Graduates of Naval Academy class 34th

TOP page People TOP

Admiral of the Fleet Koga, Mineichi
Vice-admirals Hibino, Masaharu Hirata, Noboru
Katagiri, Eikichi Kikuno, Shigeru
Maeda, Masaichi Otagaki, Tomisaburo
Sato, Saburo Sumiyama, Tokutaro
Wada, Hideho Wada, Senzo
Rear admirals Ando, Takashi Awanohara, Kenzo
Chiya, Sadae Higurashi, Toshiu
Hisahara, Fukumatsu Ikeda, Keinosuke
Kawana, Takeo Kitaoka, Haruo
Koizumi, Hisao Maki, Kikuta
Masaki, Katsuji Mitsui, Seizaburo
Murakami, Tasuku Nagoya, Juro
Nanri, Toshihide Nishio, Shiro
Onishi, Jiro Ozawa, Kakusuke
Shirane, Teisuke Sonoda, Minoru
Taketomi, Kunishige Uno, Sekizo
Wada, Seizo Watanabe, Tsutomu
Yamagata, Shosuke Yamaguchi, Chonan
Captains Inoue, Katsuzumi Ono, Isao
Commanders Miyake, ShingoKoga, Mineichi Saga Naval Academy 34th (14/175)
Admiral of the Fleet Naval College 15th

Date Rank Other title Job
1885. 9.25     born
    2nd Medal  
1906.11.19 MID   Crew, Matsushima
1907. 8. 5     Crew, Katori
1907.12.20 SUBLT   Crew, Otowa
1908. 5.15     Crew, Suma
1909. 4.30     Gun.School Bas.Course
1909. 8. 5     Torp.School Bas.Course
1909.10.11 LTJG    
1909.12.22     Crew, Soya
1910.12. 1     Member, Gun.School
1911. 6. 1     Crew, Aki
1911.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1912. 5.22     Gun.School Adv.Course
1912.12.20     DC, Kashima
1913.12. 1     Staff, 2F
1915.12.13     Nav.College A-Course
1917.12. 1 LCDR   Att, NGS
1918. 3. 5     Staff, B-NA, DoN
1920. 5. 5     Resident in Fr
1922. 8. 1     Order of Return
1922.12. 1 CMDR   XO, Kitakami
1923. 6. 1     Att, NGS / Inst, Nav.College
1923. 6.30     Inst, Nav.College
1925.10.20     Staff, 1F / Staff, GF
1926.12. 1 CAPT   Attache, Fr / SVCO
1927. 4. 5     Attache, Fr / SVCO, NSC
/ SVO, NAC
1927. 4.26     Attendant to Plenipotentiary, Geneva conference
1928.11. 1     Order of Return
1929. 4. 1     Att, NGS / Att, DoN
1929. 5. 1     Adj, DoN
1930.12. 1     CO, Aoba
1931.12. 1     CO, Ise
1932.12. 1 RADM   Chief, N3, NGS
1933. 9. 1     Att, NGS
1933. 9.15     Chief, N2, NGS
1933.10. 1     Chief, N2, NGS
1935.11.15     COM, 7S
1936.12. 1 VADM   COM, Training Fleet
1937.12. 1     VCNGS
1939.10.21     CinC, 2F
1941. 9. 1     CinC, CSF
1942. 5. 1 ADM    
1942.11.10     CinC, Yokosuka ND / Member, AdmCommittee
1943. 4.21     CinC, GF
1944. 3.31   FADM
1st Medal
KIA (58)

TOP of this page Table of Job abbreviationsHibino, Masaharu Aichi Naval Academy 34th (15/175)
Vice-admiral Naval College 15th

Date Rank Other title Job
1885. 3. 2     born
    3rd Medal  
1906.11.19 MID   Crew, Hashidate
1907. 8. 5     Crew, Kashima
1907.12.20 SUBLT    
1909. 1.20     Gun.School Bas.Course
1909. 4.30     Torp.School Bas.Course
1909. 8. 5     Crew, Asakaze
1909.10.11 LTJG    
1909.11.16     Member, Kure SC
1910. 3. 1     Crew, Ikoma
1911. 3.23     Member, 6btg
1911.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1912. 5.22     Gun.School Adv.Course
1912.12.20     Member, 3F
1913. 4. 1     Adj, 3F
1914. 7.21     DC, Kurama
1915.12.13     Nav.College A-Course
1917.12. 1 LCDR   Att, NGS
1918.12. 1     Staff, NGS / Inst, Nav.College
1920. 5.21     Crew, Kasuga
1920.10.19     Staff, NGS
1921. 1.20     Staff, NGS / Inst, Nav.College
1921. 4. 9     Assist Attache, USA
1922.12. 1 CMDR    
1923. 4. 1     Order of Return
1923. 8.13     XO, Kinu
1924. 5. 1     Staff, NGS / Inst, Nav.College
1926.12. 1 CAPT   Member, Yokosuka ND
1927. 3.10     Assist Staff, GF
1927.11.15     CO, Oi
1928.12.10     CO, Asama
1929.12.24     Inst, Nav.College
1930. 1. 9     Inst, Nav.College / Inst, Mil.College
1931.12. 1     CO, Hyuga
1932.12. 1 RADM   Att, NGS / Att, DoN / Chief, B-PR, DoN
1934. 5.10     Att, NGS / Chief, B-PR, DoN
1934.11.15     COM, 1S
1935.11.15     Att, NGS
1935.12. 2     COM, 11S
1936.12. 1 VADM   COM, Manchuria Expd.Force
1937.12. 1     Dir, Nav.College
1938.11.15     CinC, 4F
1939.11.15     Att, NGS
1940. 4.15     CinC, Kure ND
1941. 9.18     NavCouncilor
1942. 1. 5     Wait
1942. 1. 6 Resv    
1943. 8.15     Job assistant, NSC
1944. 4.15     resigned Job assistant
1947. 3. 7     died (62)

TOP of this page Table of Job abbreviationsHirata, Noboru Tokyo Naval Academy 34th (59/175)
Vice-admiral Naval College 18th

Date Rank Other title Job
1885.12. 1     born
1906.11.19 MID   Crew, Matsushima
1907. 8. 5     Crew, Fuso
1907.10.30     Crew, Kashima
1907.12.20 SUBLT    
1908. 1.15     Crew, Akashi
1908. 2.22     Member, Kure ND
1908.11. 5     Member, Yokosuka ND
1909. 1.20     Torp.School Bas.Course
1909. 4.30     Gun.School Bas.Course
1909. 8. 5     Member, Torp.School
1909.10.11 LTJG    
1910. 1.18     Crew, Izumo
1910. 5. 5     Crew, Asama
1911. 3.23     Crew, Isonami
1911.12. 1     Nav.College B-Course
1912. 5.22     Torp.School Adv.Course
1912.12. 1 LT    
1912.12.20     Crew, Arare
1913.12. 1     Crew, Umikaze
1915. 2.18     EO, NSC
1915. 3. 1     Crew, Sugi / EO, NSC
1915. 4. 7     Crew, Sugi
1915.12.13     DC, Kirishima
1917. 9.15     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1918.12. 1 LCDR   Nav.College A-Course
1920.12. 1     Staff, 1F
1921. 5. 1     Staff, 1F / Staff, GF
1921.10.31     Staff, 1F
1922.12. 1 CMDR   Aide-dc, Prince (to Prince Takehiko) / Member, Yokosuka fg
1924. 4. 5     Aide-dc, Prince (to Prince Takehiko) / Crew, Hyuga
1924.11. 1     Aide-dc, Prince (to Prince Takehiko) / Member, Yokosuka fg
1924.12. 1     XO, Kongo
1925.12. 1     Staff, B-Edu, DoN (S2)
1927.12. 1 CAPT   CO, Karasaki
1928.12.10     Chief Inst, Sub.School
1930.12. 1     CO, Nachi
1931.12. 1     Chief, B-Per, Sasebo / Chief Per, Sasebo ND
1933.11.15 RADM   COM, 1Ss
1935. 5.25     Att, NGS
1935. 6. 5     Aide-dc
1937.12. 1 VADM    
1939.11.15     CinC, Sasebo ND
1940.10.15     Att, NGS
1940.11.15     CinC, 6F
1941. 7.21     Att, NGS
1941. 7.31     CinC, KF
1941.10.18     CinC, Yokosuka ND / Member, AdmCommittee
1942.11. 1     NavCouncilor
1943. 3.15     Wait
1943. 3.20 Resv    
1958. 5.19     died (72)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKatagiri, Eikichi Yamagata Naval Academy 34th (21/175)
Vice-admiral Naval College 16th

Date Rank Other title Job
1885. 9.24     born
1903.12.17     Cadet, Nav.Academy
1906.11.19 MID   Crew, Hashidate
1907. 8. 5     Crew, Niitaka
1907.12.20 SUBLT    
1908. 2. 1     Crew, Hiei
1908. 9.25     Crew, Otowa
1908.11.20     Member, 2btg
1909. 4.30     Gun.School Bas.Course
1909. 8. 5     Torp.School Bas.Course
1909.10.11 LTJG    
1909.12.22     Crew, Ibuki
1910. 5.23     Member, 1sbg
1911. 4.17     Member, 2sbg
1911. 6. 1     Member, 2sbg / EO, Kure NYd
1911. 8.31     Member, 2sbg
1911.12. 1     Nav.College B-Course
1912. 5.22     Gun.School Adv.Course
1912.12. 1 LT    
1912.12.20     DC, Settsu
1913.12. 1     DC, Itsukushima / Inst, Itsukushima
1915. 4.22     Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1916.12. 1     Nav.College A-Course
1918.12. 1 LCDR   Staff, 2Sd
1919.12. 1     Att, NGS / Staff, NGS
1921.12. 1     Chief Gun, Settsu
1922. 4.15     Chief Gun, Izumo
1923. 3. 1     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1923.12. 1 CMDR    
1925. 4.15     Staff, B-Edu, DoN (S1)
1927.12. 1 CAPT   Att, NGS
1927.12.10     Att, NGS / Att, DoN
1928. 2.15     Att, NGS (Trip to Europe, USA)
1929. 1. 6     Return
1929. 2. 1     Member, Yokosuka ND
1929. 4. 1     CO, Oi
1929.11.30     CO, Aoba
1930.12. 1     Chief, S1, B-Edu, DoN
1932.11.15     CO, Haruna
1933.11.15 RADM   CoS, Sasebo ND
1934.11.15     COM, 2Sf
1935.11.15     CO, Kasumigaura fg
1937.12. 1 VADM   COM, 3S
1938.11.15     COM, Maizuru GD
1939.11.15     CinC, 4F
1940.11.15     Att, NGS
1941. 1.15     CinC, 11AF
1941. 9.10     Dir, NAC
1942.12. 1     NavCouncilor
1943. 3.15     Wait
1943. 3.20 Resv    
1972. 8.16     died (86)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKikuno, Shigeru Tokyo Naval Academy 34th (8/175)
Vice-admiral Naval College 16th

