Graduates of Naval Academy class 39th

TOP page People TOP

Admirals Endo, Yoshikazu Ito, Seiichi
Takagi, Takeo Yamagata, Seigo
Vice-admirals Abe, Hiroaki Abe, Kasuke
Hara, Chuichi Harada, Seiichi
Hatakeyama, Koichiro Hiraoka, Kumeichi
Hirose, Sueto Horiuchi, Shigenori
Irifune, Naosaburo Ishii, Shizue
Jinbo, Benichi Kajioka, Sadamichi
Kakuta, Kakuji Kamata, Michiaki
Kanazawa, Masao Kudo, Kyuhachi
Miwa, Shigeyoshi Nakajima, Torahiko
Nakamura, Toshihisa Nishimura, Shoji
Oka, Takazumi Otsuka, Miki
Shima, Kiyohide Shimomura, Katsumi
Soma, Rokuro Takenaka, Ryuzo
Tamura, Suguru Tayui, Minoru
Ugaki, Kanji Wada, Misao
Wakabayashi, Seisaku
Rear admirals Hirata, Yoshiyuki Ishibashi, Masakazu
Itagaki, Sakan Kamijo, Fukashi
Kiyomiya, Ko Kusakabe, Enjiro
Miyamoto, Sadachika Murakami, Fusazo
Nakamura, Motoji Nippa, Teizo
Oshima, Kenshiro Sato, Namizo
Shibata, Tsutomu Shimizu, Iwao
Shitabo, Sadakichi Tahara, Susumu
Takenouchi, Makito Yamazaki, Sukeichi
Yoshitomi, Setsuzo
Captain Inutsuka, Koreshige
Commander Yamaguchi, SaburoEndo, Yoshikazu Tokyo Naval Academy 39th (7/148)
Admiral Naval College 21st

Date Rank Other title Job
1891. 8. 8     born
    3rd Medal  
1911. 7.18 MID   Crew, Aso
1912. 3.29     Crew, Shikishima
1912.12. 1 SUBLT   Crew, Izumo
1913. 9.26     Crew, Adzuma
1914. 9. 5     Crew, Iwami
1914.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1915. 5.26     Torp.School Bas.Course
1915.12.13     Crew, Fubuki
1916.12. 1     Crew, Fuso
1917.10.10     DC, Fuso (acting)
1917.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1918. 4.15     Gun.School Adv.Course
1918.12. 1     DC, Tokiwa
1919. 2.21     Wait
1919. 4. 1     DC, Asahi / Inst, Gun.School
1919. 8.18     DC, Tokiwa
1920. 6. 2     DC, Nagato / EO, Nagato
1920.12. 1     VChief Gun, Nagato / DC, Nagato
1921.12. 1     Nav.College A-Course
1923.10.15     Att, NGS
1923.12. 1 LCDR   DC, Kure SC / Inst, Kure SC
1924. 4.21     Staff, Kure ND
1925.12. 1     Chief Gun, Kinu
1926.12. 1     Att, NGS (S5, N3)
1926.12.27     Att, NGS / Att, DoN
1927. 2.15     Att, NGS
1927. 4. 1     Resident in Ger
1927.12. 1 CMDR    
1929. 4. 1     Order of Return
1929. 6.15     Inst, Nav.College
1930.12. 1     XO, Nagara
1931. 5. 1     Att, NGS
1931. 6. 1     Attache, Ger / SVCO, NSC / SVO, NAC
1931.12. 1 CAPT    
1934. 6. 1     Order of Return
1934. 9. 1     Att, NGS
1934.11. 1     CO, Kinu
1935.11.15     Att, NGS
1935.12. 2     Aide-dc / Secretary, Military Council Committee
1937.11.15     Aide-dc
1937.12. 1 RADM    
1938.12.15     Att, NGS
1938.12.24     Attache, Ger / CSVCO, NSC
1940. 9. 2     Order of Return
1940.12. 2     CoS, Yokosuka ND
1940.12. 4     CoS, Yokosuka ND / Chief, B-Comm, Yokosuka
1941.10.15 VADM   Att, NGS
1941.11. 1     Member, B-NA, DoN / Dir, Total Warfare Resarch Lab
1943. 3. 9     CinC, 1CF
1943. 8.20     Att, NGS
1943.11.15     CinC, 9F
1944. 5. 3 ADM   KIA (53)

TOP of this page Table of Job abbreviationsIto, Seiichi Fukuoka Naval Academy 39th (15/148)
Admiral Naval College 21st with honor

Date Rank Other title Job
1890. 7.26     born
    4th Medal  
1911. 7.18 MID   Crew, Aso
1912. 3.29     Crew, Aki
1912.12. 1 SUBLT   Crew, Yahagi
1913.12. 1     Torp.School Bas.Course
1914. 5.27     Gun.School Bas.Course
1914.12. 1 LTJG   Crew, Soya
1915. 8.23     Crew, Ikoma
1916. 4. 1     Crew, Kikuzuki
1917. 7. 2     Member, Sasebo ND
1917.10.10     Member, Sasebo ND / Member, Sasebo SC
1917.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1918. 4.15     Torp.School Adv.Course
1918.12. 1     Crew, Nara
1920. 3.15     Chief Torp, Umikaze / DC, Umikaze
1920. 5. 6     DC, Iwate
1921. 4.20     EO, Shiokaze
1921. 6. 8     Chief Torp, Shiokaze / DC, Shiokaze
1921.12. 1     Nav.College A-Course
1923.10.15     Staff, 5S
1923.12. 1 LCDR    
1924.12. 1     Member, Kasumigaura fg
1925. 3. 2     Att, NGS / Att, DoN
1925. 5. 1     Staff, B-Per, DoN
1927. 5. 1     Resident in USA
1927.12. 1 CMDR    
1929. 5. 1     Order of Return
1929. 7.10     Inst, Nav.Academy
1929.11.30     Trainer, Nav.Academy / Inst, Nav.Academy
1931.12. 1 CAPT   CO-Aux, Tsurumi
1932. 3. 8     Resident in Chi
1932. 9.15     Resident in Man
1933. 4. 1     Member, Manchuria Expd.Force
1933.11.15     CO, Kiso
1934. 3.10     Att, NGS / Att, DoN
1934. 4. 1     Chief, S1, B-Per, DoN
1935.11.15     CO, Mogami
1936. 4.15     CO, Atago
1936.12. 1     CO, Haruna
1937.11.15     CoS, 2F
1937.12. 1 RADM    
1938.11.15     Att, NGS / Att, DoN
1938.12.15     Dir, B-Per, DoN
1940.11.28     COM, 8S
1941. 4.10     CoS, GF / CoS, 1F
1941. 8. 1     Att, NGS
1941. 9. 1     VCNGS
1941.10.15 VADM    
1941.10.18     VCNGS / Dir, Nav.College
1942. 6. 1     VCNGS
1943. 1.30     VCNGS / Chief, B-Comm, JGS-N
1943. 5.22     VCNGS / Chief, B-Comm, JGS-N / Chief, N1, NGS
1943. 6.15     VCNGS / Chief, B-Comm, JGS-N
1944. 3.15     VCNGS / Chief, B-Comm, JGS-N / Dir, Nav.College
1944.11.18     Att, NGS
1944.12.23     CinC, 2F
1945. 4. 7 ADM 1st Medal KIA (54)

TOP of this page Table of Job abbreviationsTakagi, Takeo Fukushima Naval Academy 39th (17/148)
Admiral Naval College 23rd

Date Rank Other title Job
1892. 1.25     born
    2nd Medal  
1911. 7.18 MID   Crew, Aso
1912. 3.29     Crew, Shikishima
1912.12. 1 SUBLT    
1913. 9.26     Crew, Asama
1914. 8.15     Crew, Kawachi
1914.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1915. 5.26     Torp.School Bas.Course
1915.12.13     Member, 1sbg / Member, Kure bg
1916. 3. 2     Member, 1sbg / Member, Kure bg / Crew, Tango
1916. 9. 1     EO, Submarine boat
1916.12. 5     Crew, S-15
1917. 9.10     Member, 4sbg
1917.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1918. 4.15     Torp.School Adv.Course
1918.12. 1     Torp.School Spec.Course
1919.12. 1     Member, 14sg
1920. 5.10     DC, Asama
1921. 4. 6     EO, SS-24
1921. 6.17     CO-Sub, SS-24 (acting)
1921. 7.26     CO-Sub, SS-24 (acting) / Inst, Sub.School
1921.12. 1     Inst, Sub.School / DC, Sub.School
1923.12. 1 LCDR   Nav.College A-Course
1925.12. 1     CO-Sub, Ro-28
1926.12. 1     CO-Sub, Ro-68
1927.12. 1     Staff, 2Ss
1928.12.10 CMDR    
1929.11. 5     Staff, 5S
1930.12. 1     Att, NGS (S1, N1)
1931. 2.10     Trip to Europe, USA
1931.10.29     Return
1931.12. 1     Inst, Nav.College
1932.12. 1 CAPT    
1933.11.15     CO, Nagara
1934.11.15     Chief, S1, B-Edu, DoN
1936.12. 1     CO, Takao
1937.12. 1     CO, Mutsu
1938.11.15 RADM   CoS, 2F
1939.11. 1     Att, NGS
1939.11.15     Chief, N2, NGS / Staff, JGS-N
1941. 9. 6     COM, 5S
1942. 5. 1 VADM    
1942.11.10     Att, NGS
1942.11.20     CinC, Mako GD
1943. 4. 1     CinC, Takao GD
1943. 6. 1     Att, NGS
1943. 6.21     CinC, 6F
1944. 7. 8 ADM   KIA (52)

TOP of this page Table of Job abbreviationsYamagata, Seigo Yamaguchi Naval Academy 39th (5/148)
Admiral Naval College 22nd

Date Rank Other title Job
1891. 2.15     born
    4th Medal
3rd Medal
1st Medal
 
1911. 7.18 MID   Crew, Aso
1912. 3.29     Crew, Katori
1912.12. 1 SUBLT    
1913.12. 1     Gun.School Bas.Course
1914. 5.27     Torp.School Bas.Course
1914.12. 1 LTJG   Crew, Soya
1915. 8.23     Crew, Fuso
1916. 4. 1     Crew, Nenohi
1916. 9. 5     Crew, Hirado
1917. 1.20     Crew, Hamakaze
1917.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1918. 4.15     Torp.School Adv.Course
1918.12. 1     Crew, Keyaki
1919. 9.15     DC, Adzuma
1920. 6.19     Chief Torp, Yakaze / DC, Yakaze / EO, Yakaze
1921. 6. 8     Crew, Tsubaki
1921.11.10     CO-Des, Ariake / Inst, Torp.School
1922. 7.20     CO-Des, Ariake
1922.12. 1     Nav.College A-Course
1923.12. 1 LCDR    
1924.12. 1     Chief Torp, Yamashiro / DC, Yamashiro
1925.10.20     TInsp, B-Ord, Yokosuka NYd
1926. 7. 1     Staff, B-Adm, Sasebo NYd
1927.10.10     SVO, NSC (Trip to UK)
1928.12.10 CMDR    
1929. 3.10     Order of Return
1929. 9. 6     Att, NGS / Att, DoN
1929. 9.10     Staff, B-Sup, DoN
1930. 8.15     Staff, 1st Expeditionary Fleet
1932. 7.11     Member, Yokosuka ND
1932. 9.10     Att, NAC
1932. 9.26     Staff, B-Adm, NAC
1932.12. 1 CAPT    
1933. 4. 1     Chief, S1, B-Adm, NAC
1934.11.15     CO, Hosho
1935. 6.12     Member, Yokosuka ND
1935.10.31     Chief, B-Adm, Air Arsnl
1936.12. 1     Inst, Nav.College
1937.12. 7     Inst, Nav.College / Inst, Mil.College
1938. 7.15     Att, NAC / Att, DoN
1938.11.15 RADM    
1938.12. 1     Assist Staff, 5F
1938.12.15     COM, 3Cfg
1939.12. 1     Chief, B-Adm, NAC
1942. 3.20     Assist Staff, 11AF
1942. 4. 1     COM, 26Sf
1942. 5. 1 VADM    
1943. 2.25     Att, NGS
1943. 6.10     CinC, Takao GD
1943.11.30     CinC, 4KF
1945. 3.10     Att, NGS
1945. 3.17 ADM   KIA (54)

TOP of this page Table of Job abbreviationsAbe, Hiroaki Yamagata Naval Academy 39th (26/148)
Vice-admiral Naval College 23rd

Date Rank Other title Job
1889. 3.15     born
    4th Medal  
1911. 7.18 MID   Crew, Soya
1912. 3.29     Crew, Mikasa
1912.12. 1 SUBLT   Crew, Nisshin
1913.12. 1     Crew, Chikuma
1914. 5.27     Crew, Kongo
1914.12. 1 LTJG   Torp.School Bas.Course
1915. 5.26     Gun.School Bas.Course
1915.12.13     Crew, Akebono
1916. 8.21     Crew, Chitose
1917.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1918. 4.15     Torp.School Adv.Course
1918.12. 1     Torp.School Exp.Course
1918.12.13     Member, Yokosuka ND / Crew, Kanto
1919. 2. 1     Crew, Sugi
1919. 9. 8     Assist Staff, 3F
1919.12. 1     Staff, 3F
1920.12. 1     Staff, 3F / Adj, 3F
1921.11.10     Chief Torp, Yamakaze / DC, Yamakaze
1922. 7.20     CO-Des, Ushio
1922.12. 1     CO-Des, Hatsuyuki
1923. 5.10     Chief Torp, Tama / DC, Tama
1923.12. 1 LCDR   Nav.College A-Course
1925.12. 1     CO-Des, Kaki
1926.12. 1     Inst, Torp.School / Inst, Gun.School
1927.12.16     Inst, Torp.School / Inst, Gun.School / Inst, Military Heavy Artillery School
1928. 4. 1     Inst, Torp.School / Inst, Gun.School / Inst, Sub.School / Inst, Military Heavy Artillery School
1928.12.10 CMDR    
1929.11.30     Staff, 2Sd
1931.10.31     CO, 1dg
1932. 5.16     Member, Kure ND
1932.11.15     CO, 2dg
1932.12. 1 CAPT    
1933.11.15     CO, 23dg
1934.11.15     Inst, Nav.College
1936.12. 1     CO, Jintsu
1937.12. 1     CO, Fuso
1938. 4. 1     Att, NGS
1938. 4. 6     CO, 14fg
1938.11.15 RADM    
1938.12.15     Chief Inst, Nav.Academy / Chief Trainer, Nav.Academy
1940.11. 1     Assist Staff, 4F
1940.11.15     COM, 6Sd
1941. 7.21     Att, NGS
1941. 8. 1     COM, 8S
1942. 7.14     COM, 11S
1942.11. 1 VADM    
1942.12.20     Att, NGS
1943. 3.15     Wait
1943. 3.20 Resv    
1943. 7.12     Job assistant, Nav.College
1949. 2. 6     died (59)

TOP of this page Table of Job abbreviationsAbe, Kasuke Yamaguchi Naval Academy 39th (9/148)
Vice-admiral Naval College 21st

Date Rank Other title Job
1890. 4. 7     born
1911. 7.18 MID   Crew, Aso
1912. 4.19     Crew, Iwate
1912.12. 1 SUBLT    
1913.12. 1     Gun.School Bas.Course
1914. 5.27     Torp.School Bas.Course
1914.12. 1 LTJG   Crew, Aso
1915. 8.23     Crew, Chikuma
1916. 8. 1     Crew, Kaba
1917. 2. 7     Crew, Hinoki
1917. 9. 1     Member, Maizuru ND / Member, Maizuru SC
1917.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1918. 4.15     Nav.College Major.Course
1918.12. 1     Chief Nav, Rozan
1919. 4. 1     Chief Nav, Rozan / DC, Rozan
1919.12. 1     Chief Nav, Akitsushima / DC, Akitsushima
1920. 6. 2     Staff, Training Fleet
1921. 4. 9     Cheif Nav, Kasuga (acting) / DC, Kasuga (acting)
1921.12. 1     Nav.College A-Course
1923.10.15     Chief Nav, Nagara / DC, Nagara
1923.12. 1 LCDR    
1924. 4.21     Adj, DoN / Sec, MoN
1926. 6. 1     Resident in Fr
1927. 9.20     Staff, NGS / Att, Attache of Navy, LN
1927.12. 1 CMDR    
1929. 5.15     XO, Jingei
1929.10. 5     Att, NGS / Att, DoN
1930.10.27     Member, Yokosuka ND
1931. 8.15     XO, Yokosuka bg
1931.12. 1     Inst, Nav.College
1932. 3. 1     Inst, Nav.College / Inst, Mil.College
1932.11.29     Inst, Nav.College
1932.12. 1 CAPT    
1934.11.15     CO, Naka
1935. 5.25     Att, NGS / Att, DoN
1936.12. 1     Chief, S-Temp.Rsch, DoN
1937.10.20     CO, Yamashiro
1938. 7. 1     CO, Yamashiro / CO, Yakumo
1938. 8.20     CO, Yamashiro
1938.11.15 RADM   Att, NGS / Att, DoN
1939.11.15     Member, DoN / Dir, B2, Planning Agency
1940. 8.22     Att, NGS
1940.11.15     Chief Inst, Nav.College
1941. 9.20     Att, Yokosuka ND
1941.10. 1     COM, 7aBg
1942. 4.10     SM, Nav.School
1942.11. 1 VADM    
1943. 4.20     Att, NGS
1943. 6.21     Dir, NHC
1945. 5. 1     Att, NGS
1945. 5.15     Wait
1945. 5.21 Resv    
1976. 1.21     died (85)

