Graduates of Naval Academy class 43th

TOP page People TOP

Vice-admirals Arima, Masafumi Ijuin, Matsuji
Iwabuchi, Sanji Nakazawa, Tasuku
Shibazaki, Keiji Yano, Hideo
Yano, Shikazo
Rear admirals Ando, Shigeki Doi, Naoji
Furukawa, Tamotsu Hamano, Tsutomu
Hanada, Yukitake Hashimoto, Shozo
Hirai, Taiji Horie, Giichiro
Horiuchi, Kazuo Ishii, Keishi
Isobe, Jun Ito, Yoshiaki
Izawa, Ishinosuke Kamata, Shoichi
Kato, Yoshio Kinoshita, Mitsuo
Kojima, Hitoshi Kosaka, Kanae
Kuroki, Goichi Matsuo, Teizo
Matsuzaki, Akira Miyoshi, Teruhiko
Nakajima, Chihiro Narita, Moichi
Obata, Chozaemon Obayashi, Sueo
Oda, Tamekiyo Ogawa, Kanji
Ogura, Shinji Okura, Tomesaburo
Sato, Shiro Sato, Torajiro
Seki, Ikuya Shinoda, Kiyohiko
Suehiro, Yoshiki Takagi, Sokichi
Takeda, Isamu Tanaka, Kikumatsu
Tawara, Yoshioki Tominaga, Shozo
Torigoe, Shinichi Tsuruoka, Nobukichi
Yamagata, Masaji Yokoi, Tadao
Yokokawa, Ichihei Yoshimi, NobuichiArima, Masafumi Kagoshima Naval Academy 43rd (33/95)
Naval College 26th

Date Rank Other title Job
1895. 9.25     born
    4th Medal  
1915.12.16 MID   Crew, Iwate
1916. 8.22     Crew, Shikishima
1916.12. 1 SUBLT    
1917. 9.10     Crew, Iwate
1918.11. 1     Crew, Uzuki
1918.12. 1 LTJG    
1919. 1.18     Crew, Suwo
1919.12. 1     Torp.School Bas.Course
1920. 5.31     Gun.School Bas.Course
1920.12. 1     DC, Kongo (acting)
1921.12. 1 LT   Gun.School Adv.Course
1922.12. 1     Crew, Ashi
1923.12. 1     DC, Izumo
1925. 4.15     DC, Hiei
1926.12. 1     Nav.College A-Course
1927.12. 1 LCDR    
1928.12.10     VChief Gun, Haruna / DC, Haruna
1929. 9. 5     Staff, Sasebo ND
1931. 8.20     Chief Gun, Asama
1932.11.15     Staff, 3S
1933. 5.20     Staff, 7S
1933.11.15 CMDR    
1934.11.15     Inst, Nav.College
1934.12.15     Inst, Nav.College / Inst, Pay.Academy
1937. 7.11     Staff, 10S
1937.10.20     Staff, 14S
1937.12. 1 CAPT   CO, Kamikawa-maru
1938. 9. 1     CO, Sasebo fg
1938.12.15     CO, Kisarazu fg
1939.11.15     CO, Yokohama fg
1941. 4.17     XO, Yokosuka fg / Chief Inst, Yokosuka fg
1942. 5.10     Member, Yokosuka ND
1942. 5.25     CO, Shokaku
1943. 2.16     Chief, B-Edu, NAC
1943. 5. 1 RADM    
1944. 3.15     Att, NAC
1944. 4. 1     Assist Staff, TYF
1944. 4. 9     COM, 26Sf
1944.10.15 VADM 1st Medal KIA (49)

TOP of this page Table of Job abbreviationsIjuin, Matsuji Tokyo Naval Academy 43rd (92/95)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1893. 4.21     born
1915.12.16 MID   Crew, Iwate
1916. 8.22     Crew, Kurama
1916.12. 1 SUBLT   Crew, Adzuma
1917.10.10     Crew, Tokiwa
1918.11. 9     Member, Yokosuka ND
1918.12. 1 LTJG   Torp.School Bas.Course
1919. 5.23     Gun.School Bas.Course
1919.12. 1     Crew, Katori
1920.12. 1     Crew, Ariake
1921. 1.31   Baron (succeeding)  
1921.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1922.12. 1     Crew, 2dg
1924.12. 1     Sub.School B-Course
1925. 4. 1     Crew, Ro-51
1925.12. 1     DC, Yakumo
1927. 1.20     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1928.12.10 LCDR    
1929. 9. 5     CO-Des, Hasu
1929.11. 1     CO-Des, Hasu / CO-Des, Yomogi
1929.11.30     CO-Des, Hasu
1931.12. 1     CO-Des, Sawakaze
1932.12. 1     Aide-dc, Prince (to Prince Hiroyoshi) / Member, 8dg
1933.10.10     Aide-dc, Prince (to Prince Hiroyoshi) / Member, Nav.College
1933.11. 1     CO-Des, Yuzuki
1934.11. 1     CO-Des, Ikazuchi
1934.11.15 CMDR    
1935.11.21     XO, Abukuma
1936.11. 2     Staff, Maizuru GD
1938.11.15 CAPT    
1938.12.15     CO, 23dg
1939.11.15     CO, 8dg
1940.10.15     CO, Naka
1941. 8.11     CO, Atago
1942.12. 1     Member, Yokosuka ND
1942.12.24     Assist Staff, 3S
1942.12.26     CO, Kongo
1943. 7. 7     COM, 3Sd
1943.11. 1 RADM    
1943.12.16     Att, NGS
1944. 3. 7     Temp.Assist Staff, GEB
1944. 4. 8     COM, 1Convoy
1944. 5.24 VADM   KIA (51)

TOP of this page Table of Job abbreviationsIwabuchi, Sanji Niigata Naval Academy 43rd (13/95)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1895. 3. 2     born
    4th Medal  
1915.12.16 MID   Crew, Iwate
1916.12. 1 SUBLT    
1918. 3.26     Crew, Nisshin
1918.12. 1 LTJG    
1919. 8. 5     Crew, Umikaze
1919.12. 1     Gun.School Bas.Course
1920. 5.31     Torp.School Bas.Course
1920.12. 1     Yokosuka fg Air.Course
1921. 7.20     Member, Yokosuka fg
1921.11. 2     Staff, Temp. Flying Training Center
1921.12. 1 LT   DC, Matsue
1922.11.20     DC, Yokosuka SC / Inst, Yokosuka SC
1923.11. 1     Member, Yokosuka ND
1923.12. 1     Gun.School Adv.Course
1924.12. 1     DC, Hyuga
1925.12. 1     Chief Gun, Tsushima
1926.12. 1     Chief Gun, Jingei
1927.12. 1 LCDR    
1928.12.10     DC, Sasebo SC / Inst, Sasebo SC
1929. 4. 1     Assist Staff, 1st Expeditionary Fleet
1929.11.20     Chief Gun, Yahagi
1930.11. 1     Member, Kure ND
1930.12. 1     Chief Gun, Oi
1931.10.15     Chief Gun, Abukuma
1932.11.15     Chief Gun, Chokai
1933.11.15 CMDR   Chief Gun, Hiei
1934.11.15     COM, Kure KS
1935. 7. 1     Staff, Kure ND / Staff, Hoyo Fort HQ / Staff, Shimonoseki Fort HQ / Staff, Yura Fort HQ
1937.12. 1 CAPT    
1937.12.15     Member, Yokosuka ND
1938. 3.22     CO, Kamoi
1938. 8.25     Att, NGS / Att, DoN
1941. 4. 1     CEO, Kashii
1941. 7.15     CO, Kashii
1941.11. 1     CEO, Akitsushima
1942. 3.25     Assist Staff, GF
1942. 4.20     CO, Kirishima
1942.11.22     Assist Staff, 11AF
1943. 2.10     Member, Yokosuka ND
1943. 5. 1 RADM    
1943. 5. 5     Chief, B-Per, Maizuru / Chief Per, Maizuru ND
1944.11. 1     Assist Staff, 3KF
1944.11.17     COM, 31Bg
1945. 2.26 VADM   KIA (49)

TOP of this page Table of Job abbreviationsNakazawa, Tasuku Nagano Naval Academy 43rd (19/95)
Vice-admiral Naval College 26th

Date Rank Other title Job
1894. 6.28     born
1915.12.16 MID   Crew, Adzuma
1916. 8.22     Crew, Chikuma
1916.12. 1 SUBLT    
1918. 4. 6     Crew, Ise
1918.12. 1 LTJG   Torp.School Bas.Course
1919. 5.23     Gun.School Bas.Course
1919.12. 1     Crew, Tokiwa
1920. 6. 2     Crew, Kashi
1920.12. 9     Crew, Sugi
1921.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1922.12. 1     Crew, Hishi
1923. 5. 1     DC, Asama
1924. 4.10     EO, DD-15
1924.12. 1     Staff, 1Ss
1925.12. 1     Nav.College A-Course
1927.12. 1 LCDR    
1928.12.10     CO-Des, Asagao
1929.11.30     Staff, 2F
1930.11.15     Staff, 1F / Staff, GF
1931.12. 1     Att, NGS
1932. 1.11     Resident in USA
1932.12. 1 CMDR    
1934. 1.20     Order of Return
1934. 3.10     Staff, NGS (Leader, Operation group, S1, N1)
1936.11. 2     Assist Staff, GF
1936.12. 1 CAPT   Staff, GF / Staff, 1F
1937.12. 1     Chief, S2, N1, NGS
1939.11.15     Chief, S1, N1, NGS / Staff, Military General Staffs
1940.10.15     CO, Ashigara
1941. 7. 5     Att, NGS
1941. 7.25     CoS, 5F
1942.11. 1 RADM    
1942.11. 6     Att, NGS
1942.11.10     Att, NGS / Att, DoN
1942.12.10     Dir, B-Per, DoN
1943. 6.15     Chief, N1, NGS
1944.12. 5     Assist Staff, 2AF
1944.12.20     COM, 21Sf
1945. 2. 5     COM, Taiwan fg
1945. 5.10     CoS, Takao GD / CoS, 1AF
1945. 6.15     CoS, Takao GD
1945.11. 1 VADM    
1946. 4.30 Resv    
1977.12.22     died (83)

TOP of this page Table of Job abbreviationsShibazaki, Keiji Hyogo Naval Academy 43rd (26/95)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1894. 4. 9     born
    4th Medal  
1915.12.16 MID   Crew, Adzuma
1916. 8.22     Crew, Settsu
1916.12. 1 SUBLT   Crew, Satsuma
1917.10.10     Crew, Yakumo
1918.12. 1 LTJG    
1919. 7. 8     Crew, Chikuma
1919.10.11     Member, Kure ND
1919.12. 1     Torp.School Bas.Course
1920. 5.31     Gun.School Bas.Course
1920.12. 1     Crew, Kaba
1921. 3.19     DC, Yamashiro (acting)
1921.12. 1 LT   Nav.College Nav.Course
1922.12. 1     Chief Nav, Tachikaze / DC, Tachikaze
1923.10.15     Chief Nav, Kamoi
1924.12. 1     Chief Nav, Musashi / DC, Musashi
1925.12. 1     Member, Yokosuka ND
1926. 1.15     Staff, Training Fleet
1927. 2. 1     Member, Yokosuka ND
1927. 4. 1     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1927.12. 1 LCDR    
1928.12.10     Staff, B-Per, Kure
1930. 8.10     Staff, NGS
1932.11.15     Aide-dc, Prince (to Prince Asaakira)
1932.12. 1 CMDR   Aide-dc, Prince (to Prince Asaakira) / Crew, Haruna
1933. 9.15     Aide-dc, Prince (to Prince Asaakira) / Att, NGS
1933.11. 1     Adj, Yokosuka ND
1934.10.22     Att, NGS / Att, DoN
1934.11.15     Att, NSC / Staff, B-Per, DoN
1936.12. 1     CO, Ataka
1937.12. 1 CAPT   Member, Kure ND
1937.12.15     Staff, Kure ND
1937.12.25     Staff, Kure ND / Staff, Hoyo Fort HQ / Staff, Shimonoseki Fort HQ / Staff, Yura Fort HQ
1939.11.15     XO, Kanko HBg / Staff, Kanko HBg
1940. 9.25     Chief, S-Adm, NHC
1941. 5.15     Chief, B-Adm, NHC
1941. 9.10     Assist Staff, CSF
1941. 9.15     CoS, Shanghai lg / CoS, Shanghai aBg
1943. 4.25     COM, Kure BS
1943. 5. 1 RADM    
1943. 7. 9     Assist Staff, 4F
1943. 7.20     COM, 3Bg
1943.11.25 VADM   KIA (49)

TOP of this page Table of Job abbreviationsYano, Hideo Kagawa Naval Academy 43rd (12/95)
Vice-admiral Naval College 26th

Date Rank Other title Job
1894.11. 1     born
1915.11.16 MID   Crew, Iwate
1916. 8.22     Crew, Hiei
1916.12. 1 SUBLT   Crew, Mikasa
1917. 6.20     Crew, Aso
1917.10.10     Crew, Chitose
1918.12. 1 LTJG    
1919. 7.17     Crew, Nagatsuki
1919.12. 1     Gun.School Bas.Course
1920. 5.31     Torp.School Bas.Course
1920.12. 1     Crew, Momi
1921.12. 1 LT   Nav.College Nav.Course
1922.12. 1     Chief Nav, Nokaze / DC, Nokaze
1923. 5. 1     DC, Yakumo
1924. 4.21     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1926. 3.10     Chief Nav, Muroto
1926.11.20     Member, Kure ND
1926.12. 1     Nav.College A-Course
1927.12. 1 LCDR    
1928.12.10     Att, NGS
1929. 2. 1     Resident in UK
1931. 2. 1     Order of Return
1931. 5. 1     Chief Ope, Nachi / DC, Nachi
1931. 9. 5     Att, NGS / Att, DoN
1931.12. 1     Staff, B-NA, DoN
1932.12. 1 CMDR    
1935. 8.15     Att, NGS / Att, DoN
1935.10.31     Assist Staff, 2F
1935.11.15     Staff, 2F
1936.12. 1 CAPT   Attache, UK / CSVCO, NSC
1939. 2.10     Order of Return
1939. 6.22     Assist Staff, 5Sd
1939. 7. 1     CO, Nagara
1939. 9. 1     Att, NGS / Att, DoN
1939.10.10     Chief, S1, B-NA, DoN
1940.11.15     CO, Myoko
1941. 8.11     CO, Nagato
1942.11. 1 RADM    
1942.11.10     Att, NGS
1942.12. 1     Chief, N3, NGS / Chief, B-Press, JGS-N
1944. 3. 2     Att, NGS
1944. 3. 4     CoS, TYF / CoS, 14AF
1944. 7. 8 VADM   KIA (49)

TOP of this page Table of Job abbreviationsYano, Shikazo Ehime Naval Academy 43rd (4/95)
Vice-admiral Naval College 25th with honor

