Graduates of Naval Academy class 46th

TOP page People TOP

Liuetenant Commander Prince Takehiko, Yamashina
Vice-admirals Inoguchi, Toshihira Kaizuka, Takeo
Sugiura, Kaju Yasuda, Yoshitatsu
Rear admirals Abe, Toshio Fukaya, Sokichi
Goto, Mitsutaro Hirai, Masahira
Horiuchi, Shigetada Ishihara, Itsu
Iwagami, Eiju Izuchi, Masuzo
Kagawa, Kiyoto Kamei, Yoshio
Katsuta, Haruo Kawai, Shigezo
Kondo, Katsuji Kondo, Saburo
Konishi, Seizo Kubota, Toshi
Maeda, Tadashi Matsuo, Minoru
Miki, Takahide Miyazaki, Shigetoshi
Miyazaki, Takeji Nijima, Nobuo
Nomura, Tomekichi Norimitsu, Saiji
Ogawa, Nobuki Oie, Goichi
Saito, Taizo Sakaibara, Shigematsu
Sakata, Yoshito Shigenaga, Kazue
Shimizu, Toshio Sugimoto, Yutaka
Takada, Sakae Takada, Toshitane
Takeuchi, Kaoru Tomari, Mitsuyoshi
Tsuzuki, Teiichi Umetani, Kaoru
Yamada, Yuji Yamaki, Akira
Yamamoto, Chikao Yamamoto, Iwata
Yanagisawa, Kuranosuke Yokoi, Toshiyuki
Captains Baba, Yoshifumi Furuta, Yoshio
Ishihata, Shiro Izushi, Kanji
Kato, Eikichi Kawasaki, Harumi
Kobetto, Sozo Kuwahara, Shigetoo
Mizuguchi, Hyoe Ohashi, Fujiro
Okazaki, Fumikoto Sugino, Shuichi
Suzuki, Mitsunobu Tamura, Kyuzo
Teraoka, Masao Ukai, Ken
Ura, Koichi Yamaguchi, Suteji
Yamamoto, SakaePrince Takehiko, Yamashina Naval Academy 46th (1/124)
Lieutenent commander

Date Rank Other title Job
1898. 2.13     born
1918.11.21 MID  
1919. 8. 1 SUBLT    
1919. 8.26     Crew, Kirishima
1919.12. 1     Torp.School Bas.Course
1920. 5.31     Gun.School Bas.Course
1920.12. 1     Yokosuka fg Air.Course
1921. 7.     Member, Yokosuka fg
1921.12. 1 LTJG    
1924. 4. 5     DC, Hyuga (acting)
1924. 9.     Susp
1924.11. 1     Member, Yokosuka fg
1924.12. 1 LT    
1925. 5. 1     Att, NGS / Staff, NGS
1929.11.30 LCDR   Wait
1930.12. 1     Susp
1932.11.30 Resv    
1947.10.14   left from royal family
(Yamashina, Takehiko)
 
1987. 8.10     died (89)

TOP of this page Table of Job abbreviationsInoguchi, Toshihira Tottori Naval Academy 46th (10/124)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1896. 8.11     born
1918.11.21 MID   Crew, Tokiwa
1919. 8. 1 SUBLT   Crew, Tatsuta
1919.12. 1     Gun.School Bas.Course
1920. 5.31     Torp.School Bas.Course
1920.12. 1     Crew, Hakaze
1921. 5. 7     Crew, Yakumo
1921.12. 1 LTJG    
1922. 5.15     Crew, Oi
1922.11.20     Crew, Nashi
1923. 9.22     EO, Katata
1923.10.20     Crew, Katata
1923.12. 1     Gun.School Adv.Course
1924.12. 1 LT   DC, Hyuga
1925.12. 1     Gun.School Spec.Course
1926.11.15     Inst, Gun.School
1926.12.25     Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1929.11.30 LCDR    
1930.11. 1     Chief Gun, Kinu
1931.12. 1     Staff, 2Sd
1932.12. 1     Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1933.12. 1     Inst, Gun.School / DC, Gun.School / Inst, Torp.School / Inst, Comm.School
1934.11.15 CMDR    
1934.11.20     Inst, Gun.School / Inst, Torp.School / Inst, Comm.School
1935.11.15     Chief Gun, Fuso
1936.12. 1     Staff, GF / Staff, 1F
1937.12. 1     XO, Kuma
1938. 4. 1     Inst, Gun.School
1939.11.15 CAPT    
1940.10. 1     Inst, Gun.School / Member, Yokosuka ND
1940.10.15     CO-Aux, Iro
1941. 5.24     Chief Inst, Gun.School
1941. 6. 1     Chief Inst, Yokosuka Gun.School
1942. 5. 5     Member, Yokosuka ND
1942. 7. 1     CO, Natori
1943. 1.20     Member, Yokosuka ND
1943. 2.15     Assist Staff, 2F
1943. 2.23     CO, Takao
1943.10.28     Member, Yokosuka ND
1943.12. 1     Chief Inst, Yokosuka Gun.School / Chief, B-Rsch, Yokosuka Gun.School
1944. 8. 1     Assist Staff, 1S
1944. 8.12     CO, Musashi
1944.10.15 RADM    
1944.10.24 VADM   KIA (48)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKaizuka, Takeo Chiba Naval Academy 46th (11/124)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1898. 1. 3     born
1918.11.21 MID   Crew, Adzuma
1919. 8. 1 SUBLT   Crew, Hyuga
1919.12. 1     Crew, Hizen
1920.12. 1     Torp.School Bas.Course
1921. 5.20     Gun.School Bas.Course
1921.12. 1 LTJG   Crew, Iwate
1923. 2.10     Crew, Sumire
1923.12. 1     Gun.School Adv.Course
1924.12. 1 LT   DC, Kinu
1926.12. 1     Chief Gun, Tokitsukaze / DC, Tokitsukaze
1927.12. 1     Adj, Kure ND / Staff, Kure ND
1929.11.30 LCDR   VChief Gun, Ise / DC, Ise
1930. 8.29     VChief Gun, Yakumo / DC, Yakumo
1931. 8.20     Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1932.10.10     VChief Gun, Mutsu / DC, Mutsu
1933.11.15     Chief Gun, Atago
1934.11. 1     Chief Gun, Nagato
1934.11.15 CMDR    
1935. 2.22     Chief Gun, Nagato / Chief Gun, Hyuga
1935. 6.20     Member, Yokosuka ND
1935.11.15     Chief Gun, Yamashiro
1936.12. 1     Staff, Ominato GD / Staff, Tsugaru Fort HQ
1938.12.15     XO, Maya
1939.11.15 CAPT   CO, Ataka
1940.11.15     CO, 1dg
1941.10.10     Member, Yokosuka ND
1942. 2. 1     Member, Ominato GD
1942. 2.10     CoS, Ominato GD
1943. 6.25     CoS, Ominato GD / Chief, B-Trans, Ominato
1943. 7. 1     Assist Staff, 50Sf
1943. 7. 5     CO, Hosho
1943.12.18     CO, Zuikaku
1944.10.15 RADM    
1944.10.25 VADM   KIA (46)

TOP of this page Table of Job abbreviationsSugiura, Kaju Aichi Naval Academy 46th (81/124)
Vice-admiral Naval College 28th

Date Rank Other title Job
1896. 5. 5     born
1918.11.21 MID   Crew, Adzuma
1919. 8. 1 SUBLT   Crew, Fuso
1919.12. 1     Crew, Tone
1920. 3.29     Member, 15btg
1920.11. 5     Member, Yokosuka ND
1920.12. 1     Torp.School Bas.Course
1921. 5.20     Gun.School Bas.Course
1921.12. 1 LTJG   Crew, Mutsu
1922.12. 1     Crew, Kuri
1923.12. 1     Torp.School Adv.Course
1924.12. 1 LT   EO, DD-17
1925. 2. 9     Chief Torp, DD-17 / DC, DD-17
1926.12. 1     Inst, Torp.School / DC, Torp.School
1928.12.10     Nav.College A-Course
1930. 5. 1     Nav.College A-Course / Assist Staff, GF
1930. 6.20     Nav.College A-Course
1930.12. 1 LCDR   CO-Des, Tade
1931.12. 1     CO-Des, Uzuki
1933.11.15     Inst, Torp.School / Inst, Gun.School / Inst, Yokosuka fg / Inst, Kasuga
1933.12.20     Inst, Torp.School / Inst, Gun.School / Inst, Yokosuka fg / Inst, Kasuga / Inst, Comm.School
1934. 4. 1     Inst, Torp.School / Inst, Gun.School / Inst, Yokosuka fg / Inst, Comm.School / Inst, Nav.School
1934.11. 1     Assist Staff, 1Sd
1934.11.15     Staff, 1Sd
1935.11.15 CMDR   Staff, 2Sd
1936.12. 1     Staff, B-Edu, DoN
1938. 6. 1     Inst, Torp.School / Inst, Gun.School / Inst, Comm.School / Inst, Nav.School
1938. 6. 4     Inst, Torp.School / Inst, Gun.School / Inst, Comm.School / Inst, Nav.School / Inst, Military Heavy Artillery School
1939. 1.10     Inst, Torp.School / Inst, Gun.School / Inst, Comm.School / Inst, Nav.School
1939. 4.20     Inst, Torp.School / Inst, Gun.School / Inst, Comm.School / Inst, Nav.School / Inst, Yokosuka fg
1939.10.20     CO, 5dg
1940. 8.15     Staff, 2CF
1940.11.15 CAPT   Member, Yokosuka ND
1940.12.15     CO, 17dg
1942. 4.25     Chief Inst, Torp.School
1943. 2.20     CO, 4dg
1943.11.17     Member, Yokosuka ND
1943.12. 1     CO, Haguro
1945. 5. 1 RADM    
1945. 5.16 VADM   KIA (49)

TOP of this page Table of Job abbreviationsYasuda, Yoshitatsu Hiroshima Naval Academy 46th (67/124)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1897. 3. 1     born
    4th Medal
3rd Medal
 
1918.11.21 MID   Crew, Adzuma
1919. 8. 1 SUBLT   Crew, Fuso
1920.12. 1     Torp.School Bas.Course
1921. 5.20     Gun.School Bas.Course
1921.12. 1 LTJG   Crew, Hiei
1922.10.14     Crew, Hasu
1923. 3.20     Crew, Asama
1924. 4.10     DC, Nojima (acting)
1924.11. 1     Member, Kure ND
1924.12. 1 LT   Gun.School Adv.Course
1925.12. 1     DC, Hiei
1926.12. 1     DC, Mutsu
1927.12. 1     Gun.School Spec.Course
1928.12.10     Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1928.12.15     Inst, Gun.School / DC, Gun.School / Inst, Eng.School
1930. 8.10     Assist Staff, 1st Expeditionary Fleet
1930.12. 1 LCDR    
1931.12.21     Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1932. 2.12     Inst, Gun.School / DC, Gun.School / Inst, Eng.School
1932.12.10     Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1933.11. 1     Staff, Shanghai lg / Assist Staff, 3F
1935.11.15 CMDR    
1935.12. 2     Inst, Gun.School
1936.10. 1     Staff, Shanghai lg / Assist Staff, 3F
1937. 1.11     Inst, Gun.School
1937. 7.11     CO, Kure 1lg
1937. 7.31     CO, Kure 1lg / Assist Staff, 2F
1937. 8.18     CO, Kure 1lg / Assist Staff, 3F
1937.12.20     Staff, 1Glg
1938. 5. 2     Inst, Gun.School
1939.10.20     XO, Tone
1940.11.15 CAPT   Att, Yokosuka ND
1941. 6. 1     Chief Inst, Tateyama Gun.School
1942. 4.23     Member, Yokosuka ND
1942. 5. 1     CO, Yokosuka 5lg
1943. 1. 2 VADM
(Double promotion)
  KIA (45)

TOP of this page Table of Job abbreviationsAbe, Toshio Ehime Naval Academy 46th (50/124)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1896. 4.27     born
    4th Medal  
1918.11.21 MID   Crew, Tokiwa
1919. 8. 1 SUBLT   Crew, Chikuma
1919.12. 1     Crew, Shikishima
1920.12. 1     Torp.School Bas.Course
1921. 5.20     Gun.School Bas.Course
1921.12. 1 LTJG   Crew, Nagato
1922.12. 1     Crew, Kuwa
1923. 2.10     Crew, Yakumo
1924. 4.25     DC, Yakumo (acting)
1924.10.25     Member, Yokosuka ND
1924.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1925.12. 1     Chief Torp, DD-15 / DC, DD-15
1926.12. 1     EO, DD-28
1927. 3.22     Chief Torp, DD-28 / DC, DD-28
1927.12. 1     Chief Torp, Nagara / DC, Nagara
1929.11.30     Inst, Torp.School / Inst, Eng.School
1930.12. 1 LCDR    
1930.12.16     Inst, Torp.School
1931.12. 1     CO-Des, Fumizuki
1933.11.15     CO, Fushimi
1934.11.15     CO, Fushimi / CO, Sumida / Assist Staff, 3F
1935. 3. 1     Inst, Torp.School
1935.11.15 CMDR    
1936. 1.10     Inst, Torp.School / Inst, Comm.School / Inst, Gun.School / Inst, Sub.School
1937. 8.16     CEO, Yamagumo
1937.12. 1     CO-Des, Asagiri
1938.12.15     Staff, 1aBg
1939.11.15     CO, 21dg
1940.11.15 CAPT    
1941. 9. 1     CO, 8dg
1942. 3.14     CO, 10dg
1943. 1.18     Member, Yokosuka ND
1943. 2.20     Chief Inst, Torp.School
1943. 4.15     Chief Inst, Torp.School / Chief, B-Rsch, Torp.School
1944. 5. 6     CO, Oyodo
1944. 8.15     CEO, Shinano
1944.10. 1     CO, Shinano
1944.11.29 RADM   KIA (48)

