Graduates of Naval Engineer Academy class 20th

TOP page People TOP

Vice-admirals Hokotate, Kinya Mito, Yoshihiko
Suzuki, Hisatake Yanagihara, Hiromitsu
Rear admirals Araki, Setsuzo Kimura, Jin
Kitano, Tsunao Miyata, Hajime
Ono, Tadashi Ono, Yutaka
Takeoka, Kenji Takeshita, Eigoro
Tsuchida, Kikuji Ueda, Giemon
Yamada, KiyoshiHokotate, Kinya Kagoshima Naval Engineer Academy 20th (7/58)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1890. 6.12     born
1911. 7.31 MID/E   Crew, Tsugaru
1912. 3. 9     Crew, Iwate
1912.12. 1 SUBLT/E    
1913. 6. 9     Crew, Suma
1913. 7.10     Wait
1913.12. 1     Crew, Asahi
1914. 4. 4     Crew, Hiei
1914. 8.23     Crew, Tsugaru
1914.12. 1 LTJG/E   Crew, Yunagi
1915.12.13     Eng.Academy Bas.Course
1916. 6. 1     Crew, Settsu
1916. 7.26     Wait
1916.12. 1 LT/E   DC, Yokosuka SC
1918. 1.25     DC, Hirado
1919. 8.26     DC, Aki
1919.12. 1     Nav.College Eng.Course
1921.12. 1     Staff, 1Sd
1922.12. 1 LCDR/E   Inst, Eng.Academy / Trainer, Eng.Academy
1924. 7.25     Staff, B-Sup, DoN
1925.12. 1     Staff, NSC
1927. 3.10     Assist Staff, GF
1927.12. 1 CMDR/E   Chief Eng, Kako
1928.12.10     Chief Eng, Yokosuka fg
1929.11. 1     Chief Eng, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg
1930. 4. 1     Trip to Europe, USA
1931. 1. 5     Return
1931. 6. 1     Chief Maint, Kasumigaura fg
1931.12. 1 CAPT/E    
1932.12. 1     Chief Eng, 1Sf
1933.10.20     Chief, B-Adm, Hiro NYd
1934. 5.15     Chief, B-Adm, Hiro NYd / Chief, B-Aircraft, Hiro NYd
1934. 6. 1     Chief, B-Aircraft, Hiro NYd
1935.11.15     Att, NAC (B-Adm/B-Tec)
1936. 7. 1     Chief, S3, B-Adm, NAC
1937.12. 1 RADM   Att, NAC
1938. 4. 1     Chief, B-Sup, NAC
1940.11.15     Att, Kure ND
1941.10. 1     Dir, 11th Air Arsnl
1941.10.15 VADM    
1941.11.20     Dir, 11th Air Arsnl / Dir, Hiro NYd
1941.12.15     Dir, 11th Air Arsnl
1944. 8. 1     Att, NAC
1944. 8.12     Member, B-NA, DoN / Kyushu area inspector, Department of Military supply
1945. 3.10     Kyushu area vice-inspector, Department of Military supply
1945. 8.26     Att, NAC
1945. 9.15 Resv    

TOP of this page Table of Job abbreviationsMito, Yoshihiko Yamaguchi Naval Engineer Academy 20th (1/58)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1888.11. 9     born
1911. 7.31 MID/E   Crew, Tsugaru
1912. 3. 4     Crew, Kawachi
1912.12. 1 SUBLT/E    
1913. 5.24     Crew, Tsugaru
1914. 7.18     Crew, Ibuki
1914.12. 1 LTJG/E    
1915. 1.21     Crew, Kirishima
1915. 3.17     Crew, Kawakaze / EO, NSC
1915. 3.18     Trip to UK
1915. 9. 8     Crew, Yamabiko
1915.12.13     Eng.Academy Bas.Course
1916. 6. 1     Crew, Fuso
1916.10.27     DC, Fuso (acting)
1916.12. 1 LT/E   DC, Fuso
1917. 6. 1     Resident in USA
1920. 7.12     Order of Return
1920.12. 1     Inst, Eng.Academy / Trainer, Eng.Academy
1921. 8. 9     Att, NGS
1921. 9.19     Attendant to Plenipotentiary, Washington conference (Trip to USA)
1922. 2.23     Return
1922. 4.15     Inst, Nav.College
1922. 6.15     Inst, Nav.College / Staff, NSC
1922.12. 1 LCDR/E    
1923. 6.30     Inst, Nav.College / Staff, NSC / Staff, Tech.Rsch
1924. 4.10     Staff, B-EngConst, Yokosuka NYd
1925.11.10     Chief Eng, Isuzu
1926.10.15     Att, NGS / Att, DoN
1926.12. 1 CMDR/E   Staff, B-Per, DoN
1928.12.10     Staff, B-EngConst, Kure NYd
1929.11.30     Staff, NSC
1931.12. 1 CAPT/E    
1932. 6.20     Staff, B-EngConst, Yokosuka NYd / Inst, Eng.School
1933.11.15     Staff, NSC
1937. 8.31     Att, NSC
1937.12. 1 RADM   Chief, B-EngConst, Yokosuka NYd
1940.10. 3     Trip to Ger
1940.11.15     Att, NGS
1941.10.15 VADM   Chief, B5, NSC
1943. 9.15     Dir, Kure NYd
1945. 5. 1     Att, NSC
1945. 5.10     Att, NSC / Att, NAC
1945. 9.15 Resv    
1966. 9.16     died (77)

