Graduates of Naval Academy class 45th

TOP page People TOP

Captain Prince Hiroyoshi, Fushimi
Vice-admiral Aruga, Kosaku
Rear admidals Aitoku, Ichiro Araki, Keikichi
Araki, Tsuto Asano, Shinpei
Fujiwara, Kiyoma Hayashi, Shigechika
Hiraide, Hideo Imazato, Hiroshi
Ishizuka, Chitoshi Kato, Tadao
Kikuchi, Tomozo Kitamura, Masayuki
Kobe, Yuji Komura, Keizo
Konishi, Yukie Matsubara, Hiroshi
Matsuda, Takatomo Matsumoto, Takeshi
Miura, Hayao Miyoshi, Hisashi
Mizoguchi, Tadasu Morishita, Nobuei
Muneyuki, Shinnosuke Nagai, Mitsuru
Nakamura, Katsuhei Nakaoka, Nobuki
Nakase, Noboru Okada, Tametsugu
Otake, Toshio Sasaki, Hankyu
Senda, Kinji Setoyama, Yasuhide
Shibuya, Kiyomi Shoji, Kiichiro
Sumikawa, Michio Takashima, Sanji
Tamaki, Tomejiro Tomioka, Sadatoshi
Uehara, Yoshio Wada, Sumihisa
Yamaguchi, Bunjiro Yamamori, Kamenosuke
Captains Higo, Ichiji Matsumoto, Ichiro
Matsushima, Keizo Moritama, Hiroshi
Sasaki, Seigo Shigehiro, Atsuo
Tachibana, Masao Takezaki, Kaoru
Tamura, Yasuo Ueda, Koji
Yamagata, Shunji Yoshimura, Masatake
Commander Okamura, Tokucho
Prince Hiroyoshi, Fushimi Naval Academy 45th (1/89)
Captain

Date Rank Other title Job
1897.12. 8     born
    Grand Order  
1917.11.24 MID   Crew, Iwate
1918. 8. 1 SUBLT    
      Crew, Fuso
      Crew, Kawachi
      Torp.School Bas.Course
      Gun.School Bas.Course
      Crew, Kongo
      Crew, Hyuga
      Crew, Kirishima
      DC, Hiei
      Torp.School Adv.Course
      Chief Torp, Shimakaze / DC, Shimakaze
      Chief Torp, Numakaze / DC, Numakaze
      Chief Torp, Izumo
      Chief Torp, Naka
      Nav.College Sel.Course
1928.12.10     CO-Des, Kaba
      CO-Des, Yomogi
      CO-Des, Kamikaze
      CO-Des, Amagiri
1933.10.10     Nav.College Sel.Course
1933.11.15 CMDR    
      XO, Naka
      XO, Itsukushima
1936.12. 1     CO, 3dg
1937.11.15     CO, 6dg
1938. 4.20     Inst, Nav.College
1938.10.19 CAPT   died (40)

TOP of this page Table of Job abbreviationsAruga, Kosaku Nagano Naval Academy 45th (58/89)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1897. 8.21     born
1917.11.24 MID   Crew, Iwate
1918. 7.11     Crew, Hyuga
1918. 8. 1 SUBLT    
1918.12. 1     Torp.School Bas.Course
1919. 5.23     Gun.School Bas.Course
1919.12. 1     Crew, Minazuki
1920. 4. 1     Crew, Nenohi
1920.12. 1 LTJG   Crew, Akebono
1920.12.25     Crew, Aoi
1922. 5.15     Crew, Hatsuharu
1922.11.20     DC, Nagato (acting)
1923.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1924.10. 1     Chief Torp, Akikaze / DC, Akikaze
1926. 9.25     Chief Torp, DD-31 / DC, DD-31
1927.12. 1     Chief Torp, Naka / DC, Naka
1928.12.10     Chief Torp, Kiso / DC, Kiso
1929.11. 1     CO-Des, Yugao
1929.11.30 LCDR    
1930.12. 1     CO-Des, Fuyo
1932. 1.28     Member, Yokosuka ND
1932. 2.12     CO-Des, Tachikaze / CO-Des, Akikaze
1932.12. 1     CO-Des, Tachikaze
1933.11. 1     Member, 5dg
1933.11.15     CO-Des, Matsukaze
1934.11. 1     CO-Des, Inazuma
1935.10.15     Staff, Chinkai GD
1935.11.15 CMDR    
1937.12. 1     XO, Sendai
1938.12.15     CO, 1wg
1939.11.15     CO, 11dg
1940.11.15 CAPT    
1941. 6.18     CO, 4dg
1943. 2.20     Member, Yokosuka ND
1943. 3. 1     CO, Chokai
1944. 6. 6     Member, Yokosuka ND
1944. 7.10     Chief Inst, Torp.School / Chief, B-Rsch, Torp.School
1944.11. 6     Assist Staff, 2F
1944.11.25     CO, Yamato
1945. 4. 7 VADM
(Double promotion)
  KIA (47)

TOP of this page Table of Job abbreviationsAitoku, Ichiro Kagoshima Naval Academy 45th (59/89)
Rear admiral Naval College 29th

Date Rank Other title Job
1896.12.17     born
1917.11.24 MID   Crew, Asama
1918. 7.11     Crew, Yamashiro
1918. 8. 1 SUBLT    
1918.12. 1     Gun.School Bas.Course
1919. 5.23     Torp.School Bas.Course
1919.12. 1     Crew, Murasame
1920. 1. 8     Crew, Nashi
1920.11.15     EO, Tama
1920.12. 1 LTJG   Crew, Tama
1921.12. 1     Crew, Isonami
1922.12. 1     DC, Tenryu (acting)
1923.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1924.12. 1     Chief Comm, Sendai / DC, Sendai
1925.12. 1     Assist Staff, 5S / Staff, 5S
1926.12. 1     Assist Staff, 1st Expeditionary Fleet / Staff, 1st Expeditionary Fleet
1927.12. 1     Chief Comm, Natori / DC, Natori
1928.12.10     Inst, Torp.School / DC, Torp.School
1929.11.30 LCDR   Nav.College A-Course
1931.12. 1     Chief Comm, Hyuga / DC, Hyuga
1932.11.15     Staff, 2F
1934.11.15     Att, NGS (S8, N4)
1934.12. 3     Staff, NGS
1935.10.31     Staff, NGS / Inst, Nav.College / Staff, Military General Staffs
1935.11.15 CMDR    
1937.12. 1     Staff, 4Sf
1938. 3.22     Inst, Nav.College
1939. 4. 1     Inst, Nav.College / Inst, Pay.Academy
1939. 7.13     Staff, NGS / Inst, Nav.College / Inst, Pay.Academy
1939.10.15     CO, Yaeyama
1939.11.15 CAPT    
1940. 6.10     Member, Sasebo ND
1940. 7.20     Member, Yokosuka ND
1940. 8. 8     Chief, S9, N4, NGS
1940.11.15     Chief, S9, N4, NGS / Chief, S11, N4, NGS
1943. 1.10     Member, Yokosuka ND
1943. 1.28     CO, Unyo
1943. 4.14     CO, Mogami
1944. 4.10     Member, Yokosuka ND
1944. 4.20     Chief Inst, AntiSub.School / Chief, B-Rsch, AntiSub.School
1944. 8.15     Chief Inst, AntiSub.School / Chief, B-Rsch, AntiSub.School / Att, Sasebo ND / Member, Takao GD
1944.10. 1     Chief Inst, AntiSub.School / Chief, B-Rsch, AntiSub.School
1944.10.15 RADM    
1945. 4. 1     Chief, B-Adm, Yokosuka NYd / Chief, WTC, Yokosuka NYd
1945.11.20 Resv    
1974. 2. 4     died (77)

TOP of this page Table of Job abbreviationsAraki, Keikichi Fukuoka Naval Academy 45th (19/89)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1896. 2.25     born
    4th Medal  
1917.11.24 MID   Crew, Asama
1918. 7.11     Crew, Tone
1918. 8. 1 SUBLT    
1918.12. 1     Torp.School Bas.Course
1919. 5.23     Gun.School Bas.Course
1919.12. 1     Yokosuka fg Air.Course
1920.12. 1 LTJG   Member, Sasebo fg
1921. 5.25     Member, Sasebo fg / Staff, Temp. Flying Training Center
1922.11. 1     Member, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg
1922.12.10     DC, Kasumigaura fg (acting) / Inst, Kasumigaura fg
1923.12. 1 LT   DC, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg
1924. 2. 1     Resident in Fr
1925. 2.10     Att, Attache of AF, LN / Staff, NGS
1926. 6. 1     Staff, NGS
1926. 9.10     Member, Kasumigaura fg
1926.12. 1     WL, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg
1928.12.10     WL, Omura fg
1929.11.30 LCDR    
1930.11. 1     Staff, 1Sf
1932.11.15     Staff, Yokosuka ND
1934.11.15 CMDR   Inst, Kasumigaura fg
1935. 4.25     Inst, Kasumigaura fg / Member, Kasumigaura fg
1935.11.15     Chief Air, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg
1936.12. 1     XO, Kisarazu fg
1937.12.15     Staff, Yokosuka ND
1939. 4. 1     Member, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg
1939.11.15 CAPT    
1939.12. 1     CO, Yatabe fg
1941. 3.10     Member, Sasebo ND
1941. 4.10     CO, 1fg
1942. 2.14     Member, Yokosuka ND
1942.10. 1     Assist Staff, 11Cfg
1942.11. 1     CO, Kashima fg
1943. 3. 1     CO, Tsuchiura fg
1944. 8. 7     CO, Takuma fg / XO, Takuma fg
1945. 5. 1 RADM    
1945. 5. 5     Assist Staff, 5AF
1945. 5.10     COM, Utsumi fg
1945.11.15 Resv    
1948. 1.15     died (51)

TOP of this page Table of Job abbreviationsAraki, Tsuto Nagasaki Naval Academy 45th (45/89)
Rear admiral Naval College 27th

Date Rank Other title Job
1897. 3.19     born
1917.11. 9 MID   Crew, Iwate
1918. 7.11     Crew, Kongo
1918. 8. 1 SUBLT    
1918. 8.24     Crew, Kirishima
1918.12. 1     Crew, Fuji
1919. 6. 1     Crew, Mogami
1920. 5. 1     Crew, Hayate
1920.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1921. 5.20     Torp.School Bas.Course
1921.12. 1     Crew, Kaba
1922.11.20     Torp.School Adv.Course
1923.12. 1 LT   Crew, Susuki
1924.12. 1     Sub.School B-Course
1925.12. 1     Crew, Ro-63
1926.12. 1     Chief Torp, Kitakami / DC, Kitakami
1927.12. 1     Nav.College A-Course
1929.11.30 LCDR   CO-Des, Asagao
1932. 4. 1     Inst, Torp.School / Inst, Comm.School
1932.12. 1     Inst, Torp.School / Inst, Gun.School / Inst, Yokosuka fg
/ Inst, Kasuga
1933.11.15     Staff, 2F
1935.10.31     Staff, Mako GD / Staff, Hoko I. Fort HQ / Staff, Keelung Fort HQ
1935.11.15 CMDR    
1937.11.15     Member, 7dg
1937.12. 1     CO-Des, Oboro
1938. 8.10     CO, 21tg
1938.12.15     CO, 5dg
1939.10.20     CO, 1dg
1939.11.15 CAPT    
1940.11.15     Member, Yokosuka ND
1940.12. 6     CO, 18dg
1941. 9. 1     CO, Kitakami
1941.11.28     CO, Furutaka
1942.11.10     CO, Chikuma / CO, Aoba
1942.12.31     CO, Chikuma
1943. 1.20     Manager, Sasebo Harbour
1943. 4.14     Manager, Sasebo Harbour / CO, Chitose
1943. 7. 1     Manager, Sasebo Harbour / CO, Hyuga
1943. 9. 1     Manager, Sasebo Harbour
1943.11. 1     Assist Staff, 2F
1943.11.15     CO, Atago
1944.10.15 RADM    
1944.11. 6     Member, Yokosuka ND
1944.12. 1     Chief Inst, Torp.School / Chief, B-Rsch, Torp.School
1945. 7.15     Member, Yokosuka ND
1945. 9. 6 Resv    
1963. 3.22     died (66)

