Surgeon section officers

TOP page People TOP


Until 1897 1898-1907 1908-1915 1916 or laterSurgeon section (until 1897)

Surgeon, cradle era
Vice-admirals (surgeon) Kawamura, Hoshu Kimura, Sosuke
Suzuki, Konosuke Suzuki, Shigemichi
Rear admirals (surgeon) Kagami, Mitsukata Kuwabara, Sokichi
Takagi, Kanehiro Takeda, Masamori
Totsuka, Bunkai Totsuka, Kankai
Toyozumi, Hidekata Tsuruta, Shikakichi
Yamamoto, Kageyuki

1884 commissioned
Rear admirals (surgeon) Ishihara, Sumikata Mitamura, Tadakuni
Saito, Ariki

1885 commissioned
Vice-admiral (surgeon) Saneyoshi, Yasuzumi
Rear admiral (surgeon) Yoshimura, Susumu

1886 commissioned
Vice-admirals (surgeon) Tomatsuri, Bunzo Yabe, Tatsusaburo
Rear admirals (surgeon) Ishiguro, Uchuji Ota, Yataro
Satake, Satoshi Yoshida, Teijun

1887 commissioned
Vice-admiral (surgeon) Honda, Tadao
Rear admirals (surgeon) Nakao, Taichiro Usui, Hiroshi

1889 commissioned
Vice-admiral (surgeon) Suzuki, Yuzo

1891 commissioned
Vice-admirals (surgeon) Nishi, Isao Oishi, Shigekichi
Rear admiral (surgeon) Yokochi, Kimito

1892 commissioned
Vice-admirals (surgeon) Hirano, Isamu Yoshikawa, Ikuzo

1893 commissioned
Rear admiral (surgeon) Nakagawa, Heihachi

1896 commissioned
Rear admiral (surgeon) Kato, Yasukichi

1897 commissioned
Vice-admiral (surgeon) Suzuki, Kannosuke
Rear admirals (surgeon) Kurita, Shunzo Yamamoto, Hidetada


Surgeon section (1898-1907)

1898 commissioned
Vice-admiral (surgeon) Onuki, Yasuzo
Rear admirals (surgeon) Arai, Keizaburo Kumakawa, Motoi
Kuwahara, Kataaki Miyao, Nobuharu
Nakajima, Etsuro Takamiya, Takashi

1899 commissioned
Vice-admiral (surgeon) Amamiya, Ryoshichiro
Rear admirals (surgeon) Fukuda, Ryo Hattori, Seiichi
Sunabori, Masato Tateno, Itaru

1900 commissioned
Rear admiral (surgeon) Obo, Kumao

1901 commissioned
Rear admirals (surgeon) Miyakawa, Masao Tanaka, Takehiko

1902 commissioned
Rear admirals (surgeon) Kobayashi, Mikio Kuroiwa, Kenzo

1903 commissioned
Vice-admiral (surgeon) Ogawa, Ryu
Rear admirals (surgeon) Imazawa, Masafuyu Takei, Mitsuzumi
Yamashita, Tomoyoshi

1904 commissioned
Rear admirals (surgeon) Imayoshi, Masakichi Kabejima, Tamezo
Orimo, Tsuneji Ujiie, Kojiro

1905 commissioned
Vice-admiral (surgeon) Koda, Naka
Rear admirals (surgeon) Hashimoto, Masanao Kusano, Tadao
Sasano, Masato

1906 commissioned
Vice-admirals (surgeon) Fusejima, Tadao Takasugi, Shinichiro
Rear admirals (surgeon) Aida, Tsuneji Imai, Kinsaburo
Takahashi, Michimaro

1907 commissioned
Vice-admiral (surgeon) Fukushima, Hisashi
Rear admirals (surgeon) Shiomi, Choei Yano, Tamaki


Surgeon section (1908-1915)

1908 commissioned
Rear admirals (surgeon) Abe, Bungoro Ikuta, Zenji
Ishihara, Ryo Kashiwazaki, Osamu
Kimura, Ritsuo Maruta, Koji