TOP of this page Table of Job abbreviationsSuzuki, Hisatake Ishikawa Naval Engineer Academy 20th (21/58)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1889. 4.23     born
1911. 7.31 MID/E   Crew, Tsugaru
1912. 3. 8     Crew, Shikishima
1912.12. 1 SUBLT/E    
1913.12. 1     Eng.School Bas.Course
1914. 4. 1     Eng.Academy Bas.Course
1914. 5.27     Member, 7dg
1914. 8.31     Crew, Uzuki
1914.12. 1 LTJG/E    
1915. 8.16     Crew, Akebono
1916. 7.14     Crew, Kasuga
1916.12. 1     EO, Hamakaze
1917. 1.20     Crew, Hamakaze
1917. 6. 1     Crew, Amatsukaze
1917. 8.16     DC, Hizen (acting)
1917.12. 1 LT/E   DC, Hizen
1918.12. 1     Nav.College Eng.Course
1920.12. 1     DC, Kongo
1921. 5. 5     DC, Yakumo
1922. 5.15     DC, Yakumo / Inst, Yakumo
1922.12. 1     Staff, 1Sd
1923.12. 1 LCDR/E   Staff, B-Oil, Fuel-Yd / Staff, B-Rsch, Fuel-Yd
1924. 5.15     Staff, B-Sup, DoN / Inst, Nav.College
1927. 6. 1     Att, NGS (Trip to Europe, USA)
1928. 5.11     Return
1928. 5.21     Chief Eng, Chogei
1928.12.10 CMDR/E   Staff, 1F / Staff, GF
1929.11.30     Chief Eng, Furutaka
1930. 5.15     EO, Takao
1932. 2.20     Chief Eng, Takao
1932.12. 1 CAPT/E   Chief, S2, B-Sup, Yokosuka / Staff, B-Sup, Yokosuka
1933.11.15     Chief, S3, B-NA, DoN
1935.12. 2     Chief Inst, Eng.School
1936.12. 1     Chief Eng, Sasebo ND
1937.12. 1     Chief Eng, GF / Chief Eng, 1F
1938.11.15 RADM   Chief, B-Sci.Res, Tech.Rsch
1939. 8. 1     Chief, B-Sci.Res, Tech.Rsch / Chief, B-Material.Res, Tech.Rsch
1941. 9.10     SM, Eng.School
1941.11. 5     SM, Eng.School / SM, Const.School
1941.12.15     SM, Eng.School
1942.11. 1 VADM    
1943. 6.20     Att, NGS
1943. 6.24     Wait
1943. 6.25 Resv    
1948. 1.17     died (58)