TOP of this page Table of Job abbreviationsAsano, Shinpei Ibaraki Naval Academy 45th (50/89)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1895.12. 1     born
1917.11.24 MID  
1918. 8. 1 SUBLT   Crew, Fuso
1918.12. 1     Torp.School Bas.Course
1919. 5.23     Gun.School Bas.Course
1919.12. 1     Crew, Matsukaze
1920.12. 1 LTJG    
1922. 1. 1     DC, Maizuru SC (acting) / Inst, Maizuru SC
1922. 7.20     Crew, Sumire
1923. 2.10     Crew, Kuwa
1923.12. 1 LT   Gun.School Adv.Course
1926.12. 1     DC, Nagato
1928.12.10     Chief Gun, Hosho / DC, Hosho
1929.11.30 LCDR    
1930.11.15     Inst, Pay.Academy / Inst, Med.School / DC, Yokosuka SC
1932.11.15     Member, Shanghai lg / DC, Shanghai lg / Assist Staff, 3F
1933.10.20     Member, Yokosuka ND
1933.11. 1     Aide-dc, Prince (to Prince Asaakira) / Att, NGS
1933.11.15     Aide-dc, Prince (to Prince Asaakira) / Crew, Kiso
1934. 7.19     Aide-dc, Prince (to Prince Asaakira) / Crew, Yakumo
1935. 8. 1     Aide-dc, Prince (to Prince Asaakira) / Att, NGS
1935.11.15 CMDR   XO, Tama
1936.12. 1     Staff, B-Per, Kure
1939.11.15     XO, Suzuya
1940.11.15 CAPT    
1940.11.25     Chief, S1, B-Per, Yokosuka / Chief, S2, B-Per, Yokosuka
1942. 5.15     Member, Yokosuka ND
1942. 6. 5     CO, Tenryu
1942.12. 5     Member, Yokosuka ND
1942.12.20     Chief, 1st B-Mob / Chief, 2nd B-Mob
1943. 1.10     Chief, 1st B-Mob
1944. 1.28     Assist Staff, 6aBg
1944. 2.20     CO, 41kg
1944. 3.10     CO, 41kg / Chief, 4th B-Tp
1944. 7.15     CO, 41kg / Chief, 4th B-Tp / CO, 85Sub.kcg
1944. 8. 3     CO, 41kg / Chief, 4th B-Tp / CO, 85Sub.kcg / Chief, 1st B-Mob
1945. 5. 1 RADM    
1949. 3.31     Exec (53)

TOP of this page Table of Job abbreviationsFujiwara, Kiyoma Ehime Naval Academy 45th (28/89)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1895.10. 8     born
    3rd Medal  
1917.11.24 MID   Crew, Asama
1918. 7.11     Crew, Kashima
1918. 8. 1 SUBLT    
1918.12. 1     Torp.School Bas.Course
1919. 5.23     Gun.School Bas.Course
1919.12. 1     Crew, Kagero
1920.12. 1 LTJG   Crew, Kuwa
1921.12. 1     EO, Hishi
1922. 3.20     Nav.College Sel.Course
1923.12. 1 LT    
1924. 3.20     Crew, Kiri
1925. 3.18     DC, Tsushima
1925.12. 1     Adj, 1st Expeditionary Fleet / Staff, 1st Expeditionary Fleet
1926.11. 1     Att, NGS (S6, N3)
1928. 3. 1     Assist Attache, Chi
1929. 2.20     Assist Attache, Chi / Assist Staff, 1st Expeditionary Fleet
1929.11.30 LCDR    
1930. 2.10     Att, NGS / Staff, NGS (Resident in Shanghai)
1930. 3.15     Chief Ope, Kongo / DC, Kongo
1930. 9. 5     Att, NGS / Staff, NGS / Assist Staff, 2nd Expeditionary Fleet / Resident in Tsingtao
1932. 8.24     Assist Attache, Chi
1933.11.15     Staff, NGS (S6, N3) / Inst, Nav.College
1935.11.15 CMDR    
1937.11.15     Staff, 11S
1939. 2.20     Att, NGS / Staff, NGS / Assist Staff, CSF (Resident in Kanko)
1939. 3.10     Att, NGS / Staff, NGS / Assist Staff, CSF / Staff, Kanko Naval Special Task Office
1939.10.25     Chief, S6, N3, NGS / Staff, JGS-N
1939.11.15 CAPT    
1941. 6. 5     Member, Kainan GD / Staff, Kainan I Naval Special Task Office
1941. 6.10     Member, Kainan GD / Chief, Bureau, Kainan I Naval Special Task Office
1942. 5.25     Member, Kainan GD / Chief, B-Politics, Kainan I Naval Special Task Office
1943.10.27     Att, NGS / Att, DoN
1943.11. 1     Member, B-NA, DoN / Staff, Department of Eastern Asian Affairs
1944. 8.15     CO, Genzan fg / XO, Genzan fg
1944.10.15 RADM   COM, 951fg
1945. 7. 1     Assist Staff, 7F
1945. 7.10     CoS, 7F
1945. 9.15     Att, NGS
1945. 9.20     Moji Resident
1945.11.30 Resv
Mob
  Member, Sasebo ND
1945.12. 1     Chief, B-Adm, Sasebo area demob office
1946. 6.15 Demob   Chief, B-Adm, Sasebo area demob office
1946. 9.16     resigned
1980. 2. 2     died (84)

TOP of this page Table of Job abbreviationsHayashi, Shigechika Saitama Naval Academy 45th (22/89)
Rear admiral Naval College 27th

Date Rank Other title Job
1896. 2. 1     born
1917.11.24 MID   Crew, Iwate
1918. 7.11     Crew, Hirado
1918. 7.25     Crew, Chitose
1918. 8. 1 SUBLT    
1918. 8.24     Crew, Hirado
1918.12. 1     Gun.School Bas.Course
1919. 5.23     Torp.School Bas.Course
1919.12. 1     Crew, Tanikaze
1920. 1.30     Crew, Mishima
1920. 5.14     Crew, Chihaya
1920.12. 1 LTJG    
1921. 1.20     Crew, Kashima
1921.12. 1     DC, Tsushima (acting)
1922. 3.20     Crew, Yudachi
1922. 4. 8     Crew, Mikazuki
1922.12. 1     Nav.College Nav.Course
1923.10.15     Chief Nav, Yakaze (acting) / DC, Yakaze (acting)
1923.12. 1 LT   Chief Nav, Amatsukaze / DC, Amatsukaze
1924.12. 1     Chief Nav, Nojima
1925.11. 1     Chief Nav, Erimo
1926.11.15     Adj, Kure ND / Staff, Kure ND
1927.12. 1     Nav.College A-Course
1929.11.30 LCDR   Member, Kure ND
1930. 1.10     Staff, B-Per, Kure
1931. 9.15     Att, NGS / Att, DoN (S1, B-Per)
1931.10.10     Aide-dc, FADM (to FADM Togo, Heihachiro) / Staff, B-Per, DoN
1934. 5.30     Att, NSC / Staff, B-Per, DoN
1934.11. 1     Att, NGS / Att, DoN (S1, B-Per)
1934.11.15 CMDR    
1935. 1.21     Trip to Europe, USA
1935. 9.12     Return
1935.11.15     Aide-dc, Prince (to Prince Nobuhito) / Member, Nav.College
1936.12. 1     Aide-dc, Prince (to Prince Nobuhito) / Att, NGS (S2, N1)
1937.11.20     Aide-dc, Prince (to Prince Nobuhito) / Att, NGS (S2, N1) / Member, JGS-N
1937.12. 1     Staff, Training Fleet
1939. 4. 1     EO, Chikuma
1939. 5.20     XO, Chikuma
1939.11.15 CAPT   Staff, Yokosuka ND / Staff, Tokyo bay Fort HQ
1941. 5.17     Chief, S3, B-Read, DoN
1941.12. 3     Chief, S3, B-Read, DoN / Chief, S2, B-Trans, DoN
1942. 5. 1     Chief, S3, B-Read, DoN
1942.10.20     Chief, S3, B-Read, DoN / Chief, S-Adm, B-Trans, DoN
1943. 6.12     Member, Yokosuka ND
1943. 6.22     Assist Staff, 4F
1943. 7. 1     CO, Kashima
1943.10.21     Assist Staff, 2F
1943.10.28     CO, Takao
1944. 8.29     Member, Yokosuka ND
1944.10.15 RADM   CO, Hario SC / Member, Nav.Academy
1945. 3. 1     Chief Inst, Nav.Academy / Chief Trainer, Nav.Academy (Hario detach) / CO, Hario SC
1945. 7.15     CO, Hario SC
1945. 9.25     CO, Hario SC / VCoS, Sasebo ND
1945.11.30 Resv    
1968. 4.10     died (72)

TOP of this page Table of Job abbreviationsHiraide, Hideo Aomori Naval Academy 45th (9/89)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1896. 2. 9     born
1917.11.24 MID   Crew, Iwate
1918. 7.11     Crew, Kashima
1918. 8. 1 SUBLT    
1918.12. 1     Torp.School Bas.Course
1919. 5.23     Gun.School Bas.Course
1919.12. 1     Crew, Keyaki
1920. 5.21     Crew, Kasuga
1920.12. 1 LTJG   Crew, Kashima
1921.10. 1     Crew, Nagara
1921.12. 1     DC, Nagara (acting)
1922. 3.20     Nav.College Sel.Course
1923.12. 1 LT    
1924. 3.20     DC, Manshu
1924.10.25     DC, Naruto
1925.12. 1     Chief Nav, D-9 / DC, D-9
1926. 5.20     Member, Yokosuka ND
1926. 6. 1     Resident in Fr
1927.11.15     Assist Attache, Fr / SVO, NSC / SVO, NAC
1928. 9.10     Order of Return
1929. 2. 1     Aide-dc, FADM (to FADM Inoue, Yoshika) / Att, NGS (S5, N3)
1929. 3.22     Att, NGS
1929. 5.15     Member, Kure bg / Staff, Kure ND
1929.11. 5     Adj, 2nd Expeditionary Fleet / Staff, 2nd Expeditionary Fleet
1929.11.30 LCDR    
1930. 9. 5     Aide-dc, Councilor (to ADM Okada, Keisuke) / Att, DoN
1932. 5.26     Aide-dc, Councilor (to ADM Osumi, Mineo) / Att, DoN
1932. 8. 1     Adj, Training Fleet
1933. 9. 1     Staff, NGS (S7, N3)
1933.10. 1     Staff, NGS (S7, N3)
1934.11.15 CMDR    
1936. 6. 1     Attache, Ita / SVCO, NSC / SVO, NAC
1938.11.15 CAPT    
1940. 2. 7     Order of Return
1940. 7.15     Att, NGS / Att, DoN / Chief, Section, B-Press, JGS-N / Chief, S2, B-PR, DoN
1940.11.15     Att, NSC / Chief, S4, B-NA, DoN / Chief, Section, B-Press, JGS-N
1940.12. 6     Att, NSC / Chief, S4, B-NA, DoN / Staff, JGS-N / Chief, Section, B-Press, JGS-N
1941. 4. 1     Chief, S4, B-NA, DoN / Staff, JGS-N / Chief, Section, B-Press, JGS-N
1943. 7.15     Chief, S8, N3, NGS / Staff, JGS-N
1943.12.28     Attache, Phi / Staff, 3KF
1944. 5. 1 RADM   Attache, Phi
1944. 8.15     Attache, Phi / VCoS, GKF
1944.11.25     Att, NGS
1945. 8.10     Chief, D3, Hokkai area supervisor office, Department of Military supply
1945. 9.15 Resv    
1948.12.15     died (52)

TOP of this page Table of Job abbreviationsImazato, Hiroshi Nagasaki Naval Academy 45th (43/89)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1896. 9.24     born
1917.11.24 MID   Crew, Asama
1918. 7.11     Crew, Hyuga
1918. 8. 1 SUBLT    
1918.12. 1     Gun.School Bas.Course
1919. 5.23     Torp.School Bas.Course
1919.12. 1     Crew, Yamakaze
1920. 5.28     Crew, Yunagi
1920.12. 1 LTJG    
1921. 3.15     Crew, Akashi
1922. 5. 1     Crew, Asama
1923. 3.20     DC, Tama (acting)
1923.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1924.12. 1     DC, Kongo
1925.12. 1     Sub.School B-Course
1926. 4. 1     Crew, Ro-18
1926.12. 1     Chief Torp, I-51 / DC, I-51
1927.12. 1     Chief Torp, DD-33 / DC, DD-33
1928. 8. 1     Chief Torp, Yayoi / DC, Yayoi
1928.12.10     CO-Sub, Ro-27
1929.11. 1     CO-Sub, Ro-53
1929.11.30 LCDR    
1930. 4. 1     Sub.School A-Course
1930. 6.30     CO-Sub, Ro-59
1931. 7. 5     Staff, 1Ss
1932.12. 1     CO-Sub, I-58
1932.12.27     Member, Kure ND
1933. 5. 1     CO-Des, Numakaze
1933.11. 1     CO-Sub, I-1
1935.11.15 CMDR   XO, Kamoi
1936.12. 1     Staff, Yokosuka BS
1937. 7.28     Staff, 12S
1937.12. 1     Staff, 3Ss
1938. 3.22     Staff, 4Sd
1938. 4.19     Member, Yokosuka ND
1938. 5. 2     EO, Chiyoda
1938. 7.11     EO, Chiyoda / Temp.Staff, Sasebo BS
1938. 7.27     EO, Chiyoda
1938. 9.10     XO, Chiyoda
1939. 3.11     CO, 24sg
1939.11.15     CO, 20sg
1940.11.15 CAPT    
1941. 8.11     CO, 1sg
1942. 2. 1     CO, 2sg
1942. 7.14     Member, Sasebo ND
1942. 8.10     Assist Staff, GF
1942. 8.25     CO, Hokoku-maru
1942.11.11 RADM   died (46)

TOP of this page Table of Job abbreviationsIshizuka, Chitoshi Kagoshima Naval Academy 45th (70/89)
Rear admiral Naval College 29th

