Naval Academy class 41st - 50th

TOP page People TOP


class 41st class 42nd class 43rd class 44th class 45th
class 46th class 47th class 48th class 49th class 50thGraduates of Naval Academy class 41st

Vice-admirals Akiyama, Teruo Hara, Teizo
Harada, Kaku Hashimoto, Shintaro
Hoshina, Zenshiro Ichimaru, Rinosuke
Ichise, Shinichi Ito, Kenzo
Kimura, Masatomi Kogure, Gunji
Kusaka, Ryunosuke Maeda, Minoru
Matsunaga, Sadaichi Nakahara, Yoshimasa
Nakajima, Seizaburo Nishio, Hidehiko
Ogata, Masaki Omori, Sentaro
Osugi, Morikazu Ota, Minoru
Sakamaki, Munetaka Sawada, Torao
Takama, Tamotsu Takayanagi, Gihachi
Tanaka, Raizo Tokunaga, Sakae
Uwano, Keizo Yamaguchi, Jihei
Yamasaki, Shigeaki
Rear admirals Abe, Koun Awaya, Makoto
Fukuzawa, Tsunekichi Hisamune, Yonejiro
Hori, Yugoro Hoshino, Masatsugu
Ichimura, Shigematsu Kakimoto, Gonichiro
Kato, Hisao Kikuchi, Tsuruji
Koda, Takero Kurose, Hiroshi
Maruyama, Hidenori Ogura, Sotokichi
Sato, Toshimi Shoji, Yoshikichi
Sugimoto, Michio Tamura, Ryukichi
Tashiro, Sohei Togo, Jiro
Captains Aoki, Yasujiro Konishi, Takehiko
Tomizawa, Fujio
Lieutenant commander Kusakari, Eiji
Lieutenant Kokubu, ShozoGraduates of Naval Academy class 42nd

Vice-admirals Akiyama, Monzo Arima, Kaoru
Ban, Masami Hasegawa, Kiichi
Ichioka, Hisashi Isaki, Shunji
Ito, Yasunoshin Kaneko, Shigeji
Kawano, Chimaki Kobayashi, Kengo
Kondo, Yasuichiro Koyanagi, Tomiji
Mito, Hisashi Monzen, Tei
Nakagawa, Ko Onishi, Shinzo
Shiraishi, Kazutaka Tsujimura, Takehisa
Yamada, Michiyuki Yamada, Sadayoshi
Yasuba, Yasuo
Rear admirals Akiyoshi, Toshio Aruga, Takeo
Azukizawa, Sei Doi, Takashi
Fujinaga, Shiro Fukuyoshi, Yasuo
Hamada, Kiyoshi Hamanaka, Kyoho
Ishikawa, Shingo Ishizaki, Noboru
Itakura, Tokushi Ito, Jotaro
Kaku, Tomeo Kiyama, Tatsuo
Kiyota, Takahiko Komazawa, Katsumi
Kose, Takasue Masuda, Nisuke
Matsuoka, Tomoyuki Minobe, Sadakatsu
Mizuno, Kyosuke Mori, Tomoichi
Morikawa, Akira Nabeshima, Shunsaku
Nagao, Motoo Ogata, Tsutomu
Okada, Jisaku Okuda, Kikuji
Saito, Eisho Sakiyama, Shakao
Soma, Shinshiro Tajima, Hideo
Tanaka, Yasuro Tsuji, Masayasu
Uozumi, Jisaku Ushio, Fujimasa
Watanabe, Seishichi Yagi, Hidetsuna
Yagi, KyugoGraduates of Naval Academy class 43rd