Date Rank Other title Job
1893. 8. 5     born
1915.12.16 MID   Crew, Iwate
1916. 8.22     Crew, Kurama
1916.12. 1 SUBLT   Crew, Yamashiro
1917. 9.10     Crew, Asama
1918. 7.16     Crew, Fuso
1918.12. 1 LTJG   Torp.School Bas.Course
1919. 5.23     Gun.School Bas.Course
1920. 2. 2     Crew, Kaya / EO, Kaya
1921.12. 1 LT   Torp.School Bas.Course
1922.12. 1     Crew, Tsuga
1923.12. 1     Chief Torp, Shiokaze / DC, Shiokaze
1924. 4.10     Staff, Training Fleet
1925. 4.15     Member, Yokosuka ND
1925. 5. 1     Chief Torp, Urakaze / DC, Urakaze
1925. 6. 1     Staff, 1F / Adj, 1F / Staff, GF
1925.12. 1     Nav.College A-Course
1926.12. 1 LCDR    
1927.12. 1     CO-Des, DD-18
1928. 8. 1     CO-Des, Karukaya
1928.12.10     Staff, NGS
1930.12. 1     Resident in UK
1931.12. 1 CMDR    
1932. 7. 1     Assist Attache, UK / SVO, NSC
1933. 5.10     Order of Return
1933. 9. 1     Att, NGS
1933.11.15     XO, Isuzu
1934.10.22     Att, NGS / Att, DoN
1934.11.15     Staff, B-Per, DoN
1936.12. 1 CAPT   Inst, Nav.College
1938. 1. 8     Inst, Nav.College / Temp.Att, NGS / Assist Staff, CSF / Staff, CSF / Staff, Naval Special Task Office
1938. 1.15     Inst, Nav.College
1938.11. 1     Att, NGS / Att, DoN
1938.11.15     Chief, S1, B-Edu, DoN
1940.11. 5     Assist Staff, 2Sf
1940.11.15     CO, Hiryu
1941. 9. 8     Assist Staff, 4F
1941.10.10     CoS, 4F
1942.11. 1 RADM   Att, NGS
1942.11.20     Dir, B-Edu, DoN
1944. 3. 1     Att, NSC / Att, NAC / Att, DoN
1944. 4.20     Chief, B-Adm, NRC
1944.12.20     Chief, B3, NSC / Chief, B4, NAC
1945. 3. 1     Chief, B3, NSC / Chief, B5, NAC
1945. 5.10     VCoS, GB / VCoS, GF
1945. 6.25     CoS, GB / CoS, GF
1945. 9.25     Att, DoN
1945.11. 1 VADM    
1945.11.30 Resv
Mob
   
1945.12. 1     Att, D2D
1946. 3.25 Demob    
1966. 1.24     died (72)

TOP of this page Table of Job abbreviationsAndo, Shigeki Okayama Naval Academy 43rd (7/95)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1895. 4. 9     born
    4th Medal  
1915.12.16 MID   Crew, Adzuma
1916. 8.22     Crew, Otowa
1916. 9. 5     Crew, Kasuga
1916.12. 1 SUBLT    
1918. 9.10     Crew, Asahi
1918.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1919. 5.23     Torp.School Bas.Course
1919.12. 1     Crew, Amatsukaze
1920. 4. 1     Nav.College Sel.Course
1921.12. 1 LT    
1922. 3.20     Assist Staff, 1F
1922. 5.25     DC, Asama
1923. 5. 1     Chief Nav, Nokaze / DC, Nokaze
1924.12. 1     Adj, Yokosuka ND / Staff, Yokosuka ND
1926. 5.20     DC, Tsurumi
1926.12. 1     Chief Nav, Tsurumi
1927. 1.15     CO-Des, Hinoki
1927.12. 1 LCDR    
1928. 7. 5     Chief Nav, Nagara / DC, Nagara
1928.12.10     Aide-dc, Councilor (to ADM Kato, Hiroharu) / Att, NGS
1929. 1.22     Att, NGS
1929.11.30     Aide-dc, Prince (to Prince Asaakira) / Att, NGS
1930.12. 1     Aide-dc, Prince (to Prince Asaakira)
1932.11.15     Staff, 2nd Expeditionary Fleet
1932.12. 1 CMDR    
1933. 4.20     Staff, Ryojun GD
1933. 8. 1     Staff, Ryojun GD / Staff, Ryojun Fort HQ
1934.10.22     Staff, 1S
1935.10.31     XO, Hosho
1936.12. 1     XO, Omura fg
1937.11.15     CO, Chinkai fg
1937.12. 1 CAPT    
1938.12.15     CO, Takao fg
1939. 6. 1     CO, Takao fg / Assist Staff, CSF
1939.11.15     CO, Kamikawa-maru
1940. 7. 1     Member, Yokosuka ND
1940.11.15     CoS, Chinkai GD
1941.11.20     CoS, Chinkai GD
1942. 2.25     Member, Yokosuka ND
1942. 3.20     CO, Tateyama fg
1942. 8.15     Assist Staff, 13Cfg
1942. 8.20     CO, Suzuka fg
1942. 9.25     Member, Yokosuka ND
1943. 8.21 RADM   died from DCF (48)

TOP of this page Table of Job abbreviationsDoi, Naoji Hyogo Naval Academy 43rd (24/95)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1894. 3.26     born
1915.12.16 MID   Crew, Iwate
1916. 8.22     Crew, Aso
1916. 9. 5     Crew, Nisshin
1916.12. 1 SUBLT   Crew, Satsuma
1917.10.10     Crew, Suma
1918. 5. 1     Crew, Mikasa
1918.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1919. 5.23     Torp.School Bas.Course
1919.12. 1     Member, 2btg
1920. 5. 7     DC, Katori (acting)
1920.12. 1     Crew, Murasame
1921.12. 1 LT   DC, Ise
1922.12. 1     Torp.School Adv.Course
1923.12. 1     Chief Torp, Tanikaze / DC, Tanikaze
1924.12. 1     Crew, Nara
1925. 5. 1     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1927.12. 1 LCDR   DC, Izumo
1928. 1.15     Member, Sasebo ND
1928. 7.15     EO, Nachi
1928. 9.10     Chief Torp, Nachi / DC, Nachi
1931.12. 1     TInsp, B-Ord, Yokosuka NYd
1933. 6.16     TInsp, B-Ord, Yokosuka NYd / Staff, B-Sup, Yokosuka
1933.11.15 CMDR    
1934.10.22     Att, NSC (S1, B-Adm)
1937. 7. 1     SVO, NSC
1938. 1.17     SVO, NSC / Supervisor, Nagasaki
1938.11.15 CAPT    
1938.12. 5     XO, Sasebo SC / Inst, Sasebo SC
1941.10.15     XO, Amoi HBg / Staff, Amoi HBg / Staff, NGS
1942. 1.15     Member, Kainan GD
1942. 2. 1     CO, 15kg
1942. 8.20     Member, Yokosuka ND
1942. 8.25     Chief, B-Adm, Toyokawa NYd / Chief, WTC, Toyokawa NYd
1944. 5. 1 RADM    
1944. 5. 5     Member, Yokosuka ND
1944. 6.25     COM, Rashin HBg
1944. 9.20     Assist Staff, 3KF
1944.10. 6     COM, 32Bg
1946.12.10 Resv    
1963. 2.12     died (68)

TOP of this page Table of Job abbreviationsFurukawa, Tamotsu Kagoshima Naval Academy 43rd (38/95)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1894. 9. 5     born
    4th Medal  
1915.12.16 MID   Crew, Adzuma
1916. 8.22     Crew, Kurama
1916.12. 1 SUBLT   Crew, Yamashiro
1917.12. 1     Crew, Akitsushima
1918.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1919. 5.23     Torp.School Bas.Course
1919.12. 1     Crew, Maki
1920. 5.21     Crew, Kasuga
1920.10.18     EO, Oi
1921. 9.20     DC, Oi (acting)
1921.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1922.12. 1     Crew, Maki
1923.12. 1     Chief Torp, Okikaze / DC, Okikaze
1924.11.10     Inst, Torp.School / Adj, Torp.School
1925.12. 1     Staff, 2Sd
1926.12. 1     DC, Sasebo fg
1927.12. 1 LCDR   DC, Notoro
1928.12.10     Staff, Sasebo ND
1930.12. 1     Chief Comm, Akagi / DC, Akagi
1932. 5.20     Chief Comm, Kaga / DC, Kaga
1933.11.15 CMDR    
1934. 4. 5     XO, Saiki fg
1936.12. 1     XO, Ryujo
1937.12. 1     Member, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg
1938.11.15 CAPT    
1939. 1.16     Member, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg / Member, Ominato GD
1939. 4.10     Member, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg
1939.11.15     CO, Saiki fg
1940.11.15     CO, Kamoi
1941. 7. 1     CO, Noshirogawa-maru
1941. 8.20     CO, Chitose
1942.11.25     CO, Hakata fg
1943. 9. 1     CO, Hiyo
1944. 2.16     CO, Kasumigaura fg
1944. 5. 1 RADM    
1944. 9. 1     Assist Staff, 1AF
1944. 9. 9     COM, 23Sf
1945. 5.15     Member, Yokosuka ND
1945. 8. 5     Chief, B-Trans, Chinkai
1945.10.20 Resv    
1945.10.27 Mob   Member, Chinkai GD
1945.11.20 Demob    
1980. 1.25     died (85)

TOP of this page Table of Job abbreviationsHamano, Tsutomu Toyama Naval Academy 43rd (1/95)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1893. 9.30     born
1915.12.16 MID   Crew, Iwate
1916. 8.22     Crew, Fuso
1916.12. 1 SUBLT    
1917.12. 1     Crew, Ikoma
1918.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1919. 5.23     Torp.School Bas.Course
1919.12. 1     Crew, Adzuma
1920. 6. 2     Crew, Yanagi
1920.12. 1     Resident in USA
1921.12. 1 LT    
1923. 7.22     Order of Return
1923.12. 1     Staff, Tech.Rsch / Staff, B-Ord, Yokosuka NYd
1926.12. 1 LCDR    
1929. 8. 1     Trip to Europe
1929.11.17     Return
1930.12. 1     TInsp, B-Ord, Sasebo NYd
1931.12. 1 CMDR    
1933. 6.16     TInsp, B-Ord, Sasebo NYd / Staff, B-Sup, Sasebo
1933.11.15     Staff, Tech.Rsch (B-Elect.Res)
1933.12.26     Staff, Tech.Rsch (B-Elect.Res) / Inst, Comm.School
1936.12. 1 CAPT    
1940. 4.29 RADM   Chief, B-Elect, Branch, Air-Tech Arsnl
1943.12.15     Att, Tech.Rsch
1945. 2.15     Att, 2nd Tech Arsnl
1945. 9.30 Resv    
1957. 3. 4     died (63)

TOP of this page Table of Job abbreviationsHanada, Yukitake Kagoshima Naval Academy 43rd (6/95)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1894. 5. 4     born
1915.12.16 MID   Crew, Adzuma
1916. 8.22     Crew, Izumo
1916.12. 1 SUBLT    
1918. 2.20     Assist Staff, 2nd Special Task Fleet
1918. 5. 1     Crew, Mikazuki
1918.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1919. 5.23     Torp.School Bas.Course
1919.12. 1     Crew, Kuwa
1920. 4. 1     Nav.College Sel.Course
1921.12. 1 LT    
1922. 3.20     Member, Yokosuka ND
1922. 4. 8     Assist Staff, Training Fleet / Adj, Training Fleet
1923. 3. 1     Chief Nav, Hakaze / DC, Hakaze
1923.12. 1     Att, NGS (S4, N2)
1924. 7.25     Att, NGS (S4, N2) / Staff, S-Temp.Comm, DoN
1925. 7. 1     DC, Ise
1926. 7.10     DC, Kure SC / Inst, Kure SC
1927. 4. 1     Att, NGS (S4, N2)
1927. 4. 5     Att, NGS (S4, N2) / Att, DoN
1927. 8.20     Att, NGS (S4, N2)
1927.12. 1 LCDR   Member, Yokosuka ND (S2, B-NA, DoN)
1928.12.10     Aide-dc, Councilor (to ADM Takarabe, Takeshi) / Att, DoN
1929. 7. 2     Aide-dc, Councilor (to ADM Okada, Keisuke) / Att, DoN
1930. 9. 5     Member, Yokosuka ND
1930.10. 1     Adj, Training Fleet
1931. 9. 5     Member, Yokosuka ND
1931. 9. 7     Staff, B-Per, Yokosuka
1933.11.15 CMDR    
1935.11.15     Attache, Arg / Attache, Bra / Attache, Chl
1938.10. 1     Order of Return
1938.11.15 CAPT    
1939. 3.15     Member, Kure ND
1939.10.15     Member, Maizuru GD
1939.12. 1     Chief, S1, B-Per, Maizuru / Chief, S2, B-Per, Maizuru
1942. 5.15     Member, 24Bg
1942. 5.25     CO, 4kg
1943. 4. 8     Assist Staff, GKF
1943. 9. 5     Member, Yokosuka ND
1943.10. 1     COM, Maizuru kg / CO, Maizuru SC
1944. 5. 1 RADM    
1944. 8.10     Assist Staff, 2KF
1944. 9. 9     Dir, B-Adm, GKF Civil Government
1945. 3.10     Member, Sasebo ND
1945. 7. 5     Chief, B-Trans, Yokosuka
1945. 9.15 Resv    
1954. 1. 8     died (59)

TOP of this page Table of Job abbreviationsHashimoto, Shozo Wakayama Naval Academy 43rd (15/95)
Rear admiral Naval College 25th

Date Rank Other title Job
1894. 1.31     born
1915.12.16 MID   Crew, Adzuma
1916. 8.22     Crew, Katori
1916.12. 1 SUBLT    
1917.12. 1     Crew, Tsugaru
1918. 3.12     Crew, Akashi
1918.12. 1 LTJG    
1919. 3. 1     Crew, Minazuki
1919. 9.25     Crew, Yakumo
1920. 5. 7     Crew, Kaede
1920.12. 1     Torp.School Bas.Course
1921. 5.20     Gun.School Bas.Course
1921.12. 1 LT   DC, Ikoma
1922. 4.15     DC, Tenryu
1922.12. 1     Torp.School Adv.Course
1923.12. 1     Chief Torp, Hokaze / DC, Hokaze
1924.12. 1     Chief Torp, Sendai / DC, Sendai
1925.12. 1     Nav.College A-Course
1927.12. 1 LCDR   CO-Des, DD-6
1928. 8. 1     CO-Des, Sanae
1928.12.10     Staff, 2F
1929.11.30     Staff, B-NA, DoN (S2)
1932.11.15     Staff, 2Sd
1932.12. 1 CMDR    
1934.11.15     Att, NGS / Att, DoN (S2, B-NA)
1935. 1.10     Trip to Europe, USA
1935. 9. 9     Return
1935.10.15     Att, NSC / Staff, B-NA, DoN
1936. 8. 6     Att, NGS
1936.11.16     CO, 1dg
1937.12. 1 CAPT   Chief, S4, N2, NGS / Staff, JGS-N
1940.11.10     Att, NGS / Att, DoN
1940.11.15     Chief, S1, B-Read, DoN
1940.12.28     Chief, S1, B-Read, DoN / Staff, Total Warfare Resarch Lab
1941.12. 3     Chief, S1, B-Read, DoN / Chief, S1, B-Trans, DoN / Staff, Total Warfare Resarch Lab
1942.10.20     Chief, S1, B-Read, DoN / Staff, Total Warfare Resarch Lab
1942.12.26     Att, NGS
1943. 1. 3     Assist Staff, 3KF
1943. 1.11     CoS, 3KF
1943. 5. 1 RADM    
1944. 5.20     CoS, 3KF / Chief Sup, 3KF
1944. 7.27     Att, NGS
1944. 9. 7     Member, Kure ND
1944. 9.10     CoS, Kure ND
1944.12. 1     CoS, Kure ND / Chief Sup, Kure ND
1945.10.15 Resv    
1973. 8.20     died (79)

TOP of this page Table of Job abbreviationsHirai, Taiji Shizuoka Naval Academy 43rd (72/95)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1893. 5. 2     born
1915.12.16 MID   Crew, Iwate
1916. 8.22     Crew, Izumo
1916.12. 1 SUBLT    
1918. 2.20     Assist Staff, 2nd Special Task Fleet
1918. 5. 1     Crew, Mikasa
1918.12. 1 LTJG   Torp.School Bas.Course
1919. 5.23     Gun.School Bas.Course
1919.12. 1     Crew, Harukaze
1920.12. 1     Crew, Maki
1921.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1922.12. 1     Crew, Hagi
1923. 4. 1     Chief Torp, Sawakaze / DC, Sawakaze
1925. 9.16     EO, Furutaka
1926. 3.31     DC, Furutaka
1927.12. 1 LCDR   DC, Yakumo
1929. 2.20     CO-Des, Tade
1930.12. 1     CO-Des, Nagatsuki
1931. 7.16     CO-Des, Nagatsuki / CO-Des, Fumizuki
1931.11. 2     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1933.11.15     CO-Des, Fubuki
1934.11.15 CMDR    
1935.10.15     Inst, Torp.School / DC, Torp.School
1936.12. 1     Inst, Torp.School
1936.12.15     Inst, Torp.School / Staff, B-Torp.Res, Kure NYd
1937.10.20     XO, Ashigara
1939. 4.20     Staff, Sasebo Harbour
1939.11.15 CAPT    
1941. 7.10     Assist Staff, 2F
1941. 7.25     CO, 24dg
1942. 7.30     Member, Yokosuka ND
1942. 8.10     Assist Staff, 4F
1942. 8.15     CO, Yubari
1943. 5. 3     Member, Yokosuka ND
1943. 6.25     Manager, Maizuru Harbour
1943. 7.20     Manager, Maizuru Harbour / CO, Natori
1944. 3.18     Manager, Maizuru Harbour
1944. 5. 5     Manager, 30th Harbour
1944. 6.20 RADM   KIA (51)