Date Rank Other title Job
1896. 4.15     born
    4th Medal  
1917.11.24 MID   Crew, Iwate
1918. 7.11     Crew, Kongo
1918. 8. 1 SUBLT    
1918.12. 5     Crew, Kashima
1919.12. 1     Gun.School Bas.Course
1920. 5.31     Torp.School Bas.Course
1920.12. 1 LTJG   Crew, Suma
1921. 4.20     Crew, Ayanami
1922. 4. 8     Crew, Izumo
1923. 2.15     Crew, Kashiwa
1923.11. 1     Member, Sasebo ND
1923.12. 1 LT   Gun.School Adv.Course
1924.12. 1     DC, Fuso
1926.12. 1     Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1928.12.10     VChief Gun, Akagi / DC, Akagi
1929.11.30 LCDR   Nav.College A-Course
1931.12. 1     Staff, 1Sd
1933.10.20     Inst, Gun.School
1933.12. 1     Inst, Gun.School / Inst, Eng.School / Inst, Yokosuka fg
1933.12. 5     Inst, Gun.School / Inst, Eng.School / Inst, Yokosuka fg / Inst, Military Heavy Artillery School
1934. 7. 2     Inst, Gun.School / Inst, Eng.School / Inst, Yokosuka fg / Inst, Torp.School / Inst, Comm.School / Inst, Nav.School / Inst, Military Heavy Artillery School
1934.11. 1     Staff, 2F
1935.11.15 CMDR    
1936.12. 1     Staff, NGS (S2, N1)
1937.10.20     Staff, NGS (S2, N1) / Temp.Staff, 4F
1937.11.17     Staff, NGS (S2, N1)
1937.11.20     Staff, NGS (S2, N1) / Staff, JGS-N
1938. 8. 1     Staff, CSF
1938. 8. 8     Staff, CSF / Staff, 3F
1938. 8.10     Staff, CSF / Staff, 3F / Staff, 11th Army
1938.12.15     CO, Ataka
1939.11.15 CAPT   Staff, 1CF
1940. 3.25     Inst, Nav.College
1940. 4.26     Inst, Nav.College / Inst, Mil.College
1940.10.15     Assist Staff, 1F
1940.11.15     Staff, 2S
1941. 8.11     Staff, 1F
1943. 7. 7     CoS, Takao GD
1944. 5.20     CoS, Takao GD / Chief Sup, Takao GD
1944. 8.15     CoS, Chinkai GD / Chief Sup, Chinkai GD / Chief, B-Trans, Chinkai
1945. 4.15     Member, Chinkai GD
1945. 5. 1 RADM    
1945.11. 1 Resv    
1946.11.11     died (50)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKato, Tadao Nagano Naval Academy 45th (37/89)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1894.11.16     born
    4th Medal  
1917.11.24 MID   Crew, Iwate
1918. 7.11     Crew, Kongo
1918. 8. 1 SUBLT    
1918.12. 5     Crew, Mikasa
1919.12. 1     Torp.School Bas.Course
1920. 5.31     Gun.School Bas.Course
1920.12. 1 LTJG   Yokosuka fg Air.Course
1921. 7.20     Member, Yokosuka fg
1921.11. 2     Staff, Temp. Flying Training Center
1922.11. 1     Member, Yokosuka fg / Inst, Yokosuka fg / Inst, Kasumigaura fg
1922.11.20     Member, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg
1923. 5.10     DC, Kasumigaura fg (acting) / Inst, Kasumigaura fg
1923.12. 1 LT   DC, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg
1924.12. 1     Crew, Wakamiya
1925.12. 1     DC, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg
1928. 1.15     Crew, Kongo / Assist Staff, 2F
1928. 8. 1     Crew, Kongo
1928.12.10     WL, Sasebo fg
1929.11.30 LCDR    
1930.12. 1     Member, Yokosuka fg
1931. 1.10     Trip to Europe, USA
1931.10.10     Return
1931.12. 1     WL, Yokosuka fg / Inst, Yokosuka fg
1933. 8.25     Chief Air, Tateyama fg
1934.11.15 CMDR   XO, Sasebo fg
1935.10. 1     Att, NAC (S1, B-Adm)
1935.10.15     Staff, B-Adm, NAC (S1)
1937.10.25     Member, Kanoya fg
1938. 3.22     Staff, 1Cfg
1938.12.15     XO, Akagi
1939.11.15 CAPT   CO, Kisarazu fg
1939.11.24     CO, Kisarazu fg / Assist Staff, CSF
1940.11. 1     Chief, B-Flight.Res, Air-Tech Arsnl
1942. 4.25     CO, Ryujo
1942.10. 5     Att, Kure ND
1943. 3. 1     Chief, B-Flight.Res, Air-Tech Arsnl
1944. 7.10     Member, Yokosuka fg
1944. 9.29     CO, Yokosuka fg
1944.10.15 RADM    
1945. 3.20     CoS, Okinawa HaBg
1945. 7.30     Member, Yokosuka ND
1946. 1.20 Resv    
1976. 2. 5     died (81)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKikuchi, Tomozo Fukushima Naval Academy 45th (49/89)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1896.11.22     born
    3rd Medal  
1917.11.24 MID   Crew, Iwate
1918. 7.11     Crew, Settsu
1918. 8. 1 SUBLT    
1919. 9.25     Crew, Suma
1920. 6. 1     Crew, Chitose
1920.11. 5     Member, Yokosuka ND
1920.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1921. 5.20     Torp.School Bas.Course
1921.12. 1     Crew, Mikazuki
1922. 1.20     Member, Yokosuka fg / Staff, Temp. Flying Training Center
1922. 3. 1     Yokosuka fg Air.Course
1922.11. 1     Kasumigaura fg Air.Course
1922.12. 1     Member, Kasumigaura fg
1922.12. 5     Member, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg
1923. 5.10     DC, Kasumigaura fg (acting) / Inst, Kasumigaura fg
1923.12. 1 LT   DC, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg
1924.12. 1     DC, Yokosuka fg / Inst, Yokosuka fg
1925. 1. 7     DC, Yokosuka fg
1925.12. 1     WL, Yokosuka fg
1926.12. 1     WL, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg
1927.11.15     DC, Hosho
1928.10.18     DC, Kaga
1928.12.10     DC, Akagi / Member, Yokosuka fg
1929. 3.25     DC, Akagi
1929.11. 1     Chief Air, Hosho
1929.11.30 LCDR    
1930.11. 1     WL, Omura fg
1931.11. 2     WL. Omura fg / DC, Omura fg
1932. 2. 1     WL, Omura fg
1932.12. 1     Member, Yokosuka ND (Trip to Europe, USA)
1933. 8. 1     Staff, B-Flight.Res, Air Arsnl
1934.11. 1     Chief Air, Akagi
1935.10.21     Staff, 2Sf
1935.11.15 CMDR    
1935.11.16     Att, NAC
1936.12. 1     Staff, B-Edu, NAC
1937. 7.11     Staff, 1Cfg
1938. 3.22     Staff, 2Cfg
1938.12.15     Staff, B-Edu, NAC
1939.11.15 CAPT   CO, Takao fg
1940.11. 1     CO, Hosho
1941. 9.15     CO, Tateyama fg
1942. 3.20     Assist Staff, 11Cfg
1942. 4.10     Att, NAC / Assist Staff, 11Cfg / Assist Staff, 12Cfg / Assist Staff, 13Cfg
1942. 9.21     Assist Staff, 11Cfg
1943. 2. 1     CoS, GCfg / Staff, 11Cfg
1943. 6.20     CO, Zuikaku
1943.12.18     Member, Kure ND
1943.12.23     CEO, Taiho
1944. 3. 7     CO, Taiho
1944. 7. 1     Member, Yokosuka ND
1944. 7.10     COM, 25Sf
1944.10.15 RADM    
1944.10.24     Assist Staff, 2AF
1944.10.27     CoS, 2AF
1945. 1. 8     CoS, 1AF
1945. 5.10     VCoS, 1AF / VCoS, Takao GD
1945. 6. 5     Assist Staff, GF
1945. 6.25     VCoS, GB / VCoS, GF
1945. 9.15     Att, NGS / Att, DoN
1945.10.15 Resv    
1988. 1.31     died (91)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKitamura, Masayuki Ishikawa Naval Academy 45th (88/89)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1894.10. 3     born
1917.11.24 MID   Crew, Asama
1918. 7.11     Crew, Ise
1918. 8. 1 SUBLT    
1918.10. 1     Crew, Hyuga
1919. 8.26     Crew, Hizen
1920.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1921. 5.20     Torp.School Bas.Course
1921.12. 1     Crew, Yanagi
1922. 5.10     Crew, Sakaki
1922.12. 1     DC, Mako bg (acting)
1923.11. 1     Crew, Kashiwa
1923.12. 1 LT    
1924. 6. 1     DC, Sasebo SC / Inst, Sasebo SC
1925. 1.28     Assist Staff, 1st Expeditionary Fleet
1925. 2. 3     DC, Sasebo SC / Inst, Sasebo SC
1925.11. 1     DC, Erimo
1926.11.15     Member, Sasebo ND
1926.12. 1     Chief Torp, Hokaze / DC, Hokaze
1928.12.10     CO-MSw, W-10
1929.11. 1     CO-MSw, W-5
1930.12. 1 LCDR    
1931.10.12     CO-Des, Kuretake
1934.11.15     Chief Torp, Chinkai bg / DC, Chinkai bg
1936.12. 1 CMDR   CO-Des, Usugumo
1937. 7. 1     CO-Des, Usugumo / CO-Des, Shinonome
1937. 8.16     CEO, Natsugumo
1937.12. 8     CO-Des, Natsugumo
1938.11.15     Assist Staff, 5Sd
1938.11.17     XO, Nagara
1940.10.15     Member, Maizuru ND
1940.11. 1     CO, 11tg
1941. 9.10     Member, Sasebo ND
1941. 9.20     CO, 21wg
1942. 3.10     Member, Sasebo ND
1942. 4.25     CO, 17dg
1942. 5. 1 CAPT    
1943. 6.17     Member, Yokosuka ND
1943. 8.10     Assist Staff, 2Sd
1943. 8.16     CO, Nagara
1944. 4. 7     Traffic Control, 1KEg
1944. 7.24     Traffic Control, 1KEg / Temp.CO, Kaiyo
1944. 8. 1     Traffic Control, 1KEg
1944. 9. 9 RADM   KIA (49)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKobe, Yuji Yamaguchi Naval Academy 45th (34/89)
Rear admiral Naval College 26th

Date Rank Other title Job
1895.10. 8     born
1917.11.24 MID   Crew, Iwate
1918. 7.11     Crew, Fuso
1918. 8. 1 SUBLT    
1918.12. 1     Torp.School Bas.Course
1919. 5.23     Gun.School Bas.Course
1919.12. 1     Crew, Fubuki
1920. 3.29     Crew, Chitose
1920.12. 1 LTJG    
1921. 5. 7     Crew, Izumo
1922. 4. 8     Crew, Nire
1923. 8.20     EO, Jingei
1923. 8.30     DC, Jingei (acting)
1923.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1924.12. 1     Chief Torp, Numakaze / DC, Numakaze
1926. 4. 1     EO, DD-29
1926. 7. 3     Chief Torp, DD-29 / DC, DD-29
1926.12. 1     Nav.College A-Course
1928.12.10     CO-Des, Momo
1929.11.30 LCDR   CO-Des, Hishi
1930.11.21     Staff, Kure ND
1933. 3.15     Att, NGS (S4, N2 / S3, N2)
1933. 5. 1     Att, NGS / Staff, NGS (S4, N2 / S3, N2)
1933.10. 1     Att, NGS / Staff, NGS (S4, N2 / S3, N2)
1934.11.15 CMDR    
1935. 3. 1     Staff, 11S
1936. 6.18     Staff, NGS (S1, N1)
1936. 7.28     Staff, NGS (S1, N1) / Staff, Military General Staffs
1937.11.20     Staff, NGS (S1, N1) / Staff, Military General Staffs / Staff, JGS-N
1938.12.15     CO, 1tg
1939.11.15 CAPT   CO-Aux, Muroto
1940. 3.20     Member, Yokosuka ND
1941. 4. 1     Chief Inst, Mine.School
1942. 4.25     Member, Yokosuka ND
1942. 5. 5     CO, Yakumo
1942. 7.14     CO, Tone
1943.12. 1     Assist Staff, 1F
1943.12.15     CO, Nagato
1944.10.15 RADM    
1944.12.20     Member, Yokosuka ND
1944.12.27     Att, NGS / Att, DoN
1945. 2.15     Chief, B-Adm, 2nd Tech Arsnl / Chief, WTC, 2nd Tech Arsnl
1945.11.29     Att, DoN
1945.11.30 Resv
Mob
   
1945.12. 1     Att, D2D
1945.12.13     Att, D2D / Att, Ominato area demob office
1946. 3.31 Demob    
1989. 1.21     died (93)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKomura, Keizo Nagano Naval Academy 45th (10/89)
Rear admiral Naval College 27th