Date Rank Other title Job
1885.12.22     born
1906.11.19 MID   Crew, Matsushima
1907. 8. 5     Crew, Tsushima
1907.11.13     Crew, Asahi
1907.12.20 SUBLT    
1908.12.10     Crew, Akashi
1909. 3.16     Member, Kure SC
1909. 8. 5     Gun.School Bas.Course
1909.10.11 LTJG    
1909.12.20     Torp.School Bas.Course
1910. 4.20     Crew, Izumo
1910.12. 1     Crew, Soya
1911.12. 1 LT    
1912. 4. 1     DC, Soya
1912. 4.13     DC, Kurama
1912.12. 1     Nav.College B-Course
1913. 5.24     Torp.School Adv.Course
1913.12. 1     CO-Tbb, 11btg
1915. 3.17     CO-Tbb, 15btg
1915.12.13     Inst, Torp.School / DC, Torp.School
1916.12. 1     Nav.College A-Course
1917.12. 1 LCDR    
1918.12. 1     Staff, 2F
1919.12. 1     Inst, Torp.School
1921.12.20     Inst, Torp.School / Inst, Gun.School
1922. 7.20     Inst, Torp.School / Inst, Gun.School / Assist Staff, 1F
1922. 8.25     Inst, Torp.School / Inst, Gun.School
1922.12. 1 CMDR   Staff, 2Sd
1923.11.10     Staff, B-Edu, DoN
1925.12. 1     Member, Yokosuka ND (Trip to Europe, USA)
1926. 8. 5     Return
1926. 9. 1     Att, NGS / Inst, Nav.College
1926.10.15     Inst, Nav.College
1926.12. 1 CAPT    
1927.11.15     CO, Tenryu
1928.12.10     Att, NGS
1929. 5. 1     CoS, Maizuru ND
1930.11. 1     Member, Sasebo ND
1930.12. 1     CO, Kirishima
1931.12. 1     CO, Mutsu
1932. 5.10     Assist Staff, 3F
1932. 6.28     CoS, 3F
1932.12. 1 RADM    
1933. 4. 1     Chief, B2, NSC
1935.11.15     Dir, Sasebo NYd
1936.12. 1 VADM    
1937.12. 1     Att, NGS
1937.12.15     Wait
1937.12.21 Resv    
1938. 5.28     Job assistant, DoN
1938. 7.20     resigned Job assistant
1961.11.16     died (75)

TOP of this page Table of Job abbreviationsMaeda, Masaichi Tottori Naval Academy 34th (6/175)
Vice-admiral Naval College 16th

Date Rank Other title Job
1886. 5. 4     born
1906.11.19 MID   Crew, Hashidate
1906.12.20     Crew, Kashima
1907. 1.16     Crew, Nisshin
1907.11.13     Crew, Itsukushima
1908. 7.28     Crew, Fuji
1908.10.13 SUBLT    
1909. 4. 1     Crew, Naniwa
1909. 8. 5     Crew, Izumo
1910. 5.23     Wait
1910. 6.17     Crew, Yamabiko
1910.12. 1 LTJG    
1910.12.15     Gun.School Bas.Course
1911. 4.20     Torp.School Bas.Course
1911. 8. 4     Crew, Katori
1912.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1913. 5.24     Nav.College Major.Course
1913.12. 1     DC, Yodo
1914. 9. 9     Chief Nav, Tatsuta
1915. 2. 1     Chief Nav, Otowa
1915. 8. 6     Chief Nav, Chikuma
1916.12. 1     Nav.College A-Course
1918.12. 1 LCDR   Staff, B-NA, DoN
1919. 8. 1     Att, DoN
1920. 1.26     Member, Yokosuka ND (B-Per, DoN)
1922. 1.10     Member, Yokosuka ND (Secretariat, MoN)
1922. 8. 1     Member, Yokosuka ND (B-NA, DoN)
1922.10.16     Staff, B-NA, DoN / Att, Naval Construction Command
1923.12. 1 CMDR    
1925. 4.20     Member, Yokosuka ND
1925. 6. 1     Trip to Europe, USA
1926. 2.20     Return
1926. 3.10     Att, NGS / Att, DoN
1926. 8. 1     XO, Mutsu
1927.11.15     Chief, S2, B-NA, DoN
1927.12. 1 CAPT    
1928. 7.15     Att, NGS / Att, DoN
1928. 8. 9     Trip to UK
1930. 9.19     Order of Return
1930.12. 1     Staff, NGS (Chief, S5, N3)
1932. 8.17     Trip to Europe, USA
1932.11.18     Return
1932.12. 1     CO, Hiei
1933. 2.23     Chief, N4, NGS
1933.10. 1     Chief, N4, NGS
1933.11.15 RADM    
1936.12. 1     COM, Ryojun GD
1937.12. 1 VADM    
1938.11.15     Att, NGS
1939. 3.15     Wait
1939. 3.21 Resv    
1945.11.21     died (59)

TOP of this page Table of Job abbreviationsOtagaki, Tomisaburo Hyogo Naval Academy 34th (77/175)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1883. 9. 3     born
1906.11.19 MID   Crew, Matsushima
1907. 8. 5     Crew, Asahi
1907.12.20 SUBLT   Crew, Iwami
1908.12.23     Crew, Otowa
1909. 8.25     Member, Sasebo SC
1909.10.11 LTJG    
1909.12.22     Gun.School Bas.Course
1910. 4.20     Torp.School Bas.Course
1910. 7.30     Crew, Kasuga
1911.12.20     Crew, Wakaba
1912.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1913. 5.24     Nav.College Major.Course
1913.12. 1     Chief Nav, Musashi
1915. 1.25     Chief Nav, Takasaki-maru
1915.12.13     Chief Nav, Niitaka
1917.12. 1     Chief Nav, Fuji (acting) / Inst, Fuji / Inst, Nav.College
1918.12. 1 LCDR   Chief Nav, Ibuki
1919. 1.10     Chief Nav, Yakumo
1919. 4. 1     Chief Nav, Yakumo / DC, Yakumo
1919. 9. 1     Chief Nav, Kashima / DC, Kashima
1919.12. 1     Chief Nav, Haruna / DC, Haruna
1921.10. 1     Chief Nav, Ikoma / DC, Ikoma
1921.11. 1     Chief Nav, Ise / DC, Ise
1923.10.15     Member, Kure ND
1923.11. 1     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1923.12. 1 CMDR    
1925. 8. 1     Inst, Fuji / Inst, Nav.College
1925.12. 1     Inst, Kasuga / Inst, Fuji
1927.11. 1     CO-Aux, Shiriya
1927.12. 1 CAPT    
1928.12.10     CO, Yura
1929.11. 1     CO, Kinugasa
1930.12. 1     CO, Ashigara
1931.12. 1     CO, Kasuga / CO-Aux, Fuji
1932. 6.10     CO, Kasuga / Inst, Nav.College
1933.11.15 RADM   CO, Kure bg
1934. 3. 1     Member, Yokosuka ND
1934. 4. 1     SM, Nav.School
1935.11.15     Dir, NHC
1937.12. 1 VADM   Att, NGS
1937.12.15     Wait
1937.12.21 Resv    
1956.10.15     died (73)

TOP of this page Table of Job abbreviationsSato, Saburo Fukushima Naval Academy 34th (2/175)
Vice-admiral Naval College 16th with honor

Date Rank Other title Job
1885. 6.24     born
1906.11.19 MID   Crew, Matsushima
1907. 8. 5     Crew, Kashima
1907.12.20 SUBLT    
1908. 6.15     Crew, Aso
1909. 8. 5     Gun.School Bas.Course
1909.10.11 LTJG    
1909.12.20     Torp.School Bas.Course
1910. 4.20     Crew, Oboro
1911. 1.23     Crew, Kurama
1911.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1912. 5.22     Nav.College Major.Course
1912.12. 1     Crew, Sumida
1914. 3.23     DC, Yahagi
1914. 8. 5     Chief Nav, Akitsushima
1914.12. 1     Staff, 3F
1915.12.13     Staff, Training Fleet
1916.11. 6     Assist Staff, Training Fleet
1916.12. 1     Nav.College A-Course
1917.12. 1 LCDR   Resident in USA
1920. 4. 1     Assist Attache, USA
1921. 4. 9     Order of Return
1921. 9. 1     Member, Yokosuka fg
1921.12. 1 CMDR    
1922. 8. 1     Staff, NGS (S1, N1)
1925. 1.17     Trip to USA
1925. 9.10     Att, NGS
1925.11.20     Member, Kasumigaura fg
1925.12. 1 CAPT   XO, Kasumigaura fg / Chief Inst, Kasumigaura fg
1927.11. 1     Att, NGS / Att, DoN
1927.12. 1     Chief, S1, B-NA, DoN
1929. 8.20     Att, NGS / Att, DoN (Trip to UK)
1929.11.12     Attendant to Plenipotentiary, London conference
1930. 8. 1     CO, Yakumo
1931.10.15     Member, Yokosuka ND
1931.12. 1 RADM   CO, Kasumigaura fg
1933.10. 3     Chief, B-Tec, NAC
1934. 6. 1     Chief, B-Tec, NAC / Chief, B-Adm, NAC
1934.11. 1     Chief, B-Tec, NAC
1935.11.15     COM, 1Sf
1936.12. 1 VADM   Dir, Nav.College
1937.12. 1     Att, NGS
1938. 8.19     died (53)

TOP of this page Table of Job abbreviationsSumiyama, Tokutaro Tokyo Naval Academy 34th (24/175)
Vice-admiral Naval College 17th

