Graduates of Naval Academy class 47th

TOP page People TOP

Rear admirals Amano, Shigetaka Amaya, Yoshishige
Arimura, Fuji Eguchi, Nao
Haneda, Jiro Hitomi, Soichiro
Hosoya, Sukehiko Itagaki, Akira
Jo, Eiichiro Kato, Yukio
Kawabata, Masaharu Kawaguchi, Masao
Kawai, Iwao Kawano, Yasushi
Kishi, Yoshiyuki Kitamura, Fumio
Mitsunobu, Toyo Miura, Kanzo
Oe, Ranji Okamoto, Yoshisuke
Onitsuka, Tetsuo Ota, Nobunosuke
Sasaki, Takanobu Taguchi, Taro
Takahashi, Nobukichi Tanaka, Jo
Toma, Ryo Yamamoto, Yoshio
Yasutake, Shiro Yokoyama, Ichiro
Captains Ejima, Hisao Fujita, Motonari
Hamada, Yuki Ikeda, Tomio
Kajiwara, Sueyoshi Maeda, Takanari
Matsubara, Akio Mayuzumi, Haruo
Mori, Takejiro Nagai, Takeo
Naoi, Toshio Okino, Matao
Saito, Masahisa Sugiura, Norio
Takahashi, Chihaya Ueda, Yasuhiko
Commander Kaseda, AkihikoAmano, Shigetaka Osaka Naval Academy 47th (47/115)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1897. 2. 2     born
1919.10. 9 MID   Crew, Tokiwa
1920. 5.31     Crew, Hyuga
1920. 8. 1 SUBLT    
1920.12. 1     Gun.School Bas.Course
1921. 5.20     Torp.School Bas.Course
1921.12. 1     Crew, Kusunoki
1922. 3. 3     Crew, Musashi
1922.12. 1 LTJG   Crew, Yunagi
1923.11. 1     DC, Yokosuka SC (acting) / Inst, Yokosuka SC
1924. 9.10     DC, Shiriya (acting)
1924.11. 1     Member, Yokosuka ND
1924.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1925.12. 1     Chief Torp, Shimakaze / DC, Shimakaze
1926.12. 1     EO, DD-30
1927. 4.20     Chief Torp, DD-30 / DC, DD-30
1928. 8. 1     Chief Torp, Nagatsuki / DC, Nagatsuki
1928.12.10     Inst, Torp.School / DC, Torp.School
1930.12. 1     CO-MSw, W-6
1931.11. 2     CO-Des, Yomogi
1931.12. 1 LCDR    
1933. 5.17     CO-Des, Hayate
1934.11. 1     CEO, Ariake
1935. 3.25     CO-Des, Ariake
1936.12. 1 CMDR   CO-Des, Shikinami
1937.11.15     Adj, Torp.School
1939.11. 1     CO-Des, Kagero
1940.10.15     CO, 13dg
1941. 6.23     CO, 1tg
1942. 2.10     CO, 1wg
1942. 5. 1 CAPT    
1942. 8.20     Assist Staff, 1Sd
1942. 8.31     CO, 21dg
1943. 8.20     Member, Yokosuka ND
1943. 9.15     Assist Staff, 10S
1943. 9.21     CO, 10dg
1944. 3.20     CO, 61dg
1944. 7. 7     CO, 61dg / CO-Des, Suzutsuki
1944. 7.10     CO, 61dg
1944.10.25 RADM   KIA (47)

TOP of this page Table of Job abbreviationsAmaya, Yoshishige Ibaraki Naval Academy 47th (52/115)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1941. 6.23     CO, 13dg
1942. 7.10     CO, 34dg
1942.11. 1 CAPT    
1943. 4.26     CO-Aux, Soya / CO, 4th survey unit
1944.12.26 RADM   KIA

TOP of this page Table of Job abbreviationsArimura, Fuji Kagoshima Naval Academy 47th (82/115)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1898. 1. 3     born
1919.10. 9 MID   Crew, Adzuma
1920. 5.31     Crew, Hyuga
1920. 8. 1 SUBLT    
1920. 8.12     Crew, Asahi
1920.12. 1     Gun.School Bas.Course
1921. 5.20     Torp.School Bas.Course
1921.12. 1     Crew, Nisshin
1922.12. 1 LTJG    
1923. 5.21     Crew, Kisaragi
1923.12. 1     DC, Haruna (acting)
1924. 3. 1     Chief Nav, Shimakaze (acting) / DC, Shimakaze (acting)
1924.12. 1     DC, Isuzu
1925.11. 1     DC, Manshu
1925.12. 1 LT    
1926.11. 1     Chief Nav, Urakaze / DC, Urakaze
1927.12. 1     Ope.TrainingShip Nav.Course
1928.12.10     Chief Nav, Notoro
1929.11.20     Chief Nav, Tatsuta / DC, Tatsuta
1930.11. 1     Chief Nav, Kuma / DC, Kuma
1931.12. 1 LCDR    
1932.12. 1     Chief Nav, Ashigara / DC, Ashigara
1934. 1.11     Chief Nav, Ashigara / DC, Ashigara / Chief Nav, Kaga
1934. 7.20     Chief Nav, Ashigara / DC, Ashigara
1934.11.15     Chief Nav, Maya / DC, Maya
1935.10.21     Chief Nav, Myoko / DC, Myoko
1936.12. 1     Chief Nav, Hyuga / DC, Hyuga
1937.12. 1 CMDR   Chief Nav, Fuso / DC, Fuso
1938. 6. 1     Chief Nav, Akagi / DC, Akagi
1939.11.15     Staff, NHC (B1)
1940.10.15     CO, Shimushu
1942. 7. 1     CO-Esc, Shimushu
1942. 8.22     Member, Yokosuka ND
1942. 9.15     Assist Staff, 4F
1942. 9.21     CO-Aux, Shiretoko
1942.11. 1 CAPT    
1943.12.10     Member, Yokosuka ND
1944. 1.10     MS commander, Kenyo-maru
1944. 1.18     Traffic Control, 2KEg
1944. 5.10 RADM   KIA (46)

TOP of this page Table of Job abbreviationsEguchi, Nao Saga Naval Academy 47th (97/115)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1942.11. 1 CAPT   Chief, B-Adm, 1st Powder-Yd
1943. 6. 1     TInsp, B-Gun, Kure NYd
1944.10.10     Chief, S1, B-Sup, Kure
1945. 6. 4 RADM   died

TOP of this page Table of Job abbreviationsHaneda, Jiro Niigata Naval Academy 47th (107/115)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1897. 3.15     born
1919.10. 9 MID   Crew, Tokiwa
1920. 5.31     Crew, Fuso
1920. 8. 1 SUBLT    
1920. 8.12     Crew, Nagato
1921. 3.19     Crew, Mogami
1921.12. 1     Gun.School Bas.Course
1922. 4. 8     Torp.School Bas.Course
1922. 7.12     Crew, Kashima
1922.11. 6     Crew, Shigure
1922.12. 1 LTJG    
1923.10.25     DC, Kamoi (acting)
1924.12. 1     DC, Nagato
1925. 1. 6     Chief Nav, DD-3 / DC, DD-3
1925.12. 1 LT   DC, Naruto
1926. 2.20     Member, Yokosuka ND
1926. 3.10     Chief Nav, Numakaze / DC, Numakaze
1927.12. 1     Chief Nav, Okikaze / DC, Okikaze
1929. 4. 1     Chief Nav, Isonami / DC, Isonami
1929.11. 1     Chief Nav, Katsuriki / DC, Katsuriki
1931.12. 1     Chief Nav, Furutaka / DC, Furutaka
1932. 2. 6     Inst, Sasebo SC / DC, Sasebo SC
1932. 5.16     Inst, Sasebo SC / DC, Sasebo SC / Assist Staff, GF
1932. 8.15     Inst, Sasebo SC / DC, Sasebo SC
1932. 9.15     CO-Des, Hinoki
1932.12. 1 LCDR    
1933.11.15     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1935. 7.18     Chief Ope, Ashigara / DC, Ashigara
1935.11.15     Chief Ope, Haguro / DC, Haguro
1936.12. 1     Chief Ope, Iwate / DC, Iwate
1937.11.15     Adj, Nav.Academy
1937.12. 1 CMDR    
1939. 9.25     Staff, 1st Harbour
1939.11.15     Staff, Shanghai Harbour
1940.11.15     XO, Settsu
1941. 8.11     XO, Taigei
1942. 1.15     EO, Junyo
1942. 5. 3     XO, Junyo
1943. 5. 1 CAPT    
1943. 7.25     Member, Yokosuka ND
1943. 8. 1     Inst, Nav.Academy
1943.11. 5     Inst, Nav.Academy / Att, Kure ND
1944. 3. 1     Member, Yokosuka fg
1944. 4.10     CO, Okinawa fg / XO, Okinawa fg
1944.12.15     Member, 951fg
1945. 6.13 RADM   KIA (48)

