JMSDF Major surfece combatants

TOP page INDEX JMSDF Vessels


Frigatesex-USS Tacoma class Kusu Nara Kashi Momi Sugi
Matsu Nire Kaya Ume Sakura
Kiri Tsuge Kaede Buna Keyaki
Tochi Shii Maki
Destroyersex-USS Greeves class Asakaze Hatakaze
Destroyersex-USS Cannon class Asahi Hatsuhi
Escortex-IJN Tachibana class Wakaba
DestroyersHarukaze class Harukaze Yukikaze
EscortAkebono Akebono
EscortsIkazuchi class Ikazuchi Inazuma
DestroyersAyanami class Ayanami Isonami Uranami Shikinami Takanami
Onami Makinami
DestroyersMurasame class Murasame Yudachi Harusame
Destroyersex-USS Fletcher class Ariake Yugure
DestroyersAkizuki class Akizuki Teruzuki
EscortsIsuzu class Isuzu Mogami Kitakami Oi
DestroyerAmatsukaze Amatsukaze
DestroyersYamagumo class Yamagumo Makigumo Asagumo Aokumo Akigumo
Yugumo
DestroyersTakatsuki class Takatsuki Kikuzuki Mochizuki Nagatsuki
DestroyersMinegumo class Minegumo Natsugumo Murakumo
EscortsChikugo class Chikugo Ayase Mikuma Tokachi Iwase
Chitose Niyodo Teshio Yoshino Kumano
Noshiro
DestroyersHaruna class Haruna Hiei
DestroyersTachikaze class Tachikaze Asakaze Sawakaze
DestroyersShirane class Shirane Kurama
EscortIshikari Ishikari
DestroyersHatsuyuki class Hatsuyuki Shirayuki Mineyuki Sawayuki Hamayuki
Isoyuki Haruyuki Yamayuki Matsuyuki Setoyuki
Asayuki Shimayuki
EscortsYubari class Yubari Yubetsu
DestroyersHatakaze class Hatakaze Shimakaze
DestroyersAsagiri class Asagiri Yamagiri Yugiri Amagiri Hamagiri
Setogiri Sawagiri Umigiri
EscortsAbukuma class Abukuma Jintsu Oyodo Sendai Chikuma
Tone
DestroyersKongo class Kongo Kirishima Chokai Myoko
DestroyersMurasame class Murasame Harusame Yudachi Kirisame Inazuma
Samidare Ikazuchi Akebono Ariake
DestroyersTakanami class Takanami Onami Makinami Sazanami Suzunami
DestroyersAtago class Atago Ashigara
DestroyersHyuga class Hyuga Ise
DestroyersAkizuki class Akizuki Teruzuki Suzutsuki Fuyuzuki
DestroyersIzumo class Izumo
DestroyersAsahi class


TOP page

Copyright © Hiroshi Nishida (Misohito), 2003.