Graduates of Naval Academy class 52nd

TOP page People TOP

Captain Prince Nobuhito, Takamatsu
Rear admirals Irisa, Toshiie Kariya, Minoru
Kimura, Gunji Nakamura, Noboru
Yokote, Katsumi
Captains Agane, Kazuo Arima, Takayasu
Asada, Masahiko Endo, Shinobu
Fuchida, Mitsuo Fujita, Masamichi
Furushiba, Naosada Genda, Minoru
Ichikawa, Yoshimori Ihara, Mitsugu
Ikezawa, Masayuki Imanaka, Kaoru
Inoguchi, Rikihei Inoue, Umejiro
Irie, Kazunao Ito, Taisuke
Kogure, Hiroshi Koike, Iichi
Kudo, Isamu Kuroki, Teruo
Kusumoto, Ikuto Kuwabara, Haruo
Maruyama, Hanzo Matsubara, Takisaburo
Matsumoto, Hideshi Miyazaki, Isao
Miyazaki, Takashi Naito, Yu
Nitanda, Saburo Odagiri, Masanori
Ohira, Masajiro Sakura, Yoshio
Shibata, Takeo Shibuya, Tatsuwaka
Shigekawa, Toshiaki Shimizu, Hiroshi
Shirahama, Eiichi Suekuni, Masao
Suzuki, Eijiro Tachibana, Todomu
Tamai, Asaichi Tsukada, Osamu
Uchida, Masashi Uozumi, Yorikazu
Utsunomiya, Shujiro
Lieutenant commander Ikuta, Nogiji
Lieutenant junior grade Nitame, NaotoshiPrince Nobuhito, Takamatsu Naval Academy 52nd (1/236)
Naval College 34th

Date Rank Other title Job
1905. 1. 3     born
    4th Medal  
1924. 7.24 MID   Crew, Asama
1924.11. 1     Crew, Nagato
1925. 2. 1   Grand Order  
1925. 5. 1     Crew, Fuso
1925.12. 1 SUBLT    
1926. 5. 1     Crew, Furutaka
1926.12. 1     Member, Yokosuka ND
1927. 7.29     Crew, Hiei
1927.11. 1     Member, Yokosuka ND
1927.12. 1 LTJG   Crew, Yakumo
1929. 2. 1     Crew, Haruna
1929. 9.18     Att, NGS
1930.12. 1 LT    
1931.12. 1     Gun.School Adv.Course
1932.12. 1     DC, Takao
1933.11.15     DC, Fuso
1934.11. 1     Nav.College A-Course
1935.11.15 LCDR    
1936.12. 1     Att, NGS / Staff, NGS (S3, N2)
1937. 4.     Staff, NGS (N3)
1937. 7.     Staff, NGS (N4)
1937.12.     Staff, NGS (S1, N1)
1939.11.     Att, NGS
1940. 7.     Chief Gun, Hiei
1940.11.15 CMDR    
1941. 4.     Inst, Yokosuka fg
1941.11.20     Staff, NGS
1942.11. 1 CAPT    
1944. 8.21     Chief Inst, Yokosuka Gun.School
1945. 5.27     Staff, Totalize Div, JGS
1945. 6.25     Att, NGS / Staff, NGS
1945.11. Resv    
1987. 2. 3     died (82)

TOP of this page Table of Job abbreviationsIrisa, Toshiie Kagoshima Naval Academy 52nd (196/236)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1902. 4.26     born
    3rd Medal
2nd Medal
 