TOP of this page Table of Job abbreviationsHitomi, Soichiro Tokyo Naval Academy 47th (27/115)
Rear admiral Naval College 29th

Date Rank Other title Job
1899. 9.16     born
1919.10. 9 MID   Crew, Tokiwa
1920. 5.31     Crew, Hyuga
1920. 8. 1 SUBLT    
1920.12. 1     Gun.School Bas.Course
1921. 5.20     Torp.School Bas.Course
1921.12. 1     Crew, Settsu
1922. 2. 8     Crew, Kirishima
1922. 5.25     Crew, Momo
1922.12. 1 LTJG   Crew, Kaya
1923. 2.10     Crew, Asama
1924. 4.10     Crew, Kiku
1924.12. 1 LT   Chief Nav, Hamakaze / DC, Hamakaze
1925. 6.10     DC, Nojima
1925.11.16     Member, Kure ND
1925.12. 1     Torp.School Adv.Course
1926.12. 1     Chief Torp, DD-29 / DC, DD-29
1928. 8. 1     Chief Torp, Fumizuki / DC, Fumizuki
1928.12.10     Inst, Torp.School / DC, Torp.School
1929. 2. 5     Inst, Torp.School / DC, Torp.School / Inst, Eng.School
1929.11.30     Nav.College A-Course
1931.12. 1 LCDR   Staff, 3S
1933. 5.20     Staff, 7S
1933.11.15     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy / Staff, Army B-Trans
1934.11.15     Att, NGS / Staff, NGS (S3, N2)
1936.12. 1 CMDR   Member, Yokosuka ND
1937. 1.13     Wait
1937. 6.29     Att, NGS / Att, DoN (S1, B-Edu)
1937.11.15     Staff, B-Edu, DoN (S2/S1)
1939.11.15     Staff, 3S
1941. 7.31     Att, NGS / Att, DoN (B-Edu)
1941. 8.11     Chief, S2, B-Edu, DoN
1941.10.15 CAPT    
1943. 7. 7     Staff, 1F
1944. 2.25     Member, Yokosuka ND
1944. 3.15     Assist Staff, 7S
1944. 3.29     CO, Kumano
1944.11.25 RADM   KIA (45)

TOP of this page Table of Job abbreviationsHosoya, Sukehiko Tokyo Naval Academy 47th (54/115)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1897. 6.13     born
1919.10. 9 MID   Crew, Adzuma
1920. 5.31     Crew, Haruna
1920. 8. 1 SUBLT    
1920.12. 1     Gun.School Bas.Course
1921. 5.20     Torp.School Bas.Course
1921.12. 1     Crew, Sakura
1922.11.10     Crew, Yakumo
1922.12. 1 LTJG    
1924. 4.10     Member, Yokosuka ND
1924. 5. 1     DC, Tokiwa (acting)
1924.12. 1 LT   Nav.College Nav.Course
1925.12. 1     Chief Nav, DD-5 / DC, DD-5
1926.12. 1     Chief Nav, Matsue
1927. 1.20     Chief Nav, Chogei / DC, Chogei
1927.12. 1     Chief Nav, Mamiya
1928.12.10     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1931.12. 1 LCDR   Chief Nav, Kiso / DC, Kiso
1932.11.15     Chief Nav, Hosho / DC, Hosho
1933.11.15     Chief Nav, Yakumo / DC, Yakumo
1934. 6. 1     Chief Nav, Yakumo / DC, Yakumo / Chief Nav, Taigei
1934. 7.18     Chief Nav, Yakumo / DC, Yakumo
1935. 8.15     Chief Nav, Kaga / DC, Kaga
1936.12. 1 CMDR   Chief Nav, Kirishima / DC, Kirishima
1937.12. 1     Chief Nav, Nagato / DC, Nagato
1938.11.15     Att, NGS / Att, DoN
1938.12. 1     Staff, B-Per, DoN (S2)
1940.11.15     Aide-dc, Prince / Aide-dc, FADM (to FADM Prince Hiroyasu) / Adj, NGS / Adj, JGS-N
1941. 5.10     Aide-dc, Prince / Aide-dc, FADM (to FADM Prince Hiroyasu) / Att, NGS (B-WarHistory)
1941.10.15 CAPT    
1942.11.25     Assist Staff, CSF
1942.12. 7     CO, Ataka
1943.12.25     Traffic Control, 1KEg
1944. 9.12 RADM   KIA (47)

TOP of this page Table of Job abbreviationsItagaki, Akira Aomori Naval Academy 47th (112/115)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1897. 6.20     born
1919.10. 9 MID   Crew, Adzuma
1920. 5.31     Crew, Haruna
1920. 8. 1 SUBLT    
1920. 8.12     Crew, Kuma
1920.12. 1     Gun.School Bas.Course
1921. 5.20     Torp.School Bas.Course
1921.12. 1     Crew, Nisshin
1922.12. 1 LTJG    
1923. 5. 1     EO, Isuzu
1923. 8.15     Crew, Isuzu
1923.10.15     DC, Tsurumi (acting)
1924.12. 1     DC, Mutsu
1925.12. 1 LT   Gun.School Adv.Course
1926.12. 1     Crew, Tade
1927.12. 1     Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1930.12. 1     DC, Nagato
1931.10.15     VChief Gun, Yakumo / DC, Yakumo
1931.12. 1 LCDR    
1933.11.15     Chief Gun, Aoba
1934.11. 1     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1936.12. 1     Chief Gun, Kirishima
1937.12. 1 CMDR   Chief Gun, Hyuga
1938.12.15     Inst, Gun.School
1940.11.15     XO, Kinugasa
1941. 4. 1     CO, Yokosuka 4lg
1942. 5.20     Member, Sasebo ND
1942. 6.10     Staff, Sasebo kg / XO, 1st Sasebo SC / Chief Inst, 1st Sasebo SC
1942.11. 1 CAPT    
1944. 1. 4     Staff, Sasebo kg / XO, Sasebo SC / Chief Inst, Sasebo SC
1944. 9.10     Staff, 31Bg / XO, 31Bg
1945. 2.17 RADM   KIA (47)

TOP of this page Table of Job abbreviationsJo, Eiichiro Kumamoto Naval Academy 47th (28/115)
Rear admiral Naval College 30th