TOP of this page Table of Job abbreviationsFukaya, Sokichi Ibaraki Naval Academy 46th (58/124)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1895.11.18     born
1918.11.21 MID   Crew, Tokiwa
1919. 8. 1 SUBLT   Crew, Ise
1919.12. 1     Torp.School Bas.Course
1920. 5.31     Gun.School Bas.Course
1920.12. 1     Crew, Hatsushimo
1921. 5.25     Sub.School Bas.Course
1921.12. 1 LTJG   Crew, SS-35
1922.10.14     EO, SS-47
1922.11.25     Crew, SS-47
1923. 9.25     EO, SS-72
1924. 2. 9     Crew, SS-72
1924.11. 1     Crew, Ro-61
1924.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1925.12. 1     Crew, Ro-58
1926.12. 1     DC, Iwate
1928. 2. 1     Chief Torp, I-53 / DC, I-53
1929. 3.15     CO-Sub, Ro-26
1929.11. 1     CO-Sub, Ro-26 / CO-Sub, Ro-27
1929.11.30     CO-Sub, Ro-26
1930. 4. 1     Sub.School A-Course
1930. 6.30     Member, 19sg
1930.11.15     CO-Sub, Ro-26
1930.12. 1 LCDR    
1931. 3. 1     Inst, Nav.Academy
1934.11.17     Crew, Yakumo
1935. 7.25     Crew, Haruna
1935. 9. 2     Crew, Haruna / Temp.Crew, Fuso
1935. 9. 9     Crew, Haruna
1935.10.10     Att, Yokosuka ND
1936. 4.10     CO-Sub, I-62
1936.12. 1 CMDR   CO-Sub, I-2
1937.11.15     XO, Oi
1938.12.15     XO, Taigei
1939.11.15     Member, 15bg / Assist Staff, 2CF
1939.12.27     Member, 15bg / Assist Staff, 2CF / Staff, B-Sup, Sasebo
1940. 3.20     Member, 15bg / Assist Staff, 2CF
1940. 6.10     CO, Maizuru 1lg
1940. 9.28     CO, 27sg
1941.10.15 CAPT    
1941.12.17 RADM   KIA (46)

TOP of this page Table of Job abbreviationsGoto, Mitsutaro Aichi Naval Academy 46th (27/124)
Rear admiral Naval College 28th

Date Rank Other title Job
1897. 4.16     born
1918.11.21 MID   Crew, Adzuma
1919. 8. 1 SUBLT   Crew, Hyuga
1920.12. 1     Torp.School Bas.Course
1921. 5.20     Gun.School Bas.Course
1921.12. 1 LTJG   Crew, Oi
1922. 5.15     Crew, Iwate
1923. 2.10     EO, Isuzu
1923. 8.15     DC, Isuzu (acting)
1923.12. 1     Torp.School Adv.Course
1924.12. 1 LT   Torp.School Spec.Course
1925.12. 1     Chief Torp, Yukaze / DC, Yukaze
1926.12. 1     DC, Kako
1927.12. 1     Chief Torp, Numakaze / DC, Numakaze
1928.12.10     Nav.College A-Course
1930.12. 1 LCDR   Chief Torp, Ashigara / DC, Ashigara
1931.12. 1     Staff, 2F
1932.11.15     Staff, B-NA, DoN (S2)
1935.11.15 CMDR   Staff, 8S
1936.12. 1     Att, NSC
1937.12. 1     Att, NSC / Staff, B-NA, DoN (S2)
1939. 4. 1     Staff, B-NA, DoN (S4)
1939. 5.10     Staff, Training Fleet
1939.12.21     XO, Takao
1940. 4.22     Member, Sasebo ND
1940. 5. 1     Staff, 5S
1940.11.15 CAPT    
1941. 8.28     CO, Tenryu
1942. 6. 5     Member, Kure ND
1942. 6.15     Staff, Kure ND / Staff, Shimonoseki Fort HQ / Staff, Hoyo Fort HQ / Staff, Central Army / Staff, West Army
1943. 2. 5     Assist Staff, GKF
1943. 2.18     Staff, GKF / Staff, 2KF
1943. 4.15     Staff, GKF
1943. 9.20     Staff, GKF / Staff, 13AF
1943.10.15     Member, Yokosuka ND
1943.11. 1     Att, NGS
1943.11.15     Staff, GEB
1945. 4. 1     CoS, 1EF
1945. 4.10     CoS, 7F / CoS, 1EF
1945. 5. 1 RADM    
1945. 7.10     VCoS, Maizuru ND / VCoS, 1EF
1945. 8.25     VCoS, Maizuru ND
1945. 9.15     CO, Yokosuka SC
1945.11.30 Resv
Mob
   
1945.12. 1     Chief, B-Adm, Yokosuka area demob office
1946. 3.10     Chief, B-Adm, Yokosuka area demob office / Chief, B-Per, Yokosuka area demob office
1946. 5. 1     Chief, B-Per, Yokosuka area demob office
1946. 6.14 Demob    
1946. 6.15 Demob Agency Staff   Chief, B-Per, Yokosuka area demob office
1947. 3.31     resigned
1976. 7.24     died (79)

TOP of this page Table of Job abbreviationsHirai, Masahira Yamanashi Naval Academy 46th (25/124)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1897. 2.16     born
1918.11.21 MID   Crew, Adzuma
1919. 8. 1 SUBLT   Crew, Tenryu
1919. 9.10     Crew, Aki
1920. 8.12     Crew, Mikasa
1921.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1922. 4. 8     Torp.School Bas.Course
1922. 7.12     Crew, Shigure
1922.12. 1     Sub.School Bas.Course
1923. 5.30     Crew, SS-14
1923.12. 1     Crew, SS-57
1924. 4.10     Crew, SS-34
1924.11. 1     Crew, Ro-17
1924.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1925.12. 1     Chief Comm, Jintsu / DC, Jintsu
1926.12. 1     Att, NGS (S4, N2)
1927. 4.13     Att, NGS (S4, N2) / Aide-dc, FADM (to FADM Inoue, Yoshika)
1928. 1.25     Att, NGS (S4, N2) / Aide-dc, FADM (to FADM Inoue, Yoshika) / Staff, S-Temp.Comm, DoN
1929. 2. 1     Att, NGS (S4, N2) / Aide-dc, FADM (to FADM Inoue, Yoshika)
1929. 6.15     Chief Comm, Hiei / DC, Hiei
1929.11. 1     Assist Staff, GF
1930.12. 1 LCDR    
1931.12. 1     Att, NGS (S4, N2)
1933. 3. 6     Att, NGS (S4, N2) / Staff, B-PR, DoN
1933. 5. 1     Att, NGS / Staff, NGS (S4, N2) / Staff, B-PR, DoN
1933.10. 1     Att, NGS / Staff, NGS (S8, N4 / S9, N4)
1934.11. 1     Att, NSC / SVO, NSC (Trip to USA)
1935.11.15 CMDR    
1936.12. 1     Order of Return
1937. 2.10     Chief Comm, Yamashiro / DC, Yamashiro
1937. 6. 1     Chief Comm, Yamashiro / DC, Yamashiro / EO, Suzuya
1937. 7.10     Chief Comm, Yamashiro / DC, Yamashiro / Chief Comm, Suzuya
1937. 7.19     Chief Comm, Yamashiro / DC, Yamashiro / Chief Comm, Suzuya / Temp.Att, NGS / Member, Tokyo cg
1937. 8.11     Chief Comm, Yamashiro / DC, Yamashiro / Chief Comm, Suzuya
1937.11.15     Staff, NSC (B3 / S1, B-Adm)
1940. 3. 5     Staff, B-Adm, Kure NYd
1940.11.15 CAPT    
1942. 1.23     Att, NSC
1942. 2.10     Chief, S3, B-Adm, NSC
1943. 4.15     Staff, NSC (B3)
1945. 3. 1     Chief, S1, B5, NAC / Chief, S1, B3, NSC
1945. 5. 1 RADM    
1945. 8. 5     Chief, B-Adm, Kure NYd / Chief, WTC, Kure NYd
1945.11.30 Resv    
1954. 4. 3     died (57)

TOP of this page Table of Job abbreviationsHoriuchi, Shigetada Yamanashi Naval Academy 46th (12/124)
Rear admiral Naval College 27th

Date Rank Other title Job
1897. 8. 6     born
1918.11.21 MID   Crew, Tokiwa
1919. 8. 1 SUBLT   Crew, Ibuki
1920.12. 1     Torp.School Bas.Course
1921. 5.20     Gun.School Bas.Course
1921.12. 1 LTJG   Crew, Asama
1923. 3.20     Crew, Hasu
1923.12. 1     Nav.College Nav.Course
1924.12. 1 LT   Chief Nav, Numakaze / DC, Numakaze
1925.12. 1     Chief Nav, Saga / DC, Saga
1926.12. 1     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1927.12. 1     Nav.College A-Course
1929.11.30 LCDR   Chief Nav, Nagara / DC, Nagara
1930.12. 1     Att, NGS (S5, N3)
1931. 2. 1     Resident in UK
1933. 2. 1     Order of Return
1933. 4. 5     Att, NGS (N3)
1933. 5. 1     Staff, NGS / Staff, B-PR, DoN
1933.10. 1     Staff, NGS (N3)
1934.11.15 CMDR    
1934.11.24     Staff, NGS (N3) / Inst, Nav.College
1935. 4. 1     XO, Yura
1935.10.21     Inst, Nav.College
1937.10.15     Att, NGS / Att, DoN
1937.12. 1     Staff, B-NA, DoN (S1)
1939.11.15 CAPT   Chief, S8, N3, NGS / Staff, JGS-N
1941. 9. 1     Att, NGS / Staff, NGS / Assist Staff, KF / Staff, JGS-N / Staff, JGS-A
1941.11. 1     Att, NGS / Att, DoN / Staff, KF
1942. 1. 5     Att, NGS / Att, DoN / Staff, 1KF
1942. 6. 5     Staff, 1KF
1942.11.15     Att, NGS / Att, DoN
1942.12.24     Att, NGS / Att, DoN / Staff, Total Warfare Resarch Lab
1942.12.26     Chief, S1, B-Read, DoN / Staff, Total Warfare Resarch Lab
1944. 5.13     Assist Staff, 1KEg / Staff, Total Warfare Resarch Lab
1944. 5.18     CoS, 1KEg / Staff, Total Warfare Resarch Lab
1944. 5.24     CoS, 1KEg
1944.10.15 RADM    
1944.12.10     CoS, 1EF
1945. 1. 1     COM, 901fg
1945. 1.12     COM, 901fg / Assist Staff, 1EF
1945. 9.15     Att, Maizuru ND
1945. 9.25     Att, DoN / VCoS, Osaka GD
1945.11.30 Resv
Mob
   
1945.12. 1 D2D Staff   Att, Osaka area demob office / Att, D2D
1946. 1.25 Demob    
1984. 4.18     died (86)

TOP of this page Table of Job abbreviationsIshihara, Itsu Hiroshima Naval Academy 46th (15/124)
Rear admiral Naval College 29th

Date Rank Other title Job
1897. 9. 2     born
1918.11.21 MID   Crew, Adzuma
1919. 8. 1 SUBLT   Crew, Satsuma
1920.12. 1     Torp.School Bas.Course
1921. 5.20     Gun.School Bas.Course
1921.12. 1 LTJG   Crew, Tama
1922.12. 1     Crew, Kiku
1923. 2.10     Crew, Yakumo
1924. 4.25     Member, Yokosuka ND
1924. 5. 1     DC, Fuso (acting)
1924.12. 1 LT   Nav.College Nav.Course
1925.12. 1     Chief Nav, Numakaze / DC, Numakaze
1926. 3.10     EO, DD-23
1926. 8.28     Chief Nav, DD-23 / DC, DD-23
1926.11.20     Chief Nav, Shiretoko
1928.12.10     Staff, 1F / Adj, 1F / Staff, GF
1929.11. 1     Member, Yokosuka ND
1929.11. 5     Att, NGS (N1)
1929.11.30     Nav.College A-Course
1930.12. 1 LCDR    
1931.12. 1     Chief Nav, Abukuma / DC, Abukuma
1932.12. 1     Inst, Kasuga / Inst, Fuji / Inst, Torp.School / Inst, Comm.School / Inst, Yokosuka fg
1933.12. 1     Inst, Kasuga / Inst, Fuji / Inst, Torp.School / Inst, Comm.School / Inst, Yokosuka fg / Inst, Gun.School
1934. 4. 1     Inst, Nav.School / Inst, Torp.School / Inst, Comm.School / Inst, Gun.School / Inst, Yokosuka fg
1934.11. 1     Member, Yokosuka ND
1934.11.15     Chief Nav, Yamashiro / DC, Yamashiro
1935.10.31     Assist Staff, GF / Staff, GF / Staff, 1F
1935.11.15 CMDR    
1936.12. 1     Att, NGS
1936.12.15     Trip to Ger, USA
1937.11.18     Return
1937.12. 1     Staff, B-Edu, DoN (S2/S1)
1939.11.15 CAPT   Staff, 3CF
1940.11.15     Chief Inst, Nav.School
1941.11. 1     Att, NGS
1941.11. 5     Staff, GF / Staff, 2F
1941.11.24     Staff, GF / Staff, 2F / Att, NGS (N1)
1941.12.11     Staff, GF / Staff, 2F / Att, NGS (N1) / Staff, Southern Army
1942. 3. 5     Assist Staff, 3F
1942. 3.10     Staff, 2KF
1942. 4.10     Staff, GKF / Staff, 2KF
1943. 2.18     Chief, S1, B-Edu, DoN
1943. 7. 7     Chief, S1, B-Edu, DoN / Chief, S2, B-Edu, DoN
1943. 8.26     Chief, S1, B-Edu, DoN
1943.12. 5     CO, Myoko
1944.10.15 RADM    
1945. 1.15     Member, Yokosuka ND
1945. 2.10     VCoS, Sasebo ND
1945. 9. 1     VCoS, Sasebo ND / Chief, B-Trans, Sasebo
1945.10.15     Att, Sasebo ND / Chief, Sasebo demob camp
1945.11.30 Resv    
1975. 2.19     died (77)

TOP of this page Table of Job abbreviationsIwagami, Eiju Tochigi Naval Academy 46th (92/124)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1896. 9.14     born
1918.11.21 MID   Crew, Tokiwa
1919. 8. 1 SUBLT   Crew, Fuso
1919.12. 1     Crew, Tsugaru
1920.12. 1     Torp.School Bas.Course
1921. 5.20     Gun.School Bas.Course
1921.12. 1 LTJG   Sub.School Bas.Course
1922. 5.30     Crew, SS-15
1922.12. 1     Crew, SS-36
1923. 8.13     Crew, SS-62
1924.10.21     Crew, Ro-28
1924.12. 1 LT   Crew, Ro-19
1925.12. 1     Torp.School Adv.Course
1926.12. 1     Crew, Ro-62
1928. 4. 1     Sub.School A-Course
1928. 7. 1     Assist Staff, GF / Assist Staff, 2Ss
1928.11. 1     CO-Sub, Ro-54
1930.12. 1 LCDR    
1931. 3. 1     CO-Sub, Ro-26
1932. 2.15     CO-Sub, Ro-51
1932.12.27     CO-Sub, I-51
1934.11. 1     DC, Naruto
1935. 2.28     CEO, I-70
1935.10.15     CO-Sub, I-70
1936.12. 1 CMDR   CO-Sub, I-5
1937.12. 1     CO-Sub, I-56
1938. 6.29     CO-Sub, I-7
1938.11.15     XO, Kuma
1939.11.15     XO, Chogei
1940. 7. 1     CO, 6sg
1941. 3. 4     CO, 6sg / CO-Sub, Ro-59
1941. 4.28     CO, 6sg
1941.10.15 CAPT    
1941.11.10     CO, 21sg
1942. 8.20     Member, Kure ND
1942.11.28     CO, 11sg
1943. 3.15     Assist Staff, 6F
1943. 3.25     CO, 1sg
1943. 9.23     CO, 2sg
1944. 2. 2 RADM   KIA (47)