1924. 7.24 MID   Crew, Izumo
1925. 4.10     Crew, Natori
1925.12. 1 SUBLT   Crew, Tsushima
1926.12. 1     Crew, Hiei
1927.10.30     Trainee
1927.12. 1 LTJG    
1928. 6. 1     Crew, Isokaze
1928.12.10     Kasumigaura fg Flight.Course
1929.11.30     Member, Yokosuka fg
1930. 2.15     Crew, Akagi
1930.12. 1 LT    
1931.10.24     Crew, Kaga
1932.11. 1     Member, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg
1934. 5. 1     DC, Hosho
1936.11.16     Member, Yokosuka fg
1937. 4. 1     WL, Kisarazu fg / DC, Kisarazu fg
1937. 7.11     DC, Kisarazu fg
1937.12. 1 LCDR    
1937.12.15     WL, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg
1938.12. 1     Member, 13fg
1938.12.15     WL, 14fg / Assist Staff, 5F
1939.11.15     WL, 15fg / Assist Staff, 2CF
1940. 1.15     WL, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg
1941. 9. 1     Chief Air, Kanoya fg
1942. 6. 1 CMDR    
1942.10. 1     Chief Air, 751fg
1942.11.10     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy / Inst, Iwakuni fg
1943.11. 1     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy / Chief Air, Iwakuni fg
1944. 2. 7     Assist Staff, 3F
1944. 2.15     CO, 601fg / XO, 601fg
1944. 3.28     CO, 601fg / Chief Air, Taiho
1944. 6.19 RADM
(Double promotion)
  KIA (42)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKariya, Minoru Kagoshima Naval Academy 52nd (76/236)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1905. 9. 1     born
1924. 7.24 MID   Crew, Asama
1925. 4.10     Crew, Mutsu
1925.12. 1 SUBLT    
1926.12. 1     Crew, Yura
1927.10.30     Trainee
1927.12. 1 LTJG    
1928. 6. 1     EO, DD-41
1928. 7.26     Crew, DD-41
1928. 8. 1     Crew, Usugumo
1928.12. 1     Crew, Yakumo
1929. 2. 1     Crew, Iwate
1929.12.24     EO, I-62
1930. 4.24     Crew, I-62
1930.12. 1 LT   Ope.TrainingShip Nav.Course
1931.12. 1     Chief Nav, Nokaze / DC, Nokaze
1932. 6.15     Chief Nav, Kisaragi / DC, Kisaragi
1932.12. 1     Chief Nav, Sata
1933.11.15     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1935.10.21     Nav.School Spec.Course
1936. 7.22     Chief Nav, Isuzu / DC, Isuzu
1936.12. 1 LCDR   Chief Nav, Sendai / DC, Sendai
1937.12. 1     Chief Nav, Ondo
1938. 9. 1     Inst, Nav.School
1938.11.15     Inst, Nav.School / Staff, Tech.Rsch / Staff, B-Nav.Res, Yokosuka NYd
1940.11.15     Chief Nav, Maya / DC, Maya
1941.10.15 CMDR    
1942. 4.15     Inst, Nav.School
1942. 6.15     Inst, Nav.School / Inst, Mine.School / Staff, B-Nav.Res, Yokosuka NYd
1944. 3.25     Inst, Nav.School / Inst, Mine.School / Staff, B-Nav.Res, Yokosuka NYd / Inst, AntiSub.School
1944. 4.20     Chief Nav, Musashi / DC, Musashi
1944.10.15 CAPT    
1944.10.24 RADM   KIA (39)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKimura, Gunji Miyagi Naval Academy 52nd (96/236)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1904. 2.22     born
1924. 7.24 MID   Crew, Asama
1925. 4.10     Crew, Yamashiro
1925.12. 1 SUBLT   Member, 1wg
1926.12. 1     Torp.School Bas.Course
1927. 4.13     Gun.School Bas.Course
1927. 7.29     Crew, Kawakaze
1927.12. 1 LTJG    
1928. 7. 5     Crew, Ro-57
1928.12.10     Kasumigaura fg Flight.Course
1929. 5. 1     Kasumigaura fg AirRecon.Course
1929.11.30     Crew, Haruna
1930.11. 1     Crew, Hosho
1930.12. 1 LT    
1932.12. 1     Comm,School Adv.Course
1933. 5.25     Member, Yokosuka fg
1933.10.20     DC, Hiei / Inst, Yokosuka fg
1934. 5.15     Chief Air, Hiei / DC, Hiei / Inst, Yokosuka fg
1934.11. 1     Inst, Yokosuka fg / DC, Yokosuka fg
1936.11.16     Assist Staff, 2Sf / Staff, 2Sf
1936.12. 1 LCDR    
1937. 6. 1     Staff, 2Sf
1938.12.15     WL, Suzuka fg / DC, Suzuka fg / Inst, Suzuka fg
1939. 6. 1     WL, Suzuka fg / Inst, Suzuka fg
1939.11. 1     Inst, Comm.School / DC, Comm.School / Inst, Yokosuka fg
1940.11.15     Chief Comm, Usa fg / DC, Usa fg / Inst, Usa fg
1941. 9.15     Chief Comm, Yokosuka fg / DC, Yokosuka fg / Inst, Yokosuka fg
1941.10.15 CMDR    
1942.11. 1     Chief Comm, Yokosuka fg / DC, Yokosuka fg / Inst, Yokosuka fg / Chief Comm, Oppama fg / Inst, Oppama fg
1943.10. 1     Chief Comm, Yokosuka fg / DC, Yokosuka fg / Inst, Yokosuka fg / Chief Comm, Oppama fg / Inst, Oppama fg / Inst, Sunosaki fg
1943.11.15     Chief Comm, Yokosuka fg / DC, Yokosuka fg / Inst, Yokosuka fg / Inst, Sunosaki fg
1944. 3.15     Chief Comm, Yokosuka fg / DC, Yokosuka fg / Inst, Yokosuka fg / Staff, Yokosuka fg / Inst, Sunosaki fg
1944. 3.29     CO, 653fg
1944.10.15 CAPT    
1944.10.25 RADM   KIA (40)

