Department of Navy, and extra bureau


Minister of Navy
Vice-minister of Navy
Director, Bureau of Naval Affairs Director, Personnel Bureau Director, Education Bureau
Director, Readiness Bureau Director, Engineer Bureau Director, Supply Buerau
Director, Medical Bureau Director, Accounting Bureau Director, Legal Bureau
Director, Naval Shipbuilding Command Director, Naval Air Command

Minister of Navy
Date Rank Name Class Note
1885.12.22 LGEN Saigo, Tsugumichi    
1886. 7.10 LGEN Oyama, Iwao    
1887. 7. 1 LGEN Saigo, Tsugumichi    
1890. 5.17 VADM Kabayama, Sukenori    
1892. 8. 8 VADM Nire, Kagenori    
1893. 3.11 LGEN Saigo, Tsugumichi    
1894.10. 3 ADM (Reclassified)    
1898. 1.20 FADM (Promoted)    
1898.11. 8 VADM Yamamoto, Gombei 2  
1904. 6. 6 ADM (Promoted)    
1906. 1. 7 VADM Saito, Makoto 6  
1912.10.16 ADM (Promoted)    
1914. 4.16 VADM Yashiro, Rokuro 8  
1915. 8.10 VADM Kato, Tomosaburo 7  
1915. 8.28 ADM (Promoted)    
1923. 5.15 ADM Takarabe, Takeshi 15  
1924. 1. 7 ADM Murakami, Kakuichi 11  
1924. 6.11 ADM Takarabe, Takeshi 15  
1927. 4.20 ADM Okada, Keisuke 15  
1929. 7. 2 ADM Takarabe, Takeshi 15  
1930.10. 3 ADM Abo, Kiyokazu 18  
1931.12.13 ADM Osumi, Mineo 24  
1932. 5.26 ADM Okada, Keisuke 15  
1933. 1. 9 ADM Osumi, Mineo 24  
1936. 3. 9 ADM Nagano, Osami 28  
1937. 2. 2 VADM Yonai, Mitsumasa 29  
1937. 4. 1 ADM (Promoted)    
1939. 8.30 VADM Yoshida, Zengo 32  
1940. 9. 5 ADM Oikawa, Koshiro 31  
1941.10.18 ADM Shimada, Shigetaro 32  
1944. 7.17 ADM Nomura, Naokuni 35  
1944. 7.22 ADM Yonai, Mitsumasa 29 In service
1945.11.30 Department of Navy disbanded

Vice-minister of Navy
Date Rank Name Class Note
1886. 4. 1 VADM Kabayama, Sukenori    
1890. 5.17 RADM Ito, Toshiyoshi    
1891. 9.26 VADM (Promoted)    
1898.11.10 CAPT Saito, Makoto 6  
1900. 5.20 RADM (Promoted)   Secretary-general of Navy
1903.12. 5   (Job renamed)   Vice-minister of Navy
1904. 6. 6 VADM (Promoted)    
1906. 1. 7 RADM Kato, Tomosaburo 7  
1908. 8.28 VADM (Promoted)    
1909.12. 1 RADM Takarabe, Takeshi 15  
1913.12. 1 VADM (Promoted)    
1914. 4.17 RADM Suzuki, Kantaro 14  
1917. 6. 1 VADM (Promoted)    
1917. 9. 1 VADM Tochinai, Sojiro 13  
1920. 8.16 VADM Ide, Kenji 16  
1923. 5.25 VADM Okada, Keisuke 15  
1924. 6.11 VADM Abo, Kiyokazu 18  
1925. 4.15 VADM Osumi, Mineo 24  
1928.12.10 VADM Yamanashi, Katsunoshin 25  
1930. 6.10 VADM Kobayashi, Seizo 26  
1931.12. 1 VADM Sakonji, Seizo 28  
1932. 6. 1 VADM Fujita, Hisanori 29  
1934. 5.10 VADM Hasegawa, Kiyoshi 31  
1936.12. 1 VADM Yamamoto, Isoroku 32  
1939. 8.30 VADM Sumiyama, Tokutaro 34  
1940. 9. 5 VADM Toyoda, Teijiro 33  
1941. 4. 4 VADM Sawamoto, Yorio 36  
1944. 3. 1 ADM (Promoted)   holding
1944. 7.18 VADM Oka, Takazumi 39  
1944. 8. 5 VADM Inoue, Shigeyoshi 37  
1945. 5.15 VADM Tada, Takeo 40  
1945.11.20 VADM Mito, Hisashi 42  
1945.11.30 Department of Navy disbanded