Date Rank Other title Job
1886. 5. 1     born
1906.11.19 MID   Crew, Hashidate
1907. 8. 5     Crew, Katori
1907.12.20 SUBLT    
1908.11.20     Crew, Soya
1909. 8. 5     Gun.School Bas.Course
1909.10.11 LTJG    
1909.12.20     Torp.School Bas.Course
1910. 4.20     Crew, Yamabiko
1910. 5.23     Member, 1sbg
1910.12. 1     Member, 2sbg
1911. 1.18     Crew, Kurama
1911.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1912. 5.22     Nav.College Major.Course
1912.12. 1     DC, Wakamiya-maru
1913. 8.31     Chief Nav, Yodo
1914. 5.27     Att, NGS
1914. 8.27     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1915.12.13     Staff, 3F
1916.12. 1     Aide-dc, FADM (to FADM Togo, Heihachiro) / Att, DoN
1917.12. 1 LCDR   Nav.College A-Course
1919.12. 1     Chief Nav, Kurama / DC, Kurama
1920. 7. 9     Staff, 3F
1921.11.20     DC, Yokosuka SC / Inst, Yokosuka SC
1922.11.20     Chief Nav, Kirishima / DC, Kirishima
1922.12. 1 CMDR    
1923.11. 1     Staff, 2F
1924.10.25     Att, NGS / Att, DoN
1924.12. 1     Staff, B-Per, DoN
1926.12. 1 CAPT   Aide-dc, Crown Prince / Aide-dc
1926.12.25     Aide-dc
1931.12. 1     CO, Haruna
1932.11.15     CoS, Kure ND
1932.12. 1 RADM    
1934.11.15     COM, 8S
1935.11.15     Att, NGS
1935.12. 2     Dir, B-Edu, DoN
1936.12. 1 VADM    
1937.12. 1     Dir, Nav.Academy
1939. 8.30     VMoN / Member, AdmCommittee
1940. 9. 6     Att, NGS
1940.10.15     CinC, Sasebo ND
1941.11.20     NavCouncilor
1942. 3.14     Wait
1942. 3.20 Resv    
1962.11.30     died (76)

TOP of this page Table of Job abbreviationsWada, Hideho Kagoshima Naval Academy 34th (17/175)
Vice-admiral Naval College 17th

Date Rank Other title Job
1886. 1. 2     born
1906.11.19 MID   Crew, Matsushima
1907. 8. 5     Crew, Iwate
1907.12.20 SUBLT   Crew, Mikasa
1909. 1.20     Gun.School Bas.Course
1909. 4.30     Torp.School Bas.Course
1909. 8. 5     Crew, Ikazuchi
1909.10.11 LTJG    
1909.10.15     Crew, Aso
1910.12. 1     Member, 16btg
1911.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1912. 5.27     Nav.College Major.Course
1912.12. 1     DC, Takasaki-maru
1913. 2.19     Chief Nav, Matsue
1913. 6. 6     Member, Yokosuka ND / Member, Flight Training research Committee
1914. 8.17     Crew, Wakamiya-maru
1914.12. 1     Member, Yokosuka ND
1915. 6. 1     DC, Wakamiya-maru
1915. 6.17     Trip to UK, Fr
1915.12. 3     Trip to Ita
1916. 3.27     Return
1916. 4. 1     Chief Nav, Wakamiya-maru / Inst, Yokosuka fg
1916.12. 1     Adj, Yokosuka fg
1917. 6. 9     Adj, Yokosuka fg / Att, DoN
1917.12. 1 LCDR   Nav.College A-Course
1919.12. 1     Member, Yokosuka ND (B-NA, DoN)
1920. 2.10     Member, Yokosuka ND (B-NA, DoN) / Inst, Nav.College
1921. 6. 1     Staff, B-NA, DoN
1922.10.16     Att, NGS
1922.12. 1 CMDR    
1923. 6.30     Att, NGS / Att, DoN
1923.12. 1     Chief Inst, Kasumigaura fg / XO, Kasumigaura fg
1924.12. 1     CO, Sasebo fg
1926.12. 1 CAPT    
1927.11. 1     CO, Yokosuka fg
1928. 7.10     CO, Yokosuka fg / Member, Yokosuka NYd
1928.12.10     CO, Yokosuka fg
1929.11.30     CO, Hosho
1930.12. 1     CO, Akagi
1931. 8.28     Member, Yokosuka ND
1932. 4. 1     Att, NAC / Chief, B-Aircraft, Air Arsnl
1932.12. 1 RADM    
1933. 4.15     Chief, B-Aircraft, Air Arsnl
1933.10. 3     CO, Kasumigaura fg
1934. 6. 1     COM, 1Sf
1935.11.15     COM, Ryojun GD
1936.12. 1 VADM   Att, NGS
1937.12.15     Wait
1937.12.21 Resv    
1972. 4. 3     died (86)

TOP of this page Table of Job abbreviationsWada, Senzo Yamaguchi Naval Academy 34th (23/175)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1884. 9.29     born
1906.11.19 MID   Crew, Matsushima
1907. 8. 5     Crew, Mishima
1907.12.20 SUBLT   Crew, Mikasa
1908. 2.21     Crew, Katsuragi
1908. 3.30     Member, Sasebo SC
1908. 4.11     Crew, Yodo / EO, Kure NYd
1908.10.10     Crew, Yodo
1909. 4.30     Gun.School Bas.Course
1909. 8. 5     Torp.School Bas.Course
1909.10.11 LTJG    
1909.12.22     Crew, Shikishima
1910. 4. 1     Crew, Satsuma
1911. 5. 1     Crew, Nowaki
1912. 5.22     Crew, Izumo
1912.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1913. 5.24     Gun.School Adv.Course
1913.12. 1     DC, Settsu
1914.11.16     DC, Sagami
1915.12.13     DC, Shikishima
1916.12. 1     DC, Sasebo SC
1917.10.10     DC, Kirishima
1917.12. 1     DC, Settsu
1918.11. 9     Chief Gun, Chitose
1918.12. 1 LCDR    
1919. 6. 6     Chief Gun, Tone
1919.12. 1     Chief Gun, Ibuki
1920. 7. 9     Chief Gun, Asahi / Inst, Gun.School
1921.12. 1     Chief Gun, Kongo
1922. 1.20     Chief Gun, Hiei
1922.11.20     Chief Gun, Fuso
1923.12. 1 CMDR   Chief Gun, Fuso / Inst, Gun.School
1924. 1.10     Chief Gun, Fuso
1924. 5. 1     XO, Kinu
1925.11.10     XO, Fuso
1927.11. 1     Member, Kure ND
1927.12. 1 CAPT   CO-Aux, Muroto
1928.10.29     Member, Kure ND
1928.12.10     CO, Sendai
1929. 5. 1     CO, Chogei
1929.11. 1     CO, Yura
1930.12. 1     CO, Hiei
1932. 5.10     CO, Mutsu
1932.11. 1     Member, Sasebo ND
1933. 4. 1     CO, Sasebo SC
1933.11.15 RADM    
1934.11.15     COM, Sasebo KS
1935.11.15     COM, Mako GD
1937.12. 1 VADM   Att, NGS
1938. 3.15     Wait
1938. 3.25 Resv    
1942. 3.27     Consultant, B-AirDefence, Ministry of Interior
1974. 9.29     died (90)

TOP of this page Table of Job abbreviationsAndo, Takashi Kumamoto Naval Academy 34th (43/175)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1884. 6. 6     born
1906.11.19 MID   Crew, Itsukushima
1907. 8. 5     Crew, Katori
1907.12.20 SUBLT    
1908. 9.25     Crew, Mogami
1909. 5.25     Crew, Hatsuharu
1909. 8. 5     Gun.School Bas.Course
1909.10.11 LTJG    
1909.12.20     Torp.School Bas.Course
1910. 4.20     Crew, Nagatsuki
1911. 5.22     Crew, Tsugaru
1912. 4.24     Crew, Satsuma
1912.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1913. 5.24     Gun.School Adv.Course
1913.12. 1     DC, Chitose
1916. 5.20     Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1918.12. 1 LCDR   DC, Kirishima
1919. 4. 1     VChief Gun, Kirishima / DC, Kirishima
1919.12. 1     Chief Gun, Asama
1921. 4.30     Chief Gun, Kuma
1921.12. 1     Chief Gun, Kirishima
1922.12. 1 CMDR   Chief Gun, Ise
1923.11. 1     Inst, Gun.School
1926.12. 1     Member, Yokosuka ND
1927. 3.10     Assist Staff, GF
1927.11. 1     CO-Aux, Sunosaki
1927.12. 1 CAPT    
1928. 8.10     Chief Inst, Gun.School
1930. 5.15     CEO, Takao
1932. 2.20     CO, Takao
1932.11. 1     CO, Mutsu
1933.11.15 RADM   CO, Kure SC
1934.12.15     COM, Kure BS
1935.11.15     COM, Sasebo KS
1936.12. 1     Att, NGS
1936.12.15     Wait
1936.12.22 Resv    
1938. 6.15     Job assistant, Gun.School
1961. 5.19     died (76)

TOP of this page Table of Job abbreviationsAwanohara, Kenzo Nagano Naval Academy 34th (42/175)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1883.10. 1     born
1906.11.19 MID   Crew, Hashidate
1907. 8. 5     Crew, Izumo
1907.12.20 SUBLT   Crew, Chiyoda
1908.11.20     Crew, Nenohi
1909. 4.30     Gun.School Bas.Course
1909. 8. 5     Torp.School Bas.Course
1909.10.11 LTJG    
1909.12.22     Crew, Katori
1910. 5.23     Crew, Yakumo
1910.12. 1     Crew, Suzuya
1912. 4.24     Crew, Settsu
1912.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1913. 5.24     Gun.School Adv.Course
1913.12. 1     Crew, Yayoi
1914.12.25     DC, Kirishima
1915. 5.26     Nav.College Sel.Course
1917. 6. 1     EO, Ise
1917. 7.23     DC, Ise / EO, Ise
1918.12. 1 LCDR   TInsp, Kure NYd
1919. 5.20     SVO (Trip to UK)
1921. 2. 1     Order of Return
1921. 4.30     TInsp, Kure NYd
1922.12. 1 CMDR    
1923. 4. 1     Staff, B-Gun.Res, Kure NYd / TInsp, B-Gun, Kure NYd
1925. 7. 1     TInsp, B-Gun, Kure NYd / Staff, B-Gun.Res, Kure NYd / Inst, Gun.School
1926.10.15     Staff, B-Gun.Res, Kure NYd
1926.12. 1     Staff, B-Gun.Res, Kuer NYd / Staff, B-Gun, Kure NYd
1927. 1.15     Staff, B-Gun.Res, Kure NYd / TInsp, B-Gun, Kure NYd
1927.12. 1 CAPT   Chief, B-Gun.Res, Kure NYd
1928.12.10     Chief, B-Gun.Res, Kure NYd / Chief, B-Gun, Kure NYd
1929. 5.15     Chief, B-Gun.Res, Kure NYd
1929.11.30     Chief, B-Adm, Yokosuka NYd
1932.11.15     Chief, B-Explos, Powder-Yd
1933.11.15 RADM    
1935.11.15     Att, NSC
1935.12.10     Wait
1935.12.15 Resv    
1942. 1.16     died (60)