TOP of this page Table of Job abbreviationsNakamura, Noboru Yamaguchi Naval Academy 52nd (35/236)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1904. 2.11     born
1924. 7.24 MID   Crew, Asama
1925. 4.10     Crew, Hyuga
1925. 9. 5     Crew, Jintsu
1925.12. 1 SUBLT    
1926.12. 1     Torp.School Bas.Course
1927. 4.13     Gun.School Bas.Course
1927. 7.29     Member, 26sg
1927.12. 1 LTJG   Crew, Ro-60
1927.12.20     Assist Staff, 2nd Expeditionary Fleet
1928. 2.10     Member, 7sg
1928. 5.16     Crew, I-1
1928.12.10     Crew, Jingei
1929.11.30     Crew, Karukaya
1930. 8.29     Crew, I-3
1930.12. 1 LT   Chief Nav, I-3 / DC, I-3
1931.12. 1     Ope.TrainingShip Nav.Course
1932.12. 1     Chief Nav, Ikazuchi / DC, Ikazuchi
1934.11.15     Staff, 3F / Adj, 3F
1935.11.15     Chief Nav, Naruto
1936.11. 2     Chief Nav, Okinoshima / DC, Okinoshima
1936.12. 1 LCDR    
1937.12. 1     Chief Nav, Tenryu / DC, Tenryu
1938.12.15     Chief Nav, Chogei / DC, Chogei
1939. 4. 1     Chief Nav, Yubari / DC, Yubari
1939. 7.15     Staff, 5F
1939.11.15     Inst, Nav.School
1939.12. 1     Inst, Nav.School / Inst, Gun.School
1941. 6. 1     Inst, Nav.School / Inst, Yokosuka Gun.School
1941. 9.15     Staff, 3F
1941.10.15 CMDR    
1942. 3.10     Staff, 2KF
1942. 4.10     Staff, GKF / Staff, 2KF
1942. 8.20     Member, Yokosuka ND
1942. 9. 5     Att, NGS / Att, DoN
1942.10. 1     Staff, B-Read, DoN / Staff, B-Trans, DoN
1943. 6.25     Staff, B-Read, DoN / Staff, NTpC
1943. 7. 1     Staff, NTpC / Staff, B-Read, DoN
1944. 5.20     Staff, NTpC / Staff, B-Read, DoN / Staff, Reinforcement Div, JGS
1944. 9.25     EO, Shinano
1944.10. 1     Chief Nav, Shinano
1944.10.15 CAPT    
1944.11.29 RADM   KIA (40)

TOP of this page Table of Job abbreviationsYokote, Katsumi Kumamoto Naval Academy 52nd (23/236)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1905. 2.25     born
1924. 7.24 MID   Crew, Asama
1925. 4.10     Crew, Mutsu
1925.12. 1 SUBLT    
1926.12. 1     Crew, Yubari
1927. 5. 1     Member, Sasebo ND
1927. 5.26     Wait
1927.10.18     Member, Sasebo ND
1927.10.30     Gun.School Trainee
1927.12. 1 LTJG   Kasumigaura fg Trainee
1927.12.21     Gun.School Trainee
1928. 3. 9     Torp.School Trainee
1928. 6. 1     EO, DD-42
1928. 7.28     Crew, DD-42
1928. 8. 1     Crew, Shirakumo
1928.12.10     Crew, I-53
1929.11.30     Crew, Myoko
1930.12. 1 LT   Gun.School Adv.Course
1931.12. 1     DC, Ashigara
1932.12. 1     DC, Sasebo SC / Inst, Sasebo SC
1933. 2.10     Inst, Sasebo SC / DC, Sasebo SC
1933. 5.15     Inst, Sasebo SC / DC, Sasebo SC / Assist Staff, GF
1933. 8.26     Inst, Sasebo SC / DC, Sasebo SC
1933.11.15     DC, Sasebo SC / Inst, Sasebo SC
1934. 7. 2     DC, Kinugasa
1936.12. 1 LCDR   Gun.School Spec.Course
1937. 8.15     Chief Gun, Taigei / DC, Taigei
1937.10.13     Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1940.11.15     Chief Gun, Tone
1941.10.15 CMDR    
1943. 1. 6     Inst, Yokosuka Gun.School
1943. 4.15     Inst, Yokosuka Gun.School / Staff, B-Rsch, Yokosuka Gun.School
1943. 7.25     Inst, Yokosuka Gun.School / Staff, B-Rsch, Yokosuka Gun.School / Att, NSC
1943.11.15     Inst, Yokosuka Gun.School / Staff, B-Rsch, Yokosuka Gun.School / Att, NSC / Inst, Sub.School / Assist Staff, 11Ss
1944.10.15 CAPT    
1944.11. 5     Chief Gun, Shinano
1944.11.29 RADM   KIA (39)

TOP of this page Table of Job abbreviations


TOP page

Copyright © Hiroshi Nishida (Misohito), 2003