOP of this page Table of Job abbreviationsTakasaki, Takeo Kagoshima Naval Academy 37th (58/179)
Rear admiral Naval College 19th

Date Rank Other title Job
1888. 3.31     born
1909.11.19 MID   Crew, Aso
1910. 7.16     Crew, Chinen
1910.12. 1     Crew, Asahi
1910.12.15 SUBLT    
1912. 4.24     Wait
1912. 8. 9     Gun.School Bas.Course
1912.12. 1 LTJG    
1912.12.20     Torp.School Bas.Course
1913. 5.24     Crew, Chikuma
1914. 3.23     Member, 12btg
1914.12. 1     Member, A-wg
1915. 2. 1     Crew, Kirishima
1915.12.13 LT   Nav.College B-Course
1916. 6. 1     Nav.College Major.Course
1916.12. 1     Chief Nav, Chihaya
1917.12. 1     Chief Nav, Karasaki
1918. 8.15     Chief Nav, Tone
1918.11. 8     Chief Nav, Shijiki
1918.12. 1     Chief Nav, Tone
1919. 4. 1     Chief Nav, Tone / DC, Tone
1919.12. 1     Nav.College A-Course
1921.12. 1 LCDR   Chief Nav, Tama / DC, Tama
1922. 2.20     Wait
1922. 5. 1     Member, Yokosuka ND
1922. 5.15     Chief Nav, Fuji / DC, Fuji
1922. 8.19     Chief Nav, Kasuga / DC, Kasuga
1922.12. 1     Staff, Sasebo ND
1923.10.15     Wait
1924. 1.21     Staff, NHC (S3)
1926.12. 1 CMDR   Staff, B-NA, DoN (S2)
1927. 3.23     Staff, Department of Commerce and Industry
1927. 6.28     Staff, B-Material, Department of Commerce and Industry
1929.11.30     XO, Chogei
1930.12. 1     Aide-dc, Prince / Aide-dc, Councilor (to ADM Prince Hiroyasu)
1931.12. 1 CAPT    
1932. 2. 2     Aide-dc, Prince / Aide-dc, Councilor (to ADM Prince Hiroyasu) / Att, NGS
1932. 2. 6     Aide-dc, Prince / Aide-dc, Councilor (to ADM Prince Hiroyasu) / Adj, NGS
1932. 5.27     Aide-dc, Prince / Aide-dc, FADM (to FADM Prince Hiroyasu) / Adj, NGS
1932.12. 1     CO, Sendai
1933.11.15     Member, Sasebo ND
1934.10.15     Chief, S1, B-Sup, Kure / Staff, B-Sup, Kure
1936.12. 1     Member, Kure ND
1937. 1.26     CO, Fuso
1937.12. 1 RADM   Att, NGS
1937.12.15     Wait
1937.12.21 Resv    
1955. 6.18     died (67)

TOP of this page Table of Job abbreviationsTerada, Suketsugu Nagano Naval Academy 37th (112/179)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1888. 7.14     born
1909.11.19 MID   Crew, Aso
1910. 7.16     Crew, Satsuma
1911. 2.27 SUBLT   Crew, Itsukushima
1912. 4.24     Gun.School Bas.Course
1912. 8. 9     Torp.School Bas.Course
1912.12. 1 LTJG    
1912.12.20     Member, 9btg
1913.12. 1     Crew, Tatsuta
1914. 4. 1     Crew, Kasuga
1915.12.13     Crew, Tsukuba
1916. 6. 1     Crew, Kirishima
1916.12. 1 LT   DC, Kirishima
1917. 9.15     DC, Asama
1918. 7.15     DC, Yamashiro
1918.12.18     VChief Gun, Asahi / DC, Asahi
1920. 5.24     VChief Gun, Asahi / DC, Asahi / Inst, Gun.School
1920. 8.12     VChief Gun, Mikasa / DC, Mikasa
1920.12. 1     VChief Gun, Katori / DC, Katori
1921.11.20     VChief Gun, Kirishima / DC, Kirishima
1922.12. 1 LCDR   Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1925.12. 1     Chief Gun, Yamashiro
1926.12. 1 CMDR    
1927. 6. 1     Chief Gun, Mutsu
1927.12. 1     Adj, Gun.School
1928.11.15     XO, Kasuga / Inst, Kasuga
1929.11.30     XO, Kinu
1930. 5. 2     XO, Furutaka
1930.11. 1     XO, Yamashiro
1931.12. 1     TInsp, B-Shipbuild, Yokosuka NYd / Staff, B-Adm, Yokosuka NYd
1932.11.15     Chief, S-Adm, Tech.Rsch
1932.12. 1 CAPT    
1937.12. 1     Att, NSC
1937.12.15     Wait
1937.12.21 Resv    
1938.10. 4 Mob    
1938.10. 8     Member, Sasebo ND
1938.10.11     MS supervisor, Kyokko-maru
1939.11. 4     Att, NGS / Att, DoN
1939.11.15 RADM    
1940. 1. 6     Att, NGS / Assist Staff, CSF
1941. 1.15     Assist Staff, CSF
1943. 6. 1     Att, NGS
1943. 6.25 Demob    
1943.11.15     Job assistant, NSC
1962. 8. 6     died (74)

TOP of this page Table of Job abbreviationsYamada, Mitsuru Kumamoto Naval Academy 37th (48/179)
Rear admiral Naval College 21st

