Graduates of Naval Academy class 49th

TOP page People TOP

Vice-admirals Prince Asaakira, Kuni
Lieutenant junior grade Prince Hirotada, Kacho
Rear admirals Akazawa, Shizuo Ashina, Saburo
Fujii, Akiyoshi Furukawa, Bunji
Hayashi, Hiroshi Hirata, Tsutomu
Hosoya, Sukeyoshi Kanooka, Enpei
Kayabara, Yasuchika Kimura, Kozo
Ogura, Tozaburo Orita, Tsuneo
Shirahama, Masashichi Sonoyama, Hitoshi
Sugiura, Keizaburo Suzuki, Yasuatsu
Takahashi, Kameshiro Tomonari, Kiyoshi
Watanabe, Yasumasa Yamada, Takashi
Yamauchi, Teizo Yanagimura, Yoshitane
Captains Fujii, Shigeru Hara, Tameichi
Imamura, Ryonosuke Ito, Seiroku
Kobayashi, Yoshito Koda, Kiyoshi
Kondo, Shinichi Kuno, Shuzo
Matsuura, Tadashi Mifune, Denzo
Mikami, Tadashi Mitsui, Matao
Nagasawa, Hiroshi Takahashi, Chojuro
Takauma, Masayoshi Yamaji, Kazuyuki
Yamaoka, Mineo Yamazaki, KikuoPrince Asaakira, Kuni Naval Academy 49th (2/176)
Naval College 30th

Date Rank Other title Job
1901. 2. 2     born
    4th Medal  
1921. 7.16 MID   Crew, Izumo
1922. 4. 8     Crew, Kirishima
1922. 5.25 SUBLT   Crew, Yamashiro
1922.11. 1     Crew, Ise
1923.12. 1     Gun.School Bas.Course
1924. 4. 1     Torp.School Bas.Course
1924. 7. 4     Crew, Yamashiro
1924.12. 1 LTJG    
1925. 5. 1     Crew, Nagato
1925.12. 1     DC, Aso
1926.12. 1 LT   Gun.School Adv.Course
1927.12. 1     DC, Mutsu
1928.12.10     Att, NGS
1930.12. 1     Nav.College A-Course
1932.12. 1 LCDR   VChief Gun, Haruna / DC, Haruna
1933. 9.15     Att, NGS
1933.11.15     Chief Gun, Kiso
1934. 7.19     Chief Gun, Yakumo
1935. 8. 1     Att, NGS / Staff, NGS
1936.12. 1     Att, NGS / Staff, NGS (S1, N1)
1937.11.20     Att, NGS / Staff, NGS (S1, N1) / Staff, JGS-N
1937.12. 1 CMDR   Chief Gun, Nagato
1938.12. 1     XO, Yokohama fg
1939.10.10     Staff, 1Cfg
1939.10.18     Staff, 1Cfg / Assist Staff, CSF
1939.11.15 CAPT    
1940. 1.10     Member, Yokosuka ND
1940. 7. 9     CO, Yakumo
1940.11. 1     CO, Kisarazu fg
1942. 3.20     CO, Takao fg
1942.10. 5     Assist Staff, GKF
1942.10.21     Att, NGS
1942.11. 1 RADM    
1943. 4. 1     COM, 19Cfg
1944. 9.29     Assist Staff, GCfg
1944.10. 1     COM, 20Cfg
1945. 5. 1 VADM    
1945. 8.25     Att, NGS
1945.10.15     Att, DoN
1945.11.30 Resv    
1947.10.14   left from royal family
(Kuni, Asaakira)
 
1959.12. 7     died (58)

TOP of this page Table of Job abbreviationsPrince Hirotada, Kacho Naval Academy 49th (1/176)
Lieutenant junior grade

Date Rank Other title Job
1902. 1.26   Fushimi-no-miya born
1904. 1.15   Kacho-no-miya  
    Grand Order  
1921. 7.16 MID   Crew, Yakumo
1922. 5.25 SUBLT    
      Crew, Mutsu
1923. 3.30     Gun.School Bas.Course
1923. 7.12     Torp.School Bas.Course
1923.12. 1     Crew, Isuzu
1924. 3. 7      
1924. 3.19 LTJG    
1924. 3.24     died (23)

TOP of this page Table of Job abbreviationsAkazawa, Shizuo Kanagawa Naval Academy 49th (123/176)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1899. 6. 8     born
1921. 7.16 MID   Crew, Yakumo
1922. 4. 8     Crew, Mutsu
1922. 5.25 SUBLT    
1923. 3.30     Gun.School Bas.Course
1923. 7.12     Torp.School Bas.Course
1923.12. 1     Crew, Hakaze
1924.12. 1 LTJG   Crew, Kamikaze
1925.12. 1     DC, Shiriya
1926.12. 1 LT   Crew, Tsubaki
1928.12.10     Chief Gun, Hokaze / DC, Hokaze
1930.12. 1     Chief Gun, Shirataka / DC, Shirataka
1931.12. 1     DC, Hyuga
1932. 9.12     Chief Gun, Ataka / DC, Ataka
1934. 2.20     CO-Des, Kashi / CO-Des, Hinoki / CO-Des, Momo / CO-Des, Yanagi
1934. 7.25     DC, Sasebo bg
1934.11.15 LCDR    
1935. 6.15     CO-Tb, Chidori
1936. 6.15     CO-Des, Hatakaze
1937.12.15     CO-Des, Akikaze
1938. 1.20     CO-Des, Akikaze / CO-Des, Tachikaze
1938. 3. 5     CO-Des, Okikaze
1938. 8.23     CO-Des, Okikaze / CO-Des, Harukaze
1938. 9.15     CO-Des, Okikaze
1938.12.15     CO, Toba
1939.10.20     Member, Yokosuka ND
1939.11.15 CMDR   CO-Des, Oboro
1940.10.15     CO-Des, Shiranui
1942. 9.10     CEO, Suzutsuki
1942.12.29     CO-Des, Suzutsuki
1943.11. 1 CAPT    
1944. 1.10     Member, Yokosuka ND
1944. 2.10     Assist Staff, 3Sd
1944. 3.10     Assist Staff, 10S
1944. 3.20     CO, 10dg
1944. 6. 8 RADM   KIA (45)