Date Rank Other title Job
1896. 7.20     born
1917.11.24 MID   Crew, Iwate
1918. 7.11     Crew, Settsu
1918. 8. 1 SUBLT    
1919. 8.26     Crew, Hizen
1919.12. 1     Crew, Suwo
1920.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1921. 5.20     Torp.School Bas.Course
1921.12. 1     Crew, Nire
1922. 4. 8     Crew, Izumo
1923. 3.20     DC, Nagato (acting)
1923.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1924.12. 1     Chief Torp, Hokaze / DC, Hokaze
1925.12. 1     EO, Kako
1926. 7.20     DC, Kako
1926.11. 1     Chief Torp, Jintsu / DC, Jintsu
1927.12. 1     Nav.College A-Course
1929.11.30 LCDR   CO-Des, Kuretake
1930.11.15     Staff, 2F
1931.12. 1     CO-Des, Namikaze
1932. 4. 1     Att, NGS / Att, DoN
1932. 7. 1     Resident in UK
1933. 5.10     Assist Attache, UK / SVO, NSC
1934. 6.15     Order of Return
1934. 9. 5     Att, NGS
1934.10.22     Inst, Nav.College
1934.11.15 CMDR    
1936.12. 1     Staff, 2Sd
1937.12. 1     CO, 2dg
1938.11.15 CAPT    
1939.11.15     Chief, S2, B-Edu, DoN
1941. 8.11     CO, Chikuma
1942.11.10     Member, Yokosuka ND
1942.12. 5     CO, Fuso
1943. 6. 1     Assist Staff, GF
1943. 6. 9     CO, Musashi
1943.11. 1 RADM    
1943.12. 6     CoS, 3F
1944. 3. 1     CoS, 1KdF / CoS, 3F
1944.10. 1     COM, 1Sf
1944.12.10     Assist Staff, GKF
1945. 1. 3     COM, 2Sd
1945. 4.20     Att, NGS
1945. 5.20     CoS, Yokosuka ND / Chief Sup, Yokosuka ND
1945.11.30 Resv
Mob
   
1945.12. 1 D2D Staff   Dir, Yokosuka area demob office
1946. 4. 1 D2D Staff    
1946. 6.14 Demob    
1978. 2. 7     died (81)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKonishi, Yukie Nagano Naval Academy 45th (54/89)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1940.11.15 CAPT   Chief, S1, B-Per, Kure
1942. 5.15     CO, 85cg / CO, 85Sub.kcg
1942. 8.30 RADM   died

TOP of this page Table of Job abbreviationsMatsubara, Hiroshi Nagasaki Naval Academy 45th (41/89)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1896. 8.30     born
1917.11.24 MID   Crew, Iwate
1918. 7.11     Crew, Katori
1918. 8. 1 SUBLT    
1918.12. 1     Crew, Mikasa
1919. 9.25     Crew, Tokiwa
1920. 6. 2     Crew, Hirado
1920.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1921. 5.20     Torp.School Bas.Course
1921.12. 1     Crew, Kaki
1922.12. 1     DC, Hiei (acting)
1923.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1924.12. 1     Chief Torp, Tachikaze / DC, Tachikaze
1925.12. 1     DC, Yakumo
1927. 1.20     Chief Torp, Tatsuta / DC, Tatsuta
1927.12. 1     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1929.11.30 LCDR    
1930.12. 1     CO-Des, Yomogi
1931.11. 2     CO-Des, Satsuki / CO-Des, Minazuki
1931.12. 1     CO-Des, Satsuki
1933.11.15     CO-Des, Satsuki / CO-Des, Minazuki
1934. 2. 1     CEO, Hatsushimo
1934. 9.27     CO-Des, Hatsushimo
1934.11.15 CMDR   Att, NSC / Staff, B-NA, DoN (S1)
1936.12. 1     CO-Des, Asagiri / CO-Des, Amagiri
1936.12.12     CO-Des, Asagiri
1937.12. 1     Inst, Torp.School / Staff, B-Torp.Res, Kure NYd
1938.12.15     CO, 12wg
1939.11.15 CAPT   CO, 27dg
1940.10.19     CO, 24dg
1941. 7.25     Trainer, Nav.Academy / Inst, Nav.Academy
1943. 7.20     Assist Staff, 10S
1943. 8. 5     CO, Agano
1943.11.17     CO, Shokaku
1944. 6.26     Member, Yokosuka ND
1944. 8. 1     Member, Sasebo ND
1944. 8. 5     CO, Aiura SC
1944. 9.15     Member, Torp.School / CO, Kawatana kg
1944.10.15 RADM    
1945. 3. 1     COM, 3Sz / CO, Kawatana ag
1945. 5.10     COM, 3Sz
1945. 5.20     Assist Staff, GB / Assist Staff, GF
1945. 6.10     VCoS, GB / VCoS, GF
1945. 9.15     Att, NGS / Att, DoN
1945.10.10     Chief, B-Per, Yokosuka / Chief Per, Yokosuka ND
1945.11.30 Resv
Mob
   
1945.12. 1     Chief, B-Per, Yokosuka area demob office
1946. 3.10     Chief, B-Per, Sasebo area demob office
1946. 6.14 Demob    
1946. 6.15     Chief, B-Per, Sasebo area demob office
1946. 9.16     Chief, B-Adm, Sasebo area demob office / Chief, B-Per, Sasebo area demob office
1947. 4.21     resigned
1965.10.29     died (69)

TOP of this page Table of Job abbreviationsMatsuda, Takatomo Shimane Naval Academy 45th (81/89)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1894.12.23     born
1917.11.24 MID   Crew, Asama
1918. 7.11     Crew, Ise
1918. 8. 1 SUBLT    
1919.12. 1     Gun.School Bas.Course
1920. 5.31     Torp.School Bas.Course
1920.12. 1 LTJG   Crew, Mikasa
1921.12. 1     Crew, Enoki
1922.12. 1     DC, Sasebo SC (acting) / Inst, Sasebo SC
1923.10. 1     Crew, Sakaki
1923.12. 1 LT    
1924.12. 1     Crew, Warabi
1926.12. 1     Staff, B-Sup, Sasebo
1929. 2.20     Chief Ope, Hayatomo
1929.11.15     Member, Sasebo ND
1929.11.30     CO-Des, Nashi / CO-Des, Take
1930.11. 1     Chief Ope, Notoro
1930.12. 1 LCDR    
1931.12. 1     Chief Ope, Haguro / DC, Haguro
1932.11.15     Chief Ope, Shiretoko
1933.11.15     Staff, Ryojun GD / DC, Ryojun GD
1936.12. 1 CMDR   Staff, Sasebo Harbour / Adj, Sasebo Harbour
1939. 1.10     Member, Kure ND
1939. 1.20     Member, 5bg
1939.11.15     XO, Naka
1940.10.15     Member, Sasebo ND
1941. 9. 1     CO-Aux, Iro
1942. 5. 1 CAPT    
1942. 8.22     Member, Yokosuka ND
1942. 9.25     Assist Staff, 11Sf
1942.10. 1     CO, Kamikawa-maru
1943. 4.26     Member, Yokosuka ND
1943. 5.18     Assist Staff, GF
1943. 5.29     CO, Taiyo
1943.11.17     CO, Agano
1944. 2.18 RADM   KIA (49)

TOP of this page Table of Job abbreviationsMatsumoto, Takeshi Yamagata Naval Academy 45th (16/89)
Rear admiral Naval College 26th

Date Rank Other title Job
1896. 4.14     born
    4th Medal  
1917.11.24 MID   Crew, Asama
1918. 7.11     Crew, Kongo
1918. 8. 1 SUBLT   Crew, Haruna
1918.12. 1     Gun.School Bas.Course
1919. 5.23     Torp.School Bas.Course
1919.12. 1     Crew, Kawakaze
1920. 1.30     Crew, Mikasa
1920. 5.26     Member, Temp.Expeditionary Unit
1920. 6.26     Assist Staff, 3F
1920. 7.23     Member, Interim bg
1920.10. 5     Crew, Okikaze
1920.12. 1 LTJG    
1921. 5. 7     Crew, Yakumo
1922. 3.20     EO, Hishi
1922. 3.23     Crew, Hishi
1922.12. 1     DC, Mutsu (acting)
1923.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1924.12. 1     Chief Torp, DD-3 / DC, DD-3
1926.12. 1     Nav.College A-Course
1928.12.10     CO, Fushimi
1929.11.30 LCDR    
1930. 5. 1     Member, Sasebo bg / Staff, Sasebo ND
1931. 4.15     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy / Staff, Army B-Trans
1933.11.15     Member, Sasebo ND
1933.12.11     Staff, Sasebo KS
1934.11.15 CMDR   Staff, NGS (S4, N2) / Inst, Nav.College
1937.11.20     Staff, NGS (S4, N2) / Inst, Nav.College / Staff, JGS-N
1937.12. 1     CO, Ataka
1938. 3.26     Staff, 5F
1939.11.15 CAPT   Staff, 2CF
1939.12.12     Member, Sasebo ND
1939.12.20     Staff, Sasebo ND / Staff, Nagasaki Fort HQ
1941. 5.10     CoS, Mako GD / Chief, B-Comm, Mako
1941.11.20     CoS, Mako GD
1942. 5.10     Member, Kure ND
1942. 5.25     CO, Iwate
1942. 9. 5     Assist Staff, 2F
1942. 9.30     CO, Maya
1943.10.16     Member, Yokosuka ND
1943.11.10     Assist Staff, 5F
1943.11.17     CoS, 5F
1944.10.15 RADM    
1945. 2. 5     Att, NGS
1945. 2. 6     CoS, 12AF
1945. 2.15     VCoS, Ominato GD / VCoS, 12AF
1945. 7. 1     COM, 11Sd
1945. 7.15     Member, Kure ND
1945. 7.22     Att, NGS
1945. 8.15     COM, 31S
1945. 9.30     Att, Kure ND
1945.10.25 Resv    
1962. 5.14     died (66)

TOP of this page Table of Job abbreviationsMiura, Hayao Yamagata Naval Academy 45th (27/89)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1895. 7.21     born
1917.11.24 MID   Crew, Asama
1918. 7.11     Crew, Hyuga
1918. 8. 1 SUBLT    
1918. 8.24     Crew, Kirishima
1918.12. 1     Crew, Tsushima
1919. 2. 1     Crew, Akitsushima
1919.12. 1     Torp.School Bas.Course
1920. 5.31     Gun.School Bas.Course
1920.12. 1 LTJG   Crew, Tenryu
1921. 5. 7     Crew, Chitose
1921.12. 1     Crew, Hagi
1922.12. 1     DC, Ise (acting)
1923.12. 1 LT   Gun.School Adv.Course
1924.12. 1     Chief Gun, Tachikaze / DC, Tachikaze
1925. 9.16     EO, DD-13
1925.12.21     Chief Gun, DD-13 / DC, DD-13
1926.11. 1     DC, Hiei
1928.12.10     Inst, Eng.Academy / Trainer, Eng.Academy
1929.11.30 LCDR    
1931. 5.15     Chief Gun, Hirado
1932. 4. 1     Adj, Gun.School
1932.11.15     Chief Gun, Yura
1933.11. 1     Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1935.10.31     Chief Gun, Hiei
1935.11.15 CMDR    
1936. 4.10     Chief Gun, Hyuga
1936.12. 1     Staff, NSC (S2, B-Adm)
1939.11.15     XO, Kongo
1940.10.21     CO-Aux, Erimo
1940.11.15 CAPT    
1940.12.27     CO-Aux, Asaka-maru
1941. 5. 1     Staff, Maizuru ND / Staff, Maizuru Fort HQ
1941. 6.28     Staff, Maizuru ND / Staff, Maizuru Fort HQ / Staff, East Army / Staff, Central Army
1942. 6.25     Att, NGS / Att, DoN
1942. 7.15     Chief, S1, B-Sup, DoN
1944. 1.21     Assist Staff, 16S
1944. 1.30     CO, Ashigara
1945. 5. 1 RADM    
1945. 6.20     VCoS, 2KF
1946. 7.26 Resv    
1958. 6.27     died (62)

TOP of this page Table of Job abbreviationsMiyoshi, Hisashi Tokyo Naval Academy 45th (31/89)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1895.10. 1     born
1917.11.24 MID   Crew, Asama
1918. 7.11     Crew, Settsu
1918. 8. 1 SUBLT    
1918.12. 1     Gun.School Bas.Course
1919. 5.23     Torp.School Bas.Course
1919.12. 1     Crew, Hinoki
1920.12. 1 LTJG    
1921. 1.20     Crew, Katori
1921.12. 1     DC, Nisshin (acting)
1922. 3.15     Nav.College Sel.Course
1923.12. 1 LT    
1924. 3.20     EO, Hayatomo
1924. 4. 1     DC, Hayatomo
1924.12. 1     DC, Yubari
1926. 6.15     DC, Haruna
1926.12. 1     Member, Yokosuka ND (B-NA, DoN)
1929. 3.20     Assist Staff, 1st Expeditionary Fleet
1929.11.30 LCDR    
1930. 4.18     Att, NGS (S5, N3)
1933.11.15     Adj, 3F
1935.11.15 CMDR   Aide-dc, Prince (to Prince Asaakira) / Att, NGS (N3)
1937.12. 1     XO, Kagu-maru
1938. 1.30     Adj, Training Fleet
1939. 2.10     XO, Kure fg
1940. 3.20     Att, NGS / Assist Staff, Kainan I. aBg / Staff, Kainan I Naval Special Task Office
1940.11.15 CAPT    
1941. 1. 4     CO, Maizuru fg
1941.10. 1     CO, Oita fg
1942.11. 1     CO, Oi fg
1943.12. 1     CO, Oi fg / XO, Oi fg
1944. 5. 1     CO, 13fg / XO, 13fg
1945. 5. 1 RADM    
1945. 5.15     Member, Yokosuka ND
1945. 8.17     COM, Tokyo kg
1945. 9. 1     Att, NGS / Att, DoN
1945. 9.15     Att, NGS / Att, DoN / VCoS, Yokosuka ND
1945.10.15     Att, DoN / VCoS, Yokosuka ND
1945.11.30 Resv
Mob
   