TOP of this page Table of Job abbreviationsYanagihara, Hiromitsu Tokyo Naval Engineer Academy 20th (3/58)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1889. 3.19     born
    Count  
1911. 7.31 MID/E   Crew, Tsugaru
1912. 3. 8     Crew, Katori
1912.12. 1 SUBLT/E   Crew, Sagami
1913. 5.24     Crew, Adzuma
1914. 8.23     Crew, Hiei
1914.12. 1 LTJG/E    
1915.12.13     Eng.Academy Bas.Course
1916. 6. 1     Crew, Yamashiro
1916.12. 1 LT/E   DC, Yamashiro / EO, Yamashiro
1917. 3.31     DC, Yamashiro
1917. 5.26     Crew, Kaba
1917.12. 1     Nav.College Eng.Course
1919.12. 1     DC, Ibuki
1920.10. 2     Inst, Eng.Academy / Trainer, Eng.Academy
1922. 5.25     Resident in UK
1922.12. 1 LCDR/E    
1924. 7.10     Order of Return
1924.10.25     Assist Staff, 1F
1924.11.20     Staff, 1F / Staff, GF
1925. 3.17     Member, Yokosuka ND
1925. 4.15     Wait
1925. 5. 1     Inst, Eng.Academy / Trainer, Eng.Academy
1926.12. 1     Inst, Nav.College
1927. 4.14     Attendant to Plenipotentiary, Geneva conference
1927.11. 1     Att, NGS / Att, DoN
1927.12. 1 CMDR/E   Staff, B-NA, DoN
1931. 5. 1     Chief, S3, B-NA, DoN
1931.12. 1 CAPT/E   Chief, B-Oil, Fuel-Yd
1932.11.15     Att, NGS / Att, DoN
1932.12. 1     Chief, S2, B-Sup, DoN
1935. 7. 1     CSVCO, NSC (Trip to USA)
1937. 3. 5     Order of Return
1937. 6.10     Chief, D2, B-Fuel, Department of Commerce and Industry
1937.12. 1 RADM    
1938. 6. 1     Member, B-NA, DoN / Chief, D2, B-Fuel, Department of Commerce and Industry
1941. 4. 1     Att, NGS / Att, DoN
1941. 4.21     Dir, 1st Fuel-Yd
1941.10.15 VADM    
1943.10.25     Dir, Eng.Academy
1944.10. 1     Att, NGS
1944.12. 4     Wait
1944.12. 5 Resv    
1966.12.31     died (77)