TOP of this page Table of Job abbreviationsAshina, Saburo Ishikawa Naval Academy 49th (24/176)
Rear admiral Naval College 31st

Date Rank Other title Job
1900. 1. 5     born
1921. 7.16 MID   Crew, Izumo
1922. 4. 8     Crew, Hiei
1922. 5.25 SUBLT    
1923. 3.30     Torp.School Bas.Course
1923. 7.12     Gun.School Bas.Course
1923.12. 1     Crew, Momi
1924. 5.10     Crew, Oi
1924. 8.25     Crew, Nagato
1924.12. 1 LTJG    
1925. 4.20     Crew, Iwate
1926. 4.20     DC, Yamashiro
1926.12. 1 LT   Ope.TrainingShip Nav.Course
1927.12. 1     Chief Nav, Uji / DC, Uji
1928.12.10     Chief Nav, Yodo / DC, Yodo
1929.11.15     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1931.12. 1     Nav.College A-Course
1932.12. 1 LCDR    
1933. 5.20     Chief Nav, Oi / DC, Oi
1933. 9.19     Chief Nav, Aoba / DC, Aoba
1934.10.22     Member, Yokosuka ND
1934.12.15     Att, NSC / Staff, B-Per, DoN (S1)
1937. 2. 1     Att, NGS / Att, DoN
1937. 3.10     Resident in UK
1937.12. 1 CMDR    
1938. 3. 1     Assist Attache, UK / SVO, NSC
1939. 3.15     Order of Return
1939. 6.15     Inst, Nav.College
1940.10.15     Assist Staff, 1F
1940.11.15     Staff, 7Sf
1941. 4.10     Staff, 11Sf
1942.10.15     Inst, Nav.College
1942.11. 1 CAPT    
1943. 4.15     Inst, Nav.College / Staff, B-Rsch, Nav.College
1943. 7. 5     Inst, Nav.College / Staff, B-Rsch, Nav.College / Att, NGS
1944. 2.24     Att, NGS
1944. 3. 4     Staff, TYF / Staff, 14AF
1944. 7. 8 RADM   KIA (44)

TOP of this page Table of Job abbreviationsFujii, Akiyoshi Mie Naval Academy 49th (102/176)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1899. 5.22     born
1921. 7.16 MID   Crew, Izumo
1922. 4. 8     Crew, Hiei
1922. 5.25 SUBLT    
1923. 3.30     Torp.School Bas.Course
1923. 7.12     Gun.School Bas.Course
1923.12. 1     Crew, Kuri
1924. 3. 1     Crew, Tone
1924.12. 1 LTJG    
1925. 5. 9     Crew, Ushio
1925.12. 1     Crew, Ro-5
1926.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1927.12. 1     Sub.School B-Course
1928. 3.22     Chief Torp, Amatsukaze / DC, Amatsukaze
1929.11. 1     Crew, Ro-58
1931.12. 1     Chief Torp, I-2 / DC, I-2
1933. 3.25     CO-Sub, Ro-57
1933. 9. 1     CO-Sub, Ro-57 / CO-Sub, Ro-58
1933.11.15 LCDR   CO-Sub, Ro-57 / CO-Sub, Ro-58 / CO-Sub, Ro-59
1933.12. 1     CO-Sub, Ro-57 / CO-Sub, Ro-58
1935. 2.28     Sub.School A-Course
1935. 7. 3     CO-Sub, I-21
1935.11.15     CO-Sub, I-21 / CO-Sub, I-22
1936. 2.15     CO-Sub, I-61 / CO-Sub, I-62 / CO-Sub, I-64
1936. 3.10     CO-Sub, I-61 / CO-Sub, I-62
1936. 4.10     CO-Sub, I-61
1936. 6.30     CO-Sub, I-64
1937.11.15     CO-Sub, I-52
1938.11.15 CMDR    
1938.12.15     CO-Sub, I-2
1939.10.20     CO-Sub, I-2 / CO-Sub, I-124
1939.10.24     CO-Sub, I-2
1939.11.20     CO-Sub, I-2 / CO-Sub, I-3
1940. 7.26     CO-Sub, I-2
1940. 9.20     CO-Sub, I-2 / CEO, I-22
1940.11.15     CO-Sub, I-2
1941. 7.31     CO-Sub, I-9
1943. 5. 1 CAPT    
1943. 6.15 RADM   KIA (44)

TOP of this page Table of Job abbreviationsFurukawa, Bunji Saga Naval Academy 49th (35/176)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1899.12.12     born
1921. 7.16 MID   Crew, Yakumo
1922. 4. 8     Crew, Hiei
1922. 5.25 SUBLT    
1923. 3.30     Torp.School Bas.Course
1923. 7.12     Gun.School Bas.Course
1923.12. 1     Crew, D-2
1924. 4.10     Crew, Izumo
1924.12. 1 LTJG    
1925. 6.16     EO, DD-11
1925.10.30     Crew, DD-11
1925.12. 1     Crew, Kuri
1926.12. 1 LT   Chief Torp, DD-17 / DC, DD-17
1927.12. 1     Torp.School Adv.Course
1928.12.10     Chief Torp, Mikazuki / DC, Mikazuki
1929.11.30     Chief Torp, Usugumo / DC, Usugumo
1930.12. 1     Chief Torp, Kamikaze / DC, Kamikaze
1931.12. 1     Staff, 1S
1932.12. 1     Inst, Torp.School / DC, Torp.School
1932.12.16     Inst, Torp.School / DC, Torp.School / Inst, Eng.School
1933.11.15 LCDR    
1935.10.31     CO-Des, Matsukaze
1936.12. 1     CO-Des, Shimakaze
1937. 9.28     Aide-dc, Prince (to Prince Hiroyoshi) / Member, 3dg
1937.11.15     Aide-dc, Prince (to Prince Hiroyoshi) / Member, 6dg
1938. 4.20     Aide-dc, Prince (to Prince Hiroyoshi) / Member, Nav.College
1938.10.19     Member, Nav.College
1938.11. 1     CO-Des, Inazuma
1938.11.15 CMDR    
1939. 1.25     CO-Des, Oboro
1939.11. 1     Att, NGS / Att, DoN (S2, B-NA)
1939.11.15     Staff, B-NA, DoN
1940.11.15     Staff, B-Read, DoN (S1)
      Member, Mako GD
1941.10.15     Staff, Mako GD / Staff, Hoko I. Fort HQ / Staff, Keelung Fort HQ / Staff, Takao Fort HQ / Staff, Formosa Army
1941.11.20     Staff, Mako GD / Staff, Hoko I. Fort HQ / Staff, Keelung Fort HQ / Staff, Takao Fort HQ / Staff, Formosa Army
1942.11. 1 CAPT    
1943. 4. 1     Staff, Takao GD / Staff, Hoko I. Fort HQ / Staff, Keelung Fort HQ / Staff, Takao Fort HQ / Staff, Formosa Army
1943.11.15     Assist Staff, 2Sd
1943.11.30     Assist Staff, 10S
1943.12. 6     CO, 16dg
1944. 1.16 RADM   KIA (44)