1945.12. 1     Att, Yokosuka area demob office / Att, D2D
1946. 6.15 Demob   Member, Yokosuka area demob office
1946.10.15     resigned
1987.10.30     died (92)

TOP of this page Table of Job abbreviationsMizoguchi, Tadasu Oita Naval Academy 45th (72/89)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1895. 8.22     born
1917.11.24 MID   Crew, Asama
1918. 7.11     Crew, Kongo
1918. 8. 1 SUBLT    
1918.12. 5     Crew, Mikasa
1919.12. 1     Gun.School Bas.Course
1920. 5.31     Torp.School Bas.Course
1920.12. 1 LTJG   Crew, Ikoma
1921.12. 1     Crew, Kashiwa
1922.12. 1     DC, Tone (acting)
1923.12. 1 LT   Crew, Kuwa
1924. 4. 1     Chief Torp, Isokaze / DC, Isokaze
1924.12. 1     Torp.School Adv.Course
1925.12. 1     Chief Comm, Isuzu / DC, Isuzu
1926.11. 1     Chief Torp, Urakaze / DC, Urakaze
1927.12. 1     Assist Staff, 2nd Expeditionary Fleet / Staff, 2nd Expeditionary Fleet
1928.12.10     Chief Comm, Aoba / DC, Aoba
1929.11.30 LCDR    
1930. 5. 6     Assist Staff, 5S / Staff, 5S
1930.12. 1     Adj, Maizuru GD / Staff, Maizuru GD
1931.12. 1     Chief, Radio Station, Maizuru GD / Staff, Maizuru GD
1932. 4.15     Assist Staff, 1st Expeditionary Fleet / Staff, 1st Expeditionary Fleet
1933. 5.20     Assist Staff, 11S / Staff, 11S
1933. 9. 8     Staff, NSC (S3, B-Adm) / Staff, B-NA, DoN / Staff, B-Tec, NAC
1934. 5.10     Aide-dc, Councilor (to ADM Nakamura, Ryozo) / Staff, NSC / Staff, B-NA, DoN / Staff, B-Tec, NAC
1935. 4. 1     Chief Comm, Nachi / DC, Nachi
1935.10.31     Chief Comm, Kirishima / DC, Kirishima
1935.11.15 CMDR    
1936.11.16     Adj, 2F
1937.11.15     Staff, NSC (S3, B-Adm)
1939.11.15     Beijing Resident Assist
1941. 7. 1     CO, Tokyo cg / Staff, Tech.Rsch / Att, DoN / Att, NGS (N4)
1941.10.15 CAPT    
1943.10. 1     Member, Kainan GD
1943.10.27     Chief, B-Politics, Kainan I Naval Special Task Office
1945. 3.15     Chief, B-Politics, Kainan I Naval Special Task Office / Chief, B-GeoPolitics, Kainan I Naval Special Task Office
1945.12. 1 RADM   died (50)

TOP of this page Table of Job abbreviationsMorishita, Nobuei Aichi Naval Academy 45th (39/89)
Rear admiral Naval College 29th

Date Rank Other title Job
1895. 2. 2     born
1917.11.24 MID   Crew, Asama
1918. 7.11     Crew, Hiei
1918. 8. 1 SUBLT    
1918.12. 1     Gun.School Bas.Course
1919. 5.23     Torp.School Bas.Course
1919.12. 1     Crew, Oboro
1920. 3.29     Crew, Musashi
1920. 8.12     Crew, Kamikaze
1920.12. 1 LTJG    
1921. 7. 1     Crew, Fuji
1922. 4. 8     Crew, Iwate
1923. 3.20     DC, Chikuma (acting)
1923.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1924.12. 1     Chief Torp, DD-5 / DC, DD-5
1926.12. 1     Chief Torp, Shiokaze / DC, Shiokaze
1927. 6.25     Inst, Torp.School
1929.11.30 LCDR   Nav.College A-Course
1931.12. 1     CO-Des, Yuzuki
1933.11. 1     Assist Staff, 1Sd
1933.11.15     Staff, 1Sd
1934.11.15     Staff, 2Sd
1935.11.15 CMDR   Inst, Torp.School / Inst, Gun.School / Inst, Yokosuka fg / Inst, Comm.School / Inst, Nav.School
1937. 7.28     Staff, 4Sd
1937.12. 1     Staff, 7S
1938.12. 1     Inst, Nav.College
1939.11.15 CAPT    
1940.10.15     CO, 8dg
1941. 9. 1     CO, Oi
1942. 4.10     Member, Yokosuka ND
1942. 4.25     CO, Sendai
1943. 5.20     Member, Yokosuka ND
1943. 6.14     CO, Haruna
1944. 1.25     CO, Yamato
1944.10.15 RADM    
1944.11.25     CoS, 2F
1945. 4.20     Att, NGS
1945. 5. 1     Att, NGS / VCoS, Shipping Supervisor, JGS / Staff, JGS-N
1945. 9.15     CO, Kure SC
1945.10.25     CO, Kure SC / CO, Otake SC
1945.11.30 Resv
Mob
   
1945.12. 1     Att, Kure area demob office
1946. 2.27     Dir, Kure area demob office
1946. 6.15 Demob   Chief, Kure area demob office
1947. 3.31     Member, B-Demob2, Demobilization Agency
1947. 4.16     resigned
1960. 6.17     died (65)

TOP of this page Table of Job abbreviationsMuneyuki, Shinnosuke Ehime Naval Academy 45th (84/89)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1895.10.22     born
    4th Medal  
1917.11.24 MID   Crew, Asama
1918. 7.11     Crew, Kongo
1918. 7.13     Crew, Yamashiro
1918. 8. 1 SUBLT    
1918.10. 1     Crew, Hyuga
1919. 8. 1     Crew, Tsushima
1919.12. 1     Crew, Matsue
1920.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1921. 5.20     Torp.School Bas.Course
1921.12. 1     Crew, Yudachi
1922. 1.20     Member, Yokosuka fg / Staff, Temp. Flying Training Center
1922. 3. 1     Yokosuka fg Air.Course / Staff, Temp. Flying Training Center
1922.11. 1     Kasumigaura fg Air.Course
1922.12. 1     Member, Yokosuka fg
1923. 1.10     Member, Yokosuka fg / Inst, Yokosuka fg
1923.11. 1     DC, Yokosuka fg (acting)
1923.12. 1 LT   DC, Yokosuka fg / Inst, Yokosuka fg / Inst, Kasumigaura fg
1924.12.16     Member, Yokosuka fg / Inst, Yokosuka fg / Inst, Kasumigaura fg
1925. 1. 7     Member, Yokosuka fg / Inst, Yokosuka fg
1925. 3.20     DC, Yokosuka fg
1925.12. 1     Member, Yokosuka fg / TInsp, B-Ord, Yokosuka NYd
1927. 2.21     SVO (Trip to UK)
1927. 4. 5     SVO, NAC
1928. 1.20     Order of Return
1928. 7.10     Member, Yokosuka NYd
1929. 4. 8     Staff, B-Aircraft.Res, Yokosuka NYd
1929.11.30 LCDR    
1930.11. 1     DC, Notoro
1931.12. 1     TInsp, B-Aircraft, Hiro NYd / Staff, B-Adm, Hiro NYd
1934.11.15     Chief Air, Tateyama fg
1935.11.15 CMDR    
1936.11.16     XO, Sasebo fg
1937. 7.11     CO, 22fg
1937. 7.31     CO, 22fg / Assist Staff, 3F
1937.10. 9     XO, Kamikawa-maru
1938. 6. 1     Member, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg
1938.12.15     Member, Tsukuba fg / Inst, Tsukuba fg
1939.11.15 CAPT    
1939.12. 1     CO, Hyakurihara fg
1940. 9. 2     Member, Ominato GD
1940.10. 1     CO, Bihoro fg
1941. 3. 1 RADM   KIA (47)

TOP of this page Table of Job abbreviationsNagai, Mitsuru Fukui Naval Academy 45th (5/89)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1895. 1.16     born
1917.11.24 MID   Crew, Iwate
1918. 7.11     Crew, Yamashiro
1918. 8. 1 SUBLT    
1919. 9.25     Crew, Yakumo
1920. 5.21     Crew, Usugumo
1920.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1921. 5.20     Torp.School Bas.Course
1921.12. 1     Sub.School Bas.Course
1922. 5.30     Crew, SS-39
1922.12.20     EO, SS-57
1923. 3.20     Crew, SS-57
1923.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1924.12. 1     Crew, Ro-59
1925.12. 1     DC, Izumo
1927. 1.20     Member, Yokosuka ND
1927. 4. 1     CO-Sub, Ro-20
1928.12.10     Staff, 2Ss
1929. 6.25     Member, Yokosuka ND
1929.11.30 LCDR   CO-Sub, Ro-56
1931. 3. 1     CO-Sub, Ro-56 / CO-Sub, Ro-54
1931. 4. 1     CO-Sub, Ro-56
1931.12. 1     CO-Sub, I-1
1933.11. 1     CO, Hozu
1934. 5.15     Att, NGS / Staff, NGS / Assist Staff, 3F / Resident in Kanko
1934.11.15 CMDR    
1935.11.15     CO, 26sg
1936.11. 2     Staff, Sasebo ND / Staff, Nagasaki Fort HQ
1938. 8.20     Att, NSC / SVCO, NSC / Supervisor, Osaka / Supervisor, Kobe
1938.11.15 CAPT    
1939. 7. 1     Att, NSC / SVCO, NSC / Att, Kure ND / Supervisor, Osaka / Supervisor, Kobe
1939.11.15     CO, 18sg
1940.11. 1     Member, Yokosuka ND
1940.12.10     Assist Staff, 6F
1940.12.21     CO, 7sg
1941.10.15     CO, Chogei
1942. 4. 5     CO, 4sg
1942.10. 1     CO-Aux, Settsu
1943. 2. 2     Assist Staff, 2Sf
1943. 2.12     CO, Junyo
1943.12. 3     CO, Junyo / CO, Kashima
1943.12. 9     CO, Junyo
1943.12.25     CO, Saiki fg
1944. 5. 1 RADM    
1944. 7. 7     Member, Kure ND
1944. 7.10     COM, 1kcg
1945. 3. 1     COM. 2Sz / CO, Hikari ag
1945. 6.20     COM. 2Sz
1945.11.30 Resv    
1978.12.13     died (83)

TOP of this page Table of Job abbreviationsNakamura, Katsuhei Toyama Naval Academy 45th (2/89)
Rear admiral Naval College 27th

Date Rank Other title Job
1894.12. 5     born
    4th Medal  
1917.11.24 MID   Crew, Iwate
1918. 7.11     Crew, Hyuga
1918. 8. 1 SUBLT    
1918.12. 1     Torp.School Bas.Course
1919. 5.23     Gun.School Bas.Course
1919.12. 1     Crew, Hamakaze
1920. 5.14     Crew, Asama
1920.12. 1 LTJG    
1921. 4.20     Crew, Nagato
1921.12. 1     EO, Warabi
1921.12.19     Crew, Warabi
1922.12. 1     Nav.College Nav.Course
1923.10.15     Chief Nav, Tachikaze (acting) / DC, Tachikaze (acting)
1923.12. 1 LT   Chief Nav, Tachikaze / DC, Tachikaze
1924. 5.10     DC, Asama
1925. 4.15     Chief Nav, Ondo
1925.12. 1     EO, DD-23
1926. 3.10     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1927.12. 1     Nav.College A-Course
1928.12.10 LCDR    
1929.11.30     Resident in USA
1932. 1.11     Order of Return
1932. 3. 3     Att, NGS / Adj, DoN
1933.11.15 CMDR    
1934. 4. 1     Assist Staff, 1F
1934. 4.28     Staff, 1F
1934.10.22     Att, NGS / Att, DoN (S1, B-NA)
1934.11.15     Staff, B-NA, DoN (S1)
1936.12.30     Staff, 3F
1937. 9. 7     Member, Sasebo ND
1937. 9.14     Member, Yokosuka ND
1938. 4.15     Inst, Nav.College
1938.11.15 CAPT    
1939.11.15     CO, Okinoshima
1940. 3.22     Att, NGS
1940. 4. 5     Att, NGS / Att, DoN / Assist Staff, CSF
1940. 4. 6     Att, NGS / Att, DoN / Assist Staff, CSF / Att, Ambassador Extraordinary to Chi
1940.10. 9     Att, NGS / Att, DoN / Assist Staff, CSF
1940.11. 5     Adj, DoN
1943. 2.25     Assist Staff, 5S
1943. 3. 2     CO, Myoko
1943.11. 1 RADM    
1943.12. 5     Att, NGS
1944. 1. 4     Nankin Resident / Attache, Chi
1944. 5.20     Nankin Resident / Attache, Chi / VCoS, CSF
1944. 7.20     Att, NGS / Att, DoN
1944. 8. 7     Chief, B-Adm, NAC
1945. 8.31     Chief, B-Adm, NAC / Att, NGS / Staff, NGS / Staff, JGS
1945. 9. 5     Att, NGS / Staff, NGS / Staff, JGS
1945. 9.13     Att, NGS / Staff, NGS / Att, DoN / Staff, JGS
1945.11.30 Resv
Mob
   