TOP of this page Table of Job abbreviationsAraki, Setsuzo Aichi Naval Engineer Academy 20th (11/58)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1888.11. 8     born
1911. 7.31 MID/E   Crew, Tsugaru
1912. 3. 9     Crew, Chikuma
1912.12. 1 SUBLT/E   Crew, Akitsushima
1914. 4. 4     Crew, Kongo
1914.12. 1 LTJG/E   Crew, Kamikaze
1915.12.13     Eng.Academy Bas.Course
1916. 6. 1     Crew, Hiei
1916.10.27     Crew, Sakaki
1916.12. 1 LT/E    
1917.10.10     Member, Maizuru ND / DC, Maizuru SC
1917.12. 1     DC, Hyuga / EO, Hyuga
1918.12. 1     Nav.College Eng.Course
1920.12. 1     EO, Oi
1921. 9.20     DC, Oi
1921.12. 1     Nav.College Sel.Course
1922.12. 1 LCDR/E   Inst, Eng.Academy
1923. 1.27     Inst, Eng.Academy / DC, Eng.Academy / Inst, Gun.School / Inst, Torp.School
1924.11. 1     Member, Yokosuka ND
1924.12.16     Wait
1925. 6. 1     Member, Yokosuka ND
1925. 6.25     Staff, B-Elect.Res, Kure NYd / Staff, B-Torp, Kure NYd
1926. 4. 1     Staff, B-Elect.Res, Kure NYd / TInsp, B-Elect, Kure NYd
1926.12. 1     SVO
1927. 4. 5     SVO, NSC
1927.12. 1 CMDR/E    
1930. 4. 1     Inst, Nav.College / Staff, NSC / Staff, Tech.Rsch
1932.12. 1 CAPT/E    
1933. 1.20     Assist Staff, GF
1933.11.15     Staff, B-Ord, Yokosuka NYd / Staff, B-EngConst, Yokosuka NYd / Staff, B-Armamnt, Air Arsnl
1935. 1.10     Staff, B-Ord, Yokosuka NYd / Staff, B-EngConst, Yokosuka NYd
1936.12. 1     Staff, B-Ord, Yokosuka NYd
1938.11.15 RADM   Att, NGS
1938.12.15     Wait
1938.12.21 Resv    
1943.11. 1     Job assistant, Takao GD
1944. 6. 1     Job assistant, 6th Fuel-Yd
1946. 4.15     resigned Job assistant
1950. 8. 6     died (61)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKimura, Jin Kagawa Naval Engineer Academy 20th (22/58)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1888.12. 3     born
1911. 7.31 MID/E   Crew, Tsugaru
1912. 3. 8     Crew, Ibuki
1912.12. 1 SUBLT/E   Crew, Karasaki
1913.12. 1     Eng.School Bas.Course
1914. 5.27     Member, 12dg
1914. 8.31     Crew, Isonami
1914.12. 1 LTJG/E    
1916.12. 1     Crew, Yodo
1917. 7. 2     DC, Hiei (acting)
1917.12. 1 LT/E   DC, Kasuga
1918.12. 1     Nav.College Eng.Course
1920.12. 1     DC, Tatsuta
1921. 7. 6     Member, Mako GD
1922.12. 1     Staff, 2Sd
1923.12. 1 LCDR/E   Inst, Eng.Academy / DC, Eng.Academy
1926.12. 1     Staff, 1F / Staff, GF
1927.12. 1     Staff, B-Edu, DoN (S3)
1928.12.10 CMDR/E    
1930. 1.15     Chief Eng, Aoba
1930.12. 1     Member, Yokosuka ND
1931. 1.10     Trip to Europe, USA
1931.10.10     Return
1931.11. 4     Chief Eng, Kongo
1932.12. 1 CAPT/E   Chief Eng, 2nd Expeditionary Fleet
1933. 4.20     Chief Eng, Ryojun GD
1934. 8.15     Chief Eng, Training Fleet
1935. 8. 1     Member, Yokosuka ND
1935.11.15     Chief Eng, Maizuru GD
1936.12. 1     Member, Yokosuka ND
1937.10.25     Chief Eng, Kure ND
1938.11.15 RADM   Chief, B-Ship, Sasebo
1940.11.15     Chief, B-Ship, Yokosuka
1941.10.15     Att, NGS
1941.12.15     Wait
1941.12.22 Resv    
1967.12. 9     died (79)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKitano, Tsunao Kumamoto Naval Engineer Academy 20th (23/58)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1890. 1.12     born
1911. 7.31 MID/E   Crew, Tsugaru
1912. 3. 9     Crew, Iwate
1912.12. 1 SUBLT/E    
1913. 5.21     Crew, Chihaya
1914.12. 1 LTJG/E   Crew, Yayoi
1915.12.13     Eng.Academy Bas.Course
1916. 6. 1     Crew, Kongo
1916.12. 1     Crew, Kiri
1917. 3.26     Chief Eng, 11btg (acting)
1917.12. 1 LT/E   Eng.Academy Exp.Course
1918. 5. 1     Member, 3sbg
1918.11. 2     Member, 12sbg
1918.12.13     Member, Yokosuka ND / Crew, Kanto
1919. 7.24     Member, Yokosuka bg
1919.10.22     Member, Kure bg
1919.12. 1     Inst, Eng.Academy / Trainer, Eng.Academy
1921.12. 1     EO, SS-44
1922. 9.15     Chief Eng, SS-44 / DC, SS-44
1923.12. 1 LCDR/E    
1924. 4. 1     Member, Kure ND / EO, Submarine, Kure NYd
1924. 5.15     Member, Kure ND / EO, Submarine, Kure NYd / Inst, Sub.School
1924. 5.21     Chief Eng, 14sg
1924.10.25     Inst, Sub.School
1926.12. 1     Member, Kure ND
1926.12.15     Chief Eng, 27sg
1927. 8.20     SVO, NSC
1928.12.10 CMDR/E    
1929.11.30     Staff, NSC (S1, B-Adm)
1932.11.10     Chief Eng, 30sg
1933.11. 1     Chief Eng, 2Ss
1933.11.15 CAPT/E    
1934.11.15     Staff, NSC (B6) / Staff, B-Edu, DoN (S3) / Inst, Nav.College
1936.12. 1     Member, Kure ND
1937. 4.10     Member, Yokosuka ND
1939. 2.10     SVCO, NSC / Supervisor, Tokyo
1939.11.15 RADM   Att, NGS
1939.12.15     Wait
1939.12.21 Resv    
1946. 3.25     died (56)