Vice-admirals Arima, Masafumi Ijuin, Matsuji
Iwabuchi, Sanji Nakazawa, Tasuku
Shibazaki, Keiji Yano, Hideo
Yano, Shikazo
Rear admirals Ando, Shigeki Doi, Naoji
Furukawa, Tamotsu Hamano, Tsutomu
Hanada, Yukitake Hashimoto, Shozo
Hirai, Taiji Horie, Giichiro
Horiuchi, Kazuo Ishii, Keishi
Isobe, Jun Ito, Yoshiaki
Izawa, Ishinosuke Kamata, Shoichi
Kato, Yoshio Kinoshita, Mitsuo
Kojima, Hitoshi Kosaka, Kanae
Kuroki, Goichi Matsuo, Teizo
Matsuzaki, Akira Miyoshi, Teruhiko
Nakajima, Chihiro Narita, Moichi
Obata, Chozaemon Obayashi, Sueo
Oda, Tamekiyo Ogawa, Kanji
Ogura, Shinji Okura, Tomesaburo
Sato, Shiro Sato, Torajiro
Seki, Ikuya Shinoda, Kiyohiko
Suehiro, Yoshiki Takagi, Sokichi
Takeda, Isamu Tanaka, Kikumatsu
Tawara, Yoshioki Tominaga, Shozo
Torigoe, Shinichi Tsuruoka, Nobukichi
Yamagata, Masaji Yokoi, Tadao
Yokokawa, Ichihei Yoshimi, NobuichiGraduates of Naval Academy class 44th

Vice-admirals Hayakawa, Mikio Sato, Yasuo
Shibuya, Shiro Shimazaki, Toshio
Shinoda, Katsukiyo Sugimoto, Ushie
Takada, Satoshi
Rear admirals Asakura, Bunji Chudo, Kanei
Fujiyoshi, Naoshiro Hase, Shinzaburo
Hattori, Katsuji Ichimiya, Yoshiyuki
Imaizumi, Yoshijiro Inoue, Samaji
Iso, Megumi Kameyama, Minegoro
Kanome, Zensuke Kase, Saburo
Kimoto, Goroku Kojima, Hideo
Konishi, Kaname Kurihara, Etsuzo
Kuroda, Akira Kuroshima, Kameto
Matsuda, Chiaki Minato, Keijo
Morikawa, Matao Murakami, Chonosuke
Mutaguchi, Kakuro Nakatsu, Seiki
Nishida, Heishiro Nishina, Kozo
Nomoto, Tameki Okuma, Yuzuru
Onishi, Keiichi Ono, Takeji
Owada, Noboru Sato, Katsuya
Sawa, Masao Shimamoto, Hisagoro
Shinoda, Tarohachi Sone, Akira
Takahashi, Yuji Takatsugi, Kanichi
Tanimoto, Keizo Yamataka, Matsujiro
Yamazumi, Teijiro Yanagimoto, Ryusaku
Captains Kawara, Katsumi Kitaura, Toyoo
Machida, Hidemi Nishida, Masao
Shiba, Kuniaki Tajiri, JoGraduates of Naval Academy class 45th

Captain Prince Hiroyoshi, Fushimi
Vice-admiral Aruga, Kosaku
Rear admidals Aitoku, Ichiro Araki, Keikichi
Araki, Tsuto Asano, Shinpei
Fujiwara, Kiyoma Hayashi, Shigechika
Hiraide, Hideo Imazato, Hiroshi
Ishizuka, Chitoshi Kato, Tadao
Kikuchi, Tomozo Kitamura, Masayuki
Kobe, Yuji Komura, Keizo
Konishi, Yukie Matsubara, Hiroshi
Matsuda, Takatomo Matsumoto, Takeshi
Miura, Hayao Miyoshi, Hisashi
Mizoguchi, Tadasu Morishita, Nobuei
Muneyuki, Shinnosuke Nagai, Mitsuru
Nakamura, Katsuhei Nakaoka, Nobuki
Nakase, Noboru Okada, Tametsugu
Otake, Toshio Sasaki, Hankyu
Senda, Kinji Setoyama, Yasuhide
Shibuya, Kiyomi Shoji, Kiichiro
Sumikawa, Michio Takashima, Sanji
Tamaki, Tomejiro Tomioka, Sadatoshi
Uehara, Yoshio Wada, Sumihisa
Yamaguchi, Bunjiro Yamamori, Kamenosuke
Captains Higo, Ichiji Matsumoto, Ichiro
Matsushima, Keizo Moritama, Hiroshi
Sasaki, Seigo Shigehiro, Atsuo
Tachibana, Masao Takezaki, Kaoru
Tamura, Yasuo Ueda, Koji
Yamagata, Shunji Yoshimura, Masatake
Commander Okamura, TokuchoGraduates of Naval Academy class 46th