TOP of this page Table of Job abbreviationsHayashi, Hiroshi Niigata Naval Academy 49th (118/176)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1941.12.20     CO, 54kg
1942. 1. 1     CO, 54kg / Chief, Guam Government office
1943.11. 1 CAPT    
1945. 5.27 RADM   KIA

TOP of this page Table of Job abbreviationsHirata, Tsutomu Shimane Naval Academy 49th (137/176)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1899.11. 6     born
1921. 7.16 MID   Crew, Yakumo
1922. 4. 8     Crew, Hiei
1922. 5.25 SUBLT    
1922. 7.12     Torp.School Bas.Course
1922.12. 1     Gun.School Bas.Course
1923. 3.30     Crew, Tatsuta
1923. 9.25     Crew, Kashi
1924.12. 1 LTJG   Crew, Ro-4
1925. 7.10     EO, I-1
1926. 3.10     Crew, I-1
1926. 7. 3     Member, Yokosuka ND
1926.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1927.12. 1     Sub.School B-Course
1928. 3.22     Crew, Ro-27
1929.11.30     DC, Fuso
1930.12. 1     Chief Torp, Karasaki / DC, Karasaki
1931.12. 1     EO, Maya
1932. 6.30     DC, Maya
1933.11. 1     Torp.School Spec.Course
1933.11.15 LCDR    
1934.11. 1     Chief Torp, Atago / DC, Atago
1935.10.31     Chief Torp, Haguro / DC, Haguro
1936.12. 1     Staff, B-Ord, Yokosuka NYd / Staff, B-Opt.Res, Yokosuka NYd / Inst, Torp.School / Staff, B-Ord, Air Arsnl
1937. 6.29     Staff, B-Ord, Yokosuka NYd / Staff, B-Opt.Res, Yokosuka NYd / Inst, Torp.School
1937. 8. 3     Staff, B-Ord, Yokosuka NYd / Staff, B-Opt.Res, Yokosuka NYd / Staff, B-Adm, Yokosuka NYd / Inst, Torp.School
1938. 6.10     Member, Yokosuka NYd / Staff, B-Ord, Yokosuka NYd / Staff, B-Opt.Res, Yokosuka NYd / Staff, B-Adm, Yokosuka NYd / Inst, Torp.School
1938. 9.20     Member, Yokosuka NYd / TInsp, B-Opt.Res, Yokosuka NYd
1938.11.15 CMDR    
1940.11.10     Staff, NSC (B6/B7)
1943. 9. 1     Assist Staff, 1F
1943. 9.15     XO, Fuso
1943.11. 1 CAPT    
1944.10.25 RADM   KIA (44)

TOP of this page Table of Job abbreviationsHosoya, Sukeyoshi Tokyo Naval Academy 49th (15/176)
Rear admiral Naval College 31st

Date Rank Other title Job
1900.10. 8     born
    4th Medal  
1921. 7.16 MID   Crew, Yakumo
1922. 4. 8     Crew, Kuma
1922. 5.25 SUBLT    
1923. 3.30     Torp.School Bas.Course
1923. 7.12     Gun.School Bas.Course
1923.12. 1     Crew, Nokaze
1924.12. 1 LTJG   Crew, Iwate
1926. 4.20     Chief Torp, Namikaze / DC, Namikaze
1926. 7.10     Chief Torp, Namikaze / DC, Namikaze / DC, Iwate
1926.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1927.12. 1     DC, Aoba
1928.12.10     Torp.School Spec.Course
1929.11.30     DC, Myoko
1930.12. 1     Chief Torp, Shirayuki / DC, Shirayuki
1931.12. 1     Nav.College A-Course
1932.12. 1 LCDR    
1933. 5.20     Member, Yokosuka ND
1933. 9. 1     Att, NGS (S2, N1)
1933.10. 1     Att, NGS (S2, N1)
1933.11.15     Chief Torp, Maya / DC, Maya
1934. 3.31     Att, NGS
1934. 5.15     Resident in Fr
1934.12. 1     Assist Attache, Fr
1936. 9. 5     Order of Return
1936.12. 1     Staff, GF / Staff, 1F
1936.12. 5     Staff, GF / Adj, GF / Staff, 1F / Adj, 1F
1937.11.25     Att, NGS / Att, DoN / Staff, JGS-N / Staff, B-Press, JGS-N
1937.12. 1 CMDR    
1938.12. 1     Assist Staff, 5Sd
1938.12.15     Staff, 5Sd
1939.11.25     Att, NGS
1939.12. 1     Attache, Fr / SVCO, NSC / SVO, NAC
1942.11. 1 CAPT    
1943. 3. 1     Order of Return
1943.12.28     Chief, S8, N3, NGS / Staff, JGS-N
1945. 4. 1     CO, Kitaura fg / XO, Kitaura fg
1945. 5. 5     CO, Takuma fg
1945. 5. 8 RADM   KIA (44)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKanooka, Enpei Fukushima Naval Academy 49th (7/176)
Rear admiral Naval College 32nd with honor