Director, Bureau of Naval Affairs
Date Rank Name Class Note
1886. 1.29 VADM Kabayama, Sukenori    
1886. 6.15 RADM Inoue, Yoshika    
1889. 3. 9   (Job renamed)   Director, 1st Bureau
1889. 5.15 RADM Ito, Sukeyuki    
1892.12.12 VADM Ito, Toshiyoshi    
1893. 5.20   (Job renamed)   Director, Bureau of Naval Affairs
1895. 3. 8 RADM Yamamoto, Gombei 2  
1898. 5.14 VADM (Promoted)    
1898.11.10 RADM Morooka, Yoriyuki 2  
1900. 5.20 RADM Saito, Makoto 6  
1900.10.25 RADM Kamimura, Hikonojo 4  
1902.10.29 RADM Dewa, Shigeto 5  
1903.10.27 RADM Nakamizo, Tokutaro 5  
1904. 2. 3 RADM Saito, Makoto 6  
1904. 6. 6 VADM (Promoted)    
1905.12.19 RADM Kato, Tomosaburo 7  
1906.11.22 RADM Taketomi, Kunikane    
1908. 5.15 VADM Nakamizo, Tokutaro 5  
1909.12. 1 RADM Tochinai, Sojiro 13  
1912. 4.20 RADM Egashira, Yasutaro 12  
1913. 1. 7 VADM (Promoted)    
1913. 1.10 RADM Nomaguchi, Kaneo 13  
1914. 4.17 RADM Akiyama, Saneyuki 17  
1916. 2.21 RADM Suzuki, Kantaro 14  
1916. 6.23 RADM Oguri, Kozaburo 15  
1916.12. 1 RADM Ide, Kenji 16  
1917.12. 1 VADM (Promoted)    
1920. 8.16 VADM Horiuchi, Saburo 17  
1922. 5. 1 RADM Osumi, Mineo 24  
1923.12. 1 RADM Kobayashi, Seizo 26  
1926.12. 1 VADM (Promoted)    
1927. 3.25 RADM Sakonji, Seizo 28  
1928.12.10 VADM (Promoted)    
1929. 9. 6 RADM Hori, Teikichi 32  
1931.11. 2 RADM Toyoda, Teijiro 33  
1932. 5.12 RADM Terajima, Ken 31  
1932.12. 1 VADM (Promoted)    
1933. 9.15 RADM Yoshida, Zengo 32  
1934.11.15 VADM (Promoted)    
1935.12. 2 VADM Toyoda, Soemu 33  
1937.10.20 RADM Inoue, Shigeyoshi 37  
1939.10.18 RADM Abe, Katsuo 40  
1940.10.15 RADM Oka, Takazumi 39  
1942.11. 1 VADM (Promoted)    
1944. 8. 1 VADM Tada, Takeo 40  
1945. 5.15 VADM Hoshina, Zenshiro 41  
1945.11.17 RADM Yamamoto, Yoshio 47  
1945.11.30 Department of Navy disbanded