TOP of this page Table of Job abbreviationsHara, Chuichi Shimane Naval Academy 39th (85/148)
Vice-admiral Naval College 24th

Date Rank Other title Job
1889. 3.15     born
1911. 7.18 MID   Crew, Aso
1912. 3.29     Crew, Ibuki
1912.12. 1 SUBLT   Crew, Settsu
1913.12. 1     Crew, Akashi
1914.12. 1 LTJG   Torp.School Bas.Course
1915. 5.26     Gun.School Bas.Course
1915.12.13     Crew, Asakaze
1916. 9. 1     Crew, Yakumo
1917. 9.10     Crew, Kongo
1917.12. 1     Member, 3sbg
1918.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1919.12. 1     Torp.School Spec.Course
1920.12. 1     Chief Torp, Hakaze / DC, Hakaze
1921.11. 1     Chief Torp, Yukaze / DC, Yukaze
1922.12. 1     Chief Torp, Oi / DC, Oi
1923.11.10     Inst, Torp.School / DC, Torp.School
1924.12. 1 LCDR   Nav.College A-Course
1926.12. 1     CO-Des, Tsuga
1927.12. 1     Staff, 2F
1928.12.10     Staff, 1Sd
1929.11.30 CMDR   Inst, Torp.School / Inst, Gun.School / Inst, Kasuga
1930. 6. 1     Inst, Torp.School / Inst, Gun.School / Inst, Kasuga / Inst, Comm.School
1930.11.15     Inst, Torp.School / Inst, Gun.School / Staff, B-Torp.Res, Kure NYd
1931. 1. 8     Inst, Torp.School / Inst, Gun.School / Staff, B-Torp.Res, Kure NYd / Inst, Comm.School
1932.12. 1     CO, Ataka
1933.10.20     Assist Staff, 11S
1933.11.15 CAPT    
1933.12.11     Member, Yokosuka ND
1933.12.20     Trip to Europe, USA
1934. 9. 1     Return
1934.11. 1     CO, Tatsuta
1935.11.15     CoS, Ryojun GD
1937.12. 1     Staff, NSC
1938. 9.15     Att, NGS / Assist Staff, CSF / Assist Staff, 5F / Staff, South China Naval Special Task Office
1939. 3.10     Inspector, Asian Development Agency / Work in Amoi Communication Office, Asian Development Agency
1939.11.15 RADM   CoS, 2CF
1941. 8.13     Assist Staff, 1AF
1941. 9. 1     COM, 5Sf
1942. 7.14     COM, 8S
1942.11. 1 VADM    
1943. 3.15     Att, NGS
1943. 5.18     COM, GCfg / COM, 11Cfg
1943. 6.24     COM, GCfg / COM, 11Cfg / COM, 12Cfg
1944. 2. 1     COM, GCfg / COM, 11Cfg / COM, 12Cfg / CO, Kasumigaura fg
1944. 2.16     COM, GCfg / COM, 11Cfg / COM, 12Cfg
1944. 2.19     CinC, 4F
  Resv    
1964. 2.17     died (74)

TOP of this page Table of Job abbreviationsHarada, Seiichi Iwate Naval Academy 39th (46/148)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1890. 1.11     born
1911. 7.18 MID   Crew, Soya
1912. 3.29     Crew, Aki
1912.12. 1 SUBLT   Crew, Fuji
1914. 3.23     Crew, Aki
1914.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1915. 5.26     Torp.School Bas.Course
1916. 6. 1     Crew, Isonami
1916.12.12     Crew, Iwate
1917. 6. 1     Crew, Shijiki
1917.12. 1     DC, Hiei (acting)
1918.12. 1 LT   Nav.College Nav.Course
1919.12. 1     Chief Nav, Hamakaze / DC, Hamakaze
1920. 5. 6     Chief Nav, Sawakaze / DC, Sawakaze
1920.10.25     Chief Nav, Tanikaze / DC, Tanikaze
1920.12. 1     Chief Nav, Musashi / DC, Musashi
1921. 4.13     Wait
1921. 5. 5     Chief Nav, Tenryu / DC, Tenryu
1921. 7. 1     Chief Nav, Noma
1922. 5.30     Chief Nav, Tatsuta / DC, Tatsuta
1923.10.15     DC, Fuji / Inst, Fuji
1924.12. 1 LCDR   Adj, Fuji
1925.11.10     Adj, Fuji / Chief Nav, Fuji / DC, Fuji
1925.12. 1     Adj, Kasuga / Inst, Kasuga / Chief Nav, Fuji / DC, Fuji
1926. 5. 1     Adj, Kasuga / Inst, Kasuga
1926.11. 1     Member, Yokosuka ND
1926.12. 1     Staff, Chinkai GD
1928.12.10     Chief Nav, Akagi / DC, Akagi
1929.11.30 CMDR    
1930.11. 1     Att, NGS / Att, DoN
1930.12. 1     Member, Yokosuka ND (S2, B-Per, DoN)
1934.11.15 CAPT   CO-Aux, Erimo
1935. 2.22     Member, Yokosuka ND
1935. 5.25     CO, Yubari
1935.10.31     Att, NGS / Att, DoN
1935.12. 1     Chief, S2, B-PR, DoN
1937.11.20     Chief, S3, B-Press, JGS-N
1938. 9. 1     CO, Izumo
1939.11.15     CO, Hyuga
1940.11. 1     Member, Sasebo ND
1940.11.15 RADM   Chief, B-Per, Sasebo / Chief Per, Sasebo ND
1942. 7.15     Att, NGS
1942. 8. 1     Chief, Communication Office, Asian Development Agency / Chief, Amoi Communication Office, Asian Development Agency
1942.11. 1     Assist Staff, 2CF / COM, Amoi HBg
1944. 5. 1 VADM    
1946. 3.10 Resv    
1972.10.20     died (82)

TOP of this page Table of Job abbreviationsHatakeyama, Koichiro Iwate Naval Academy 39th (20/148)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1889. 1.28     born
1911. 7.18 MID   Crew, Soya
1912. 3.29     Crew, Kawachi
1912.12. 1 SUBLT   Crew, Sagami
1913.12. 1     Crew, Yakumo
1914.12. 1 LTJG   Torp.School Bas.Course
1915. 5.26     Gun.School Bas.Course
1915.12.13     Crew, Settsu
1916. 8. 1     Crew, Tokiwa
1917. 8.23     Crew, Uzuki
1917.12. 1 LT    
1918.12. 1     Torp.School Adv.Course
1919.12. 1     Assist Staff, 1F
1920. 3. 1     Staff, 5S
1921.11.15     Member, Maizuru ND
1921.12.10     Adj, Maizuru ND / Staff, Maizuru ND
1923. 4. 1     Staff, Maizuru GD
1923.12. 1 LCDR    
1924. 4. 1     CO-Des, Nara
1924.12. 1     CO-Des, DD-16
1925.12. 1     Chief Torp, Fuso / DC, Fuso
1927. 5.14     CO-Des, Tade
1927.12. 1     Staff, B-Per, Sasebo
1929.11. 1     CO-Des, Urakaze
1929.11.30 CMDR    
1930.11. 1     CO, Saga
1932. 5.20     Adj, Yokosuka ND
1933.11. 1     Member, Yokosuka ND
1933.11.15 CAPT   CO-Aux, Erimo
1934. 8.25     Member, Kure ND
1934.11. 1     CO, Tsushima
1935.11.15     CO, Kinugasa
1937. 4. 1     Member, Sasebo ND
1937. 5. 1     Chief, Takamatsu Area B-Per
1938. 9.10     CO, 2Gg
1938.10.20     Member, Sasebo ND
1938.10.22     CO, 3Gg
1938.12. 5     CO-Aux, Asahi
1939.11.15 RADM   CO, Kure SC
1941. 8.11     Assist Staff, CSF
1941. 9. 1     COM, Amoi HBg
1942. 1.15     Assist Staff, 3F
1942. 2. 5     COM, 24Bg
1943. 3.13     Att, NGS
1943. 5. 1 VADM    
1943. 5.25     Assist Staff, CSF
1943. 6. 1     COM, Shanghai HaBg / COM, Shanghai lg
1944. 3.20     COM, Yosuko HBg
1944.11.21     Att, NGS
1945. 1. 6     Assist Staff, CSF
1945. 1.15     KIA (55)

TOP of this page Table of Job abbreviationsHiraoka, Kumeichi Hiroshima Naval Academy 39th (22/148)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1889. 3. 5     born
    4th Medal  
1911. 7.18 MID   Crew, Soya
1912. 3.29     Crew, Ibuki
1912.12. 1 SUBLT   Crew, Settsu
1913.12. 1     Gun.School Bas.Course
1914. 5.27     Torp.School Bas.Course
1914.12. 1 LTJG   Crew, Aki
1915. 9. 8     Crew, Iwate
1916. 9. 1     Member, 1sbg / Member, Kure bg
1916.12. 1     Member, 2sbg
1917.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1918. 4.15     Torp.School Adv.Course
1918.12. 1     CO-Subb, 11sbg
1919.12. 1     CO-Sub, 13sg
1920. 6.24     CO-Sub, 12sg / CO-Sub, 13sg
1920. 9.15     Inst, Sub.School
1920.12. 1     CO-Sub, SS-10 / Inst, Sub.School
1921. 4.30     EO, SS-34
1921. 8. 1     CO-Sub, SS-34 (acting)
1922.12. 1     CO-Sub, SS-35 (acting) / Inst, Sub.School
1923. 2. 5     CO-Sub, SS-35 (acting) / CO-Sub, SS-27 (acting) / Inst, Sub.School
1923. 4. 1     CO-Sub, SS-35 (acting) / Inst, Sub.School
1923.10.15     CO-Sub, SS-59 (acting)
1923.12. 1 LCDR   CO-Sub, SS-59
1924.10.20     CEO, SS-84
1924.11. 1     CEO, Ro-63
1924.12.20     CO-Sub, Ro-63
1925.12. 1     Member, Kure ND / EO, Submarine, Kure NYd
1927.12. 1     CO-Sub, I-55
1928.12.10 CMDR   Member, Kure ND
1929. 3. 1     Wait
1929. 3.22     Member, Kure ND
1929.10. 5     CO, Jingei
1930. 1.10     CO, 25sg
1930.11.15     XO, Asama
1932.10.20     CO-Aux, Muroto
1933. 8.25     CO, Hirado
1933.11.15 CAPT    
1934. 6. 1     CO, Oi
1935.11.15     CO, Aoba
1937.11.25     Member, Kure ND
1937.12. 1     Att, Kure ND
1938. 1. 8     CO-Aux, Asahi
1938.11.15     CO, Hiei / CO, Mikuma
1938.12.15     CO, Hiei / CO, Hyuga
1939. 2.10     CO, Hiei
1939.11.15 RADM   Att, NGS
1940.10.15     COM, Yokosuka BS
1941. 4.10     Assist Staff, CSF
1941. 5. 1     COM, Shanghai HaBg
1941. 9.15     Att, Kure ND
1941.10.31     COM, 9aBg
1943. 5. 1 VADM    
1944. 2.22     Att, NGS
1944. 3.15     Wait
1944. 3.20 Resv    

TOP of this page Table of Job abbreviationsHirose, Sueto Oita Naval Academy 39th (108/148)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1888.11.11     born
1911. 7.18 MID   Crew, Soya
1912. 3.29     Crew, Katori
1912.12. 1 SUBLT   Crew, Tsukuba
1913.12. 1     Gun.School Bas.Course
1914. 5.27     Torp.School Bas.Course
1914.12. 1 LTJG   Crew, Kawachi
1916. 8. 1     Crew, Yamato
1916.10.10     Crew, Iwami
1917.12. 1     Nav.College B-Course
1918. 4.15     Torp.School Adv.Course
1918.12. 1 LT   Torp.School Exp.Course
1918.12.13     Member, Yokosuka ND / Crew, Kanto
1919. 7.24     Member, Yokosuka bg
1919.10.18     EO, Take
1919.12. 4     Crew, Take
1921.12. 1     Chief Torp, Tatsuta / DC, Tatsuta
1922. 6.16     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1924. 8.25     CO-Des, Minazuki
1924.12. 1 LCDR   CO-Des, Susuki
1927. 6.20     CO, Hira
1929.11.30     Inst, Torp.School / DC, Torp.School
1930.12. 1 CMDR    
1931.12. 1     CO-Des, Amagiri
1932. 5.16     CO, 16dg
1933.11.15     CO, 2dg
1934.11.15     CO, 29dg
1935.11.15 CAPT    
1935.11.21     CO, 6dg
1936.12. 1     CO, Yubari
1937.11.15     CO, Aoba
1938. 6. 3     CO, Aoba / CO, Kinugasa
1938. 6.15     CO, Aoba
1939.11.15     Manager, Kure Harbour
1940.11.15     Assist Staff, 2F
1941. 1.15     COM, 2aBg
1941.10.15 RADM    
1942. 3.10     COM, 22Bg
1942.10.20     Member, Yokosuka ND
1942.11.15     COM, Sasebo BS
1944. 2. 5     Assist Staff, 1KF
1944. 3.22     COM, 9Bg
1945. 5. 1 VADM    
1946. 8. 7 Resv    
1968. 8. 9     died (79)

TOP of this page Table of Job abbreviationsHoriuchi, Shigenori Yamanashi Naval Academy 39th (10/148)
Vice-admiral Naval College 22nd

Date Rank Other title Job
1891. 6.14     born
1911. 7.18 MID   Crew, Soya
1912. 4.19     Crew, Kasagi
1912.12. 1 SUBLT    
1913. 5.24     Crew, Asama
1914.12. 1 LTJG    
1915.12.18     Gun.School Bas.Course
1916. 6. 1     Torp.School Bas.Course
1916.12. 1     Member, Yokosuka ND
1917. 1.23     Crew, Amatsukaze
1917.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1918. 4.15     Nav.College Major.Course
1918.12. 1     Nav.College Sel.Course
1919.12. 1     Assist Staff, 2F
1920. 8. 3     Chief Nav, Chikuma / DC, Chikuma
1921.11.10     Chief Nav, Kiso / DC, Kiso
1922.11.20     Member, Maizuru ND
1922.12. 1     Nav.College A-Course
1923.12. 1 LCDR    
1924.12. 1     Chief Nav, Kinu / DC, Kinu
1925.12. 1     Chief Nav, Fuso / DC, Fuso
1926. 5. 1     SVO (Trip to UK)
1927. 4. 5     SVO, NSC
1927.10.10     Order of Return
1928. 4.10     Chief Nav, Hyuga / DC, Hyuga
1928. 7.11     Member, Kure ND
1928.12.10 CMDR   Chief Nav, Mutsu / DC, Mutsu
1929.11.30     Staff, NSC / SVO, NSC / Inst, Nav.College / Staff, B-Sup, DoN / Staff, B-Tec, NAC
1929.12.20     Staff, NSC / Inst, Nav.College / Staff, B-Sup, DoN / Staff, B-Tec, NAC
1931. 6. 1     Staff, NSC / Inst, Nav.College / Staff, B-Sup, DoN
1932.12. 1 CAPT    
1933. 5.25     CO, Shikishima
1933.11.15     CO, Kuma
1935. 4.10     Member, Yokosuka ND
1936. 7. 1     Member, Yokosuka NYd / Staff, B-Nav.Res, Yokosuka NYd
1936.12. 1     Chief, B-Nav.Res, Yokosuka NYd
1938.11.15 RADM   COM, Yokosuka BS
1939.11.15     CoS, 1CF
1940.10.15     CoS, Sasebo ND
1940.12. 4     CoS, Sasebo ND / Chief, B-Comm, Sasebo
1941.10.10     Att, Kure ND
1941.10.15     COM, 22S
1942.11. 1 VADM    
1942.11.15     Att, NGS
1942.11.29     Assist Staff, 1KF
1942.12. 4     COM, 11Bg
1943. 9. 1     Att, NGS
1943.12.15     Wait
1943.12.20 Resv
Mob
  Att, NGS / Att, DoN
1943.12.27     Member, B-NA, DoN / Fukuoka area inspector, Department of Military supply
1944. 4. 1     Kyushu area inspector, Department of Military supply
1944. 8.12     Att, NGS
1944.10.20 Demob    

TOP of this page Table of Job abbreviationsIrifune, Naosaburo Kagawa Naval Academy 39th (83/148)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1891. 2.27     born
1911. 7.18 MID   Crew, Aso
1912. 3.29     Crew, Kawachi
1912.12. 1 SUBLT   Crew, Kurama
1913.12. 1     Gun.School Bas.Course
1914. 5.27     Torp.School Bas.Course
1914.12. 1 LTJG   Crew, Itsukushima
1915. 5. 1     Crew, Ibuki
1915.12.13     Member, 2btg
1916.12. 1     Crew, Suwo
1917. 7. 2     Member, Yokosuka ND
1917.10.10     Member, Yokosuka ND / Member, Yokosuka SC
1917.12. 1     Nav.College B-Course
1918. 4. 5     Gun.School Adv.Course
1918.12. 1 LT   DC, Ibuki
1920.12. 1     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1922. 5. 1     VChief Gun, Izumo / DC, Izumo
1923. 5.10     Chief Gun, Tone
1923. 8. 1     Chief Gun, Chikuma
1924.12. 1 LCDR   Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1926.12. 1     Chief Gun, Kinu
1927.12. 1     Chief Gun, Kongo
1928.12. 1     Chief Gun, Yamashiro
1929.11. 5     Chief Gun, Mutsu
1929.11.15     Inst, Gun.School
1929.11.30 CMDR    
1933.11.15     XO, Hyuga
1934.11.15 CAPT   Assist Staff, GF / Assist Staff, 1F
1935.10.10     CO-Aux, Erimo
1936. 3.20     Chief Inst, Gun.School
1937.12. 1     CO, Mikuma
1938.11.15     Chief, S2, B-Adm, NSC
1940.11.15 RADM   SM, Gun.School
1940.12.21     Trip to Ger
1941. 6. 1     SM, Yokosuka Gun.School
1941.11.17     Assist Staff, 3F
1941.11.20     COM, 32Bg
1943. 3.15     SM, Yokosuka Gun.School
1943.11. 1     Assist Staff, 8F
1943.11. 8     COM, 8aBg
1944. 5. 1 VADM    
1944.11. 7     CoS, NTF / CoS, 11AF / COM, 8aBg
1944.12. 1     CoS, NTF / CoS, 11AF
1947. 4. 7 Resv    
1953.12.24     died (62)