Date Rank Other title Job
1901. 4.11     born
    4th Medal  
1921. 7.16 MID   Crew, Yakumo
1922. 4. 8     Crew, Tenryu
1922. 5.25 SUBLT    
1922.12.25     Crew, Kinu
1923. 3.30     Torp.School Bas.Course
1923. 7.12     Gun.School Bas.Course
1923.12. 1     Crew, Haruna
1924. 4.10     Crew, Yakumo
1924.12. 1 LTJG    
1925. 6.16     EO, DD-27
1925.11.15     Crew, DD-27
1925.12. 1     Chief Nav, DD-27 / DC, DD-27
1926.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1927.12. 1     DC, Kako
1929. 3.22     Att, NGS
1929. 5. 1     Resident in USA
1931. 5. 1     Order of Return
1931. 7.20     Chief Nav, Yugiri / DC, Yugiri
1931. 9. 1     Chief Torp, Yunagi / DC, Yunagi
1931.12. 1     DC, Haguro
1932.11.15     Att, NGS (S2, N1)
1932.12. 1 LCDR   Nav.College A-Course
1934. 7.19     Member, Yokosuka ND
1934.11. 1     Att, NGS (S2, N1)
1935. 3. 1     CO, Saga
1935.10.15     Att, NGS (S1, N1)
1935.11.15     Staff, NGS (S2, N1)
1937.10.20     Staff, NGS (S2, N1) / Staff, JGS-N
1937.12. 1 CMDR    
1938. 9.10     Att, NGS
1938. 9.15     Staff, 2aBg
1939.10.15     Att, NGS / Att, DoN
1939.11.20     Staff, B-NA, DoN (S1)
1941.10.18     Member, B-NA, DoN / Sec, Prime Miniter
1942.11. 1 CAPT    
1944. 7.24     Att, NGS / Att, DoN
1944. 8.13     Assist Staff, GF
1944. 8.20     CO, Nachi
1944.11. 5 RADM   KIA (43)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKayabara, Yasuchika Ehime Naval Academy 49th (45/176)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1899.10.21     born
1921. 7.16 MID   Crew, Yakumo
1922. 4.18     Crew, Tenryu
1922. 5.25 SUBLT    
1923. 3.30     Torp.School Bas.Course
1923. 7.12     Gun.School Bas.Course
1923.12. 1     Crew, D-16
1924. 4.24     Crew, DD-16
1924.12. 1 LTJG   Member, 14sg
1925. 8. 1     EO, Ro-68
1925.10.29     Crew, Ro-68
1926.12. 1 LT   Ope.TrainingShip Nav.Course
1927.12. 1     Crew, Ro-18
1928.12.10     Chief Nav, I-56 / DC, I-56
1930. 4.10     Chief Nav, I-64 / DC, I-64
1931.12. 1     Member, Sasebo ND
1932. 2. 1     EO, I-5
1932. 7.31     Chief Nav, I-5 / DC, I-5
1933. 3.28     Chief Nav, Hayatomo
1933.11. 1     Chief Nav, Chogei / DC, Chogei
1933.11.15 LCDR    
1934.11.15     CO-Sub, Ro-66
1935. 2.28     Sub.School A-Course
1935. 7. 3     CO-Sub, I-24
1935.11.15     CO-Sub, I-68
1937.12. 1     CO-Sub, I-72
1938.11.15 CMDR    
1939.10.10     Inst, Sub.School / DC, Sub.School
1939.12.10     Inst, Sub.School
1941. 7.31     CEO, I-10
1941.10.31     CO-Sub, I-10
1942. 9.15     Member, Kure ND
1942.11. 1     Inst, Sub.School / Assist Staff, Kure Ss
1943. 2.20     CO, 19sg
1943. 3.16     CO, 19sg / CO-Sub, I-159
1943. 5. 1 CAPT    
1943. 5.18     CO, 19sg
1943. 7. 7     CO, 19sg / CO-Sub, I-157
1944. 1.31     CO, 22sg
1944. 3.15     CO, 22sg / Assist Staff, 6F
1944. 7.12 RADM   KIA (44)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKimura, Kozo Iwate Naval Academy 49th (76/176)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1899.10.12     born
1921. 7.16 MID   Crew, Izumo
1922. 4. 8     Crew, Hyuga
1922. 5.25 SUBLT    
1923. 3.30     Gun.School Bas.Course
1923. 7.12     Torp.School Bas.Course
1923.12. 1     Crew, D-6
1924. 4.24     Crew, DD-6
1924.12. 1 LTJG   Crew, Oi
1925.12. 1     DC, Ise
1926.12. 1 LT   Ope.TrainingShip Nav.Course
1927.12. 1     Chief Nav, Minekaze / DC, Minekaze
1928.12.10     EO, Miyuki
1929. 6.29     Chief Nav, Miyuki / DC, Miyuki
1929.11.30     Chief Nav, Takasaki
1930. 5. 1     Member, Kure ND
1930. 5.26     Chief Nav, Settsu
1930. 7.22     Chief Nav, Hayatomo
1930.11.10     Chief Nav, Hirado / DC, Hirado
1932. 4.15     Chief Nav, Natori / DC, Natori
1933.11. 1     Ope.TrainingShip Exp.Course
1933.11.15 LCDR    
1934. 4. 1     Nav.School Spec.Course
1934.11. 1     EO, Mogami
1935. 2. 1     Chief Nav, Mogami / DC, Mogami
1935.10.21     Inst, Nav.School / Staff, Tech.Rsch
1936. 7. 1     Inst, Nav.School / Staff, Tech.Rsch / Staff, B-Nav.Res, Yokosuka NYd
1938.11.15 CMDR   Chief Nav, Fuso / DC, Fuso
1939.11.15     Chief Nav, Nagato / DC, Nagato
1940. 3.15     Chief Nav, Nagato
1940.11.15     Chief Nav, Nagato / DC, Nagato
1941. 9.10     XO, Kashima
1943. 2.15     Att, NSC (B6)
1943. 3.10     Staff, NSC (B6/B3/B7)
1943. 4. 1     Staff, NSC (B6/B3/B7) / Inst, Nav.College
1943. 5. 1 CAPT    
1944. 7. 1     CO, Unyo
1944. 9.17 RADM   KIA (44)