TOP of this page Table of Job abbreviationsIzuchi, Masuzo Kyoto Naval Academy 46th (13/124)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1898. 4.25     born
1918.11.21 MID   Crew, Adzuma
1919. 8. 1 SUBLT   Crew, Kirishima
1919.12. 1     Torp.School Bas.Course
1920. 5.31     Gun.School Bas.Course
1920.12. 1     Crew, Minekaze
1921. 5. 7     Crew, Izumo
1921.12. 1 LTJG    
1922. 5. 1     Crew, Hishi
1923. 8.23     DC, Yubari (acting)
1923.12. 1     Nav.College Sel.Course
1924.12. 1 LT    
1928. 4. 1     DC, Hyuga
1929. 3.20     Staff, B-Gun.Res, Kure NYd / TInsp, B-Gun, Kure NYd
1929.11.30 LCDR   Att, NAC / Staff, NSC (S1, B1)
1930. 1.15     Att, NAC / Staff, NSC (S1, B1) / Member, Kasumigaura fg
1930.12. 1     Att, NAC / Staff, NSC (S1, B1) / Member, Kasumigaura fg / Staff, B-Sup, DoN
1932. 4. 1     Staff, B-Tec, NAC / Member, Kasumigaura fg
1932.11. 1     Staff, B-Tec, NAC
1933. 3.15     SVO, NAC (Trip to Fr)
1933. 3.25     SVO, NAC / SVO, NSC
1934.11.15 CMDR    
1934.12. 1     Order of Return
1935. 2.25     Staff, B-Armamnt, Air Arsnl
1938. 7. 1     Staff, B-Armamnt, Air Arsnl / Staff, B-Aircraft, Air Arsnl
1938.11.15 CAPT    
1940. 7. 1     Chief, S3, B-Tec, NAC
1942. 4. 1     Chief, S3, B-Tec, NAC / Chief, S4, B-Tec, NAC
1942.11. 1     Chief, S2, B4, NAC / Chief, S1, B4, NAC
1943. 3.20     Chief, S2, B4, NAC
1943. 5. 1     Chief, B-Bombing, Branch, Air-Tech Arsnl
1945. 2.15     Chief, B-Bombing, Branch, 1st Tech Arsnl
1945. 5. 1 RADM    
1945. 9.30 Resv    
1979. 8.19     died (81)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKagawa, Kiyoto Hiroshima Naval Academy 46th (53/124)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1895.12.11     born
1918.11.21 MID   Crew, Adzuma
1919. 8. 1 SUBLT   Crew, Aso
1919.12. 1     Torp.School Bas.Course
1920. 5.31     Gun.School Bas.Course
1920.12. 1     Crew, Ariake
1921. 7. 1     Crew, Susuki
1921.12. 1 LTJG    
1922.11.10     DC, Fuso (acting)
1923. 5.10     DC, Tsurugisaki (acting)
1924. 7. 4     DC, Natori (acting)
1924.12. 1 LT    
1925.12. 1     Nav.College Nav.Course
1926.12. 1     Chief Nav, Saga / DC, Saga
1928.12.10     Chief Nav, Karasaki / DC, Karasaki
1929.11.15     Chief Nav, Settsu / DC, Settsu
1930. 3.16     Chief Nav, Jingei / DC, Jingei
1930.12. 1 LCDR    
1931.12. 1     Chief Nav, Yubari / DC, Yubari
1933.11.15     Chief Nav, Takao / DC, Takao
1935.11.15     Chief Nav, Fuso / DC, Fuso
1936.11.16     CO-Des, Fubuki
1936.12. 1 CMDR    
1937.11.15     CO-Des, Shinonome
1938.12.15     XO, Oi
1939.11.15     Member, Kure ND
1940. 2. 1     CEO, Hashidate
1940. 6.30     CO, Hashidate
1941. 9.20     Member, Yokosuka ND
1941.10.10     CO, 1dg
1941.10.15 CAPT    
1943. 1.12     Member, Kure ND
1943. 2. 1     Assist Staff, 2Sd
1943. 2.12     CO, 31dg
1943.11.24 RADM   KIA (47)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKamei, Yoshio Tokyo Naval Academy 46th (115/124)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1896. 3.21     born
    4th Medal  
1918.11.21 MID   Crew, Adzuma
1919. 8. 1 SUBLT   Crew, Settsu
1919.12. 1     Torp.School Bas.Course
1920. 5.31     Gun.School Bas.Course
1920.12. 1     Yokosuka fg Air.Course
1921. 7.20     Member, Yokosuka fg
1921.11. 2     Member, Yokosuka fg / Staff, Temp. Flying Training Center
1921.12. 1 LTJG    
1922.11. 1     Member, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg
1922.11.20     Crew, Hosho
1923.12.12     DC, Hosho (acting)
1924.12. 1 LT    
1925.12. 1     DC, Yokosuka fg
1926. 5.20     Member, Yokosuka fg
1927. 3. 1     Member, Yokosuka ND (Trip to Europe, USA)
1928. 8.31     Return
1928. 9.21     Att, NAC (B-Edu)
1928.12. 1     DC, Omura fg / TInsp, B-Ord, Sasebo NYd
1929.11. 1     DC, Yokosuka fg
1930. 6. 1     DC, Yokosuka fg / Inst, Yokosuka fg
1930.11. 1     Chief Air, Yokosuka fg / DC, Yokosuka fg / Inst, Yokosuka fg / Inst, Gun.School / Inst, Torp.School / Inst, Comm.School
1930.12. 1 LCDR   Chief Air, Yokosuka fg / Inst, Yokosuka fg / Inst, Gun.School / Inst, Torp.School / Inst, Comm.School
1930.12.16     Chief Air, Yokosuka fg / Inst, Yokosuka fg
1933.10. 3     Chief Air, Ryujo / Member, Omura fg
1934. 1.25     Chief Air, Ryujo
1934.11. 1     Chief Air, Kaga
1935.11.15 CMDR    
1935.11.16     Member, Kasumigaura fg
1936.12. 1     Chief Air, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg
1937. 9.18     Chief Air, Kaga
1937.12.15     Staff, 1Sf
1938.12.15     XO, Oita fg
1939.10.10     Att, Kure ND
1939.12. 1     Staff, 12Cfg
1940. 9. 2     CO, Hyakurihara fg
1940.11.15 CAPT    
1941. 3.10     Member, Sasebo ND
1941. 4.10     CO, 3fg
1942. 8.25     Member, Yokosuka ND
1942.11. 1     CO, Taigei
1942.11.30     CO, Ryuho
1944. 3.16     CO, 521fg / XO, 521fg / Assist Staff, 1AF
1944. 7.10     CO, Mariana fg
1944. 8.10 RADM   KIA (48)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKatsuta, Haruo Shimane Naval Academy 46th (26/124)
Rear admiral Naval College 29th

Date Rank Other title Job
1896.10.26     born
1918.11.21 MID   Crew, Tokiwa
1919. 8. 1 SUBLT   Crew, Kongo
1919.12. 1     Crew, Akitsushima
1920.11.12     Member, Sasebo ND
1920.12. 1     Torp.School Bas.Course
1921. 5.20     Gun.School Bas.Course
1921.12. 1 LTJG   Crew, Shiokaze
1922. 5.25     Sub.School Bas.Course
1922.12. 1     Crew, SS-30
1923.12. 1     Torp.School Adv.Course
1924.12. 1 LT   Crew, Ro-21
1927. 4. 1     EO, I-58
1927. 9. 1     Chief Torp, I-58 / DC, I-58
1928.12.10     Inst, Torp.School / DC, Torp.School
1929.11.30     Nav.College A-Course
1930.12. 1 LCDR    
1931.12. 1     CO-Sub, Ro-51
1932. 2.15     Member, Yokosuka bg / Staff, Yokosuka ND
1933. 9. 1     Att, NGS / Att, DoN (S2, B-NA)
1935.11.15 CMDR   Staff, 2Ss
1936.11.20     Att, NGS / Att, DoN (S2, B-NA)
1936.12. 1     Att, NSC / Staff, B-NA, DoN
1937.12. 1     Staff, B-NA, DoN (S2)
1939.11.15     CO, 33sg
1940.11.15 CAPT    
1941. 4.15     Chief, S3, B-Adm, NSC
1942. 2.10     Assist Staff, 6F / Member, Kure ND
1942. 2.24     CO, 14sg
1943. 3. 2     Member, Yokosuka ND
1943. 4.12     Att, NGS / Att, DoN (B-NA)
1943. 5. 1     Staff, Submarine Div, DoN
1944. 9.13     Staff, Special Attack Div, DoN
1944. 9.21     Staff, Special Attack Div, DoN / Inst, Pay.Academy
1945. 4.15     CoS, Chinkai GD / Chief Sup, Chinkai GD / Chief, B-Trans, Chinkai
1945. 5. 1 RADM    
1945. 6.10     CoS, Chinkai GD / Chief Sup, Chinkai GD
1945.11.29     Att, DoN
1945.11.30 Resv
Mob
   
1945.12. 1 D2D Staff   Att, D2D
1946. 3.21 Demob    
1955.10.12     died (58)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKawai, Shigezo Kanagawa Naval Academy 46th (18/124)
Rear admiral Naval College 30th