TOP of this page Table of Job abbreviationsIshii, Shizue Tokyo Naval Academy 39th (91/148)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1888.12.20     born
    4th Medal  
1911. 7.18 MID   Crew, Aso
1912. 3.29     Crew, Aki
1912.12. 1 SUBLT   Crew, Kawachi
1914. 8.18     Crew, Tango
1914.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1915. 5.26     Torp.School Bas.Course
1915.12.13     Crew, Isonami
1916. 6. 1     Crew, Tsukuba
1916.12. 1     Crew, Yamashiro
1917.12. 1     DC, Yamashiro (acting)
1918.12. 1 LT   Gun.School Adv.Course
1919.12. 1     DC, Hiei
1920. 8.13     Crew, Kuri
1920.12. 1     DC, Nagato
1921.11.10     Chief Gun, Okikaze / DC, Okikaze
1922. 4. 4     Inst, High School of Mercantile Marine / Trainer, High School of Mercantile Marine
1924.12. 1 LCDR   Inst, Gun.School
1925.11.20     Member, Yokosuka ND
1925.12. 1     Chief Gun, Nagara
1928. 6.10     Chief Gun, Tone
1929.11.30     Chief Gun, Akagi / DC, Akagi
1930.12. 1 CMDR   Chief Gun, Akagi
1931.12. 1     XO, Hosho
1932.11.15     Inst, Kasumigaura fg / Member, Kasumigaura fg
1933. 2.15     XO, Akagi
1934.10.22     Member, Sasebo ND
1934.11. 1     XO, Omura fg
1935. 5.20     Att, Sasebo ND
1935. 5.20     Att, Sasebo ND
1935.11.15 CAPT    
1936. 4. 1     CO, Kanoya fg
1937.11.15     Member, Sasebo ND
1937.12.15     Member, Mako GD
1938. 4. 1     CO, Takao fg
1938.12.15     CO, Oita fg
1939. 1.16     CO, Oita fg / Att, Kure ND
1939. 9. 1     CO, Oita fg
1939.10.15     CO, Sasebo fg / Att, Sasebo ND
1939.12. 7     CO, Sasebo fg
1940.10.15     MS supervisor, Myoko-maru
1940.12.25     CO, Komaki-maru
1941. 3.25     Att, NSC
1941. 5. 1     CO, Kasuga-maru
1941. 8.11     Member, Yokosuka ND
1941. 9. 4     Wait
1941. 9. 5 Resv
Mob
  Member, Yokosuka ND
1941.10. 1     CEO, Junyo
1942. 5. 3     CO, Junyo
1942. 7.20     Member, Yokosuka ND
1942. 8. 5     Member, Kure ND
1942. 8.20     CEO, Chuyo
1942.11.20     CO, Chuyo
1943. 2. 1     Member, Yokosuka ND
1943. 3. 1     Att, Kure ND
1943.12.15     CO, Shinyo
1944.10.15 RADM    
1944.11.17 VADM   KIA (55)

TOP of this page Table of Job abbreviationsJinbo, Benichi Hiroshima Naval Academy 39th (30/148)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1892. 1. 1     born
1911. 7.18 MID   Crew, Soya
1912. 3.29     Crew, Shikishima
1912.12. 1 SUBLT   Crew, Mogami
1914.10. 1     Crew, Satsuma
1914.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1915. 5.26     Torp.School Bas.Course
1915.12.13     Crew, Nisshin
1916. 6. 1     Member, Sasebo ND
1916. 9. 1     Member, Sasebo ND / Member, Sasebo SC
1917.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1918. 4.15     Gun.School Adv.Course
1918.12. 1     Gun.School Spec.Course
1919.12. 1     DC, Fuso
1921.11.20     Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1921.12. 1     Inst, Gun.School / DC, Gun.School / Inst, Eng.Academy
1923.12. 1 LCDR    
1924.12. 1     Chief Gun, Tama
1925. 6. 1     EO, Naka / Chief Gun, Naka
1926.12. 1     Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1926.12.25     Inst, Gun.School / DC, Gun.School / Inst, Eng.Academy
1928. 6.25     Inst, Gun.School / DC, Gun.School / Inst, Eng.School
1929.11.30 CMDR   TInsp, B-Ord, Yokosuka NYd
1932. 2.22     Assist Staff, 3F
1932. 5. 1     TInsp, B-Ord, Yokosuka NYd
1933.11.15 CAPT   TInsp, B-Gun, Kure NYd / Staff, B-Gun.Res, Kure NYd / Inst, Gun.School / Inst, Sub.School
1934. 9.11     TInsp, B-Gun, Kure NYd / Staff, B-Gun.Res, Kure NYd / Inst, Gun.School / Inst, Sub.School / SVO, NAC
1934.11.15     SVCO, NSC / SVO, NAC
1936.11.16     TInsp, B-Ord, Yokosuka NYd / Staff, B-Sup, Yokosuka
1937.10.25     SVO, NSC
1938. 1.15     SVCO, NSC
1938. 6. 1     Att, NSC
1939.11.15 RADM    
1939.12.15     Dir, Toyokawa NYd
1941. 4.21     Dir, 3rd Powder-Yd
1943. 5. 1 VADM   Att, NGS
1943. 6.20     Wait
1943. 6.25 Resv    

TOP of this page Table of Job abbreviationsKajioka, Sadamichi Ehime Naval Academy 39th (67/148)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1891. 5.18     born
1911. 7.18 MID   Crew, Aso
1912. 4.19     Crew, Tokiwa
1912.12. 1 SUBLT    
1914.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1915. 5.26     Torp.School Bas.Course
1915.12.13     Member, 15btg
1916. 8.19     Crew, Akitsushima
1917.12. 1     Nav.College B-Course
1918. 4.15     Nav.College Major.Course
1918. 8.15     Nav.College Nav.Course
1918.12. 1 LT   Chief Nav, Manshu
1919. 4. 1     Chief Nav, Manshu / DC, Manshu
1919.11.20     Chief Nav, Seito / DC, Seito
1920.10.20     Chief Nav, Shiretoko
1920.12. 3     Member, Sasebo ND
1921. 1.15     EO, Kiso
1921. 4.30     Chief Nav, Kiso / DC, Kiso
1921.11.10     Chief Nav, Chikuma / DC, Chikuma
1922.12. 1     Chief Nav, Kasuga (acting) / DC, Kasuga (acting)
1924.12. 1 LCDR   Staff, NHC
1925. 3. 9     Staff, NHC / Adj, NHC
1926.11.15     Chief Nav, Asama / DC, Asama
1928. 6.15     EO, Nachi
1928. 9.10     Chief Nav, Nachi / DC, Nachi
1929.11.30 CMDR   Chief Nav, Mutsu / DC, Mutsu
1930.12. 1     Inst, Kasuga / Inst, Fuji
1934. 4. 1     Inst, Nav.School
1934. 4. 1     Inst, Nav.School / Inst, Nav.College
1934.11.15 CAPT   CO-Aux, Naruto
1935.11.15     CO, Nagara
1936.12. 1     CO, Kasuga
1938. 6.15     CO, Kiso
1938.12.15     Manager, Yokosuka Harbour
1940.11.15 RADM   COM, Sasebo BS
1941. 4.10     COM, Yokosuka BS
1941. 7. 1     Assist Staff, 4F
1941. 7.21     COM, 6Sd
1942. 7.11     Att, Yokosuka ND
1942. 7.14     COM, 18S
1942. 9. 1     COM, Rashin HBg
1943.10.10     Att, NGS
1943.10.20     Wait
1943.10.25 Resv    
1944. 1.10 Mob   Att, NGS / Att, DoN
1944. 4. 8     COM, 6Convoy
1944. 9.12 VADM   KIA (53)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKakuta, Kakuji Niigata Naval Academy 39th (45/148)
Vice-admiral Naval College 23rd

Date Rank Other title Job
1890. 9.23     born
    2nd Medal  
1911. 7.18 MID   Crew, Aso
1912. 3.29     Crew, Ibuki
1912.12. 1 SUBLT   Crew, Chiyoda
1913.12. 1     Gun.School Bas.Course
1914. 5.27     Torp.School Bas.Course
1914.12. 1 LTJG   Crew, Settsu
1915.12.13     Member, 15btg
1916.12. 1     Crew, Adzuma
1917.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1918. 4.15     Gun.School Adv.Course
1918.12. 1     DC, Kirishima
1919.11. 1     Crew, Yanagi
1920.12. 1     Chief Gun, Suma
1921.12. 1     Chief Gun, Tenryu
1922.12. 1     Member, Sasebo ND
1923. 3. 1     EO, Yubari
1923. 5.15     Chief Gun, Yubari
1923.12. 1 LCDR   Nav.College A-Course
1925.12. 1     Staff, 1Sd
1926.12. 1     Chief Gun, Furutaka
1927.11.15     Staff, 2F
1928.12.10 CMDR   Staff, 1F / Staff, GF
1929.11.15     Staff, 1Sf
1930.12. 1     Inst, Gun.School / Inst, Torp.School
1932.12. 1     Staff, Shanghai lg / Assist Staff, 3F
1933.10.20     Member, Yokosuka ND
1933.11.15 CAPT    
1934. 3.10     CO, Kiso
1934.11.15     CO, Furutaka
1935.11.15     CO, Iwate
1936.12. 1     Chief Inst, Nav.Academy / Chief Trainer, Nav.Academy
1938.11.15     CO, Yamashiro / CO, Nagato
1938.12.15     CO, Yamashiro
1939. 9.15     Member, Yokosuka ND
1939.11.15 RADM   CoS, Sasebo ND
1940.10.15     Assist Staff, 1F
1940.11.15     COM, 3Sf
1941. 9. 1     COM, 4Sf
1942. 7.14     COM, 2Sf
1942.11. 1 VADM    
1943. 5.22     Att, NGS
1943. 7. 1     CinC, 1AF
1944. 8. 2     KIA (53)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKamata, Michiaki Ehime Naval Academy 39th (95/148)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1890. 1.15     born
    4th Medal  
1911. 7.18 MID   Crew, Aso
1912. 4.19     Crew, Iwate
1912.12. 1 SUBLT    
1913.12. 1     Crew, Shikishima
1914.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1915. 5.26     Torp.School Bas.Course
1915.12.13     Crew, Tsukuba
1916. 4. 1     Nav.College Sel.Course
1918. 3.12     Member, Yokosuka ND
1918. 5. 1     Assist Staff, 2nd Special Task Fleet
1918. 7. 5     DC, Izumo (acting)
1918. 9.10     Crew, Katsura
1918.12. 1 LT    
1919. 8.20     CO-Tbb, 9btg
1919.12. 1     Gun.School Adv.Course
1920.12. 1     DC, Mutsu / EO, Mutsu
1920.12. 3     DC, Mutsu
1921. 5.12     Att, NGS
1923. 3.20     DC, Yamato
1924. 2. 5     VChief Gun, Ise / DC, Ise
1924.12. 1 LCDR    
1925. 5.15     Chief Gun, Kiso
1926.12. 1     Chief Gun, Abukuma
1927.12. 1     Adj, NGS
1929.11.30     CO, Hozu
1930.12. 1 CMDR   Adj, Nav.Academy
1932.12. 1     Adj, Kure ND
1934.11.15     XO, Hiei
1935.11.15 CAPT    
1935.11.21     CO, Tenryu
1936. 2.15     CO-Aux, Ondo
1936.11.16     CO, Izumo
1937.12. 1     CO, Kako
1938.10.20     Member, Kure ND
1938.12. 1     CO, Ashigara
1939.11. 1     CO, Ashigara / CO, Yubari
1939.11.15     CO, Ashigara
1940.10.15     Att, NGS / Assist Staff, Kainan I. aBg / Chief, Kainan I Naval Special Task Office
1941. 1.15     Assist Staff, Kainan I. aBg / Chief, Kainan I Naval Special Task Office
1941. 4.10     Member, Kainan GD / VChief, Kainan I Naval Special Task Office
1941. 6.10     Member, Kainan GD / Work in Kainan I Naval Special Task Office
1941. 7. 1     COM, Yokosuka BS
1941.10.15 RADM    
1942. 9.28     Att, NGS
1942.10. 5     Assist Staff, 8F
1942.11.25     Chief, 8th B-Const
1942.12.29     COM, 2Bg / Chief, 8th B-Const
1943.12.10     Att, NGS
1944. 1.15     CO, Otake SC
1944. 8.10     Assist Staff, 2KF
1944. 8.23     COM, 22Bg
1945. 5. 1 VADM    
1947. 5. 3 Resv    
1947.10.18     Exec (57)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKanazawa, Masao Yamaguchi Naval Academy 39th (31/148)
Vice-admiral Naval College 21st

Date Rank Other title Job
1889.10.25     born
1911. 7.18 MID   Crew, Aso
1912. 4.19     Crew, Tokiwa
1912.12. 1 SUBLT   Crew, Toyohashi
1912.12.25     Crew, Karasaki
1913.12. 1     Crew, Settsu
1914.12. 1 LTJG   Torp.School Bas.Course
1915. 5.26     Gun.School Bas.Course
1915.12.13     Crew, Shikishima
1916. 8. 1     Crew, Yakumo
1916.10.10     DC, Hizen (acting)
1917.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1918. 4.15     Gun.School Adv.Course
1918.12. 1     DC, Yamashiro
1919.11. 1     Crew, Kashi
1920.12. 1     Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1920.12.11     Inst, Gun.School
1921.12. 1     Nav.College A-Course
1923.10.15     Att, NGS
1923.12. 1 LCDR   VChief Gun, Hiei / DC, Hiei
1924. 5. 1     Chief Gun, Asama
1925. 7.21     Chief Gun, Tama
1925.10.20     Staff, NGS / Staff, Military General Staffs
1927.11.15     Att, NGS / Att, DoN
1927.12. 1     Adj, DoN / Sec, MoN
1928.12.10 CMDR    
1929.10.20     Att, NGS / Adj, DoN / Sec, MoN
1929.11.12     Attendant to Plenipotentiary, London conference
1930. 4.15     Att, NGS
1930.10.21     Return
1930.12. 1     XO, Naka
1931. 5. 1     Att, NGS / Staff, NGS
1932.12. 1 CAPT    
1933. 5. 1     Staff, NGS
1933. 8.26     Att, NGS / Att, DoN
1933.10. 1     Staff, NGS
1933.11. 1     CO, Tenryu
1934. 5.25     Att, NGS
1934.11. 1     Assist Staff, GF
1934.11.15     Staff, GF / Staff, 1F
1935.10.30     Chief, S2, N1, NGS
1937.11.20     Chief, S2, N1, NGS / Staff, JGS-N
1937.12. 1     CO, Kirishima
1938.11.15 RADM   Att, NGS / Att, DoN / Chief, B-Press, JGS-N / Chief, B-PR, DoN
1940.10. 1     Assist Staff, CSF
1940.10.15     Attache, Chi / Shanghai Resident
1940.12.11     Attache, Chi / Nankin Resident
1941. 1. 8     Nankin Resident / Attache, Chi
1941.10.15     CoS, Yokosuka ND / Chief, B-Comm, Yokosuka
1941.12.31     Assist Staff, 4F
1942. 2. 1     COM, 8Bg
1942. 4.10     COM, 8aBg
1942. 5. 1 VADM    
1942.11.29     Att, NGS
1942.12.15     Dir, NFC
1945. 5. 1     CinC, Kure ND
1945.11.15     Att, DoN
1945.11.30 Resv    
1969. 6.24     died (79)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKudo, Kyuhachi Iwate Naval Academy 39th (101/148)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1889. 5.21     born
1911. 7.18 MID   Crew, Aso
1912. 3.29     Crew, Ibuki
1912.12. 1 SUBLT   Crew, Ikoma
1912.12.20     Wait
1913. 1.15     Crew, Ibuki
1914. 5.27     Crew, Satsuma
1914.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1915. 5.26     Torp.School Bas.Course
1916.12. 1     Member, Maizuru SC
1917.12. 1     DC, Chiyoda (acting)
1918.12. 1 LT   Gun.School Adv.Course
1919.12. 1     Gun.School Spec.Course
1920.12. 1     DC, Yamashiro
1921.11.10     DC, Kongo
1923. 5. 1     VChief Gun, Iwate / DC, Iwate
1924. 5. 1     VChief Gun, Fuso / DC, Fuso
1924.12. 1 LCDR    
1925.11.10     Member, Yokosuka ND
1925.12. 1     Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1927.12. 1     Chief Gun, Kinugasa / DC, Kinugasa
1929.11. 5     Chief Gun, Yamashiro
1930.12. 1 CMDR   Inst, Gun.School
1932.12. 1     XO, Kiso
1933.11.15     XO, Hiei
1934.10.20     XO, Yamashiro
1935.10.25     CO-Aux, Ondo
1935.11.15 CAPT    
1936. 2.15     CO, Tenryu
1936.11.10     CO, Kiso
1938. 6. 1     SVCO, NSC
      SVCO, NSC / Supervisor, Tokyo
1940. 1.20     SVCO, NSC / Supervisor, Tokyo / Inspector, Tokyo
1940.11.15     SVCO, NSC / SVO, NAC / Chief Supervisor, Muroran / Chief Inspector, Muroran
1941.10.15 RADM   Att, Yokosuka ND
1941.11.20     CO, 2nd Yokosuka SC
1942. 9.15     COM, Sasebo kg / CO, 1st Sasebo SC
1943.10.20     Assist Staff, 8F
1943.10.25     COM, 7aBg
1944. 3.25     Att, NGS
1944. 8.10     COM, Yokosuka kg / CO, Yokosuka SC
1945. 5. 1 VADM    
1945. 7. 1     COM, Yokosuka Glg / COM, Yokosuka kg / CO, Yokosuka SC
1945. 8. 8     COM, Yokosuka Glg / COM, Yokosuka kg
1945. 9.15 Resv    
1984. 7.17     died (95)