TOP of this page Table of Job abbreviationsHorie, Giichiro Tokyo Naval Academy 43rd (35/95)
Rear admiral Naval College 27th

Date Rank Other title Job
1895. 1.15     born
1915.12.16 MID   Crew, Adzuma
1916. 8.22     Crew, Fuso
1916.12. 1 SUBLT    
1917. 9.10     Crew, Asama
1918. 7.16     Crew, Settsu
1918.12. 1 LTJG   Torp.School Bas.Course
1919. 5.23     Gun.School Bas.Course
1919.12. 1     Crew, Sakura
1921. 2. 5     DC, Haruna (acting)
1921.12. 1 LT   Gun.School Adv.Course
1922.12. 1     Crew, Kuri
1923.12. 1     Crew, Sakura
1926.12. 1     DC, Mutsu
1927. 5.16     Staff, 2nd Expeditionary Fleet
1927.12. 1 LCDR   Nav.College A-Course
1929.11.30     Staff, 2Sd
1930.12. 1     Att, NGS (S1) / Att, DoN
1930.12.20     Staff, B-NA, DoN (S1)
1932.12. 1 CMDR    
1933.11.15     Att, NGS
1933.12.20     Trip to Europe, USA
1934. 9. 1     Order of Return
1934.11.15     Aide-dc, Prince / Aide-dc, FADM (to FADM Prince Hiroyasu) / Adj, NGS
1936.12. 1     XO, Maya
1937. 5.28     XO, Yakumo
1937.11.15     Trainer, Nav.Academy / Inst, Nav.Academy
1937.12. 1 CAPT    
1939. 9. 1     CO-Aux, Iro
1939.11.15     CO, Kako
1940.10.15     Att, NSC
1940.11.15     Chief, S2, B-Adm, NSC
1943. 1.21     CoS, 1KEg
1943. 5. 1 RADM    
1944. 5.18     Att, NGS / Att, DoN
1944. 5.20     Att, NGS / Att, DoN / Staff, JGS-N / Dir, Reinforcement Div, JGS
1944. 6.25     Dir, NTpC / Staff, JGS-N / Dir, Reinforcement Div, JGS
1944.11.15     Chief Inst, Nav.Academy / Chief Trainer, Nav.Academy (Ohara detach)
1944.12.20     Chief Inst, Nav.Academy / Chief Trainer, Nav.Academy (Ohara detach) / COM, Kure Training Squadron
1945. 5.10     Chief Inst, Nav.Academy / Chief Trainer, Nav.Academy (Ohara detach)
1945.10.15 Resv    
1963. 7.18     died (68)

TOP of this page Table of Job abbreviationsHoriuchi, Kazuo Kagawa Naval Academy 43rd (2/95)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1895. 7.16     born
1915.12.16 MID   Crew, Adzuma
1916. 8.22     Crew, Kirishima
1916.12. 1 SUBLT    
1917.12. 1     Crew, Chitose
1918.12. 1 LTJG    
1919. 6. 9     Crew, Tone
1919. 8. 9     Crew, Hizen
1919.12. 1     Gun.School Bas.Course
1920. 5.31     Torp.School Bas.Course
1920.12. 1     Crew, Kusunoki
1921.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1922.12. 1     DC, Oi
1922.12.20     Chief Comm, Oi / DC, Oi
1923.12. 1     Nav.College Sel.Course
1927. 4. 1     Member, Yokosuka ND
1927. 5.10     Inst, Torp.School / DC, Torp.School
1927.12. 1 LCDR    
1929.11.30     TInsp, B-Ord, Sasebo NYd
1930.12. 1     Staff, Tech.Rsch
1930.12.16     Staff, Tech.Rsch / Inst, Comm.School
1933. 4. 1     SVO, NSC (Trip to USA)
1933.11.15 CMDR    
1934.11.15     Order of Return
1935. 3. 5     Att, NSC (B3) / Att, Tech.Rsch
1935. 8.15     Staff, B-Armamnt, Air Arsnl / Staff, Tech.Rsch
1937.12. 1 CAPT    
1938.10.10     Staff, NSC / Inst, Nav.College / Staff, B-Comm.Res, Yokosuka NYd
1938.11.16     Staff, NSC / Inst, Nav.College
1938.12. 1     Staff, NSC / Inst, Nav.College / Staff, B-Tec, NAC
1941.10.15     Staff, NSC
1943. 5. 1 RADM   Chief, B-Ord, Sasebo NYd
1944. 5.25     Chief, B4, NAC
1944.12.20     CSVCO, NSC / Att, DoN / Chief Supervisor, Toyama / Chief Inspector, Toyama
1945. 5.10     SVCO, NSC / SVO, NAC / Supervisor, Tokai / Inspector, Tokai
1945. 8.10     Chief, Toyama branch, Tokai & Hokuriku area supervisor office, Department of Military supply
1945. 9.25 Resv    
1982.10.11     died (87)

TOP of this page Table of Job abbreviationsIshii, Keishi Chiba Naval Academy 43rd (8/95)
Rear admiral Naval College 26th

Date Rank Other title Job
1893.12.18     born
1915.12.16 MID   Crew, Iwate
1916. 8.22     Crew, Settsu
1916.12. 1 SUBLT   Crew, Adzuma
1918. 7.16     Crew, Hizen
1918.11. 9     Crew, Tokiwa
1918.12. 1 LTJG    
1919. 8. 5     Crew, Ushio
1919.12. 1     Torp.School Bas.Course
1920. 5.31     Gun.School Bas.Course
1920.12. 1     DC, Fuji (acting) / Inst, Fuji
1921. 6. 8     Chief Nav, Akikaze (acting) / DC, Akikaze (acting)
1921.12. 1 LT   Nav.College Nav.Course
1922.12. 1     Chief Nav, Chihaya / DC, Chihaya
1924. 1.21     Chief Nav, Matsue
1924.12. 1     Chief Nav, Wakamiya / DC, Wakamiya
1925.12. 1     Staff, 1F / Adj, 1F / Staff, GF
1926.12. 1     Nav.College A-Course
1927.12. 1 LCDR    
1928.12.10     Chief Nav, Kinu / DC, Kinu
1929.11.30     Inst, Kasuga / Inst, Fuji
1929.12.20     Inst, Kasuga / Inst, Fuji / Inst, Torp.School
1930. 6. 1     Inst, Kasuga / Inst, Fuji / Inst, Torp.School / Inst, Comm.School
1930.12.16     Inst, Kasuga / Inst, Fuji / Inst, Torp.School / Inst, Comm.School / Inst, Yokosuka fg
1932.12. 1 CMDR   Staff, B-Edu, DoN (S1)
1933. 4.13     Member, Yokosuka ND
1933. 6. 1     Inst, Nav.College
1933.12.11     Chief Nav, Ise / DC, Ise
1934. 6.20     Staff, Sasebo ND / Staff, Sasebo Fort HQ
1936. 8.11     Staff, Sasebo ND / Staff, Nagasaki Fort HQ
1936.11. 2     Att, NSC / SVCO, NSC
1937.12. 1 CAPT    
1938. 1. 7     Att, NSC / SVCO, NSC / Supervisor, Osaka / Supervisor, Kobe
1938. 8.20     Member, Manchuria Expd.Force
1938.11.15     Att, NGS
1939. 3.20     Attache, USSR / Attache, Fin
1940. 9.14     Order of Return
1940.11.28     CoS, Ominato GD
1942. 2.10     CO-Aux, Settsu
1942. 5.20     Assist Staff, GF
1942. 6.20     CO, Haruna
1943. 5. 1 RADM    
1943. 6.14     Att, NGS / Att, DoN
1943. 7.15     Member, B-NA, DoN / Chief, B-Seaman, Shipping Agency / Dir, Seaman Training Center
1943.11. 1     Member, B-NA, DoN / Dir, B-Seamen, Sealift Agency, Department of Transport and Communication / Dir, Seaman Training Center
1943.11.13     Member, B-NA, DoN / Dir, B-Seamen, Sealift Agency, Department of Transport and Communication / Dir, Seaman Training Center / Chief Judge, High Court of Shipping crews
1944.12.15     Member, B-NA, DoN / Dir, B-Seamen, Sealift Agency, Department of Transport and Communication
1944.12.19     Att, NGS
1945. 1.29     CoS, Sasebo ND / Chief Sup, Sasebo ND
1945.11.30 Resv
Mob
  Dir, Sasebo area demob office
1946. 3.31     Att, D2D
1946. 4.12 Demob    
1975. 4. 3     died (81)

TOP of this page Table of Job abbreviationsIsobe, Jun Nara Naval Academy 43rd (51/95)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1893. 7.21     born
1915.12.16 MID   Crew, Adzuma
1916. 8.22     Crew, Fuso
1916.12. 1 SUBLT    
1917.12. 1     Crew, Chiyoda
1918.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1919. 5.23     Torp.School Bas.Course
1919.12. 1     Crew, Isokaze
1920. 5. 6     Assist Staff, 3F
1920. 8.19     Member, Interim bg
1920. 9. 6     Crew, Yakaze
1921. 3.24     DC, Ibuki (acting)
1921.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1922.12. 1     DC, Akashi
1924. 5.10     Chief Comm, Kuma / DC, Kuma
1924. 8.25     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1926.12. 1     Chief Comm, Kinu / DC, Kinu
1927.12. 1 LCDR   Assist Staff, 3S / Staff, 3S
1929.11.30     Inst, Torp.School / DC, Torp.School
1930. 6. 1     Inst, Comm.School / DC, Comm.School / Inst, Torp.School
1930.12. 1     Aide-dc, Prince (to Prince Takehiko) / Att, DoN
1932.11.30     Chief Comm, Haruna / DC, Haruna
1933.11.15 CMDR    
1934. 3. 1     Att, Yokosuka ND / Chief, Yokosuka Radio Station
1934.11.24     Chief, Yokosuka Radio Station / Att, Yokosuka ND
1935.10.31     Member, Manchuria Expd.Force
1937.11.15     XO, Kongo
1938.11.15 CAPT   CO, Takao cg
1939.11.15     Att, NSC (B3)
1941. 4.15     Staff, NSC (B3)
1941. 9.15     Chief Inst, Comm.School
1942.12.10     Assist Staff, 4aBg
1942.12.17     CO, 4cg
1943. 8.20     CO, 4cg / CO, 4th weather unit
1943. 9.14     CO, 4cg
1944. 5. 1 RADM    
1944. 9.10     Att, NGS
1944.10.15     Chief, B-Per, Chinkai
1945.11.20 Resv    
1975. 4. 2     died (81)

TOP of this page Table of Job abbreviationsIto, Yoshiaki Hiroshima Naval Academy 43rd (90/95)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1893. 9.25     born
    4th Medal  
1915.12.16 MID   Crew, Adzuma
1916. 8.22     Crew, Izumo
1916.12. 1 SUBLT    
1918. 7. 5     Assist Staff, 2nd Special Task Fleet
1918. 9.10     Crew, Asahi
1918.12. 1 LTJG   Torp.School Bas.Course
1919. 5.23     Gun.School Bas.Course
1919.12. 1     Yokosuka fg Air.Course
1920.12. 1     Member, Yokosuka fg
1921. 1.20     Member, Yokosuka fg / Inst, Yokosuka fg
1921. 5.25     Member, Yokosuka fg / Inst, Yokosuka fg / Staff, Temp. Flying Training Center
1921.12. 1 LT    
1922.11. 1     Member, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg
1922.12.10     DC, Kasumigaura fg
1923.10.15     Chief Air, Wakamiya / DC, Wakamiya
1924. 5.31     Member, Sasebo fg
1924.12.25     DC, Sasebo fg
1925.12. 1     DC, Yokosuka fg
1926.11.15     Inst Adj, Kasumigaura fg
1927.12. 1 LCDR   DC, Notoro
1928.12.10     WL, Yokosuka fg
1930. 6. 1     Chief Air, Yokosuka fg / WL, Yokosuka fg / Inst, Yokosuka fg
1930.11. 1     WL, Yokosuka fg / Inst, Yokosuka fg
1930.12. 1     WL, Sasebo fg
1931.12. 1     Member, Yokosuka ND
1931.12.21     Trip to Europe, USA
1932. 8.25     Return
1932. 9.10     WL, Tateyama fg
1932.12. 1     Chief Air, Tateyama fg
1933. 8.25     Chief Air, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg
1933.11.15 CMDR    
1935.11.15     Member, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg
1937.12. 1     Member, Kisarazu fg
1938. 3.22     Member, Kanoya fg
1938. 4. 6     XO, 14fg
1938.11.15 CAPT    
1938.12.15     CO, Saiki fg
1939.11.15     CO, Omura fg
1941. 6.25     CO, Takao fg
1942. 3.20     Assist Staff, 23Sf
1942. 4. 1     Member, Sasebo ND
1942. 4.10     CO, Usa fg
1943. 1.20     CO, Kasumigaura fg
1943. 8. 9     Assist Staff, GKF
1943. 8.20     COM, 23Sf
1943.11. 1 RADM    
1944. 9. 9     Att, NGS
1944.10. 7     COM, 13Cfg
1945. 5. 5     COM, 13Sf
1945. 9.15 Resv    
1972. 7.30     died (78)