Director, Personnel Bureau
Date Rank Name Class Note
1900. 5.20 CAPT Hashimoto, Masaaki 5 acting
1901. 7. 3 RADM Misu, Sotaro 5  
1903.12.28 RADM Hashimoto, Masaaki 5  
1905.11.30 VADM (Promoted)    
1905.12.19 RADM Ogura, Byoichiro 5  
1908.12.10 RADM Tsuchiya, Tamotsu 9  
1911. 3.11 RADM Egashira, Yasutaro 12  
1912. 4.20 RADM Yamaya, Tanin 12  
1913.12. 1 RADM Suzuki, Kantaro 14  
1914. 5.23 CAPT Mukai, Yaichi 15 acting
1915.12.13 RADM Okada, Keisuke 15  
1917.12. 1 RADM Taniguchi, Naomi 19  
1920.10. 1 RADM Furukawa, Shinzaburo 21  
1923. 2. 1 RADM Yamanashi, Katsunoshin 25  
1924.12. 1 RADM Sakonji, Seizo 28  
1926.12. 1 RADM Fujita, Hisanori 29  
1928.12.10 RADM Matsushita, Hajime 31  
1930.12. 1 RADM Anno, Kiyoshi 33  
1933.11.15 RADM Kobayashi, Sonosuke 35  
1936.12. 1 RADM Shimizu, Mitsumi 36  
1938.12.15 RADM Ito, Seiichi 39  
1940.11.28 RADM Nakahara, Yoshimasa 41  
1942.12.10 RADM Nakazawa, Tasuku 43  
1943. 6.15 RADM Mito, Hisashi 42  
1945. 5. 7 RADM Ono, Takeji 44  
1945.11.24 RADM Kawai, Iwao 47  
1945.11.30 Department of Navy disbanded

Director, Education Bureau
Date Rank Name Class Note
1900. 5.20 RADM Morooka, Yoriyuki 2 Director, Naval Education Command
1901. 7. 3 RADM Matsunaga, Yuju 2  
1903. 9. 5 VADM Kamimura, Hikonojo 4  
1903.10.27 VADM Arima, Shinichi 2  
1905. 2. 7 VADM Saito, Makoto 6  
1905.11. 7 VADM Misu, Sotaro 5  
1906. 2. 2 VADM Sakamoto, Toshiatsu 6  
1906.11.22 VADM Dewa, Shigeto 5  
1908. 5.26 VADM Arima, Shinichi 2  
1908. 8.28 VADM Sakamoto, Toshiatsu 6  
1912.12. 1 VADM Yoshimatsu, Motaro 7  
1914. 3.25 VADM Shimamura, Hayao 7  
1914. 4.22 VADM Nawa, Matahachiro 10  
1915. 2. 5 VADM Kato, Sadakichi 10  
1916.12. 1 VADM Arima, Ryokitsu 12  
1917. 4. 6 VADM Murakami, Kakuichi 11  
1918. 7. 2 ADM (Promoted)    
1919.12. 1 ADM Arima, Ryokitsu 12  
1920.12. 1 ADM Nomaguchi, Kaneo 13  
1923. 4. 1 RADM Furukawa, Shinzaburo 21 Director, Education Bureau
1923.12. 1 VADM (Promoted)    
1924. 4.10 RADM Shirane, Kumazo 24  
1925. 9.18 RADM Nomura, Kichisaburo 26  
1926. 7.26 RADM Suetsugu, Nobumasa 27  
1927.12. 1 VADM (Promoted)    
1928.12.10 RADM Ominato, Naotaro 29  
1929.11.30 VADM (Promoted)    
1930. 6.10 RADM Terajima, Ken 31  
1932. 6.16 RADM Goto, Akira 31  
1933.11. 5 RADM Nakamura, Kamesaburo 33  
1934. 9.20 RADM Sonoda, Minoru 34  
1935. 3.15 RADM Toyoda, Soemu 33  
1935.11.15 VADM (Promoted)    
1935.12. 2 RADM Sumiyama, Tokutaro 34  
1936.12. 1 VADM (Promoted)    
1937.12. 1 RADM Niimi, Masaichi 36  
1939.11.15 RADM Kusaka, Jinichi 37  
1940.11.15 VADM (Promoted)    
1941. 4. 4 RADM Tokunaga, Sakae 41  
1942.11.20 RADM Yano, Shikazo 43  
1944. 3. 1 RADM Takagi, Sokichi 43  
1944. 9. 9 RADM Onishi, Shinzo 42  
1944.10.15 VADM (Promoted)    
1945. 5. 5 VADM Takayanagi, Gihachi 41  
1945. 8.20 RADM Kosaka, Kanae 43  
1945.10. 1 (vacant)
1945.11.30 Department of Navy disbanded

Director, Readiness Bureau
Date Rank Name Class Note
1940.11.15 RADM Hoshina, Zenshiro 41  
1943.11. 1 VADM (Promoted)    
1945. 3. 1 Abolished