TOP of this page Table of Job abbreviationsMiwa, Shigeyoshi Aichi Naval Academy 39th (59/148)
Vice-admiral Naval College 22nd

Date Rank Other title Job
1892. 5.15     born
1911. 7.18 MID   Crew, Aso
1912. 3.29     Crew, Mikasa
1912.12. 1 SUBLT   Crew, Chikuma
1913.12. 1     Torp.School Bas.Course
1914. 5.27     Gun.School Bas.Course
1914.12. 1 LTJG   Crew, Iwami
1915. 5.26     Crew, Adzuma
1916. 9. 1     Member, 1sbg / Member, Kure bg
1916.12. 1     Member, 2sbg
1917.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1918. 4.15     Torp.School Adv.Course
1918.12. 1     CO-Subb, 11sbg
1919.12. 1     CO-Sub, 13sg
1920. 9.15     CO-Sub, 13sg / Inst, Sub.School
1920.12. 1     Staff, 1Ss
1921.11.10     Inst, Sub.School / DC, Sub.School / Inst, Nav.Academy
1922. 5.30     CO-Sub, SS-22 (acting) / Inst, Sub.School
1922.12. 1     Nav.College A-Course
1923.12. 1 LCDR    
1924.12. 1     CO-Sub, Ro-26
1925. 7.21     CO-Sub, Ro-60
1925.12. 1     Staff, 1Ss
1926.12. 1     Staff, 2Ss
1927.12. 1     Member, Sasebo ND
1928. 1.15     Inst, Sub.School
1928.12.10 CMDR    
1929.11. 1     Att, NGS / Staff, NGS / Inst, Nav.College
1930. 7. 1     Staff, NGS / Inst, Nav.College
1931. 8. 1     Member, Yokosuka ND
1931.10. 1     Staff, Training Fleet
1932. 8.31     Member, Yokosuka ND
1932.11.10     CO, 30sg
1932.12. 1 CAPT    
1933.11.15     Staff, NSC
1935.11.15     CO, Kinu
1936.12. 1     CoS, Mako GD
1938.11.15 RADM    
1938.12.15     COM, Sasebo BS
1939.11.15     COM, 3Ss
1942. 4.26     Att, NGS
1942.11. 1 VADM   Chief, B7, NSC
1943. 5. 1     Dir, Submarine Div, DoN
1944. 7.10     CinC, 6F
1945. 5. 1     Att, NGS
1945. 9. 6 Resv    
1959. 2.27     died (66)

TOP of this page Table of Job abbreviationsNakajima, Torahiko Saga Naval Academy 39th (12/148)
Vice-admiral Naval College 21st

Date Rank Other title Job
1890. 1. 4     born
1911. 7.18 MID   Crew, Soya
1912. 3.29     Crew, Kawachi
1912.12. 1 SUBLT   Crew, Kurama
1913.12. 1     Torp.School Bas.Course
1914. 5.27     Gun.School Bas.Course
1914.12. 1 LTJG   Crew, Aso
1915.12.13     Crew, Matsukaze
1916.12. 1     Crew, Kirishima
1917.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1918. 4.15     Torp.School Adv.Course
1918.12. 1     Torp.School Exp.Course
1919. 2.28     Assist Staff, 1Sd / Staff, 1Sd
1921. 3. 5     EO, Oi
1921. 9.20     Chief Torp, Oi / DC, Oi
1921.12. 1     Nav.College A-Course
1923.10.15     Inst, Torp.School
1923.12. 1 LCDR    
1927.11.15     Staff, 1F / Staff, GF
1928.12.10 CMDR    
1929. 2. 1     Inst, Torp.School
1930. 4.26     Staff, NGS / Inst, Nav.College / Staff, Military General Staffs
1930.12. 1     XO, Iwate
1932. 8.25     Inst, Nav.College
1932.12. 1 CAPT    
1935.11.15     CO, Sendai
1936.12. 1     Chief Inst, Comm.School
1937.12. 1     CO, Nagato
1938.11.15 RADM   Chief, N4, NGS / Chief, B-Comm, JGS-N
1941. 7. 1     Att, NGS
1941. 8.20     CoS, Kure ND / Chief, B-Comm, Kure
1942.11. 1 VADM    
1943. 1. 6     Assist Staff, GKF
1943. 1.14     COM, 1KEg
1944.11. 4     Dir, NRC
1945. 2.15     Dir, 2nd Tech Arsnl
1945. 6.10     Att, NGS
1945. 9. 6 Resv    
1946.12.31     died (56)

TOP of this page Table of Job abbreviationsNakamura, Toshihisa Kanagawa Naval Academy 39th (37/148)
Vice-admiral Naval College 22nd

Date Rank Other title Job
1890. 2.16     born
1911. 7.18 MID   Crew, Aso
1912. 3.29     Crew, Ibuki
1912.12. 1 SUBLT   Crew, Yahagi
1913.12. 1     Torp.School Bas.Course
1914. 5.27     Gun.School Bas.Course
1914.12. 1 LTJG   Crew, Tokiwa
1916. 4.28     Member, 2btg
1917. 7. 2     Member, Maizuru ND
1917.10.10     Member, Maizuru ND / Member, Maizuru SC
1917.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1918. 4.15     Torp.School Adv.Course
1918.12. 1     Torp.School Exp.Course
1919. 2.28     Crew, Kagero
1919. 9.20     DC, Tokiwa
1920. 6. 1     Crew, Kashi
1920.12. 1     Crew, Tatsuta
1921.12. 1     Aide-dc, FADM (to FADM Togo, Heihachiro) / Att, DoN
1922.12. 1     Nav.College A-Course
1923.12. 1 LCDR    
1924.12. 1     Chief Torp, Yokosuka bg / DC, Yokosuka bg
1926. 2. 1     Chief Torp, Yokosuka bg / DC, Yokosuka bg / Staff, B-Mine.Res, Yokosuka NYd
1926.12. 1     Crew, Maki
1927. 3. 1     Trip to Europe, USA
1928. 2.15     Return
1928. 2.25     Aide-dc, Prince (to Prince Hiroyoshi)
1928.12.10 CMDR   Aide-dc, Prince (to Prince Hiroyoshi) / Member, 21dg
1929.11.30     Inst, Torp.School
1930. 1. 9     Inst, Torp.School / Inst, Military Heavy Artillery School
1930. 6. 4     Inst, Torp.School / Inst, Comm.School / Inst, Military Heavy Artillery School
1930.11.15     Att, NGS
1930.12. 1     Staff, NGS / Inst, Nav.College / Staff, Military General Staffs
1932.12. 1 CAPT   CO, Itsukushima
1933. 5.25     Staff, NGS (Chief, S4, N2)
1933.10. 1     Chief, S4, N2, NGS
1935.11.15     CO, Yakumo
1936.12. 1     Chief, S1, B-Sup, DoN
1938.11.15 RADM   Att, NGS
1938.12.15     CoS, Kure ND
1939.10.10     Assist Staff, CSF / Assist Staff, 3F
1939.11. 5     VCoS, CSF / Staff, 3F
1941. 3. 5     Att, NGS
1941. 3.20     Assist Staff, GF
1941. 4.10     CoS, 3F
1942. 3.10     CoS, 2KF
1942. 4.10     CoS, GKF / CoS, 2KF
1942.10.10     Att, NGS
1942.10.27     Aide-dc
1942.11. 1 VADM    
1945.11.30 Resv    
1972. 3.19     died (82)

TOP of this page Table of Job abbreviationsNishimura, Shoji Akita Naval Academy 39th (21/148)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1889.11.30     born
    2nd Medal  
1911. 7.18 MID   Crew, Aso
1912. 3.29     Crew, Mikasa
1912.12. 1 SUBLT   Crew, Aso
1913.12. 1     Crew, Hiei
1914.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1915. 5.26     Torp.School Bas.Course
1915.12.13     Crew, Yugiri
1916. 8.20     Crew, Yakumo
1917.10.10     DC, Haruna (acting)
1917.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1918. 4.15     Nav.College Major.Course
1918. 8.15     Nav.College Nav.Course
1918.12. 1     Chief Nav, Seito
1919. 4. 1     Chief Nav, Seito / DC, Seito
1919. 7.20     Chief Nav, Kawakaze / DC, Kawakaze
1919. 9. 1     Chief Nav, Tanikaze / DC, Tanikaze
1919.12. 1     Chief Nav, Yamato / DC, Yamato
1920.12. 1     Chief Nav, Kitakami / DC, Kitakami / EO, Kitakami
1921.12. 1     Chief Nav, Hizen (acting) / DC, Hizen (acting)
1922. 4. 8     EO, Yura
1922.11. 1     Chief Nav, Yura / DC, Yura
1923. 5.15     Chief Nav, Sunosaki / DC, Sunosaki
1923.11.20     Chief Nav, Oi / DC, Oi
1924.12. 1 LCDR   Chief Nav, Nisshin / DC, Nisshin
1925.12. 1     Chief Nav, Nisshin / DC, Nisshin / Inst, Eng.Academy
1926.10.25     Chief Nav, Nisshin / DC, Nisshin
1926.11. 1     CO-Des, Kiku
1927.11. 1     CO-Des, DD-2
1928. 8. 1     CO-Des, Wakatake
1928.12.10     CO-Des, Urakaze
1929.11. 1     CO-Des, Mikazuki
1929.11.30 CMDR    
1930.11.15     CO-Des, Shirakumo
1931.11. 2     CO, 26dg
1933. 5.17     CO, 26dg / CO-Des, Kaki
1933. 5.25     CO, 26dg
1934.11.15 CAPT   CO, 19dg
1936.12. 1     Att, NGS
1936.12. 5     Nav.College Exp.Course
1937.10.31     CO, Kumano
1938.11.15     CO, Hyuga / CO, Kumano
1938.12.15     CO, Kumano
1939. 5.18     CO, Haruna
1939.10.20     CO, Haruna / CO, Kongo
1939.11.15     CO, Haruna
1940.11. 1     COM, 4Sd
1940.11.15 RADM    
1942. 6.20     Assist Staff, GF
1942. 6.25     COM, 7S
1943.11. 1 VADM    
1944. 3.25     Att, NGS
1944. 9.10     COM, 2S
1944.10.25     KIA (54)

TOP of this page Table of Job abbreviationsOka, Takazumi Yamaguchi Naval Academy 39th (52/148)
Vice-admiral Naval College 21st with honor

Date Rank Other title Job
1890. 2.11     born
    4th Medal  
1911. 7.18 MID   Crew, Soya
1912. 3.29     Crew, Katori
1912.12. 1 SUBLT    
1914. 1.15     Crew, Hiei
1914.12. 1 LTJG   Torp.School Bas.Course
1915. 5.26     Gun.School Bas.Course
1915.12.13     Crew, Uranami
1916. 4. 1     Member, 1sbg / Member, Kure bg
1916.12. 1     Member, 2sbg
1917. 6. 9     Assist Staff, 2nd Special Task Fleet
1917. 9. 1     Member, Yokosuka ND
1917. 9. 5     Member, Yokosuka ND / Member, Yokosuka SC
1917.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1918. 4.15     Torp.School Adv.Course
1918.12. 1     CO-Subb, 1sbg / Inst, Torp.School
1919.11. 1     CO-Sub, 13sg
1919.11.20     CO-Sub, 1sg / Inst, Torp.School
1920. 5.29     Member, 14sg
1920.12. 1     CO-Sub, SS-12 / Inst, Sub.School
1921. 6. 1     CEO, SS-29 (acting)
1921.11.15     CO-Sub, SS-29 (acting)
1921.12. 1     Nav.College A-Course
1923.10.15     Att, NGS
1923.12. 1 LCDR   Inst, Sub.School
1924. 5.20     Resident in Fr
1925. 7.13     Att, NGS / Staff, NGS / Superintendant, Versailles treaty
1926. 5.31     Att, NGS / Staff, NGS
1926. 9. 1     Assist Staff, 1Ss
1926.12. 1     CO-Sub, Ro-61
1927. 5.20     Member, Yokosuka ND
1927.11.15     Staff, NGS / Inst, Nav.College
1928.12.10 CMDR    
1931.10.10     Att, NGS / Att, DoN
1932.10.25     Att, NGS / Att, DoN / Attendant to Plenipotentiary, Geneva conference
1933.11.15 CAPT   Att, NGS / Staff, NGS / Att, DoN / Attendant to Plenipotentiary, Geneva conference / Att, Attache of Navy, LN
1933.12.28     Att, NGS / Staff, NGS / Att, DoN / Attendant to Plenipotentiary, Geneva conference
1934. 4. 1     Order of Return
1934. 4.26     Att, NGS / Staff, NGS / Att, DoN
1934.11.15     Chief, S-Temp.Rsch, DoN
1936.12. 1     CO, Jingei
1937.12. 1     Att, NGS / Att, DoN
1938. 1.15     Chief, S1, B-NA, DoN
1939.10.10     Chief, N3, NGS
1939.11.15 RADM    
1940.10.15     Dir, B-NA, DoN / Member, AdmCommittee
1942.11. 1 VADM    
1944. 7.18     VMoN / Member, AdmCommittee / Att, DoN / Dir, B-NA, DoN (acting)
1944. 8. 1     VMoN / Member, AdmCommittee
1944. 8. 5     Att, NGS
1944. 9. 9     CinC, Chinkai GD
1945. 4.20     Att, NGS
1945. 6.15     Wait
1945. 6.20 Resv    
1973.12. 4     died (83)

TOP of this page Table of Job abbreviationsOtsuka, Miki Tokyo Naval Academy 39th (28/148)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1891. 5.17     born
1911. 7.18 MID   Graduate from Nav.Academy
1912.12. 1 SUBLT   Crew, Ikoma
1913.12. 1     Gun.School Bas.Course
1914. 5.27     Torp.School Bas.Course
1914.12. 1 LTJG   Crew, Niitaka
1915. 2.15     Crew, Mishima
1915. 6.30     Member, Interim Southern Is bg
1915. 8.25     Member, Interim Southern Is bg / Chief, Ponape Temp.Radio Station
1917. 1. 1     Crew, Asahi
1917. 7. 2     Member, Sasebo ND
1917.10.10     Member, Sasebo ND / Member, Sasebo SC
1917.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1918. 4. 5     Torp.School Adv.Course
1918.12. 1     Torp.School Major.Course
1919.12. 1     Staff, 2F
1922.12.15     Inst, Torp.School / DC, Torp.School / Inst, Eng.Academy
1923.12. 1 LCDR    
1926. 2. 1     Chief Comm, Kongo / DC, Kongo
1927.12. 1     Chief Comm, Nagato / DC, Nagato
1928.12.10     Member, Yokosuka ND
1929.11.30 CMDR    
1931.11.14     XO, Tama
1932.12. 1     XO, Yamashiro
1933. 2. 2     XO, Chokai
1933.11.15     CO-Aux, Ondo
1934. 8.25     CO-Aux, Hayatomo
1934.11.15 CAPT    
1935.10. 7     CEO, Tsurugisaki
1936.10. 7     CEO, Tsurugisaki / CEO, Takasaki
1936.12. 1     CO, Furutaka
1937.12. 1     Att, Kure ND
1938. 1. 8     Staff, 1st Harbour
1938.12.15     Member, Yokosuka ND
1939. 5.25     Att, Kure ND
1939. 7.10     Member, Yokosuka ND
1939.12.15     Wait
1939.12.21 Resv    
1941. 9.10 Mob   Member, Yokosuka ND
1941. 9.29     CO, Noshiro-maru
1942. 2. 1     MS supervisor, Akebono-maru
1943. 9. 9     Member, Yokosuka ND
1943.12.10     Assist Staff, GKF
1943.12.26     CO-Aux, Kiyokawa-maru
1944.10.15 RADM    
1945. 3. 3     Member, Yokosuka ND
1945. 4.28     CO, Nagato
1945. 7.18 VADM   KIA (54)

TOP of this page Table of Job abbreviationsShima, Kiyohide Miyazaki Naval Academy 39th (69/148)
Vice-admiral Naval College 21st