Date Rank Other title Job
1889.12.15     born
1909.11.19 MID   Crew, Aso
1910. 7.16     Crew, Iwami
1910.12.15 SUBLT    
1911. 3.11     Crew, Aki
1911. 8. 4     Gun.School Bas.Course
1911.12.20     Torp.School Bas.Course
1912. 4.24     Crew, Kasuga
1912.12. 1 LTJG    
1913. 7.21     Crew, Chiyoda
1914. 7. 1     EO, NSC
1914.12.15     Crew, Haruna
1915.12.13 LT   DC, Satsuma
1916. 6. 1     DC, Yamashiro / EO, Yamashiro
1916.12. 1     Nav.College B-Course
1917. 5. 1     Gun.School Adv.Course
1917.12. 1     DC, Katori
1918.12.23     DC, Yamashiro
1919. 8.20     Chief Gun, Chiyoda
1919.12. 1     Chief Gun, Akashi
1920. 4. 1     Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1921.12. 1 LCDR   Nav.College A-Course
1923.10.15     Staff, Sasebo ND
1924. 5. 1     Chief Gun, Yakumo
1925. 4.15     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1926.11.15     Att, NSC (S1, B-Adm)
1926.12. 1     Staff, NSC
1927. 1.10     Staff, Department of Commerce and Industry
1927. 6. 3     Staff, B-Material, Department of Commerce and Industry
1927.12. 1 CMDR    
1929.11.30     resigned
1929.12.24     XO, Aoba
1930.11. 8     Staff, B-Adm, Kure NYd
1932. 2. 1     CO-Aux, Muroto
1932.10.20     Staff, B-Adm, Yokosuka NYd
1932.12. 1 CAPT    
1933.11.15     CO, Isuzu
1934.11.15     Member, Kure ND
1935.11.15     CSVCO, NSC
1937.10.25     Chief, B-Ord, Sasebo NYd
1938. 4.20     Att, NGS / Att, DoN (B-NA)
1938. 5. 9     Chief, D3, B-Temp.ResourceControl, Department of Commerce and Industry
1938. 6. 1     Member, B-NA, DoN / Chief, D3, B-Temp.ResourceControl, Department of Commerce and Industry
1938.11.15 RADM    
1939. 6.16     Chief, D3, B-ResourceControl, Department of Commerce and Industry
1939.11. 1     Assist Staff, 3F
1939.11.15     COM, 13S
1940.11.15     Attache, Man
1941.10.15     Att, NGS
1941.12.13     Wait
1941.12.15 Resv    
1970. 5. 6     died (80)

TOP of this page Table of Job abbreviationsYamada, Seizo Hiroshima Naval Academy 37th (73/179)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1889.12.15     born
1909.11.19 MID   Crew, Soya
1910. 7.16     Crew, Tone
1910.12.15 SUBLT    
1911. 1.18     Member, Sasebo SC
1911. 8. 4     Gun.School Bas.Course
1911.12.20     Torp.School Bas.Course
1912. 4.24     Crew, Suzuya
1912.12. 1 LTJG    
1913. 4. 1     Crew, Iwami
1914. 3.23     Wait
1914. 6.12     Crew, Karasaki
1915. 6.30     Crew, Tone
1915.12.13 LT   DC, Katori
1916.12. 1     Nav.College B-Course
1917. 5. 1     Nav.College Major.Course
1917.12. 1     Chief Nav, Kanto
1918. 9.20     Chief Nav, Tatsuta / EO, Tatsuta
1918. 9.25     Member, Temp.Expeditionary Unit
1919.11. 7     Member, Yokosuka ND
1919.12. 1     DC, Yokosuka SC
1919.12. 8     DC, Yokosuka SC / Inst, Eng.Academy
1920. 3.15     Chief Nav, Chitose / DC, Chitose
1920. 5.29     Chief Nav, Suwo (acting) / DC, Suwo (acting) / Inst, Nav.Academy
1921.10.31     Chief Nav, Suwo (acting) / DC, Suwo (acting)
1921.12. 1 LCDR   Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1924. 5.10     Chief Nav, Asama / DC, Asama
1925.12. 1     Chief Nav, Hyuga / DC, Hyuga
1927.12. 1 CMDR   Inst, Kasuga / Inst, Fuji
1928.12. 4     Adj, NHC
1930. 8. 5     XO, Nagara
1930.12. 1     EO, Maya
1931.12. 1     CO, Komahashi
1932. 6.20     CO, Isuzu
1932.11.15     Chief, S3, NHC
1932.12. 1 CAPT    
1934.11.15     CO, Iwate
1935.11.16     Member, Sasebo ND
1935.11.22 Resv    
1941. 8.16 Mob    
1941. 9. 1     Member, Kure ND
1941. 9. 5     CO, Kinryu-maru
1942. 9.14     Member, Yokosuka ND
1942. 9.28     Member, 22Bg
1942.10.12     Manager, 2nd Harbour
1943. 6.25     Manager, 2nd Harbour / Chief, Balikpapan branch, B-Trans, Soerabaya
1943.12.10     Manager, 2nd Harbour
1945. 5. 1 RADM    
1946. 6. 7 Demob    
1990. 6. 7     died (100)

TOP of this page Table of Job abbreviations


TOP page

Copyright © Hiroshi Nishida (Misohito), 2002.