Date Rank Other title Job
1899. 4. 1     born
    4th Medal  
1919.10. 9 MID   Crew, Adzuma
1920. 5.31     Crew, Fuso
1920. 8. 1 SUBLT    
1921. 3.15     Crew, Akashi
1921.11. 1     Member, Yokosuka ND
1921.12. 1     Gun.School Bas.Course
1922. 4. 8     Torp.School Bas.Course
1922. 7.12     Crew, Hiei
1922.12. 1 LTJG    
1923. 2.10     Member, Kasumigaura fg
1923. 5.21     Kasumigaura fg Air.Course
1924. 5.31     Member, Kasumigaura fg
1924.12. 1 LT    
1925. 1. 7     Inst, Kasumigaura fg / DC, Kasumigaura fg
1925.10.20     DC, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg
1927.11.15     Member, Yokosuka fg
1928. 4. 1     DC, Akagi
1928.12. 1     DC, Akagi / Member, Yokosuka fg
1928.12.10     DC, Hosho
1929.11.15     DC, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg
1930.12. 1     Nav.College A-Course
1931.12. 1 LCDR    
1932.12. 1     WL, Yokosuka fg / Inst, Yokosuka fg
1932.12.27     WL, Yokosuka fg / Inst, Yokosuka fg / Inst, Gun.School
1933. 2. 2     WL, Yokosuka fg / Inst, Yokosuka fg / Inst, Gun.School / Inst, Torp.School
1934. 4. 1     Assist Attache, USA / SVO, NSC / SVO, NAC
1936. 4.10     Order of Return
1936. 8.10     Inst, Yokosuka fg
1936.11.16     Staff, 2Sf
1936.12. 1 CMDR    
1937.12. 1     Staff, 1Sf
1937.12.15     Staff, NGS / Staff, JGS-N
1938. 7.15     Staff, NGS / Inst, Nav.College / Staff, JGS-N
1938. 7.20     Staff, NGS / Inst, Nav.College / Inst, Mil.College / Staff, JGS-N
1939. 1.10     Staff, NGS / Staff, JGS-N
1939.11.15     XO, 13fg
1940.11. 1     Att, NGS
1940.11.15     Aide-dc / Secretary, Military Council Committee
1941.10.15 CAPT    
1944. 1.20     Member, Yokosuka ND
1944. 2. 1     Assist Staff, GF
1944. 2.15     CO, Chiyoda
1944.10.25 RADM   KIA (45)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKato, Yukio Wakayama Naval Academy 47th (39/115)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1898.10.25     born
1919.10. 9 MID   Crew, Tokiwa
1920. 5.31     Crew, Fuso
1920. 8. 1 SUBLT    
1920. 9. 5     Crew, Tsushima
1920.12. 1     Crew, Kasuga
1921. 4. 1     Crew, Kitakami
1921.12. 1     Gun.School Bas.Course
1922. 4. 8     Torp.School Bas.Course
1922. 7.12     Crew, Kuma
1922.12. 1 LTJG    
1923. 5.30     Sub.School Bas.Course
1923.12. 1     EO, SS-69
1924. 4.29     Crew, SS-69
1924.11. 1     Crew, Ro-30
1924.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1925.12. 1     Crew, Ro-26
1926.12. 1     Crew, Ro-18
1927.12. 1     EO, I-23
1928. 4.28     Chief Torp, I-23 / DC, I-23
1929. 7. 1     EO, I-4
1929.12.24     Chief Torp, I-4 / DC, I-4
1930. 4.22     Inst, Sub.School / DC, Sub.School / Inst, Nav.Academy
1930.12. 1     Sub.School Spec.Course
1931.12. 1 LCDR   Inst, Sub.School / Staff, B-Sub, Kure NYd
1932. 3.26     Inst, Sub.School / Staff, B-Sub, Kure NYd / Inst, Nav.Academy
1933.11.15     CO-Sub, I-63
1934. 3.20     Sub.School A-Course
1934. 7.16     CO-Sub, I-63
1935.11.15     Inst, Sub.School / Staff, B-Sub, Kure NYd / Inst, Nav.Academy
1936.12. 1 CMDR    
1937.12. 1     Inst, Sub.School / Staff, B-Sub, Kure NYd
1938. 3.19     Staff, B-Sub, Kure NYd / TInsp, B-Shipbuild, Kure NYd / TInsp, B-Torp, Kure NYd
1938.11.15     Staff, B-Sub, Kure NYd
1941. 8.11     CO, 28sg / CO, 21sg
1941.10.15 CAPT    
1941.11.10     CO, 28sg
1942. 1.17 RADM   KIA (43)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKawabata, Masaharu Tokyo Naval Academy 47th (6/115)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1898. 5. 6     born
1919.10. 9 MID   Crew, Adzuma
1920. 8. 1 SUBLT    
1922.12. 1 LTJG    
1924.12. 1 LT    
1926.12. 1     Nav.College Sel.Course
1927. 3.15     Att, NGS
1927. 5. 1     Assist Attache, USSR
  LCDR    
1934. 3.10     Att, NGS
      Member, Manchuria Expd.Force
1934. 4.10     Staff, NGS / Inst, Nav.College
1935.11.25 CMDR    
1936. 4.25     Attache, USSR / Attache, Fin
1939. 3.20     Order of Return
1939. 9. 1     Member, Kisarazu fg
1939.11.15     Assist Staff, CSF
1939.12.15     Shanghai Resident Assist / Assist Staff, CSF / Staff, CSF
1940.11.15 CAPT    
1941. 7.31     Member, Yokosuka ND
1941. 9.20     CO, Tama
1942. 8. 1     Att, NGS
1942. 8.15     Chief, S7, N3, NGS
1944. 8.15     CEO, Katsuragi
1944.10.15     CO, Katsuragi
1945. 4. 1     VCoS, Yokosuka ND
1945. 5. 1 RADM    
1945.11.29     Att, Yokosuka ND / Att, DoN
1945.11.30 Resv    
1947. 4.29     died (48)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKawaguchi, Masao Wakayama Naval Academy 47th (46/115)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1898. 2.19     born
    4th Medal  
1919.10. 9 MID   Crew, Adzuma
1920. 5.31     Crew, Chikuma
1920. 8. 1 SUBLT    
1920.12. 1     Crew, Kasuga
1921. 4. 1     Crew, Tone
1921.10.28     Member, Yokosuka ND
1921.12. 1     Gun.School Bas.Course
1922. 4. 8     Torp.School Bas.Course
1922. 7.12     EO, Isuzu
1922. 8. 4     Crew, Tama
1922.12. 1 LTJG    
1923. 3. 5     Crew, Kasuga
1923.12. 1     DC, Kasuga (acting)
1924. 4.10     DC, Ominato bg (acting)
1924.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1925.12. 1     Chief Comm, Kitakami / DC, Kitakami
1927. 3.15     Att, NGS / Att, DoN
1929. 4. 8     Staff, S-Comm, DoN
1929.11.12     Attendant to Plenipotentiary, London conference
1930. 7. 1     Chief Comm, Tama / DC, Tama
1930. 8.29     Assist Staff, 2F
1931.12. 1 LCDR   Assist Staff, GF
1932.12. 1     Att, NGS (S11, N4)
1933.11.15     Att, NGS (S11, N4) / Att, DoN (S-Comm)
1935.10.15     Inst, Comm.School / Inst, Gun.School / Inst, Nav.School
1935.12.26     Inst, Comm.School / Inst, Gun.School
1936.12. 1 CMDR   Inst, Comm.School / Inst, Gun.School / Staff, Tech.Rsch
1937. 7.11     Assist Staff, 3F
1937.10.20     Assist Staff, CSF / Assist Staff, 3F
1937.11.15     Staff, NGS
1937.11.20     Staff, NGS / Staff, JGS-N / Staff, B-Comm, JGS-N
1939.11.15     XO, Chiyoda
1940.10.15     XO, Soryu
1941. 9. 1     XO, Kaga
1942. 5. 1 CAPT    
1942. 6. 5 RADM   KIA (44)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKawai, Iwao Yamagata Naval Academy 47th (36/115)
Rear admiral Naval College 29th

Date Rank Other title Job
1896. 9. 2     born
1919.10. 9 MID   Crew, Adzuma
1920. 5.31     Crew, Tatsuta
1920. 8. 1 SUBLT    
1921. 9.26     Crew, Ise
1921.12. 1     Gun.School Bas.Course
1922. 4. 8     Torp.School Bas.Course
1922. 7.12     EO, Yura
1922.11. 1     Crew, Yura
1922.12. 1 LTJG    
1923. 8.13     Crew, Sumida
1923.12.15     Crew, Fushimi
1924. 7. 4     DC, Tsushima (acting)
1924.12. 1 LT   Crew, Hishi
1925.12. 1     DC, Mutsu
1926.12. 1     Gun.School Adv.Course
1927.12. 1     DC, Kako
1929.11.30     Nav.College A-Course
1931.12. 1 LCDR   Chief Gun, Naka
1932.12. 1     Staff, 2Sd
1934.11. 1     Att, NGS
1934.11.15     Staff, NGS (S2, N1 / S3, N2)
1936.12. 1 CMDR   Staff, 2F
1937.12. 1     Staff, GF / Staff, 1F
1938.11.15     Att, NGS (S1, N1)
1938.12. 1     Staff, NGS / Staff, JGS-N
1939.11.15     Staff, NGS / Staff, JGS-N / Staff, Military General Staffs / Staff, JGS-A
1940.11.15 CAPT   Staff, 4F
1942. 7.15     Member, Yokosuka ND
1942. 9. 5     Assist Staff, 5F
1942. 9.20     CO, Kiso
1943.10. 4     Att, NGS / Att, DoN (S1, B-Per)
1943.11.18     Chief, S1, B-Per, DoN
1945. 4. 1     Chief, S1, B-Per, DoN / Chief, S3, B-Per, DoN
1945. 5. 1 RADM    
1945. 6. 5     Chief, S1, B-Per, DoN
1945.11.24     Dir, B-Per, DoN / Chief, S1, B-Per, DoN / Chief, S3, B-Per, DoN
1945.11.30 Resv
Mob
   