Date Rank Other title Job
1890. 2.25     born
1911. 7.18 MID   Crew, Aso
1912. 3.29     Crew, Hashidate
1912. 9.11     Crew, Aki
1912.12. 1 SUBLT    
1914. 1.15     Crew, Iwami
1914.12. 1 LTJG   Torp.School Bas.Course
1915. 5.26     Gun.School Bas.Course
1915.12.13     Crew, Ibuki
1916. 4. 4     Crew, Katori
1916.12. 1     Att, 2F
1917. 7. 2     Member, Kure ND
1917.10.10     Member, Kure ND / Member, Kure SC
1917.12. 1     Nav.College B-Course
1918. 4.15     Torp.School Adv.Course
1918.12. 1 LT   Torp.School Exp.Course
1919. 2.28     Assist Staff, 4Sd / Staff, 4Sd
1920.12. 1     Chief Comm, Kirishima (acting) / DC, Kirishima (acting)
1921.12. 1     Nav.College A-Course
1923.10.15     Staff, 2F
1924.12. 1 LCDR   Member, Yokosuka ND
1925. 4. 2     Aide-dc, Prince (to Prince Nobuhito) / Crew, Nagato
1925. 5. 1     Aide-dc, Prince (to Prince Nobuhito) / Crew, Fuso
1926. 5. 1     Staff, NGS
1928. 2.15     Att, NGS (Trip to Europe, USA)
1929. 1. 6     Return
1929. 2. 1     Staff, 1F / Staff, GF
1929.11.30 CMDR    
1930. 4.26     Inst, Torp.School
1930. 6. 1     Inst, Comm.School
1930.11.15     Inst, Comm.School / Inst, Torp.School / Inst, Gun.School / Inst, Kasuga / Inst, Kasumigaura fg
1931.12.10     Inst, Comm.School / Inst, Torp.School
1931.12.16     Inst, Comm.School / Inst, Torp.School / Inst, Yokosuka fg
1932. 2.22     Inst, Comm.School / Inst, Torp.School / Inst, Yokosuka fg / Inst, Kasuga
1932.12.16     Inst, Comm.School / Inst, Torp.School / Inst, Yokosuka fg
1933. 2.25     Att, NGS / Att, DoN
1933. 4. 1     Member, Manchuria Expd.Force
1933. 6. 1     Staff, Manchuria Expd.Force
1933.11.15 CAPT   Member, Manchuria Expd.Force
1934.10.22     Att, NGS
1934.11.15     Chief, S8, N3, NGS
1936.12. 1     CO, Oi
1937.12. 1     Chief Inst, Comm.School
1939.11.15 RADM   CoS, Maizuru ND
1939.12. 1     CoS, Maizuru ND
1940.10.15     Assist Staff, 4F
1940.11.15     COM, 19S
1942. 7.14     Att, NGS
1942. 9.10     Assist Staff, GKF
1942.10. 3     COM, 16S
1943. 5. 1 VADM    
1943. 9.16     SM, Yokosuka Comm.School
1944. 2.15     CinC, 5F
1945. 2. 5     Att, NGS
1945. 5. 5     Member, Takao GD
1945. 5.10     CinC, Takao GD / CinC, 1AF
1945. 6.15     CinC, Takao GD
1946. 4.30 Resv    
1973.11. 7     died (83)

TOP of this page Table of Job abbreviationsShimomura, Katsumi Yamaguchi Naval Academy 39th (56/148)
Vice-admiral Naval College 22nd

Date Rank Other title Job
1891. 1. 2     born
1911. 7.18 MID   Crew, Soya
1912. 4.19     Crew, Kasagi
1912.12. 1 SUBLT    
1913.12. 1     Torp.School Bas.Course
1914. 5.27     Gun.School Bas.Course
1914.12. 1 LTJG   Crew, Akashi
1915.10.30     Member, Kure SC
1916.12. 1     Crew, Asakaze
1917. 7. 2     Member, Kure ND
1917. 9. 2     Crew, destroyer No.10 (for French Navy)
1917.10.10     Crew, destroyer No.10 (for French Navy) / Member, Kure SC
1917.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1918. 4.15     Nav.College Major.Course
1918.12. 1     Chief Nav, Takasaki
1919. 4. 1     Chief Nav, Takasaki / DC, Takasaki
1919. 5.20     Chief Nav, Mogami / DC, Mogami
1919.11. 1     Chief Nav, Katsuriki / DC, Katsuriki
1919.12. 1     Chief Nav, Musashi / DC, Musashi
1920. 1.20     Chief Nav, Tsushima / DC, Tsushima
1920.12. 1     Chief Nav, Tenryu / DC, Tenryu
1921. 4.20     Att, NGS
1922.12. 1     Nav.College A-Course
1924.12. 1 LCDR   Chief Nav, Yura / DC, Yura
1925. 6.20     Chief Nav, Natori / DC, Natori
1925.12. 1     Chief Nav, Izumo / DC, Izumo
1927. 5.11     Att, NGS
1927. 5.25     Staff, NGS / Staff, Military General Staffs
1929.11. 5     Staff, 3S
1929.11.30 CMDR    
1930.11. 1     Staff, B-Per, Sasebo
1932.11.15     XO, Haruna
1933.11.15 CAPT   Staff, B-Adm, Sasebo NYd
1935.11.15     CO, Tama
1936. 3.16     Chief, B-Adm, Yokosuka NYd
1939.11.15 RADM   Chief, B-Sup, Sasebo
1941. 9.10     Att, NGS
1941.11. 5     Chief, B6, NSC
1942.11.15     Assist Staff, 2KF
1942.11.25     COM, 23Bg
1943. 5. 1 VADM    
1944. 1.26     Att, NGS
1944. 3.15     Wait
1944. 3.20 Resv    

TOP of this page Table of Job abbreviationsSoma, Rokuro Tochigi Naval Academy 39th (18/148)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1889.12.21     born
1911. 7.18 MID   Crew, Soya
1912. 4.19     Crew, Tokiwa
1912.12. 1 SUBLT   Crew, Hirado
1913.12. 1     Torp.School Bas.Course
1914. 5.27     Gun.School Bas.Course
1914.12. 1 LTJG   Crew, Mikasa
1915.12.13     Crew, Asagiri
1916.12. 1     Crew, Mogami
1917.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1918. 4.15     Gun.School Adv.Course
1918.12. 1     Gun.School Spec.Course
1919.12. 1     DC, Yamashiro
1920.12. 1     DC, Mutsu / EO, Mutsu
1923.12. 1 LCDR   VChief Gun, Fuso / Inst, Gun.School
1923.12.15     VChief Gun, Fuso / DC, Fuso / Inst, Gun.School
1924. 1.10     VChief Gun, Fuso / DC, Fuso
1924. 5. 1     TInsp, B-Gun, Kure NYd / Staff, B-Gun.Res, Kure NYd
1925. 7. 1     Staff, B-Gun.Res, Kure NYd / TInsp, B-Gun, Kure NYd
1927. 1.20     SVO (Trip to UK)
1927. 4. 5     SVO, NSC
1928. 6. 1     Order of Return
1928.12.10 CMDR   Staff, NSC
1932.12. 1 CAPT    
1936. 1.20     Assist Staff, GF
1936.12. 1     Chief, B-Gun.Res, Kure NYd
1938.11.15 RADM   Chief, B-Ord, Sasebo NYd
1940.11.15     Chief, B-Gun, Kure NYd / Chief, CivilEngineer TC
1941. 4.21     Dir, Toyokawa NYd
1942.11. 1 VADM    
1943.11. 1     Dir, Sasebo NYd
1945.11. 1 Resv    
1974. 4.30     died (84)

TOP of this page Table of Job abbreviationsTakenaka, Ryuzo Wakayama Naval Academy 39th (55/148)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1891. 3.22     born
    3rd Medal  
1911. 7.18 MID   Crew, Aso
1912. 4.19     Crew, Iwate
1912.12. 1 SUBLT    
1914.12. 1 LTJG    
1915. 3. 1     Crew, Kashima
1915.12.13     Gun.School Bas.Course
1916. 6. 1     Torp.School Bas.Course
1916.12. 1     Member, 11btg
1917.12. 1     DC, Nisshin (acting)
1918. 9.20     Assist Staff, 1st Special Task Fleet
1918.11. 9     Member, Yokosuka ND
1918.12. 1 LT   Nav.College Nav.Course
1919.12. 1     Chief Nav, Tsurugisaki / DC, Tsurugisaki
1920.12. 1     Chief Nav, Hirado / DC, Hirado
1922. 3.20     Member, Yokosuka fg
1922. 7.10     Crew, Mutsu
1922. 9.30     Member, Yokosuka fg
1922.11. 1     DC, Yokosuka fg / Inst, Yokosuka fg / Inst, Kasumigaura fg
1923. 1. 6     Assist Staff, GF
1923. 6.14     Assist Staff, 1F / Assist Staff, GF
1923. 9.20     DC, Yokosuka fg / Inst, Yokosuka fg
1924.12. 1 LCDR   Chief, Baloon Div, Yokosuka fg
1924.12.16     Chief, Baloon Div, Yokosuka fg / DC, Yokosuka fg
1925. 1. 7     Chief, Baloon Div, Yokosuka fg
1928. 2. 1     Chief, Baloon Div, Yokosuka fg / Assist Staff, GF
1928. 5. 5     Chief, Baloon Div, Yokosuka fg
1928. 8. 1     Att, NAC
1928.12.25     Staff, NSC
1929.11.15     Member, Yokosuka ND
1930. 6. 1     XO, Tateyama fg
1930.11. 1     XO, Omura fg
1930.12. 1 CMDR    
1933. 8.25     XO, Ryujo
1934.11. 1     Att, Yokosuka ND
1935.11.15 CAPT    
1936. 4. 1     CO, Kisarazu fg
1937. 9.24     CO, 11fg
1937.11.16     CO, Kisarazu fg
1937.12.15     CO, Saiki fg
1938.12.15     CEO, Hiryu
1939. 4. 1     CO, Hiryu
1939.11.15     CO, Tateyama fg
1940.10.15     CO, Kasumigaura fg
1941. 3.15     Assist Staff, 11AF
1941. 4.10     COM, 23Sf
1941.10.15 RADM    
1943. 1.25     Member, Yokosuka ND
1943. 2.25     Dir, Branch, Air-Tech Arsnl
1945. 5. 1 VADM    
1945.11. 1 Resv    
1972. 1.29     died (80)

TOP of this page Table of Job abbreviationsTamura, Suguru Osaka Naval Academy 39th (60/148)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1888.10. 7     born
1911. 7.18 MID   Crew, Soya
1912. 3.29     Crew, Ibuki
1912.12. 1 SUBLT   Crew, Hirado
1913.12. 1     Gun.School Bas.Course
1914. 5.27     Torp.School Bas.Course
1914.12. 1 LTJG   Crew, Saga
1915. 6.24     Crew, Satsuma
1915.12.13     Crew, Shirakumo
1916.12. 1     Member, Sasebo SC
1917.12. 1     Nav.College B-Course
1918. 4.15     Torp.School Adv.Course
1918.12. 1 LT   Crew, Ayanami
1919.12. 1     Crew, Yanagi
1920.10. 5     Chief Torp, Hamakaze / DC, Hamakaze
1920.12. 1     Inst, Torp.School / DC, Torp.School
1923.11.10     Chief Torp, Isuzu / DC, Isuzu
1924.12. 1 LCDR    
1925.10.20     TInsp, B-Torp, Kure NYd / Staff, B-Torp, Kure NYd
1929. 5. 1     Staff, NSC / Staff, B-Sup, DoN / Staff, B-Tec, NAC
1929.11.30 CMDR    
1930. 8. 1     Staff, NSC / Staff, B-Sup, DoN / Staff, B-Tec, NAC / Inst, Nav.College
1932. 1.25     SVO, NSC (Trip to UK)
1933. 7.25     Order of Return
1933.12. 1     XO, Kirishima
1934.11.15 CAPT   SVO, NSC
1934.11.20     SVO, NSC / SVO, NAC
1937.12. 1     Chief, B-Torp.Res, Kure NYd
1940.11.15 RADM   Chief, B-Ord, Sasebo NYd
1942. 1.10     CSVCO, NSC / Chief Supervisor, Osaka / Chief Inspector, Osaka
1943.10. 1     Dir, Hikari NYd
1944. 5. 1 VADM    
1945.11. 1 Resv    
1967. 2.25     died (78)

TOP of this page Table of Job abbreviationsTayui, Minoru Gifu Naval Academy 39th (2/148)
Vice-admiral Naval College 23rd with honor

Date Rank Other title Job
1890. 1.20     born
    3rd Medal  
1911. 7.18 MID   Crew, Soya
1912. 3.29     Crew, Mikasa
1912.12. 1 SUBLT    
1913. 5.24     Crew, Adzuma
1914. 9. 9     Crew, Kurama
1914.12. 1 LTJG    
1915.12.13     Gun.School Bas.Course
1916. 6. 1     Torp.School Bas.Course
1916.12. 1     Crew, Yamashiro
1917.10.10     DC, Yamashiro (acting)
1917.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1918. 4.15     Nav.College Major.Course
1918.12. 1     Chief Nav, Kanto
1918.12.13     Crew, Hamakaze
1919. 4. 1     Resident in UK
1922. 1.20     Order of Return
1922. 4.15     Chief Nav, Yahagi / DC, Yahagi
1923. 5.15     Att, NGS
1923.12. 1 LCDR   Nav.College A-Course
1925.12. 1     Aide-dc, Councilor (to ADM Takeshita, Isamu) / Adj, DoN
1926. 6. 1     Adj, DoN / Sec, MoN
1927.12. 1 CMDR   Staff, 3S
1928.10.20     Att, NGS / Att, DoN
1928.12.10     Staff, B-NA, DoN (S1)
1931.12. 1 CAPT   CO-Aux, Erimo
1932.11.15     CO, Tenryu
1933.11. 1     Staff, NGS (N1)
1934.11. 6     Att, NGS / Att, DoN
1934.11.15     Adj, DoN
1936.12. 1     CO, Hyuga
1937.12. 1 RADM   CoS, Yokosuka ND
1938. 2. 1     CoS, 5F
1938.12.15     Att, NGS
1939. 1.10     Attache, Man
1939.10. 2     Att, NGS
1939.11.15     COM, 6S
1940.11.15     SM, Nav.School
1941.10.15 VADM    
1942. 3. 1     Assist Staff, CSF
1942. 3.16     CoS, CSF
1943. 9. 1     Att, NGS
1943. 9.20     CinC, 1KF
1945. 1. 8     CinC, 13AF / CinC, 1KF
1945. 1.13     Att, NGS
1945. 3. 1     CinC, Maizuru ND
1945. 7.10     CinC, Maizuru ND / CinC, 1EF
1945. 8.25     CinC, Maizuru ND
1945.11.15     Att, DoN
1945.11.30 Resv    
1977. 6.28     died (87)

TOP of this page Table of Job abbreviationsUgaki, Kanji Okayama Naval Academy 39th (66/148)
Vice-admiral Naval College 23rd

Date Rank Other title Job
1889. 1.23     born
1911. 7.18 MID   Crew, Soya
1912. 3.29     Crew, Shikishima
1912.12. 1 SUBLT    
1913.12. 1     Torp.School Bas.Course
1914. 5.27     Gun.School Bas.Course
1914.12. 1 LTJG   Crew, Niitaka
1915. 5. 1     Member, 1sbg / Member, Kure bg
1915.12.13     Member, 2sbg
1916.12. 1     Crew, Tsushima
1917.12. 1     DC, Tsushima (acting)
1918.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1919.12. 1     DC, Aki
1920. 5.24     EO, SS-23
1920. 6.24     Crew, SS-23
1920.12. 1     Staff, 3F
1921.11. 1     Member, Kure ND / Inst, Sub.School
1921.12. 1     CO-Sub, SS-18 / Inst, Sub.School
1922. 1.20     CO-Sub, SS-19 (acting) / Inst, Sub.School
1923.12. 1     Nav.College A-Course
1924.12. 1 LCDR    
1925.12. 1     Staff, 1F / Staff, GF
1927.11.15     Inst, Torp.School
1928.12.15     Inst, Torp.School / Inst, Gun.School
1929.11.30 CMDR    
1930. 5. 1     Inst, Torp.School / Inst, Gun.School / Assist Staff, GF
1930. 6. 1     Inst, Comm.School / Inst, Torp.School / Inst, Kasuga / Inst, Kasumigaura fg / Inst, Gun.School
1930.11.15     Staff, Maizuru GD
1932.11.15     XO, Hyuga
1933.11.15 CAPT   Att, NGS
1933.12.11     Trip to Europe, USA
1934. 8.11     Return
1934. 8.20     Att, NGS / Att, DoN
1934.11.15     Chief, S-Comm, DoN / Chief, S9, N4, NGS
1936.11.10     CO, Tenryu
1937. 8. 2     Assist Staff, 3F
1937. 8.23     Att, NGS / Staff, NGS / Assist Staff, 2F / Assist Staff, 3F
1937. 9. 8     Att, NGS / Staff, NGS
1937. 9.25     CoS, Maizuru ND
1938.10.22     Att, NGS / Assist Staff, CSF / Assist Staff, 5F / Staff, South China Naval Special Task Office / Deputy Chief, South China Naval Special Task Office
1939.10.10     CoS, Kure ND
1939.11.15 RADM    
1940.12. 4     CoS, Kure ND / Chief, B-Comm, Kure
1941. 8.20     Att, NGS
1941. 9. 1     CoS, Kainan GD
1943. 2.19     Member, Yokosuka ND
1943. 3.10     SM, Comm.School
1943. 5. 1 VADM   SM, Yokosuka Comm.School
1943. 8.25     Assist Staff, CSF
1943. 9. 1     CoS, CSF
1944.12.15     Att, NGS
1945. 3.15     CinC, Ominato GD / CinC, 12AF
1945.11.15     Att, DoN
1945.11.30 Resv    
1974. 9.27     died (85)