TOP of this page Table of Job abbreviationsChiya, Sadae Kochi Naval Academy 34th (63/175)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1885.10. 6     born
    5th Medal  
1906.11.19 MID   Crew, Hashidate
1907. 8. 5     Crew, Kashima
1907.12.20 SUBLT   Crew, Soya
1908. 9. 4     Crew, Naniwa
1909. 1.20     Crew, Hashidate
1909. 4.30     Gun.School Bas.Course
1909. 8. 5     Torp.School Bas.Course
1909.10.11 LTJG    
1909.12.22     Crew, Adzuma
1911. 1.18     Crew, Asagiri
1911.12. 1     Member, Maizuru SC
1912.12. 1 LT   DC, Tone
1914. 6.17     Crew, Shirakumo
1915.12.13     Member, Sasebo ND
1916. 4. 1     Crew, Kaede
1916. 8. 1     DC, Sasebo SC
1917. 6. 1     CO-Des, Ariake
1918.12. 1 LCDR   CO-Des, Enoki
1920.11.20     CEO, Aoi
1920.12.20     CO-Des, Aoi
1921.12. 1     Torp.School Exp.Course
1922.12. 1     CO-Des, Minekaze (acting)
1923.12. 1 CMDR   CO-Des, Minekaze
1924.12. 1     CO, Komahashi
1924.12.16     Member, Yokosuka ND
1925. 4.15     CO, 14dg
1926.10.15     Member, Sasebo ND
1926.12. 1     CO, 28dg
1927.12. 1     CO, 29dg
1928.12.10 CAPT   Member, Kure ND
1928.12.18     CO, 11dg
1929.11.30     CO-Aux, Settsu
1930.12. 1     Member, Kure ND
1930.12.15     Wait
1930.12.24 Resv    
1939.10. 6 Resv 2    
1941. 4. 1 Resv    
1941.11.10 Mob    
1941.11.24     Member, Sasebo ND
1941.12.10     CO, 46wg
1942. 1.17     CO, 46wg / CO, 45wg
1942. 1.25     CO, 46wg
1942. 5.31     Member, Yokosuka ND
1942. 7. 5     MS supervisor, Naruto-maru
1943. 5.25     MS commander, Naruto-maru
1943. 6.14     Member, Yokosuka ND
1943. 7.25     CO, Ise bg
1944. 7. 6 RADM   died from DCF (58)

TOP of this page Table of Job abbreviationsHigurashi, Toshiu Tokyo Naval Academy 34th (34/175)
Rear admiral Naval College 18th

Date Rank Other title Job
1886. 8.19     born
1906.11.19 MID   Crew, Itsukushima
1907. 8. 5     Crew, Asama
1907.12.20 SUBLT    
1909. 1.20     Gun.School Bas.Course
1909. 4.30     Torp.School Bas.Course
1909. 8. 5     Crew, Asahi
1909.10. 1     Crew, Soya
1909.10.11 LTJG    
1910. 7.16     Crew, Aki / EO, Kure NYd
1911. 3.11     Crew, Aki
1911. 6. 1     Crew, Shiranui
1912. 5.22     Crew, Mikasa
1912.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1913. 5.24     Torp.School Adv.Course
1913.12. 1     Crew, Shiranui
1914.12.15     CO-Tbb, 2btg / Inst, Torp.School
1915.12.13     CO-Tbb, 14btg
1916. 9. 5     CO-Des, Yunagi
1916.12. 1     Adj, Sasebo ND / Staff, Sasebo ND
1918. 6.13     CO-Des, Akebono / Inst, Torp.School
1918.12. 1 LCDR   Nav.College A-Course
1920.12. 1     Staff, 2Sd
1921.12. 1     Inst, Nav.College / Staff, NGS (N1)
1922. 3.20     Att, NGS / Staff, NGS (S1, N1 / S5, N3) / Assist Staff, Vladivostok Expeditionary Army
1922. 3.23     Att, NGS / Staff, NGS (S1, N1 / S5, N3)
1922.11.10     Inst, Nav.College
1922.12. 1 CMDR    
1924. 5. 1     Staff, Training Fleet
1925. 4.15     Inst, Torp.School
1925. 5.15     Inst, Torp.School / Staff, B-Torp.Res, Kure NYd
1927. 3.10     Assist Staff, GF
1927.11. 1     CO-Aux, Hayatomo
1927.12. 1 CAPT    
1928. 8. 1     CO, Natori
1928.12.10     CO, Aoba
1929.11.30     Chief Inst, Torp.School
1931.12. 1     CO, Kongo
1932.12. 1     SM, Torp.School / SM, Comm.School
1933.11.15 RADM    
1933.12.20     SM, Torp.School
1934.11.15     COM, 2Sd
1935.11.15     COM, Kure KS
1936.12. 1     Att, NGS
1937. 1.16     Wait
1937. 1.25 Resv    
1937. 8.27     Job assistant, B-PR, DoN
1942. 6.10     Job assistant, DoN
1946. 4.21     died (59)

TOP of this page Table of Job abbreviationsHisahara, Fukumatsu Saga Naval Academy 34th (31/175)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1882.10.13     born
1906.11.19 MID   Crew, Itsukushima
1907. 8. 5     Crew, Kashima
1907.12.20 SUBLT    
1908. 2. 1     Crew, Hiei
1908. 9.25     Crew, Chitose
1909. 9.25     Crew, Chihaya
1909.10.11 LTJG    
1909.12.22     Gun.School Bas.Course
1910. 4.20     Torp.School Bas.Course
1910. 7.30     Crew, Soya
1912. 4. 1     Crew, Kisaragi
1912.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1913. 5.24     Gun.School Adv.Course
1913.12. 1     DC, Satsuma
1915. 6.30     DC, Iwate
1916.12. 1     Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1918.12. 1 LCDR   DC, Yamashiro
1919. 4. 1     VChief Gun, Yamashiro / DC, Yamashiro
1919. 8.26     Chief Gun, Yakumo
1920.10. 5     Chief Gun, Ikoma / Inst, Gun.School
1920.12. 1     DC, Yokosuka SC / Inst, Yokosuka SC
1921. 7.20     Inst Adj, Yokosuka SC
1922.11.20     TInsp, Sasebo NYd / Adj, Sasebo NYd
1923. 4. 1     TInsp, B-Shipbuild, Sasebo NYd / Staff, B-Adm, Sasebo NYd
1923.12. 1 CMDR    
1925.11.10     XO, Hiei
1926.12. 1     Staff, NSC (S3, B-Adm)
1927.12. 1 CAPT    
1928. 9.10     Chief, S3, B-Adm, NSC
1929. 9.30     Chief, B-Adm, Sasebo NYd
1932.11.15     Member, Sasebo ND
1933.11.15 RADM   Att, NGS
1933.12.11     Wait
1933.12.15 Resv    
1940.10.13 Resv 2    
1945. 4. 1 Ret    
1955.12.24     died (73)

TOP of this page Table of Job abbreviationsIkeda, Keinosuke Tokyo Naval Academy 34th (67/175)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1884. 4.17     born
1906.11.19 MID   Crew, Itsukushima
1907. 8. 5     Crew, Kashima
1908.12.20 SUBLT   Crew, Yakumo
1909. 1.20     Gun.School Bas.Course
1909. 4.30     Torp.School Bas.Course
1909. 8. 5     Member, 6btg
1909.10.11 LTJG    
1910.12.15     Crew, Yamato
1911. 3.23     Nav.College Sel.Course
1912.12. 1 LT    
1913. 4. 1     DC, Kawachi
1913.11.12     DC, Izumo
1915. 5.10     DC, Kongo
1915.12.13     Att, NGS (S3, N2)
1918.12. 1 LCDR    
1919.10. 1     Crew, Yakumo
1920. 4.30     Member, Yokosuka ND
1920. 6.10     Att, NGS (S5, N3)
1921. 6. 6     Attache, Chl
1922. 7. 6     Attache, Chl / Attache, Arg
1923.12. 1 CMDR    
1924. 5.20     Order of Return
1924.12. 1     EO, Abukuma
1925. 5.26     XO, Abukuma
1925.12. 1     Staff, B-Per, Kure
1927.12. 1 CAPT   Att, Kure ND
1928.12.10     Att, NGS / Att, DoN (B-Per)
1930.12. 1     CO, Kongo
1931.12. 1     Member, Yokosuka ND
1931.12.15     Wait
1931.12.21 Resv    
1935. 5.20     Job assistant, Secretariat, MoN
1938. 4.17 Resv 2    
1940.12.27     Job assistant, Secretariat, MoN / Job assistant, DoN
1941. 4. 1 Resv    
1942. 1.19 Mob    
1942. 1.30     Assist Staff, 6aBg
1942. 2.23     CO, 52kg
1942. 4. 1     CO, 63kg
1942. 9.21     Member, Yokosuka ND
1942.11.10     Member, 11th AuxNF
1942.11.20     MS supervisor, Nachisan-maru
1943. 4.25     Member, Yokosuka ND
1943. 7.15     Assist Staff, GF
1943. 7.25     MS commander, Shinyo-maru
1943.10. 1     Member, Yokosuka ND
1943.10.19     MS commander, Asakaze-maru
1943.12.11     Member, Yokosuka ND
1944. 3. 5     CO, 33kg
1945. 5. 1 RADM    
1945. 8.14     KIA (61)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKawana, Takeo Fukui Naval Academy 34th (89/175)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1883.12.21     born
1906.11.10 MID   Crew, Matsushima
1907. 8. 5     Crew, Kashima
1907.12.20 SUBLT   Crew, Yakumo
1909. 1.25     Crew, Kanto-maru
1909. 6.23     Crew, Ibuki
1909. 8. 5     Gun.School Bas.Course
1909.10.11 LTJG    
1909.12.20     Torp.School Bas.Course
1910. 4.20     Crew, Ariake
1911. 4.20     Crew, Sagami
1912.12. 1 LT   DC, Asama
1913. 2. 8     DC, Yodo
1913. 7. 3     DC, Ibuki
1915.12.13     DC, Kure SC
1917. 9. 1     DC, Kure SC / DC, Tsurugisaki
1917.11. 8     DC, Tsurugisaki
1918.12. 1 LCDR   Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1921. 6. 1     Chief Ope, Izumo / DC, Izumo
1922. 4. 8     Inst Adj, Maizuru SC / Inst, Maizuru SC
1922.11. 1     Chief Ope, Kongo / DC, Kongo
1923.12. 1 CMDR   XO, Isuzu
1924.11.20     XO, Kasuga
1925.12. 1     XO, Kirishima
1927.12. 1     CO-Aux, Koshu
1928.12. 4     CO-Aux, Hayatomo
1928.12.10 CAPT    
1929. 5. 1     CO, Tatsuta
1929.11.30     CO, Yubari / CO, Izumo
1930. 2. 5     CO, Yubari
1930.11.15     Member, Sasebo ND
1930.12. 1     Member, Kure ND
1930.12.15     Wait
1930.12.24 Resv    
1937.12.21 Resv 2    
1941. 4. 1 Resv    
1941. 8.16 Mob    
1941. 9. 1     Member, Sasebo ND
1941. 9. 5     CO-Gb, Keiko-maru
1941.10. 1     CO-Gb, Kongosan-maru
1942. 5. 4 RADM   KIA (58)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKitaoka, Haruo Kochi Naval Academy 34th (41/175)
Rear admiral Naval College 17th