TOP of this page Table of Job abbreviationsMiyata, Hajime Saga Naval Engineer Academy 20th (28/58)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1890. 7. 9     born
1911. 7.31 MID/E   Crew, Tsugaru
1912. 3. 8     Crew, Mikasa
1912.12. 1 SUBLT/E   Crew, Aso
1913.12. 1     Eng.School Bas.Course
1914. 5.17     Member, 12dg
1914. 8.31     Crew, Asagiri
1914.12. 1 LTJG/E    
1915.12.13     Member, 14btg
1916. 6. 1     Crew, Katori
1917. 1.20     DC, Katori (acting)
1917.12. 1 LT/E   DC, Ise / EO, Ise
1919. 2.17     Member, Yokosuka ND
1919. 3.26     DC, Kure SC
1919.12. 1     Nav.College Eng.Course
1921.12. 1     DC, Nagara
1922.12. 1     Nav.College Sel.Course
1923.10.15     TInsp, B-Ord, Sasebo NYd
1923.12. 1 LCDR/E    
1924.10.25     TInsp, B-Ord, Sasebo NYd / TInsp, B-EngConst, Sasebo NYd
1924.12.25     Inst, Eng.Academy
1925. 2. 2     Inst, Eng.Academy / DC, Eng.Academy
1927. 2.10     Inst, Eng.Academy
1927.11. 1     Staff, NSC (S3, B-Adm)
1928.12.10 CMDR/E    
1929.11.30     Staff, B-Ord, Sasebo NYd
1932.12. 1 CAPT/E   Att, NGS
1933. 4. 1     Assist Staff, GF
1933.11.15     Chief Eng, 7S
1934.11.15     Chief Eng, 6S
1935.11.15     Member, Yokosuka ND
1936. 2. 1     Chief Eng, Training Fleet
1936.12. 1     Chief, B-Adm, Maizuru NYd
1937.12. 1     Chief Eng, Sasebo ND
1938.11.15 RADM   Chief, B-Mining, Fuel-Yd
1939.11.15     Chief, B-Sup, Yokosuka
1941.10.15     Att, NGS
1941.10.25     Wait
1941.10.27 Resv    
1982. 7. 6     died (91)

TOP of this page Table of Job abbreviationsOno, Tadashi Miyagi Naval Engineer Academy 20th (43/58)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1888.12.20     born
1911. 7.31 MID/E   Crew, Tsugaru
1912. 3. 4     Crew, Kawachi
1912.12. 1 SUBLT/E   Crew, Tsukuba
1913. 5.24     Crew, Kurama
1914. 5.27     Crew, Asahi
1914. 7. 1     Wait
1914. 8.15     Crew, Manshu
1914. 9.27     Crew, Sagami
1914.11.10     Crew, Manshu
1914.12. 1 LTJG/E    
1915.12.13     Eng.Academy Bas.Course
1916. 6. 1     Crew, Shikishima
1917. 7. 6     Crew, Oboro
1917.12. 1 LT/E   Crew, Urakaze
1918.11.12     DC, Kongo
1918.12. 4     DC, Tone
1920.12. 1     DC, Asahi
1921. 4.20     Chief Eng, Urakaze / DC, Urakaze / Inst, Eng.Academy
1921.12. 1     Nav.College Eng.Course
1923.10.15     DC, Yamashiro
1923.12. 1 LCDR/E    
1924.12. 1     Staff, 1Sd
1925.11.10     Staff, B-Sup, Kure
1928. 9. 5     Chief Eng, Kinu
1928.12.10 CMDR/E    
1929.11.30     Adj, Fuel-Yd
1932.12. 1     Att, NGS
1933. 4. 1     Assist Staff, GF
1933. 5.23     Chief Eng, Ise
1933.11.15 CAPT/E   Chief Eng, 1Sd
1934.11.15     Chief Eng, Sasebo KS
1935. 6. 1     Member, Kure ND
1935.11.15     Chief Eng, 7S
1936.12. 1     Chief, B-Adm, Hiro NYd
1938.11.15     Chief Eng, Sasebo ND
1939.11.15 RADM   Chief, B-Rsch, Fuel-Yd / Chief, B-Exam, Fuel-Yd
1940.11.15     SVCO, NSC / Chief Supervisor, Tokyo / Chief Inspector, Tokyo
1942. 1.23     Att, NGS
1942. 1.29     Wait
1942. 1.30 Resv    
1942. 6.15     Job assistant, DoN
1945. 9. 5     resigned Job assistant
1973.12.16     died (84)