TOP of this page Table of Job abbreviationsWada, Misao Mie Naval Academy 39th (4/148)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1889.12. 6     born
1911. 7.18 MID   Crew, Soya
1912. 3.29     Crew, Aki
1912.12. 1 SUBLT   Crew, Ikoma
1913.11.12     Crew, Izumo
1914.12. 1 LTJG    
1915. 5.26     Member, Yokosuka ND
1915. 6. 1     Crew, Wakamiya
1916. 4. 1     Member, Yokosuka fg
1916. 9. 1     Member, Fleet fg
1916.12. 1     Member, Yokosuka fg
1917. 4.12     Wait
1917. 6. 1     Susp
1917. 7.27     Member, Yokosuka ND
1917.12. 1 LT   Member, Yokosuka fg
1918. 1. 9     Nav.College Sel.Course
1921. 4. 1     TInsp, Yokosuka NYd / Staff, B-Ord, Yokosuka NYd
1922. 5.25     TInsp, Yokosuka NYd / Staff, B-Ord, Yokosuka NYd / SVO (Trip to Europe)
1923. 3. 1     Staff, B-Aircraft, Hiro Branch, Kure NYd / SVO
1923. 4. 1     Staff, B-Aircraft, Hiro NYd / SVO
1923.12. 1 LCDR    
1924. 8.19     Return
1924.10. 1     Staff, B-Aircraft, Hiro NYd
1925. 2. 2     Staff, B-Aircraft, Hiro NYd / Inst, Sub.School
1925. 7. 1     Staff, B-Aircraft, Hiro NYd / Staff, B-Eng.Res, Hiro NYd / Inst, Sub.School
1927.12. 1 CMDR   Staff, B-Aircraft, Hiro NYd / Staff, B-Eng.Res, Hiro NYd / Inst, Sub.School (Trip to Europe, USA)
1927.12.26     Staff, B-Aircraft, Hiro NYd / Inst, Sub.School (Trip to Europe, USA)
1928.10. 7     Return
1929. 2. 1     Staff, B-Aircraft, Hiro NYd
1931. 6. 1     Staff, B-Tec, NAC
1931.12. 1 CAPT    
1936. 7. 1     Att, NAC
1936. 8.15     Att, NAC (Trip to Europe, USA)
1937. 6.11     Return
1937.10. 1     Chief, B-Tec, NAC
1937.12. 1 RADM    
1940. 5.21     Dir, Air-Tech Arsnl
1941.10.15 VADM    
1942.10. 1     Dir, Air-Tech Arsnl / Dir, Branch, Air-Tech Arsnl
1943. 2.25     Dir, Air-Tech Arsnl
1945. 5.15     Dir, NAC
1945.11. 1 Resv    
1981.11.19     died (91)

TOP of this page Table of Job abbreviationsWakabayashi, Seisaku Ishikawa Naval Academy 39th (41/148)
Vice-admiral Naval College 21st

Date Rank Other title Job
1889. 3. 1     born
1911. 7.18 MID   Crew, Aso
1912. 4.19     Crew, Tokiwa
1912.12. 1 SUBLT    
1914.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1915. 5.26     Torp.School Bas.Course
1915.12.13     Member, 1sbg / Member, Kure bg
1916. 9. 1     Crew, S-17
1917. 2. 7     Member, 4sbg
1917.12. 1 LT   CO-Subb, 2sbg / Inst, Sub.School
1918. 5. 1     Assist Staff, 2nd Special Task Fleet
1918. 7. 5     Crew, Kashi
1918. 9.10     Assist Staff, 2nd Special Task Fleet
1918.12. 1     Torp.School Adv.Course
1919.12. 1     Member, 14sg
1920.12. 1     Inst, Sub.School
1921. 4.30     Inst, Sub.School / Inst, Nav.Academy
1921.11.10     Member, Kure ND
1921.12. 1     Nav.College A-Course
1923.10.15     Att, NGS
1923.12. 1 LCDR   CO-Sub, SS-47
1924.11. 1     CO-Sub, Ro-58
1925.12. 1     Member, Yokosuka ND (B-NA, DoN)
1927. 4. 5     Staff, B-NA, DoN
1928.12.10 CMDR   Assist Staff, GF / Staff, GF
1929.11. 5     Staff, 2Ss
1930.11. 1     Member, Yokosuka ND
1930.11.15     Staff, Yokosuka ND
1932.12. 1     Member, Yokosuka ND
1932.12.15     Trip to Europe, USA
1933. 8.25     Return
1933.11.15 CAPT   CO-Aux, Tsurumi
1934.10.22     Member, Sasebo ND
1934.11. 1     CO, Yura
1935.10.25     Att, NSC
1935.11.15     Staff, NSC
1937.11.15     Member, Kure ND
1937.12. 1     Chief, B-Adm, Kure NYd
1939.11.15 RADM   COM, 4Ss
1940.11. 1     Assist Staff, 4F
1940.11.22     Att, NGS
1941. 2. 5     Att, NGS / Att, DoN / Preparation staff for Shipping Agency
1941.12.19     Member, DoN / Chief, B-Seaman, Shipping Agency
1942. 1. 1     Dir, Seaman Training Center
1943. 5. 1 VADM    
1943. 7.15     COM, 4aBg / COM, 2KEg
1944. 2.19     Att, NGS
1944.10.20     Member, B-Edu, DoN / SM, Shimizu College of Mercantile Marine
1945. 9.15 Resv    
1968. 1.27     died (78)

TOP of this page Table of Job abbreviationsHirata, Yoshiyuki Hiroshima Naval Academy 39th (97/148)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1888.12.30     born
1911. 7.18 MID   Crew, Aso
1912. 3.29     Crew, Mikasa
1912.12. 1 SUBLT   Crew, Kashima
1913.12. 1     Torp.School Bas.Course
1914. 5.27     Gun.School Bas.Course
1914.12. 1 LTJG   Crew, Aki
1916. 8. 9     Member, 14btg
1917.12. 1     Nav.College B-Course
1918. 4.15     Torp.School Adv.Course
1918.12. 1 LT   Crew, Enoki
1920.12. 1     CO-Tbb, 1btg
1921.11.10     Inst, Kure bg / DC, Kure bg
1922.11.10     DC, Kure bg
1923. 7.16     Inst, Torp.School / DC, Torp.School
1923.12.15     Inst, Torp.School / DC, Torp.School / Staff, B-Ord, Yokosuka NYd
1924.12. 1 LCDR    
1925.12. 1     Chief Torp, Hiei
1926.12. 1     Chief Torp, Furutaka / DC, Furutaka
1928.12.10     Member, Kure NYd
1930.12. 1 CMDR   TInsp, B-Torp, Kure NYd / Staff, B-Sub, Kure NYd
1931. 1. 8     TInsp, B-Torp, Kure NYd / Staff, B-Sub, Kure NYd / Inst, Sub.School
1933. 6.16     TInsp, B-Torp, Kure NYd / Staff, B-Sub, Kure NYd / Inst, Sub.School / Staff, B-Sup, Kure
1936. 7.15     TInsp, B-Torp, Kure NYd / Staff, B-Sub, Kure NYd / Inst, Sub.School / Staff, B-Sup, Kure / TInsp, B-Steel, Kure NYd
1937.12. 1 CAPT    
1938. 3. 1     TInsp, B-Torp, Kure NYd / Staff, B-Sub, Kure NYd / Inst, Sub.School
1940.11.15     SVO, NSC / SVO, NAC / Chief Supervisor, Fukuoka / Chief Inspector, Fukuoka
1942. 8.15     Member, Sasebo ND
1942. 9. 1     Wait
1942. 9. 2 Resv
Mob
  Member, Sasebo ND
1942.12. 5     MS supervisor, Nichii-maru
1943. 5.25     MS commander, Nichii-maru
1943.11.21 RADM   KIA (54)

TOP of this page Table of Job abbreviationsIshibashi, Masakazu Tokyo Naval Academy 39th (98/148)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1889. 1.11     born
1911. 7.18 MID   Crew, Soya
1912. 3.29     Crew, Ibuki
1912.12. 1 SUBLT   Crew, Ikoma
1913.12. 1     Gun.School Bas.Course
1914. 5.27     Torp.School Bas.Course
1914.12. 1 LTJG   Crew, Kongo
1915.12.13     Crew, Yugure
1916.12. 1     Crew, Wakamiya
1917.12. 1     DC, Fuso (acting)
1918.12. 1 LT   Gun.School Adv.Course
1919.12. 1     Gun.School Spec.Course
1920.12. 1     DC, Kirishima
1921.12. 1     Staff, Powder Rsch, Kure NYd / TInsp, Powder Rsch, Kure NYd
1923. 2. 1     Member, Kure ND
1923. 4. 1     TInsp, B-Gun, Kure NYd / TInsp, B-Torp, Kure NYd
1923. 5.10     TInsp, B-Gun, Kure NYd / TInsp, B-Torp, Kure NYd / Staff, B-Gun.Res, Kure NYd
1924.12. 1 LCDR    
1925. 7. 1     Staff, B-Gun.Res, Kure NYd / TInsp, B-Gun, Kure NYd / TInsp, B-Torp, Kure NYd
1927. 4. 1     TInsp, B-Ord, Sasebo NYd / SVO
1927. 4. 5     TInsp, B-Ord, Sasebo NYd / SVO, NSC / SVO, NAC
1930. 8.29     TInsp, B-Ord, Sasebo NYd
1930.12. 1 CMDR    
1931. 4. 1     Staff, B-Ord, Yokosuka NYd / Inst, Yokosuka fg
1936. 8.26     TInsp, B-Pyrotech, Kure NYd / TInsp, B-Gun, Kure NYd / Staff, B-Gun.Res, Kure NYd / Staff, B-Sup, Kure
1937.12. 1 CAPT   Chief, B-Pyrotech, Kure NYd
1940.11.15     Chief, B-Adm, Main Powder-Yd / Chief, WTC, Main Powder-Yd
1941. 4.21     Chief, B-Adm, 2nd Powder-Yd / Chief, WTC, 2nd Powder-Yd
1943. 3.10     Att, Yokosuka ND
1943. 5. 1 RADM   Chief, 2nd B-Pyrotech, Sagami NYd / Chief, B-Chem.Res, Sagami NYd
1943.10. 1     Chief, 1st B-Pyrotech, Sagami NYd / Chief, 2nd B-Pyrotech, Sagami NYd
1944. 4. 5     Chief, 1st B-Pyrotech, Sagami NYd
1944. 8. 1     Dir, 3rd Powder-Yd
1945. 6. 1     Att, NSC
1945. 7. 2     Wait
1945. 7. 3 Resv    
1980.11.15     died (91)

TOP of this page Table of Job abbreviationsItagaki, Sakan Iwate Naval Academy 39th (112/148)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1889. 7.18     born
1911. 7.18 MID   Crew, Soya
1912. 4.19     Crew, Kasagi
1912.12. 1 SUBLT   Crew, Satsuma
1914.12. 1 LTJG   Torp.School Bas.Course
1915. 5.26     Gun.School Bas.Course
1915.12.13     Crew, Hatsushimo
1916.12. 1     Member, Maizuru SC
1917. 7. 2     Member, Maizuru ND
1917.10.10     Crew, Izumo
1918. 7.27     DC, Izumo (acting)
1918.11. 1     Assist Staff, 2nd Special Task Fleet
1918.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1919.12. 1     DC, Katori
1920. 5. 6     DC, Hiei
1921. 3. 1     EO, Fuji
1921. 5.31     Crew, Fuji
1921.12. 1     Chief Torp, Kawakaze / DC, Kawakaze
1922.12. 1     Chief Torp, Hirado / DC, Hirado
1923. 5. 1     Chief Torp, Chikuma / DC, Chikuma
1924. 6. 3     CO-Des, Hibiki
1924.12. 1     CO-Des, Ume
1925.12. 1 LCDR   CO-Des, Hishi
1927.11. 1     CO-Des, Aoi
1928.12.10     CO-Des, Sanae
1929.11. 1     CO-Des, Isokaze
1930.12. 1     Member, Kure ND
1931. 2. 1     CEO, Akebono
1931. 7.31     CO-Des, Akebono
1931.12. 1 CMDR    
1934.11. 1     CO, 28dg
1935.11.15     CO, 8dg
1936.12. 1 CAPT   CO, 10dg
1938. 7.22     CO, 41dg
1939. 1.15     Member, Kure ND
1939. 1.20     CO, 5bg
1939.11.15     CO, Myoko
1940.11.15     Manager, Kure Harbour
1941.11. 1     Att, Sasebo ND
1941.11.20     CO, 2nd Sasebo SC
1942. 5. 1 RADM    
1942. 8.10     COM, Chinkai BS
1942.10. 1     Att, NGS
1942.10.10     Assist Staff, 8F
1942.10.31     COM, 1aBg
1943.11. 1     Member, Kure ND
1943.11.20     COM, Kure kg / CO, Kure SC
1945. 7.20     Att, NGS
1945. 9. 6 Resv    
1980. 1.28     died (90)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKamijo, Fukashi Nagano Naval Academy 39th (118/148)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1888.10.20     born
1911. 7.18 MID   Crew, Soya
1912. 3.29     Crew, Mikasa
1912.12. 1 SUBLT   Crew, Kashima
1913.12. 1     Crew, Nisshin
1914.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1915. 5.26     Torp.School Bas.Course
1915.12.13     Crew, Kagero
1916.12. 1     Crew, Kanto
1917.12. 1     Member, 3sbg
1918.11. 2     Member, 12sbg
1918.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1919.12. 1     EO, SS-25
1920. 6.30     Crew, SS-25
1920.12. 1     CO-Sub, SS-11 / Inst, Sub.School
1921.11.10     CO-Sub, SS-11 / CO-Sub, SS-10 / CO-Sub, SS-12 / Inst, Sub.School
1921.12.10     EO, SS-36
1922. 1.10     CO-Sub, SS-36 (acting)
1922.12. 1     CO-Sub, SS-24 (acting)
1922.12.15     CO-Sub, SS-24 (acting) / Inst, Sub.School
1924. 1.10     CO-Sub, SS-24 (acting)
1924. 5.31     CO-Sub, SS-20 (acting)
1924.11. 1     CO-Sub, Ro-12 (acting)
1925. 7. 1     Member, 3sg
1925. 9.16     CO-Sub, Ro-11
1925.11. 1     CO-Sub, Ro-11 / Inst, Torp.School
1925.12. 1 LCDR   CO-Sub, Ro-22 / Inst, Torp.School
1926. 4. 5     Inst, Torp.School
1928.12.10     Att, Yokosuka ND / Staff, Yokosuka ND / Staff, B-Sup, Yokosuka
1931.12. 1 CMDR   XO, Karasaki
1932.12. 1     XO, Jingei
1933.11.15     Staff, B-Per, Yokosuka
1934.11. 1     CO, Seta
1935.11.15     XO, Takao
1936. 9.10     CO-Aux, Sunosaki
1936.11. 2     Member, Yokosuka ND
1936.12. 1 CAPT    
1936.12.15     Wait
1936.12.22 Resv    
1937. 8.13 Mob    
1937. 8.21     MS supervisor, Belfast-maru
1938. 3.26     Member, Yokosuka ND
1938. 4.11 Demob    
1941. 7. 4 Mob    
1941. 7.10     Member, Sasebo ND
1941. 7.31     CO, 81kg
1941.11.20     Member, 11Bg
1942. 8. 5     Member, Yokosuka ND
1942.10. 1     Chief, Sendai Area B-Per
1943. 5. 1     Assist Staff, 2KEg
1943. 5.26     Traffic Control, 2KEg
1943.12. 8 RADM   KIA (55)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKiyomiya, Ko Chiba Naval Academy 39th (33/148)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1889. 6.19     born
1911. 7.18 MID   Crew, Aso
1912. 4.19     Crew, Kasagi
1912.12. 1 SUBLT   Crew, Satsuma
1913.12. 1     Torp.School Bas.Course
1914. 5.27     Gun.School Bas.Course
1914.12. 1 LTJG   Crew, Kongo
1915. 5.26     Crew, Ushio
1916. 4. 1     Crew, Iwate
1917. 4. 1     Crew, Katori
1917.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1918. 4.15     Torp.School Adv.Course
1918.12. 1     Torp.School Exp.Course
1919. 2.28     Assist Staff, 3Sd / Staff, 3Sd
1919. 9.15     Assist Staff, Training Fleet / Adj, Training Fleet
1920. 6. 1     DC, Nagato / EO, Nagato
1920.12. 1     Chief Comm, Nagato (acting) / DC, Nagato (acting)
1921.11.15     Inst, Torp.School / Inst, Gun.School
1921.12.10     Inst, Torp.School / DC, Torp.School
1923.12. 1 LCDR    
1924.12. 1     Staff, Sasebo ND
1926.12. 1     Chief Comm, Mutsu / DC, Mutsu
1927.11.15     Staff, B-Edu, DoN (S2/S1)
1928.11.15     Att, NGS / Att, DoN (S1, B-Per)
1928.12.10 CMDR   Staff, B-Per, DoN (S1)
1930.12. 1     XO, Jintsu
1931.12. 1     XO, Hyuga
1932.11.15     CO-Aux, Erimo
1932.12. 1 CAPT    
1933.11.15     CO, Yubari
1934.11.15     Member, Yokosuka ND
1935. 1.28     Att, NSC / SVCO, NSC
1936. 8.20     Att, NSC
1936. 9.10     Chief, S3, B-Adm, NSC
1938.11.15 RADM   Att, NGS
1938.12.15     Wait
1938.12.21 Resv    
1944.11. 1     Job assistant, Tech.Rsch
1969. 2. 5     died (79)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKusakabe, Enjiro Aichi Naval Academy 39th (49/148)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1889. 7.27     born
1911. 7.18 MID   Crew, Aso
1912. 3.29     Crew, Mikasa
1912.12. 1 SUBLT    
1914.10.20     Crew, Okinoshima
1914.12. 1 LTJG   Torp.School Bas.Course
1915. 5.26     Gun.School Bas.Course
1915.12.13     Crew, Kamikaze
1916. 4. 1     Crew, Oite
1916.12.12     Crew, Iwate
1917.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1918. 4.15     Gun.School Adv.Course
1918.12. 1     Nav.College Sel.Course
1919.12. 2     Member, Yokosuka ND
1921.12. 1     Member, Yokosuka ND / Inst, Gun.School
1922. 6.10     Assist Staff, 1F
1923. 2. 1     SVO
1924.12. 1 LCDR    
1925. 3. 9     SVO / Assist Staff, GF
1925. 8.15     Staff, NSC (S1, B1)
1928. 9.10     Staff, Tech.Rsch / Staff, NSC (S1, B1 / S2, B2)
1929.11.30 CMDR   Member, Yokosuka NYd
1931. 1.20     Member, Yokosuka NYd / Inst, Torp.School
1932. 4. 1     Member, Yokosuka NYd / Inst, Torp.School / Staff, B-Armamnt, Air Arsnl
1935. 8. 1     Member, Yokosuka NYd / Inst, Torp.School / Staff, B-Armamnt, Air Arsnl / Staff, B-Opt.Res, Yokosuka NYd
1935.11.15 CAPT    
1936.12. 1     Staff, B-Ord, Sasebo NYd
1938.11. 1     Staff, B-Gun, Kure NYd / Staff, B-Gun.Res, Kure NYd / Staff, B-Sub, Kure NYd / Inst, Sub.School
1939.11.20     Staff, B-Gun, Kure NYd / Staff, B-Sub, Kure NYd / Inst, Sub.School
1940.11.15     SVCO, NSC / SVO, NAC / Supervisor, Nagoya / Inspector, Nagoya
1941. 8.11     Member, Kure ND
1941. 9. 4     Wait
1941. 9. 5 Resv
Mob
  MS supervisor, Kogyo-maru
1943. 2. 4     Member, Yokosuka ND
1943. 4.20     Assist Staff, 2KEg
1943. 5. 1     Traffic Control, 2KEg
1944. 7.10     Member, Yokosuka ND
1944. 8. 1     Att, NAC
1944. 8. 4     Att, NAC / Staff supervisor, Department of Military supply
1944.10.15 RADM    
1945. 9. 1 Demob    
1964. 4. 3     died (74)