1945.12. 1     Att, D2D
1946. 6.15 Demob   Member, B-Demob2, Demobilization Agency
1947. 4.30     resigned
1971. 6.29     died (76)

TOP of this page Table of Job abbreviationsNakaoka, Nobuki Kochi Naval Academy 45th (40/89)
Rear admiral Naval College 29th

Date Rank Other title Job
1895. 1. 1     born
1917.11.24 MID   Crew, Asama
1918. 7.11     Crew, Yamashiro
1918. 8. 1 SUBLT    
1919. 8. 1     Crew, Tsushima
1920.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1921. 5.20     Torp.School Bas.Course
1921.12. 1     Sub.School Bas.Course
1922. 5.30     EO, SS-43
1922. 7.30     Crew, SS-46
1923. 3.30     EO, SS-69
1923.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1924.12. 1     DC, Hiei
1925.12. 1     Crew, Ro-68
1926.12. 1     Staff, 1Ss
1928.12.10     CO-Sub, Ro-26
1929. 3.15     Member, Kure ND
1929. 3.28     Sub.School A-Course
1929. 6.29     CO-Sub, Ro-63
1929.11.30 LCDR   Nav.College A-Course
1931.12. 1     CO-Sub, I-4
1932.10. 5     CO-Sub, I-57
1933.11.15     Inst, Sub.School
1934.11.15     Staff, 2Ss
1935.11.15 CMDR   Staff, 1Ss
1936.12. 1     Staff, Manchuria Expd.Force
1938.11.15     Assist Attache, Man
1938.12.15     CO, 24sg
1939. 3.11     CO, 28sg
1939.11.15 CAPT   CO, 19sg
1940.10.19     CO, 12sg
1942. 7. 1     CO, Katori
1942.11.28     Assist Staff, 2F
1942.12. 1     CO, Atago
1943.11. 5 RADM   KIA (48)

TOP of this page Table of Job abbreviationsNakase, Noboru Miyazaki Naval Academy 45th (11/89)
Rear admiral Naval College 29th

Date Rank Other title Job
1896. 3. 6     born
1917.11.24 MID   Crew, Asama
1918. 7.11     Crew, Kongo
1918. 8. 1 SUBLT    
1919.12. 5     Crew, Mikasa
1919. 9.25     Crew, Yakumo
1920. 5. 7     Member, 2btg
1920.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1921. 5.20     Torp.School Bas.Course
1921.12. 1     DC, Settsu (acting)
1922. 3.20     Nav.College Sel.Course
1923.12. 1 LT   Resident in Pol
1925.10.15     Assist Attache, USSR
1926. 5. 1     Order of Return
1926. 7.20     Assist Staff, 1F
1926.12. 1     DC, Nagato
1927.12. 1     Member, 2dg
1928.11. 1     Att, NGS (S6, N3)
1929.11.30 LCDR   Nav.College A-Course
1931.12. 1     CO-Des, Shimakaze
1932.12. 1     Staff, NGS (S7, N3) / Inst, Nav.College
1933.10. 1     Staff, NGS (S7, N3) / Inst, Nav.College
1934. 4.10     Attache, USSR
1934.11.15 CMDR    
1936. 4.25     Order of Return
1936. 8. 1     Staff, NGS (S7, N3) / Inst, Nav.College
1938.12.15     XO, Myoko
1939. 5.15     Att, NGS / Assist Staff, 5F
1939.11.15 CAPT   Att, NGS / Member, Kainan I Naval Special Task Office
1940. 3.20     XO, Amoi HaBg / Staff, Amoi HaBg
1940.10.15     Member, Yokosuka ND
1940.11.15     CO, Saiki fg
1941. 4. 7     Assist Staff, 2CF
1941. 4.17     CO, 14fg
1941. 9.15     Att, NGS / Att, DoN (S1, B-Per)
1941.10.15     Chief, S1, B-Per, DoN
1943.11.18     Assist Staff, GF
1943.12.25     CO, Ise
1944.10.15 RADM    
1945. 2.25     Member, Kure ND
1945. 3. 7     Att, NGS
1945. 4.15     Chief, N3, NGS / Staff, JGS-N
1945.10. 1     Att, DoN
1945.10.15 Resv    
1983. 9.17     died (87)

TOP of this page Table of Job abbreviationsOkada, Tametsugu Nara Naval Academy 45th (17/89)
Rear admiral Naval College 28th

Date Rank Other title Job
1895. 2.19     born
1917.11.24 MID   Crew, Iwate
1918. 7.11     Crew, Hirado
1918. 7.25     Crew, Chitose
1918. 8. 1 SUBLT    
1918. 8.24     Crew, Hirado
1918.12. 1     Crew, Iwate
1919.10.11     Member, Sasebo ND
1919.12. 1     Torp.School Bas.Course
1920. 5.31     Gun.School Bas.Course
1920.12. 1 LTJG   Crew, Nagato
1921. 4.20     Crew, Yakumo
1922. 4. 8     Crew, Fuji
1922.12. 1     Gun.School Adv.Course
1923.12. 1 LT   DC, Hiei
1925. 4. 1     Resident in Ger
1927. 4. 1     Order of Return
1927. 6.15     Att, NGS
1927. 8.20     EO, Aoba
1927. 9.20     DC, Aoba
1928.12.10     Nav.College A-Course
1929.11.30 LCDR    
1930. 5. 1     Nav.College A-Course / Assist Staff, GF
1930. 6.20     Nav.College A-Course
1930.12. 1     Staff, 1Sd
1931.11.14     Att, NGS (S2, N1)
1931.12. 1     Staff, NGS (S2, N1)
1933.10. 1     Staff, NGS (S2, N1)
1933.11.15     Staff, 11S
1934.11.15 CMDR    
1935. 3. 1     Att, NGS (S1, N1)
1935.11.15     Staff, NGS (S1, N1)
1936.11. 2     Staff, NGS (S1, N1) / Staff, Military General Staffs
1937.11.20     Staff, NGS (S1, N1) / Staff, Military General Staffs / Staff, JGS-N
1937.12. 1     XO, Ryujo
1938.11.15 CAPT    
1938.12. 5     Member, Sasebo ND
1938.12.15     CO, Yaeyama
1939.10.15     Att, NGS (S2, N1)
1939.11.15     Chief, S2, N1, NGS / Staff, JGS-N
1941. 9.10     CO, Tone
1942. 7.14     Member, Yokosuka ND
1942. 7.20     CO, Junyo
1943. 2.12     Member, Yokosuka ND
1943. 2.16     CO, Shokaku
1943.11. 1 RADM    
1943.11.17     Att, NGS
1943.11.30     CoS, 4KF
1944. 5.20     CoS, 4KF / Chief Sup, 4KF
1945. 1.10     CoS, 4KF / Chief Sup, 4KF / Chief, 104th B-Const
1945. 3.10     COM, 25aBg / Chief, 104th B-Const
1945. 6. 9     Att, NGS
1945. 7.20     VCoS, Kure ND
1945.10.15     CoS, Kure ND
1945.11.30 Resv
Mob
   
1945.12. 1     Dir, Kure area demob office
1946. 2.27     Att, D2D
1946. 3.31 Demob    
1947. 9. 3     Exec (52)

TOP of this page Table of Job abbreviationsOtake, Toshio Tochigi Naval Academy 45th (38/89)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1896. 6.25     born
1917.11.24 MID   Crew, Iwate
1918. 7.11     Crew, Katori
1918. 8. 1 SUBLT    
1918.12. 1     Crew, Suwo
1919. 5.26     Crew, Yodo
1919.12. 1     Gun.School Bas.Course
1920. 5.31     Torp.School Bas.Course
1920.12. 1 LTJG   Crew, Tanikaze
1921. 5.25     Sub.School Bas.Course
1921.12. 1     Crew, SS-24
1922.12. 1     Crew, SS-34
1923. 5. 1     EO, SS-59
1923. 9.17     Crew, SS-59
1923.12. 1 LT    
1924.11. 1     Crew, Ro-60
1924.12. 1     Torp.School Adv.Course
1925.12. 1     Crew, Ro-60
1926.12. 1     Crew, Ro-22
1927. 6.25     EO, I-22
1927.10.28     Chief Torp, I-22 / DC, I-22
1929. 3.28     Sub.School A-Course
1929. 6.29     Member, 27sg
1929. 9.20     CO-Sub, Ro-65
1929.11.30 LCDR   CO-Sub, Ro-63
1931.12. 1     CO-Sub, I-23
1933.11.15     CO-Sub, I-64
1935.10.21     CO-Sub, I-64 / CO-Sub, I-62
1935.11.15 CMDR    
1936. 1.27     CO-Sub, I-64 / CO-Sub, I-62 / CO-Sub, I-61
1936. 2.15     CO-Sub, I-1
1936.11. 2     XO, Tsurumi
1937.12. 1     XO, Tenryu
1938.12.15     CO, 13sg
1939.10.15     CO, 13sg / CO, 7sg
1939.11.15     CO, 13sg
1939.12.23     CO, 27sg
1940. 8.10     CO, 27sg / CO-Sub, Ro-65
1940. 9.28     CO, 30sg
1941. 8.11     CO, 20sg
1941.10.15 CAPT    
1942. 1.27 RADM   KIA (45)

TOP of this page Table of Job abbreviationsSasaki, Hankyu Hiroshima Naval Academy 45th (32/89)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1896. 1. 1     born
1917.11.24 MID   Crew, Asama
1918. 7.11     Crew, Yamashiro
1918. 8. 1 SUBLT    
1918.12. 1     Torp.School Bas.Course
1919. 5.23     Gun.School Bas.Course
1919.12. 1     Crew, Tsubaki
1920. 5.21     Crew, Kasuga
1920.12. 1 LTJG    
1921. 4.20     Crew, Yudachi
1921.12. 1     Sub.School Bas.Course
1922. 5.30     Crew, SS-35
1922.12.25     EO, SS-68
1923. 9.15     Crew, SS-68
1923.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1924.12. 1     Crew, Ro-57
1925. 4.15     Chief Comm, Hosho
1925.12. 1     Crew, Ro-16
1926. 4. 1     Sub.School A-Course
1926. 7. 1     Assist Staff, GF
1926. 8.20     EO, I-53
1926.12. 6     Chief Torp, I-53 / DC, I-53
1928. 2. 1     Member, Kure ND
1928. 4. 1     CO-Sub, Ro-56
1929.11.30 LCDR   CO-Sub, Ro-62
1930.12. 1     CO-Sub, Ro-64
1931.12. 1     CEO, I-65
1932. 4. 5     CO-Sub, I-65
1934.11.15 CMDR   Inst, Sub.School / DC, Sub.School / Inst, Torp.School
1936.12. 1     XO, Kamoi
1937.12. 1     XO, Yakumo
1938. 8. 5     XO, Kisarazu fg
1938.12.15     CO, 21sg
1939.11.15 CAPT   CO, 12sg
1940.10.19     CO, 7sg
1940.12.21     Member, Kure ND
1941. 1. 7     Member, Yokosuka ND
1941. 7. 1     Assist Staff, 6F
1941. 7.15     CO, 3sg
1942.12.15     Member, Kure ND
1943. 1. 6     Chief Inst, Sub.School
1943. 4.15     Chief Inst, Sub.School / Chief, B-Rsch, Sub.School
1944. 6.15     Att, NSC / Att, NGS / Att, DoN
1944. 7.18     Member, 1kcg
1944. 8.25     Assist Staff, 6F
1944. 9.21     Assist Staff, 6F / Member, 1kcg
1944.10.15 RADM    
1944.12.21     CoS, 6F
1945. 9.15     Member, Kure ND
1945. 9.30 Resv    
1971.10. 6     died (75)

TOP of this page Table of Job abbreviationsSenda, Kinji Wakayama Naval Academy 45th (3/89)
Rear admiral Naval College 27th

Date Rank Other title Job
1896. 8.10     born
1917.11.24 MID   Crew, Asama
1918. 7.11     Crew, Ise
1918. 8. 1 SUBLT    
1919. 9.25     Crew, Tokiwa
1920. 6.22     Crew, Nagato
1920.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1921. 5.20     Torp.School Bas.Course
1921.12. 1     Crew, Momi
1922. 5.10     Nav.College Sel.Course
1923.12. 1 LT    
1926. 3. 1     DC, Yamashiro
1926.12. 1     DC, Kongo
1927.12. 1     Nav.College A-Course
1928.12.10 LCDR    
1929.11.30     Chief Ope, Nachi / DC, Nachi
1930. 6.20     Att, NGS
1930. 7.10     Att, NGS / Att, DoN (S2, B-NA)
1933.11.15 CMDR   Att, NSC / Staff, B-NA, DoN
1936.12. 1     Att, NGS (Trip to Ger)
1938. 5. 5     Att, NGS / Att, DoN (S-Temp.Rsch)
1938.11.15 CAPT    
1939.11.15     Chief, S-Rsch, DoN
1940.11. 1     Chief, S-Rsch, DoN / Member, Yokosuka ND
1940.11.15     CO, Shuri-maru
1941. 9. 1     CO, Kashima
1942. 9. 7     Inst, Nav.College
1943. 4.15     Inst, Nav.College / Staff, B-Rsch, Nav.College
1943.11. 1 RADM    
1944. 3.10     CoS, Kainan GD
1946. 4.11 Resv    
1966. 1.22     died (69)