TOP of this page Table of Job abbreviationsOgura, Tozaburo Ibaraki Naval Academy 49th (25/176)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1900. 6. 1     born
1921. 7.16 MID   Crew, Yakumo
1922. 4. 8     Crew, Kirishima
1922. 5.25 SUBLT    
1922. 7.12     Torp.School Bas.Course
1922.12. 1     Gun.School Bas.Course
1923. 3.30     Crew, Natori
1924.12. 1 LTJG   Crew, Sakura
1925.12. 1     Crew, Yamashiro
1926.12. 1     Member, Yokosuka ND
1926.12. 1 LT   Gun.School Adv.Course
1927.12. 1     Chief Gun, Sawakaze / DC, Sawakaze
1928.10.25     EO, Murakumo
1929. 5.10     Chief Gun, Murakumo / DC, Murakumo
1930.12. 1     Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1931.12.10     Wait
1932. 3.15     Member, Yokosuka ND
1932. 4. 1     Chief Gun, Hirado
1932. 5.14     Member, Yokosuka ND
1932.11.10     Wait
1932.12. 1     Member, Yokosuka ND
1932.12.10     Chief Gun, Tokiwa / DC, Tokiwa
1933. 9.20     Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1933.11.15 LCDR    
1937. 8.30     Member, Shanghai lg / Assist Staff, 3F
1937.12. 2     Chief Gun, Kaga / DC, Kaga
1938.11.15 CMDR    
1938.12.15     Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1940.11.15     Assist Staff, GF / Assist Staff, 1F / Assist Staff, 2F
1941. 5.20     Member, Yokosuka ND
1941. 6. 1     Inst, Tateyama Gun.School
1943. 4.15     Staff, B-Rsch, Yokosuka Gun.School / Inst, Yokosuka Gun.School / Inst, Tateyama Gun.School
1943. 5. 1 CAPT    
1944. 4.13 RADM   KIA (43)

TOP of this page Table of Job abbreviationsOrita, Tsuneo Kagoshima Naval Academy 49th (104/176)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1900. 2.11     born
1921. 7.16 MID   Crew, Izumo
1922. 4. 8     Crew, Nagato
1922. 5.25 SUBLT    
1922. 7.12     Torp.School Bas.Course
1922.12. 1     Gun.School Bas.Course
1923. 3.30     Crew, Karasaki
1924. 5.24     Crew, Tsuga
1924.12. 1 LTJG   Crew, Hishi
1925.12. 1     DC, Tatsuta
1926. 2.10     DC, Kirishima
1926.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1927.12. 1     Crew, DD-12
1928. 8. 1     Crew, Yugao
1929.11.30     Chief Torp, Hamakaze / DC, Hamakaze
1930. 8.29     EO, Yugiri
1930.10.18     Chief Torp, Yugiri / DC, Yugiri
1933.10. 1     CO-Des, Hagi
1933.11.15 LCDR    
1935. 4.25     CO-Des, Yayoi
1937.11.15     CO-Des, Shikinami
1937.12. 1     CO-Des, Shikinami / CO-Des, Uranami
1938.10. 5     CO-Des, Shirayuki
1938.11.15     CO-Des, Shirayuki / CO-Des, Fubuki
1938.12.15     CO-Des, Shirayuki
1939.10.15     CO-Des, Ikazuchi
1939.11.15 CMDR    
1940.11. 1     Member, Yokosuka ND
1940.11.28     CEO, Hamakaze
1941. 6.30     CO-Des, Hamakaze
1942. 7.20     CEO, Teruzuki
1942. 8.31     CO-Des, Teruzuki
1943. 1.15     Member, Yokosuka ND
1943. 3.31     CO, 30dg
1943. 9. 1     Member, Yokosuka ND
1943. 9.30     Member, Seito HBg / Inst, Seito HBg
1943.11. 1 CAPT    
1944. 2.19     Member, Yokosuka ND
1944. 4. 1     Assist Staff, 2F / CO, 32dg
1944. 6. 7 RADM   KIA (44)

TOP of this page Table of Job abbreviationsShirahama, Masashichi Saga Naval Academy 49th (81/176)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1898.12. 5     born
    4th Medal  
1921. 7.16 MID   Crew, Yakumo
1922. 4. 8     Crew, Tenryu
1922. 5.25 SUBLT    
1923. 3.30     Torp.School Bas.Course
1923. 7.12     Gun.School Bas.Course
1923.12. 1     Crew, Tsuta
1924. 3. 1     Member, Kure ND
1924. 4. 1     Crew, Nara
1924.12. 1 LTJG   Crew, Sugi
1925.12. 1     DC, Yura
1926.12. 1 LT   DC, Hiei
1927.12. 1     Torp.School Adv.Course
1928.12.10     Chief Torp, Kikuzuki / DC, Kikuzuki
1929.11. 1     Chief Torp, Uranami / DC, Uranami
1931.12. 1     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1932.10.14     Chief Torp, Kuma / DC, Kuma
1933.10.20     Member, 1wg
1933.11. 1     CO-MSw, W-5
1933.11.15 LCDR    
1934.11. 1     CO-Des, Matsukaze
1935.10.31     CO-Des, Kisaragi
1936.11.16     CO-Des, Kisaragi / CO-Des, Mutsuki
1936.12. 1     CO-Des, Oboro
1937.12. 1     Chief Torp, Yokosuka bg / DC, Yokosuka bg / Staff, B-Mine.Res, Yokosuka NYd
1938. 7.28     Assist Staff, 3F
1938. 8. 1     Member, 13gbg
1938.11.15 CMDR    
1938.11.16     Member, Yokosuka ND
1938.12.15     CEO, Kasumi
1939. 6.28     CO-Des, Kasumi
1939.11.15     CO-Des, Sagiri
1940.11.15     CO-Des, Isokaze
1941. 2.25     Member, Yokosuka ND
1941. 5. 1     XO, Tama
1941. 8. 5     Member, Yokosuka ND
1941. 8.20     Adj, Torp.School
1943. 2. 1     Member, Yokosuka ND
1943. 2. 5     XO, Chikuma
1943.11. 1 CAPT    
1943.12.25     CO, 27dg
1944. 6. 8 RADM   KIA (45)