TOP of this page Table of Job abbreviationsMiyamoto, Sadachika Gifu Naval Academy 39th (119/148)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1888.10.31     born
1911. 7.18 MID   Crew, Aso
1912. 3.29     Crew, Ibuki
1912.12. 1 SUBLT   Crew, Tatsuta
1913. 4. 1     Crew, Tokiwa
1913.12. 1     Torp.School Bas.Course
1914. 5.27     Gun.School Bas.Course
1914.12. 1 LTJG   Crew, Satsuma
1916. 4.28     Member, 9btg
1917. 9.15     Crew, Yodo
1917.12. 1     DC, Yodo (acting)
1918.10. 1     Member, Yokosuka ND
1918.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1919.12. 1     Torp.School Spec.Course
1920.12. 1     DC, Yokosuka bg
1921. 6. 1     DC, Aso
1923. 3. 1     DC, Yokosuka bg
1925. 8. 1     CO-MSw, Kamikaze
1925.12. 1 LCDR    
1926.12. 1     Chief Torp, Chinkai bg / DC, Chinkai bg
1927. 8.10     Chief Torp, Kure bg / DC, Kure bg
1929.11.15     Chief Ope, Erimo
1930. 8.10     Chief Torp, Katsuriki / DC, Katsuriki
1931.11.14     XO, Itsukushima
1931.12. 1 CMDR    
1932.12. 1     XO, Ominato bg
1934.11.15     XO, Yokosuka bg
1935.10. 7     CO, Yaeyama
1936.12. 1 CAPT    
1936.12.15     Wait
1936.12.22 Resv    
1937. 9. 7 Mob    
1937. 9.11     CO, Chojusan-maru
1938.11.10     Member, Yokosuka ND
1938.12. 1     SVCO, NSC / SVO, NAC / Supervisor, Tokyo
1940. 1.20     SVCO, NSC / SVO, NAC / Inspector, Tokyo
1941. 1.25     CO, 16wg
1942. 7.25     Member, Yokosuka ND
1942.10.17     Assist Staff, 11AF
1942.10.25     CO, Keiyo-maru
1943. 4. 6     Member, Yokosuka ND
1943. 8.24     CO, Chinkai bg / Manager, Chinkai Harbour
1945. 6.10     CO, Chinkai bg
1945. 8. 6 RADM   KIA (56)

TOP of this page Table of Job abbreviationsMurakami, Fusazo Kagawa Naval Academy 39th (32/148)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1890. 4. 1     born
1911. 7.18 MID   Crew, Soya
1912. 4.19     Crew, Iwate
1912.12. 1 SUBLT   Crew, Satsuma
1915.10. 1     Member, Sasebo ND
1916. 3. 2     Crew, Suma
1916. 4.14     Crew, Satsuma
1916.12. 1 LTJG   Torp.School Bas.Course
1917. 6. 1     Gun.School Bas.Course
1917.12. 1     Member, Yokosuka SC
1918.12. 1     DC, Hirado (acting)
1919.12. 1 LT   Gun.School Adv.Course
1920.12. 1     Gun.School Spec.Course
1921.12. 1     DC, Kirishima
1922.11.10     TInsp, Kure NYd
1923. 4. 1     Staff, B-Gun.Res, Kuer NYd / Staff, B-Gun, Kure NYd
1925.12. 1 LCDR    
1926. 3. 1     Att, NSC (S1, B1) / Staff, Tech.Rsch (B-Sci.Res)
1928. 2.15     Trip to Europe, USA
1928. 8.10     Member, Yokosuka ND
1929. 5.24     Return
1929. 6.10     Staff, B-Rsch, Powder-Yd / Staff, NSC / Staff, Tech.Rsch
1930.12. 1 CMDR    
1931.12. 1     Att, NSC (S1, B1) / Staff, Tech.Rsch
1933.12. 1     Att, NSC (S1, B1) / Staff, Tech.Rsch / Inst, Nav.College
1934. 6. 1     Att, NSC (S1, B1) / Staff, Tech.Rsch / Inst, Nav.College / Staff, B-Sup, DoN (S1)
1934.11.15     TInsp, B-Gun, Kure NYd / Staff, B-Gun.Res, Kure NYd
1936.11.16     Att, NSC (B1)
1936.12. 1 CAPT   Staff, NSC / Inst, Nav.College
1939. 5. 1     Chief, S1, B1, NSC / Chief, S2, B1, NSC / Inst, Nav.College
1941. 4.10     Chief, S1, B1, NSC / Inst, Nav.College
1942. 4. 1     Chief, B-Gun, Kure NYd
1942. 5. 1 RADM    
1943. 5. 1     Dir, 3rd Powder-Yd
1944. 8. 1     Dir, 2nd Powder-Yd
1945.11. 1 Resv    
1967. 1. 1     died (76)

TOP of this page Table of Job abbreviationsNakamura, Motoji Hiroshima Naval Academy 39th (135/148)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1890. 1. 2     born
1911. 7.18 MID   Crew, Aso
1912. 3.29     Crew, Kawachi
1912.12. 1 SUBLT    
1913.12. 1     Gun.School Bas.Course
1914. 5.27     Torp.School Bas.Course
1914.12. 1 LTJG   Crew, Iwami
1915. 5.26     Crew, Nenohi
1916. 4. 1     Crew, Fuji
1916.12. 1     Member, 1sbg / Member, Kure bg
1917.12. 1     Member, 3sbg
1918.11. 2     Member, 12sbg
1918.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1919.12. 1     CO-Sub, 11sg
1920. 2.10     Wait
1920. 2.21     Member, Kure ND
1920. 7. 1     EO, SS-26
1920.11.20     EO, SS-26 / EO, SS-27
1920.11.30     Crew, SS-26 / EO, SS-27
1920.12. 1     EO, SS-27
1920.12.25     CO-Sub, SS-4 / Inst, Sub.School
1921. 4. 1     CO-Sub, SS-17 / Inst, Sub.School
1921.12. 1     CO-Sub, SS-25 (acting)
1922.12. 1     CO-Sub, SS-20 (acting)
1924. 5.31     CO-Sub, SS-24 (acting)
1924.11. 1     CO-Sub, Ro-15
1925. 7. 1     CEO, Ro-68
1925.10.29     CO-Sub, Ro-68
1925.12. 1 LCDR    
1926.12. 1     CO-Sub, Ro-53
1927.11.15     CO-Sub, I-21
1928.12.10     CO-Sub, I-1
1929.11. 5     CO-Sub, I-61
1931.12. 1 CMDR   CO, 26sg
1932. 9.28     CO, 27sg
1933.11.15     CO, 13sg
1934.11. 1     CO, 29sg
1935.11.15     CO, 7sg
1935.12.20     CO, 7sg / CO, 6sg
1936. 1.10     CO, 7sg
1936.11. 2     CO-Aux, Erimo
1936.12. 1 CAPT    
1937. 4.20     Member, Kure ND
1937. 8. 2     CO, Naka
1937.12. 1     CO, Isuzu
1938. 6. 1     CO, Isuzu / CO, Kiso
1938. 6.15     CO, Isuzu / CO, Kasuga
1938. 7.15     CO, Isuzu
1938.11.20     CO, 5Gg
1939.11.15     CO, Taigei
1941. 4.10     Member, Kure ND
1941. 4.20     Manager, Shanghai Harbour / Chief, Shanghai Hydrographic Office
1942. 5. 1 RADM    
1942. 5.20     Assist Staff, CSF
1942. 6. 1     Member, Sasebo ND
1942.11. 1     COM, Chichijima HBg
1944. 2.15     Member, Kure ND
1944. 3.20     Temp.Assist Staff, GEB
1944. 4. 8     COM, 4Convoy
1944. 5.20     COM, 3KEg
1945. 4.15     COM. 4Sz
1945. 5. 7     Att, NGS
1945. 6.15     Wait
1945. 6.20 Resv    
1946. 5. 2     died (56)

TOP of this page Table of Job abbreviationsNippa, Teizo Osaka Naval Academy 39th (117/148)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1890. 5.15     born
1911. 7.18 MID   Crew, Aso
1912. 3.29     Crew, Kawachi
1912.12. 1 SUBLT   Crew, Musashi
1913. 4. 1     Crew, Asahi
1914.12. 1 LTJG   Torp.School Bas.Course
1915. 5.26     Gun.School Bas.Course
1915.12.13     Member, 14btg
1916.12. 1     Crew, Aso
1917.12. 1     DC, Aso (acting)
1918.12. 1 LT   Gun.School Adv.Course
1919.12. 1     Crew, Katsura
1920.10. 5     Chief Gun, Amatsukaze / DC, Amatsukaze
1920.12. 1     DC, Fuso
1921.12. 1     Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1924.12. 1 LCDR   Chief Gun, Natori
1926. 5. 1     DC, Sasebo SC / Inst, Sasebo SC
1927. 4. 1     Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1928.12. 1     EO, Haguro
1929. 4.25     Chief Gun, Haguro
1930.12. 1 CMDR   Chief Gun, Nagato
1931.12. 1     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1933.11.15     XO, Chokai
1934.11. 1     Assist Staff, 2F
1935.10.10     Assist Staff, GF
1935.11.15 CAPT   Assist Staff, GF / Assist Staff, 1F
1936.11.16     Att, NSC (B4 / S2, B-Adm)
1939.11.15     SVCO, NSC / Supervisor, Tokyo
1940. 1.20     SVCO, NSC / Supervisor, Tokyo / Chief Inspector, Uraga
1940. 5. 8     SVCO, NSC / Chief Inspector, Uraga / Chief Supervisor, Uraga
1941. 8.11     CO, Maizuru SC
1941.10.15 RADM    
1941.11.20     COM, Maizuru kg / CO, Maizuru SC
1942. 5.20     Member, Ominato GD
1942.11.25     COM, Chishima HBg
1944. 1. 1     Att, NGS
1944. 2. 5     COM, Sasebo BS
1944. 4.10     COM, 4KEg / COM, Okinawa HaBg
1945. 1.20     COM, Sasebo kg / CO, Sasebo SC
1945. 5. 1     Att, NGS
1945. 5.15     Wait
1945. 5.21 Resv    
1945. 7.10 Mob    
1945. 7.15     Chief, B-Trans, Maizuru
1945.10. 5 Demob    
1967. 3.13     died (76)

TOP of this page Table of Job abbreviationsOshima, Kenshiro Nagano Naval Academy 39th (13/148)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1889. 3.20     born
1911. 7.18 MID   Crew, Aso
1912. 3.29     Crew, Mikasa
1912.12. 1 SUBLT   Crew, Kashima
1913.12. 1     Gun.School Bas.Course
1914. 5.27     Torp.School Bas.Course
1914.12. 1 LTJG   Crew, Kawachi
1915. 6.30     Crew, Adzuma
1916.10.27     Crew, Kusunoki
1917.10.10     Member, Sasebo ND / Member, Sasebo SC
1917.12. 1 LT   Chief Nav, Uji
1917.12.18     DC, Shikishima
1918.12. 1     Nav.College Nav.Course
1919.12. 1     Chief Nav, Katsuriki / DC, Katsuriki
1921. 6. 8     Member, Yokosuka ND
1921. 9. 1     EO, Isuzu
1921.12. 1     Chief Nav, Oi / DC, Oi
1922.12. 1     Chief Nav, Tokiwa (acting) / DC, Tokiwa (acting)
1923.10.15     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1923.12. 1 LCDR    
1924.12. 1     Staff, Yokosuka ND
1925.12. 1     Chief Nav, Kongo / DC, Kongo / Inst, Gun.School / Inst, Torp.School
1926.12.25     Chief Nav, Kongo / DC, Kongo / Inst, Gun.School
1927.11.15     Staff, B-Edu, DoN (S1)
1928.12.10 CMDR    
1929.11.30     Att, NGS / Att, DoN
1930. 2. 5     Att, NGS (Trip to Europe, USA)
1930.11. 1     Return
1930.11.15     Att, NGS / Att, DoN (S2, B-NA)
1930.12. 1     Staff, B-NA, DoN (S2)
1932.11. 1     CO-Aux, Naruto
1932.12. 1 CAPT    
1933. 4. 1     CO, Hirado
1933. 8.25     Chief, S2, B-NA, DoN
1934. 9. 1     CoS, Manchuria Expd.Force / Attache, Man
1936. 7. 1     CO, Kako
1936.12. 1     CO, Maya
1937.11.15     CO, Haruna
1938. 3. 9 RADM   died (48)

TOP of this page Table of Job abbreviationsSato, Namizo Gifu Naval Academy 39th (64/148)
Rear admiral Naval College 22nd

Date Rank Other title Job
1890. 7. 6     born
1911. 7.18 MID   Crew, Soya
1912. 3.29     Crew, Aki
1912.12. 1 SUBLT    
1914. 8.18     Crew, Okinoshima
1914.10.20     Wait
1914.12. 1 LTJG   Torp.School Bas.Course
1915. 5.26     Gun.School Bas.Course
1915.12.13     Crew, Kashima
1916.12. 1     Crew, Yugure
1917. 7. 2     Member, Sasebo ND
1917. 7. 7     Member, Sasebo ND / EO, Destroyer no.12 (for Fr)
1917.10.10     Member, Sasebo ND / Member, Sasebo SC
1917.12. 1     Nav.College B-Course
1918. 4.15     Torp.School Adv.Course
1918.12. 1 LT   Torp.School Spec.Course
1919.12. 1     Crew, Ariake
1920.12. 1     Inst, Torp.School / DC, Torp.School
1922.12. 1     Nav.College A-Course
1924.12. 1 LCDR   Staff, B-Mine.Res, Yokosuka NYd / Staff, B-Ord, Yokosuka NYd
1925. 8. 1     Wait
1926. 7. 1     Member, Yokosuka ND
1927.11. 1     Inst, Torp.School
1928. 1.15     Inst, Torp.School / DC, Torp.School
1928. 4. 1     Inst, Torp.School / DC, Torp.School / Inst, Sub.School
1929. 3.10     Staff, B-Mine.Res, Yokosuka NYd
1929.11. 5     Staff, Ominato GD / Staff, Tsugaru Fort HQ
1930.12. 1 CMDR    
1931. 4. 1     Staff, NGS (S3, N2) / Inst, Nav.College
1931.12. 1     Staff, B-Mine.Res, Yokosuka NYd
1933. 1.20     Att, NGS
1934. 8. 1     XO, Naka
1934.11. 6     CO-Aux, Seito
1935.11.15 CAPT   CEO, Okinoshima
1936. 9.30     CO, Okinoshima
1937. 1.18     Member, Yokosuka ND
1937. 4. 1     CoS, Ominato GD
1938.12.15     CO, Kure bg
1939.11.15     Chief, B-Mine.Res, Yokosuka NYd
1941. 1. 8     Trip to Ger
1941.10.15 RADM    
1941.10.20     SM, Mine.School / Chief, B-Mine.Res, Yokosuka NYd
1942.11. 1     SM, Mine.School
1944. 1.20     Assist Staff, GEB
1944. 2. 1     Assist Staff, GEB / Att, NSC
1944. 4. 8     COM, 5Convoy
1944. 4.15     Assist Staff, GEB
1944. 4.20     Assist Staff, GEB / Att, NRC
1944. 5. 1     Assist Staff, GEB / Att, NRC / Att, NSC
1944.12. 5     Att, NGS
1944.12.15     Wait
1944.12.20 Resv    
1947. 4. 8     died (56)

