Naval Engineer Academy class 1st - 15th

TOP page People TOP


class 1st class 2nd class 3rd class 4th class 5th
class 6th class 7th class 8th class 9th class 10th
class 11th class 12th class 13th class 14th class 15thGraduates of Naval Engineer Academy class 1st

Vice-admirals Iwabe, Suetaka Miyakawa, Kunimoto
Rear admirals Noguchi, Okikuni Onuma, RyutaroGraduates of Naval Engineer Academy class 2nd

Vice-admirals Masui, Keijiro Okazaki, Teigo
Rear admirals Kazama, Tokujiro Saito, Koshiro
Suetsugu, KojiroGraduates of Naval Engineer Academy class 3rd

Vice-admiral Ikeda, Iwasaburo
Rear admirals Fujie, Itsushi Kaneko, Bunsaku
Kimura, Kanichi Kurita, Tomitaro
Murakami, Kanji Shigemura, GiichiGraduate of Naval Engineer Academy class 4th

Rear admiral Ouchi, AishichiGraduates of Naval Engineer Academy class 5th

Vice-admirals Mizutani, Mitsutaro Shimizu, Tokuichi
Rear admirals Seki, Shigemitsu Takeuchi, Yutaka
Tanaka, Tatsuo Yanagisawa, SukefuyuGraduates of Naval Engineer Academy class 6th

Rear admirals Kawakami, Tekizo Miyazaki, TorakichiGraduates of Naval Engineer Academy class 7th

Vice-admiral Yamashita, Gihachiro
Rear admirals Anju, Shoichi Arao, Fumio
Fujisawa, Iwao Honjo, Teijiro
Kawaji, Toshinori Yokura, MorinosukeGraduates of Naval Engineer Academy class 8th

Vice-admiral Kawai, Shuntaro
Rear admirals Makino, Toyosuke Takemura, KotaroGraduates of Naval Engineer Academy class 9th

Rear admirals Akimoto, Takeshiro Maki, ShunkaiGraduates of Naval Engineer Academy class 10th

Vice-admirals Kishimoto, Nobuta Sugi, Masato
Rear admirals Goto, Kenzo Kanzaki, Tamotsu
Matsubara, Hikoshichi Sumida, Toshio
Wakao, Shigekichi Yoshizawa, SakuzoGraduates of Naval Engineer Academy class 11th

Vice-admirals Kuroda, Takuma Ushimaru, Fukusaku
Yoshioka, Yasusada
Rear admirals Kishida, Tojiro Kodachi, Tokichi
Nishi, Yoshikatsu Nitta, Yoshio
Ota, Tomio Suetsune, KyosukeGraduates of Naval Engineer Academy class 12th

Vice-admirals Murata, Toyotaro Onodera, Hiromu
Rear admirals Endo, Kuro Hayashi, Masao
Ijichi, Shiro Kido, Tadahiko
Koizumi, Takezo Takeuchi, YasutamiGraduates of Naval Engineer Academy class 13th

Vice-admirals Ono, Tokusaburo Ueda, Muneshige
Rear admirals Akabori, Kenkichi Honda, Keitaro
Ishiko, Eikichi Mitsuoka, Ryoji
Nagao, HidejiGraduates of Naval Engineer Academy class 14th

Vice-admirals Aritsuka, Yoshitomo Yamanaka, Masayuki
Rear admirals Kanaya, Sanmatsu Kawase, Makoto
Suzuki, Shigetomo Takano, JunGraduates of Naval Engineer Academy class 15th

Vice-admirals Furuichi, Tatsuo Kawahara, Hiroshi
Ujiie, Nagaaki
Rear admirals Kazama, Toyohei Nakao, Kanefusa
Sumi, Sashichi Tada, Norimasa
Lieutenants (Engineer) Hioki, Kozaburo Nakajima, Chikuhei


TOP page

Copyright © Hiroshi Nishida (Misohito), 2002.