Naval Engineer Academy class 16th - 30th

TOP page People TOP


class 16th class 17th class 18th class 19th class 20th
class 21st class 22nd class 23rd class 24th class 25th
class 26th class 27th class 28th class 29th class 30thGraduates of Naval Engineer Academy class 16th

Vice-admirals Kajimoto, Kinpei Kaneda, Ichiro
Yoshinari, Muneo
Rear admirals Esaka, Tokuzo Katayama, Seiji
Nakamichi, Tadao Ono, Toshihiko
Tomikawa, Fujitaro Yoshida, ShinichiGraduates of Naval Engineer Academy class 17th

Vice-admirals Asakuma, Hikokichi Hanashima, Koichi
Hiraoka, Iwao Mishuku, Konomu
Rear admirals Goga, Mitsuru Hayashida, Tsuneo
Kawano, Katsuji Suda, Minoru
Ujiie, ChikaharuGraduates of Naval Engineer Academy class 18th

Vice-admirals Ishii, Tsunejiro Shibuya, Ryutaro
Tsuzuki, Ishichi
Rear admirals Adachi, Kichihei Nomura, Shozo
Okimoto, Itaru Tachibana, SaijiroGraduate of Naval Engineer Academy class 19th

Vice-admirals Gosho, Shizuka Nabeshima, Shigeaki
Nikaido, Yukitake Sakurai, Tadatake
Rear admirals Hio, Kiyoshi Kakehashi, Hideo
Kinashi, Ritsuma Kumabe, FujioGraduates of Naval Engineer Academy class 20th

Vice-admirals Hokotate, Kinya Mito, Yoshihiko
Suzuki, Hisatake Yanagihara, Hiromitsu
Rear admirals Araki, Setsuzo Kimura, Jin
Kitano, Tsunao Miyata, Hajime
Ono, Tadashi Ono, Yutaka
Takeoka, Kenji Takeshita, Eigoro
Tsuchida, Kikuji Ueda, Giemon
Yamada, KiyoshiGraduates of Naval Engineer Academy class 21st

Vice-admirals Akasaka, Isao Beppu, Ryozo
Iwamoto, Kanae Kondo, Kazuma
Obata, Aiki Ozawa, Senkichi
Wazumi, Tokutaro Yamanaka, Tomojiro
Rear admirals Akasaka, Unosuke Hirata, Shuji
Ichimura, Josuke Mizuno, Eiichi
Nagano, Kensuke Taneda, Sakae
Toyama, Kiyoharu Tsuda, KatsujiGraduates of Naval Engineer Academy class 22nd

Vice-admirals Hosotani, Shinzaburo Kobayashi, Yoshiharu
Morizumi, Matsuo Nakamura, Todomu
Sawa, Tatsu Yamaguchi, Masumi
Rear admirals Hara, Shigemasa Kondo, Tojiro
Kurohara, Taizo Mihara, Taizo
Nagamatsu, Masaru Nomiya, Saburo
Ono, Iori Shimamoto, Mantaro
Sugimoto, Osamu
Captain Okumura, ShigekiGraduates of Naval Engineer Academy class 23rd

Vice-admirals Morita, Kanichi Nakamura, Goro
Tada, Rikizo Yamaguchi, Nobusuke
Rear admirals Fujita, Kenroku Hayakawa, Kuraji
Kato, Yoshio Kawasaki, Shigeharu
Matsukasa, Kiyoshi Okano, Tokuo
Saeki, Jinshichi Tokito, Shigeki
Umebayashi, MasayoshiGraduates of Naval Engineer Academy class 24th

Vice-admirals Enomoto, Takaichiro Fukuchi, Hideo
Rear admirals Akinaga, Moriichi Aoki, Masao
Emoto, Denzaburo Fujii, Yoshiro
Ishii, Masao Katahira, Takuji
Kawano, Hideo Mikoshiba, Hayato
Minagawa, Takeyasu Mukuno, Hajime
Nakano, Sadao Nishioka, Kiichiro
Ogawa, Tokuichi Okumura, Toshio
Saba, Jiro Sato, Meijiro
Shimada, Tojiro Tahara, Hozo
Tokitsu, Saburo Toriyama, Yuzo
Watanabe, MizuhikoGraduates of Naval Engineer Academy class 25th

Rear admirals Adachi, Sukezo Akamatsu, Yoshiichiro
Hidaka, Tamenori Ibuki, Fujio
Imaizumi, Eizo Ishikawa, Yuzo
Katsumata, Seizo Kubota, Yoshio
Mori, Takeo Murakami, Takeo
Nishizawa, Shigenobu Suzuki, Tsukasa
Tanaka, Minoru Terayama, Sakae
Captains Nagashima, Hisanosuke Ochiai, SeiichiGraduates of Naval Engineer Academy class 26th

Vice-admiral Ueno, Gonta
Rear admirals Furuno, Hiroshi Goto, Shukichi
Hirao, Matsuo Ise, Sadayoshi
Kobayashi, Tadashi Masuda, Jinpei
Mataga, Kiroku Namikawa, Takashi
Nanba, Kikuo Oe, Shuzo
Sakagami, Tomihei Watanabe, Isaburo
Captains Ando, Kinnosuke Takahashi, Isaji
Tanaka, GikichiGraduates of Naval Engineer Academy class 27th

Rear admirals Ban, Giichi Hirose, Tozo
Kishikawa, Kakuo Kitagawa, Masa
Morita, Teizo Segawa, Tamesaburo
Takebayashi, Chuji Urano, Kakuzo
Yatsugi, Arito Yokota, Toshio
Captains Matsushima, Teiji Mori, Senzo
Muta, Kikuo Uchida, SadaoGraduates of Naval Engineer Academy class 28th

Rear admirals Akishige, Jitsue Ishise, Saburo
Kawai, Fukashi
Captains Hisayasu, Fusakichi Kamata, Isamu
Morihiro, Sakuro Nakasuji, Shintaro
Shinozaki, Isoji Tanabe, YasusatoGraduates of Naval Engineer Academy class 29th

Rear admirals Hagiwara, Kanichi Hamano, Gunichi
Kawasaki, Chinae Kono, Rokuro
Matsunaga, Saburo Murata, Toshio
Nagamine, Kimikata Noguchi, Rokuro
Shikata, Koji Tadaki, Shigenobu
Uchida, Shigoro
Captains Bannai, Tokuji Imada, Kenkichi
Ishida, Taro Koyama, Toshiaki
Miyagawa, Gihei Takahashi, Nagayuki
Yamakawa, YoshioGraduates of Naval Engineer Academy class 30th

Rear admirals Horie, Ryusuke Kobayashi, Shozo
Mizumoto, Akiyoshi Nakajima, Shiro
Shinki, Shuji Yoshimura, Kishaku
Captains Fukunaga, Masuya Kawamura, Koi
Matsuo, Yuichi Miyamoto, Takeshi
Otomo, Hiroshi Saito, Noboru


TOP page

Copyright © Hiroshi Nishida (Misohito), 2002.