Date Rank Other title Job
1896. 4.12     born
    4th Medal  
1918.11.21 MID   Crew, Tokiwa
1919. 8. 1 SUBLT   Crew, Chikuma
1919.12. 1     Gun.School Bas.Course
1920. 5.31     Torp.School Bas.Course
1920.12. 1     Crew, Ushio
1921.12. 1 LTJG   Crew, Aki
1922. 5.20     Crew, Izumo
1923. 2.15     Crew, Sugi
1923.11. 1     DC, Mako bg (acting)
1924.11. 1     Member, Sasebo ND
1924.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1925.12. 1     Crew, Hishi
1926.12. 1     Torp.School Exp.Course
1927.12. 1     DC, Yokosuka bg
1928.12.10     Crew, Kaba
1929. 6.10     Member, Sasebo bg / Staff, Sasebo ND
1930. 5. 1     CO-MSw, W-6
1930.12. 1 LCDR   Nav.College A-Course
1932.12. 1     Inst, Torp.School / Inst, Comm.School / Inst, Military Heavy Artillery School
1933.10.20     Staff, NGS (S2, N1 / S1, N1 / S3, N2) / Inst, Nav.College
1935. 9.16     Att, Yokosuka ND / Staff, Yokosuka ND
1935.11.15 CMDR    
1936.11.16     Member, Sasebo ND
1936.12. 1     Staff, Sasebo KS
1937. 8.27     Staff, 3Sf
1937.11.15     Att, NGS (S4, N2)
1937.12. 1     Staff, NGS / Inst, Nav.College / Staff, JGS-N
1939.11.15     XO, Nagato
1940.11. 1     CO, Yaeyama
1940.11.15 CAPT    
1941. 5.10     Member, Yokosuka ND
1941. 5.17     Staff, Yokosuka ND / Staff, Tokyo bay Fort HQ
1941. 6.28     Staff, Yokosuka ND / Staff, Tokyo bay Fort HQ / Staff, East Army / Staff, Central Army
1943. 6.25     Assist Staff, GF
1943. 7.23     CO, Oi
1944. 2.12     Member, Yokosuka ND
1944. 3. 1     CoS, 30aBg / Staff, 30th B-Const / Southern Is. Resident
1944. 4.25     CoS, 30aBg / Staff, 30th B-Const / Southern Is. Resident / CO, 30Sub.kcg
1944. 9. 1     CoS, 30aBg / Staff, 30th B-Const / Southern Is. Resident
1945. 5. 1 RADM    
1946. 3.20 Resv
Mob
D2D Staff
  Chief, Yokohama branch, B-Per, Yokosuka area demob office
1946. 6.15 Demob    
1968. 1.28     died (71)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKondo, Katsuji Hiroshima Naval Academy 46th (96/124)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1897. 6.11     born
1918.11.21 MID   Crew, Tokiwa
1919. 8. 1 SUBLT   Crew, Kirishima
1919.12. 1     Torp.School Bas.Course
1920. 5.31     Gun.School Bas.Course
1920.12. 1     Yokosuka fg Air.Course
1921. 7.20     Member, Yokosuka fg
1921.11. 2     Member, Yokosuka fg / Staff, Temp. Flying Training Center
1921.12. 1 LTJG    
1922.11. 1     Member, Yokosuka fg / Inst, Yokosuka fg / Inst, Kasumigaura fg / Staff, Temp. Flying Training Center
1923.12. 1     Member, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg
1924. 2.20     Member, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg / Member, Yokosuka fg
1924. 5.31     DC, Kasumigaura fg (acting) / Member, Yokosuka fg
1924.12. 1 LT   DC, Kasumigaura fg / Member, Yokosuka fg
1925. 1. 7     DC, Kasumigaura fg
1925.12. 1     DC, Sasebo fg
1926.12. 1     Member, Yokosuka fg / TInsp, B-Ord, Yokosuka NYd
1929. 2.25     Member, Yokosuka fg / TInsp, B-Ord, Yokosuka NYd / TInsp, B-Aircraft, Hiro NYd
1929. 4. 8     Member, Yokosuka fg / TInsp, B-Ord, Yokosuka NYd / Staff, B-Aircraft.Res, Yokosuka NYd / TInsp, B-Aircraft, Hiro NYd
1929. 5. 1     Member, Yokosuka fg / TInsp, B-Ord, Yokosuka NYd / Staff, B-Aircraft.Res, Yokosuka NYd / Crew, Nachi
1929. 6.10     Member, Yokosuka fg / TInsp, B-Ord, Yokosuka NYd / Staff, B-Aircraft.Res, Yokosuka NYd
1930.12. 1 LCDR   Member, Yokosuka fg / TInsp, B-Ord, Yokosuka NYd / Staff, B-Aircraft.Res, Yokosuka NYd / TInsp, B-Aircraft, Hiro NYd
1931. 1.10     Member, Yokosuka fg / TInsp, B-Ord, Yokosuka NYd / Staff, B-Aircraft.Res, Yokosuka NYd / TInsp, B-Aircraft, Hiro NYd / EO, Takao
1931. 5.15     Att, NAC / SVO, NAC (Trip to UK)
1933. 8.10     Order of Return
1934. 7. 2     Staff, B-Flight.Res, Air Arsnl
1935. 8.15     Staff, B-Flight.Res, Air Arsnl / TInsp, B-Aircraft, Air Arsnl
1935.11.15 CMDR    
1936.11.16     Staff, B-Flight.Res, Air Arsnl
1938.12.15     XO, 14fg
1939. 4.10     Staff, B-Adm, Air-Tech Arsnl
1940. 7. 6     XO, Akagi
1940. 9.16     Staff, 12Cfg
1940.11.15 CAPT    
1941. 3. 5     CO, Bihoro fg
1942. 3.20     Member, Sasebo ND
1942. 4. 1     CO, Kanoya fg
1942. 9.27     Member, Yokosuka ND
1942.11. 1     CO, Oita fg
1943.10. 1     CO, 381fg
1943.12. 1     CO, 381fg / XO, 381fg
1944.10. 1     Member, Yokosuka fg
1945. 5. 1 RADM    
1945. 6.10     COM, Chosen fg
1945.11. 3 Resv    
1955. 1.28     died (57)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKondo, Saburo Tokyo Naval Academy 46th (71/124)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1897. 8. 5     born
    4th Medal  
1918.11.21 MID   Crew, Adzuma
1919. 8. 1 SUBLT   Crew, Ise
1919.12. 1     Crew, Niitaka
1920. 5.28     Crew, Oite
1920.12. 1     Torp.School Bas.Course
1921. 5.20     Gun.School Bas.Course
1921.12. 1 LTJG   Crew, Tone
1922. 9.30     Crew, Yomogi
1923.11. 1     DC, Sasebo SC (acting) / Inst, Sasebo SC
1924.12. 1 LT   Gun.School Adv.Course
1925.12. 1     DC, Sendai
1926.11. 1     Chief Gun, DD-13 / DC, DD-13
1927.11. 1     Chief Gun, Ataka / DC, Ataka
1929. 3. 6     DC, Sasebo SC / Inst, Sasebo SC
1930.12. 1     Chief Gun, Yura / DC, Yura
1931.12. 1 LCDR   Staff, B-Sup, Sasebo
1934.11. 1     Chief Gun, Izumo
1935. 2.20     Chief Gun, Iwate
1935.11.15     Chief Gun, Maya
1936. 2.20     Att, NSC / Staff, B-Edu, DoN (S1)
1936. 7.22     Inst, Yokosuka SC
1936.12. 1     Inst, Toba High School of Mercantile Marine / Inst, Toyama High School of Mercantile Marine
1937. 8.23     Temp.Chief Gun, Yokosuka SC / Temp.Inst, Yokosuka SC / Temp.DC, Yokosuka SC / Inst, Toba High School of Mercantile Marine / Inst, Toyama High School of Mercantile Marine
1937.12. 1 CMDR   Chief Gun, Yokosuka SC / Inst, Yokosuka SC / DC, Yokosuka SC
1938. 7. 1     Assist Staff, 3F
1938. 7.27     CO, Seta
1940. 6. 1     XO, Ryujo
1941. 4.15     XO, Maya
1942. 5. 1     Member, Kainan GD
1942. 5.20     CO, Yokosuka 4lg
1942.11. 1 CAPT    
1943.12.26     Member, Yokosuka ND
1944. 1.18     MS commander, Keiyo-maru
1944. 7. 8 RADM   KIA (46)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKonishi, Seizo Hiroshima Naval Academy 46th (16/124)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1897. 8.20     born
    4th Medal  
1918.11.21 MID   Crew, Tokiwa
1919. 8. 1 SUBLT   Crew, Satsuma
1919.12. 1     Crew, Tenryu
1920. 5.21     Crew, Kasuga
1920.12. 1     Torp.School Bas.Course
1921. 5.20     Gun.School Bas.Course
1921.12. 1 LTJG   Crew, Kuma
1922.12. 1     Crew, Susuki
1923. 9.22     EO, Seta
1923.10. 6     Crew, Seta
1923.11. 1     Member, Sasebo ND
1923.12. 1     Gun.School Adv.Course
1924.12. 1 LT   DC, Yura
1925. 6.15     DC, Sata
1925.11.10     EO, DD-21
1925.11.12     Chief Gun, DD-21 / DC, DD-21
1926.12. 1     DC, Mutsu
1927.12. 1     DC, Izumo
1929. 5.20     VChief Gun, Kaga / DC, Kaga
1930.11.15     Chief Gun, Hosho / DC, Hosho
1930.12. 1 LCDR    
1931.11. 2     Inst, Gun.School
1932. 2.22     Inst, Gun.School / Chief Gun, Yamashiro
1932. 5. 2     Inst, Gun.School
1932. 6. 1     Gun.School Spec.Course
1932.12. 1     Inst, Yokosuka fg
1933.10.10     Chief Gun, Ryujo / DC, Ryujo
1934.10.22     Chief Gun, Akagi
1935.11.15 CMDR   Inst, Yokosuka SC
1936. 5.25     Inst, Yokosuka SC / Assist Staff, GF
1936. 8.26     Inst, Yokosuka SC
1937. 5.20     Inst, Yokosuka SC / Assist Staff, GF
1937. 7.29     Inst, Yokosuka SC
1937. 7.31     Inst, Yokosuka SC / Assist Staff, Yokosuka KS
1937. 8.23     XO, Sasebo fg
1938. 1.30     Assist Staff, 2Cfg
1938. 2.10     XO, 12fg
1939. 1. 2     XO, Suzuka fg
1939. 3. 2     XO, Suzuka fg / Chief Inst, Suzuka fg
1939.11.15     XO, Hiryu
1940.10.15     Staff, B-Adm, Air-Tech Arsnl
1941.10.15 CAPT   Member, Kure ND
1942. 4. 1     CO, Tokushima fg
1942.12.10     CO, 705fg
1943. 7.15     Assist Staff, 1KF
1943. 7.29     CO, 936fg
1944. 9. 1     Member, Kure ND
1944.10.16     CO, 3pg
1945. 6. 5 RADM   died from DCF (47)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKubota, Toshi Nagano Naval Academy 46th (88/124)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1896.11.22     born
    4th Medal  
1918.11.21 MID   Crew, Tokiwa
1919. 8. 1 SUBLT   Crew, Settsu
1919.12. 1     Gun.School Bas.Course
1920. 5.31     Torp.School Bas.Course
1920.12. 1     Crew, Hatsuyuki
1921.12. 1 LTJG    
1922.12. 1     DC, Kasuga (acting)
1923.12. 1     DC, Kirishima (acting)
1924.12. 1 LT    
1925.12. 1     DC, Fuji
1926. 2. 1     DC, Fuji / Inst, Fuji
1926. 4. 1     DC, Matsue
1926.12. 1     Crew, Kusunoki
1928.12.10     DC, Yokosuka bg
1930.12. 1     CO-MSw, W-1
1931.12. 1 LCDR   Staff, Maizuru GD
1931.12.10     Staff, Maizuru GD / DC, Maizuru GD
1932. 3.15     Staff, Maizuru GD / DC, Maizuru GD / DC, Adzuma
1932. 4. 1     Staff, Maizuru GD / DC, Maizuru GD
1933.11. 1     CO-Des, Kaki
1934. 9.29     Assist Staff, 3F
1934.10.16     Member, Yokosuka ND
1934.11.15     DC, Tateyama fg
1935. 4. 1     CO-Des, Sawakaze / Member, Tateyama fg
1935. 5.23     CO-Des, Nokaze
1936.12. 1     CO, Toba
1937.12. 1 CMDR   CO-Des, Yakaze
1938. 4.15     XO, Settsu
1938.12.15     XO, Ondo
1939. 9.25     CO, Hira
1940.10.15     CO, Kunashiri
1941. 8.11     CO-Aux, Soya
1942. 1.20     CO-Aux, Soya / CO, 4th survey unit
1942.11. 1 CAPT    
1943. 4.26     Member, Yokosuka ND
1943. 7. 1     Assist Staff, 2Sd
1943. 7. 8     CO, 24dg
1944. 2.10     Member, Yokosuka ND
1944. 3.18     CO, Natori
1944. 8.18 RADM   KIA (47)

TOP of this page Table of Job abbreviationsMaeda, Tadashi Kagoshima Naval Academy 46th (8/124)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1898. 3. 3     born
1918.11.21 MID   Crew, Tokiwa
1919. 8. 1 SUBLT   Crew, Ise
1920. 6. 1     Crew, Asama
1921. 4.20     Crew, Isonami
1921.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1922. 4. 8     Torp.School Bas.Course
1922. 7.12     Crew, Tsubaki
1923. 3.20     Nav.College Sel.Course
1924.12. 1 LT    
1925. 4. 1     Chief Nav, Yamakaze / DC, Yamakaze
1925.10. 5     EO, DD-21
1925.11.12     Chief Nav, DD-21 / DC, DD-21
1926.11.15     Chief Nav, Erimo
1927.12. 1     Member, Sasebo ND
1928. 1.15     Staff, Training Fleet
1929. 1.15     Chief Nav, Ataka / DC, Ataka
1929.11.15     Chief Nav, Chogei / DC, Chogei
1930.12. 1 LCDR   Aide-dc, Councilor (to ADM Takarabe, Takeshi) / Att, NGS (S5, N3)
1932. 4. 7     Adj, Ominato GD / Staff, Ominato GD
1934. 7. 2     Staff, NGS (S7, N3)
1935.11.15 CMDR    
1937. 3.10     Adj, 4S
1937. 7.15     Staff, NGS (S7, N3)
1937.11.20     Staff, NGS / Staff, JGS-N
1937.12. 1     Adj, GF / Adj, 1F
1938.10.10     Member, Yokosuka ND
1938.10.20     Adj, Yokosuka ND
1939.12.27     Att, NGS
1940. 1. 8     Attache, Net
1940.11.15 CAPT    
1941. 8.27     Order of Return / Att, NGS (S7, N3)
1941.10. 1     Chief, S7, N3, NGS
1942. 8.15     Batavia Resident / Staff, GKF
1945. 5. 1 RADM    
1945. 5.12     CO, 5kg / Jakarta Resident
1947. 5.16 Return    
1977.12.13     died (79)

TOP of this page Table of Job abbreviations

5

Matsuo, Minoru Saga Naval Academy 46th (4/124)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1897. 2.13     born
1918.11.21 MID   Crew, Tokiwa
1919. 8. 1 SUBLT   Crew, Haruna
1919. 9.25     Crew, Adzuma
1920. 6. 2     Crew, Tatsuta
1920.12. 1     Torp.School Bas.Course
1921. 5.20     Gun.School Bas.Course
1921.12. 1 LTJG   Crew, Nagato
1922.12. 1     Crew, Kaki
1923.12. 1     Gun.School Adv.Course
1924.12. 1 LT   Gun.School Spec.Course
1925.12. 1     Nav.College Sel.Course
1929.11.30 LCDR    
1930. 4. 1     Member, Kure ND
1930. 5. 1     Staff, B-Gun.Res, Kure NYd / TInsp, B-Gun, Kure NYd
1931. 5. 1     TInsp, B-Gun, Kure NYd / Staff, B-Gun, Kure NYd / Staff, B-Sub, Kure NYd
1932. 2. 6     Staff, B-Rsch, Powder-Yd / Staff, NSC (S1, B1)
1932. 3. 5     Att, NSC / Staff, B-NA, DoN (S1)
1933. 4. 1     Staff, NSC (B2)
1933.11. 1     SVO, NSC (Trip to UK)
1934. 9.25     Trip to Fr
1934.11.15 CMDR    
1935. 4.15     Order of Return
1935. 9.25     Att, Tech.Rsch / Staff, NSC
1936. 1.20     Staff, NSC
1939.11.15 CAPT    
1940.11.15     TInsp, B-Gun, Kure NYd / Inst, Gun.School / Inst, Sub.School
1940.12.21     Trip to Ger
1942. 2. 1     Att, NSC
1942. 4. 1     Chief, S1, B1, NSC
1944. 8. 1     Chief, S1, B1, NSC / Chief, S2, B1, NSC
1944.10.15 RADM    
1944.12.20     Chief, B1, NSC
1945. 1. 6     Chief, B1, NSC / Att, NAC
1945. 3. 1     Chief, B3, NAC
1945.10.15 Resv    
1980. 3.13     died (83)

TOP of this page Table of Job abbreviationsMiki, Takahide Kochi Naval Academy 46th (65/124)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1897.12.20     born
1918.11.21 MID   Crew, Adzuma
1919. 8. 1 SUBLT   Crew, Kongo
1920. 1.30     Crew, Mishima
1920. 6. 1     Crew, Aki
1920.12. 1     Torp.School Bas.Course
1921. 5.20     Gun.School Bas.Course
1921.12. 1 LTJG   Crew, Ayanami
1922.12. 1     DC, Nojima (acting)
1924. 4.10     DC, Shikishima (acting)
1924.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1925.12. 1     Chief Torp, Tokitsukaze / DC, Tokitsukaze
1926.12. 1     Chief Torp, DD-15 / DC, DD-15
1927.12. 1     Torp.School Spec.Course
1928.12.10     Inst, Torp.School / DC, Torp.School
1929. 8.28     DC, Sunosaki
1930. 2. 1     DC, Maizuru bg
1931.12. 1 LCDR   Chief Torp, Shirataka / DC, Shirataka
1934.11.15     Chief Torp, Sasebo bg / DC, Sasebo bg
1935.11.15     Staff, Sasebo BS
1937.12. 1 CMDR   Staff, 1aBg
1938. 2.15     Att, NSC / Staff, B-Edu, DoN
1939. 4. 1     Staff, B-Edu, DoN (S2/S1)
1940.10.15     Assist Staff, 2F
1940.11.15     Staff, 1aBg
1942. 3.10     Staff, 21aBg / XO, 21aBg
1942. 3.20     Member, Yokosuka ND
1942. 4.25     Chief Inst, Mine.School
1942.11. 1 CAPT    
1943. 4.12     Assist Staff, 8F
1943. 4.13     CO, Shirataka
1944. 8.31 RADM   KIA (46)

TOP of this page Table of Job abbreviationsMiyazaki, Shigetoshi Kochi Naval Academy 46th (19/124)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1897. 4.29     born
    4th Medal  
1918.11.21 MID   Crew, Adzuma
1919. 8. 1 SUBLT   Crew, Haruna
1920. 5.21     Crew, Kasuga
1920.12. 1     Torp.School Bas.Course
1921. 5.20     Gun.School Bas.Course
1921.12. 1 LTJG   Crew, Tachikaze
1922. 3. 1     Staff, Temp. Flying Training Center / Yokosuka fg Air.Course
1922.11. 1     Kasumigaura fg Air.Course
1922.12. 1     Member, Sasebo fg
1924. 2.20     DC, Sasebo fg (acting)
1924. 7.18     DC, Sasebo fg (acting) / TInsp, B-Aircraft, Hiro NYd
1924.12. 1 LT   Resident in Fr
1926. 6. 1     Att, Attache of Navy, LN / Att, Attache of AF, LN / Staff, NGS
1927. 4.26     Attendant to Plenipotentiary, Geneva conference
1928. 5. 1     Member, Kasumigaura fg
1929. 2. 1     Crew, Yamashiro
1929.11. 1     Inst Adj, Kasumigaura fg
1930. 4. 1     Inst Adj, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg
1930.12. 1 LCDR   WL, Yokosuka fg / Inst, Yokosuka fg
1931.12. 1     WL, Sasebo fg
1933. 6.20     WL, Sasebo fg / Crew, Nagara
1933. 9. 1     WL, Sasebo fg
1933.10. 3     WL, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg
1934.11.15     Staff, Yokosuka ND
1935.11.15 CMDR    
1936. 3.19     Chief Air, Yokosuka fg / Inst, Yokosuka fg
1937.12. 1     Staff, 2Cfg
1938. 3.22     Staff, 4Sf
1938. 8. 1     Staff, 13Sf
1938. 8. 5     XO, Omura fg
1939.11.15     Member, Mako GD
1940.11.15 CAPT   CO, Toko fg
1941. 9.25     CO, Sasebo fg
1942. 4.20     CO, Yokohama fg
1942. 8. 7 RADM   KIA (45)