TOP of this page Table of Job abbreviationsIzawa, Ishinosuke Niigata Naval Academy 43rd (60/95)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1893. 1.26     born
1915.12.16 MID   Crew, Iwate
1916. 8.22     Crew, Kashima
1916.12. 1 SUBLT   Crew, Kasuga
1917.10.13     Crew, Yahagi
1918.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1919. 1.18     Crew, Ibuki
1919.12. 1     Gun.School Bas.Course
1920. 5. 6     Wait
1920. 5.31     Gun.School Bas.Course
1920.12. 1     Torp.School Bas.Course
1921. 5.20     Crew, Take
1921.12. 1 LT   DC, Kirishima
1923. 1. 8     DC, Uji
1923.12. 1     Gun.School Adv.Course
1924.12. 1     Chief Gun, Akikaze / DC, Akikaze
1925.12. 1     DC, Kongo
1926. 4.20     Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1927.12. 1 LCDR    
1928.12.10     VChief Gun, Nagato / DC, Nagato
1929. 8.25     Chief Gun, Oi
1930. 9.25     Member, Kure ND
1930.10. 3     Chief Gun, Oi
1930.12. 1     Professor, Tokyo College of Mercantile Marine
1932.11.15     Inst, Gun.School
1933.11. 1     Chief Gun, Akagi
1934.10.22     Adj, Gun.School
1934.11.15 CMDR    
1936. 2. 5     Member, Yokosuka ND
1936. 9.15     Att, Yokosuka ND
1936.10. 1     XO, Yokohama fg
1937.12.15     XO, Kisarazu fg
1938. 8. 5     Member, Kisarazu fg
1938.12.10     Member, Yokosuka ND
1938.12.15     CO, Kashima fg
1939.10.10     Att, NAC (S1, B-Adm)
1939.11.15 CAPT   Member, Chinkai GD
1940.11.15     CO, Genzan fg
1941.10. 1     CO, Tsurugisaki
1941.12.22     CO, Shoho
1942. 5.20     Member, Yokosuka ND
1942. 8.10     Member, Sasebo ND
1942. 9. 1     Chief, B-Adm, Sasebo NYd / Chief, WTC, Sasebo NYd
1943.10.21     CO, 2nd Sasebo SC
1944. 1. 4     CO, Aiura SC
1944. 8. 5     COM, 13Cfg
1944.10. 7     Member, Yokosuka ND
1944.10.15 RADM    
1945. 4. 1     Wait
1945. 4.13     Member, Yokosuka ND
1945. 8. 8     COM, Yokosuka kg / CO, Yokosuka SC
1945. 9.15     Member, Yokosuka ND
1945. 9.20 Resv    
1947. 7.18     died (54)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKamata, Shoichi Ishikawa Naval Academy 43rd (88/95)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1892. 9.16     born
1915.12.16 MID   Crew, Iwate
1916. 8.22     Crew, Kawachi
1916.12. 1 SUBLT    
1916.12.12     Crew, Nisshin
1917.12. 1     Crew, Niitaka
1918. 3.12     Crew, Tone
1918.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1919. 5.23     Torp.School Bas.Course
1919.12. 1     Crew, Kurama
1920.12. 1     DC, Kurama (acting)
1921.12. 1 LT   Gun.School Adv.Course
1922.12. 1     Crew, Aoi
1923. 3. 1     Crew, Kaede
1923.12. 1     Crew, Kiri
1924. 3.20     Chief Gun, Amatsukaze / DC, Amatsukaze
1925. 5.15     DC, Kamoi
1926. 5.20     Adj, Yokosuka ND / Staff, Yokosuka ND
1928. 5.16     VChief Gun, Hyuga / DC, Hyuga
1928.12.10 LCDR   Chief Gun, Isuzu
1930.12. 1     DC, Yokosuka SC / Inst, Yokosuka SC
1931.12. 1     Assist Staff, 1st Expeditionary Fleet
1932. 2. 4     Assist Staff, 1st Expeditionary Fleet / Adj, 3F / Staff, 3F
1932.10. 1     Adj, Shanghai lg / Staff, Shanghai lg / Assist Staff, 3F
1932.12. 1     Aide-dc, Councilor (to ADM Taniguchi, Naomi) / Adj, NGS / Staff, NSC
1933. 9. 1     Att, NGS
1933.10. 1     Att, NGS / Adj, NGS / Staff, NSC
1934.11.15 CMDR    
1936.12. 1     Att, NGS / Staff, NGS / Assist Staff, 3F (Resident in Kanko)
1937.10.12     Att, NGS / Staff, NGS / Assist Staff, 3F (Resident in Shanghai)
1937.12.29     Att, NGS / Staff, NGS / Assist Staff, 3F / Assist Staff, CSF (Resident in Shanghai)
1938. 1.20     XO, Haruna
1938.12.15     Adj, Nav.College
1939.11.15 CAPT   Att, NGS / Assist Staff, 2CF / Staff, 2CF / Staff, South China Naval Special Task Office
1940.10. 1     Att, NGS / Assist Staff, CSF / Staff, Shanghai Hydrographic Office
1940.12.15     Staff, Shanghai Hydrographic Office
1941. 4. 1     Staff, Shanghai Hydrographic Office / Assist Staff, CSF
1941. 9. 1     Shanghai Resident Assist / Assist Staff, CSF / Staff, CSF
1943. 8.31     Member, Yokosuka ND
1943. 9.25     Assist Staff, 6aBg
1943.10.18     CO, 63kg
1944.10.15 RADM    
1946. 4.30 Resv    
1986.12.12     died (94)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKato, Yoshio Tokyo Naval Academy 43rd (87/95)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1894. 3.28     born
    3rd Medal  
1915.12.16 MID   Crew, Adzuma
1916. 8.22     Crew, Aki
1916.12. 1 SUBLT    
1917.12. 1     Crew, Chiyoda
1918.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1919. 5.23     Torp.School Bas.Course
1919.12. 1     Member, 1sg
1920.12. 1     Crew, SS-12
1921. 5.25     EO, SS-34
1921. 8. 1     Crew, SS-34
1921.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1922.12. 1     Crew, SS-27
1923. 7.20     EO, SS-71
1924. 5.31     Crew, SS-71
1924.11. 1     Crew, Ro-32
1925. 4. 1     Sub.School A-Course
1925. 7. 1     Assist Staff, GF / Assist Staff, 2Ss
1925. 8. 1     CO-Sub, Ro-17
1925. 9.16     Member, Kure ND
1925.11.10     Wait
1926. 3.15     Member, Kure ND
1926. 5.20     Inst Adj, Kure SC / DC, Kure SC / Inst, Kure SC
1927. 4. 1     CO-Sub, Ro-28
1928.12.10 LCDR    
1929. 6. 1     CO-Sub, I-24
1931.12. 1     CO-Sub, I-62
1932.11.15     CO-Sub, I-53
1934.11.15 CMDR   CO, 26sg / CO, 25sg
1934.12.15     CO, 26sg
1935.11.15     CO, 27sg
1936.11. 2     CO, 27sg / CO, 26sg
1936.12. 1     CO, 27sg
1937.11.15     CO, 30sg
1938. 6.15     CO, 30sg / CO, 27sg
1938. 9.20     CO, 27sg
1938.12.15     CO, 29sg
1939.12.23     CO, 13sg
1940. 8.27     Member, Kure ND
1940.11. 1     CO, 18sg
1940.11.15 CAPT    
1941. 8.11     CO, Kinu
1942.12.12     Member, Yokosuka ND
1943. 2. 1     CO, Chuyo
1943. 9.27     Member, Yokosuka ND
1943.10. 5     Assist Staff, 2F
1943.10.16     CO, Maya
1943.12.26     Assist Staff, CSF
1943.12.30     CO, Izumo
1944. 8.10     Traffic Control, 1KEg
1944.12.10     Traffic Control, 1EF
1945. 2.25 RADM   KIA (50)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKinoshita, Mitsuo Kumamoto Naval Academy 43rd (23/95)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1893. 8. 7     born
1915.12.16 MID   Crew, Adzuma
1916. 8.22     Crew, Kurama
1916.12. 1 SUBLT   Crew, Yamashiro
1917.10.10     Crew, Tokiwa
1918. 9.10     Crew, Oite
1918.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1919. 5.23     Torp.School Bas.Course
1919.12. 1     Crew, Haruna
1920. 5. 7     DC, Ise (acting)
1921. 6.17     DC, Sunosaki (acting)
1921.11.10     DC, Haruna (acting)
1921.12. 1 LT   Gun.School Adv.Course
1922.12. 1     EO, D-10
1923. 6. 1     DC, Iwate
1924. 7. 1     EO, DD-9
1924. 8. 1     Chief Gun, DD-9 / DC, DD-9
1925.12. 1     Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1927.12. 1 LCDR    
1929.11.30     Chief Gun, Kinu
1930.11. 1     Chief Gun, Aoba / DC, Aoba
1931.12. 1     Inst, Gun.School
1932.12. 1 CMDR    
1933.11.15     Staff, NSC (B1) / SVO / Inst, Gun.School / Inst, Nav.College
1933.12. 1     Staff, NSC (B1) / Inst, Gun.School
1937. 3.20     Assist Staff, 4S
1937. 5.25     SVO, NSC (Trip to UK)
1937.12. 1 CAPT    
1938.10.20     Order of Return
1938.12.14     Member, Yokosuka ND
1939. 1.10     CO-Aux, Shiriya
1939.10.15     Assist Staff, GF / Assist Staff, 1F / Assist Staff, 2F
1940.10.15     CO, Kako
1941. 9.15     CO, Fuso
1942.12. 5     Member, Kure ND
1942.12.10     Chief, B-Gun.Res, Kure NYd
1943. 5. 1 RADM    
1943. 6.20     Chief, B-Gun.Res, Kure NYd / Att, Kure NYd
1943. 8.20     Att, NSC
1943. 8.27     Chief, B1, NSC
1944.12.20     Dir, Tagajo NYd
1945.11. 1 Resv    
1959. 7. 3     died (65)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKojima, Hitoshi Ehime Naval Academy 43rd (21/95)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1893. 3.11     born
1915.12.16 MID   Crew, Iwate
1916. 8.22     Crew, Kirishima
1916.12. 1 SUBLT    
1917.10.10     Crew, Yahagi
1917.10.13     Crew, Kasuga
1918. 9.10     Crew, Ariake
1918.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1919. 5.23     Torp.School Bas.Course
1919.12. 1     Crew, Tone
1920. 3.15     Member, Yokosuka ND
1920. 4. 1     Nav.College Sel.Course
1921.12. 1 LT    
1922. 3.20     Assist Staff, 1F
1922.12.20     DC, Mutsu
1923. 5. 1     DC, Izumo
1923.12. 1     Crew, Katsura
1925. 4.15     Chief Torp, Yakaze / DC, Yakaze
1925.12. 1     CO-MSw, Hibiki
1926.12. 1     CO-Des, Sugi / CO-Des, Matsu
1927. 5.14     CO-Des, Sugi
1927. 6.10     Assist Staff, 1st Expeditionary Fleet
1927. 8.15     CO, Fushimi
1927.12. 1 LCDR    
1928. 2.20     Trainer, Nav.Academy / Inst, Nav.Academy
1929.11.30     CO-Des, Nara
1930. 5.26     Staff, NGS (S5, N3)
1932. 4.15     Adj, 1st Expeditionary Fleet
1933. 5.20     Assist Staff, 11S
1933. 6. 1     Staff, 3F
1933.10.20     Inst, Yokosuka fg
1933.11.15 CMDR    
1934. 3. 1     Att, NGS
1934. 4. 2     Attache, Ita / SVCO, NSC / SVO, NAC
1936. 6. 1     Order of Return
1936.11. 2     Adj, Yokosuka ND
1938.10.20     Staff, 2nd Harbour / Assist Staff, 4F
1938.12.12     Staff, 2nd Harbour / Assist Staff, 4F / Staff, North China Naval Special Task Office
1939. 3.10     Assist Staff, 4F / Work in North China Communication Office, Asian Development Agency
1939.11.15 CAPT   Chief, Kagoshima Area B-Per
1941. 1. 4     Att, NGS
1941. 1.25     Att, NGS / Member, JGS-N
1942. 1. 7     Assist Staff, CSF / Assist Staff, 2CF / Staff, NGS / Staff, South China Naval Special Task Office
1942. 5. 1     Assist Staff, CSF / Assist Staff, 2CF / Member, Kainan GD / Staff, NGS / Staff, South China Naval Special Task Office
1942. 6. 1     Member, Kainan GD / Staff, NGS / Staff, South China Naval Special Task Office
1943. 1.10     Member, Kainan GD / Assist Staff, 2CF / Staff, NGS / Staff, South China Naval Special Task Office
1943. 4. 1     Member, Yokosuka ND
1943. 5.25     Assist Staff, 4aBg
1943. 6.25     Chief, B-Trans, Truk
1944.12. 1     CO, 43kg / Chief, B-Trans, Truk
1945. 5. 1 RADM    
1946.12.24 Resv    
1959. 2.13     died (65)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKosaka, Kanae Shiga Naval Academy 43rd (16/95)
Rear admiral Naval College 26th

Date Rank Other title Job
1892.10. 8     born
    3rd Medal  
1915.12.16 MID   Crew, Iwate
1916. 8.22     Crew, Shikishima
1916.12. 1 SUBLT    
1917.10.10     Crew, Chitose
1918. 7.16     Crew, Asama
1918.12. 1 LTJG    
1919. 2.21     Crew, Hyuga
1919.12. 1     Gun.School Bas.Course
1920. 5.31     Torp.School Bas.Course
1920.12. 1     Crew, Kuri
1921.12. 1 LT   Gun.School Adv.Course
1922.12. 1     DC, Kirishima
1923.12. 1     DC, Tatsuta
1924.12. 1     DC, Nagara
1925.12. 1     Chief Gun, Hosho / DC, Hosho
1926.12. 1     Nav.College A-Course
1927.12. 1 LCDR    
1928.12.10     Staff, 1Sd
1930.11. 1     Chief Gun, Izumo
1931.11. 2     Inst, Kasumigaura fg
1932.12. 1 CMDR   Staff, B-Adm, NAC / Staff, B-NA, DoN (S1)
1935.10.31     Att, NGS (Trip to Europe, USA)
1936. 7. 4     Return
1936.11. 2     CO, Kamoi
1936.12. 1 CAPT    
1938. 3.23     CO, 13fg
1938.12.15     CO, Ryujo
1939.11.15     XO, Yokosuka fg / Chief Inst, Yokosuka fg
1940.11.25     CO, Soryu
1941. 9.12     Chief, B-Edu, NAC
1942.11. 1 RADM    
1943. 2.16     Assist Staff, GF
1943. 2.25     COM, 26Sf
1943. 9. 1     COM, 50Sf
1943.11.15     Chief, B-Adm, NAC
1944. 3.15     Chief, B-Edu, NAC
1944. 9. 1     Chief, B-Edu, NAC / CoS, GCfg
1945. 4. 7     Chief, B-Edu, NAC / CoS, GCfg / Staff, JGS-N / VDir, Training Div, JGS
1945. 8.20     Dir, B-Edu, DoN / Chief, B-Edu, NAC / Chief Inst, Nav.College / Chief, B-Rsch, Nav.College / Dir, Training Div, JGS
1945.10. 1     Att, DoN
1945.10.25 Resv    
1974.12.10     died (82)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKuroki, Goichi Miyazaki Naval Academy 43rd (40/95)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1894. 2.16     born
1915.12.16 MID   Crew, Iwate
1916. 8.22     Crew, Settsu
1916.12. 1 SUBLT   Crew, Adzuma
1917.12. 1     Crew, Ise
1918. 6. 1     Crew, Kashima
1918.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1919. 5.13     Torp.School Bas.Course
1919.12. 1     Member, Maizuru SC
1920. 7. 1     Member, Maizuru ND
1920.12. 1     DC, Kasuga (acting)
1921. 3.19     Nav.College Sel.Course
1921.12. 1 LT    
1923. 3.20     DC, Kasuga
1924.11.10     Member, Kure ND
1924.12. 1     Chief Nav, Tanikaze / DC, Tanikaze
1925. 8.20     DC, Kure bg
1927. 4. 1     Member, 2dg
1927.12. 1 LCDR   DC, Yokosuka bg
1928. 9.10     Adj, Maizuru GD / Staff, Maizuru GD
1930.12. 1     Chief Ope, Myoko / DC, Myoko
1931.10.15     Chief Ope, Kaga / DC, Kaga
1932. 5. 2     Adj, 2nd Expeditionary Fleet / Staff, 2nd Expeditionary Fleet
1933. 4.20     Staff, Ryojun GD / DC, Ryojun GD
1933.11.15 CMDR   Chief Ope, Mutsu / DC, Mutsu
1934. 3.10     Member, Manchuria Expd.Force
1936.11.16     Att, NGS
1936.12. 1     Adj, Nav.College
1938.11.15 CAPT    
1938.12.15     Seoul Resident / Job assistant, Governor office of Korea
1940. 8. 1     Seoul Resident / Chief Supervisor, Seoul / Job assistant, Governor office of Korea
1942. 6.25     Att, NGS
1942. 7.15     Member, Kainan GD
1942. 7.20     CO, 16kg
1943. 9.10     Member, Yokosuka ND
1943.10. 1     Assist Staff, 1KF
1943.10. 5     Att, NGS / Att, DoN / Staff, 1KF / SVCO, NSC / Att, Ambassador Extraordinary to French Indochina
1944. 5. 1 RADM    
1945. 2.20     Att, NGS / Att, Ambassador Extraordinary to French Indochina
1945. 3. 6     Att, NGS
1945. 6. 1     Toyohara Resident
1945. 8. 9     Toyohara Resident / Assist Staff, 12AF
1947. 5. 3 abolished    
1956. 8.19 Return    
1972. 5.21     died (78)