TOP of this page Table of Job abbreviationsSonoyama, Hitoshi Shimane Naval Academy 49th (57/176)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1901.10.12     born
    4th Medal  
1921. 7.16 MID   Crew, Yakumo
1922. 4. 8     Crew, Mutsu
1922. 5.25 SUBLT    
1922. 7.12     Torp.School Bas.Course
1922.12. 1     Gun.School Bas.Course
1923. 3.30     Crew, Tama
1923.12. 1     Member, Yokosuka fg
1924. 6. 1     Member, Kasumigaura fg
1924.12. 1 LTJG    
1925. 2.25     Member, Yokosuka fg
1925. 3.26     Crew, Yubari
1925. 6.23     Member, Yokosuka fg
1925.12. 1     Assist Staff, GF / Member, Yokosuka fg
1926.12. 1 LT    
1927. 8.16     Member, Yokosuka fg
1927.11.15     Member, Kasumigaura fg
1928. 4. 1     Member, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg
1928.12.10     Kasumigaura fg Exp.Course
1929.11.30     Chief, Baloon Div, Yokosuka fg / DC, Yokosuka fg / Inst, Yokosuka fg
1930. 2.15     Chief, Baloon Div, Yokosuka fg / DC, Yokosuka fg / Inst, Yokosuka fg / Assist Staff, GF
1930. 3.20     Chief, Baloon Div, Yokosuka fg / DC, Yokosuka fg / Inst, Yokosuka fg
1930.11. 1     DC, Akagi
1931.10.24     DC, Kaga
1932.12. 1     Inst, Kasumigaura fg
1933. 4. 1     DC, Akagi
1933.11.15 LCDR    
1933.12.11     WL, Akagi / DC, Akagi
1935.10.21     Staff, B-Tec, NAC / Staff, B-Sup, DoN
1936. 7. 1     Staff, B-Tec, NAC
1937. 7.28     Staff, B-Tec, NAC / Staff, B-Adm, NAC
1937.12.20     Staff, B-Adm, NAC (S3)
1938. 4. 1     Staff, B-Sup, NAC
1938. 4. 6     Chief Air, 14fg
1938. 6. 4     Chief Air, 14fg / Assist Staff, 5F
1938.11.15 CMDR    
1938.12. 5     Member, Yokosuka ND
1938.12.15     Chief Air, Soryu
1939.12. 5     Chief Air, Omura fg
1940.11. 1     XO, Iwakuni fg / Chief Inst, Iwakuni fg
1941. 3. 5     Staff, 12Cfg
1942. 3.20     Assist Staff, 4F
1942. 4. 1     CO, 19fg
1942. 9. 5     CO, 1fg
1942.11. 1     CO, 752fg
1943. 5. 1 CAPT    
1943.12. 1     CO, 752fg / XO, 752fg
1944. 2. 6 RADM   KIA (42)

TOP of this page Table of Job abbreviationsSugiura, Keizaburo Tokyo Naval Academy 49th (59/176)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1899. 4.15     born
1921. 7.16 MID   Crew, Yakumo
1921. 8.18     Crew, Fuji
1922. 5.10     Crew, Yakumo
1922. 7.15 SUBLT    
1922.12. 1     Crew, Chikuma
1923. 3.30     Torp.School Bas.Course
1923. 7.12     Gun.School Bas.Course
1923.12. 1     Crew, Minazuki
1924.12. 1 LTJG   Crew, Ise
1925.12. 1     DC, Ise
1926.11. 1     DC, Kamoi
1926.11.15     Member, Kure ND
1926.12. 1 LT   Chief Torp, Hamakaze / DC, Hamakaze
1927.12. 1     DC, Shiriya
1928.12.10     Ope.TrainingShip Nav.Course
1929.11.30     Chief Nav, Shirakumo / DC, Shirakumo
1930.12. 1     Chief Nav, Yubari / DC, Yubari
1931.12. 1     Chief Nav, Jingei / DC, Jingei
1932.12. 1     Chief Nav, Izumo / DC, Izumo
1933.11. 1     Chief Nav, Kiso / DC, Kiso
1934.11.15 LCDR   Chief Nav, Ashigara / DC, Ashigara
1935.11.15     Chief Nav, Kinugasa / DC, Kinugasa
1936.12. 1     Inst, Nav.School
1936.12.15     Inst, Nav.School / Inst, Gun.School / Inst, Torp.School / Inst, Comm.School / Inst, Yokosuka fg
1938.11.15     Chief Nav, Kongo / DC, Kongo
1939.11.15 CMDR    
1939.11.20     Chief Nav, Mutsu / DC, Mutsu
1940.10.15     Inst, Nav.School / Inst, Comm.School / Inst, Torp.School
1941. 6. 5     Inst, Nav.School / Inst, Comm.School / Inst, Torp.School / Staff, B-Nav.Res, Yokosuka NYd
1942. 6.15     Inst, Nav.School / Inst, Comm.School / Inst, Torp.School
1942. 7.10     Inst, Nav.School / Inst, Comm.School / Inst, Torp.School / Inst, Eng.School / Inst, Const.School
1942.12. 5     XO, Takao
1943.11. 1 CAPT    
1943.11.22     XO, Hyuga
1944. 4.10     CEO, Hayasui
1944. 4.24     CO-Aux, Hayasui
1944. 8.19 RADM   KIA (45)

TOP of this page Table of Job abbreviationsSuzuki, Yasuatsu Yamagata Naval Academy 49th (171/176)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1899. 9.14     born
1921. 7.16 MID   Crew, Yakumo
1922. 4. 8     Crew, Hyuga
1922. 5.25 SUBLT    
1922. 7.12     Torp.School Bas.Course
1922.12. 1     Gun.School Bas.Course
1923. 3.30     Crew, Kasuga
1923.12. 1     Crew, Namikaze
1924.12. 1 LTJG   Crew, W-1
1925.12. 1     DC, Matsue
1926.11. 1     Crew, Seta
1926.12. 1 LT    
1928. 7. 5     Chief Gun, Nokaze / DC, Nokaze
1930.11. 1     Crew, Toba
1932. 1.25     DC, Hirado
1932. 6. 1     DC, Kinu
1932.11.15     Chief Nav, Fubuki / DC, Fubuki
1933. 1.25     Chief Nav, Shinonome / DC, Shinonome
1933.11.15     DC, Kure bg
1935. 2.28     CO-Tb, Tomozuru
1935.11.15 LCDR    
1936.12. 1     Chief Torp, Haguro / DC, Haguro
1937.12. 1     CO-Des, Uzuki
1938. 3. 5     Member, Sasebo ND
1938. 6. 1     CO-Des, Yunagi / CO-Des, Asanagi
1938. 8.25     CO-Des, Yunagi / CO-Des, Asanagi / CO-Des, Minekaze
1938.11.10     CO-Des, Oite
1939.11.15     CO-Des, Shiratsuyu
1940.10.15     CO-Des, Minegumo
1940.11.15 CMDR    
1943. 1.25     CO-Des, Michishio
1943. 5. 1     CEO, Wakatsuki
1943. 5.31     CO-Des, Wakatsuki
1944. 5. 1 CAPT    
1944.11.11 RADM   KIA (45)