TOP of this page Table of Job abbreviationsMiyazaki, Takeji Tottori Naval Academy 46th (35/124)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1896. 1. 9     born
    3rd Medal  
1918.11.21 MID   Crew, Adzuma
1919. 8. 1 SUBLT   Crew, Kurama
1921.12. 1 LTJG   Crew, Enoki
1922.12. 1     Sub.School Bas.Course
1923. 5.30     Crew, SS-35
1924.12. 1 LT   Crew, SS-73
1926. 2. 1     Crew, Ro-62
1926.12. 1     Crew, Ro-30
1927. 4.20     EO, I-55
1927. 5.15     Chief Torp, I-55 / DC, I-55
1928.12.10     CO-Sub, Ro-21 / CO-Sub, Ro-24
1929.11.15     CO-Sub, Ro-67
1930. 4. 1     Sub.School A-Course
1930. 6.30     Member, 26sg
1930. 7.22     CO-Sub, Ro-55
1930.12. 1 LCDR    
1931. 9.10     CO-Sub, Ro-57
1933. 1.21     CO-Sub, I-58
1934.10.22     DC, Sata
1935. 1.15     EO, I-69
1935. 9.28     CO-Sub, I-69
1936.12. 1 CMDR   CO-Sub, I-1
1937.10.15     CO-Sub, I-58
1939. 1. 1     CO, 27sg
1939.11.15     XO, Tsurugisaki
1940. 8.27     CO, 15sg
1940.12.15     CO, 15sg / CO-Sub, I-122
1941.10.15 CAPT   CO, 13sg
1942.10. 5     Assist Staff, 6F
1942.11.12     Assist Staff, 2F
1942.11.28     CO, Katori
1943. 7.20     CO, 2sg
1943. 9.25     Assist Staff, 6F
1943.10.24 RADM   KIA (47)

TOP of this page Table of Job abbreviationsNijima, Nobuo Tokyo Naval Academy 46th (20/124)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1896.10. 1     born
1918.11.21 MID   Crew, Tokiwa
1919. 8. 1 SUBLT   Crew, Fuso
1920. 6. 1     Crew, Iwate
1921. 5.25     Crew, Hatsushimo
1921.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1922. 4. 8     Torp.School Bas.Course
1922. 7.12     Crew, Kashi
1922.12. 1     Crew, Ashi
1923.12. 1     Nav.College Nav.Course
1924.12. 1 LT   Chief Nav, Tachikaze / DC, Tachikaze
1925.12. 1     Chief Nav, Komahashi / DC, Komahashi
1926.12. 1     Chief Nav, Shiriya
1927.12. 1     Member, Yokosuka ND
1928. 1.15     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1930.12. 1 LCDR   Aide-dc, Councilor (to ADM Kato, Hiroharu) / Att, NGS (S2, N1)
1932. 8. 1     Chief Nav, Iwate / DC, Iwate
1933. 9.19     Att, NGS
1933.10.20     Adj, NGS / Aide-dc, FADM (to FADM Prince Hiroyasu)
1935.11.15 CMDR   XO, Jintsu
1936.11.20     Att, NGS / Att, DoN (S2, B-Per)
1936.12. 1     Att, NSC / Staff, B-Per, DoN (S2)
1938. 5.17     Staff, B-Per, DoN
1938.12. 1     Aide-dc, Prince / Aide-dc, FADM (to FADM Prince Hiroyasu) / Adj, NGS / Adj, JGS-N
1940.11.15 CAPT   CO, Ataka
1941.10. 1     Chief, S1, B1, NHC / Chief, S2, B1, NHC
1942. 1.15     Chief, S1, B1, NHC
1942. 7.18     Att, NGS
1942. 7.27     Adj, NGS / Adj, JGS-N
1945. 5. 1 RADM    
1945. 5. 5     CO, Chinkai SC
1945. 7.10     COM, Chinkai Glg / CO, Chinkai SC
1945.10.20 Resv    
1981. 4.30     died (84)

TOP of this page Table of Job abbreviationsNomura, Tomekichi Yamaguchi Naval Academy 46th (6/124)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1896. 5.10     born
1918.11.21 MID   Crew, Tokiwa
1919. 8. 1 SUBLT   Crew, Hiei
1919. 9.25     Crew, Yakumo
1920. 5.14     Crew, Suwo
1920.12. 1     Torp.School Bas.Course
1921. 5.20     Gun.School Bas.Course
1921.12. 1 LTJG   Crew, Fuji
1922.11.10     DC, Hyuga (acting)
1923.12. 1     Torp.School Adv.Course
1924.12. 1 LT   Chief Comm, Yubari / DC, Yubari
1925. 6.23     Member, Sasebo ND
1925. 7.21     Chief Comm, Tama / DC, Tama
1925.10.20     EO, Naka
1925.11.30     Chief Comm, Naka / DC, Naka
1926.12. 1     Torp.School Spec.Course
1927.12. 1     Staff, 1Sd
1929.11. 1     Inst, Torp.School / DC, Torp.School
1929.11.30 LCDR    
1930. 6. 1     Inst, Comm.School / DC, Comm.School
1930.12.16     Inst, Comm.School / DC, Comm.School / Inst, Gun.School
1931.10. 1     Assist Staff, Training Fleet / Staff, Training Fleet
1932. 8.10     Att, NSC / SVO, NSC (Trip to USA)
1934.11.15 CMDR    
1935. 3.20     Order of Return
1935. 6.20     Att, NGS (S10, N4 / N3)
1937. 4. 1     Staff, NGS
1937.11.15     Staff, GF / Staff, 1F
1938.11.15     XO, Chokai
1939.10.20     Member, Yokosuka ND
1939.11.15 CAPT   CO-Aux, Mamiya
1940.10.15     XO, Seito HBg / Staff, Seito HBg
1941. 5. 2     Member, Sasebo ND
1941. 5.10     Staff, Sasebo ND / Staff, Nagasaki Fort HQ
1941. 6.28     Staff, Sasebo ND / Staff, Nagasaki Fort HQ / Staff, West Army
1943. 4.20     Assist Staff, GF
1943. 5.17     CO, Kitakami
1943.11.22     Member, Kure ND
1943.12. 5     CO, Hyuga
1944.10.15 RADM    
1945. 3. 1     Att, NGS
1945. 3.15     Chief, N4, NGS / COM, 1Gcg / Leader, decipher group, JGS-N / Staff, JGS-N / Chief, B-Comm, JGS-N
1945. 9. 5     Att, NGS / Att, DoN
1945.11.30 Resv
Mob
   
1945.12. 1     Att, D2D
1946. 3.31 Demob    
1980. 4.27     died (83)

TOP of this page Table of Job abbreviationsNorimitsu, Saiji Tokyo Naval Academy 46th (14/124)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1897. 5.12     born
1918.11.21 MID   Crew, Tokiwa
1919. 8. 1 SUBLT   Crew, Hirado
1920. 6. 1     Crew, Iwate
1921. 5.17     Crew, Fubuki
1921.12. 1 LTJG   Gun.School Bas.Course
1922. 4. 8     Torp.School Bas.Course
1922. 7.12     Crew, Momo
1923. 6.15     EO, Hira
1923. 8.24     Crew, Hira
1923.11. 1     Member, Sasebo ND
1923.12. 1     Torp.School Adv.Course
1924.12. 1 LT   Chief Torp, DD-7 / DC, DD-7
1926.12. 1     EO, DD-32
1927. 3. 1     Chief Torp, DD-32 / DC, DD-32
1928. 8. 1     Chief Torp, Mikazuki / DC, Mikazuki
1928.10.25     Chief Torp, Yura / DC, Yura
1929.11. 1     CO-Des, Kaki
1930.12. 1 LCDR   CO-Des, Hinoki
1931. 4.15     Member, Sasebo bg / Staff, Sasebo ND
1932.12. 1     CO-Des, Sawakaze
1934. 5.25     CEO, Wakaba
1934.10.10     CO-Des, Wakaba
1935.11.15 CMDR    
1935.11.21     CO-Des, Ikazuchi
1936.12. 1     CO-Des, Sagiri
1937.12. 1     Staff, 2Sd
1938.12. 1     Member, 11wg
1938.12.15     CO, 11wg
1940. 3.25     XO, Yakumo
1940.10.15     CO, 12dg
1940.11.15 CAPT    
1941.10.20     Member, Kure ND
1941.11.28     CO, Kitakami
1942. 9. 5     Member, Yokosuka ND
1942.10. 7     CO, 61dg
1943. 2. 3     Member, Kure ND
1943. 4.12     Chief Inst, Mine.School
1943. 4.15     Chief Inst, Mine.School / Chief, B-Rsch, Mine.School
1944. 1. 7     CO, Chikuma
1944.10.25 RADM   KIA (47)

TOP of this page Table of Job abbreviationsOgawa, Nobuki Kochi Naval Academy 46th (70/124)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1895.11.12     born
1918.11.21 MID   Crew, Tokiwa
1919. 8. 1 SUBLT   Crew, Hyuga
1919.12. 1     Gun.School Bas.Course
1920. 5.31     Torp.School Bas.Course
1920.12. 1     Crew, Kaede
1921.12. 1 LTJG   Crew, Nashi
1922.11.20     EO, D-4
1922.12.21     Crew, D-4
1923.11. 1     DC, Kure SC (acting) / Inst, Kure SC
1924.12. 1 LT    
1925. 5.15     Chief Nav, D-7 / DC, D-7
1925.12. 1     Torp.School Adv.Course
1926.12. 1     Member, Yokosuka ND
1927. 1.10     Chief Torp, Nadakaze / DC, Nadakaze
1928.12.10     Chief Torp, Kitakami / DC, Kitakami
1928.12.12     Member, Yokosuka ND
1929. 1.15     Chief Torp, Asakaze / DC, Asakaze
1929. 4.15     Chief Torp, Isuzu / DC, Isuzu
1929.11.30     Chief Torp, Kinugasa / DC, Kinugasa
1930.11. 1     EO, Takao
1930.12. 1 LCDR    
1932. 2.20     Chief Torp, Takao / DC, Takao
1933.11. 1     Chief Torp, Kirishima / DC, Kirishima
1934. 4. 1     CO-Des, Minazuki
1935.12. 2     Member, Sasebo ND
1936. 2.15     CO-Des, Yugiri
1936. 3.11     CO-Des, Yugiri / CO-Des, Hatsuyuki
1936. 6.15     Member, Yokosuka ND
1936. 6.20     Wait
1936. 9. 3     Member, Yokosuka ND
1937.12. 1 CMDR   CO-Des, Shirayuki
1939.11.20     XO, Tenryu
1940.11.15     XO, Chikuma
1941. 4.10     CO, 5dg
1941.10.20     CO, 12dg
1942. 3.10     Assist Staff, 2Sd
1942. 3.14     CO, 8dg
1942. 7.15     Member, Kure ND
1942.11. 1 CAPT    
1943. 4. 5     CO, Tatsuta
1943.12.22     Traffic Control, 2KEg
1944. 2.24 RADM   KIA (48)

TOP of this page Table of Job abbreviationsOie, Goichi Oita Naval Academy 46th (29/124)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1897. 2.17     born
    3rd Medal  
1918.11.21 MID   Crew, Tokiwa
1919. 8. 1 SUBLT   Crew, Tenryu
1919. 9.10     Crew, Aki
1919.12. 1     Torp.School Bas.Course
1920. 5.31     Gun.School Bas.Course
1920.12. 1     Crew, Arare
1921. 3. 5     Crew, Saga
1921.12. 1 LTJG    
1922. 4.15     Crew, Kashi
1922. 5.25     Sub.School Bas.Course
1922.12. 1     Crew, SS-45
1923.12. 1     Torp.School Adv.Course
1924.12. 1 LT   Crew, Ro-61
1925.12. 1     Chief Comm, Abukuma / DC, Abukuma
1926.12. 1     DC, Hirado
1927. 6.10     TInsp, B-Ord, Sasebo NYd
1929.11.30     Chief Comm, Kinugasa / DC, Kinugasa
1930.11. 1     EO, Atago
1930.12. 1 LCDR    
1931.10. 1     Chief Comm, Atago / DC, Atago
1932. 4. 1     Assist Staff, 2nd Expeditionary Fleet / Staff, 2nd Expeditionary Fleet
1932. 5.16     Member, Kure ND
1932.12. 1     Chief Comm, Kako / DC, Kako
1933.10.10     Inst, Comm.School
1934. 2. 1     Inst, Comm.School / Inst, Eng.School
1935.11.15 CMDR   Staff, NSC (B3)
1937. 7. 1     Chief Comm, Mutsu / DC, Mutsu
1938. 8. 5     Member, Yokosuka ND
1938.10.15     Inst, Comm.School / Staff, Tech.Rsch / Staff, B-Comm.Res, Yokosuka NYd
1940. 4.22     XO, Takao
1940.10.15     Assist Staff, CSF / Inspector, Asian Development Agency
1940.11.15 CAPT    
1942.11. 1     Assist Staff, CSF / Staff, Embassy to Chi
1943. 4.26     Member, Yokosuka ND
1943. 7. 1     Chief, S-Adm, B-Sup, Yokosuka
1944. 2. 1     CO, 69kg
1944. 3. 1     CO, 56kg
1944. 8. 2 RADM   KIA (47)