TOP of this page Table of Job abbreviationsMatsuo, Teizo Kanagawa Naval Academy 43rd (57/95)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1894. 7. 9     born
1915.12.16 MID   Crew, Iwate
1916. 8.22     Crew, Aki
1916.12. 1 SUBLT    
1917.12. 1     Crew, Chiyoda
1918.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1919. 5.23     Torp.School Bas.Course
1919.12. 1     Crew, Fuso
1920. 7.26     Member, Sasebo ND
1920. 9.10     DC, Ikoma (acting) / Inst, Gun.School
1921.12. 1 LT   Gun.School Adv.Course
1922.12. 1     Crew, Tsuta
1923. 3.24     Kasumigaura fg Air.Course
1923. 9. 1     Member, Kasumigaura fg
1923.12.25     DC, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg
1925. 1. 7     Member, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg
1925. 2. 2     Member, Sasebo fg
1925.12. 1     DC, Sasebo fg
1927. 7. 5     DC, Sasebo fg / Assist Staff, GF
1927. 8.10     DC, Sasebo fg
1927.12. 1 LCDR    
1928. 7. 5     DC, Sasebo fg / Assist Staff, GF
1928. 8. 6     DC, Sasebo fg
1928.12.10     Inst, Kasumigaura fg
1930. 8.15     WL, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg
1931. 6. 1     Att, NAC (B-Edu)
1933. 4. 1     Staff, B-Edu, NAC
1933. 9. 1     Chief Air, Yokosuka fg / Inst, Yokosuka fg
1934.11.15 CMDR   Staff, B-Flight.Res, Air Arsnl
1935.10.15     XO, Ominato fg
1936.11.16     Member, Yokosuka ND
1936.12. 1     Staff, B-Adm, Air Arsnl
1939. 4.10     Member, Ominato GD
1939. 4.18     Member, Ominato GD
1939.10. 1     CO, Chitose fg
1939.11.15 CAPT    
1940. 6.29 RADM   KIA (45)

TOP of this page Table of Job abbreviationsMatsuzaki, Akira Miyazaki Naval Academy 43rd (27/95)
Rear admiral Naval College 25th

Date Rank Other title Job
1893. 8.25     born
1915.12.16 MID   Crew, Adzuma
1916. 8.22     Crew, Kawachi
1916.12. 1 SUBLT   Crew, Kongo
1918. 5. 1     Crew, Nisshin
1918.12. 1 LTJG    
1919. 8. 5     Crew, Yugure
1919.12. 1     Torp.School Bas.Course
1920. 5.31     Gun.School Bas.Course
1920.12. 1     Sub.School Bas.Course
1921. 5.25     Crew, SS-19
1921.12. 1 LT    
1922. 1.20     Crew, SS-23
1922.12. 1     Staff, 1Ss
1923.12. 1     Torp.School Adv.Course
1924.12. 1     Crew, Ro-60
1925.12. 1     Nav.College A-Course
1927.12. 1 LCDR   CO-Sub, Ro-64
1928.12.10     Staff, B-NA, DoN (S1)
1932. 9.15     Att, NGS / Staff, NGS / Assist Staff, 3F (Resident in Shanghai)
1933.10. 1     Att, NGS / Staff, NGS / Assist Staff, 3F
1933.10.20     Att, NSC (S1, B-Adm)
1933.11.15 CMDR   Staff, NSC
1936.12. 1     Staff, Training Fleet
1937.11.10     Chief, S3, N2, NGS
1937.11.20     Chief, S3, N2, NGS / Staff, JGS-N
1937.12. 1 CAPT    
1939.11.15     CoS, Mako GD
1940.12. 4     CoS, Mako GD / Chief, B-Comm, Mako
1941. 5.10     Att, NSC (S1, B-Adm)
1941. 7. 5     Chief, S1, B-Adm, NSC
1943. 4.15     CoS, 2KF
1943. 5. 1 RADM    
1944. 5.20     CoS, 2KF / Chief Sup, 2KF
1945. 1.19     Att, NGS
1945. 2.26     CoS, Osaka GD / Chief Sup, Osaka GD
1945.11.30 Resv
Mob
   
1945.12. 1     Dir, Osaka area demob office
1946. 6.15 Demob   Chief, Osaka area demob office
1947. 3.20     Member, B-Demob2, Demobilization Agency
1947. 3.31     resigned
1981. 2. 8     died (87)

TOP of this page Table of Job abbreviationsMiyoshi, Teruhiko Oita Naval Academy 43rd (41/95)
Rear admiral Naval College 27th

Date Rank Other title Job
1893.11.15     born
1915.12.16 MID   Crew, Iwate
1916. 8.22     Crew, Kawachi
1916.12. 1 SUBLT   Crew, Kongo
1917. 7. 2     Crew, Otowa
1917. 8.23     Crew, Nisshin
1918. 1.12     Crew, Yamashiro
1918.11. 9     Crew, Tokiwa
1918.12. 1 LTJG    
1919. 8. 5     Crew, Yudachi
1919.12. 1     Torp.School Bas.Course
1920. 5.31     Gun.School Bas.Course
1920.12. 1     Crew, SS-15
1921.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1922.12. 1     Crew, SS-28
1924. 5.10     Crew, SS-38
1924.11. 1     Crew, Ro-20
1925. 7. 1     Assist Staff, GF / Assist Staff, 1Ss
1925. 8. 1     CO-Sub, Ro-32
1927.12. 1 LCDR   Nav.College A-Course
1929.11.30     Chief Torp, Kako / DC, Kako
1930.12. 1     Staff, B-Per, Yokosuka
1931. 9. 7     Assist Staff, GF / Staff, GF
1932. 2.20     Assist Staff, GF / Staff, GF / Staff, 1F
1932.11.15     Staff, 2Ss
1933.11.15 CMDR    
1934.11.15     Inst, Sub.School
1936. 2. 1     Member, Kure ND
1936. 2.14     Wait
1936. 4. 1     Inst, Sub.School
1937.12. 1     CO, 29sg
1938.11.15 CAPT    
1938.12.15     Inst, Nav.College / Inst, Mil.College
1940.10.15     CO, 8sg
1941. 9. 1     CO, Yura
1942. 4.20     Assist Staff, 5S
1942. 5.23     CO, Myoko
1943. 3. 2     Member, Yokosuka ND
1943. 3.10     CO, Mutsu
1943. 6. 5     Assist Staff, GF
1943. 6. 8 RADM   KIA (49)

TOP of this page Table of Job abbreviationsNakajima, Chihiro Hokkaido Naval Academy 43rd (54/95)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1893.12.23     born
1915.12.16 MID   Crew, Adzuma
1916. 8.22     Crew, Katori
1916.12. 1 SUBLT    
1917.12. 1     Crew, Fuji
1918.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1919. 5.23     Torp.School Bas.Course
1919.12. 1     Crew, Ise
1920. 6. 1     Member, Kure bg
1920. 9.15     Sub.School Bas.Course
1920.12. 1     Crew, SS-23
1921. 7.25     Crew, SS-26
1921.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1922.12. 1     Crew, SS-26
1923. 6. 1     DC, Asama
1924. 5.10     Crew, SS-68
1924.11. 1     Crew, Ro-29
1925. 4. 1     Sub.School A-Course
1925. 7. 1     Assist Staff, GF
1925. 8. 1     CO-Sub, Ro-15
1927.12. 1 LCDR    
1928. 5.16     CO-Sub, Ro-31
1929.11. 1     CO-Sub, I-22
1930.11.15     CO-Sub, I-63
1931.11.14     CO-Sub, I-58
1932. 6. 1     CO-Sub, I-58 / CO-Sub, I-57
1932.10. 5     CO-Sub, I-58
1932.12. 1     Chief Torp, Hyuga / DC, Hyuga
1933.11.15 CMDR    
1934. 6. 1     CO-Des, Shiokaze
1934.11. 1     XO, Tenryu
1935.11.15     Staff, B-Per, Kure
1938. 4. 1     Chief, S2, B-Per, Kure / Chief, S1, B-Per, Kure
1938.11.15     XO, Ise
1939.11.15 CAPT   CO, 1gbg
1940.10.15     Chief, S3, B-Per, Maizuru
1941.12.25     CO, 11Sub.kcg
1943. 4.12     Member, Kure ND
1943. 7. 1     Moji Resident / Assist Staff, 1KEg / Chief, Moji branch, B-Trans, Kure
1944. 2. 1     Moji Resident / Assist Staff, 1KEg / Chief, Moji branch, B-Trans, Kure / Chief, Moji branch, Shipping Guard Div, JGS
1944.12.10     Moji Resident / Assist Staff, 1EF / Chief, Moji branch, B-Trans, Kure / Chief, Moji branch, Shipping Guard Div, JGS
1945. 1.15     Assist Staff, Kure BS / Member, AntiSub Training unit
1945. 5. 1 RADM    
1945. 5. 5     Assist Staff, 51S
1945. 5.25     Chief, B-Trans, Yokosuka
1945. 7. 5     Niigata Resident / CO, Niigata harbor kg
1945. 7.10     Niigata Resident / CO, Niigata harbor kg / Staff, Shipping Safety Div, JGS
1945.10. 6     Niigata Resident / CO, Niigata harbor kg
1945.11.30 Resv    
1971. 7. 1     died (77)

TOP of this page Table of Job abbreviationsNarita, Moichi Aomori Naval Academy 43rd (79/95)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1940. 5. 1     CO, 1wg
1940.11. 1     CO, 6dg
1940.11.15 CAPT    
1942. 4.10     CO, Oi
1942.11.11 RADM   died

TOP of this page Table of Job abbreviationsObata, Chozaemon Osaka Naval Academy 43rd (10/95)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1893.12.10     born
1915.12.16 MID   Crew, Adzuma
1916. 8.22     Crew, Aki
1916.12. 1 SUBLT    
1917. 9.10     Crew, Iwate
1918. 7.24     Crew, Haruna
1918.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1919. 5.23     Torp.School Bas.Course
1919.12. 1     Crew, Katsura
1920.12. 1     DC, Sasebo SC (acting) / Inst, Sasebo SC
1921.12. 1 LT   Gun.School Adv.Course
1922.12. 1     DC, Ise
1923.12. 1     Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1924.12.25     Inst, Gun.School / DC, Gun.School / Inst, Torp.School
1926.12. 1     VChief Gun, Hiei / DC, Hiei
1927.10.25     Chief Gun, Yura
1927.12. 1 LCDR    
1929.11.15     Inst, Gun.School
1931.11.14     Chief Gun, Nachi
1932.11.15     Chief Gun, Kongo
1932.12. 1 CMDR    
1933.11.15     Inst, Gun.School
1935.11.15     Inst, Gun.School / Inst, Torp.School
1936.11.16     Assist Staff, 2F
1936.12. 1 CAPT    
1937. 8.18     Assist Staff, 2F / Assist Staff, 10S
1937. 9. 3     Assist Staff, 2F
1937. 9.25     CO-Aux, Sunosaki
1938. 8.20     Staff, Sasebo ND / Staff, Nagasaki Fort HQ
1939.12.20     Member, Yokosuka ND
1940. 4.15     CO, Okinoshima
1940.10.15     CO, Kumano
1941. 5.24     CO, Yamashiro
1941. 8. 8     CO, Yamashiro / CO, Tsurugisaki
1941.10. 1     CO, Yamashiro
1942. 9. 1     COM, Hongkong HBg / CoS, 2CF
1942.11. 1 RADM    
1943.10.19     Member, Yokosuka ND
1943.11. 1     SM, Yokosuka Gun.School
1945.10.25 Resv    
1948.12.18     died (55)

TOP of this page Table of Job abbreviationsObayashi, Sueo Aichi Naval Academy 43rd (22/95)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1895. 3. 8     born
    4th Medal  
1915.12.16 MID   Crew, Adzuma
1916. 8.22     Crew, Kashima
1916.12. 1 SUBLT    
1917.12. 1     Crew, Ise
1918.10. 1     Crew, Adzuma
1918.12. 1 LTJG    
1919. 8. 5     Crew, Shiratsuyu
1919.12. 1     Torp.School Bas.Course
1920. 5.31     Gun.School Bas.Course
1920.12. 1     DC, Kashima (acting)
1921.12. 1 LT   Gun.School Adv.Course
1922.12. 1     Crew, Sumire
1923.12. 1     DC, Oi
1924.12. 1     DC, Hyuga
1925.12. 1     Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1927.12. 1 LCDR    
1928. 5.25     VChief Gun, Mutsu / DC, Mutsu
1929.11.30     Chief Gun, Nagara
1930.11.15     Staff, 3S
1931.12. 1     Chief Gun, Myoko
1932.12. 1 CMDR   Chief Gun, Hyuga
1933.11.15     Inst, Gun.School
1935.10.10     XO, Yakumo
1936.12. 1     XO, Saiki fg
1937.12. 1 CAPT    
1937.12.15     CO, Kagu-maru
1938.12.15     CO, Kanoya fg
1939. 9. 6     CO, Kanoya fg / Assist Staff, CSF
1940.10.15     CO, Tateyama fg
1941. 1.25     CO, Hakata fg
1941. 9.20     CO, Zuiho
1942.12. 5     Assist Staff, GF
1942.12.10     CO, Hyuga
1943. 5. 1 RADM    
1943. 7. 1     COM, 51Sf
1944. 2. 1     COM, 3Sf
1944. 2.15     COM, 3Sf / CO, 653fg
1944. 3.29     COM, 3Sf
1944.10. 1     CoS, 1KdF / CoS, 3F
1944.11.15     Att, NGS
1944.12.10     COM, 1Sf
1945. 2.10     Att, NGS
1945. 3.20     COM, 1Sz
1945. 9.30 Resv    
1983. 4.13     died (88)

TOP of this page Table of Job abbreviationsOda, Tamekiyo Kagoshima Naval Academy 43rd (78/95)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1893.11.18     born
1915.12. 6 MID   Crew, Adzuma
1916. 8.22     Crew, Chikuma
1916.12. 1 SUBLT    
1918. 1.31     Crew, Niitaka
1918. 2.25     Crew, Kurama
1918.12. 1 LTJG   Torp.School Bas.Course
1919. 5.23     Gun.School Bas.Course
1919.12. 1     Member, 13sg
1920.12. 1     Member, Sasebo bg
1921. 3.15     Crew, SS-20
1921. 8.23     EO, SS-35
1921.10. 1     Crew, SS-35
1921.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1922.12. 1     Crew, SS-30
1923.12. 1     Crew, SS-38
1924. 5.10     Crew, SS-28
1924.11. 1     Crew, Ro-54
1924.12. 1     Crew, Ro-11
1925. 6. 1     Inst, Sub.School / DC, Sub.School / Adj, Sub.School
1927. 4. 1     Sub.School A-Course
1927. 7. 1     Assist Staff, GF
1927. 8.20     CO-Sub, Ro-14
1928. 5.16     CO-Sub, Ro-14 / CO-Sub, Ro-15 / CO-Sub, Ro-16
1928.12.10 LCDR    
1929. 3.15     CO-Sub, Ro-51
1930. 6.20     CO-Sub, I-23
1931.12. 1     Inst, Torp.School / Inst, Comm.School
1933. 5.17     CO-Des, Hatakaze
1934.11.15 CMDR   CO, Hira
1935.11.15     CO-Des, Sazanami / CO-Des, Akatsuki
1936.12. 1     XO, Yura
1937. 4.10     EO, Tsurugisaki
1937. 8.26     XO, Isuzu
1937.11.15     CO, 27sg
1938. 6.15     XO, Myoko
1938.12.15     CO, 9sg
1939. 4. 1     CO, 6sg
1939.11. 1     CO, 6sg / CO, 8sg
1939.11.15     CO, 7sg
1940. 7. 6     CO, 7sg / CO-Sub, I-1
1940. 9.16     CO, 7sg
1940.10.19     CO, 19sg
1940.11.15 CAPT    
1941.10.20     Assist Staff, 6F
1941.10.31     CO, 4sg
1942. 4. 5     CO, Chogei
1943. 9.17     Member, Yokosuka ND
1943.10. 2     Assist Staff, 6F
1943.10.15     CO, Katori
1944. 2.17 RADM   KIA (50)

