Naval General Staffs


Chief of Naval General Staffs
Vice-chief of Naval General Staffs Senior vice-chief of Naval General Staffs
Chief, N1, Naval General Staffs Chief, N2, Naval General Staffs Chief, N3, Naval General Staffs
Chief, N4, Naval General Staffs

Chief of Naval General Staffs
Date Rank Name Class Note
1889. 3. 8 RADM Ito, Toshiyoshi   Chief of Naval Staffs
1889. 5.17 RADM Arichi, Shinanojo    
1891. 6.17 RADM Inoue, Yoshika    
1892.12.12 VADM Nakamuta, Kuranosuke    
1893. 5.20   (Job renamed)   Chief of Naval General Staffs
1894. 7.18 VADM Kabayama, Sukenori    
1895. 5.10 ADM (Promoted)    
1895. 5.11 VADM Ito, Sukeyuki    
1898. 9.28 ADM (Promoted)    
1905.12.20 ADM Togo, Heihachiro    
1909.12. 1 VADM Ijuin, Goro 5  
1910.12. 1 ADM (Promoted)    
1914. 4.22 VADM Shimamura, Hayao 7  
1915. 8.28 ADM (Promoted)    
1920.12. 1 ADM Yamashita, Gentaro 10  
1925. 4.15 ADM Suzuki, Kantaro 14  
1929. 1.22 ADM Kato, Hiroharu 18  
1930. 6.11 ADM Taniguchi, Naomi 19  
1932. 2. 2 ADM Prince Hiroyasu    
1932. 5.27 FADM (Promoted)    
1933.10. 1   (Job renamed)   Chief of Naval General Staffs
1941. 4. 9 ADM Nagano, Osami 28  
1943. 6.21 FADM (Promoted)    
1944. 2.21 ADM Shimada, Shigetaro 32  
1944. 8. 2 ADM Oikawa, Koshiro 31  
1945. 5.29 ADM Toyoda, Soemu 33  
1945.10.15 Naval General Staffs disbanded

Vice-chief of Naval General Staffs
Date Rank Name Class Note
1897.12.27 RADM Morooka, Yoriyuki 2 Vice-chief of Naval General Staffs
1898.11.10 CAPT Ijuin, Goro 5 acting
1899. 9.26 RADM (Promoted)    
1902. 3.17 RADM Kamimura, Hikonojo 4  
1902.10.29 RADM Dewa, Shigeto 5  
1903. 9. 5 VADM Ijuin, Goro 5  
1906.11.22 VADM Misu, Sotaro 5  
1909.12. 1 VADM Fujii, Koichi 7  
1914. 3.25 VADM Yamashita, Gentaro 10  
1915. 8.10 RADM Sato, Tetsutaro 14  
1915.12.13 VADM Yamaya, Tanin 12  
1918. 6.13 VADM Takeshita, Isamu 15  
1920. 9.13 RADM Abo, Kiyokazu 18 holding
1920.12. 1 VADM (Promoted)    
1922. 5. 1 VADM Kato, Hiroharu 18  
1923. 6. 1 VADM Horiuchi, Saburo 17  
1924. 2. 5 (no name)
1924. 4.10 VADM Saito, Shichigoro 20 1926. 7.23 died
1926. 7.26 RADM Nomura, Kichisaburo 26  
1926.12. 1 VADM (Promoted)    
1928.12.10 VADM Suetsugu, Nobumasa 27  
1930. 6.10 VADM Nagano, Osami 28  
1931.10.10 VADM Hyakutake, Gengo 30  
1932. 2. 8 VADM Takahashi, Sankichi 29  
1933.10. 1   (Job renamed)   Vice-chief of Naval General Staffs
1933.11.15 VADM Matsuyama, Shigeru 30  
1934. 1.17 VADM Kato, Takatoshi 31  
1935.12. 2 VADM Shimada, Shigetaro 32  
1937.12. 1 VADM Koga, Mineichi 34  
1939.10.21 VADM Kondo, Nobutake 35  
1941. 9. 1 RADM Ito, Seiichi 39  
1941.10.15 VADM (Promoted)    
1944.11.18 VADM Ozawa, Jisaburo 37  
1945. 5.29 VADM Onishi, Takijiro 40 1945. 8.16 suicide
1945. 8.20 VADM Takayanagi, Gihachi 41  
1945.10.15 Naval General Staffs disbanded

Senior vice-chief of Naval General Staffs
Date Rank Name Class Note
1944. 3. 1 VADM Tsukahara, Nishizo 36  
1944. 7.29 Abolished

