Technical sections officers

TOP page People TOP


Constructor section Ordnance section Engine constructor section Hydrographic section Facility sectionConstructor section

Originally Engineer, cradle era
Constructor General Oki, Harukichi

1886 commissioned
Rear admirals (constructor) Akamine, Gosaku Kurobe, Hiroki
Kurokawa, Yukuma Saso, Sachu
Yamaguchi, Tatsuya

1888 commissined
Vice-admiral (constructor) Asaoka, Mitsutoshi
Rear admirals (constructor) Fukuda, Umanosuke Koyama, Kichiro
Matsuo, Tsurutaro Takagi, Tachisaburo

1889 commissioned
Rear admiral (constructor) Obata, Bunzaburo

1890 commissioned
Vice-admiral (constructor) Kondo, Motoki

1893 commissioned
Vice-admirals (constructor) Yamada, Saku Yamamoto, Kaizo
Rear admiral (constructor) Shirai, Yorikichi

1899 commissioned
Vice-admirals (constructor) Nonaka, Sueo Okubo, Tatsu
Rear admirals (constructor) Fujita, Masuzo Iwano, Naohide

1900 commissioned
Vice-admiral (constructor) Suzuki, Keiji
Rear admiral (constructor) Iwano, Seiichiro

1901 commissioned
Vice-admiral (constructor) Hiraga, Yuzuru
Rear admirals (constructor) Shinjo, Saneuji Suwa, Koguma
Tokai, Yuzo

1902 commissioned
Vice-admiral (constructor) Isozaki, Seikichi
Rear admirals (constructor) Arita, Nobu Fukui, Junpei
Iwasa, Shoichi

1904 commissioned
Vice-admiral (constructor) Nagamura, Kiyoshi

1905 commissioned
Rear admirals (constructor) Sakaya, Kazuo Yamaguchi, Tokujiro

1906 commissioned
Vice-admiral (constructor) Tamazawa, Akira
Rear admiral (constructor) Shiomi, Wataro

1907 commissioned
Vice-admiral (constructor) Yamamoto, Mikinosuke
Rear admiral (constructor) Kubo, Tsunahiko

1908 commissioned
Rear admirals (constructor) Nakagawa, Susumu Sassa, Hatsuki

1909 commissioned
Vice-admiral (constructor) Kawahigashi, Takushiro
Rear admiral (constructor) Yatsushiro, Hitoshi

1910 commissioned
Vice-admiral (constructor) Ikeda, Taiichi
Rear admiral (constructor) Hozumi, Ritsunosuke

1911 commissioned
Vice-admirals (constructor) Kuwabara, Shigeharu Suzuki, Kakuji
Rear admiral (constructor) Fujimoto, Kikuo
Lieutenant commander
(constructor)
Taji, Yasushi

1912 commissioned
Vice-admiral (constructor) Masaki, Nobutsune
Rear admiral (constructor) Hashiguchi, Yasutaka

1914 commissioned
Vice-admiral (constructor) Fukuda, Keiji

1915 commissioned
Vice-admiral (technical) Niwata, Shozo
Rear admiral (constructor) Murakami, Yoshitsugu

1916 commissioned
Vice-admiral (technical) Tokugawa, Takesada
Rear admiral (constructor) Watanabe, Takeo

1917 commissioned
Vice-admiral (technical) Ezaki, Iwakichi

1918 commissioned
Vice-admiral (technical) Fukuda, Tadashi
Rear admiral (constructor) Watanabe, Ryukichi

1919 commissioned
Rear admirals (technical) Katayama, Ariki Saito, Rokuro
Yoshii, Kazuo

1920 commissioned
Rear admirals (technical) Idebuchi, Tatsumi Masukata, Narazaburo
Yagasaki, Masatsune

1921 commissioned
Captain (technical) Nishimura, Yahei

1922 commissioned
Rear admiral (technical) Oda, Katsuji

1925 commissioned
Captain (technical) Makino, Shigeru

1928 commissioned
Captain (technical) Matsumoto, Kitaro

1932 commissioned
Captain (technical) Tomonaga, Takeo

1938 commissioned
Lieutenant commander
(technical)
Fukui, ShizuoOrdnance section

Originally Engineer, cradle era
Ordnance Generals Sawa, Kannojo Taneda, Uhachiro
Kodama, Toshikata Odate, Genzaburo
Seto, Kikujiro

1886 commissioned
Ordnance Generals Harada, Sosuke Maeda, Toru
Rinoie, Masataka

1893 commissioned
Vice-admiral (ordnance) Arisaka, Shozo

1894 commissioned
Vice-admiral (ordnance) Kususe, Kumaji

1900 commissioned
Vice-admiral (ordnance) Noda, Tsuruo
Rear admirals (ordnance) Oyama, Tomasu Shibanai, Ko
Yoshida, Taro

