JMSDF Mine warfare vehicles

TOP page INDEX JMSDF Vessels


Minesweepers Inshoreex-IJN CHa-1 class Yoshikiri Kamozuru Yukari Tomozuru Shiratori
Chiyozuru Hatsutaka Umitsubame Iwatsubame Hayatori
Hiyodori Furutaka Yamabato Yuhibari Hayataka
Hakuo Miyakodori Nishikidori Kiji Otori
Wakataka Shirasagi Otaka
Minesweepers Inshoreex-IJN Pa-1 class Ukishima Otoshima Himeshima Awashima Kamoshima
Tsurushima Matsushima Kurushima Takashima Oshima
Minesweeperex-IJN 300t aircraft rescue craft Yuchidori
Minesweeperex-IJN 180t aircraft rescue craft Okichidori
Minesweeping test ship2TM type Wartime standard ship Soei
Auxiliary sweepers Horai-Maru Nagato-Maru Daini Senyu-Maru Igo Shota-Maru Naniwa-Maru
Daini Tokuyama-Maru Daisan Tokuyama-Maru Mimitsu-Maru Takachiho-Maru Daijuni Tokuyama-Maru
Atago-Maru Ondo-Maru Tsukumo-Maru Nishiki-Maru Fuji-Maru
Daiichi Chuko-Maru Kyosei-Maru Dainiju SHinko-Maru Miyuki-Maru
Minesweepers Coastalex-US AMS type Yashima Hashima Tsushima Toshima
Minesweepers Coastalex-USS Albatros class Ujishima Etajima Nuwajima Yakushima Ogishima
Yugeshima Yurishima Ninoshima Moroshima
Minesweeper tendersex-US Army transport Nasami Miho
CablelayerTsugaru Tsugaru
NetlayerErimo Erimo
Minesweepers CoastalAtada class Atada Itsuki
Minesweeper CoastalYashiro Yashiro
Auxiliary craftSuma Suma
Minesweeper boatsMSB-1 class MSB-1 MSB-2 MSB-3 MSB-4 MSB-5
MSB-6
Minesweepers CoastalKasado class Kasado Shisaka Kanawa Sakito Habushi
Kozu Tatara Tsukumi Mikura Shikine
Hirado Koshiki Hotaka Karato Hario
Mutsure Chiburi Otsu Kudako Rishiri
Rebun Amami Urume Minase Ibuki
Katsura
Minesweeper tenderex-US LST type Hayatomo
Minesweepers CoastalTakami class Takami Io Miyake Utone Awaji
Toshi Teuri Murotsu Tashiro Miyato
Takane Muzuki Yokose Sakate Omi
Fukue Okitsu Hashira Iwai
MinelayerSoya Soya
Minesweeper tenderHayase Hayase
Minesweeper tender boatsKasado class Kozu Otsu
Minesweeper boatsMSB-7 class MSB-7 MSB-8 MSB-9 MSB-10 MSB-11
MSB-12
Minesweepers CoastalHatsushima class Hatsushima Ninoshima Miyajima Enoshima Ukishima
Oshima Niijima Yakushima Narushima Chichijima
Torishima Hahajima Takashima Nuwajima Etajima
Kamishima Himeshima Ogishima Moroshima Yurishima
Hikoshima Awashima Sakushima
CablelayerMuroto Muroto
Minesweeper tender boatsTakami class Utone Fukue
Minesweepers CoastalUwajima class Uwajima Ieshima Tsukishima Maejima Kumejima
Makishima Tobishima Yugeshima Nagashima
Minesweepers OceanYaeyama class Yaeyama Tsushima Hachijo
Minesweeper tendersUraga class Uraga Bungo
Minesweepers CoastalSugashima class Sugashima Notojima Tsunoshima Naoshima Toyoshima
Ukushima Izushima Aishima Aoshima Miyajima
Shishijima Kuroshima
Minesweeper controllersHatsushima class Niijima Yakushima Hahajima Kamishima Ogishima
Sakushima
Minesweepers CoastalHirashima class Hirashima Yakushima Takashima
Minesweepers CoastalEnoshima class Enoshima Chichijima Hatsushima
CablelayerMuroto Muroto
Minesweeper controllersUwajima class Ieshima Maejima Kumejima
Minesweepers Ocean690t type (25MSO)


TOP page

Copyright © Hiroshi Nishida (Misohito), 2003.