1945.12. 1 D2D Staff   Dir, B-Per, D2D / Chief, S-Apoint, B-Per, D2D
1946. 4. 1 D2D officer    
1946. 6.15 Demob   Chief, B-Per, B-Demob2, Demobilization Agency / Chief, S-Per, B-Per, B-Demob2, Demobilization Agency
1948. 1. 1     Chief, B-Settle, B-Demob2, Demobilization Agency
1948. 5.31     Chief, B-Settle, B-Demob2, Restoration Relief agency
1950. 8.16     resigned
1972. 5.15     died (77)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKawano, Yasushi Miyazaki Naval Academy 47th (69/115)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1897.11.26     born
1919.10. 9 MID   Crew, Tokiwa
1920. 5.31     Crew, Ise
1920. 8. 1 SUBLT    
1920. 8.12     Crew, Ikoma
1921. 5.12     Crew, Mutsu
1921.12. 1     Gun.School Bas.Course
1922. 4. 8     Torp.School Bas.Course
1922. 7.12     Crew, Fuso
1922.11.20     Crew, Tsushima
1922.12. 1 LTJG    
1923.12. 1     DC, Takasaki (acting)
1924.12. 1     DC, Asahi
1925.12. 1 LT   Chief Nav, DD-3 / DC, DD-3
1926.12. 1     EO, DD-32
1927. 3. 1     Chief Nav, DD-32 / DC, DD-32
1928. 1.20     Chief Nav, Hakaze / DC, Hakaze
1929.11.30     Chief Ope, Manshu / DC, Manshu
1930.12.12     CO-MSw, W-4
1931.12. 1 LCDR   Chief Ope, Erimo
1932.12. 1     Ope.TrainingShip Ope.Course
1933. 5.25     CO-Des, Kaki
1933.11. 1     Assist Staff, 3F
1933.11.15     CO, Sumida
1934.11.15     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1936.12. 1     Chief Ope, Haruna / DC, Haruna
1937.11.15     Chief Ope, Ise / DC, Ise
1937.12. 1 CMDR    
1938.11. 1     Assist Staff, 11S
1938.11.15     CO, Hozu
1940.10.15     XO, Kumano
1941. 9. 3     CO, Ishigaki
1942. 7. 1     CO-Esc, Ishigaki
1942.11. 1 CAPT    
1943.10. 1     CO, 17kg
1944. 6. 6     CO, 12kg
1945. 4.12 RADM   KIA (47)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKishi, Yoshiyuki Nagano Naval Academy 47th (8/115)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1898. 4.24     born
    4th Medal  
1919.10. 9 MID   Crew, Adzuma
1920. 5.31     Crew, Fuso
1920. 8. 1 SUBLT    
1920.10.25     Wait
1921. 5.12     Crew, Ikoma
1921.12. 1     Gun.School Bas.Course
1922. 4. 8     Torp.School Bas.Course
1922. 7.12     EO, Hosho
1922. 9.20     Crew, Hosho
1922.12. 1 LTJG    
1923.12. 1     Kasumigaura fg Air.Course
1923.12.12     Member, Yokosuka fg
1924. 6. 1     Member, Kasumigaura fg
1924. 9.13     Assist Staff, GF
1924.12. 1 LT    
1925. 2.25     Assist Staff, GF / Inst, Kasumigaura fg
1925.12. 1     Assist Staff, GF / Member, Yokosuka fg
1926.12. 1     Member, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg
1927.12. 1     DC, Kasuga / Inst, Kasuga
1929. 3.20     Member, Yokosuka ND (S2, B-NA, DoN)
1930.12. 1     CO, Sumida
1931.12. 1 LCDR    
1932. 5. 2     Member, Yokosuka ND (S2, B-NA, DoN)
1932.11.30     Staff, B-Material, Department of Commerce and Industry
1935. 4.20     Att, NGS
1935. 6. 1     Resident in USA
1936.12. 1 CMDR    
1937. 4. 1     Order of Return
1937. 5.20     Chief, S2, D-Planning, B-Material, Department of Commerce and Industry
1937.10.25     Inspector, Planning Agency
1938. 6. 1     Member, B-NA, DoN / Inspector, Planning Agency
1939.10.19     Member, B-NA, DoN / Inspector, Planning Agency / Staff, Department of Commerce and Industry
1940. 6. 1     CO, Seta
1940.10. 5     Att, NGS / Att, DoN
1940.11.15     Staff, B-Read, DoN
1941.10.15 CAPT   Member, Yokosuka ND
1941.10.28     CO-Aux, Muroto
1942. 2. 1     Att, NGS / Att, DoN
1942. 2.20     Assist Staff, 3F
1942. 3.10     Assist Staff, 2KF / Dir, Borneo Government office
1942. 6. 1     Assist Staff, GKF / Dir, Borneo Government office / Chief, B-Politics, Borneo Government office
1943. 1. 6     Member, Yokosuka ND
1943. 2. 5     Att, NAC / Chief, S3, B1, NAC
1943. 9. 1     Chief, S3, B1, NAC
1944. 1.15     Chief, S2, B-Adm, NAC
1944. 3.20     Member, Yokosuka fg
1944. 4. 7     CO, Chitose
1944.10.25 RADM   KIA (46)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKitamura, Fumio Kanagawa Naval Academy 47th (45/115)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1897. 4. 1     born
1919.10. 9 MID   Crew, Tokiwa
1920. 5.31     Crew, Aki
1920. 8. 1 SUBLT    
1920. 9. 5     Crew, Shikishima
1920.12. 1     Gun.School Bas.Course
1921. 5.20     Torp.School Bas.Course
1921.12. 1     Crew, Manshu
1922.12. 1 LTJG    
1923. 5.30     Crew, Kuma
1923.12. 1     DC, Kuma (acting)
1924. 2.20     EO, DD-7
1924. 2.29     Chief Nav, DD-7 (acting) / DC, DD-7 (acting)
1924. 9.12     Chief Nav, DD-5 (acting) / DC, DD-5 (acting)
1924.12. 1 LT   Nav.College Nav.Course
1925.12. 1     Chief Nav, Akikaze / DC, Akikaze
1926.11. 1     Chief Nav, Odomari / DC, Odomari
1927. 5.10     Chief Nav, Manshu / DC, Manshu
1928.12.10     Att, NGS (S4, N2)
1929.12. 7     Chief Nav, Kamoi
1930.12. 1     Chief Nav, Isuzu / DC, Isuzu
1931. 9. 1     Chief Nav, Kako / DC, Kako
1931.12. 1 LCDR    
1932.12. 1     Chief Nav, Abukuma / DC, Abukuma
1934. 1.15     Chief Nav, Kako / DC, Kako
1934.11.15     Chief Nav, Atago / DC, Atago
1935.10.21     Adj, Nav.School
1937. 7.11     Temp.Member, lg, Ryojun GD
1937.12. 1 CMDR    
1938.10.15     Chief Nav, Yamashiro / DC, Yamashiro
1939.11. 1     Member, Yokosuka ND
1939.11.15     XO, Okinoshima
1940. 3. 5     Staff, NHC
1940.10.15     XO, Akashi
1941. 8.11     CO, Kunashiri
1942. 7. 1     CO-Esc, Kunashiri
1942.11. 1 CAPT    
1942.11.19     Member, Yokosuka ND
1943. 4.20     Assist Staff, 4F
1943. 4.27     CO-Aux, Iro
1944. 3.30 RADM   KIA (46)

TOP of this page Table of Job abbreviationsMitsunobu, Toyo Okayama Naval Academy 47th (1/115)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1897.10. 9     born
    4th Medal  
1919.10. 9 MID   Crew, Tokiwa
1920. 5.31     Crew, Ise
1920. 8. 1 SUBLT    
1920.12. 1     Crew, Katori
1921.12. 1     Gun.School Bas.Course
1922. 4. 8     Torp.School Bas.Course
1922. 7.12     Crew, Tama
1922. 8. 4     Wait
1922. 8.14     EO, D-2
1922. 9.30     Crew, D-2
1922.12. 1 LTJG    
1923.12. 1     DC, Nagato (acting)
1924.12. 1 LT   Nav.College Nav.Course
1925.12. 1     EO, DD-19
1926. 2. 5     Chief Nav, DD-19 / DC, DD-19
1926.12. 1     Chief Nav, Notoro
1927.12. 1     Staff, 1F / Adj, 1F / Staff, GF
1928.12.10     Chief Nav, Hosho / DC, Hosho
1929.11.30     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1930.12. 1 LCDR   Resident in Fr
1932.12. 1     Order of Return
1933. 3.10     Chief Nav, Nachi / DC, Nachi
1933. 9. 1     Att, NGS / Att, DoN (S1, B-NA)
1934. 9. 7     Staff, Pre-negotiation, London conference
1934. 9.19     Trip to UK
1935. 2.12     Return
1935.11. 5     Attendant to Plenipotentiary, London conference
1935.11.15 CMDR    
1936. 3. 5     Return
1937.11.20     Staff, JGS-N / Staff, B-Press, JGS-N
1937.12. 1     Staff, 3Sf
1938. 8.15     Att, NGS / Assist Staff, CSF / Staff, CSF / Staff, Naval Special Task Office
1939. 3.15     Shanghai Resident Assist
1939.12.15     Att, NGS / Assist Staff, CSF (Shanghai)
1940. 1.25     Att, NGS
1940. 2. 7     Attache, Ita / SVCO, NSC / SVO, NAC
1940.11.15 CAPT    
1944. 6. 5     Att, NGS / Trip to Swi
1944. 6. 9 RADM   KIA (46)