Liuetenant Commander Prince Takehiko, Yamashina
Vice-admirals Inoguchi, Toshihira Kaizuka, Takeo
Sugiura, Kaju Yasuda, Yoshitatsu
Rear admirals Abe, Toshio Fukaya, Sokichi
Goto, Mitsutaro Hirai, Masahira
Horiuchi, Shigetada Ishihara, Itsu
Iwagami, Eiju Izuchi, Masuzo
Kagawa, Kiyoto Kamei, Yoshio
Katsuta, Haruo Kawai, Shigezo
Kondo, Katsuji Kondo, Saburo
Konishi, Seizo Kubota, Toshi
Maeda, Tadashi Matsuo, Minoru
Miki, Takahide Miyazaki, Shigetoshi
Miyazaki, Takeji Nijima, Nobuo
Nomura, Tomekichi Norimitsu, Saiji
Ogawa, Nobuki Oie, Goichi
Saito, Taizo Sakaibara, Shigematsu
Sakata, Yoshito Shigenaga, Kazue
Shimizu, Toshio Sugimoto, Yutaka
Takada, Sakae Takada, Toshitane
Takeuchi, Kaoru Tomari, Mitsuyoshi
Tsuzuki, Teiichi Umetani, Kaoru
Yamada, Yuji Yamaki, Akira
Yamamoto, Chikao Yamamoto, Iwata
Yanagisawa, Kuranosuke Yokoi, Toshiyuki
Captains Baba, Yoshifumi Furuta, Yoshio
Ishihata, Shiro Izushi, Kanji
Kato, Eikichi Kawasaki, Harumi
Kobetto, Sozo Kuwahara, Shigetoo
Mizuguchi, Hyoe Ohashi, Fujiro
Okazaki, Fumikoto Sugino, Shuichi
Suzuki, Mitsunobu Tamura, Kyuzo
Teraoka, Masao Ukai, Ken
Ura, Koichi Yamaguchi, Suteji
Yamamoto, SakaeGraduates of Naval Academy class 47th

Rear admirals Amano, Shigetaka Amaya, Yoshishige
Arimura, Fuji Eguchi, Nao
Haneda, Jiro Hitomi, Soichiro
Hosoya, Sukehiko Itagaki, Akira
Jo, Eiichiro Kato, Yukio
Kawabata, Masaharu Kawaguchi, Masao
Kawai, Iwao Kawano, Yasushi
Kishi, Yoshiyuki Kitamura, Fumio
Mitsunobu, Toyo Miura, Kanzo
Oe, Ranji Okamoto, Yoshisuke
Onizuka, Tetsuo Ota, Nobunosuke
Sasaki, Takanobu Taguchi, Taro
Takahashi, Nobukichi Tanaka, Jo
Toma, Ryo Yamamoto, Yoshio
Yasutake, Shiro Yokoyama, Ichiro
Captains Ejima, Hisao Fujita, Motonari
Hamada, Yuki Ikeda, Tomio
Kajiwara, Sueyoshi Maeda, Takanari
Matsubara, Akio Mayuzumi, Haruo
Mori, Takejiro Nagai, Takeo
Naoi, Toshio Okino, Matao
Saito, Masahisa Sugiura, Norio
Takahashi, Chihaya Ueda, Yasuhiko
Commander Kaseda, AkihikoGraduates of Naval Academy class 48th

Vice-admiral Nakahara, Giichiro
Rear admirals Fukuoka, Tokujiro Inoue, Yoshio
Isohisa, Kenma Kami, Shigenori
Kamioka, Kohyo Kamo, Yuhao
Kaneoka, Tomojiro Kato, Hideyoshi
Kato, Ryonosuke Kawashima, Yoshio
Kobayashi, Hajime Konno, Nobuo
Maejima, Toshihide Matsumura, Midori
Miwa, Yoshitake Mori, Kan
Narahara, Shogo Nomaguchi, Kanetomo
Odawara, Toshihiko Oishi, Tamotsu
Ono, Koro Shimizu, Taro
Takeshita, Nobutoyo Wakita, Kiichiro
Yamada, Takeji Yamada, Yusuke
Captains Arita, Yuzo Funaki, Morie
Goto, Hiroshi Hanada, Takuo
Ijima, Sunao Kakuta, Mitsuaki
Miyazaki, Toshio Nagai, Taro
Nagaya, Shigeru Nakajima, Daizo
Nishino, Tomosaburo Ohashi, Kyozo
Okawa, Kuninosuke Ono, Ryojiro
Onoda, Sutejiro Sadohara, Chikamitsu
Sato, Jisaburo Seki, Naoaki
Shiga, Masanari Shiki, Tsuneo
Shiramizu, Hiroshi Soda, Takamune
Suezawa, Yoshimasa Suzuki, Masaaki
Suzuki, Tadayoshi Tsuruo, Sadao
Tsuruta, Hideo Yamazumi, Chuzaburo
Yanagihara, Masuzo Yoshida, Rikizo
Lieutenant Araki, KameoGraduates of Naval Academy class 49th