1909 commissioned
Vice-admiral (surgeon) Tanaka, Asazo
Rear admirals (surgeon) Katsu, Shokichi Suga, Minoru

1910 commissioned
Vice-admiral (surgeon) Nakano, Taro
Rear admirals (surgeon) Kikuchi, Mitsugu Mashita, Rokusaburo
Ueda, Harujiro

1911 commissioned
Vice-admirals (surgeon) Mukoyama, Yoshihiro Osada, Katsuyoshi
Sugawara, Sahei
Rear admirals (surgeon) Fukada, Kanichi Toyoda, Minoru

1912 commissioned
Vice-admirals (surgeon) Hori, Nobuaki Takagi, Takashi
Tanaka, Higotaro
Rear admirals (surgeon) Hiki, Yoshiyuki Imokawa, Chiaki

1913 commissioned
Rear admirals (surgeon) Hotta, Chikayuki

1914 commissioned
Vice-admirals (surgeon) Takemasa, Shinpei Wakao, Yoshiho

1915 commissioned
Vice-admirals (surgeon) Sugata, Naoki Tagawa, Sukezo
Tanabe, Yutaka
Rear admirals (surgeon) Koganei, Ryoichi Uehara, Junnosuke


Surgeon section (1916 or later)

1916 commissioned
Vice-admirals (surgeon) Imada, Ibuo Ishiguro, Yoshio
Osuga, Tomiji Sugimoto, Toyomatsu
Takata, Rokuro
Rear admirals (surgeon) Goto, Kosaburo Hara, Hayato
Kanazawa, Shintaro Kobayashi, Kengo
Ogawa, Junkichi Takahashi, Yutaka
Yamanouchi, Shuzo

1917 commissioned
Vice-admirals (surgeon) Fukui, Nobutatsu Kanbayashi, Yoshiharu
Sudo, Iwao
Rear admirals (surgeon) Hasegawa, Seiichi Ito, Shinichi
Kandatsu, Kinsaku Kuroki, Morihide
Nakamura, Michitaka Tsuzuki, Masao
Yakabe, Gunji Yasuyama, Kodo

1918 commissioned
Vice-admiral (surgeon) Matsumoto, Cho
Rear admirals (surgeon) Amano, Senkichi Dobeta, Sugizo
Ito, Shunkichi Kanai, Izumi
Kawashima, Hideshi Kuroki, Takeichi
Matsuo, Masamichi Okubo, Shin
Shibata, Toshio Shimazaki, Tadashi
Ushikubo, Shigetsune

1919 commissioned
Vice-admiral (surgeon) Kaburagi, Kihei
Rear admirals (surgeon) Akune, Mutsumi Honma, Masato
Kataoka, Katsumi Nagaoki, Moriyasu
Shiina, Saburo Tsutomi, Takashi
Yano, Yoshio Yoshida, Hajime

1920 commissioned
Rear admirals (surgeon) Oda, Kazuaki Otagawa, Hajime
Sakurai, Tokuichi Takei, Hiizu
Tamura, Akira

1921 commissioned
Rear admirals (surgeon) Kizu, Einosuke Murata, Saburo
Sekuzu, Eiichi Terakado, Masafumi
Yokokura, Seijiro

1922 commissioned
Rear admirals (surgeon) Amano, Naoe Itakura, Shun
Kotatsu, Kappei Matsuno, Kinji
Odajima, Shokichi
Captain (surgeon) Arima, Shizuka

1923 commissioned
Rear admiral (surgeon) Kawada, Masashi

1924 commissioned
Captain (surgeon) Fukuhara, Fumio

1925 commissioned
Rear admirals (surgeon) Ikegami, Masao Kimura, Masao

1926 commissioned
Rear admiral (surgeon) Hirokawa, Wataru

1927 commissioned
Rear admiral (surgeon) Nagayama, Chiyosaku

TOP of this page

TOP page

Copyright © Hiroshi Nishida (Misohito), 2002.