TOP of this page Table of Job abbreviationsSaito, Taizo Kagoshima Naval Academy 46th (95/124)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1896. 4.16     born
1918.11.21 MID   Crew, Adzuma
1919. 8. 1 SUBLT   Crew, Ise
1919.12. 1     Crew, Fuji
1920. 6.30     Crew, Niitaka
1920.12. 1     Torp.School Bas.Course
1921. 5.20     Gun.School Bas.Course
1921.12. 1 LTJG   Crew, Tokiwa
1922. 6.10     Crew, Katsura
1923.12. 1     DC, Nagato (acting)
1924.12. 1 LT   DC, Yamashiro
1925.12. 1     Gun.School Adv.Course
1926.12. 1     DC, Abukuma
1928.12.10     Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1930.12. 1     VChief Gun, Akagi / DC, Akagi
1931.12. 1 LCDR   Chief Gun, Aoba / DC, Aoba
1932. 2. 6     VChief Gun, Hyuga / DC, Hyuga
1932. 9.24     Chief Gun, Furutaka / DC, Furutaka
1935.10.31     Chief Gun, Chokai
1936. 6.10     Chief Gun, Kongo
1937.12. 1 CMDR   Chief Gun, Haruna
1938. 2. 1     XO, Natori
1938.11.15     Assist Staff, 3F
1938.12. 1     CO, Katata
1940. 4.15     Member, Sasebo ND
1940. 4.24     XO, Kitakami
1941. 3.15     XO, Nachi
1941. 9.25     CO, Sasebo 8lg
1942.10.25     Member, Sasebo ND
1942.11. 1 CAPT    
1942.11.20     Assist Staff, 8F
1942.11.30     CO, Wakataka
1945. 2. 1     Member, Yokosuka ND
1945. 3.17 RADM   KIA (48)

TOP of this page Table of Job abbreviationsSakaibara, Shigematsu Yamagata Naval Academy 46th (36/124)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1894.12.28     born
1918.11.21 MID   Crew, Tokiwa
1919. 8. 1 SUBLT   Crew, Hirado
1919.12. 1     Gun.School Bas.Course
1920. 5.31     Torp.School Bas.Course
1920.12. 1     Crew, Kaba
1921.11.18     Crew, Mutsu
1921.12. 1 LTJG    
1922.12. 1     DC, Tama (acting)
1923. 3.20     Crew, Iwate
1924. 4.10     DC, Kasuga (acting)
1924.12. 1 LT   Gun.School Adv.Course
1925.12. 1     DC, Hiei
1926. 6. 1     Member, Sasebo ND
1926. 8. 1     Wait
1926.11.15     Member, Sasebo ND
1927. 3.31     DC, Sasebo SC / Inst, Sasebo SC
1928. 9.27     DC, Yura
1929. 2.20     DC, Sendai
1929. 4.10     Chief Gun, Tatsuta / DC, Tatsuta
1929. 4.23     Chief Gun, Tatsuta
1930.12. 1 LCDR   Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1934.10.22     Chief Gun, Takao
1935.11.15 CMDR   Chief Gun, Mutsu
1936. 4. 1     Chief Gun, Mutsu / Chief Gun, Kongo
1936. 6. 1     Chief Gun, Mutsu
1937.12. 1     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1939.11.15     XO, Chikuma
1940.11.15 CAPT   Inst, Sasebo SC
1941.11.20     XO, 2nd Sasebo SC / Chief Inst, 2nd Sasebo SC
1942.11.15     Member, Yokosuka ND
1942.11.22     Assist Staff, 4F
1942.12.10     CO, 65kg
1944.10.15 RADM    
1947. 6.19     Exec (52)

TOP of this page Table of Job abbreviationsSakata, Yoshito Tottori Naval Academy 46th (64/124)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1897. 7.23     born
1918.11.21 MID   Crew, Tokiwa
1919. 8. 1 SUBLT   Crew, Kashima
1919.12. 1     Torp.School Bas.Course
1920. 5.31     Gun.School Bas.Course
1920.12. 1     Crew, Tsubaki
1921. 3. 5     Crew, Musashi
1921.12. 1 LTJG   Crew, Kongo
1922. 3.20     Crew, Asama
1923. 2.10     Crew, Ariake
1923.10. 1     DC, Yamato (acting)
1924.12. 1 LT   Gun.School Adv.Course
1925.12. 1     DC, Jintsu
1926.12. 1     Chief Gun, DD-17 / DC, DD-17
1927.11. 1     DC, Yokosuka SC / Inst, Yokosuka SC
1929.11.30     DC, Yamashiro
1930.12. 1 LCDR   VChief Gun, Haruna / DC, Haruna
1931.12. 1     Chief Gun, Hosho / DC, Hosho
1933.10.20     Chief Gun, Kaga
1934.11.15     DC, Kure SC / Inst, Kure SC
1936.12. 1 CMDR   XO, Kinu
1937.12. 1     Staff, Yokosuka KS
1938. 1.30     XO, Kagu-maru
1938.12.15     Adj, Gun.School
1939.11.15     XO, Kumano
1940.10.15     XO, Ise
1941. 8.20     Member, Yokosuka ND
1941. 9. 1     CO, 53kg
1941. 9.15     CO, Maizuru 1lg
1941.10.15 CAPT    
1942. 8. 1     Member, Yokosuka ND
1942. 8.15     Member, Yokosuka fg / Inst, Yokosuka fg
1943. 1.22     CO, Hyakurihara fg
1943. 7. 1     CO, 501fg
1943.12. 1     CO, 501fg / XO, 501fg
1944. 7.10     CO, Taiwan fg
1944. 8. 7     Member, Yokosuka ND
1944.10.10     CO, Matsushima fg / XO, Matsushima fg
1945. 3.31 RADM   KIA (47)

TOP of this page Table of Job abbreviationsShigenaga, Kazue Yamaguchi Naval Academy 46th (5/124)
Rear admiral Naval College 28th

Date Rank Other title Job
1898. 1. 2     born
    4th Medal  
1918.11.21 MID   Crew, Adzuma
1919. 8. 1 SUBLT   Crew, Aso
1919. 9.25     Crew, Yakumo
1920. 5. 7     Crew, Haruna
1920.12. 1     Torp.School Bas.Course
1921. 5.20     Gun.School Bas.Course
1921.12. 1 LTJG   Crew, Ise
1922.10.26     Crew, D-2
1923.12. 1     Gun.School Adv.Course
1924.12. 1 LT   DC, Iwate
1925. 6. 1     Crew, Iwate
1926. 4.20     DC, Kongo
1926.12. 1     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1928.12.10     Nav.College A-Course
1929.11.30 LCDR    
1930.12. 1     VChief Gun, Ise / DC, Ise
1931. 9. 7     Chief Gun, Kiso
1931.12. 1     DC, Yokosuka SC / Inst, Yokosuka SC
1932.11.15     Chief Gun, Asama
1934. 8. 6     Att, NGS / Att, DoN
1934. 9. 1     Adj, DoN / Sec, MoN
1934.11.15 CMDR    
1936. 6.18     Staff, 11S
1937.11.15     Member, Kure ND
1937.12. 1     XO, Mikuma
1938.11. 1     Staff, 3S
1939.11.15 CAPT   Att, NSC / SVCO, NSC / Att, Kure ND / Supervisor, Osaka / Supervisor, Kobe
1940. 1.20     Att, NSC / SVCO, NSC / Att, Kure ND / Supervisor, Osaka / Inspector, Osaka / Supervisor, Kobe / Inspector, Kobe
1940. 3.15     Staff, Hanshin Naval Force
1940.10.19     Staff, Kure ND / Staff, Shimonoseki Fort HQ
1941. 1.23     Staff, Kure ND / Staff, Shimonoseki Fort HQ / Staff, Hoyo Fort HQ / Staff, Yura Fort HQ
1941. 6.28     Staff, Kure ND / Staff, Shimonoseki Fort HQ / Staff, Hoyo Fort HQ / Staff, Yura Fort HQ / Staff, Central Army / Staff, West Army
1941.11.20     Staff, Kure ND / Staff, Shimonoseki Fort HQ / Staff, Hoyo Fort HQ / Staff, Central Army / Staff, West Army
1942. 6.15     Assist Staff, 1KF
1942. 6.25     CO, Kashii
1943. 1. 7     Member, Kure ND
1943. 1.20     CO, Chikuma
1944. 1. 7     Member, Yokosuka ND
1944. 1.25     CO, Haruna
1944.10.15 RADM    
1944.12.20     Member, Kure ND
1945. 1.10     Member, Takao GD
1945. 1.15     VCoS, Takao GD
1945. 4. 1     VCoS, Takao GD / Taihoku Resident
1945. 4.10     VCoS, Takao GD / Taihoku Resident / VCoS, 10th Area Army
1945. 5.10     VCoS, Takao GD / Taihoku Resident / VCoS, 1AF / CSVCO, NSC / Chief Supervisor, Taiwan / Chief Inspector, Taiwan / VCoS, 10th Area Army
1945. 6.15     VCoS, Takao GD / VCoS, 1AF / Chief Supervisor, Taiwan / Chief Inspector, Taiwan
1946. 4.30 Resv    
1964. 3. 1     died (66)

TOP of this page Table of Job abbreviationsShimizu, Toshio Yamaguchi Naval Academy 46th (109/124)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1895. 9.27     born
    4th Medal  
1918.11.12 MID   Crew, Adzuma
1919. 8. 1 SUBLT   Crew, Kashima
1919.12. 1     Crew, Nisshin
1920. 3.29     Crew, Chihaya
1920. 5.14     Crew, Kurama
1920.12. 1     Torp.School Bas.Course
1921. 5.20     Gun.School Bas.Course
1921.12. 1 LTJG   Crew, Katori
1922. 3.20     Crew, Chikuma
1922.12. 1     Crew, Hagi
1923. 6.11     EO, D-6
1923.11. 5     Crew, D-6
1923.12. 1     DC, Kure bg (acting)
1924.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1925. 9.16     Chief Gun, Tachikaze / DC, Tachikaze
1925.12. 1     Chief Torp, DD-9 / DC, DD-9
1926.12. 1     Member, Yokosuka ND
1927. 4.25     EO, DD-34
1927. 7.25     Chief Torp, DD-34 / DC, DD-34
1928. 8. 1     Chief Torp, Yuzuki / DC, Yuzuki
1928.12.10     Chief Torp, Tenryu / DC, Tenryu
1929.11. 1     Chief Torp, Kinu / DC, Kinu
1930.11. 1     CO-Des, Kiku
1930.12. 1 LCDR    
1931.10.24     CO-Des, Sumire
1933.11.15     CO-Des, Uzuki
1934.10.22     Adj, Torp.School
1936.12. 1 CMDR   CO-Des, Yugiri
1937.12. 1     CO, Toba
1938.12.15     XO, Kamoi
1939. 8.16     Member, Kanoya fg
1939.10. 5     XO, Kanoya fg
1939.12.15     Member, Yokosuka ND
1940. 5. 6     CEO, Kunashiri
1940.10. 3     CO, Kunashiri
1940.10.15     CO, 29dg
1941. 9. 1     CO, 21dg
1942. 5. 1 CAPT    
1942. 8.31     CO, 31dg
1942.11.30 RADM   KIA (47)

TOP of this page Table of Job abbreviationsSugimoto, Yutaka Nagasaki Naval Academy 46th (49/124)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1897. 4.13     born
1918.11.21 MID   Crew, Adzuma
1919. 8. 1 SUBLT   Crew, Yamashiro
1919.12. 1     Torp.School Bas.Course
1920. 5.31     Gun.School Bas.Course
1920. 9. 3     Wait
1921. 6.11     Susp
1921. 9. 1     Crew, Suma
1921.11.17     Member, Sasebo ND
1922.12. 1 LTJG    
1923. 2.15     Crew, Izumo
1923. 3.30     Gun.School Bas.Course
1923. 7.12     Crew, Adzuma
1923.12. 1     DC, Adzuma (acting)
1924.12. 1 LT   DC, Adzuma
1926. 5. 1     DC, Yokosuka SC / Inst, Yokosuka SC
1929. 2. 1     Chief Gun, Tachikaze / DC, Tachikaze
1929.11.30     Inst, Yokosuka SC / DC, Yokosuka SC
1930. 5.26     Inst, Yokosuka SC / DC, Yokosuka SC / Assist Staff, GF
1930. 8.10     Inst, Yokosuka SC / DC, Yokosuka SC
1931. 5.18     Inst, Yokosuka SC / DC, Yokosuka SC / Assist Staff, GF
1931. 8.25     Inst, Yokosuka SC / DC, Yokosuka SC
1931.11. 2     Manager, Library, Yokosuka ND
1931.12. 1 LCDR    
1934.11.15     Inst, Kure SC / DC, Kure SC
1935. 5.21     Inst, Kure SC / DC, Kure SC / Assist Staff, GF
1935. 8.15     Inst, Kure SC / DC, Kure SC
1936. 5.25     Inst, Kure SC / DC, Kure SC / Assist Staff, GF
1936. 8.26     Inst, Kure SC / DC, Kure SC
1937. 3. 1     Member, Kure ND
1937. 5. 1     Staff, Kanazawa Area B-Per
1937. 5.20     Staff, Kanazawa Area B-Per / Staff, Maizuru GD
1937.12. 1 CMDR    
1938.11.15     Member, Sasebo ND
1938.12.15     Staff, B-Per, Sasebo
1942. 9. 1     Member, Sasebo ND
1942. 9.20     Assist Staff, 4F
1942.10. 1     CO, 54kg
1942.11. 1 CAPT    
1944. 3.15     CO, 54kg / Assist Staff, 5aBg
1944. 3.17     CO, 54kg / Chief, Guam Branch, 5th B-Const
1944. 4. 7     CO, 54kg / Chief, Guam Branch, 5th B-Const / Chief, 217th CB / Chief, 218th CB
1944. 5. 5     CO, 54kg / Chief, Guam Branch, 5th B-Const / Chief, 217th CB / Chief, 218th CB / Area supervisor, 2KEg
1944. 7. 1     CO, 54kg / Chief, Guam Branch, 5th B-Const / Area supervisor, 2KEg
1944. 7.29 RADM   KIA (47)

TOP of this page Table of Job abbreviationsTakada, Sakae Kumamoto Naval Academy 46th (52/124)
Rear admiral Naval College 28th

Date Rank Other title Job
1896. 1.20     born
1918.11.21 MID   Crew, Tokiwa
1919. 8. 1 SUBLT   Crew, Aso
1919.11. 1     Crew, Nisshin
1920.12. 1     Torp.School Bas.Course
1921. 5.20     Gun.School Bas.Course
1921.12. 1 LTJG   Crew, Settsu
1922. 4. 8     Crew, Asama
1923. 2.10     EO, D-10
1923. 5.10     Crew, D-10
1923.12. 1     DC, Hyuga (acting)
1924.12. 1 LT   Gun.School Adv.Course
1925.12. 1     DC, Abukuma
1926.12. 1     DC, Kako
1927.12. 1     Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1928.12.10     Nav.College A-Course
1930.12. 1 LCDR   VChief Gun, Kirishima / DC, Kirishima
1931. 9. 7     Member, Kure ND
1931. 9.15     Staff, B-Per, Kure
1933. 9. 1     Chief Gun, Iwate
1934. 8. 1     Att, NGS / Att, DoN (B-Edu)
1934.11. 1     Att, NSC / Staff, B-Per, DoN (S1)
1935.11.15 CMDR    
1937.12. 1     XO, Iwate
1939. 2.20     Staff, 11S
1939.11.15     XO, Mutsu
1940.10.19     Att, NGS
1940.11.10     Adj, NGS / Adj, JGS-N
1940.11.15 CAPT    
1941. 6. 2     Att, NGS / Att, DoN (S1, B-NA)
1942. 9. 1     Assist Staff, 4F
1942. 9. 7     CO, Kashima
1943. 7. 1     Member, Kure ND
1943. 7.20     Trainer, Nav.Academy / Inst, Nav.Academy
1945. 2.10     VCoS, Osaka GD
1945. 5. 1 RADM    
1945.11.10     Chief, B-Per, Osaka
1945.11.30 Resv
Mob
   