TOP of this page Table of Job abbreviationsOgawa, Kanji Hiroshima Naval Academy 43rd (9/95)
Rear admiral Naval College 25th

Date Rank Other title Job
1893. 9.10     born
1915.12.16 MID   Crew, Iwate
1916. 8.22     Crew, Kawachi
1916.12. 1 SUBLT   Crew, Kongo
1917. 9.10     Crew, Iwate
1918. 7.24     Crew, Haruna
1918.12. 1 LTJG   Torp.School Bas.Course
1919. 5.23     Gun.School Bas.Course
1919.12. 1     Crew, Momo
1920.12. 1     DC, Kirishima (acting)
1921.12. 1 LT   Gun.School Adv.Course
1922.12. 1     DC, Kongo
1924.12. 1     Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1925.12. 1     Nav.College A-Course
1926.12. 1 LCDR    
1927.12. 1     VChief Gun, Hyuga / DC, Hyuga
1928. 5.16     Resident in USA
1929. 5. 1     Assist Attache, USA
1930. 5. 1     Order of Return
1930. 7. 1     DC, Mutsu
1930. 9.15     Att, NGS / Att, DoN
1930.12. 1     Att, NGS
1931. 1.12     Wait
1931. 6.10     Att, NGS (S5, N3)
1931. 9. 5     Staff, NGS
1932. 1.20     Member, Yokosuka ND
1932. 4. 9     Staff, NGS (S5, N3)
1932.10.10     Member, Yokosuka ND (B-Edu, DoN)
1932.12. 1 CMDR    
1934. 3.10     Trip to Man
1934.10.18     Member, Yokosuka ND (B-Edu, DoN)
1935. 5.25     Att, NGS / Att, DoN
1936.12. 1 CAPT   Chief, S5, N3, NGS
1937.11.20     Chief, S5, N3, NGS / Staff, JGS-N / Chief, Section, B-Press, JGS-N
1939. 1.25     Attache, USA
1940. 9.10     Order of Return
1940.12. 9     Staff, NGS / Staff, JGS-N / Chief, Section, B-Press, JGS-N
1940.12.28     Staff, NGS / Staff, JGS-N / Chief, Section, B-Press, JGS-N / Staff, Total Warfare Resarch Lab
1942. 5.15     Chief, N3, NGS / Chief, Section, B-Press, JGS-N / Staff, Total Warfare Resarch Lab
1942. 6. 3     Chief, N3, NGS / Chief, Section, B-Press, JGS-N
1942.11. 1 RADM    
1942.12. 1     Member, B-NA, DoN / Staff, Total Warfare Resarch Lab
1943.12.16     Member, B-NA, DoN / Dir, Total Warfare Resarch Lab
1944. 3. 7     Chief Inst, Nav.College / Chief, B-Rsch, Nav.College / Dir, Total Warfare Resarch Lab
1944. 4.15     Att, NGS / Att, DoN / Dir, Total Warfare Resarch Lab
1945. 1.20     Assist Staff, CSF
1945. 2.10     VCoS, CSF / Attache, Chi / Nankin Resident
1946. 3.31 Resv    
1973. 1.23     died (79)

TOP of this page Table of Job abbreviationsOgura, Shinji Yamaguchi Naval Academy 43rd (64/95)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1893. 1. 4     born
1915.12.16 MID   Crew, Iwate
1916. 8.22     Crew, Shikishima
1916.12. 1 SUBLT    
1917.10.10     Crew, Yodo
1918.12. 1 LTJG    
1919. 1.18     Crew, Nenohi
1919.12. 1     Gun.School Bas.Course
1920. 5.31     Torp.School Bas.Course
1920.12. 1     DC, Kongo (acting)
1921.12. 1 LT   DC, Kongo
1922.12. 1     Torp.School Adv.Course
1923.12. 1     Chief Comm, Yura / DC, Yura
1924.12. 1     Chief Comm, Kirishima / DC, Kirishima
1925. 8.10     Chief, Ryojun Radio Station / Staff, B-Sup, Sasebo
1927.12. 1 LCDR   Inst, Torp.School / DC, Torp.School
1930. 6. 1     Inst, Comm.School / DC, Comm.School
1930.12. 1     Chief Comm, Furutaka / DC, Furutaka
1931.11.14     Inst, Comm.School / DC, Comm.School / Inst, Yokosuka fg
1932. 8.10     Inst, Comm.School / Staff, Tech.Rsch
1933.11.15 CMDR   Chief Comm, Kongo / DC, Kongo
1934.11.15     Att, NSC (B3)
1938. 4.11     Staff, NSC
1938. 5. 5     Staff, NSC / Inst, Nav.College
1938. 5.16     Staff, NSC / Inst, Nav.College / Staff, B-Comm.Res, Yokosuka NYd
1938.10.10     Inst, Comm.School / Inst, Military Heavy Artillery School / Inst, Military Communication School
1938.11.15 CAPT    
1939.11.15     CO, Takao cg
1941. 5.15     CO, Takao cg / Member, Mako GD
1941. 7. 1     Chief, S-Comm, DoN / Chief, S10, N4, NGS / Chief, S10, B-Comm, JGS-N
1941.12. 8     Chief, S-Comm, DoN / Chief, S10, N4, NGS / Staff, JGS-N / Chief, S10, B-Comm, JGS-N
1943. 7.15     Attache, Tha / Assist Staff, 1KF
1944. 5. 1 RADM    
1944. 9.20     Att, NGS
1944.11.15     Chief, B-Per, Maizuru / Chief Per, Maizuru ND
1945.11.15 Resv    
1975. 8. 7     died (82)

TOP of this page Table of Job abbreviationsOkura, Tomesaburo Nara Naval Academy 43rd (53/95)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1894. 4.21     born
1915.12.16 MID   Crew, Iwate
1916. 8.22     Crew, Kashima
1916.12. 1 SUBLT    
1917.10.10     Crew, Tokiwa
1918.11. 9     Member, Yokosuka ND
1918.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1919. 5.23     Torp.School Bas.Course
1919.12. 1     Member, 9btg
1920. 6. 1     Member, Kure bg
1920. 9.15     Sub.School Bas.Course
1920.12. 1     Crew, SS-26
1921. 8.23     Crew, SS-22
1921.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1922.12. 1     Crew, SS-46
1924.10.21     Crew, Ro-57
1924.12. 1     Crew, Ro-13
1925.12. 1     CO-Sub, Ro-54
1927. 4. 1     Inst, Sub.School / DC, Sub.School / Inst, Nav.Academy
1927.12. 1 LCDR    
1928. 3. 1     Inst, Sub.School / DC, Sub.School
1929.11. 1     CO-Sub, Ro-28
1930. 7.21     Member, Kure ND
1930.11. 1     CO-Sub, I-54
1932. 3. 3     CO-Sub, I-24
1933.11.15     Adj, GF / Adj, 1F
1935.12. 2     Staff, Yokosuka KS
1936.12. 1     Staff, B-Sub, Kure NYd
1938.11.15     CO, 12sg
1939.11.15 CAPT   CO, 9sg
1940.12.20     CO, 9sg / CO-Sub, I-124
1941. 1.31     CO, 9sg
1941. 4.10     CO, Taigei
1941.11.10     CO, Kure Sub.kcg
1942. 4.20     CO, Jingei
1943. 9. 8     Member, Kure ND
1943. 9.27     CO, Chuyo
1943.12. 4 RADM   KIA (49)

TOP of this page Table of Job abbreviationsSato, Shiro Fukushima Naval Academy 43rd (49/95)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1893. 5.13     born
1915.12.16 MID   Crew, Iwate
1916. 8.22     Crew, Otowa
1916. 9. 5     Crew, Kasuga
1916.12. 1 SUBLT    
1918. 7. 5     Crew, Niitaka
1918.12. 1 LTJG    
1919. 5.23     Crew, Asakaze
1919.12. 1     Torp.School Bas.Course
1920. 5.31     Gun.School Bas.Course
1920.12. 1     Sub.School Bas.Course
1921. 5.25     Crew, SS-20
1921.12. 1 LT    
1922.12. 1     Torp.School Adv.Course
1923.12. 1     Crew, SS-68
1924. 5.10     DC, Izumo
1925. 4.15     Chief Torp, I-52 / DC, I-52
1926. 2. 5     EO, I-1
1926. 3.10     Chief Torp, I-1 / DC, I-1
1926.12. 1     CO-Sub, Ro-55
1927. 4. 1     CO-Sub, Ro-55 / CO-Sub, Ro-54
1927.11.15     CO-Sub, Ro-55
1927.12. 1 LCDR    
1928.12.10     CO-Sub, I-21
1930.11.15     CO-Sub, I-1
1931.12. 1     CEO, I-5
1932. 7.31     CO-Sub, I-5
1933.11.15 CMDR    
1934. 7.16     Member, Yokosuka ND
1934. 8.25     CO-Sub, I-5
1934.11.15     CO, 6sg
1935.12.20     CO, 14sg
1936.12. 1     CO, 9sg / Inst, Torp.School
1936.12.15     CO, 9sg / Inst, Torp.School / Inst, Nav.School
1937. 2.16     CO, 9sg / Inst, Torp.School
1937.12. 1     CO, 12sg
1938.11.15 CAPT   CO, 7sg
1939.10.15     CO-Aux, Shiriya
1940. 4. 5     CO, Notoro
1940.10.19     CO, Jingei
1942. 4.20     CO, Yura
1942.11.15     Member, Sasebo ND
1942.12.10     Member, Yokosuka ND
1943. 1. 3     Assist Staff, 1CF
1943. 1.18     CO, Kyuko kg
1943. 9. 1     CO, 2nd Sasebo SC
1943.10.20     COM, Sasebo kg / CO, 1st Sasebo SC
1944. 1. 4     COM, Sasebo kg / CO, Sasebo SC
1944. 3.20     Assist Staff, 9F
1944. 3.25     COM, 27Bg / Chief, 8th B-Const
1944. 5. 1 RADM   COM, 27Bg
1946. 1.25 Resv
Mob
  Att, Yokosuka area demob office
1946. 3.31 Demob    
1946. 8.16     Suicide (53)

TOP of this page Table of Job abbreviationsSato, Torajiro Yamagata Naval Academy 43rd (85/95)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1892.10.23     born
1915.12.16 MID   Crew, Iwate
1916. 8.22     Crew, Hiei
1916.12. 1 SUBLT   Crew, Mikasa
1917. 9.10     Crew, Aki
1917.12. 1     Crew, Hirado
1918. 3. 9     Crew, Nisshin
1918.12. 1 LTJG    
1919. 8. 5     Crew, Shiranui
1919.12. 1     Gun.School Bas.Course
1920. 5.31     Torp.School Bas.Course
1920.12. 1     Crew, Harukaze
1921.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1922.12. 1     DC, Nagato
1923. 6.15     DC, Settsu
1923.10. 1     Chief Torp, Kawakaze / DC, Kawakaze
1924.12. 1     Sub.School B-Course
1925. 4. 1     Crew, Ro-51
1925.12. 1     CO-Sub, Ro-24
1927.12. 1     CO-Sub, Ro-24 / CO-Sub, Ro-25
1927.12. 5     CO-Sub, Ro-25
1928.12.10 LCDR    
1929.11. 1     CO-Sub, Ro-57
1930. 6. 5     CO-Sub, Ro-57 / CO-Sub, Ro-59
1930. 6.30     CO-Sub, Ro-57
1931. 9.10     Chief Torp, Furutaka / DC, Furutaka
1931.12. 1     Chief Torp, Kirishima / DC, Kirishima
1932.11.15     CO-Des, Oite / CO-Des, Hayate
1933. 3.15     CO-Des, Oite / CO-Des, Hayate / CO-Des, Asanagi / CO-Des, Yunagi
1933. 4. 1     CO-Des, Oite / CO-Des, Hayate
1933. 5.17     CO-Des, Oite
1934.11.15 CMDR   CO-Des, Shinonome
1935.10.15     CO-Des, Shinonome / CO-Des, Fubuki
1935.11. 9     CO-Des, Shinonome
1936.11. 2     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1938.12.15     CO, 45dg
1939.11.15 CAPT   CO, 18dg
1940.12. 6     Member, Kure ND
1940.12.28     Member, Yokosuka ND
1941. 3.31     CO, 4dg
1941. 6.18     CO, 15dg
1942.12.26     Member, Yokosuka ND
1943. 2. 1     Assist Staff, 2Sd
1943. 2.12     CO, Jintsu
1943. 7.12 RADM   KIA (50)

TOP of this page Table of Job abbreviationsSeki, Ikuya Tokyo Naval Academy 43rd (69/95)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1893. 2.10     born
1915.12.16 MID   Crew, Iwate
1916. 8.22     Crew, Aki
1916.12. 1 SUBLT    
1917.12. 1     Crew, Hirado
1918. 7.27     Crew, Chihaya
1918.12. 1 LTJG   Torp.School Bas.Course
1919. 5.23     Gun.School Bas.Course
1919.12. 1     Member, 9btg
1920. 8.24     Crew, Shirakumo
1920.12. 1     Crew, Sakaki
1921.12. 1 LT   Nav.College Nav.Course
1922.12. 1     Chief Nav, Akikaze / DC, Akikaze
1923.10.15     Chief Nav, Katsuriki / DC, Katsuriki
1924. 8.28     Chief Nav, Komahashi / DC, Komahashi
1925.12. 1     Chief Nav, Tenryu / DC, Tenryu
1926.12. 1     Chief Nav, Hirado / DC, Hirado
1927.12. 1 LCDR    
1928. 1.15     Chief Nav, Tenryu / DC, Tenryu
1929. 3.23     Chief Nav, Oi / DC, Oi
1930. 5. 1     Chief Nav, Yakumo / DC, Yakumo
1931.12. 1     Chief Nav, Kasuga / DC, Kasuga / Inst, Kasuga
1933.11.15     Chief Nav, Kirishima / DC, Kirishima
1934.11.15 CMDR   Chief Nav, Hiei / DC, Hiei
1935.11.21     Inst, Nav.School
1936. 7.15     Inst, Nav.School / Chief Nav, Mutsu / DC, Mutsu
1936.11.16     Inst, Nav.School
1936.12. 1     Inst, Nav.School / Inst, Nav.College
1937.11.19     Staff, NHC / Att, NGS
1938. 4.15     Staff, NHC
1938.12.12     Staff, NHC / Inst, Nav.College
1939.10.20     CO-Aux, Naruto
1939.11.15 CAPT    
1940.11.28     Member, Yokosuka ND
1940.12.20     CO-Aux, Kyokuto-maru
1941.11. 1     Chief Inst, Nav.School
1943. 4.14     CO, Unyo
1944. 3. 1     Chief Inst, Nav.School / Chief, B-Rsch, Nav.School
1944. 5.15     Chief Inst, Nav.School / Chief, B-Rsch, Nav.School / Temp.Assist Staff, 3KF
1944. 7. 1     SM of detach, Nav.School
1944. 7.20     SM of detach, Nav.School / CO, Yokosuka 2kg
1944.10.15 RADM    
1945. 3. 1     SM, Weath.School
1945. 6.20     COM, Ou fg
1945.11. 1 Resv    
1980. 8.11     died (87)