Director, Engineer Bureau
Date Rank Name Class Note
1916. 4. 1 VADM/E Ichikawa, Kiyojiro    
1921. 9. 1 VADM/E Funabashi, Zenya    
1923. 5.25 VADM/E Hiratsuka, Tamotsu 19  
1924.12.20 Abolished

Director, Supply Bureau
Date Rank Name Class Note
1920.10. 1 RADM Yamaguchi, Ei 17 b
1921.12. 1 RADM Nakazato, Shigetsugu 20 b
1922.12. 1 VADM (Promoted)    
1924. 6.11 VADM Fujiwara, Eizaburo 21 b
1924.12.20 VADM Hiratsuka, Tamotsu 19 b
1925. 8. 1 VADM Ikeda, Iwasaburo E3 b
1928.12.10 VADM Shimizu, Tokuichi E5 b
1929.11.30 VADM Yamashita, Gihachiro E7 b
1931.12. 1 VADM Sugi, Masato E10 b
1932. 6. 1 VADM Ushimaru, Fukusaku E11 b
1934. 5.10 VADM Onodera, Hiromu E12 b
1935.12. 2 VADM Ueda, Muneshige E13 b
1936.12. 1 VADM Ujiie, Nagaaki E15 b
1939. 8.30 RADM Mishuku, Konomu E17 b
1939.11.15 VADM (Promoted)    
1943.10.25 VADM Nabeshima, Shigeaki E19 b
1945. 5. 1 VADM Morita, Kanichi E23 b
1945.11.15 RADM Akishige, Jitsue E28 b
1945.11.30 Department of Navy disbanded

Director, Medical Bureau
Date Rank Name Class Note
1897. 4. 1 S/GEN Saneyoshi, Yasuzumi    
1905.12.13 S/GEN Kimura, Sosuke    
1915.12.13 S/GEN1 Honda, Tadao    
1919. 9.22 VADM/S (Rank renamed)    
1919.12. 1 RADM/S Suzuki, Yuzo    
1921.12. 1 VADM/S (Promoted)    
1923.12. 1 VADM/S Hirano, Isamu    
1925.12. 1 VADM/S Amamiya, Ryoshichiro    
1927.12. 1 VADM/S Onuki, Yasuzo    
1929.11.30 VADM/S Ogawa, Ryu   died 1932. 2.22
1932. 2.25 RADM/S Koda, Naka    
1932.12. 1 VADM/S (Promoted)    
1934.11.15 VADM/S Takasugi, Shinichiro    
1939.11.15 VADM/S Nakano, Taro    
1941.10.15 VADM/S Tanaka, Higotaro    
1943.10.25 VADM/S Hori, Nobuaki    
1945.11.29 CAPT/S Arima, Shizuka    
1945.11.30 Department of Navy disbanded

Director, Accounting Bureau
Date Rank Name Class Note
1893. 5.20 P/GEN Kawaguchi, Takesada    
1897. 6. 5 P/GEN Murakami, Keijiro    
1902. 5.26 P/GEN1 (Promoted)    
1908. 8.15 P/GEN Fukunaga, Kichinosuke    
1912. 5.10 P/GEN Shisa, Masaru    
1914. 5.29 P/GEN1 (Promoted)    
1919. 9.22 VADM/P (Rank renamed)    
1923. 5.25 RADM/P Fukamizu, Sadakichi    
1923.12. 1 VADM/P (Promoted)    
1925. 8. 1 RADM/P Nagayasu, Shinjiro    
1925.12. 1 VADM/P (Promoted)    
1927. 4.13 RADM/P Kato, Ryoichi    
1927.12. 1 VADM/P (Promoted)    
1933. 5.20 RADM/P Murakami, Haruichi    
1933.11.15 VADM/P (Promoted)    
1938. 5. 2 VADM/P Takei, Daisuke    
1943. 6. 1 VADM/P Yamamoto, Ushinosuke P1  
1945.11.30 Department of Navy disbanded