Chief, N1, Naval General Staffs
Date Rank Name Class Note
1893. 5.20 CAPT Tsunoda, Hidematsu   Chief, N1, Naval General Staffs
1895. 6. 4 CAPT Ijuin, Goro 5  
1898.11.10 CMDR Yoshimatsu, Motaro 7 acting
1898.12. 3   (Job renamed)    
1899. 9.29 CAPT (Promoted)    
1900. 5.21 RADM Uryu, Sotokichi    
1902. 4.10 (no name)
1903. 4.12 CAPT Tomioka, Sadayasu 5  
1903. 7. 7 RADM (Promoted)    
1904. 1. 6 CAPT Yamashita, Gentaro 10 Chief, N1, Naval General Staffs
1906. 2. 2 CAPT Kawashima, Reijiro 11  
1907.10.21 RADM Saito, Koshi 7  
1909. 3. 4 RADM Kawashima, Reijiro 11  
1909.12. 1 (no name)
1910. 3.23 RADM Yamashita, Gentaro 10  
1910.12. 1 RADM Arima, Ryokitsu 12  
1912.12. 1 CAPT Akiyama, Saneyuki 17  
1913.12. 1 RADM (Promoted)    
1914. 4.17 RADM Sato, Tetsutaro 14  
1915. 8.10 RADM Takeshita, Isamu 15  
1916.12. 1 RADM Abo, Kiyokazu 18  
1920.12. 1 RADM Saito, Shichigoro 20  
1922.12. 1 CAPT Suetsugu, Nobumasa 27 acting
1923.12. 3 RADM Seki, Tateki 27  
1924. 2. 5 RADM Tosu, Tamaki 25  
1925.12. 1 RADM Hara, Kanjiro 28  
1927.12. 1 RADM Hyakutake, Gengo 30  
1929.11.30 RADM Kato, Takatoshi 31  
1930. 6.18 RADM Oikawa, Koshiro 31  
1932.11.15 RADM Shimada, Shigetaro 32  
1933.10. 1   (Job renamed)   Chief, N1, Naval General Staffs
1934.11.15 VADM (Promoted)    
1935. 2.21 RADM Anno, Kiyoshi 33 1935. 4. 6 died
1935. 4. 6 (no name)
1935. 8. 1 RADM Nakamura, Kamesaburo 33  
1935.11.15 VADM (Promoted)    
1935.12. 2 RADM Kondo, Nobutake 35  
1937.12. 1 VADM (Promoted)    
1938.12.15 RADM Ugaki, Matome 40  
1941. 4.10 RADM Fukutome, Shigeru 40  
1942.11. 1 VADM (Promoted)    
1943. 6.15 RADM Nakazawa, Tasuku 43  
1944.12.15 RADM Tomioka, Sadatoshi 45  
1945.10.15 Naval General Staffs disbanded

Chief, N2, Naval General Staffs
Date Rank Name Class Note
1893. 5.20 CAPT Shimazaki, Yoshitada 2 Chief, N2, Naval General Staffs
1894. 6.19 CAPT Tsunoda, Hidematsu    
1894. 7.13 LCDR Ijuin, Goro 5  
1894.12. 7 CAPT (Promoted)    
1895. 6. 4 CAPT Kawahara, Yoichi 2  
1897.12.27 CAPT Ijuin, Goro 5  
1898. 3. 4 CMDR Shimamura, Hayao 7 acting
1899. 9.29 CAPT (Promoted)    
1899.10. 7 CAPT Tamari, Chikakata 5  
1901. 4. 6 CAPT Fujii, Koichi 7  
1904. 1. 6 CMDR Mori, Etsutaro 15 Chief, N2, Naval General Staffs
1907.12.27 CAPT Yamaya, Tanin 12  
1909.12. 1 CAPT Takashima, Mantaro 14  
1911.12. 1 CAPT Yamaji, Kazuyoshi 17  
1914. 4.17 (no name)
1914. 5.27 CAPT Shimomura, Nobutaro 18  
1914.12. 1 (no name)
1915. 2. 1 CAPT Yoshida, Kiyokaze 18  
1916.12. 1 RADM (Promoted)    
1918. 9. 4 CAPT Nakazato, Shigetsugu 20  
1918.12. 1 RADM (Promoted)    
1921.12. 1 RADM Komaki, Shizen 25  
1922.12. 1 RADM Kiyokawa, Junichi 26  
1923.12. 1 RADM Seki, Tateki 27  
1924.12. 1 RADM Ando, Masataka 28  
1925.10.21 RADM Tosu, Tamaki 25  
1925.12. 1 RADM Takahashi, Sankichi 29  
1926.11. 1 CAPT Hamano, Eijiro 30  
1926.12. 1 RADM (Promoted)    
1927.12. 1 RADM Matsuyama, Shigeru 30  
1929. 9.12 (no name)
1929.11.30 RADM Yoshida, Zengo 32  
1931.12. 1 RADM Toyoda, Soemu 33  
1933. 9.15 RADM Koga, Mineichi 34  
1933.10. 1   (Job renamed)   Chief, N2, Naval General Staffs
1935.11.15 RADM Takahashi, Ibo 36  
1937.11.15 RADM Mikawa, Gunichi 38  
1939.11.15 RADM Takagi, Takeo 39  
1941. 9. 6 RADM Suzuki, Yoshio 40  
1943. 5. 1 VADM (Promoted)    
1943. 7.19 CAPT Kuroshima, Kameto 44  
1943.11. 1 RADM (Promoted)    
1945. 5.27 RADM Takada, Toshitane 46  
1945.10.15 Naval General Staffs disbanded