TOP of this page Table of Job abbreviationsShinoda, Kiyohiko Tokyo Naval Academy 43rd (68/95)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1893.12.13     born
1915.12.16 MID   Crew, Iwate
1916. 8.22     Crew, Haruna
1916.12. 1 SUBLT    
1917.12. 1     Crew, Suwo
1918. 3.14     Crew, Mogami
1918. 3.26     Crew, Suwo
1918.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1919. 5.23     Torp.School Bas.Course
1919.12. 1     Member, 2btg
1920. 6. 1     Member, Kure bg
1920. 9.15     Sub.School Bas.Course
1920.12. 1     Crew, SS-25
1921. 7. 1     EO, SS-32
1921.12. 1 LT    
1922. 4.15     EO, SS-47
1922.11.25     Crew, SS-47
1923.12. 1     Crew, SS-45
1924.11. 1     Crew, Ro-26
1926. 2. 1     CO-Sub, Ro-12
1926. 4. 1     Sub.School A-Course
1926. 7. 1     Assist Staff, GF
1926. 8.20     CO-Sub, Ro-18
1926.12. 1     Chief Torp, Chogei / DC, Chogei
1927.12. 1     Chief Torp, Kinu / DC, Kinu
1928.12. 1     Chief Ope, Ondo
1929.11. 1     Chief Ope, Notoro
1929.11.30 LCDR    
1930.11. 1     Chief Ope, Ashigara / DC, Ashigara
1932.12. 1     Chief Ope, Yodo
1933.11.15     Chief Ope, Hyuga / DC, Hyuga
1935. 2.22     Chief Ope, Hyuga / DC, Hyuga / Chief Ope, Nagato
1935. 7.18     Chief Ope, Nagato / DC, Nagato
1935.10.25     XO, Shiretoko
1935.11.15 CMDR    
1936.12. 1     XO, Kasuga
1937.11.15     XO, Jingei
1938.12.15     CO, 19sg
1939.12.15     TInsp, B-Shipbuild, Sasebo NYd / Staff, B-Adm, Sasebo NYd
1941. 7.31     CO, 1gbg
1941.10.15 CAPT    
1942. 2. 1     Member, Yokosuka ND
1942. 2.15     CO, Hie-maru
1943. 1.30     CO, Isuzu
1944. 6.20     Member, Yokosuka ND
1944. 7.24     Traffic Control, 1KEg
1944.12.10     Traffic Control, 1EF
1945. 1. 8 RADM   KIA (51)

TOP of this page Table of Job abbreviationsSuehiro, Yoshimi Fukuoka Naval Academy 43rd (76/95)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1894. 2. 6     born
1915.12.16 MID   Crew, Iwate
1916. 8.22     Crew, Kirishima
1916.12. 1 SUBLT   Crew, Okinoshima
1917. 2.26     Crew, Tone
1917. 9.10     Crew, Yamashiro
1918.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1919. 5.23     Torp.School Bas.Course
1919.12. 1     Crew, Kongo
1920. 1.30     Crew, Mikasa
1920. 6. 1     Crew, Maki
1920.12. 1     DC, Hyuga (acting)
1921.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1922.12. 1     Torp.School Spec.Course
1923.12. 1     Chief Comm, Kinu / DC, Kinu
1923.12.10     Chief Comm, Tama / DC, Tama
1924.12. 1     Staff, 2Sd
1925.12. 1     Inst, Torp.School / DC, Torp.School
1927.12. 1 LCDR    
1929.11.15     Chief Comm, Nachi / DC, Nachi
1931.11.14     Staff, 2F
1932.11.15     Inst, Comm.School
1932.12.16     Inst, Comm.School / Inst, Eng.School
1933. 8. 1     Inst, Comm.School / Inst, Eng.School / Inst, Military Communication School / Inst, Military Heavy Artillery School
1933.11.15 CMDR    
1934. 1.25     Inst, Comm.School / Inst, Eng.School / Assist Staff, GF / Inst, Military Communication School / Inst, Military Heavy Artillery School
1934. 2. 1     Inst, Comm.School / Assist Staff, GF / Staff, Tech.Rsch / Inst, Military Communication School / Inst, Military Heavy Artillery School
1934. 3. 1     Inst, Comm.School / Assist Staff, GF / Staff, Tech.Rsch / Inst, Military Communication School
1934.12.15     Inst, Comm.School / Assist Staff, GF / Staff, Tech.Rsch
1934.12.20     Att, NSC / Staff, B-Edu, DoN / Staff, B-Edu, NAC
1937.12. 1     XO, Nagato
1938.10.10     Chief, S1, B-Per, Yokosuka
1938.11.10     Chief, S1, B-Per, Yokosuka / Chief, S2, B-Per, Yokosuka
1938.11.15 CAPT    
1940. 9.25     Chief, Sendai Area B-Per
1941. 9.20     XO, Kanko HBg / Staff, Kanko HBg
1942. 1.15     CO, Kanko kg
1942. 8. 7     Member, Yokosuka ND
1942. 9. 5     Att, Yokosuka ND
1942.10.20     Att, Yokosuka ND / Att, Yokosuka NYd
1943. 6. 1     Chief, B-Radio, Numazu NYd / Chief, WTC, Numazu NYd
1944. 1.15     Chief, B-Radio, Numazu NYd
1944. 5. 1 RADM    
1945. 8. 5     Att, NSC
1945. 8.10     Chief, D-Adm, Tohoku area supervisor office, Department of Military supply
1945. 9.15 Resv    
1964. 9.28     died (70)

TOP of this page Table of Job abbreviationsTakagi, Sokichi Kumamoto Naval Academy 43rd (28/95)
Rear admiral Naval College 25th with honor

Date Rank Other title Job
1893.11.10     born
1915.12.16 MID   Crew, Iwate
1916. 8.22     Crew, Aki
1916.12. 1 SUBLT    
1917.12. 1     Crew, Chitose
1918. 9.12     Crew, Akashi
1918.12. 1 LTJG    
1919. 9.10     Crew, Aki
1919.12. 1     Gun.School Bas.Course
1920. 5.31     Torp.School Bas.Course
1920.12. 1     DC, Maizuru SC (acting) / Inst, Maizuru SC
1921.12. 1 LT   Nav.College Nav.Course
1922.12. 1     Chief Nav, Hokaze / DC, Hokaze
1923.10.15     Chief Nav, Komahashi / DC, Komahashi
1924. 8.28     Member, Kure ND
1924. 9.25     Wait
1924.12. 1     Chief Nav, Manshu / DC, Manshu
1925. 8.10     Att, NGS / Att, DoN (S2, B-Per)
1925.12. 1     Nav.College A-Course
1927.12. 1 LCDR   Resident in Fr
1929.11.30     Order of Return
1930. 1.10     Att, NGS / Att, DoN (B-NA)
1930. 6.20     Adj, DoN / Sec, MoN
1931.10. 8     Att, NGS / Adj, DoN
1932. 3. 3     Att, NGS
1933. 4. 5     Member, Yokosuka ND
1933.11.15 CMDR   Inst, Nav.College
1936. 4. 1     Att, NSC / Staff, B-NA, DoN / Inst, Nav.College
1936. 6.15     Att, NSC / Staff, B-NA, DoN
1936.12. 5     Att, NGS / Att, DoN
1937.10.25     Chief, S-Temp.Rsch, DoN / Member, B-NA, DoN
1937.12. 1 CAPT    
1939. 4. 1     Chief, S-Rsch, DoN / Att, DoN
1939.11.15     Inst, Nav.College
1940. 8.15     Att, NGS / Att, DoN / Inst, Nav.College
1940.11.15     Chief, S-Rsch, DoN / Att, DoN
1941.12. 6     Chief, S-Rsch, DoN / Att, DoN / VChief, Southern Political bureau
1942. 6. 1     Att, NGS
1942. 6.10     CoS, Maizuru ND
1943. 5. 1 RADM    
1943. 9.25     Att, NGS
1943.11. 5     Att, NGS / Staff, B-Rsch, Nav.College
1944. 3. 1     Dir, B-Edu, DoN
1944. 4.15     Dir, B-Edu, DoN / Chief Inst, Nav.College / Chief, B-Rsch, Nav.College
1944. 9.10     Att, NGS / Staff, B-Rsch, Nav.College
1945. 3. 1     Att, NGS / Staff, B-Rsch, Nav.College / Att, DoN
1945. 9.15 Resv    
1945. 9.19     VChief Secretary, Cabinet
1945.10. 9     resigned
1979. 7.27     died (85)

TOP of this page Table of Job abbreviationsTakeda, Isamu Hyogo Naval Academy 43rd (25/95)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1893. 7.31     born
    3rd Medal  
1915.12.16 MID   Crew, Iwate
1916. 8.22     Crew, Izumo
1916.12. 1 SUBLT    
1918.11. 1     Assist Staff, 2nd Special Task Fleet
1918.12. 1 LTJG   Crew, Shiratsuyu
1919. 5.26     Crew, Matsukaze
1919.12. 1     Torp.School Bas.Course
1920. 5.31     Gun.School Bas.Course
1920.12. 1     DC, Hiei (acting)
1921. 6.17     DC, Shiretoko (acting)
1921.12. 1 LT   Gun.School Adv.Course
1922.12. 1     Crew, Kaya
1923.12. 1     Chief Gun, Yamakaze / DC, Yamakaze
1924. 3. 1     Chief Gun, Tokitsukaze / DC, Tokitsukaze
1925. 6. 1     EO, Jintsu
1925. 7.31     DC, Jintsu
1925.12. 1     Member, Yokosuka ND
1926.12. 1     Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1927. 3. 3     Assist Staff, 1st Expeditionary Fleet
1927. 9.20     Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1927.12. 1 LCDR    
1928.12.10     Inst, Gun.School / DC, Gun.School / Inst, Eng.School
1928.12.15     Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1931.11. 2     Chief Gun, Izumo
1933.11. 1     Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1933.11.15 CMDR    
1934.11.20     Inst, Gun.School
1935.11.15     XO, Kuma
1936.12. 1     Staff, Shanghai lg / Assist Staff, 3F
1937.12. 1 CAPT    
1937.12.24     CoS, Shanghai lg / Assist Staff, 3F
1938. 2.23     Member, Yokosuka ND
1938. 4.11     CO-Aux, Shiriya
1939. 1.10     CO, Oi
1939.11.15     CoS, Ryojun GD
1940.11. 1     CO, Kashima
1941. 9. 1     Assist Staff, 1F
1941. 9.25     CO, Ise
1943. 4.25     CoS, Shanghai lg / CoS, Shanghai HaBg
1943. 5. 1 RADM    
1943.10.15     Assist Staff, 8F
1943.11. 1     COM, 1aBg
1946. 3. 5 Resv    
1970.11.14     died (77)

TOP of this page Table of Job abbreviationsTanaka, Kikumatsu Niigata Naval Academy 43rd (42/95)
Rear admiral Naval College 27th

Date Rank Other title Job
1895. 1.27     born
1915.12.16 MID   Crew, Adzuma
1916. 8.22     Crew, Aki
1916.12. 1 SUBLT    
1917.10.10     Crew, Tokiwa
1918.11. 9     Member, Yokosuka ND
1918.12. 1 LTJG   Torp.School Bas.Course
1919. 5.23     Gun.School Bas.Course
1919.12. 1     Crew, Yanagi
1920. 6. 1     Crew, Iwate
1921. 4.30     DC, Kiso (acting)
1921.12. 1 LT   Gun.School Adv.Course
1922.12. 1     Chief Gun, Urakaze / DC, Urakaze
1923. 3. 1     Kasumigaura fg Air.Course
1923. 3.24     Crew, Tsuta
1923.12. 1     Crew, Tachibana
1925.12. 1     Inst, Gun.School / Adj, Gun.School
1926. 6. 7     Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1927.12. 1 LCDR   Nav.College A-Course
1929.11.30     Chief Gun, Sendai
1930.11.15     Inst, Gun.School / Inst, Torp.School / Inst, Kasuga
1930.12.16     Inst, Gun.School / Inst, Torp.School / Inst, Kasuga / Inst, Comm.School
1932. 8.31     Inst, Gun.School / Inst, Torp.School / Inst, Kasuga / Inst, Comm.School / Inst, Military Heavy Artillery School
1932.11. 1     Chief Gun, Aoba
1933.11.15 CMDR   Staff, GF / Staff, 1F
1934.11.15     Staff, B-Edu, DoN (S1)
1936.12. 1     Aide-dc, Prince / Aide-dc, FADM (to FADM Prince Hiroyasu) / Adj, NGS
1937.11.20     Aide-dc, Prince / Aide-dc, FADM (to FADM Prince Hiroyasu) / Adj, NGS / Adj, JGS-N
1937.12. 1 CAPT    
1938.12. 1     CO, Abukuma
1939.11.15     Chief Inst, Gun.School
1941. 5.24     CO, Kumano
1943. 2.17     Member, Kure ND
1943. 3.10     Chief, B-Per, Kure / Chief Per, Kure ND
1943. 5. 1 RADM    
1944.11. 1     Assist Staff, 2KF
1944.11.17     COM, 21Bg
1945. 8. 1     COM, 21Bg / Chief, B-Trans, Soerabaya
1947. 5.16 Return    
1964.10. 7     died (69)

TOP of this page Table of Job abbreviationsTawara, Yoshioki Tokyo Naval Academy 43rd (29/95)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1894. 8.28     born
    4th Medal  
1915.12.16 MID   Crew, Iwate
1916. 8.22     Crew, Haruna
1916.12. 1 SUBLT    
1917.10.10     Crew, Yakumo
1918.11. 9     Member, Yokosuka ND
1918.12. 1 LTJG   Torp.School Bas.Course
1919. 5.23     Gun.School Bas.Course
1919.12. 1     Member, 9btg
1920. 5. 7     DC, Fuso (acting)
1921. 5.12     DC, Yamato (acting)
1921.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1922.12. 1     Crew, Yomogi
1925. 1.15     Crew, Tade
1925. 3. 2     DC, Tatsuta
1925.12. 1     Chief Torp, Isuzu / DC, Isuzu
1926.12. 1     Chief Comm, Yamashiro / DC, Yamashiro
1927. 1.10     CO-Des, Sakaki
1927. 8.10     CO-Des, Kashiwa
1927.11.15     CO-Des, Ume
1927.12. 1 LCDR    
1929.11.30     CO-Des, Yakaze / CO-Des, Okikaze
1930.11.20     CO-Des, Yakaze
1931.10.31     CO-Des, Tachikaze
1931.12. 1     CO-Des, Tachikaze / CO-Des, Akikaze
1932. 2.12     CO-Des, Numakaze
1933. 5. 1     CEO, Hatsuharu
1933. 7. 1     CO-Des, Hatsuharu
1933.11.15 CMDR    
1935.10.31     CO-Des, Uranami
1936.12. 1     XO, Aoba
1937. 7.31     CO, 11tg
1938.11.15 CAPT    
1938.12.15     Member, Yokosuka ND
1939. 2.15     CO, 10dg
1939.11.15     CO, 29dg
1940.10.15     CO, 2dg
1941. 8.11     CO, Naka
1942. 7.10     CO, Nagara
1942.12.17     Member, Yokosuka ND
1942.12.31     CO, Aoba / CEO, Oyodo
1943. 1.20     CO, Aoba
1943. 2.24     Member, Yokosuka ND
1943. 5. 1     CEO, Noshiro
1943. 5.20     CO, Noshiro
1943.12.15     Member, Yokosuka ND
1943.12.25     CO, Yamashiro
1944. 5. 1 RADM    
1944. 5. 5     died (49)