Date Rank Other title Job
1884. 4. 2     born
1906.11.19 MID   Crew, Matsushima
1907. 8. 5     Crew, Kashima
1907.12.20 SUBLT   Crew, Ikoma
1908. 7.31     Member, 9btg
1909. 2.20     Crew, Katsuragi
1909.10.11 LTJG    
1909.12.22     Gun.School Bas.Course
1910. 4.20     Torp.School Bas.Course
1910. 7.31     Crew, Katori
1911. 9.25     Crew, Yamakaze
1912.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1913. 5.24     Nav.College Major.Course
1913.12. 1     Chief Nav, Uji
1915.12. 1     Chief Nav, Yahagi
1916.12. 1     Staff, 1F
1917.10. 1     Staff, 1F / Staff, GF
1917.10.22     Staff, 1F
1917.12. 1     Nav.College A-Course
1918.12. 1 LCDR    
1919.12. 1     Att, NGS
1920. 5. 4     Att, NGS / Staff, NGS
1922.11.20     Staff, B-NA, DoN (S2)
1922.12. 1 CMDR    
1924.11. 1     Staff, 1st Expeditionary Fleet
1926. 3.20     Att, NGS
1926.11. 1     Att, Sasebo ND / Staff, Sasebo ND / Assist Staff, 1st Expeditionary Fleet / Member, Kwantung Agency
1927. 5.16     Att, Sasebo ND / Staff, Sasebo ND / Assist Staff, 2nd Expeditionary Fleet / Member, Kwantung Agency
1927.12. 1 CAPT    
1928.11.15     Member, Sasebo ND
1928.12.10     CO, Tokiwa
1929.11. 1     Att, NGS
1929.11.30     Attache, Chi
1930.10.     Attache, Chi
1932.12. 1     CO, Kirishima
1933.11.15 RADM   Att, NGS
1934. 3. 1     CO, Kure bg
1934.11.15     Att, NGS
1934.12.10     Wait
1934.12.15 Resv    
1947. 4.22     died (63)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKoizumi, Hisao Fukui Naval Academy 34th (73/175)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1885. 9. 2     born
1906.11.19 MID   Crew, Itsukushima
1907. 8. 5     Crew, Niitaka
1907.12.20 SUBLT    
1908. 2. 1     Crew, Ikoma
1908.12.23     Member, Training btg
1909. 4.30     Gun.School Bas.Course
1909. 8. 5     Torp.School Bas.Course
1909.10.11 LTJG    
1909.12.22     Member, Sasebo SC
1910. 6.10     Crew, Okinoshima
1911. 4. 1     Crew, Okinoshima / Member, Sasebo SC
1911. 5.22     Crew, Hizen
1912. 4.24     Crew, Harukaze
1912.12. 1 LT    
1913. 8. 2     Crew, Uzuki
1915. 5.26     Torp.School Exp.Course
1915.12.13     Assist Staff, 3Sd
1916.12. 1     Assist Staff, 2S
1916.12.12     Assist Staff, 6S
1917. 2. 7     Assist Staff, 1st Special Task Fleet
1917.12. 1     Inst, Torp.School / DC, Torp.School
1918.12. 1 LCDR    
1920.12. 1     Chief Comm, Mutsu / DC, Mutsu
1921.11.18     Staff, NSC (S1, B-Adm)
1924.12. 1 CMDR   XO, Yahagi
1925. 8. 1     XO, Kamoi
1925.12. 1     Staff, B-Ship, Yokosuka
1927. 7.23     Att, NSC
1928. 8.10     Staff, B-Adm, Kure NYd
1929.11.30 CAPT   Member, Yokosuka ND
1929.12.15 Resv   Wait
1939. 9. 2 Resv 2    
1941. 4. 1 Resv    
1941. 8.20 Mob    
1941. 9.10     Member, Kure ND
1941. 9.20     MS supervisor, Meiyo-maru
1942. 8. 8 RADM   KIA (56)

TOP of this page Table of Job abbreviationsMaki, Kikuta Saga Naval Academy 34th (157/175)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1884.12.23     born
1906.11.19 MID   Crew, Itsukushima
1907. 8. 5     Crew, Iwate
1907.12.20 SUBLT   Crew, Asahi
1909. 3.11     Crew, Ushio
1909. 8. 5     Gun.School Bas.Course
1909.10.11 LTJG    
1909.12.20     Torp.School Bas.Course
1910. 4.20     Crew, Murasame
1911. 4.20     Crew, Uji
1912. 4.24     Crew, Itsukushima
1912.12. 1 LT   Crew, Hatsuharu
1913.12. 1     DC, Karasaki
1915. 8. 6     Chief Nav, Otowa
1916. 6. 1     CO-Tbb, 11btg
1916.12. 1     Chief Nav, Tsugaru
1917.12. 1     Chief Nav, Asahi (acting)
1919. 3. 1     Staff, S-Survey, NHC
1919.12. 1 LCDR    
1920. 1.30     Chief Nav, Mikasa / DC, Mikasa
1920. 6. 3     Chief Nav, Asahi / DC, Asahi
1922. 5. 1     Chief Nav, Ikoma / DC, Ikoma
1922.11. 1     XO, Ikoma (acting) / DC, Ikoma
1923. 4. 1     Chief Nav, Yamashiro / DC, Yamashiro / Inst, Gun.School
1923. 6. 1     Chief Nav, Yamashiro / DC, Yamashiro
1923.10.15     Chief Nav, Ise / DC, Ise
1924.12. 1 CMDR    
1925.11.10     XO, Yura
1928. 8. 1     Staff, B-Ship, Sasebo
1929.11. 1     CO-Aux, Tsurumi
1929.11.30 CAPT    
1930.12. 1     Member, Sasebo ND
1930.12.15     Wait
1930.12.24 Resv    
1938.10.23 Resv 2    
1941. 4. 1 Resv    
1941.11.25 Mob    
1941.12.10     MS supervisor, Fujiyama-maru
1943. 5.25     MS commander, Fujiyama-maru
1943. 7.13     Member, Sasebo ND
1943. 8. 1     Assist Staff, GF
1943. 8.18     CO, Kiyosumi-maru
1943.10. 1     MS commander, Kiyosumi-maru
1944. 2.17 RADM   KIA (59)

TOP of this page Table of Job abbreviationsMasaki, Katsuji Saga Naval Academy 34th (91/175)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1884.12.22     born
1906.11.19 MID   Crew, Itsukushima
1907. 8. 5     Crew, Iwate
1907.12.20 SUBLT   Crew, Mikasa
1908. 9.25     Crew, Niitaka
1908.12.23     Member, 8btg
1909. 4.30     Gun.School Bas.Course
1909. 8. 5     Torp.School Bas.Course
1909.10.11 LTJG    
1909.12.22     Crew, Ikoma
1910. 2.16     Crew, Ushio
1910. 3.26     Nav.College Sel.Course
1912. 4. 1     Crew, Naniwa
1912. 7.31     Crew, Asahi
1912.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1913. 5.24     Gun.School Adv.Course
1913.12. 1     Crew, Oboro
1914. 9.26     DC, Katori
1915. 3.17     DC, Kashima
1916.12. 1     DC, Kirishima
1917.12. 1     Gun.School Exp.Course
1918.12. 1 LCDR   Chief Gun, Tenryu / EO, Tenryu
1919.10.18     Chief Gun, Tenryu / DC, Tenryu
1919.12. 1     Chief Gun, Shikishima
1920.11.12     Assist Staff, 5S
1921.12. 1     Assist Staff, 6S
1922. 4.24     Assist Staff, 3F
1922.11.20     Att, NGS (S6, N3)
1923.10.15     Staff, NGS
1923.12. 1 CMDR    
1925.10. 1     Attache, USSR
1927. 6.10     Order of Return
1927.12. 1 CAPT   Member, Yokosuka ND
1928. 4. 1     CO-Aux, Ondo
1928.12. 4     Member, Yokosuka ND
1928.12.10     CoS, Ominato GD
1931.12. 1     CO, Yamashiro
1932. 2.16     CO, Yamashiro / CO, Isuzu
1932. 6.20     CO, Yamashiro
1932.12. 1     CO, Yokosuka bg
1933. 9.18     Member, Yokosuka ND
1933.11.15 RADM   Chief, B-Per, Yokosuka / Chief Per, Yokosuka ND
1934.11.15     COM, Yokosuka KS
1935.10. 7     COM, Ominato GD
1936. 3.16     Att, NGS
1936. 3.28     Wait
1936. 3.30 Resv    
1966.10.15     died (81)

TOP of this page Table of Job abbreviationsMitsui, Seizaburo Wakayama Naval Academy 34th (3/175)
Rear admiral Naval College 17th