TOP of this page Table of Job abbreviationsSetoyama, Yasuhide Kagoshima Naval Academy 45th (82/89)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1895. 3.10     born
1917.11.24 MID   Crew, Iwate
1918. 7.11     Crew, Hiei
1918. 7.13     Crew, Fuso
1918. 8. 1 SUBLT    
1918.12. 1     Crew, Ikoma
1919.12. 1     Torp.School Bas.Course
1920. 5.31     Gun.School Bas.Course
1920.12. 1 LTJG   Crew, Manshu
1921.12. 1     Crew, Kuri
1922.12. 1     DC, Notoro (acting)
1923.11. 1     DC, Kure SC (acting) / Inst, Kure SC
1923.12. 1 LT   DC, Kure SC / Inst, Kure SC
1924. 2.15     Crew, Enoki
1925. 8.20     Crew, Aoi
1926.10.15     Member, Kure ND
1926.12. 1     DC, Kiso
1928. 3.13     Chief Gun, DD-13 / DC, DD-13
1928. 8. 1     Chief Gun, Hayate / DC, Hayate
1929.11. 1     CO-Des, Kiri
1929.11.30     CO-Des, Kiri / CO-Des, Kaba
1930.12. 1 LCDR   CO-Des, Kaki
1932.12. 1     CO-Des, Aoi
1933.11. 1     CO-Des, Namikaze
1934.11.15     CO-Des, Usugumo
1936.12. 1 CMDR   Staff, Kure Harbour / Adj, Kure Harbour
1939.11.15     Staff, Shanghai Harbour / Staff, B-Sup, Sasebo
1940.10. 7     CO, 11wg
1941. 9. 1     CO, 29dg
1941.10.15 CAPT    
1942. 5.25     Member, Yokosuka ND
1942. 6.25     CO, 27dg
1943. 3. 8     Member, Kure ND
1943. 4.20     Assist Staff, GF
1943. 5. 7     CO-Aux, Naruto
1943.10.13 RADM   KIA (48)

TOP of this page Table of Job abbreviationsShibuya, Kiyomi Kochi Naval Academy 45th (33/89)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1895. 9.27     born
1917.11.24 MID   Crew, Iwate
1918. 7.11     Crew, Tone
1918. 8. 1 SUBLT    
1918.12. 1     Gun.School Bas.Course
1919. 5.23     Torp.School Bas.Course
1919.12. 1     Crew, Shiranui
1920. 3.25     Crew, Kasumi
1920.12. 1 LTJG   Crew, Fuso
1921.12. 1     Crew, Tsuta
1922.12. 1     Nav.College Nav.Course
1923.10.15     Chief Nav, Sawakaze (acting) / DC, Sawakaze (acting)
1923.12. 1 LT   Chief Nav, Sawakaze / DC, Sawakaze
1924. 9.12     Chief Nav, Okikaze / DC, Okikaze
1925. 1. 6     EO, DD-17
1925.11.10     Chief Nav, Odomari / DC, Odomari
1926. 6. 1     Chief Nav, Ataka / DC, Ataka
1927.12. 1     Chief Nav, Tsurumi
1928.12.10     Chief Nav, Jingei / DC, Jingei
1929.11. 1     Chief Nav, Sendai / DC, Sendai
1929.11.30 LCDR    
1931.12. 1     Chief Nav, Yura / DC, Yura
1932.11.15     Chief Nav, Aoba / DC, Aoba
1933. 9.19     Chief Nav, Iwate / DC, Iwate
1934.11. 1     Member, Yokosuka ND
1934.11.15     Inst, Nav.School
1935.11.15 CMDR    
1935.11.16     Chief Nav, Mutsu / DC, Mutsu
1937. 6. 1     Chief Nav, Mutsu
1937.12. 1     Inst, Nav.School / Inst, Nav.College
1939.11.15     XO, Atago
1940.10.15     CO-Aux, Sata
1940.11.15 CAPT    
1941. 9.20     CO, Kuma
1942.11.14     Member, Yokosuka ND
1943. 1.15     Chief, S3, B2, NHC
1944. 1.10     Chief Inst, Nav.School / Chief, B-Rsch, Nav.School
1944. 2.21     CO, Junyo
1944.12.20     CO, Nagato
1945. 4.28     Member, Yokosuka ND
1945. 5. 1 RADM    
1945. 5.20     COM, 3Sz
1945.11. 5 Resv    
1985. 2.20     died (89)

TOP of this page Table of Job abbreviationsShoji, Kiichiro Yamagata Naval Academy 45th (73/89)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1894.12.19     born
1917.11.24 MID   Crew, Asama
1918. 7.11     Crew, Fuso
1918. 7.13     Crew, Hiei
1918. 8. 1 SUBLT    
1918.12. 1     Gun.School Bas.Course
1919. 5.23     Torp.School Bas.Course
1919.12. 1     Crew, Yayoi
1920. 3.25     Crew, Shirayuki
1920.12. 1 LTJG   Crew, Kitakami
1921.12. 1     Crew, Maki
1923.12. 1 LT   Chief Nav, Asahi / DC, Asahi
1924.12. 1     Chief Nav, Namikaze / DC, Namikaze
1925. 5.15     Chief Nav, Shimakaze / DC, Shimakaze
1927. 5. 1     Chief Nav, Naruto
1927.12. 1     CO-MSw, Kikuzuki
1928. 8. 1     CO-MSw, W-12
1929. 3.15     Member, Yokosuka ND
1929. 4.15     CO-MSw, W-1
1930.12. 1 LCDR   CO-Des, Nire
1931.12. 1     CO-Des, Tade
1932.11.15     CO-Des, Hakaze / CO-Des, Hokaze
1932.12. 1     CO-Des, Hakaze
1935.10.31     CO-Des, Sagiri
1936.12. 1 CMDR   XO, Itsukushima
1937.10. 8     CO-Des, Akatsuki
1938. 5.16     EO, Tsurugisaki
1938. 9.20     XO, Tsurugisaki
1939.11.15     Member, Yokosuka ND
1940. 2. 2     CEO, Shimushu
1940. 6.30     CO, Shimushu
1940.10.15     CO, 1tg
1941. 6.18     CO, 11dg
1941.10.15 CAPT    
1942. 7.15     Assist Staff, 10S
1942. 8. 1     CO, 16dg
1943. 4.27     Member, Yokosuka ND
1943. 5.20     CO, Sendai
1943.11. 2 RADM   KIA (48)

TOP of this page Table of Job abbreviationsSumikawa, Michio Yamaguchi Naval Academy 45th (4/89)
Rear admiral Naval College 28th

Date Rank Other title Job
1896. 8. 5     born
    4th Medal  
1917.11.24 MID   Crew, Asama
1918. 7.11     Crew, Fuso
1918. 8. 1 SUBLT    
1918.12. 1     Gun.School Bas.Course
1919. 5.23     Torp.School Bas.Course
1919.12. 1     Yokosuka fg Air.Course
1920.12. 1 LTJG   Member, Yokosuka fg
1921. 1.13     Crew, Mikasa
1921. 5.25     Staff, Temp. Flying Training Center
1922. 8.15     Resident in Fr
1923.12. 1 LT    
1924. 3. 1     Att, NGS / SVO
1925. 8. 6     Return
1925. 9. 3     Member, Kasumigaura fg
1926.11.15     DC, Yokosuka fg
1927.11. 1     Att, NGS (S5, N3)
1928.12.10     Nav.College A-Course
1929.11.30 LCDR    
1930.12. 1     Assist Staff, 1F / Staff, GF
1932. 2.20     Assist Staff, 1F / Staff, 1F / Staff, GF
1932.11.15     Att, NGS (S3, N2)
1932.12. 1     Staff, NGS
1933.10. 1     Staff, NGS
1934.11.15 CMDR   Chief Air, Yokosuka fg / Inst, Yokosuka fg
1936. 3.19     Att, NSC / Staff, B-NA, DoN (S1)
1936. 9.24     Assist Staff, 3f / Staff, 3F
1936.11.16     Staff, 1Sf
1937.11. 1     Att, NGS
1937.11.15     Attache, Fr / SVCO, NSC / SVO, NAC
1938.11.15 CAPT    
1939.12. 1     Order of Return
1940. 5.20     CEO, Shokaku
1940.10.15     CO, Mizuho
1941. 9. 5     Att, Air-Tech Arsnl
1941. 9. 8     Chief, B-Adm, Air-Tech Arsnl
1942.11. 1     Member, Yokosuka ND
1942.11.15     Assist Staff, 2Sf
1942.11.21     CO, Hiyo
1943. 8.15     CEO, Taiho
1943.11. 1 RADM    
1943.12.23     Assist Staff, 4F
1944. 1. 6     CoS, 4F
1944. 3.30     COM, 22Sf
1944. 8.12     COM, 22Sf / CoS, 4F / Chief Sup, 4F
1947.10.22 Return    
1977. 6.18     died (80)

TOP of this page Table of Job abbreviationsTakashima, Sanji Hyogo Naval Academy 45th (83/89)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1894. 9. 8     born
1917.11.24 MID   Crew, Iwate
1918. 7.11     Crew, Settsu
1918. 8. 1 SUBLT    
1918.10. 1     Crew, Kirishima
1918.12. 1     Crew, Haruna
1919.12. 2     Crew, Yodo
1920. 1.30     Crew, Mikasa
1920. 6. 1     Member, 9btg
1920.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1921. 5.20     Torp.School Bas.Course
1921.12. 1     Crew, Shigure
1922. 3. 3     Crew, Yugure
1922.11.10     Crew, Kaba
1923.12. 1 LT   Crew, Maki
1924. 4.10     Crew, Tade
1924.12. 1     Crew, Sakaki
1925. 4. 1     Crew, Nashi
1925.12. 1     Chief Gun, Hamakaze / DC, Hamakaze
1926.12. 1     EO, DD-28
1927. 3.22     Chief Gun, DD-28 / DC, DD-28
1927.11. 1     Trainer, Nav.Academy / Inst, Nav.Academy
1928. 2.20     Member, Kure ND
1928. 3.15     Wait
1928. 6.15     Member, Kure ND
1928. 7.11     Chief Gun, DD-17 / DC, DD-17
1928. 8. 1     Chief Gun, Yunagi / DC, Yunagi
1928.12.10     DC, Ise
1929.11.30     Chief Ope, Mamiya
1930. 8.10     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1930.12. 1 LCDR    
1932.11. 1     Chief Ope, Asama / DC, Asama
1934. 8.15     EO, Mikuma
1935. 8.29     Chief Ope, Mikuma / DC, Mikuma
1935.10.21     Chief Ope, Kaga / DC, Kaga
1936.11.10     Inst, Kure SC / DC, Kure SC
1936.12. 1 CMDR    
1937. 6.10     Inst, Kure SC / DC, Kure SC / Assist Staff, Kure KS
1937. 9.11     Inst, Kure SC / DC, Kure SC
1937.12.30     XO, Itsukushima
1939.11.15     XO, Kinugasa
1940.10.15     CO, Sasebo 8lg
1941. 9.25     Member, Sasebo ND
1941.10.15 CAPT   XO, Sasebo SC / Inst, Sasebo SC
1941.11.20     Staff, Sasebo kg / XO, 1st Sasebo SC / Chief Inst, 1st Sasebo SC
1942. 4.20     Member, Kure ND
1942. 5.13     Wait
1942. 5.29     Member, Sasebo ND
1942. 8.27     Wait
1942.12.21     Member, Yokosuka ND
1943. 9.10     Member, 5Bg
1943. 9.15     Staff, 5Bg / XO, 5Bg
1944. 3. 1     CO, 55kg
1944. 3.10     CO, 55kg / Commander, 5tpg
1944. 4. 7     CO, 55kg / Commander, 5tpg / Staff, 5th B-Const / Chief, 207th CB / Chief, 223rd CB
1944. 7. 2 RADM   KIA (49)

TOP of this page Table of Job abbreviationsTamaki, Tomejiro Tokyo Naval Academy 45th (42/89)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1896. 8.31     born
1917.11.24 MID   Crew, Iwate
1918. 7.11     Crew, Hiei
1918. 8. 1 SUBLT   Crew, Haruna
1918.12. 1     Torp.School Bas.Course
1919. 5.23     Gun.School Bas.Course
1919.12. 1     Crew, Uzuki
1920. 4. 1     Crew, Kuwa
1920. 6. 1     Member, Kure bg
1920. 9.15     Sub.School Bas.Course
1920.12. 1 LTJG   Crew, SS-20
1921. 3.24     Crew, SS-8
1921.10.25     EO, SS-30
1922. 1.17     Crew, SS-30
1922.12. 1     Torp.School Adv.Course
1923.12. 1 LT   Crew, SS-47
1924. 4.10     Crew, SS-24
1924.11. 1     Crew, Ro-15
1925.12. 1     Crew, Ro-29
1927. 4.20     EO, I-54
1927. 8.10     Chief Torp, I-54 / DC, I-54
1929. 3.15     Member, Kure ND
1929. 3.28     Sub.School A-Course
1929. 6.29     CO-Sub, Ro-28
1929.11. 1     CO-Sub, Ro-64
1929.11.30 LCDR    
1930.12. 1     CO-Sub, Ro-62
1931.11.14     Adj, Sub.School
1933.11.15     CO-Sub, I-57
1934.10.22     CO-Sub, I-57 / CO-Sub, I-58
1935. 5.10     CO-Sub, I-55
1935.11.15 CMDR    
1936.11.10     Adj, Kure ND
1939.11.15     XO, Nankin kcg / Staff, Shanghai Harbour
1940. 7.20     XO, Nachi
1940.10.15     CO, 26sg
1941.10. 1     CO, 29sg
1941.10.15 CAPT    
1942. 3.10     Member, Yokosuka ND
1942. 5. 1     CO, 7sg
1943. 6.21 RADM   KIA (46)

