Other combatants

TOP page INDEX Vessels


GunboatsKanrin-Maru class Kanrin-Maru Choyo-Maru
GunboatKanko-Maru
CorvetteJingei
FrigateFujiyama
FrigateKasuga
GunboatKenko
GunboatYoshun
CorvetteTsukuba
CorvetteNisshin
CorvetteAsama
SloopSeiki
GunboatAmagi
CorvetteKaimon
CorvetteTenryu
CorvettesKatsuragi class Katsuragi Yamato Musashi
GunboatTsukushi
CruiserTakao
CruiserYaeyama
CruiserChishima
GunboatTatsuta
CruiserMiyako
GunboatChihaya
GunboatChiyodagata
GunboatsTeibo class Daiichi Teibo Daini Teibo
GunboatMoshun
GunboatUnyo
GunboatHosho
GunboatBanjo
GunboatRaiden
GunboatsMaya class Maya Chokai Atago Akagi
GunboatOshima
Prizes of Sino-Japanese War Soko Chinto Chinnan Chinzei Chinhoku
Chinchu Chinpen Biun Kohei
Prizes of Russo-Japanese War Makigumo Shikinami
GunboatNanyo
GunboatNanshin class Nanshin Nankai
3rd class torpedo boatsTB-1 class TB-1 TB-2 TB-3 TB-4
3rd class torpedo boatsTB-5 class TB-5 TB-6 TB-7 TB-8 TB-9
TB-10 TB-11 TB-12 TB-13 TB-14
TB-15 TB-16 TB-17 TB-18 TB-19
TB-20
2nd class torpedo boatsTB-21 class TB-21 TB-24
2nd class torpedo boatsTB-22 class TB-22 TB-23 TB-25 TB-31 TB-32
TB-33 TB-34 TB-35 TB-36 TB-37
TB-38 TB-44 TB-45 TB-46 TB-47
TB-48 TB-49 TB-60 TB-61
2nd class torpedo boatsTB-29 class TB-29 TB-30
2nd class torpedo boatsTB-39 class TB-39 TB-40 TB-41 TB-42 TB-43
TB-62 TB-63 TB-64 TB-65 TB-66
3rd class torpedo boatsTB-50 class TB-50 TB-51 TB-52 TB-53 TB-54
TB-55 TB-56 TB-57 TB-58 TB-59
2nd class torpedo boatsTB-67 class TB-67 TB-68 TB-69 TB-70 TB-71
TB-72 TB-73 TB-74 TB-75
1st class torpedo boatKotaka
1st class torpedo boatsHayabusa class Hayabusa Kasasagi Manazuru Chidori Kari
Aotaka Hato Tsubame Hibari Kiji
Sagi Uzura Kamome Hashitaka Otori
1st class torpedo boatShirataka
Torpedo boats prize of Sino-Japanese War TB-26 TB-27 TB-28
1st class torpedo boatFukuryu
Torpedo boats prize from China Kawasemi Yamasemi
GunboatUji
GunboatSaga
GunboatAtaka
GunboatSumida
GunboatFushimi
GunboatToba
GunboatSeta class Hira Hozu Seta Katata
GunboatHashidate class Hashidate Uji
GunboatAtami class Atami Futami
GunboatFushimi class Fushimi Sumida
GunboatKotaka
Gunboats prize of Pacific War Okitsu Tatara Karatsu Suma Maiko
Narumi


TOP page

Copyright © Hiroshi Nishida (Misohito), 2001.