Date Rank Other title Job
1885. 9.15     born
1906.11.19 MID   Crew, Hashidate
1907. 8. 5     Crew, Izumo
1907.12.20 SUBLT    
1908. 7.31     Crew, Soya
1909. 8. 5     Gun.School Bas.Course
1909.10.11 LTJG    
1909.12.20     Torp.School Bas.Course
1910. 4.20     Crew, Matsukaze
1911. 4. 1     Crew, Satsuma
1911.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1912. 5.22     Gun.School Adv.Course
1912.12.20     DC, Shikishima
1913.12. 1     Staff, Kure ND Fleet
1914. 8.24     Staff, Kure ND Fleet / Adj, Kure ND Fleet
1914.12. 1     Adj, Sasebo ND / Staff, Sasebo ND
1915.12.13     DC, Aki
1916.12. 1     Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1917.11.14     Member, Yokosuka ND / Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1917.12. 1 LCDR   Nav.College A-Course
1919.12. 1     Staff, 2S
1920.11.15     Att, NGS
1920.12. 1     Staff, NGS (S3, N2)
1920.12. 9     Staff, NGS (S3, N2) / Staff, Military General Staffs
1922.12. 1 CMDR   Chief Gun, Mutsu
1923.10.20     XO, Natori
1924. 5.10     XO, Aso
1924.11.20     Inst, Gun.School
1924.12.20     Inst, Gun.School / Inst, Torp.School
1924.12.26     Inst, Gun.School / Inst, Torp.School / Inst, Military Heavy Artillery School
1926.11. 1     Att, NGS / Inst, Nav.College
1926.12. 1 CAPT   Inst, Nav.College
1928.12. 4     CO, Kiso
1929. 5. 1     CO, Nagara
1929.11.20     CoS, Mako GD
1931. 5.15     CO, Sasebo SC
1932. 2. 1     CO, Sasebo SC / CO-Aux, Shikishima
1932.12. 1 RADM    
1933. 4. 1     CoS, 3F
1933.11.15     Att, NGS
1934. 3.26     Wait
1934. 3.31 Resv    
1956. 5.31     died (70)

TOP of this page Table of Job abbreviationsMurakami, Tasuku Ehime Naval Academy 34th (74/175)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1884. 2.25     born
1906.11.19 MID   Crew, Matsushima
1907. 8. 5     Crew, Kasagi
1907.10.30     Crew, Shikishima
1907.12.20 SUBLT    
1908. 2.21     Crew, Katsuragi
1908. 9.25     Crew, Shikishima
1909. 5.25     Crew, Nenohi
1909. 8. 5     Gun.School Bas.Course
1909.10.11 LTJG    
1910. 1.15     Wait
1910. 4.20     Torp.School Bas.Course
1910. 7.31     Member, 3btg
1911. 4. 1     Member, 5btg
1911.12.20     Crew, Toyohashi
1912. 7.12     Member, 1sbg
1912.12. 1 LT   Crew, Ushio
1914.12. 1     DC, Kongo
1915.12.13     CO-Tbb, 1btg
1916.12. 1     Wait
1916.12.12     TInsp, Yokosuka NYd
1917.10.10     TInsp, Yokosuka NYd / Staff, B-Ord, Yokosuka NYd
1917.12. 1     TInsp, Yokosuka NYd / Staff, B-Ord, Yokosuka NYd / Adj, Yokosuka NYd
1917.12.26     TInsp, Yokosuka NYd / Staff, B-Ord, Yokosuka NYd
1918.12. 1 LCDR    
1920. 3.15     Chief Torp, Kashima / Chief Comm, Kashima / DC, Kashima
1921. 1.20     Chief Torp, Kashima
1921. 9.10     Chief Torp, Kashima / Chief Comm, Kashima
1921.12. 1     Member, Maizuru ND
1922. 2. 6     Staff, B-Ord, Maizuru NYd / TInsp, Maizuru NYd
1923. 4. 1     Staff, Maizuru GD
1923.12. 1 CMDR    
1924. 5.10     SVO
1926. 7. 1     Staff, B-Torp.Res, Kure NYd / Staff, B-Torp, Kure NYd
1927.12. 1 CAPT    
1929. 4. 2     Trip to Europe, USA
1930. 1.10     Chief, B-Torp.Res, Kure NYd
1933.11.15 RADM   Att, NGS
1933.12.11     Wait
1933.12.15 Resv    
1935. 9.21     Job assistant, Air Arsnl
1937. 5.31     resigned Job assistant
1947.10. 7     died (63)

TOP of this page Table of Job abbreviationsNagoya, Juro Yamagata Naval Academy 34th (47/175)
Rear admiral Naval College 16th

Date Rank Other title Job
1885.11. 6     born
1906.11.19 MID   Crew, Matsushima
1907. 8. 5     Crew, Asama
1907.11.26     Crew, Izumi
1907.12.20 SUBLT    
1908.11.20     Crew, Nagatsuki
1909. 2. 1     Crew, Hatsuyuki
1909. 4.30     Gun.School Bas.Course
1909. 8. 5     Torp.School Bas.Course
1909.10.11 LTJG    
1909.12.22     Crew, Musashi
1910.10.22     Crew, Iki
1910.12. 1     Crew, Hashidate
1911.12. 1     Nav.College B-Course
1912. 5.22     Nav.College Major.Course
1912.12. 1 LT   DC, Shikishima
1913.12. 1     Chief Nav, Matsue
1915.12.13     Chief Nav, Hashidate
1916. 4. 4     Att, NHC
1916. 8. 1     Staff, S-Doc, NHC
1916.12. 1     Nav.College A-Course
1918.12. 1 LCDR   Chief Nav, Fuji / Inst, Fuji / Inst, Nav.College
1919. 4. 1     Chief Nav, Fuji / DC, Fuji / Inst, Nav.College
1919.12. 1     Staff, NGS
1922.12. 1 CMDR   Staff, B-Sup, DoN (S3)
1923.11.20     XO, Oi
1924.12. 1     Aide-dc, Prince (to Prince Takehiko) / Member, Yokosuka fg
1925. 5. 1     Att, NGS
1926.12. 1     CO-Aux, Matsue
1927. 2. 1     Member, Yokosuka ND
1927. 4.20     CO-Aux, Muroto
1927.12. 1 CAPT   Staff, B-Sup, Kure / Chief, S1, B-Sup, Kure
1928.12.10     Staff, B-Sup, Yokosuka / Chief, S1, B-Sup, Yokosuka
1930.12. 1     Chief, S1, B-Sup, DoN
1932.12. 1     Chief, B-Sup, Kure
1933.11.15 RADM    
1934.11.15     Att, NGS
1934.12.10     Wait
1934.12.15 Resv    
1961.10.20     died (75)

TOP of this page Table of Job abbreviationsNanri, Toshihide Saga Naval Academy 34th (45/175)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1885. 7. 4     born
1906.11.19 MID   Crew, Hashidate
1907. 8. 5     Crew, Izumo
1907.11.13     Crew, Asahi
1907.12.20 SUBLT    
1908. 1.23     Crew, Kanto-maru
1908. 7.11     Member, Sasebo SC
1908.12.23     Member, 9btg
1909. 8. 5     Gun.School Bas.Course
1909.10.11 LTJG    
1909.12.20     Torp.School Bas.Course
1910. 4.20     Crew, Iwami
1911. 5.22     Crew, Tsugaru
1912. 7. 5     Crew, Hirado
1912.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1913. 5.24     Torp.School Adv.Course
1913.12. 1     Crew, Shigure
1914. 2.18     EO, Kure NYd
1914. 3. 1     Crew, Katsura / EO, Kure NYd
1914. 3.31     Crew, Katsura
1914.12.13     Staff, Ryojun GD
1916. 4. 1     EO, Yamashiro
1916. 5.20     DC, Yamashiro / EO, Yamashiro
1916. 6. 1     Nav.College Sel.Course
1918. 6. 1     Staff, B-Torp, Kure NYd
1918.12. 1 LCDR    
1918.12.14     Staff, B-Torp, Kure NYd / TInsp, Kure NYd
1920. 6. 3     SVO (Trip to UK)
1922. 2. 1     Order of Return
1922. 5.25     Staff, B-Ord, Yokosuka NYd / TInsp, Yokosuka NYd
1922.11.10      
1922.12. 1 CMDR    
1923. 1. 8     Staff, B-Ord, Yokosuka NYd / TInsp, Yokosuka NYd
1923. 4. 1     Staff, B-Ord, Yokosuka NYd / TInsp, Yokosuka NYd / Inst, Torp.School
1927.12. 1 CAPT   Staff, B-Torp, Kure NYd / Inst, Torp.School / Inst, Nav.Academy
1928. 4.20     Staff, NSC / Inst, Nav.College
1928.12.10     Chief, S2, B1, NSC
1931.12. 1     SVCO, NSC / SVO, NAC / Att, NSC
1932.11.15     Dir, NF, Maizuru GD
1933.11.15 RADM    
1936. 7. 1     Dir, Maizuru NYd
1936.12. 1     Att, NGS
1936.12.15     Wait
1936.12.22 Resv    
1952.10.12     died (67)

TOP of this page Table of Job abbreviationsNishio, Shiro Tokyo Naval Academy 34th (56/175)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1886.10.23     born
1906.11.19 MID   Crew, Matsushima
1907. 8. 5     Crew, Shikishima
1907.10.30     Crew, Izumi
1907.11.26     Crew, Mikasa
1907.12.20 SUBLT    
1908. 7.31     Crew, Iki
1908.11.20     Crew, Sagami
1909. 4.30     Gun.School Bas.Course
1909. 8. 5     Torp.School Bas.Course
1909.10.11 LTJG    
1909.12.22     Crew, Fumizuki
1910.12. 1     Member, 1sbg
1911. 5.22     Member, Torp.School
1911.12. 1     Nav.College B-Course
1912. 5.22     Torp.School Adv.Course
1912.12. 1 LT    
1912.12.20     Crew, Tachibana
1913. 7.10     DC, Tango / DC, Kure SC
1914. 5.27     CO-Tbb, 12btg
1914.11.22     Wait
1915. 5.26     DC, Sasebo bg
1916. 6. 1     Nav.College Sel.Course
1918. 6. 1     Staff, B-Ord, Yokosuka NYd
1918.12. 1 LCDR    
1919. 4. 1     TInsp, Yokosuka NYd / Staff, B-Ord, Yokosuka NYd
1920. 1.12     DC, Kure bg
1920. 7. 1     Chief Torp, Kure bg / DC, Kure bg
1922.11.10     TInsp, Yokosuka NYd / Staff, B-Ord, Yokosuka NYd
1923. 4. 1     Staff, B-Mine.Res, Yokosuka NYd / Staff, B-Ord, Yokosuka NYd
1923.12. 1 CMDR    
1924.11.15     SVO (Trip to UK)
1926. 5. 1     Order of Return
1926.11. 1     Att, NSC (S2, B1)
1926.12. 1     Staff, NSC (S2, B1 / B3) / Staff, B-Edu, DoN (S2) / Staff, B-Sup, DoN (S1)
1927.12.10     Staff, NSC (S2, B1 / B3)
1928.12.10 CAPT    
1929. 2.14     Chief, B-Mine.Res, Yokosuka NYd
1933. 6.10     Att, NGS (N2/N1)
1933.10. 1     Att, NGS (N2/N1)
1934.11.15 RADM   Member, Yokosuka ND
1935.11.15     Att, NGS
1935.12.10     Wait
1935.12.14 Resv    
1952.11. 3     died (66)