1901 commissioned
Vice-admirals (ordnance) Godo, Takuo Muto, Inetaro
Rear admiral (ordnance) Nakajima, Akira

1903 commissioned
Rear admirals (ordnance) Tanaka, Tatsuzo Tsukamoto, Naoshi

1907 commissioned
Vice-admiral (ordnance) Minohara, Tsutsumu

1908 commissioned
Vice-admiral (ordnance) Kishimoto, Hajime
Rear admirals (ordnance) Hori, Masayuki Nakaya, Tatsujiro

1910 commissioned
Rear admirals (ordnance) Kikkawa, Haruju Takeishi, Taro

1911 commissioned
Vice-admirals (ordnance) Hidaka, Koichi Tanimura, Toyotaro
Yamaga, Nobuji
Rear admirals (ordnance) Tanaka, Hiroshi Watanabe, Kanzaburo

1912 commissioned
Vice-admiral (ordnance) Matsuoka, Yoshimi
Rear admiral (ordnance) Imai, Hiroshige

1914 commissioned
Vice-admirals (ordnance) Hishikawa, Mansaburo Mukaiyama, Hitoshi

1915 commissioned
Vice-admiral (technical) Kotari, Katsutaka
Rear admiral (ordnance) Murase, Tojuro

1916 commissioned
Vice-admiral (technical) Saio, Yoshikatsu
Rear admirals (ordnance) Inada, Torahiko Nitta, Shigeharu
Sugiyama, Kinsaku Yamada, Kogoro

1917 commissioned
Vice-admirals (technical) Nawa, Takeshi Shimizu, Fumio

1918 commissioned
Vice-admirals (technical) Asakuma, Toshihide Iokibe, Kei
Kubo, Satoshi
Rear admirals (technical) Hasebe, Ryuzaburo Murakami, Sanji
Watanabe, Takeshi

1919 commissioned
Rear admirals (technical) Anzawa, Susumu Kaneko, Yoshitada
Katsuta, Kaneshige Sato, Kyosuke
Tani, Keikichiro Tsukahara, Mori

1920 commissioned
Rear admirals (technical) Ito, Tadahide Matsuyama, Kanji
Miyazawa, Takezo Nakamori, Shigeo
Naruse, Seiji Oyagi, Shizuo
Sendo, Michizo
Captain (ordnance) Takebayashi, Seiichi

1921 commissioned
Rear admirals (technical) Furukawa, Isami Okamura, Jun
Rai, Jungo Sasagawa, Kiyoshi
Totsuka, Takehiko Yoshino, Jinshiro

1922 commissioned
Rear admiral (technical) Nomura, Motoji

1924 commissioned
Captain (technical) Ito, Yoji

1939 commissioned as an officer
Commander (technical) Yamana, Masao

1942 commissioned as an officer
Rear admiral (technical) Ikeya, MasutaEngine constructor section

1899 commissioned
Rear admiral (engine const.) Ito, Yasukichi

1900 commissioned
Vice-admiral (engine const.) Saito, Makoto
Rear admiral (engine const.) Yoshida, Sennosuke

1901 commissioned
Rear admirals (engine const.) Inagawa, Yoichi Shibata, Hideo

1903 commissioned
Vice-admiral (engine const.) Ito, Koji

1904 commissioned
Vice-admiral (engine const.) Ishikawa, Tokiji

1905 commissioned
Rear admiral (engine const.) Tokiwa, Hideji

1908 commissioned
Rear admiral (engine const.) Yoshiwara, Hidetoki

1910 commissioned
Rear admiral (engine const.) Matsuda, Taketaro

1911 commissioned
Vice-admiral (engine const.) Fukuma, Tadayoshi

1912 commissioned
Rear admiral (engine const.) Takahara, Jiro

1915 commissioned
Rear admiral (engine const.) Tomonaga, Kenichiro

1917 commissioned
Rear admiral (engine const.) Arai, Seitaro

1918 commissioned
Rear admiral (technical) Iwasaki, Wasaburo

1919 commissioned
Rear admiral (technical) Sakaguchi, Rokuzo

1920 commissioned
Rear admirals (technical) Kondo, Ichiro Saito, Fumine

1921 commissioned
Rear admiral (technical) Amari, Yoshiyuki

1922 commissioned
Rear admiral (technical) Hanada, MasaakiTechnical (facility) section

1942 commissioned as an officer
Vice-admirals (technical) Matsumoto, Inokichi Sumiki, Naoji
Rear admirals (technical) Gondo, Hiroshi Inomata, Noboru
Kimura, Takashi

1943 commissioned as an officer
Rear admiral (technical) Hioka, Nagaaki

1944 commissioned as an officer
Rear admiral (technical) Matsunaga, Koichi

TOP of this page

TOP page

Copyright © Hiroshi Nishida (Misohito), 2002.