TOP of this page Table of Job abbreviationsMiura, Kanzo Aichi Naval Academy 47th (21/115)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1900. 4. 3     born
    4th Medal  
1919.10. 9 MID   Crew, Tokiwa
1920. 5.31     Crew, Katori
1920. 8. 1 SUBLT    
1920. 8.12     Crew, Kirishima
1921.12. 1     Gun.School Bas.Course
1922. 4. 8     Torp.School Bas.Course
1922. 7.12     Crew, Haruna
1922.12. 1 LTJG   Kasumigaura fg Air.Course
1924. 5.31     Member, Yokosuka fg
1924.12. 1 LT   DC, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg
1924.12.16     Member, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg
1925. 1. 7     Crew, Wakamiya
1925.12. 1     Crew, Notoro
1926.12. 1     DC, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg
1929.11. 1     DC, Notoro
1931.11. 2     Assist Staff, 2F / Staff, 2F
1931.12. 1 LCDR    
1933.10. 3     Staff, B-Edu, NAC
1935.11.15     Inst, Yokosuka fg
1936. 4.10     Assist Attache, USA / SVO, NSC / SVO, NAC
1936.12. 1 CMDR    
1938. 2.15     Order of Return
1938. 6. 1     Chief Air, Soryu
1938.12.15     Staff, 1Sf
1939.11.15     Staff, B-Edu, NAC
1941. 9.25     CO, Toko fg
1941.10.15 CAPT    
1942.11. 1     CO, 851fg
1942.12.22     Member, Yokosuka ND
1943. 1.20     CO, Usa fg
1943. 4. 1     Member, Yokosuka ND
1943. 4.25     Assist Staff, GF
1943. 6.25     CO-Aux, Settsu
1943. 8. 4     CO, Chitose
1944. 4. 7     XO, Yokosuka fg / Chief Inst, Yokosuka fg / CoS, Yokosuka fg
1944. 7.10     CoS, 3AF
1944. 7.30 RADM   died from DCF (44)

TOP of this page Table of Job abbreviationsOe, Ranji Okayama Naval Academy 47th (49/115)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1897. 8.18     born
1919.10. 9 MID   Crew, Tokiwa
1920. 5.31     Crew, Hiei
1920. 8. 1 SUBLT    
1920.12. 1     Gun.School Bas.Course
1921. 5.20     Torp.School Bas.Course
1921.12. 1     Crew, Satsuma
1922. 5. 5     Crew, Iwate
1922.12. 1 LTJG    
1923. 2.10     Crew, Oi
1923.12. 1     DC, Oi (acting)
1924. 5. 1     DC, Sata (acting)
1924. 5. 8     DC, Sasebo SC (acting) / Inst, Sasebo SC
1924.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1925.12. 1     Chief Torp, DD-11 / DC, DD-11
1927.12. 1     Chief Torp, Yura / DC, Yura
1928. 8.10     EO, Shirayuki
1928.12.18     Chief Torp, Shirayuki / DC, Shirayuki
1929.11.30     Inst, Torp.School / DC, Torp.School
1931.12. 1 LCDR   Chief Nav, Myoko / DC, Myoko
1932.12. 1     CO-Des, Akikaze
1933.11. 1     CO-Des, Nokaze
1934.10.22     TInsp, B-Ord, Yokosuka NYd / Staff, B-Sup, Yokosuka
1936.12. 1 CMDR    
1937.11.15     Member, 7dg
1937.12. 1     CO-Des, Ushio
1938.12.15     Staff, NSC / Inst, Nav.College
1940.10.15     CO, 3dg
1941. 8.11     CO, 19dg
1941.10.15 CAPT    
1943. 1.25     Member, Yokosuka ND
1943. 2. 3     CO, 61dg
1943.12.12     Member, Yokosuka ND
1943.12.26     CO, Maya
1944. 1.20     CO, Maya / CO, Yubari
1944. 2.20     CO, Maya
1944.10.23 RADM   KIA (47)

TOP of this page Table of Job abbreviationsOkamoto, Yoshisuke Yamaguchi Naval Academy 47th (80/115)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1897.10. 8     born
1919.10. 9 MID   Crew, Adzuma
1920. 5.31     Crew, Haruna
1920. 8. 1 SUBLT    
1920. 8.12     Crew, Asahi
1921. 1.20     Crew, Tenryu
1921. 5. 7     Crew, Karasaki
1921.12. 1     Gun.School Bas.Course
1922. 4. 8     Torp.School Bas.Course
1922. 7.12     Crew, Settsu
1922.12. 1 LTJG   Sub.School Bas.Course
1923. 5.30     Crew, SS-30
1923. 9.13     Crew, SS-40
1924.10.21     Crew, Ro-22
1924.12. 1     Crew, Ro-55
1925.12. 1 LT    
1927.12. 1     Torp.School Adv.Course
1928.12.10     Member, 18sg
1929. 3.15     Chief Torp, I-54 / DC, I-54
1931. 4. 1     CO-Sub, Ro-53
1931.12. 1 LCDR   CO-Des, Fuji
1932. 3.10     Member, Kure ND
1932. 3.26     Sub.School A-Course
1932. 7.23     Assist Staff, 1Ss
1932. 9.24     CO-Sub, Ro-62
1934.11. 1     CO-Sub, I-51
1935. 5.25     CO-Sub, I-62
1935.10.21     CO-Sub, I-59
1936.11. 2     CO-Sub, I-59 / CO-Sub, I-60
1936.12. 1 CMDR   CO-Sub, I-57
1937.12. 1     XO, Tsurumi
1938. 2.25     XO, Hayatomo
1938. 6. 1     CEO, I-75
1938.11.15     CO-Sub, I-7
1939.10.20     Inst, Sub.School
1941.11.10     CO, 6sg
1942. 5. 1 CAPT    
1942. 6.20     Assist Staff, 6F
1942. 7. 1     CO, 12sg
1942.11.27 RADM   KIA (45)

TOP of this page Table of Job abbreviationsOnitsuka, Tetsuo Miyazaki Naval Academy 47th (114/115)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1898. 1.11     born
1919.10. 9 MID   Crew, Adzuma
1920. 5.31     Crew, Fuso
1920. 8. 1 SUBLT    
1921. 4. 1     Crew, Koshu
1921.10. 5     Crew, Nadakaze
1921.12. 1     Gun.School Bas.Course
1922. 4. 8     Torp.School Bas.Course
1922. 7.12     Crew, Chitose
1922.11.10     Crew, Kiso
1922.12. 1 LTJG    
1923.12. 1     Chief Nav, Hamakaze (acting) / DC, Hamakaze (acting)
1924.12. 1     DC, Hyuga
1925.12. 1 LT   Gun.School Adv.Course
1926.12. 1     DC, Ise
1927.11. 1     Crew, Aoi
1928.12.10     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1931.10.10     VChief Gun, Iwate / DC, Iwate
1931.12. 1 LCDR    
1932. 9.24     Chief Gun, Jintsu
1933.10.20     DC, Sasebo SC / Inst, Sasebo SC
1934.10.22     Inst, Sasebo SC / DC, Sasebo SC
1935. 5.21     Inst, Sasebo SC / DC, Sasebo SC / Assist Staff, GF
1935. 8.25     Inst, Sasebo SC / DC, Sasebo SC
1935.11.15     Inst, Sasebo SC / DC, Sasebo SC / Professor, Kobe College of Mercantile Marine
1937. 9.14     Inst, Sasebo SC / DC, Sasebo SC / Professor, Kobe College of Mercantile Marine / Trainer, Kobe College of Mercantile Marine
1937.11. 1     Inst, Gun.School
1937.12. 1 CMDR    
1941. 6. 1     Inst, Yokosuka Gun.School
1941. 7. 1     Inst, Yokosuka Gun.School / Inst, Tateyama Gun.School
1941.12.10     Inst, Yokosuka Gun.School / Inst, Tateyama Gun.School / Att, DoN (B-Edu)
1942.11. 1 CAPT    
1944. 2. 1     CO, 90kg
1944. 5. 3 RADM   KIA (46)