Director, Legal Bureau
Date Rank Name Class Note
1900. 5.20 P/CAPT Toki, Yutaka   Director, Judicial Bureau
1901. 6.30 RADM (Reclassified)    
1907. 5.30 CAPT Takarabe, Takeshi 15 holding
1909.12. 1 RADM (Promoted)   holding
1913. 9.30   Uchida, Shigenari    
1916. 4. 1   (Job renamed)   Director, Legal Bureau
1925. 3.16   Yamada, Saburo    
1936. 3.28   Shiomi, Shigeki    
1941. 4. 1   Obata, Yoshizumi    
1942. 4. 1 VADM/J (Reclassified)    
1944.11. 1 RADM/J Shimada, Kiyoshi    
1945.11. 1 VADM/J (Promoted)    
1945.11.20 RADM/J Yufu, Kikuo    
1945.11.30 Department of Navy disbanded

Director, Naval Shipbuilding Command
Date Rank Name Class Note
1900. 5.20 VADM Tsunoda, Hidematsu    
1901. 7. 3 RADM Arima, Shinichi 2  
1902. 9.24 VADM (Promoted)    
1903.10.27 RADM Saito, Makoto 6  
1904. 6. 6 VADM (Promoted)    
1906. 1.10 VADM Ijuin, Goro 5  
1906.11.22 VADM Kataoka, Shichiro 3  
1908. 8.28 RADM Matsumoto, Kazu 7  
1909.12. 1 VADM (Promoted)    
1913.12. 1 VADM Ijichi, Suetaka 7  
1914. 5.23 VADM Murakami, Kakuichi 11  
1915.10. 1   (Job renamed)   Director, Naval Technical Command
1915.12.13 VADM Tochinai, Sojiro 13  
1917. 9. 1 (vacant)
1917.12.12 VADM Ito, Otojiro 13  
1920.10. 1 VADM Okada, Keisuke 15 Director, Naval Shipbuilding Command
1923. 5.25 VADM Abo, Kiyokazu 18  
1924. 6.11 VADM Yoshikawa, Yasuhira 22  
1926.12.10 VADM Yamanashi, Katsunoshin 25  
1928.12.10       holding
1929. 2. 1 VADM Kobayashi, Seizo 26  
1930. 6.10 VADM Fujita, Hisanori 29  
1932. 6. 1 VADM Sugi, Masato E10  
1934. 5.10 ADM Nakamura, Ryozo 27  
1936. 3.16 VADM Hyakutake, Gengo 30  
1936.12. 1 VADM Ueda, Muneshige E13 died 1939. 1.26
1939. 1.27 VADM Shiozawa, Koichi 32  
1939. 8.30 VADM Toyoda, Teijiro 33  
1939.10.21 VADM Toyoda, Soemu 33  
1941. 9.18 VADM Iwamura, Seiichi 37  
1943. 4.15 VADM Sugiyama, Rokuzo 38  
1944.11. 4 VADM Inoue, Shigeyoshi 37  
1944.11.18 VADM Shibuya, Ryutaro E18  
1945.11.30 Department of Navy disbanded

Director, Naval Air Command
Date Rank Name Class Note
1927. 4. 5 VADM Yamamoto, Eisuke 24  
1928.12.10 VADM Ando, Masataka 28  
1931.10.10 RADM Matsuyama, Shigeru 30  
1931.12. 1 VADM (Promoted)    
1933.11.15 VADM Kato, Takayoshi 31  
1934. 1.17 VADM Shiozawa, Koichi 32  
1935.12. 2 VADM Yamamoto, Isoroku 32  
1936.12. 1 VADM Oikawa, Koshiro 31  
1938. 4.25 VADM Yamamoto, Isoroku 32  
1938.11.15 VADM Toyoda, Teijiro 33  
1940.10. 1 VADM Inoue, Shigeyoshi 37  
1941. 9.10 VADM Katagiri, Eikichi 34  
1942.12. 1 VADM Tsukahara, Nishizo 36  
1944. 9.15 VADM Totsuka, Michitaro 38  
1945. 5. 1 VADM Inoue, Shigeyoshi 37  
1945. 5.15 VADM Wada, Misao 39  
1945.11.30 Department of Navy disbanded


TOP page

Copyright © Hiroshi Nishida (Misohito), 2001.