1945.12. 1     Chief, B-Per, Osaka area demob office
1946. 3.31 Demob    
1973. 7.17     died (77)

TOP of this page Table of Job abbreviationsTakada, Toshitane Kagoshima Naval Academy 46th (2/124)
Rear admiral Naval College 28th with honor

Date Rank Other title Job
1895. 1.15     born
    3rd Medal  
1918.11.21 MID   Crew, Tokiwa
1919. 8. 1 SUBLT   Crew, Yamashiro
1919. 9.25     Crew, Tokiwa
1920. 6.22     Crew, Ise
1920.12. 1     Torp.School Bas.Course
1921. 5.20     Gun.School Bas.Course
1921.12. 1 LTJG   Crew, Kaede
1922.12. 1     DC, Mutsu (acting)
1923.12. 1     Nav.College Nav.Course
1924.12. 1 LT   Chief Nav, DD-5 / DC, DD-5
1925.12. 1     Chief Nav, Nokaze / DC, Nokaze
1926.12. 1     Member, Yokosuka ND
1927. 2. 1     Staff, Training Fleet
1928. 1.15     Chief Nav, Chogei / DC, Chogei
1928.12.10     Nav.College A-Course
1929.11.30 LCDR    
1930.12. 1     Resident in Ger
1932.12. 1     Order of Return
1933. 2.10     Inst, Nav.College / Att, NGS (N3)
1933. 4. 5     Inst, Nav.College
1934.11.15 CMDR    
1935. 5.15     Att, NGS / Att, DoN (S1, B-NA)
1935. 7. 1     Staff, B-NA, DoN (S1)
1937.11.15     Assist Staff, CSF
1937.12. 1     Staff, CSF / Staff, 3F
1938. 3. 5     Staff, CSF / Staff, 3F / Staff, Central China Expeditionary Army
1939. 1.10     XO, Soryu
1939.10.20     Assist Staff, 2F
1939.11. 1     Staff, 2F
1939.11.15 CAPT    
1940. 9. 5     Att, NGS / Att, DoN
1940.11.15     Chief, S1, B-NA, DoN
1941.12. 6     Chief, S1, B-NA, DoN / VChief, Southern Political bureau
1942. 7.14     Staff, 3F
1943. 5.29     Assist Staff, GF
1943. 6.11     Staff, GF
1943.11.15     Assist Staff, GF
1943.12. 1     Att, NGS
1944. 2. 1     Member, Yokosuka fg
1944. 2.10     XO, Yokosuka fg / Chief Inst, Yokosuka fg
1944. 3.15     XO, Yokosuka fg / Chief Inst, Yokosuka fg / Staff, Yokosuka fg
1944. 4. 7     Att, NGS / Staff, NGS
1944. 4.30     Staff, GF
1944. 8.19     Staff, GF / Staff, Southern Army
1944. 9.20     VCoS, GF / Staff, Southern Army
1944.10. 2     VCoS, GF
1944.10.15 RADM    
1945. 4.25     VCoS, GF / VCoS, GB
1945. 5. 1     VCoS, GB / VCoS, GF
1945. 5.10     Att, NGS / Att, DoN
1945. 5.15     VDir, B-NA, DoN / Dir, Shipping Safety Command, DoN / Dir, Chemical Warfare Div, DoN
1945. 5.27     VDir, B-NA, DoN / Chief, N2, NGS / Dir, Shipping Safety Command, DoN / Dir, Chemical Warfare Div, DoN / Chief, B-Read, JGS-N
1945. 9. 1     VDir, B-NA, DoN / Chief, N2, NGS / Dir, Chemical Warfare Div, DoN / Chief, B-Read, JGS-N
1945. 9.15     VDir, B-NA, DoN / Chief, N2, NGS / Chief, B-Read, JGS-N
1945.10. 1     VDir, B-NA, DoN
1945.10.20     Att, DoN
1945.11.30 Resv
Mob
   
1945.12. 1 D2D Staff   Att, D2D
1946. 3.31 Demob    
1987.10.25     died (92)

TOP of this page Table of Job abbreviationsTakeuchi, Kaoru Tottori Naval Academy 46th (7/124)
Rear admiral Naval College 29th

Date Rank Other title Job
1896. 9.22     born
1918.11.21 MID   Crew, Adzuma
1919. 8. 1 SUBLT   Crew, Settsu
1919.12. 1     Torp.School Bas.Course
1920. 5.31     Gun.School Bas.Course
1920.12. 1     Crew, Kagero
1921. 1.20     Crew, Asahi
1921.11.10     Crew, Fubuki
1921.12. 1 LTJG    
1922. 7.12     Crew, Harukaze
1922.11.20     DC, Yokosuka SC (acting) / Inst, Yokosuka SC
1923. 3.20     Nav.College Sel.Course
1924.12. 1 LT    
1925. 4. 1     DC, Ise
1926.12. 1     Torp.School Adv.Course
1927.12. 1     Assist Staff, 1st Expeditionary Fleet / Staff, 1st Expeditionary Fleet
1928.12.10     Att, NGS (S5, N3)
1929.11.30     Nav.College A-Course
1930.12. 1 LCDR    
1931.12. 1     CO-Des, Hasu
1932. 4.23     Staff, 2nd Expeditionary Fleet
1932.12. 1     Staff, NGS (S5, N3)
1933.10. 1     Staff, NGS (S5, N3)
1935.11.15 CMDR   Attache, Can
1938.12.15     Order of Return
1939. 4. 1     Inst, Nav.College
1940.11.15 CAPT    
1940.12. 2     Member, Yokosuka ND
1941. 1.15     CO, 19fg
1941.10. 1     Att, NGS
1941.11.14     Member, B-NA, DoN / Staff, Total Warfare Resarch Lab
1942. 7. 1     Att, NGS
1942. 7.10     Chief, S5, N3, NGS / Staff, JGS / Chief, Section, B-Press, JGS
1942.10. 1     Chief, S5, N3, NGS / Inst, Nav.College / Staff, JGS / Chief, Section, B-Press, JGS
1943. 7.14     Chief, S5, N3, NGS / Staff, JGS / Chief, Section, B-Press, JGS
1945. 5. 1 RADM    
1945.10. 1     Att, DoN
1945.11.30 Resv
Mob
   
1945.12. 1     Chief, D-Temp.Rsch, Secretariat, Minister of 2nd Demobilization
1946. 6.15 Demob   Chief, B-Rsch, B-Demob2, Demobilization Agency
1947. 3.31     resigned
1971. 1.18     died (74)

TOP of this page Table of Job abbreviationsTomari, Mitsuyoshi Kagoshima Naval Academy 46th (21/124)
Rear admiral Naval College 29th

Date Rank Other title Job
1897.11.11     born
    4th Medal  
1918.11.21 MID   Crew, Adzuma
1919. 8. 1 SUBLT   Crew, Ise
1919.12. 1     Crew, Tone
1920.12. 1     Torp.School Bas.Course
1921. 5.20     Gun.School Bas.Course
1921.12. 1 LTJG   Crew, Kirishima
1922.10.14     Crew, Tade
1923.12. 1     DC, Yura (acting)
1924.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1925.12. 1     DC, Hiei
1926.12. 1     Chief Torp, DD-25 / DC, DD-25
1928. 8. 1     Chief Torp, Uzuki / DC, Uzuki
1928.10.25     Chief Torp, Sendai / DC, Sendai
1928.12.12     Chief Torp, Kitakami / DC, Kitakami
1929.11.30     Nav.College A-Course
1930.12. 1 LCDR    
1931.12. 1     Chief Torp, Ise / DC, Ise
1932.11.15     Chief Torp, Kongo / DC, Kongo
1933. 9. 6     Staff, GF / Staff, 1F
1935.11.15 CMDR   Staff, B-Edu, DoN (S3)
1937. 7.28     Staff, 3Sd
1937.12. 1     Staff, 4Sd
1938. 3.22     Staff, NGS (S2, N1) / Inst, Nav.College / Staff, JGS-N
1938. 3.30     Staff, NGS (S2, N1) / Inst, Nav.College / Staff, Military General Staffs / Staff, JGS-N
1938. 8. 5     XO, Yakumo
1939. 2. 4     Staff, NGS (S2, N1) / Staff, JGS-N
1939. 2.14     Staff, NGS (S2, N1) / Inst, Nav.College / Staff, JGS-N
1940.10.19     CO, 22dg
1940.11.15 CAPT    
1941. 7. 1     Assist Staff, 2CF
1941. 7.17     Assist Staff, 2CF / Staff, 2CF
1941. 7.31     Staff, KF
1942. 1. 3     Staff, 1KF
1942. 6. 5     Att, NGS
1942. 7. 1     Member, B-NA, DoN / Staff, Total Warfare Resarch Lab
1943.12.10     Assist Staff, 10S
1943.12.12     CO, 61dg
1944. 1.16 RADM   KIA (46)

TOP of this page Table of Job abbreviationsTsuzuki, Teiichi Ehime Naval Academy 46th (122/124)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1896. 3. 1     born
    3rd Medal  
1918.11.21 MID   Crew, Tokiwa
1919. 8. 1 SUBLT   Crew, Kongo
1920. 1.30     Crew, Mikasa
1920. 6. 1     Crew, Asahi
1920.12. 1     Torp.School Bas.Course
1921. 5.20     Gun.School Bas.Course
1921.12. 1 LTJG   Crew, Karasaki
1922.12. 1     Crew, Isonami
1923.11. 1     DC, Notoro
1924. 4. 1     DC, Koshu (acting)
1924.12. 1 LT   Chief Nav, DD-1 / DC, DD-1
1926. 4.20     Crew, Ume
1926.12. 1     Chief Torp, Tokitsukaze / DC, Tokitsukaze
1927.12. 1     DC, Kure SC / Inst, Kure SC
1929.11.15     Assist Staff, 1st Expeditionary Fleet
1930.12. 1 LCDR    
1931. 5.15     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1934.11.15     Chief Ope, Haruna / DC, Haruna
1935.11.15     Chief Ope, Iwate / DC, Iwate
1936.12. 1 CMDR   DC, Yokosuka SC / Inst, Yokosuka SC
1937. 4. 1     Inst, Yokosuka SC
1938. 8. 1     Member, Kure ND
1938. 8. 5     CO, Kure 4lg
1938.12. 1     CO, 4bg
1939. 4. 1     Assist Staff, 11S
1939. 5.20     Member, Kure ND
1939. 7.20     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1940.10.15     XO, Hyuga
1941. 8.11     Chief, S3, B-Per, Kure
1941.10.15 CAPT    
1943. 8.15     CO, 85kg
1944. 3.25     Member, Yokosuka ND
1944. 5. 5     Chief, B-Adm, Toyokawa NYd / Chief, WTC, Toyokawa NYd
1945. 8. 7 RADM   KIA (49)

TOP of this page Table of Job abbreviationsUmetani, Kaoru Saitama Naval Academy 46th (9/124)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1897. 4.10     born
1918.11.21 MID   Crew, Adzuma
1919. 8. 1 SUBLT   Crew, Yamashiro
1919.12. 1     Gun.School Bas.Course
1920. 5.31     Torp.School Bas.Course
1920.12. 1     Yokosuka fg Air.Course
1921. 7.20     Member, Sasebo fg
1921.11. 2     Staff, Temp. Flying Training Center
1921.12. 1 LTJG    
1922.11. 1     Member, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg
1924. 2. 1     DC, Kasumigaura fg (acting)
1924.12. 1 LT    
1925. 4. 1     DC, Omura fg / TInsp, B-Ord, Sasebo NYd
1927. 1. 6     Crew, Hosho
1927. 5.14     Crew, Abukuma / Crew, Hosho
1927.11.15     DC, Hosho
1928. 3.25     DC, Yokosuka fg
1928.12.10     Att, NGS (S5, N3)
1930. 5. 5     Att, NGS (S5, N3) / Assist Staff, GF
1930. 6.20     Att, NGS (S5, N3)
1930.11. 1     Member, Kasumigaura fg / Att, Tech.Rsch (B-Aircraft.Res)
1930.12. 1 LCDR    
1931. 2. 1     Member, Yokosuka fg / Inst, Yokosuka fg
1932. 9.10     Att, NGS
1934. 2. 5     Inst, Nav.Academy / Member, Kure fg
1934.11.15     Chief Air, Kure fg / WL, Kure fg
1935.11.15 CMDR    
1936.11.16     XO, Ominato fg
1937. 8.13     XO, 23fg
1937. 9.22     XO, Kagu-maru
1937.11. 1     Staff, B-Adm, NAC (S1)
1939.11.15     XO, Akagi
1940. 7. 6     CO, Chitose fg / Member, Ominato GD
1940. 9.11     CO, Chitose fg
1940.11.15 CAPT    
1941. 9.15     CO, Hosho
1942. 8. 1     Member, Yokosuka ND
1942. 8.15     Assist Staff, 23Sf
1942. 8.25     CO, 3fg
1942.10. 5     CO, 753fg
1944. 7.10     CO, Saiki fg / XO, Saiki fg
1944. 9. 1     CO, Saiki fg / XO, Saiki fg / CO, 933fg
1944. 9.20     CO, Saiki fg / XO, Saiki fg
1945. 1. 1     Assist Staff, GCfg
1945. 1.15     CO, Yatabe fg / XO, Yatabe fg
1945. 5. 1 RADM   Dir, 41st Air Arsnl
1945.11.15 Resv    
1963. 7.11     died (66)