TOP of this page Table of Job abbreviationsOta, Nobunosuke Kyoto Naval Academy 47th (14/115)
Rear admiral Naval College 29th

Date Rank Other title Job
1897.11.28     born
1919.10. 9 MID   Crew, Adzuma
1920. 5.31     Crew, Haruna
1920. 8. 1 SUBLT    
1920.12. 1     Gun.School Bas.Course
1921. 5.20     Torp.School Bas.Course
1921.12. 1     Crew, Ariake
1922. 5.25     Sub.School Bas.Course
1922.12. 1 LTJG   Crew, SS-28
1924.10.31     Crew, Ro-54
1924.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1925.12. 1     Crew, Ro-28
1927. 2.15     Crew, Ro-27
1928. 3.13     Chief Torp, I-52 / DC, I-52
1929.11.30     Nav.College A-Course
1931.12. 1 LCDR   CO-Sub, Ro-59
1932. 8.24     CO-Des, Fuyo
1932.11.15     Assist Staff, GF / Staff, GF
1934.11.15     CO-Sub, I-68
1935.11.15     Staff, NGS (S2, N1 / S3, N2) / Inst, Nav.College
1936.12. 1 CMDR    
1937.11.20     Staff, NGS (S2, N1 / S3, N2) / Inst, Nav.College / Staff, JGS-N (S2, N1)
1937.12. 1     Staff, 1Ss
1938.11.28     Att, NGS
1938.12.15     Assist Attache, Man / Member, JGS-N
1939.11.15     Staff, 4F
1940.11.15     Staff, 3CF
1941. 5. 1     Staff, 3CF / Member, Seito HBg / Staff, Seito HBg
1941.10.10     Assist Staff, GF
1941.10.15 CAPT    
1941.10.20     CO, 19sg
1942. 5. 7     Att, NGS (N1)
1942. 8.26     CO, 1sg
1943. 2.11 RADM   KIA (45)

TOP of this page Table of Job abbreviationsSasaki, Takanobu Tokyo Naval Academy 47th (57/115)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1898.11. 4     born
    3rd Medal  
1919.10. 9 MID   Crew, Tokiwa
1920. 5.31     Crew, Fuso
1920. 8. 1 SUBLT    
1921.12. 1     Gun.School Bas.Course
1922. 4. 8     Torp.School Bas.Course
1922. 7.12     Crew, Asahi
1922.10.14     Crew, Hibiki
1922.12. 1 LTJG    
1923. 8.20     Crew, Matsu
1923.12. 1     DC, Tone (acting)
1924.12. 1 LT    
1925. 4. 1     Nav.College Sel.Course
1927. 3.23     Chief Gun, Hamakaze / DC, Hamakaze
1928.11.15     DC, Uji
1930. 3.16     Att, NGS (S5, N3)
1931.12. 1 LCDR    
1931.12.28     Att, NGS / Staff, NGS (S5, N3)
1932. 1.28     Att, NGS / Staff, NGS (S5, N3) / Resident in Man
1932. 2. 8     Resident in Chi
1932. 9.15     Resident in Man
1933. 4. 1     Adj, Manchuria Expd.Force / Staff, Manchuria Expd.Force
1933.11.15     Chief Ope, Chokai / DC, Chokai
1934.12.10     Att, NGS / Att, DoN (S1, B-NA / S2, B-NA)
1936.12. 1 LCDR    
1937.12. 1     Att, NSC / Staff, B-NA, DoN (S1)
1938.12.16     Member, B-NA, DoN / Inspector, Asian Development Agency
1939. 7.26     Att, NGS / Att, DoN (S1, B-NA)
1940. 2.16     Att, NGS / Att, DoN (S1, B-NA) / Temp.Assist Staff, Kainan I. aBg
1940. 6.15     Att, NGS / Att, DoN (S1, B-NA)
1940.11.15     Staff, B-NA, DoN (S1)
1941. 5.15     Att, NGS / Att, DoN
1941. 8.11     Att, NGS / Att, DoN / Assist Staff, KF / Staff, KF
1941. 9.11     Att, NGS / Att, DoN / Assist Staff, KF / Staff, KF / Att, Ambassador Extraordinary to French Indochina
1941.11. 1     Att, NGS / Att, DoN / Att, Ambassador Extraordinary to French Indochina
1941.12.10     Staff, KF
1942. 1. 3     Staff, 1KF
1942. 4. 6     Att, NGS / Att, DoN
1942. 5. 1 CAPT    
1942. 6. 1     Chief, S-Politic, B-Adm, GKF Civil Government
1942.12.26     Member, 11Bg
1943. 1.10     Staff, 11Bg / XO, 11Bg
1944. 1.26     Staff, 11Bg / XO, 11Bg / Area supervisor, 1KEg
1944. 3.13     Staff, 11Bg / XO, 11Bg / Area supervisor, 1KEg / CO-Des, Amatsukaze
1944. 8.29     Staff, 11Bg / XO, 11Bg / Area supervisor, 1KEg
1944.12.10     Staff, 11Bg / XO, 11Bg / Area supervisor, 1EF
1944.12.26     Staff, 11Bg / XO, 11Bg
1945. 2.15     Staff, 11Bg / XO, 11Bg / Staff, Southern Army
1945. 3.20     Member, Yokosuka ND
1945. 4. 1 RADM   KIA (46)

TOP of this page Table of Job abbreviationsTaguchi, Taro Nagasaki Naval Academy 47th (30/115)
Rear admiral Naval College 27th

Date Rank Other title Job
1897. 4.13     born
1919.10. 9 MID   Crew, Adzuma
1920. 5.31     Crew, Satsuma
1920. 8. 1 SUBLT    
1920. 8.12     Crew, Iwami
1921. 8.23     Crew, Yakaze
1921.12. 1     Gun.School Bas.Course
1922. 4. 8     Torp.School Bas.Course
1922. 7.12     Crew, Kongo
1922.11. 6     Member, Kasumigaura fg
1922.12. 1 LTJG   Kasumigaura fg Air.Course
1923.12. 1     Member, Sasebo fg
1924.12. 1 LT   DC, Sasebo fg
1924.12.16     DC, Sasebo fg / TInsp, B-Aircraft, Hiro NYd
1925. 3. 9     Member, Sasebo ND / TInsp, B-Aircraft, Hiro NYd
1925. 4. 1     Member, Sasebo fg / TInsp, B-Aircraft, Hiro NYd
1925. 4.15     Member, Sasebo fg / TInsp, B-Aircraft, Hiro NYd / Inst, Nav.Academy
1926.12. 1     DC, Sasebo fg
1927.12. 1     Nav.College A-Course
1929.11.30     Assist Staff, 2F / Staff, 2F
1930.12. 1     Inst, Kasumigaura fg
1931. 6.15     Inst, Kasumigaura fg / Inst, Yokosuka fg
1931.11. 2     Staff, NGS (S1, N1)
1931.12. 1 LCDR    
1933.10. 1     Staff, NGS (S1, N1 / S2, N1)
1934.11.15     WL, Yokosuka fg / Inst, Yokosuka fg
1935.10.21     Att, NGS / Att, DoN (S1, B-Per)
1935.11.15     Staff, B-Per, DoN (S1)
1936.12. 1 CMDR    
1937.12.15     Att, NGS
1938. 2.15     Assist Attache, USA / SVO, NSC / SVO, NAC
1940. 1.20     Order of Return
1940. 4.20     Assist Staff, 2Cfg
1940. 5. 1     Staff, 2Cfg
1940.11. 1     CO, Takao fg
1940.11.15 CAPT    
1941. 6.25     Member, Yokosuka ND
1941. 9. 1     Att, NGS
1941. 9.10     Chief, S2, N1, NGS / Staff, JGS-N
1943. 4.12     Att, NGS / Att, DoN
1943. 9.15     Member, Yokosuka ND
1943. 9.28     Assist Staff, GKF
1943.10.15     Staff, GKF / Staff, 13AF
1943.11.15     Staff, GKF / Staff, 13AF / Staff, 2nd Area Army
1944. 8. 1     CoS, 3AF
1944.12.25     Att, NGS
1945. 1. 6     Chief, S1, N1, NGS / Staff, JGS-N / Staff, Military General Staffs / Staff, JGS-A
1945. 5. 1 RADM    
1945. 8. 3     COM, 32Sf
1945.10.10 Resv    
1971. 2. 9     died (73)