TOP of this page Table of Job abbreviationsOno, Yutaka Kagoshima Naval Engineer Academy 20th (42/58)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1889. 6.12     born
1911. 7.31 MID/E   Crew, Tsugaru
1912. 3. 4     Crew, Kawachi
1912.12. 1 SUBLT/E    
1913.12. 1     Crew, Tsushima
1914. 4. 4     Crew, Hiei
1914. 8.18     Crew, Mishima
1914.12. 1 LTJG/E   Crew, Tokiwa
1915.12. 7     Member, Yokosuka ND
1915.12.13     Eng.Academy Bas.Course
1916. 6. 1     Crew, Hatsuharu
1917. 1.20     Member, 2sbg
1917.12. 1 LT/E    
1918. 6. 1     Member, 4sbg
1918. 6.11     Member, 3sbg
1918.11. 2     Member, 12sbg
1918.12. 1     Eng.Academy Spec.Course
1918.12.13     Member, Yokosuka ND / Crew, Kanto
1919. 7.24     Member, Yokosuka bg
1919. 8.11     Member, 1sg
1920. 7. 1     EO, SS-26
1920.11.30     Crew, SS-26
1922. 7.30     Crew, SS-46
1922.12. 1     Inst, Sub.School / DC, Sub.School
1923.12. 1 LCDR/E    
1924. 4.15     DC, Yakumo
1925. 8. 1     Chief Eng, 26sg
1926.11. 1     Inst, Sub.School
1928.11. 1     Att, NSC (B5)
1928.12.10 CMDR/E   Staff, NSC / Staff, B-Edu, DoN / Inst, Nav.College
1930. 8. 1     Chief Eng, 8sg
1931.11.14     Inst, Sub.School
1933.11. 1     Chief Eng, 1Ss
1933.11.15 CAPT/E    
1934.11.15     Inst, Sub.School
1936.12. 1     Chief Eng, 3F
1937. 9. 7     Member, Sasebo ND
1937. 9.13     Member, Kure ND
1939.11.15 RADM   Att, NGS
1939.12.15     Wait
1939.12.21 Resv    

TOP of this page Table of Job abbreviationsTakeoka, Kenji Kanagawa Naval Engineer Academy 20th (31/58)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1889.12.11     born
    5th Medal  
1911. 7.31 MID/E   Crew, Tsugaru
1912. 3. 4     Crew, Kawachi
1912.12. 1 SUBLT/E    
1913.12. 1     Eng.School Bas.Course
1914. 5.27     Member, 4dg
1914. 8.31     Crew, Akebono
1914.12. 1 LTJG/E    
1915. 8.16     Crew, Kasagi
1916. 8.21     Crew, Yamashiro
1916.12.21     DC, Yamashiro (acting) / EO, Yamashiro
1917. 7. 2     Member, Sasebo ND
1917.10.10     Crew, Katsura
1917.12. 1 LT/E    
1919. 8. 5     Att, NGS
1919.12. 1     Inst, Eng.Academy / Trainer, Eng.Academy
1920.12. 1     Nav.College Eng.Course
1922.12. 1     DC, Yakumo
1923. 6. 1     Staff, Training Fleet
1923.12. 1 LCDR/E    
1924. 4.10     Inst, Eng.Academy / DC, Eng.Academy
1924.10.27     Inst, Eng.Academy
1925.12.21     Inst, Eng.Academy / Adj, Eng.Academy
1927. 4. 1     Staff, B-Sup, Sasebo
1928.12.10 CMDR/E   Chief Eng, Kako
1929. 9. 1     Staff, B-Sup, DoN (S2/S1) / Staff, NSC (S3, B-Adm)
1931.12. 1     Chief Eng, Hyuga
1932.11.15     Chief Eng, 1Sd
1932.12. 1 CAPT/E    
1933.11.15     Member, Sasebo ND
1933.12.11     Chief Eng, Sasebo KS
1934.11.15     Chief Eng, Maizuru GD
1935.11.15     Chief Eng, 3F
1936.12. 1     Member, Yokosuka ND
1937. 4. 1     Chief, B-Sup, Maizuru GD
1938.11.15 RADM   Att, NGS
1938.12.15     Wait
1938.12.21 Resv    
1944. 4.14 Mob    
1944. 4.15     Att, NGS / Att, DoN
1944. 5.22     Chief, Western branch, Southern Is Agency
1946. 3.10 Demob    
1946. 3.28     resigned
1974. 5. 8     died (84)