TOP of this page Table of Job abbreviationsTomioka, Sadatoshi Tokyo Naval Academy 45th (21/89)
Rear admiral Naval College 27th as head

Date Rank Other title Job
1897. 3. 8     born
1917. 7.31   Baron (succeeding)  
1917.11.24 MID   Crew, Iwate
1918. 7.11     Crew, Aso
1918. 8. 1 SUBLT    
1919. 5.10     Crew, Asahi
1919.12. 1     Torp.School Bas.Course
1920. 5.31     Gun.School Bas.Course
1920.12. 1 LTJG   Crew, Suwo
1921.12. 1     Crew, Hagi
1922.12. 1     Nav.College Nav.Course
1923.10.15     Chief Nav, Hokaze (acting) / DC, Hokaze (acting)
1923.12. 1 LT   Chief Nav, Hokaze / DC, Hokaze
1924. 9.12     Chief Nav, Tachikaze / DC, Tachikaze
1924.12. 1     Chief Nav, Shiriya
1926.12. 1     Staff, 2F / Adj, 2F
1927. 5.14     CO-Des, Matsu
1927. 6.10     CO-Des, Matsu / CO-Des, Sugi
1927.12. 1     Nav.College A-Course
1929.11.30 LCDR   Resident in Fr
1930. 2. 7     Att, Attache of Navy, LN / Staff, NGS
1931.12. 9     Attendant to Plenipotentiary, Geneva conference
1932. 6. 1     Order of Return
1932.11. 1     Chief Nav, Kinugasa / DC, Kinugasa
1933. 3.25     Member, Yokosuka ND
1933. 5.23     Att, NGS / Staff, NGS (S1, N1)
1933.10. 1     Att, NGS / Staff, NGS (S1, N1)
1934.11.15 CMDR   Staff, NGS (S1, N1)
1935.11.15     Staff, 7S
1936.11. 2     Att, NGS / Att, DoN
1936.12. 1     Staff, B-Per, DoN (S1)
1938.11.15 CAPT   Att, NGS / Att, DoN (B-Per)
1938.12.20     Staff, 2F
1939.11. 1     Inst, Nav.College
1940.10. 7     Att, NGS (S1, N1)
1940.10.15     Chief, S1, N1, NGS / Staff, JGS-N / Staff, Military General Staffs / Staff, JGS-A
1943. 1.20     CO, Oyodo
1943. 8.29     Assist Staff, NTF
1943. 9. 1     VCoS, NTF
1943.11. 1 RADM    
1944. 4. 6     CoS, NTF / CoS, 11AF
1944.11. 7     Att, NGS
1944.12. 5     Chief, N1, NGS / Staff, JGS-N
1945.10. 1     Att, DoN
1945.11.30 Resv
Mob
   
1945.12. 1     Chief, D-HistRsch, Secretariat, Minister of 2nd Demobilization
1946. 3.31 Demob    
1970.12. 7     died (72)

TOP of this page Table of Job abbreviationsUehara, Yoshio Hiroshima Naval Academy 45th (55/89)
Rear admiral Naval College 28th

Date Rank Other title Job
1896. 3. 1     born
1917.11.24 MID   Crew, Asama
1918. 7.11     Crew, Hyuga
1918. 8. 1 SUBLT    
1918.12. 1     Torp.School Bas.Course
1919. 5.23     Gun.School Bas.Course
1919.12. 1     Crew, Arare
1920. 1.30     Crew, Mikasa
1920. 5.14     Crew, Ibuki
1920.12. 1 LTJG   Crew, Kuma
1921.12. 1     DC, Fuso (acting)
1922. 5. 1     Crew, Asama
1923. 2.10     Crew, Kiku
1923. 3.24     Crew, Enoki
1923. 6.15     DC, Muroto (acting)
1923.12. 1 LT   Gun.School Adv.Course
1924.12. 1     Crew, DD-18
1925.10.15     EO, DD-11
1925.10.30     Chief Gun, DD-11 / DC, DD-11
1926.12. 1     Inst, Gun.School / Adj, Gun.School
1928.12.10     Nav.College A-Course
1929.11.30 LCDR    
1930. 5. 1     Nav.College A-Course / Assist Staff, GF
1930. 6.20     Nav.College A-Course
1930.12. 1     VChief Gun, Nagato / DC, Nagato
1931.10.10     Staff, NSC / Staff, B-Sup, DoN (S1)
1934.11.20     SVO, NSC (Trip to UK)
1935.11.15 CMDR    
1936.11.16     Order of Return
1937. 4.10     XO, Yura
1937.12. 1     Staff, NSC (S1, B-Adm)
1939. 9. 1     Staff, NSC (S1, B-Adm) / Member, Yokosuka ND
1939.11.15 CAPT   CO-Aux, Erimo
1940.10.21     Member, B-NA, DoN / Inspector, Planning Agency
1942.11. 1     Member, B-NA, DoN / Inspector, Planning Agency / Staff, Department of Eastern Asian Affairs
1942.11.30     Assist Staff, 16S
1942.12.12     CO, Kinu
1943. 3.22     Att, NSC
1943. 4.10     Chief, S1, B-Adm, NSC / Chief, S3, B-Adm, NSC
1943. 6. 1     Chief, S1, B-Adm, NSC
1943.12. 1     Chief, S1, B-Adm, NSC / Chief, S2, B-Adm, NSC
1943.12.13     Chief, S1, B-Adm, NSC
1944. 2. 1     Chief, S1, B-Adm, NSC / Chief, S6, B-Adm, NSC
1944. 3. 1     Chief, S1, B-Adm, NSC
1944.10.15 RADM    
1944.12.20     Chief, B-Adm, NSC / Chief, B-Merch. NSC
1945.11.30 Resv
Mob
   
1945.12. 1     Chief, D-NSCdemob, Secretariat, Minister of 2nd Demobilization
1946. 6.14 Demob    
1946. 6.15     Chief, B-Doc, B-Demob2, Demobilization Agency
1946.12.16     resigned
1982. 1.21     died (85)

TOP of this page Table of Job abbreviationsWada, Sumihisa Kagoshima Naval Academy 45th (78/89)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1897. 1.30     born
1917.11.24 MID   Crew, Iwate
1918. 7.11     Crew, Fuso
1918. 8. 1 SUBLT    
1918.12. 1     Crew, Ibuki
1920. 8.13     Crew, Chihaya
1920.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1921. 5.20     Torp.School Bas.Course
1921.12. 1     Crew, Kusunoki
1922. 3.20     DC, Hyuga (acting)
1923.12. 1 LT   DC, Hyuga
1924. 2.15     DC, Kure SC / Inst, Kure SC
1924.12. 1     Torp.School Adv.Course
1925.12. 1     Chief Comm, Yura / DC, Yura
1926.12. 1     Chief Comm, Oi / DC, Oi
1928.12.10     Chief Comm, Nagara / DC, Nagara
1929.11.30     Staff, Sasebo Radio Station
1930.12. 1 LCDR    
1931. 9.25     DC, Tsushima
1932. 8.10     Chief Comm, Takao / DC, Takao
1934.11. 1     Chief, Ominato Radio Station / Staff, Ominato GD
1936.12. 1 CMDR   Chief Comm, Fuso / DC, Fuso / Chief Comm, Ise
1937. 3.10     Chief Comm, Fuso / DC, Fuso
1937. 6. 1     Chief Comm, Fuso / DC, Fuso / EO, Soryu
1937. 7.10     Chief Comm, Kongo / DC, Kongo
1937.10. 5     Chief Comm, Kongo / DC, Kongo / Chief Comm, Furutaka
1937.12. 1     Chief Comm, Kongo / DC, Kongo
1938.11.15     XO, Natori
1940.10.15     Member, Maizuru ND
1940.11.15     XO, Asahi
1941.10. 1     XO, Omura fg / Chief Inst, Omura fg
1942. 5. 1 CAPT   Member, 21Bg
1942. 5.15     CO, Shirataka
1943. 4.13     Member, Sasebo ND
1943. 6.21     Assist Staff, 6aBg
1943. 7. 1     CO, 6cg
1944. 2. 6 RADM   KIA (47)

TOP of this page Table of Job abbreviationsYamaguchi, Bunjiro Chiba Naval Academy 45th (6/89)
Rear admiral Naval College 27th

Date Rank Other title Job
1896. 2. 5     born
    4th Medal  
1917.11.24 MID   Crew, Iwate
1918. 7.11     Crew, Kawachi
1918. 7.13     Crew, Hiei
1918. 8. 1 SUBLT    
1918.12. 1     Torp.School Bas.Course
1919. 5.23     Gun.School Bas.Course
1919.12. 1     Crew, Kashi
1920. 6. 1     Crew, Iwate
1920.12. 1 LTJG    
1921. 4.20     Crew, Kirishima
1921.12. 1     Crew, Kaki
1922.12. 1     Gun.School Adv.Course
1923.12. 1 LT   DC, Hirado
1924.12. 1     DC, Fuso
1925.12. 1     DC, Izumo
1927. 1.20     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1927.12. 1     Nav.College A-Course
1929.11.30 LCDR   VChief Gun, Yamashiro / DC, Yamashiro
1930.10. 6     Staff, 5S
1930.12. 1     Staff, NGS (S1, N1)
1932. 2.27     Temp.Assist Staff, 2F / Temp.Assist Staff, 3F
1932.11.15     Staff, 2F
1934.11. 1     Att, NGS (S2, N1)
1934.11.15 CMDR    
1934.12. 1     Resident in USA
1935.10.31     Assist Attache, USA
1936.10.20     Order of Return
1936.12. 1     Staff, 8S
1937.11.20     Staff, 9S
1938. 2. 1     Staff, 5F
1938. 3.26     Inst, Nav.College
1938. 7.15     Inst, Nav.College / Inst, Mil.College
1938.11.15 CAPT    
1940. 4.26     Att, NGS (S5, N3)
1940. 5. 6     Chief, S5, N3, NGS
1941. 4. 1     Trip to USA, Mex
1941. 5.30     Return
1942. 1. 6     Chief, S5, N3, NGS / Inst, Mil.College
1942. 5.15     Chief, S5, N3, NGS / Chief, S2, B-Press, JGS-N / Inst, Mil.College
1942. 7.10     Member, Yokosuka ND
1942. 8. 1     CO, Hosho
1942.11.25     Assist Staff, 3F
1942.12. 5     CO, Zuiho
1943. 7. 5     Member, Yokosuka ND
1943. 8.13     CoS, Osaka GD
1943.11. 1 RADM    
1944. 5.20     CoS, Osaka GD / Chief Sup, Osaka GD
1945. 2.26     Att, NGS
1945. 9. 6 Resv    
1948. 1. 3     died (51)

TOP of this page Table of Job abbreviationsYamamori, Kamenosuke Yamagata Naval Academy 45th (44/89)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1895.11. 1     born
1917.11.24 MID   Crew, Asama
1918. 7.11     Crew, Aso
1918. 8. 1 SUBLT    
1918.12. 1     Torp.School Bas.Course
1919. 5.23     Gun.School Bas.Course
1919.12. 1     Member, Yokosuka ND
1920. 5.31     Gun.School Bas.Course
1920.12. 1 LTJG   EO, Oi
1921. 2.15     EO, Kiso
1921. 4.30     Crew, Kiso
1921.12. 1     Crew, Nara
1922.12. 1     Gun.School Adv.Course
1923.12. 1 LT   DC, Uji
1924. 3.20     EO, Mamiya
1924. 7.15     DC, Mamiya
1925. 5.15     Chief Gun, Shiokaze / DC, Shiokaze
1926.12. 1     Inst, Nav.Academy / Adj, Nav.Academy
1928.12.10     VChief Gun, Iwate / DC, Iwate
1929.11.30 LCDR    
1929.12.24     VChief Gun, Nagato / DC, Nagato
1930.12. 1     Chief Gun, Nagara
1931.12. 1     EO, Maya
1932. 6.30     Chief Gun, Maya
1934.11.15     Chief Gun, Mutsu
1935.11.15 CMDR   Chief Gun, Haruna
1936.12. 1     Chief Gun, Nagato
1937.12. 1     Inst, Gun.School
1939.11.15 CAPT   Assist Staff, GF / Assist Staff, 1F / Assist Staff, 2F
1940. 7.20     CO, Yaeyama
1940.11. 1     CO, Yakumo
1942. 5. 5     Chief Inst, Yokosuka Gun.School
1943. 2.24     CO, Aoba
1944. 6. 4     Member, Yokosuka ND
1944. 6.27     CEO, Amagi
1944. 8.10     CO, Amagi
1944.10.15 RADM    
1944.10.23     Chief Inst, Nav.Academy / Chief Trainer, Nav.Academy (Iwakuni detach)
1945. 3.20     COM, Kyushu fg
1945.11.10 Resv    
1986. 8.25     died (90)

TOP of this page Table of Job abbreviations


TOP page

Copyright © Hiroshi Nishida (Misohito), 2003