TOP of this page Table of Job abbreviationsTakahashi, Nobukichi Gunma Naval Academy 47th (104/115)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1897. 4. 7     born
    4th Medal  
1919.10. 9 MID   Crew, Adzuma
1920. 5.31     Crew, Haruna
1920. 8. 1 SUBLT    
1920.12. 1     Crew, Fuji
1921. 8.23     Crew, Asama
1921.12. 1     Gun.School Bas.Course
1922. 4. 8     Torp.School Bas.Course
1922. 7.12     Crew, Haruna
1922.12. 1 LTJG   Kasumigaura fg Air.Course
1923.12. 1     Member, Yokosuka fg
1925.12. 1 LT    
1926. 6. 1     Crew, Notoro
1927. 5. 5     Member, Sasebo fg
1927.12. 1     DC, Sasebo fg
1929.11. 1     Crew, Ise
1930.11. 1     DC, Notoro
1931.12. 1     DC, Sasebo fg
1932.12. 1 LCDR    
1933.10. 3     Chief Air, Sasebo fg
1934.11. 1     WL, Tateyama fg
1935.10. 1     Chief Air, Maizuru fg
1936. 4.10     Chief Air, Ominato fg / WL, Ominato fg
1936. 9.21     Chief Air, Ominato fg / WL, Ominato fg / Staff, Ominato GD
1936.11.16     Member, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg
1937.12. 1 CMDR   Chief Air, Ominato fg
1938. 3.22     Chief Air, Ominato fg / DC, Ominato fg
1938. 4.28     Chief Air, Ominato fg
1938. 6. 1     XO, Kamikawa-maru
1938.12.15     XO, Saiki fg
1939. 4.10     XO, 14fg / Assist Staff, 5F
1940. 5.20     XO, Kajima fg / Chief Inst, Kajima fg
1941. 8.11     CO, 18fg
1942. 2. 1     CO, Chichijima fg
1942. 8. 5     CO, 5fg
1942.11. 1     CO, 452fg
1943. 5. 1 CAPT    
1943. 7. 6     Member, Yokosuka ND
1943. 7.15     CO, Tokushima fg
1943.10. 1     CO, Tateyama fg
1943.12. 1     CO, Tateyama fg / XO, Tateyama fg
1944. 2.15     CO, Tateyama fg / XO, Tateyama fg / Assist Staff, Yokosuka BS / Inst, Tateyama Gun.School
1944. 6.10     Att, NAC (S1, B-Adm)
1944. 7.10     CO, 153fg
1944.11.15     Assist Staff, 1KF
1944.12. 1     CO, 11fg / XO, 11fg
1945. 4. 5     Assist Staff, 10HF
1945. 5.15     CO, Indochina fg
1945. 5.16 RADM   KIA (48)

TOP of this page Table of Job abbreviationsTanaka, Jo Hiroshima Naval Academy 47th (40/115)
Rear admiral Naval College 29th

Date Rank Other title Job
1898.10.28     born
1919.10. 9 MID   Crew, Adzuma
1920. 5.31     Crew, Hiei
1920. 8. 1 SUBLT    
1920. 8.12     Crew, Mikasa
1921.12. 1     Gun.School Bas.Course
1922. 4. 8     Torp.School Bas.Course
1922. 7.12     Crew, Tatsuta
1922.12. 1 LTJG    
1923.12. 1     DC, Sasebo bg (acting)
1924. 3.27     Crew, Mishima
1924.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1925.12. 1     EO, DD-19
1926. 2. 5     Chief Torp, DD-19 / DC, DD-19
1927.12. 1     Torp.School Spec.Course
1928.12.10     Chief Torp, Shinonome / DC, Shinonome
1929.11.30     Nav.College A-Course
1931.12. 1 LCDR   Chief Torp, Mutsu / DC, Mutsu
1932. 1.28     CO-Des, Fuyo
1932. 8.24     Att, NGS / Staff, NGS / Assist Staff, 2nd Expeditionary Fleet / Resident in Tsingtao
1933. 4.20     Att, NGS / Staff, NGS / Member, Ryojun GD / Resident in Tsingtao
1933.10. 1     Att, NGS / Staff, NGS / Member, Ryojun GD / Resident in Tsingtao
1934. 5.15     CO-Des, Nagatsuki
1935.11.15     Staff, 1Sd
1936.11.16     Resident in Shanghai / Att, NGS / Staff, NGS / Assist Staff, 3F
1936.12. 1 CMDR    
1937. 7. 1     Resident in Tsingtao / Att, NGS / Staff, NGS / Assist Staff, 3F
1937. 8.15     Resident in Tsingtao / Att, NGS / Staff, NGS / Assist Staff, 3F / Assist Staff, 2F
1937.10.12     Att, NGS / Staff, NGS / Assist Staff, 3F / Assist Staff, 2F / Member, Ryojun GD
1937.11.22     Att, NGS / Staff, NGS / Assist Staff, 2F / Assist Staff, CSF / Member, Ryojun GD
1937.12. 8     Att, NGS / Staff, NGS / Assist Staff, 2F / Assist Staff, CSF
1938. 1.10     Att, NGS / Staff, NGS / Assist Staff, 2F / Assist Staff, CSF / Assist Staff, 4F
1938. 1.18     Att, NGS / Staff, NGS / Assist Staff, 2F / Assist Staff, CSF / Assist Staff, 4F / Staff, North China Naval Special Task Office
1938. 4.25     Resident in Tenshin / Att, NGS / Staff, NGS / Assist Staff, 2F / Assist Staff, CSF / Assist Staff, 4F / Staff, North China Naval Special Task Office
1938. 9.15     Resident in Nanking / Att, NGS / Staff, NGS / Assist Staff, 2F / Assist Staff, CSF / Assist Staff, 4F / Staff, Naval Special Task Office
1939. 3.15     Nankin Resident Assist
1939. 4.14     Work in Central China Communication Office, Asian Development Agency
1940. 4. 5     Att, NGS
1940. 4.10     Staff, NGS (S6, N3) / Inst, Nav.College / Staff, JGS-N / Staff, B-Press, JGS-N
1941.10.15 CAPT   Member, B-NA, DoN / Chief, S1, Administrative Office, Asian Development Agency
1942.11. 1     Member, B-NA, DoN / Staff, Department of Eastern Asian Affairs
1943.11.10     Assist Staff, 16S
1943.11.21     CO, Kitakami
1944. 6. 6     CO, Chokai
1944.10.25 RADM   KIA (45)

TOP of this page Table of Job abbreviationsToma, Ryo Shimane Naval Academy 47th (25/115)
Rear admiral Naval College 30th

Date Rank Other title Job
1897. 7.16     born
1919.10. 9 MID   Crew, Tokiwa
1920. 5.31     Crew, Chikuma
1920. 8. 1 SUBLT    
1920.12. 1     Gun.School Bas.Course
1921. 5.20     Torp.School Bas.Course
1921.12. 1     Crew, Mutsu
1922. 5.25     Crew, Tachibana
1922.12. 1 LTJG    
1923. 5. 1     EO, WW-3
1923. 6.30     Crew, WW-3
1923.12. 1     DC, Chinkai bg (acting)
1924. 8.25     Crew, Asama
1924.12. 1 LT   DC, Asama
1925. 4.15     Chief Gun, Minekaze / DC, Minekaze
1925.12. 1     Chief Gun, Nadakaze / DC, Nadakaze
1926.12. 1     Gun.School Adv.Course
1927.12. 1     Crew, Hagi
1929. 3. 6     Chief Gun, Shinonome / DC, Shinonome
1930.12. 1     Nav.College A-Course
1931.12. 1 LCDR    
1932.12. 1     Chief Gun, Abukuma
1933.10.20     Staff, 1Sd
1934.10.22     Att, NSC
1934.11.20     Staff, NSC (B1) / Staff, B-Sup, DoN (S1)
1936. 7. 1     Staff, NSC (B1)
1936.12. 1 CMDR    
1937.12. 1     Chief Gun, Kirishima
1938.11.15     Staff, GF / Staff, 1F
1939.11. 1     Staff, Shanghai lg / Assist Staff, 3F
1939.11.15     Staff, Shanghai lg / Assist Staff, CSF
1940. 3.25     Staff, 1CF
1941.10. 1     Member, Kure ND
1941.10.10     Inst, Nav.Academy
1941.10.15 CAPT    
1942.11.15     Inst, Nav.College
1943. 2. 8     Inst, Nav.College / Inst, Mil.College
1943. 4.15     Inst, Nav.College / Staff, B-Rsch, Nav.College / Inst, Mil.College
1944. 3. 5     Assist Staff, GF
1944. 3.25     Assist Staff, 3F
1944. 4.10     CO, Mogami
1944.10.25 RADM   KIA (47)