TOP of this page Table of Job abbreviationsOnishi, Jiro Mie Naval Academy 34th (68/175)
Rear admiral Naval College 18th

Date Rank Other title Job
1885. 5. 1     born
1906.11.19 MID   Crew, Matsushima
1907. 8. 5     Crew, Izumo
1907.11.13     Crew, Iwami
1907.12.20 SUBLT    
1908. 1.15     Crew, Musashi
1908. 4.20     Crew, Niitaka
1908.12.23     Crew, Otowa
1909. 8.25     Crew, Naniwa
1909.10.11 LTJG    
1909.12.25     Gun.School Bas.Course
1910. 4.20     Torp.School Bas.Course
1910. 7.31     Member, 7btg
1911.12.20     Member, Yokosuka ND
1912. 5.22     Crew, Settsu
1912.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1913. 5.24     Gun.School Adv.Course
1913.12. 1     DC, Tsukuba
1915. 6.30     DC, Adzuma
1916.12. 1     Chief Gun, Suma
1917.12. 1     DC, Kurama
1918. 7.15     Chief Gun, Kurama (acting) / DC, Kurama
1918.12. 1 LCDR   Nav.College A-Course
1920.12. 1     Staff, 2nd Expeditionary Fleet
1921. 4. 4     Att, NGS (S5, N3)
1922. 8. 1     Staff, NGS (S6, N3)
1923.11.10     XO, Yura (acting)
1923.12. 1 CMDR   XO, Yura
1924.11.20     XO, Hyuga
1925. 4.20     XO, Yakumo
1925.12. 1     Member, Yokosuka ND
1926. 1.15     Staff, Training Fleet
1927. 2. 1     Member, Yokosuka ND
1927.12. 1 CAPT   CO-Aux, Notoro
1928.12.10     CO, Furutaka
1929.11.30     CO, Nachi
1930.12. 1     Att, NGS
1931. 8.28     CO, Akagi
1931.12. 1     CO, Kaga
1932.11.15     CO, Yokosuka fg
1933.11.15 RADM    
1934.11.15     COM, Kure KS
1935.11.15     Att, NGS
1936. 3.28     Wait
1936. 3.30 Resv    
1942. 8.15     Job assistant, DoN
1953. 4.17     died (67)

TOP of this page Table of Job abbreviationsOzawa, Kakusuke Akita Naval Academy 34th (151/175)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1886. 6.20     born
1906.11.19 MID   Crew, Itsukushima
1907.12.20 SUBLT   Crew, Fuji
1909.10.11 LTJG    
1912.12. 1 LT    
1913. 2.28     Crew, Yunagi
1913. 4. 1     Nav.College Sel.Course
1914. 9.23     Member, 1F
1914.10. 1     Member, Special Southern Detach
1914.12. 1     Assist Staff, Special Southern Detach
1914.12.28     Member, Interim Southern Is bg
1915. 7.20     Staff, Interim Southern Is bg
1915.12.13     DC, Soya
1917. 1. 1     DC, Kashima
1918. 5.19     Assist Staff, 1st Special Task Fleet
1918. 6. 4     Member, Kure ND
1918. 7. 5     DC, Hizen
1918.12. 1 LCDR   DC, Kashima
1919. 6. 1     Chief Gun, Hizen / DC, Hizen
1922. 1. 1     DC, Sasebo SC / Inst, Sasebo SC
1922. 4.30     DC, Hizen / Inst, Manager, Library,
1922. 9. 1     Manager, Library, Sasebo ND
1924. 1.10     Crew, Hayatomo
1924.12. 1 CMDR    
1926. .     Crew, Tsushima
1926.12. 1     Staff, NHC
1928.12.10 CAPT   Att, NGS
1928.12.20     Wait
1928.12.25 Resv    
1941. 9.10 Mob   Member, Yokosuka ND
1941. 9.20     MS supervisor, Tateyama-maru
1943. 4.15     Chief Supervisor, Hakusan-maru
1943. 5.25     MS commander, Hakusan-maru
1944. 5. 1     Member, Yokosuka ND
1944. 5.15     Assist Staff, GCfg
1944. 6. 1     CO, Fukuoka fg
1945. 3.15     Member, Sasebo ND
1945. 3.19 RADM   died from DCF (58)

TOP of this page Table of Job abbreviationsShirane, Teisuke Yamaguchi Naval Academy 34th (69/175)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1884. 1.10     born
1906.11.19 MID   Crew, Hashidate
1907. 8. 5     Crew, Iwate
1907.12.20 SUBLT    
1908. 1.15     Crew, Akashi
1909.10.11 LTJG    
1909.12. 8     Gun.School Bas.Course
1910. 4.20     Torp.School Bas.Course
1910. 7.31     Crew, Adzuma
1911. 4. 1     Crew, Aso
1912. 4.24     Crew, Asatsuyu
1912.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1913. 5.24     Torp.School Adv.Course
1913.12. 1     CO-Tbb, 1btg
1915.12.13     CO-Tbb, 9btg
1917. 1.13     Chief Torp, Tone / DC, Tone
1917. 2. 7     CO-Des, Uzuki
1917. 7. 2     Member, Sasebo ND
1917.12. 1     CO-Des, Nowaki
1918. 6. 1     EO, Tatsuta
1918. 9.20     Chief Torp, Tatsuta / DC, Tatsuta / EO, Tatsuta
1918.12. 1 LCDR    
1919. 9.15     Chief Torp, Adzuma / DC, Adzuma
1920. 6. 2     Member, Kure bg
1920. 9.15     Sub.School Exp.Course
1920.12. 1     CO-Sub, SS-26
1921. 4. 1     CO-Sub, SS-14 / Inst, Sub.School
1921.12. 1     Member, Yokosuka ND
1922. 6.10     CO, 2sg (acting) / CO, 1sg (acting) / Inst, Torp.School
1923.12. 1 CMDR   CO, 2sg
1924. 2. 9     CO, 11sg
1924. 7. 4     CO, 11sg / CO, 15sg
1924.12. 1     CO, 11sg
1924.12.20     CO, 11sg / CO, 16sg
1925. 1.15     CO, 11sg
1926. 1.20     CO, 6sg
1926.12. 1     Member, Yokosuka ND
1926.12.15     CO, 27sg
1927.11. 1     CO, 9sg
1927.12. 1 CAPT    
1928.12.10     CO, 7sg
1929.11. 5     CO, Chogei
1930.11.15     Member, Sasebo ND
1930.12. 1     Manager, Sasebo Harbour
1932.11.15     CO, Sasebo bg
1933.11.15 RADM    
1934.11.15     Att, NGS
1934.12.10     Wait
1934.12.15 Resv    
1953.10.12     died (69)

TOP of this page Table of Job abbreviationsSonoda, Minoru Tokyo Naval Academy 34th (4/175)
Rear admiral Naval College 16th

Date Rank Other title Job
1884. 4. 4     born
1906.11.19 MID   Crew, Itsukushima
1907. 8. 5     Crew, Iwate
1907.12.20 SUBLT    
1908. 7.31     Crew, Sagami
1908. 9.25     Crew, Tsukuba
1909. 5.11     Crew, Kisaragi
1909. 8. 5     Gun.School Bas.Course
1909.10.11 LTJG    
1909.12.20     Torp.School Bas.Course
1910. 4.20     Crew, Kasagi
1911. 5. 1     Member, 15btg
1911.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1912. 5.22     Gun.School Adv.Course
1912.12.20     DC, Settsu
1913. 4. 1     Att, NGS
1914. 5.27     DC, Settsu
1914.12. 1     Staff, Training Fleet
1915.12.13     DC, Hiei
1916.12. 1     Nav.College A-Course
1917.12. 1 LCDR    
1918.12. 1     Staff, NGS / Inst, Nav.College / Staff, NEC (B2)
1919.12. 8     Staff, NGS / Inst, Nav.College
1921. 4.30     Assist Attache, UK
1922.12. 1 CMDR    
1923. 6. 1     Order of Return
1923.10.15     Att, NGS
1924. 2.25     XO, Hirado
1924. 8. 9     Att, NGS
1924.10.25     Inst, Nav.College
1925. 1.31   Baron (succeeding)  
1926. 9. 1     Wait
1926.12. 1 CAPT    
1927. 6. 1     Att, NGS
1927.12. 1     Staff, NGS (Chief, S6, N3)
1929.12. 5     CO, Kitakami
1930.12. 1     Member, Yokosuka ND
1931. 2.10     CO, Haruna
1931.12. 1     Att, NGS
1932. 3. 4     CO, Nagato
1932.12. 1 RADM   Chief Inst, Nav.College
1933.11.15     CoS, Yokosuka ND
1934. 9.20     Dir, B-Edu, DoN
1935. 3.15     Att, NGS
1936. 2.15     Wait
1936. 7. 1 Resv    
1937.10. 8     died (53)