TOP of this page Table of Job abbreviationsTakeshita, Eigoro Saga Naval Engineer Academy 20th (32/58)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1889.11.14     born
1911. 7.31 MID/E   Crew, Tsugaru
1912. 3. 4     Crew, Kawachi
1912.12. 1 SUBLT/E   Crew, Suwo
1914. 8.14     Crew, Kumano-maru
1914. 8.21     Crew, Suwo
1914.12. 1 LTJG/E   Crew, Nagatsuki
1915.12.13     Eng.Academy Bas.Course
1916. 6. 1     Crew, Chikuma
1916.12. 1     Member, 1sbg
1917. 4.21     Member, 3sbg
1917.12. 1 LT/E    
1918. 6. 1     Eng.Academy Exp.Course
1918. 8.15     Eng.Academy Spec.Course
1918.12. 1     Member, 13sbg
1918.12.13     Member, Yokosuka ND / Crew, Kanto
1919. 7.24     Member, Yokosuka bg
1919.10. 8     Member, Kure bg
1920. 4.16     Member, Sasebo ND
1920.10.11     Member, 14sg
1920.12. 1     Crew, SS-20
1921. 1.29     EO, SS-24
1921. 6.17     Crew, SS-24
1922. 1.20     EO, SS-37
1922. 2.20     Crew, SS-37
1922. 5.30     Chief Eng, 2sg / Chief Eng, 1sg
1922.12. 1     Chief Eng, 5sg
1923. 5.28     Chief Eng, Tsurugisaki
1923.12. 1 LCDR/E    
1924. 2. 9     Chief Eng, 26sg
1925. 8. 1     Chief Eng, 15sg
1925.10.20     Chief Eng, 15sg / Crew, Ro-15
1925.12. 1     Member, Kure ND / EO, Submarine, Kure NYd
1926.12.25     Inst, Sub.School
1927. 4. 1     Chief Eng, 14sg
1928.12.10     Chief Eng, Abukuma
1929.11.15     Chief Eng, Chogei
1929.11.30 CMDR/E    
1930. 3.12     Chief Eng, 19sg
1932. 2. 1     Chief Eng, Kure SC / Inst, Kure SC
1932.12. 1     Chief Eng, Kure bg
1934.11.15     Chief Eng, Sasebo bg
1934.12.15     Chief Eng, Sasebo BS / Chief Eng, Sasebo bg
1935.10.11     Chief Eng, 1aBg
1935.11.15 CAPT/E   Member, Sasebo ND
1935.12.10     Wait
1935.12.14 Resv    
1938. 4.25 Mob    
1938. 5. 2     SVCO, NSC / SVO, NAC / Supervisor, Kobe
1940. 1.20     SVCO, NSC / SVO, NAC / Inspector, Kobe
1942.11. 1 CAPT    
1943. 9. 1     Member, 102nd B-Sup
1945.10.19 RADM   KIA (55)

TOP of this page Table of Job abbreviationsTsuchida, Kikuji Hyogo Naval Engineer Academy 20th (8/58)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1889. 7. 7     born
1911. 7.31 MID/E   Crew, Tsugaru
1912. 3. 9     Crew, Tokiwa
1912.12. 1 SUBLT/E   Crew, Ibuki
1913.12. 1     Eng.School Bas.Course
1914. 4. 1     Eng.Academy Bas.Course
1914. 5.27     Crew, Soya
1914.12. 1 LTJG/E    
1915. 8.23     Crew, Fuso
1916.12. 1 LT/E   Crew, Tachibana
1917. 3.26     Crew, Tachibana / Crew, Kiri
1917. 5.26     Crew, Kiri
1918. 2. 1     EO, Tsubaki
1918. 3. 9     Crew, Tsubaki / EO, Tsubaki
1918.11. 1     DC, Yakumo
1919. 6.16     DC, Ise
1920.12. 1     Nav.College Eng.Course
1922.12. 1 LCDR/E   DC, Hyuga
1923. 4. 1     Staff, B-Sup, Sasebo
1925. 9. 1     Chief Eng, 26dg
1926. 9. 1     Inst, Eng.Academy
1927.12. 1 CMDR/E    
1928. 6.25     Inst, Eng.School
1928.12.10     Inst, Eng.School / Inst, Kasuga
1930. 2. 1     Member, Yokosuka ND
1930. 2. 5     Trip to Europe, USA
1930.11. 6     Return
1930.12. 1     Chief Eng, Myoko
1931. 1.16     Member, Kure ND
1931. 3. 7     TInsp, B-EngConst, Kure NYd / Staff, B-Adm, Kure NYd
1931.12. 1     Att, NGS
1932. 5.16     Assist Staff, GF
1932.12. 1 CAPT/E   Chief Eng, 2Sd
1933.11.15     Inst, Nav.College
1936.12. 1     Chief Eng, 2F
1937.12. 1     Chief Eng, Yokosuka ND
1938.11.15 RADM   Chief, B-Ship, Yokosuka
1940.11.15     Att, NGS
1940.12.16     Wait
1940.12.21 Resv    
1953. 6. 8     died (63)