TOP of this page Table of Job abbreviationsTakahashi, Kameshiro Miyagi Naval Academy 49th (115/176)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1900. 8.13     born
1921. 7.16 MID   Crew, Yakumo
1922. 4. 8     Crew, Tama
1922. 5.25 SUBLT    
1923. 3.30     Gun.School Bas.Course
1923. 7.12     Torp.School Bas.Course
1923.12. 1     Crew, Kiku
1924.12. 1 LTJG   Crew, Ro-15
1925.12. 1     Crew, I-51
1926.11. 1     Chief Torp, Kawakaze / DC, Kawakaze
1926.12. 1 LT    
1927.12. 1     Chief Torp, Tachikaze / DC, Tachikaze
1928.12.10     Torp.School Adv.Course
1929.11.30     Chief Torp, Matsukaze / DC, Matsukaze
1931.12. 1     Chief Torp, Oboro / DC, Oboro
1933. 9.30     CO-Des, Fuji
1933.11.15 LCDR    
1934.11.15     CO-Des, Hatakaze
1936. 6.15     Member, Yokosuka ND
1936. 7.15     CEO, Harusame
1937. 6. 1     CO-Des, Harusame
1938.11.15 CMDR    
1938.12.15     CO-Des, Akebono
1939.11.15     CEO, Hatsukaze
1940. 2.15     CO-Des, Hatsukaze
1942.12.15     Member, Yokosuka ND
1942.12.28     CO, 6dg
1943. 5. 1 CAPT    
1944. 2.15     Member, Yokosuka ND
1944. 3.25     CO, 4dg
1944. 5.10     CO, 4dg / CO-Des, Michishio
1944. 6. 1     CO, 4dg
1944.10.25 RADM   KIA (44)

TOP of this page Table of Job abbreviationsTomonari, Kiyoshi Tokyo Naval Academy 49th (68/176)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1899.11.12     born
1921. 7.16 MID   Crew, Izumo
1922. 4. 8     Crew, Nagato
1922. 5.25 SUBLT    
1923. 9.25     Crew, D-18
1923.12. 1     Torp.School Bas.Course
1924. 4. 1     Gun.School Bas.Course
1924. 7. 4     Crew, Matsu
1924. 9. 1     Member, Sasebo ND
1924.11.20     Wait
1924.12. 1 LTJG    
1925. 4. 1     Member, Yokosuka ND
1925.11. 1     DC, Yokosuka SC / Inst, Yokosuka SC
1926. 5. 1     Chief Gun, Urakaze / DC, Urakaze
1926.11. 1     DC, Yokosuka SC / Inst, Yokosuka SC
1926.12. 1 LT    
1928. 4.15     DC, Kiso
1929.11.15     Member, Yokosuka ND
1929.11.30     Gun.School Adv.Course
1930.12. 1     Chief Gun, Hatsuyuki / DC, Hatsuyuki
1931.12. 1     Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1933. 9. 1     VChief Gun, Iwate / DC, Iwate
1933.11.15 LCDR    
1934. 8.25     Chief Gun, Isuzu
1935.10.21     Chief Gun, Myoko
1936.12. 1     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1938.11.15 CMDR   Chief Gun, Kirishima
1939.11.15     Member, Shanghai lg
1940.10.15     Chief Gun, Nagato
1941. 9.10     Member, Yokosuka ND
1941.10.15     CO, Yokosuka 2lg
1942. 3.10     CO, 1kg
1942. 7.25     Member, Yokosuka ND
1942. 8.25     EO, Agano
1942.10.31     XO, Agano
1943. 5. 1 CAPT    
1943. 9. 1     XO, Shokaku
1944. 6.19 RADM   KIA (44)

TOP of this page Table of Job abbreviationsWatanabe, Yasumasa Ibaraki Naval Academy 49th (94/176)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1899. 6. 8     born
    3rd Medal  
1921. 7.16 MID   Crew, Izumo
1922. 4. 8     Crew, Tama
1922. 5.25 SUBLT    
1922.12. 1     Crew, Mutsu
1923. 3.30     Torp.School Bas.Course
1923. 7.12     Gun.School Bas.Course
1923.12. 1     Crew, Tade
1924.12. 1 LTJG   Crew, Mutsu
1925.12. 1     DC, Mutsu
1926. 2.10     DC, Hayatomo
1926.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1927.12. 1     Chief Torp, Shiokaze / DC, Shiokaze
1929.11.30     Chief Torp, Hatakaze / DC, Hatakaze
1930.12. 1     Member, Yokosuka ND
1932. 4. 1     Member, Yokosuka fg / Inst, Yokosuka fg / DC, Yokosuka fg
1933.11.15 LCDR    
1934. 8.20     CO-Des, Asakaze
1935.11.15     Chief Nav, Myoko / DC, Myoko
1936.10. 8     CO-Des, Kamikaze
1937.12. 1     CO-Des, Samidare
1938.12.15     CO-Des, Umikaze
1939.10.15     CO-Des, Oshio
1939.11.15 CMDR    
1940. 9.16     CEO, Arashi
1940.11.25     CO-Des, Arashi
1942.11.15     Member, Yokosuka ND
1942.12.28     CO-Des, Hatsukaze
1943. 7. 1     Member, Yokosuka ND
1943. 8.20     CO, 1dg
1943.11. 1 CAPT    
1943.12.18 RADM   KIA (44)