TOP of this page Table of Job abbreviationsTaketomi, Kunishige Tokyo Naval Academy 34th (129/175)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1885. 3.15     born
1906.11.19 MID   Crew, Hashidate
1907.12.20 SUBLT   Crew, Asama
1908.12.23     Crew, Hashidate
1909. 4.30     Gun.School Bas.Course
1909. 8. 5     Torp.School Bas.Course
1909.10.11 LTJG    
1909.12.22      
1910. 5.23     Member, Torp.School
1911. 1.23     Crew, Kurama
1912. 4.24     Crew, Hibiki
1912.12. 1 LT    
1913. 5.24     DC, Asahi / Inst, Gun.School
1914.12. 1     DC, Hiei
1915.10.27     Member, Yokosuka ND
1915.12.13     DC, Yokosuka SC
1916.12. 1     DC, Chikuma
1918. 1.31     Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1918.12. 1 LCDR   Adj, Mako GD
1919.12. 1     Att, DoN
1920. 8.24     Aide-dc, Councilor (to ADM Nawa, Matahachiro) / Att, DoN
1921.12. 1     Adj, NEC
1923. 4. 1     Adj, Maizuru GD / Staff, Maizuru GD
1923.12. 1     Member, Yokosuka ND (DoN)
1924. 2.25     Member, Yokosuka ND (S3, B-Per, DoN)
1924.12. 1 CMDR   Member, Yokosuka ND (S2, B-Per, DoN)
1925. 9. 1     Aide-dc, FADM (to FADM Inoue, Yoshika) / Staff, B-Per, DoN
1927. 7. 1     XO, Kamoi
1927.12. 1     Att, Yokosuka ND
1929.11.30 CAPT    
1930.12. 1     Att, NGS / Att, DoN
1935.11.15 RADM   Att, NGS
1935.12.10     Wait
1935.12.14 Resv    
1936. 3.11     Member, Ministry of Imperial Household
1940. 9.25     Job assistant, DoN
1953. 9.12     died (68)

TOP of this page Table of Job abbreviationsUno, Sekizo Fukuoka Naval Academy 34th (13/175)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1884. 6.17     born
1906.11.19 MID   Crew, Itsukushima
1907. 8. 5     Crew, Chihaya
1907.12.20 SUBLT    
1908. 7.31     Crew, Hizen
1909. 1.20     Crew, Nisshin
1909. 5.25     Crew, Yunagi
1909. 8. 5     Gun.School Bas.Course
1909.10.11 LTJG    
1909.12.20     Torp.School Bas.Course
1910. 4.20     Crew, Asama
1911. 3.22     Member, 12btg
1911.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1912. 5.22     Gun.School Adv.Course
1912.12.20     Crew, Akebono
1914. 2.19     DC, Hiei
1916. 4. 1     EO, Yamashiro
1916. 5.20     DC, Yamashiro / EO, Yamashiro
1916.12. 1     Chief Gun, Niitaka
1917.12. 1 LCDR   DC, Hiei
1918. 9. 2     Chief Gun, Adzuma
1919. 9.20     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1922. 7. 1     Chief Gun, Fuso
1922.12. 1 CMDR    
1924.11.20     Staff, 1F / Staff, GF
1925.12. 1     XO, Kongo
1926.12. 1     Member, Yokosuka ND
1927. 3. 1     CO-Aux, Takasaki
1927.12. 1 CAPT   Chief, S2, B-Edu, DoN
1929.11.30     CO, Haguro
1930.12. 1     CO, Kaga
1931.12. 1     CO, Kirishima
1932.12. 1     CO, Nagato
1933.11.15 RADM   COM, Shanghai lg / Assist Staff, 3F
1934.11.15     SM, Gun.School
1935. 1.25     died (50)

TOP of this page Table of Job abbreviationsWada, Seizo Nagasaki Naval Academy 34th (163/175)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1883. 8.16     born
    4th Medal  
1906.11.19 MID   Crew, Itsukushima
1907. 8. 5     Crew, Shikishima
1907.11.27     Crew, Iwate
1907.12.20 SUBLT   Crew, Iwami
1908. 2. 1     Crew, Chitose
1909. 9.25     Crew, Kashima
1909.10.11 LTJG    
1909.12.22     Gun.School Bas.Course
1910. 4.20     Torp.School Bas.Course
1910. 7.30     Crew, Shikishima
1910. 9.16     Member, 10btg
1912.12. 1 LT   DC, Suma
1913. 5.24     Wait
1913. 5.31     Member, Sasebo ND
1913. 6.13     Crew, Yugure
1914.12. 1     Torp.School Exp.Course
1915. 5.26     Chief, Truk Radio Station
1916. 4. 1     Member, Kure ND
1917.12. 1     CO-Des, Hatsuharu
1919. 7.29     DC, Ryojun bg
1919.12. 1 LCDR   CO-Des, Arare
1919.12. 2     CO-Des, Kagero
1920. 6. 1     CO-Des, Yanagi
1920.12. 1     CO-Des, Kashiwa
1921.12. 1     CO-Des, Hinoki
1922. 5.15     CEO, Tade
1922. 7.31     CO-Des, Tade
1922.12. 1     CO-Des, Kashi
1923. 5.10     CO-Des, Tokitsukaze (acting)
1923. 6.11     CO-Des, Tokitsukaze (acting) / CO-Des, Hamakaze (acting)
1923. 6.30     CO-Des, Tokitsukaze (acting)
1924.12. 1 CMDR   CO-Des, Sawakaze
1925.11.10     CEO, DD-23
1926. 8.28     CO-Des, DD-23
1927.11. 1     Manager, Harbour, Mako GD / DC, Mako GD
1929.11.30 CAPT   Member, Yokosuka ND
1929.12.15     Wait
1929.12.25 Resv    
1937. 8.16 Resv 2    
1941. 4. 1 Resv    
1941. 6. 2     Job assistant, DoN & Kainan GD
1941.11.10 Mob   resigned Job assistant
1941.11.24     Member, Yokosuka ND
1941.12. 1     MS supervisor, Yamabato-maru
1943. 3.29 RADM   KIA (59)

TOP of this page Table of Job abbreviationsWatanabe, Tsutomu Kagoshima Naval Academy 34th (50/175)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1884. 9.16     born
1906.11.19 MID   Crew, Matsushima
1907. 8. 5     Crew, Niitaka
1907.12.20 SUBLT    
1908.12.23     Crew, Wakaba
1909. 4.30     Gun.School Bas.Course
1909. 8. 5     Torp.School Bas.Course
1909.10.11 LTJG    
1909.12.22     Crew, Soya
1910. 9.13     Crew, Tsukuba
1911.12. 1     Crew, Musashi
1912.12. 1 LT   DC, Kawachi
1915. 3.17     Crew, Arare
1916. 4.11     CO-Tbb, 9btg
1917. 2. 7     Assist Staff, 1st Special Task Fleet
1917.12. 1     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1918.12. 1 LCDR    
1920. 7.15     Chief Torp, Asama / DC, Asama
1921. 4.16     CO-Des, Kaba / Inst, Torp.School
1921.10. 1     Torp.School Exp.Course
1922.12. 1     CO-Des, Amatsukaze (acting)
1923. 7.20     CO-Des, D-5 (acting)
1923.12. 1 CMDR   CO-Des, D-5
1924.12. 1     CO, 28dg
1925. 1.20     CO, 11wg
1925. 9.21     CO, Komahashi
1926.12. 1     CO, 9dg
1927.11.15     CO, 30dg
1928. 2.10     Wait
1928. 6.15     TInsp, B-Shipbuild, Yokosuka NYd / Staff, B-Adm, Yokosuka NYd
1928.12.10 CAPT   Member, Yokosuka ND
1928.12.20     Wait
1928.12.25 Resv    
1938. 9.16 Resv 2    
1941. 4. 1 Resv    
1941. 8. 4 Mob    
1941. 8.15     CO-Gb, Kasagi-maru
1943. 1.20     Member, Yokosuka ND
1943. 2. 5     Assist Staff, 4F
1943. 2.10     MS supervisor, Hoyo-maru
1943. 5.11     Member, 11Bg
1943. 5.20     CO-Gb, Eifuku-maru
1945. 2. 8 RADM   KIA (60)

TOP of this page Table of Job abbreviationsYamagata, Shosuke Yamaguchi Naval Academy 34th (100/175)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
      born
1906.11.19 MID  
1907.12.20 SUBLT    
1909.10.11 LTJG    
1911.12. 1 LT    
  LCDR    
  CMDR    
1929.11.30 CAPT    
1942. 5. 1     MS supervisor, Sanko-maru
1943. 4. 7     Manager, 8th Harbour / CO, 8cg
1945. 1.11 RADM   KIA

TOP of this page Table of Job abbreviationsYamaguchi, Chonan Kagoshima Naval Academy 34th (26/175)
Rear admiral Naval College 16th

Date Rank Other title Job
1883. 8.15     born
1906.11.19 MID   Crew, Matsushima
1907. 8. 5     Crew, Shikishima
1907.10. 5     Crew, Izumo
1907.12.20 SUBLT    
1909. 1.20     Gun.School Bas.Course
1909. 4.30     Torp.School Bas.Course
1909. 8. 5     Crew, Shiranui
1909.10.11 LTJG    
1909.11.16     Member, SC
1910. 5.23     Crew, Hayate
1911. 5.22     Crew, Niitaka
1911.11. 7     Crew, Adzuma
1911.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1912. 5.22     Gun.School Adv.Course
1912.12.20     Crew, Shiranui
1913.12. 1     DC, Shikishima
1914. 2.26     DC, Yakumo
1915.12.13     Staff, 2S
1916.12. 1     Nav.College A-Course
1917.12. 1 LCDR    
1918.12. 1     Staff, 1Sd
1919. 6.12     Staff, B-Per, Sasebo
1921.11.10     Staff, 3F
1922.11. 1     Att, NGS (S3, N2)
1922.12. 1 CMDR   Staff, NGS / Staff, Military General Staffs
1925.12. 1     Member, Yokosuka ND
1926. 4. 1     CO-Aux, Seito
1926. 7.10     Member, Yokosuka ND
1926.10.15     Staff, B-Adm, Sasebo NYd
1926.12. 1 CAPT    
1928.12.10     Chief, S1, B-Sup, DoN
1930.12. 1     CO, Myoko
1931.12. 1     Chief, B-Per, Yokosuka / Chief Per, Yokosuka ND
1932.12. 1 RADM    
1933.11.15     Member, Yokosuka ND
1933.12.11     COM, Yokosuka KS
1934.11.15     COM, Ominato GD
1935.10. 7     Att, NGS
1936. 7. 1     Wait
1936.12.22 Resv    
1942.11.14     died (59)

TOP of this page Table of Job abbreviations


TOP page

Copyright © Hiroshi Nishida (Misohito), 2001.