TOP of this page Table of Job abbreviationsTominaga, Shozo Nagasaki Naval Academy 43rd (66/95)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1894. 2. 2     born
1915.12.16 MID   Crew, Adzuma
1916. 8.22     Crew, Ikoma
1916.12. 1 SUBLT   Crew, Satsuma
1917.10.10     Crew, Yakumo
1918.12. 1 LTJG    
1919. 7. 8     Crew, Fuji
1920. 8.26     Member, Yokosuka ND
1920.12. 1     Torp.School Bas.Course
1921. 5.20     Gun.School Bas.Course
1921.12. 1 LT   Member, Yokosuka ND
1923. 6.25     Member, Yokosuka ND / Assist Staff, GF
1923. 7.28     Member, Yokosuka ND
1924. 5. 1     Staff, Tech.Rsch
1927. 2.15     Staff, Tech.Rsch / Member, Yokosuka fg
1928. 7.15     Staff, Tech.Rsch / Member, Yokosuka fg / Staff, B-Per, Yokosuka
1928.12.10 LCDR    
1932. 5.10     Member, Yokosuka ND (S2, B-Per, DoN)
1934.11.15 CMDR    
1935. 1. 7     Att, NSC / Staff, B-Per, DoN
1935.11.15     Staff, B-Per, DoN (S2)
1937.12. 1     Staff, B-Per, Sasebo
1938. 4. 1     Chief, S2, B-Per, Sasebo / Chief, S1, B-Per, Sasebo
1938.11.15 CAPT   Chief, S1, B-Per, Sasebo / Chief, S2, B-Per, Sasebo
1940.10. 5     Att, NGS / Att, DoN (S2, B-Per)
1940.10.15     Chief, S2, B-Per, DoN
1942.12.10     Assist Staff, GKF
1942.12.26     Chief, S-Politic, B-Adm, GKF Civil Government
1943. 3. 1     Chief, B-Adm, GKF Civil Government
1944. 4. 1     Dir, B-Adm, GKF Civil Government
1944. 5. 1 RADM    
1944. 9. 9     Att, NGS
1944.11. 1     Chief, B-Per, Kure / Chief Per, Kure ND
1945.11.30 Resv    
1981. 4.15     died (87)

TOP of this page Table of Job abbreviationsTorigoe, Shinichi Kagoshima Naval Academy 43rd (11/95)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1894. 4. 6     born
1915.12.16 MID   Crew, Adzuma
1916. 8.22     Crew, Haruna
1916.12. 1 SUBLT    
1917.12. 1     Crew, Kurama
1918. 1. 6     Crew, Iwami
1918.11. 9     Crew, Adzuma
1918.12. 1 LTJG    
1919. 8. 1     Crew, Kongo
1919.12. 1     Torp.School Bas.Course
1920. 5.31     Gun.School Bas.Course
1920.12. 1     Crew, Kaki
1921.12. 1 LT   Nav.College Nav.Course
1922.12. 1     Chief Nav, Matsue
1924. 1.21     Chief Nav, Chihaya / DC, Chihaya
1924. 5. 1     Member, Interim bg
1924.10.25     Member, Yokosuka ND
1924.11.10     Staff, 2F / Adj, 2F
1925.12. 1     Chief Nav, Chogei / DC, Chogei
1926.11. 5     Chief Nav, Yubari / DC, Yubari
1927.12. 1 LCDR    
1928. 4.20     Chief Nav, Tone / DC, Tone
1929. 3.10     Chief Nav, Natori / DC, Natori
1929.11.30     Aide-dc, Prince (to Prince Hiroyoshi) / Member, 28dg
1930.12. 1     Chief Nav, Kasuga / DC, Kasuga / Inst, Kasuga / Inst, Fuji
1931.12. 1     Staff, NGS (S3,N2 / S2,N1) / Staff, Military General Staffs
1932.12. 1 CMDR    
1933.10. 1     Staff, NGS (S4, N2 / S3, N2 / S2, N1) / Staff, Military General Staffs
1933.10.20     Staff, Chinkai GD / Staff, Chinkai bay Fort HQ / Staff, Tsushima Fort HQ
1934.11.15     Staff, B-NA, DoN (S2)
1937.11. 1     Att, NGS / Att, DoN (S2, B-NA)
1937.12. 1 CAPT   CO-Aux, Shiretoko
1938. 3.10     Att, NGS
1938. 3.25     Attache, Tha
1939. 6.24     Attache, Tha
1940.10.19     Order of Return
1941. 2.15     Att, NGS
1941. 4. 5     Chief, Osaka Area B-Per
1941.11. 1     Member, Hanshin Naval Force
1941.11.20     CoS, Osaka GD
1943. 5. 1 RADM    
1943. 8.13     Assist Staff, 1KF
1943. 8.27     CoS, 1KF
1944. 5.20     CoS, 1KF / Chief Sup, 1KF
1944. 8.16     Att, NGS
1944. 9.25     Staff, Maizuru ND / Chief Sup, Maizuru ND
1945. 7.10     Staff, Maizuru ND / Chief Sup, Maizuru ND / CoS, 1EF
1945. 8.25     Staff, Maizuru ND / Chief Sup, Maizuru ND
1945.11.30 Resv
Mob
   
1945.12. 1     Dir, Maizuru area demob office
1946. 6.15 Demob   Chief, Maizuru area demob office
1947. 3.25     resigned
1972.11. 8     died (78)

TOP of this page Table of Job abbreviationsTsuruoka, Nobukichi Tokyo Naval Academy 43rd (43/95)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1894. 1. 1     born
1915.12.16 MID   Crew, Adzuma
1916. 8.22     Crew, Haruna
1916.12. 1 SUBLT    
1917.12. 1     Crew, Tone
1918. 3.11     Crew, Hizen
1918. 5. 1     Assist Staff, 5S
1918.12. 1 LTJG   Torp.School Bas.Course
1919. 5.23     Gun.School Bas.Course
1919.12. 1     Crew, Enoki
1920. 6. 1     Crew, Kiri
1921. 2.10     DC, Karasaki (acting)
1921.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1922.12. 1     Crew, Take
1923. 5. 1     DC, Iwate
1924. 5.10     Chief Torp, Hakaze / DC, Hakaze
1924.12. 1     Sub.School B-Course
1925. 4. 1     Crew, Ro-20
1925.12. 1     CO-Sub, Ro-21
1927.12. 1 LCDR    
1928. 4. 1     Sub.School A-Course
1928. 7. 1     Assist Staff, GF / Assist Staff, 1Ss
1928. 9.20     CO-Sub, Ro-16
1929. 9. 5     CEO, I-59
1929.10.19     CO-Sub, I-59
1931.12. 1     CEO, I-66
1932. 5. 1     CO-Sub, I-66
1933.11.15 CMDR    
1934. 2.23     CO-Sub, I-68
1934.11.15     Staff, Sasebo KS
1935.11.15     SVCO, NSC
1938. 1.17     SVCO, NSC / Supervisor, Kobe
1938.11.15 CAPT    
1938.12.15     Member, Kure ND
1938.12.18     CO, 11sg
1939.11.15     CO, Isuzu
1941. 9. 1     Att, NSC
1941.10. 1     SVCO, NSC / Chief Supervisor, Tama / Chief Inspector, Tama
1942. 9. 1     Assist Staff, 9S
1942. 9. 5     CO, Kitakami
1943. 5.17     CO, Fuso
1943.11. 1 RADM    
1944. 2.23     Att, NGS
1944. 3. 6     Att, NGS / Att, DoN / Att, NSC
1944. 3.25     Att, NGS / Att, DoN / Att, NSC / Temp.Assist Staff, GEB
1944. 4. 8     COM, 3Convoy
1944. 6. 1     Chief Sup, Kure ND
1944.12. 1     COM, 31S
1945. 8.15     Chief, B-Sub, Kure NYd
1945. 9.25 Resv    
1984.10. 2     died (90)

TOP of this page Table of Job abbreviationsYamagata, Masaji Tottori Naval Academy 43rd (39/95)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1893. 2. 6     born
1915.12.16 MID   Crew, Adzuma
1916. 8.22     Crew, Chikuma
1916.12. 1 SUBLT    
1918. 1.31     Crew, Niitaka
1918.12. 1 LTJG    
1919. 5.23     Crew, Kagero
1919.12. 1     Torp.School Bas.Course
1920. 5.31     Gun.School Bas.Course
1920.12. 1     Crew, SS-14
1920.12.18     Crew, SS-42
1921.12. 1 LT    
1922.12. 1     EO, SS-62
1923. 6.20     Crew, SS-62
1923.12. 1     DC, Muroto
1924.12.16     DC, Seito
1925. 7. 8     Member, Sasebo ND
1925. 7.15     Chief Torp, Komahashi / DC, Komahashi
1926.12. 1     DC, Sasebo bg
1929.11. 1     Chief Ope, Sata
1929.11.30 LCDR    
1930. 8.10     Chief Ope, Tsurumi
1931. 9. 5     Chief Ope, Nachi / DC, Nachi
1933.11.15     Chief Ope, Ise / DC, Ise
1935.10.25     XO, Ondo
1935.11.15 CMDR    
1936. 6.15     XO, Naruto
1937.12. 1     EO, Chitose
1938. 3.10     XO, Chitose
1938.12.15     Staff, Yokosuka Harbour / Adj, Yokosuka Harbour
1940. 6. 1     Staff, Kure Harbour
1941. 4. 1     CO, Komahashi
1941.10.15 CAPT    
1942. 2. 1     CO-Aux, Muroto
1943. 8.20     Member, Kure ND
1943. 9.14     CO, 61kg / CO, 6Sub.kcg
1944. 2. 6 RADM   KIA (51)

TOP of this page Table of Job abbreviationsYokoi, Tadao Oita Naval Academy 43rd (5/95)
Rear admiral Naval College 26th with honor

Date Rank Other title Job
1895. 3. 6     born
    4th Medal  
1915.12.16 MID   Crew, Iwate
1916. 8.22     Crew, Aso
1916. 9. 5     Crew, Nisshin
1916.12. 1 SUBLT   Crew, Satsuma
1917.12. 1     Crew, Ise
1918.10. 1     Crew, Tokiwa
1918.12. 1 LTJG    
1919. 8. 5     Crew, Akebono
1919.12. 1     Torp.School Bas.Course
1920. 5.31     Gun.School Bas.Course
1920.12. 1     DC, Fuso (acting)
1921.12. 1 LT   Gun.School Adv.Course
1922.12. 1     DC, Yahagi
1923.12. 1     Chief Gun, Minekaze / DC, Minekaze
1924. 5.24     Chief Gun, Yakaze / DC, Yakaze
1924.12. 1     Inst, Gun.School / Adj, Gun.School
1925.12. 1     DC, Nagato
1926.12. 1     Nav.College A-Course
1927.12. 1 LCDR    
1928.12.10     Chief Gun, Natori
1929. 5.20     Staff, 3S
1929.11.30     Inst, Nav.College
1932.11.15     Resident in Ger
1932.12. 1 CMDR    
1933.12. 6     Assist Attache, Ger
1934. 6. 1     Attache, Ger / SVCO, NSC / SVO, NAC
1936. 2. 1     Order of Return
1936. 7. 3     Att, NGS
1936.12. 1 CAPT   Staff, NGS (Leader, Strategic group, N1)
1937.11.20     Staff, NGS (Leader, Strategic group, N1) / Staff, JGS
1939.11.15     CO, Chiyoda
1940. 8.20     Att, NGS
1940. 9. 2     Attache, Ger / CSVCO, NSC
1941. 7.21     Attache, Ger / Attache, Fin / CSVCO, NSC
1942.11. 1 RADM    
1943. 8.20     Order of Return
1943.12.28     Att, NGS
1944. 3. 1     CoS, Yokosuka ND
1945. 5.20     CO, Tanabe SC
1945. 6. 1     COM, 6Sz / CO, Tanabe SC
1945.11.15 Resv    
1965. 9.10     died (70)

TOP of this page Table of Job abbreviationsYokokawa, Ichihei Okayama Naval Academy 43rd (20/95)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1893. 4.24     born
    4th Medal  
1915.12.16 MID   Crew, Iwate
1916. 8.22     Crew, Fuso
1916.12. 1 SUBLT    
1917.12. 1     Crew, Fuji
1918.10. 1     Crew, Tokiwa
1918.12. 1 LTJG    
1919. 8. 5     Crew, Hayate
1919.12. 1     Gun.School Bas.Course
1920. 5.31     Torp.School Bas.Course
1920.12. 1     DC, Nagato (acting)
1921.12. 1 LT   Gun.School Adv.Course
1922.12. 1     DC, Hyuga
1924.12. 1     Crew, DD-6
1925.12. 1     Chief Gun, Chogei
1926.12. 1     Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1927.12. 1 LCDR    
1928.12.15     Inst, Gun.School / DC, Gun.School / Inst, Torp.School
1929.11.30     Chief Gun, Yura
1930.12. 1     Chief Gun, Furutaka / DC, Furutaka
1931.11.14     Inst, Gun.School
1931.12.10     Inst, Gun.School / Inst, Torp.School / Inst, Comm.School
1933. 5.20     Chief Gun, Fuso
1933.11.15 CMDR    
1935.11.15     Inst, Gun.School / Inst, Torp.School / Inst, Comm.School
1937.10.25     Member, Shanghai lg / Assist Staff, 3F
1937.12. 1 CAPT   Assist Staff, GF / Assist Staff, 1F
1938. 6. 1     Assist Staff, GF
1938. 6.15     Assist Staff, GF / Assist Staff, 1F / Assist Staff, 2F
1938. 8.25     Member, Yokosuka ND
1938. 9. 1     CO, Kamikawa-maru
1938.12.15     CO, 16fg / CO, Kamikawa-maru
1939.11.15     CO, Hiryu
1940.11.15     CEO, Zuikaku
1941. 9.25     CO, Zuikaku
1942. 6. 5     CO, Tsukuba fg
1942.12.10     Att, NAC (B-Adm)
1942.12.19     Member, B-NA, DoN / Chief, D3, B-Aero, Department of Commerce and Industry
1943. 5. 1 RADM    
1943.11. 1     COM, 26Bg
1944. 2. 1     COM, 26Bg / Chief, 26th B-Const
1944. 5.25     Att, NGS
1945. 9. 6 Resv    
1979. 1. 7     died (85)

TOP of this page Table of Job abbreviationsYoshimi, Nobuichi Nagasaki Naval Academy 43rd (89/95)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1894. 5.22     born
    4th Medal  
1915.12.16 MID   Crew, Iwate
1916. 8.22     Crew, Settsu
1916.12. 1 SUBLT   Crew, Kongo
1917.12. 1     Crew, Suma
1918. 5. 1     Crew, Niitaka
1918. 5.17     Assist Staff, 1st Special Task Fleet
1918. 7.25     Member, Yokosuka ND
1918. 8.24     Crew, Suwo
1918.12. 1 LTJG   Torp.School Bas.Course
1919. 5.23     Gun.School Bas.Course
1919.12. 1     Crew, Ibuki
1920.12. 1     DC, Ibuki (acting)
1921. 3.24     Crew, Asashio
1921.12. 1 LT   Gun.School Adv.Course
1922.12. 1     Crew, Tsubaki
1923.12. 1     Chief Gun, Hokaze / DC, Hokaze
1924. 6.20     Member, Yokosuka ND
1924. 8. 1     DC, Kirishima
1925. 1.20     DC, Sasebo SC
1925. 8.10     Member, Sasebo ND
1925. 9. 1     Staff, B-Sup, Sasebo
1926.12. 1     Chief Gun, Tsushima
1927. 4.26     Member, Sasebo ND
1927. 5.16     DC, Mutsu
1927. 5.28     Member, Sasebo ND
1927.12. 1     Inst, Pay.Academy / Inst, Med.School / DC, Yokosuka SC
1928.12.10 LCDR    
1930.11.15     Chief Gun, Kuma
1932. 1.11     VChief Gun, Nagato / DC, Nagato
1932.12. 1     Chief Gun, Akagi
1933.11. 1     Staff, B-Sup, Yokosuka
1935. 5.23     CO-Des, Sawakaze / Member, Tateyama fg
1935.11.15 CMDR   CO, Seta
1937.10. 7     Staff, B-Adm, Air Arsnl
1938. 8.12     XO, Izumo
1939. 9. 1     XO, Yamashiro
1940. 2. 3     Chief, S3, B-Per, Kure
1940.11.15 CAPT    
1941. 8.11     Member, Shanghai Resident office
1943. 5. 1     Member, Yokosuka ND
1943. 5.25     Assist Staff, 6aBg
1943. 6.14     Member, Yokosuka ND
1943. 7. 1     Assist Staff, 6aBg
1943. 7.13     CO, 64kg
1944.10.15 RADM    
1945.11.25 Resv    
1988. 5.18     died (93)

TOP of this page Table of Job abbreviations


TOP page

Copyright © Hiroshi Nishida (Misohito), 2003