TOP of this page Table of Job abbreviationsYamada, Takashi Saga Naval Academy 49th (90/176)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1899.10. 1     born
    3rd Medal  
1921. 7.16 MID   Crew, Izumo
1922. 4. 8     Crew, Hiei
1922. 5.25 SUBLT    
1922. 7.12     Torp.School Bas.Course
1922.12. 1     Gun.School Bas.Course
1923. 3.30     Crew, Chikuma
1923.10. 1     Crew, Nagatsuki
1924.12. 1 LTJG   Member, 14sg
1925. 8.18     Assist Staff, 2Ss
1925.12. 1     Crew, Ro-53
1926.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1927.12. 1     Crew, Ro-30
1929.11.30     Sub.School B-Course
1930. 4. 1     Member, 28sg
1930. 7. 8     Chief Nav, I-62 / DC, I-62
1930.12. 1     Chief Torp, I-60 / DC, I-60
1931.12. 1     CO-Sub, Ro-30
1933. 7. 3     CO-Sub, Ro-30 / Temp.Chief Torp, Hatsuharu / Temp.DC, Hatsuharu
1933. 9. 6     CO-Sub, Ro-30 / CO-Sub, Ro-29 / CO-Sub, Ro-32
1933.11.15 LCDR    
1934. 3.20     CO-Sub, Ro-63
1935. 2.28     Sub.School A-Course
1935. 7. 3     CO-Sub, I-58
1936.11.16     CO-Sub, I-58 / CO-Sub, I-57
1936.12. 1     CO-Sub, I-55
1937.12.15     CO-Sub, I-64
1938.11.15 CMDR    
1939. 3.10     CO-Sub, I-60
1939.12. 1     Member, Kure ND
1940. 3.25     CEO, I-20
1940. 9.26     CO-Sub, I-20
1942. 9.15     CO-Sub, I-10
1943. 4.15     Member, Kure ND
1943. 5. 1 CAPT    
1943. 5.15     Inst, Sub.School
1944. 3.20     Assist Staff, 6F
1944. 4. 7     CO, 34sg / Assist Staff, 6F
1944. 7.12 RADM   KIA (44)

TOP of this page Table of Job abbreviationsYamauchi, Teizo Kagoshima Naval Academy 49th (141/176)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1900. 7.27     born
1921. 7.16 MID   Crew, Yakumo
1922. 4. 8     Crew, Kuma
1922. 5.25 SUBLT    
1922. 7.12     Torp.School Bas.Course
1922.12. 1     Gun.School Bas.Course
1923. 3.30     Crew, Kirishima
1923.10.10     Crew, Uji
1923.12. 1     Crew, Saga
1924.12. 1 LTJG    
1926. 3.20     Crew, Tachibana
1926.11. 1     DC, Tatsuta
1926.12. 1 LT    
1927.12. 1     Crew, Momo
1929. 2.20     DC, Abukuma
1930.12. 1     Chief Nav, Saga / DC, Saga
1932. 2. 6     Chief Nav, Nagara / DC, Nagara
1932.12. 1     Chief Nav, Yaeyama / DC, Yaeyama
1934.11.15     Chief Ope, Sunosaki
1935.11.15 LCDR   Chief Ope, Maya / DC, Maya
1937.12. 1     Inst, Nav.School / DC, Nav.School
1939. 5.25     Crew, Kyokuyo-maru
1939.10. 1     Chief Ope, Haruna / DC, Haruna
1940.11.15 CMDR    
1941. 8.11     XO, Akashi
1943.10.25     Member, Sasebo ND
1943.12.25     XO, Chikuma
1944.10.15 CAPT    
1944.10.25 RADM   KIA (44)

TOP of this page Table of Job abbreviationsYanagimura, Yoshitane Kochi Naval Academy 49th (47/176)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1900. 9.26     born
1921. 7.16 MID   Crew, Yakumo
1922. 4.15     Crew, Nagato
1922. 5.25 SUBLT    
1923. 3.30     Gun.School Bas.Course
1923. 7.12     Torp.School Bas.Course
1923.12. 1     Crew, D-5
1924.12. 1 LTJG   Member, Yokosuka ND
1924.12.16     Member, Kasumigaura fg
1925. 2.23     Kasumigaura fg Air.Course
1925. 7.15     Kasumigaura fg Flight.Course
1925.12. 1     Member, Yokosuka fg
1926. 5.20     Member, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg
1926.12. 1 LT    
1927. 7.20     Member, Omura fg
1927.11.15     Crew, Hosho
1928. 3.25     Crew, Akagi / Member, Yokosuka fg
1928. 4. 1     Crew, Akagi
1928.12. 1     Crew, Akagi / Member, Kasumigaura fg
1929. 2.20     Crew, Akagi / Member, Yokosuka fg
1929. 3.20     Crew, Akagi
1929.11. 1     DC, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg / TInsp, B-Aircraft, Hiro NYd
1931.11. 2     DC, Kaga
1933.10. 3     WL, Tateyama fg / DC, Tateyama fg
1933.11.15 LCDR    
1934.11. 1     WL, Tateyama fg
1935. 4. 1     WL, Tateyama fg / DC, Tateyama fg
1935. 7.18     WL, Tateyama fg
1935.11.15     Staff, B-Flight.Res, Air Arsnl
1937.12. 1     Chief Air, Ryujo
1938.11.15 CMDR    
1938.12.15     Att, NAC (S3, B-Tec)
1939. 1. 2     Staff, B-Tec, NAC / Staff, B-Adm, NAC / Staff, NSC
1940.10.15     Chief Air, Kaga
1941. 9. 1     Member, Yokosuka ND
1941. 9.15     Staff, B-Adm, Air-Tech Arsnl
1942. 9. 5     Member, Yokosuka ND
1942. 9.20     CO, 252fg
1943. 5. 1 CAPT    
1943.12. 1     CO, 252fg / XO, 252fg
1944. 2.20     Assist Staff, 22Sf
1944. 3.31 RADM   KIA (43)

TOP of this page Table of Job abbreviations


TOP page

Copyright © Hiroshi Nishida (Misohito), 2003