TOP of this page Table of Job abbreviationsYamada, Yuji Fukuoka Naval Academy 46th (87/124)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1895.10.17     born
    3rd Medal  
1918.11.21 MID   Crew, Adzuma
1919. 8. 1 SUBLT   Crew, Kurama
1919.12. 1     Torp.School Bas.Course
1920. 5.31     Gun.School Bas.Course
1920.12. 1     Crew, Nowaki
1921. 8.23     Crew, Tanikaze
1921.12. 1 LTJG   Crew, Hirado
1922. 6.10     Crew, Kaede
1923.12. 1     DC, Hiei (acting)
1924.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1925.12. 1     Crew, Tsuga
1927.11. 1     Chief Torp, Oi / DC, Oi
1929.11.30     Chief Torp, Aoba / DC, Aoba
1930.12. 1 LCDR    
1931.12. 1     Chief Torp, Ashigara / DC, Ashigara
1932.11.15     CO-Des, Fuyo
1933. 9. 1     Member, Sasebo ND
1933.11.15     CO-Des, Fumizuki / CO-Des, Nagatsuki
1934. 5.15     CO-Des, Fumizuki
1935.10.15     CO-Des, Hatsushimo
1936.12. 1 CMDR   CEO, Kawakaze
1937. 4.30     CO-Des, Kawakaze
1938. 7.30     Member, 7dg
1938. 8.10     CO-Des, Oboro
1939. 1.25     Member, Yokosuka ND
1939. 3. 1     XO, Kitakami
1939. 5.15     XO, Okinoshima
1939.11.15     XO, Jintsu
1940. 4.24     CEO, Soya
1940. 6. 4     CO-Aux, Soya
1940.10.22     Member, Yokosuka ND
1940.11. 1     CO, 23dg
1941. 8.11     CO, 20dg
1941.10.15 CAPT    
1942. 8.28 RADM   KIA (46)

TOP of this page Table of Job abbreviationsYamaki, Akira Aichi Naval Academy 46th (63/124)
Rear admiral Naval College 28th

Date Rank Other title Job
1896. 4.30     born
1918.11.21 MID   Crew, Adzuma
1919. 8. 1 SUBLT   Crew, Kirishima
1919.12. 1     Gun.School Bas.Course
1920. 5.31     Torp.School Bas.Course
1920.12. 1     Crew, Nenohi
1921. 4.20     Crew, Yakumo
1921.12. 1 LTJG    
1922. 4. 8     Crew, Fubuki
1922.11.10     Crew, Fuji
1923. 5.30     Sub.School Bas.Course
1923.12. 1     Crew, SS-45
1924.11. 1     Crew, Ro-26
1924.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1925.12. 1     Crew, Ro-61
1927.12. 1     Staff, 2Ss
1928.11.10     Nav.College A-Course
1930.12. 1 LCDR   Assist Staff, GF / Staff, GF
1931. 9. 7     Member, Yokosuka ND
1931. 9.15     Att, NGS / Att, DoN
1931.10. 8     Adj, DoN / Sec, MoN
1933.10. 1     Att, NGS
1933.11.15     Resident in USA
1934.11.15     Assist Attache, USA
1935.10.31     Order of Return
1935.11.15 CMDR    
1936. 1.15     Staff, NGS (S5, N3) / Inst, Nav.College
1937.11.20     Staff, 8S
1938.11.20     Staff, B-Per, DoN (S1)
1939.11.15 CAPT   Att, NGS / Att, DoN (S1, B-Per)
1940.12. 2     CO, Kinu
1941. 3.15     Assist Staff, GF
1941. 4.10     Staff, 3F
1942. 3.10     Staff, 2KF
1942. 3.30     Att, NGS / Att, DoN (S2, B-NA)
1942. 6. 1     Chief, S2, B-NA, DoN / Chief, S-Rsch, DoN
1944.10.15 RADM    
1945. 2. 8     VCoS, Takao GD / Taihoku Resident
1945. 3.20     Chief Inst, Nav.Academy (Iwakuni detach)
1945. 9.24     Att, DoN / Staff, Kure ND
1945.11.30 Resv
Mob
  Chief, B-Per, Kure / Chief Per, Kure ND
1945.12. 1     Chief, B-Adm, Kure area demob office / Chief, B-Per, Kure area demob office
1946. 4.20     Chief, B-Adm, Kure area demob office
1946. 6.14 Demob    
1946. 6.15     Chief, B-Adm, Kure area demob office
1947. 3.31     Chief, Kure area demob office
1948. 1. 1     Chief, B-Settle, Kure area demob office
1948. 2. 5     Work in B-Settle, B-Demob2, Demobilization Agency
1948. 2.20     resigned
1982. 8.28     died (86)

TOP of this page Table of Job abbreviationsYamamoto, Chikao Ehime Naval Academy 46th (3/124)
Rear admiral Naval College 30th with honor

Date Rank Other title Job
1896.10.13     born
    4th Medal  
1918.11.21 MID   Crew, Adzuma
1919. 8. 1 SUBLT   Crew, Kurama
1919. 9.25     Crew, Adzuma
1920. 6. 2     Crew, Fuso
1920.12. 1     Torp.School Bas.Course
1921. 5.20     Gun.School Bas.Course
1921.12. 1 LTJG   Crew, Kongo
1922. 3. 1     Staff, Temp. Flying Training Center / Yokosuka fg Air.Course
1922.11. 1     Kasumigaura fg Air.Course
1922.12. 1     Member, Kasumigaura fg
1922.12.15     Member, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg
1923.12. 1     DC, Kasumigaura fg (acting) / Inst, Kasumigaura fg
1924.12. 1 LT   Assist Attache, USA
1926.12. 1     Order of Return
1927. 5.10     Att, NGS
1927. 7.12     Member, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg
1927.11.15     DC, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg
1927.12.20     DC, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg / Att, NAC (B-Edu)
1928. 8.10     DC, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg
1928.10.18     DC, Akagi / Member, Yokosuka fg
1929. 3.25     DC, Akagi
1929.11.15     WL, Kasumigaura fg
1929.11.20     WL, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg
1929.11.30 LCDR    
1930.12. 1     Nav.College A-Course
1932.12. 1     Member, Yokosuka ND
1933. 1.25     Assist Staff, GF
1933. 3.25     Att, NGS / Att, DoN (S1, B-Per)
1933. 5.10     Staff, B-Per, DoN (S1)
1934.11.15 CMDR    
1935.11.15     Staff, 1Sf
1936.11.16     Staff, NGS (S1, N1)
1937.11.20     Staff, NGS (S1, N1) / Staff, JGS
1939.11.15 CAPT   CO, 15fg / Assist Staff, 2CF
1940. 1.10     CO, 15fg / Dir, 2nd Air Arsnl
1940.11.15     CO, Chitose
1941. 8.20     Att, NAC (S1, B-Adm)
1941. 9.15     Chief, S1, B-Adm, NAC
1942.11. 1     Chief, S1, B-Adm, NAC / Chief, S2, B-Adm, NAC
1943. 1. 5     Att, NGS (S1, N1)
1943. 1.20     Chief, S1, N1, NGS
1943. 4.12     Chief, S1, N1, NGS / Chief, S2, N1, NGS
1944.10.15 RADM    
1945. 1. 6     COM, 11Sf
1945. 2.10     Assist Staff, 5AF
1945. 2.15     Assist Staff, GF
1945. 3. 1     CoS, 10AF
1945. 5.25     COM, 72Sf
1945.10.10 Resv    
1980.11. 4     died (84)

TOP of this page Table of Job abbreviationsYamamoto, Iwata Gunma Naval Academy 46th (112/124)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1896. 5.15     born
1918.11.21 MID   Crew, Tokiwa
1919. 8. 1 SUBLT   Crew, Hiei
1920. 8. 3     Crew, Asashio
1920.12. 1     Torp.School Bas.Course
1921. 5.20     Gun.School Bas.Course
1921.12. 1 LTJG   Crew, Uzuki
1922. 5.25     Sub.School Bas.Course
1922.12. 1     Crew, SS-43
1923. 6.25     Crew, Ume
1923.12. 1     Crew, SS-59
1924.11. 1     Crew, Ro-60
1924.12. 1 LT   Chief Torp, Isokaze / DC, Isokaze
1925. 6. 1     DC, Hayatomo
1926. 4. 1     Crew, Yanagi
1926.11. 1     Chief Torp, Umikaze / DC, Umikaze
1927.12. 1     Crew, Ro-53
1929. 3.15     CO-Sub, Ro-14 / CO-Sub, Ro-15 / CO-Sub, Ro-16
1929.11.30     CO-Sub, Ro-14 / CO-Sub, Ro-15
1930. 3. 3     Chief Torp, Yubari / DC, Yubari
1930.11. 1     CO-Des, Momi
1931. 4.15     CO-Des, Tsuga
1931.12. 1 LCDR    
1933. 5. 1     CO-Des, Nadakaze
1935.11.15     Chief Torp, Tokiwa
1936.12. 1     CO-Des, Murakumo
1937. 7.15     CO-Des, Murakumo / CO-Des, Shirakumo
1937.10.20     CO-Des, Murakumo / CO-Des, Usugumo
1937.12. 1 CMDR   CO-Des, Murakumo
1938.12.15     CO-Des, Shikinami
1939. 2. 2     CEO, Kagero
1939. 8.10     CO-Des, Kagero
1939.11. 1     XO, Kinu
1940. 8.27     XO, Tsurugisaki
1940.10.15     XO, Saiki bg
1941. 3. 5     XO, Saiki bg / CEO, Tsurushima
1941. 7. 1     CO, 32dg
1943. 1. 6     Assist Staff, GF
1943. 1.12     CO, 7dg
1943. 5. 1 CAPT    
1943.12.15     CO, Tama
1944.10.25 RADM   KIA (48)

TOP of this page Table of Job abbreviationsYanagisawa, Kuranosuke Nagano Naval Academy 46th (17/124)
Rear admiral Naval College 29th with honor

Date Rank Other title Job
1898. 2.20     born
    3rd Medal  
1918.11.21 MID   Crew, Adzuma
1919. 8. 1 SUBLT   Crew, Kashima
1919.12. 1     Torp.School Bas.Course
1920. 5.31     Gun.School Bas.Course
1920.12. 1     Crew, Yudachi
1921. 4.20     Crew, Izumo
1921.12. 1 LTJG    
1922. 3.20     Nav.College Sel.Course
1924. 3.20     DC, Kanto (acting)
1924. 7. 4     DC, Shiretoko (acting)
1924.11. 1     Member, Sasebo ND
1924.11.26     DC, Sata
1924.12. 1 LT    
1925. 6.15     Member, Sasebo ND
1925. 7.21     DC, Tama
1925.12. 1     Torp.School Adv.Course
1926.12. 1     Chief Comm, Naka / DC, Naka
1927.12. 1     DC, Yakumo
1929. 2. 1     Staff, 2Sd
1929.11.30     Nav.College A-Course
1930.12. 1 LCDR    
1931.12. 1     Att, NGS / Att, DoN (S1, B-NA)
1932. 6. 1     Staff, NGS (Trip to Fr)
1932. 8.20     Att, Attache of Navy, LN
1932. 9.26     Att, Attache of Navy, LN / Attendant to Plenipotentiary, Geneva conference
1933.11.15     Att, Attache of Navy, LN / Att, Attache of AF, LN / Attendant to Plenipotentiary, Geneva conference
1933.12.28     Att, NGS / Att, DoN / Attendant to Plenipotentiary, Geneva conference
1934. 8.28     Att, NGS / Att, DoN / Attendant to Plenipotentiary, Geneva conference / Staff, B-PR, DoN
1934. 9.29     Att, NGS / Att, DoN / Staff, B-PR, DoN
1935.11.15 CMDR    
1936. 2. 1     Att, NGS / Adj, DoN / Staff, B-PR, DoN
1937.11.20     Att, NGS / Adj, DoN / Staff, B-PR, DoN / Staff, B-Press, JGS-N
1937.12. 1     Staff, 2Sf
1938.12. 1     Assist Staff, CSF / Assist Staff, 3F
1939. 1.10     Staff, CSF / Staff, 3F / Staff, Central China Expeditionary Army
1939. 9.23     Staff, CSF / Staff, 3F
1939.11.15 CAPT    
1939.12.15     Staff, CSF / Staff, 3F / Staff, China Expeditionary Army
1939.12.25     Att, NGS / Att, DoN (S2, B-Per)
1940. 1.15     Member, Yokosuka ND
1940. 4.15     CO-Aux, Asaka-maru
1940. 6.24     Att, NGS / Staff, NGS / Staff, JGS
1940. 8.30     Att, NGS / Staff, NGS / Assist Staff, 2CF / Staff, JGS / Assist Staff, South China Area Army
1940. 9. 5     Staff, 2F
1943. 1.27     Att, NGS / Att, DoN
1943. 2.25     Adj, DoN
1943.10. 5     Staff, GF
1944. 3.31 RADM   KIA (46)

TOP of this page Table of Job abbreviationsYokoi, Toshiyuki Aichi Naval Academy 46th (51/124)
Rear admiral Naval College 28th

Date Rank Other title Job
1897. 3.11     born
    4th Medal  
1918.11.21 MID   Crew, Adzuma
1919. 8. 1 SUBLT   Crew, Satsuma
1919.12. 1     Crew, Suwo
1920.12. 1     Torp.School Bas.Course
1921. 5.20     Gun.School Bas.Course
1921.12. 1 LTJG   Crew, Hokaze
1922. 3. 1     Staff, Temp. Flying Training Center / Yokosuka fg Air.Course
1922.11. 1     Kasumigaura fg Air.Course
1922.12. 1     Member, Yokosuka fg
1922.12. 2     Member, Yokosuka fg / Inst, Yokosuka fg
1923.12. 1     Crew, Wakamiya
1924.12. 1 LT   DC, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg
1926.12. 1     Member, Yokosuka fg
1926.12.15     Crew, Furutaka
1927. 5.10     Crew, Kako
1927.12. 1     Crew, Notoro
1928.12.10     Nav.College A-Course
1930.12. 1 LCDR   Assist Staff, 2F / Staff, 2F
1931.11. 2     Inst, Yokosuka fg
1932.12. 1     Inst, Yokosuka fg / Inst, Kasumigaura fg
1933. 6.15     Inst, Yokosuka fg
1933.10. 3     WL, Yokosuka fg / Inst, Yokosuka fg
1934.11.15     Assist Staff, GF / Staff, GF / Staff, 1F
1935.11.15 CMDR   Staff, B-Edu, NAC
1937. 7.11     Staff, 3F
1937.10.20     Staff, CSF / Staff, 3F
1937.10.25     Assist Staff, 1Sf
1937.11. 1     Staff, 1Sf
1937.12. 1     Chief Air, Yokosuka fg / Inst, Yokosuka fg
1938.12.26     Inst, Nav.College
1940.10.15     CO, 14fg / Assist Staff, 2CF
1940.11.15 CAPT    
1941. 4.17     CO, Yokohama fg
1942. 5.10     XO, Yokosuka fg / Chief Inst, Yokosuka fg
1944. 2.10     Member, Yokosuka ND
1944. 2.16     CO, Hiyo
1944. 7. 1     Member, Kure ND
1944. 7.10     Member, Yokosuka ND
1944. 8.28     Member, Yokosuka fg
1944.10.28     Assist Staff, 2AF
1944.10.24     COM, 25Sf
1945. 2.10     CoS, 5AF
1945. 5. 1 RADM    
1945.10.10 Resv    
1969.12.23     died (72)

TOP of this page Table of Job abbreviations


TOP page

Copyright © Hiroshi Nishida (Misohito), 2003