TOP of this page Table of Job abbreviationsShibata, Tsutomu Shizuoka Naval Academy 39th (71/148)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1889.12.11     born
1911. 7.18 MID   Crew, Aso
1912. 3.29     Crew, Mikasa
1912.12. 1 SUBLT   Crew, Kashima
1913.12. 1     Gun.School Bas.Course
1914. 5.27     Torp.School Bas.Course
1914.12. 1 LTJG   Crew, Hiei
1916. 4. 1     Crew, Ushio
1917. 9.10     Crew, Kirishima
1917.12. 1     DC, Kirishima (acting)
1918.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1919.12. 1     DC, Satsuma
1920. 5. 6     Crew, Kaede
1921. 6. 8     CO-Tbb, 1btg
1921.11.20     Chief Torp, Kuma / DC, Kuma
1922.11. 1     CO-Des, Wakaba
1924. 8.20     CO-Des, Nashi (acting)
1924.12. 1 LCDR   CO-Des, Nashi
1925.12. 1     CO-Des, Nashi / CO-Des, Momi
1926. 4.20     CO-Des, Ume
1927.11.15     CO-Des, Sawakaze
1928.12.10     CO-Des, Sawakaze / CO-Des, Minekaze
1929.11.30     CO-Des, Nokaze
1930.12. 1 CMDR   CO-Des, Shirayuki
1932. 3.15     XO, Sunosaki
1932.11.15     CO, 1wg
1933. 1.25     CO-Des, Shinonome
1933.11.15     CO, 1wg
1935. 1. 7     CO, 4dg
1937. 3.30     CO, 4dg / CO, 6dg
1937. 7. 1     CO, 6dg
1937.11.15     CO, 3wg
1937.12. 1 CAPT    
1938. 8. 5     Member, Yokosuka ND
1939. 4.15     CO, 1dg / CO, 41dg
1939.10.20     CO, 41dg
1939.11.15     CO, 28dg
1940.11.15     CO, 5bg
1941.10.15     Member, Yokosuka ND
1941.12.27     MS supervisor, Akebono-maru
1942. 1.19 RADM   KIA (52)

TOP of this page Table of Job abbreviationsShimizu, Iwao Ibaraki Naval Academy 39th (132/148)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1890. 1.23     born
1911. 7.18 MID   Crew, Soya
1912. 4.19     Crew, Iwate
1912.12. 1 SUBLT   Crew, Fuji
1913.12. 1     Crew, Settsu
1914.12. 1 LTJG   Torp.School Bas.Course
1915. 5.26     Gun.School Bas.Course
1916. 6. 1     Crew, Tsugaru
1917. 7. 2     Crew, Yugure
1918. 6.13     Crew, Shirayuki
1918.12. 1 LT   Gun.School Adv.Course
1919.12. 1     DC, Kashima
1920. 1.30     DC, Mishima
1920. 6. 1     DC, Hyuga
1920. 8.10     Chief Gun, Yakaze / DC, Yakaze
1921.11.10     Chief Gun, Urakaze / DC, Urakaze
1922.12. 1     DC, Yamashiro
1923. 5.15     VChief Gun, Haruna / DC, Haruna
1923. 6.20     VChief Gun, Haruna / DC, Haruna / Inst, Gun.School
1923.12. 1     VChief Gun, Haruna / DC, Haruna
1924. 4.10     VChief Gun, Asama / DC, Asama
1924.10.25     Member, Kure ND
1924.12. 1 LCDR    
1925. 1.15     Chief Gun, Yahagi
1925.12. 1     VChief Gun, Ise / DC, Ise
1926.12. 1     Chief Gun, Naka
1927.11.15     Chief Gun, Izumo
1929. 2. 1     EO, Myoko
1929. 3.17     Chief Gun, Myoko
1930.12. 1 CMDR   Chief Gun, Ise
1932.11.15     Chief Gun, Nagato
1933.11.15     XO, Maya
1934.11. 1     Att, NSC (S1, B-Adm)
1935. 2. 1     Staff, NSC
1935.11.15 CAPT    
1936.12. 1     CO, Abukuma
1937.12. 1     TInsp, Powder-Yd
1939. 8. 1     Chief, B-Adm, Main Powder-Yd / TInsp, B-Powder, Main Powder-Yd
1940. 4. 5     Chief, B-Adm, Main Powder-Yd / TInsp, B-Powder, Main Powder-Yd / Chief, WTC, Main Powder-Yd
1940.11.15     MS supervisor, Kotoku-maru
1941. 2.15     Member, Shanghai Resident office
1941. 8.11     Member, Yokosuka ND
1941. 9. 4     Wait
1941. 9. 5 Resv
Mob
  CO, Kamogawa-maru
1942. 3. 2 RADM   KIA (52)

TOP of this page Table of Job abbreviationsShitabo, Sadakichi Fukui Naval Academy 39th (48/148)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1889. 1. 5     born
1911. 7.18 MID   Crew, Soya
1912. 3.29     Crew, Kawachi
1912.12. 1 SUBLT    
1913.12. 1     Gun.School Bas.Course
1914. 5.27     Torp.School Bas.Course
1914.12. 1 LTJG   Crew, Shikishima
1915. 2. 8     Crew, Chitose
1916.12. 1 LT   DC, Matsue
1918.12. 1     Nav.College Nav.Course
1919.12. 1     Chief Nav, Yodo / DC, Yodo
1920.12. 1     Chief Nav, Kuma / DC, Kuma
1922. 3. 1     EO, Natori
1922. 9.15     Chief Nav, Natori / DC, Natori
1924.12. 1 LCDR   Staff, NHC (S1)
1926. 5. 1     Chief Nav, Fuso / DC, Fuso
1927.12. 1     Inst, Kasuga / Inst, Fuji / Inst, Gun.School
1929. 5.15     Staff, NHC (S1)
1929.11.30 CMDR    
1932.12. 1     CO, Komahashi
1934.11.15 CAPT    
1935.11.15     Chief, S1, NHC
1938. 4. 1     Staff, S-Adm, NHC / Chief, S1, NHC
1938.12.15     Att, NGS / Assist Staff, CSF / Assist Staff, 3F / Staff, Naval Special Task Office
1939. 5. 1     Staff, Shanghai Hydrographic Office
1939.11.15     Manager, Shanghai Harbour / Chief, Shanghai Hydrographic Office
1940. 4. 1     Chief, Shanghai Weather Station
1940.10.15     COM, Kure BS
1940.11.15 RADM    
1941. 4.20     Att, NGS
1941. 5.15     Chief, B2, NHC / Chief, B3, NHC
1942. 3.20     Chief, B3, NHC
1943. 4.15     Chief, B3, NHC / Dir, Weather Div, DoN
1943.12. 1     Att, NGS
1943.12.15     Wait
1943.12.20 Resv
Mob
  Att, NGS / Att, DoN
1945. 3.20     CO, Osaka SC
1945. 5. 1     CO, Osaka SC / CO, Tanabe SC
1945. 5.20     CO, Osaka SC
1945.10.20 Demob    
1972. 8.17     died (83)

TOP of this page Table of Job abbreviationsTahara, Susumu Hyogo Naval Academy 39th (57/148)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1889. 7.24     born
    5th Medal  
1911. 7.18 MID   Crew, Aso
1912. 4.19     Crew, Otowa
1912.12. 1 SUBLT    
1913.12. 1     Crew, Yakumo
1914.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1915. 5.26     Torp.School Bas.Course
1915.12.13     Member, 14btg
1916.12. 1     Member, Kure SC
1917. 7. 2     Member, Kure ND
1917.10.10     Member, Kure ND / Member, Kure SC
1917.10.13     Member, Kure ND / Crew, Katsura
1918.10. 1     Assist Staff, 2nd Special Task Fleet
1918.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1919.12. 1     Crew, Kaba
1921. 1. 7     EO, Akikaze
1921. 4. 1     Chief Torp, Akikaze / DC, Akikaze
1921.12. 1     Chief Torp, Shiokaze / DC, Shiokaze
1922. 7.20     CO-Des, Asakaze
1924. 7. 1     CO-MSw, W-2
1924.12. 1 LCDR    
1925.12. 1     Inst, Torp.School / DC, Torp.School
1927. 8.10     Chief Torp, Tokiwa / DC, Tokiwa
1928.10. 1     Chief Torp, Tokiwa
1928.12.10     Member, Sasebo ND
1929. 1.15     EO, Shirataka
1929. 4. 9     Chief Torp, Shirataka / DC, Shirataka
1929.10.15     Member, Kure ND
1929.11. 5     Member, Yokosuka NYd / Staff, B-Mine.Res, Yokosuka NYd
1929.11.30 CMDR    
1931.12. 1     Staff, NSC (S2, B1 / B5) / Staff, B-Sup, DoN
1934.11.15 CAPT   Staff, Maizuru GD
1936. 7. 1     Chief, B-Ord, Maizuru NYd
1937.12. 1     SVO, NSC / SVO, NAC
1938. 1.17     Chief Supervisor, Fukuoka
1939.11.15     Member, Yokosuka ND
1939.12.15     Wait
1939.12.21 Resv    
1941. 9. 1 Mob   Member, Sasebo ND
1941. 9. 5     CO-Gb, Jusan-maru
1942. 2.10     Member, Sasebo ND
1942. 2.15     CO, 12gbg
1942. 4.10     Member, 12Bg
1942. 8.10     Member, Yokosuka ND
1942. 9.20     Member, 5Bg
1942. 9.25     CO, 60chg
1943.11.29     Member, Yokosuka ND
1943.12.15     Member, Kainan GD
1943.12.26     CO, Yokosuka 4lg
1944.10.15 RADM    
1944.11.11     Member, Yokosuka ND
1945. 2. 5     CO, Osaka SC
1945. 3.20     Member, Osaka GD
1945. 3.26     Member, Yokosuka ND
1945. 5.10     CO, Saiki bg
1945. 9.20 Demob    
1974.12. 6     died (85)

TOP of this page Table of Job abbreviationsTakenouchi, Makito Ehime Naval Academy 39th (8/148)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1890. 7.13     born
1911. 7.18 MID   Crew, Soya
1912. 4.19     Crew, Tokiwa
1912.12. 1 SUBLT    
1913. 7.21     Crew, Chiyoda
1914. 4. 1     Crew, Settsu
1914. 7.15      
1914.12. 1 LTJG    
1916. 9.16     Member, Kure ND
1918. 6.24     Nav.College Sel.Course
1919.12. 1 LT    
1921. 5.20     Staff, Powder Rsch, Kure NYd / Staff, B-Gun, Kure NYd
1921.12.20     Staff, Powder Rsch, Kure NYd
1923. 2. 1     Staff, Powder Rsch, Kure NYd / TInsp, Powder Rsch, Kure NYd
1923. 4. 1     Staff, B-Gun.Res, Kure NYd
1923. 7.20     Staff, B-Gun.Res, Kure NYd / TInsp, B-Gun, Kure NYd / TInsp, B-Torp, Kure NYd
1924. 8. 1     Staff, B-Gun.Res, Kure NYd / TInsp, B-Gun, Kure NYd / TInsp, B-Torp, Kure NYd / Staff, B-Torp.Res, Kure NYd
1925.12. 1 LCDR    
1926. 1.15     Staff, B-Gun.Res, Kure NYd / TInsp, B-Gun, Kure NYd / TInsp, B-Torp, Kure NYd / Staff, B-Torp.Res, Kure NYd / TInsp, Powder-Yd
1926. 4.20     Member, Yokosuka ND (Trip to Europe, USA)
1927. 8. 4     Return
1927. 8.20     Staff, B-Gun.Res, Kure NYd / TInsp, B-Gun, Kure NYd
1928.12.10     Staff, B-Gun.Res, Kure NYd / TInsp, B-Gun, Kure NYd / Staff, B-Torp.Res, Kure NYd
1929. 4. 1     TInsp, Powder-Yd / Staff, B-Explos, Powder-Yd
1930. 6. 1     TInsp, Powder-Yd / Staff, B-Explos, Powder-Yd / Staff, Maizuru GD
1930.12. 1 CMDR    
1933. 6. 7     TInsp, Powder-Yd / Staff, B-Explos, Powder-Yd / Staff, Maizuru GD / Staff, B-Sup, Maizuru GD
1935.11.15 CAPT    
1936. 7. 1     TInsp, Powder-Yd / Staff, B-Explos, Powder-Yd / Staff, Maizuru GD / Staff, B-Sup, Maizuru GD / TInsp, B-Ord, Maizuru NYd
1936.12. 1     Chief, B-Chem.Res, Tech.Rsch
1939. 4.15     Att, NSC
1939. 8. 1     Dir, Branch, Powder-Yd
1941. 5. 1     Dir, 1st Powder-Yd
1941.10.15 RADM    
1943. 3.10     Att, NGS
1943. 3.15     Wait
1943. 3.20 Resv    

TOP of this page Table of Job abbreviationsYamazaki, Sukeichi Saga Naval Academy 39th (116/148)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1889. 7. 7     born
    4th Medal  
1911. 7.18 MID   Crew, Soya
1912. 3.29     Crew, Ibuki
1912.12. 1 SUBLT   Crew, Iwami
1913.12. 1     Gun.School Bas.Course
1914. 5.27     Torp.School Bas.Course
1914.12. 1 LTJG   Crew, Yamato
1915.10. 1     Crew, Ikoma
1916.12. 1     Member, 1btg
1917.12. 1     Crew, Yunagi
1918. 3.12     Crew, Minazuki
1919.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1920.12. 1     CO-Tbb, 15btg
1921.12. 1     Crew, Kashi
1922. 7.25     Crew, Kuri
1922.12. 1     DC, Mutsu
1923. 8.13     Chief Torp, Tone / DC, Tone
1925. 4.20     CO, Fushimi
1925.12. 1 LCDR    
1926. 6. 1     CO, Seta
1926.12. 1     Chief Torp, Naka / DC, Naka
1927. 5.20     EO, Aoba
1927. 9.20     Chief Torp, Aoba / DC, Aoba
1929.11.30     Chief Torp, Yamashiro / DC, Yamashiro
1930.12. 1     Chief Torp, Mutsu / DC, Mutsu
1931.11. 2     XO, Yubari
1931.12. 1 CMDR    
1933.11.15     XO, Natori
1934.11. 1     XO, Chokai
1935.11.15     XO, Sasebo SC / Inst, Sasebo SC
1936.12. 1 CAPT   CO, Mako bg
1938.12.15     CO, Jingei
1939.11.15     CO, 15Gg
1940.11.15     CO, 15bg
1941. 7.31     CO, 15kg
1942. 2. 1     Member, Sasebo ND
1942. 4.27     Wait
1942. 4.28 Resv
Mob
  Member, Sasebo ND
1942. 7.30     Assist Staff, 11AF
1942. 8. 7     CO, Kamoi
1943. 5. 3     Member, Sasebo ND
1943. 8. 4 RADM   died from DCF (54)

TOP of this page Table of Job abbreviationsYoshitomi, Setsuzo Yamaguchi Naval Academy 39th (70/148)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1890.10. 4     born
1911. 7.18 MID   Crew, Soya
1912. 3.29     Crew, Kawachi
1912.12. 1 SUBLT    
1914. 1.15     Crew, Hiei
1914.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1915. 5.26     Torp.School Bas.Course
1915.12.13     Member, 4btg
1916. 7. 1     Member, 1sbg / Member, Kure bg
1916.12. 1     Member, 4sbg
1917.12. 1     Nav.College B-Course
1918. 4.15     Torp.School Adv.Course
1918.12. 1 LT   CO-Subb, 1sbg / Inst, Sub.School
1920. 7.26     EO, SS-43
1920.12. 1     CO-Sub, SS-9 / Inst, Sub.School
1921. 3.15     CO-Sub, SS-17
1921. 4. 1     Inst, Sub.School / DC, Sub.School
1921. 6. 1     CO-Sub, SS-12 / Inst, Sub.School / DC, Sub.School
1921. 7. 1     Inst, Sub.School / DC, Sub.School
1922. 5.30     Inst, Sub.School / DC, Sub.School / Inst, Nav.Academy
1923. 2. 1     CEO, SS-69 (acting)
1924. 4.29     CO-Sub, SS-69 (acting)
1924.11. 1     CO-Sub, Ro-30 (acting)
1924.12. 1 LCDR   CO-Sub, Ro-30
1925.12. 1     CO-Sub, Ro-3
1926.11. 5     CEO, Ro-31
1927. 5.10     CO-Sub, Ro-31
1928. 5.16     CEO, I-61
1929. 4. 6     CO-Sub, I-61
1929.11. 5     CO-Sub, I-56
1929.11.30 CMDR    
1930.12. 1     SVCO, NSC
1933. 4.20     CO, 14sg
1933.10.20     CO, 7sg
1934.11.15 CAPT   CO, Chogei
1936.12. 1     Chief Inst, Sub.School
1938.12.15     CO, Kaga
1939.11.15     CO, Izumo
1940.11. 1     COM, 4Ss
1940.11.15 RADM    
1942. 3.10     Att, Kure ND
1942. 5.25     Assist Staff, 4F
1942. 6. 5     COM, 7Ss
1943. 1.12     Member, Yokosuka ND
1943. 2. 5     COM, Yokosuka BS
1943.12.27     Att, NGS
1944. 1.25     Wait
1944. 1.31 Resv
Mob
  Att, NGS / Att, DoN
1944. 4.15     COM, 5Convoy
1944.12.25     Assist Staff, GEB
1945. 3.20     Kobe Resident / Chief, Kobe branch, Shipping Guard Div, JGS
1945. 5. 1     Kobe Resident / Chief, Kobe branch, Shipping Guard Div, JGS / CO, Kobe harbor kg
1945.10.10     Kobe Resident / Chief, Kobe branch, Shipping Guard Div, JGS
1945.11.10 Demob    
1979. 4. 8     died (88)

TOP of this page Table of Job abbreviations


TOP page

Copyright © Hiroshi Nishida (Misohito), 2002.