̑CRKyCREK a13Nߑ143A144Ba13N 325Aa13N 326zAa13N 4 1{si\ɊւK̂݁jB

a12(1937)N 415 a13N 4 1 a13(1938)N12 1

CRm
 ZZ
R܉vD@H
eCCR叫       
C
CRCR
R㒆
CR
v
CR
D
CR
@
CR
C
CRCR
R㏭
CR
܏
CR
v
CR
D
CR
@
CR
tC
CR卲CR
@֑卲
CR
R卲
CR
ܑ卲
CR
v卲
CR
D卲
CR
@卲
CR
CR
H卲
tC
CRCR
CR
R㒆
CR
ܒ
CR
v
CR
D
CR
@
CR
CR
H
tC
O
CRCR
CR
R㏭
CR
܏
CR
v
CR
D
CR
@
CR
CR
H
tC
l
CRCR
CR
R
CR
ܑ
CR
v
CR
D
CR
@
CR
CR
H
tC
ܓ
CRCR
CR
R㒆
CR
ܒ
CR
v
CR
D
CR
@
CR
CR
H
tC
Z
CRCR
CR
R㏭
CR
܏
CR
v
CR
D
CR
@
CR
CR
H
 CR
CR@
ь␶
CRR
ь␶
CR
ь␶
CRv
ь␶
CRD
ь␶
CR@
ь␶
CR
ь␶
CRH
ь␶


CRmEymEmE
 qRyŌv
mtC
l
CR
CRq
CR
CR@
CRRy
CRŌ
CRv
tC
ܓ
CR
CRq
CR
CR@
CRRy
CRŌ
CRv
tC
Z
CR
CRq
CR
CR@
CRRy
CRŌ
CRv
ymC
CR
CRq
CR
CR@
CRRy
CRŌ
CRv
mC
CR
CRꓙ
q󕺑
CRꓙ
CRꓙ
CRꓙ
Ry
CRꓙ
Ō앺
CRꓙ
v
C
O
CR
񓙕
CR
q󕺑
CR
CR
CR
Ry
CR
Ō앺
CR
v
C
l
CR
O
CRO
q󕺑
CRO
CRO
CRO
Ry
CRO
Ō앺
CRO
v
CR
CRꓙ
q
CRꓙ
CRꓙ
CRꓙ
Ry
CRꓙ
Ō앺
CRꓙ
v
CR
񓙐
CR
q
CR
CR
CR
Ry
CR
Ō앺
CR
v
CR
O
CRO
q
CRO
CRO
CRO
Ry
CRO
Ō앺
CRO
v
CR
l
CRl
q
CRl
CRl
CRl
Ry
CRl
Ō앺
CRl
v


CR\
 qH
\ZtC
CR\卲CR\@֑卲
tC
CR\CR\@֒
tC
O
CR\CR\@֏
tC
l
CR\CR\@֑
tC
ܓ
CR\CR\@֒
tC
Z
CR\CR\@֏
\ymC
CR\
CR\
q󕺑
CR\
CR\
H앺
\mC
CR\
CR\
ꓙq󕺑
CR\
ꓙ@֕
CR\
ꓙH앺
C
O
CR\
񓙕
CR\
񓙍q󕺑
CR\
񓙋@֕
CR\
񓙍H앺
C
l
CR\
O
CR\
Oq󕺑
CR\
O@֕
CR\
OH앺
\ CR\
 CR\
ꓙ@֕
CR\
ꓙH앺
CR\
񓙐
CR\
񓙋@֕
CR\
񓙍H앺
CR\
O
CR\
O@֕
CR\
OH앺

snoy[W Ksno

Copyright © Hiroshi Nishida (Misohito), 1999.