TOP of this page Table of Job abbreviationsUeda, Giemon Yamaguchi Naval Engineer Academy 20th (54/58)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1888.10. 2     born
1911. 7.31 MID/E   Crew, Tsugaru
1912. 3. 9     Crew, Satsuma
1912.12. 1 SUBLT/E   Crew, Izumo
1913. 5.24     Crew, Aso
1914. 5.27     Crew, Tsushima
1914.12. 1 LTJG/E    
1915.12. 4     Member, Yokosuka ND
1915.12.13     Eng.Academy Bas.Course
1916. 6. 1     Member, Yokosuka ND
1916.10.27     Crew, Murakumo
1917. 3.15     Crew, Asakaze
1917.12. 1 LT/E   DC, Karasaki
1918. 5. 1     Assist Staff, 2nd Special Task Fleet
1918. 7. 5     Crew, Sugi
1919. 8. 5     DC, Tsugaru
1920. 3. 5     DC, Tsugaru / Inst, Eng.Academy
1920.12. 1     Chief Eng, Urakaze / DC, Urakaze / Inst, Eng.Academy
1921. 4.20     DC, Niitaka
1922. 1.20     DC, Adzuma
1922. 4.15     Chief Eng, Shimakaze / DC, Shimakaze
1923. 2.20     Chief Eng, Matsue / DC, Matsue
1923.12. 1 LCDR/E    
1924. 2.20     Chief Eng, Shiriya
1924.10.25     Member, Kure ND
1924.12. 1     Staff, B-Briquette, Fuel-Yd / Staff, B-Rsch, Fuel-Yd
1927.12. 1     Cheif Eng, Jingei
1928.12.10     Staff, B-Per, Sasebo
1929.11.30 CMDR/E    
1931.12. 1     Chief Eng, Haguro
1933. 5.20     Staff, B-CoalMining, Fuel-Yd / Staff, B-Briquette, Fuel-Yd
1934.11.15 CAPT/E    
1936.12. 1     Member, Kure ND
1937. 4. 6     Chief, B-Adm, Fuel-Yd / Chief, Tokuyama Branch, B-Sup, Kure
1938.11.15     Chief Eng, Kure ND
1939.11.15     Chief, B-CoalMining, Fuel-Yd
1940.11.15 RADM    
1941. 4.21     Dir, 4th Fuel-Yd
1943. 4. 1     Att, NGS
1943. 6.20     Wait
1943. 6.25 Resv    
1945.10. 4     died (57)

TOP of this page Table of Job abbreviationsYamada, Kiyoshi Fukui Naval Engineer Academy 20th (2/58)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1890. 3.14     born
1911. 7.31 MID/E   Crew, Tsugaru
1912. 3. 8     Crew, Aki
1912.12. 1 SUBLT/E    
1913. 4. 1     Crew, Asama
1914. 8.23     Crew, Kongo
1914.12. 1 LTJG/E    
1915.12.13     Eng.Academy Bas.Course
1916. 6. 1     Nav.College Sel.Course
1916.12. 1 LT/E    
1919.12. 1     SVO
1920. 6.28     TInsp, Kure NYd / Staff, B-Torp, Kure NYd
1921. 5.25     SVO (Trip to USA)
1922. 9.12     DC, Kamoi
1922.12. 1 LCDR/E    
1923. 4. 1     Staff, NSC (S3, B1) / SVO
1924. 7.21     Staff, NSC (S3, B1) / SVO / Assist Staff, GF
1924. 8.15     Staff, NSC (S3, B1) / SVO
1927. 4. 5     Staff, NSC (S3, B1) / SVO, NSC
1927.12. 1 CMDR/E   Staff, B-Ord, Yokosuka NYd
1930. 1.25     Assist Staff, GF
1930.12. 1     SVO, NSC
1931. 7.10     Staff, NSC (B2) / Staff, B-Sup, DoN (S1)
1931.12. 1 CAPT/E    
1931.12.22     Staff, NSC (B2) / Staff, B-Sup, DoN (S1) / Inst, Pay.Academy
1933. 6. 5     Staff, NSC (B2) / Inst, Pay.Academy
1933.11.15     Chief, B-Elect.Res, Kure NYd
1937.12. 1 RADM   CSVCO, NSC
1938. 1.17     CSVCO, NSC / Chief Supervisor, Kobe
1940. 1.20     CSVCO, NSC / Chief Inspector, Kobe
1940.11.15     Att, NGS
1940.12.16     Wait
1940.12.21 Resv    
1945.10.26     died (55)

TOP of this page Table of Job abbreviations


TOP page

Copyright © Hiroshi Nishida (Misohito), 2003