TOP of this page Table of Job abbreviationsYamamoto, Yoshio Yamagata Naval Academy 47th (17/115)
Rear admiral Naval College 29th with honor

Date Rank Other title Job
1898. 6.20     born
1919.10. 9 MID   Crew, Tokiwa
1920. 5.31     Crew, Fuso
1920. 8. 1 SUBLT    
1921. 9.26     Crew, Tokitsukaze
1921.12. 1     Gun.School Bas.Course
1922. 4. 8     Torp.School Bas.Course
1922. 7.12     Crew, Mutsu
1922.12. 1 LTJG    
1923. 2.10     Crew, Asama
1924. 8.24     DC, Kinu (acting)
1924.12. 1 LT   Nav.College Nav.Course
1925.12. 1     Chief Nav, Shiokaze / DC, Shiokaze
1926.10. 5     Chief Nav, Seito
1927.12. 1     Staff, 2F / Adj, 2F
1929.11. 1     Member, Yokosuka ND
1929.11. 5     Att, NGS
1929.11.30     Nav.College A-Course
1930.12. 1 LCDR    
1931.12. 1     Chief Nav, Chogei / DC, Chogei
1932. 5. 2     Att, NGS / Att, DoN
1932. 6. 1     Adj, DoN / Sec, MoN
1934. 9. 1     Att, NGS / Att, DoN
1934.11.15     Aide-dc, Councilor (to ADM Nagano, Osami)
1935. 3. 1     Att, NGS
1935. 5.15     Resident in UK
1935.11.15 CMDR    
1936. 4.15     Assist Attache, UK / SVO, NSC
1937. 5.25     Order of Return
1937. 8. 2     Member, Yokosuka ND
1937.10.15     Att, NGS / Att, DoN (S1, B-NA)
1937.11.15     Staff, B-NA, DoN (S1)
1939.11.20     Assist Staff, CSF
1939.12.25     Staff, CSF / Staff, China Expeditionary Army
1940.11.15 CAPT    
1942. 2. 5     Att, NGS / Att, DoN (S1, B-NA)
1942. 7.14     Chief, S1, B-NA, DoN
1945. 4.25     Chief, S1, B-NA, DoN / Staff, NGS (B1/B2)
1945. 5. 1 RADM    
1945. 5.21     Chief, S1, B-NA, DoN / Chief, S3, N2, NGS
1945. 5.27     Chief, S1, B-NA, DoN / Chief, S3, N2, NGS / Chief, S4, N2, NGS
1945. 7.10     Att, NGS / Att, DoN
1945. 9. 1     Dir, B-NA, DoN
1945.11.30 Resv
Mob
   
1945.12. 1     Chief, B-Adm, D2D
1946. 6.15 Demob   Chief, B-Adm, B-Demob2, Demobilization Agency
1946.12.16     Chief, B-Adm, B-Demob2, Demobilization Agency / Chief, B-Doc, B-Demob2, Demobilization Agency
1947. 5.27     Chief, B-Adm, B-Demob2, Demobilization Agency
1948. 1. 1     resigned
1978.11.28     died (80)

TOP of this page Table of Job abbreviationsYasutake, Shiro Saga Naval Academy 47th (32/115)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1897.12.12     born
    3rd Medal  
1919.10. 9 MID   Crew, Adzuma
1920. 5.31     Crew, Hirado
1920. 8. 1 SUBLT    
1921. 4.20     Crew, Nenohi
1921.12. 1     Gun.School Bas.Course
1922. 4. 8     Torp.School Bas.Course
1922. 7.12     Crew, Kasuga
1922.12. 1 LTJG    
1923. 3. 5     Crew, Iwate
1924. 5.10     Chief Nav, Tachikaze (acting) / DC, Tachikaze (acting)
1924. 9.12     Chief Nav, Hokaze (acting) / DC, Hokaze (acting)
1924.12. 1 LT    
1925.12. 1     Torp.School Adv.Course
1926.12. 1     Chief Torp, Hakaze / DC, Hakaze
1928. 2. 1     EO, DD-35
1928. 7.10     Chief Torp, DD-35 / DC, DD-35
1928. 8. 1     Chief Torp, Fubuki / DC, Fubuki
1929.11.30     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1931.12. 1 LCDR    
1932.10.10     CO-Des, Ashi
1934.11. 1     CEO, Yugure
1935. 1.25     CO-Des, Yugure
1935.11.15     Member, 12dg
1935.11.21     CO-Des, Shirakumo
1936.12. 1 CMDR   Member, Manchuria Expd.Force
1938.11.15     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1940. 3.25     Staff, B-Per, Yokosuka
1941. 9. 1     CO, 30dg
1941.10.15 CAPT    
1942. 9.11 RADM   KIA (44)

TOP of this page Table of Job abbreviationsYokoyama, Ichiro Kochi Naval Academy 47th (7/115)
Rear admiral Naval College 28th with honor

Date Rank Other title Job
1900. 3. 1     born
1919.10. 9 MID   Crew, Tokiwa
1920. 5.31     Crew, Hyuga
1920. 8. 1 SUBLT    
1920.12. 1     Gun.School Bas.Course
1921. 5.20     Torp.School Bas.Course
1921.12. 1     Crew, Fubuki
1922. 4. 8     Crew, Izumo
1922.12. 1 LTJG    
1923. 2.10     Crew, Mutsu
1923.12. 1     DC, Mutsu (acting)
1924.12. 1 LT   Gun.School Adv.Course
1925.12. 1     DC, Yamashiro
1926.12. 1     Chief Gun, DD-7 / DC, DD-7
1928. 5.16     Adj, Yokosuka ND / Staff, Yokosuka ND
1928.12.10     Nav.College A-Course
1930.12. LCDR   Att, NGS / Att, DoN (S1, B-NA)
1931. 5. 1     Resident in USA (Study in Yale univ.)
1932. 5. 2     Assist Attache, USA
1933.10. 1     Order of Return
1933.11.25     Att, NGS / Att, DoN (B-NA)
1934.11.15     Att, NSC / Staff, B-NA, DoN (S1)
1935.11.15 CMDR    
1936.12.15     Staff, 5Sd
1937.11.15     Att, NGS / Att, DoN
1937.12. 1     Att, NGS / Adj, DoN
1938. 5.18     Adj, DoN
1939.12.12     Staff, 2CF
1940. 8.15     Att, NGS
1940. 9.10     Attache, USA
1940.11.15 CAPT    
1942. 8.26     Att, NGS (Return)
1942.10.27     Member, Yokosuka ND
1942.11. 5     Assist Staff, 16S
1942.11.14     CO, Kuma
1943. 8.14     Member, Yokosuka ND
1943. 9.15     Att, NGS / Att, DoN
1943.10. 5     Adj, DoN
1944. 7.20     Adj, DoN / CO, Tokyo kg
1945. 5. 1 RADM    
1945. 5.20     Att, NGS
1945. 8.14     Att, NGS / Att, DoN
1945.10.15     Att, DoN
1945.11.30 Resv
Mob
  Chief, D-Comm, Secretariat, Minister of 2nd Demobilization
1946. 6.15 Demob   Chief, B-Comm, B-Demob2, Demobilization Agency
1948. 1. 1     Chief, S-Comm, B-Settle, B-Demob2, Demobilization Agency
1948. 5.31     Chief, S-Comm, B-Settle, B-Demob2, Restoration Relief agency
1948.10. 1     Work in B-Settle, B-Demob2, Restoration Relief agency
1993. 7.28     died (93)

TOP of this page Table of Job abbreviations


TOP page

Copyright © Hiroshi Nishida (Misohito), 2003