Chief, N3, Naval General Staffs
Date Rank Name Class Note
1897.12. 1 CMDR Yasuhara, Kaneji 5 Chief, N3, Naval General Staffs (acting)
1898.10. 1 CAPT (Promoted)   Chief, N3, Naval General Staffs
1900. 5.23 CAPT Nakamura, Shizuka 7  
1901. 7. 6 RADM Endo, Kitaro 5  
1902. 4.22 CAPT Hosoya, Sukeuji 5  
1903. 7. 7 RADM (Promoted)    
1904. 1.21 CAPT Egashira, Yasutaro 12 Chief, N3, Naval General Staffs
1905.12.20 CMDR Moriyama, Keizaburo 17  
1906.11. 5 CMDR Tadokoro, Hiromi 17  
1908. 1.23 CMDR Yamaji, Kazuyoshi 17  
1908. 9.25 CAPT (Promoted)    
1910. 3.19 CAPT Nomura, Fusajiro 17  
1912.12. 1 CAPT Taniguchi, Naomi 19  
1913.12. 1 CAPT Nakazato, Shigetsugu 20  
1915. 8.25 CAPT Abo, Kiyokazu 18  
1915.12.13 CAPT Sakamoto, Noritoshi 20  
1916.11. 1 RADM Moriyama, Keizaburo 17  
1918. 6.13 RADM Yoshida, Masujiro 17  
1919.11. 8 RADM Tanaka, Kotaro 16  
1922. 6. 1 RADM Nomura, Kichisaburo 26  
1923. 9.15 (no name)
1924. 2. 5 RADM Nagano, Osami 28  
1924.12. 1 RADM Nakamura, Ryozo 27  
1926.12. 1 RADM Yonai, Mitsumasa 29  
1928.12.10 RADM Kawano, Togo 31  
1931. 4. 1 RADM Sakano, Tsuneyoshi 33  
1932. 6.28 RADM Shimada, Shigetaro 32  
1932.11.15 RADM Koga, Mineichi 34  
1933. 9. 1 RADM Tsuda, Shizue 31  
1933.10. 1   (Job renamed)   Chief, N3, Naval General Staffs
1934.11.15 RADM Takasu, Shiro 35  
1936.12. 1 RADM Nomura, Naokuni 35  
1938. 4.25 CAPT Abe, Katsuo 40  
1938.11.15 RADM (Promoted)    
1939.10.10 CAPT Oka, Takazumi 39  
1939.11.15 RADM (Promoted)    
1940.10.15 CAPT Maeda, Minoru 41  
1940.11.15 RADM (Promoted)    
1942. 5.15 CAPT Ogawa, Kanji 43  
1942.11. 1 RADM (Promoted)    
1942.12. 1 RADM Yano, Hideo 43  
1944. 3. 2 RADM Ono, Takeji 44  
1945. 3. 2 RADM Nakase, Noboru 45  
1945.10.15 Naval General Staffs disbanded

Chief, N4, Naval General Staffs
Date Rank Name Class Note
1905.12.20 CAPT Egashira, Yasutaro 12 Chief, N4, Naval General Staffs
1907.12.18 CAPT Nawa, Matahachiro 10  
1908. 8.28 RADM (Promoted)    
1910. 5.22 CAPT Takeshita, Isamu 15  
1912. 7. 9 (no name)
1912.12. 1 RADM Sato, Tetsutaro 14  
1913.12. 1 RADM Takeshita, Isamu 15  
1915. 8.10 (no name)
1915.12.13 RADM Moriyama, Keizaburo 17  
1916.11. 1 Abolished
1932.10.10 RADM Toyoda, Soemu 33  
1933. 2.23 CAPT Maeda, Seiichi 34  
1933.10. 1   (Job renamed)   Chief, N4, Naval General Staffs
1933.11.15 RADM (Promoted)    
1936.12. 1 RADM Furihata, Satoshi 35  
1938.11.15 RADM Nakajima, Torahiko 39  
1941. 7. 1 CAPT Kaneko, Shigeji 42  
1941.10.15 RADM (Promoted)    
1943. 1.25 RADM Kawano, Chimaki 42  
1944. 2.15 RADM Kuroshima, Kameto 44  
1944. 8.20 RADM Onishi, Keiichi 44  
1945. 3.15 RADM Nomura, Tomekichi 46  
1945. 9. 5 (no name)
1945.10.15 Naval General Staffs disbanded


TOP page

Copyright © Hiroshi Nishida (Misohito), 2002.