Naval Academy class 11th - 20th

TOP page People TOP


class 11th class 12th class 13th class 14th class 15th
class 16th class 17th class 18th class 19th class 20thGraduates of Naval Academy class 11th

Admiral Murakami, Kakuichi
Vice-admirals Fujimoto, Hideshiro Kamaya, Tadamichi
Kawashima, Reijiro Yamagata, Bunzo
Rear admirals Ishida, Ichiro Kubota, Hikoshichi
Nagai, Gunkichi Obana, Sango
Oda, Kiyozo Shoji, Yoshimoto
Tonami, Kurakichi Tsukiyama, Kiyotomo
Yamasumi, Tarozo
Commander Hattori, YukichiGraduates of Naval Academy class 12th

Admirals Arima, Ryokitsu Yamaya, Tanin
Vice-admirals Egashira, Yasutaro Eguchi, Rinroku
Kamiizumi, Tokuya Tsuchiya, Mitsukane
Yajima, Junkichi Yoshimi, Kenkai
Rear admirals Ishii, Gitaro Kitano, Katsuya
Mano, Iwajiro Sayama, Toyonari
Tsuchiyama, Tetsuzo Ushida, Juzaburo
Yoda, Mitsuji
Captain Hayashi, MineoGraduates of Naval Academy class 13th

Admirals Kuroi, Teijiro Nomaguchi, Kaneo
Tochinai, Sojiro
Vice-admirals Ito, Otojiro Sekino, Kenkichi
Tanaka, Morihide Togo, Kichitaro
Yamaguchi, Kujuro
Rear admirals Hanabusa, Sukeshiro Hara, Seigo
Hashimoto, Matakichiro Hideshima, Shichisaburo
Hideshima, Shigetada Imai, Kanetane
Inouchi, Kintaro Kawano, Sakinta
Togo, Seinosuke Yamada, Naranosuke
Captain Ota, SanjiroGraduates of Naval Academy class 14th

Admiral Suzuki, Kantaro
Vice-admirals Chisaka, Tomojiro Iwamura, Toshitake
Kamaya, Rokuro Kamimura, Osuke
Matsumura, Tatsuo Ogasawara, Naganari
Sato, Tetsutaro
Rear admirals Hirose, Juntaro Matsuoka, Shuzo
Mizumachi, Hajime Mori, Yoshiomi
Nakajima, Ichitaro Osawa, Kishichiro
Takeuchi, Jiro Uemura, Tsunekichi
Yoshijima, Jutaro
Captain Takashima, MantaroGraduates of Naval Academy class 15th

Admidals Oguri, Kozaburo Okada, Keisuke
Takarabe, Takeshi Takeshita, Isamu
Vice-admirals Asano, Masayasu Kimura, Takeshi
Mori, Etsutaro Mukai, Yaichi
Nagata, Yasujiro Nakano, Naoe
Nunome, Mitsuzo Yamanaka, Shibakichi
Rear admirals Arakawa, Chugo Aranishi, Keijiro
Ezura, Samakitsu Kaneko, Mitsuki
Kataoka, Eitaro Kondo, Tsunematsu
Kuzumi, Tsuneo Machida, Komajiro
Maruhashi, Hikosaburo Oguro, Hideo
Okano, Fujimatsu Oshima, Masatake
Shima, Takeshi Shitsuda, Teiichiro
Takagi, Shichitaro
Captain Hara, Atsunori
Commanders Hirose, Takeo Matsui, Kenkichi
Lieutenant Igi, SojiroGraduates of Naval Academy class 16th

Admiral Ide, Kenji
Vice-admirals Funakoshi, Kajishiro Tanaka, Kotaro
Rear admirals Hiraoka, Sadaichi Hori, Terufusa
Okada, Mitsuyoshi Seki, Shigetaka
Suzuki, TomizoGraduates of Naval Academy class 17th

Vice-admirals Akiyama, Saneyuki Horiuchi, Saburo
Kawada, Katsuji Kawahara, Kesataro
Moriyama, Keizaburo Saito, Hanroku
Tadokoro, Hiromi Yamaguchi, Ei
Yamaji, Kazuyoshi Yamaoka, Toyokazu
Yoshida, Masujiro
Rear admirals Egoshi, Kotaro Hirose, Koki
Honda, Chikatami Kanno, Yushichi
Koyamada, Chunojo Kubo, Kimata
Nanri, Danichi Nishio, Yujiro
Nomura, Fusajiro Oyama, Takanosuke
Shimodaira, Eitaro Shiraishi, Naosuke
Captain Ito, SukeyasuGraduates of Naval Academy class 18th

Admirals Abo, Kiyokazu Kato, Hiroharu
Vice-admirals Matsumura, Junichi Ohashi, Sei
Sato, Kozo Shimomura, Nobutaro
Yoshida, Kiyokaze Yoshioka, Hansaku
Rear admirals Akizawa, Yoshima Haraguchi, Fusataro
Hiraga, Tokutaro Masuda, Takayori
Mimura, Kinsaburo Murakami, Shinkichi
Sano, Tsuneha Yoshida, Takeshi
Captain Sakamoto, ShigekuniGraduates of Naval Academy class 19th

Admirals Hyakutake, Saburo Taniguchi, Naomi
Vice-admirals Hiratsuka, Tamotsu Iida, Hisatsune
Kobayashi, Kenzo Mizutani, Chimakichi
Nakajima, Suketomo
Rear admirals Kato, Yujiro Nakagawa, Shigeushi
Tonami, TatsusaburoGraduates of Naval Academy class 20th

Vice-admirals Kuwashima, Shozo Nakazato, Shigetsugu
Saito, Shichigoro Takeuchi, Shigetoshi
Rear admirals Haji, Kanshiro Kanemaru, Kiyotsugu
Nakamura, Masaki Sakamoto, Noritoshi
Shimanouchi, Kanta Shinozaki, Shinsuke
Yotsumoto, Kensuke
Captain Kamimura, Yukiteru


TOP page

Copyright © Hiroshi Nishida (Misohito), 2001.