Vice-admirals Prince Asaakira, Kuni
Lieutenant junior grade Prince Hirotada, Kacho
Rear admirals Akazawa, Shizuo Ashina, Saburo
Fujii, Akiyoshi Furukawa, Bunji
Hayashi, Hiroshi Hirata, Tsutomu
Hosoya, Sukeyoshi Kanooka, Enpei
Kayabara, Yasuchika Kimura, Kozo
Ogura, Tozaburo Orita, Tsuneo
Shirahama, Masashichi Sonoyama, Hitoshi
Sugiura, Keizaburo Suzuki, Yasuatsu
Takahashi, Kameshiro Tomonari, Kiyoshi
Watanabe, Yasumasa Yamada, Takashi
Yamauchi, Teizo Yanagimura, Yoshitane
Captains Fujii, Shigeru Hara, Tameichi
Imamura, Ryonosuke Ito, Seiroku
Kobayashi, Yoshito Koda, Kiyoshi
Kondo, Shinichi Kuno, Shuzo
Matsuura, Tadashi Mifune, Denzo
Mikami, Tadashi Mitsui, Matao
Nagasawa, Hiroshi Takahashi, Chojuro
Takauma, Masayoshi Yamaji, Kazuyuki
Yamaoka, Mineo Yamazaki, KikuoGraduates of Naval Academy class 50th

Vice-admiral Matsumura, Kanji
Rear admirals Ankyu, Eitaro Awanohara, Hitoshi
Emi, Tetsushiro Fukami, Morio
Hashimoto, Uroku Horinouchi, Miyoshi
Ikeda, Akira Iwagami, Jiichi
Izumi, Fukujiro Kajiwara, Masami
Kikkawa, Kiyoshi Kotaki, Hisao
Kumon, Shigenori Maekawa, Shinichiro
Miya, Yujiro Oka, Iwao
Ono, Itaru Ozaki, Toshiharu
Sanada, Yuji Shiwa, Kotora
Sugi, Toma Tamura, Saburo
Tanii, Tamotsu Uchino, Shinichi
Wakatsuki, Ryuzo Yano, Kanji
Captains Amano, Moritaka Doi, Yoshiji
Fujio, Katsuo Fujita, Hiroshi
Fujita, Kikuichi Hidaka, Shinsaku
Horiuchi, Toyoaki Imazato, Yoshimitsu
Inoue, Kenichi Ishihara, Uichi
Kawasaki, Matsuhei Kawase, Kaoru
Koyama, Tadashi Kushihiki, Masao
Makiuchi, Tadao Matsuki, Michiyo
Matsunaga, Keisuke Mita, Kunio
Miyata, Yujiro Murota, Yoshinobu
Nagai, Sumitaka Nagaishi, Masataka
Nakamura, Takeo Nakano, Minoru
Negi, Junichi Okamura, Motoharu
Omae, Toshikazu Sato, Tsuyoshi
Seto, Kikuta Shiba, Katsuo
Shibata, Bunzo Shintani, Kiichi
Suzuki, Masakane Takasaki, Yoshihiko
Takase, Goro Takashima, Takanori
Terai, Kunizo Terasaki, Ryuji
Terashima, Masayoshi Todoroki, Mansaku
Tonaki, Shutei Tsukida, Osamu
Ukita, Hideie Wachi, Kozo
Watanabe, Yoshio Yoshida, Hidemi
Yoshida, Masayoshi


TOP page

Copyright © Hiroshi Nishida (Misohito), 2001.